Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle clubs een rating voor de gele herentee en een rating voor de rode damestee. Een aantal clubs kent ook een herenrating voor de witte tee en/of zwarte tee en een damesrating voor de blauwe en/of oranje tee. Wat zal er veranderen? Vanaf tweede helft 2012 zal het begrip dames- en herentees geleidelijk verdwijnen. De Europese Golf Associatie (EGA) heeft mede op verzoek van de NGF in het EGA Handicap Systeem het systeem geïntroduceerd dat tees in het vervolg alleen nog aangeduid zullen worden met een kleur, waarvoor in principe een heren- en damesrating zal worden berekend. De NGF zal deze wijziging in het EGA Handicap Systeem volgen, daar deze gericht is op het vergoten van het spelplezier van de spelers. We praten alleen nog over kleuren, ten minste rood en geel, en, indien de club dat wenst, in volgorde van oplopende lengte oranje, rood, blauw, geel en wit. De witte tees krijgen alleen een herenrating. Indien mogelijk kunnen ook nog championship tees (zwart) worden aangelegd. De begrippen front, standaard en back verdwijnen evenals damestees en herentees. Waarom is deze verandering doorgevoerd? Dit nieuwe beleid voor het aanduiden en raten van tees voor dames en heren wordt verwelkomd door de NGF en de clubs, omdat het extra flexibiliteit verschaft voor verschillende categorieën spelers. De NGF verwacht van deze nieuwe aanduiding van de tees vooral voordelen voor beginnende spelers, jeugdspelers en (oudere) senioren. Mensen die net hun GVB gehaald hebben, zullen op een kortere baan eerder de voldoening hebben van een Bogey of een Par. De verruiming van de mogelijkheden voor ouderen komt tegemoet aan de wens van velen zo lang mogelijk te blijven spelen. Maar ook voor oudere spelers die op een zekere leeftijd niet meer de lengte hebben van vroeger, is het een geweldige mogelijkheid de spelvreugde te behouden door van kortere tees te spelen. Bijvoorbeeld een afslag van 70 of 80 meter zal vanaf de rode of oranje tee bijna altijd op de fairway terechtkomen (mits recht geslagen), maar zal van de gele tee in de rough landen. Wat is de meerwaarde? Centraal staan meer spelplezier voor de speler en snellere doorstroming in de baan. Er kunnen extra tees zijn die korter (oranje) spelen en voorzien in de behoefte van jeugdspelers en ouderen, zowel dames als heren, en tees die langer spelen en een extra uitdaging vormen voor zeer goede spelers (geel). Een speler kan straks een kleur tee kiezen die bij zijn speelvaardigheid past. Zo kunnen beginnende spelers (zowel dames als heren) het beste starten vanaf de oranje tee. Oudere spelers die bepaalde afstanden niet meer kunnen overbruggen, zullen van een kortere tee kunnen spelen. Naast meer spelplezier voor de speler zal deze de baan sneller kunnen spelen, omdat hij een kleur tee kan kiezen die meer bij zijn speelniveau past. Daarnaast kunnen dames en heren of ouders en hun kinderen straks van dezelfde kleur tee een Qualifying ronde spelen. Ook goede spelers kunnen door de keuze van een andere kleur tee een andere (kortere of langere) baan spelen dan de kleur tee die zij normaal gesproken gebruiken. Concreet betekent dit dat de heren ook qualifying kunnen spelen vanaf blauw, rood en oranje. De betere dames mogen dan ook vanaf geel spelen, tenzij de lengte van de gele tees meer dan meter is. Het EGA Handicap Systeem doet de aanbeveling om voor dames een kleur tees langer dan meter niet van een rating te voorzien. 1

2 Hoe komt de nieuwe Course- en Slope Rating tot stand? De NGF is in april 2012 gestart met de extra ratings. Op verzoek van de NGF heeft een groot aantal clubs hun scorekaart al aan de NGF gezonden. Vervolgens heeft NGF-medewerker Willem Vork al met een aantal clubs een afspraak gemaakt voor het verzamelen van extra gegevens ten behoeve van het bepalen van de CR en SR voor de gewenste tees. Hierbij gelden de volgende richtlijnen: Zwart: heren, geen beperkingen Wit: heren, geen beperkingen Geel: dames en heren, lengte > m adviseren deze tee niet voor dames te laten raten. Blauw: dames en heren. a. Indien niet aanwezig, adviseren om deze aan te leggen of samen te stellen uit de bestaande rode en gele tees zodanig dat de lengte < m wordt. b. Indien aanwezig en lengte > m, adviseren om deze in te korten tot < 5800 m eventueel door een aantal blauwe tees te vervangen door rode. Rood: dames en heren, geen beperkingen (aannemende dat < m) Oranje: dames en heren, geen beperkingen (aannemende dat < m) De club zal vervolgens in de bevestigingbrief van de NGF uitdrukkelijk worden gevraagd voor welke tees zij een rating voor dames en heren wenst en of zij nog extra tees (bijv. oranje) hiervoor in aanmerking wil laten komen. Op basis van de verzamelde extra gegevens op een baan worden de CR en SR voor wit, blauw en oranje uit de rating van geel en rood berekend, rekening houdend met de bijzonderheden die uit de extra gegevens blijken. Naar aanleiding van de ratings vastgesteld op basis van de verzamelde extra gegevens, zal de NGF controleren of deze uitkomsten overeenstemmen met de eerder vastgestelde ratings van reeds bekende tees van vóór Wanneer gaat het in? De Commissie Course Rating heeft een planning opgezet die erop gericht is de gehele operatie zo mogelijk voor eind 2012 afgerond te hebben. In die planning zit een belangrijk element van onzekerheid, omdat deze verruiming van de mogelijkheden consequenties heeft voor scorekaarten, wedstrijdsystemen en inrichting van de baan, waarvan de aanpassing door de club bepaald wordt. Het streven moet zijn de invoering van de uitgebreide rating en de eventuele gevolgen van de grotere lengten voor Par aan het einde van 2013 ingevoerd te hebben. Als een hole minder dan 400 meter voor heren van de rode tee is, dan kan het toch geen Par-5 zijn? Ja, de hole kan voor heren een Par-5 zijn. Een toelichting volgt hieronder. De club/baan kan de Par van een hole kiezen voorafgaand aan de rating, maar wel in overeenstemming met de onderstaande EGA-tabel. Deze tabel wijkt enigszins af van de tabel van Het gevolg kan zijn dat een huidige Par-5 van 405 meter voor heren een Par-4 wordt. Par dames meters heren meters Het gevolg van deze afstandslimieten is mogelijk dat door lengteverandering van een hole ook de Par verandert, zowel voor dames als voor heren. Daarom wordt de noot bij artikel in het EGA Handicap Systeem door de NGF als volgt in praktijk gebracht. 2

3 De Par van een hole wordt voor heren gedefinieerd voor de lengte van de gele tees, voor de dames van de rode tees. Deze Par blijft gehandhaafd, ook al zou lengteverandering door een andere kleur tee de Par volgens de tabel doen veranderen. Voorbeeld: een Par-5 hole van 460 m voor heren geel en 400 m voor dames rood blijft een Par-5 voor heren rood. Hieronder volgt een toelichting voor deze keuze. Door de systematiek van Course Rating en de daarvan afgeleide lengten voor Par (de tabel) dreigt de perceptie van het spelen van een kortere en dus meer bij het spelpijl passende baan verloren te gaan. Immers als in het voorbeeld hierboven een man op de rode tee met een Par-4 van 400 meter wordt geconfronteerd, staat dat haaks op korter en beter passend. Dat hij daar door de Playing Handicap formule een extra slag voor krijgt, gaat verloren. Ook zou de Stroke Index van de oorspronkelijke Par-5, hoewel die voor de totale Stablefordscore niet belangrijk is, er voor matchplay wel eens heel vreemd uit kunnen zien. Die hole is dan waarschijnlijk een van de moeilijkste holes in die negen geworden. Kortom, het vasthouden aan de tabel kan leiden tot dubbele Par-aanduidingen per tee (dames en heren) en per hole en tot verschillende Stroke Indices. Dat geeft dus complicaties op teeborden, scorekaarten, stroke savers, Playing Handicap Tabellen en ingewikkelde slagenberekeningen wanneer er wedstrijden gespeeld worden van tees met verschillende Par. De gemiddelde speler raakt in de war en begrijpt het niet. De kosten voor een dergelijke aanpassing kunnen heel aanzienlijk zijn. De extra flexibiliteit en leuke mogelijkheden voor oudere en beginnende (jeugd)spelers worden om zeep geholpen door een systeemprobleem. Daar komt nog bij dat deze systeemconsequentie geen enkele invloed heeft op de rating van de baan of op de Exact Handicap van de speler. Moet mijn club eraan meedoen? De NGF zal voor de gele en rode tee een rating voor zowel dames als heren vaststellen. Een club/baan mag zelf bepalen voor welke extra kleuren tees zij een rating voor zowel dames als heren wenst. Hoe gaan de scorekaarten eruit zien? Een club mag zelf bepalen hoe haar scorekaart er uit zal zien. De NGF is momenteel aan het inventariseren bij enkele landen, die het nieuwe systeem al langer gebruiken, welke scorekaart(en) hiervoor mogelijk en geschikt zijn. Mogen in 1 wedstrijd heren (of dames met een verschillende handicap) van een andere tee spelen? Het wedstrijdreglement schrijft voor van welke tees er gespeeld moet worden. Vanzelfsprekend hoort er bij een serieuze strokeplaywedstrijd een dames- en een herenwinnaar te zijn en spelen alle spelers of de twee tegenstanders, dames of heren, bij matchplay van dezelfde tee. Er wordt één set tees vastgesteld voor heren en één voor dames. Elke categorie speelt exact dezelfde baan. Wanneer mag een speler kiezen op welke tee hij wil starten? Voor een Qualifying Kaart maakt het niet uit welke tees de speler kiest, als hij maar de juiste Playing Handicap Tabel hanteert. Wanneer er zowel dames als heren strijden om dezelfde prijs is er geen reden meer zowel de dames als de heren niet te laten kiezen van welke tee zij willen spelen. De dames en de heren spelen een andere baan en dan maakt het niet veel meer uit of de heren en de dames onderling ook nog op verschillende banen spelen. Dan nog kan de Wedstrijdcommissie natuurlijk bepaalde richtlijnen hanteren bijv. Rabbit Cup, dames alleen rood, heren alleen geel. Voor alle clubwedstrijden dient de Wedstrijdcommissie vast te leggen van welke tees er gespeeld moet of mag worden. Afhankelijk van de methodiek van kaarten voorbereiden, moet de speler zelf 3

4 de kleur van zijn tee (binnen de mogelijkheden van het wedstrijdreglement) bij inschrijving aangeven. Het systeem rekent de correcte slagenverrekening uit. Geldt de rating van de kleuren voor dames en heren alleen in Nederland of ook in het buitenland? Deze rating wordt tegelijkertijd in een aantal andere Europese landen geïntroduceerd en gebruikt. Moet mijn baan nieuwe tees aanleggen? Nee, alle clubs met een baan beschikken over een rode en gele tee. Er zijn clubs die daarnaast witte, blauwe en oranje tees gebruiken. Als een club nog niet een bepaalde kleur tee heeft, dan mag zij zelf bepalen of zij extra kleuren tees wil introduceren. De NGF doet wel enkele aanbevelingen: Inrichting van de baan 1. Indien oranje tees nog niet bestaan, beveelt de NGF ten zeerste aan deze aan te leggen. Zonder al te veel moeite en kosten is het al mogelijk oranje teemerken op de fairway aan te brengen. Zijn er richtlijnen voor de aanleg van oranje tees? Het doel van de oranje tees is voornamelijk om beginnende golfers meer spelplezier te geven. Dit kan als de speler bij zijn 1 e slag niet meer over hoge rough of andere hindernissen moet spelen die zich vaak tussen tee en fairway bevinden. Het is daarom aan te bevelen deze tee aan het begin van de fairway aan te leggen. De NGF beveelt aan voor oranje tees uit te gaan van een lengte die ongeveer 90% is van de lengte van de rode tees. De oranje tees mogen worden aangegeven met een oranje tegel, die in de fairway kan zijn ingeklonken, zodat greenkeepers er met maaien geen last van hebben. Het is niet noodzakelijk dat een aparte oranje tee wordt aangelegd of gebouwd. 2. Een eventueel zwart circuit (front tee heren) verdwijnt en wordt door heren blauw of rood vervangen. 3. Er zullen toch clubs zijn die gele tees langer dan m willen bestemmen voor dames of al blauwe tees hebben die langer zijn dan m. Het is goed om eens na te gaan hoe vaak die tees worden gebruikt en als dat maar zelden het geval zou blijken te zijn om ze tot een meer passende lengte in te korten. Men dient daarbij te bedenken dat zeer goede speelsters alleen al door het verschil tussen Par en CR 6 à 7 slagen meer dan hun Exact Handicap kunnen krijgen, waardoor het zicht op hun score t.o.v. van Par als prestatie verdwijnt. De ratinggegevens dames geel zijn wel bekend in het ratingrapport. 4. Het is mogelijk dat de club met een renovatieproject bezig is en daar nu aanpassingen in aan wil brengen om deze vernieuwing te kunnen volgen. Als er nu blauwe tees als dames back tees bestaan, kunnen die klein van afmeting zijn en niet berekend op het toekomstige verkeer van herenspelers. Moet ik alle kleuren op mijn baan hebben? Nee, een club/baan bepaalt zelf welke kleuren tees zij gebruikt. Wat zijn de aanbevelingen van de NGF voor welke handicap van welke tee speelt? Het is niet eenvoudig om hiervoor richtlijnen te bepalen, omdat de lengte en moeilijkheidsgraad per kleur tee per baan flink kunnen verschillen. Clubs en spelers kunnen zelf bepalen van welke kleur tee zij spelen. De NGF heeft in het 9-stappenplan richtlijnen aangegeven, die dienen om clubs en spelers een houvast te geven. Deze richtlijnen zijn geen verplichtingen voor clubs en/of spelers. De richtlijnen zijn als volgt: Een heer met een clubhandicap van 37 of hoger speelt van de oranje tee. Een heer met een handicap van 29 tot en met 36 speelt vanaf de rode tee. Een heer met een handicap van 20 tot en met 28 slaat af van de blauwe tee. Heren met een handicap van 4.4 tot en met 19.9 spelen van de gele tee. Heren met een handicap van 4.4 of lager spelen van de witte tee. Dames met een handicap van 20.1 of hoger speler van de oranje tee. 4

5 Dames met een handicap van 9.9 tot en met 20.0 spelen van de rode tee. Dames met een handicap van lager dan 9.9 spelen van de blauwe tee. Wanneer kun je het beste vanaf welke tee spelen? Je kunt het beste een kleur tee kiezen die bij je speelniveau past. De lengte en moeilijkheidsgraad van de kleur tee spelen hierbij een belangrijke rol. Moet ik als man met handicap 35 van rood spelen? De keuze van de kleur tee is afhankelijk van de lengte en moeilijkheidsgraad van de kleur tee. Voor een langere rode tee zal een handicap 35 een baan kunnen aantreffen die overeenkomt met zijn spelvaardigheid, terwijl op een baan met een kortere rode tee deze speler wellicht beter vanaf de blauwe of zelfs gele tee zal kunnen spelen. Wat voor Playing Handicap Tabellen komen er op de club? De bedoeling is dat er zowel een tabel voor dames en een tabel voor heren zal komen voor 18 holes en tabellen voor de eerste en tweede 9 holes. Waar kan ik teemarkers bestellen? Teemarkers kunt u onder andere bestellen bij Duchell Golf Equipment (tel ) te Soesterberg ( ) of Oxland B.V. (tel ) te Zeewolde. Ik heb gehoord over paarse en lichtblauwe tees, waar worden die geplaatst? De NGF streeft naar een geïntegreerde aanpak voor ouders met kinderen, oftwel Commited to Familie om deze twee doelgroepen meer en beter te betrekken bij een golfvereniging. Het concept Committed to Familie heeft als doel om de doelgroep familie zo goed mogelijk te faciliteren. De NGF introduceert, mede voor het programma Committed to Familie, twee nieuwe tees, de lichtblauwe en de paarse tee. De lichtblauwe tee voor (startende) spelers, die een afstand van ongeveer 50 meter kunnen slaan en de paarse tee voor spelers, die ongeveer 80 meter kunnen overbruggen. Paarse en lichtblauwe tees zijn korter van lengte dan de oranje tee en worden daarom geplaatst vóór de oranje tee. Worden lichtblauwe en paarse tees ook gerated? Nee, deze tees krijgen geen door de NGF vast gestelde rating. Vanaf welke tees kunnen kinderen het beste spelen? Dit hangt af van hun leeftijd, fysiek en spelniveau en de lengte van de kleur tee. 5

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

EGA Handicap System in Nederland

EGA Handicap System in Nederland EGA Handicap System 2012 2015 in Nederland 11 februari 2012 Papendal AGENDA EGA HANDICAP SYSTEEM NGF Systeem Opties en kleine aanpassingen Belangrijke inhoudelijke wijzigingen - Tees en de relatie met

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

Golf Uitleg Overzicht Dia

Golf Uitleg Overzicht Dia Golf Basis Golf Uitleg Overzicht Dia o Dia 3: Het doel van Golf & par o Dia 4: Golf course plattegrond & telling o Dia 5: Golf telling bepalen o Dia 6: Handicap & Amateur golf score voorbeeld 1 o Dia 7:

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar.

Ad 1. Strokeplay: De competitor, het paar of het team die/dat de vastgestelde ronde of ronden in het minst aantal slagen doet, is winnaar. Wedstrijdvormen Strokeplay De Strokeplayregels van de Golf Regels zijn van toepassing op drie spelvormen: 1. Strokeplay 2. Stableford 3. Tegen Par. Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden,

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE EGA Handicap Systeem 2007 Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE per 1 januari 2007 NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE Nederlandse Golf Federatie Telefoon 030 242 63 70 Fax 030 242 63 80 Bezoekadres Burg. Verderlaan

Nadere informatie

Algemeen. De golfbaan

Algemeen. De golfbaan De golfbaan 3 Algemeen Wat is golf Golf is een balspel, dat gespeeld wordt op een groot gebied, waar 18 speelvelden (holes) zijn gemaakt die ieder een bepaald beginpunt (afslagplaats) en een eindpunt (de

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN 21 december 2011

CRAS&H BULLETIN 21 december 2011 CRAS&H BULLETIN 21 december 2011 Golfregels en EGA Handicap Systeem 2012-2015 In de NGF e-nieuwsbrief van oktober jl. hebben we kort melding gemaakt van de wijzingen in de Golfregels en het EGA Handicap

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is in 2012 omgedoopt tot Clubhandicap 54. Wanneer je heden ten dage je

Nadere informatie

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 OPLEIDINGEN Regiocursussen handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie De Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps verzorgt ten behoeve van Leden en Geassocieerden

Nadere informatie

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN

WedstrijdCommissie 2006 WEDSTRIJDVORMEN WEDSTRIJDVORMEN 1. STROKEPLAY a. Algemeen b. Individueel Strokeplay (Qualifying) c. Individueel Stableford (Qualifying) d. Individueel tegen Par (Qualifying). 2. OFFICIELE WEDSTRIJDVORMEN VOOR TWEE OF

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome

Spelvormen. 6. Matchplay - Greensome Spelvormen 1. Matchplay - Single De meest elementaire wedstrijdvorm van het golfspel, waarbij twee spelers tegen elkaar spelen. Het verschil in handicap wordt verrekend. De speler met de hoogte playing

Nadere informatie

Spelvormen Pagina 1 / 10

Spelvormen Pagina 1 / 10 INHOUDSOPGAVE: 10 spelvormen WEDSTRIJDREGLEMENT TOXANDRIA 2017 SPELVORMEN ARTIKEL 10 10.1 algemeen... 2 10.2 spelvormen specifiek... 3-2.1 officiële wedstrijdvormen voor individuele spelers... 3-2.1.1

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Wat is een Qualifying Score?... 3 2.Wat is een No Return?... 3 3. Wat is

Nadere informatie

EGA HANDICAP SYSTEEM Algemeen Basisprincipes van het handicapsysteem Terminologie Verantwoordelijkheden van de spelers

EGA HANDICAP SYSTEEM Algemeen Basisprincipes van het handicapsysteem Terminologie Verantwoordelijkheden van de spelers EGA HANDICAP SYSTEEM Algemeen Dankzij het EGA Handicap Systeem wordt bereikt dat in Europa op zodanige wijze handicaps tot stand komen dat spelers van verschillend niveau op een zo gelijkwaardig mogelijke

Nadere informatie

Wedstrijdvormen. Spelvormen volgens de NGF 2018

Wedstrijdvormen. Spelvormen volgens de NGF 2018 Wedstrijdvormen Spelvormen volgens de NGF 2018 1. Strokeplay Onafhankelijk van het aantal slagen aftrek is een strokeplaywedstrijd een QW, dit houdt in dat alle scores (na omrekening in Stablefordpunten)

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 2. Wedstrijden Winter Cup 4. Medal 5. Greensome Clubkampioenschap 6. Flevoland on Tour 7. Woensdagavond Opstap 8 INHOUD Algemeen 2 Prijzen 2 Wedstrijden Winter Cup 4 Medal 5 Greensome Clubkampioenschap 6 Flevoland on Tour 7 Woensdagavond Opstap 8 Paaswedstrijd 9 Oranje Bokaal 10 Strokeplay Clubkampioenschap 11 Mixed

Nadere informatie

LVNL Golfclub Hard en Hoog

LVNL Golfclub Hard en Hoog Huishoudelijk Reglement, versie 2011. Versiedatum: 22 oktober 2010 Binnen de Golfclub Hard en Hoog wordt volgens de volgende regels gespeeld: Algemeen: Art. 1 Art. 2 Er wordt gespeeld volgens de "rules

Nadere informatie

LoyalTee Winter Tour

LoyalTee Winter Tour Opzet: 14 wedstrijden tijdens de wintermaanden, elke wedstrijd plaatst de dagwinnaar van elke categorie zich voor de finale in maart bij BurgGolf. Data: Datum zaterdag 19 oktober 2013 zaterdag 26 oktober

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen 1. Wat is een Qualifying Score?... 2 2.Wat is een No Return?... 2 3. Wat is een Qualifying

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

Samenvatting regelavond 2016

Samenvatting regelavond 2016 Samenvatting regelavond 2016 Nieuws van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) De European Golf Association (EGA) heeft besloten dat, in navolging van de vrouwen, de leeftijdsgrens van senior mannen per 01

Nadere informatie

Clubkampioenschappen De Drentsche

Clubkampioenschappen De Drentsche Clubkampioenschappen De Drentsche 1. Algemeen Bij de Clubkampioenschappen is het Wedstrijdreglement van de Golfvereniging De Drentsche, zoals gepubliceerd op de Verenigingssite, van toepassing. Eventuele

Nadere informatie

Edese Golf Club Papendal

Edese Golf Club Papendal Edese Golf Club Papendal AV 2 november 2015 presentatie Baco Missie Baco AV 26-11-2012 De baco heeft als missie ervoor te zorgen dat: de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op een meetbaar hoog niveau

Nadere informatie

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud 1/9 Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud Algemeen 1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van toepassing voor de Clubkampioenschappen van

Nadere informatie

Wedstrijdvormen en handicapverrekening

Wedstrijdvormen en handicapverrekening Wedstrijdvormen en handicapverrekening De gebruikte definities gelden voor alle wedstrijden op de EG, ook als zij niet door de wedstrijdcommissie worden georganiseerd. Strokeplay Spelvorm: alle slagen

Nadere informatie

ING Private Banking Golf Week ING Private Banking Cup 20 22 mei 2016, The International

ING Private Banking Golf Week ING Private Banking Cup 20 22 mei 2016, The International Beste deelnemers, Jullie golfclub is onlangs geselecteerd om mee te spelen in de, waarin 16 Nederlandse clubteams in een knock-out format spelen om prachtige prijzen. Bijgaand sturen wij jullie meer informatie

Nadere informatie

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels Golfbegrippen Samenvatting van de Golfregels Albatros: een score van 3 slagen onder PAR op een hole Approach: een slag naar de green Apron: kort gemaaide gras rond de green. Het gras is korter dan de fairway

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Hole 3. Edda Huzid. HL 6 mei 2014

Hole 3. Edda Huzid. HL 6 mei 2014 Hole 3 1 Hole 7 2 Matchplay één speler tegen één ander per hole tegenstander hole winnen, verliezen of halveren mag match, hole of volgende slag geven eens gegeven blijft gegeven twijfel claimen straf:

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012.

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Bij deze ontvangt u de resultaten en conclusies naar aanleiding van de door de wedcie gehouden enquete. Een mooi aantal van 248 leden heeft de moeite genomen

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BIJLAGE A SPELVORMEN & EGOLF4U INSTELLINGEN GOLFCLUB TOXANDRIA 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BIJLAGE A SPELVORMEN & EGOLF4U INSTELLINGEN GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT BIJLAGE A SPELVORMEN & EGOLF4U INSTELLINGEN GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 INHOUDSOPGAVE: 1! Algemeen... 3! 2! Spelvormen... 4! 2.1! Algemeen... 4! 2.2! Officiële wedstrijdvormen voor individuele

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017

NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017 NAARDERBOS MATCHPLAY COMPETITIE 2017 Je kan nu strijden om de meest eervolle positie op Naarderbos MATCHPLAY KAMPIOEN 2017 en deze ongelooflijke prijzen winnen: ALLE EER EN EEUWIG RESPECT NAARDERBOS MATCHPLAY

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011 ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY Tornooireglement Uitgave januari 2011 1. Algemene principes De Antwerp Senior Golf Trophy, ASGT, is een jaarlijks tornooi tussen de senioren van Cleydael Golf & Country Club,

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Wedstrijdreglement annex Nederlandse Golf Federatie 2017

Wedstrijdreglement annex Nederlandse Golf Federatie 2017 Wedstrijdreglement annex Nederlandse Golf Federatie 2017 Aanvullend reglement specifieke wedstrijden Onderstaand aanvullingen en/of afwijkingen ten aanzien van specifieke wedstrijden. Algemene regel voor

Nadere informatie

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina GOLFVERENIGING PRINS HENDRIK Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina maar hoe werkt dat? Handleiding voor In- en uitschrijven wedstrijden (Qualifying) kaart invoeren Uw profiel bekijken/aanpassen

Nadere informatie

Reglement NGF Najaarscompetitie 2018

Reglement NGF Najaarscompetitie 2018 Reglement NGF Najaarscompetitie 2018 INHOUDSOPGAVE pagina 1. WAAROM DEZE NAJAARSCOMPETITIE... 2 2. DEELNAMECRITERIA: LEEFTIJD... 2 3. DEELNAMECRITERIA: HANDICAP... 2 4. DEELNAMECRITERIA: TEAM... 2 5. SPEELGERECHTIGD...

Nadere informatie

Regel 25 - Abnormale terreinsomstandigheid, ingebedde bal en verkeerde green Abnormale terreinsomstandigheden zijn:

Regel 25 - Abnormale terreinsomstandigheid, ingebedde bal en verkeerde green Abnormale terreinsomstandigheden zijn: Regel 1 - Het golfspel Het belangrijkste van deze golfregel is dat als u met uw medespeler afspreekt niet volgens de regels te spelen u beide wordt gediswalificeerd. Voorbeeld: u slaat uw bal out of bounds

Nadere informatie

Sportief Beleid De Woeste Kop

Sportief Beleid De Woeste Kop Sportief Beleid De Woeste Kop Programma Sportief Beleid Maatschappelijke ontwikkelingen Huidige situatie DNA De Woeste Kop + SWOT Doelstellingen Aan de slag! Sportief Beleid Waarom Sportief Beleid? Jaarlijks

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

Alle spelvormen op een rij

Alle spelvormen op een rij Spelvormen wordt veelal stableford of strokeplay gespeeld. Er zijn echter talloze spelvormen mogelijk, enkele voorbeelden zijn: foursome, fourballs, (beide wedstrijdvormen zien we ook tijdens de RyderCup)

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBHANDICAP 54

REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 Oktober 2012 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 2012 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft besloten het GVB-examen naar inhoud te veranderen. Reden om ook

Nadere informatie

Ontwikkeling golfers van

Ontwikkeling golfers van FOTO OMSLAG VOLGT Ontwikkeling golfers van 2009-2013 06-'09 12-'09 06-'10 12-'10 06-'11 12-'11 06-'12 12-'12 06-'13 12-'13 Δ % '12-13 Δ '09 - '13 Golfer met homecourse 152.842 157.919 157.870 166.316 165.852

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor banen

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor banen NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor banen Beste golfbaan, NoBraGolf Nederland, een begrip in Nederland sinds 1999, organiseert jaarlijks een (mixed) team golfcompetitie. Inmiddels

Nadere informatie

Handicapping Rinkven - Specials

Handicapping Rinkven - Specials ping Rinkven - Specials Reflectie Specifiek voor onze Rinkven wedstrijden zijn volgende specials opgenomen. Verder rekening houdend met een aantal EGA (European Golf Association) en Federatie reglementeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Heensche

Nieuwsbrief De Heensche nr. 62 juni 2017 Nieuwsbrief De Heensche DE ZEEUWSE PAR 3 COMPETITIE DIT JAAR IN EEN ANDER JASJE Er is nog al wat aan vooraf gegaan voordat we op zaterdag 29 april de wedstrijd van de Zeeuwse Par 3 Competitie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM SAMENVATTING VAN EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM De belangrijkste etiquette en regels Halen en behouden van een handicap Editie 2012-2015 INLEIDING Deze NGF-uitgave is de eerste die alle belangrijke golf-

Nadere informatie

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

WegWijs in course rating

WegWijs in course rating WegWijs in course rating Het Course Rating Systeem Uitvoeren van een rating Invloed van baanonderhoud NGF_Course_Rating_druk2_08.indd 1 06/03/15 14:33 INHOUD inhoud Inleiding 1 Historie 2 Handicapcondities

Nadere informatie

VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY. April 2017

VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY. April 2017 VIJFTIG+OCHTEND MATCHPLAY April 2017 Wat is Matchplay In Strokeplay speel je met medespelers tegen de baan. Je gaat hier uit van het aantal strokes - het totaal aantal slagen - dat je nodig hebt om door

Nadere informatie

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Klik vervolgens op de knop Vereniging Klik op de button: Inloggen E-Golf4U 1 Hier vult u uw persoonscode in welke U kunt vinden op uw NGF pasje

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor spelers Beste golfer, Heeft u plezier in het golfspel en lijkt het u leuk om ook eens op andere banen te spelen? Kunt u een team vormen onder

Nadere informatie

Regelboekje. Junior Team

Regelboekje. Junior Team Regelboekje Junior Team Green Wintergreen De Golfbaan Bunker Bunker Waterhindernis Fairway Laterale waterhindernis Rough Teebox Golf is een superleuk spel, maar elk spel heeft regels! Veiligheid: Maak

Nadere informatie

Vragen over de Jaarlijkse Herziening

Vragen over de Jaarlijkse Herziening Vragen over de Jaarlijkse Herziening Algemeen Hierbij geven wij u antwoord op de ingekomen vragen en toelichting op bepalingen over de Jaarlijkse Herziening. Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2013

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB.

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB. Deelnemen De wedstrijden die door de Commissie georganiseerd worden kennen een onderscheidenlijk karakter. Er zijn qualifying wedstrijden (met een Q* status) en wedstrijden welke niet-qualifying zijn.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap INHOUD Inleiding De golfregels en je handicap... 2 Over dit boekje... 3 Etiquette Etiquette... 4 Pitchmark repareren... 6 De golfregels De golfregels... 7 Afslaan, de bal spelen... 8 Spelen van een verkeerde

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap INHOUD Inleiding De golfregels en je handicap... 2 Over dit boekje... 3 Etiquette Etiquette... 4 Pitchmark repareren... 6 De golfregels De golfregels... 7 Afslaan, de bal spelen... 8 Spelen van een verkeerde

Nadere informatie

Handboek Rabbitcommissie

Handboek Rabbitcommissie Handboek Rabbitcommissie Inleiding...2 Doelstelling rabbitcommissie...2 Taakverdeling commissieleden...2 Procedure rabbitwedstrijden...2 Maandagwedstrijden...3 Donderdagavondwedstrijd...3 Handicap 54...3

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2019.

Wedstrijdreglement 2019. Wedstrijdreglement 2019. I. DEELNEMERS. - De competities die door AGS worden ingericht, zijn toegankelijk voor alle leden van AGS. De wedstrijden op 18-holes terreinen zijn toegankelijk voor alle leden

Nadere informatie

GOLFREGELS

GOLFREGELS GOLFREGELS 2012-2015 11 februari 2012 Papendal GOLFREGELS 2012-2015 Wijzigingen weinig omvattend Veel boilerplate, onnodige toevoegingen Decisons wijzigingen veelal redactioneel Beperken van strafmaat

Nadere informatie

Uitslag Roden In de volgende Flits zal de uitslag van het toernooi in Roden worden geplaatst.

Uitslag Roden In de volgende Flits zal de uitslag van het toernooi in Roden worden geplaatst. september 2013 #7 Hoe heurt het eigenlijk Buggy s maken deel uit van het moderne spel. Tassen en andere producten worden speciaal voor buggy s ontworpen en op de meeste banen zijn ze beschikbaar. Buggy-etiquette

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent 1. Regels van het Golfspel De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA. 2. Plaatselijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Toelichting scores eclectic wedstrijden

Toelichting scores eclectic wedstrijden Toelichting scores eclectic wedstrijden Tot nu toe speelden wij bij Veldzijde de eclectic wedstrijden met een verrekening op de totaal score van 18 holes. Het (bruto) resultaat werd verminderd met de playing

Nadere informatie

Handleiding Egolf4U zuil

Handleiding Egolf4U zuil Handleiding Egolf4U zuil Hoe werkt de zuil? De zuil is een zogenaamde touch screen. Dat betekent dat er geen toetsenboord is, maar dat u de keuzes op het scherm maakt door met uw vinger de juiste knoppen

Nadere informatie

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Welkom en voorstellen jeugdcommissie. Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie. Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches Jeugdjaarprogramma 2009 8 februari 2009 Onderwerpen Welkom en voorstellen jeugdcommissie Lesprogramma 2009 Wedstrijdprogramma Jeugdcompetitie Zomeractiviteiten Uitwisseling andere verenigingen Jeugdcoaches

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2014

Wedstrijdreglement 2014 Wedstrijdreglement 2014 ALGEMEEN Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en volgens de (tijdelijke) Plaatselijke Regels

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Handicapadministratie) Versie 2.14 Pagina 2 van 60 Versie 2.14 Inhoudsopgave Handicapadministratie...5 De knoppenbalk... 6 Het aanmaken van een Handicap lid... 7 [Tab]Gegevens [Tab]Mutaties...

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens

Nadere informatie

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter.

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Mei 2017 Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Op 13 april ging de clubavond stablefordcompetitie van start.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB)

Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB) Wedstrijdreglement 2016 Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet (VGLB) Inleiding De Wedstrijdcommissie (WeCo) stelt het programma en de voorwaarden voor deelname vast. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap

INHOUD INHOUD Inleiding Etiquette De golfregels Kleuren tees Je handicap INHOUD Inleiding De golfregels en je handicap... 2 Over dit boekje... 3 Etiquette Etiquette... 4 Pitchmark repareren... 6 De golfregels De golfregels... 7 Afslaan, de bal spelen... 8 Spelen van een verkeerde

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt. Vs

Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt. Vs Wedstrijdreglement Golfvereniging de Berckt. Vs 07-12-2017 1. Algemeen 1.1. Er wordt gespeeld volgens de meest recente Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

Nadere informatie