WHITE PAPER ERP VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN. Door Patrick Rahali Analist bij CXP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITE PAPER ERP VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN. Door Patrick Rahali Analist bij CXP"

Transcriptie

1 WHITE PAPER ERP VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN Door Patrick Rahali Analist bij CXP

2

3 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 2. Uitdagingen 6 A. In dienst van de bedrijfsstrategie 6 B. Schaalbaarheid 6 C. Competitiviteit 7 D. Gegevensuitwisseling 7 E. Snelhied 7 3. Bijdrage van ERP-Software 8 A. Belangrijkste standaardfuncties 8 B. Een flexibeler ERP-systeem 10 C. ERP-systemen aangepast aan de bedrijfsactiviteit 13 D. Ergonomie van de systemen 14 E. Internationaal gebruik Ad Ultima Group 15 A. Branches 15 B. Het bedrijf 15 C. Doelgroepen 16 D. Beschrijving van het voorgeconfigureerde aanbod: Ready-2-Benefit 16 E. Functies van Ready-2-Benefit 17 F. Voorbeelden van implementaties 18

4 4

5 1 Inleiding De werking van de klassieke ERP-software is gebaseerd op het concept van een volledig geïdentificeerd product: eenmaal een order geplaatst is, kan het proces van bestelling, levering en facturatie beginnen. Voor bedrijven die werken met een aanbod dat vooraf niet volledig is gedefinieerd, volstaat die klassieke benadering niet. Zij moeten hun producten of diensten gepersonaliseerd en op maat van de klant kunnen leveren. Het aanbieden van standaardproducten volstaat in onze economische context niet meer voor de meeste industriële bedrijven. Producenten moeten in staat zijn om hun aanbod snel aan te passen aan de behoeften van de klant. Die klant wordt ook steeds meer veeleisend. ERP-systemen kunnen helpen om flexibel te reageren op veranderingen in de markt. Zulke ERP-systemen zorgen voor het beheer van de onderneming op strategisch en operationeel niveau. De competitiviteit van een onderneming hangt af van flexibiliteit en het vermogen om overal aan productiviteit te winnen. De maatregelen, indicatoren en rapportage om productief en flexibel te werken, kunnen beter beheerd worden door een ERP-systeem dat zorgt voor een efficiëntere onderneming. 5

6 2 Uitdagingen A. In dienst van de bedrijfsstrategie Spanning in de conjunctuur heeft een impact op de strategie en verhoogt de managementeisen waardoor bedrijven inspanningen moeten leveren om hun prestaties te verbeteren, zoals het verlagen van productiekosten of het verhogen van de aankoopflexibiliteit. Andere ondernemingen willen de ontwerp- en lanceringstijd van nieuwe producten terugdringen of de distributie ervan optimaliseren door voorraden te bundelen. Wereldwijde concurrentie en het verschil in loonkosten tussen regio s bepaalt de keuze tussen zelf produceren of uitbesteden. Een ERP-systeem maakt het mogelijk om die beleidsopties te beheren. Het gebruik van ERP-systemen is wijdverspreid en het versoepelt de verschillende processen ongeacht de productiemethode, zoals R&D en productdesign, voorraadbeheer, productieplanning of de optimalisatie van productie en distributie. Een ERPsysteem zal ook productiemethodes die beheerd worden door aparte systemen, combineren tot een gemengd geheel. Met de rapportagetools van een ERP-systemen kunt u de vooruitgang en de prestaties van de verschillende bedrijfsactiviteiten volgen, per dienst, per productie-eenheid, per land. Met deze nieuwe ontwikkelingen moet het informatiesysteem rekening. Alleen een flexibel ERP-systeem kan een flexibel bedrijfsbeleid ondersteunen. B. Schaalbaarheid Een bedrijf is vaak uitgerust met een complex IT-systeem, samengesteld uit verschillende applicaties. Om die vaak historisch gegroeide applicaties met elkaar te laten communiceren, moeten interfaces gebouwd worden. Productiebedrijven hebben namelijk nood aan real-time en mobiele toegang tot gecentraliseerde bedrijfsinformatie. Meer dan ooit wordt in dergelijke situaties een ERP-systeem het middel voor het centrale beheer, de controle en de ondersteuning van de besluitvorming. Hoewel de CIO zijn budgetten ziet verminderen, moet hij blijven investeren in IT-systemen, wat vraagt om een rationalisering. De investeringen in IT-systemen worden vaak als duur beschouwd, terwijl ze het werk net veel gemakkelijker maken. Hoe groter de rol van de IT-systemen in de werking van de onderneming, hoe noodzakelijker blijvende investeringen zijn. Automatisering blijft een van de belangrijkste motoren voor groei van de onderneming. 6

7 C. Competitiviteit Bij ERP-systemen gaat het over meer dan het ontlasten van de meest repetitieve taken. De competitiviteit van een bedrijf wordt mee geregeld door het ERP-systeem, dat alle gegevens centraliseert, deelt en openbaar maakt. Het meten van de productiviteit gebeurt door statistische analyse of aan de hand van branche- of algemene indicatoren. Het gaat erom de beste verhouding te vinden tussen de gebruikte productiemiddelen en de productie zelf. De gegevens die het systeem voeden, worden geleverd door sensoren op de machines, handmatige invoer of via externe systemen. Samengebracht in een ERP-systeem hebben de indicatoren betrekking op een productielijn, een fabriek, een groep van fabrieken, enzovoort. D. Gegevensuitwisseling De vorige generatie ERP-systemen (ERP 2.0) zorgde voor een belangrijk keerpunt in productiviteitswinst en samenwerking. De nieuwste systemen (ERP 3.0) gaan daarin verder. Nu kan een aankoper bijvoorbeeld in real-time een groep collega s informeren die geïnteresseerd zijn in zijn bestellingen, door hen simpelweg een gegevenslijst te publiceren. Elke collega kan de informatie terugvinden die hij zoekt: leveringsdata van de volgende bestellingen, de prijs en de marge van goederen die zullen geleverd worden, data van de volgende leveringen, de geselecteerde leveranciers. Ook wanneer een bestelling is geleverd, kan het systeem gedeelde informatie publiceren over ontvangst of kwaliteitscontroles. Met dergelijke mogelijkheden willen de belangrijkste verdelers van ERP-systemen de nieuwe generatie software uittekenen. E. Snelheid Wat de activiteiten ook zijn, elke onderneming moet flexibel genoeg zijn om snel te kunnen antwoorden op evoluties aan de vraagzijde. Gezien de hoge markteisen, is het bereiken van zulke flexibiliteit een reële uitdaging voor de hele productieketen, die start bij grote industriële bedrijven die hun orders aan kleinere onderaannemers doorgeven. 7

8 3 Bijdrage van ERP-software A. Belangrijkste standaardfuncties Een ERP-systeem is essentieel, zelfs al is het vaak moeilijk om met precisie de return-on-investment van de software te bepalen. De automatisering van het managementproces verzekert echter een productiviteitswinst met een betere kwaliteit van de gegevens, vermindering van de voorraden, lagere administratieve en productiekosten. De software is de jongste jaren verder geëvolueerd en kan met een nog grotere aanpasbaarheid ingezet worden in steeds meer branches. Productiemanagers hebben altijd nood aan processen die hun organisatie structureren. Ze doen vaak een beroep op dezelfde belangrijke operationele functies: het commercieel beheer en de verkoopadministratie de productie de logistiek, de supply chain en de aankopen Op een ander niveau structureren ze de belangrijkste ondersteunende functies: de boekhouding en financiën het personeelsbeheer het projectbeheer de dienst-na-verkoop, geschillen en herstellingen de kwaliteit en de traceerbaarheid de business intelligence en de belissingsondersteuning Sommige ERP-systemen zijn meer georiënteerd op industriële bedrijven, terwijl andere beschikken over functies die meer gericht zijn op het commercieel beheer, de financiën of op het beheer van diensten. ERP-pakketten die een uitgebreide dekking verzekeren van alle noden van industriële bedrijven zijn eerder een uitzondering. Indien nodig worden die extra functies geleverd door softwarepartners. 8

9 CONSOLIDATION & BUSINESS INTELLIGENCE FINANCE / ACCOUNTING - HR PROJECT PLANNING QUALITY - TRACEABILITY - AFTER SALES REPORTING SALES PRODUCTION SUPPLY CHAIN & PURCHASE - STOCK - DISTRIBUTION - OFFERS, CONFIGURATION - SALES, CRM - ENGINEERING - PRODUCTION - MAINTENANCE - PURCHASE - SUPPLIERS - OUTSOURCING - RECEPTION 9

10 B. Een flexibeler ERP-systeem Om mogelijk het verschil te maken met een meer flexibel ERP-systeem, kan een dergelijk systeem de volgende mogelijkheden bieden: Het ontwerpen en lanceren van nieuwe producten: een bedrijf moet in staat zijn om snel te kunnen reageren op allerlei onvoorziene omstandigheden in de marktvraag en de acties van de concurrentie. Alles gaat vandaag zodanig snel dat de komst van een nieuw product het evenwicht van een sector ingrijpend kan veranderen. Innovatie heeft vaak een oplossing geboden aan bedrijven in moeilijkheden. Innovatie moet daarom alomtegenwoordig zijn in een industriële strategie. Als een ERP-pakket goed wordt gebruikt, verhoogt het de creativiteit van een bedrijf en de mogelijkheid om te innoveren door processen over verschillende diensten heen te bundelen, zoals R&D, het beheer van de levenscyclus van producten (Product Lifecycle Management), aankoop, marketing, commercieel beheer, enzovoort. Sommige softwareleveranciers bieden daarvoor modules aan als onderdeel van een op maat gemaakt ERP-systeem, of aan de hand van ERP-systemen voor specifieke branches. Commerciële en technische productconfigurator: niet alle ERP-pakketten beschikken over een productconfigurator. Dat kan nochtans zeer nuttig zijn, zeker voor het beheer van technische gegevens. Van bij de bestelling tot en met het voorraadbeheer, bij de kwaliteit, de traceerbaarheid en mogelijk ook bij de klantentevredenheid, is de impact van een configurator groot. Aankopen en voorraadniveaus, inclusief sourcing of evaluatie van leveranciers. Marges zijn direct gelinkt aan aankoopprijzen. Het komt er dus op aan om gemakkelijk van leverancier te kunnen veranderen wanneer dat noodzakelijk is voor de concurrentiepositie. Het beheren van contracten is daarbij belangrijk en soms zelfs onderscheidend in de keuze, want niet alle ERP-systemen gaan daarin even ver. Productiviteit: het productierendement op elk niveau (machine, operator) kunnen meten. Een bedrijf moet hefbomen in werking kunnen stellen om de productiviteit te verhogen, zoals de opening van een extra productielijn, rekruteren van personeel, werken via onderaannemers, enzovoort. Ook daar moet een ERP-pakket in staat zijn om alle facetten te beheren of om aanpassingen voor te stellen. Productie- en andere kosten: het sturen van een activiteit is vaak gebaseerd op kosten. ERP-pakketten bieden analytische, dynamische functies om productiekosten te simuleren bij een verandering in de processen, zoals bijvoorbeeld bij een verandering in aankoop. Verschillende soorten kosten worden voorgesteld, met kostenstructuren en diepteniveaus die in min of meerdere mate zijn uitgewerkt. 10

11 Productieplanning: laat toe om de bruikbare capaciteit optimaal te gebruiken in functie van de beschikbare middelen en van de vraag, over verschillende productievestigingen heen. Dat kan door de productie en de capaciteit van elke werkplaats strikt op te volgen. Sommige ERP-pakketten kunnen toegang geven tot de logistieke en financiële gegevens van verschillende fabrieken. De belangrijke functies van een ERP-systeem Beschrijving Studie en ontwerp R&D, marketing, Product Lifecycle Management (PLM), ecologisch design Aankopen en leveringen Beheer van de aankopen, van leveranciers, van de verschillende contracten en leveringsplannen. Bestellingen bij leveranciers in voldoende hoeveelheden om op het goede moment voorraden aan te vullen volgens de vraag, de productie, of om op te slaan. Deze functies betreffen vooral het commercieel beheer, de productie, de logistiek en de financiën. Ze zijn in min of meerdere mate uitgewerkt volgens de activiteit van het bedrijf en de betreffende materialen of producten. Ontvangsten en voorraad Planning, controle van de grondstoffen en producten, geschillen, kwaliteit, opslag of transfers, verpakking en bewaring. Productie, onderhoud en voorraad Planning van de productie volgens de vraag, de capaciteit en de middelen. Kwaliteitscontroles. Herstellingen en preventief onderhoud van de machines. Verkoop en klantenrelaties Offertes, onderhandelingen en verkoop, opvolging van de klanten. Het commercieel beheer en het beheer van de klantenrelaties zijn in min of meerdere mate uitgewerkt volgens de activiteit van de onderneming. Distributie en expeditie Voorbereiding van de bestellingen, planning van de verzendingen (cargo, eigen transporten, routeplanning), controle van de uitgaande bestellingen. Human resources en boekhouding Personeelsadministratie en functieomschrijvingen die in min of meerdere mate zijn uitgewerkt. Algemene boekhouding, analytisch en budgettair, fiscale reglementering, financieel beheer. 11

12 Voor volgende functies gebruiken bedrijven doorgaans gespecialiseerde softwarepakketten, maar sommige softwareleveranciers bieden die standaard aan in hun ERP-pakketten. Soms volstaat dat. Onderhoud: planning en optimalisatie van de verschillende onderhoudsprocessen in functie van de orders (herstellingen, preventief en conditioneel onderhoud). Kwaliteit en conformiteit: sommige bedrijven maken van kwaliteit een marketingargument, in de hoop zich zo te onderscheiden van hun voornaamste concurrenten. De kwaliteit wordt dan opgevolgd in al zijn facetten, van de keuze van leveranciers tot en met het geschillenbeheer. Als het kwaliteitsniveau en de kwaliteitsprocessen gemakkelijk geconfigureerd en aangepast kunnen worden, kan men de productie regelen op basis van kwaliteitsvereisten. Logistiek en distributie: bedrijven moeten de bevoorrading van hun productie verzekeren door de best geschikte voorraadniveaus per product aan te houden, in het bijzonder voor de producten die pas in een later stadium geconfigureerd worden. Bij de verschillende logistieke verrichtingen, zoals het optimaliseren van de bevoorrading, de voorbereiding van de bestellingen of het beladen van de transporteurs, gaat het om veel factoren op verschillende niveaus die moeten beheerd worden. Dat is overigens het geval in de B2B- en in de B2C-distributie, en meer en meer via multi-channel en cross-channel logistiek. Besluitvorming en Business Intelligence: de zichtbare kant van het informatiesysteem, dat alle niveaus van de onderneming interesseert. Het operationele management heeft cijfergegevens nodig uit metingen van productiemachines of uit het ERPsysteem (voorraadniveau, aantal gefabriceerde producten, enzovoort). Hoe meer informatie betrouwbaar en onmiddellijk beschikbaar is, hoe wendbaarder een bedrijf kan zijn. ERP-systemen stellen doorgaans een eerste niveau van Business Intelligence voor dat in min of meerdere mate is uitgewerkt. Dienst-na-verkoop: die module is niet vaak aanwezig in ERP-systemen, maar kan zeker het verschil maken. Als het beheer van de technische gegevens zeer goed behandeld kan worden door een configurator, dan laat een dienst-naverkoopmodule toe om de klantentevredenheid te verhogen en verschillende analytische controles te maken, zoals winstgevendheid. Behalve een betere controle van het beheer verzekert deze module ook een betere logistieke flow, gerelateerd aan de klantenrelaties, soms gaande tot en met het beheer van geleende apparaten. 12

13 C. ERP-systemen aangepast aan de bedrijfsactiviteit De ERP-markt lijkt altijd het toneel te zijn van een strijd om marktaandeel, vooral in het middensegment. De concurrentie is heterogeen, met steeds meer internationale ERP-leveranciers die hun oplossingen aanpassen aan KMO s of lokale leveranciers die hun aanbod verrijken op basis van een best-of-breed-aanpak en daarmee meteen dicht bij de specifieke bedrijfsactiviteit aansluiten. In deze context hebben de grote ERP-leveranciers hun aanbod herdacht en bieden ze vooral branchegerichte versies aan, of voorgeconfigureerde versies volgens een bepaalde bedrijfsactiviteit. Sommige ERP-leveranciers gaan zo ver dat ze versies per activiteit maken. Het beheer van alle zakelijke processen maakt deel uit van deze aangepaste software, hoewel niet alle ERPsystemen op hetzelfde niveau zitten. Voor talrijke sectoren bestaan specifieke versies: auto-industrie, ruimtevaart, bouw, gezondheid, farma, voedingsindustrie, chemie, distributie, handel, retail, textiel, publieke sector, banken, verzekeringen, enzovoort. Sinds enkele jaren richten de ERP-leveranciers zich op het ontwikkelen van de software, terwijl de integratoren (Value Added Resellers) de toplaag en zakelijke aanpassingen aanbrengen. In dat geval zal de softwareleverancier de specifieke ERP-pakketten die ontwikkeld werden door zijn VAR-partners, certificeren. Daarnaast zijn er softwareleveranciers die zelf hun ERP-systemen aanpassen aan branches, meestal door in hun standaardaanbod functies te integreren die door hun VAR-partners werden ontwikkeld voor een bepaalde bedrijfsactiviteit. Deze ERP-systemen houden op de best mogelijke manier rekening met de noden van bedrijven in termen van de specifieke bedrijfsactiviteit en worden doorgaans aangeboden door leveranciers of integratoren die de business perfect kennen. Deze oplossingen bieden het beheer van de belangrijkste standaardprocessen aan. Om in aanmerking te komen voor een branche- of voorgeconfigureerde oplossing mag de werking van een bedrijf niet te ver afwijken van die standaardprocessen. Anders loopt u het gevaar op langdurige en kostelijke aanpassingen. Het is noodzakelijk om te verifiëren of uw bedrijf aangepast is aan de voorgestelde processen. 13

14 D. Ergonomie van de systemen De meest geslaagde ERP-projecten zijn diegene die erin slagen om het grootste aantal gebruikers te overtuigen. Naast het verminderen van het aantal muisklikken om een bepaalde actie uit te voeren, gaat het erom om op elk scherm alleen die informatie te tonen die de gebruiker aanbelangt. Een boekhouder zal alleen zicht hebben op de financiële gegevens die hem interesseren, zonder de menu s die gerelateerd zijn aan de voorraden, aan de logistiek, aan de R&D of aan de productie. Het is dus noodzakelijk dat de huidige ERP-pakketten zorgen voor schermen per functie. Goede schermen worden ontworpen volgens de best practices binnen elke bedrijfsactiviteit en bieden meer mogelijkheden om de configuratie te personaliseren. E. Internationaal gebruik De mogelijkheid om een bedrijf te begeleiden bij zijn internationale uitbreiding is een grote uitdaging. Het komt erop aan een ERP-systeem te bieden dat gelokaliseerd is in meerdere landen, meerdere talen, aangepast aan meerdere wetgevingen en toch deel uitmaakt van een internationaal referentiekader voor financiën, logistiek en productie. Dat moet toelaten om in één systeem toch verschillende processen uit te voeren, afhankelijk van de landen of van de bedrijven. 14

15 4 Ad Ultima A. Branches Ad Ultima heeft productie- en distributie-experten in zijn team voor de sectoren fabricatie, project-based manufacturing, distributie en diensten, ophaling en recyclage. Ad Ultima heeft referenties in verschillende branches: hout en meubelen, elektronica en metalen, verpakking en drukwerk, beschutte werkplaatsen, fabricatie, civiele technieken, bouw en constructie, groothandel in technische materialen, engineering en speciale machines, retourlogistiek, kunststoffen. B. Het bedrijf Ad Ultima richt zich op sectoren waarvan het bedrijf de problemen, het taalgebruik en de werking kent. Dankzij die expertise heeft Ad Ultima de processen bij 130 bedrijven geoptimaliseerd. Ad Ultima is de eerste Microsoft Dynamics AX-partner in België. Het actieterrein van de onderneming verbreed steeds meer. Via Partner Power superviseert Ad Ultima de uitvoering van projecten in 50 landen. De software die Ad Ultima voorstelt, zorgt ervoor dat de processen geoptimaliseerd worden en dat de productiviteit verbetert. Gebaseerd op Microsoft Dynamics AX zijn dat: Enterprise Ressource Planning (ERP) Business Intelligence (BI) Documentbeheer (EDM) Integratie van ERP en Product Lifecycle Management (PLM) 15

16 C. Doelgroepen Kleine, complexe bedrijven: versnelde implementatie van Microsoft Dynamics AX voor bedrijven waarvan de productieen planningsprocessen complex en de budgetten strak zijn. Die bedrijven verkiezen kortlopende projecten en een snelle projectuitvoering. Middelgrote en grote bedrijven : voor bedrijven die hun productieprocessen kunnen aanpassen aan voorgeconfigureerde processen. Indien van toepassing kan de implementatie onmiddellijk plaatsvinden, zonder de analysefases die klassieke ERPprojecten te moeten doorlopen. D. Beschrijving van het voorgeconfigureerde aanbod: Ready-2-Benefit Ready-2-Benefit is de voorgeconfigureerde versie van Microsoft Dynamics AX door Ad Ultima. Dat voorgeconfigureerde ERPsysteem onderscheidt zich op verschillende niveaus van klassieke ERP-installaties, door zijn vooraf gedefinieerde en volledig gedocumenteerde processen. Het doel van Ad Ultima bestaat erin om productiebedrijven sneller te automatiseren en te beheren. Steunend op een sterke knowhow uit de sectoren waar Ad Ultima actief is, implementeert het bedrijf zelf deze software. Ready-2-Benefit vertraagt de uitvoering van alle mogelijke bedrijfsprocessen in Dynamics AX allerminst, omdat de klant beschikt over een complete versie van het product waarin de operationele gegevens ingevoerd zijn. Na een controle van de geschiktheid van de oplossing met de noden van het bedrijf tijdens de voorverkoop kan de standaard implementatie beginnen. Na een paar dagen opleiding kan de klant zelf zijn voorgeconfigureerde processen toepassen van begin tot eind. De eventuele specifieke karakteristieken van de onderneming kunnen op om het even welk moment toegevoegd worden. 16

17 Ad Ultima doet beroep op een bewezen methodiek om Ready-2-Benefit te implementeren: Korte implementatie met een minimale impact op de bedrijfswerking Meteen van start met werkende processen Lager budget, betere controle, maximale ROI Laag tot onbestaand projectrisico Een versnelde opleiding Na een eerste voorgeconfigureerde versie gewijd aan productiebeheer, stelt Ad Ultima een tweede versie voor aanbedrijven die in projecten produceren, door het toevoegen van case management. E. Functies van Ready-2-Benefit Finance Master data Sales Purchase Logistics & Warehouse Planning & Production 17

18 F. Voorbeelden van implementaties Het Franse ANRH (Association pour l insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés, een vereniging voor de reïntegratie van personen met een handicap) heeft 21 vestigingen die bijna alle aangepast zijn aan de mogelijkheden van de werknemers. Er werken bijna mensen. Het bedrijf koos in 2011 voor de implementatie van een vooraf geconfigureerde versie van Microsoft Dynamics AX 2012 (Ready-2-Benefit) op alle locaties. Het ERP-systeem dekt alle behoeften van de business (inkoop, verkoop, voorraden, productie, projectmanagement, financieel management, supply chain, verzending en transport) en is via een interface verbonden met de HR-software en de timemanagementsoftware van Kronos. Met Microsoft Dynamics 2012, in de Ready-2-Benefit uitvoering, beantwoordde het ANRH aan belangrijke uitdagingen: het vernieuwen van het informatiesysteem via een moderne, duurzame en effectieve oplossing beheer van de veelheid en diversiteit van haar huidige en toekomstige activiteiten verbetering van het voorspellen van het workloadmanagement om beter inzicht in de activiteitsgraad van het personeel te krijgen verbeteren van de kostenanalyse verbetering van de verdeling van de productie-uren, om een betere analyse van de rentabiliteit van verschillende activiteiten mogelijk te maken en om vooruitgang te boeken in de verkoopinspanningen verbeteren van het algemene beheer van klantrelaties De Groep Mecatherm ontwerpt, fabriceert en installeert geautomatiseerde productie-apparatuur voor industriële bakkerijen. Mecatherm en zusterbedrijf Gouet zijn wereldleider in hun sector, met een geïnstalleerd machinepark van meer dan 400 actieve automatische lijnen en een internationale groei die voor meer dan 80% van de activiteit zorgt. De voortdurende groei van Mecatherm is hoofdzakelijk gebaseerd op een performante Onderzoek en Ontwikkelingsafdeling, die voortdurend innoveert en productieprocessen aanpast om een antwoord te blijven bieden op de eisen van een veranderende markt in een mondiale context. Om aan de top te blijven bij deze marktontwikkelingen heeft Mecatherm de afgelopen jaren zijn productieapparaat vernieuwd, uitgebreid en heeft het bedrijf ook besloten om zich uit te rusten met een nieuw ERP-systeem Microsoft Dynamics AX. Mecatherm koos voor het aanbod van Ad Ultima met Ready-2-Benefit en ADM. De productiviteitswinsten uit deze implementatie, de one-step methodologische aanpak die toelaat om de software sneller te gebruiken, de flexibiliteit van Microsoft Dynamics AX, het gemak van de integratie met bestaande software en de internationale mogelijkheden van het ERP-systeem waren doorslaggevend in de keuze voor Ad Ultima. 18

19 Dit document werd opgesteld door Ad Ultima. Ad Ultima is een Microsoft Dynamics AX Partner en maakt deel uit van The Ad Ultima Group. Voor meer informatie kan u terecht op

20 AD ULTIMA GROUP Beneluxpark Kortrijk Tel: Fax:

A PASSION FOR BUSINESS EFFICIENCY

A PASSION FOR BUSINESS EFFICIENCY A PASSION FOR BUSINESS EFFICIENCY Ad Fluentem: IT In functie van uw bedrijfsstrategie Goed geïnformeerde beslissingen over uw IT-investeringen Uw bedrijfsprocessen helemaal up-to-date en concurrentieel

Nadere informatie

Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX

Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX KEYNOTE Cathy Van Mullem, Business Unit Lead bij Microsoft: You ain t seen nothing yet

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming Extended ERP glovia G2 Veel bedrijven zijn al ver gevorderd in hun automatisering. Deze

Nadere informatie

ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+

ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+ SPOTLIGHT ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+ KEYNOTE Neem een voorsprong: bepaal zelf uw toekomst Microsoft Dynamics NAV 2013 SOLUTIONS Linea Verdace wijder verspreid en sneller geleverd

Nadere informatie

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Samenwerking tussen Alphalogic en Re-Spect CoopCodis:

Nadere informatie

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SOLUTIONS Distri+, de powertool voor groothandels KEYNOTE Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SPOTLIGHT Optimale resourceplanning bij

Nadere informatie

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS INTERVIEW Bert Kuypers over verandering en risico 2 4 6 7 Foto: Sofie Van Hoof PROFIEL VAN DECFO Bewaker van niet-financiële gegevens Foto: PWC RISICO Evenwicht tussen risicovermindering en prestatiedrang

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt KEYNOTE Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt SOLUTIONS De Boer kiest met Microsoft Dynamics NAV en ifacto voor standaard software en toekomstzekerheid TRENDWATCHER Van cijfergegevens naar ondernemingskennis

Nadere informatie

WERK INVENTIEF. Microsoft Dynamics NAV 2009 Eenvoudig. Inventief. Innovatief

WERK INVENTIEF. Microsoft Dynamics NAV 2009 Eenvoudig. Inventief. Innovatief WERK INVENTIEF Microsoft Dynamics NAV 2009 Eenvoudig. Inventief. Innovatief EENVOUD De bedrijfsoplossing met meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd Snel te implementeren, eenvoudig te configureren

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING Deel 3 beschrijft de rol van informatiesystemen in de verbetering van bedrijfsprocessen en het besluitvormingsproces

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Kritische succesfactoren bij een ERP-implementatie

Nadere informatie

Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling

Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling Geen enkele sector wordt zo door vernieuwing en innovatie gestuurd als de sector van informatica en telecommunicatie. Een generatie duurt

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

advantage groei Een gecontroleerde BUSINESS

advantage groei Een gecontroleerde BUSINESS advantage BUSINESS IBS BENELUX WINTER 07/08 Een gecontroleerde groei BUSINESS INTELLIGENCE WAT BEREIKT U ERMEE? KEN UW KLANT CRM IS VOLWASSEN GEWORDEN EFFICIËNTE DISTRIBUTIE IBS IS EXPERT IN LOGISTIEK

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte MAGAZINE Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect Bedrijfssoftware als ondersteuning voor uw strategie Cloud Computing: Hoofd

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie