Human Inference Data Quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Inference Data Quality"

Transcriptie

1 Data Quality

2 Human Inference Data Quality Een fout in uw data kan grote, nadelige gevolgen hebben zonder dat u er erg in heeft. Onjuiste klant- en prospectgegevens, stuurinformatie gebaseerd op oude brongegevens of vervuilde data kunnen uw bedrijf ongemerkt op flinke kosten jagen. Uit onderzoek blijkt dat - alleen al in Nederland - jaarlijks 400 miljoen euro wordt weggegooid doordat bedrijven hun klantgegevens niet op orde hebben. De imagoschade die hieruit voortvloeit, is in dat bedrag niet eens meegerekend. Met data van optimale kwaliteit reduceert u niet alleen verborgen kosten, u behaalt er ook directe winst mee. U kunt uw marketingactiviteiten veel doeltreffender inzetten, u voldoet ruimschoots aan compliance en fraudebestrijdingsregels en uw data is geschikt als informatiebron voor operationele, tactische en strategische beslissingsprocessen. Human Inference begrijpt het belang van goede klantdata en levert datakwaliteitsoplossingen die aan de markteisen van vandaag en morgen voldoen. Het beheersen van de datakwaliteit binnen uw bedrijf is een ingewikkeld proces. Via allerlei kanalen komt data binnen. Uw medewerkers slaan die data op in operationele systemen, passen die data toe in onderliggende processen, bewerken data en schrijven die gewijzigde data opnieuw weg. Wanneer u al deze processen goed beheerst in termen van management en controle, kan het uw bedrijf op tal van onderdelen winst opleveren. Vanuit de gedachte dat ieder bedrijf zelf in staat moet zijn de kwaliteit van zijn data te optimaliseren en te managen, heeft Human Inference de HIquality Product Suite ontwikkeld. HIquality Product Suite is een totaaloplossing waarmee u de kwaliteit van data in uw bedrijf op eenvoudige wijze kunt optimaliseren. HIquality Product Suite wordt onder meer toegepast in callcenteromgevingen, data warehouses, CRMsystemen en marketing & salessystemen. De oplossing wordt bijvoorbeeld ingezet voor het ontdubbelen en koppelen van relatiegegevens, het opschonen van vervuilde gegevens en de centralisatie van relatiebestanden. Een van de voordelen van HIquality Product Suite is dat u zelf de regels kunt bepalen waarmee u de datakwaliteitsprocessen beheert en controleert. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw data eenvoudig meten. U krijgt de volledige controle over de geautomatiseerde processen die de kwaliteit van informatie in uw organisatie zeker stellen. Voordelen van Human Inference Data Quality: Volledige controle over alle datakwaliteitsprocessen Open platform met webservices integraties Bedrijfsbrede datakwaliteitoplossing Op kennis gebaseerd Eenvoudig in gebruik Multiplatform Met Human Inference Data Quality heeft u de beschikking over de volgende functies: HIquality Inspect Het meten en profileren van datakwaliteit HIquality Transform Gegevensfiltering en transformatie HIquality Name Naamzuivering en correctie HIquality Address Verkort invoeren en standaardisatie HIquality Identify Ontdubbelen en fouttolerant zoeken HIquality Merge Doublures consolideren HIquality Enrich Controleren, bijwerken en verrijken van data HIquality Report Presenteren van resultaten HIquality Composer Visuele ontwikkelomgeving voor ontwerp en onderhoud

3 De kracht van kennis GAK en Gemeentelijk administratiekantoor zijn verschillende schrijfwijzen voor één bedrijf. Nederlanders herkennen dit in een fractie van een seconde. Net zo goed als we weten dat Simon een voornaam is in Simon Kuipers en een achternaam in Pieters & Simon. Software die gebaseerd is op rekenkundige logica herkent deze patronen niet. Het verschil zit in het gebruik van de kennis van taal en cultuur. Om de kwaliteit van gegevens tot in de perfectie te beheersen, is kennis van taal en cultuur onontbeerlijk. Human Inference heeft meer dan twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van datakwaliteitsoplossingen waarin het gebruik van kennis van taal en cultuur een onderscheidende rol speelt. Door de grote overeenkomsten met menselijke denkpatronen en de talige en culturele interpretaties is de software bijvoorbeeld in staat voornamen en achternamen als zodanig te interpreteren, geslachtstoekenningen uit te voeren en splitsingen te maken tussen natuurlijke personen (Jan Jansen) en niet-natuurlijk personen (Jan Jansen & Co.). Dit betekent dat ze alle mogelijke betekenissen bevatten van de verschillende elementspecifieke attributen, zoals afkortingen, acroniemen, adjectieven, plaatsaanduidingen et cetera. Voor de afzonderlijke elementen zijn de regels voor hoofdlettergebruik, interpunctie en afkortingen beschreven. Voorbeeld MAN R.P. vd Berg Msc Sarfati 6, Amsterdam De heer R.P. van den Berg, MSc Sarfatikade WV Amsterdam Sarfatistraat WS Amsterdam Sarfatipark PA Amsterdam Interpretatie die op kennis is gebaseerd Bij intelligente interpretatie maakt HIquality Product Suite gebruik van kenniswoordenboeken. Deze kenniswoordenboeken bevatten alle mogelijke elementen van namen of adressen, zoals voornamen, achternamen, tussenvoegsels, samenstellingen, titels, straten, huisnummers, postcodes et cetera. Bovendien zijn in deze woordenboeken alle eigenschappen per element uiteengezet. Doordat HIquality Product Suite op menselijke kennis is gebaseerd, bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit

4

5 HIquality Product Suite Datakwaliteit is een kritiek onderdeel in ieder bedrijfsproces. Veel bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om aan juridische en fraudebestrijdingsregels te voldoen en daarvoor is goede gegevenskwaliteit onontbeerlijk. Daarnaast wil elke marketing manager optimaal inspringen op kansen en profiteren van een eenduidig klantbeeld. Willen zijn acties succesvol zijn, dan moeten ze wel bij de juiste persoon op het juiste adres aankomen. Alleen met data van optimale kwaliteit kan uw bedrijf voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving en kunt u uw klantcontacten en bedrijfsvoering zo inrichten dat u het beste kunt halen uit uw klant- en prospectgegevens. HIquality Product Suite helpt u daarbij. HIquality Product Suite is een totaaloplossing waarin alle facetten die te maken hebben met de kwaliteit van contactgegevens zijn samengebracht. De oplossing kan zowel in een realtime als in een batchomgeving worden toegepast waarbij producten als Name, Address en Identify, ervoor zorgen dat prospect- of klantgegevens eenduidig en volgens vooraf afgesproken regels worden opgeslagen en verwerkt. Met HIquality bent u niet alleen in staat efficiënte dataopschoningsacties uit te voeren, door de datavervuiling tijdens invoer aan te pakken, zorgt u er ook voor dat onjuiste of onvolledige gegevens uw bedrijf binnenkomen. De solide basis van het HIquality-platform wordt gevormd door HIquality Base. HIquality Base verzorgt het proces, beveiligt het en zorgt voor de monitoring. De Business Service Plugins, ofwel alle beschikbare datakwaliteitsproducten in de suite, lossen specifieke problemen op met betrekking tot de kwaliteit van gegevens. De Interfaceaansluitingen tot slot, staan garant voor de uitwisseling van informatie en de integratie met verschillende platformen, databases en applicaties. HIquality Product Suite is ook eenvoudig te koppelen aan IT-architecturen zoals SOA, Webservices en BPM, en daardoor gebruikersvriendelijk en flexibel in te zetten door uw hele bedrijf. HIquality Suite: de perfecte oplossing voor organisaties die de waarde van juiste klantgegevens inzien. Datakwaliteit is een kritiek onderdeel in ieder bedrijfsproces

6 Binnen de HIquality Product Suite zijn verschillende producten beschikbaar. Op de volgende pagina s vindt u een overzicht. HIquality Inspect Het meten en profileren van datakwaliteit HIquality Transform Gegevensfiltering en transformatie Onvolledige en onjuiste gegevens leiden tot opbrengstverliezen en genereren vaak niet te verantwoorden, verborgen kosten. Meten is weten, maar hoe meet u de kwaliteit van zeer omvangrijke gegevens? Met HIquality Inspect is uw organisatie in staat om snel en eenvoudig de data-eigenschappen van verschillende databronnen te inspecteren, variërend van flatfiles tot databases zoals Oracle, SQL Server en DB2. HIquality Inspect combineert gebruiksgemak met een brede verzameling aan voorgedefinieerde inspectiemogelijkheden. Elke inspectie omvat een specifieke datacheck op geselecteerde data en presenteert het resultaat in een handzaam rapport. Een van de voordelen is dat datakwaliteitsproblemen die u met Inspect tegenkomt, eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd met HIquality Transform. Datatransformatie is een belangrijk onderdeel in het proces van het onderhouden en verhogen van de kwaliteit van uw data. De regels op het gebied van datakwaliteit veranderen immers voortdurend en vragen om een flexibele implementatie. Met het product HIquality Transform kunt u de gevonden data uit HIquality Inspect op verschillende manieren transformeren tot één uniform databeeld. Vervuilde en incorrecte records worden snel omgezet, gefilterd en gestandaardiseerd. U bepaalt zelf de parameters waarop u de omzetting of filtering van de gegevens laat plaatsvinden en kiest daarbij voor de standaard die het beste bij uw bedrijfsvoering past. Beschikbare inspecties zijn bijvoorbeeld: Patroon check Referentie check Lengte check Missende datawaarden check Frequentie check Primaire sleutel check Statistische info Met HIquality Transform kunt u de gevonden data uit HIquality Inspect op verschillende manieren transformeren tot één uniform databeeld

7

8

9 HIquality Name Naamzuivering en correctie HIquality Address Verkort invoeren en standaardisatie Namen van personen, bedrijven en organisaties zijn de meest identificerende elementen in de communicatie met prospects en klanten. Door de vele verschijningsvormen (zoals samenstelling, hoofd- en kleine letters, afkortingen, titelvoering, beroepsnamen) zijn namen echter uiterst foutgevoelig. Een correcte opslag en geautomatiseerde verwerking van persoons- en bedrijfsnamen is binnen organisaties dan ook een echte uitdaging. HIquality Name is de oplossing die organisaties in staat stelt om afwijkingen in bedrijfs- en persoonsnamen en andere naamgerelateerde informatie via intelligente interpretatie te controleren en te corrigeren. Wanneer u een tenaamstelling als één geheel invoert, kan HIquality Name de verschillende onderdelen indelen in door u bepaalde opmaakstandaarden, zoals gebruik van interpunctie, voorletters et cetera. Geboden functionaliteit van HIquality Name: Splitsen van tenaamstelling in afzonderlijke elementen Splitsing van samengestelde tenaamstellingen Samenvoeging van tenaamstellingen Standaardisatie Interpunctie Afkorten Kapitalisatie Genereren initialen Splitsen van natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen Combinatie naamelementen en tekst Geslachtsbepaling Conversies Toekennen van diakrieten Meer dan twintig jaar kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen garanderen uiterst precieze verwerking van naamgegevens Organisaties gebruiken adressen bij het verzenden van hun post, voor het segmenteren van bestanden, als onderdeel in contracten en voor talloze andere doeleinden. Voor het imago van een organisatie - en bijvoorbeeld de efficiency in postbezorging - is het gebruik van juiste adressen essentieel. HIquality Address is een intelligente oplossing die de kwaliteit van adressen verbetert en waarborgt. HIquality Address kan adresinformatie eenvoudig valideren, standaardiseren en corrigeren. U bepaalt zelf in welke vorm en volgens welke adresnorm de adressen moeten worden samengesteld. HIquality Address sluit aan bij de praktijk door het leveren van twee basisfunctionaliteiten: Verkort invoeren op basis van postcode, huisnummer en controleletter, waardoor de foutkans nihil is en u snel het complete juiste adres kunt vinden. Standaardiseren, waarbij onjuiste adressen, schrijffouten, verkeerde plaatsaanduiding en ontbrekende postcodes worden gecorrigeerd en gestandaardiseerd. Omdat u elke maand een compleet nieuwe postcodetabel ontvangt, hoeft u zich niet druk te maken over het aanvullen en actualiseren van uw postcodebestand. Geboden functionaliteit van HIquality Address: Verkort invoeren Gebruik hoofdletters, kleine letters, of combinatie Vaste veldlengte adreselementen Plaatsing kernwoord voorop Samenvoeging van tenaamstellingen Standaardisatie Automatische aanvulling ontbrekende gegevens Bepaling op basis van klankverwantschap Tonen mogelijke adressen bij kernwoord Kennis alternatieve plaatsnamen Kennis van gemeentelijke herindelingen Kennis van buurtschappen en gehuchten

10 HIquality Identify Ontdubbelen en fouttolerant zoeken In veel organisaties die werken met omvangrijke databases is het eenduidig en nauwkeurig herkennen van gegevens een probleem. Toch vertegenwoordigen deze gegevens een grote commerciële waarde. Onjuist geschreven namen, verkeerde geslachtsindicaties, verschillende notatiemethoden voor een datum, niet herleidbare afkortingen of acroniemen en onvolledige of incorrecte adresgegevens zijn voorbeelden van frequente fouten in grote databases. HIquality Identify gaat deze datavervuiling tegen en zorgt ervoor dat er geen foute gegevens in uw databases terechtkomen. HIquality Identify biedt vele toepassingsmogelijkheden. Zoeken, invoercontrole, bestanden vergelijken en ontdubbelen zijn de meest gebruikte. Bestandsvergelijking: Bij de import van gegevens in het eigen bestand worden toegevoerde gegevens vergeleken met de inhoud van het eigen bestand. Daarnaast wordt de toepassing veel gebruikt wanneer een doorsnede van twee bestanden wordt gemaakt, wanneer gegevens tegen een verdachtenlijst moeten worden afgezet of wanneer verschillende bestanden in één centraal bestand worden samengevoegd. Ontdubbelen: Met deze functie voorkomt u dat één relatie meerdere keren voorkomt in uw bestaande relatiebestand. De frequentie van ontdubbeling is afhankelijk van de grootte van het bestand, de mutatiegraad en de zorg waarmee wordt gewerkt. Zoeken: Deze functie, die vooral online wordt gebruikt, kan de relatie met een beperkte set van invoergegevens snel en probleemloos vinden. Vanwege de snelheid en accuratesse van het zoekproces maken veel callcentra gebruik van deze functie. Invoercontrole: Bij het vastleggen van een nieuwe relatie bepaalt HIquality Identify of deze mogelijk al voorkomt. HIquality Identify: Fouttolerant zoeken, matchen en duplicatenherkenning

11

12

13 HIquality Merge Doublures consolideren HIquality Report Presenteren van resultaten Als u een gezond gegevensbestand wilt opbouwen, is het belangrijk om gegevens die twee keer voorkomen - doublures - te verwijderen. Uiteraard mag daarbij geen belangrijke, gerelateerde informatie verloren gaan. HIquality Merge automatiseert het samenvoegproces van doublures op basis van bedrijfsspecifieke standaarden en vooraf benoemde algoritmen. HIquality Enrich Controleren, bijwerken en verrijken Uw bedrijf heeft alleen baat bij gegevens van hoge kwaliteit. Om dit te bereiken, moeten gegevens compleet, correct, actueel en uniek zijn. Vaak heeft u daarvoor referentiegegevens van derden nodig. HIquality Enrich completeert en verifieert records met externe gegevens. Deze referentiegegevens kunnen in verschillende formaten voorkomen en van verschillende bronnen afkomstig zijn. Human Inference werkt nauw samen met gekwalificeerde dataleveranciers om u de geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden. Enkele voordelen van het verrijken van gegevens zijn: U kunt velden toevoegen om records te complementeren (bijvoorbeeld door het toevoegen van telefoonnummers). U kunt de validiteit van ingevoerde gegevens controleren met een referentiebron (bijvoorbeeld het controleren van bedrijfsregistratienummer). U kunt uw klantinformatie bijwerken (verhuizing, carrièreswitch, overlijden). U kunt aanvullende statusinformatie verkrijgen (bijvoorbeeld kredietwaardigheid). HIquality Report stelt u in staat toezicht te houden op verschillende processen die een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van datakwaliteit, zoals auditing, monitoring en onderhoud. De resultaten van de processen die de datakwaliteit moeten verbeteren, worden overzichtelijk weergegeven in HIquality Report. Met HIquality Report krijgt u een eenduidig en transparant inzicht in gerealiseerde verbeteringen en zaken die nog extra aandacht vragen. HIquality Composer Visuele ontwikkelomgeving voor ontwerp en onderhoud De HIquality Composer biedt u een visuele ontwikkelomgeving, geoptimaliseerd voor het ontwerpen en onderhouden van datakwaliteitsprocessen. De HIquality Composer biedt u de mogelijkheid om de meest uiteenlopende datakwaliteitsfuncties samen te stellen, te testen en ter beschikking te stellen aan uw gebruikers. Met HIquality Composer wordt de HIquality Product Suite het meest flexibele platform voor één complete implementatie van datakwaliteit op verschillende plaatsen in uw organisatie. Wilt u van leverancier veranderen voor het toevoegen en controleren van Nederlandse telefoonnummers of voortaan Poolse adressen via webservices controleren, dan is één aanpassing in de compositie van een datakwaliteitsfunctie voldoende om uw bedrijfsprocessen af stemmen op de nieuwe situatie. Human Inference werkt nauw samen met gekwalificeerde dataleveranciers om u de geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden

14

15 DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER D IGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE RM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TI R VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFO MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUS Y INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY A ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HI NSFORM Technische DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY achtergrondinformatie NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY D HIQUALITY HIquality NAME Suite CUSTOMER bestaat DUE uit vier DILIGENCE lagen: HIQUALITY ADDRESS MOVE AND De Connectivity IMPROVE HIQUALITY layer levert IDENTIFY integratiemogelijkheden FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE ITY IDENTIFY Functional FIRST layer TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT die SERVICES nodig zijn HIQUALITY om een snelle REPORT implementatie SINGLE CUSTOMER van VIEW DATA GOVERNAN ER DUE DILIGENCE Control layer HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY datakwaliteitskenmerken IDENTIFY FIRST TIME RIGHT te integreren HIQUALITY in traditionele MERGE DATA ENRICHMENT SER T TIME RIGHT Process HIQUALITY layer MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY omgevingen REPORT SINGLE en SOA s. CUSTOMER Dit varieert VIEW van DATA pakketintegraties GOVERNANCE HUMAN INFERENCE V Y ADDRESS MOVE Connectivity AND IMPROVE layer HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT (SAP, HIQUALITY Oracle, MERGE Siebel) DATA tot database-integraties, ENRICHMENT SERVICES waaronder HIQUALITY REPORT SING E DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW Oracle DATA en GOVERNANCE SQL Server. HUMAN Daarnaast INFERENCE zijn er applicatieintegraties, SERVICES zoals HIQUALITY SOAP, WebSphere REPORT SINGLE MQ en CUSTOMER software VIEW DATA GOVERNAN VALUE YOUR DATA DATA QUALITY ITY IDENTIFY De Functional FIRST layer TIME bestaat RIGHT uit HIQUALITY afzonderlijke MERGE producten DATA ENRICHMENT HIQUALITY voor REPORT datakwaliteit SINGLE - plug-ins CUSTOMER - die VIEW u kunt DATA activeren GOVERNANCE wanneer HUMAN INFERENCE ontwikkelingsbibliotheken VALUE YOUR DATA (Java, DATA C++, QUALITY.Net). De HIQUALITY Connectivity INSPECT MDM FO T TIME RIGHT dat nodig HIQUALITY is. Als aanvulling MERGE DATA op de ENRICHMENT standaard HIquality SERVICES HIQUALITY layer REPORT wordt SINGLE geïmplementeerd CUSTOMER VIEW met behulp DATA GOVERNANCE van connectoren. HUMAN INFERENCE V E CUSTOMER modules, VIEW kunnen DATA GOVERNANCE applicaties van HUMAN derden INFERENCE of op maat VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALIT E DATA ENRICHMENT gemaakte applicaties SERVICES worden HIQUALITY toegevoegd. REPORT Hiermee SINGLE krijgt CUSTOMER VIEW Met DATA de door GOVERNANCE uzelf ontworpen HUMAN INFERENCE datakwaliteitsdiensten VALUE YOUR kunt DATA DATA QUALITY UMAN INFERENCE u de beschikking VALUE YOUR over een DATA enkelvoudig DATA QUALITY platform HIQUALITY voor al uw INSPECT MDM u klantgegevens FOR CUSTOMER op DATA een gedetailleerde HIQUALITY TRANSFORM manier verrijken DATA QUALITY ON DEMAN HIQUALITY initiatieven REPORT op SINGLE het gebied CUSTOMER van datakwaliteit. VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE met bijvoorbeeld VALUE telefoonnummers. YOUR DATA DATA QUALITY Daarnaast HIQUALITY stelt het INSPECT MDM FO E YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA u ook HIQUALITY in staat om TRANSFORM complexe diensten DATA QUALITY zoals opschoning ON DEMAND HIQUALITY NAME C E CUSTOMER The Control VIEW DATA layer GOVERNANCE - die is verbonden HUMAN met INFERENCE de Process VALUE layer - YOUR DATA en DATA ontdubbeling QUALITY van HIQUALITY gegevens INSPECT te ontwerpen. MDM FOR Wanneer CUSTOMER DATA HIQUALIT QUALITY levert INSPECT het centrale MDM FOR controlepunt CUSTOMER voor DATA het HIQUALITY ontwerp en TRANSFORM beheer DATA u QUALITY de diensten ON eenmaal DEMAND heeft HIQUALITY ontwikkeld, NAME kunt CUSTOMER u de DUE DILIGENCE HIQUA UMAN INFERENCE van alle datakwaliteitsdiensten VALUE YOUR DATA DATA op een QUALITY gebruikersvriendelijke HIQUALITY INSPECT MDM diensten FOR CUSTOMER hergebruiken DATA en HIQUALITY delen. Hiermee TRANSFORM bespaart DATA u QUALITY ON DEMAN MER DATA manier. HIQUALITY De Control TRANSFORM layer bestaat DATA uit: QUALITY ON DEMAND HIQUALITY ontwikkelingskosten, NAME CUSTOMER DUE minimaliseert DILIGENCE HIQUALITY u fouten en verbetert ADDRESS MOVE AND IMPRO E YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA u de HIQUALITY consistentie. TRANSFORM Met HIquality DATA Product QUALITY Suite ON verwijdert DEMAND HIQUALITY NAME C NSFORM DATA HIquality QUALITY Studio ON DEMAND (vergemakkelijkt HIQUALITY het NAME gebruik CUSTOMER van DUE DILIGENCE u de complexiteit HIQUALITY van ADDRESS datakwaliteitsprocessen MOVE AND IMPROVE uit uw HIQUALITY IDENTIFY QUALITY INSPECT kennis, MDM systeem, FOR CUSTOMER procesmanagement DATA HIQUALITY en rapportage). TRANSFORM DATA bedrijfsapplicaties. QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUA D HIQUALITY HIquality NAME CUSTOMER Composer DUE (een DILIGENCE grafische HIQUALITY toolkit voor ADDRESS het MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE MER DATA HIQUALITY ontwerpen TRANSFORM en testen van DATA datakwaliteitsdiensten QUALITY ON DEMAND die zijn HIQUALITY HIquality NAME CUSTOMER Suite is ontworpen DUE DILIGENCE voor een HIQUALITY brede reeks ADDRESS MOVE AND IMPRO ER DUE DILIGENCE gebaseerd HIQUALITY op voorgedefinieerde ADDRESS MOVE en op AND maat IMPROVE gemaakte HIQUALITY platformen, IDENTIFY FIRST waaronder: TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SER NSFORM DATA bouwstenen). QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE Microsoft HIQUALITY Windows ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY Y ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY Sun Solaris MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SING D HIQUALITY De Process NAME layer CUSTOMER zorgt er DUE voor DILIGENCE dat alle inkomende HIQUALITY verzoeken ADDRESS MOVE AND IMPROVE IBM AIX HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE ITY IDENTIFY voor datakwaliteitsdiensten FIRST TIME RIGHT soepel HIQUALITY lopen en MERGE gebruikers DATA ENRICHMENT SERVICES HP UX HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNAN ER DUE altijd DILIGENCE snel een HIQUALITY antwoord krijgen. ADDRESS De MOVE Process AND layer IMPROVE wordt HIQUALITY IDENTIFY Linux FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SER T TIME RIGHT geïmplementeerd HIQUALITY met MERGE behulp DATA van ENRICHMENT HIquality Base. SERVICES Hierdoor HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE V Y ADDRESS bent MOVE u gegarandeerd AND IMPROVE van HIQUALITY een schaalbare, IDENTIFY krachtige FIRST oplossing TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SING E DATA ENRICHMENT met uitstekende SERVICES prestaties HIQUALITY en een hoge REPORT servicekwaliteit. SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY

16 DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER D IGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE RM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TI R VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFO MOVE AND IMPROVE HIQUALITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUS Y INSPECT MDM FOR CUSTOMER DATA HIQUALITY TRANSFORM DATA QUALITY ON DEMAND HIQUALITY NAME CUSTOMER DUE DILIGENCE HIQUALITY A ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIH ITY IDENTIFY FIRST TIME RIGHT HIQUALITY Human Inference MERGE DATA ENRICHMENT SERVICES HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW DATA GOVERNAN HIQUALITY REPORT SINGLE CUSTOMER VIEW Utrechtseweg DATA 310 GOVERNANCE HUMAN INFERENCE VALUE YOUR DATA DATA QUALITY HIQUALITY INSPECT MDM FO ER DUE DILIGENCE HIQUALITY ADDRESS 6812 MOVE AR Arnhem AND IMPROVE T HIQUALITY +31 (0) IDENTIFY 55 E FIRST TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT SER T TIME RIGHT HIQUALITY MERGE DATA ENRICHMENT The Netherlands SERVICES F HIQUALITY +31 (0) REPORT 66 SINGLE W CUSTOMER VIEW DATA GOVERNANCE HUMAN INFERENCE V

Eyefactory heeft de eerste stap op weg naar optimale datakwaliteit gezet. Gefeliciteerd!

Eyefactory heeft de eerste stap op weg naar optimale datakwaliteit gezet. Gefeliciteerd! Datascan Eyefactory woensdag 20 mei 2015 Eyefactory heeft de eerste stap op weg naar optimale datakwaliteit gezet. Gefeliciteerd! De datascan is uitgevoerd op het door u aangeleverde databestand. Uw databestand

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Samen met Hogeschool Rotterdam?

Samen met Hogeschool Rotterdam? 1 Kennismaking 2 Samen met Hogeschool Rotterdam? 3 4 Waar ben ik enthousiast over? (Big) data analytics 5 1. Heeft u last van fouten in klantdata? 2. Wat zijn de gevolgen in omzet en kosten bij 1% data

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM, effectiever met goede data(kwaliteit)!

Microsoft Dynamics CRM, effectiever met goede data(kwaliteit)! Microsoft Dynamics CRM, effectiever met goede data(kwaliteit)! Microsoft Dynamics CRM, effectiever met goede data(kwaliteit)! Microsoft biedt met Dynamics CRM een oplossing voor klantenbinding. Quote van

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Professionele Direct Mail Software Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Een Compleet en Modulair Direct Mail Systeem FlexMail is

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Evolutie van data Data: use it!

Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Evolutie van data Data: use it! Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Datakwaliteit is bepalend voor het succes van de onderneming. Toch staat dit bij veel organisaties niet hoog op de agenda. Dat is jammer,

Nadere informatie

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid Vandaag de

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM oplossingen voor customer engagement en commerce tillen CRM naar een hoger niveau. Dankzij de volledige integratie van marketing, commerce,

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN 2767-

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

Identify and mitigate your IT risk

Identify and mitigate your IT risk Identify and mitigate your IT risk ICT risico = bedrijfsrisico In de ontwikkeling die organisaties doormaken, speelt ICT een belangrijke rol. ICT heeft bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever gemaakt.

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

SIEBEL CRM ON DEMAND MARKETING

SIEBEL CRM ON DEMAND MARKETING SIEBEL CRM ON DEMAND MARKETING Siebel CRM On Demand Marketing biedt u en uw team de geïntegreerde programma s waarmee u de marketing naar uw klanten kunt verbeteren. Met deze programma s leert u uw doelgroep

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Door Maarten Kooijman, November 2016? Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud analytics en business intelligence. Eén van

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN HAPPY END, GEEF DE AARDE DOOR

ZORG VOOR EEN HAPPY END, GEEF DE AARDE DOOR ZORG VOOR EEN HAPPY END, GEEF DE AARDE DOOR Hoe aandacht voor datakwaliteit bij een charitatieve organisatie leidt tot een hogere waarde voor de donateur en van de donateur . Presentatie Datakwaliteit

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie