Vragen over het EGA Handicapsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015"

Transcriptie

1 Vragen over het EGA Handicapsysteem Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) vanaf 1 juli Golfbaanpermissie De speler zal eerst een Golfbaanpermissie moeten behalen. Op advies van de golfprofessional geeft de golfbaaneigenaar de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een persoon niet doorstromen naar Clubhandicap 54. De golfbaaneigenaar bepaalt zelf wanneer een golfer de Golfbaanpermissie verkrijgt. 2. Slagen voor het Golfregelexamen Dit examen wordt afgenomen door de clubs onder verantwoordelijkheid van de Regel- en Handicapcommissie. Als examinator adviseren wij personen die de cursus Regelcommissaris 1 hebben gevolgd. 3. De speler speelt een ronde met een marker die minimaal Clubhandicap 54 (GVB) heeft. Hij behaalt 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van Clubhandicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste clubhandicap van de speler wordt vastgesteld volgens de formule: Clubhandicap = 54 - (Stablefordpunten Q-kaart 18 holes - 36). Voorbeeld: Een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38 Stablefordpunten. Zijn eerste clubhandicap wordt 54 - (38-36) = 52. Het Golfregelexamen kan ook worden behaald vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel zijn beide vereist voor het behalen van Clubhandicap 54. Wie mag het regelexamen afnemen? Er wordt de NGF regelmatig gevraagd welke personen het Golfregelexamen mogen afnemen. In Definitie 1.4 van het Reglement Clubhandicap 54 staat het volgende: Examinator : Een examinator is een persoon uit de Regel- en Handicapcommissie die het Golfregelexamen afneemt. Hij is bij voorkeur geslaagd voor het examen van de cursus Regelcommissaris 1. De bedoeling van deze definitie is dat een examinator tijdens en na afloop van het examen in staat is om uitleg te geven aan de kandidaten over de inhoud van de examenvragen. Wij vragen de clubs vriendelijk erop toe te zien dat een examinator aan de definitie voldoet om de kwaliteit van het Golfregelexamen te kunnen waarborgen. Verruiming Clubhandicap van 45 naar 54 Het clubhandicapsysteem is verruimd van Clubhandicap 45 naar Clubhandicap 54 in het kader van het 9-stappenplan. Een speler heeft zijn GVB gehaald als hij de Golfbaanpermissie heeft, het Golfregelexamen met goed gevolg heeft afgelegd en een Clubhandicap van 54 of lager heeft behaald.

2 Clubs doen er verstandig aan om het clubhandicapsysteem vanaf Clubhandicap 54 voor hun leden open te stellen De leden, vooral jeugdleden waarschijnlijk, kunnen deze clubhandicap vervolgens verlagen naar een lagere clubhandicap (zie pagina 3 bovenaan) en wellicht zelfs een EGA Exact Handicap van 36.o of lager behalen. Deze stap heeft het doel om de spelers in stapjes naar Clubhandicap 37 te laten zakken, hun spelplezier te vergroten en het grote gat tussen Clubhandicap 54 en EGA Exact Handicap 36.o makkelijker te overbruggen. Clubhandicap, club playing handicap en clubhandicap differential Het clubhandicapsysteem is een vereenvoudigd systeem voor handicaps boven de Deze handicaps noemen we clubhandicaps. Dit systeem houdt op een eenvoudige wijze rekening met de CR en de SR van de baan door middel van het clubhandicap differential. Om de club playing handicap uit te rekenen, moet men bij de clubhandicap het clubhandicap differential optellen. Dit getal is afhankelijk van de kleur tees waarvan gespeeld wordt en is verschillend voor dames en heren. Het getal varieert meestal tussen +6 en -3 voor 18 holes en staat onderaan de EGA Playing Handicap Tabel. Bijvoorbeeld van de rode tee dames is het clubhandicap differential +2. De speelster met Clubhandicap 54 ontvangt dan = 56 slagen voor haar ronde over 18 holes. De clubhandicap is vergelijkbaar met de EGA Exact Handicap en de club playing handicap met de EGA Playing Handicap. Verlaging van clubhandicap en behalen EGA Handicap Als een speler eenmaal Clubhandicap 54 of lager heeft behaald, dan kan hij zijn handicap verlagen. De verlaging is 1 slag per punt meer dan 36 Stablefordpunten over een ronde van 18 holes, of meer dan 18 punten over een ronde van 9 holes. Voorbeeld: een speler met handicap 42 haalt 38 punten bij het spelen van 18 holes. De speler zakt 1 slag per punt. In dit geval zakt de speler met 2 slagen bij 38 punten. De speler heeft nu Clubhandicap 40, waarbij voor een volgende ronde de clubhandicap differential weer opgeteld moet worden. Overgang van clubhandicap naar EGA Handicap Als een speler een clubhandicap bezit en met een score van meer dan 36 Stablefordpunten de grens van Clubhandicap 37 passeert, dan kan de volgende regeling worden toegepast. Eerst wordt de clubhandicap aangepast tot de grens van EGA Exact Handicap Vervolgens wordt de handicap verlaagd met 0.5 per resterend Stablefordpunt (zie bepaling 3.5 Appendix G clubhandicapsysteem). Voorbeeld: een speler met Clubhandicap 39 behaalt 41 Stablefordpunten. De clubhandicap wordt eerst verlaagd met 3 x 1 punt tot EGA Exact Handicap Vervolgens wordt de EGA Exact Handicap van 36.0 nog met 2 x 0.5 punt aangepast naar een EGA Exact Handicap van Statuten en Huishoudelijk Reglement NGF en EGA Handicap Systeem, eisen Regel- en Handicapcommissie De statuten en het huishoudelijk reglement van de NGF eisen dat elke bij de NGF aangesloten club beschikt over een door de NGF goedgekeurde Handicap- en Regelcommissie. In het verleden was deze eis ook vastgelegd in het Nederlandstalige EGA Handicap Systeem Omdat deze eisen niet zijn opgenomen in de algemene Engelstalige editie van het EGA Handicap Systeem worden zij voor alle duidelijkheid nog eens gepubliceerd in dit bulletin. Bij de beoordeling van de status van een Lid hanteert de NGF de volgende voorwaarden:

3 Regelcommissie De Regelcommissie is de Commissie die door de club is aangesteld om binnen de club of daarmee gelijk te stellen organisatie erop toe te zien dat de golfregels (zoals vastgesteld door R&A Rules Limited) en de door de Commissie vastgestelde Plaatselijke Regels (Local Rules) worden nageleefd. De Commissie moet uit ten minste drie leden bestaan. Zij moeten het examen cursus Regelcommissaris 1 met succes hebben afgelegd (of een daarmee gelijk te stellen kennisniveau bezitten) en moeten een goede kennis hebben van de golfregels en de Decisions on the Rules of Golf. De Commissie is binnen de vereniging of daarmee gelijk te stellen organisatie verantwoordelijk voor de instructie in de golfregels, alsmede voor het afnemen van de Golfregelexamens. Handicapcommissie De Handicapcommissie is de Commissie die door de club is aangesteld om het EGA Handicap Systeem toe te passen en te administreren. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen van en de naleving van de Qualifying Condities op een club. De Commissie moet uit drie leden bestaan. Zij moeten de Handicaptoets van de NGF met succes hebben afgelegd (of een daarmee gelijk te stellen kennisniveau bezitten). Zij moeten een goede kennis hebben van het EGA Handicap Systeem en de software voor verwerking van handicaps. Quailifying Kaarten Qualifying Condities en plaatselijke regels in periode 1 mei - 1 november Over dit onderwerp ontvangen wij regelmatig vragen van clubs. Onderstaand volgt een voorbeeld hiervan. Door zware regenval is uw baan moeilijk bespeelbaar geworden, er kleeft voortdurend modder aan de bal. De club wil daarom schoonmaken van de bal en terugplaatsen invoeren. (Golfregels pag. 146 )Blijft de baan qualifying? Wat moet u eventueel doen om de baan qualifying te houden? Antwoord: De baan blijft Qualifying en er is geen toestemming van de NGF nodig. Deze plaatselijke regel moet wel zeer spaarzaam toegepast worden. Moeilijk bespeelbaar betekent dat er voortdurend modder aan de bal kleeft. Weinig of geen rol is niet voldoende reden. Dat wordt door CBA gecompenseerd. Plaatsen invoeren is niet de goede aanpak voor een drijf natte baan. Er is geen sprake van Qualifying Condities, tenzij Regiocommissaris toestemming heeft gegeven in uitzonderlijke gevallen. (Bepaling 2.6 EGA Handicap Systeem) Wij raden u af de ingebedde bal regel door de baan van toepassing verklaren(r25-2) omdat daar heel makkelijk fouten mee gemaakt worden Een bal is pas ingebed als een deel van de bal onder het oppervlak van de ondergrond ligt (een deuk in de grond) niet als de bal alleen diep in mos of hoog gras ligt. Het verschil is soms moeilijk te bepalen. Veranderingen aan de baan en Course en Slope Rating Wij vragen clubs vriendelijk veranderingen aan uw baan aan ons te melden, zodat wij er voor kunnen zorgen dat, indien nodig, de Course en Slope Rating van uw baan kunnen worden aangepast of er een tijdelijke Course en Slope Rating kan worden bepaald. Het betreft hier onder andere renovatie van greens, verbreden van fairways (bijvoorbeeld door kappen van bomen) en grote veranderingen in maaibeleid. Meer informatie over de invloed van baanonderhoud op Course en Slope Rating kunt u

4 vinden op pagina 21 en 22 van Wegwijs in Course Rating: Is het ook mogelijk om de in het buitenland gespeelde Qualifying Kaarten hier in Nederland in te leveren of digitaal te laten registreren? De banen zijn getoetst door de nationale/internationale golf federaties met een bijbehorende status. In Nederland kunt u scores uit officiële wedstrijden en zogenaamde Qualifying Kaarten gespeeld op Nederlandse banen inleveren voor handicapdoeleinden. Ook mag uw scores uit buitenlandse wedstrijden die voorkomen op de officiële wedstrijdkalender van de buitenlandse club voor handicapdoeleinden gebruiken. Wij kennen geen Q-kaarten uit het buitenland. De reden daarvan is dat wij de Qualifying Condities in het buitenland niet kunnen controleren. In Nederland is de gele sticker of het registratienummer op de Q-kaart een garantie dat er sprake is van Q-condities. Overigens is Nederland wat betreft het inleveren van handicapscores veel ruimhartiger dan buitenlandse federaties. Een aantal federaties staat voor leden van clubs uitsluitende Q-kaarten toe gespeeld op de Home Club en meestal een gelimiteerd aantal per jaar (3 0f 4). Wedstrijden georganiseerd onder leiding van eigen clubcommissie op andere (ook buitenlandse) baan zijn aan te merken als Qualifying Wedstrijd Als een door het bestuur van een club benoemde commissies (o.a. Wedstrijdcommissie, Jeugdcommissie, Herencommissie etc.) een wedstrijd onder Qualifying Condities organiseert op een andere (ook buitenlandse) baan, dan is er sprake van een Qualifying Wedstrijd. Omzetten van buitenlandse GVB s naar Clubhandicap 54 In veel landen kent men nog steeds het zogenaamde GVB. Een club mag een dergelijk bewijs omzetten naar clubhandicap 54. De club moet dan naar de Centrale administratie/tds bellen ( ), en zij zetten de kaart dan om in verband met de Golfbaanpermissie. De club moeten de handicap record wel hebben gekregen en bewaren. Qualifying Kaarten voor gastspelers Wij willen alle golfclubs en banen nogmaals vriendelijk verzoeken om aan gastspelers de mogelijkheid te bieden om Q-kaarten met een gele sticker en/of registratienummer op hun baan te spelen. Nu kunnen deze gastspelers vaak hun Qualifying Kaart niet inleveren, omdat een gele sticker (geplakt of geprint op de scorekaart) of een registratienummer (geschreven of geprint) niet voor hen beschikbaar is. (zie bepaling EGA Handicap System). Qualifying scores voor Handicap Categorie 1 (zgn. private competitions) Voor enkele spelers uit categorie 1 is het, soms tijdelijk, niet mogelijk door werk en/of gezinsomstandigheden om voldoende wedstrijdscores in te leveren voor het behouden van een actieve handicap in het daaropvolgende jaar. Deze categorie mag immers geen Q-Kaart inleveren als handicapscore. De NGF raadt deze spelers uit Handicap Categorie 1 aan zogeheten 'private competitions' te benutten als een extra mogelijkheid om wedstrijdscores in te leveren. Zij dienen een private competition bij de Wedstrijdcommissie van hun club aan te vragen. Een dergelijke wedstrijd houdt in dat een (kleine) groep spelers uit Handicap Categorie 1 op een bepaalde, samen overeengekomen datum, onder Qualifying Condities een ronde van 18 holes speelt onder toezicht van de Wedstrijdcommissie. Er wordt een uitslag vastgesteld. Daarmee voldoen de scores aan de eisen van het EGA Handicap Systeem. Er is een minimum van 2 spelers.

5 Op welke banen mogen Qualifying Kaarten worden gespeeld? Tot voor kort kon men pas vanaf Exact Handicap 36.0 op andere banen dan de homecourse een Qualifying kaart spelen. Is deze beperking sinds de invoering van het nieuwe handicapsysteem nog steeds van kracht? We moeten hier een onderscheid maken tussen clubhandicap en EGA Exact Handicap. Clubhandicap: Op alle banen langer dan meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes met een officiële Course en Slope Rating (ook Par-3 banen) kan een clubhandicap worden behaald. EGA Exact Handicap: Golfers kunnen alleen een score voor verkrijging of verandering van een EGA Exact Handicap behalen op banen langer dan meter over 18 holes met een officiële Course en Slope Rating. Op buitenlandse banen is dit alleen mogelijk als het een wedstrijd betreft die op de officiële wedstrijdkalender van de buitenlandse club staat. Wij hebben het bericht gekregen dat het is toegestaan om op 1 dag 2 Qualifying Kaarten in te dienen. Het lijkt ons i.v.m. het verbod om te oefenen op de baan een onjuiste mededeling. Wat is juist? De speler mag meerdere Qualifying Kaarten (18-holes ronden) op één dag inleveren. Ook mag de speler eerst een Q-kaart over 18 holes inleveren gevolgd door een Q-kaart over 9 holes. De speler mag volgens de golfregels (Regel 7) niet op de wedstrijdbaan oefenen/spelen voordat hij een strokeplaywedstrijd speelt. Het gaat hier niet om een wedstrijd, waarbij alle spelers met dezelfde uitgangspositie moeten starten. Tijdens de wedstrijd op een club heeft een speler vorige week een extreem hoge score behaald: 45 Stablefordpunten. De club hanteert de regel dat elke score boven de 40 punten extra wordt 'belast' met 0,5 punten. Die is echter nergens in het EGA Handicap Systeem terug te vinden. Kan dit zomaar of is de creativiteit van de club wel heel erg groot in deze? Ter bevordering van een snelle afhandeling van deze kwestie moet er het kader van hoor en wederhoor worden gesproken met de speler en de club. De handicapcommissie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid op grond van de algemene speelsterkteregeling (Paragraaf 3.16 EGA Handicap Systeem) om individuele handicaps aan te passen. Par-3 banen EGA Clubhandicap behalen op Par-3 baan Als uw club of baan beschikt over een Par-3 baan van langer dan 700 meter over 9 holes en deze baan is aangelegd als golfbaan met waterhindernissen en/of bunkers en deze baan is op de juiste wijze gemarkeerd en beschikt over een scorekaart met de juiste Plaatselijke Regels, dan kan deze geschikt zijn voor het behalen van EGA Clubhandicap Kan ik op een Par-3 baan een Exact Handicap van 36.0 of lager behalen? Nee, u kunt op een Par-3 baan geen Exact Handicap van 36,0 of lager behalen. Dit komt omdat voor het behalen van een Exact Handicap vereist is dat een baan over een minimale lengte van meter over 9 holes of meter over 18 holes moet beschikken. Een Par-3 baan voldoet niet aan deze eis.

6 Kunnen de leden van de club die alleen een Par-3 baan hebben wel een Exact Handicap van 36.0 of lager halen? Ja, zij moeten hiervoor Qualifying Rondes spelen op een baan die langer is dan meter over 9 holes of meter over 18 holes. De baan moet beschikken over een officiële Course en Slope Rating. Op welke wijze wordt deze handicap geregistreerd? Als de club die op de Par-3 baan speelt lid is van de NGF, dan mag zij deze Exact Handicaps voor haar leden registreren. Klopt het dat je een zogenaamde NGF-Handicap op Par-3 banen kunt behalen. Wat houdt dat in? Op Par-3 banen kunt u een lokale handicap halen van 36.0 of lager, de zogenaamde NGF Handicap. Deze is alleen geldig op de betreffende Par-3 baan. De NGF heeft deze mogelijkheid geschapen, zodat spelers van Par-3 banen in onderlinge wedstrijden op hun Par-3 baan tegen elkaar kunnen spelen en een lokale handicap kunnen registreren. Zij kunnen ook met Qualifying Kaarten hun NGF Handicap verlagen. Een speler van 85 jaar oud wil graag zijn handicap verhogen, aangezien hij het plezier in het spel verliest omdat hij zijn handicap niet meer kan spelen. Hij wil graag mee blijven doen met herenmiddagen. Kan de handicapcommissie de handicap verhogen? De Commissie kan op grond van de algemene speelsterkteregeling(paragraaf 3.16 EGA handicap Systeem) in bijzondere omstandigheden de handicap van de betreffende speler verhogen. De Commissie dient duidelijke bewijzen (handicapscores) te hebben dat de huidige Exact Handicap van de speler niet meer overeenkomt met zijn werkelijke speelsterkte. Bij het bepalen of de handicap voor aanpassing in aanmerking komt, dient rekening gehouden te worden met de volgende informatie: - De frequentie van het aantal gespeelde rondes. - De verhouding van het aantal gespeelde ronds ten opzichte van het aantal ingeleverde Qualifying Scores. - Het aantal recentelijk ingeleverde Qualifying Scores. - De resultaten van de speler in niet Qualifying Rondes. NB De regeling kunt u ook toepassen als een speler op grond van zijn ingeleverde handicapscores niet snel genoeg in handicap wordt verlaagd op basis van de bepalingen van het Handicap Systeem en zijn werkelijke speelsterkte beter is dan zijn huidige Exact Handicap. U kunt denken aan startende talentvolle golfers met een goed balgevoel (oud-tennissers, -hockeyers of jeugdspelers). Deze regeling kunt u ook gebruiken voor spelers die ten gevolge van een ziekte of blessure niet meer in staat zijn hun huidige Exact Handicap te spelen en dit blijkt duidelijk uit de door hen ingeleverde scores. Wij overwegen de bestaande Stroke Index aan te passen. Bij deze aanpassing zouden we ook verschillende Stroke Index voor de Heren en Dames willen implementeren. Kunt u mij aangeven wat de consequenties zijn van verschillende Stoke Indices bij diverse wedstrijdvormen? De invloed van verschillende Stroke Indices op het Stableford resultaat zijn uiterst gering. Daarom is het niet zinvol om voor verschillende tees of voor dames en heren de Stroke Indices te variëren. U kunt dit terug lezen in Appendix E pagina s 76 en 77 van het EGA Handicap Systeem

7 Als ik 9 holes speel en ik haal 19 Stablefordpunten, klopt het dat er dan automatisch 18 Stablefordpunten bij komen? Als u een 9-holes score heeft ingeleverd, dan worden er voor handicapdoeleinden automatisch 18 Stablefordpunten bij uw score opgeteld. Deze automatische bijtelling kan een vertekend beeld geven van de handicap van de speler, omdat in werkelijkheid de kans dat de speler 18 Stablefordpunten kan halen veel lager is. De kans dat een speler zijn handicap of beter speelt, is voor een speler met een handicap % en voor spelers met een hogere handicap 7,8%. De bufferzone is voor een 9-holes scores kleiner dan voor 18-holes scores (zie onderstaand plaatje) om ondanks de bijtelling van 18 punten toch eenzelfde aanpassing van de handicap te bewerkstelligen als wanneer de speler die dag 18 holes gespeeld zou hebben. Bij vragen over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Christine Saxton en Robert Hage

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 OPLEIDINGEN Regiocursussen handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie De Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps verzorgt ten behoeve van Leden en Geassocieerden

Nadere informatie

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen 1. Wat is een Qualifying Score?... 2 2.Wat is een No Return?... 2 3. Wat is een Qualifying

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3

1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 Inhoudsopgave 1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 2 Toekennen van clubhandicaps... 5 2.1 Clubhandicap 54... 5 2.2 NGF-Golfbaanpermissie... 5 2.3 Golfregelexamen... 5 2.4

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBHANDICAP 54

REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 Oktober 2012 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 2012 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft besloten het GVB-examen naar inhoud te veranderen. Reden om ook

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 EGA HANDICAP SYSTEEM Geldigheid van het EGA Handicapsysteem en Jaarlijkse Herziening In het CRAS&H-bulletin van december 2008 hebben wij u erop attent gemaakt dat de Handicap

Nadere informatie

EGA Handicap System in Nederland

EGA Handicap System in Nederland EGA Handicap System 2012 2015 in Nederland 11 februari 2012 Papendal AGENDA EGA HANDICAP SYSTEEM NGF Systeem Opties en kleine aanpassingen Belangrijke inhoudelijke wijzigingen - Tees en de relatie met

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE EGA Handicap Systeem 2007 Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE per 1 januari 2007 NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE Nederlandse Golf Federatie Telefoon 030 242 63 70 Fax 030 242 63 80 Bezoekadres Burg. Verderlaan

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Vragen over de Jaarlijkse Herziening

Vragen over de Jaarlijkse Herziening Vragen over de Jaarlijkse Herziening Algemeen Hierbij geven wij u antwoord op de ingekomen vragen en toelichting op bepalingen over de Jaarlijkse Herziening. Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2013

Nadere informatie

Samenvatting regelavond 2016

Samenvatting regelavond 2016 Samenvatting regelavond 2016 Nieuws van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) De European Golf Association (EGA) heeft besloten dat, in navolging van de vrouwen, de leeftijdsgrens van senior mannen per 01

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

PROCEDURE De CSA moet worden berekend aan het einde van elke ronde van een Qualifying Wedstrijd volgens de onderstaande procedure.

PROCEDURE De CSA moet worden berekend aan het einde van elke ronde van een Qualifying Wedstrijd volgens de onderstaande procedure. APPENDIX V COMPETITION STABLEFORD ADJUSTMENT (CSA) INLEIDING De USGA Course Rating manual bepaalt: de USGA Course Rating and Slope Rating moeten de condities weergeven die normaal zijn voor het seizoen

Nadere informatie

De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie

De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie 1 Inhoudsopgave. 1.Inleiding 1.1. Samenstelling RBEH-commissie 1.2. Vereist kennisniveau en vaardigheden 1.3. Taken Voorzitter RBEH-commissie 1.4. Taken Coördinator

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN 21 december 2011

CRAS&H BULLETIN 21 december 2011 CRAS&H BULLETIN 21 december 2011 Golfregels en EGA Handicap Systeem 2012-2015 In de NGF e-nieuwsbrief van oktober jl. hebben we kort melding gemaakt van de wijzingen in de Golfregels en het EGA Handicap

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea Mol biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook

Nadere informatie

3 1.1 Taken Commissiebezetting

3 1.1 Taken Commissiebezetting Inhoudsopgave 1 Handicapcommissie...... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 2 Toekennen van handicaps...... 5 2.1 Handicap 54... 5 2.2 NGF-Golfbaanpermissie... 5 2.3 Golfregelexamen... 5 2.4 De

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN WEDSTRIJDVORMEN 1. STROKEPLAY a. Algemeen b. Individueel Strokeplay (Qualifying) c. Individueel Stableford (Qualifying) d. Individueel tegen Par (Qualifying). 2. OFFICIELE WEDSTRIJDVORMEN VOOR TWEE OF

Nadere informatie

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels GVB Golfacademy 1. Het programma van de cursus..2 2. Wat leer je tijdens de cursus?... 2 3. Download pagina.3 4. Benodigdheden 3 5. Het theorie examen...4 6. Apps.. 4 7. Over het GVB..4 8. De Registratie

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie

Cursus en Examen Informatie Cursus en Examen Informatie 6x2 uur - Handicap 54 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus & Examen 3 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Downloadsectie

Nadere informatie

Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen

Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen Samenvatting van de Golfregels INHOUD 1. HOE BEREID IK ME VOOR OP DE CURSUS?... 3 2. WAT MOET IK AANTREKKEN?... 3 3. WAT MOET IK MEENEMEN

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.3 van 1 mei 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar.

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar. Wedstrijdvormen Strokeplay De Strokeplayregels van de Golf Regels zijn van toepassing op drie spelvormen: 1. Strokeplay 2. Stableford 3. Tegen Par. Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM SAMENVATTING VAN EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM De belangrijkste etiquette en regels Halen en behouden van een handicap Editie 2012-2015 INLEIDING Deze NGF-uitgave is de eerste die alle belangrijke golf-

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie 6-weekse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Garantie

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Commissie Golfvaardigheid hebben besloten het GVB-examen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie Tweedaagse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap INHOUD Inleiding De golfregels en je handicap... 2 Over dit boekje... 3 Etiquette Etiquette... 4 Pitchmark repareren... 6 De golfregels De golfregels... 7 Afslaan, de bal spelen... 8 Spelen van een verkeerde

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Handicapadministratie) Versie 2.14 Pagina 2 van 60 Versie 2.14 Inhoudsopgave Handicapadministratie...5 De knoppenbalk... 6 Het aanmaken van een Handicap lid... 7 [Tab]Gegevens [Tab]Mutaties...

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM De belangrijkste etiquette en regels Halen en behouden van een handicap Editie 2012-2015 Uw spel, onze expertise. De bal ligt uitdagend moeilijk

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook onze

Nadere informatie

Spelvormen Pagina 1 / 10

Spelvormen Pagina 1 / 10 INHOUDSOPGAVE: 10 spelvormen WEDSTRIJDREGLEMENT TOXANDRIA 2017 SPELVORMEN ARTIKEL 10 10.1 algemeen... 2 10.2 spelvormen specifiek... 3-2.1 officiële wedstrijdvormen voor individuele spelers... 3-2.1.1

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Alle spelvormen op een rij

Alle spelvormen op een rij Spelvormen wordt veelal stableford of strokeplay gespeeld. Er zijn echter talloze spelvormen mogelijk, enkele voorbeelden zijn: foursome, fourballs, (beide wedstrijdvormen zien we ook tijdens de RyderCup)

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM SAMENVATTING VAN EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM De belangrijkste etiquette en regels Halen en behouden van een handicap Editie 2012-2015 INLEIDING Deze NGF-uitgave is de eerste die alle belangrijke golf-

Nadere informatie

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Commissie Golfvaardigheid hebben besloten het GVB-examen

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina GOLFVERENIGING PRINS HENDRIK Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina maar hoe werkt dat? Handleiding voor In- en uitschrijven wedstrijden (Qualifying) kaart invoeren Uw profiel bekijken/aanpassen

Nadere informatie

LoyalTee Winter Tour

LoyalTee Winter Tour Opzet: 14 wedstrijden tijdens de wintermaanden, elke wedstrijd plaatst de dagwinnaar van elke categorie zich voor de finale in maart bij BurgGolf. Data: Datum zaterdag 19 oktober 2013 zaterdag 26 oktober

Nadere informatie

1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3. 2 Financiën... 6. 3 Wedstrijdkalender...

1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3. 2 Financiën... 6. 3 Wedstrijdkalender... Inhoudsopgave 1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3 2 Financiën... 6 3 Wedstrijdkalender...7 4 Qualifying Condities... 8 4.1 Qualifying Condities en

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor spelers Beste golfer, Heeft u plezier in het golfspel en lijkt het u leuk om ook eens op andere banen te spelen? Kunt u een team vormen onder

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR

ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR ALGEMEEN REGLEMENT LOYALTEE TOUR Touropzet De LoyalTee Tour is er voor iedereen die kennis wil maken met golfwedstrijden en met andere golfers. De spelvorm tijdens de dagwedstrijden is 18 holes individueel

Nadere informatie

VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL

VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL PROJECT : PROCESBESCHRIJVING GOLFRESULTATEN AUTEUR : SVEN EN CEES FORTUIN VERSIE : C-1.00 DATUM : 22 JUNI 2012 DOC-ID : GOLFRESULTATEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2017

Wedstrijdreglement 2017 Wedstrijdreglement 2017 1. Algemeen 1.1 De wedstrijdcommissie van de Golfclub Echt-Susteren is de commissie die ressorteert en functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Golfclub Echt-

Nadere informatie

Handleiding Egolf4U zuil

Handleiding Egolf4U zuil Handleiding Egolf4U zuil Hoe werkt de zuil? De zuil is een zogenaamde touch screen. Dat betekent dat er geen toetsenboord is, maar dat u de keuzes op het scherm maakt door met uw vinger de juiste knoppen

Nadere informatie

Ontwikkeling golfers van

Ontwikkeling golfers van FOTO OMSLAG VOLGT Ontwikkeling golfers van 2009-2013 06-'09 12-'09 06-'10 12-'10 06-'11 12-'11 06-'12 12-'12 06-'13 12-'13 Δ % '12-13 Δ '09 - '13 Golfer met homecourse 152.842 157.919 157.870 166.316 165.852

Nadere informatie

Handicapping Rinkven - Specials

Handicapping Rinkven - Specials ping Rinkven - Specials Reflectie Specifiek voor onze Rinkven wedstrijden zijn volgende specials opgenomen. Verder rekening houdend met een aantal EGA (European Golf Association) en Federatie reglementeringen

Nadere informatie

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie.

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. 1) Algemeen: De Kieviten Golf Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. a. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door commissies van Kieviten Golf,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 NIEUWSBRIEF december 2015 Inhoud - Verrassingswedstrijd - Brabant Golfvoordeel - Qualifying kaarten registreren met mobiele telefoon - Tips van de handicap- en regelcommissie - Gewijzigde golfregels per

Nadere informatie

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome Spelvormen 1. Matchplay - Single De meest elementaire wedstrijdvorm van het golfspel, waarbij twee spelers tegen elkaar spelen. Het verschil in handicap wordt verrekend. De speler met de hoogte playing

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster

Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster Wedstrijdreglement Golfclub Kavel II Beemster Artikel 1: Toepasselijkheid Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door of onder auspiciën van de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.

Nadere informatie

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN LEER GOLFEN MET HET WELKOM IN DE GOLFWERELD Welkom in golf! Of je nu jong of oud bent, fysiek helemaal fit of ongemakken hebt, veel of weinig tijd ter beschikking hebt, golf is voor iedereen. Golf is als

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2016.

Wedstrijdreglement 2016. Wedstrijdreglement 2016. I. DEELNEMERS: - De competities die door AGS worden ingericht, zijn toegankelijk voor alle leden van AGS. De wedstrijden op 18-holes terreinen zijn toegankelijk voor alle leden

Nadere informatie

Toelichting scores eclectic wedstrijden

Toelichting scores eclectic wedstrijden Toelichting scores eclectic wedstrijden Tot nu toe speelden wij bij Veldzijde de eclectic wedstrijden met een verrekening op de totaal score van 18 holes. Het (bruto) resultaat werd verminderd met de playing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U

Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U 1. Inleiding In EGolf4U zijn er aparte functies (menu s) voor het invoeren of wijzigen van examendata en de (EGA) handicap en voor het invoeren of wijzigen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Strokeplay wedstrijd

Wedstrijdreglement Strokeplay wedstrijd Wedstrijdreglement Strokeplay wedstrijd Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissies van ANWB Golf en Golfkring Het Rijk op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50

ALGEMENE INFORMATIE. Materiaal / Ballen : Munt voor 26 golfballen 1,40 Huurprijs per golfclub 2,50 ALGEMENE INFORMATIE De golfschool van Golf de Gulbergen wordt vertegenwoordigd door 4 PGA professionals. Het team bestaat uit Flip Klok, Cecil Brown, Bert van Zutphen en Ronald Dix. Met dit team zijn wij

Nadere informatie

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB.

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB. Deelnemen De wedstrijden die door de Commissie georganiseerd worden kennen een onderscheidenlijk karakter. Er zijn qualifying wedstrijden (met een Q* status) en wedstrijden welke niet-qualifying zijn.

Nadere informatie

Handboek rabbitcommissie

Handboek rabbitcommissie Handboek rabbitcommissie Handboek rabbitcommissie - versie 1.5-11-10-2017 1 Index Handboek rabbitcommissie... 1 Index... 2 Inleiding... 3 Doelstelling rabbitcommissie... 3 Taakverdeling commissieleden...

Nadere informatie

Hole 3. Edda Huzid. HL 6 mei 2014

Hole 3. Edda Huzid. HL 6 mei 2014 Hole 3 1 Hole 7 2 Matchplay één speler tegen één ander per hole tegenstander hole winnen, verliezen of halveren mag match, hole of volgende slag geven eens gegeven blijft gegeven twijfel claimen straf:

Nadere informatie

GVB ers en spelers met baanpermissie GVB ers met examen aantekening en AGV-Shell EGA handicappers EGA handicappers met thuisclub elders

GVB ers en spelers met baanpermissie GVB ers met examen aantekening en AGV-Shell EGA handicappers EGA handicappers met thuisclub elders ALV-Reglementen februari 2004, Nr. 118 Het (AGV Shell) H&R reglement en het wedstrijdreglement zijn recentelijk aangepast. Deze veranderingen zijn mede aangebracht naar aanleiding van onze associatie met

Nadere informatie

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Presentatie Nationaal Golfpaspoort Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Inleiding Hieronder wordt iedere slide van de presentatie over het Nationaal Golfpaspoort die tijdens het

Nadere informatie

Legenda symbolen. Maak lettertype groter. Standaard lettertype. Maak lettertype kleiner. Zoeken. Vorige weergave. Volgende weergave.

Legenda symbolen. Maak lettertype groter. Standaard lettertype. Maak lettertype kleiner. Zoeken. Vorige weergave. Volgende weergave. Legenda symbolen Maak lettertype groter Standaard lettertype Maak lettertype kleiner Zoeken Vorige weergave Volgende weergave Vorige pagina Volgende pagina Ga naar inhoudsopgave BLADZIJDE 2 Algemene Informatie

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie