BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap (Pl.Hcp) (bij Ex.Hcp 36 en lager) 4 Playing Handicap (Pl.Hcp) (bij Ex.Hcp 37 en hoger) 4 Handicaptabel 4 Playing Handicap en wedstrijden 5 NGF Club Handicap (Ex.Hcp 45-37) 5 NGF Handicap (Ex.Hcp 36 en lager) 5 Handicapberekening 6 Handicaplijst 6 Scorekaarten 7 Qualifying Score 7 Qualifying wedstrijden 7 Qualifying kaarten 7 Qualifying condities voor NGF Handicaps 8 EGA Handicap (Ex. Hcp 36 en lager) 8 Wedstrijden op banen met een lengte van meer dan 2750 m. 9 Deelnemers aan de Nobra-competitie en Qualifying Scores 9 Competition Stableford Adjustment (CSA) 9 Leden met een andere homeclub 9 Jaarlijkse revisie van handicaps 10 Inschaling nieuwe leden met golfervaring 10 Appendix: Rechten en plichten van de speler 11

2 2 VOORWOORD Voor de regels van Golfclub Son wordt verwezen naar de Golfregels van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en ons Baanreglement. Het Baanreglement hangt tegen de muur van de afslaghut bij de afslag van hole 1. Dit Baanboekje is gebaseerd op de NGF-editie van het EGA Handicap Systeem De tekst van dit systeem staat integraal op de website VOORRANGSREGELS GOLFCLUB SON Zie voor de actuele voorrangsregels op onze baan de website Baan/Course Planner onder het subhoofd veiligheid per hole. SPEELTEMPO Volgens de Golfregels behoren spelers in een vlot tempo te spelen. AANDACHTSPUNTEN Bevordering van de snelheid van je flight. Let op de volgende punten en breng ze zo nodig onder aandacht (vriendelijk en diplomatiek!) van je flightgenoten. o Zoek niet te lang naar je bal. o Loop zo veel mogelijk direct naar je bal. Kies alvast je stok en maak eventueel vast een oefenswing als je moet wachten. o Hanteer de regel, dat degene die het verst van de hole/green ligt het eerst moet spelen, met soepelheid. o Speel alvast als die speler nog helemaal naar zijn bal moet lopen. o Help met zoeken als je je eigen bal gespeeld hebt. o Speel sneller een provisionele bal. Wees niet te optimistisch, zo van die vind ik wel. o Zet je tas meteen dicht bij de bal. o Aankomend bij de green je tas direct neerzetten in de looprichting naar de volgende afslag zodat je hem direct kunt oppikken als je van de green afkomt. o De eerste op de tee slaat meteen af. o Tussen de slagen door flink doorlopen. Bij Stableford bal opnemen als je niet meer kunt scoren. o EN AANSLUITEN Indien een flight een volledige hole afstand verliest en de flight achter hen ophouden behoren zij die flight door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight. Als het duidelijk is dat de achteropkomende flight sneller kan spelen, behoort een flight die geen hole afstand heeft verloren die flight door te laten.

3 3 HET HANDICAP SYSTEEM VAN DE NGF De NGF kent drie handicaps waarvoor de regels zijn vastgelegd in het EGA Handicap Systeem (jan. 2007): 1. EGA Handicap (36 en lager) voor banen met een lengte van meer dan 2750 meter. De leden krijgen een EGA handicapbewijs. 2. NGF Handicap (36 en lager) voor banen met een lengte minder dan 2750 meter. De leden krijgen een NGF handicapbewijs. 3. NGF Club Handicap (37 45) voor beginnende golfers. De leden krijgen geen handicapbewijs. EGA- en NGF-Handicaps worden vastgesteld door de homeclub van de speler. Als Lid van de NGF past Golfclub Son (met een baanlengte van minder dan 2750 meter) het EGA Handicap Systeem toe. Met een door de NGF goedgekeurde Handicap- en Regelcommissie is Golfclub Son erkend als Club en heeft de bevoegdheid om aan haar homeclub-leden ook een EGA Handicap toe te kennen op grond van Qualifying Scores behaald op banen met een lengte van meer dan 2750 meter. Ook voor leden met een homeclub elders met een EGA Handicap wordt een NGF Handicap (36 0) bijgehouden en zonodig een NGF Club Handicap. Er is geen rekenkundig verband tussen de EGA- en de NGF-handicap DE PAR VAN DE BAAN De Par van een hole (Professional Average Result) is de score die van een Scratch Golfer (amateur golfer met handicap 0) verwacht wordt onder normale omstandigheden en bij foutloos spel. De Par wordt bepaald door de lengte van de hole. Hiervoor gelden de volgende grenzen in meters: DAMES HEREN PAR 3 tot 200 m tot 220 m PAR m m 200 m m PAR m en langer 400 m en langer De PAR van de baan is gelijk aan de som van de Par van de achttien holes. COURSE RATING (CR) EN SLOPE RATING (SR) Een Scratch Golfer (heer) heeft voor een Par-3 hole van 200 meter niet precies drie slagen nodig maar gemiddeld 3,3 slagen en voor een Par-5 hole van 460 meter niet 5 maar gemiddeld 4,6 slagen. Het werkelijk aantal slagen dat hij voor de 18 holes nodig heeft kan hierdoor behoorlijk afwijken van de PAR van de baan. Bovendien kunnen banen met dezelfde lengte in moeilijkheid sterk verschillen door de aanwezigheid van hindernissen en andere belemmeringen. De PAR is daarom geen goede maatstaf voor de moeilijkheid van de baan. Om banen onderling goed vergelijkbaar te maken en handicaps te standaardiseren is m.i.v. 1 april 1998 het Slope Rating Systeem ingevoerd. De moeilijkheid van een baan wordt hierbij uitgedrukt in twee getallen, de Course Rating en de Slope Rating. De Course Rating (CR) is het aantal slagen dat een Scratch Golfer onder normale omstandigheden voor de baan nodig heeft. De CR is een getal, berekend tot op tienden nauwkeurig, dat op de scorekaart vermeld staat. De Slope Rating (SR) is een getal, dat aangeeft hoeveel moeilijker de baan is voor spelers die geen Scratch Golfer zijn. De SR is een geheel getal dat eveneens op de scorekaart vermeld staat.

4 4 EXACT HANDICAP (Ex.Hcp) Golfers krijgen een Ex.Hcp waarmee ze op een (fictieve) Standaard Baan zouden moeten spelen. De Standaard Baan is een Par-72 baan met een standaard moeilijkheidsgraad en een lengte van 6256 meter voor heren en 5250 meter voor dames. De Standaard Baan heeft, zowel voor dames als voor heren, een CR van 72 en een SR van 113. PLAYING HANDICAP (bij Ex.Hcp 36 en lager) De Playing Handicap, die een speler krijgt op een baan, is het aantal Handicapslagen dat hij als voorgift krijgt zoals die staan op de Playing Handicap Tabel voor 18-holes voor zijn Ex. Hcp op die baan. Deze extra slagen moeten verdeeld worden over de 18 holes in de volgorde van de stroke-index. Sinds 2007 is het voor spelers met een Ex. Hcp van 11,5 en hoger mogelijk een 9-holes score voor hun handicapscore in te leveren. De voorgift staat op de Playing Handicap Tabel voor 9-holes en moet verdeeld worden in de volgorde van de stroke-index over 9-holes. PLAYING HANDICAP (bij Ex.Hcp 37 en hoger) De Playing Handicap van een speler met een Ex.Hcp van 37 en hoger is: Pl. Hcp = Ex.Hcp. + Club Handicap Differential Club Handicap Differential = Pl.Hcp van een speler met Ex.Hcp 36,0 Ex.Hcp 36 Voor Golfclub Son: - Heren Pl. Hcp. = Ex.Hcp. + (21 36) - Dames Pl. Hcp. = Ex.Hcp.+ (23 36) Voor de baan in Son betekent dit dat de heren in deze handicapcategorie 15 slagen van hun Ex.Hcp moeten aftrekken en de dames 13 slagen om hun Playing Handicap te krijgen. HANDICAPTABEL Op elke baan hangt een tabel waaruit de Playing Handicap over 18- of 9-holes kan worden afgelezen. Elke tabel behoort bij één baan en één soort afslagen (Backtees, Medaltees of Forwardtees). Voor de baan van Golfclub Son zie de Playing Handicaptabellen op de site en in het clubhuis.

5 5 PLAYING HANDICAP EN WEDSTRIJDEN Individueel Stableford en Tegen de Par Alle spelers spelen met hun Playing Handicap. Individueel Strokeplay 1. alle spelers spelen van Tees met dezelfde Par: alle spelers spelen met hun Playing Handicap voor die Tees 2. spelers spelen van Tees met verschillende Par: de spelers van de Tees met de hoogste Par moeten het verschil in Par bij hun Playing Handicap optellen. 3. in beide situaties geldt als uitslag van de wedstrijd: Netto Score = Bruto Score Pl.Hcp evt. verschil Par Individueel Matchplay 1. alle spelers spelen van Tees met dezelfde Par: alle spelers spelen met hun Playing Handicap voor die Tees 2. spelers spelen van Tees met verschillende Par: de spelers van de Tees met de hoogste Par moeten het verschil in Par bij hun Playing Handicap optellen. 3. in beide situaties geldt dat de speler met de hogere Pl.Hcp het verschil in Handicap krijgt Alle andere wedstrijdvormen Voor alle andere wedstrijdvormen dient de Wedstrijd-commissie in een reglement vast te leggen hoeveel Handicapslagen de spelers in een wedstrijd krijgen. Hiervoor zijn door de NGF gedetailleerde regels opgesteld die toegepast moeten worden. NGF CLUB HANDICAP (Ex.Hcp 45 37) De NGF kent voor alle banen de NGF Club Handicap van 45 tot 37 als voorloper op een NGF of EGA Handicap. Een NGF Club Handicap van 45 tot 37 kan alleen worden verlaagd, niet verhoogd. Een NGF Club Handicap van 45 wordt bij Golfclub Son verkregen bij baanpermissie. Een lid met Golfclub Son als Homeclub kan twee NGF Club Handicaps hebben, nl. één voor Son en één voor banen met een lengte van meer dan 2750 meter (zie Wedstrijden op banen met een lengte van meer dan 2750 meter, blz. 9 ). Een NGF Club Handicap voor banen met een lengte van meer dan 2750 meter kan alleen verkregen worden nadat u het GVB met goed gevolg heeft afgelegd (eis Golfclub Son als u mee wil doen aan de wedstrijden op grote banen georganiseerd door de Wedstrijdcommissie Extern). Voor het deelnemen aan de wedstrijden op onze baan moet het Regelexamen zijn gehaald. De NGF Club Handicap van Son is alleen geldig op de baan waar de handicap is verkregen (de homeclub). NGF HANDICAP (Ex.Hcp 36 en lager) De baan van Golfclub Son is met een lengte van 2318 meter te kort om aan de Qualifying Condities voor EGA Handicaps te kunnen voldoen. Ex.Hcp's van 36 en lager, behaald op de baan van Golfclub Son, worden door de NGF erkend als NGF Handicap. Zij worden op precies dezelfde wijze berekend als EGA Handicaps. Een lid krijgt Ex.Hcp 36 of lager als: hij het Regelexamen met goed gevolg heeft afgelegd, én hij binnen 12 maanden drie Qualifying Scores heeft ingeleverd waarvan één met een score van 36 of meer Stableford-punten. De nieuwe Ex.Hcp wordt gebaseerd op de beste Qualifying Score. De Ex.Hcp stijgt niet meer boven 36,0. Leden met NGF Handicap 36 en lager krijgen een NGF Handicapbewijs met hun handicap op datum van afgifte. Een NGF Handicap is alleen geldig op de baan waar de handicap is verkregen (de homeclub). Leden die ook een EGA Handicap hebben ontvangen het NGF Handicapbewijs niet.

6 6 HANDICAPBEREKENING Een Ex.Hcp wordt berekend tot op een tiende punt nauwkeurig en uitsluitend uit het gescoorde aantal Stablefordpunten. Voor de berekening van Stableford-punten zie Regel 32-1.b. Bij wedstrijden Tegen Par (van de baan) is het aantal Stableford-punten gelijk aan de score 'Tegen Par' plus 36. Bij de scores over 9-holes moeten 18 Stablefordpunten worden opgeteld om een Qualifying Score te verkrijgen. Handicapwijziging berust op de volgende principes: Indien de Qualifying Score van een speler, uitgedrukt in het aantal Stableford-punten: - valt in de voor hem geldende Bufferzone dan blijft zijn handicap gelijk, - lager is dan de voor hem geldende Bufferzone dan wordt zijn Ex.Hcp verhoogd met 0,2 of 0,1 punt volgens onderstaande tabel - hoger is dan 36, wordt zijn Ex.Hcp, voor iedere Stableford-punt méér dan 36, verlaagd volgens tabel. Exact handicap Bufferzone: 18 holes 9 holes onder buffer verhoging Ex. Hcp Scores: Per punt >36 verlaging Ex. Hcp - 4, n.v.t. 0,1 0,1 4,5 11, n.v.t. 0,1 0,2 11,5 18, ,1 0,3 18,5 26, ,1 0,4 26,5 36, ,2 0, ,0 Ex.Hcp 36 en lager kan niet tot boven 36.0 worden verhoogd. Ex.Hcp 37 en hoger worden alleen verlaagd en niet verhoogd. Voor de juiste verlagingen bij de grensoverschrijdingen van de ene Hcp-categorie naar de andere zie Tabel Handicapdaling Indien de Handicapcommissie van mening is dat de handicap van een speler te hoog of te laag is en de werkelijke speelvaardigheid van de speler niet goed weergeeft, moet zij de Ex.Hcp arbitrair met een passend getal verlagen of verhogen. Voorbeeld: Heer B. heeft Ex.Hcp 22,4. Hij maakt een Qualifying Score van 29 Stableford-punten. Zijn Ex.Hcp gaat omhoog naar 22,5. Vervolgens maakt hij een Qualifying Score van 32 Stableford-punten waardoor zijn Ex.Hcp niet verandert. Met zijn volgende Qualifying Score haalt hij 42 Stableford-punten. Zijn nieuwe Ex.Hcp wordt 22,5-6 x 0,4 = 20,1. HANDICAPLIJST Qualifying Scores worden verwerkt zodra zij bij de Handicapregistratie bekend zijn en zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het clubhuis. Spelers zijn verplicht hun meest recente Ex.Hcp te kennen. Zij moeten verhogingen of verlagingen die nog niet door de Handicapregistratie verwerkt zijn zelf uitvoeren en melden aan de Wedstrijdleiding.

7 7 SCOREKAARTEN De ervaring van de mensen die uw scorekaarten registreren t.b.v. uw Handicap is dat er veel fouten gemaakt worden bij het invullen van de kaarten. Gepuzzel en correcties is aan de orde van de dag (ca. 50 %). Daarom nog eens op een rijtje waar een ingeleverde scorekaart aan moet voldoen: namen en lidcodes van speler en marker moeten goed leesbaar zijn datum en starttijd moeten vermeld worden type wedstrijd of Q-kaart vermelden uw Exact Handicap moet duidelijk leesbaar en juist zijn de scores op de holes moeten goed leesbaar zijn (geen doorhalingen, etc) uw Playing Handicap moet goed verdeeld zijn volgens de stroke index reken de Stablefordpunten en Tegen Par uit in de juiste kolommen bij Tegen Par het aantal slagen per hole noteren (bij min volstaat een streepje) zet uw resultaat op de juiste plaats en zonder doorhalingen, etc. zorg voor een duidelijke ondertekening van speler en marker zorg voor een juiste Q-kaart (verkrijgbaar bij recepties) Onduidelijke, niet leesbare kaarten en kaarten die niet aan de eisen voldoen, worden niet geregistreerd. Deze kaarten worden gedeponeerd in een speciaal bakje in het clubhuis. Gezien de grote hoeveelheden fouten, is het ondoenlijk eenieder hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen. Laat uw scorekaart geen stiefkind worden en zorg voor een correcte kaart. QUALIFYING SCORE Een Qualifying Score is een score die voldoet aan de gestelde eisen om geaccepteerd te worden voor de berekening van de handicap van een speler. Voor Local, Club en NGF Handicaps gelden als Qualifying Score de resultaten van: voor Ex.Hcp t/m 45: Qualifying Wedstrijden en Qualifying Kaarten Een niet-afgemaakte ronde en een onvolledig of niet-ingevulde scorekaart wordt geregistreerd als No Return, met als gevolg een handicapverhoging zoals geldt voor scores onder de bufferzone. QUALIFYING WEDSTRIJDEN Een Qualifying Wedstrijd is iedere wedstrijd voor individuele spelers, gespeeld onder Qualifying Condities èn onder toezicht van een door een Club benoemde commissie. Qualifying wedstrijden zijn Individueel Strokeplay, Stableford en Tegen Par van de baan.qualifying KAARTEN Een Qualifying Kaart over 18- of 9-holes is een genummerde scorekaart die een speler bij een Club kan verkrijgen na inschrijving in een register al dan niet digitaal (bij Golfclub Son de kiosk in het clubhuis). In het register moet worden ingevuld: datum en tijd van inschrijving naam en lidcode van de speler naam van de marker homeclub van de speler Ex.Hcp van de speler het nummer van de scorekaart De Qualifying Kaart (Q kaart) moet, volledig ingevuld en mede ondertekend door de marker zo spoedig mogelijk bij de homeclub worden ingeleverd. Op de eigen baan binnen een uur na het beëindigen van de ronde (bij Golfclub Son in de bus/kiosk in het clubhuis). De spelvorm is individueel Stableford. Iedere speler kan zoveel Qualifying Kaarten inleveren als hij wil. Qualifying Kaarten moeten altijd worden ingeleverd. Bij niet of onvolledig ingevulde kaarten wordt als score een No Return geregistreerd en de handicap verhoogd.

8 8 QUALIFYING CONDITIES VOOR NGF HCP s Er zijn Qualifying Condities indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de ronde bestaat uit 18- of 9-holes (Q kaart) de ronde wordt gespeeld op de gemeten baan vanaf de officiële afslagen de baan heeft een NGF Course Rating en een NGF Slope Rating de lengte van de te bespelen baan verschilt (door het verplaatsen van afslagen) niet meer dan 100 meter voor heren en 80 meter voor dames met de lengte van de gemeten baan de Golfregels zoals vastgesteld door de NGF en de Local Rules van de Club zijn van kracht de spelvorm is òf individueel Strokeplay òf individueel Stableford òf individueel Tegen Par het aantal Handicapslagen bij Stableford of tegen Par is gelijk aan de NGF Playing Handicap de marker heeft een NGF of EGA Handicapbewijs. Indien in de periode 1 november t/m 30 april de Local Rule Plaatsen van kracht is, is er toch sprake van Qualifying Condities. Dit geldt ook bij openstelling van één wintergreen. Bij gebruik van meer dan één wintergreen zijn er geen Qualifying Condities en derhalve kunnen er geen Qualifying scores worden gemaakt. Bij opteëen door de baan zijn er geen Qualifying Condities. De Wedstrijdcommissie heeft de plicht en het recht om bij extreem slechte (weers)omstandigheden, op elk moment voor, tijdens of na een wedstrijdronde, de ronde Reduction Only (RO) te verklaren (dit wordt o.a. aan de hand van de wedstrijdscores onder de Competition Stableford Adjustment gedaan). In dat geval resulteren de scores wel in verlaging maar niet in verhoging van Handicaps. RO scores tellen mee als Qualifying Score voor het aantal in te leveren kaarten. EGA HANDICAP (Ex.Hcp 36 en lager) Golfclub Son heeft van de NGF de bevoegdheid gekregen om aan homeclubleden een EGA Handicap toe te kennen. Een EGA Handicap kan worden verkregen en onderhouden door het inleveren van Qualifying Scores gemaakt tijdens Qualifying Wedstrijden of door het lopen van Qualifying Kaarten onder de volgende Qualifying Condities: de ronde bestaat uit 18- of 9-holes (Q kaart) en wordt gespeeld op een baan met een lengte van meer dan 2750 meter, de ronde wordt gespeeld op een gemeten baan vanaf de officiële afslagen, wegens de handicapregistratie bij Golfclub Son vanaf de Standaardtees (medaltees), de baan heeft een NGF Course Rating en een NGF Slope Rating, de lengte van de te spelen baan verschilt niet meer dan 100 meter voor heren en 80 meter voor dames met de lengte van de gemeten baan, de golfregels zoals vastgesteld door de NGF en de Local Rules van de Club zijn van kracht, de spelvorm is óf individueel Strokeplay, óf individueel Stableford, óf individueel Tegen Par, het aantal Handicapslagen bij Stableford of Tegen Par is gelijk aan de EGA Playing Handicap van de baan waarop wordt gespeeld de marker heeft een NGF of EGA Handicapbewijs. Een wedstrijd gespeeld onder Qualifying Condities is een Qualifying Wedstrijd indien de wedstrijdleiding (mede) berust bij een door een Club benoemde commissie. Een Club is een bij de NGF aangesloten Club die bevoegd is EGA Handicaps toe te kennen. Qualifying Kaarten worden verkregen op de baan waar wordt gespeeld, na inschrijving in het register. Zij moeten, volledig ingevuld met datum en tijd, naam van de marker en diens NGF-lidnummer, zo spoedig mogelijk na afloop van de ronde worden ingeleverd bij Golfclub Son (bus in clubhuis). Leden die nog geen EGA Handicap hebben, spelen met Ex.Hcp 45. Een lid krijgt een EGA Handicap als: hij het Regelexamen met goed gevolg heeft afgelegd, én hij binnen 12 maanden drie Qualifying Scores heeft ingeleverd waarvan één met een score van 36 of meer Stablefordpunten. Deze drie scores moeten gemaakt worden tijdens een ronde met een Qualifying Kaart of tijdens een wedstrijd door Golfclub Son georganiseerd op een baan met een lengte van meer dan 2750 meter. In het buitenland gemaakte scores van wedstrijden kunnen alleen als Qualifying Scores geaccepteerd worden, als de organiserende federatie of Club het EGA Handicapsysteem toepast. Dit moet o.a. blijken uit een op de scorekaart vastgelegde CR en SR (NGF). Privé gelopen kaarten op buitenlandse banen worden niet als Qualifying Kaarten beschouwd (NGF).

9 9 WEDSTRIJDEN OP BANEN MET EEN LENGTE VAN MEER DAN 2750 METER De Wedstrijdcommissie Extern (WEX) van Golfclub Son organiseert meerdere malen per jaar wedstrijden op banen met een lengte van meer dan 2750 meter voor leden met het GVB. De wedstrijden zullen zoveel mogelijk qualifying zijn voor het onderhouden van de EGA Handicap. Om het tempo in deze wedstrijden te bevorderen is besloten de NGF Club Handicap te beperken van Ex. Hcp 45 tot 37. Bij elk Stablefordpunt boven 36 daalt deze Ex.Hcp één punt. Resultaten van Qualifying Kaarten worden eveneens in deze handicap verrekend. Handicap 36 en lager wordt pas toegekend wanneer wordt voldaan aan de eisen voor het verkrijgen van een EGA Handicap. DEELNEMERS AAN DE NOBRA-COMPETITIE EN QUALIFYING SCORES Nobra is een organisatie van vrijwilligers en een betaalde kracht die in het voorjaar een golfcompetitie organiseert tussen golfclubs. Gespeeld wordt op diverse golfbanen in en rondom Noord-Brabant op doordeweekse dagen. Een team bestaat uit 8 tot 10 personen; elke wedstrijd doen 6 spelers mee. Deelname is mogelijk voor golfers met het GVB. De teams worden ingedeeld in poules van gelijke sterkte. De wedstrijden zijn qualifying tenzij de baan niet qualifying is of de wedstrijdleiding anders beslist. COMPETITION STABLEFORD ADJUSTMENT (CSA) De scores bij een wedstrijd hangen zeer sterk af van de (baan-/weers-) omstandigheden. In feite betekent dit dat de omstandigheden meestel anders zullen zijn dan die waaronder de Course Rating is gedaan en waarop de Playing Handicap tabel is gebaseerd. Ter compensatie van deze verschillen, wordt op basis van het CSA-systeem, het aantal Stablefordpunten voor de handicapbepaling hetzij naar boven (+ 1 tot +3 en Reduction Only), hetzij naar beneden (- 1 of 0) aangepast. Gebleken is dat bij de wedstrijden van onze club er onvoldoende deelnemers zijn met een Ex. Hcp t/m 26,4 om de CSA toe te passen. De toepassing is derhalve opgeschort. Echter: Indien er meer dan 30 deelnemers bij een wedstrijd zijn en de CSA niet kan worden toegepast en minder dan 10% van de spelers in de buffer of beter heeft gescoord moet de commissie tot Reduction Only besluiten. LEDEN MET EEN ANDERE HOMECLUB Voor hen wordt in Son een NGF Handicap bijgehouden. Deze NGF Handicap wordt vastgesteld na het inleveren van 3 Qualifying Kaarten. Daarna kunnen zij aan wedstrijden deelnemen. In bijzondere gevallen (b.v. deelname aan niet qualifying wedstrijden, kan hiervan in overleg met de Handicap- en Regelcommissie van afgeweken worden.

10 10 JAARLIJKSE REVISIE VAN HANDICAPS NGF en EGA Handicap van 36 en lager Handicaps maken het mogelijk dat spelers van verschillend niveau met gelijke kansen in wedstrijden tegen elkaar kunnen spelen. Het systeem werkt echter alleen als alle golfers een handicap hebben die in overeenstemming is met hun speelsterkte. Voor iedere golfer en golfster is het daarom een sportieve plicht om zoveel mogelijk Qualifying Scores in te leveren. Volgens de regels van de NGF moet elk lid bij zijn homeclub minstens 4 Qualifying Scores per kalenderjaar inleveren om een juiste handicap te kunnen vaststellen. Leden met een NGF en een EGA Handicap moeten dus 2 maal 4 Qualifying Scores inleveren. Zie Rechten en plichten van de speler (pag. 11). De revisieregeling ziet er in het kort als volgt uit : Bij minder dan vier ingeleverde scores blijft de Ex. Hcp onveranderd (inactief) en betrokken lid kan alleen buiten mededinging meedoen met wedstrijden. De inactieve Ex. Hcp kan worden geactiveerd door drie Qualifying Scores binnen 12 maanden. Ex. Hcp s verkregen in het afgelopen jaar blijven behouden (actief). Deze kunnen wel worden geanalyseerd met de Verwachte Gemiddelde Stableford Scores (VGSS) en mogelijk worden verlaagd. Bij vier of meer ingeleverde scores blijft de Ex. Hcp behouden (actief met een * op de EGA Handicapbewijs). Deze handicaps worden geanalyseerd met de VGSS en maximaal 3,0 punten verlaagd of verhoogd maar niet boven de 36. Spelers met een Ex.Hcp van Indien een speler minder dan vier Qualifying Scores heeft ingeleverd blijft de Ex. Hcp onveranderd (inactief) en betrokkene kan alleen buiten mededinging meedoen aan wedstrijden. De inactieve Ex. Hcp kan worden geactiveerd door drie Qualifying Scores binnen 12 maanden. Ex. Hcp s verkregen in het afgelopen jaar blijven behouden (actief), evenals bij vier of meer ingeleverde scores. INSCHALING NIEUWE LEDEN MET GOLF-ERVARING De Handicap- en Regelcommissie kent de volgende situaties: het nieuwe lid is tevens lid van een andere Club die zijn homeclub is: het lid heeft een NGF Club of EGA Handicap op zijn homeclub. Hij dient een kopie van zijn clubkaart in te leveren ten bewijze dat hij het Regelexamen heeft afgelegd. Als hij geen Handicap heeft, dan heeft hij in Son geen speelrechten. Hij moet eerst 3 Qualifying kaarten inleveren, gespeeld met Ex. Hcp. 37, waarna op basis van de beste score de Ex. Hcp eordt vastgesteld het nieuwe lid heeft Son als homeclub: het lid had op een andere Club een NGF Club, NGF of EGA Handicap: deze handicap wordt overgenomen na ontvangst van een handicap-certificaat afgegeven door de Handicap- en Regelcommissie van zijn oude Club, het lid heeft een Golfvaardigheidsbewijs: het lid dient een kopie van het GVB-bewijs in te leveren. Hij moet dan 3 Qualifying Kaarten inleveren, gespeeld met Ex.Hcp 37, waarna op basis van de beste score de Ex.Hcp wordt vastgesteld. het lid had Baanpermissie: mits hij het Regelexamen (GVB-theorie-examen) met goed gevolg heeft afgelegd krijgt hij in principe ook Baanpermissie. Hij moet hiervoor een verklaring van de Handicap- en Regelcommissie overleggen. Hij krijgt dan Ex.Hcp 45. Heeft hij geen Regelexamen, dan dient dit eerst te worden afgelegd alvorens Baanpermissie te verkrijgen. Gezien de wisselende eisen voor het verkrijgen van Baanpermissie, mag de Handicap- en Regel- commissie van bovenstaande afwijken. het lid had geen of andere permissies: hij dient het normale opleidingsplan van Son te volgen, dat ook geldt voor nieuwe leden zonder golfervaring, het nieuwe lid heeft een zgn. wit Golfvaardigheidsbewijs: hij dient een copie van zijn Golfvaardigheids-bewijs te overleggen. Hij moet dan 3 Qualifying Kaarten inleveren, gespeeld met Ex.Hcp 37, waarna op basis van de beste score de Ex.Hcp wordt vastgesteld. in alle niet voorziene situaties beslist de Handicap- en Regelcommissie (zo nodig in overleg met het bestuur).

11 11 Appendix A RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SPELER (Bron: EGA Handicap Systeem, januari 2007) De speler: Heeft slechts één EGA Handicap. Deze handicaps worden vastgesteld en aangepast door zijn Home Club. Moet, indien hij lid is van meer Clubs, één aanwijzen als zijn Home Club. Moet voordat hij een ronde met een Qualifying Kaart of Qualifying Wedstrijd speelt, controleren of zijn gegevens op de inschrijflijst en de scorekaart correct zijn vermeld. Moet zijn eigen Ex.Hcp s kennen en moet met behulp van een tabel zijn Playing Handicap kunnen vaststellen. Hij is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn Playing Handicap bij het spelen met een Qualifying Kaart. Moet alle Qualifying Scores inleveren. Moet per jaar tenminste 4 Handicap-scores inleveren, zowel voor de NGF- als de EGA Handicap. Moet Qualifying Scores gemaakt op andere banen dan die van zijn Home Club zo spoedig mogelijk laten registreren op zijn homeclub door het overleggen van de scorekaart. Moet, voordat hij een wedstrijd speelt, er zeker van zijn dat zijn Ex.Hcp volledig is bijgewerkt. Indien dit niet het geval is, moet hij eventuele veranderingen van zijn Ex.Hcp zelf uitvoeren en deze melden bij de organiserende commissie. Behoort van ALLE QUALIFYING SCORES HET AANTAL BEHAALDE STABLEFORDPUNTEN UIT TE REKENEN.

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

EGA Handicap Systeem 2007. Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE EGA Handicap Systeem 2007 Editie van de NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE per 1 januari 2007 NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE Nederlandse Golf Federatie Telefoon 030 242 63 70 Fax 030 242 63 80 Bezoekadres Burg. Verderlaan

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3

1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 Inhoudsopgave 1 Handicapcommissie... 3 1.1 Taken... 3 1.2 Commissiebezetting... 3 2 Toekennen van clubhandicaps... 5 2.1 Clubhandicap 54... 5 2.2 NGF-Golfbaanpermissie... 5 2.3 Golfregelexamen... 5 2.4

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012

CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 CRAS&H-BULLETIN 24 November 2012 OPLEIDINGEN Regiocursussen handicapping, baaninrichting en wedstrijdorganisatie De Commissie Regels, Amateurstatus & Handicaps verzorgt ten behoeve van Leden en Geassocieerden

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd.

Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub WELEVELD Onderstaande regels (volgens Regel 33-1) zijn van toepassing voor de wedstrijd. Algemeen 1. Wedstrijdcommissie 1.1 De wedstrijdcommissie van golfclub Weleveld

Nadere informatie

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB.

Niet Qualifying (NQ) wedstrijden staan open voor leden met een actieve of een inactieve NGF handicap of een GVB. Deelnemen De wedstrijden die door de Commissie georganiseerd worden kennen een onderscheidenlijk karakter. Er zijn qualifying wedstrijden (met een Q* status) en wedstrijden welke niet-qualifying zijn.

Nadere informatie

De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie

De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie De Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie 1 Inhoudsopgave. 1.Inleiding 1.1. Samenstelling RBEH-commissie 1.2. Vereist kennisniveau en vaardigheden 1.3. Taken Voorzitter RBEH-commissie 1.4. Taken Coördinator

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Handicapadministratie) Versie 2.14 Pagina 2 van 60 Versie 2.14 Inhoudsopgave Handicapadministratie...5 De knoppenbalk... 6 Het aanmaken van een Handicap lid... 7 [Tab]Gegevens [Tab]Mutaties...

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

SAMENVATTING VAN DE GOLFREGELS EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM SAMENVATTING VAN EN HET EGA HANDICAP SYSTEEM De belangrijkste etiquette en regels Halen en behouden van een handicap Editie 2012-2015 INLEIDING Deze NGF-uitgave is de eerste die alle belangrijke golf-

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

Samenvatting regelavond 2016

Samenvatting regelavond 2016 Samenvatting regelavond 2016 Nieuws van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) De European Golf Association (EGA) heeft besloten dat, in navolging van de vrouwen, de leeftijdsgrens van senior mannen per 01

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBHANDICAP 54

REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 Oktober 2012 REGLEMENT CLUBHANDICAP 54 2012 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft besloten het GVB-examen naar inhoud te veranderen. Reden om ook

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Klik vervolgens op de knop Vereniging Klik op de button: Inloggen E-Golf4U 1 Hier vult u uw persoonscode in welke U kunt vinden op uw NGF pasje

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Alle spelvormen op een rij

Alle spelvormen op een rij Spelvormen wordt veelal stableford of strokeplay gespeeld. Er zijn echter talloze spelvormen mogelijk, enkele voorbeelden zijn: foursome, fourballs, (beide wedstrijdvormen zien we ook tijdens de RyderCup)

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea Mol biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook

Nadere informatie

A.G.V. Shell, geassocieerd met de NGF (no. 910)

A.G.V. Shell, geassocieerd met de NGF (no. 910) A.G.V. Shell, geassocieerd met de NGF (no. 910) Tee-Time is het informatiebulletin voor A.G.V. Shell-leden Redactie en lay-out: Julia de Vries Met bijdragen van: Erik Trommelen Ineke van den Dries Wim

Nadere informatie

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels GVB Golfacademy 1. Het programma van de cursus..2 2. Wat leer je tijdens de cursus?... 2 3. Download pagina.3 4. Benodigdheden 3 5. Het theorie examen...4 6. Apps.. 4 7. Over het GVB..4 8. De Registratie

Nadere informatie

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2016

Golfclub Roxenisse. Wedstrijd reglement. Voor het seizoen 2016 Golfclub Roxenisse Wedstrijd reglement Voor het seizoen 2016 02-01-2016 Inhoud Algemeen... 3 Wedstrijdvormen... 4 Jaarcompetitie wedstrijden... 5 1. Strokeplay jaarcompetitie (bruto)... 6 2. Stableford

Nadere informatie

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina GOLFVERENIGING PRINS HENDRIK Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina maar hoe werkt dat? Handleiding voor In- en uitschrijven wedstrijden (Qualifying) kaart invoeren Uw profiel bekijken/aanpassen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U

Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U 1. Inleiding In EGolf4U zijn er aparte functies (menu s) voor het invoeren of wijzigen van examendata en de (EGA) handicap en voor het invoeren of wijzigen

Nadere informatie

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011 ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY Tornooireglement Uitgave januari 2011 1. Algemene principes De Antwerp Senior Golf Trophy, ASGT, is een jaarlijks tornooi tussen de senioren van Cleydael Golf & Country Club,

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Samenvatting Golfregels, Etiquette en Handicapsysteem

Samenvatting Golfregels, Etiquette en Handicapsysteem Samenvatting Golfregels, Etiquette en Handicapsysteem Voorwoord Deze samenvatting is bedoeld als voorbereiding op het theoretische gedeelte van het GVB Examen. Tijdens het praktijkexamen wordt tevens van

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2015 1. Algemeen Dit reglement is van toepassing op de door de Commissie van de golfclub t Zelle georganiseerde wedstrijden onder de naam Achterhoeks Open. Het is de

Nadere informatie

(06-45151819, Te laat of niet op komen dagen! 4. Starttijden 5. Kleding d) Definitie Pantalons & bermuda s e) Shirts voor dames f) Shirts voor heren

(06-45151819, Te laat of niet op komen dagen! 4. Starttijden 5. Kleding d) Definitie Pantalons & bermuda s e) Shirts voor dames f) Shirts voor heren WEDSTRIJDREGLEMENT De commissie merkt hierbij op dat zij zich het recht voorbehoudt wijzigingen in reglement en programma aan te brengen; ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats

Nadere informatie

VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL

VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL PROJECT : PROCESBESCHRIJVING GOLFRESULTATEN AUTEUR : SVEN EN CEES FORTUIN VERSIE : C-1.00 DATUM : 22 JUNI 2012 DOC-ID : GOLFRESULTATEN

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen

Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting van de golfegels met een oefenexamen Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB TOXANDRIA 2015 INHOUDSOPGAVE: 1 Algemeen... 4 1.1 Wedstrijdreglement... 4 1.2 Voorrang in de baan... 4 2 De commissie en de wedstrijdleiding... 5 2.1 De Wedstrijdassistent...

Nadere informatie

Handleiding Egolf4U zuil

Handleiding Egolf4U zuil Handleiding Egolf4U zuil Hoe werkt de zuil? De zuil is een zogenaamde touch screen. Dat betekent dat er geen toetsenboord is, maar dat u de keuzes op het scherm maakt door met uw vinger de juiste knoppen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2015

NIEUWSBRIEF december 2015 NIEUWSBRIEF december 2015 Inhoud - Verrassingswedstrijd - Brabant Golfvoordeel - Qualifying kaarten registreren met mobiele telefoon - Tips van de handicap- en regelcommissie - Gewijzigde golfregels per

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 EGA HANDICAP SYSTEEM Geldigheid van het EGA Handicapsysteem en Jaarlijkse Herziening In het CRAS&H-bulletin van december 2008 hebben wij u erop attent gemaakt dat de Handicap

Nadere informatie

Baanreglement Golfpark De Turfvaert

Baanreglement Golfpark De Turfvaert Baanreglement Golfpark De Turfvaert 1. Voordat u de golfbaan wilt gaan bespelen, verzoeken wij u zich te melden bij de receptie voor het verkrijgen van een startbewijs en (indien van toepassing) een betalingskenmerk

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

Golfschool. Puyenbroeck

Golfschool. Puyenbroeck Golfschool Puyenbroeck Inhoud 1. Woord vooraf 2. 5-stappenplan: hoe begin ik met golfen? 3. Persoonlijk opvolging De golfschool van de toekomst De provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd dat sporten

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Waarden en Normen Het wedstrijdreglement van Golf Puyenbroeck is gebaseerd op de waarden en de normen die garanderen dat de ontdekking en de beleving van de golfsport

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels

Golfbegrippen. Samenvatting van de Golfregels Golfbegrippen Samenvatting van de Golfregels Albatros: een score van 3 slagen onder PAR op een hole Approach: een slag naar de green Apron: kort gemaaide gras rond de green. Het gras is korter dan de fairway

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

Lid worden bij IJsselweide

Lid worden bij IJsselweide Lid worden bij SPEEL, LACH, GENIET EN ONTDEK! zorgt voor enorm veel uitdaging: u kunt uw techniek verbeteren, werken aan uw handicap, spelen, winnen, eten, drinken, genieten, feesten en bewonderen. biedt

Nadere informatie

1912 Royal Belgian Golf Federation

1912 Royal Belgian Golf Federation Beknopte gids van de Golfregels Deze gids richt zich op de meest voorkomende regelsituaties en probeert die Regels op eenvoudige wijze uit te leggen. Deze gids dient niet als vervanging van de Golfregels,

Nadere informatie

Regelavond Golf Wouwse Plantage 7 maart 2012. Agenda van deze avond

Regelavond Golf Wouwse Plantage 7 maart 2012. Agenda van deze avond Regelavond Golf Wouwse Plantage 7 maart 2012 Agenda van deze avond 1. Welkom 2. Regelwijzigingen 2012 3. Het CBA, de vervanger van de CSA 4. Regels, veel gemaakte regelfouten en rulings 5. "Ernie" gaat

Nadere informatie

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Het is voor ons heel belangrijk dat u zich als nieuwe Golfer snel thuis gaat voelen op International Golf Maastricht en bij Impact

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

markers guide GCW versie 2012-1-

markers guide GCW versie 2012-1- Markers guide Een marker is verantwoordelijk om beginnende leden: 1. veilig door de baan te begeleiden, d.w.z. veilig voor het beginnende lid zelf en alle andere gebruikers in de baan 2. de etiquette bij

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Golf Infoboekje 2012

Golf Infoboekje 2012 Golf Infoboekje 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Schaerweijde historie 3 3 Organisatie Zeister Sport Vereniging Schaerweijde 4 3.1 Adressen en telefoonnummers 4 3.2 Verenigingsbestuur 4 3.3 Golfbestuur

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3. 2 Financiën... 6. 3 Wedstrijdkalender...

1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3. 2 Financiën... 6. 3 Wedstrijdkalender... Inhoudsopgave 1 De wedstrijdcommissie... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2 Wedstrijdcommissie... 3 1.3 Taken... 3 2 Financiën... 6 3 Wedstrijdkalender...7 4 Qualifying Condities... 8 4.1 Qualifying Condities en

Nadere informatie

De nieuwe Clubsoftware (Proware ClubMatch)

De nieuwe Clubsoftware (Proware ClubMatch) De nieuwe Clubsoftware (Proware ClubMatch) Korte gebruikshandleiding GC Son IT comité, Maart 2014 De Nieuwe Clubsoftware Dit is de korte gebruikshandleiding voor alle leden te gebruiken voor: Inloggen

Nadere informatie

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011

REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS 2011 REGLEMENT GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS (GVB) 2011 VOORWOORD Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Commissie Golfvaardigheid hebben besloten het GVB-examen

Nadere informatie

A-, B-, C- en D-Leden die niet beschikken over een golfpakket brengen hun wijzigingen aan via het web, www.ngfclub.nl.

A-, B-, C- en D-Leden die niet beschikken over een golfpakket brengen hun wijzigingen aan via het web, www.ngfclub.nl. CENTRAAL ADRESSENBESTAND In het Centraal Adressenbestand bevinden zich alle de gegevens van de geregistreerde golfers in Nederland, onder andere ten behoeve van de verzending van GOLFjournaal. Tevens dient

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck

Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Wedstrijdreglement Golf Puyenbroeck Waarden en Normen Het wedstrijdreglement van Golf Puyenbroeck is gebaseerd op de waarden en de normen die garanderen dat de ontdekking en de beleving van de golfsport

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Golf Puyenbroeck. tarieven

Golf Puyenbroeck. tarieven Golf Puyenbroeck tarieven Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vindt dat iedereen aan golfsport moet kunnen doen. Om de golfsport voor iedereen vlot toegankelijk te maken, ontwikkelde het provinciebestuur

Nadere informatie

Legenda symbolen. Maak lettertype groter. Standaard lettertype. Maak lettertype kleiner. Zoeken. Vorige weergave. Volgende weergave.

Legenda symbolen. Maak lettertype groter. Standaard lettertype. Maak lettertype kleiner. Zoeken. Vorige weergave. Volgende weergave. Legenda symbolen Maak lettertype groter Standaard lettertype Maak lettertype kleiner Zoeken Vorige weergave Volgende weergave Vorige pagina Volgende pagina Ga naar inhoudsopgave BLADZIJDE 2 Algemene Informatie

Nadere informatie

een topbaan op een toplocatie!

een topbaan op een toplocatie! Golfbaan Echt-Susteren, een topbaan op een toplocatie! Informatie 201 Overzicht pakketten Basis 75,- p/mnd PRO+ 83,35 p/mnd Alleen mogelijk met PRO 15,85 p/mnd Greenfee 79,00 p/mnd speelrechtcertificaat

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Nederlandse Golf Federatie. NGF Competitiereglement 2015

Nederlandse Golf Federatie. NGF Competitiereglement 2015 Nederlandse Golf Federatie NGF Competitiereglement 2015 INHOUDSOPGAVE pagina 1. ALGEMENE INLEIDING... 3 1.1 INDELING NGF COMPETITIEREGLEMENT... 3 1.2 TERMINOLOGIE... 3 1.3 OPBOUW NGF COMPETITIE... 4 1.3.1

Nadere informatie

Informatie Business Membership 2013. Cruquius, 17 november 2013. Geachte heer, mevrouw,

Informatie Business Membership 2013. Cruquius, 17 november 2013. Geachte heer, mevrouw, Informatie Business Membership 2013 Cruquius, 17 november 2013 Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u met veel genoegen informatie toekomen over de Business Club Membershipmogelijkheden die de Haarlemmermeersche

Nadere informatie

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012.

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Bij deze ontvangt u de resultaten en conclusies naar aanleiding van de door de wedcie gehouden enquete. Een mooi aantal van 248 leden heeft de moeite genomen

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2016/2017

JAARPROGRAMMA 2016/2017 JAARPROGRAMMA 2016/2017 INHOUDSOPGAVE 1 WEDSTRIJDPROGRAMMA Maandwedstrijden.... Competities..... NGF competitie. Puntentelling van de te spelen wedstrijden... Clubkampioenschap Matchplay 2 ENKELE WEDSTRIJDVORMEN..

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

Inloggen op het ledenportaal

Inloggen op het ledenportaal Inloggen op het ledenportaal Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website moet u inloggen. Voor het inloggen maakt u gebruik van uw e-mailadres en een wachtwoord. Beschikt u nog niet over

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE

Golfweek SPORTIEF. Culinair. genieten UITNODIGING & INFORMATIE Golfweek UITNODIGING & INFORMATIE & 2015 SPORTIEF Culinair genieten In de week van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september kunt u deelnemen aan de wedstrijden voor het goede doel tijdens onze

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Start met Golfen via Golf 4 All.

Start met Golfen via Golf 4 All. Start met Golfen via Golf 4 All. Golf is Cool Langzaam maar zeker verdwijnt het elitaire karakter van het golfen. Golf is de laatste jaren razend populair. Mede door Wii Sports weet iederen ondertussen

Nadere informatie