REGLEMENT CLUBHANDICAP 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT CLUBHANDICAP 54"

Transcriptie

1 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 Oktober 2012

2 REGLEMENT CLUBHANDICAP VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft besloten het GVB-examen naar inhoud te veranderen. Reden om ook de inhoud en de naam van het Reglement GVB aan te passen. In dit Reglement Clubhandicap 54 (het Reglement ) zal het woord golfvaardigheidsbewijs (GVB) worden vervangen door Clubhandicap 54. Kort gezegd zijn de volgende aanpassingen gedaan: 1. Een beginnende golfer ( kandidaat ) krijgt NGF-Golfbaanpermissie van de golfbaaneigenaar of de club, indien deze volledige zeggenschap heeft over de toegang tot de baan. In de overige gevallen kan de baaneigenaar deze bevoegdheid delegeren aan de op zijn golfbaan gevestigde club. Dit zal gebeuren in overleg en met toestemming van de golfprofessional. 2. De Proeve van Bekwaamheid is vervangen door het spelen van een Qualifying Kaart van 9 of 18 holes, uitgaande van Clubhandicap 54. Bij 18 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes kan Clubhandicap 54 of beter worden behaald. De Qualifying Kaart moet worden gespeeld met een marker met minimaal Clubhandicap De Qualifying Kaart kan uitsluitend worden gespeeld wanneer de beginnende golfer de NGF- Golfbaanpermissie heeft en geslaagd is voor het Golfregelexamen. Nederlandse Golf Federatie Utrecht, 29 oktober 2012 NGF - Reglement Clubhandicap

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1 Definities... 3 HOOFDSTUK 2 European Golf Association ( EGA )... 4 HOOFDSTUK 3 NGF-Golfbaanpermissie... 4 HOOFDSTUK 4 Golfregelexamen... 5 HOOFDSTUK 5 Qualifying Score... 5 HOOFDSTUK 6 Clubhandicap HOOFDSTUK 7 Dispensaties... 6 HOOFDSTUK 8 Gebondenheid Reglement en geschillen... 7 HOOFDSTUK 9 Straffen... 7 HOOFDSTUK 10 Verwerking lid en niet-lid... 8 HOOFDSTUK 11 Verlenging, verlies of omwisselen van Clubhandicap APPENDIX I Clubhandicap 54 voor jonge spelers... 9 APPENDIX II Besluiten APPENDIX III Banen korter dan meter.10 NGF - Reglement Clubhandicap

4 HOOFDSTUK 1 Definities In dit Reglement Clubhandicap 54 worden de volgende definities gehanteerd. 1.1 Club : Een club is een golfvereniging of golforganisatie, die als lid is aangesloten bij de NGF, die daardoor is onderworpen aan het beleid van de NGF en die een goedgekeurde Regel- en Handicapcommissie heeft. Zij is daarnaast de handicapautoriteit voor alle spelers die haar als Home Club erkennen. 1.2 Clubhandicap : Een clubhandicap is een EGA handicap tussen de 37 en de 54 (EGA blz. 18). Het verlenen en aanpassen van deze handicap staat beschreven in het boekje EGA Handicap System Course en Slope Rating : De Course en Slope Rating geven gezamenlijk de moeilijkheidsgraad aan van de golfbaan. 1.4 Examinator : Een examinator is een persoon uit de Regel- en Handicapcommissie die het Golfregelexamen afneemt. Hij is bij voorkeur geslaagd voor het examen van de cursus Regelcommissaris Golfbaan : de golfbaan die voldoet aan handicap conditions zoals omschreven in het EGA Handicap Systeem Golfbaaneigenaar : De golfbaaneigenaar is de eigenaar van een golfbaan of de op zijn golfbaan gevestigde club, indien deze volledige zeggenschap heeft over de toegang tot de baan, die van de NGF de bevoegdheid heeft gekregen om NGF-Golfbaanpermissie voor zijn golfbaan te verlenen. In de overige gevallen kan de baaneigenaar deze bevoegdheid delegeren aan de op zijn golfbaan gevestigde club. Hij verleent NGF-Golfbaanpermissie door akkoord te geven via Golfprofessional : Een golfprofessional is een persoon die de kandidaat opleidt voor de NGF-Golfbaanpermissie en Clubhandicap 54, zoals neergelegd in dit Reglement. 1.8 Golfregelexamen : Het Golfregelexamen is een door de NGF opgesteld examen, welke de kennis toetst van de golfregels. 1.9 Golfregelexamenbewijs : Het Golfregelexamenbewijs is een schriftelijk bewijs dat door de Club wordt uitgegeven aan de kandidaat die het Golfregelexamen heeft behaald. De kandidaat moet dit bewijs goed bewaren Golfregels : de golfregels en golfetiquette, zoals vastgesteld door R&A Rules Limited en de plaatselijke regels, welke zijn vastgesteld voor de betreffende golfbaan Home Club : De home club is de club waar de handicapregistratie van een speler wordt bijgehouden (hierna Home Club ) (EGA Handicap System blz. 22) Kandidaat : Een kandidaat is een persoon die zijn NGF-Golfbaanpermissie, Golfregelexamen dan wel Clubhandicap 54 wenst te behalen Marker : Een marker is een persoon die de score op de Qualifying Kaart van de kandidaat of de speler noteert en die zelf minimaal Clubhandicap 54 heeft NGF : De Nederlandse Golf Federatie ( NGF ) is de organisatie die in opdracht van haar Leden, ten behoeve van golfers en op verzoek van de EGA, een beleid heeft vastgesteld ten aanzien van het verstrekken van Clubhandicap 54-bewijzen, in de vorm van een nieuwe toetsingsmethode, neergelegd in dit Reglement (Reglement Clubhandicap 54) in Nederland. De NGF ziet tevens toe op de juiste uitvoering van het Reglement Clubhandicap 54. De NGF heeft de bevoegdheid om een of meerdere taken ten aanzien van dit beleid te delegeren NGF-Golfbaanpermissie : De NGF-pas die door golfbaaneigenaar, al dan niet in samenspraak met een golfprofessional, aan een kandidaat, die in de praktijk heeft bewezen over voldoende kennis van de golfetiquette te beschikken, alsmede heeft aangetoond een bepaalde golfspelvaardigheid te hebben bereikt, is verleend, waardoor de kandidaat mag spelen op de golfbaan waarvoor de NGF-Golfbaanpermissie is uitgegeven NGF-pas : Dit is de pas die de speler jaarlijks via zijn Home Club van de NGF ontvangt, door afdracht van de Home Club van de in het huishoudelijk reglement van de NGF van NGF - Reglement Clubhandicap

5 april 2008 vastgestelde contributie aan de NGF. Deze NGF-pas blijft eigendom van de NGF Qualifying Kaart : Een Qualifying Kaart is een geregistreerde ronde die een speler kan spelen op een Club ten behoeve van het verkrijgen of het aanpassen van zijn handicap (EGA Handicap System ) Qualifying Score : Een Qualifying Score is een wedstrijd score of een Qualifying Kaart, die meetelt voor het behalen of het verlagen/verhogen van de handicap van de speler (EGA Handicap System blz. 23) Regelboekje : Het regelboekje is het boekje waar alle golfregels in staan, opgesteld door de R&A Regel- en Handicapcommissie : De Regel- en Handicapcommissie is een commissie die door een club of een door de NGF aangewezen organisatie is aangesteld om het Golfregelexamen af te nemen en de EGA (club)handicapregistratie bij te houden Scorekaart : De scorekaart is de kaart waarop de scores van de kandidaat/speler worden genoteerd. De kandidaat/speler en de marker tekenen de kaart na afloop van een ronde en leveren de scorekaart in bij de Home Club Speler : De golfer die Clubhandicap 54 of lager heeft Stableford : Stableford is een spelvorm waarvan de scores in het EGA Handicap System gebruikt wordt om handicaps vast te stellen of aan te passen Tuchtcommissie : de Tuchtcommissie, bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de NGF. HOOFDSTUK 2 European Golf Association ( EGA ) 2.1 De EGA heeft in 1990 de bij haar aangesloten golffederaties aanbevolen per 1 januari 1991 een systeem van golfvaardigheidsbewijzen in te voeren. Deze bewijzen zijn voorzien van het EGA-logo. De NGF heeft in 2012 besloten om het golfvaardigheidsbewijs direct om te zetten in Clubhandicap 54 als bewijs van golfvaardigheid te erkennen. De toestemming voor het gebruik van het EGA-logo wordt uitsluitend verleend aan erkende nationale federaties of bonden. De NGF heeft van de EGA toestemming verkregen om het EGA-logo ten aanzien van Clubhandicap 54 te gebruiken. HOOFDSTUK 3 NGF-Golfbaanpermissie 3.1 Indien de golfbaaneigenaar, al dan niet in samenspraak met de golfprofessional, van mening is dat de kandidaat in de praktijk heeft bewezen over voldoende kennis van de golfregels te beschikken en heeft aangetoond een bepaalde golfvaardigheid te hebben bereikt, kunnen zij via de NGF-Golfbaanpermissie voor de betreffende kandidaat aanvragen. De golfprofessional en de golfbaaneigenaar verbinden zich, door het verlenen van hun akkoord, rechtstreeks aan het Reglement en de hierin neergelegde verplichtingen. 3.2 De kandidaat ontvangt dan de NGF-Golfbaanpermissie met de naam van de betreffende golfbaan. De NGF-Golfbaanpermissiepas heeft een geldigheidsduur van 1 januari tot 1 maart van het daaropvolgende jaar en kan ieder jaar worden verlengd. De houder van NGF- Golfbaanpermissie valt door middel van de NGF-pas gedurende de geldigheidsperiode daarvan onder de dekking van een door de NGF afgesloten collectieve WA-verzekering. 3.3 De NGF-Golfbaanpermissie is alleen geldig op de golfbaan waar de NGF- Golfbaanpermissie is uitgegeven, tenzij golfbanen elkaars NGF-Golfbaanpermissie accepteren. 3.4 De golfbaan is minimaal meter over 9 holes of meter over 18 holes, tenzij de NGF dispensatie heeft verleend, zie Appendix III. NGF - Reglement Clubhandicap

6 HOOFDSTUK 4 Golfregelexamen 4.1 Het Golfregelexamen wordt afgenomen onder toezicht van een examinator en omvat een schriftelijke multiplechoicetest van 20 vragen. Kinderen jonger dan 14 jaar doen examen als omschreven in de regeling in Appendix I. 4.2 Kandidaten die al lid zijn van een club, en derhalve een Home Club hebben, dienen het Golfregelexamen te behalen op deze club. De examinator controleert of de kandidaat lid is van zijn Home Club. Als de kandidaat een andere Home Club heeft, dan zal de examinator de kandidaat naar deze Home Club verwijzen voor het afnemen van het Golfregelexamen. 4.3 De vragen hebben betrekking op de golfregels. Het is niet toegestaan tijdens het Golfregelexamen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal. 4.4 De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De kandidaat slaagt voor dit onderdeel als hij ten minste 15 van de 20 vragen goed heeft beantwoord. Als een kandidaat voor het Golfregelexamen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. 4.5 In uitzonderlijke gevallen kan de examinator het Golfregelexamen mondeling afnemen. Dit geldt onder andere voor: a. kandidaten die geen Nederlands, Engels en Duits spreken en/of schrijven; b. dyslectici; c. kandidaten die al twee keer zijn gezakt voor het Golfregelexamen; d. andere bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de NGF. 4.6 De Golfregelexamens, ook de Duitse en Engelse, zijn bij de NGF op te vragen. De Golfregelexamens blijven eigendom van de NGF en mogen niet worden meegegeven aan de kandidaat. 4.7 Het antwoordformulier van het Golfregelexamen moet minimaal één kalenderjaar worden bewaard door de Regel- en Handicapcommissie van de club. 4.8 Na het behalen van het Golfregelexamen geeft de club het bewijs van het Golfregelexamen mee aan de kandidaat. HOOFDSTUK 5 Qualifying Score 5.1 Het spelen van de Qualifying Score kent de volgende condities: 1. De Qualifying Kaart wordt voor de ronde geregistreerd bij de baan waar de ronde wordt gespeeld. 2. De golfbaan waarop gespeeld wordt ten einde de Qualifying Kaart te behalen, heeft een Course en Slope Rating. 3. De ronde wordt gespeeld op een door de NGF gemeten baan met een lengte van minimaal meter over 9 holes of meter over 18 holes, tenzij de NGF dispensatie heeft verleend, zie Appendix III. 4. De lengte van de te spelen baan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 meter over 9 holes met de lengte van de gemeten baan (dit geldt niet voor clubs met dispensatie). 5. De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Limited en de Plaatselijke Regels (Local Rules) van de club zijn van kracht. 6. Er wordt voldaan aan de golfregels, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de veiligheid van medespelers, doorstroming op de baan, zorg voor de baan en aandacht voor het spel van medespelers. 7. De gehanteerde spelvorm is Stableford met volledige handicapverrekening. 8. De Qualifying Kaart moet worden gespeeld met, en scores genoteerd door, een marker. 5.2 De Qualifying Kaart is acceptabel voor handicapdoeleinden, indien de kandidaat en de marker door het ondertekenen van de Scorekaart bevestigen dat: a. De genoteerde score per hole juist is. b. De kandidaat de golfregels op de juiste wijze in de praktijk weet toe te passen. NGF - Reglement Clubhandicap

7 c. Bij 18 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes kan Clubhandicap 54 of lager worden behaald. 5.3 Een club is verplicht de Qualifying Kaart één kalenderjaar te bewaren. HOOFDSTUK 6 Clubhandicap De houder van Clubhandicap 54 heeft bewezen te beschikken over voldoende kennis van de golfregels, terwijl hij daarnaast heeft aangetoond een bepaalde spelvaardigheid te hebben bereikt. Clubhandicap 54 wordt afgegeven nadat de kandidaat met goed gevolg heeft voldaan aan de volgende eisen: 1. Het behalen van NGF-Golfbaanpermissie. 2. Het behalen van het Golfregelexamen. 3. Het inleveren van een Qualifying Kaart uitgaande van Clubhandicap 54. Bij 18 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes kan Clubhandicap 54 of lager worden behaald. 4. De kandidaat moet NGF-Golfbaanpermissie hebben behaald en zijn geslaagd voor het Golfregelexamen voordat hij een Qualifying Kaart van Clubhandicap 54 kan spelen. Het Golfregelexamen mag ook worden afgenomen vóórdat de NGF-Golfbaanpermissie is behaald. 6.2 Bij het behalen van een Clubhandicap ontvangt de kandidaat een NGF-pasje met daarop vermeld Clubhandicap 54 of lager. De NGF-pas heeft een geldigheidsduur van 1 januari tot 1 maart van het daaropvolgende jaar en kan ieder jaar worden verlengd. De houder van een Clubhandicap valt gedurende de geldigheidsduur van de NGF-pas onder de dekking van een door de NGF afgesloten collectieve WA-verzekering. 6.3 Clubs en golfbaaneigenaren kunnen van een speler verlangen dat een geldige Clubhandicap wordt getoond. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat Clubhandicap 54 geen rechten verschaft van toegang tot en/of het bespelen van golfterreinen. De beoordeling hiervan is voorbehouden aan de betreffende club of golfbaaneigenaar. 6.4 De afgifte van een Clubhandicap geschiedt door de Regel- en Handicapcommissie. 6.5 De NGF kan als handicapautoriteit optreden voor spelers die geen lid zijn van een club. Zij kan deze taak delegeren aan een door haar aangewezen club of instantie. De kosten die hiervoor bij de speler in rekening worden gebracht zijn 80,- in 2012 en kunnen jaarlijks worden aangepast. HOOFDSTUK 7 Dispensaties 7.1 De NGF kan dispensatie verlenen van een of meerdere bepalingen van het Reglement Clubhandicap 54. Dispensatieaanvragen dienen schriftelijk, met redenen omkleed, te worden gericht aan de NGF: Nederlandse Golf Federatie Postbus RN UTRECHT 7.2 Een club mag het Golfregelexamen afnemen voor kandidaten die geen lid zijn van een A-, B-, C- of D-club van de NGF, nadat de NGF hiervoor desgevraagd schriftelijk toestemming heeft verleend. De NGF kan deze toestemming per jaar verlengen. De NGF kan deze toestemming ook weigeren dan wel intrekken, indien blijkt dat de betreffende club zich niet aan de in dit Reglement opgestelde regels houdt. NGF - Reglement Clubhandicap

8 HOOFDSTUK 8 Gebondenheid Reglement en geschillen 8.1 Een club, golfbaaneigenaar en golfprofessional is verplicht de bepalingen van het Reglement correct toe te passen. Indien blijkt dat de club, golfbaaneigenaar en golfprofessional zijn verplichtingen uit hoofde van dit Reglement niet nakomt, dan zal de NGF de betreffende partij opdragen de door haar gevolgde procedure te herstellen. Indien daarna de club, de golfbaaneigenaar en golfprofessional de zaak niet tot een bevredigende oplossing brengt, is de NGF gerechtigd tegen de betreffende partij passende maatregelen te nemen en een klacht bij de Tuchtcommissie in te dienen. 8.2 De NGF, dan wel een door de NGF nader aangewezen orgaan waaraan haar taken zijn gedelegeerd, of een examinator of marker of kandidaat kunnen een klacht indienen bij de Tuchtcommissie van de NGF over een overtreding van de bepalingen van het Reglement in overeenstemming met de bepalingen van de Statuten, het Tuchtreglement en het Reglement. 8.3 Een kandidaat kan een klacht over overtreding van de bepalingen van het Reglement indienen bij de NGF, dan wel een door de NGF nader aangewezen orgaan waaraan haar taken zijn gedelegeerd, die vervolgens een klacht kan indienen bij de Tuchtcommissie overeenkomstig de bepalingen van de Statuten, het Tuchtreglement en het Reglement. 8.4 Bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van de bepalingen van het Reglement is de uitspraak van de NGF bindend. 8.5 Clubs, waaronder hun examinatoren en Regel- en Handicapcommissie, alsmede golfbaaneigenaren, golfprofessionals, markers en kandidaten zijn door hun deelname aan het behalen van het Golfregelexamen, de NGF-Golfbaanpermissie en/of Clubhandicap 54 onderworpen aan de Statuten, het Tuchtreglement en het Reglement, voor zover deze betrekking hebben op naleving van bepalingen uit dit Reglement en mogelijke strafoplegging. HOOFDSTUK 9 Straffen 9.1 De NGF kan bij overtreding van de bepalingen van het Reglement de volgende straffen aan een aan het Reglement onderworpen partij opleggen: a. berisping; b. uitsluiting van deelneming aan evenementen, georganiseerd door of onder auspiciën van de NGF; c. het intrekken van de bevoegdheid voor het afnemen van examens ten behoeve van Clubhandicap 54 voor een bepaalde duur, met dien verstande dat geen intrekking voor langer dan één jaar zal worden opgelegd; d. publicatie van de onder a, b of c genoemde straffen op de website van de NGF dan wel het GOLFjournaal; e. weigering van uitgifte van een NGF-Golfbaanpermissie dan wel een NGF-pas voor bepaalde tijd. 9.2 Met uitsluiting van kandidaten en markers kan de NGF bij overtreding van de bepalingen van het Reglement een geldboete tot maximaal 500,- opleggen. NGF - Reglement Clubhandicap

9 HOOFDSTUK 10 Verwerking lid en niet-lid 10.1 Kandidaat, lid van een club of (handicap)registratielid De Regel- en Handicapcommissie geeft het succesvol afronden van het Golfregelexamen en de Qualifying Kaart uitgaande van Clubhandicap 54 door aan het secretariaat van de Home Club. Het secretariaat van de Home Club verwerkt de gegevens van de geslaagde kandidaat in het clubbestand van de Home Club en stuurt, dan wel wisselt de gegevens uit, naar: NGF Centrale Registratie Postbus BB ALMERE De NGF zorgt voor de aanmaak van de Clubhandicap-pas en stuurt dit naar het betreffende secretariaat Kandidaat, geen lid van een club Als een kandidaat, die geen lid is van een club, de Qualifying Kaart heeft gespeeld dan stuurt hij een kopie van het bewijs van het Golfregelexamen, een kopie van de NGF- Golfbaanpermissie, de Qualifying Kaart, een bewijs van uitschrijving van de club waar deze de NGF-Golfbaanpermissie heeft behaald, mits de kandidaat daar al is uitgeschreven, en het aanmeldingsformulier ( naar de Afdeling Centrale Registratie van de NGF. NGF Centrale Registratie Postbus BB ALMERE De kandidaat krijgt vervolgens een factuur toegezonden en, na ontvangst van de betaling, zorgt de NGF voor de aanmaak van de Clubhandicap-pas en stuurt dit naar het huisadres van de kandidaat. HOOFDSTUK 11 Verlenging, verlies of omwisselen van Clubhandicap Verlenging van een Clubhandicap voor spelers met een Home Club geschiedt door afgifte van een nieuwe NGF-pas, die geldig is tot 1 maart van het daaropvolgende jaar. De afgifte vindt plaats via het secretariaat van de Home Club Verlenging van een Clubhandicap voor spelers die geen Home Club hebben, geschiedt door de afgifte van een nieuwe Clubhandicap-pas door de NGF of een door de NGF nader aan te wijzen club of orgaan, die geldig is tot 1 maart van het daaropvolgende jaar. De houder ontvangt daartoe, tijdig voor de vervaldatum, een factuur. Na ontvangst van de betaling volgt toezending van de nieuwe Clubhandicap-pas aan het huisadres van de houder Ingeval van verlies van de NGF-pas of ingeval van een niet-werkende magneetstrip dient de houder voor een duplicaatkaartje contact op te nemen met de Home Club. Indien geen Home Club, kan de speler bij de NGF, dan wel de door haar nader aangewezen club of orgaan een duplicaatkaartje aanvragen door 6,- (2012) over te maken op rekeningnummer van de NGF onder vermelding van: duplicaatkaartje, het NGF-nummer en het huidige adres Een speler die het lidmaatschap van zijn Home Club beëindigt en die in het daaropvolgende jaar vervolgens van een andere club lid wordt, ontvangt via de nieuwe club, tegen inlevering van zijn oude NGF-pas, een nieuwe pas. Wanneer een Clubhandicap langer dan vijf jaar verlopen is dan dient men in beginsel de Qualifying Kaart opnieuw te spelen en in te leveren Een speler die het lidmaatschap van zijn Home Club beëindigt en niet van een andere club lid wordt, kan met inlevering van zijn Clubhandicap 54- of EGA Handicappasje, middels NGF - Reglement Clubhandicap

10 daarvoor bestemde formulieren een pasje aanvragen bij de NGF of een door de NGF nader aangewezen club dan wel orgaan. De NGF-pas wordt, na betaling van de verschuldigde kosten, aan de speler toegestuurd. Wanneer Clubhandicap 54 langer dan vijf jaar verlopen is dan dient men in beginsel de Qualifying Kaart opnieuw te spelen en in te leveren De jaarlijkse kosten voor een NGF-pas, de periodiek GOLFjournaal (één per huisadres) alsmede deelname aan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF, de registratie bij De Golf Academie en het gebruik maken van de Fairwaystrokes-functionaliteit bedragen 16,- (2012) voor leden van een club. Deze kosten kunnen jaarlijks worden aangepast Als de houder van Clubhandicap lid wordt van een A-, B-, C- of D-club, dan dient de NGFpas te worden ingeruild voor een NGF-pas op naam van de betreffende club. De club neemt bij uitgifte van de nieuwe pas de oude Clubhandicap-pas in. De houder meldt aan de NGF dan wel de nader door de NGF aangewezen club of orgaan dat men lid is geworden van een club met behulp van het mutatieformulier dat is ingesloten bij de toezending van de oude NGF-pas of via een bericht aan onder vermelding van het NGF-nummer Adreswijzigingen dienen aan de eigen Home Club te worden doorgegeven. Spelers die geen lid zijn van een club dienen adreswijzingen door te geven aan de NGF dan wel de door haar nader aangewezen club of orgaan, met behulp van het mutatieformulier dat is ingesloten bij de toezending van de NGF-pas of via een bericht aan onder vermelding van het NGF-nummer, of via APPENDIX I Clubhandicap 54 voor jonge spelers 1. Jonge spelers Onder een jonge speler wordt verstaan een speler die jonger is dan 14 jaar. 2. Golfregelexamen Jonge spelers, lid van een club of daarmee gelijkgesteld, volgen 9 voorgeschreven 'Regellessen in de praktijk', waarbij tijdens elke regelles de regelkennis wordt getest. Als een jonge speler alle regellessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het Golfregelexamen. Als blijkt dat een jonge speler nog niet alle golfregels goed genoeg beheerst, dan zal hij enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor het Golfregelexamen. Jonge spelers, niet lid van een club, zullen 15 van 20 praktijksituaties, zoals door de NGF voorgeschreven, met goed gevolg mondeling beantwoorden. 3. De Qualifying Kaart voor jonge spelers Jonge spelers spelen net als volwassenen een Qualifying Kaart. De NGF adviseert deze jeugd van de kortste tee te laten spelen (vaak oranje). NGF - Reglement Clubhandicap

11 APPENDIX II Besluiten 1. Buitenlandse kaartjes Clubs moeten zorgvuldig en kritisch zijn bij het omwisselen van een buitenlands handicapcertificaat. Bij twijfel kan de Regel- en Handicapcommissie: 1. gebruik maken van de bevoegdheid om een speler Golfregelexamen te laten doen; 2. de volgende regeling met de speler afspreken: het getoonde speelsterktebewijs is één jaar geldig. In dat jaar moet de speler voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van Clubhandicap 54. APPENDIX III Banen korter dan meter De NGF kan dispensatie verlenen aan golfbanen die de NGF-Golfbaanpermissie afgeven en niet aan handicapping conditions voldoen onder de volgende voorwaarden: 1. De baan moet aangelegd zijn als golfbaan. Dat houdt in dat alle standaardelementen die bij de rating van de baan een rol spelen en die het spel beïnvloeden in belangrijke mate aanwezig zijn zoals hindernissen, oneven liggingen, kort en minder kort gemaaid gras, bomen en struiken, afslagplaatsen en greens. NB Er is geen bezwaar tegen kunststof afslagmatten. 2. De minimale lengte van de baan is meter voor 18 holes of 700 meter voor 9 holes. 3. Alleen indien een baan die thans een C- of D-lidmaatschap heeft niet aan deze eisen voldoet, kan de NGF afwijken van deze norm, als overtuigend kan worden aangetoond dat de essentie van het golfspel tot zijn recht kan komen. 4. Deze regeling is tot stand gekomen vooruitlopend op een beslissing van de EGA over de mogelijkheid van het vaststellen van een officiële CR en SR voor short courses (Par-3 banen) en daaraan mogelijk gekoppeld het behalen van een EGA Handicap op short courses (Par-3 banen). NGF - Reglement Clubhandicap

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Commissie Golfvaardigheid hebben besloten het GVB-examen

Nadere informatie

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Commissie Golfvaardigheid hebben besloten het GVB-examen

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 OPLEIDINGEN Regiocursussen handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie De Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps verzorgt ten behoeve van Leden en Geassocieerden

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen 1. Wat is een Qualifying Score?... 2 2.Wat is een No Return?... 2 3. Wat is een Qualifying

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54

JEUGD STAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR HANDICAP 54 HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN: Verschillende niveau s Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54 in 5 stappen verdeeld. De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en

Nadere informatie

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB)

JEUGDSTAPPENPLAN VOOR JEUGD TOT 14 JAAR: NAAR CLUBHANDICAP 54 (GVB) HOE DIT STAPPENPLAN TE GEBRUIKEN Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje. Hieronder zijn voor

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 EGA HANDICAP SYSTEEM Geldigheid van het EGA Handicapsysteem en Jaarlijkse Herziening In het CRAS&H-bulletin van december 2008 hebben wij u erop attent gemaakt dat de Handicap

Nadere informatie

A-, B-, C- en D-Leden die niet beschikken over een golfpakket brengen hun wijzigingen aan via het web, www.ngfclub.nl.

A-, B-, C- en D-Leden die niet beschikken over een golfpakket brengen hun wijzigingen aan via het web, www.ngfclub.nl. CENTRAAL ADRESSENBESTAND In het Centraal Adressenbestand bevinden zich alle de gegevens van de geregistreerde golfers in Nederland, onder andere ten behoeve van de verzending van GOLFjournaal. Tevens dient

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3

1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 Inhoudsopgave 1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 2 Toekennen van clubhandicaps... 5 2.1 Clubhandicap 54... 5 2.2 NGF-Golfbaanpermissie... 5 2.3 Golfregelexamen... 5 2.4

Nadere informatie

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE EGA Handicap Systeem 2007 Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE per 1 januari 2007 NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE Nederlandse Golf Federatie Telefoon 030 242 63 70 Fax 030 242 63 80 Bezoekadres Burg. Verderlaan

Nadere informatie

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap

Nadere informatie

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels GVB Golfacademy 1. Het programma van de cursus..2 2. Wat leer je tijdens de cursus?... 2 3. Download pagina.3 4. Benodigdheden 3 5. Het theorie examen...4 6. Apps.. 4 7. Over het GVB..4 8. De Registratie

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie

Cursus en Examen Informatie Cursus en Examen Informatie 6x2 uur - Handicap 54 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus & Examen 3 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Downloadsectie

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea Mol biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook

Nadere informatie

Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen

Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen Haal alles uit je GVB Tot 25% Greenfee korting op ruim 20 golfbanen Samenvatting van de Golfregels INHOUD 1. HOE BEREID IK ME VOOR OP DE CURSUS?... 3 2. WAT MOET IK AANTREKKEN?... 3 3. WAT MOET IK MEENEMEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie Tweedaagse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave

Cursus en Examen Informatie. 6-weekse GVB Cursus. Inhoudsopgave Cursus en Examen Informatie 6-weekse GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus 2 Annulering 2 Routebeschrijving 2 Benodigdheden 3 Theoriecursus 3 Downloadpagina 4 Het theorie examen 4 Herexamen 4 Garantie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook. d.d. 1 januari 2014

Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook. d.d. 1 januari 2014 Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook d.d. 1 januari 2014 Preambule. De algemene vergadering van de vereniging Golf- en Country Club 't Sybrook, statutair gevestigd te Enschede, kan,

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent

Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent 1. Regels van het Golfspel De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A en de USGA. 2. Plaatselijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Vragen over de Jaarlijkse Herziening

Vragen over de Jaarlijkse Herziening Vragen over de Jaarlijkse Herziening Algemeen Hierbij geven wij u antwoord op de ingekomen vragen en toelichting op bepalingen over de Jaarlijkse Herziening. Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2013

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB HEELSUM VANAF 1-1-2016 Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd op Golfclub Heelsum 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Een GVB (Clubhandicap 54) halen

Een GVB (Clubhandicap 54) halen Costa Golf Een GVB (Clubhandicap 54) halen Informatie voor deelnemers aan de GVB-clinic van Costa Golf In zes dagen een golfvaardigheidsbewijs (Clubhandicap 54) halen. In combinatie met een zonnige vakantie.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Handboek rabbitcommissie

Handboek rabbitcommissie Handboek rabbitcommissie Handboek rabbitcommissie - versie 1.5-11-10-2017 1 Index Handboek rabbitcommissie... 1 Index... 2 Inleiding... 3 Doelstelling rabbitcommissie... 3 Taakverdeling commissieleden...

Nadere informatie

Legenda symbolen. Maak lettertype groter. Standaard lettertype. Maak lettertype kleiner. Zoeken. Vorige weergave. Volgende weergave.

Legenda symbolen. Maak lettertype groter. Standaard lettertype. Maak lettertype kleiner. Zoeken. Vorige weergave. Volgende weergave. Legenda symbolen Maak lettertype groter Standaard lettertype Maak lettertype kleiner Zoeken Vorige weergave Volgende weergave Vorige pagina Volgende pagina Ga naar inhoudsopgave BLADZIJDE 2 Algemene Informatie

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie

De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie 1 Inhoudsopgave. 1.Inleiding 1.1. Samenstelling RBEH-commissie 1.2. Vereist kennisniveau en vaardigheden 1.3. Taken Voorzitter RBEH-commissie 1.4. Taken Coördinator

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.3 van 1 mei 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

HET PRIVÉ-LIDMAATSCHAP. Drentsche Golf & Country Club

HET PRIVÉ-LIDMAATSCHAP. Drentsche Golf & Country Club HET PRIVÉ-LIDMAATSCHAP Drentsche Golf & Country Club Drentsche Golf & Country Club Privé-lidmaatschap Golfvereniging De Drentsche In de bosrijke omgeving van Zeijen even ten noorden van Assen, bevindt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De kleuren van de vereniging zijn groen, rood en zwart; 2. Het embleem bestaat uit de naam Golfclub Roxenisse, waarvan de i een vallende tee met

Nadere informatie

10. Kaart gemiddeld inkomen per inkomensontvanger regio Y

10. Kaart gemiddeld inkomen per inkomensontvanger regio Y ty 1 INHOUD 1. Ontwikkeling leden Golfclub X en golfclubs met homecourse regio Y 2010-2014 2. Verdeling leden Golfclub X en golfclubs met homecourse regio Y naar leeftijd 3. Lidmaatschapsduur bij Golfclub

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijke reglement is volgens artikel 24.1 van de statuten van de vereniging Golf Club Bentwoud vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2013. Algemene

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers

NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen Informatie voor spelers NoBraGolf Nederland Competitie, seizoen 2017 Informatie voor spelers Beste golfer, Heeft u plezier in het golfspel en lijkt het u leuk om ook eens op andere banen te spelen? Kunt u een team vormen onder

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

een topbaan op een toplocatie!

een topbaan op een toplocatie! Golfbaan Echt-Susteren, een topbaan op een toplocatie! Informatie 201 Overzicht pakketten Basis 75,- p/mnd PRO+ 83,35 p/mnd Alleen mogelijk met PRO 15,85 p/mnd Greenfee 79,00 p/mnd speelrechtcertificaat

Nadere informatie

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie.

De Kieviten Golf. Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. 1) Algemeen: De Kieviten Golf Algemeen Wedstrijdreglement vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. a. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door commissies van Kieviten Golf,

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

HET PRIVÉ-LIDMAATSCHAP. Drentsche Golf & Country Club

HET PRIVÉ-LIDMAATSCHAP. Drentsche Golf & Country Club HET PRIVÉ-LIDMAATSCHAP Drentsche Golf & Country Club Drentsche Golf & Country Club Privé-lidmaatschap Golfvereniging De Drentsche In de bosrijke omgeving van Zeijen even ten noorden van Assen, bevindt

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 Artikel I. ALGEMEEN Sectie 1.01 Algemeen. a) De Commissie is: verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, verantwoordelijk

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

LoyalTee Winter Tour

LoyalTee Winter Tour Opzet: 14 wedstrijden tijdens de wintermaanden, elke wedstrijd plaatst de dagwinnaar van elke categorie zich voor de finale in maart bij BurgGolf. Data: Datum zaterdag 19 oktober 2013 zaterdag 26 oktober

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. De tekst uit dit document mag zonder toestemming niet ten eigen bate worden gebruikt.

WEDSTRIJDREGLEMENT. De tekst uit dit document mag zonder toestemming niet ten eigen bate worden gebruikt. De tekst uit dit document mag zonder toestemming niet ten eigen bate worden gebruikt. 1 Algemene bepalingen Voor deelname aan de wedstrijden zijn de onderstaande bepalingen van toepassing. 1.1 De wedstrijdleiding

Nadere informatie

Samenvatting regelavond 2016

Samenvatting regelavond 2016 Samenvatting regelavond 2016 Nieuws van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) De European Golf Association (EGA) heeft besloten dat, in navolging van de vrouwen, de leeftijdsgrens van senior mannen per 01

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

3 1.1 Taken Commissiebezetting

3 1.1 Taken Commissiebezetting Inhoudsopgave 1 Handicapcommissie...... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 2 Toekennen van handicaps...... 5 2.1 Handicap 54... 5 2.2 NGF-Golfbaanpermissie... 5 2.3 Golfregelexamen... 5 2.4 De

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014

Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014 Algemeen Wedstrijdreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd november 2014 1. Algemeen 1.1. De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van het wedstrijdprogramma, alsmede voor het organiseren

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Golfbaan Echt-Susteren

Golfbaan Echt-Susteren Golfbaan Echt-Susteren Informatie voorziening 2012/2013 Overzicht Basis Pakket 75,00 p.m. PRO+ Pakket 83,35 p.m. PRO Pakket 145,85 p.m. Greenfee Pakket 79,00 p.m. Mogelijk bij het bezit van een speelrechtcertificaat

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Definities KIKI TRAINING & COACHING-s KIKI TRAINING & COACHING Training & Coaching is de werknaam van MILIKIVI BV. Educatieve diensten

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie