beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces:"

Transcriptie

1 Maintenance Improvement Program Het Maintenance Improvement Program (MIP) is de chronologisch volgende stap na het doorvoeren van een Maintenance Business Review (MBR). Deze laatste biedt het bedrijf een overzicht van het beheer, de organisatie en de performantie van het onderhoud. Het MIP heeft als doel de resultaten en aanbevelingen van de MBR in de realiteit om te zetten. beschikbaarheid tegen een economisch aanvaardbare kost te bekomen deelfacetten van het onderhoudsproces: een preventief onderhoudsplan toepassen van best practice condition based maintenance technieken een wisselstukken filosofie op maat van de bedrijfsnoden data- en documentatie management ondersteunend CMMS software optimalisatie van de vaardigheden van alle betrokkenen in het onderhoudsproces Maintenance management is een ondernemerstaak De eerste stap in uw partnerschap met Siemens is het doorvoeren van een zakelijke analyse van uw onder- Services voor industrie Maintenance Improvement Program Veelomvattend procesbeheer Siemens Industrial Services beschikt over specialisten die een breed gamma van onderhoudsprocessen en subprocessen beheersen: eenvoudige onderhoudsactiviteiten die kunnen uitgevoerd worden door (productie) operatoren optimalisatie van de onderhoudsactiviteiten om een gewenste

2 Prestatiepiramide met definitie van de verschillende prestatieniveaus Prestatieniveau 5: De onderhoudsorganisatie bewaakt de systematiek en de processen geregeld, zorgt continu voor verbeteringen en behoort tot de beteren in de industriewereld. Prestatieniveau 3: De onderhoudsorganisatie en individuele personen stellen verbeteringsplannen op voor de systemen. De verbeteringen worden in min of meerdere mate doorgevoerd in het bedrijf. Prestatieniveau 1: De onderhoudsorganisatie weet niet dat er alternatieven zijn. Er is geen intentie, of onderzoek om de bestaande onderhoudsprocessen te wijzigen. houd, om mogelijke verbeteringen te identificeren en te evalueren, vanuit het oogmerk van onderhoudskosten en de beschikbaarheid van uw productieapparaat. Op basis van de analyse en van uw zakelijke doelstellingen, ontwikkelen wij samen met u een geoptimaliseerde oplossing voor uw onderhoudsprocessen. Deze oplossing bepaalt de te nemen verbeteringsmaatregelen en de inschatting van de te verwachten besparing. Een overeenkomst gebaseerd op resultaten De sleutel tot een win-win partnerschap met Siemens is het gepersonaliseerde, op resultaat uitgewerkte contract dat wij u voorstellen. In dit contract zijn Key Performance Indicators (KPI) verwerkt, die u en ons toelaten de voortgang van de verbeteringen aan uw maintenance en de mate van succes van de samenwerking te meten. Deze KPI's vormen ook de basis voor het bepalen van hoe de vruchten van dit gezamenlijk succes tussen de ondertekenaars van het contract worden verdeeld. KPI's worden gemeenschappelijk bepaald, in overeenstemming met de doelstellingen van de contractuele diensten en uw zakelijke objectieven. Voorbeelden van KPI's zijn de technische beschikbaarheidsgraad van uw site, de betrouwbaarheidsgraad en de operationele kostprijs. Uw rechtstreekse voordelen? Hogere productiviteit, betrouwbaarheid van de uitrusting en Return On Investment (ROI) Beschikbaarheid en performantie van uw uitrusting op lange termijn Vlot en gepland budgetteren en transparante kostenstructuur Minimale onderhoudskosten per geproduceerde eenheid Externe specialisten met specifieke onderhoudservaring brengen het onderhoudsproces op een hoger niveau Prestatieniveau 4: De onderhoudsorganisatie implementeerde de verbeteringsplannen met afgelijnde systematiek en processen, die onderwerp zijn van voordurende monitoring en verbeteringen. Prestatieniveau 2: De onderhoudsorganisatie en individuele medewerkers beseffen dat de huidige werkwijze niet voldoet; veranderingen zijn noodzakelijk om het bestaande onderhoudssysteem en prestaties te verbeteren. Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties. Services voor industrie Maintenance Improvement Program

3 Delegation of specialists Er zijn voldoende situaties denkbaar, waarbij het uw interne onderhoudsploeg of engineeringsteam aan mankracht of aan specifieke kennis ontbreekt. Ook in die gevallen kan Siemens een of meerdere specialisten delegeren, om met uw team samen te werken. Daarbij zijn in de praktijk korte of lange periodes denkbaar. Wij passen onze termijn aan, volgens de vraag van de klant. Het pallet van beschikbare product- en systeemspecialisten is zeer ruim (aandrijvingen, procesbesturingssysteem, PLC, ). Waarom een beroep doen op externe specialisten? De kostendruk waaraan alle bedrijven heden ten dage onderhevig zijn zorgt ervoor dat iedere afdeling bemand is in lijn met een normale gemiddelde werkbelasting. Bij het aangaan van grotere projecten of bij het verdwijnen van capaciteit (ziekte, verloop, ) wordt men automatisch geconfronteerd met piekbelastingen. Hier kan een externe specialist wonderen doen en vermijden dat een tijdelijke piekbelasting ontspoort naar een blijvende overbelasting van een team. Een andere reden voor het inhuren van externe specialisten is te vinden Services voor industrie Delegation of specialists

4 in het feit dat de investering rendabeler is dan het voortdurend bijscholen van interne specialisten. Wat doen externe specialisten? Naast assistentie bij piekbelasting van uw onderhoudsploegen, kunnen externe specialisten ook meewerken aan specifieke taken, zoals in het kader van uw preventief onderhoudsprogramma of specifieke projecten. Zij kunnen echter evengoed worden ingezet om specifieke kennis binnen te halen, om "on the job" training te geven aan uw mensen. Zij kunnen de kennisstand van uw team in kaart brengen, met betrekking tot een product of systeem van Siemens, zij kunnen de behoeften detecteren en specifieke scholingsacties inleiden. Uw rechtstreekse voordelen? Versterking van uw onderhoudsstaf door een hooggeschoolde specialist Optimale overdracht van technische kennis voor het verhelpen van problemen On the job training, op het materiaal dat in uw bedrijf is geïnstalleerd Gevoelige daling van uw traditionele opleidingskosten Interessante tarieven. Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties. Services voor industrie Delegation of specialists

5 Electrical Integrity Check Een geheel van metingen en analyses, waarmee we kunnen nagaan of elektrische laag-, midden- en hoogspanningsnetten voldoen aan de normen, reglementen en vereisten (vb. AREI, EN 50160), op het vlak van veiligheid en bedrijfszekerheid. Hoe en wat? Een elektrische integriteit controle slaat op een aantal aspecten van het netwerk Meting van de elektrische grootheden en waarden Meting van de netkwaliteit (volgens EN 50160) Meting van overgangsverschijnselen (harmonischen, transiënten, ) Berekeningen van laststroom Berekeningen van kortsluitstroom Onderzoek naar de selectiviteit Motoraanloop en de invloed op het net. Methode en hulpmiddelen Siemens beschikt over alle nodige, eigentijdse hulpmiddelen om al deze tests en taken uit te voeren. Zo bijvoorbeeld zetten wij een Dewetron net analysetoestel in, voor het opsporen van transiente verschijnselen op het net, voor analyse van de netkwaliteit volgens de norm EN50160 of voor het bepalen van de powerfactor. Maar vooral onze competente medewerkers maken het verschil Services voor industrie Electrical Integrity Check

6 De Electrical Integrity Check maakt onder meer een gebruik van het Siemens Network Calculation programma (SINCAL), een eigentijds softwarepakket voor de berekening van elektrische netwerken, maar ook gas-, water- of stoomdistributienetten. SINCAL is Windows gebaseerd, is modulair opgebouwd en combineert verschillende rekenprogramma's, databases en grafische toepassingen. Het kan een groot aantal knooppunten aan, werkt met verschillende spanningsniveaus en biedt grafische input mogelijkheden. SINCAL maakt het mogelijk het net te analyseren bij uitval van bedrijfsmiddelen, bij de opstart van motoren, bij kort- of aardsluiting én als de exploitatietoestand verandert. SINCAL laat toe de selectiviteit te onderzoeken, zwakke punten te ontdekken, verliezen te minimaliseren, het personeel te scholen en inzicht te geven in de bestaande structuur van het net. Onderzoek naar de conformiteit met normen en reglementen hoort hier uiteraard bij. Uw rechtstreekse voordelen? Beveiliging van machines en processen, de veiligheid van uw medewerkers Voorkomen van ongeplande stilstandtijden Besparingen op uw energierekening Grondige kennis van, en inzicht in de diverse exploitatiemogelijkheden van uw installatie Optimalisering van de stroomdistributie bij aanpassingen aan de productie-eenheid Transparante kijk op de elektrische hoeveelheid (spanning, stroom, weerstand), op laststroom, kortsluitstroom, overgangsfenomenen, opstartstroom,. Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Services voor industrie Electrical Integrity Check Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

7 Profibus audit P R O F I B U S Voor industriële netwerken die niet via TCP/IP (Internet) lopen is Profibus onmiskenbaar de huidige Europese standaard. Aan het concept van Profibus heeft Siemens van bij de aanvang in niet geringe mate bijgedragen. Bijgevolg zijn veruit de meeste van onze toestellen en systemen compatibel met, of rechtstreeks aansluitbaar op Profibus (aandrijvingen, PLC's, visualisering, PC, PG, NC, ). Waarom een Profibus audit? Een perfecte werking van Profibus netwerken is een kwestie van het 100% opvolgen van de opbouwvoorschriften door de verantwoordelijke installateur. Als er fouten tegen die voorschriften werden begaan, wordt het hele systeem blootgesteld aan diverse risico's. Zo kunnen bijvoorbeeld storingen optreden in de eigenlijke communicatie tussen de verschillende deelnemers. Deze leiden vaak tot productie- en gegevensverliezen en extra reparatiekosten. Als het netwerk niet conform de opbouwschriften is opgebouwd, kunnen overspanningen optreden. Die storing plant zich via de bus voort naar alle deelnemers. Deze worden dan blootgesteld aan een piekspanning waardoor ze individueel defect kunnen gaan. U mag het zich niet inbeelden, dat uw processor, uw bedieningspaneel en uw decentrale periferie het allemaal op hetzelfde moment zouden gaan begeven Ook latente problemen kunnen wij opsporen en oplossen. Een latent probleem doet zich soms voor, soms ook niet, het treedt sporadisch op.. Dan komen er speciale meettoestellen aan te pas, die wij hebben. Een ander belangrijk element is de netwerkbelasting. Deze moet worden getest en ook dat kunnen onze specialisten voor u doen. Services voor industrie Profibus audit

8 Voor Na Uw rechtstreekse voordelen? Voorkoming van grote ongeplande kosten, als gevolg van lange ongewenste stilstandtijden en defecte toestellen of systemen. Advies van een ervaren specialist, met als doel de beschikbaarheid van uw installatie op te drijven. Gedetailleerd rapport, dat als basis dient voor uw onderhoudsplanning, uw budgetplanning en het beheer van uw wisselstukken. Correcte inventaris van uw hele installatie Services voor industrie Profibus audit Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

9 PCS 7 System Administrator Onder System Administratorship verstaan we: het gedeeltelijk overnemen van de systeemgerelateerde beheerstaken van uw PCS 7 installatie, met als doel onder de gegeven voorwaarden de optimale performantie en de maximale systeembeschikbaarheid te bereiken, te verbeteren en te behouden. Wat omvat de System Administrator? Binnen de PCS 7 System Administrator service overeenkomst wordt in een eerste fase gezorgd voor de analyse en de correcte documentatie van het betrokken systeem. Deze fase omvat het registreren van beelden (images/ back up), het samenstellen van een software farde én een service document pér PC in het systeem. Doel is snel opnieuw on-line te kunnen gaan na een computercrash. In de System Administrator formule zijn overigens een tiental diensten begrepen. 1. Meten van de netwerkbelasting Bedoeling is: het vooraf detecteren van de verzadigingsdrempels in het netwerk en zo ongeplande stilstand te voorkomen. SIMATIC Software 2. Controle op systeemfouten van het bedrijfssysteem analyse van systeemmeldingen Omdat de installatie continu verder wordt ontwikkeld én steeds in bedrijf is, is een veelvuldige controle op systeemfouten (Windows) en programmeringsfouten noodzakelijk. Anders kan het systeem ongewild vastlopen, met productieverlies als voornaamste gevolg. 3. Controle van de PCS 7 log files Deze log files signaleren potentiële of latente problemen, die preventief kunnen worden verholpen, wat alweer een crash kan voorkomen. 4. Controle van hard- en software (HW/SW) componenten van de PC's Deze controle is drieledig: het opsporen van hardware aansluitingsproblemen (systeemcrash) het controleren van problemen op de harde schijf (performantie) het controleren van noodzaak voor hot fixes (software veroudering en gebruiksvriendelijkheid van jongere versies). Services voor industrie PCS 7 System Administrator

10 5. Begeleiding bij programmering en/of configuratie De stabiliteit van het systeem wordt bevorderd door te programmeren en/of configureren volgens de regels van de kunst. 6. Planning en coördinatie van te leveren prestaties tijdens geplande stilstanden Hierdoor kan een geplande stilstandtijd zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. 7. Opstellen van procedures voor gebruikers Het gaat om procedures die worden gebruikt bij de installatie van nieuwe projecten of bij herinstalleren van een bestaand project (zoals vanuit een back-up), zodat stapsgewijze een correcte werking kan worden verzekerd. 8. Opleiding in het correct nemen van back-ups In PCS 7 is het nemen van back-ups van een project afhankelijk van de software versie. Vandaar het grote belang om recente programmawijzigingen correct te archiveren, om in geval van een crash de oorspronkelijke toestand snel en grondig te kunnen herstellen. 9. Preventief onderhoud van de PC's De PC's worden vervuild door blootstelling aan de heersende omgevingsfactoren. Naast reiniging en Wat? Gedeeltelijke overname van systeemgerelateerde administratieve taken Meten en bewaken van netwerkoverbelasting Creëren van beelden Analyse van systeemfeedback en waarschuwingen Controle van PCS 7-logbestanden Controle van pc-hardware en -software Training Werkplanning en -coördinatie Gebruikersprocedures opstellen Frequent back-ups maken het vervangen van ventilatoren omvat het onderhoud ook de controle op een degelijke werking van de batterijen. 10. Optioneel: de stand-by PC Een stand-by PC (vervang PC) kan in geval van de hardwarematige uitval (moederbord, voeding, ) van een PCS 7 client of server de hersteltijd in belangrijke mate beperken. Uw rechtstreekse voordelen? U haalt het maximum uit uw PCS 7 systeem U voorkomt ongeplande uitvaltijden U bent zeker van snelle herstelling bij ongeplande uitval U beschikt steeds over de meest recente software en stabiele hardware U krijgt regelmatig het juiste advies om de prestaties van uw PCS 7 systeem optimaal te houden Doel? Optimale performantie en maximale beschikbaarheid van het systeem Ongeplande uitval ten gevolge van overbelasting vermijden Ongeplande uitval tot een minimum beperken (snel herstel) Ongeplande uitval vermijden Systeemcrash en ongeplande stilstand vermijden Stabiliteit van de machine verbeteren Kennis van uw personeel verhogen Zoveel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd Verzekeren dat het programma correct wordt gebruikt Ongeplande uitval tot minimum beperken (snel herstel) Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties. Services voor industrie PCS 7 System Administrator

11 Tools & Instruments Supply Een belangrijk gedeelte van de materiaalleveringen voor onderhoud en kwaliteitzorg, maar ook voor onderzoek en ontwikkeling, betreft de levering op afroep van werktuigen, meettoestellen en testuitrusting. Dit proces houdt typisch ook ingewikkelde taken in, voor de aanschaf, de organisatie en op het vlak van de procedures. Hierdoor ontstaan betekenisvolle kostenfactoren. Wat verstaan we onder ter beschikking stellen van instrumenten en werktuigen? Siemens stelt u een betere, meer efficiënte manier voor om u werktuigen, meet- en testapparaten op afroep en vooral snel te kunnen bestellen. Eerst en vooral hebben wij de gespecialiseerde kennis, de instrumenten en de werktuigen zelf, naast aantrekkelijke aanschafvoorwaarden, de capaciteit voor een intelligente gegevensverwerking én een ruime pool voor de verhuring van de juiste uitrusting. Onze meetapparaten en werktuigen worden na ieder gebruik grondig bekeken en regelmatig onderhouden. Wij kalibreren ze ook op regelmatige basis. U beschikt op elk moment over materiaal dat getest en vrijgegeven is volgens alle van toepassing zijnde voorschriften. Over welke taken en diensten gaat het? Het ter beschikking stellen van instrumenten en werktuigen kan op meerdere manieren en is gebaseerd op een aantal organisatorische- en verwerkingstaken: aanschafmethode: uitrusting kan worden gehuurd, geleased of aangekocht. U beslist, op basis van de kostprijs en de gebruikstermijn, welke oplossing voor u het meest kosteneffectief is Services voor industrie Tools & Instruments Supply

12 beschikbaarheid: wij bieden eigentijdse bestelmethodes met een minimum aan administratieve inspanningen voor keuzebepaling, bestelling en orderopvolging. Uitrusting en werktuigen worden rechtstreeks geleverd, ook op werven administratie: bedrijfsbrede administratie, of per departement, of per werkpost, met duidelijke rapportering om een economisch gebruik te verzekeren Professionele optimalisering en bewaking van test- en kalibreringscycli. Uw rechtstreekse voordelen? Betrouwbare levering aan uw medewerkers, op een kosteneffectieve basis Lagere kosten, minder vastliggend kapitaal Hogere kwaliteit van de uitrusting Conform met eisen voor veilige bediening en calibrering Meer efficiënt aankoopproces Minder administratieve beslommeringen bij het beheer en de supervisie van uw uitrusting Services voor industrie Tools & Instruments Supply Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

13 Service op Quality Control Systemen Het onderhoud van uw systeem voor kwaliteitscontrole (QCS) is vitaal voor uw bedrijf. Siemens biedt op dit vlak een compleet dienstenpakket aan, voor preventief en ongepland correctief onderhoud en herstelling, met inbegrip van een helpdesk service. Helpdesk De helpdesk service garandeert volgende prestaties Technologische ondersteuning over de telefoon Off-site ondersteuning voor alle QCS componenten, via telefoon, of remote log-in Ingrepen in de systeem- en gebruikersoftware, voor zover deze deel uitmaken van een door Siemens geleverde QCS toepassing QCS Fouten analyse Voorkomende problemen worden verholpen, met inachtneming van volgende procedures: analyse van de aangeduide problemen en fouten bespreking van de mogelijke oplossingen met de klant en implementatie ervan als het probleem niet binnen een maximum toelaatbare tijd op te lossen is, zal Siemens voor de klant een aanvaardbare werkomgeving trachten op te zetten, tot een servicetechnicus ter plaatse kan tussenkomen Services voor industrie Service op Quality Control Systemen Nat gedeelte Droog gedeelte Afsluitende groep Stofophoping Zeefgedeelte Egoutteur Perspartij Voordroging Lijmpers Nadroging Kalander Oprolling Druklip Mengpomp Stofophopingspomp Debiet Consistentie Stelmotoren Stelmonden Dampbelkast Droogcilinder Dampdruk Inductieve Droogcilinder rolverwarming Dampdruk Watermonden Aandrijving V-regeling Zeef-straalverhouding Stofbehandeling Stofbehandeling Stofophoping Vocht langs Vocht haaks As Formatie Dikte haaks Vocht langs Vocht haaks Oppervlak Oppervlaktemassa langs Oppervlaktemassa haaks

14 Preventief Op uw QCS worden volgende functies en componenten preventief bewaakt en getest Testen en noodzakelijk onderhoud van alle mechanische componenten Testen en onderhoud van alle elektrische componenten Testen en kalibreren van sensoren Proces- en systeemondersteuning Bedienertraining Softwarebeheer Gegevensbescherming bij de huidige software Rapportering na elke ingreep, met probleemomschrijving en voorstellen voor oplossingen. Uw rechtstreekse voordelen? Het maximum halen uit uw systeem voor kwaliteitscontrole Het veilig stellen van de kwaliteit van uw eindproducten Eliminatie van "opnieuw beginnen" Minimalisering van specifieke productiekosten Een snelle interventieservice, de klok rond Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Services voor industrie Service op Quality Control Systemen Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.

15 LV, MV & HV Maintenance Het onderhoud van laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties is een kwestie van het regelmatig preventief onderhouden van hun onderdelen, schakelaars, transformatoren, Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden zal de onderhoudsfrequentie hoger of lager liggen, van zowat vijf jaar bij normale toestanden, tot minstens tweejaarlijks of zelfs jaarlijks in sterk vervuilde en stoffige omgevingen. Hoe gaat het in zijn werk? Preventief onderhoud van de schakelapparatuur is voornamelijk gericht op het voorkomen van uitval. Siemens stuurt gespecialiseerd personeel ter plaatste om uw installaties functioneel te testen en te meten. Zo worden verborgen fouten ontdekt en hersteld. Van deze bevindingen wordt een gedetailleerd rapport opgesteld omtrent: de elektrische meetwaarden (isolatieweerstand, regelwaarden van beveiligingsrelais, ) Services voor industrie LV, MV & HV Maintenance

16 de mechanische controle (aandraaimoment van schroefverbindingen, ) de vastgestelde problemen en hun oplossing de punten die een bijzonder toezicht vergen. Uw rechtstreekse voordelen? Regelmatig en planmatig onderhoud, door de constructeur van de uitrusting Voorkoming van ongeplande stilstandtijden Voorkoming van gevaarscheppende situaties Betrouwbare planning van onderhoud- en stilstandtijden Voorrang bij levering van wisselstukken Industriële reiniging, onder controle van een specialist. Services voor industrie LV, MV & HV Maintenance Meer weten? Bel gewoon even met onze Sales Support verantwoordelijke op Dan weet u vandaag nog wat Siemens allemaal voor u kan doen. Op vindt u overigens meer informatie over de service & support prestaties.