Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen"

Transcriptie

1 Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen 1500 Halle OPEN ARMEN Contact: Sebastiaan Schoukens, August Demaeghtlaan 305, 1500 Halle, , 1501 Buizingen WELZIJNSSCHAKEL BUURTHUIS OMMEKAAR Contact : Anne Spirgi, Hoogveld 1, 1501 Buizingen, , Dit is een Welzijnsschakel en dat staat voor lokale solidariteit door vrijwilligers. Het buurthuis verenigt een tweedehandswinkel, een praatcafé, een sociale dienst en een wereldwinkel onder één dak. Missie : een blijvende aandacht en zorg voor mensen uit de omgeving die het moeilijk hebben. samenwerking met de bestaande hulpverleningsdiensten en waar nodig eigen diensten opstarten. een verbinding zijn tussen mensen en diensten. mensen dichter bij elkaar brengen en onderlinge hulp tussen mensen bevorderen. (Sociale gids, 1987) armoede helpen uitsluiten

2 Hierbij zijn de bijna zestig medewerkers, een onmisbare schakel. Mede door jouw inzet zal Ommekaar haar doelstellingen blijven bereiken. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting Halle (Buizingen), SPECTRUM Contact: Lies Vereecke, Jozef Degelaenstraat 3-5, 1501 Halle (Buizingen), , Het jarenlang samenwerken met kansengroepen leidde tot de vaststelling dat een gedeelte van de werkzoekenden omwille van een aantal redenen (vermindering draagkracht tgv financiële- en/of sociale problemen,..; - geringe mobiliteit - geen mogelijkheden tot kinderopvang - geringe flexibiliteit -...) nooit aan de slag zullen geraken op de gewone arbeidsmarkt. De enige mogelijkheid om deze mensen een tewerkstellingskans en financieel inkomen te garanderen is het creëren van jobs in de sociale economie. Ondertussen zijn we er ook achter dat we soms tekort schieten in onze begeleidingsmogelijkheden daar de werknemers van Spectrum vaak kampen met een enorme 'levensstress', behorende tot een kansengroep en tegelijkertijd combinatie werk-gezin-vaak geldzorgen-sociale armoede-taalen integratieproblematiek. Hierop willen we inspelen door onze kennis van de doelgroep en de kennis van de geestelijke gezondheids- en welzijnssector samen te gebruiken, deze mensen sterker te maken, zelfredzamer, weerbaarder,... Enkele projecten van Spectrum in de regio Halle-Vilvoorde :. strijk- en retoucheateliers te Buizingen - Beersel - Dilbeek(Schepdaal) - Londerzeel. strijkophaaldienst in Londerzeel - Huizingen. sociaal restaurant op dinsdag en vrijdag te Buizingen. traiteuropdrachten voor onze sociale partners. uitbating vergader- en feestzaal voor parochiale verenigingen - zelforganisaties allochtonenverenigingen - vzw's - Provincie.... ontmoetingsruimte kansarme jongeren in Centrum Lindegroen te Buizingen. Klusdienst voor kansengroepen ism OCMW Londerzeel - Grimbergen Beersel 1745 Opwijk GROEP INTRO VLAAMS BRABANT. Contact : Els Vrijdag (jongerenwerking), Steenweg op Aalst 59, 1745 Opwijk, , Hoofdzetel: Jozef Degelaenstraat 3-5, 1501 Halle, , (vlaams.brabant) Groep INTRO vzw neemt initiatieven op vlak van vorming, opleiding, begeleiding en werkervaring. Deze initiatieven zijn gericht naar maatschappelijk kwetsbaren, met bijzondere aandacht voor jongeren, en hun begeleiders. Met deze initiatieven worden de brede persoonsontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (voor zichzelf en zijn/haar omgeving) en de socio-professionele inschakeling nagestreefd. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook het project 1601 binnen de jongerenwerking van Groep Intro. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren uit Ruisbroek. Ze kunnen er hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen én krijgen inspraak en verantwoordelijkheid in het beheer en beleid van dit project. In januari 2010 startte het project "1601" op. Dit project wordt uitgevoerd door de jongerenwerking van Groep INTRO vzw regio Vlaams-Brabant. Een vormingswerker van de jongerenwerking is wekelijks aanwezig in een lokaal dat opengesteld wordt voor jongeren uit Ruisbroek. Tot dan was er een aantal jaar geen enkel jeugdwerkinitiatief aanwezig in deze buurt (niet regulier, niet specifiek gericht op kansengroepen). Deze nood werd gesignaleerd

3 door de jongeren zelf en de gemeentelijke jeugddienst startte samen met Groep INTRO een unieke buurtwerking op. De bedoeling is de jongeren een plek aan te bieden die een alternatief vormt voor de straat, waar ze hun vrije tijd zinvol kunnen doorbrengen en waar ze binnen een veilig kader de eerste stappen kunnen zetten om zelf activiteiten te organiseren. De doelgroep is erg divers: zowel jongens als meisjes, tussen 10 en 20 jaar van zowel allochtone als autochtone origine, maar allen komende uit de buurt. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, fototentoonstelling over vooroordelen, diensten allerlei (bv. fietspunten, fietsherstelplaats, bike&mail, energiesnoeiers, dakisolatieploeg, renovatieploegen,...) 1750 Lennik, CAW DELTA CHEF SPORT Contact : Shari Robijns, Zwartenbroekstraat 127, 1750 Lennik, , Het project "Chef Sport" van CAW Delta VZW brengt jongeren die begeleid worden bij het alleen gaan wonen, samen om in groepsverband nieuwe vaardigheden aan te leren en samen leuke en sportieve dingen te doen. Jongeren die alleen gaan wonen, kampen vaak met dezelfde vragen en noden: hoe kan ik mijn budget beheren, hoe volg ik de papierwinkel op, hoe hou ik mijn eigen nestje proper, hoe kan ik lekker en gezond koken, hoe zorg ik ervoor dat ik me niet eenzaam voel,...? Het project "Chef Sport" brengt deze jongeren samen om hen in groepsverband deze vaardigheden te leren verwerven en om hen te laten proeven van leuke vrije tijdsactiviteiten. We willen op deze manier de jongeren een aantal basisvaardigheden aanleren, waardoor hun zelfredzaamheid verhoogt. De activiteiten in groepsverband geven hen de kans om te oefenen met sociale vaardigheden, waardoor ze hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden. Een jaar lang wordt aan deze jongeren maandelijks een informatieve of ontspannende activiteit aangeboden Grimbergen DEN DIEPEN BOOMGAARD Contact : Eric Kint / Ann Dhondt (ad interim), Rijkenhoekstraat 80, 1850 Grimbergen, , Den Diepen Boomgaard is een sociale werkplaats. Mensen die om uiteenlopende redenen elders niet aan de slag raken, krijgen hier de kans werkervaring en vakkennis op te doen. Ze leren verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, omgaan met klanten. Het sociale aspect loopt als een rode draad doorheen heel de werking van Den Diepen Boomgaard. Het biobedrijf biedt een warm nest waar medewerkers kunnen groeien in hun eigen tempo. De veiligheid van een contract van onbepaalde duur geeft hen de tijd om hun leven opnieuw in handen te nemen. Een medewerker die klaar is om zijn vleugels uit te slaan, krijgt de kans door te groeien naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Elk team heeft een begeleider die de teamleden coacht op de werkvloer; de sociale dienst begeleidt het arbeidstraject van de medewerkers. Den Diepen Boomgaard is erkend als Sociale Werkplaats en als Arbeidszorgproject. Extra animatie-aanbod: bio-wandeling op de boerderij (met boerenpicknick vaste vergoeding), catering, hoevewinkel, groentepakketten, soepgroenten voor soep op de stoepacties Mechelen R.O.J.M. (REGIONAAL OPEN JEUGDCENTRUM MECHELEN)

4 Contact : Hellen Larbi, E. Tinellaan 4, 2800 Mechelen, , Diversiteit is een centraal thema in de werking van het ROJM. Hiernaar wordt verwezen met het woord open, wat staat voor het open karakter naar jongeren, subculturen, levensbeschouwingen, e.d. Daarnaast belicht het woord regionaal de regionale erkenning door de provincie Antwerpen; maakt het woord jeugdcentrum duidelijk dat ROJM meer dan een jeugdhuis is, waar men werkt rond thema s zoals tewerkstelling, onderwijs, gelijke kansen en samenleven; en verwijst het woord Mechelen naar de werking in de Mechelse regio. De jongeren die in het ROJM terecht komen, zijn vaak getekend door maatschappelijke achterstelling (o.a. schoolachterstand, zwakke positie op de arbeidsmarkt en pijnlijke woonomstandigheden). Het jeugdcentrum beoogt door de begeleiding die ze aanbiedt deze jongeren hun zelfbeeld te verstervingen en hen verder te helpen op verschillende gebieden zoals onderwijs, tewerkstelling, justitie en hulpverlening. De overkoepelende taak, die het ROJM op zich neemt, is opvoeden. Vanuit het perspectief Werking Kansarme Jongeren (WKJ) wil het Jeugdcentrum kansarme jongeren mee opvoeden tot volwaardige burgers in de samenleving, waarbij het streven naar maatschappelijke gelijkheid centraal staat. Bovenstaande visie is gesteund op 4 pijlers. De eerste pijler belichaamt het van onderuit werken door ROJM, vanuit de jongeren zelf en wordt er verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de jongeren gecreëerd. De tweede pijler omvat respect voor de eigenheid van de verschillende groepen. Dit is noodzakelijk voor het slagen van een multiculturele samenleving waar het ROJM als voorbeeld wil fungeren voor de maatschappij. In de derde pijler wil men aan een positief zelfbeeld werken door een onbevooroordeelde omgeving te creëren waarbinnen de jongeren kunnen opgroeien. De laatste pijler handelt over de strijd tegen discriminatie en racisme. Het ROJM probeert op te treden als signalerend orgaan en tracht de sociale cohesie te bevorderen. In 2009 is er meer aandacht gegaan naar het proberen andere doelgroepen mee in Rojm te integreren ( inclusief werken). We kunnen nu zeggen dat deze integratie volop in beweging is en dit vooral door het studiogebeuren waardoor er dagelijks heel wat jongeren over de vloer komen die tot voordien niet tot de klassieke doelgroep van Rojm behoorde. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook specifiek de opnamestudio Studio 15. Men kan nu ook videoclipjes opnemen waardoor hun talenten aan de buitenwereld kunnen getoond worden. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek 2800 Mechelen DE KEETING Contact : Gülay Temur, Kroonstraat 64-66, 2800 Mechelen, , De Keeting vzw wilt mensen die in armoede leven een hart onder de riem steken, een luisterend oor bieden, knelpunten signaleren en waar mogelijk streven naar verbetering. Bij De Keeting staat de participatie en de rechstreekse betrokkenheid van de doelgroep voorop. De bezoekers zijn volwaardige gesprekspartners, hun deskundigheid over leven in armoede staat centraal. Armoede is meer dan een individueel probleem van mensen en heeft vaak structurele oorzaken, zowel vanuit de situatie van de mensen zelf als vanuit de maatschappij. De Keeting zoekt samen met de mensen naar de oorzaken en mogelijke oplossingen en probeert hen op weg te zetten. De Keeting helpt hen om zélf de nodige stappen te zetten, wat vaak niet evident is. Men zoekt naar aansluiting met de bestaande diensten. De Keeting werkt rond drie grote pijlers: ontmoeten, vorming en structureel werk. Behalve een vrijblijvende babbel, vinden mensen een luisterend oor, wat gezelligheid, een kop koffie,... Men kan er op maandag-, donderdag en vrijdagmiddag terecht voor een

5 broodmaaltijd aan 0,60. Samen mét de mensen organiseert men ook regelmatig activiteiten voor jong en oud, en ook vorming komt aan bod. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting, vorming rond kansarmoede Mechelen WELZIJNSSCHAKEL DE LAGE DREMPEL Contact : Peter Jespers, O.L.Vrouwstraat 43, 2800 Mechelen, , In De Lage Drempel krijgen zowel armen als niet-armen de kans om elkaar tegen te komen, hun zorgen even opzij te zetten of er net over te praten. Armen worden gesteund door nietarmen. Ze treden uit hun isolement, leren van elkaars ervaringen, oplossingen en ervaren dat ze niet alleen staan in hun armoede. Het verenigen op zich kan voor mensen heel belangrijk zijn. Het samenbrengen van mensen in De Lage Drempel gebeurt steevast in een rustgevende sfeer. Er wordt respect getoond voor elk persoon in zijn geheel. De deuren worden gedurende vijf halve dagen per week geopend voor ontmoeting en ontspanning, voor een gesprek en een kop koffie. Vanuit dit gezellig samenzijn, krijgen de bezoekers meer interesse in andere facetten van De Lage Drempel. Er wordt getracht zoveel mogelijk culturele activiteiten, uitstappen, feesten, creatieve activiteiten allerhande te organiseren om zo het sociale netwerk van de personen in armoede uit te breiden. De Lage Drempel probeert voorwaarden te scheppen opdat armen het woord nemen. Drempelaars kunnen aan bod komen door te tonen wat ze kunnen, door een taak op te nemen en daarvoor erkenning te krijgen. In De Lage Drempel wordt er geloofd in de krachten van mensen. In De Lage Drempel is iedereen welkom en wordt er tijd genomen voor de nieuwe mensen in de vereniging. Ook mensen die er al wat langer zijn, probeert men in een open vereniging (steeds opnieuw) te betrekken bij de werking. Hoe meer arme mensen bereikt worden, hoe sterker hun stem wordt en hoe meer een vereniging kan bereiken in de strijd tegen armoede. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, getuigenis in eucharistieviering, ontmoeting, tentoonstelling rond hun werking en rond de mensenrechten, sociale wandelzoektocht te Mechelen Mechelen VOCVO VZW - WABLIEFT Contact: Ruud Meert, K. Mercierplein 1, 2800 Mechelen, Wablieft organiseert in samenwerking met tal van verenigingen leeskringen. De auteur van een Wablieft-boek komt langs voor een gesprek van anderhalf tot twee uur. De deelnemers hebben voor dit bezoek op eigen kracht, of samen met een vaste begeleider van hun groep, een Wablieft-boek gelezen en hebben het bezoek voorbereid in vorige bijeenkomsten van de leeskring. Hierbij bieden we verschillende en creatieve werkvormen aan, die deelnemers stimuleren om een boek te lezen, hun mening en beleving te verwoorden, de link tussen boek en samenleving te leggen Met de leeskringen bereiken we rechtstreeks laaggeschoolden en aaggeletterden, mensen in armoede, mensen die Nederlands leren. De deelnemers aan de leeskringen krijgen elk hun eigen Wablieft-boek, vaak het eerste boek dat echt van hen is. Voor organisaties en centra is de leeskring gratis. We vragen wel een duidelijk engagement van de partners om het hele traject mee af te werken. Wablieft zorgt voor uitgebreide ondersteuning, om een zorgvuldig uitgewerkt voor- en natraject te verzekeren. Wablieft wil de deelnemende organisaties en centra overtuigen om de leeskringen in de plaatselijke bibliotheek te laten plaatsvinden. De deelnemers kunnen er dan een rondleiding

6 krijgen en (gratis) lid worden van de bibliotheek. Op die manier wijst het project mensen uit de doelgroepen de weg naar de bibliotheek. CAW LEUVEN INLOOPCENTRUM DE MEANDER Contact : Tinne Dierckx, Redingenstraat 25,, , Inloopcentrum De Meander is een ontmoetingsplaats voor mensen die, omwille van omstandigheden, uitgesloten worden op verschillende levensdomeinen. Mensen die nergens anders meer terechtkunnen, die geen sociaal netwerk meer hebben, verwelkomen we in een warme, huiselijke omgeving. We organiseren activiteiten, bieden ontmoetingsmogelijkheden en dienstverlening. We moedigen onze bezoekers ook aan om als vrijwilliger mee te werken aan de uitbouw van ons centrum. Op die manier willen we hen versterken in hun eigenwaarde en ervoor zorgen dat ze opnieuw aansluiting vinden bij anderen, bij diensten en in de samenleving. Waarvoor kan je bij ons terecht? Een greep uit ons aanbod: In onze ontmoetingsruimte kan je even tot rust komen, de krant lezen, een babbel doen. En je kan er terecht met al je vragen. In ons Sociaal Restaurant op vrijdagavond ontmoet je anderen en ga je aan tafel voor een gezonde warme maaltijd. Wil je mee aanschuiven, laat het ons op tijd weten, want het aantal plaatsen is beperkt. We hebben een vrijwilligerswerking. Samen met het personeel kan je meewerken aan de uitbouw van ons centrum. We organiseren culturele uitstappen en vormingsactiviteiten. Je kan tegen een voordelig tarief gebruikmaken van de wasmachine en droogkast. Je kan gratis gebruikmaken van computer en internet. En je kan een douche nemen. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting. COMPAGNIE TARTAREN Contact : Wim Oris, Ridderstraat 147,, , Cie Tartaren is een sociaal-artistiek theatergezelschap. Haar actieterrein bevindt zich in de Ridderbuurt, een volkse wijk in het Noordwesten van Leuven, dichtbij de kanaalzone. Vanuit de Ridderbuurt in Leuven wil Cie Tartaren met haar theater een brug slaan naar de rest van Leuven, Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Compagnie Tartaren wil met haar theater mensen die anders misschien geen kansen krijgen een eigen stem geven. Dit zowel voor spelers, medewerkers als publiek uit diverse groepen in de samenleving, met extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Door te streven naar een artistiek hoogstaand product wil Cie Tartaren op haar manier een barst slaan in de vicieuze cirkel van de kansarmoede. Enerzijds geeft het succesverhaal op het podium een menselijke waardigheid terug aan de speler. Anderzijds gaat de speler een relatie aan met zijn publiek op voet van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijke artistieke beleving. Cie Tartaren wordt op een actieve manier ondersteund wordt door de bevolking van de buurt. Soms neemt die steun de vorm aan van een gezamenlijk ritueel.

7 Binnen deze organische verbinding is het zinloos om het artistieke en het sociale van elkaar te scheiden. Het lijkt alsof onze werking als theatergezelschap er één is waar het artistieke en het sociale zich continu in elkaar verstrengelen. Veel buurtbewoners worden diep geraakt niet alleen door het theater van Cie Tartaren, maar ook door de aanwezigheid van Cie Tartaren zelf, een impact die het artistieke overstijgt. Extra animatie-aanbod: artistieke eindproducten. BUURTWERK T LAMPEKE & DE WURPSKES Contact : Wouter Cox, Ridderstraat 147, t Lampeke is een Leuvense buurtwerking (Ridderbuurt) en vereniging waar armen het woord nemen die bestaat uit 4 deelwerkingen : Dagopvang De Wurpskes, Kinderwerking Fabota, Jongerenwerking Den Tube, Buurthuis t Lampeke. De werking stemt expliciet af op mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, organiseert verschillende gezellige activiteiten en pakt samen met de mensen problemen aan. Een belangrijk element is dat wij een plek zijn waar gezin en opvoedingsondersteuning centraal staan. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook het project Vaders in Zicht binnen de deelwerking de Wurpskes. Er wordt gewerkt aan een ontmoetingsruimte voor vaders van kinderen binnen de werking, waarbij vaders zich op een duurzame manier thuis kunnen voelen in de werking. Tegelijk werken we met de moeders, die meestal reeds een sterke band met de werking hebben. Binnen de ontmoetingsruimte moet de vader in verbinding komen met zichzelf (zich beter in zijn vel voelen) en met zijn kind. Vaders en kinderen moeten de kans krijgen om samen te spelen en te praten om tot een doorbraak te komen in de relatie vader-kind. De contacten met andere vaders kunnen helpen om ervaringen uit te wisselen en zich kwetsbaar te durven opstellen. Het werken rond de rol van de vader is tegelijkertijd ook een ingang om rond andere thema s en problematieken te werken. Deze ontmoetingsruimte is de kern om langzaam en voorzichtig voorbereidend te werken naar de hulpverlening toe. Het is een noodzakelijke eerste fase om op een duurzame manier met het gezin om te gaan. Pas daarna kunnen we schakelen naar de hulpverlening en partners zoeken om trajecten op te zetten en naar de diepte toe te werken. Er wordt meer budget voorzien voor spelmateriaal, voorleesboekjes en activiteiten om te gebruiken tijdens de vader-kind momenten die centraal staan in het project. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, ontmoeting, getuigenis tijdens eucharistieviering, buurtwandeling (vaste vergoeding), vorming rond kansarmoede, actie kom eens koken, begeleiding opvoeddebat, optreden Fabotastix. DOMO Contact: Brigiet Croes, Naamsestraat ,, , Domo betekent aan huis én Door Ondersteuning Mee Opvoeden. Deze autonome organisatie bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die, via hun wekelijkse aanwezigheid, opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. Sommige ouders hebben het op bepaalde momenten moeilijk om de nodige geborgenheid en structuur te bieden. Welzijnszorg ondersteunt dit jaar ook specifiek de organisatie van hun symposium op 10 november Na 20 jaar expertise-opbouw wordt hun unieke model toegelicht, omdat het écht werkt en er nood aan is! Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, getuigenis tijdens eucharistieviering.

8 AJOK Contact: Veronique Deblon, Postbus 1165,, , AJOK vzw staat voor alle jongeren op kamp en is een vereniging die kampen organiseert voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het gaat hier dan om jongeren die omwille van financiële of gedragsmatige problemen of andere problemen niet terecht kunnen bij het reguliere jeugdnetwerk. Dit kunnen jongeren zijn die verblijven in een voorziening van de bijzondere jeugdzorg, in een dagcentrum of die thuis wonen. Wij richten ons specifiek op jongeren tussen 8 en 17 jaar. In de zomermaanden worden telkens vier kampen georganiseerd. Deze kampen worden enkel en alleen gerealiseerd door de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. Aangezien ajok geen structurele subsidies ontvangt, zijn wij financieel afhankelijk van giften en benefieten die tijdens het werkjaar georganiseerd worden. De subsidie van Welzijnszorg zou gebruikt worden om een deel van onze kampen te bekostigen, en zo onze jongeren, voor het vijfde jaar op rij, een spetterend kamp te bezorgen! AJOK vzw, ofwel alle jongeren op kamp, heeft als doel het organiseren van kampen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 8 en 17 jaar. Het gaat hier dan vooral om jongeren die niet terecht kunnen in het 'reguliere' jeugdnetwerk omwille van gedragsmatige of financiële problemen. Wij werken enkel met vrijwilligers, die zich voor 100% inzetten om deze missie tot een goed einde te brengen. Extra animatie-aanbod : getuigenis, begeleiden van een gespreksavond LEREN ONDERNEMEN Contact : Marius Snauwaert, Valkerijgang 26,, , - Met het tuinproject 'Kinderen in 't Groen' wil Leren Ondernemen vzw kinderen, jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier laten kennismaken met ecologie en milieu. Door samen gemeenschapstuinen in de buurt en in samenwerking met JNM op te richten, op maat van kinderen, wordt ook gewerkt aan gemeenschapsvorming, krijgen kinderen en ouders praktische vorming rond gezonde voeding en wordt een buurt getransformeerd in een groene oase. Tenslotte krijgt ook lichaamsbeweging zo een plek. Een integraal project dus, die een grote groep mensen samenbrengt rond een laagdrempelige activiteit met veel kansen. Aanbod: tentoonstelling LINK IN DE KABEL Contact : David Loyen, Ridderstraat 147,, , Als algemene doelstelling wil Link in de Kabel de digitale kloof dichten bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. We doen dit door hen aan de ene kant computertoegang en aan de andere kant creatieve computervorming op maat aan te bieden. Dit vertaalt zich in volgende concrete doelstellingen: - Het organiseren van een open computer leercentrum, waar jongeren kunnen oefenen op computer en zich computervaardigheden kunnen eigen maken. - Het organiseren van coaching op maat van partnerorganisaties en individuele jongeren. - Het organiseren van een helpdesk, om onze partenerorganisaties een professionele technische ondersteuning te bieden

9 - Het uitdragen van onze expertise op het vlak van Digitale Kloof,Mediawijsheid en jongeren - Het voeren van gemeenschappelijke onderhandelingen om ICT toegankelijker te maken voor maatschappelijk kwetsbare jongeren zodat de overheidsinstanties hun verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen de digitale kloof. WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW. Contact: Ilse Smets, Ierse Predikherenstraat 80,, 016/ , Het project 'tandarts die er zijn tanden inzet' is ontstaan in 2001 en zorgt reeds vele jaren voor een verbeterde toegankelijkheid van tandzorg en een drempelverlaging naar tandheelkundige zorgverlening voor patiënten. Jaarlijks worden gemiddeld een 50-tal patiënten actief doorverwezen naar de tandarts. In 2011 willen we onze focus richten op de minderjarigen. 25% van de ingeschreven patiënten zijn immers minderjarig. Met deze groep zou zeer goed curatief én preventief gewerkt kunnen worden vanuit het thema tandzorg. Hiermee realiseren we een lange termijndoelstelling, namelijk preventie van tandproblemen bij volwassenen. Minderjarigen en hun ouders zullen na een sensibiliseringsactie aangesproken worden om zich daadwerkelijk te engageren via contractjes om in 2011 een tandartsbezoek te brengen. Voor een kwart van hen wordt een intensieve begeleiding voorzien voor de financiële en mentale voorbereiding van het tandartsbezoek. Na evaluatie zal dit aanbod verlengd worden doorheen de komende jaren en zal opnieuw gekeken worden welke andere subgroepen nood hebben aan tandzorg Leuven VELO Contact: Jos Vandikkelen, Hollestraat 1, 3001 Leuven, , Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit (voor particulieren, organisaties en bedrijven) biedt Velo opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Een zeer groot percentage van de werknemers zijn jongeren uit het deeltijds onderwijs. Kwalitatieve begeleiding, meestal in functie van doorstroming naar de reguliere economie wordt daardoor gekoppeld aan een ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering Heverlee SPIT TEWERKSTELLING Contact : Geert Verstraete, IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee, , Dit is een sociale werkplaats die ondermeer een kringwinkel uitbaat in Heverlee en Wespelaar. Men heeft drie grote doelstellingen: tewerkstelling van wie niet of moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan + verminderen van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren + ruim aanbod aan herbruikbare goederen tegen democratische prijzen waar iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie, zijn gading vindt. SPIT Horecaopleiding is een opleidingsproject dat een opleiding verzorgt rond horeca en poetsen. De doelstelling van het opleidingsproject is het aanleren van elementaire basisattitudes aan de cursisten. De opleiding wordt gegeven op de werkvloer binnen het

10 bedrijfsrestaurant van SPIT en tracht zo veel mogelijk vaardigheden mee te geven m.b.t. grootkeukentechnieken, zowel op het vlak van keukenwerk als van zaal- en toogbediening. Opleidings- en tewerkstellingsproject 10 voor koken Werk blijft een belangrijk instrument tegen armoede en sociale uitsluiting. 10 voor koken is een nieuw project dat via opleiding en stage kennis wil laten maken met een job in de horeca en grootkeuken. De instapvoorwaarden zijn bewust laag gehouden om de tewerkstelling van de minst opgeleide cliënten te bevorderen door hen te helpen bij hun integratie en de ontwikkeling van hun competenties. Voor de start van de opleiding worden de kandidaat-deelnemers gescreend op hun kennis van wiskunde en de Nederlandse taal, met de mogelijkheid om beide basiscompetenties op te frissen in een kort voortraject. De basisopleiding bestaat uit een technische opleiding waarin de basis kooktechnieken worden aangeleerd en bereidingen uitgevoerd. De cursisten leren de verschillende hygiëneregels toe te passen. Anderstaligen hebben tijdens de opleiding de mogelijkheid om hun Nederlands verder bij te schaven. Na deze opleiding is er een voortgezette praktijkopleiding in de keuken van SPIT en een stage in ondermeer de grootkeukens van Sodexo. Het uiteindelijke doel van deze opleiding is een duurzame job in de horeca. Extra animatie-aanbod: groepsbezoek, kringwinkels, diensten (verhuisopdrachten, ophalingen herbruikbare goederen) Kessel-Lo RISO VLAAMS-BRABANT - NEVERMIND Contact : Brecht Goussey, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo, , Nevermind bestaat uit een groep jongeren die zich tot doel stelt om met werkers, organisaties en het politieke beleid in dialoog te gaan op vlak van de individuele hulpverleningsrelatie, het aanbod en de organisatie van de hulpverleing. Hiermee willen ze verandering teweeg brengen bij deze actoren zodat jongeren die vandaag met de hulpverlening te maken krijgen, het verschil gaan voelen. Speerpunt daarbij is dat ze bij deze actoren de openheid gaan bepleiten en bewerkstelligen om werk te maken van een participatief beleid. Dit veronderstelt dat er op micro-, meso- en macroniveau ruimte wordt gemaakt zodat jongeren kunnen participeren op een voor hen aangepaste wijze. Op die manier wordt participatie structureel ingebed op al deze niveau s en wordt deze ook gegarandeerd. Om die reden is er naast aandacht voor de inhoud van de participatie ook nood aan aandacht voor de vorm (de mate van structurele inbedding van de participatie zodat ze niet eenmalig is en gegarandeerd is). Dit wil zeggen dat participatie vorm krijgt vanuit een visie, doelstellingen en concrete werkvormen. Dit houdt in dat op voorhand bepaald wordt dat de resultaten van een inhoudelijk proces een concrete plaats krijgen in het beleid. Nevermind profileert zich als een groep van consultants die het beleid, organisaties en werkers hun ervaring ter beschikking stellen. Hiermee willen ze deze spelers ertoe aanzetten om met hun éigen jongeren in dialoog te gaan. Dit zowel op niveau van beleid als in de individuele hulpverleningsrelatie en in verschillende beleidsfases: beleidsvoorbereiding, beleidskeuze, uitvoering en evaluatie van het gevoerde beleid. Riso Vlaams-Brabant stelt zicht tot doel de sociaal-culturele, economische en politieke participatie van achtergestelde groepen te verbeteren via de actieve, deskundige en onafhankelijke ondersteuning van groepen van mensen. Buurt- en opbouwwerkers hebben vooral oog voor mensen die kampen met maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting. Samen werken ze aan waarneembare oplossingen van gemeenschappelijke problemen. Wat de mensen zelf weten en kunnen, is het vertrekpunt. Buurt- en opbouwwerkers mobiliseren alle nuttige sociale krachten. Het opbouwwerk draagt bij tot een leefbare en duurzame samenleving. Welzijnszorg ondersteunt voor het ontwikkelen van een website, logo,..

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Voorwoord Voor u ligt een portfolio, waarin vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen alle praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Repertorium Vlaams-Brabant

Repertorium Vlaams-Brabant Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie