Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen"

Transcriptie

1 Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen 1500 Halle OPEN ARMEN Contact: Sebastiaan Schoukens, August Demaeghtlaan 305, 1500 Halle, , 1501 Buizingen WELZIJNSSCHAKEL BUURTHUIS OMMEKAAR Contact : Anne Spirgi, Hoogveld 1, 1501 Buizingen, , Dit is een Welzijnsschakel en dat staat voor lokale solidariteit door vrijwilligers. Het buurthuis verenigt een tweedehandswinkel, een praatcafé, een sociale dienst en een wereldwinkel onder één dak. Missie : een blijvende aandacht en zorg voor mensen uit de omgeving die het moeilijk hebben. samenwerking met de bestaande hulpverleningsdiensten en waar nodig eigen diensten opstarten. een verbinding zijn tussen mensen en diensten. mensen dichter bij elkaar brengen en onderlinge hulp tussen mensen bevorderen. (Sociale gids, 1987) armoede helpen uitsluiten

2 Hierbij zijn de bijna zestig medewerkers, een onmisbare schakel. Mede door jouw inzet zal Ommekaar haar doelstellingen blijven bereiken. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting Halle (Buizingen), SPECTRUM Contact: Lies Vereecke, Jozef Degelaenstraat 3-5, 1501 Halle (Buizingen), , Het jarenlang samenwerken met kansengroepen leidde tot de vaststelling dat een gedeelte van de werkzoekenden omwille van een aantal redenen (vermindering draagkracht tgv financiële- en/of sociale problemen,..; - geringe mobiliteit - geen mogelijkheden tot kinderopvang - geringe flexibiliteit -...) nooit aan de slag zullen geraken op de gewone arbeidsmarkt. De enige mogelijkheid om deze mensen een tewerkstellingskans en financieel inkomen te garanderen is het creëren van jobs in de sociale economie. Ondertussen zijn we er ook achter dat we soms tekort schieten in onze begeleidingsmogelijkheden daar de werknemers van Spectrum vaak kampen met een enorme 'levensstress', behorende tot een kansengroep en tegelijkertijd combinatie werk-gezin-vaak geldzorgen-sociale armoede-taalen integratieproblematiek. Hierop willen we inspelen door onze kennis van de doelgroep en de kennis van de geestelijke gezondheids- en welzijnssector samen te gebruiken, deze mensen sterker te maken, zelfredzamer, weerbaarder,... Enkele projecten van Spectrum in de regio Halle-Vilvoorde :. strijk- en retoucheateliers te Buizingen - Beersel - Dilbeek(Schepdaal) - Londerzeel. strijkophaaldienst in Londerzeel - Huizingen. sociaal restaurant op dinsdag en vrijdag te Buizingen. traiteuropdrachten voor onze sociale partners. uitbating vergader- en feestzaal voor parochiale verenigingen - zelforganisaties allochtonenverenigingen - vzw's - Provincie.... ontmoetingsruimte kansarme jongeren in Centrum Lindegroen te Buizingen. Klusdienst voor kansengroepen ism OCMW Londerzeel - Grimbergen Beersel 1745 Opwijk GROEP INTRO VLAAMS BRABANT. Contact : Els Vrijdag (jongerenwerking), Steenweg op Aalst 59, 1745 Opwijk, , Hoofdzetel: Jozef Degelaenstraat 3-5, 1501 Halle, , (vlaams.brabant) Groep INTRO vzw neemt initiatieven op vlak van vorming, opleiding, begeleiding en werkervaring. Deze initiatieven zijn gericht naar maatschappelijk kwetsbaren, met bijzondere aandacht voor jongeren, en hun begeleiders. Met deze initiatieven worden de brede persoonsontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (voor zichzelf en zijn/haar omgeving) en de socio-professionele inschakeling nagestreefd. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook het project 1601 binnen de jongerenwerking van Groep Intro. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren uit Ruisbroek. Ze kunnen er hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen én krijgen inspraak en verantwoordelijkheid in het beheer en beleid van dit project. In januari 2010 startte het project "1601" op. Dit project wordt uitgevoerd door de jongerenwerking van Groep INTRO vzw regio Vlaams-Brabant. Een vormingswerker van de jongerenwerking is wekelijks aanwezig in een lokaal dat opengesteld wordt voor jongeren uit Ruisbroek. Tot dan was er een aantal jaar geen enkel jeugdwerkinitiatief aanwezig in deze buurt (niet regulier, niet specifiek gericht op kansengroepen). Deze nood werd gesignaleerd

3 door de jongeren zelf en de gemeentelijke jeugddienst startte samen met Groep INTRO een unieke buurtwerking op. De bedoeling is de jongeren een plek aan te bieden die een alternatief vormt voor de straat, waar ze hun vrije tijd zinvol kunnen doorbrengen en waar ze binnen een veilig kader de eerste stappen kunnen zetten om zelf activiteiten te organiseren. De doelgroep is erg divers: zowel jongens als meisjes, tussen 10 en 20 jaar van zowel allochtone als autochtone origine, maar allen komende uit de buurt. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, fototentoonstelling over vooroordelen, diensten allerlei (bv. fietspunten, fietsherstelplaats, bike&mail, energiesnoeiers, dakisolatieploeg, renovatieploegen,...) 1750 Lennik, CAW DELTA CHEF SPORT Contact : Shari Robijns, Zwartenbroekstraat 127, 1750 Lennik, , Het project "Chef Sport" van CAW Delta VZW brengt jongeren die begeleid worden bij het alleen gaan wonen, samen om in groepsverband nieuwe vaardigheden aan te leren en samen leuke en sportieve dingen te doen. Jongeren die alleen gaan wonen, kampen vaak met dezelfde vragen en noden: hoe kan ik mijn budget beheren, hoe volg ik de papierwinkel op, hoe hou ik mijn eigen nestje proper, hoe kan ik lekker en gezond koken, hoe zorg ik ervoor dat ik me niet eenzaam voel,...? Het project "Chef Sport" brengt deze jongeren samen om hen in groepsverband deze vaardigheden te leren verwerven en om hen te laten proeven van leuke vrije tijdsactiviteiten. We willen op deze manier de jongeren een aantal basisvaardigheden aanleren, waardoor hun zelfredzaamheid verhoogt. De activiteiten in groepsverband geven hen de kans om te oefenen met sociale vaardigheden, waardoor ze hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden. Een jaar lang wordt aan deze jongeren maandelijks een informatieve of ontspannende activiteit aangeboden Grimbergen DEN DIEPEN BOOMGAARD Contact : Eric Kint / Ann Dhondt (ad interim), Rijkenhoekstraat 80, 1850 Grimbergen, , Den Diepen Boomgaard is een sociale werkplaats. Mensen die om uiteenlopende redenen elders niet aan de slag raken, krijgen hier de kans werkervaring en vakkennis op te doen. Ze leren verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, omgaan met klanten. Het sociale aspect loopt als een rode draad doorheen heel de werking van Den Diepen Boomgaard. Het biobedrijf biedt een warm nest waar medewerkers kunnen groeien in hun eigen tempo. De veiligheid van een contract van onbepaalde duur geeft hen de tijd om hun leven opnieuw in handen te nemen. Een medewerker die klaar is om zijn vleugels uit te slaan, krijgt de kans door te groeien naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Elk team heeft een begeleider die de teamleden coacht op de werkvloer; de sociale dienst begeleidt het arbeidstraject van de medewerkers. Den Diepen Boomgaard is erkend als Sociale Werkplaats en als Arbeidszorgproject. Extra animatie-aanbod: bio-wandeling op de boerderij (met boerenpicknick vaste vergoeding), catering, hoevewinkel, groentepakketten, soepgroenten voor soep op de stoepacties Mechelen R.O.J.M. (REGIONAAL OPEN JEUGDCENTRUM MECHELEN)

4 Contact : Hellen Larbi, E. Tinellaan 4, 2800 Mechelen, , Diversiteit is een centraal thema in de werking van het ROJM. Hiernaar wordt verwezen met het woord open, wat staat voor het open karakter naar jongeren, subculturen, levensbeschouwingen, e.d. Daarnaast belicht het woord regionaal de regionale erkenning door de provincie Antwerpen; maakt het woord jeugdcentrum duidelijk dat ROJM meer dan een jeugdhuis is, waar men werkt rond thema s zoals tewerkstelling, onderwijs, gelijke kansen en samenleven; en verwijst het woord Mechelen naar de werking in de Mechelse regio. De jongeren die in het ROJM terecht komen, zijn vaak getekend door maatschappelijke achterstelling (o.a. schoolachterstand, zwakke positie op de arbeidsmarkt en pijnlijke woonomstandigheden). Het jeugdcentrum beoogt door de begeleiding die ze aanbiedt deze jongeren hun zelfbeeld te verstervingen en hen verder te helpen op verschillende gebieden zoals onderwijs, tewerkstelling, justitie en hulpverlening. De overkoepelende taak, die het ROJM op zich neemt, is opvoeden. Vanuit het perspectief Werking Kansarme Jongeren (WKJ) wil het Jeugdcentrum kansarme jongeren mee opvoeden tot volwaardige burgers in de samenleving, waarbij het streven naar maatschappelijke gelijkheid centraal staat. Bovenstaande visie is gesteund op 4 pijlers. De eerste pijler belichaamt het van onderuit werken door ROJM, vanuit de jongeren zelf en wordt er verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de jongeren gecreëerd. De tweede pijler omvat respect voor de eigenheid van de verschillende groepen. Dit is noodzakelijk voor het slagen van een multiculturele samenleving waar het ROJM als voorbeeld wil fungeren voor de maatschappij. In de derde pijler wil men aan een positief zelfbeeld werken door een onbevooroordeelde omgeving te creëren waarbinnen de jongeren kunnen opgroeien. De laatste pijler handelt over de strijd tegen discriminatie en racisme. Het ROJM probeert op te treden als signalerend orgaan en tracht de sociale cohesie te bevorderen. In 2009 is er meer aandacht gegaan naar het proberen andere doelgroepen mee in Rojm te integreren ( inclusief werken). We kunnen nu zeggen dat deze integratie volop in beweging is en dit vooral door het studiogebeuren waardoor er dagelijks heel wat jongeren over de vloer komen die tot voordien niet tot de klassieke doelgroep van Rojm behoorde. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook specifiek de opnamestudio Studio 15. Men kan nu ook videoclipjes opnemen waardoor hun talenten aan de buitenwereld kunnen getoond worden. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek 2800 Mechelen DE KEETING Contact : Gülay Temur, Kroonstraat 64-66, 2800 Mechelen, , De Keeting vzw wilt mensen die in armoede leven een hart onder de riem steken, een luisterend oor bieden, knelpunten signaleren en waar mogelijk streven naar verbetering. Bij De Keeting staat de participatie en de rechstreekse betrokkenheid van de doelgroep voorop. De bezoekers zijn volwaardige gesprekspartners, hun deskundigheid over leven in armoede staat centraal. Armoede is meer dan een individueel probleem van mensen en heeft vaak structurele oorzaken, zowel vanuit de situatie van de mensen zelf als vanuit de maatschappij. De Keeting zoekt samen met de mensen naar de oorzaken en mogelijke oplossingen en probeert hen op weg te zetten. De Keeting helpt hen om zélf de nodige stappen te zetten, wat vaak niet evident is. Men zoekt naar aansluiting met de bestaande diensten. De Keeting werkt rond drie grote pijlers: ontmoeten, vorming en structureel werk. Behalve een vrijblijvende babbel, vinden mensen een luisterend oor, wat gezelligheid, een kop koffie,... Men kan er op maandag-, donderdag en vrijdagmiddag terecht voor een

5 broodmaaltijd aan 0,60. Samen mét de mensen organiseert men ook regelmatig activiteiten voor jong en oud, en ook vorming komt aan bod. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting, vorming rond kansarmoede Mechelen WELZIJNSSCHAKEL DE LAGE DREMPEL Contact : Peter Jespers, O.L.Vrouwstraat 43, 2800 Mechelen, , In De Lage Drempel krijgen zowel armen als niet-armen de kans om elkaar tegen te komen, hun zorgen even opzij te zetten of er net over te praten. Armen worden gesteund door nietarmen. Ze treden uit hun isolement, leren van elkaars ervaringen, oplossingen en ervaren dat ze niet alleen staan in hun armoede. Het verenigen op zich kan voor mensen heel belangrijk zijn. Het samenbrengen van mensen in De Lage Drempel gebeurt steevast in een rustgevende sfeer. Er wordt respect getoond voor elk persoon in zijn geheel. De deuren worden gedurende vijf halve dagen per week geopend voor ontmoeting en ontspanning, voor een gesprek en een kop koffie. Vanuit dit gezellig samenzijn, krijgen de bezoekers meer interesse in andere facetten van De Lage Drempel. Er wordt getracht zoveel mogelijk culturele activiteiten, uitstappen, feesten, creatieve activiteiten allerhande te organiseren om zo het sociale netwerk van de personen in armoede uit te breiden. De Lage Drempel probeert voorwaarden te scheppen opdat armen het woord nemen. Drempelaars kunnen aan bod komen door te tonen wat ze kunnen, door een taak op te nemen en daarvoor erkenning te krijgen. In De Lage Drempel wordt er geloofd in de krachten van mensen. In De Lage Drempel is iedereen welkom en wordt er tijd genomen voor de nieuwe mensen in de vereniging. Ook mensen die er al wat langer zijn, probeert men in een open vereniging (steeds opnieuw) te betrekken bij de werking. Hoe meer arme mensen bereikt worden, hoe sterker hun stem wordt en hoe meer een vereniging kan bereiken in de strijd tegen armoede. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, getuigenis in eucharistieviering, ontmoeting, tentoonstelling rond hun werking en rond de mensenrechten, sociale wandelzoektocht te Mechelen Mechelen VOCVO VZW - WABLIEFT Contact: Ruud Meert, K. Mercierplein 1, 2800 Mechelen, Wablieft organiseert in samenwerking met tal van verenigingen leeskringen. De auteur van een Wablieft-boek komt langs voor een gesprek van anderhalf tot twee uur. De deelnemers hebben voor dit bezoek op eigen kracht, of samen met een vaste begeleider van hun groep, een Wablieft-boek gelezen en hebben het bezoek voorbereid in vorige bijeenkomsten van de leeskring. Hierbij bieden we verschillende en creatieve werkvormen aan, die deelnemers stimuleren om een boek te lezen, hun mening en beleving te verwoorden, de link tussen boek en samenleving te leggen Met de leeskringen bereiken we rechtstreeks laaggeschoolden en aaggeletterden, mensen in armoede, mensen die Nederlands leren. De deelnemers aan de leeskringen krijgen elk hun eigen Wablieft-boek, vaak het eerste boek dat echt van hen is. Voor organisaties en centra is de leeskring gratis. We vragen wel een duidelijk engagement van de partners om het hele traject mee af te werken. Wablieft zorgt voor uitgebreide ondersteuning, om een zorgvuldig uitgewerkt voor- en natraject te verzekeren. Wablieft wil de deelnemende organisaties en centra overtuigen om de leeskringen in de plaatselijke bibliotheek te laten plaatsvinden. De deelnemers kunnen er dan een rondleiding

6 krijgen en (gratis) lid worden van de bibliotheek. Op die manier wijst het project mensen uit de doelgroepen de weg naar de bibliotheek. CAW LEUVEN INLOOPCENTRUM DE MEANDER Contact : Tinne Dierckx, Redingenstraat 25,, , Inloopcentrum De Meander is een ontmoetingsplaats voor mensen die, omwille van omstandigheden, uitgesloten worden op verschillende levensdomeinen. Mensen die nergens anders meer terechtkunnen, die geen sociaal netwerk meer hebben, verwelkomen we in een warme, huiselijke omgeving. We organiseren activiteiten, bieden ontmoetingsmogelijkheden en dienstverlening. We moedigen onze bezoekers ook aan om als vrijwilliger mee te werken aan de uitbouw van ons centrum. Op die manier willen we hen versterken in hun eigenwaarde en ervoor zorgen dat ze opnieuw aansluiting vinden bij anderen, bij diensten en in de samenleving. Waarvoor kan je bij ons terecht? Een greep uit ons aanbod: In onze ontmoetingsruimte kan je even tot rust komen, de krant lezen, een babbel doen. En je kan er terecht met al je vragen. In ons Sociaal Restaurant op vrijdagavond ontmoet je anderen en ga je aan tafel voor een gezonde warme maaltijd. Wil je mee aanschuiven, laat het ons op tijd weten, want het aantal plaatsen is beperkt. We hebben een vrijwilligerswerking. Samen met het personeel kan je meewerken aan de uitbouw van ons centrum. We organiseren culturele uitstappen en vormingsactiviteiten. Je kan tegen een voordelig tarief gebruikmaken van de wasmachine en droogkast. Je kan gratis gebruikmaken van computer en internet. En je kan een douche nemen. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting. COMPAGNIE TARTAREN Contact : Wim Oris, Ridderstraat 147,, , Cie Tartaren is een sociaal-artistiek theatergezelschap. Haar actieterrein bevindt zich in de Ridderbuurt, een volkse wijk in het Noordwesten van Leuven, dichtbij de kanaalzone. Vanuit de Ridderbuurt in Leuven wil Cie Tartaren met haar theater een brug slaan naar de rest van Leuven, Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Compagnie Tartaren wil met haar theater mensen die anders misschien geen kansen krijgen een eigen stem geven. Dit zowel voor spelers, medewerkers als publiek uit diverse groepen in de samenleving, met extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Door te streven naar een artistiek hoogstaand product wil Cie Tartaren op haar manier een barst slaan in de vicieuze cirkel van de kansarmoede. Enerzijds geeft het succesverhaal op het podium een menselijke waardigheid terug aan de speler. Anderzijds gaat de speler een relatie aan met zijn publiek op voet van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijke artistieke beleving. Cie Tartaren wordt op een actieve manier ondersteund wordt door de bevolking van de buurt. Soms neemt die steun de vorm aan van een gezamenlijk ritueel.

7 Binnen deze organische verbinding is het zinloos om het artistieke en het sociale van elkaar te scheiden. Het lijkt alsof onze werking als theatergezelschap er één is waar het artistieke en het sociale zich continu in elkaar verstrengelen. Veel buurtbewoners worden diep geraakt niet alleen door het theater van Cie Tartaren, maar ook door de aanwezigheid van Cie Tartaren zelf, een impact die het artistieke overstijgt. Extra animatie-aanbod: artistieke eindproducten. BUURTWERK T LAMPEKE & DE WURPSKES Contact : Wouter Cox, Ridderstraat 147, t Lampeke is een Leuvense buurtwerking (Ridderbuurt) en vereniging waar armen het woord nemen die bestaat uit 4 deelwerkingen : Dagopvang De Wurpskes, Kinderwerking Fabota, Jongerenwerking Den Tube, Buurthuis t Lampeke. De werking stemt expliciet af op mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, organiseert verschillende gezellige activiteiten en pakt samen met de mensen problemen aan. Een belangrijk element is dat wij een plek zijn waar gezin en opvoedingsondersteuning centraal staan. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook het project Vaders in Zicht binnen de deelwerking de Wurpskes. Er wordt gewerkt aan een ontmoetingsruimte voor vaders van kinderen binnen de werking, waarbij vaders zich op een duurzame manier thuis kunnen voelen in de werking. Tegelijk werken we met de moeders, die meestal reeds een sterke band met de werking hebben. Binnen de ontmoetingsruimte moet de vader in verbinding komen met zichzelf (zich beter in zijn vel voelen) en met zijn kind. Vaders en kinderen moeten de kans krijgen om samen te spelen en te praten om tot een doorbraak te komen in de relatie vader-kind. De contacten met andere vaders kunnen helpen om ervaringen uit te wisselen en zich kwetsbaar te durven opstellen. Het werken rond de rol van de vader is tegelijkertijd ook een ingang om rond andere thema s en problematieken te werken. Deze ontmoetingsruimte is de kern om langzaam en voorzichtig voorbereidend te werken naar de hulpverlening toe. Het is een noodzakelijke eerste fase om op een duurzame manier met het gezin om te gaan. Pas daarna kunnen we schakelen naar de hulpverlening en partners zoeken om trajecten op te zetten en naar de diepte toe te werken. Er wordt meer budget voorzien voor spelmateriaal, voorleesboekjes en activiteiten om te gebruiken tijdens de vader-kind momenten die centraal staan in het project. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting, getuigenis tijdens eucharistieviering, buurtwandeling (vaste vergoeding), vorming rond kansarmoede, actie kom eens koken, begeleiding opvoeddebat, optreden Fabotastix. DOMO Contact: Brigiet Croes, Naamsestraat ,, , Domo betekent aan huis én Door Ondersteuning Mee Opvoeden. Deze autonome organisatie bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die, via hun wekelijkse aanwezigheid, opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. Sommige ouders hebben het op bepaalde momenten moeilijk om de nodige geborgenheid en structuur te bieden. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook specifiek de organisatie van hun symposium op 10 november Na 20 jaar expertise-opbouw wordt hun unieke model toegelicht, omdat het écht werkt en er nood aan is! Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, getuigenis tijdens eucharistieviering.

8 AJOK Contact: Veronique Deblon, Postbus 1165,, , AJOK vzw staat voor alle jongeren op kamp en is een vereniging die kampen organiseert voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het gaat hier dan om jongeren die omwille van financiële of gedragsmatige problemen of andere problemen niet terecht kunnen bij het reguliere jeugdnetwerk. Dit kunnen jongeren zijn die verblijven in een voorziening van de bijzondere jeugdzorg, in een dagcentrum of die thuis wonen. Wij richten ons specifiek op jongeren tussen 8 en 17 jaar. In de zomermaanden worden telkens vier kampen georganiseerd. Deze kampen worden enkel en alleen gerealiseerd door de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. Aangezien ajok geen structurele subsidies ontvangt, zijn wij financieel afhankelijk van giften en benefieten die tijdens het werkjaar georganiseerd worden. De subsidie van Welzijnszorg zou gebruikt worden om een deel van onze kampen te bekostigen, en zo onze jongeren, voor het vijfde jaar op rij, een spetterend kamp te bezorgen! AJOK vzw, ofwel alle jongeren op kamp, heeft als doel het organiseren van kampen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 8 en 17 jaar. Het gaat hier dan vooral om jongeren die niet terecht kunnen in het 'reguliere' jeugdnetwerk omwille van gedragsmatige of financiële problemen. Wij werken enkel met vrijwilligers, die zich voor 100% inzetten om deze missie tot een goed einde te brengen. Extra animatie-aanbod : getuigenis, begeleiden van een gespreksavond LEREN ONDERNEMEN Contact : Marius Snauwaert, Valkerijgang 26,, , - Met het tuinproject 'Kinderen in 't Groen' wil Leren Ondernemen vzw kinderen, jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier laten kennismaken met ecologie en milieu. Door samen gemeenschapstuinen in de buurt en in samenwerking met JNM op te richten, op maat van kinderen, wordt ook gewerkt aan gemeenschapsvorming, krijgen kinderen en ouders praktische vorming rond gezonde voeding en wordt een buurt getransformeerd in een groene oase. Tenslotte krijgt ook lichaamsbeweging zo een plek. Een integraal project dus, die een grote groep mensen samenbrengt rond een laagdrempelige activiteit met veel kansen. Aanbod: tentoonstelling LINK IN DE KABEL Contact : David Loyen, Ridderstraat 147,, , Als algemene doelstelling wil Link in de Kabel de digitale kloof dichten bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. We doen dit door hen aan de ene kant computertoegang en aan de andere kant creatieve computervorming op maat aan te bieden. Dit vertaalt zich in volgende concrete doelstellingen: - Het organiseren van een open computer leercentrum, waar jongeren kunnen oefenen op computer en zich computervaardigheden kunnen eigen maken. - Het organiseren van coaching op maat van partnerorganisaties en individuele jongeren. - Het organiseren van een helpdesk, om onze partenerorganisaties een professionele technische ondersteuning te bieden

9 - Het uitdragen van onze expertise op het vlak van Digitale Kloof,Mediawijsheid en jongeren - Het voeren van gemeenschappelijke onderhandelingen om ICT toegankelijker te maken voor maatschappelijk kwetsbare jongeren zodat de overheidsinstanties hun verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen de digitale kloof. WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW. Contact: Ilse Smets, Ierse Predikherenstraat 80,, 016/ , Het project 'tandarts die er zijn tanden inzet' is ontstaan in 2001 en zorgt reeds vele jaren voor een verbeterde toegankelijkheid van tandzorg en een drempelverlaging naar tandheelkundige zorgverlening voor patiënten. Jaarlijks worden gemiddeld een 50-tal patiënten actief doorverwezen naar de tandarts. In 2011 willen we onze focus richten op de minderjarigen. 25% van de ingeschreven patiënten zijn immers minderjarig. Met deze groep zou zeer goed curatief én preventief gewerkt kunnen worden vanuit het thema tandzorg. Hiermee realiseren we een lange termijndoelstelling, namelijk preventie van tandproblemen bij volwassenen. Minderjarigen en hun ouders zullen na een sensibiliseringsactie aangesproken worden om zich daadwerkelijk te engageren via contractjes om in 2011 een tandartsbezoek te brengen. Voor een kwart van hen wordt een intensieve begeleiding voorzien voor de financiële en mentale voorbereiding van het tandartsbezoek. Na evaluatie zal dit aanbod verlengd worden doorheen de komende jaren en zal opnieuw gekeken worden welke andere subgroepen nood hebben aan tandzorg Leuven VELO Contact: Jos Vandikkelen, Hollestraat 1, 3001 Leuven, , Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit (voor particulieren, organisaties en bedrijven) biedt Velo opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Een zeer groot percentage van de werknemers zijn jongeren uit het deeltijds onderwijs. Kwalitatieve begeleiding, meestal in functie van doorstroming naar de reguliere economie wordt daardoor gekoppeld aan een ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering Heverlee SPIT TEWERKSTELLING Contact : Geert Verstraete, IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee, , Dit is een sociale werkplaats die ondermeer een kringwinkel uitbaat in Heverlee en Wespelaar. Men heeft drie grote doelstellingen: tewerkstelling van wie niet of moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan + verminderen van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren + ruim aanbod aan herbruikbare goederen tegen democratische prijzen waar iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie, zijn gading vindt. SPIT Horecaopleiding is een opleidingsproject dat een opleiding verzorgt rond horeca en poetsen. De doelstelling van het opleidingsproject is het aanleren van elementaire basisattitudes aan de cursisten. De opleiding wordt gegeven op de werkvloer binnen het

10 bedrijfsrestaurant van SPIT en tracht zo veel mogelijk vaardigheden mee te geven m.b.t. grootkeukentechnieken, zowel op het vlak van keukenwerk als van zaal- en toogbediening. Opleidings- en tewerkstellingsproject 10 voor koken Werk blijft een belangrijk instrument tegen armoede en sociale uitsluiting. 10 voor koken is een nieuw project dat via opleiding en stage kennis wil laten maken met een job in de horeca en grootkeuken. De instapvoorwaarden zijn bewust laag gehouden om de tewerkstelling van de minst opgeleide cliënten te bevorderen door hen te helpen bij hun integratie en de ontwikkeling van hun competenties. Voor de start van de opleiding worden de kandidaat-deelnemers gescreend op hun kennis van wiskunde en de Nederlandse taal, met de mogelijkheid om beide basiscompetenties op te frissen in een kort voortraject. De basisopleiding bestaat uit een technische opleiding waarin de basis kooktechnieken worden aangeleerd en bereidingen uitgevoerd. De cursisten leren de verschillende hygiëneregels toe te passen. Anderstaligen hebben tijdens de opleiding de mogelijkheid om hun Nederlands verder bij te schaven. Na deze opleiding is er een voortgezette praktijkopleiding in de keuken van SPIT en een stage in ondermeer de grootkeukens van Sodexo. Het uiteindelijke doel van deze opleiding is een duurzame job in de horeca. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, kringwinkels, diensten (verhuisopdrachten, ophalingen herbruikbare goederen) Kessel-Lo RISO VLAAMS-BRABANT - NEVERMIND Contact : Brecht Goussey, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo, , Nevermind bestaat uit een groep jongeren die zich tot doel stelt om met werkers, organisaties en het politieke beleid in dialoog te gaan op vlak van de individuele hulpverleningsrelatie, het aanbod en de organisatie van de hulpverleing. Hiermee willen ze verandering teweeg brengen bij deze actoren zodat jongeren die vandaag met de hulpverlening te maken krijgen, het verschil gaan voelen. Speerpunt daarbij is dat ze bij deze actoren de openheid gaan bepleiten en bewerkstelligen om werk te maken van een participatief beleid. Dit veronderstelt dat er op micro-, meso- en macroniveau ruimte wordt gemaakt zodat jongeren kunnen participeren op een voor hen aangepaste wijze. Op die manier wordt participatie structureel ingebed op al deze niveau s en wordt deze ook gegarandeerd. Om die reden is er naast aandacht voor de inhoud van de participatie ook nood aan aandacht voor de vorm (de mate van structurele inbedding van de participatie zodat ze niet eenmalig is en gegarandeerd is). Dit wil zeggen dat participatie vorm krijgt vanuit een visie, doelstellingen en concrete werkvormen. Dit houdt in dat op voorhand bepaald wordt dat de resultaten van een inhoudelijk proces een concrete plaats krijgen in het beleid. Nevermind profileert zich als een groep van consultants die het beleid, organisaties en werkers hun ervaring ter beschikking stellen. Hiermee willen ze deze spelers ertoe aanzetten om met hun éigen jongeren in dialoog te gaan. Dit zowel op niveau van beleid als in de individuele hulpverleningsrelatie en in verschillende beleidsfases: beleidsvoorbereiding, beleidskeuze, uitvoering en evaluatie van het gevoerde beleid. Riso Vlaams-Brabant stelt zicht tot doel de sociaal-culturele, economische en politieke participatie van achtergestelde groepen te verbeteren via de actieve, deskundige en onafhankelijke ondersteuning van groepen van mensen. Buurt- en opbouwwerkers hebben vooral oog voor mensen die kampen met maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting. Samen werken ze aan waarneembare oplossingen van gemeenschappelijke problemen. Wat de mensen zelf weten en kunnen, is het vertrekpunt. Buurt- en opbouwwerkers mobiliseren alle nuttige sociale krachten. Het opbouwwerk draagt bij tot een leefbare en duurzame samenleving. Welzijnszorg ondersteunt voor het ontwikkelen van een website, logo,..

11 Aanbod: lesmateriaal voor hogeschoolopleiding maatschappelijk werk en opvoedkunde, advies voor de hulpverleningssector Leuven SOCIAAL VERHUURKANTOOR SPIT Contact : Walter Roedolf, Ijzermolenstraat 14, 3010 Leuven, , Voor de eigenaar verhuurder biedt een SVK volgende voordelen: - Permanente betaling van de huur, ook al staat het pand leeg. - Degelijk onderhoud. - Huurderbegeleiding. Alle huurders worden met raad en daad bijgestaan door onze huurderbegeleiders die hen helpen bij alle facetten die met 'huur' te maken hebben. vzw SPIT huurt panden in : Leuven, Herent, Oud Heverlee, Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Bierbeek. Een Sociaal Verhuurkantoor neemt alle verantwoordelijkheid als huurder op zich. Door de woning verder te verhuren, tracht het SVK de huisvestingsproblemen van huurders op te lossen en is het SVK tevens verhuurder. De panden worden toegewezen aan de kandidaten op de wachtlijst. De kandidaten krijgen hun plaats op de wachtlijst toebedeeld aan de hand van een score op het vlak van hun huidig actueel besteedbaar inkomen en op het vlak van hun huidige huisvestingssituatie Tildonk ALBA OIKOTEN Contact: Jef Vanlangendonck, Lipsestraat 175, 3150 Tildonk, , jef.oikoten.be, Drie gedetineerden en één begeleider stappen in het najaar van 2011 naar Santiago de Compostela. Deze tocht is, ook voor de gerechtelijke instanties, een eerste stap in het bij wet voorziene reclasseringsplan van de deelnemers. De initiatiefnemers, vrijwilligers van Oikoten (vzw Alba), met jarenlange ervaring in voettochten voor jonge delinquenten, hopen met de voettocht de deelnemers de kans te bieden hun positieve krachten te mobiliseren, zodat er terug vertrouwen kan groeien bij mensen uit hun netwerk en er eventueel een vorm van herstel t.a.v. de slachtoffers kan gebeuren. Op die manier kan de herinstap in de maatschappij een positief verhaal worden. Hopelijk gooit dit initiatief bij het beleid en het brede publiek een nieuw licht op de strijd tegen de sociale uitsluiting van oud-gedetineerden. Het project wordt actief opgevolgd en ondersteund door een 3-wekenlijkse stuurgroep van vrijwilligers met deelnemers uit de magistratuur, de hulpverlening, de academische wereld, het justitie- en welzijnsbeleid, de gevangenisdirectie. Men acht financiering in de toekomst mogelijk na evenwel een eerste geslaagd precedent. Aanbod: getuigenis tijdens eucharistieviering 3270 Scherpenheuvel DE VLASPIT Contact : Monique De Dobbeleer, Basilieklaan 53, 3270 Scherpenheuvel, , De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in het centrum van Scherpenheuvel. Het biedt werk aan een 80-tal personen. Daarmee is de Vlaspit één van de grootste werkgevers in Scherpenheuvel-Zichem. We helpen onze medewerkers voor een vlotte doorstroming van

12 een job in een sociale tewerkstelling naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Het vervaardigen van kaarsen in de grootste activiteit. Dit gaat van paraffine ophaling tot kaarsen op bestelling afleveren; in alle soorten, maten, kleuren en geuren. Maar je kan er ook een fiets huren en natuurlijk isolatiemateriaal aanschaffen. Daarnaast omvat De Vlaspit een opleiding- en werkervaringsproject op de gebieden groenonderhoud, poetsdienst en administratieve dienst. Ook voert De Vlaspit energiescans uit bij mensen thuis. In de schaduw van de basiliek bevindt zich 'De (h)eerlijkheid', een door De Vlaspit gerestaureerd hotelgebouw dat werd omgebouwd tot gezellige brasserie met twee aanpalende winkelruimtes. In de streekwinkel naast de brasserie vind je een uitgebreid aanbod sierkaarsen en decoratie. Je kan er eveneens verscheidene producten kopen uit het ruime assortiment van onze 'straffe streek'. De medewerkers van De (h)eerlijkheid helpen je graag met het samenstellen van korven met streekproducten. Die worden tevens mooi verpakt naar wens. Er is ook een sociaal restaurant in het hoofdgebouw, gelegen op de Basilieklaan. Hier is iedereen van harte welkom voor een maaltijd. Extra-animatie-aanbod : groepsbezoek kaarsenatelier (met middagmaal vaste vergoeding), huurfietsen, bistro en sociaal restaurant Diest CAW HAGELAND INLOOPCENTRUM DE ZONNEBLOEM Contact: Inge Peeters, Michel Theysstraat 7, 3290 Diest, , CAW Hageland (zie elders) heeft een nieuw inloopcentrum met sociaal restaurant in Diest. OCMW Diest, CAW Hageland, kringwinkel Hageland en de Vlaspit hebben de handen in mekaar geslagen en worden daarin gesteund door de provincie Vlaams-Brabant. Op maandag en woensdag zijn we doorlopend open van 10 u tot 16u. Vanaf u serveren we voor wie het wil een warme maaltijd klaargemaakt door de Vlaspit met lekkere en gezonde seizoens- en streekprodukten. Heb je het moeilijk om rond te komen, heb je nood aan een luisterend oor of heb je zin om nieuwe mensen te leren kennen, kom dan gerust een kijkje nemen. Je bent altijd welkom voor een lekkere tas koffie, om gewoon rustig de krant te lezen of voor een lekkere maaltijd in goed gezelschap. Wie vrije tijd over heeft mag ook meehelpen. Vrijwilligers zien we graag komen en er is werk genoeg, tafel dekken, afruimen, afwassen of mee activiteiten organiseren Tienen BEGELEID WONEN TIENEN - OUDERPRAATGROEPEN Contact : Elke Caes/Catherine Dubois (ad interim), Beauduinstraat 150, 3300 Tienen, , Ouderpraatgroepen zijn wekelijkse bijeenkomsten waar kansarme ouders met andere ouders kunnen praten over de problemen en successen die ze ondervinden bij het opvoeden. Dit gebeurt in een vaste oudergroep onder leiding van een kinderpsychologe. We hopen met deze praatgroepen te bereiken dat door het vergroten van de ouders hun netwerk, het isolement verbroken wordt

13 ouders een veilige plek hebben om over opvoeding te praten en bij te leren ouders mondiger worden, tijdens de praatgroepen leren de ouders hun mening op een aanvaardbare manier te verwoorden, een vaardigheid die hen ook ten goede komt in relatie met bv. de school van hun kinderen, andere hulpverleners ouders positieve energie opdoen die ze aan hun kinderen doorgeven De kinderen worden ondertussen opgevangen in het kinderatelier waar ze een ontwikkelingsstimulerend aanbod krijgen en positieve aanmoediging. Extra animatie-aanbod: getuigenis van een ervaringsdeskundige Tienen CAW HAGELAND INLOOPCENTRUM AMERANT Contact : Bea Morissens, Oude Vestenstraat 6, 3300 Tienen, , Amerant is een Inloopcentrum met Sociaal Restaurant in de Oude Vestenstraat 6 te Tienen. Hier worden warme maaltijden aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag, telkens 's middags van 11u30 tot 13u30. Iedereen is welkom, maar mensen met een lager inkomen kunnen aan een laag (goedkoop) tarief eten. De maaltijden worden bereid door mensen die moeilijk een plaats vonden in de arbeidsmarkt en hier een nieuwe start willen nemen. Naast een goedkope maaltijd kunnen mensen ook in Amerant terecht om een lekker kop koffie te drinken, de krant te lezen, om iemand te zien die wil luisteren, om deel te nemen aan de activiteiten die regelmatig georganiseerd worden of om andere mensen te leren kennen. Amerant is open op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur Kersbeek-Miskom BOERDERIJ DE BRABANDER Contact : Gard Bemelmans, Leedse Vroente 6, 3472 Kersbeek-Miskom, , Verscholen in het Wei-dse Hageland, tussen groen en graan, ligt Boerderij de Brabander. Het motto van onze kleinschalige sociale werkplaats luidt: duurzame tewerkstelling. Bij ons bloeien: een bakkerij, een groendienst en een groentetuin. Momenteel verschaffen ze werk aan meer dan vijfentwintig laaggeschoolde, langdurig werkloze mensen uit de regio.. Bij Boerderij De Brabander krijgen zij meer dan een job in de bakkerij, groentetuin of groendienst. Ze bieden hen ook een degelijke arbeidsbegeleiding met oog voor sociale en individuele ontplooiing. Wie helemaal geen kans meer maakt op de arbeidsmarkt, kan terecht in het arbeidszorgproject. Deze mensen draaien, op hun eigen ritme, mee in de bakkerij of tuinproject. Er wordt hen werk en zorg op maat gegeven. De Brabander zaait, kneedt, snoeit en groeit. De Brabander gaat mee met zijn tijd. Hedendaagse dynamieken en maatschappelijke tendensen worden gevolgd. Dit resulteert regelmatig nieuwe projecten. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, meewerken op het veld (voor kleine groepen), DOEproject (secundair onderwijs), picknick een hoeve (wandel fietsroutes), soepgroenten voor soep op de stoepacties.

Campagneprojecten. Ondersteunde projecten 2013 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen. Riso Vlaams-Brabant vzw. De Vlaspit vzw.

Campagneprojecten. Ondersteunde projecten 2013 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen. Riso Vlaams-Brabant vzw. De Vlaspit vzw. Ondersteunde projecten 2013 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen Campagneprojecten 3010 Kessel-Lo Riso Vlaams-Brabant vzw Project: Open Huis Heikruis Contact: Griet Van Dessel, projectmedewerker Kammeersweg 2,

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Ondersteunde projecten 2012

Ondersteunde projecten 2012 Ondersteunde projecten 2012 Vlaams-Brabant/Mechelen - Brussel Ouderen Lokaal Dienstencentrum Het Anker Project: Toneelproject Isabelle Van Assche Marcqstraat 25, Brussel T 02 2175291 E ldc.hetanker@skynet.be

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Ondersteunde projecten 2014 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen

Ondersteunde projecten 2014 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen Ondersteunde projecten 2014 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen Campagneprojecten Iedereen beschermd tegen armoede? Er zijn slechts twee campagneprojecten in onze regio dit jaar, maar het zijn er twee met een

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

buurtwerk 't Lampeke Riddersstraat 147, 3000 Leuven Riddersstraat 33, 3000 Leuven Riddersstraat 60/5, 3000 Leuven Vaart, 3000 Leuven

buurtwerk 't Lampeke Riddersstraat 147, 3000 Leuven Riddersstraat 33, 3000 Leuven Riddersstraat 60/5, 3000 Leuven Vaart, 3000 Leuven buurtwerk 't Lampeke! buurthuis t Lampeke Riddersstraat 147, 3000 Leuven! Fabota kinderwerking Riddersstraat 33, 3000 Leuven! De Wurpskes dagopvang Riddersstraat 60/5, 3000 Leuven! Den Tube jongerenwerking

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Kansen bieden aan (kans)arme personen: - tot ontmoeting en het verwerven van eigenwaarde

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Door ondersteuning mee opvoeden. Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen

Door ondersteuning mee opvoeden. Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen Door ondersteuning mee opvoeden Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen Elke ouder heeft wel eens een moeilijk moment Domo vzw: Start in 1991 Autonome vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Project Kansarmoede t School is van iedereen 13 jan slotmoment professionaliseringstraject Brussel

Project Kansarmoede t School is van iedereen 13 jan slotmoment professionaliseringstraject Brussel Project Kansarmoede t School is van iedereen 13 jan 2015 slotmoment professionaliseringstraject Brussel Ambities t school is van iedereen Vanaf de start van de opleiding: Diversiteit en omgaan met diversiteit

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED)

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) Lut Goossens - Els Van den Berghe Vzw De Link www.de-link.net Introductie Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014

verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014 verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014 1 INHOUDSTAFEL 1. WAAROM EEN ARMOEDECONFERENTIE? pag. 3 2. DE GEZONDHEIDSKLOOF: PROBLEEM VAN IEDEREEN pag. 4 3. AANBEVELINGEN DIALOOGTAFELS

Nadere informatie

In het hart van complexiteit werkt eenvoud

In het hart van complexiteit werkt eenvoud In het hart van complexiteit werkt eenvoud De Sloep als een empowerende werkplaats in een superdiverse wereld Bea Van Robaeys Inleiding Een perspectief op complexiteit Superdiversiteit (Vertovec, 2007)

Nadere informatie

Samenlevingsopbouw In beeld. De praktijk van de kust tot Limburg. SLOvl_DVD_Inleg.indd :26:21

Samenlevingsopbouw In beeld. De praktijk van de kust tot Limburg. SLOvl_DVD_Inleg.indd :26:21 Samenlevingsopbouw In beeld De praktijk van de kust tot Limburg SLOvl_DVD_Inleg.indd 1 13-02-2009 13:26:21 DVD 1 ALGEMEEN MENU 1. Kansen creëren, grondrechten garanderen (21 ) Een algemene kennismaking

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Fit in joen ooft voor kansarmen. Een project van de Logo s West-Vlaanderen

Fit in joen ooft voor kansarmen. Een project van de Logo s West-Vlaanderen Fit in joen ooft voor kansarmen Een project van de Logo s West-Vlaanderen Vzw Logo Vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Doelstelling: de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid realiseren Thema s: tabak,

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar * Locatie: Donderdag 11 december 2014: 09u30 12u30. Sporthal Heist op den Berg Praktijktafel 1 O.l.v. Dirk Van Noten (voorzitter

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN 1. Visie Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze in OC Cirkant. Wij geloven immers in de kracht en waarde van vrijwilligers in een sterk geprofessionaliseerde

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

LOKAAL TANDZORGINITIATIEF LEUVEN GEZONDE MOND. In kinderschoenen én dynamisch

LOKAAL TANDZORGINITIATIEF LEUVEN GEZONDE MOND. In kinderschoenen én dynamisch LOKAAL TANDZORGINITIATIEF LEUVEN GEZONDE MOND In kinderschoenen én dynamisch MOTIVATIE Mondhygiëne is een onderbelicht thema bij kwetsbare doelgroepen. Vooral bij jonge kinderen is tandzorg al vroeg van

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

De Zonnebloem, een school waar pit in zit

De Zonnebloem, een school waar pit in zit De Zonnebloem, een school waar pit in zit Zonnebloemen staan symbool voor opgewektheid, kleur, warmte en groeikracht. De pitten duiden op een grote eenheid in diversiteit. Een symboliek die onze school

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door BIJLAGEN De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door Zorgt de gemeente zelf voor huisvesting? En hoe? (Sociale woningen, noodopvang, ) Geeft het OCMW premies aan mensen die het moeilijk hebben

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje.

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Wanneer? Wie? Contactpersoon

Wanneer? Wie? Contactpersoon Doelstellingen armoedeforum Het biedt een overlegplatform aan partners die werken rond armoede. Het coördineert de verschillende verenigingen en diensten die aan armoedebestrijding werken. Het vormt een

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Samen leven, samen zorgen...

Samen leven, samen zorgen... Glorieuxpark Eindhoven Samen leven, samen zorgen... Kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg voor: alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met een christelijke achtergrond zorgafhankelijke religieuzen Even

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

digidak Derde leeftijd digitaal

digidak Derde leeftijd digitaal digidak Derde leeftijd digitaal SPK Streekontwikkelingsorganisatie regio Kempen Ontstaan 1988 Werkgevers/Werknemers/Beleid Projectenorganisatie Creatieve kennisregio Innovatieve welzijnsregio Groene belevingsregio

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie

Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie Sociale activering 26 april 2016 1 Inhoud 1. Situering samenwerkingsverband 2. Diversiteit 3. Dienstencentrum

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie