CRAS&H BULLETIN XX januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRAS&H BULLETIN XX januari 2011"

Transcriptie

1 CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 EGA HANDICAP SYSTEEM Geldigheid van het EGA Handicapsysteem en Jaarlijkse Herziening In het CRAS&H-bulletin van december 2008 hebben wij u erop attent gemaakt dat de Handicap and Course Rating Committee van de EGA in 2008 heeft besloten de geldigheid van het huidige handicap systeem met een jaar te verlengen tot en met 2011 om op die manier weer in de pas te lopen met de cyclus van de R&A (Golfregels) en de USGA (Course and Slope Rating). De nieuwe versie gaat in per 1 januari De Handicapcommissie is verplicht aan het eind van het seizoen de Jaarlijkse Herziening van alle handicaps door te voeren, paragraaf 25 EGA Handicap Systeem. Wij wijzen hier nog eens op, omdat er soms CSA-resultaten als + 2 en +3 en RO voorkomen die alleen maar het gevolg kunnen zijn van een groot percentage spelers, dat een te lage handicap heeft. Spelers die uit welke overweging dan ook ( vanity handicaps ) een te lage handicap in stand houden, zullen waarschijnlijk geen prijs winnen, maar houden niet alleen zich zelf maar ook anderen voor de gek. De Jaarlijkse Herziening is ook bedoeld om aan dit verschijnsel paal en perk te stellen. Verplichting club als lid van Home Club verandert Als een speler van Home Club verandert, dan moet de oude Home Club een kopie van het Handicapregister met alle gegevens van het huidige en het vorige jaar aan de nieuwe Home Club zenden. Wij verzoeken clubs vriendelijk andere clubs van de juiste informatie te voorzien. GOLFREGELS Instructiemateriaal De Commissie is druk doende een presentatie voor GVB-opleiders te vervaardigen. Deze presentatie zal inhoudelijk aansluiten op de publicaties Golfregels voor het GVB en Golfregels voor het GVB in beeld. In 9 of 10 holes worden de meest elementaire regels voor het GVB behandeld. Het streven is dat deze presentatie, uitgevoerd in HTML-technologie, in het tweede kwartaal van 2010 gereed zal zijn. De Commissie heeft tijdens de cursus Regelcommissaris 1 in november 2010 een eerste grove opzet van de presentatie getoond. Het enthousiasme onder de deelnemers over deze presentatie was groot. Tijdens de cursussen Regelcommissaris in 2011 zullen de deelnemers instructie ontvangen over het gebruik van de presentatie. Regelexamen voor het GVB 2011 De inhoud van het nieuwe GVB Regelexamen is aangepast per 1 januari De oefenvragen voor het GVB sluiten aan op het nieuwe instructiemateriaal. Tevens is rekening gehouden met een groot aantal suggesties over de inhoud van de huidige oefenvragen, die wij hebben ontvangen van clubs, GVB-kandidaten en golfprofessionals. Dit heeft ertoe geleid dat een flink aantal oude oefenvragen is vervallen en is vervangen door nieuwe oefenvragen. Tevens is de inhoud van een aantal bestaande oefenvragen aangepast. Het GVB Regelexamen zelf zal een aantal verbeterde en nieuwe multiplechoicevragen bevatten. De vorm van het examen is ongewijzigd, te weten 20 multiplechoicevragen. Als de kandidaat 15 vragen goed heeft beantwoord, is hij geslaagd voor het GVB Regelexamen. Het gewijzigde examen zal vanaf 1 januari 2011 worden afgenomen. 1

2 Alle clubs hebben in december per brief de link voor het GVB Regelexamen ontvangen, zodat zij de examenvragen voor het examen kunnen uitdraaien. Oefenexamen Het oefenexamen dat op de site van de NGF en een aantal andere examensites geoefend kan worden, is aangepast. Het examen zal 18 multiplechoicevragen en 6 goed/foutvragen bevatten. Een kandidaat is geslaagd voor dit oefenexamen als deze ten minste 18 vragen goed heeft beantwoord. Het oefenexamen kan op de site van de NGF worden geoefend (www.ngf.nl). Boekje oefenvragen voor het GVB 2011 Als gevolg van de verandering van de oefen- en examenvragen is er een nieuw vragenboekje gekomen voor kandidaten die zich willen voorbereiden op het GVB-examen. Het boekje oefenvragen voor het GVB Regelexamen is niet geschikt als voorbereiding op het GVB Regelexamen. Wij verzoeken u vriendelijk kandidaten hier op te wijzen. OPLEIDINGEN Nieuwe cursus Regelcommissaris en uitslag examen november 2010 Op 5 en 6 november 2010 organiseerde de Commissie de vernieuwde cursus Regelcommissaris 1 voor leden van Regel- en Wedstrijdcommissies. De cursus vond plaats in Hotel Overbosch te Garderen en op de baan van GV Edda Huzid. De duur van de cursus is van 3 naar 2 dagen verkort en de inhoud is herzien. Er waren 63 deelnemers, die 55 clubs vertegenwoordigden. Uit een enquête bleek dat de deelnemers de cursus zeer geslaagd vonden. Een afsluitend examen voor 60 kandidaten leverde 47 geslaagden op. Opleidingen 2011 Cursus regelcommissaris 1 In 2011 zullen er meerdere cursussen Regelcommissaris 1 worden georganiseerd. Het aantal cursussen zal worden afgestemd op de vraag van de clubs. Vooralsnog zijn de data voor twee cursussen bepaald in onderstaand schema. De cursus Regelcommissaris 1 die oorspronkelijk gepland was in maart is verplaatst naar eind mei, omdat het proefmodel HTML-presentatie GVB dan gereed is en deze tijdens de cursus voor GVB-opleidingsdoeleinden kan worden gedemonstreerd. De clubs zullen eind januari over deze cursussen informatie van ons ontvangen. Cursus Regelcommissaris 2, Clubreferee Deze cursus zal worden gegeven in november U kunt de cursusdata vinden in onderstaand schema. Meer informatie over deze cursus zal in juni 2011 aan alle clubs worden gezonden. Regiocursus Handicapping, Baaninrichting en Wedstrijdorganisatie De data voor deze cursus zijn nog niet bekend. Wij zullen de clubs hierover in het derde kwartaal van 2011 berichten. 2

3 VOORLOPIG CURSUSSCHEMA CRAS&H Cursus Regelcommissaris 1 2. Cursus Regelcommissaris 2, Clubreferee en 28 mei examen 18 juni 2 en 3 september examen 24 sept. 4, 5 en 6 november examen 26 nov. 3. Opfrisexamen Referees 19 maart 4. Regiocursus Handicapping, Baaninrichting en Wedstrijdorganisatie 5. Opfrisdag NGF Referees 9 april 6. Voorlichtingsdag clubs EGA Handicap Systeem Voorlichtingsdag clubs Golfregels februari/maart februari/maart DE DATA KUNNEN NOG GEWIJZIGD WORDEN 1. Deelname maximaal 60 leden van Regel- en Wedstrijdcommissies van clubs. Bij examenresultaat van 60% of beter certificaat geslaagd voor cursus Regelcommissaris 1. Mogelijkheid examen over te doen na 1 jaar. 2. Deelname maximaal 40 geslaagden met een resultaat van 80% of meer voor examen cursus Regelcommissaris 1. Bij examenscore van 60% of meer certificaat Clubreferee. Mogelijkheid om uitgenodigd te worden om op te treden als observer of Assistent-referee tijdens NGF-wedstrijden. De observer of Assistent-referee kan na 1 jaar worden uitgenodigd om Regioreferee te worden. 3. Alle Nationale en Regioreferees zijn gehouden eens in de vier jaar een examen Regelcommissaris 2 te doen of een gelijkwaardige proeve van bekwaamheid af te leggen bijvoorbeeld de R&A Referees School of het USGA Rules Seminar. 4. Sinds eind 2004 worden Regionale cursussen voor leden van Wedstrijd-, Handicap- en Baancommissies gehouden. In de tweede helft van 2011 zal deze cursus weer worden gegeven. 5. Elk jaar zal er een opfrisdag zijn voor NGF-referees in het voorjaar. 6. Per 1 januari 2012 zal het EGA Handicap Systeem worden aangepast Voorlichtingsdag clubs EGA Handicap Systeem. Gecombineerd met Per 1 januari 2012 zullen de Golfregels worden aangepast. De clubs zullen in februari 2012 aan een voorlichtingsdag kunnen deelnemen. 3

4 Opleiding clubfunctionarissen buiten reguliere cursussen Als uw club behoefte heeft aan extra opleidingen op gebied van regels of handicapping voor uw commissieleden (bijvoorbeeld wegens vertrek van bestaande commissieleden of aanvraag lidmaatschap NGF), dan kunt u contact opnemen met Robert Hage, Christine Saxton of het Federatiebureau. GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS Informatievoorziening Alle clubs hebben in december een brief ontvangen over de wijzigingen in het Reglement GVB en over de opleidingsdagen voor examinatoren en controleurs. Mocht u deze onverhoopt niet hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Christine Saxton Wellicht ten overvloede maken wij u hieronder nog attent op de belangrijkste punten uit deze brief. Reglement GVB Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten in november is er nog een aantal wijzigingen in het Reglement GVB aangebracht. Het Reglement GVB kunt u downloaden op onze site Opleidingsdagen examinatoren Vanaf 1 januari 2012 zullen GVB-examinatoren gecertificeerd moeten zijn. De NGF organiseert daarom in 2011 een aantal opleidingsdagen. Tijdens de informatiebijeenkomsten in november 2010 hebben wij u de data van de opleidingsdagen voor examinatoren in januari en februari 2011 genoemd. Onderstaand treft u de data en locatie van de eerste vier opleidingsdagen aan. datum locatie 28 januari 2011 Het Rijk van Nunspeet 4 februari 2011 GV De Peelse Golf 5 februari 2011 BurgGolf Purmerend 11 februari 2011 Rijswijkse Golfclub Het programma zal starten om uur en eindigen om uur. Tijdens de opleidingsdag zullen o.a. de volgende onderwerpen in verschillende sessies worden behandeld: registratiesysteem, film over examen met daarin nieuwe examenonderdelen, tips voor examinatoren door een communicatiedeskundige. De kosten voor de opleidingsdag bedragen 35 per deelnemer. Inschrijving Voor de eerste 4 opleidingsdagen mag uw vereniging examinatoren opgeven. Het maximum aantal deelnemers dat u mag opgeven voor de eerste vier examinatorendagen is 3 examinatoren. De reden hiervan is dat elke club in ieder geval over een aantal gecertificeerde examinatoren kan beschikken na deze vier dagen. Elke club kan haar examinatoren aanmelden op mijnngf.nl. Betaling van het deelnemersbedrag zal geschieden via een machtiging. 4

5 Opleidingsdagen 2011 Uiterlijk 15 januari a.s. zullen alle clubs informatie ontvangen over de data en locaties van de overige opleidingsdagen in Controleurs Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben wij u de data van de opleidingsdag voor controleurs doorgegeven. Deze is verplaatst van 4 maart naar 11 maart. In de loop van het jaar zal er nog een opleidingsdag worden georganiseerd. Een controleur dient aan dezelfde eisen te voldoen als een examinator. Wij vragen de controleur minimaal 8 dagen vrijwillig te controleren, waarvan minimaal 3 op weekenddagen. Clubleden die geïnteresseerd zijn controleur te worden, kunnen zich per opgeven bij Proef behalen Clubhandicap 45 tijdens GVB-examen Om spelers, lid van een club, die net hun GVB hebben gehaald te motiveren om snel hun handicap te gaan halen, wordt er een proef gedaan in 2011 en 2012 met het Clubhandicap systeem. Wanneer een beginnende clubgolfer tijdens zijn/haar examen 7 boven Par of beter heeft gespeeld, kan hij of zij op grond van dat resultaat direct Clubhandicap 45 krijgen. De club dient dit door te geven aan de NGF Algemene Administratie in Almere. Na twee jaar wordt de proef geëvalueerd. PUBLICATIES Golfregels De tekst van de Engelse versie van de Golfregels zal vermoedelijk in september gereed zijn. Het streven is u begin november van de belangrijkste wijzigingen op de hoogte te brengen. EGA Handicapsysteem De wijzigingen zullen in juni 2011 bekend zijn. De bedoeling is dat de tekst van de Nederlandse versie van het EGA Handicap Systeem eind september gereed zal zijn. Wij zullen de softwareleveranciers in een eerder stadium op de hoogte brengen van de wijzigingen. Instructiemateriaal Golfregels De wijzigingen in de Golfregels kunnen ertoe leiden dat het instructiemateriaal inclusief de examenvragen voor het GVB zullen moeten worden aangepast. Voorlichtingsbijeenkomsten 2012 De NGF zal in 2012 voorlichtingsbijeenkomsten houden over wijzigingen in de Golfregels en het EGA Handicap Systeem in februari/maart De exacte data zijn nu nog niet bekend. 5

Wat is nu baanpermissie, GVB en EGA Handicap? 22

Wat is nu baanpermissie, GVB en EGA Handicap? 22 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beschrijving One2Golf Seminars 4 Wat leert u in een One2Golf Starters Cursus? 4 Wat leert u in een One2Golf GVB Cursus? 5 Wat leert u in een One2Golf GVB Weekend? 5 Wat leert

Nadere informatie

Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven

Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven Digitalisering Staatsexamens NT2 onderdeel Schrijven Vanaf 1 januari 2013 moet u een deel van het schrijfexamen van de Staatsexamens NT2 op de computer maken. Hieronder vindt u alle informatie die u moet

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Handboek Afdelingsbesturen

Handboek Afdelingsbesturen Handboek Afdelingsbesturen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement van het Gilde van Vrijwillige Molenaars Vastgesteld op de ledenvergadering van 4 april 2015 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Afdelingsbestuur...2

Nadere informatie

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari 2006 3. Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

ST-RBM voor MS-Access Handleiding

ST-RBM voor MS-Access Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemeen... 2 Logo en opmaak schermen... 2 Rapportage- en uitvoermogelijkheden... 2 Etiketten en mailmerge... 2 Welke versies van MS-Access?... 2 Nieuwe

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Het Certificeringsproces van Xplor Nederland

Het Certificeringsproces van Xplor Nederland Het Certificeringsproces van Xplor Nederland Hans Dickerscheid Dutch EDP Commissioner Datum: 11-03-2015 1 Inhoud Inleiding... 3 EDA... 3 EDP... 3 M-EDP... 4 Het EDP certificeringsprogramma in Nederland...

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015.

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD Vastgesteld per 15 juli 2015. pagina 2 van 116 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Examendata Financieel Management en Calculatie

Examendata Financieel Management en Calculatie Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015

BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015 BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Colofon... 4 Contactgegevens... 4 Team BOVO... 4 Wijzigingslog... 4 Voorwoord... 5 1 De BOVO procedure... 6 1.1 Doelstellingen...

Nadere informatie