1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom Opleidingsgegevens in het kort Inschrijving, intake en toelating...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating..."

Transcriptie

1 Studiegids SOD-I

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom Opleidingsgegevens in het kort Inschrijving, intake en toelating Visie op onderwijs Opleidingsstructuur Inhoud van de opleiding SOD-I Organisatie Bijlage: Kwalificatie Informatiebeheerder Bijlage: Nederlands, rekenen en Engels

3 1 Inleiding Vandaag de dag leven we in een informatiesamenleving. Het belang van informatie neemt daardoor dagelijks toe. Net als de hoeveelheid informatie die dagelijks op ons af komt. Dit vraagt om goed informatiebeheer in de organisatie. Bij elke processtap is immers informatie nodig. Daarnaast verandert ook de informatiebehoefte. Onder invloed van Het Nieuwe Werken willen medewerkers 24/7 de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie. De digitale opslag van gegevens maakt bovendien dat het begrip document niet langer leidend is. Gegevens kunnen ook bestaan uit een MP3-bestand van een opgenomen gesprek uit een callcenter, ingevulde velden uit een webformulier of een sms je. Daardoor is de informatiebeheerder veel meer betrokken bij het primaire proces. De rol van de afdeling informatievoorziening binnen de organisatie is al lang niet meer reactief (het in ontvangst nemen van afgedane documenten en het op verzoek leveren van dossiers) maar vooral proactief en adviserend. In de transitie van een analoge naar digitale informatiehuishouding is het proces het uitgangspunt, niet langer het document. Dat betekent dat in de praktijk steeds meer informatievraagstukken ontstaan in het primaire proces. De informatiebeheerder krijgt daardoor andere vragen van interne klanten en zal de interne klant meer moeten adviseren bij het ontsluiten en beheren van informatie. De informatiebeheerder zal steeds meer een rol krijgen binnen een project om de informatiestromen vanaf het begin goed te beheren. Al deze veranderingen hebben invloed op de competenties die een informatiebeheerder nodig heeft om succesvol te functioneren. De SOD-I opleiding helpt de toekomstige informatiebeheerders aan de competenties die nodig zijn om de omslag naar een doeltreffende digitale en geïntegreerde informatievoorziening te realiseren. 4

4 2 Wie, wat, waar en waarom Wie zijn wij SOD-Next, Stichting SOD-Opleidingen, hierna te noemen SOD, kent een lange historie. In 1936 is door een aantal hoofden DIV een vereniging Od (Od staat voor Overheidsdocumentatie) opgericht die zich tot doel stelde om het vakgebied van registratie en archiefvorming te ontwikkelen. Uit deze vereniging is in 1975 de Stichting Opleidingen en examens Documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) ontstaan die de opleidingen voor de vereniging ging verzorgen. In 1995 is de stichting Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI) opgezet die een Hbo opleiding ging verzorgen. In 2010 zijn de stichting SOD en de stichting HMDI samengegaan in de stichting SOD- Opleidingen. Sinds voorjaar 2013 gebruikt de stichting de naam SOD Next. Wat is onze missie SOD ontwikkelt professionals én organisaties met slimme, innovatieve en flexibele opleidingsconcepten met informatiemanagement als verbindende factor. SOD biedt het complete antwoord op bedrijfsproces gerelateerde vraagstukken, waarbij zij met haar expertise en decennialange ervaring als gecertificeerd opleider in het informatiedomein de juiste voorwaarden kan scheppen voor een effectieve en efficiënte organisatie. Dan doet zij vanuit drie kernwaarden: Superieure oplossing passend bij de situatie Ontwikkelen van mensen is onze passie Doorgronden van de vraag en werkelijke behoefte is het uitgangspunt Wat bieden wij SOD verzorgt deeltijdopleidingen op Mbo-, Associate degree en Hbo-niveau voor volwassenen die werkzaam zijn in het vakgebied van informatiemanagement. Daarnaast verzorgt zij maatwerktrajecten voor organisaties en biedt zij cursussen aan voor individuele inschrijving rond onderwerpen over informatiemanagement. Waar Het opleidingscentrum van SOD is gevestigd in Woerden. Daarnaast verzorgt SOD opleidingen en cursussen in Zwolle en Etten-leur. Wat De SOD-I is een Mbo-opleiding binnen het vakgebied van de informatiedienstverlening en informatiebeheer. Het opleidingsprogramma van de SOD-I is afgestemd op het kwalificatiedossier Medewerker Informatiedienstverlening, uitstroom Informatiebeheerder, versie augustus Dit kwalificatiedossier is een document dat is samengesteld door vertegenwoordigers van het beroepenveld en onderwijsinstituten. Op deze manier sluit de inhoud van de opleiding uitstekend aan bij de hedendaagse eisen en wensen van het werkveld. Het volledige kwalificatiedossier staat op en een samenvatting van het kwalificatiedossier staat in de bijlage. 5

5 Voor wie bestemd? De opleiding SOD-I is bestemd voor iedereen die actief is in de uitvoering van het toegankelijk maken, beheren en verstrekken van informatie binnen en rond organisaties of daar mee gaat starten. Doelstelling De SOD-I leidt op tot Informatiebeheerder. De opleiding beoogt studenten de, voor een succesvolle invulling van hun functie, benodigde vakkennis, vaardigheden en attitude bij te brengen en competenties te ontwikkelen die nodig zijn binnen het werkveld van de informatievoorziening. 6

6 3 Opleidingsgegevens in het kort Opbouw SOD-I is een Mbo-beroepsopleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De BBL is een opleiding waarin je werken en leren combineert. Dat betekent dat de bagage aan kennis, inzicht, vaardigheden en houding die je nodig hebt, zijn opgenomen in de leerinhoud van de SOD-I opleiding en aan de orde komen tijdens de lessen op het opleidingsinstituut. Een ander deel van de opleiding vindt plaats in de dagelijkse werkpraktijk bij een organisatie. Deze werk- of stageplek heb je nodig bij een Mbo-opleiding en wordt de beroepspraktijkvormingplaats (BPV-plaats) genoemd. Je leert dus zowel bij het opleidingsinstituut als op je werkplek. De opleiding bestaat uit acht modules en een praktijkexamen, verdeeld over één studiejaar en aangeboden in een vaste volgorde. Elke module is een afgeronde eenheid rond een bepaald thema. Beroepspraktijkvorming De SOD-I opleiding is een BBL-opleiding en dat betekent dat je een stageplaats (BPV-plaats) moet hebben die erkend is door het kenniscentrum ECABO. Zo n BPV-plaats moet aan de volgende eisen voldoen: - de organisatie biedt de werksituaties en werkzaamheden aan die in het kwalificatiedossier Informatiebeheerder worden beschreven; - de organisatie moet een praktijkopleider aanwijzen die jou begeleidt en beoordeelt tijdens je opleiding. De praktijkopleider moet beschikken over het diploma SOD-I of vergelijkbaar en beschikken over relevante werkervaring. Is de organisatie waar je werkt geen erkend leerbedrijf, dan brengt ECABO een bedrijfsbezoek om vast te stellen of de kerntaken uit het kwalificatiedossier binnen de organisatie uitvoerbaar zijn. Meer informatie daarover kun je vinden op Indien je organisatie niet erkend is, moet deze een aanvraag doen bij ECABO om de werkplek te laten erkennen. ECABO zal vervolgens een afspraak maken met de praktijkopleider voor het bedrijfsbezoek. 7

7 Branchediploma of MBO-4 diploma Bij de aanmelding voor de SOD-I opleiding kies je voor het behalen van het branchediploma of voor het behalen van het Mbo-diploma (niveau 4). De opleiding die leidt tot het branchediploma SOD-I bestaat uit de modules in onderstaande tabel: Code module Omschrijving Aantal dagdelen 0.1 Studieloopbaanbegeleiding Organisatie besturen Informatie ontsluiten Communicatie Informatie beheren Informatie verstrekken Beheren van informatiesystemen Proeve van Bekwaamheid Loopbaan en burgerschap 2 Als je deze modules succesvol afrondt, ontvang je het branchediploma SOD-I. Een diploma dat binnen het vakgebied grote waarde heeft. Wil je een wettelijk erkend Mbo-4 diploma: Medewerker Informatiedienstverlening, uitstroom informatiebeheerder (Crebo 90523) dan moet je nog twee taalmodules (Nederlands en Engels) en een rekenmodule behalen. SOD gebruikt hiervoor de methode van de uitgeverij Deviant. Na inschrijving ontvang je een inlogcode voor een virtuele leeromgeving waarop je met een instaptoets je niveau kunt bepalen. Deze toets is adaptief: de test wordt automatisch aan je niveau aangepast, zodat je niet onnodig wordt geconfronteerd met te moeilijke of te makkelijke vragen. Als je bepaalde onderdelen al bij de eerste toets blijkt te beheersen, dan hoef je die verder niet meer te oefenen. Deze leeromgeving bevat verder allerlei oefeningen en oefentoetsen. Daarnaast ontvang je een handboek en een werkboek. Het kwalificerende examen voor Nederlands, Engels en rekenen doe je op de onderwijslocatie. Per vak wordt een virtuele kamer op SOD online gemaakt waarin je de examendatum kunt zien. Het examen van Nederlands en Engels bestaat uit een schriftelijk en mondeling deel. Voor rekenen alleen uit een schriftelijk deel. Studiebelasting De totale studiebelasting van de opleiding bestaat uit lessen, toetsen, zelfstudie en beroepspraktijkvorming (leren op de werkplek) gedurende een studiejaar van ca. 44 weken en is als volgt: 8

8 Omschrijving Studiebelasting Lessen en toetsen voor modules 0.1 t/m 0.9 ( dagdelen * 3 uur/dagdeel) Zelfstudie en toetsen voor Nederlands, Engels, * rekenen (44 weken * gemiddeld 3 uur/week) Zelfstudie (44 weken * gemiddeld 12 uur/week) 528 Beroepspraktijkvorming (44 weken * 20 uur/week): 880 Totaal Toelatingseisen Om aan de SOD-I opleiding deel te kunnen nemen moet je minimaal beschikken over een LBO-C, MAVO-D of VMBO-TL (theoretische leerweg) diploma én beschikken over een goedgekeurde beroepspraktijkplek. Studiekosten Naast een deelnameprijs moet men rekening houden met kosten voor lesboeken en arrangementskosten. Voor deelname aan het Mbo-4 programma betaalt men extra kosten per pakket Nederlands, Engels en rekenen. Bij de pakketkosten zijn inbegrepen boeken, een licentie voor de virtuele leeromgeving en eén examenmogelijkheid. De tarieven staan op de website. 1 * optioneel; 3 uur zelfstudie per week is indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 9

9 4 Inschrijving, intake en toelating Toelatingseisen Om aan de SOD-I opleiding deel te kunnen nemen moet je minimaal beschikken over een LBO-C, MAVO-D of VMBO-TL (theoretische leerweg) diploma én beschikken over een goedgekeurde beroepspraktijkplek. Je moet minimaal 20 uur per week gedurende de looptijd van de studie op deze werkplek werkzaam kunnen zijn. De directie van SOD kan in bijzondere gevallen afwijken van bovenstaande vooropleidingseisen, indien de deelnemer naar verwachting het onderwijs in de beroepsopleiding met voldoende resultaat zal kunnen volgen. Intake Naar aanleiding van de aanmelding vindt een gesprek plaats met de opleidingscoördinator. Ter voorbereiding op dit gesprek kun je het kwalificatiedossier, de studiegids en het studentenstatuut doorlezen. Daarnaast lever je vooraf een cv aan, beantwoord je een aantal vragen schriftelijk en doe je een leerstijlentest. Mocht je niet voldoen aan eerder genoemde wettelijke toelatingseisen, stuur je voorafgaand aan de intake, een motivatiebrief aan SOD, die mede ondertekend wordt door de werkgever. De werkgever ondertekent bovendien een zogenaamde werkgeversverklaring. Onderwerp van gesprek zijn de toelatingseisen die de opleiding stelt aan deelname, zoals bijvoorbeeld de erkenning van de werkplek, de aanwijzing van een praktijkopleider, jouw verwachtingen, leervragen, mogelijke vrijstellingen en extra begeleiding. Toelating Bij toelating wordt een onderwijsovereenkomst (OOK) en een praktijkovereenkomst (POK) gesloten. In de OOK wordt vastgelegd dat de onderwijsinstelling de deelnemer in de gelegenheid stelt de betreffende beroepsopleiding (dan wel een deel van de opleiding) waarop de inschrijving betrekking heeft te volgen en wordt ook vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld vrijstellingen, een leerbeperking, extra begeleiding e.d. In de OOK is ook vastgelegd of je deelneemt aan het Mbo-4 programma of niet. Het doel van de POK voor beroepsopleidingen is het vastleggen van afspraken over de beroepspraktijkvorming, zodat het uitbreiden van kennis, inzicht en ervaring gerealiseerd kan worden in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs(WEB). Deze overeenkomst wordt getekend door de student, de SOD, de werkgever en het kenniscentrum. 10

10 5 Visie op onderwijs SOD heeft een visie op onderwijs, die zij toepast op al haar opleidingsactiviteiten. Beroepsgericht De basis voor het onderwijs is de hedendaagse en toekomstige beroepspraktijk van de informatiebeheerder. Er zijn veel ontwikkelingen op sociaal, technologisch, maatschappelijk en organisatorisch vlak waardoor de wereld van de informatievoorziening continue in ontwikkeling is en ook de werksituatie van de informatiebeheerder. SOD speelt met de opleiding SOD-I daar zoveel mogelijk op in. Vanuit de beroepspraktijk is vastgesteld welke kennis, inzicht, vaardigheden, beroepshouding en praktijksituaties een informatiebeheerder nodig heeft om te kunnen functioneren in zijn huidige functie en gericht op de ontwikkelingen in de toekomst. Competentiegericht De kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding zijn geordend rondom verschillende thema s die bij SOD worden aangeboden in modules. De docenten die de modules verzorgen komen uit de beroepspraktijk, waardoor zij ook direct de vertaling van de theorie naar de praktijk kunnen maken. Zij besteden daarbij aandacht aan de competenties, het samenhangend geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, die je als informatiebeheerder moet ontwikkelen. Praktijkgericht Als student heb je al een werkplek binnen de informatievoorziening. Daarmee maak je optimaal gebruik van het zogenoemde werkplekleren. Naast de studie bij SOD leer je immers ook in de praktijk. Vanuit de opleiding krijg je praktijkopdrachten die je moet uitvoeren op je werkplek, waardoor je het geleerde direct toepast in je werk. Daarmee leg je een directe relatie met de praktijksituatie in je eigen organisatie waardoor sprake is van een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Een praktijkopleider ondersteunt je tijdens het oefenen en leren op je werkplek. Studentgericht Jouw leerproces staat centraal bij SOD. Docenten besteden daarom tijdens de lessen aandacht aan de verschillende leervragen die ontstaan na het bestuderen van de leerinhoud of het uitvoeren van een praktijkopdracht. Dit betekent wel dat men van jou, als student, verwacht dat je in staat bent je eigen leerproces te sturen. Daarbij biedt SOD ondersteuning in de module Studieloopbaanbegeleiding. 11

11 6 Opleidingsstructuur De opleiding SOD-I is opgebouwd volgens onderstaande structuur. Vakinhoudelijke modules De SOD-I opleiding geeft je kennis, inzicht en vaardigheden die je nodig hebt om je werk als informatiebeheerder goed uit te kunnen voeren. Wat je leert is direct toepasbaar op je werkplek. Verschillende vakinhoudelijke onderwerpen komen aan bod: informatie ontsluiten, informatie beheren, informatie verstrekken en beheren van informatiesystemen. Je krijgt binnen elke vakinhoudelijke module les van een docent uit de praktijk van de informatievoorziening. Ondersteunende modules Daarnaast zijn er twee modules - organisatie besturen en communicatiedie je kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om je vak goed te kunnen uitoefenen. Voor elke module moet je de theorie bestuderen, huiswerkopdrachten maken en voer je praktijkopdrachten uit en rond je af met een examen. In hoofdstuk 6 is een omschrijving per module gegeven. Persoonlijke ontwikkeling SOD vindt ook je persoonlijke ontwikkeling als professional belangrijk. Daarom besteed je tijdens een aantal lessen (studieloopbaanbegeleiding) aandacht aan hoe je leert en hoe je je verder wilt en kunt ontwikkelen. De Proeve van Bekwaamheid Aan het eind van de opleiding moet je aantonen dat je de werkzaamheden van een informatiebeheerder goed kunt uitvoeren. Dat laat je zien tijdens een examen, de zogenaamde proeve van bekwaamheid. De proeve van bekwaamheid vindt plaats binnen de organisatie waar je werkt. De beoordeling is in handen van twee examinatoren die je observeren terwijl je de gevraagde werkzaamheden uitvoert. 12

12 Personen en verantwoordelijkheden in het leerproces Tijdens de opleiding kom je in contact met verschillende personen die je begeleiden en die lesgeven. Het gaat om de volgende personen: Docent De docent geeft les en begeleidt je tijdens de les en bij het leren van de verschillende vaardigheden. Voor vragen over de leerinhoud kun je bij de docent terecht. Mentor De mentor vormt de schakel tussen de opleiding, de student en de werkplek waar het werkplekleren plaatsvindt. Deze geeft als het ware vorm aan de zorgplicht die de opleiding heeft ten aanzien van haar studenten. De mentor bespreekt met je de studievoortgang, maar heeft ook met de praktijkopleider en houdt in de gaten of er zaken spelen op de werkplek die het studiesucces in de weg kunnen staan. Praktijkopleider De praktijkopleider is iemand die werkt in jouw organisatie en die jou begeleidt tijdens je werk gedurende de opleiding. Hij bespreekt de voortgang met betrekking tot jouw werkzaamheden en gedrag. Hij heeft ook een rol bij het beoordelen van jouw functioneren binnen de organisatie. Examinator Proeve van Bekwaamheid De examinator neemt de proeve van bekwaamheid af bij jou op de werkplek. Vertrouwenspersoon SOD kent een vertrouwenspersoon. In het studentenstatuut kun je meer lezen over de vertrouwenspersoon en in welke gevallen je je hiertoe kunt richten. 13

13 7 Inhoud van de opleiding SOD-I De SOD-I opleiding bestaat uit de volgende modules: Module: Organisatie besturen Context Met behulp van een organigram teken je de structuur van een organisatie: wie zit waar en wat doet hij. Zo n organigram suggereert dat via de structuur van de organisatie tot resultaten wordt gekomen. Was dat maar waar, immers dat zou eenvoudig en snel tot voorspelbare resultaten leiden. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is er veel gepubliceerd over organisaties. Algemeen erkent men dat de structuur weliswaar helpt om tot resultaten te komen, maar dat cultuur een veel belangrijkere factor is. Met cultuur bedoelt men de gedragingen van het personeel ten opzichte van elkaar en ten opzichte van klanten. Cultuur kan gebaseerd zijn op de geschreven en veel vaker op de niet geschreven regels in een organisatie. Een organisatie staat niet op zichzelf, maar heeft heel veel verbanden met de buitenwereld. Een buitenwereld die voortdurend in beweging is. Er zijn ontwikkelingen op sociaal, technologisch, organisatorisch en maatschappelijk vlak die een organisatie kunnen bedreigen, maar anderzijds ook kansen bieden. De organisatie moet dus alert blijven op de veranderingen in de buitenwereld en die vertalen naar haar eigen functioneren. Mede door technologische ontwikkelingen lijken de veranderingen zich steeds meer en sneller aan te dienen. Dit vraagt om een alerte organisatie, zodanig ingericht dat zij zich voortdurend kan aanpassen. Organisatie is een abstract begrip maar bestaat uit de mensen die er actief zijn: alleen als mensen veranderen, veranderen organisaties. Inleiding In deze module leer je hoe een organisatie eruitziet en hoe je een organisatie kunt beschrijven. Een organisatie voert processen uit om tot resultaten te komen. Deze resultaten leiden tot een toegevoegde waarde (voor klanten). Het toevoegen van waarde is immers het bestaansrecht van de organisatie. Je kijkt in deze module naar zaakgericht werken (processen) en ontdekt wat daarbij het belang van een goede informatievoorziening is. Ook de werkmethodes van organisaties veranderen. Organisaties zetten steeds vaker projectmatig werken in bij vernieuwingen of veranderingen. Projectmatig werken verschilt met werken in een proces. Een andere ontwikkeling is het Nieuwe Werken. Een andere manier van werken, gebaseerd op vertrouwen van medewerkers en mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen. Om je werk als informatiebeheerder goed te kunnen doen moet je begrip hebben van hoe een organisatie werkt en wat jouw rol daarin is. Relatie met andere modules De module Organisatie is vooraan in de opleiding geplaatst omdat de context waarin de informatiebeheerder functioneert belangrijk is voor het 14

14 uitvoeren van de taken. De informatiebeheerder zorgt met zijn activiteiten van informatie ontsluiten, beheren en verstrekken dat de organisatie goed kan functioneren. Module: Informatie ontsluiten Context Met de introductie van de computer ontstonden al snel mogelijkheden om op een eenvoudige wijze informatie te creëren. In de afgelopen decennia is de hoeveelheid informatie dan ook gigantisch gegroeid en dat zal niet meer stoppen. Kijk maar eens op Youtube naar de vele filmpjes over dit onderwerp (zoektermen: information overload en did you know ). Inmiddels is er zoveel informatie dat het overzicht kwijtraakt. Men spreekt dan van informatie-overload, informatie-explosie en informatie-inflatie. Allemaal termen met een negatieve klank om daarmee aan te geven dat er teveel informatie op ons af komt. Dat vraagt dus om organiseren. Om informatie terug te vinden, te bepalen of de informatie juist en/of compleet is moet je gaan organiseren en structureren. Hulpmiddelen, zoals indexeringssoftware die informatie kenmerken toekent, spelen een belangrijke rol in dit proces. De zoekmachine van Google maakt hier bijvoorbeeld gebruik van. Zaken als de juiste informatie en samenhang zijn nog wat moeilijker met software te regelen. Voor een organisatie is dit echter wel belangrijk. Het is dus nodig om afspraken te maken over het toekennen van kenmerken aan informatie. Dat noemen we het toevoegen van metadata. Metadata is informatie over informatie. In een digitale omgeving is het proces van toevoegen van informatie eenvoudig te regelen. Cruciaal is echter wel dat dit goed gebeurt. Inleiding In deze module leer je hoe je informatie moet ontsluiten. Daarbij kan informatie in meerdere vormen en op meerdere plaatsen voorkomen. Denk aan de word of excell documenten op de harde schijf van een computer, maar ook de informatie in een document managementsysteem, een database, of in taakapplicaties (of procesapplicaties) en ook nog fysieke documenten. In deze module ga je aan de slag met een ordeningsplan, metadata en een metadataplan. In een organisatie die zaakgericht werkt, kent het systeem automatisch metadata toe. Zaakgericht werken zelf komt in de module Organisatie aan de orde. Deze module behandelt de consequenties van zaakgericht werken voor het ontsluiten van informatie. In een digitale omgeving kent niet de informatiebeheerder Metadata toe, maar doet de behandelend medewerker dit zelf. De informatiebeheerder heeft als taak om te controleren of dat goed (volgens de afspraken) gebeurt. Dit is van belang omdat je informatie met onjuiste metadata niet meer kunt terugvinden of te vroeg wordt vernietigd. Hierdoor kan een organisatie zijn taken niet meer naar behoren uitoefenen. Relatie met andere modules Het ontsluiten van informatie is de eerste stap in het proces van de informatiebeheerder. Daarom is de module vooraan in de opleiding 15

15 geplaatst. Het proces van de informatiebeheerder bestaat immers uit: informatie ontsluiten, beheren en verstrekken. Module: Communicatie Context Communicatie bestaat er in diverse vormen: mondeling, schriftelijk, verbaal en non-verbaal. Maar ook communicatie met één ander persoon, in een kleine groep of in een afdeling. En hoewel iedereen dagelijks op meerdere manieren communiceert, gaat het binnen een organisatie toch vaak mis. Men begrijpt elkaar niet of wil elkaar niet begrijpen. Men heeft goede bedoelingen, maar er zijn misverstanden. Op het vlak van communicatie kan veel verkeerd gaan. Maar willen mensen met elkaar samenwerken, dan zullen ze goed moeten communiceren. Daarbij moet je steeds nadenken over manieren en het gebruik van hulpmiddelen om effectief en efficiënt te communiceren. De informatiebeheerder is een ondersteunende functie aan (interne) klanten. De activiteiten zijn gebaseerd op afspraken binnen de afdeling en vragen dus om een goede afstemming met collega s. En bij het onderhouden van relaties en het maken van afspraken speelt communicatie een essentiële rol! Inleiding De module gaat praktisch in op de verschillende vormen van communicatie. Hoe ga je daar in het algemeen mee om (wat zijn de regels?) en hoe is jouw eigen stijl van communiceren? Je werkt aan het begrijpen van hoe jij over komt op anderen. Daarom ga je een aantal vaardigheden in mondelinge en schriftelijke communicatie oefenen, zodat je doelgerichter gaat werken. Relatie met andere modules Communicatie komt ook in andere modules aan de orde. Bijvoorbeeld in de vorm van het doen van verbetervoorstellen of het geven van gebruikersinstructie. De basistechnieken daarvoor leer je in deze module. In de andere modules ga je dat toepassen. Module: Informatie beheren Context Een organisatie ontvangt informatie, maakt informatie en verspreidt informatie. Met de huidige digitale hulpmiddelen verlopen de informatiestromen razendsnel en vaak ook onzichtbaar op de achtergrond. Voor een organisatie is het essentieel dat zij grip heeft op deze informatiestromen, zodat de juiste informatie voor de juiste mensen beschikbaar is. En dan ook nog in samenhang opgeborgen en zodanig beveiligd dat alleen geautoriseerde medewerkers hier toegang tot hebben. Als dit niet goed is georganiseerd, loopt de organisatie het risico dat zij relevante informatie niet kan terugvinden of dat zij beslissingen neemt op onjuiste of achterhaalde informatie. Informatie komt voor in diverse vormen zoals bijvoorbeeld in een database, op een website, in taakapplicaties en in digitale en analoge documenten. Om al deze informatie te beheren stelt een organisatie regels op die vaak gebaseerd zijn op wettelijke kaders. Zo is er wetgeving voor de omgang 16

16 met financiële informatie, de omgang met privacy gevoelige informatie en specifiek voor de overheid de omgang met informatie (de Archiefwet). Inleiding In deze module leer je wat de vier argumenten voor goed informatiebeheer zijn en op welke manier dit is gerelateerd aan de Archiefwet. Dit vormt de basis van Informatiebeheer. Daarna ga je aan de slag met het opzetten van een digitaal archief en het onderhouden daarvan. De insteek van de module is de digitale omgeving. Je leert dus niet meer hoe je een analoog archief opzet, maar wel dat deze nog steeds bestaan en wat de gebruikte structuren in een analoge omgeving zijn. Zodat je wel in staat bent analoge archieven te beheren. Het beheren van informatie is een van de belangrijkste taken van de informatiebeheerder vandaar dat deze lesstof uitgebreid aan de orde komt in de opleiding. Relatie met andere modules In de beroepsactiviteiten van de Informatiebeheerder neemt het echte beheer van informatie een centrale plaats in. Dit zie je terug in de positionering van de module in de opleiding; tussen informatie ontsluiten en informatie verstrekken in. Module: Informatie verstrekken Context De medewerkers in een organisatie zijn voortdurend met informatie bezig. In feite zijn ze ook afhankelijk van informatie om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dat kan zijn de informatie over een bepaald onderwerp maar ook de management informatie om te bepalen of een proces correct verloopt. Als de informatie ontbreekt kan een medewerker vaak zijn werkzaamheden niet uitvoeren. En als de informatie niet correct is, kan iemand foute beslissingen nemen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers informatie voortdurend tot hun beschikking hebben en er op kunnen vertrouwen dat de informatie ook de juiste is. De informatiebeheerder weet hoe de informatiehuishouding is georganiseerd (ontsluiting) en hoe het beheer werkt. Met zijn kennis en inzicht kan hij andere medewerkers assisteren bij het zoeken naar informatie of anderen instrueren zodat zij zelf de juiste informatie kunnen zoeken en vinden. Daarnaast is de informatiebeheerder in staat om, op basis van een analyse, een interesseprofiel van een gebruiker op te stellen. Inleiding Deze module behandelt het analyseren van de klantvraag (de informatiebehoefte van de medewerkers) om zo tot een goede dienstverlening te komen. Goede dienstverlening betekent niet alleen de inhoudelijk invulling, maar ook het op correcte wijze omgaan met de klanten. De informatiebeheerder instrueert de klant zodat hij zelf kan zoeken in de bedrijfsdatabases, documentmanagement systemen en op internet. Hiermee zorgt de informatiebeheerder er voor dat medewerkers hun werkzaamheden effectiever kunnen uitvoeren. Je leert in deze module ook hoe je tot verander- of verbetervoorstellen komt indien de huidige systemen of systematiek niet voldoet. 17

17 Relatie met andere modules Bij de modules over informatie ontsluiten en het beheren van informatie is er sprake van het toekennen van metadata (al of niet automatisch). Deze metadata zijn de sleutel voor het, in samenhang, kunnen terugvinden van de informatie. Het maken van een verbetervoorstel en het goed instrueren is in de module van communicatie al aan de orde gekomen. In deze module werk je dit verder uit in de specifieke werksituatie van het verstrekken van informatie. Module: Beheren van informatiesystemen Context In organisaties is de beschikbare informatie, onder invloed van automatisering, steeds vaker in systemen opgeslagen. Het streven van organisaties is om alle informatie digitaal op te slaan en beschikbaar te stellen. Daar zijn veel voordelen mee te bereiken. Zo is Het Nieuwe werken alleen mogelijk als informatie altijd en overal beschikbaar is. Digitalisering maakt ook het principe eenmalige opslag, meervoudig gebruik mogelijk. Met een volledig digitale werkplaats met een centrale en eenduidige wijze van opslag van informatie zijn grote besparingen mogelijk. Om de informatie goed te kunnen beheren, is niet alleen kennis van de systemen waarin de informatie is opgeslagen nodig, maar ook van de processen die gebruik maken van de informatie of de informatie maken en van de informatie zelf. Omdat het over verschillende specifieke vakgebieden gaat met eigen systemen, processen en informatie hebben veel organisaties moeite om het geheel goed te organiseren. Inleiding In deze module leer je hoe systemen werken en hoe de aansturing verloopt. Je leert ook hoe je veranderingen in systemen kunt bespreken met de gebruiker en hoe je komt tot een voorstel (functioneel ontwerp). Als er dan aanpassingen zijn gedaan, zul je vervolgens moeten testen of de aanpassingen inderdaad dat doen wat beoogd is. Relatie met andere modules In de module over de organisatie heb je geleerd hoe een organisatie functioneert, wat processen zijn en wat die voor een organisatie betekenen. Verder heb je gezien wat kwaliteit is en wat kwaliteit bepaalt. In de modules informatie ontsluiten, beheren en verstrekken heb je specifiek naar de informatiecomponent gekeken. In deze module ga je op zoek naar de middelen waarmee de organisatie is georganiseerd en hoe de informatie daarin is bewaard. Onderstaande modules zijn ondersteunend aan het vakinhoudelijke programma. Module: Studieloopbaanbegeleiding De module studieloopbaanbegeleiding (SLB) maakt deel uit van deze opleiding. Hoewel SLB op het eerste gezicht weinig te maken lijkt te 18

18 hebben met de opleiding, ga je merken dat SLB verbindingen legt tussen je leerresultaten en het toepassen ervan in je werk. Daarbij ga je actief aan het werk met je persoonlijke ontwikkeling, ook weer in het belang van je professionele werkhouding. Je leert je leerproces te managen en daardoor optimaal effect te hebben van de opleiding die je volgt. Mede daardoor werkt je actief aan het vormgeven van je loopbaan. Door de regie te nemen ga je bewuste keuzes maken en accenten leggen. Daarnaast leer je vaardigheden om effectiever te werken. Vrij snel na de start van de opleiding is er een bijeenkomst van een halve dag voor jou en je praktijkopleider samen. Daarin wordt de praktijkbegeleider geïnformeerd over de opleiding en zijn/haar taak en staat effectieve en efficiënte samenwerking tussen jullie centraal. Module: Loopbaan en burgerschap Er is geen directe relatie met de andere modules. Loopbaan en Burgerschap draagt bij aan competenties die van belang kunnen zijn bij de beroepsuitoefening en bij het volgen van alle andere modules, gezien in het licht van de eigen persoonlijke ontplooiing en bewustwording. Vanuit de overheid worden er eisen gesteld op het gebied van Loopbaan en Burgerschap aan alle mensen die het Mbo-diploma willen behalen. 19

19 8 Organisatie SOD-Online Tijdens je SOD-I opleiding maak je gebruik van onze elektronische leeromgeving, SOD-Online ( Deze website geeft je toegang tot informatie zoals: 1. het rooster; 2. de deelnemerslijst (met informatie over de medestudenten zoals e- mail adres); 3. de docenten; 4. de mentor; 5. het lesmateriaal; 6. studieresultaten; 7. opleidingsportfolio; 8. studentenstatuut inclusief de Onderwijsexamenregeling (OER) 9. nieuws en artikelen uit het vakgebied. Rooster De SOD-I opleiding bestaat uit 19 lesdagen (exclusief toetsdagen) verspreid over een leerjaar (september tot en met juni of januari tot en met december). Bij het plannen van de lesdagen en de toetsmomenten houden we rekening met landelijk geldende vakantiedagen. De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week. Het hele jaarrooster wordt geplaatst bij de start van de opleiding. Lesmateriaal, documenten, etc. Voor aanvang van je studie ontvang je een boekenlijst, waarop je de verplichte literatuur kunt vinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de lesboeken. Artikelen, presentaties en opdrachten stellen we via SOD-Online beschikbaar. Elke module heeft een modulewijzer waarin is aangeven wat de leerdoelen zijn, de toetsvorm en de wijze van beoordeling en de instructies voor de voorbereiding van de lessen. Bij twee modules wordt een syllabus uitgereikt. Studentenstatuut De opleiding heeft een studentenstatuut. In dit studentenstatuut vind je de leveringsvoorwaarden, je rechten en plichten en ook het onderwijs- en examenreglement. Het meest recente studentenstatuut staat op de website ( en in je virtuele klaslokaal op Als je aan de studie begint, verwacht SOD dat je kennis hebt genomen van het studentenstatuut. 20

20 Bijlage: Kwalificatie Informatiebeheerder Samenvatting van de kwalificatie Informatiebeheerder (crebo 90523) uit het kwalificatiedossier Medewerker Informatiedienstverlening (Cohort ). Een kerntaak is een belangrijk deel van de beroepsuitoefening en bestaat uit samenhangende werkprocessen, die kenmerkend zijn voor de beroepsuitoefening van een kwalificatie. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de kwalificatie in een kwalificatiedossier. De kwalificatie Informatiebeheerder heeft 2 kerntaken: Kerntaak 1: Bemiddelt tussen klant en informatie Kerntaak 3: Ontsluit en beheer het informatie-/media-aanbod Per kerntaak zijn de werkprocessen beschreven. Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. In de kwalificatie Informatiebeheerder staan de volgende werkprocessen. Kerntaak 1: Bemiddelt tussen klant en informatie WP 1.1 Handelt klantvragen af WP 1.2 Leert de klant informatievaardigheden WP 1.3 Administreert gegevens bij de informatiebemiddeling Kerntaak 3: Ontsluit en beheert het informatie-/media-aanbod WP 3.2 Selecteert en verwerkt het informatieaanbod WP 3.3 Ontsluit informatie WP 3.6 Beheert de archiefruimte Om een werkproces goed uit te voeren heb je bepaalde kennis, inzicht en vaardigheden en houding nodig. Het samenhangende geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houding is een competentie. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt wordt zichtbaar in gedrag. In het kwalificatiedossier staat per werkproces beschreven welke competenties moeten worden aangewend. Het gaat om de volgende competenties: 21

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleiding in het kort... 6. 4 Inschrijving... 8. 5 Visie op onderwijs... 9

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleiding in het kort... 6. 4 Inschrijving... 8. 5 Visie op onderwijs... 9 Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleiding in het kort... 6 4 Inschrijving... 8 5 Visie op onderwijs... 9 6 Inhoud van de opleiding SOD-I... 11 7 Organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom Opleiding in het kort Inschrijving Visie op onderwijs... 9

1 Inleiding Wie, wat, waar en waarom Opleiding in het kort Inschrijving Visie op onderwijs... 9 Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleiding in het kort... 6 4 Inschrijving... 8 5 Visie op onderwijs... 9 6 Inhoud van de opleiding SOD-I... 11 7 Organisatie...

Nadere informatie

DIOR Opleidingen B.V.

DIOR Opleidingen B.V. DIOR Opleidingen B.V. Medewerker Informatiedienstverlening (crebo registratienummmer 90523 deelnemersstatuut) 2012-2013 DIOR Opleidingen Bezuidenhoutse weg 1 2594 AB Zoetermeer Tel.nr. 070-8200628 www.dior.nl,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Studiejaar 2012-2013

Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Studiejaar 2012-2013 Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Studiejaar 2012-2013 Inhoud 1 Het kwalificatiedossier... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Kerntaken... 3 1.3 Beroepscompetenties... 4 2 Inhoud SOD-I... 5 2.1 Programma...

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiewijzer praktijkopleider

Informatiewijzer praktijkopleider Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Inhoud 1 De opleiding SOD-I... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Beroepstaken... 3 1.3 Beroepscompetenties... 3 1.4 Programma... 4 1.5 Branchediploma... 4 1.6 Studiebelasting...

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van Schiphol Group die geen mbo-diploma hebben.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek

Opleidingsgids. Technicus engineering. Uitstroom: Elektrotechniek Opleidingsgids Technicus engineering Uitstroom: Elektrotechniek Niveau: 4 Crebo: 25297 Leerweg: BOL Studiejaar: 2016-2017 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Technicus

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie.

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Secretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3 Leerweg bol Sector Economie

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

logistiek supervisor niveau 4

logistiek supervisor niveau 4 logistiek supervisor niveau 4 De mbo-opleiding Logistiek Supervisor niveau 4 leidt op tot manager transport & logistiek. Deze opleiding is voor (potentiele) leidinggevenden die werken in de luchtvracht,

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden 2014

Verslag van werkzaamheden 2014 Heering Consultancy Opleidingen B.V. Verslag van werkzaamheden 2014 Januari 2014 - december 2014 Achterveld 14-1-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie van het onderwijs... 4 2.1 Opleidingen en zijn

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Logistiek teamleider Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent Studierichting Managementassistant/ office assistant Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie