Human Inference Data Quality

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Inference Data Quality"

Transcriptie

1 Data Quality

2 Human Inference Data Quality Een fout in uw data kan grote, nadelige gevolgen hebben zonder dat u er erg in heeft. Onjuiste klant- en prospectgegevens, stuurinformatie gebaseerd op oude brongegevens of vervuilde data kunnen uw bedrijf ongemerkt op flinke kosten jagen. Uit onderzoek blijkt dat - alleen al in Nederland - jaarlijks 400 miljoen euro wordt weggegooid doordat bedrijven hun klantgegevens niet op orde hebben. De imagoschade die hieruit voortvloeit, is in dat bedrag niet eens meegerekend. Met data van optimale kwaliteit reduceert u niet alleen verborgen kosten, u behaalt er ook directe winst mee. U kunt uw marketingactiviteiten veel doeltreffender inzetten, u voldoet ruimschoots aan compliance en fraudebestrijdingsregels en uw data is geschikt als informatiebron voor operationele, tactische en strategische beslissingsprocessen. Human Inference begrijpt het belang van goede klantdata en levert datakwaliteitsoplossingen die aan de markteisen van vandaag en morgen voldoen. Het beheersen van de datakwaliteit binnen uw bedrijf is een ingewikkeld proces. Via allerlei kanalen komt data binnen. Uw medewerkers slaan die data op in operationele systemen, passen die data toe in onderliggende processen, bewerken data en schrijven die gewijzigde data opnieuw weg. Wanneer u al deze processen goed beheerst in termen van management en controle, kan het uw bedrijf op tal van onderdelen winst opleveren. Vanuit de gedachte dat ieder bedrijf zelf in staat moet zijn de kwaliteit van zijn data te optimaliseren en te managen, heeft Human Inference de HIquality Product Suite ontwikkeld. HIquality Product Suite is een totaaloplossing waarmee u de kwaliteit van data in uw bedrijf op eenvoudige wijze kunt optimaliseren. HIquality Product Suite wordt onder meer toegepast in callcenteromgevingen, data warehouses, CRMsystemen en marketing & salessystemen. De oplossing wordt bijvoorbeeld ingezet voor het ontdubbelen en koppelen van relatiegegevens, het opschonen van vervuilde gegevens en de centralisatie van relatiebestanden. Een van de voordelen van HIquality Product Suite is dat u zelf de regels kunt bepalen waarmee u de datakwaliteitsprocessen beheert en controleert. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw data eenvoudig meten. U krijgt de volledige controle over de geautomatiseerde processen die de kwaliteit van informatie in uw organisatie zeker stellen. Voordelen van Human Inference Data Quality: Volledige controle over alle datakwaliteitsprocessen Open platform met webservices integraties Bedrijfsbrede datakwaliteitoplossing Op kennis gebaseerd Eenvoudig in gebruik Multiplatform Met Human Inference Data Quality heeft u de beschikking over de volgende functies: HIquality Inspect Het meten en profileren van datakwaliteit HIquality Transform Gegevensfiltering en transformatie HIquality Name Naamzuivering en correctie HIquality Address Verkort invoeren en standaardisatie HIquality Identify Ontdubbelen en fouttolerant zoeken HIquality Merge Doublures consolideren HIquality Enrich Controleren, bijwerken en verrijken van data HIquality Report Presenteren van resultaten HIquality Composer Visuele ontwikkelomgeving voor ontwerp en onderhoud

3 De kracht van kennis GAK en Gemeentelijk administratiekantoor zijn verschillende schrijfwijzen voor één bedrijf. Nederlanders herkennen dit in een fractie van een seconde. Net zo goed als we weten dat Simon een voornaam is in Simon Kuipers en een achternaam in Pieters & Simon. Software die gebaseerd is op rekenkundige logica herkent deze patronen niet. Het verschil zit in het gebruik van de kennis van taal en cultuur. Om de kwaliteit van gegevens tot in de perfectie te beheersen, is kennis van taal en cultuur onontbeerlijk. Human Inference heeft meer dan twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van datakwaliteitsoplossingen waarin het gebruik van kennis van taal en cultuur een onderscheidende rol speelt. Door de grote overeenkomsten met menselijke denkpatronen en de talige en culturele interpretaties is de software bijvoorbeeld in staat voornamen en achternamen als zodanig te interpreteren, geslachtstoekenningen uit te voeren en splitsingen te maken tussen natuurlijke personen (Jan Jansen) en niet-natuurlijk personen (Jan Jansen & Co.). Dit betekent dat ze alle mogelijke betekenissen bevatten van de verschillende elementspecifieke attributen, zoals afkortingen, acroniemen, adjectieven, plaatsaanduidingen et cetera. Voor de afzonderlijke elementen zijn de regels voor hoofdlettergebruik, interpunctie en afkortingen beschreven. Voorbeeld MAN R.P. vd Berg Msc Sarfati 6, Amsterdam De heer R.P. van den Berg, MSc Sarfatikade WV Amsterdam Sarfatistraat WS Amsterdam Sarfatipark PA Amsterdam Interpretatie die op kennis is gebaseerd Bij intelligente interpretatie maakt HIquality Product Suite gebruik van kenniswoordenboeken. Deze kenniswoordenboeken bevatten alle mogelijke elementen van namen of adressen, zoals voornamen, achternamen, tussenvoegsels, samenstellingen, titels, straten, huisnummers, postcodes et cetera. Bovendien zijn in deze woordenboeken alle eigenschappen per element uiteengezet. Doordat HIquality Product Suite op menselijke kennis is gebaseerd, bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit

4

5 HIquality Product Suite Datakwaliteit is een kritiek onderdeel in ieder bedrijfsproces. Veel bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om aan juridische en fraudebestrijdingsregels te voldoen en daarvoor is goede gegevenskwaliteit onontbeerlijk. Daarnaast wil elke marketing manager optimaal inspringen op kansen en profiteren van een eenduidig klantbeeld. Willen zijn acties succesvol zijn, dan moeten ze wel bij de juiste persoon op het juiste adres aankomen. Alleen met data van optimale kwaliteit kan uw bedrijf voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving en kunt u uw klantcontacten en bedrijfsvoering zo inrichten dat u het beste kunt halen uit uw klant- en prospectgegevens. HIquality Product Suite helpt u daarbij. HIquality Product Suite is een totaaloplossing waarin alle facetten die te maken hebben met de kwaliteit van contactgegevens zijn samengebracht. De oplossing kan zowel in een realtime als in een batchomgeving worden toegepast waarbij producten als Name, Address en Identify, ervoor zorgen dat prospect- of klantgegevens eenduidig en volgens vooraf afgesproken regels worden opgeslagen en verwerkt. Met HIquality bent u niet alleen in staat efficiënte dataopschoningsacties uit te voeren, door de datavervuiling tijdens invoer aan te pakken, zorgt u er ook voor dat onjuiste of onvolledige gegevens uw bedrijf binnenkomen. De solide basis van het HIquality-platform wordt gevormd door HIquality Base. HIquality Base verzorgt het proces, beveiligt het en zorgt voor de monitoring. De Business Service Plugins, ofwel alle beschikbare datakwaliteitsproducten in de suite, lossen specifieke problemen op met betrekking tot de kwaliteit van gegevens. De Interfaceaansluitingen tot slot, staan garant voor de uitwisseling van informatie en de integratie met verschillende platformen, databases en applicaties. HIquality Product Suite is ook eenvoudig te koppelen aan IT-architecturen zoals SOA, Webservices en BPM, en daardoor gebruikersvriendelijk en flexibel in te zetten door uw hele bedrijf. HIquality Suite: de perfecte oplossing voor organisaties die de waarde van juiste klantgegevens inzien. Datakwaliteit is een kritiek onderdeel in ieder bedrijfsproces

6 Binnen de HIquality Product Suite zijn verschillende producten beschikbaar. Op de volgende pagina s vindt u een overzicht. HIquality Inspect Het meten en profileren van datakwaliteit HIquality Transform Gegevensfiltering en transformatie Onvolledige en onjuiste gegevens leiden tot opbrengstverliezen en genereren vaak niet te verantwoorden, verborgen kosten. Meten is weten, maar hoe meet u de kwaliteit van zeer omvangrijke gegevens? Met HIquality Inspect is uw organisatie in staat om snel en eenvoudig de data-eigenschappen van verschillende databronnen te inspecteren, variërend van flatfiles tot databases zoals Oracle, SQL Server en DB2. HIquality Inspect combineert gebruiksgemak met een brede verzameling aan voorgedefinieerde inspectiemogelijkheden. Elke inspectie omvat een specifieke datacheck op geselecteerde data en presenteert het resultaat in een handzaam rapport. Een van de voordelen is dat datakwaliteitsproblemen die u met Inspect tegenkomt, eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd met HIquality Transform. Datatransformatie is een belangrijk onderdeel in het proces van het onderhouden en verhogen van de kwaliteit van uw data. De regels op het gebied van datakwaliteit veranderen immers voortdurend en vragen om een flexibele implementatie. Met het product HIquality Transform kunt u de gevonden data uit HIquality Inspect op verschillende manieren transformeren tot één uniform databeeld. Vervuilde en incorrecte records worden snel omgezet, gefilterd en gestandaardiseerd. U bepaalt zelf de parameters waarop u de omzetting of filtering van de gegevens laat plaatsvinden en kiest daarbij voor de standaard die het beste bij uw bedrijfsvoering past. Beschikbare inspecties zijn bijvoorbeeld: Patroon check Referentie check Lengte check Missende datawaarden check Frequentie check Primaire sleutel check Statistische info Met HIquality Transform kunt u de gevonden data uit HIquality Inspect op verschillende manieren transformeren tot één uniform databeeld

7

8

9 HIquality Name Naamzuivering en correctie HIquality Address Verkort invoeren en standaardisatie Namen van personen, bedrijven en organisaties zijn de meest identificerende elementen in de communicatie met prospects en klanten. Door de vele verschijningsvormen (zoals samenstelling, hoofd- en kleine letters, afkortingen, titelvoering, beroepsnamen) zijn namen echter uiterst foutgevoelig. Een correcte opslag en geautomatiseerde verwerking van persoons- en bedrijfsnamen is binnen organisaties dan ook een echte uitdaging. HIquality Name is de oplossing die organisaties in staat stelt om afwijkingen in bedrijfs- en persoonsnamen en andere naamgerelateerde informatie via intelligente interpretatie te controleren en te corrigeren. Wanneer u een tenaamstelling als één geheel invoert, kan HIquality Name de verschillende onderdelen indelen in door u bepaalde opmaakstandaarden, zoals gebruik van interpunctie, voorletters et cetera. Geboden functionaliteit van HIquality Name: Splitsen van tenaamstelling in afzonderlijke elementen Splitsing van samengestelde tenaamstellingen Samenvoeging van tenaamstellingen Standaardisatie Interpunctie Afkorten Kapitalisatie Genereren initialen Splitsen van natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen Combinatie naamelementen en tekst Geslachtsbepaling Conversies Toekennen van diakrieten Meer dan twintig jaar kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen garanderen uiterst precieze verwerking van naamgegevens Organisaties gebruiken adressen bij het verzenden van hun post, voor het segmenteren van bestanden, als onderdeel in contracten en voor talloze andere doeleinden. Voor het imago van een organisatie - en bijvoorbeeld de efficiency in postbezorging - is het gebruik van juiste adressen essentieel. HIquality Address is een intelligente oplossing die de kwaliteit van adressen verbetert en waarborgt. HIquality Address kan adresinformatie eenvoudig valideren, standaardiseren en corrigeren. U bepaalt zelf in welke vorm en volgens welke adresnorm de adressen moeten worden samengesteld. HIquality Address sluit aan bij de praktijk door het leveren van twee basisfunctionaliteiten: Verkort invoeren op basis van postcode, huisnummer en controleletter, waardoor de foutkans nihil is en u snel het complete juiste adres kunt vinden. Standaardiseren, waarbij onjuiste adressen, schrijffouten, verkeerde plaatsaanduiding en ontbrekende postcodes worden gecorrigeerd en gestandaardiseerd. Omdat u elke maand een compleet nieuwe postcodetabel ontvangt, hoeft u zich niet druk te maken over het aanvullen en actualiseren van uw postcodebestand. Geboden functionaliteit van HIquality Address: Verkort invoeren Gebruik hoofdletters, kleine letters, of combinatie Vaste veldlengte adreselementen Plaatsing kernwoord voorop Samenvoeging van tenaamstellingen Standaardisatie Automatische aanvulling ontbrekende gegevens Bepaling op basis van klankverwantschap Tonen mogelijke adressen bij kernwoord Kennis alternatieve plaatsnamen Kennis van gemeentelijke herindelingen Kennis van buurtschappen en gehuchten

10 HIquality Identify Ontdubbelen en fouttolerant zoeken In veel organisaties die werken met omvangrijke databases is het eenduidig en nauwkeurig herkennen van gegevens een probleem. Toch vertegenwoordigen deze gegevens een grote commerciële waarde. Onjuist geschreven namen, verkeerde geslachtsindicaties, verschillende notatiemethoden voor een datum, niet herleidbare afkortingen of acroniemen en onvolledige of incorrecte adresgegevens zijn voorbeelden van frequente fouten in grote databases. HIquality Identify gaat deze datavervuiling tegen en zorgt ervoor dat er geen foute gegevens in uw databases terechtkomen. HIquality Identify biedt vele toepassingsmogelijkheden. Zoeken, invoercontrole, bestanden vergelijken en ontdubbelen zijn de meest gebruikte. Bestandsvergelijking: Bij de import van gegevens in het eigen bestand worden toegevoerde gegevens vergeleken met de inhoud van het eigen bestand. Daarnaast wordt de toepassing veel gebruikt wanneer een doorsnede van twee bestanden wordt gemaakt, wanneer gegevens tegen een verdachtenlijst moeten worden afgezet of wanneer verschillende bestanden in één centraal bestand worden samengevoegd. Ontdubbelen: Met deze functie voorkomt u dat één relatie meerdere keren voorkomt in uw bestaande relatiebestand. De frequentie van ontdubbeling is afhankelijk van de grootte van het bestand, de mutatiegraad en de zorg waarmee wordt gewerkt. Zoeken: Deze functie, die vooral online wordt gebruikt, kan de relatie met een beperkte set van invoergegevens snel en probleemloos vinden. Vanwege de snelheid en accuratesse van het zoekproces maken veel callcentra gebruik van deze functie. Invoercontrole: Bij het vastleggen van een nieuwe relatie bepaalt HIquality Identify of deze mogelijk al voorkomt. HIquality Identify: Fouttolerant zoeken, matchen en duplicatenherkenning

11

12

13 HIquality Merge Doublures consolideren HIquality Report Presenteren van resultaten Als u een gezond gegevensbestand wilt opbouwen, is het belangrijk om gegevens die twee keer voorkomen - doublures - te verwijderen. Uiteraard mag daarbij geen belangrijke, gerelateerde informatie verloren gaan. HIquality Merge automatiseert het samenvoegproces van doublures op basis van bedrijfsspecifieke standaarden en vooraf benoemde algoritmen. HIquality Enrich Controleren, bijwerken en verrijken Uw bedrijf heeft alleen baat bij gegevens van hoge kwaliteit. Om dit te bereiken, moeten gegevens compleet, correct, actueel en uniek zijn. Vaak heeft u daarvoor referentiegegevens van derden nodig. HIquality Enrich completeert en verifieert records met externe gegevens. Deze referentiegegevens kunnen in verschillende formaten voorkomen en van verschillende bronnen afkomstig zijn. Human Inference werkt nauw samen met gekwalificeerde dataleveranciers om u de geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden. Enkele voordelen van het verrijken van gegevens zijn: U kunt velden toevoegen om records te complementeren (bijvoorbeeld door het toevoegen van telefoonnummers). U kunt de validiteit van ingevoerde gegevens controleren met een referentiebron (bijvoorbeeld het controleren van bedrijfsregistratienummer). U kunt uw klantinformatie bijwerken (verhuizing, carrièreswitch, overlijden). U kunt aanvullende statusinformatie verkrijgen (bijvoorbeeld kredietwaardigheid). HIquality Report stelt u in staat toezicht te houden op verschillende processen die een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van datakwaliteit, zoals auditing, monitoring en onderhoud. De resultaten van de processen die de datakwaliteit moeten verbeteren, worden overzichtelijk weergegeven in HIquality Report. Met HIquality Report krijgt u een eenduidig en transparant inzicht in gerealiseerde verbeteringen en zaken die nog extra aandacht vragen. HIquality Composer Visuele ontwikkelomgeving voor ontwerp en onderhoud De HIquality Composer biedt u een visuele ontwikkelomgeving, geoptimaliseerd voor het ontwerpen en onderhouden van datakwaliteitsprocessen. De HIquality Composer biedt u de mogelijkheid om de meest uiteenlopende datakwaliteitsfuncties samen te stellen, te testen en ter beschikking te stellen aan uw gebruikers. Met HIquality Composer wordt de HIquality Product Suite het meest flexibele platform voor één complete implementatie van datakwaliteit op verschillende plaatsen in uw organisatie. Wilt u van leverancier veranderen voor het toevoegen en controleren van Nederlandse telefoonnummers of voortaan Poolse adressen via webservices controleren, dan is één aanpassing in de compositie van een datakwaliteitsfunctie voldoende om uw bedrijfsprocessen af stemmen op de nieuwe situatie. Human Inference werkt nauw samen met gekwalificeerde dataleveranciers om u de geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden

14

15 DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER D IGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE RM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TI R VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFO MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUS Y INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY A ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HI NSFORM Technische DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY achtergrondinformatie NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY D HIQUALITY HIquality NAME Suite CUSTOMER bestaat DUE uit vier DILIGENCE lagen: HIQUALITY ADDRESS MOVE AND De Connectivity IMPROVE HIQUALITY layer levert IDENTIFY integratiemogelijkheden FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE ITY IDENTIFY Functional FIRST layer TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT die SERVICES nodig zijn HIQUALITY om een snelle REPORT implementatie SINGLE CUSTOMER van VIEW DATA GOVERNAN ER DUE DILIGENCE Control layer HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY datakwaliteitskenmerken IDENTIFY FIRST TIME RIGHT te integreren HIQUALITY in traditionele MERGE DATA ENRICHMENT SER T TIME RIGHT Process HIQUALITY layer MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY omgevingen REPORT SINGLE en SOA s. CUSTOMER Dit varieert VIEW van DATA pakketintegraties GOVERNANCE HUMAN INFERENCE V Y ADDRESS MOVE Connectivity AND IMPROVE layer HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT (SAP, HIQUALITY Oracle, MERGE Siebel) DATA tot database-integraties, ENRICHMENT SERVICES waaronder HIQUALITY REPORT SING E DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW Oracle DATA en GOVERNANCE SQL Server. HUMAN Daarnaast INFERENCE zijn er applicatieintegraties, SERVICES zoals HIQUALITY SOAP, WebSphere REPORT SINGLE MQ en CUSTOMER software VIEW DATA GOVERNAN VALUE YOUR DATA DATA QUALITY ITY IDENTIFY De Functional FIRST layer TIME bestaat RIGHT uit HIQUALITY afzonderlijke MERGE producten DATA ENRICHMENT HIQUALITY voor REPORT datakwaliteit SINGLE - plug-ins CUSTOMER - die VIEW u kunt DATA activeren GOVERNANCE wanneer HUMAN INFERENCE ontwikkelingsbibliotheken VALUE YOUR DATA (Java, DATA C++, QUALITY.Net). De HIQUALITY Connectivity INSPECT MDM FO T TIME RIGHT dat nodig HIQUALITY is. Als aanvulling MERGE DATA op de ENRICHMENT standaard HIquality SERVICES HIQUALITY layer REPORT wordt SINGLE geïmplementeerd CUSTOMER VIEW met behulp DATA GOVERNANCE van connectoren. HUMAN INFERENCE V E CUSTOMER modules, VIEW kunnen DATA GOVERNANCE applicaties van HUMAN derden INFERENCE of op maat VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALIT E DATA ENRICHMENT gemaakte applicaties SERVICES worden HIQUALITY toegevoegd. REPORT Hiermee SINGLE krijgt CUSTOMER VIEW Met DATA de door GOVERNANCE uzelf ontworpen HUMAN INFERENCE datakwaliteitsdiensten VALUE YOUR kunt DATA DATA QUALITY UMAN INFERENCE u de beschikking VALUE YOUR over een DATA enkelvoudig DATA QUALITY platform HIQUALITY voor al uw INSPECT MDM u klantgegevens FOR CUSTOMER op DATA een gedetailleerde HIQUALITY TRANSFORM manier verrijken DATA QUALITY ON DEMAN HIQUALITY initiatieven REPORT op SINGLE het gebied CUSTOMER van datakwaliteit. VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE met bijvoorbeeld VALUE telefoonnummers. YOUR DATA DATA QUALITY Daarnaast HIQUALITY stelt het INSPECT MDM FO E YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA u ook HIQUALITY in staat om TRANSFORM complexe diensten DATA QUALITY zoals opschoning ON DEMAND HIQUALITY NAME C E CUSTOMER The Control VIEW DATA layer GOVERNANCE - die is verbonden HUMAN met INFERENCE de Process VALUE layer - YOUR DATA en DATA ontdubbeling QUALITY van HIQUALITY gegevens INSPECT te ontwerpen. MDM FOR Wanneer CUSTOMER DATA HIQUALIT QUALITY levert INSPECT het centrale MDM FOR controlepunt CUSTOMER voor DATA het HIQUALITY ontwerp en TRANSFORM beheer DATA u QUALITY de diensten ON eenmaal DEMAND heeft HIQUALITY ontwikkeld, NAME kunt CUSTOMER u de DUE DILIGENCE HIQUA UMAN INFERENCE van alle datakwaliteitsdiensten VALUE YOUR DATA DATA op een QUALITY gebruikersvriendelijke HIQUALITY INSPECT MDM diensten FOR CUSTOMER hergebruiken DATA en HIQUALITY delen. Hiermee TRANSFORM bespaart DATA u QUALITY ON DEMAN MER DATA manier. HIQUALITY De Control TRANSFORM layer bestaat DATA uit: QUALITY ON DEMAND HIQUALITY ontwikkelingskosten, NAME CUSTOMER DUE minimaliseert DILIGENCE HIQUALITY u fouten en verbetert ADDRESS MOVE AND IMPRO E YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA u de HIQUALITY consistentie. TRANSFORM Met HIquality DATA Product QUALITY Suite ON verwijdert DEMAND HIQUALITY NAME C NSFORM DATA HIquality QUALITY Studio ON DEMAND (vergemakkelijkt HIQUALITY het NAME gebruik CUSTOMER van DUE DILIGENCE u de complexiteit HIQUALITY van ADDRESS datakwaliteitsprocessen MOVE AND IMPROVE uit uw HIQUALITY IDENTIFY QUALITY INSPECT kennis, MDM systeem, FOR CUSTOMER procesmanagement DATA HIQUALITY en rapportage). TRANSFORM DATA bedrijfsapplicaties. QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUA D HIQUALITY HIquality NAME CUSTOMER Composer DUE (een DILIGENCE grafische HIQUALITY toolkit voor ADDRESS het MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE MER DATA HIQUALITY ontwerpen TRANSFORM en testen van DATA datakwaliteitsdiensten QUALITY ON DEMAND die zijn HIQUALITY HIquality NAME CUSTOMER Suite is ontworpen DUE DILIGENCE voor een HIQUALITY brede reeks ADDRESS MOVE AND IMPRO ER DUE DILIGENCE gebaseerd HIQUALITY op voorgedefinieerde ADDRESS MOVE en op AND maat IMPROVE gemaakte HIQUALITY platformen, IDENTIFY FIRST waaronder: TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SER NSFORM DATA bouwstenen). QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE Microsoft HIQUALITY Windows ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY Y ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY Sun Solaris MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SING D HIQUALITY De Process NAME layer CUSTOMER zorgt er DUE voor DILIGENCE dat alle inkomende HIQUALITY verzoeken ADDRESS MOVE AND IMPROVE IBM AIX HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE ITY IDENTIFY voor datakwaliteitsdiensten FIRST TIME RIGHT soepel HIQUALITY lopen en MERGE gebruikers DATA ENRICHMENT SERVICES HP UX HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNAN ER DUE altijd DILIGENCE snel een HIQUALITY antwoord krijgen. ADDRESS De MOVE Process AND layer IMPROVE wordt HIQUALITY IDENTIFY Linux FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SER T TIME RIGHT geïmplementeerd HIQUALITY met MERGE behulp DATA van ENRICHMENT HIquality Base. SERVICES Hierdoor HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE V Y ADDRESS bent MOVE u gegarandeerd AND IMPROVE van HIQUALITY een schaalbare, IDENTIFY krachtige FIRST oplossing TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SING E DATA ENRICHMENT met uitstekende SERVICES prestaties HIQUALITY en een hoge REPORT servicekwaliteit. SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY

16 DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER D IGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE RM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TI R VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFO MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUS Y INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY A ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIH ITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY Human Inference MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNAN HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW Utrechtseweg DATA 310 GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FO ER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS 6812 MOVE AR Arnhem AND IMPROVE T HIQUALITY +31 (0) IDENTIFY 55 E FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SER T TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT The Netherlands SERVICES F HIQUALITY +31 (0) REPORT 66 SINGLE W CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE V