Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0"

Transcriptie

1 Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0 Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PFM Holland BV.

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Licentie Secure Transfer Startcommando Secure Transfer 5 2 Basisgegevens Secure Transfer Beheer Secure Transfer Toevoegen/wijzigen licentie Wijzigen controlegegevens Modules bijwerken Verwijderen historie berichten en archief Wijzigen gegevens taakplanner Wijzigen kalendergegevens Gebruikers per module Beheren directory-structuur Versie informatie Basisgegevens Secure Transfer Relaties Gebruikers Berichttypegegevens Gebruikers per berichttype Taken 34 3 Module Belastingdienst Basisgegevens Belastingdienst Keuze PKI of PIN Basisgegevens Secure Transfer Verbindinghouders Basisgegevens Secure Transfer Postbushouders Berichttypes Versturen berichten met PKI Verkort stappenplan PKI Basisgegevens Verbindinghouders Aanvragen certificaten Bijwerken fingerprints Afdrukken aanvraagformulier DigiNotar Bijwerken certificaatgegevens Download certificaten Bijwerken bedrijfsgegevens Bijwerken procesgegevens Afdrukken aanmeldingsformulier Bijwerken mailbox/fos gegevens Genereren properties Bijwerken mailbox/fos gegevens (FOS-kanaal) Belastingaangifte mbv pincode (PIN) Verkort stappenplan PIN Invoeren verbindingshouder Invoeren postbushouder Opgaveformulier Belastingdienst PIN Bijwerken bedrijfsgegevens Bijwerken procesgegevens Afdrukken aanmeldingsformulier Bijwerken mailbox/fos gegevens Genereren properties Versturen/ophalen berichten Belastingdienst Importeren berichten Fiatteren berichten Vasthouden/vrijgeven berichten Verzenden berichten Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Ophalen berichten Invoeren bestemming opgehaalde berichten Opvragen af te handelen berichten. 77 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 2 van 160

3 3.4.9 Opvragen archief 82 4 Module Equens Basisgegevens Equens Basisgegevens Secure Transfer Typen bestand Equens Basisgegevens Secure Transfer Verbindinghouders Equens Basisgegevens Secure Transfer Sender/Destinations Equens Basisgegevens Secure Transfer Accounts Basisgegevens Secure Transfer Wijzigen wachtwoord Equens Basisgegevens Secure Transfer Gemachtigden Basisgegevens Secure Transfer Berichttypes Equens Basisgegevens Secure Transfer Gebruikers per rekening Versturen/ophalen berichten Equens Importeren berichten Wijzigen gewenste verwerkingsdatum uitgaande berichten Fiatteren berichten Vasthouden/vrijgeven berichten Verzenden berichten Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Ophalen berichten Invoeren bestemming opgehaalde berichten Opvragen af te handelen berichten Opvragen transactielog berichten Module FTP File Transfer Basisgegevens FTP File Transfer Basisgegevens Secure Transfer Verbindinghouders Basisgegevens Secure Transfer Partners Basisgegevens Secure Transfer Berichttypes Versturen/ophalen berichten FTP File Transfer Importeren berichten Fiatteren berichten Vasthouden/vrijgeven berichten Verzenden berichten Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Ophalen berichten Opvragen af te handelen berichten Opvragen transactielog berichten 155 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 3 van 160

4 1 Algemeen Secure Transfer is bestemd voor bedrijven die de elektronische uitwisseling van data op een veilige manier willen integreren in hun bedrijfsprocessen. Kenmerkend daarbij is een optimale workflow, waarbij de software ondersteunend is in het proces van aanmaken, autoriseren, uitwisselen, loggen en controleren van verschillende berichten die u met derden uitwisselt. 1.1 Licentie Secure Transfer Het werken met Secure Transfer vereist de aanwezigheid van een licentiesleutel. Deze licentiesleutel wordt verstrekt door uw softwareleverancier. Na behandeling van de aanvraag krijgt u de licentiesleutel voor het gebruik van Secure Transfer via een document aangeleverd (zie bijlage). Vervolgens moeten deze gegevens worden opgenomen in Secure Transfer. Dit gebeurt normaal tijdens installatie, maar kan ook door een OS/400-commando dat binnen Secure Transfer beschikbaar is: <programmabibliotheek secure transfer>/strstx DBFIDT(<database secure transfer>) RELCDE(*ADMIN) PRQUAL(*SETUP) Figuur 1-1 Bijwerken licentie Het licentienummer wordt vermeld op het bovengenoemde document. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 4 van 160

5 Figuur 1-2 Bijwerken licentiegegevens Neem de gegevens over van het document LICENTIESLEUTEL SECURE TRANSFER. Vul bij Modules de lettercode in zoals vermeld op dit document. Druk na invullen 2x op enter, de eerste keer als invoercontrole en de tweede keer ter acceptatie Een controle wordt uitgevoerd op de geldigheid van de opgegeven licentiecode. De licentiecode wordt aan de hand van de opgegeven gegevens berekend. Als deze niet gelijk is aan de opgegeven code wordt de code niet geaccepteerd. Telkens bij aanroep van een functie in Secure Transfer wordt gecontroleerd of de opgegeven licentiecode overeenkomt met de berekende licentiecode. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, wordt de uitvoering van de functie afgebroken. Ook wordt gecontroleerd of de aangeroepen functie tot een module behoort waar een licentie voor aanwezig is. 1.2 Startcommando Secure Transfer Binnen Secure Transfer kunnen berichten worden verstuurd en opgehaald voor meerdere relaties. Wanneer bij de aanroep van Secure Transfer een relatiecode (gebruikersnaam) wordt opgegeven, krijgt de gebruiker, tenzij dit de beheerder is, slechts de mogelijkheid de berichten afkomstig van, of bestemd voor deze gebruiker af te handelen. Binnen Secure Transfer wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen functies: Functies voor het beheer van de gegevens binnen Secure Transfer; Functies voor het versturen en ophalen van berichten. De eerstgenoemde functies kunnen alleen worden uitgevoerd door de beheerder. Deze beheerder wordt opgegeven binnen Secure Transfer. Ook is het mogelijk in het startcommando aan te geven dat de beheersfuncties uitgevoerd moeten kunnen worden: <programmabibliotheek secure transfer>/strstx DBFIDT(<naam Secure Transfer bestandsbibliotheek) RELCDE(*ADMIN) Secure Transfer V2R3M0 Pagina 5 van 160

6 Figuur 1-3 Secure Transfer startscherm met relatiecode *ADMIN Secure Transfer kan voor normaal gebruik worden aangeroepen met een OS/400-commando: <programmabibliotheek secure transfer>/strstx DBFIDT(<naam Secure Transfer bestandsbibliotheek>) RELCDE(<relatiecode>) dan wel <programmabibliotheek secure transfer>/strstx DBFIDT(<naam Secure Transfer bestandsbibliotheek>) RELCDE(*USER) In dit geval wordt Secure Transfer gestart met de aangemelde gebruiker en is aan te bevelen wanneer Secure Transfer vanaf een menu wordt gestart. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 6 van 160

7 Figuur Secure Transfer startscherm met relatiecode *USER Daarnaast is het mogelijk dat bij aanroep van Secure Transfer een keuze gemaakt kan worden uit de verschillende modules die zijn geïmplementeerd. Indien de relatiecode *ADMIN of de beheerder is en een module wordt opgegeven zijn alleen de functies beschikbaar van de module Basis en de opgegeven module. In alle andere gevallen wordt direct doorgeschakeld naar het transactiemenu van de betreffende module. Wanneer geen module wordt opgegeven worden alle functies van de geïmplementeerde modules afgebeeld. De aanroep van het commando is in dit geval: <programmabibliotheek Secure Transfer>/STRSTX DBFIDT(<naam Secure Transfer bestandsbibliotheek>) RELCDE(*USER) MODULE(*BLD) Secure Transfer V2R3M0 Pagina 7 van 160

8 Figuur 1-5 Aangemeld met relatiecode *USER en Module *BLD De gebruiker kan in dit geval geen beheerstaken uitvoeren, behalve wanneer is aangemeld met als relatiecode *ADMIN. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 8 van 160

9 2 Basisgegevens Secure Transfer Voor de in gebruikname van Secure Transfer moeten de volgende instellingen en basisgegevens worden vastgelegd. NB. Bij het invoeren van gegevens mogen de volgende tekens niet worden gebruikt: & / Figuur 2-1 Secure Transfer menu Basisgegevens 2.1 Beheer Secure Transfer Toevoegen/wijzigen licentie Secure Transfer opt.1 - Basisgegevens opt.10 - Beheer opt. 1 - Toevoegen/wijzigen licentie Secure Transfer V2R3M0 Pagina 9 van 160

10 Figuur 2-2 Secure Transfer menu Beheer Figuur 2-3 Bijwerken licentiegegevens De licentiegegevens die bij de installatie van Secure Transfer zijn opgegeven kunnen hier weer worden gewijzigd Wijzigen controlegegevens Secure Transfer opt. 1 Basisgegevens opt. 10 Beheer opt.2 - Wijzigen controlegegevens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 10 van 160

11 Figuur 2-4 Bijwerken controlegegevens Beheerder Het gebruikersprofiel van de beheerder van Secure Transfer wordt hier opgegeven. De beheerder heeft na het starten van Secure Transfer de beschikking over alle beheersfuncties binnen Secure Transfer en kan berichten versturen en ophalen voor alle relaties binnen Secure Transfer. Mail of systeemboodschap Wanneer uw iseries-systeem geconfigureerd is om mail te kunnen versturen, kunt u met deze optie boodschappen vanuit Secure Transfer via mail aan uw gebruikers laten sturen (optie M). Wanneer u dat niet wilt of wanneer de iseries hiervoor niet is ingericht, kunt u kiezen voor de optie S. Boodschappen vanuit Secure Transfer worden op dat moment verstuurd door het OS/400- commando SNDMSG. NB. Het versturen van de mailberichten wordt binnen de iseries uitgevoerd door de gebruiker QMSF (Profiel post-server-raamwerk). Deze gebruiker moet toegang hebben tot de directory STXDIR, maar ook tot de eventuele hoofd-directory. De toegang tot STXDIR wordt door Secure Transfer verzorgd. De toegang tot de eventuele hoofd-directory moet door de systeembeheerder worden verzorgd. Equens ww signalering na XX dagen Het wachtwoord bij Equens moet minstens elke 35 dagen worden gewijzigd. In dit veld kunnen het aantal dagen worden opgegeven waarna het systeem een signalering geeft dat het wachtwoord moet worden gewijzigd. Opdrachtbrieven afdrukken Hiermee wordt de default waarde voor het moment van afdrukken van de opdrachtbrief t.b.v Equens vastgelegd. De mogelijke keuzes zijn: I - Bij importeren Z - Bij verzenden Ongeacht de hier gemaakte keuze is het in iedere fase van de berichten afhandeling mogelijk de opdrachtbrief handmatig af te drukken. Hoofddirectory Secure Transfer V2R3M0 Pagina 11 van 160

12 Secure Transfer maakt standaard gebruik van de directory stxdir voor het versturen, ophalen en opslaan van berichten. Wanneer deze directory bij installatie niet in de root van het I(ntegrated) F(ile) S(ystem) is geïnstalleerd, moet hier de naam van de directory waarin STXDIR is geïnstalleerd, worden opgegeven. De naam van de directory moet beginnen met een slash (/) en mag niet eindigen op een slash (/). Normaal is het veld leeg bij enkelvoudige installatie. Directory Secure Transfer De standaard directory waar Secure transfer gebruik van maakt voor het versturen, ophalen en opslaan van berichten. De default waarde is stxdir en mag overschreven worden. De uiteindelijk locatie is dus opgebouwd uit de gegevens in de hoofddirectory gevolgd door de directory Secure Transfer. Locaties Java-programmatuur De locatie op de IFS van de java programmatuur voor de verschillende modules binnen Secure Transfer. Slecht in uitzonderlijke gevallen hoeft hier worden afgeweken van de door de programmatuur gevulde waarden. Logging Java-programmatuur Naam logbestand - naam waaronder het logbestand wordt opgeslagen. Niveau logging De mate van informatie opname in het logbestand. Hoe hoger de waarde hoe meer informatie. De mogelijke waarden zijn: 0 - Off 1 - Fatal 2 - Error 3 - Warn 4 Info (default waarde) 5 - Debug 6 - Trace 7 - All Max. grootte logbestand - De maximale grootte van het logbestand in kilobytes alvorens een nieuw bestand wordt aangemaakt. (default waarde 100) Aantal backups logbestand - Het maximaal aantal backups van het logbestand. Een backup wordt gemaakt wanneer de maximale grootte van het logbestand bereikt is.(default waarde 0) N.B. Tussentijdse wijzigingen in de controlegegevens worden pas actief nadat opnieuw is aangemeld Modules bijwerken Als het modulenummer geactiveerd is in de licentiegegevens, is deze module voor gebruik beschikbaar. Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt. 3 Modules bijwerken Secure Transfer V2R3M0 Pagina 12 van 160

13 Figuur 2-5 Overzicht Secure Transfer modules Figuur 2-6 Wijzigen module Module naam U kunt hier de tekstuele naam van de modules aan uw eigen wens aanpassen. Berichten direct vrijgeven Secure Transfer V2R3M0 Pagina 13 van 160

14 Per module kan worden aangegeven dat bestanden, na importeren en eventueel fiatteren, worden vastgehouden of direct vrijgegeven. Default wordt voor de module belastingdienst een J en voor Equens een N voorgesteld. Archiveren bij versturen Per module kan worden aangegeven of bestanden bij versturen gearchiveerd moeten worden of niet. Gearchiveerde bestanden kunnen desgewenst opnieuw worden verzonden. Equens Autorisatie rekeningniveau Voor de Equens module kan hier worden aangegeven of de autorisatie op bankrekeningniveau moet plaats vinden. Als dit zo is, dan moet tevens de gebruikers per rekening worden gevuld. Hierin moet dan per relatie-berichttype-rekeningnummer-gebruiker worden bepaald welke van de volgende acties al dan niet mogen worden uitgevoerd: Wijzigen datum J/N Fiatteren J/N Fiatteren verplicht J/N (alleen als Fiatteren op J staat) Vasthouden/vrijgeven J/N Staat de autorisatie per rekening op N dan wordt de autorisatie per gebruiker op berichttype niveau vastgelegd. Verwerkingsdatum wijzigen Hier kan voor de Equens module worden aangegeven of de verwerkingsdatum aangepast mag worden. Wanneer dit niet is toegestaan, vervalt de menu optie automatisch op het scherm Gebruikers per module Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt.4 Gebruikers per module Hier kan per module worden vastgelegd tot welke handelingen een gebruiker gemachtigd is. Niet ingeschreven betekent automatisch niet gemachtigd. Het niet machtigen voor een optie heeft tot gevolg dat deze voor de betreffende gebruiker niet zichtbaar is op het menu. De volgende functies zijn beschikbaar: 2 wijzigen gebruikers per module 4 verwijderen gebruikers per module 5 bekijken gebruikers per module Secure Transfer V2R3M0 Pagina 14 van 160

15 Figuur 2-7 Overzicht gebruikers per module - Kies F6 om toe te voegen Figuur 2-8 Toevoegen gebruiker per module Wijzigen gegevens taakplanner Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt.5 Wijzigen gegevens taakplanner Binnen Secure Transfer bestaat de mogelijkheid bepaalde taken eenmalig of periodiek op een bepaald tijdstip uit te laten voeren. Deze taken worden op de achtergrond (in batch ) op het aangegeven tijdstip door een monitor-programma uitgevoerd. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 15 van 160

16 Dit monitorprogramma kan worden gestart en gestopt met behulp van het commando STRSTX. Als volgt: Starten taakplanner: STXLIB/STRSTX DBFIDT(<naam database>) RELCDE(*admin) PRQUAL(*STRSCD) Beëindigen taakplanner: STXLIB/STRSTX DBFIDT(<naam database>) RELCDE(*admin) PRQUAL(*ENDSCD) Ten behoeve van het starten en beëindigen van de taakplanner moeten enkele gegevens worden vastgelegd: Figuur 2-9 Bijwerken gegevens taakplanner Taaknaam De naam die de (batch)job krijgt in het overzicht van actieve iseries-taken (WRKACTJOB), wanneer deze is gestart. Taakbeschrijving De naam van de taakbeschrijving en van de bibliotheek waarin deze zich bevindt, die gebruikt wordt om de taakplanner op de achtergrond uit te kunnen voeren. Wachttijd einde Wanneer wordt aangegeven dat de taakplanner kan worden beëindigd, wordt dit uitgevoerd nadat het aantal minuten Wachttijd einde is verstreken Wijzigen kalendergegevens Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt.6 Wijzigen kalendergegevens In de taakplanner kan worden aangegeven dat een taak al dan niet op zaterdag, zon- en/of feestdagen moet worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen moeten per jaar geldige feestdagen worden vastgelegd in de kalender. De kalender kan telkens per periode (bijvoorbeeld per jaar) worden gemaakt. Vervolgens kunnen de feestdagen in de kalendergegevens worden aangegeven. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 16 van 160

17 Figuur 2-10 Wijzigen kalendergegevens Hier kan met F6 voor een volgende periode de kalender voor een bepaald periode worden aangevuld: Figuur 2-71 Genereren kalendergegevens Vervolgens kan met optie 2 een wijziging worden aangebracht in het soort dag: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 17 van 160

18 Figuur 2-82 Wijzigen datum Onderscheid wordt gemaakt tussen: W = W erkdag A = z A terdag O = z O ndag F = F eestdag Ook de omschrijving kan worden aangepast Verwijderen historie Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt.8 Verwijderen historie Secure Transfer V2R3M0 Pagina 18 van 160

19 Figuur 2-13 Verwijderen historie Om vooral in omgevingen met veel berichten het overzicht te kunnen behouden, is het nodig op gezette tijden het archief (LTVF) en de berichten (TTVF) op te schonen. Ook wordt hiermee de prestatie op peil gehouden, evenals uw schijfbezetting. Het is aan te bevelen deze opties minimaal jaarlijks uit te voeren. Met deze optie worden niet meer actieve records in het archief- en berichtenbestand tot de opgegeven datum verwijderd. Op het scherm worden per maand de volgende gegevens getoond: Ber - Aantal berichten (records in TTVF); de maand van een bericht wordt bepaald door de datum laatste wijziging (TTVDA) Fiatt - Aantal bijbehorende fiatteringsrecords (TTFF) Log Kal - Aantal bijbehorende logrecords (LTVF) - Aantal kalenderrecords Beheren directory-structuur Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt.10 Beheren directory-structuur Secure Transfer V2R3M0 Pagina 19 van 160

20 Figuur 2-14 Beheren directory-structuur Dit scherm is een hulpmiddel bij het beheren van de directory-structuur. Initieel wordt de inhoud van de basisdirectory (STXDIR binnen de in de controlegegevens vastgelegde hoofddirectory) getoond. Via optie 12 (niveau dieper) en F12 (niveau hoger) kunt u door de directory-structuur navigeren. Boven in het scherm worden het niveau (beginnend bij 1) en de actuele directory getoond. Per entry worden de volgende gegevens getoond: Veld Attentiecode Omschrijving Als hier een sterretje getoond wordt is de entry niet in overeenstemming met de database van Secure Transfer. Dat kan de entry zelf zijn, of, als het een directory is, een onderliggende entry. Statuscode 1 Ten onrechte niet aanwezig: Directory of bestand zou aanwezig moeten zijn, maar is niet aangetroffen. Naam Extensie 2 Ten onrechte aanwezig: Er is een directory of bestand gevonden die er niet zou moeten zijn. 3 Terecht aanwezig: Normale situatie. Naam van directory of bestand (zonder extensie). Als de bestandsnaam niet past in de beschikbare ruimte wordt dat (net als in IBM-commando WRKLNK) gemarkeerd met een deukje ( > ). Via optie 5 is de volledige naam te zien. Extensie van bestandsnaam. Type *MSG Bericht *ARC *STMF *DIR Gearchiveerd bericht Overige bestanden Directory Secure Transfer V2R3M0 Pagina 20 van 160

21 Module Soort Grootte Module van Secure Transfer waar directory of bestand bij hoort. Rol van bestand of directory binnen de module. Voor bestanden: de grootte in bytes. Ter ondersteuning worden entries met attentiecode * met een kleur gemarkeerd: Geel Turquoise Roze Entry ontbreekt zelf (status 1) of er mist een onderliggende entry. Entry is ten onrechte aanwezig (status 2) of de onderliggende structuur bevat entries met status 2. Onderliggende structuur mist entries en bevat ten onrechte aanwezige entries. Op de entries kunnen acties worden uitgevoerd (voor alle acties geldt uiteraard dat ze alleen kunnen worden uitgevoerd als u daartoe gemachtigd bent; als u dat niet bent krijgt u een foutmelding): Actie Omschrijving 1 Creëert ontbrekende directory. 4 Verwijdert ten onrechte aanwezige entry. 5 Bekijken: NB: Directories worden alleen verwijderd als ze leeg zijn. Als directories entries bevatten dienen die eerst verwijderd te worden. NB2: Houd er rekening mee dat dit scherm slechts een hulpmiddel is. U blijft zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van bestanden en directories. Voor berichten (*MSG en *ARC) wordt doorgeschakeld naar #STX1305 om de details te bekijken (vanaf dat scherm kan met F7 de inhoud van het bericht worden bekeken). Voor overige bestanden (*STMF) en directories (*DIR) wordt het IBM-commando DSPLNK aangeroepen, waarmee u de inhoud van bestand of directory verder kunt bekijken. 12 Niveau dieper (alleen voor directories). Toont de inhoud van de directory. Met F12 kunt u weer terug Voorbeeld In het getoonde scherm zien wij dus het volgende: - Directory jbapi3 is terecht aanwezig (status 3), maar bevatten overbodige entries (attentiecode * ; kleur turquoise); - Directory FTPVERBHDR is terecht aanwezig (status 3), maar mist onderliggende entries (attentiecode * ; kleur geel); - Directory ARBDBF43 is terecht aanwezig (status 3), maar mist onderliggende entries en bevat overbodige entries (attentiecode * ; kleur roze) Voorbeeld ARBDBF43B Als we om te beginnen ARBDBF43B onderzoeken met optie 12, krijgen we het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 21 van 160

22 Figuur 2-15 Beheren directory-structuur We zien nu dat directory EQURETOUR aanwezig zou moeten zijn, maar ontbreekt. Via optie 1 kunnen we de directory creëren. Vervolgens ziet het scherm er zo uit: Figuur 2-16 Beheren directory-structuur Secure Transfer V2R3M0 Pagina 22 van 160

23 Als we met F12 terugkeren naar het eerste scherm, zien we dat ARBDBF43B nu in orde is: Figuur 2-17 Beheren directory-structuur Voorbeeld GEMEQUENS Als we vervolgens directory GEMEQUENS onderzoeken met optie 12, krijgen we het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 23 van 160

24 Figuur 2-18 Beheren directory-structuur Met optie 12 voor directory EQ_ARCHIEF krijgen we het volgende scherm: Figuur 2-19 Beheren directory-structuur Nu zien we dat een aantal gearchiveerde berichten ontbreekt (vermoedelijk buiten Secure Transfer om verwijderd of hernoemd) en dat de directory een aantal bestanden bevat die niet in de database van Secure Transfer bekend zijn. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 24 van 160

25 Creëren van ontbrekende bestanden is uiteraard niet mogelijk; verwijderen van overbodige entries wel. Daarna ziet het scherm er zo uit: Figuur 2-20 Beheren directory-structuur Terug naar het hoofdscherm: Figuur 2-21 Beheren directory-structuur Directory GEMEQUENS is nu geel geworden. Er is alleen spraken van ontbrekende bestanden. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 25 van 160

26 2.1.9 Versie informatie Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.10 Beheer opt.11 Versie informatie Figuur 2-22 Secure Transfer versie-informatie Met behulp van het scherm versie informatie zijn de gegevens van de geïnstalleerde versie op te vragen. Ook zijn hier de datums van installatie en laatste upgrade te vinden en is te zien in welke bibliotheken Secure Transfer is geïnstalleerd. 2.2 Basisgegevens Secure Transfer Relaties Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt. 1 Relaties De volgende functies zijn beschikbaar: 2 wijzigen relaties 4 verwijderen relaties 5 bekijken relaties Secure Transfer V2R3M0 Pagina 26 van 160

27 Figuur Overzicht relaties - kies F6 om toe te voegen Voeg de relaties toe voor wie berichten moeten worden verstuurd en opgehaald. Figuur Relatie toevoegen Completeer de relatiegegevens: de naam en het -adres, indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid mail te versturen. Maak de nieuwe relatie actief Gebruikers Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt. 2 - Gebruikers Secure Transfer V2R3M0 Pagina 27 van 160

28 De volgende functies zijn beschikbaar: 2 wijzigen gebruikers 4 verwijderen gebruikers 5 bekijken gebruikers Figuur Overzicht gebruikers - kies F6 om toe te voegen Voeg de gebruiker(s) toe die verantwoordelijk zijn voor het importeren, fiatteren en verzenden van de berichten De gebruikerscode moet gelijk zijn aan een bestaand User-ID in uw iseries. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 28 van 160

29 Figuur Gebruiker toevoegen Completeer de gebruikergegevens: de naam en het -adres, indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid mail te versturen. Maak de nieuwe gebruiker actief. Voeg de gebruiker(s) toe als entry aan de autorisatielijst van Secure Transfer (STXAUTL). Met een 2 voor een bestaande gebruiker kunnen de gegevens gewijzigd worden Berichttypegegevens Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.3 - Berichttypes In de berichttypegegevens wordt vastgelegd of en op welke wijze de verzending van een bericht moet worden gefiatteerd. De berichttypes moeten per relatiecode worden vastgelegd. De volgende functies zijn beschikbaar: 2 wijzigen gegevens berichttype 4 verwijderen berichttype 5 bekijken berichttype Secure Transfer V2R3M0 Pagina 29 van 160

30 Figuur Overzicht berichten - kies F6 om toe te voegen Figuur Toevoegen bericht. Kies een herkenbare code voor type bericht. De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd: Relatiecode De code van de relatie voor wie de berichten moeten worden verstuurd of opgehaald. Type bericht De code van het type bericht dat moet worden verstuurd of opgehaald. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 30 van 160

31 Module Per bericht moet worden aangegeven bij welke module het type bericht hoort. Op deze wijze wordt binnen Secure Transfer vastgesteld welk protocol gebruikt wordt bij de uitwisseling van gegevens. Voor de omzetbelasting, ICL opgaaf, loonaangifte en het retourbericht is dat de module BLD - Belastingdienst. Omschrijving Ten behoeve van de identificatie van het type bericht wordt een omschrijving vastgelegd. Soort bericht Per type bericht wordt vastgelegd of de berichten van dit type moeten worden verzonden (= S), of opgehaald (= O). Aantal fiat Per type bericht wordt aangegeven of verzending van berichten van dit type moet worden gefiatteerd en zo ja, door hoeveel personen de fiattering moet worden uitgevoerd. 0: geen fiattering van de verzending; A: fiattering door alle voor dit bericht vastgelegde gebruikers; 1-9: fiattering vindt plaats door het genoemde aantal gebruikers Gebruikers per berichttype Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.4 Fiatteringen per gebruiker In gebruikers per berichttype wordt per bericht vastgelegd welke handelingen de gebruikers mogen uitvoeren. De volgende functies zijn beschikbaar: 2 wijzigen gebruikers per berichttype 4 verwijderen gebruikers per berichttype 5 bekijken gebruikers per berichttype Figuur Overzicht gebruiker per berichttype - Kies F6 om toe te voegen Secure Transfer V2R3M0 Pagina 31 van 160

32 Figuur Toevoegen gebruiker per berichttype De volgende gegevens worden vastgelegd: Relatiecode De code van de relatie voor wie de verzending van berichten wordt gefiatteerd. Berichttype De code van het type bericht waarvan de verzending wordt gefiatteerd. Gebruikerscode De code van de gebruiker waarvoor de machtigingen moeten worden opgegeven.. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 32 van 160

33 Figuur Wijzigen gebruiker per berichttype Onder Toestaan (J/N) kan per actie worden opgegeven of de gebruiker deze al dan niet mag uitvoeren. Fiatteren verplicht is alleen noodzakelijk als Fiatteren op J staat. De opties die toegestaan zijn dienen in overeenstemming te zijn met de opgegeven machtigingen in gebruikers per module. Het heeft geen zin om voor een berichttype het importeren toe te staan, als dat voor de module niet mag. Fiatteren Bij het fiatteren zijn verschillende scenario s mogelijk: Voor een bericht moeten alle opgegeven gebruikers hun fiat geven. In het berichttype wordt het aantal fiatteurs op A gezet. Bij alle fiatteurs wordt de code fiattering op J en Fiattering verplicht op J gezet. Voor een bericht zijn 3 mogelijke fiatteurs, per bericht moeten minimaal 2 gebruikers hun fiat geven. In het berichttype wordt het aantal fiatteurs op 2 gezet. Bij alle 3 fiatteurs wordt de code fiattering op J en Fiattering verplicht op N gezet. Voor een bericht zijn 3 mogelijke fiatteurs, per bericht moeten minimaal 2 gebruikers hun fiat geven, waarvan 1 gebruiker altijd zijn fiat moet geven. In het berichttype wordt het aantal fiatteurs op 2 gezet. Bij alle 3 fiatteurs wordt de code op J en bij 2 fiatteurs wordt Fiattering verplicht op N gezet en bij 1 op J. Wanneer een bericht niet gefiatteerd hoeft te worden wordt het Aantal fiatteurs in de berichttypegegevens op 0 gezet. In dat geval hoeft het Fiatteren berichten voor dit type bericht niet uitgevoerd te worden. Wanneer het opgegeven Aantal fiatteurs in de berichttypegegevens groter is dan het aantal beschikbare gebruikers in de fiatteringsgegevens en deze gebruikers hebben allen hun fiat gegeven wordt het bericht als gefiatteerd beschouwd. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 33 van 160

34 2.2.5 Taken Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.5 Taken Met behulp van de taakplanner kunnen taken eenmalig of periodiek volgens een tijdschema op de achtergrond (in batch) worden uitgevoerd. De uit te voeren taken worden in de taakgegevens vastgelegd. Figuur 2-14 Toevoegen taak Per taak worden de volgende gegevens vastgelegd: Taak De code van de taak die moet worden uitgevoerd. Omschrijving taak De omschrijving van de taak die moet worden uitgevoerd. Database Het is mogelijk binnen Secure Transfer met verschillende omgevingen (databases) te werken. In de taakplanner kunnen taken worden opgenomen voor deze omgevingen. Per taak moet de naam van de database worden vastgelegd waarvoor de taak moet worden uitgevoerd. Procedure De procedure die door de taak wordt uitgevoerd. Gekozen kan worden uit: *IMPBLM Importeren berichten Belastingdienst *MVCBLM Verplaatsen berichten Belastingdienst *SNDBLM Verzenden berichten Belastingdienst *RCVBLM Ophalen berichten Belastingdienst *IMPFTP Importeren berichten FTP File Transfer *MVCFTP Verplaatsen berichten FTP File Transfer *SNDFTP Verzenden berichten FTP File Transfer *RCVFTP Ophalen berichten FTP File Transfer *IMPEQU Importeren berichten Equens *MVCEQU Verplaatsen berichten Equens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 34 van 160

35 *SNDEQU Verzenden berichten Equens *RCVEQU Ophalen berichten Equens *IMPOTP Ophalen berichten Digipoort *SNDOTP Verzenden berichten Digipoort *RCVOTP Ophalen berichten Digipoort Relatie De relatie waarvoor de procedure moet worden uitgevoerd. Indien hier de waarde *ADMIN wordt opgegeven, wordt de procedure voor alle relevante relaties uitgevoerd. Postbus In het geval van procedures uit de module Belastingdienst wordt hier de postbushouder van de postbus opgegeven waarvoor de procedure moet worden uitgevoerd. In geval van een procedure uit de module FTP File Transfer wordt hier de verbindingshouder opgegeven. In geval van een procedure uit de module Equens wordt hier de gemachtigde opgegeven. Eigenaar De eigenaar waarvoor de procedure moet worden uitgevoerd. Frequentie De frequentie waarmee de taak moet worden uitgevoerd. Gekozen kan worden uit: D = Dagelijks eenmaal T = Dagelijks op meerdere tijdstippen 1 = Elke maandag 2 = Elke dinsdag 3 = Elke woensdag 4 = Elke donderdag 5 = Elke vrijdag 6 = Elke zaterdag 7 = Elke zondag Tijdstip(pen) Het tijdstip of de tijdstippen waarop de taak moet worden uitgevoerd Werkdagen De indicatie of de taak uitgevoerd moet worden op werkdagen Zaterdagen De indicatie of de taak uitgevoerd moet worden op zaterdagen Zondagen De indicatie of de taak uitgevoerd moet worden op zondagen Feestdagen De indicatie of de taak uitgevoerd moet worden op feestdagen Status In de taakplanner wordt een taak per keer uitgevoerd. Telkens na uitvoering van een taak wordt bepaald welke taak als volgende moet worden uitgevoerd en wacht de taakplanner tot uitvoering van deze taak. Dit heeft tot gevolg dat de status van de taak de volgende waardes kan hebben: 0 = Vrij 1 = Wacht op uitvoering 2 = In uitvoering Secure Transfer V2R3M0 Pagina 35 van 160

36 3 Module Belastingdienst Met behulp van de module Belastingdienst is het mogelijk de communicatie met de postbus van de Belastingdienst op te zetten en berichten (omzetbelasting, loonaangifte, etc.) langs elektronische weg uit te wisselen met deze postbus. 3.1 Basisgegevens Belastingdienst Figuur 3-1 Secure Transfer - Basisgegevens Belastingdienst Keuze PKI of PIN De Belastingdienst biedt twee mogelijkheden om de aangifte beveiligd aan te leveren: o Via pincode (PIN); o Via digitale certificaten (PKI). Bij gebruik van PIN vormen de pincode, de gebruikersnaam en het wachtwoord, gekoppeld aan 1 sofinummer, de digitale ondertekening. De methode wordt door de Belastingdienst uitgefaseerd per 1 januari Bij de PKI-methode vormt een digitaal certificaat de digitale ondertekening. Men kan met 1 certificaat voor meerdere bedrijven aangifte doen. Bedrijven met meer dan 5000 werknemers kunnen een FOS-account aanvragen bij de Belastingdienst voor de digitale aangifte van de loonheffingen. Het blijft echter noodzakelijk om de PIN- of PKI-methode te gebruiken voor die gevallen, dat er een kleinere aangifte gedaan moet worden Basisgegevens Secure Transfer Verbindinghouders Secure Transfer opt.2 Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt. 1 Verbindingshouders De connectie met de belasting dienst loopt via de gegevens van de verbindingshouder. De verbindingshouder is tevens houder van het PKI certificaat. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 36 van 160

37 Figuur 3-2 Overzicht verbindingshouders Voeg de verbindingshouder toe aan de verbindingshoudergegevens voor wie de verbinding moet worden vastgelegd. Toevoegen van een item gebeurt in Secure Transfer door middel van F6. Let op: de code voor de verbindingshouder mag geen spaties of leestekens bevatten. Figuur 3-3 Toevoegen van een nieuwe verbindingshouder via F6 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 37 van 160

38 Figuur 3-4 Wijzigen verbindingshouder na F6 Voor de uitwisseling van berichten met de Belastingdienst moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: Pincode gebruiken De uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst kan op twee manieren worden beveiligd. Enerzijds door middel van een pincode, anderzijds door middel van digitale certificaten. Hier kan worden aangegeven dat de gegevens door middel van een pincode worden beveiligd. PKI gebruiken De uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst kan op twee manieren worden beveiligd. Enerzijds door middel van een pincode, anderzijds door middel van digitale certificaten. Hier kan worden aangegeven dat de gegevens door middel van digitale certificaten worden beveiligd. Key set Als er gebruik wordt gemaakt van certificaten moet worden aangegeven met welk key set er moet worden gewerkt. Als uw al langer gebruikt maakt van Secure Transfer en met behulp van certificaten de berichten beveiligd moet u, zolang u nog geen KPN certificaten gebruikt, optie 2 kiezen. Hierdoor werkt u met uw DigiNotar certificaten. Handtekening algoritme De ondertekening van het bericht moet als uw gebruik maakt van DigiNotar certificaten met het SHA-1 algoritme gebeuren. Als u van KPN certificaten gebruik maakt moet dit SHA-256 zijn. FOS gebruiken Hier kunt u aangeven of voor het versturen van berichten naar de Belastingdienst gebruik gemaakt zal worden van het BAPI- of het FOS-kanaal. Beveiligde verbinding (SSL) Voor de verbinding kan worden gekozen voor een door SSL beveiligde verbinding. Code KvK? Secure Transfer V2R3M0 Pagina 38 van 160

39 Wanneer de uitwisseling van gegevens door middel van digitale certificaten wordt beveiligd, moet het Kamer van Koophandel-nummer worden opgegeven. Hier kan worden aangegeven of de instantie een KvK-nummer heeft. Naam softwarepakket Wanneer de uitwisseling van gegevens door middel van digitale certificaten wordt beveiligd moet de naam van het softwarepakket hier worden opgegeven. Als voorbeeld is hier Secure Transfer opgegeven Versie softwarepakket Wanneer de uitwisseling van gegevens door middel van digitale certificaten wordt beveiligd, moet de versie van het softwarepakket hier worden opgegeven Basisgegevens Secure Transfer Postbushouders Secure Transfer opt.2 Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt. 2 - Postbushouders Door de Belastingdienst is vastgesteld dat voor iedere type bericht een aparte postbus moet worden aangevraagd. Dit met uitzondering van het bericht ten behoeve van de aangifte omzetbelasting en het bericht ten behoeve van de aangifte intracommunitaire leveringen. Deze twee typen berichten mogen gebruik maken van de zelfde postbus. Deze postbussen, en de bijbehorende proces-identificatie moeten per postbushouder worden vastgelegd. Figuur 3-5 Overzicht postbushouders Voeg de postbushouder toe aan de postbushoudergegevens voor wie de postbus wordt aangevraagd. Toevoegen van een item gebeurt in Secure Transfer door middel van F6. Let op: de code voor de postbushouder mag geen spaties of leestekens bevatten. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 39 van 160

40 Figuur 3-6 Toevoegen van een nieuwe postbushouder via F6 Per postbus moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: - de code van de verbindingshouder, die gebruikt wordt voor het vastleggen van de communicatiegegevens, die worden gebruikt door de postbus voor het versturen en ophalen van berichten - het type bericht (proces-identificatie) dat naar de postbus mag worden verstuurd Berichttypes Secure Transfer opt.2 Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.3 - Berichttypes De verschillende berichten/bestanden die naar de Belastingdienst worden verstuurd of van de Belastingdienst worden ontvangen worden als berichttype in de Basisgegevens vastgelegd. De voor de module Belastingdienst specifieke gegevens worden in de Basisgegevens Belastingdienst vastgelegd. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 40 van 160

41 Figuur 3-7 Overzicht berichttypes met optie 2 wijzigen Figuur 3-8 Overzicht berichttypes F11=Meer Secure Transfer V2R3M0 Pagina 41 van 160

42 Figuur 3-9 Wijzigen berichttype Belastingdienst Verbinding via Geef hier de postbushouder op van de bij het berichttype horende postbus. Directory De naam van de directory waarin, voor te versturen berichten, de applicatie de berichten klaarzet voor Secure Transfer. Voor de opgehaalde berichten wordt hier de directory opgegeven waarin de opgehaalde berichten ten behoeve van de applicatie worden geplaatst. Retourbericht Gebruiker/Directory Eventuele retourberichten die worden opgehaald uit de mailbox van de Belastingdienst kunnen of worden verstuur met een bericht naar het adres van de hier genoemde gebruiker of worden geplaatst in de hier genoemde directory Secure Transfer V2R3M0 Pagina 42 van 160

43 3.2 Versturen berichten met PKI Verkort stappenplan PKI o o o o o o o o o o o o o o o Invoeren verbindingshouder tbv certificaat Invoeren aanvraaggegevens Maken properties-bestand tbv aanvraag certificaat Aanvragen certificaten Invoeren certificaatgegevens (fingerprints) Afdrukken aanvraagformulier Bijwerken LDAPgegevens Opnieuw maken properties-bestand tbv download certificaat Download certificaten Invoeren postbushouder tbv postbusgegevens Bijwerken bedrijfsgegevens postbushouder Bijwerken procesgegevens postbushouder Afdrukken aanmeldingsformulier Elektronisch Berichtenverkeer Bijwerken mailbox/fos-gegevens Maken properties-bestand tbv communicatie met Belastingdienst Secure Transfer V2R3M0 Pagina 43 van 160

44 3.2.2 Basisgegevens Verbindinghouders Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.1 Verbindingshouders Bijwerken aanvraaggegevens PKI Figuur 3-10 Bijwerken aanvraaggegevens PKI Voor de aanvraag van de digitale certificaten moeten de gegevens van het bedrijf (verbindingshouder) dat de digitale certificaten aanvraagt, worden opgegeven. (Handels)naam bedrijf/kantoor De naam van het bedrijf dan wel het kantoor moet de (een) handelsnaam zijn, en conform de inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK). Bij niet-kvk-organisaties moet hiervoor de gebruikelijk gehanteerde naam worden ingevuld. Nummer Kamer van Koophandel Hier moet het KvK-nummer worden ingevuld waaronder het desbetreffende bedrijf is ingeschreven in het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte was voorheen het filiaalnummer, voor nieuwe klanten moet hier de laatste vier cijfers van het subdossiernummer worden ingevuld. Voor bedrijven/organisaties die niet ingeschreven staan bij de KvK kan dat onderdeel weggelaten worden. Naam aanvrager(s) (vertegenwoordigingsbevoegd) Onder naam aanvrager wordt verstaan de volledige naam (voorletters, tussenvoegsels en achternaam) van de natuurlijke vertegenwoordiger die (dus) bevoegd is om de aanvraag van de digitale certificaten te doen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging dient kenbaar en conform de inschrijving van de KvK te zijn. Bij gezamenlijke of beperkte bevoegdheid volstaat de handtekening van één van de bevoegde vertegenwoordigers. Bij niet-kvk organisaties verklaart de aanvrager middels de ondertekening dat hij/zij zelfstandig bevoegd is om certificaten van KPN aan te vragen. Geboortedatum aanvrager De geboortedatum moet conform het legitimatiebewijs zijn (DDMMYY), ook moet de code M(an)/V(rouw) worden ingevoerd. Vestigingsadres (volledig) Secure Transfer V2R3M0 Pagina 44 van 160

45 Het huisadres waar de organisatie gevestigd is, wordt hier volledig ingevuld (straat, huisnummer, postcode en plaats). Postadres (volledig) Hier moet het volledige correspondentieadres worden ingevuld (postbus, nummer, postcode en plaats). Land Hier moet het land waar de organisatie gevestigd is, worden ingevuld. Telefoonnummer bedrijf Hier moet een algemeen telefoonnummer van de organisatie ingevuld worden. Faxnummer bedrijf Hier moet een algemeen faxnummer van de organisatie ingevuld worden. adres Hier moet het algemene adres van de aanvrager uit de organisatie ingevuld worden. Let op: Diginotar zal dit adres gebruiken bij de communicatie over certificaten. Het verdient aanbeveling hier geen persoonsgebonden maar een functiegebonden adres in te voeren, zodat personeelsverloop geen invloed heeft op de communicatie met Diginotar. Statutaire naam Als het bedrijf is ingeschreven bij de KvK dan moet hier de naam van het bedrijf ingevuld worden zoals deze is geregistreerd bij de KvK. Statutaire vestigingsplaats Als het bedrijf is ingeschreven bij de KvK dan moet hier de vestigingsplaats ingevuld worden zoals deze is geregistreerd bij de KvK. Naam afdeling (indien van toepassing) Als het envelopcertificaat gebruikt wordt om een afdeling van een bedrijf te identificeren, moet hier de naam van de afdeling ingevuld worden (optioneel veld). Wachtwoord digitale certificaten Wanneer de uitwisseling van gegevens door middel van digitale certificaten wordt beveiligd, moet een wachtwoord worden opgegeven. Dit is het wachtwoord waarmee toestemming wordt gegeven de digitale certificaten te gebruiken. Het wachtwoord moet minimaal 6 karakters bevatten. Dit wachtwoord mag nadat de digitale certificaten zijn aangevraagd, niet meer gewijzigd worden! Aanvragen certificaten Secure Transfer opt.1 Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.1 Verbindingshouders Aanvragen digitale certificaten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 45 van 160

46 Figuur 3-11 Verbindingshouders: aanvraag digitale certificaten De aanvraag van de digitale certificaten moet zowel elektronisch als schriftelijk worden uitgevoerd. Met deze functie wordt de elektronische aanvraag van de digitale certificaten uitgevoerd. Let op: poorten moeten openstaan. Onderdeel van deze aanvraag is het berekenen van de fingerprints voor de digitale handtekening en de encryptie. Nadat deze functie is uitgevoerd moeten de fingerprints worden ingevuld doormiddel van de optie bijwerken fingerprints. *** Als dit proces niet normaal wordt beëindigd en er een foutmelding verschijnt, moet de oude localkeystore altijd worden teruggezet voordat het proces opnieuw kan worden gestart. Bij het starten van dit proces wordt er voor de zekerheid een backup van de localkeystore gemaakt. Deze is te vinden in:../stxdir/<verbindingshouder>/backupkeystores/localkeystore.jks-<datumtijd> Voorbeeld foutmelding: Java program completed with exit code Bijwerken fingerprints Secure Transfer opt.1- Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.1 Verbindingshouders Bijwerken fingerprints De fingerprints zijn te vinden in de bestanden: o../stxdir/<code verbindingshouder>/<datum_tijd_new>/digitale Handtekening_DUMP.txt o../stxdir/<code verbindingshouder>/<datum_tijd_new>/encryptie_dump.txt Deze bestanden kunnen worden geopend met kladblok. De fingerprints achter SHA-1 kunnen met kopiëren en plakken worden overgenomen. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 46 van 160

47 Figuur 3-12 Bijwerken Fingerprints (Digitale handtekening en Encryptie) Afdrukken aanvraagformulier DigiNotar Secure Transfer opt.1- Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.1 Verbindingshouders Afdrukken aanvraagformulier Aan de hand van de gegevens voor de digitale certificaten kan het aanvraagformulier voor de digitale certificaten worden afgedrukt, ondertekend en opgestuurd. Voor het afdrukken moet worden aangegeven of dit formulier voor de eerste aanvraag, een wijziging, of de verlenging van de certificaten wordt gebruikt. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 47 van 160

48 Figuur 3-13 Afdruk aanvraagformulier (eerste aanvraag) Secure Transfer V2R3M0 Pagina 48 van 160

49 Aanvraag : Envelopcertificaten t.b.v. de Belastingdienst Digitale Handtekening en Encryptie Secure Transfer Versie V2R3M0 Betreft : Eerste aanvraag 1 (Handels)naam organisatie / kantoor Handelsnaam bedrijf kantoor 2 Nummer Kamer van Koophandel ¹ Volledige naam aanvrager(s) Aanvrager M (vertegenwoordigingsbevoegd) 4 (Geboortedatum aanvrager(s) Vestigingsadres (volledig) Vestigingsadres Volledig 6 Postadres (volledig) Vestigingsadres Volledig 7 Land Nederland 8 Telefoonnummer organisatie TELEFOONNUMMER 9 Faxnummer organisatie FAXNUMMER 10 adres aanvrager 11 Statutaire naam Handelsnaam bedrijf kantoor 12 Statutaire vestigingsplaats Statutaire Vestigingsplaats 13 Naam afdeling¹ Naam afdeling 14 Dossiernummer Abonneenummer ABONNEE SHA-1 Fingerprint Digitale Handtekening AB CDEF AB CDEF SHA-1 Fingerprint Encryptie AB CDEF AB CDEF 89AB CDEF Met deze ondertekening verklaart de ondertekenaar: 1. dat alle gegevens van de certificaataanvraag volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld; 2. akkoord te gaan met de openbaarmaking van de verstrekte gegevens, via publicatie in het certificaat en in de directory van KPN, voorzover relevant voor de BAPI-certificatiedienstverlening; 3. akkoord te gaan met de automatische incasso van het factuurbedrag; bekend te zijn en akkoord te gaan met de op de KPN BAPI certificatiedienstverlening van toepassing zijnde KPN BAPI Bijzondere Voorwaarden en de KPN BAPI Certificate Practice Statement ( 5. dat op de levering de algemene leveringsvoorwaarden van KPN van toepassing zijn. Opsturen twee berichten met elk een PKCS#10 request naar De ondergetekende verklaart zelfstandig bevoegd te zijn om namens bovenstaande organisatie alle handelingen te mogen verrichten die benodigd zijn voor het verkrijgen van digitale BAPI-certificaten ten name van genoemde organisatie, benodigd voor communicatie met de Belastingdienst via het BAPI-kanaal. ¹ (indien van toepassing) Plaats: Datum: Naam aanvrager (tekenbevoegd): Handtekening aanvrager (tekenbevoegd): Figuur Voorbeeld aanvraagformulier. Benaderen met WRKSPLF. De spoolfilenaam is STBL2195. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 49 van 160

50 Verzend dit aanvraagformulier naar: KPN Corporate Market B.V. Ter attentie van BAPI-Validatie Postbus BH APELDOORN Meer informatie over het formulier en het invullen daarvan is te vinden in het document Fragment Koppelvlakspec CSPs v3.2 definitief.pdf. Dit document bevat de hoofdstuk tot en met uit Koppelvlakspec CSPs v3.2 definitief.pdf van de belastingdienst. Als de schriftelijke aanvraag ook correct is ontvangen, stuurt KPN een brief en een mail. Aan de hand van de brief en via de hyperlink in de mail kunnen de certificaten worden gedownload. Om de certificaten binnen Secure Transfer te kunnen gebruiken moeten de certificaten ook met Secure Transfer worden gedownload, dit wordt hierna beschreven Bijwerken certificaatgegevens Secure Transfer opt.1- Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.1 Verbindingshouders Bijwerken LDAP-gegevens Figuur 3-15 Bijwerken LDAP-gegevens. Nadat de certificaten door KPN zijn gepubliceerd moeten de gegevens uit deze certificaten worden vastgelegd in de LDAP-gegevens. De gegevens van het onderwerp van de certificaten moeten worden overgenomen in de LDAPgegevens in Secure Transfer. Om de certificaten te downloaden gaat u naar Daar kunt u de certificaten vinden door te zoeken met uw dossiernummer. Download en open vervolgens de certificaten. Bij Details en Onderwerp staat de inhoud van de certificaatgegevens die moet worden overgenomen naar Secure Transfer. Het overnemen van de gegevens moet exact gebeuren. Certificaat DS bevat de gegevens van de Digitale Handtekening. Certificaat E bevat de gegevens van de Encryptie. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 50 van 160

51 Controleer alle regels op inhoud (ook spaties zijn van belang). Deze gegevens worden in een later stadium gebruikt bij het versturen/ophalen van de berichten. Ook moeten deze gegevens worden ingevuld op het aanvraagformulier voor de Belastingdienst Download certificaten Secure Transfer opt.1- Basisgegevens opt.6 Basisgegevens Belastingdienst opt.1 Verbindingshouders Download certificaten Door het uitvoeren van deze functie worden de certificaten opgehaald en opgeslagen in de keystore, die is gedefinieerd in de properties-file van de verbindingshouder Bijwerken bedrijfsgegevens Secure Transfer opt1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken bedrijfsgegevens Nadat de certificaten zijn aangevraagd en opgehaald kan bij de Belastingdienst een postbus worden aangevraagd. Om het aanvraagformulier voor de postbus bij de Belastingdienst te kunnen maken moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: Figuur 3-16 Bijwerken bedrijfsgegevens In dit scherm zijn de reeds eerder ingevulde gegevens van de verbindingshouder overgenomen. U hoeft alleen het fiscaalnummer in te vullen. Het Beconnummer is optioneel. Vul onder 3 alleen een X in als het daadwerkelijk een wijziging betreft Bijwerken procesgegevens Secure Transfer opt1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken procesgegevens Daarnaast moeten de gegevens worden vastgelegd betreffende het proces. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 51 van 160

52 Figuur 3-17 Bijwerken procesgegevens Afdrukken aanmeldingsformulier Secure Transfer opt1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Afdrukken aanmeldingsformulier Het formulier ten behoeve van de aanvraag van de postbus kan worden afgedrukt. Figuur 3-18 Afdrukken aanmeldingsformulier Secure Transfer V2R3M0 Pagina 52 van 160

53 Een voorbeeld van een aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst 1!Bedrijfsgegevens:!Fiscaal nummer..: Beconnr..:!Naam bedrijf...: Nieuwe relatie B.V.!Vestigingsadres.: Straatnaam 10!Postcode, plaats: 1234 AB Plaatsnaam!Postadres...: Straatnaam 10!Postcode, plaats: 1234 AB Plaatsnaam! 2!Contactpersoon..:!Achternaam...: Aanvrager Tussenvoegsel:!Voorletters...: J.P. _mevr. X_dhr. Titel:!Telefoon...: !Fax...: ! adres...: 3! _Dit aanmeldingsformulier betreft een wijziging! 4!Gegevens van het aan te melden c.q. te wijzigen proces:! A!Welke applicatie gebruikt u?!!naam pakket: Leverancier!Uw softwarepakket Uw softwareleverancier! B!Welke Belastingdienst-stromen wilt u met deze applicatie gaan verwerken?!!1. OB!2. ICL!3. Loonaangifte!! C!X_Ik heb een nieuwe postbus ( account ) nodig! Zo nee: vul het te gebruiken adres in:!! D!X_Ik heb een nieuw proces-id nodig.! Zo nee: vul het huidige proces-id in:! E! _Ik wil een account voor de IP-Inbeldienst van de Belastingdienst.! F!Als dit proces gebruik maakt van PKI, vul dan hier de Distinguished Names!van de betrokken certificaten in:!!voor versleuteling:! !cn=cn = Nieuwe relatie B.V. ( )!OU1=OU = ( )!OU2=OU = Envelopcertificaat DS - zie CPS!L=L = Plaatsnaam Straatnaam 10 (0000)!O=O = Nieuwe relatie B.V. (Nr. KvK)!C=C = NL!!Voor elektronische handtekening:! !cn=cn = Nieuwe relalie ( )!OU1=OU = ( )!OU2=OU = Envelopcertificaat E - zie CPS!L=L = Plaatsnaam Straatnaam 10 (0000)!O=O = Nieuwe relatie B.V. (Nr. KvK)!C=C = NL! 5!Ondertekening:!!Handtekening:!!!Naam: J.P. Aanvrager Datum: ! Figuur 3-19 Voorbeeld aanvraagformulier. Benaderen met WRKSPLF. Spoolfilenaam STBL2294. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 53 van 160

54 Vraag met het aanvraagformulier bij de Belastingdienst de mogelijkheid aan voor elektronische aangifte van Omzetbelasting en Opgaaf ICL of Loonaangifte. (Zie bijlage 4). Toelichting: Bij de contactpersoon worden de gegevens ingevuld van het aanspreekpunt voor de Belastingdienst. Bij de fiscale software wordt opgegeven welke berichten elektronisch verstuurd zullen worden. Bij de certificaatgegevens worden de gegevens betreffende de van DigiNotar verkregen en inmiddels ook in de certificaatgegevens vermelde certificaten opgegeven. Deze gegevens moeten exact gelijk zijn aan de gegevens in de digitale certificaten. Het formulier moet worden verstuurd naar: Belastingdienst / Centrale Administratie Team IV / Noord, Team GO Antwoordnummer VB Apeldoorn Voor nieuwe aanvragers van certificaten is een aanvullende maatregel bij de aanvraag van deze BAPI-postbussen, dat de ondernemer zich fysiek dient te identificeren bij 1 van de 16 SOFIafgiftepunten van de Belastingdienst. Bij deze identificatie zijn onderstaande bescheiden benodigd: - geldige legitimatie - uittreksel Kamer van Koophandel - Kopie aanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst - indien van toepassing een machtiging (inclusief kopie legitimatie verlener machtiging). Via de Belastingtelefoon ( ) kan de ondernemer/intermediair een afspraak maken bij één van de afgiftepunten Bijwerken mailbox/fos gegevens Secure Transfer opt1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken mailbox/fos gegevens De Belastingdienst verstrekt na verloop van tijd de volgende mailboxgegevens. o Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox o Wachtwoord o Process-id postbus (Voor Omzetbelasting en ICP-aangifte) voor de aangifte loonheffing is het process-id Loonheffingaangever Deze gegevens moeten in de Mailbox gegevens van de postbushouder worden ingevoerd. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 54 van 160

55 Figuur 3-20 Invoer Belastingdienst mailboxgegevens Process-id postbus = Proces-ID Voor de Loonaangifte is dit de vaste waarde Loonheffingaangever. Login = Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox Password = Wachtwoord Adres = Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox Pincode mag in geval van PKI leeg blijven. Vergeet niet na iedere wijziging optie 15 Genereren properties uit te voeren Genereren properties Secure Transfer opt 1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Genereren properties Secure Transfer V2R3M0 Pagina 55 van 160

56 Figuur 3-23 Optie 15 - Genereren properties Het bestand waarin de properties zich bevinden wordt geplaatst in../stxdir/<code postbushouder>/local.properties Bijwerken mailbox/fos gegevens (FOS-kanaal) Secure Transfer opt 1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken mailbox/fos gegevens De belastingdienst maakt een verschil tussen grote en kleine berichten. Grote berichten (bv. Loonaangifte van meer dan 5000 werknemers) moeten via het FOS-kanaal verwerkt worden. (FTP) U kunt een FOS-account aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier Aanvraag of wijzigen FOS-account kunt u downloaden van Secure Transfer V2R3M0 Pagina 56 van 160

57 Figuur 3-22 Bijwerken FOS-gegevens - Login en Password NB. Vergeet niet na iedere wijziging de properties opnieuw te genereren! Secure Transfer V2R3M0 Pagina 57 van 160

58 3.3 Belastingaangifte mbv pincode (PIN) Verkort stappenplan PIN o o o o o o o o Invoeren verbindingshouder Invoeren postbushouder tbv postbusgegevens Opgeven pincode tbv elektronisch berichtenverkeer Bijwerken bedrijfsgegevens postbushouder Bijwerken procesgegevens postbushouder Afdrukken aanmeldingsformulier Elektronisch Berichtenverkeer Bijwerken mailbox/fos gegevens Maken properties-bestand tbv communicatie met Belastingdienst Secure Transfer V2R3M0 Pagina 58 van 160

59 3.3.2 Invoeren verbindingshouder Zie Invoeren verbindingshouder in hoofdstuk Belastingaangifte mbv PKI Invoeren postbushouder Zie Invoeren postbushouder in hoofdstuk Belastingaangifte mbv PKI Opgaveformulier Belastingdienst PIN Download het formulier Elektronische handtekening opgeven van Vul het in en stuur het naar de Belastingdienst. Voer de pincode ook in in de postbushoudergegevens Bijwerken bedrijfsgegevens Secure Transfer opt 1- Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken bedrijfsgegevens Zie Bijwerken bedrijfsgegevens in hoofdstuk Belastingaangifte mbv PKI Bijwerken procesgegevens Secure Transfer opt 1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken procesgegevens Zie Bijwerken procesgegevens in hoofdstuk Belastingaangifte mbv PKI Afdrukken aanmeldingsformulier Secure Transfer opt 1 - Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Afdrukken aanmeldingsformulier Zie Afdrukken aanmeldingsformulier in hoofdstuk Belastingaangifte mbv PKI. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 59 van 160

60 Aanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst 1!Bedrijfsgegevens:!Fiscaal nummer..: Beconnr..:!Naam bedrijf...: Nieuwe relatie B.V.!Vestigingsadres.: Straatnaam 10!Postcode, plaats: 1234 AB Plaatsnaam!Postadres...: Straatnaam 10!Postcode, plaats: 1234 AB Plaatsnaam! 2!Contactpersoon..:!Achternaam...: Aanvrager Tussenvoegsel:!Voorletters...: J.P. _mevr. X_dhr. Titel:!Telefoon...: !Fax...: ! adres...: 3! _Dit aanmeldingsformulier betreft een wijziging! 4!Gegevens van het aan te melden c.q. te wijzigen proces:! A!Welke applicatie gebruikt u?!!naam pakket: Leverancier!Uw softwarepakket Uw softwareleverancier! B!Welke Belastingdienst-stromen wilt u met deze applicatie gaan verwerken?!!1. OB!2. ICL!3. Loonaangifte!! C!X_Ik heb een nieuwe postbus ( account ) nodig! Zo nee: vul het te gebruiken adres in:!! D!X_Ik heb een nieuw proces-id nodig.! Zo nee: vul het huidige proces-id in:! E! _Ik wil een account voor de IP-Inbeldienst van de Belastingdienst.! F!Als dit proces gebruik maakt van PKI, vul dan hier de Distinguished Names!van de betrokken certificaten in:!!voor versleuteling:! !cn=!ou1=!ou2=!l=!o=!c=!!voor elektronische handtekening:! !cn=!ou1=!ou2=!l=!o=!c=! 5!Ondertekening:!!Handtekening:!!!Naam: J.P. Aanvrager Datum: ! Figuur 3-24 Voorbeeld aanvraagformulier. Benaderen met WRKSPLF. Spoolfilenaam STBL2294. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 60 van 160

61 Vraag met het aanvraagformulier bij de Belastingdienst de mogelijkheid aan voor elektronische aangifte van Omzetbelasting en Opgaaf ICL of Loonaangifte. (Zie bijlage 4). Toelichting: Bij de contactpersoon worden de gegevens ingevuld van het aanspreekpunt voor de Belastingdienst. Bij de fiscale software wordt opgegeven welke berichten elektronisch verstuurd zullen worden. Het formulier moet worden verstuurd naar: Belastingdienst / Centrale Administratie Team IV / Noord, Team GO Antwoordnummer VB Apeldoorn Bijwerken mailbox/fos gegevens Secure Transfer opt 1 Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Bijwerken mailbox/fos gegevens De Belastingdienst verstrekt na verloop van tijd de volgende mailboxgegevens. o o o Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox Wachtwoord Process-id postbus (Voor Omzetbelasting en ICP-aangifte) voor de aangifte loonheffing is het process-id Loonheffingaangever Daarnaast moet de pincode worden opgegeven waarmee het versturen van de berichten wordt beveiligd. Deze gegevens moeten in de postbushoudergegevens worden ingevoerd. Figuur 3-24 Invoer Belastingdienst mailboxgegevens Process-id postbus = Proces-ID Voor de Loonaangifte is dit de vaste waarde Loonheffingaangever. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 61 van 160

62 Login = Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox Password = Wachtwoord Adres = Gebruikersnaam POP3/IMAP4 mailbox Vergeet niet na iedere wijziging optie 15 Genereren properties uit te voeren Genereren properties Secure Transfer opt 1 - Basisgegevens opt 6 Basisgegevens Belastingdienst opt 2 Postbushouders Genereren properties Figuur 3-25 Optie 15 Genereren properties Het bestand waarin de properties zicht bevinden wordt geplaatst in../stxdir/<code postbushouder>/local.properties Secure Transfer V2R3M0 Pagina 62 van 160

63 3.4 Versturen/ophalen berichten Belastingdienst Om de berichten van relaties te kunnen verzenden en ophalen, zijn de volgende functies binnen Secure Transfer beschikbaar: 1. Importeren berichten 3. Fiatteren berichten 4. Vasthouden/vrijgeven berichten 5. Verzenden berichten 6. Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten 7. Ophalen berichten 8. Invoeren bestemming opgehaalde berichten 9. Opvragen af te handelen berichten 10. Opvragen archief berichten Welke functies hiervan zichtbaar zijn is afhankelijk van wat is ingegeven in gebruikers per module. (Zie hoofdstuk 2.1.7) Importeren berichten Door het uitvoeren van deze functie worden de berichten die door de verschillende relaties zijn klaargezet, en waarbij in het berichttype de relevante postbushouder is opgenomen, opgehaald en overgenomen in de omgeving van Secure Transfer. Tijdens het importeren wordt bepaald of het bericht voordat het kan worden verzonden, moet worden gefiatteerd. In dat geval wordt een bericht gestuurd naar de personen die het bericht zouden moeten fiatteren. NB. Dit laatste wordt alleen uitgevoerd als het rechtstreeks versturen van mail vanaf de iseries mogelijk is en het de gebruiker is toegestaan op deze wijze een mail te versturen. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.1 - Importeren berichten Figuur 3-26 Overzicht importeren berichten - kies optie 1 om de berichten van een postbushouder te importeren Secure Transfer V2R3M0 Pagina 63 van 160

64 Na optie 1 en ENTER worden de directories van alle berichttypes met de relevante postbushouder van de relatie(s) waarvoor de gebruiker gemachtigd is gelezen en wordt de inhoud van de opgegeven directories overgebracht naar de juiste Secure Transfer-directories. Het bericht is geplaatst in de directory /<hoofddirectory>/stxdir/<code relatie>/ Het geïmporteerde bericht krijgt een volgnummer plus de oorspronkelijke bestandsextensie als nieuwe naam. Dit volgnummer wordt door de Belastingdienst als kenmerk gebruikt bij retourmeldingen Fiatteren berichten Met deze functie kunnen de uitgaande berichten waarvoor dat is aangegeven, worden gefiatteerd. Als eerste wordt een overzicht gegeven van de berichten die gefiatteerd moeten worden. Alleen de berichten van de administratie waarin is aangemeld worden afgebeeld. Als men als beheerder heeft aangemeld worden de berichten van alle relaties afgebeeld. Berichten worden gefiatteerd door de Status fiattering te wijzigen van 0 naar 1. Er vindt een controle plaats of de aangemelde gebruiker de fiattering mag uitvoeren. Alleen de beheerder kan berichten van een andere gebruiker fiatteren. Eventueel kan, door de status fiattering weer in 0 te wijzigen, een fiattering worden teruggedraaid. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.3 Fiatteren uitgaande berichten. Figuur Overzicht fiatteringen uitgaande berichten - kies optie 7 om te fiatteren Na optie 7 en ENTER verschijnt het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 64 van 160

65 Figuur 3-26 Fiattering - 2x ENTER is accepteren Na 2x ENTER wordt het overzicht Fiatteringen weer getoond, waarbij bovenstaande fiattering zichtbaar is door een melding onder in het scherm en een waarde 1 in de kolom Status fiattering Vasthouden/vrijgeven berichten Nadat de berichten zijn gefiatteerd moeten ze afhankelijk van de waarde ingegeven bij Berichten direct vrijgeven in de modules bijwerken (zie hoofdstuk 2.1.3) al dan niet handmatig worden vrijgegeven. Berichten die voor verzending vrijgegeven dienen te worden hebben status 1, berichten die al handmatig of door het systeem vrijgegeven zijn hebben status 2. Met een 6 worden berichten vrijgegeven. Reeds vrijgegeven berichten kunnen met 3 weer worden vastgehouden. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.4 Vasthouden/vrijgeven berichten per postbushouder Secure Transfer V2R3M0 Pagina 65 van 160

66 Figuur Overzicht vasthouden/vrijgeven berichten Na ENTER wordt hetzelfde scherm getoond met een bevestigingsmelding dat een bericht is vastgehouden of vrijgegeven. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 66 van 160

67 Figuur Bevestiging van het klaarzetten van berichten Verzenden berichten Nadat de berichten zijn vrijgegeven voor verzending kunnen deze worden verzonden. Alleen berichten met status 2 (= gefiatteerd en vrijgegeven) kunnen worden verzonden. Na de verzending wordt het bericht in het archief van Secure Transfer opgenomen. Het bericht krijgt de status 2 (= verzonden). Omat het versturen van berichten middels een batch aangeroepen moet kunnen worden, wordt deze functie alleen beveiligd via de gebruikers per module Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.5 Verzenden berichten per postbushouder. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 67 van 160

68 Figuur Verzenden per postbushouder - optie 1 is verzenden Na Enter verschijnt het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 68 van 160

69 Figuur Druk 2x op Enter om te bevestigen Vervolgens verschijnt het overzichtscherm weer met de melding of de berichten is wel of niet succesvol zijn6 verzonden. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 69 van 160

70 Figuur 3-31 Melding verzonden berichten Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Wanneer in de modulegegevens is aangegeven dat berichten moeten worden gearchiveerd, kunnen ze met deze optie opnieuw worden verzonden. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.6 - Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 70 van 160

71 Figuur 3-32 Overzicht postbushouders voor het opnieuw activeren van berichten Figuur 3-33 Overzicht te activeren berichten per postbushouder. Optie 1 activeert het bericht. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 71 van 160

72 Figuur 3-34 Gereactiveerd bericht Gereactiveerde berichten krijgen een nieuw berichtnummer en worden met status 2 (gefiatteerd en vrijgegeven) als te verzenden bericht klaargezet. Vervolgens kan met de optie verzenden berichten het bestand opnieuw worden verzonden. Het bericht wordt tevens wederom gearchiveerd Ophalen berichten Periodiek moeten de berichten die zijn klaargezet door de Belastingdienst worden opgehaald. Deze berichten worden eerst in een directory binnen Secure Transfer opgenomen. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.7 Ophalen berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 72 van 160

73 07Figuur Overzicht postbushouders voor het ophalen van berichten Kies optie 1 bij de postbushouder waarvan u de berichten wilt ophalen. Alle berichten in de betreffende mailbox worden opgehaald, ongeacht de relatie. Dit is van belang als dezelfde mailbox voor meerdere relaties wordt gebruikt. Opgehaalde berichten die een herkenbaar kenmerk hebben, worden bij de juiste relatie in de betreffende retourberichtendirectory geplaatst of g d naar de in het berichttype opgegeven gebruiker. Zijn de berichten niet herkenbaar, bijvoorbeeld omdat het geen retourbericht is maar een door de Belastingdienst geplaatst bericht, of is de retourdirectory in het oorspronkelijke berichttype niet ingevuld, dan worden ze in de directory../stxdir/<postbushouder>/st_box geplaatst. Men dient dan zelf een retourdirectory op te geven met Invoeren bestemming opgehaalde berichten (zie hoofdstuk 3.4.6). Met optie 5 voor de Postbushouder kunnen per aangesloten relatie recent opgehaalde berichten worden bekeken. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 73 van 160

74 Figuur 3-36 Overzicht relaties recent opgehaalde berichten Figuur 3-37 Overzicht recent opgehaalde berichten per relatie Secure Transfer V2R3M0 Pagina 74 van 160

75 Figuur 3-38 F11 Meer gegevens Overzicht recent opgehaalde berichten per relatie Figuur 3-39 Optie 5 - Afbeelden recent opgehaald bericht Invoeren bestemming opgehaalde berichten Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.8 - Invoeren bestemming opgehaalde berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 75 van 160

76 Figuur 3-40 Wijzigen bestemming - kies optie 5 Na Enter wordt een overzicht van opgehaalde, maar niet herkenbare berichten afgebeeld. Met optie 2 kunt u vervolgens aan het betreffende bericht het een retourbericht of de directory toekennen waarna het bericht in deze of de directory van het retourbericht wordt geplaatst. Figuur Bestemming wijzigen Secure Transfer V2R3M0 Pagina 76 van 160

77 Na Optie 1. en Enter: Figuur Wijzigen bestemming Men kan een andere relatie opgeven en men kan het type bericht vullen. De combinatie relatie/berichttype moet als geldig retourbericht in het bestand berichttypes aanwezig zijn. Eventueel kan ook zelf een directory in de Bestemming worden opgegeven. Deze directory is de bestemming voor het opgehaalde bericht Opvragen af te handelen berichten. De gegevens van berichten waarvoor nog een actie wordt verlangd kunnen hier worden opgevraagd. De berichten die hier worden afgebeeld zijn: - geïmporteerd, nog niet gefiatteerd - gefiatteerd, nog niet verzonden - opgehaald, nog geen bestemming aangegeven Deze berichten kunnen per relatie worden opgevraagd. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.9 - Opvragen af te handelen berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 77 van 160

78 Figuur Overzicht relaties met af te handelen berichten. Kies optie 5 om de af te handelen berichten van een relatie af te beelden. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 78 van 160

79 Figuur Overzicht af te handelen berichten per relatie - F11 toont het meer gegevens. Na F11: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 79 van 160

80 Figuur Overzicht af te handelen berichten Met optie 5 kunnen gegevens van een bericht in detail getoond worden. De inhoud van het bericht kan worden afgebeeld met F7, mits het bericht zich nog op de aangegeven locatie bevindt. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 80 van 160

81 Figuur Afbeelden bericht Met optie 4 kunnen nog af te handelen berichten verwijderd worden. Het bericht wordt ook verwijderd uit de Secure Transfer-directory. Optie 4: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 81 van 160

82 Figuur Druk 2x op ENTER om het bericht te verwijderen Opvragen archief De gegevens van de berichten die zijn verstuurd en die in het archief zijn opgenomen kunnen met deze functie worden opgevraagd (historisch transactielog). Voor iedere statuswijziging wordt een record opgenomen in het log. In het archief kan worden nagegaan wanneer deze statuswijzigingen hebben plaatsgevonden. Secure Transfer opt.2 Berichten Belastingdienst opt.10 Opvragen transactielog berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 82 van 160

83 Figuur Overzicht relaties met transactielog. Kies optie 5. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 83 van 160

84 Kies optie 5 om de tranactielogberichten per relatie te tonen. Figuur Overzicht transactielog berichten per relatie Met F11 kunnen meer gegevens worden getoond en met optie 5 kan een transactielog bericht in detail getoond worden. De inhoud van het bericht kan, mits het bericht op de aangegeven locatie nog aanwezig is, met F11 worden bekeken. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 84 van 160

85 Figuur Overzicht transactielog berichten na F11 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 85 van 160

86 Na optie 5: Figuur Afbeelden transactielog bericht. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 86 van 160

87 4 Module Equens Met behulp van de module Equens is het mogelijk de communicatie met de FTP-servers van Equens op te zetten en elektronische berichten/bestanden (bijv. CLIEOP-betalingsbestanden) langs elektronische weg uit te wisselen met deze FTP-servers. De verschillende FTP-servers kunnen via de gemachtigde worden gedefinieerd binnen Secure Transfer Basisgegevens Equens Figuur 4-1 Basisgegevens Equens Basisgegevens Secure Transfer Typen bestand Equens Secure Transfer opt 7 Basisgegevens Equens opt 1 Typen bestand Equens De verschillende berichten/bestanden die gecommuniceerd kunnen worden met Equens zijn door Equens gecodeerd. Deze coderingen kunnen worden bijgewerkt. Nieuwe bestanden zijn toe te voegen via F6. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 87 van 160

88 Figuur 4-2 Wijzigen Typen bestand Equens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 88 van 160

89 Figuur 4-3 Toevoegen type bestand Equens Voor het binnenlands betalingsverkeer moeten er een type bestand CLIEOP en OPDRBRF aanwezig zijn. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 89 van 160

90 Figuur 4-4 Wijzigen type bestand Equens Basisgegevens Secure Transfer Verbindinghouders Equens Secure Transfer opt.7 Basisgegevens Equens opt.2 Verbindingshouders Equens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 90 van 160

91 Figuur 4-5 Overzicht verbindingshouders Equens Voeg de verbindingshouder toe aan de verbindingshoudergegevens. Toevoegen van een item gebeurt in Secure Transfer door middel van F6. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 91 van 160

92 Figuur 4-6 Toevoegen van een nieuwe verbindingshouder Equens via F6 Figuur 4-7 Wijzigen verbindingshouder Equens na F6 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 92 van 160

93 Hier kunnen de naam en omschrijving van de verbindingshouder Equens worden vastgelegd Basisgegevens Secure Transfer Sender/Destinations Equens Secure Transfer opt.7 Basisgegevens Equens opt.3 Sender/Destinations Equens Door Equens wordt, ter identificatie van de berichten, aan de verzenders en bestemmingen van berichten een codering toegekend. Deze coderingen moeten binnen Secure Transfer worden vastgelegd. Deze coderingen worden ook gebruikt in de naamgeving van de berichten. Figuur 4-8 Overzicht Sender/Destinations Voeg de coderingen voor verzenders en bestemmingen toe aan de Sender/Destinationgegevens. Toevoegen van een item gebeurt in Secure Transfer door middel van F6. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 93 van 160

94 Figuur 4-9 Toevoegen van een nieuwe Sender/Destination via F6 Figuur 4-10 Wijzigen van een Sender/Destination-gegevens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 94 van 160

95 Per code Sender/Destination kan worden vastgelegd of het een verzender, een bestemming of beide betreft. De Sender/desitnation naam van de klant wordt verstrekt door Equens. De destination van Equens is vastgesteld op SFT en de Sender van Equens ten behoeve van de retourberichten op MFC. Zoals al eerder gemeld worden de sender/destination gegevens gebruikt voor de opbouw van de bestandsnaam van het bericht dat verzonden wordt naar of ontvangen van Equens Opdrachtbriefgegevens Sender Wanneer een bestand wordt opgestuurd naar Equens kan door Secure Transfer ook een opdrachtbrief worden afgedrukt. Gegevens die op deze opdrachtbrief moeten worden afgedrukt kunnen hier worden vastgelegd. Figuur 4-11 Wijzigen van de opdrachtbriefgegevens Basisgegevens Secure Transfer Accounts Secure Transfer opt 7 Basisgegevens Equens opt 4 Accounts Bij Equens zijn per client maximaal twee accounts, te weten de test- en de productiegebruiker, bekend. Deze accounts krijgen ieder een gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen. Ook krijgt ieder account de beschikking over een digitaal certificaat. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 95 van 160

96 Figuur 4-12 Overzicht accounts Equens Figuur Toevoegen accounts Secure Transfer V2R3M0 Pagina 96 van 160

97 Figuur De wachtwoorden worden encrypted opgeslagen en zijn na invoer niet meer zichtbaar. Bevestigen van *SAME wijzigt het betreffende wachtwoord niet. Het wachtwoord bij Equens wordt met deze functie NIET gewijzigd. Wachtwoord Het bij de gebruikersnaam behorende wachtwoord. Een door Equens afgegeven wachtwoord is telkens 35 dagen geldig, voordat deze om zijn moet het worden gewijzigd. Mocht het wachtwoord kwijtraken of verlopen, neem dan contact op met de Servicedesk Secure FTP van Equens (telefonisch tijdens kantooruren of stuur een naar De Servicedesk Secure FTP van Equens stuurt u per een formulier voor het aanvragen van een nieuw Secure FTP wachtwoord toe. Op dit formulier staat een faxnummer waar het ingevulde en ondertekende formulier naar gefaxt dient te worden. De afdeling Autorisatiebeheer (RMA) neemt de aanvraag in behandeling en zal de gemachtigde terugbellen met een nieuw wachtwoord. Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende specificaties: o o o het wachtwoord moet uit letters en cijfers bestaan het wachtwoord bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 tekens een eerder gebruikt wachtwoord kan 20 maal niet worden hergebruikt Wachtwoord keystore De digitale certificaten worden opgeslagen in een keystore (elektronische kluis). Deze keystore wordt beveiligd door een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt hier opgegeven. Dit wachtwoord is opgegeven in de Challenge Phrase bij het aanvragen van het certificaat bij Equens. De procedure voor de aanvraag is te vinden in het document Handleiding Equens Secure FTP te vinden op Secure Transfer V2R3M0 Pagina 97 van 160

98 Basisgegevens Secure Transfer Accounts Importeren certificaat Het versturen/ophalen van berichten van en naar Equens wordt beveiligd met behulp van een certificaat. De procedure voor de aanvraag is te vinden in het document Handleiding Equens Secure FTP te vinden op onder Aanvragen en installeren van een certificaat. Nadat het (certificaat)bestand is geëxporteerd moet dit bestand worden gekopieerd naar de omgeving van Secure Transfer. Het (certificaat)bestand moet, met als naam localkeystore.pfx worden geplaatst in de directory:../stxdir/<naam account> Basisgegevens Secure Transfer Wijzigen wachtwoord Equens Secure Transfer opt 7 Basisgegevens Equens opt 8 Wijzigen wachtwoord bij Equens. Met de functie Wijzigen wachtwoord kan het wachtwoord van de account worden gewijzigd op de FTP-server van Equens. Het wachtwoord moet minimaal 1x per 35 dagen gewijzigd worden. Bevestigen van *SAME wijzigt het wachtwoord niet. Figuur 4-15 Wijzigen wachtwoord Equens Basisgegevens Secure Transfer Gemachtigden Secure Transfer opt 7 Basisgegevens Equens opt 5 Gemachtigden Het is mogelijk om per verbindingshouder meerdere gemachtigden in te voeren. Dit maakt scheiding van het berichtenverkeer van/naar Equens mogelijk. Meerdere gemachtigen kunnen refereren aan dezelfde Equensgebruikersnaam (=account). Voor iedere gemachtigde wordt automatisch een aparte directory aangemaakt, hierin moet een kopie van de localkeystore.pfx gezet worden. Zie Basisgegevens Secure Transfer Accounts Importeren certificaat. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 98 van 160

99 Figuur 4-16 Overzicht Gemachtigden Equens Figuur 4-17 Per gemachtigde wordt automatisch een directory aangemaakt. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 99 van 160

100 Figuur Afbeelding directory per gemachtigde.(wrklnk) Per gemachtigde moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: Verbindingshouder Per gemachtigde moet worden aangegeven voor welke FTP-server van Equens (verbindingshouder) de toegang is verkregen. Gebruikersnaam De gebruikersnaam die door Equens aan de gemachtigde is verstrekt. (=account) Omschrijving De omschrijving (naam) van de gemachtigde Basisgegevens Secure Transfer Berichttypes Equens Secure Transfer opt 7 Basisgegevens Equens opt 6 Berichttypes Equens De verschillende berichten/bestanden die naar Equens worden verstuurd of van Equens worden ontvangen worden als berichttypes in de Basisgegevens vastgelegd. De voor de module Equens specifieke gegevens worden in de Basisgegevens Equens vastgelegd. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 100 van 160

101 Figuur 4-2 Overzicht berichttypes Equens Figuur 4-20 Wijzigen van gegevens Berichttype Equens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 101 van 160

102 Per berichttype moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: Gemachtigde Per client kunnen bij Equens twee gemachtigden bekend zijn. Per type bericht kan hier de gemachtigde worden opgegeven, verantwoordelijk voor het versturen of ophalen van de berichten bij Equens. Directory De naam van de directory waarin, voor te versturen berichten, de applicatie de berichten klaarzet voor Secure Transfer. Voor de opgehaalde berichten wordt hier de directory opgegeven waarin de opgehaalde berichten ten behoeve van de applicatie worden geplaatst. Sender De door Equens uitgegeven code voor de verzender van het bericht. Indien de verzender Equens is moet hier MFC worden opgegeven. Zie het welkomsbericht van Equens Destination De door Equens uitgegeven code voor de bestemming van het bericht. Indien de bestemming Equens is moet hier SFT worden opgegeven. Zie het welkomsbericht van Equens Type bestand De verschillende soorten berichten zijn door Equens van een codering voorzien. Deze coderingen zijn in Secure Transfer opgenomen. Per type bericht moet de codering volgens Equens worden vastgelegd. Code Opdrachtbrief afdrukken Met behulp van de Code Opdrachtbrief Afdrukken wordt aangegeven of aan de hand van het te versturen bericht een opdrachtbrief moet worden afgedrukt. Code Elektronische Opdrachtbrief Met behulp van de Code Elektronische Opdrachtbrief wordt aangegeven of aan de hand van het te versturen bericht een elektronische opdrachtbrief moet worden gemaakt en verstuurd naar Equens. Retourbericht Gebruiker/Directory Eventuele retourberichten die worden opgehaald uit de mailbox van Equens kunnen of worden verstuur met een bericht naar het adres van de hier genoemde gebruiker of worden geplaatst in de hier genoemde directory Basisgegevens Secure Transfer Gebruikers per rekening Secure Transfer opt 7 Basisgegevens Equens opt 7 Gebruikers per rekening Wanneer in bijwerken modules is aangegeven dat autorisatie op rekeningniveau is toegestaan, dan zullen in de Gebruikers per rekening per bankrekeningnummer voor minimaal 1 gebruiker de machtigingen worden ingevoerd. Per relatie-berichttype-rekeningnummer-gebruiker kunnen voor de volgende acties worden bepaald of ze al dan niet mogen worden uitgevoerd: Wijzigen datum J/N Fiatteren J/N Fiatteren verplicht J/N (alleen als Fiatteren op J staat) Vasthouden/vrijgeven J/N Secure Transfer V2R3M0 Pagina 102 van 160

103 Figuur Overzicht Gebruikers per rekening Figuur 4-22 Toevoegen gebruiker per rekening Secure Transfer V2R3M0 Pagina 103 van 160

104 De opties die toegestaan zijn dienen in overeenstemming te zijn met de opgegeven machtigingen in gebruikers per module. Het heeft geen zin om voor een berichttype het importeren toe te staan, als dat voor de module niet mag. Fiatteren Bij het fiatteren zijn verschillende scenario s mogelijk: Voor een bericht moeten alle opgegeven gebruikers hun fiat geven. In het berichttype wordt het aantal fiatteurs op A gezet. Bij alle fiatteurs wordt de code fiattering op J en Fiattering verplicht op J gezet. Voor een bericht zijn 3 mogelijke fiatteurs, per bericht moeten minimaal 2 gebruikers hun fiat geven. In het berichttype wordt het aantal fiatteurs op 2 gezet. Bij alle 3 fiatteurs wordt de code fiattering op J en Fiattering verplicht op N gezet. Voor een bericht zijn 3 mogelijke fiatteurs, per bericht moeten minimaal 2 gebruikers hun fiat geven, waarvan 1 gebruiker altijd zijn fiat moet geven. In het berichttype wordt het aantal fiatteurs op 2 gezet. Bij alle 3 fiatteurs wordt de code fiattering op J en bij 2 fiatteurs wordt Fiattering verplicht op N gezet en bij 1 op J. Wanneer een bericht niet gefiatteerd hoeft te worden wordt het Aantal fiatteurs in de berichttypegegevens op 0 gezet. In dat geval hoeft het Fiatteren berichten voor dit type bericht niet uitgevoerd te worden. Wanneer het opgegeven Aantal fiatteurs in de berichttypegegevens groter is dan het aantal beschikbare gebruikers in de fiatteringsgegevens en deze gebruikers hebben allen hun fiat gegeven wordt het bericht als gefiatteerd beschouwd. 4.2 Versturen/ophalen berichten Equens Figuur Bij keuze Berichten Equens op het hoofdmenu wordt, afhankelijk van de waarde die is ingegeven in de controlegegevens Secure Transfer, de leeftijd van het wachtwoord getoond Secure Transfer V2R3M0 Pagina 104 van 160

105 Om de berichten van relaties te kunnen verzenden en ophalen, zijn de volgende functies binnen Secure Transfer beschikbaar: 1. Importeren berichten 2. Wijzigen gewenste verwerkingsdatum uitgaande berichten 3. Fiatteren berichten 4. Vasthouden/vrijgeven berichten 5. Verzenden berichten 6. Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten 7. Ophalen berichten 8. Invoeren bestemming opgehaalde berichten 9. Opvragen af te handelen berichten 10. Opvragen transactielog berichten Welke functies hiervan zichtbaar zijn is afhankelijk van wat is ingegeven in gebruikers per module. (Zie hoofdstuk 2.1.7) Importeren berichten Door het uitvoeren van deze functie worden de berichten die door de verschillende relaties zijn klaargezet, en waarbij in het berichttype de relevante gemachtigde is opgenomen, opgehaald en overgenomen in de omgeving van Secure Transfer. Als deze functie wordt uitgevoerd als beheerder van Secure Transfer worden de berichten van alle aangesloten relaties geïmporteerd. Voor de andere gebruikers geldt dat alleen de berichten van de relatie(s) waarvoor de gebruiker gemachtigd is worden opgehaald. Tijdens het importeren wordt bepaald of het bericht voordat het kan worden verzonden, moet worden gefiatteerd. In dat geval wordt een bericht gestuurd naar de personen die het bericht zouden moeten fiatteren. NB. Dit laatste wordt alleen uitgevoerd als het rechtstreeks versturen van mail vanaf de iseries mogelijk is en het de gebruiker is toegestaan op deze wijze een mail te versturen. Secure Transfer opt. 3 Berichten Equens opt. 1 - Importeren berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 105 van 160

106 Figuur 4-24 Overzicht importeren berichten. De electronische opdrachtbrief wordt voor een CLIEOPbestand hier automatisch aangemaakt. Na optie 1 en ENTER worden de directories van alle berichttypes met de relevante gemachtigden van de relatie(s) gelezen en wordt de inhoud van de opgegeven directories overgebracht naar de juiste Secure Transfer-directories. Bij het importeren wordt gekeken of autorisatie per rekeningnummer en/of verwerkingsdatum wijzigen is geactiveerd. Als dat zo is worden de Clieop berichten gesplitst in berichten per betaalrekeningnummer en/of verwerkingsdatum. Dit is de enige methode om te zorgen dat wijzigen verwerkingsdatum goed blijft gaan in de tijd.????er kan dan ook worden gekozen om delen van de oorspronkelijke batch later in te sturen. In het transactiebestand ontstaat er op dat moment een regel per batch. Het rekeningnummer wordt aan dit bestand toegevoegd.???? Het bericht is geplaatst in de directory /<hoofddirectory>/stxdir /<codegemachtigde>/eq_outbox, wanneer geen fiattering noodzakelijk is. Moet er wel gefiatteerd worden dan wordt het bericht geplaatst in /<hoofddirectory>/stxdir/<code relatie>/<code berichttype>. Het geïmporteerde bericht krijgt een volgnummer plus de oorspronkelijke bestandsextensie als nieuwe naam Wijzigen gewenste verwerkingsdatum uitgaande berichten Wanneer in de modulegegevens is aangegeven dat de verwerkingsdatum gewijzigd mag worden, bestaat de mogelijkheid om alsnog de verwerkingsdatum van een betalingsbestand te wijzigen. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 2 - Wijzigen gewenste verwerkingsdatum uitgaande berichten. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 106 van 160

107 Figuur 4-25 Overzicht betalingsbatches pr verwerkingsdatum Figuur 4-26 Optie 2 Wijzigen verwerkingsdatum Secure Transfer V2R3M0 Pagina 107 van 160

108 Figuur 4-27 Optie 5 Bekijken Met optie 7 kan een (concept) opdrachtbrief worden afgedrukt. Deze staat in de spoolfile met als naam STIL en is te benaderen met WRKSPLF. Wanneer de papieren opdrachtbrief na de laatste wijziging hier niet wordt afgedrukt, gebeurt dat alsnog bij het verzenden Fiatteren berichten Met deze functie kunnen de uitgaande berichten waarvoor dat is aangegeven, worden gefiatteerd. Als eerste wordt een overzicht gegeven van de berichten die gefiatteerd moeten worden. Alleen de berichten van de relatie(s) waarvoor de gebruiker gemachtigd is worden afgebeeld. Als men als beheerder heeft aangemeld worden de berichten van alle relaties afgebeeld. Berichten worden gefiatteerd door de Status fiattering te wijzigen van 0 naar 1. De 1 wordt voorgesteld. Er vindt een controle plaats of de aangemelde gebruiker de fiattering mag uitvoeren. Alleen de beheerder kan berichten van een andere gebruiker fiatteren. Eventueel kan, door de status fiattering weer in 0 te wijzigen, een fiattering worden teruggedraaid. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 3 - Fiattering uitgaande berichten. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 108 van 160

109 Figuur Overzicht fiatteringen uitgaande berichten - kies optie 7 om te fiatteren Na optie 7 en ENTER verschijnt het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 109 van 160

110 Figuur 4-29 Fiattering - 2x ENTER is accepteren Na 2x ENTER wordt het overzicht Fiatteringen weer getoond, waarbij bovenstaande fiattering zichtbaar is door een melding onder in het scherm en een waarde 1 in de kolom Status fiattering. Met optie 8 kan een (concept) opdrachtbrief worden afgedrukt. Deze staat in de spoolfile met als naam STIL en is te benaderen met WRKSPLF. Wanneer de papieren opdrachtbrief na de laatste wijziging hier niet wordt afgedrukt, gebeurt dat alsnog bij het verzenden Vasthouden/vrijgeven berichten Nadat de berichten zijn gefiatteerd moeten ze afhankelijk van de waarde ingegeven bij Berichten direct vrijgeven in de modules bijwerken (zie hoofdstuk 2.1.3) al dan niet handmatig worden vrijgegeven. Berichten die voor verzending vrijgegeven dienen te worden hebben status 1, berichten die al handmatig of door het systeem vrijgegeven zijn hebben status 2. Met een 6 worden berichten vrijgegeven. Reeds vrijgegeven berichten kunnen met 3 weer worden vastgehouden. Vrijgeven kan alleen wanneer alle gebruikers die moeten fiatteren, dit gedaan hebben. Wanneer de beheerder het verwerken van de fiatteringen uitvoert, worden de berichten van alle relaties beoordeeld en eventueel klaargezet voor verzending. Voor de andere gebruikers geldt dat alleen de berichten voor de relatie/bankrekening waarvoor de gebruiker gemachtigd is kunnen worden beoordeeld. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 4 Vasthouden/vrijgeven berichten. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 110 van 160

111 Figuur Overzicht vrij te geven/vast te houden berichten Na ENTER wordt hetzelfde scherm getoond met een bevestigingsmelding dat een bericht is vastgehouden of vrijgegeven. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 111 van 160

112 Figuur Bevestiging van het vrijgeven van berichten Met optie 8 kan een (concept) opdrachtbrief worden afgedrukt. Deze staat in de spoolfile met als naam STIL en is te benaderen met WRKSPLF. Wanneer de papieren opdrachtbrief na de laatste wijziging hier niet wordt afgedrukt, gebeurt dat alsnog bij het verzenden Verzenden berichten Nadat de berichten vrijgegeven zijn voor verzending kunnen deze worden verzonden. Alleen berichten met status 2 (= gefiatteerd en vrijgegeven) kunnen worden verzonden. Na de verzending wordt het bericht in het archief van Secure Transfer opgenomen. Het bericht krijgt de status 4 (= verzonden). Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 5 Verzenden berichten naar Equens. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 112 van 160

113 Figuur 4-32 Overzicht gemachtigden voor het verzenden van berichten Na optie 1 voor de betreffende gemachtigde gezet te hebben gevolgd door Enter verschijnt het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 113 van 160

114 Figuur Druk 2x op Enter om te bevestigen Vervolgens verschijnt het overzichtscherm weer met de melding of de berichten is wel of niet succesvol is verzonden. Tijdens het verzenden wordt het jequens-log getoond. Zodra het verzenden klaar is keert het programma terug naar het normale scherm. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 114 van 160

115 Figuur 4-34 Voorbeeld van het jequenslog tijdens verzenden Figuur Berichten zijn niet verzonden Secure Transfer V2R3M0 Pagina 115 van 160

116 Figuur 4-36 Bevestiging van verzending van berichten Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Wanneer in de modulegegevens is aangegeven dat berichten moeten worden gearchiveerd, kunnen ze met deze optie opnieuw worden verzonden. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 6 Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 116 van 160

117 Figuur 4-37 Overzicht gemachtigden voor het opnieuw activeren van berichten Figuur 4-38 Overzicht te activeren berichten per gemachtigde. Optie 1 activeert het bericht. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 117 van 160

118 Figuur 4-39 Gereactiveerd bericht Gereactiveerde berichten krijgen een nieuw berichtnummer en worden met status 2 (gefiatteerd en vrijgegeven) als te verzenden bericht klaargezet. Vervolgens kan met de optie verzenden berichten het bestand opnieuw worden verzonden. Het bericht wordt tevens wederom gearchiveerd Ophalen berichten Periodiek moeten de berichten die zijn klaargezet in de mailbox van Equens worden opgehaald. Deze berichten worden opgehaald en direct doorgestuurd naar de in het berichttype opgenomen directory van de relatie of g d naar de in het berichttype opgegeven gebruiker. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 7 Ophalen berichten bij Equens. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 118 van 160

119 Figuur Overzicht gemachtigden voor het ophalen van berichten Kies optie 1 bij de gemachtigde waarvan u de berichten in de mailbox van Equens wilt ophalen. Tijdens het ophalen wordt op het scherm het jequens log getoond. Zodra de verwerking klaar is keert het programma terug naar het normale scherm. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 119 van 160

120 Figuur 4-41 Voorbeeld van jequens log tijdens ophalen berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 120 van 160

121 4.2.8 Invoeren bestemming opgehaalde berichten. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 8 Invoeren bestemming opgehaalde berichten Figuur Wijzigen bestemming - kies optie 5 Na Enter wordt een overzicht van opgehaalde, maar niet herkenbare berichten afgebeeld. Met optie 1 kunt u vervolgens aan het betreffende bericht het een retourbericht of de directory toekennen waarna het bericht in deze of de directory van het retourbericht wordt geplaatst. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 121 van 160

122 Figuur Bestemming wijzigen Secure Transfer V2R3M0 Pagina 122 van 160

123 Na Optie 1. en Enter: Figuur Wijzigen bestemming Men kan een andere relatie opgeven en men kan het type bericht vullen. De combinatie relatie/berichttype moet als geldig retourbericht in het bestand berichttypes aanwezig zijn. Eventueel kan ook zelf een directory in de Bestemming worden opgegeven. Deze directory is de bestemming voor het opgehaalde bericht Opvragen af te handelen berichten. De gegevens van berichten waarvoor nog een actie wordt verlangd kunnen hier worden opgevraagd. De berichten die hier worden afgebeeld zijn: - geïmporteerd, nog niet gefiatteerd - gefiatteerd, nog niet verzonden Deze berichten kunnen per relatie worden opgevraagd. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 9 Opvragen af te handelen berichten bij Equens. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 123 van 160

124 Figuur Overzicht relaties met af te handelen berichten. Kies optie 5 om de af te handelen berichten van een relatie af te beelden. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 124 van 160

125 Figuur Overzicht af te handelen berichten per relatie - F11 toont het meer gegevens. Na F11: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 125 van 160

126 Figuur Overzicht af te handelen berichten Met optie 5 kunnen gegevens van een bericht in detail getoond worden. De inhoud van het bericht kan worden afgebeeld met F7, mits het bericht zich nog op de aangegeven locatie bevindt. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 126 van 160

127 Figuur Afbeelden bericht Met optie 4 kunnen af te handelen berichten verwijderd worden. Het bericht wordt ook verwijderd uit de Secure Transfer-directory. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 127 van 160

128 Figuur Druk 2x op ENTER om het bericht te verwijderen (optie 4) Opvragen transactielog berichten De gegevens van de berichten die zijn verstuurd en die in het archief zijn opgenomen kunnen met deze functie worden opgevraagd (historisch transactielog). Voor iedere statuswijziging wordt een record opgenomen in het log. In het transactielog kan worden nagegaan wanneer deze statuswijzigingen hebben plaatsgevonden. Secure Transfer opt.3 Berichten Equens opt 10 Opvragen transactielog berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 128 van 160

129 Figuur Overzicht relaties met transactielogberichten. Kies optie 5. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 129 van 160

130 Kies optie 5 om de archiefberichten per relatie te tonen. Figuur Overzicht transactielog berichten per relatie Met F11 kunnen meer gegevens worden getoond en met optie 5 kan een archiefbericht in detail getoond worden. De inhoud van het bericht kan, mits het bericht op de aangegeven locatie nog aanwezig is, met F11 worden bekeken. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 130 van 160

131 Figuur Overzicht transactielog na F11 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 131 van 160

132 Na optie 5 voor een bericht: Figuur 4-54 Afbeelden transactielogbericht. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 132 van 160

133 5 Module FTP File Transfer Met behulp van de module FTP File Transfer is het mogelijk de communicatie met FTP-servers op te zetten en willekeurige elektronische berichten/bestanden (PDF-, tekst-, Excel-bestanden, etc.) langs elektronische weg uit te wisselen met deze FTP-servers. De verschillende FTP-servers worden als partner gedefinieerd binnen Secure Transfer. Door middel van een verbindingshouder kunnen verschillende FTP-servers, die vergelijkbare berichten versturen of worden opgehaald, aan elkaar worden gekoppeld. De verwerking van de berichten wordt per verbindingshouder uitgevoerd. 5.1 Basisgegevens FTP File Transfer Basisgegevens Secure Transfer Verbindinghouders Secure Transfer opt.8 Basisgegevens FTP opt.1 Verbindingshouders Secure Transfer V2R3M0 Pagina 133 van 160

134 Figuur 5-1 Overzicht verbindingshouders Voeg de verbindingshouder toe aan de verbindingshoudergegevens. Toevoegen van een item gebeurt in Secure Transfer door middel van F6. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 134 van 160

135 Figuur 5-2 Toevoegen van een nieuwe verbindingshouder via F6 Hier kunnen de naam en omschrijving van de verbindingshouder worden vastgelegd Basisgegevens Secure Transfer Partners Secure Transfer opt 8 Basisgegevens FTP opt 2 Partners Voor iedere FTPserver die als partner wordt vastgelegd worden gegevens als login, wachtwoord en directory voor inkomende en uitgaande berichten opgegeven. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 135 van 160

136 Figuur 5-3 Overzicht partners Voeg de partner toe aan de partnergegevens. Toevoegen van een item gebeurt in Secure Transfer door middel van F6. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 136 van 160

137 Figuur 5-4 Toevoegen van een nieuwe partner via F6 Figuur 5-5 Wijzigen van partnergegevens Secure Transfer V2R3M0 Pagina 137 van 160

138 Per partner moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: Naam partner de naam waaronde de FTP-server binnen Secure Transfer bekend is. Verbindingshouder De verbindingshouder waartoe de FTP-server behoort. Wanneer er meerdere FTP partners aan 1 verbindingshouder worden gekoppeld, wordt een geïmporteerd bericht naar alle aan de verbindingshouder gekoppelde FTP partners verzonden. Een bericht hoeft dan maar 1 keer klaargezet en geïmporteerd te worden. Login id. De login waarmee Secure Transfer toegang krijgt tot de FTP-server. Password Het wachtwoord van deze login. IP adres Het IP-adres van de FTP-server. Type FTP-server Het FTP-protocol wordt door verschillende FTP-software op verschillende wijze geïnterpreteerd.in sommige gevallen worden de ftp-commando s gebruikt uit RFC 959 (STOR, RETR, etc.). Soms worden de commandline commando s (PUT, GET, etc.) gebruikt. Beveiligde verbinding Aangegeven kan worden of een beveiligde verbinding met de FTP-server moet worden opgezet. Poort S = beveiligd door middel van SSL I = implicit blanco Indien het een door SSL beveiligde verbinding betreft wordt hier het poortnummer opgegeven. Active/Passive FTP Aangegeven moet worden of communicatie met de FTP-server door middel van active of passive FTP wordt uitgevoerd. Outbox path De naam van de directory op de FTP-server die door Secure Transfer wordt gebruikt om berichten/bestanden uit op te halen. Filter bestanden Berichten/bestanden kunnen selectief door hier een deel van de bestandsnaam op te geven (* = wildcard) worden opgehaald uit de outbox-directory. Indien geen filter wordt opgegeven worden alle berichten/bestanden opgehaald. Alleen berichten/bestanden die voldoen aan de filter worden opgehaald. Inbox path De naam van de directory op de FTP-server die door Secure Transfer wordt gebruikt om berichten/bestanden naar toe te sturen Basisgegevens Secure Transfer Berichttypes Secure Transfer opt 8 Basisgegevens FTP opt 3 Berichttypes Secure Transfer V2R3M0 Pagina 138 van 160

139 Figuur 5-6 Overzicht berichttypes FTP Secure Transfer V2R3M0 Pagina 139 van 160

140 5.2 Versturen/ophalen berichten FTP File Transfer Om de berichten van relaties te kunnen verzenden en ophalen, zijn de volgende functies binnen Secure Transfer beschikbaar: 1. Importeren berichten 3. Fiatteren berichten 4. Vasthouden/vrijgeven berichten 5. Verzenden berichten 6. Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten 7. Ophalen berichten 9. Opvragen af te handelen berichten 10. Opvragen transactielog berichten Importeren berichten Door het uitvoeren van deze functie worden de berichten die door de verschillende relaties zijn klaargezet, en waarbij in het berichttype de relevante verbindingshouder is opgenomen, opgehaald en overgenomen in de omgeving van Secure Transfer. Als deze functie wordt uitgevoerd als beheerder van Secure Transfer worden de berichten van alle aangesloten relaties geïmporteerd. Voor de andere gebruikers geldt dat alleen de berichten van de relatie(s) waarvoor de gebruiker gemachtigd is worden opgehaald. Tijdens het importeren wordt bepaald of het bericht voordat het kan worden verzonden, moet worden gefiatteerd. In dat geval wordt een bericht gestuurd naar de personen die het bericht zouden moeten fiatteren. NB. Dit laatste wordt alleen uitgevoerd als het rechtstreeks versturen van mail vanaf de iseries mogelijk is en het de gebruiker is toegestaan op deze wijze een mail te versturen. Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 1 Importeren berichten Figuur 5-7 Overzicht importeren berichten - kies optie 1 om de berichten van een verbindingshouder te importeren Secure Transfer V2R3M0 Pagina 140 van 160

141 Na optie 1 en ENTER worden de directories van alle berichttypes met de relevante verbindingshouder van de relatie(s) gelezen en wordt de inhoud van de opgegeven directories overgebracht naar de juiste Secure Transfer-directories. Het bericht is geplaatst in de directory /<hoofddirectory>/stxdir /<code verbindingshouder>/outboxftp Het geïmporteerde bericht krijgt een volgnummer plus de oorspronkelijke bestandsextensie als nieuwe naam Fiatteren berichten Met deze functie kunnen de uitgaande berichten waarvoor dat is aangegeven, worden gefiatteerd. Als eerste wordt een overzicht gegeven van de berichten die gefiatteerd moeten worden. Alleen de berichten van de relatie(s) waarvoor de gebruiker gemachtigd is worden afgebeeld. Als men als beheerder heeft aangemeld worden de berichten van alle relaties afgebeeld. Berichten worden gefiatteerd door de Status fiattering te wijzigen van 0 naar 1. De 1 wordt voorgesteld. Er vindt een controle plaats of de aangemelde gebruiker de fiattering mag uitvoeren. Alleen de beheerder kan berichten van een andere gebruiker fiatteren. Eventueel kan, door de status fiattering weer in 0 te wijzigen, een fiattering worden teruggedraaid Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 3 Fiatteren berichten. Figuur Overzicht fiatteringen uitgaande berichten - kies optie 7 om te fiatteren Na optie 7 en ENTER verschijnt het volgende scherm: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 141 van 160

142 Figuur 5-9 Fiattering - 2x ENTER is accepteren Na 2x ENTER wordt het overzicht Fiatteringen weer getoond, waarbij bovenstaande fiattering zichtbaar is door een melding onder in het scherm en een waarde 1 in de kolom Status fiattering Vasthouden/vrijgeven berichten Nadat de berichten zijn gefiatteerd moeten ze afhankelijk van de waarde ingegeven bij Berichten direct vrijgeven in de modules bijwerken (zie hoofdstuk 2.1.3) al dan niet handmatig worden vrijgegeven. Berichten die voor verzending vrijgegeven dienen te worden hebben status 1, berichten die al handmatig of door het systeem vrijgegeven zijn hebben status 2. Met een 6 worden berichten vrijgegeven. Reeds vrijgegeven berichten kunnen met 3 weer worden vastgehouden. Vrijgeven kan alleen wanneer alle gebruikers die moeten fiatteren, dit gedaan hebben. Wanneer aangemeld is als beheerder kunnen alle berichten worden vrijgegeven danwel vastgehouden, voor de andere gebruikers geldt dat alleen de berichten voor de relatie waarvoor de gebruiker gemachtigd is kunnen worden beoordeeld. Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 4 Vasthouden/vrijgeven berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 142 van 160

143 Figuur Overzicht te verwerken fiatteringen per verbindingshouder - optie 1=verwerken Na ENTER wordt hetzelfde scherm getoond met een bevestigingsmelding dat een bericht is vastgehouden of vrijgegeven. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 143 van 160

144 Figuur 5-11 Bevestiging van het vrijgeven van een bericht Verzenden berichten Nadat de berichten klaargezet zijn voor verzending kunnen deze worden verzonden. Alleen berichten met status 2 (= gefiatteerd en vrijgegeven) kunnen worden verzonden. Na de verzending wordt het bericht in het archief van Secure Transfer opgenomen. Het bericht krijgt de status 4 (= verzonden). Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 5 Verzenden berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 144 van 160

145 Figuur 5-12 Verzenden berichten FTP Met een 1 voor een verbindingshouder gevolgd door Enter verschijnt het volgende scherm met daarop de aan de verbindingshouder gekoppelde partners: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 145 van 160

146 Figuur Druk 2x op Enter om te bevestigen Vervolgens verschijnt het overzichtscherm weer met de melding of de berichten is wel of niet succesvol is verzonden. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 146 van 160

147 Figuur 5-14 De berichten zijn verzonden Met optie 2. kan het log, dat wordt gemaakt, worden afgebeeld. Dit is met name van belang indien wordt aangegeven dat niet alle berichten zijn verstuurd. In dat geval kan het log worden gebruikt om te achterhalen waarom dit is gebeurd. Wanneer het verzenden van een algemeen bericht naar een partner niet lukt, wordt een nieuw bericht gemaakt; het bijbehorende bestand wordt gekopieerd (met als bestandsnaam het nieuwe berichtnummer) naar de map <Verbindingshouder>/OUTBOXFTP/<partner> Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Wanneer in de modulegegevens is aangegeven dat berichten moeten worden gearchiveerd, kunnen ze met deze optie opnieuw worden verzonden. Secure Transfer opt.3 Berichten FTP opt 6 Opnieuw verzenden gearchiveerde berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 147 van 160

148 Figuur 5-15 Overzicht verbindingshouders voor het opnieuw activeren van berichten Figuur 5-16 Overzicht te activeren berichten per verbindingshouder. Optie 1 activeert het bericht. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 148 van 160

149 Figuur 5-17 Gereactiveerd bericht Gereactiveerde berichten krijgen een nieuw berichtnummer en worden met status 2 (gefiatteerd en vrijgegeven) als te verzenden bericht klaargezet. Vervolgens kan met de optie verzenden berichten het bestand opnieuw worden verzonden. Het bericht wordt tevens wederom gearchiveerd Ophalen berichten Periodiek moeten de berichten die zijn klaargezet in de outbox van de verschillende partners worden opgehaald. Deze berichten worden opgehaald en direct doorgestuurd naar de in het berichttype opgenomen directory van de relatie. Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 7 Ophalen berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 149 van 160

150 Figuur Overzicht verbindingshouders voor het ophalen van berichten Kies optie 1 bij de verbindingshouder waarvan u de berichten wilt ophalen. Alle berichten in de betreffende outbox van de verschillende partners worden opgehaald. Met optie 2 is het mogelijk om het FTP log van de meest recente ontvangst te bekijken en met optie 5 de bestanden van de laatste ontvangst Opvragen af te handelen berichten. De gegevens van berichten waarvoor nog een actie wordt verlangd kunnen hier worden opgevraagd. De berichten die hier worden afgebeeld zijn: - geïmporteerd, nog niet gefiatteerd - gefiatteerd, nog niet vrijgegeven - vrijgegeven, nog niet verzonden1 Deze berichten kunnen per relatie worden opgevraagd. Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 7 Opvragen af te handelen berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 150 van 160

151 Figuur Overzicht relaties met af te handelen berichten. Kies optie 5 om de af te handelen berichten van een relatie af te beelden. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 151 van 160

152 Figuur Overzicht af te handelen berichten per relatie - F11 toont meer gegevens. Na F11: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 152 van 160

153 Figuur Overzicht af te handelen berichten Met optie 5 kunnen gegevens van een bericht in detail getoond worden. De inhoud van het bericht kan worden afgebeeld met F7, mits het bericht zich nog op de aangegeven locatie bevindt. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 153 van 160

154 Figuur Afbeelden bericht Met optie 4 kunnen af te handelen berichten verwijderd worden. Het bericht wordt ook verwijderd uit de Secure Transfer-directory. Optie 4: Secure Transfer V2R3M0 Pagina 154 van 160

155 Figuur Druk 2x op ENTER om het bericht te verwijderen Opvragen transactielog berichten De gegevens van de berichten die zijn verstuurd en die in het archief zijn opgenomen kunnen met deze functie worden opgevraagd (historisch transactielog). Voor iedere statuswijziging wordt een record opgenomen in het log. In het archief kan worden nagegaan wanneer deze statuswijzigingen hebben plaatsgevonden. Secure Transfer opt.4 Berichten FTP opt 10 Opvragen transactielog berichten Secure Transfer V2R3M0 Pagina 155 van 160

156 Figuur Overzicht FTP-partners met transactielogberichten. Kies optie 5. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 156 van 160

157 Kies optie 5 om de archiefberichten per relatie te tonen. Figuur Overzicht archief berichten per relatie Met F11 kunnen meer gegevens worden getoond en met optie 5 kan een archiefbericht in detail getoond worden. De inhoud van het bericht kan, mits het bericht op de aangegeven locatie nog aanwezig is, met F11 worden bekeken. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 157 van 160

158 Figuur Overzicht archiefberichten na F11 Secure Transfer V2R3M0 Pagina 158 van 160

159 Na optie 5 voor een bericht: Figuur Afbeelden archief bericht. Secure Transfer V2R3M0 Pagina 159 van 160

KPN BAPI Certificaten aanvraag procedure

KPN BAPI Certificaten aanvraag procedure Na de inbraak bij Diginotar is het vanaf 30 januari 2012 mogelijk om de oude certificaten van Diginotar te vervangen door nieuwe bij KPN. Hiertoe moet u de volgende procedure volgen.een overzicht met de

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Secure Transfer Installatie

Secure Transfer Installatie Secure Transfer Installatie PFM Holland B.V. 16 april 2012 Versie V2R3M0 Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Certificaten in SSO...2 3 Update...2 4 Pincode per werkgever...2 5 Persoonlijk certificaat...2 5.1 KPN BAPI certificaten...3 5.2 Ander softwarepakket...5 5.2.1 Elsevier...5

Nadere informatie

Secure Transfer Installatie

Secure Transfer Installatie Secure Transfer Installatie PFM Holland B.V. 28 februari 2013 Versie V2R3M2 Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Accept Financieel Elektronische aangifte Vervanging certificaten DigiNotar KPN

Accept Financieel Elektronische aangifte Vervanging certificaten DigiNotar KPN Accept Financieel Elektronische aangifte Vervanging certificaten DigiNotar KPN Aanpassing certificaten Men heeft een bericht ontvangen dat de certificaten van DigiNotar zullen worden vervangen door die

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Automated Transfer Tool

Installatiehandleiding. Automated Transfer Tool Installatiehandleiding Automated Transfer Tool Februari 2013 Contents 1 INLEIDING 3 2 INSTRUCTIE ATT-CERTIFICAATAANVRAAG 4 2.1 Uitpakken zip-bestand 4 2.2 Aanmaken certificaatverzoek 4 2.3 Opsturen naar

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Zoals in een eerder bericht al aangekondigd worden de BAPI-certificaten van Diginotar vervangen door BAPI-certificaten van KPN. Wat moet u doen? U moet voor uw nieuwe BAPI-certificaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

HANDLEIDING - Achterhalen certificaat gegevens voor B-Stroom klanten

HANDLEIDING - Achterhalen certificaat gegevens voor B-Stroom klanten HANDLEIDING - Achterhalen certificaat gegevens voor B-Stroom klanten Inhoudsopgave Inleiding... 1 Werkwijze na ontvangst van Diginotar certificaat... 1 Plaatsing certificaat voor ondertekening documenten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden:

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden: Het SBR programma en nieuwe certificaten Vanaf de aangiften IB 2012 en Vpb 2012 geldt verplichte verzending naar Digipoort in XBRL formaat, ondertekend met PKI overheid services certificaten. Vanaf versie

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING DOCUMENT... 3 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 3 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 3 LEZERS DOELGROEP... 3 2.

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)...3 Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten...3

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17

Wijziging Contactpersoon v1.17 v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen kunnen worden

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Business Assistent

Gebruikershandleiding Business Assistent Gebruikershandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezercorrecties + toevoeging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Startscherm Client Export...2 Beheren bedrijfsgegevens - Basisgegevens relatie...3 Beheren bedrijfsgegevens - Export

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11 vertegenwoordiger / Wijziging v1.11 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie: Gebruikershandleiding 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 5 DOELSTELLING DOCUMENT... 5 GERELATEERDE DOCUMENTEN...

Nadere informatie

Beginnen met de Relatiebeheer module

Beginnen met de Relatiebeheer module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 23 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Hieronder worden de minimale stappen om te beginnen met de module Relatiebeheer kort beschreven. Deze stappen

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Contractformulier ABZ RDW Services

Contractformulier ABZ RDW Services Contractformulier ABZ RDW Services Door dit formulier te ondertekenen sluit u een contract met ABZ voor het gebruik van ABZ RDW Services. Algemene toelichting a. Gebruik ABZ RDW Services U kunt de ABZ

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen. Belangrijk: Lees

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 11.4.1 Software installeren 5. Vervalt De Importeerassistent zit niet meer in de nieuwe versie 6. Vervalt

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van

Nadere informatie

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online KBP aangiftesoftware online Snelstart Gids KBP aangiftesoftware online Wolters Kluwer Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer telefoon helpdesk: (0570) 67 35 96 e-mail: kbp-nl@wolterskluwer.com website:

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

LoonBapi. Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen:

LoonBapi. Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen: LoonBapi Inhoudsopgave: LoonBapi Algemene opmerkingen:... 1 Certificaten aanvragen... 2 Certificaten importeren...16 EBV aanvraag (digitale postbus)... 19 EBV gegevens invoeren (digitale postbus)... 23

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

SesamID gebruikers handleiding Versie 1.0 Februari 2017

SesamID gebruikers handleiding Versie 1.0 Februari 2017 SesamID gebruikers handleiding Versie 1.0 Februari 2017 KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Het Start scherm 3 3 Inloggen 4 4 Accounts 5 4.1 Nieuwe medewerker opvoeren 5 4.2 Een medewerker

Nadere informatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Exact Online koppelen aan Genkgo... 3 Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)... 3 Koppeling B )

Nadere informatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie Opzeggen Abonnement v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw abonnement op de Certificatiedienstverlening van KPN opzeggen. Voor de gewenste ingangsdatum van de opzegging dient u

Nadere informatie