beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces:"

Transcriptie

1 Maintenance Improvement Program Het Maintenance Improvement Program (MIP) is de chronologisch volgende stap na het doorvoeren van een Maintenance Business Review (MBR). Deze laatste biedt het bedrijf een overzicht van het beheer, de organisatie en de performantie van het onderhoud. Het MIP heeft als doel de resultaten en aanbevelingen van de MBR in de realiteit om te zetten. beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces: een preventief onderhoudsplan toepassen van best practice condition based maintenance technieken een wisselstukken filosofie op maat van de bedrijfsnoden data- en documentatie management ondersteunend CMMS software optimalisatie van de vaardigheden van alle betrokkenen in het onderhoudsproces Maintenance management is een ondernemerstaak De eerste stap in uw partnerschap met Siemens is het doorvoeren van een zakelijke analyse van uw onder- Services voor industrie Maintenance Improvement Program Veelomvattend procesbeheer Siemens Industrial Services beschikt over specialisten die een breed gamma van onderhoudsprocessen en subprocessen beheersen: eenvoudige onderhoudsactiviteiten die kunnen uitgevoerd worden door (productie) operatoren optimalisatie van de onderhoudsactiviteiten om een gewenste

2 Prestatiepiramide met definitie van de verschillende prestatieniveaus Prestatieniveau 5: De onderhoudsorganisatie bewaakt de systematiek en de processen geregeld, zorgt continu voor verbeteringen en behoort tot de beteren in de industriewereld. Prestatieniveau 3: De onderhoudsorganisatie en individuele personen stellen verbeteringsplannen op voor de systemen. De verbeteringen worden in min of meerdere mate doorgevoerd in het bedrijf. Prestatieniveau 1: De onderhoudsorganisatie weet niet dat er alternatieven zijn. Er is geen intentie, of onderzoek om de bestaande onderhoudsprocessen te wijzigen. houd, om mogelijke verbeteringen te identificeren en te evalueren, vanuit het oogmerk van onderhoudskosten en de beschikbaarheid van uw productieapparaat. Op basis van de analyse en van uw zakelijke doelstellingen, ontwikkelen wij samen met u een geoptimaliseerde oplossing voor uw onderhoudsprocessen. Deze oplossing bepaalt de te nemen verbeteringsmaatregelen en de inschatting van de te verwachten besparing. Een overeenkomst gebaseerd op resultaten De sleutel tot een win-win partnerschap met Siemens is het gepersonaliseerde, op resultaat uitgewerkte contract dat wij u voorstellen. In dit contract zijn Key Performance Indicators (KPI) verwerkt, die u en ons toelaten de voortgang van de verbeteringen aan uw maintenance en de mate van succes van de samenwerking te meten. Deze KPI's vormen ook de basis voor het bepalen van hoe de vruchten van dit gezamenlijk succes tussen de ondertekenaars van het contract worden verdeeld. KPI's worden gemeenschappelijk bepaald, in overeenstemming met de doelstellingen van de contractuele diensten en uw zakelijke objectieven. Voorbeelden van KPI's zijn de technische beschikbaarheidsgraad van uw site, de betrouwbaarheidsgraad en de operationele kostprijs. Uw rechtstreekse voordelen? Hogere productiviteit, betrouwbaarheid van de uitrusting en Return On Investment (ROI) Beschikbaarheid en performantie van uw uitrusting op lange termijn Vlot en gepland budgetteren en transparante kostenstructuur Minimale onderhoudskosten per geproduceerde eenheid Externe specialisten met specifieke onderhoudservaring brengen het onderhoudsproces op een hoger niveau Prestatieniveau 4: De onderhoudsorganisatie implementeerde de verbeteringsplannen met afgelijnde systematiek en processen, die onderwerp zijn van voordurende monitoring en verbeteringen. Prestatieniveau 2: De onderhoudsorganisatie en individuele medewerkers beseffen dat de huidige werkwijze niet voldoet; veranderingen zijn noodzakelijk om het bestaande onderhoudssysteem en prestaties te verbeteren. Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties. Services voor industrie Maintenance Improvement Program

3 Delegation of specialists Er zijn voldoende situaties denkbaar, waarbij het uw interne onderhoudsploeg of engineeringsteam aan mankracht of aan specifieke kennis ontbreekt. Ook in die gevallen kan Siemens een of meerdere specialisten delegeren, om met uw team samen te werken. Daarbij zijn in de praktijk korte of lange periodes denkbaar. Wij passen onze termijn aan, volgens de vraag van de klant. Het pallet van beschikbare product- en systeemspecialisten is zeer ruim (aandrijvingen, procesbesturingssysteem, PLC, ). Waarom een beroep doen op externe specialisten? De kostendruk waaraan alle bedrijven heden ten dage onderhevig zijn zorgt ervoor dat iedere afdeling bemand is in lijn met een normale gemiddelde werkbelasting. Bij het aangaan van grotere projecten of bij het verdwijnen van capaciteit (ziekte, verloop, ) wordt men automatisch geconfronteerd met piekbelastingen. Hier kan een externe specialist wonderen doen en vermijden dat een tijdelijke piekbelasting ontspoort naar een blijvende overbelasting van een team. Een andere reden voor het inhuren van externe specialisten is te vinden Services voor industrie Delegation of specialists

4 in het feit dat de investering rendabeler is dan het voortdurend bijscholen van interne specialisten. Wat doen externe specialisten? Naast assistentie bij piekbelasting van uw onderhoudsploegen, kunnen externe specialisten ook meewerken aan specifieke taken, zoals in het kader van uw preventief onderhoudsprogramma of specifieke projecten. Zij kunnen echter evengoed worden ingezet om specifieke kennis binnen te halen, om "on the job" training te geven aan uw mensen. Zij kunnen de kennisstand van uw team in kaart brengen, met betrekking tot een product of systeem van Siemens, zij kunnen de behoeften detecteren en specifieke scholingsacties inleiden. Uw rechtstreekse voordelen? Versterking van uw onderhoudsstaf door een hooggeschoolde specialist Optimale overdracht van technische kennis voor het verhelpen van problemen On the job training, op het materiaal dat in uw bedrijf is geïnstalleerd Gevoelige daling van uw traditionele opleidingskosten Interessante tarieven. Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties. Services voor industrie Delegation of specialists

5 Electrical Integrity Check Een geheel van metingen en analyses, waarmee we kunnen nagaan of elektrische laag-, midden- en hoogspanningsnetten voldoen aan de normen, reglementen en vereisten (vb. AREI, EN 50160), op het vlak van veiligheid en bedrijfszekerheid. Hoe en wat? Een elektrische integriteit controle slaat op een aantal aspecten van het netwerk Meting van de elektrische grootheden en waarden Meting van de netkwaliteit (volgens EN 50160) Meting van overgangsverschijnselen (harmonischen, transiënten, ) Berekeningen van laststroom Berekeningen van kortsluitstroom Onderzoek naar de selectiviteit Motoraanloop en de invloed op het net. Methode en hulpmiddelen Siemens beschikt over alle nodige, eigentijdse hulpmiddelen om al deze tests en taken uit te voeren. Zo bijvoorbeeld zetten wij een Dewetron net analysetoestel in, voor het opsporen van transiente verschijnselen op het net, voor analyse van de netkwaliteit volgens de norm EN50160 of voor het bepalen van de powerfactor. Maar vooral onze competente medewerkers maken het verschil Services voor industrie Electrical Integrity Check

6 De Electrical Integrity Check maakt onder meer een gebruik van het Siemens Network Calculation programma (SINCAL), een eigentijds softwarepakket voor de berekening van elektrische netwerken, maar ook gas-, water- of stoomdistributienetten. SINCAL is Windows gebaseerd, is modulair opgebouwd en combineert verschillende rekenprogramma's, databases en grafische toepassingen. Het kan een groot aantal knooppunten aan, werkt met verschillende spanningsniveaus en biedt grafische input mogelijkheden. SINCAL maakt het mogelijk het net te analyseren bij uitval van bedrijfsmiddelen, bij de opstart van motoren, bij kort- of aardsluiting én als de exploitatietoestand verandert. SINCAL laat toe de selectiviteit te onderzoeken, zwakke punten te ontdekken, verliezen te minimaliseren, het personeel te scholen en inzicht te geven in de bestaande structuur van het net. Onderzoek naar de conformiteit met normen en reglementen hoort hier uiteraard bij. Uw rechtstreekse voordelen? Beveiliging van machines en processen, de veiligheid van uw medewerkers Voorkomen van ongeplande stilstandtijden Besparingen op uw energierekening Grondige kennis van, en inzicht in de diverse exploitatiemogelijkheden van uw installatie Optimalisering van de stroomdistributie bij aanpassingen aan de productie-eenheid Transparante kijk op de elektrische hoeveelheid (spanning, stroom, weerstand), op laststroom, kortsluitstroom, overgangsfenomenen, opstartstroom,. Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Services voor industrie Electrical Integrity Check Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

7 Profibus audit P R O F I B U S Voor industriële netwerken die niet via TCP/IP (Internet) lopen is Profibus onmiskenbaar de huidige Europese standaard. Aan het concept van Profibus heeft Siemens van bij de aanvang in niet geringe mate bijgedragen. Bijgevolg zijn veruit de meeste van onze toestellen en systemen compatibel met, of rechtstreeks aansluitbaar op Profibus (aandrijvingen, PLC's, visualisering, PC, PG, NC, ). Waarom een Profibus audit? Een perfecte werking van Profibus netwerken is een kwestie van het 100% opvolgen van de opbouwvoorschriften door de verantwoordelijke installateur. Als er fouten tegen die voorschriften werden begaan, wordt het hele systeem blootgesteld aan diverse risico's. Zo kunnen bijvoorbeeld storingen optreden in de eigenlijke communicatie tussen de verschillende deelnemers. Deze leiden vaak tot productie- en gegevensverliezen en extra reparatiekosten. Als het netwerk niet conform de opbouwschriften is opgebouwd, kunnen overspanningen optreden. Die storing plant zich via de bus voort naar alle deelnemers. Deze worden dan blootgesteld aan een piekspanning waardoor ze individueel defect kunnen gaan. U mag het zich niet inbeelden, dat uw processor, uw bedieningspaneel en uw decentrale periferie het allemaal op hetzelfde moment zouden gaan begeven Ook latente problemen kunnen wij opsporen en oplossen. Een latent probleem doet zich soms voor, soms ook niet, het treedt sporadisch op.. Dan komen er speciale meettoestellen aan te pas, die wij hebben. Een ander belangrijk element is de netwerkbelasting. Deze moet worden getest en ook dat kunnen onze specialisten voor u doen. Services voor industrie Profibus audit

8 Voor Na Uw rechtstreekse voordelen? Voorkoming van grote ongeplande kosten, als gevolg van lange ongewenste stilstandtijden en defecte toestellen of systemen. Advies van een ervaren specialist, met als doel de beschikbaarheid van uw installatie op te drijven. Gedetailleerd rapport, dat als basis dient voor uw onderhoudsplanning, uw budgetplanning en het beheer van uw wisselstukken. Correcte inventaris van uw hele installatie Services voor industrie Profibus audit Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

9 PCS 7 System Administrator Onder System Administratorship verstaan we: het gedeeltelijk overnemen van de systeemgerelateerde beheerstaken van uw PCS 7 installatie, met als doel onder de gegeven voorwaarden de optimale performantie en de maximale systeembeschikbaarheid te bereiken, te verbeteren en te behouden. Wat omvat de System Administrator? Binnen de PCS 7 System Administrator service overeenkomst wordt in een eerste fase gezorgd voor de analyse en de correcte documentatie van het betrokken systeem. Deze fase omvat het registreren van beelden (images/ back up), het samenstellen van een software farde én een service document pér PC in het systeem. Doel is snel opnieuw on-line te kunnen gaan na een computercrash. In de System Administrator formule zijn overigens een tiental diensten begrepen. 1. Meten van de netwerkbelasting Bedoeling is: het vooraf detecteren van de verzadigingsdrempels in het netwerk en zo ongeplande stilstand te voorkomen. SIMATIC Software 2. Controle op systeemfouten van het bedrijfssysteem analyse van systeemmeldingen Omdat de installatie continu verder wordt ontwikkeld én steeds in bedrijf is, is een veelvuldige controle op systeemfouten (Windows) en programmeringsfouten noodzakelijk. Anders kan het systeem ongewild vastlopen, met productieverlies als voornaamste gevolg. 3. Controle van de PCS 7 log files Deze log files signaleren potentiële of latente problemen, die preventief kunnen worden verholpen, wat alweer een crash kan voorkomen. 4. Controle van hard- en software (HW/SW) componenten van de PC's Deze controle is drieledig: het opsporen van hardware aansluitingsproblemen (systeemcrash) het controleren van problemen op de harde schijf (performantie) het controleren van noodzaak voor hot fixes (software veroudering en gebruiksvriendelijkheid van jongere versies). Services voor industrie PCS 7 System Administrator

10 5. Begeleiding bij programmering en/of configuratie De stabiliteit van het systeem wordt bevorderd door te programmeren en/of configureren volgens de regels van de kunst. 6. Planning en coördinatie van te leveren prestaties tijdens geplande stilstanden Hierdoor kan een geplande stilstandtijd zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. 7. Opstellen van procedures voor gebruikers Het gaat om procedures die worden gebruikt bij de installatie van nieuwe projecten of bij herinstalleren van een bestaand project (zoals vanuit een back-up), zodat stapsgewijze een correcte werking kan worden verzekerd. 8. Opleiding in het correct nemen van back-ups In PCS 7 is het nemen van back-ups van een project afhankelijk van de software versie. Vandaar het grote belang om recente programmawijzigingen correct te archiveren, om in geval van een crash de oorspronkelijke toestand snel en grondig te kunnen herstellen. 9. Preventief onderhoud van de PC's De PC's worden vervuild door blootstelling aan de heersende omgevingsfactoren. Naast reiniging en Wat? Gedeeltelijke overname van systeemgerelateerde administratieve taken Meten en bewaken van netwerkoverbelasting Creëren van beelden Analyse van systeemfeedback en waarschuwingen Controle van PCS 7-logbestanden Controle van pc-hardware en -software Training Werkplanning en -coördinatie Gebruikersprocedures opstellen Frequent back-ups maken het vervangen van ventilatoren omvat het onderhoud ook de controle op een degelijke werking van de batterijen. 10. Optioneel: de stand-by PC Een stand-by PC (vervang PC) kan in geval van de hardwarematige uitval (moederbord, voeding, ) van een PCS 7 client of server de hersteltijd in belangrijke mate beperken. Uw rechtstreekse voordelen? U haalt het maximum uit uw PCS 7 systeem U voorkomt ongeplande uitvaltijden U bent zeker van snelle herstelling bij ongeplande uitval U beschikt steeds over de meest recente software en stabiele hardware U krijgt regelmatig het juiste advies om de prestaties van uw PCS 7 systeem optimaal te houden Doel? Optimale performantie en maximale beschikbaarheid van het systeem Ongeplande uitval ten gevolge van overbelasting vermijden Ongeplande uitval tot een minimum beperken (snel herstel) Ongeplande uitval vermijden Systeemcrash en ongeplande stilstand vermijden Stabiliteit van de machine verbeteren Kennis van uw personeel verhogen Zoveel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd Verzekeren dat het programma correct wordt gebruikt Ongeplande uitval tot minimum beperken (snel herstel) Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties. Services voor industrie PCS 7 System Administrator

11 Tools & Instruments Supply Een belangrijk gedeelte van de materiaalleveringen voor onderhoud en kwaliteitzorg, maar ook voor onderzoek en ontwikkeling, betreft de levering op afroep van werktuigen, meettoestellen en testuitrusting. Dit proces houdt typisch ook ingewikkelde taken in, voor de aanschaf, de organisatie en op het vlak van de procedures. Hierdoor ontstaan betekenisvolle kostenfactoren. Wat verstaan we onder ter beschikking stellen van instrumenten en werktuigen? Siemens stelt u een betere, meer efficiënte manier voor om u werktuigen, meet- en testapparaten op afroep en vooral snel te kunnen bestellen. Eerst en vooral hebben wij de gespecialiseerde kennis, de instrumenten en de werktuigen zelf, naast aantrekkelijke aanschafvoorwaarden, de capaciteit voor een intelligente gegevensverwerking én een ruime pool voor de verhuring van de juiste uitrusting. Onze meetapparaten en werktuigen worden na ieder gebruik grondig bekeken en regelmatig onderhouden. Wij kalibreren ze ook op regelmatige basis. U beschikt op elk moment over materiaal dat getest en vrijgegeven is volgens alle van toepassing zijnde voorschriften. Over welke taken en diensten gaat het? Het ter beschikking stellen van instrumenten en werktuigen kan op meerdere manieren en is gebaseerd op een aantal organisatorische- en verwerkingstaken: aanschafmethode: uitrusting kan worden gehuurd, geleased of aangekocht. U beslist, op basis van de kostprijs en de gebruikstermijn, welke oplossing voor u het meest kosteneffectief is Services voor industrie Tools & Instruments Supply

12 beschikbaarheid: wij bieden eigentijdse bestelmethodes met een minimum aan administratieve inspanningen voor keuzebepaling, bestelling en orderopvolging. Uitrusting en werktuigen worden rechtstreeks geleverd, ook op werven administratie: bedrijfsbrede administratie, of per departement, of per werkpost, met duidelijke rapportering om een economisch gebruik te verzekeren Professionele optimalisering en bewaking van test- en kalibreringscycli. Uw rechtstreekse voordelen? Betrouwbare levering aan uw medewerkers, op een kosteneffectieve basis Lagere kosten, minder vastliggend kapitaal Hogere kwaliteit van de uitrusting Conform met eisen voor veilige bediening en calibrering Meer efficiënt aankoopproces Minder administratieve beslommeringen bij het beheer en de supervisie van uw uitrusting Services voor industrie Tools & Instruments Supply Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

13 Service op Quality Control Systemen Het onderhoud van uw systeem voor kwaliteitscontrole (QCS) is vitaal voor uw bedrijf. Siemens biedt op dit vlak een compleet dienstenpakket aan, voor preventief en ongepland correctief onderhoud en herstelling, met inbegrip van een helpdesk service. Helpdesk De helpdesk service garandeert volgende prestaties Technologische ondersteuning over de telefoon Off-site ondersteuning voor alle QCS componenten, via telefoon, of remote log-in Ingrepen in de systeem- en gebruikersoftware, voor zover deze deel uitmaken van een door Siemens geleverde QCS toepassing QCS Fouten analyse Voorkomende problemen worden verholpen, met inachtneming van volgende procedures: analyse van de aangeduide problemen en fouten bespreking van de mogelijke oplossingen met de klant en implementatie ervan als het probleem niet binnen een maximum toelaatbare tijd op te lossen is, zal Siemens voor de klant een aanvaardbare werkomgeving trachten op te zetten, tot een servicetechnicus ter plaatse kan tussenkomen Services voor industrie Service op Quality Control Systemen Nat gedeelte Droog gedeelte Afsluitende groep Stofophoping Zeefgedeelte Egoutteur Perspartij Voordroging Lijmpers Nadroging Kalander Oprolling Druklip Mengpomp Stofophopingspomp Debiet Consistentie Stelmotoren Stelmonden Dampbelkast Droogcilinder Dampdruk Inductieve Droogcilinder rolverwarming Dampdruk Watermonden Aandrijving V-regeling Zeef-straalverhouding Stofbehandeling Stofbehandeling Stofophoping Vocht langs Vocht haaks As Formatie Dikte haaks Vocht langs Vocht haaks Oppervlak Oppervlaktemassa langs Oppervlaktemassa haaks

14 Preventief Op uw QCS worden volgende functies en componenten preventief bewaakt en getest Testen en noodzakelijk onderhoud van alle mechanische componenten Testen en onderhoud van alle elektrische componenten Testen en kalibreren van sensoren Proces- en systeemondersteuning Bedienertraining Softwarebeheer Gegevensbescherming bij de huidige software Rapportering na elke ingreep, met probleemomschrijving en voorstellen voor oplossingen. Uw rechtstreekse voordelen? Het maximum halen uit uw systeem voor kwaliteitscontrole Het veilig stellen van de kwaliteit van uw eindproducten Eliminatie van "opnieuw beginnen" Minimalisering van specifieke productiekosten Een snelle interventieservice, de klok rond Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Services voor industrie Service op Quality Control Systemen Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

15 LV, MV & HV Maintenance Het onderhoud van laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties is een kwestie van het regelmatig preventief onderhouden van hun onderdelen, schakelaars, transformatoren, Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden zal de onderhoudsfrequentie hoger of lager liggen, van zowat vijf jaar bij normale toestanden, tot minstens tweejaarlijks of zelfs jaarlijks in sterk vervuilde en stoffige omgevingen. Hoe gaat het in zijn werk? Preventief onderhoud van de schakelapparatuur is voornamelijk gericht op het voorkomen van uitval. Siemens stuurt gespecialiseerd personeel ter plaatste om uw installaties functioneel te testen en te meten. Zo worden verborgen fouten ontdekt en hersteld. Van deze bevindingen wordt een gedetailleerd rapport opgesteld omtrent: de elektrische meetwaarden (isolatieweerstand, regelwaarden van beveiligingsrelais, ) Services voor industrie LV, MV & HV Maintenance

16 de mechanische controle (aandraaimoment van schroefverbindingen, ) de vastgestelde problemen en hun oplossing de punten die een bijzonder toezicht vergen. Uw rechtstreekse voordelen? Regelmatig en planmatig onderhoud, door de constructeur van de uitrusting Voorkoming van ongeplande stilstandtijden Voorkoming van gevaarscheppende situaties Betrouwbare planning van onderhoud- en stilstandtijden Voorrang bij levering van wisselstukken Industriële reiniging, onder controle van een specialist. Services voor industrie LV, MV & HV Maintenance Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Als bedrijf streven we naar een veilige werkomgeving. Om dit te verwezenlijken zijn we VCA gecertificeerd.

Als bedrijf streven we naar een veilige werkomgeving. Om dit te verwezenlijken zijn we VCA gecertificeerd. Een betrouwbare partner voor een kwalitatieve service Technovia combineert de persoonlijke toewijding en betrokkenheid van een klein bedrijf met de vakkennis en totaalservice van de grotere spelers. Wij

Nadere informatie

24/7 Support & advies

24/7 Support & advies Danfoss Drives Service Verhoog uw productie rendement en vermijd stilstand van uw installatie Het Danfoss Drives Team staat ter beschikking voor het oplossen van al uw automatiseringsprojecten 24/7 Support

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC)

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) Hedendaagse onderhouds- en operationele ploegen moeten tot in detail begrijpen wat er fout zou kunnen gaan, hoe dat kan gebeuren, de waarschijnlijkheid, de operationele en

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Diensten noodverlichting

Diensten noodverlichting Diensten tot uw dienst Een waar u op kunt rekenen als het moet: een kwestie van onberispelijke kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook die van de inbedrijfstelling en het onderhoud

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten.

ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten. ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten. Iseco, gekend om haar specia listische service op hoog niveau. Omwille van de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid heeft alle apparatuur

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

De toekomst van omvormers, monitoring en energieopslag. Michiel Klees

De toekomst van omvormers, monitoring en energieopslag. Michiel Klees De toekomst van omvormers, monitoring en energieopslag Michiel Klees mklees@mastervolt.com 21-03-2017 Historie residentiele PV omvormers Mastervolt produceert al 25jr PV omvormers, met alle concepten ervaring.

Nadere informatie

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten alfen 2 Sicuro generatoraansluitkasten Traditionele aansluitingen van generatoren bezitten

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Danfoss VLT Trainingen. www.danfoss.nl/vlt

Danfoss VLT Trainingen. www.danfoss.nl/vlt Danfoss VLT Trainingen www.danfoss.nl/vlt Danfoss VLT Trainingen Sinds Danfoss in 1968 als eerste ter wereld op de markt kwam met een in serie geproduceerde elektronische frequentieregelaar, heeft Danfoss

Nadere informatie

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht Wij sturen jouw energie 7 april 2015 FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht De technologie Open gate systeem Via het FixSus open gate systeem is elke variabele, parameter

Nadere informatie

Festo Energy Saving Services

Festo Energy Saving Services Festo Energy Saving Services In 5 stappen naar een duurzame besparing Bespaar meer dan alleen perslucht! Lagere energiekosten en persluchtverbruik Uw hele persluchtsysteem blijft in goede conditie Update

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie. Voor een heldere blik op Power Quality

Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie. Voor een heldere blik op Power Quality 1 Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie Voor een heldere blik op Power Quality Metingen & Advies Opleidingen Power Quality Efficiëntie Continuïteit Veiligheid Energiebesparing Energiemonitoring

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Analyse van storingen In elektrische netten

Analyse van storingen In elektrische netten Analyse van storingen In elektrische netten Inhoudstafel Voorwoord Storingen Typologie van de fouten op transport- en distributienetten Geschreven door P. Rioual, Division R&E d'ede, Service Matériel Electrique,

Nadere informatie

Meet, presteer en rendeer!

Meet, presteer en rendeer! WWW.LAUNDRYDASHBOARD.COM Meet, presteer en rendeer! INFOSHEET Real-time inzicht in de prestatie van uw wasserij is de sleutel naar succes. Laundry Dashboard maakt dit mogelijk. Dankzij intelligente metingen

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Advantage Service Plan

Advantage Service Plan Gepersonaliseerde diensten Advantage Service Plan Een uitstekend beheer van uw onderhoud optimaliseert de beschikbaarheid van uw installatie. De vraag is niet te weten of een systeem defect zal geraken,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Studiedag WKK - IBGE. Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk IBGE-BIMBIM. 7 juni 2007

Studiedag WKK - IBGE. Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk IBGE-BIMBIM. 7 juni 2007 Studiedag WKK - IBGE 7 juni 2007 IBGE-BIMBIM Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk Door J.P. VAN WINGEN Gedelegeerd bestuurder E. VAN WINGEN NV WKK financieel WKK 1 MWe Investering :

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance 3 Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van services

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Stel dat Productiedata de nieuwe bron van concurrentievoordeel is? En dat Siemens Productiedata analyse eenvoudig en betaalbaar

Nadere informatie

Zuinig met energie, niet met comfort Bespaar tot 40% op uw energiefactuur

Zuinig met energie, niet met comfort Bespaar tot 40% op uw energiefactuur Zuinig met energie, niet met comfort Bespaar tot 40% op uw energiefactuur 1 Answers for infrastructure. Optimaliseer het energiebeheer van uw gebouw Gebouwen slorpen maar liefst 40% van het wereldwijde

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Rotating equipment Drives Field services

Rotating equipment Drives Field services Tijdens een preventieve inspectie, werd in één van de vier compressoren een foutmelding vastgesteld op de ABB ACS800-4 regelaar. De service engineer van het compressorbedrijf maakte melding van deze calamiteit

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Bijlage C Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Behorende bij de overeenkomst wegens : Nieuwbouw twee 300 m schermenschietbanen op de Johannes Postkazerne te

Nadere informatie

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management Total Life Cycle Management Risicobeheersend en strategisch asset management Imtech Automation Solutions Alex Elandt (Business Consultant) Pag 1/15 Total Life Cycle Management v 1.2 03 maart 2010 Inleiding

Nadere informatie

Acertys Technical Services. Tot uw dienst

Acertys Technical Services. Tot uw dienst Acertys Technical Services Tot uw dienst Service specialisten voor elk product Een uitgebreid team van vakbekwame en gemotiveerde technici staat tot uw dienst. Vandaag zijn dit meer dan 45 Service Engineers,

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Nieuwe SIMATIC HMI Panels

Nieuwe SIMATIC HMI Panels SIMATIC HMI Panels Nieuwe SIMATIC HMI Panels Eenvoudige migratie siemens.nl/hmi SIMATIC HMI Basic Panels - voor eenvoudige applicaties De SIMATIC HMI Basic Panels bieden een voordelige oplossing voor de

Nadere informatie

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING UW PARTNER IN ICT-BEWAKING TSMS: PERMANENTE BEWAKING VAN UW GEHELE ICT-OMGEVING Het bewaken van systemen, netwerken en applicaties is voor organisaties van levensbelang. Tevens worden netwerken steeds

Nadere informatie

Werkbank voor mechanische aandrijvingen

Werkbank voor mechanische aandrijvingen Werkbank voor mechanische aandrijvingen 1 Waar gebruikt men mechanische aandrijvingen? Daar waar mechanische elementen nodig zijn om kracht over te dragen 2 Enkele voorbeelden van mechanische aandrijvingen

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Onderhoud inrichten op toekomst

Onderhoud inrichten op toekomst Onderhoud inrichten op toekomst Leon Pelders, docent onderhoudsmanagement Mikrocentrum 1 Even voorstellen Naam: Leon Pelders - 51 jaar Opleiding: MTS Energietechniek HTS Industriële automatisering LOM17

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman

Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman 1. Managementsamenvatting Dit artikel behandelt mogelijke gevaren van het koppelen

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 3 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van mogelijke

Nadere informatie

Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM

Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM Laat uw Energie efficiënter werken. Bewaking en besturing van PV-systemen met Solar-Log TM Solar-Log TM bewaakt en bestuurt uw PV-systeem Slijtage en schade komen bij alle technische apparaten voor; vandaar

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS SERVICES

VOLVO TRUCKS SERVICES VOLVO TRUCKS SERVICES DRIE UNIEKE PAKKETTEN BESPAAR DIRECT SLIMMER VEILIGER EFFICIËNTER DE TOEKOMST Er is meer dan alleen uw truck op de weg. Het gaat ook om goede prestaties, een laag brandstofverbruik,

Nadere informatie

Kostenplanning Geen verrassingen, transparant in kosten Planning van toekomstige budgetten

Kostenplanning Geen verrassingen, transparant in kosten Planning van toekomstige budgetten Rittal Service De juiste service waarborgt de betrouwbaarheid van uw industriële- & IT-applicatie en beschermt de gemaakte investeringen De werkelijke redenen waarom uw onderneming profiteert: Is het een

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic

Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic 1 Waar gebruikt men mechanische aandrijvingen? Daar waar mechanische elementen nodig zijn om kracht over te dragen 2 Enkele voorbeelden van mechanische

Nadere informatie

Meer dan fleetmanagement

Meer dan fleetmanagement www.toyota-forklifts.nl TOYOTA I_SITE Meer dan fleetmanagement Hoe verminder ik mijn schadekosten? Wat is mijn optimale vlootomvang? Hoe verhoog ik mijn bezettingsgraad? Welke bestuurders hebben extra

Nadere informatie

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Introductie IHCS Introductie Industrial HVAC Control Solutions Commissioning in Farmacie Uitgangspunten van de Farmacie Commissioning

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Stations Automatisering. Vooruitgang of tijdbom

Stations Automatisering. Vooruitgang of tijdbom Stations Automatisering Vooruitgang of tijdbom 1 Overzicht Inleiding Ervaringen met SA en Beveiligingen Firmware Hardware Tools Windows en KA Organisatie Mogelijke problemen in de toekomst Mogelijke oplossingen

Nadere informatie

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden? Onderhoud wordt al

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen komt een ieder aan

Nadere informatie

GE Energy Industrial Solutions. GE s Intelligente Motor Management Systeem. EntelliPro. Motorbeveiliging & Motorcontrole. GE imagination at work

GE Energy Industrial Solutions. GE s Intelligente Motor Management Systeem. EntelliPro. Motorbeveiliging & Motorcontrole. GE imagination at work GE Energy Industrial Solutions GE s Intelligente Motor Management Systeem EntelliPro Motorbeveiliging & Motorcontrole GE imagination at work Kenmerken en voordelen Ontwerp Kenmerken Snelle opstart, geen

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016 Technische Briefing Overzicht Nucleair Park 11 januari 2016 Overzicht van het nucleair park Doel 1 15 februari 2015: volgens de wet van 2003 wordt de elektriciteitsproductie na 40 jaar uitbating stop gezet

Nadere informatie

OTIS Smart Maintenance

OTIS Smart Maintenance OTIS Smart Maintenance Altijd in beweging! Altijd in beweging! OTIS Smart Maintenance onderhoud op een hoger niveau OTIS is al 160 jaar toonaangevend op het gebied van installeren, repareren en moderniseren

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening

fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening fudura-enexis.nl Fudura, de nieuwe naam in energievoorziening Wat er ook gebeurt, uw bedrijf heeft continuïteit nodig. Daarom wilt u zeker weten dat uw energievoorziening goed geregeld is. Betrouwbaar

Nadere informatie

Vitale assets. Elektriciteitsverbruik als graadmeter voor conditiegestuurd onderhoud

Vitale assets. Elektriciteitsverbruik als graadmeter voor conditiegestuurd onderhoud Vitale assets Elektriciteitsverbruik als graadmeter voor conditiegestuurd onderhoud Elektriciteitsverbruik als graadmeter Big Data Pilot: De slimme sluis Met eenvoudige energiesensoren kunnen we het onderhoud

Nadere informatie

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen De KMO heeft steeds grotere uitdagingen op ICT vlak 1. Inleiding 2. ICT Strategisch inzetten om uw doel te realiseren 3. ICT Support kan

Nadere informatie

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Een Inleiding tot Software Engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Software engineering De economie is compleet afhankelijk van software. Meer en meer systemen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service (DaaS) bundelt computerapparatuur en accessoires van wereldklasse, levenscyclusservices en HP expertise met toegevoegde

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Profibus in de procesindustrie 2 Jaap Westeneng PROFIBUS in de procesindustrie Aansluiting

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie