Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 7d: Elektronisch presenteren: PowerPoint AL7d. Jos Gils Erik Goossens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 7d: Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003. AL7d. Jos Gils Erik Goossens"

Transcriptie

1 Info-books AL7d Toegepaste Informatica Deel 7d: Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 Jos Gils Erik Goossens

2 Hoofdstuk 4 Een presentatie uitvoeren 4.1 Probleemstelling Wanneer je de inhoud van een presentatie vastgelegd hebt en de daarvoor nodige dia's gemaakt hebt kun je een strategie bepalen om die dia's te tonen. Een vraag die je daarbij alleszins moet stellen is deze: wordt de presentatie door een spreker gedaan of bestaat zij in het tonen van dia's met bepaalde tijdsintervallen, met al dan niet de mogelijkheid om als gebruiker via muisklikken tussenbeide te komen? Veel hangt natuurlijk af van de omstandigheden waarin de presentatie gehouden wordt. Wanneer ze tijdens een tentoonstelling continu gebruikt wordt zal het tonen van dia's met tijdsintervallen wellicht aangewezen zijn. Gaat het om een vertegenwoordiger die een bepaald product komt voorstellen, dan is het logisch dat bij de opbouw van dia's manuele tussenkomst vereist is. De mogelijkheid om vlot naar vorige dia's terug te keren is dan een must. Het presenteren moet dan zo flexibel kunnen gebeuren dat het publiek rustig vragen kan stellen zonder dat alles in het honderd loopt. 4.2 Animatieschema's Via DIAVOORSTELLING, ANIMATIESCHEMA kun je een of meer of alle dia's volgens bepaalde patronen laten verschijnen. Als je een of meer dia's selecteert en daarna een animatieschema aanklikt zullen deze dia's volgens dat schema getoond worden. Je kunt ook alle dia's volgens een schema tonen door na de keuze van het schema op de knop TOEPASSEN OP ALLE DIA'S te klikken. Het effect op een bepaalde dia krijg je te zien als je op de knop AFSPELEN klikt. Maak de eerste dia actief en klik op de knop DIAVOOR- STELLING om de voorstelling in haar geheel te zien. 38 Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 J. Gils E. Goossense

3 Opdracht 1. Open de presentatie REIS2.PPT, selecteer een dia en pas er het schema KNIPPERBOL op toe. Controleer het effect via AFSPELEN. Pas het schema toe op alle dia's en bekijk de diavoorstelling in haar geheel. 4.3 Diaovergangen en diatijd instellen Een diaovergang is het visuele effect waarmee een dia ingeleid wordt bij de projectie op het scherm. Het gaat om effecten zoals KADER IN, KADER UIT, OPEN LAMELLEN, De diatijdsinstelling bepaalt hoe snel het effect moet optreden: langzaam, gemiddeld of snel. In de diaweergave kun je de diaovergang voor elke dia afzonderlijk instellen. In de diasorteerderweergave kun je de diaovergang van meerdere dia s tegelijk instellen. Als extraatje kun je ook nog een geluid laten horen bij het verschijnen van de dia. Opdracht 2. Twee soorten diaovergangen instellen a. Open de presentatie OPGAVE4.PPT en bewaar ze als REIS4.PPT. b. Ga naar de diasorteerderweergave en selecteer alle dia s met de soort reis als titel en waarop verder alleen maar een foto staat (Dia 4, 6, 8, 10 en 12). (Hou de CONTROL-toets ingedrukt om te selecteren.) c. Kies DIAVOORSTELLING, DIAOVERGANG of roep het snelmenu op en kies daarin DIA- OVERGANG. Het taakvenster DIAOVERGANG verschijnt. d. Kies als effect KADER IN en ga naar de volgende dia BIJ MUISKLIK, laat de snelheid van overgang op SNEL staan en klik op AFSPELEN om het effect te zien. Laat daarna nog een volledige diavoorstelling zien vanaf de eerste dia. e. Selecteer vervolgens alle dia s die een opsomming geven van de soort reis (Dia 5, 7, 9, 11 en 13). Zet hierbij het effect op KADER UIT en kies ook voor BIJ MUISKLIK om naar de volgende dia te gaan. Kies als geluid LUIDENDE KLOKKEN. f. De overige dia s krijgen geen effect. g. Bekijk en beluister het resultaat via AFSPELEN en in een volledige diavoorstelling. J. Gils E. Goossens Elektronisch presenteren: Powerpoint

4 TIP Als je het vinkje ook bij de optie BIJ MUISKLIK verwijdert dan zul je na een muisklik niet naar een volgende dia gaan en blijft de dia op het scherm staan, tenzij wanneer je de typische navigatietoetsen zoals pijltoetsen, ESC, PGUP of PGDN drukt. Via een diavoorstelling Bekeken in kiosk kun je ook deze uitschakelen. Daarover verneem je later meer. 4.4 Opbouweffecten toevoegen Tijdens de diavoorstelling kun je de diatekst per alinea, per woord of zelfs letter per letter op het scherm laten verschijnen. Men spreekt van een opbouwdia als de tekst in gedeelten wordt weergegeven. Je moet een onderscheid maken tussen de diasorteerderweergave en de diaweergave: diasorteerderweergave meerdere dia s kunnen tegelijk bewerkt worden; standaard wordt alleen tekst uit een opsommingslijst opgebouwd; instellen via de menuoptie DIAVOORSTELLING, ANIMATIE-SCHEMA'S of via dezelfde optie uit het snelmenu. (Ook in de diaweergave is deze optie beschikbaar.) diaweergave elke dia moet afzonderlijk bewerkt worden; aan elk object van de dia kun je animatie-effecten toevoegen; instellen via de menuoptie DIAVOORSTELLING, AANGEPASTE ANIMATIE of via dezelfde optie uit het snelmenu. Om een opbouweffect toe te voegen selecteer je eerst het onderdeel van de dia waarop je het effect wilt toepassen. Kies DIAVOORSTELLING, AANGEPASTE ANIMATIE en selecteer het gewenste effect in de keuzelijst EFFECT TOEVOEGEN van het taakvenster. 40 Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 J. Gils E. Goossense

5 Opdracht 3. De dia WEEKENDREIZEN vanuit de normale weergave van animatie voorzien a. Open de presentatie REIS4.PPT, ga naar de normale weergave en selecteer dia 5 WEEKENDREIZEN. b. Kies DIAVOORSTELLING, DIAOVERGANG. c. Selecteer de titel WEEKENDREIZEN en zeg dat de animatie moet starten BIJ MUIS- KLIK of AUTOMATISCH na 10 seconden. Het begeleidende geluid is dat van LUIDENDE KLOKKEN. Bekijk het effect via AFSPELEN. d. Kies daarna DIAVOORSTELLING, AANGEPASTE ANIMATIE Klik vervolgens in de keuzelijst EFFECTEN een passend animatie-effect. Selecteer de titel en kies als INGANG, BINNENVLIEGEN. e. Selecteer vervolgens het eerste item in de opsomming en kies in MEER EFFECTEN VERVAAGD IN- EN UITZOOMEN. Bekijk het effect via AFSPELEN. f. Laat een diavoorstelling van de eerste 5 dia's zien om het effect van je instellingen te bekijken. g. Na de titel en de opsomming moet de afbeelding verschijnen, (toegevoegd effect: IN- GANG, DAMBORD). h. Ga ten slotte naar de diavoorstelling om de animatie volledig te zien. i. Experimenteer met de andere animatie-effecten. TIP TIP Dia s die je tijdelijk niet wilt presenteren kun je in de diasoorteerderweergave verbergen via de knop DIA VERBERGEN, of via de menuoptie DIAVOORSTELLING, DIA VERBERGEN of via dezelfde optie uit het snelmenu. In dat geval verschijnt het symbool VERBERGEN over het dianummer. In de diasorteerderweergave worden onderaan de diacodes die iets zeggen over de beeldovergang en de beeldopbouw afgebeeld. 4.5 Een aangepaste diavoorstelling maken Tijdens een vakantiebeurs moet de presentatie zowel aan een jongerenpubliek als aan een seniorenpubliek getoond worden. Het jongerenpubliek is minder kapitaalkrachtig en is daarom alleen maar geïnteresseerd in korte en goedkope reizen. Daarom worden de excursiereizen en de weekendreizen niet aan hen voorgesteld. De andere doelgroep is geïnteresseerd in het volledige gamma, behalve de fietsvakanties. J. Gils E. Goossens Elektronisch presenteren: Powerpoint

6 Opdracht 4. Een aangepaste presentatie voor het jongerenpubliek maken a. Open de presentatie OPGAVE3.PPT en ga naar de diasorteerderweergave. b. Kies DIAVOORSTELLING, AANGEPASTE VOORSTELLINGEN. Het dialoogvenster AANGEPASTE VOORSTELLING verschijnt. Kies hierin de optie NIEUW om het dialoogvenster AANGEPASTE VOORSTELLING SAMENSTELLEN te openen. Noem deze diavoorstelling: Jongeren, selecteer de gewenste dia s in het linkerscherm (CTRL-toets) en voeg ze toe aan het rechterscherm. c. Klik op OK en maak op dezelfde manier een voorstelling voor de senioren: selecteer alle dia s behalve de fietsvakanties. d. Kies in het dialoogvenster AANGEPASTE VOORSTELLINGEN de gewenste presentatie en bekijk het resultaat in de diavoorstelling. 4.6 Door een diavoorstelling navigeren Met behulp van een muisklik, de PGDN-, de PGUP- en de pijltoetsen kun je tussen de verschillende dia s en animaties navigeren. Via de knop MENU DIAVOORSTELLING die links onderaan op het scherm komt tijdens de diavoorstelling kun je de optie GA NAAR activeren waarin je de mogelijkheid krijgt om naar een willekeurige dia te springen. Via de optie SCHERM kun je o.a. sprekersnotities toevoegen. 42 Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 J. Gils E. Goossense

7 Via dit menu kun je ook de pen activeren. Met deze pen kun je aantekeningen op de dia zetten. Test het even uit! De aantekeningen verdwijnen als je het tonen van die dia beëindigt. 4.7 Tijdsinstellingen Het is mogelijk om een diavoorstelling automatisch te laten verlopen. In dat geval moet je voor elke dia en elke animatie op een deergelijke dia een tijdsduur instellen. Het in gang zetten van een automatische presentatie wordt in het volgende punt behandeld. De tijdsduur kun je op twee verschillende manieren instellen: voor elke dia apart de tijd zelf instellen; met behulp van de try-out-functie die de tijdsinstellingen automatisch vastlegt terwijl je de voorstelling oefent. Opdrachten 5. Met de try-out-functie de tijdsinstellingen automatisch vastleggen a. Open de presentatie REIS4.PPT. b. Kies DIAVOORSTELLING, TRY-OUT VOOR TIJDSINSTELLINGEN. De diaweergave wordt geopend en onderaan verschijnt het TRY-OUT-dialoogvenster. c. Nadat de tijd van de laatste dia ingesteld is wordt er gevraagd om de tijdsinstellingen vast te leggen. Klik in dat geval op OK. d. Bekijk de tijdsinstellingen in de diaweergave. 6. De tijdsinstelling van afzonderlijke dia s wijzigen a. Selecteer de dia in de dia- of diasorteerderweergave. b. Kies DIAVOORSTELLING, DIAOVERGANG of de optie DIAOVERGANG in het snelmenu. c. Zet de optie AUTOMATISCH NA aan en typ vervolgens het aantal seconden in dat de dia op het scherm moet blijven. d. Als je dezelfde tijdsinstelling op alle dia s wil toepassen klik je op TOEPASSEN OP ALLE DIA'S. TIP TIP Als je wilt dat de volgende dia automatisch weergegeven wordt na een opgegeven aantal seconden of, als dat eerder gebeurt, bij een muisklik, schakel dan zowel het selectievakje BIJ MUISKLIK als het selectievakje AUTOMATISCH NA in. Als je wilt dat de volgende dia alleen wordt weergegeven als je tijdens een diavoorstelling op VOLGENDE klikt of PGDN drukt, schakel dan zowel het SELECTIEVAKJE BIJ MUISKLIK als het selectievakje AUTOMATISCH NA uit. J. Gils E. Goossens Elektronisch presenteren: Powerpoint

8 4.8 Een automatisch doorlopende presentatie maken Een automatische presentatie is een presentatie die continu afgespeeld wordt, zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit is vooral handig om informatie over te brengen zonder dat er iemand beschikbaar hoeft te zijn om de diavoorstelling te geven. Zodra een automatische presentatie voltooid is of wanneer een handmatig geselecteerde dia langer dan vijf minuten op het scherm staat zonder dat er iets anders gebeurt, begint de presentatie opnieuw. Je kunt ervoor zorgen dat de gebruiker alleen de muis kan gebruiken om op bepaalde items of opdrachtknoppen te klikken en dat de overige besturingselementen buiten werking gesteld worden zodat er geen wijzigingen kunnen aangebracht worden in de presentatie. Opdracht 7. De dia s van REIS4.PPT automatisch presenteren a. Open de presentatie REIS4.PPT en kies DIAVOORSTELLING, DIAVOORSTELLING INSTEL- LEN. Het dialoogvenster DIAVOORSTELLING INSTELLEN wordt geopend. MET EEN SPREKER BEKEKEN DOOR ÉÉN PERSOON In dit geval heeft de spreker de volledige controle over de muis en de typische navigatietoetsen: pijltoetsen, PGUP, PGDN. Je kunt handmatig naar de vorige of volgende dia of animatie gaan, maar je kunt ook de automatische tijdsinstelling gebruiken. Dat is de standaardinstelling tijdens het ontwerpen van de presentatie. Hiermee kies je voor een individuele diavoorstelling in een standaardvenster. Het venster heeft aangepaste menu s en opdrachten waarmee men gemakkelijk de presentatie kan bekijken. 44 Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 J. Gils E. Goossense

9 BEKEKEN IN EEN KIOSK HERHALEN TOT OP ESC WORDT GEDRUKT VOORSTELLING ZONDER GESPROKEN TEKST VOORSTELLING ZONDER ANIMATIE NAAR VOLGENDE DIA In dit geval heeft de gebruiker geen controle over de muis en de typische navigatietoetsen: pijltoetsen, PGUP, PGDN. Daarom zijn navigatieknoppen en hyperlinks noodzakelijk in geval van een handmatige presentatie. Het voordeel is dat de presentatie niet gewijzigd kan worden. Deze optie is te verkiezen als gebruikers individueel met de presentatie mogen werken. De diavoorstelling wordt voortdurend herhaald totdat je op ESC drukt. Deze optie is automatisch ingeschakeld als de optie BEKE- KEN IN EEN KIOSK geselecteerd is en kan dan niet uitgeschakeld worden. Hiermee wordt de diavoorstelling gegeven zonder gesproken tekst. Je kunt gesproken tekst toevoegen aan een diavoorstelling door op de opdracht GESPROKEN TEKST OPNEMEN te klikken in het menu DIAVOORSTELLING. Hiermee wordt elke dia getoond op een manier alsof alle animatie-effecten van de dia al uitgevoerd zijn. Hier kun je opgeven hoe je tijdens de diavoorstelling naar de volgende dia gaat. Als je op TIJDSINSTELLING GEBRUIKEN klikt en de diavoorstelling heeft geen vooraf ingestelde tijdsinstellingen, dan moet je handmatig naar de volgende dia gaan. Als je op HANDMATIG klikt, worden eventuele tijdsinstellingen genegeerd, maar niet verwijderd. b. Zorg ervoor dat dia's met vier seconden tussenpauze getoond worden. Kies BEKEKEN IN KIOSK en TIJDSINSTELLING GEBRUIKEN. Klik op OK. c. Start de presentatie. Hebben de navigatietoetsen zoals PGUP, PGDN en de pijltoetsen nog invloed? d. Wijzig de instellingen zodat je een voorstelling zonder animatie krijgt. Bekijk het resultaat. e. Wijzig de instellingen zodat je handmatig naar de volgende dia gaat. Bekijk het resultaat. Welk probleem kom je nu tegen? Dit probleem wordt in het volgende hoofdstuk opgelost. f. Wijzig het type voorstelling opnieuw in MET EEN SPREKER en kies opnieuw voor een handmatige overgang. J. Gils E. Goossens Elektronisch presenteren: Powerpoint

10 Besluit De dia s van een presentatie kunnen automatisch getoond worden. De tijd dat een dia getoond wordt kan voor elke dia afzonderlijk ingesteld worden. Het is ook mogelijk dat de volgende dia verschijnt na tussenkomst van de gebruiker. Via het diavoorstellingsmenu kom je in de navigator terecht en kun je naar elke willekeurige dia gaan. Je kunt kiezen uit een reeks van animatieschema's om de dia's van een presentatie te tonen. De diaovergang is het visuele effect waarmee de dia ingeleid wordt bij de projectie op het scherm. De diatijdsinstelling bepaalt hoe snel het effect moet optreden. Een dia kan in zijn geheel getoond worden of er kan gebruik gemaakt worden van opbouweffecten. In dat geval worden de objecten in een vooraf vastgelegde volgorde getoond. Afhankelijk van de noden kunnen aangepaste presentaties samengesteld worden: deze zullen maar een beperkte selectie tonen uit de volledige presentatie. Tijdens een presentatie is het mogelijk om aantekeningen op de dia aan te brengen. Presentaties kunnen automatisch op het scherm getoond worden waarbij het mogelijk is om de werking van de typische navigatieknoppen af te zetten zodat de gebruiker geen wijzigingen aan de presentatie kan aanbrengen. In geval van een automatische presentatie moet voor elke dia- en animatieovergang een tijdsduur ingesteld worden. De try-out-functie vergemakkelijkt dit werk. Wat je moet kennen en kunnen: spontaan en op een sobere en functionele wijze gebruikmaken van verfraaiingmogelijkheden en speciale effecten; de interactiemogelijkheden van het pakket tijdens een presentatie optimaal gebruiken; tijdsinstellingen aan dia s toevoegen; een automatische presentatie verzorgen. Opdrachten 8. Open de presentatie REIS4.PPT. Voeg aan alle dia s overgangs- en animatie-effecten toe. Zorg er wel voor dat de hele presentatie volgens een eenvormig patroon verloopt. De effecten mogen ook niet storend zijn. Voeg sprekernotities toe. Druk hand-outs af (6 dia s per pagina). 46 Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 J. Gils E. Goossense

11 Hoofdstuk 5 Een interactieve presentatie samenstellen 5.1 Probleemstelling Het zou handig zijn indien de mogelijkheid zou bestaan om de volgorde waarin de dia's getoond worden door acties van de gebruiker te beïnvloeden. Bovendien kunnen koppelingen met andere documenten, bijvoorbeeld een Excel-werkblad met een prijslijst, nuttig zijn als illustratie. Laten wij het voorbeeld van Stella World-Wide even bekijken. De hoofdreeks bestaat slechts uit vijf dia s. Op de vijfde dia wordt je een goede reis gewenst. Deze dia bevat een knop OPNIEUW waarmee de presentatie opnieuw zal starten en een knop EINDE om de presentatie te beëindigen. Klik je ergens anders, dan mag er geen actie zijn, m.a.w. je mag vanuit de vijfde dia nooit in de zesde dia terechtkomen. De rest van de dia s hebben allemaal iets te maken met dia 3, SOORTEN REIZEN. J. Gils E. Goossens Elektronisch presenteren: Powerpoint

12 Elke optie in dia 3, SOORTEN REIZEN, verwijst naar een reeks dia s die meer uitleg over die optie geven. 48 Elektronisch presenteren: PowerPoint 2003 J. Gils E. Goossense

13 De optie Excursiereizen verwijst naar de dia 13, EXCURSIEREIZEN waar een opsomming van alle excursies gegeven wordt. Elk item van die opsomming verwijst naar een reeks dia s i.v.m. die excursie: Kreta verwijst naar dia 16, KRETA. Op deze dia vind je een aantal toelichtingen: Dag 1, Dag 2, Dag 3 en Dag 4. Elk van deze toelichtingen opent een nieuwe dia. Dia KRETA Bevat een knop om terug te keren naar dia 13, EXCURSIEREIZEN. Klik je op Dag 1, dan wordt de bijbehorende dia 17, HERAKLION- KNOSSOS getoond. Klikken op het vak met de tekst Prijslijst opent dia 21, PRIJSLIJST. Dia 17, HERAKLION-KNOSSOS: waar je ook klikt, je moet altijd naar dia 16, KRETA, terugkeren. Hetzelfde geldt voor de dia s 18, 19 en 20. Klik je in de dia 3, SOORTEN REIZEN, dan ga je verder met dia 4, AANTAL REIZIGERS. De dia s 9, CITYTRIPS, 11, KORTE RONDREIZEN, 13, EXCURSIEREIZEN en dia 15, FIETSVAKANTIES bevatten allemaal een knop waarmee je naar dia 3, SOORTEN REIZEN terugkeert. Als je op deze dia s naast de opgesomde opties klikt mag er niets gebeuren. 5.2 Dia s uit een andere presentatie toevoegen Opdracht 1. De presentatie REIS5.PPT samenstellen door de dia s van KRETA.PPT en OPGAVE5.PPT samen te voegen a. Open de presentatie OPGAVE5.PPT en bewaar ze onder de naam REIS5.PPT. b. Kies INVOEGEN, DIA S UIT BESTANDEN. Het dialoogvenster DIAZOEKER verschijnt. Zoek via BLADEREN het bestand KRETA.PPT en klik op WEERGEVEN. J. Gils E. Goossens Elektronisch presenteren: Powerpoint

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

26. Dia-overgangen en animaties

26. Dia-overgangen en animaties 689 26. Dia-overgangen en animaties Uw presentatie wordt levendiger als u een paar speciale effecten toepast die PowerPoint te bieden heeft. U kunt bijvoorbeeld dia-overgangen aanbrengen. Een dia-overgang

Nadere informatie

26. Diaovergangen en animaties

26. Diaovergangen en animaties 643 26. Diaovergangen en animaties Uw presentatie wordt levendiger als u een paar van de speciale effecten toepast die PowerPoint te bieden heeft. U kunt bijvoorbeeld diaovergangen aanbrengen. Een diaovergang

Nadere informatie

22 Toevoegen van een hyperlink

22 Toevoegen van een hyperlink 22 Toevoegen van een hyperlink Ø Open het bestand Parijs en bekijk de presentatie. Je gaat nu een hyperlink maken naar de website van de Eiffeltoren. Je kunt dan vanuit je presentatie direct naar de website

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2) Afbeeldingen en multimedia Afbeeldingen Afbeeldingen toevoegen uit illustratie Men kan een afbeelding uit het taakvenster illustraties opnemen als men een dia-indeling

Nadere informatie

Tijdsinstellingen en de volgorde van animaties

Tijdsinstellingen en de volgorde van animaties Microsoft Office 2010 - Powerpoint - Tijdsinstellingen Voor Animaties Tijdsinstellingen en de volgorde van animaties Een dia die animaties bevat geeft de volgorde van de animaties aan met de cijfertjes

Nadere informatie

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot DIAVOORSTELLING Prof. W.Leirman We openen opnieuw Power Point, ofwel via Start > ofwel via Start >

Nadere informatie

Een PowerPoint-presentatie op twee monitoren (Gedeeltelijk overgenomen van de website van Microsoft)

Een PowerPoint-presentatie op twee monitoren (Gedeeltelijk overgenomen van de website van Microsoft) 1. Weergeven van een PowerPoint-presentatie op twee monitoren? Met behulp van Liturgie hebben wij een presentatie aangemaakt van Psalm 150:1 en 2. 2. Weergeven van een PowerPoint-presentatie op twee monitoren?

Nadere informatie

Handleiding: PRESENTATIES in Power Point 2007 over LEVENSKWALITEIT OUDEREN DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot

Handleiding: PRESENTATIES in Power Point 2007 over LEVENSKWALITEIT OUDEREN DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot Handleiding: PRESENTATIES in Power Point 2007 over LEVENSKWALITEIT OUDEREN DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot DIAVOORSTELLING Prof. W.Leirman We openen opnieuw Power Point, ofwel via Start > ofwel

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Powerpoint. Inleiding

Powerpoint. Inleiding Powerpoint Inleiding PowerPoint is een programma waarmee je op een handige manier presentaties kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld tekst combineren met beeld en geluid en dit in de vorm van een serie dia

Nadere informatie

De Grootste Belg triggeren. (zie ook cursus p.8)

De Grootste Belg triggeren. (zie ook cursus p.8) De Grootste Belg triggeren. (zie ook cursus p.8) Bedoeling Op de voorstellingsdia van de 10 kandidaten willen we de foto en de naam laten verschijnen op het ogenblik dat op het pictogram wordt geklikt

Nadere informatie

Hoofdstuk 21: Diaovergangen en animaties

Hoofdstuk 21: Diaovergangen en animaties Hoofdstuk 21: Diaovergangen en animaties 21.0 Inleiding Als ze op de juiste manier gebruikt worden, kunnen animaties je presentaties duidelijker, interessanter en, waar dat aangewezen is, plezieriger maken.

Nadere informatie

Animaties met PowerPoint (versie 2K3) oktober 2007

Animaties met PowerPoint (versie 2K3) oktober 2007 Inhoud 7 Aangepaste animaties... 87 7.1 Inleiding... 87 7.2 De presentatie... 88 7.3 Animatie-effecten in model bevroren bij toepassing op alle dia's... 91 7.4 Instellingen voor tijd en effect... 94 7.5

Nadere informatie

Sneltoesten in PowerPoint 2016 voor Mac

Sneltoesten in PowerPoint 2016 voor Mac Sneltoesten in PowerPoint 2016 voor Mac U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen - een of meer toetsen die u op het toetsenbord indrukt om een taak te voltooien. Bijvoorbeeld, wanneer u met + P het

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

5. Diavoorstellingseffecten

5. Diavoorstellingseffecten 5. Diavoorstellingseffecten Zoals u in de voorgaande modules heeft kunnen zien, is de overgang tussen opeenvolgende dia s in een presentatie steeds hetzelfde: de oude dia verdwijnt en de nieuwe dia komt

Nadere informatie

Muziek toevoegen in PowerPoint 2003 1. Doelstelling

Muziek toevoegen in PowerPoint 2003 1. Doelstelling 1. Doelstelling Muziek toevoegen aan een PPT dia, waarbij de muziek net zo lang duurt als de presentatie. 2. Algemene opmerkingen De muziek wordt in de eerste dia ingevoegd, start meteen aan het begin

Nadere informatie

Deel 3: PowerPoint. Klikoefeningen

Deel 3: PowerPoint. Klikoefeningen Deel 3: PowerPoint Klikoefeningen De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 3 PowerPoint

Nadere informatie

Microsoft Powerpoint 2010 STAPPENPLANNEN

Microsoft Powerpoint 2010 STAPPENPLANNEN Microsoft Powerpoint 2010 STAPPENPLANNEN STAP 1: MICROSOFT POWERPOINT 2010 STARTEN... 2 STAP 2: EEN BEGINDIA MAKEN... 2 STAP 3: EEN AFBEELDING TOEVOEGEN (LOCATIE VRIJ TE BEPALEN)... 3 STAP 4: ACHTERGRONDKLEUR

Nadere informatie

Via het tabblad, kun je afdrukinstellingen aangeven:

Via het tabblad, kun je afdrukinstellingen aangeven: SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Afdrukken Via het tabblad, kun je afdrukinstellingen aangeven: Onder Instellingen kun je aangeven wat je wilt afdrukken: Bij Notitiepagina s wordt per pagina één dia afgedrukt.

Nadere informatie

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren.

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren. Message Broadcasting Message Broadcasting is een invoegtoepassing voor EasyMP Monitor. Beheerders kunnen de invoegtoepassing gebruiken om berichten of aankondigingen naar een of meer projectoren of alle

Nadere informatie

Deel 3: Impress. Klikoefeningen

Deel 3: Impress. Klikoefeningen Deel 3: Impress Klikoefeningen De mogelijkheden van Impress als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 3 Impress Klikoefeningen

Nadere informatie

Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint

Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint #01:Voor we een presentatie kunnen maken moeten we eerst materiaal hebben, een idee (maak een presentatie over Breskens), Foto's hier

Nadere informatie

Verschillen met PowerPoint 2007

Verschillen met PowerPoint 2007 1 Verschillen met PowerPoint 2007 In dit bestand krijg je een overzicht van de verschillen met versie 2007 van PowerPoint. Zie je in het boek iets wat op jouw computer niet kan, kijk dan hier om te zien

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Deel 5: PowerPoint Scannend

Deel 5: PowerPoint Scannend Deel 5: PowerPoint Scannend De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 5 PowerPoint

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

Module 2 Presentaties op basis van een bestaande sjabloon

Module 2 Presentaties op basis van een bestaande sjabloon Module 2 Presentaties op basis van een bestaande sjabloon of schema Verschil tussen een sjabloon en een thema Een thema toepassen op een nieuwe of bestaande presentatie Een titel- en tekstdia toevoegen

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken Deel 7: PowerPoint Presentaties gemakkelijker maken De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Openoffice 3.2 Impress

Openoffice 3.2 Impress Openoffice 3.2 Impress Assistent Presentatie - Wanneer je het programma Impress opent, krijg je eerst de assistent presentatie voorgeschoteld. - In het eerste venster kies je voor: Lege presentatie (Zwart

Nadere informatie

Deel 4: PowerPoint Bladerboek

Deel 4: PowerPoint Bladerboek Deel 4: PowerPoint Bladerboek De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 4 PowerPoint

Nadere informatie

U logt in op huizenmarkt.nl en gaat naar Mijn Huizenmarkt waar u het tabblad Mijn afbeeldingen kiest.

U logt in op huizenmarkt.nl en gaat naar Mijn Huizenmarkt waar u het tabblad Mijn afbeeldingen kiest. Foto s toevoegen aan Mijn huizenmarkt Om de aan- of verkoop of verhuur van uw object zo goed mogelijk en duidelijk te presenteren op huizenmarkt.nl zijn kwalitatieve en mooie foto s essentieel. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Vorige keer hebben wij gesproken over het maken van een PowerPoint presentatie. Deze keer beginnen wij met de herhaling van de basis handelingen op de computer zoals: iets op je scherm aanwijzen iets op

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

HANDLEIDING MICROSOFT POWERPOINT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

HANDLEIDING MICROSOFT POWERPOINT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN HANDLEIDING MICROSOFT POWERPOINT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Bas van Gestel, 16 januari 2005 Wat is MS Powerpoint? MS Powerpoint is een programma waarmee je digitale diavoorstellingen kunt maken, inclusief

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken Hoofdstuk 18: Een presentatie maken 18.0 Inleiding De focus van een PowerPoint presentatie valt meestal op één dia. Dit betekend dat een PowerPoint presentatie een goed middel is om concepten via punten

Nadere informatie

HANDLEIDING POWERPOINT 2010

HANDLEIDING POWERPOINT 2010 HANDLEIDING POWERPOINT 2010 Ella Wynants & Caroline Nijsmans THOMAS MORE KEMPEN Turnhout Inleiding Dit zijn allerlei handelingen die je vaker zult moeten gebruiken. Je weet al een manier om dit te doen

Nadere informatie

Rolien de Haan Technologie Zorg en Welzijn leerjaar 3

Rolien de Haan Technologie Zorg en Welzijn leerjaar 3 Rolien de Haan Technologie Zorg en Welzijn leerjaar 3 Opdracht PowerPoint maken over voeding en meer bewegen voor ouderen Individueel, 150 minuten Inleiding: Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk,

Nadere informatie

Voorbereidingen voordat je alles in een presentatie zet.

Voorbereidingen voordat je alles in een presentatie zet. Een sprekend boek maken in Powerpoint. Inleiding Een sprekend boek kan een goed hulpmiddel zijn bij de taalverwerving van jonge kinderen. Denk aan luisteroefeningen, de herbeleving van een excursie en

Nadere informatie

Aan de slag. Zie meer opties Klik op deze pijl om meer opties te bekijken in een dialoogvenster.

Aan de slag. Zie meer opties Klik op deze pijl om meer opties te bekijken in een dialoogvenster. Aan de slag Microsoft PowerPoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. De benodigde opdrachten zoeken Klik op een

Nadere informatie

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Inhoud pagina 1. Copyright 2 2. Lettergrootte aanpassen 2 3. Dia s verbergen 3 4. Nieuwe dia s maken 4 5. Animatie regel-voor-regel

Nadere informatie

12. Presenteren met Impress

12. Presenteren met Impress 341 12. Presenteren met Impress Een moderne presentatie kunt u op verschillende manieren bekijken: - met een beamer op een projectiescherm of -wand; - als dia op een beeldscherm; - op een televisie; -

Nadere informatie

POWERPOINT 2003. Module 6 ECDL

POWERPOINT 2003. Module 6 ECDL POWERPOINT 2003 Module 6 ECDL PowerPoint 2003 Inhoud Inhoud 1 Introductie Microsoft PowerPoint 1 2 Vanuit een lege presentatie starten 25 3 Een presentatie aankleden 49 4 Diaontwerp en overgangen 57 5

Nadere informatie

Actie-instellingen maken voor afbeeldingen in PPT 2003. 1. Werking van de actie-instelling voor afbeeldingen tijdens de presentatie

Actie-instellingen maken voor afbeeldingen in PPT 2003. 1. Werking van de actie-instelling voor afbeeldingen tijdens de presentatie 1. Werking van de actie-instelling voor afbeeldingen tijdens de presentatie Bij dit dictaat horen de volgende voorbeeldpresentaties: a. Hotspots 1 foto met 2 koeien.pps b. Hotspots 2 fotos hond en poes.pps

Nadere informatie

Diavoorstelling via computer

Diavoorstelling via computer Diavoorstelling via computer De Korrel 28 April 2005 Guy De Ceulaer PowerPoint (Microsoft Office) Voordelen: Wijd verspreid Van eenvoudig tot complex Nadelen: Geen MP3, alleen WAV als muziek Niet altijd

Nadere informatie

Basiskennis van PowerPoint

Basiskennis van PowerPoint Basiskennis van PowerPoint Pow erpoint is een krachtige toepassing voor presentaties. Om Pow erpoint echter zo doeltreffend mogelijk te kunnen gebruiken, hebt u eerst enige basiskennis nodig. In deze zelfstudie

Nadere informatie

De achtergrond van een dia kun je opmaken via het tabblad Ontwerpen, groep Achtergrond:

De achtergrond van een dia kun je opmaken via het tabblad Ontwerpen, groep Achtergrond: SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Achtergrond instellen De achtergrond van een dia kun je opmaken via het tabblad Ontwerpen, groep Achtergrond: Met dit venster kun je de achtergrond van een dia opmaken door een

Nadere informatie

Overzicht van animatie-effecten voor tekst en objecten

Overzicht van animatie-effecten voor tekst en objecten Microsoft Office 2010 - Powerpoint - Animaties Toevoegen Overzicht van animatie-effecten voor tekst en objecten Animaties zijn het ideale hulpmiddel om belangrijke punten te benadrukken, de informatiestroom

Nadere informatie

Aanmaken en gebruiken van een PowerPoint-model (Gedeeltelijk overgenomen van de website van Microsoft)

Aanmaken en gebruiken van een PowerPoint-model (Gedeeltelijk overgenomen van de website van Microsoft) 1. Welke stappen moeten er precies worden uitgevoerd om een sjabloon te maken? U opent een nieuwe, lege presentatie (knop Nieuw, werkbalk Standaard). Ga eerst naar de modelweergave via het menu Beeld.

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

1 Een presentatie bekijken

1 Een presentatie bekijken 1 Een presentatie bekijken PowerPoint is een programma om presentaties te maken. In dit hoofdstuk leer je om een bestaande presentatie te bekijken. Ook maak je enkele wijzigingen in een bestaande presentatie.

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl)

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL - II Het VERVOLG op de basisstappen Je hebt de basisstappen doorgenomen

Nadere informatie

Handleiding Powerpoint presentatie

Handleiding Powerpoint presentatie Handleiding Powerpoint presentatie U opent Microsoft Powerpoint. U kiest voor bestand, nieuw en klikt op lege presentatie. U ziet dan bovenstaand scherm. Om breedbeeld in te stellen klikt u op beeld, normaal,

Nadere informatie

Powerpoint 2013 Snelstartgids

Powerpoint 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft Powerpoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Pagina 1 van 9 Aan de slag Wanneer

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 10 (versie 1.0 NL 19-5-2010) digitaal leermateriaal maken door Serge de Beer Inleiding Tot nu toe hebben we in deze cursus al een aantal mogelijkheden gezien voor

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Het venster van PowerPoint 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Het venster van PowerPoint 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Het venster van PowerPoint 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Het venster 15 1.2.1 De Officeknop/menutab Bestand 15 1.2.2 Werkbalk Snelle toegang 18 1.2.3 De titelbalk 19 1.2.4 Het lint 20

Nadere informatie

6. Uitvoer. 6.1 Een presentatie afdrukken

6. Uitvoer. 6.1 Een presentatie afdrukken 6. Uitvoer In de meeste gevallen zult u een presentatie af willen spelen op een computerscherm of, met behulp van een beamer, op een groot projectiescherm. In sommige gevallen is het echter handig om de

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

Ineenvloeien van foto's + bewegende wolken

Ineenvloeien van foto's + bewegende wolken Ineenvloeien van foto's + bewegende wolken Om gemakkelijk te werken : Pictogrammen die je vaak gebruikt in de tekenbalk zetten; Dit doe je als volgt : - Klik op Beeld > Werkbalken > Aanpassen - Klik op

Nadere informatie

Algemene opmerkingen Word

Algemene opmerkingen Word Algemene opmerkingen Word In Word 2007 vindt u geen tabblad. In plaats daarvan gebruikt u deoffice-knop linksboven om vergelijkbare taken als bestanden maken, opslaan en afdrukken uit te voeren. is in

Nadere informatie

Audio en video. Oefening 4B

Audio en video. Oefening 4B Audio en video In deze oefening voeg je een videoen een audiobestand toe aan een aftiteling van een film. Voor audio en video zijn slechts enkele basisfuncties beschikbaar zoals 'start', 'stop' en 'herhaal'.

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

PowerPoint 1:... 5:... 2:... 6:... 3:... 7:... 4:... 8:...

PowerPoint 1:... 5:... 2:... 6:... 3:... 7:... 4:... 8:... 1 1 De werkomgeving PowerPoint 2 3 8 4 7 Opdracht: vul de schermonderdelen aan. 6 5 1:... 5:... 2:... 6:... 3:... 7:... 4:... 8:... Thema s in PowerPoint Om je PowerPoint een snelle en leuke lay-out te

Nadere informatie

Deel 5: Microsoft PowerPoint

Deel 5: Microsoft PowerPoint Deel 5: Microsoft PowerPoint 1. Inleiding PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie d.m.v. dia s op een duidelijke manier kunnen presenteren. Deze dia s kunnen we voorzien

Nadere informatie

Handleiding Powerpoint 2010

Handleiding Powerpoint 2010 Handleiding Powerpoint 2010 Handleiding PowerPoint 2010 Inhoudsopgave 1. Wat is PowerPoint?... 1 2. Openen... 1 Een nieuw document openen... 1 Een bestaand document openen... 1 3. Opslaan... 3 Een document

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Interactieve multimedia

Cursus Onderwijs en ICT. Interactieve multimedia Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 17 (versie 1.0 NL 18-12-2010) Interactieve multimedia door Serge de Beer Inleiding Foto s, video en geluid zijn allemaal prachtige media om mee te leren. Maar nog

Nadere informatie

INHOUD POWERPOINT 2007

INHOUD POWERPOINT 2007 INHOUD POWERPOINT 2007 1 Introductie...1 1.1 Programma starten...1 1.1.1 Manier 1...1 1.1.2 Manier 2...1 1.2 Schermopbouw...1 1.3 Het lint...2 1.3.1 Het tabblad Start...2 1.3.2 Het tabblad Invoegen...2

Nadere informatie

Rolien de Haan Technologie Zorg en Welzijn 2013

Rolien de Haan Technologie Zorg en Welzijn 2013 Opdracht 2: Een zorgboerderij voor Angela Tijdsplanning: 6 lesuren Inleiding: Angela is een jongedame van 24 jaar, met een licht verstandelijke beperking. Ze woont nog thuis bij haar ouders in Nijverdal.

Nadere informatie

Les 7 Agenda Afspraken en Vergaderingen. Items toevoegen aan je agenda. Gebeurtenis invoegen

Les 7 Agenda Afspraken en Vergaderingen. Items toevoegen aan je agenda. Gebeurtenis invoegen Les 7 Agenda Afspraken en Vergaderingen Items toevoegen aan je agenda In onze agenda kunnen we verschillende soorten items ingeven. De eerste is een afspraak, de tweede is een vergadering, de derde is

Nadere informatie

Erratum Basisboek PowerPoint 2013 en 2010

Erratum Basisboek PowerPoint 2013 en 2010 Erratum Basisboek PowerPoint 2013 en 2010 In dit bestand vindt u verschillen met Basisboek PowerPoint 2013 en 2010 en PowerPoint 2016. Als u Windows 10 gebruikt werkt het starten van PowerPoint anders.

Nadere informatie

File: M.Peters / Powerpoint 1

File: M.Peters / Powerpoint 1 PowerPoint 2003. File: M.Peters / Powerpoint 1 Een PowerPoint presentatie maken. Met behulp van een diapresentatie kun je een groep mensen informatie geven over een bepaald onderwerp of product. Een voorbeeld:

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN

HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN DIGITAAL PRENTENBOEK 1. POWERPOINT STARTEN 1. Open het programma Microsoft Office PowerPoint door op start te klikken. Klik op alle programma s, vervolgens klik je op

Nadere informatie

(591N) PowerPoint 2010 Modulair

(591N) PowerPoint 2010 Modulair (591N) PowerPoint 2010 Modulair Naast het standaard aanbod, biedt Cevora ook modulaire incompany-opleidingen van halve dagen aan. Binnen een incompany-opleiding zijn de inhouden van de verschillende standaardopleidingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding In deze gebruikershandleiding worden de basisfuncties en mogelijkheden van de toegelicht. Additionele opties en technische achtergrondinformatie kunt u vinden in de technische handleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 22: Impact maken

Hoofdstuk 22: Impact maken Hoofdstuk 22: Impact maken 22.0 Inleiding In dit hoofdstuk bekijken we hoe je PowerPoint kunt gebruiken om promotie materiaal te creëren. Het legt uit hoe je PowerPoint presentaties kunt gebruiken op een

Nadere informatie

Tutorial PowerPoint 2003

Tutorial PowerPoint 2003 1 Bureau voor Taal en Inform at ic a Werfkade 10 9601 LG Hoogezand 0598 390070 e-mail: bti@bbti.nl Tutorial PowerPoint 2003 www.bbti.nl EEWL+RRJH]DQG 2 3RZHU3RLQW7XWRULDO 5 Start PowerPoint 3UHVHQWDWLHWHNVW

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7 Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Windows 7 1 Uw pc aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Nieuw bij Windows 7? Hoewel er veel hetzelfde is gebleven ten opzichte van uw vorige versie van Windows,

Nadere informatie

2. Dia's Maken. 2.1 Een nieuwe dia invoegen. Allereerst gaan we kijken hoe u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Dia's Maken Module 2

2. Dia's Maken. 2.1 Een nieuwe dia invoegen. Allereerst gaan we kijken hoe u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Dia's Maken Module 2 2. Dia's Maken In de vorige module heeft u geleerd hoe u een titeldia aan uw presentatie toevoegt. Natuurlijk bestaat een presentatie niet uit één enkele dia. In deze module gaan we verder in op het maken

Nadere informatie

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke Wat gaan we leren? Tekstverwerking In deze cursus gaan we meer leren over de opmaak van een Word-document. We hebben al met verschillende soorten opmaak leren werken: Tekenopmaak Alineaopmaak Paginaopmaak

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

PowerPoint LL. Heemscan

PowerPoint LL. Heemscan Beste leerling, Je hebt nu een handleiding voor je liggen om de Powerpointpresentatie te maken. Vóór je gaat beginnen, lees je eerst deze handleiding en de tips goed door. Veel succes en veel plezier!

Nadere informatie

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2003 Computer Basis boek Microsoft Office 2003 Word, Excel en PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 15 Deel 1 Werken in Office 2003 17 Deel 2 Word 2003 43 Deel 3 Excel 2003 117 Deel 4 PowerPoint

Nadere informatie

HANDLEIDING. PowerPoint 2016

HANDLEIDING. PowerPoint 2016 HANDLEIDING PowerPoint 2016 HANDLEIDING POWERPOINT 2016 2 Inhoudsopgave 1. Wat is PowerPoint?... 5 2. Openen... 6 3. Opslaan... 8 4. Presentatie afdrukken... 10 4.1 Afdrukvoorbeeld... 11 4.2 Hand-out...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt.

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Een vocab cel maken 1 Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Om een eenvoudige vocab cel te maken: Druk F11 om naar

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken.

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. POWERPOINT WAT IS POWERPOINT Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. WAAROM POWERPOINT Het wordt gebruikt om mensen te informeren en animeren door middel van

Nadere informatie

9. Een fotoalbum maken

9. Een fotoalbum maken 323 9. Een fotoalbum maken PowerPoint is een programma waarmee u presentaties kunt maken. Een presentatie bestaat uit dia s. Deze dia s kunt u op een computerscherm bekijken, of met een beamer op een scherm

Nadere informatie

PowerPoint Instructie. Een presentatie maken met gesproken commentaar

PowerPoint Instructie. Een presentatie maken met gesproken commentaar PowerPoint Instructie Een presentatie maken met gesproken commentaar Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Geluidsinstellingen m.b.t. microfoon in Windows 7... 1 3. Stap voor stap: gesproken commentaar toevoegen...

Nadere informatie

Geluid bij presentatie.

Geluid bij presentatie. Geluid bij presentatie. Impress (Open Office 2.0) Plaats een afbeelding op je presentatie Je kan dit in Impress op een wel zéér eenvoudige manier. In plaats van alle menu s Rechtsklik je en kies je voor

Nadere informatie