Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs"

Transcriptie

1 Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs

2 Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur en/of schoolleiding bij ESIS webbased 8 Cursussen voor een juist gebruik van ESIS webbased 10 Workshops Primair Onderwijs algemeen 12 Docenten workshops Primair Onderwijs algemeen 18 Belangstelling? 22

3 Rovict helpt u Ruimte voor Onderwijs te scheppen! Als bestuurder of schoolleider in het Primair Onderwijs worden er hoge eisen gesteld aan leiderschap en het afleggen van verantwoording. Good Governance is inmiddels een gevleugeld begrip. Het goed uitoefenen van uw functie is niet mogelijk zonder op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. Of het nu gaat om het sturen van de eigen organisatie of, zoals al eerder benoemd, het afleggen van verantwoording. informatievoorziening. Onze missie is Ruimte voor Onderwijs. Dat wil zeggen dat onze oplossingen er op gericht zijn om uw bedrijfsvoering te optimaliseren, de administratieve last omlaag te brengen en zoveel mogelijk tijd en geld beschikbaar te krijgen voor het primaire proces van uw organisatie: het ondersteunen van leerprocessen. Wij helpen u het functioneren van uw organisatie en de informatievoorziening te verbeteren tegen lagere kosten. 4 Rovict heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van de professionals in het onderwijsveld waar het gaat om bedrijfsvoering en informatievoorziening. Enerzijds doen wij dat door systemen beschikbaar te stellen die u helpen de benodigde gegevens op te slaan en informatie te ontsluiten, anderzijds door u verschillende diensten aan te bieden die u helpen uzelf en uw organisatie verder te professionaliseren. Daarnaast bieden wij u advies bij het (her)inrichten van uw organisatie, specifiek gericht op een adequate In het Primair Onderwijs neemt onze eigen applicatie ESIS webbased een centrale plaats in binnen onderwijsorganisaties. ESIS webbased ondersteunt uw processen betreffende de leerlingadministratie, absentie, zorg en toetsing. ESIS webbased levert u bij de genoemde processen informatie waarmee u de processen binnen uw organisatie beter kunt sturen en efficiënter in kunt richten. Goed gebruik van ESIS webbased binnen uw organisatie is dus van groot belang. Het belang van een goede

4 leerlingadministratie is eveneens groot, omdat de bekostiging van uw onderwijs daarvan afhankelijk is. In deze brochure presenteren wij u ons opleidingsaanbod. Daarbij maken wij onderscheid tussen de opleidingen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van ESIS webbased en opleidingen die een breder doel dienen. Binnen de opleidingen bij ESIS webbased onderscheiden wij workshops en cursussen. De workshops kennen een zeer interactief karakter en een actieve inbreng van de deelnemers. Doelstelling is dat u binnen de workshop onder deskundige begeleiding nadenkt over de inrichting van uw organisatie voor die processen waarbij ESIS een rol speelt en dat u de sturingsmogelijkheden van ESIS webbased beter leert benutten. Daarnaast bieden wij cursussen aan die de gebruiker helpen ESIS webbased op de juiste wijze te gebruiken. Ook tijdens de cursussen gaan de deelnemers actief aan de slag, zij het daar aan de hand van concrete oefeningen. Naast deze twee op het gebruik en de toepassing van ESIS webbased gerichte opleidingen kennen wij nog een derde soort opleidingen. Dit betreft workshops die gericht zijn op bredere thema s als kwaliteitszorg, leiderschap, ICT, etc. Deze workshops hebben allemaal dezelfde opbouw waarin theorie en praktijk worden geïntegreerd. De ervaring van de deelnemers wordt nadrukkelijk binnen de workshop betrokken en u leert zo ook van elkaar.

5 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Het wekt wellicht enige verbazing dat we tegen de lezer uit het onderwijsveld beginnen over de noodzaak van goed en dus passend onderwijs. In relatie tot het goed gebruik van ons systeem ESIS webbased menen we echter voldoende aanleiding te vinden om aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering. We zullen eerst iets meer over ESIS webbased vertellen. ESIS webbased is ontwikkeld met het oog op de toekomst, zowel technisch als functioneel. Het systeem is daarom webbased gemaakt en kan op een centrale plek worden gehost voor alle bij het bestuur betrokken scholen. Het vernieuwde systeem is daarbij gebruiksvriendelijk en biedt meer mogelijkheden dan voorheen. Functioneel gezien is ESIS webbased als het ware in twee richtingen opgerekt. Enerzijds is ESIS webbased nog veel beter dan voorheen geschikt voor het gebruik in de klas, anderzijds kan ESIS webbased nu ook gebruikt worden op bovenschools niveau en om de samenwerking tussen scholen te ondersteunen. Met ESIS webbased ontstaan daardoor vele nieuwe gebruiksmogelijkheden. ESIS webbased ondersteunt de leerlingadministratie, het bijhouden van absenties, het zorgproces, het vastleggen van toetsresultaten en het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling. Deze processen kunnen zowel op school- als op bovenschools niveau worden ingericht en ondersteund met rapportages. Om de genoemde mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, bieden we de scholen en besturen verschillende vormen van ondersteuning waaronder de in deze brochure beschreven opleidingen. De opleidingen zijn steeds op bepaalde doelgroepen binnen de schoolorganisatie gericht. Totaaloverzicht workshops en cursussen ESIS webbased voor doelgroepen:

6 Naam Bovenschoolse directie/management Schoolleiding Administratie Groepsleerkracht Intern Begeleider Applicatiebeheerder Workshops Implementatie ESIS webbased x x Managementinformatie ESIS webbased x x Inschrijving en bekostiging ESIS webbased x x ESIS webbased voor Intern Begeleiders x Toetsanalyse ESIS webbased x Cursussen ESIS-A webbased (x) x x (x) PGN-scan 2 ESIS webbased x x Aansluiting IB-Groep ESIS webbased (x) x x MijnESIS webbased x ESIS-B webbased (x) (x) x (x) Applicatiebeheer ESIS webbased x (x) wil zeggen dat deze cursus voor de betreffende doelgroep mogelijk interessant is ter oriëntatie op een specifiek deel van de functionaliteit in ESIS webbased.

7 Workshops voor bestuur en/of schoolleiding bij ESIS webbased 8 Voor het bestuur en de schoolleiding is er een reeks workshops ontwikkeld, die enerzijds zicht geven op de mogelijkheden van ESIS webbased en anderzijds gericht zijn op het realiseren van een zo goed mogelijke aansluiting tussen de processen in uw organisatie en de inrichting en het gebruik van ESIS webbased. Workshop implementatie ESIS webbased (1 dag): π Oriëntatie op de eigenschappen/ mogelijkheden van ESIS webbased; π Overzicht van de activiteiten tijdens de overstap en implementatie; π Waar wilt u op sturen? π Wat is de consequentie van de sturingsbehoefte op de inrichting van relevante processen en ESIS webbased? π Maken van concrete afspraken als basis voor een op te stellen plan van aanpak bij de implementatie van ESIS webbased. Workshop managementinformatie ESIS webbased (0,5 dag): π Oriëntatie op de eigenschappen/ mogelijkheden van ESIS webbased; π Waar wilt u op sturen? π Op welke wijze kan ESIS webbased u de informatie geven die u nodig heeft om te kunnen sturen? π Hoe interpreteert u de standaardoverzichten die ESIS webbased u biedt? π Op welke punten dient u de onderliggende processen en/of de inrichting van ESIS webbased aan te passen op basis van uw informatiebehoefte? π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. Workshop inschrijving en bekostiging ESIS webbased (0,5 dag): π Oriëntatie op ESIS-A webbased, de leerlingadministratie; π Oriëntatie op de relatie tussen inschrijving en bekostiging;

8 π De impact van het BSN en BRON; π Hoe is uw inschrijfproces nu georganiseerd en vastgelegd? π Welke mogelijkheden biedt ESIS webbased om de organisatie van het inschrijfproces te verbeteren? π Welke aanpassingen zijn op uw organisatie van toepassing en zinvol? π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. Workshop ESIS webbased voor IB-ers (evt. samen met schoolleiding) (0,5 dag): π Oriëntatie op ESIS-B webbased; π Wat zijn de ambities ten aanzien van Toetsing en Zorg? π Wat zijn de consequenties van de ambities van de organisatie op de inrichting van ESIS-B webbased en de taakverdeling binnen of tussen de scholen? π Welke fasering wilt u aanhouden? π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. Workshop Toetsanalyse ESIS webbased voor IB- ers (0,5 dag): π Maken van overzichten en grafieken (waaronder trendanalyses en dwarsdoorsneden) op leerling-, groeps- en schoolniveau; π Analyseren van overzichten en grafieken (op alle niveaus); π Opstellen van een verbetercyclus op basis van analyses; π Reflectie op taken en verantwoordelijkheden IB-er, groepsleerkracht en directie; π Maken van werkafspraken over de implementatie van genomen besluiten en nog te nemen besluiten. De workshops worden altijd op locatie en op maat verzorgd.

9 Cursussen voor een juist gebruik van ESIS webbased (per doelgroep) 10 Vervolgens kennen we een aantal opleidingen dat zich toespitst op een juist gebruik van ESIS webbased. Deze opleidingen hebben het karakter van een cursus en zijn dus gericht op het operationele gebruik van ESIS webbased. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om het betreffende deel van de functionaliteit van ESIS webbased op de juiste wijze te gebruiken. Uiteraard is het noodzakelijk dat het eenmaal geleerde daarna in de praktijk wordt toegepast, zodat het als het ware in de vingers komt. Zoals bij zoveel vaardigheden zal het geleerde anders snel vergeten worden. De cursussen worden onderstaand per doelgroep vermeld. Cursussen voor schoolleiding en/of administratie ESIS-A webbased (1 dag): π Structuur ESIS webbased; π Leerlingadministratie; π Groepsindeling; π Overzichten en exports; π Leerlingtelling; π Absentie; π Jaarovergang; π PGN-scan2; π Aansluiting IB-Groep. PGN-scan 2 ESIS webbased (0,5 dag): π Wet op het onderwijsnummer (WON); π Invoeringstraject en fasering; π PGN-scan2; π Voorbereiding; π Gegevensuitwisseling; π Uitvoering; π Extra rapportages.

10 Aansluiting IB-Groep ESIS webbased (0,5 dag): π Wet op het Onderwijsnummer (WON); π Invoeringstraject en fasering; π Aansluiting IB-Groep; π Voorbereiding; π Gegevensuitwisseling; π Uitvoering. Cursus voor groepsleerkrachten MijnESIS webbased (1 dag): π Structuur ESIS webbased; π Toetsen: Invoer; - Overzichten; - Didactische leeftijd. π Toetsresultaten invoeren/wijzigen; π Dossier: registraties maken; π Absentie invoeren; π Overzichten; π Leerlingdossier en overzichtpagina. Cursus voor IB-ers Cursussen voor applicatiebeheerders ESIS-B webbased (1 dag): Applicatiebeheer ESIS webbased (1 dag): π Structuur ESIS webbased; π Structuur ESIS webbased; π Toetsen: Invoer; π Licentiebeheer; - Overzichten; π Inrichting basisstructuur; - Didactische leeftijd. π Onderwijsstructuur; π Onderhoud toetsen; π Jaarovergang; π Registraties en Handelingsplannen; π Gebruikers, medewerkers en rollen/ π Leerlingdossier en Overzichtpagina; rechten; π Dossierindeling maken. π Gebruikerstabellen, opschoonfunctie en vrije velden; π Vrije overzichten; π Beveiliging; π Instellingen; π Help. De cursussen worden middels open inschrijving aangeboden, maar kunnen desgewenst ook op locatie worden verzorgd. In het laatste geval wordt de cursus op uw maat toegesneden. 11

11 Workshops Primair Onderwijs algemeen Het primair onderwijs is meer dan ooit in beweging. Schaalvergroting, lumpsum, toenemende impact van de onderwijsconsument, deregulering en autonomievergroting, een greep uit recente veranderingen, die door de schoolleiding adequaat gemanaged moeten worden. Dit vraagt van de schoolleiding van de toekomst dat hij meester is op vele wapens. Zo is de consequentie van autonomievergroting, dat de scholen volledig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Omdat de zorg voor kwaliteit essentieel is voor de continuïteit van de organisatie zal het management van de school hoge prioriteit geven aan de ontwikkeling van een praktisch bruikbaar kwaliteitssysteem. Uiteraard werkt de schoolleiding niet alleen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar doet hij dat met het gehele team. Dat gaat echter niet vanzelf en doet een groot appel op de leiderschapskwaliteiten van de schoolleider, van wie bovendien verwacht wordt processen doelmatig aan te sturen. Hiervoor is ICT een absolute voorwaarde. Zo ondersteunt ICT de administratieve organisatie van de scholen. Het is meer dan ooit van belang die op orde te hebben, immers, PO- en WEC-scholen zijn verplicht het persoonsgebonden nummer (PGN) in te voeren. Uw bekostiging is hierop gebaseerd. Een goede voorbereiding op deze verandering vraagt om adequate antwoorden op relevante vragen. 12 Een belangrijk fundament onder kwaliteitsdenken is klantgerichtheid. In het bedrijfsleven is er een sterk causaal verband tussen de verwachtingen en wensen van de klant en het voortbestaan van het bedrijf. In essentie is de situatie in het onderwijs niet anders. Rovict biedt zes workshops aan waarin de schoolleider kennis en vaardigheden worden aangereikt om bovengenoemde uitdagende taken als leider en manager bedrijfsmatig en resultaatgericht uit te kunnen voeren. Deze workshops hangen onderling samen, maar

12 kunnen ook als op zichzelf staande workshops worden gevolgd. Bij het bepalen van de inhoud van de workshops is er bewust voor gekozen ervaringen uit andere maatschappelijke sectoren te betrekken. Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de alledaagse praktijk van de deelnemers en heeft mede om die reden een interactief karakter. De workshops nemen een dagdeel in beslag. Het tijdstip en de locatie worden in overleg met u gepland. De reeks workshops die door ons wordt aangeboden, vormt een aantrekkelijke mogelijkheid om binnen uw bestuur een aantal relevante en actuele thema s op de agenda te zetten. Wij voorzien u en uw collega s van de benodigde theoretische achtergronden en begeleiden u tijdens de workshop waar u actief met de theorie aan de slag gaat. Wij betrekken daarbij de concrete context van de deelnemers. De workshop wordt afgesloten met een reflectie op het interactieve deel en theoretische verdieping. Workshops: π Kwaliteitszorg; π Leiderschap; π Klantgericht werken; π Doelmatige sturing; π ICT in het Primair Onderwijs; π Persoonsgebonden nummer en uw bedrijfsvoering/ administratieve organisatie. Inhoud van de workshops Kwaliteitszorg Het realiseren van goede kwaliteit mag geen toeval zijn. Sterker nog, de zorg voor kwaliteit is cruciaal voor de continuïteit van de organisatie. Belanghebbenden mogen dus van scholen verwachten dat zij systematisch en doelgericht de kwaliteit van hun onderwijs bewaken en waar nodig verbeteren en ontwikkelen. Dat betekent onder meer: goed weten wat je wilt bereiken, vervolgens de noodzakelijke acties uitvoeren en op een professionele wijze bepalen 13

13 Workshops Primair Onderwijs algemeen 14 of bereikt is wat de school wilde bereiken. Hierop gaat deze workshop nader in en komen de volgende onderwerpen aan de orde: π wat is eigenlijk kwaliteit en waarom zorgen hierover? π wat is kwaliteitszorg, voor wie is het en wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? π wat zijn de kenmerken van een goed systeem van kwaliteitszorg? π wat zijn mogelijke aanleidingen voor kwaliteitsverbetering en hoe kom je tot een cyclische en resultaatgerichte aanpak? π hoe maak je gebruik van modellen en instrumenten? π hoe kun je starten met kwaliteitszorg en wat is de rol van het management? Leiderschap Tot een aantal jaren geleden bevond het primair onderwijs zich in een betrekkelijk stabiele omgeving. Maar vanaf de negentiger jaren tot nu toe komt deze onderwijssector steeds meer in beweging: samenwerkingsverbanden, fusies, schaalvergroting, bovenschools management, lumpsum, meer specialisaties, meer differentiatie, nieuwe taken en functies, enz. Al deze ontwikkelingen hebben grote consequenties voor het management van de scholen. De positie van de schoolleider wordt cruciaal en wint aan invloed. De functie wordt niet alleen boeiender maar ook complexer. Bovendien roept een meer resultaatgerichte aanpak en het streven naar een professionele cultuur niet zelden weerstanden op bij die professionals, die menen recht te hebben op een vrijwel onbeperkte autonomie. De kwaliteit van de school wordt steeds meer afhankelijk van de kwaliteit van het leiderschap van de schoolleider. Leiderschap staat in deze workshop dan ook centraal. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π school-in-verandering vraagt om leiderschap, maar wat is leiderschap eigenlijk? π is leiderschap hetzelfde als management?

14 π vormen van leiderschap en leiderschapsstijlen; π typologieën en rollen van (school)leiders; π de positionering van leiderschap en management binnen een model voor organisatieontwikkeling; π het onderwijs is sterk in beweging, wat vraagt om verandermanagement. Klantgericht werken In tegenstelling tot bijvoorbeeld de commerciële sector is het in het (primaire) onderwijsveld nog niet zo gebruikelijk te denken en te handelen in termen van klanten of belanghebbenden. Kennelijk voelt men de noodzaak tot meer klantgerichtheid minder. Als je school bijvoorbeeld enigszins gunstig is gelegen in de wijk leverde dat tot voor kort op zichzelf al behoorlijk wat klanten op. Inmiddels blijkt dat de aantrekkingskracht van scholen ook en steeds vaker wordt bepaald door de wijze waarop de school omgaat met haar klanten, hun wensen, ideeën en eventuele klachten. Ook basisscholen zullen meer marktgericht moeten denken en handelen. Maar hoe doe je dat? Het antwoord op deze vraag staat in deze workshop centraal. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π wat verstaan we onder marketing en wat betekent dat voor de school? π hoe vertaal je marketing naar klantgericht werken? π wat is klantgericht werken en hoe vertaal je het naar de eigen organisatie? π wie zijn je klanten en hoe stel je vast wat ze willen? π welke factoren beïnvloeden de klantgerichtheid van scholen? π hoe maak je een plan voor klantgerichtheid? Doelmatige sturing Het primair onderwijs was tot een aantal jaren geleden zowel inhoudelijk als organisatorisch vrij statisch en overzichtelijk. Het primaire proces werd voor een belangrijk deel bepaald door centrale wet- en regelgeving. Daarnaast werd veel overgelaten aan de 15

15 Workshops Primair Onderwijs algemeen 16 professionaliteit van de individuele leerkracht. Van gerichte aansturing van processen was veel minder sprake. Het streven naar een doelmatige sturing is een belangrijk cultuurkenmerk van de basisschool. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Centraal in deze workshop staat de vraag hoe je primaire en ondersteunende processen het best kunt aansturen en welke hulpmiddelen je hierbij ten dienste staan. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π waarom sturing en hoe doe je dat? π uitgangspunten bij sturing; π welke hulpmiddelen heb je bij sturing nodig? π kenmerken van een effectieve en efficiënte school; π effectieve inzet van personele en materiële middelen; π effectief leiding geven; π effectiviteit en efficiency van secundaire processen. ICT in het primair onderwijs ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dat geldt ook voor het primair onderwijs. Ogenschijnlijk is ICT een eenduidig begrip maar beter kijken maakt al snel duidelijk dat ICT op diverse terreinen binnen het primair onderwijs een verschillende betekenis heeft. Een fysieke technische omgeving van apparaten en netwerken moet in de lucht worden gehouden, leren wordt in toenemende mate ondersteund door ICT, een kantooromgeving zonder tekstverwerking, spreadsheets en internet is ondenkbaar, ondersteunende processen kunnen niet meer worden uitgevoerd zonder systemen die belangrijke functies daarbij uitvoeren en voor managementinformatie geldt hetzelfde. Echter, hoe zorgen we ervoor dat dit allemaal in samenhang met een hoge mate van betrouwbaarheid en tegen acceptabele kosten beschikbaar is? Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π wat is een informatiearchitectuur en waarom is dat belangrijk? π ontwerpen, inrichten en beheren;

16 π hoe zorgt u voor een stabiele ICT-infrastructuur? π wie is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur? π ICT en leren; π zelf doen of uitbesteden; π informatiemanagement; π de inhoud van een ICT-beleidsplan. Persoonsgebonden nummer en uw bedrijfsvoering / administratieve organisatie De bekostiging van uw school of scholen is afhankelijk van het voeren van een juiste administratie. Een enkele wijziging of aanvulling in de verplichte gegevens betekent binnen twee weken digitaal uitwisselen met de IB-groep. Het wordt steeds belangrijker dat u uw administratieve organisatie en alle procedures, die hier mee samenhangen, op orde hebt en dat administratieve rompslomp met veel tijdverlies wordt voorkomen. De centrale vraag hierbij is: Wie (functionaris) mag Wat (welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken en Waarheen gaan die gegevens? Deze workshop geeft u hiervoor handreikingen. Daarnaast komen ervaringen uit andere onderwijsdomeinen aan de orde en de vraag welke meerwaarde samenwerking tussen scholen op dit gebied op kan leveren. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: π inrichten leerlingenadministratie; π wie is waarvoor verantwoordelijk? π heeft u de juiste formulieren? π procedures / werkinstructies; π ervaringen in andere onderwijsdomeinen; π samenwerking binnen het bestuur; π informatie-uitwisseling. 17

17 Docenten workshops Primair Onderwijs algemeen V.l.n.r. Rob Risseeuw, Gea de Hoop, Enst-Jan Heuseveldt, Edvard Houtkoop, Joost van Dijck en Ko Groen 18

18 Rob Risseeuw Directeur Rovict, econoom, werkte ruim 20 jaar voor het internationale bedrijfsleven en is sinds 1992 intensief betrokken bij de professionalisering van het onderwijs. Was interim faculteitsdirecteur en interim directeur ICT in het HBO, interim directeur Educatie in het BVE, voerde een groot aantal adviesopdrachten uit in het HBO, BVE, en VO en was betrokken bij diverse managementopleidingen binnen het onderwijs. Gea de Hoop Consultant bij Rovict, bedrijfskundige, werkzaam geweest in verschillende verkoop- en marketingfuncties in zowel internationale als lokale organisaties. Ervaring opgedaan in het buitenland met ICT. Een 10-tal jaren bestuurlijk werk verricht binnen het onderwijs en de overheid, onder meer als wethouder voor onderwijs, sociale zaken en sport. Bij Rovict betrokken bij de kwaliteitszorg in het primair onderwijs en de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN). Ernst-Jan Heuseveldt Adjunct directeur Rovict. Na te zijn opgeleid als ingenieur en bedrijfskundige werkzaam in de ICT sector. Sinds elf jaar werkzaam bij Rovict en gespecialiseerd in de domeinen ICT, informatiesystemen en bedrijfsvoering. Daarin actief als projectmanager en adviseur waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de organisatie middels het doorvoeren van veranderingsprocessen op deze domeinen. Edvard Houtkoop Manager consultancy Rovict, bewegingswetenschapper en informatiemanager, werkte ruim 20 jaar in het HBO als docent, onderwijsontwikkelaar en opleidingsmanager. Sinds zeven jaar werkzaam bij Rovict, waar hij vele verschillende adviesopdrachten 19

19 Docenten 20 voor onderwijsinstellingen binnen alle domeinen heeft vervuld. Zijn specifieke deskundigheid bevindt zich op de domeinen: informatiemanagement, kwaliteitszorg, digitaal ondersteund leren (ELO), onderwijsontwikkeling en studievoortgang. Joost van Dijck Psycholoog en sinds 1997 consultant met specifieke deskundigheden in het PO. Is werkzaam geweest in de Amsterdamse onderwijsbegeleidingsdienst en was van daaruit betrokken bij de invoering van ICT in het basisonderwijs. Speelde een belangrijke rol bij de keuze en implementatie van software voor leerlingregistratie en leerlingvolgsysteem in zowel grootstedelijke gebieden als in een kleinschalige omgeving. Als Rovict-consultant vooral gericht op het bevorderen van uitwisseling van gegevens tussen systemen in de onderwijsketen: DOD, PGN, Monitorprojecten, Onderwijskundig rapport, RVC, REC. Ko Groen Is vele jaren werkzaam geweest bij de onderwijsinspectie, eerst als inspecteur, later als leidinggevende in verschillende kantoren. Van 2000 tot 2002 gaf hij leiding aan de uitvoering van een ingrijpende reorganisatie van de Inspectie van het Onderwijs, met als belangrijkste doel een meer bedrijfsmatige, resultaatgerichte aanpak. Begon als leraar in het basisonderwijs en is daarna een aantal jaren werkzaam geweest in een onderwijsbegeleidingsdienst, eerst als schoolbegeleider en later als leidinggevende. Is vanaf 2005 verbonden aan Rovict en voert uiteenlopende en afwisselende opdrachten uit. Dorinne Mouw Consultant bij Rovict. Bedrijfseconome, werkte 12 jaar in het bedrijfsleven. Heeft brede ervaring opgedaan op het gebied van financiën, marketing en verandermanagement. Voerde opdrachten uit m.b.t. het inrichten, aansturen en veranderen van onder

20 steunende processen, verzorgde de communicatie van een nieuw e-learning product en gaf leiding aan een back-office. Heeft bestuurlijke ervaring in het onderwijs. Vanaf januari 2007 is zij werkzaam bij Rovict en zij werkt aan verschillende projecten. 21

21 Belangstelling? Heeft u belangstelling om gebruik te maken van ons aanbod cursussen en workshops? Indien u zich in wilt schrijven voor een cursus op basis van open inschrijving, dan kunt u dat via onze website doen. Daar treft u de geplande cursussen op onze locaties aan en kunt u zich online inschrijven. U gaat naar onze website: www. rovict.nl en dan via Opleidingen en bijeenkomsten naar cursussen. Wilt u een cursus of workshop op locatie organiseren, dan kunt u contact opnemen met onze commerciële binnendienst door te bellen naar telefoonnummer of door een mailtje te sturen naar 22

22 Rovict Meesters in onderwijslogistiek Rovict B.V. Nieuweweg GC Soest Postbus AJ Soest Tel: Fax:

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen MASTERCLASSES 2011 Voor adviseurs/ondersteuners gericht op Basisvaardigheden en Opbrengstgericht werken 2 Masterclassthema / workshopleiders / datum Voorwoord & doelgroep Overzicht masterclasses 1. Masterclass

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE REGENBOOG. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE REGENBOOG. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE REGENBOOG School : De Regenboog Plaats : Wilsum BRIN-nummer : 05US Onderzoeksnummer : 112468 Datum schoolbezoek : 19 maart 2009 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

DATA IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG. Een kwestie van interpreteren. Het belang van de zachte kant van data. JIM 22 april 2015, Michiel Kooper

DATA IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG. Een kwestie van interpreteren. Het belang van de zachte kant van data. JIM 22 april 2015, Michiel Kooper DATA IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Een kwestie van interpreteren ofwel Het belang van de zachte kant van data JIM 22 april 2015, Michiel Kooper GGZ IS HET WALHALLA VOOR DE INFORMATIEMANAGER Niet vanwege

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

DE GRENZEN VAN VERANDERING.

DE GRENZEN VAN VERANDERING. DE GRENZEN VAN VERANDERING. Een Masterclass over identiteit en verandering in gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris. Veranderingsprocessen in gemeenten gaan moeizaam en slagen vaak maar ten dele.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

ONGUARD TRAININGEN. OnGuard Training

ONGUARD TRAININGEN. OnGuard Training ONGUARD TRAININGEN Ons team van ervaren OnGuard consultants biedt jou alles dat nodig is om het beste resultaat te bereiken met jouw software: OnGuard Implementatie, OnGuard Consultancy en OnGuard Trainingen.

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

1. Documenten en informatie beheren

1. Documenten en informatie beheren Het Managementsysteem Onderwijs (MMS-O) is een intranetapplicatie waarmee het mogelijk is om op een gebruiksvriendelijke wijze een managementinformatiesysteem voor een of meerdere scholen op te zetten.

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Programma Individuele professionalisering

Programma Individuele professionalisering Programma 2016-2017 Individuele professionalisering Programma individuele professionalisering 2016-2017 Vlissingen : 5/10 Etten-Leur : 21/9 Tijd: 13.30-15.30 uur Doelgroep: Leraren Prijs: 95,- Omvang:

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Opbrengstgericht Werken in de praktijk. De leerkracht aan het woord

Opbrengstgericht Werken in de praktijk. De leerkracht aan het woord Opbrengstgericht Werken in de praktijk. De leerkracht aan het woord Schoolpsychologencongres, Amsterdam 15 maart 2013 Drs. Klaartje Kuitenbrouwer kkuitenbrouwer@hetabc.nl Opbrengstgericht Werken (OGW)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie