Eyefactory heeft de eerste stap op weg naar optimale datakwaliteit gezet. Gefeliciteerd!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eyefactory heeft de eerste stap op weg naar optimale datakwaliteit gezet. Gefeliciteerd!"

Transcriptie

1 Datascan Eyefactory woensdag 20 mei 2015 Eyefactory heeft de eerste stap op weg naar optimale datakwaliteit gezet. Gefeliciteerd! De datascan is uitgevoerd op het door u aangeleverde databestand. Uw databestand is vergeleken met de de grootste en meest complete referentiedatabase van Nederland: Meer dan 410 bedrijven aangesloten (en iedere maand komen er meer bij). Meer dan 135 miljoen klantgegevens in beheer. Naam, adres, woonplaats, telefoon, mobiel, sexe code, , geboortedatum en laatste contactdatum (ook dit aantal groeit per maand). Meer dan 12,3 miljoen unieke klantgegevens boven 18 jaar (van 12,6 miljoen Nederlanders boven 18 jaar). Maandelijks meer dan 100 miljoen mededelingen en wijzigingen. Tot 100% gevalideerde en geactualiseerde klantendatabase. Innovatieve en simpel toepasbare maatwerk oplossingen voor optimaal gebruikersgemak. De uitkomsten van deze datascan geven u inzicht of uw klant verhuisd of overleden is en wanneer voor het laatst contact is geweest met uw klant op zijn/haar adres. Daarnaast wordt inzicht gegeven of de naam en adresgegevens correct en volledig zijn. Immers u wilt bij het klantcontact (telefonisch, post, of zelfs persoonlijk) de juiste persoon met de juiste gegevens aanspreken. De rapportage bestaat uit uitspraken over de mate waarin een persoon en/of adres overeenkomt met de gegevens in de referentiedatabase. Op basis van het totale bestand worden uitspraken gedaan over de kwaliteit van uw database (percentage overledenen of verhuizer en of de persoonsgegevens compleet zijn zoals: sexe code, telefoonnummer, , geboortedatum, etc.). Uw bestand wordt voor 94,62% gedekt door de Referentiedatabase. Dit is een gemiddelde score. Wij kunnen over dat deel van het bestand uitspraken doen. Pagina 1

2 Informatie over het door u aangeleverde databestand De gegevens in het databestand zijn beoordeeld en geteld door Jill s datapartner. Daarna in aantallen en percentages weergegeven van het totale databestand Aantal aangeleverde records: % Waarvan:» N (achternaam) ,00% A (adres) ,51% T (telefoon) ,18% E (mail) 671 9,08% G (geboortedatum) ,25% I (initialen) ,98% S (sexe code) ,85% Management samenvatting van de scan op uw databestand Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van alle resultaten. Na dit overzicht worden de resultaten per onderdeel nader gespecificeerd. Samenvatting resultaten Aantal % Wij kennen het adres van uw klant binnen de REFERENTIEDATABASE ,62% Adres gevalideerd ,00% Naam gevalideerd ,07% Vertrokken 502 7,18% Verhuisadres gevonden ,00% Telefoon gevalideerd ,68% Geboortedatum / jaar gevalideerd ,79% Overleden personen 69 0,93% adressen gevalideerd ,35% Geen referentie 398 5,38% Pagina 2

3 De Adresgegevens Dit overzicht geeft aan welke adresgegevens goed of incompleet zijn. Adres validatie Aantal aangeleverde adressen ,00% Adres gevalideerd ,05% Adres niet gevalideerd* 288 3,95% *waarvan adres incompleet ,93% *waarvan adres is postbus 2 0,69% De Naamgegevens Hoeveel van uw klantennamen komen overeen met de REFERENTIEDATABASE op het aangeleverde adres? Naam validatie Aantal aangeleverde Namen ,00% Naam gevalideerd (op volledige naam) ,35% Naam gevalideerd (op achternaam) ,70% Naam niet gevalideerd ,94% Naam niet aanwezig in aangeleverde bestand 0 0,00% Pagina 3

4 Verhuis informatie Hoeveel klanten zijn vertrokken van het bij u bekende adres en zijn verhuisd naar een ander adres? De gegevens zijn gevalideerd tegen de REFERENTIEDATABASE en heeft daarmee de grootste dekking van verhuizingen bekend in Nederland. Meer dan 90% van alle verhuizingen worden geregistreerd. Vertrokken/ Verhuizers Aantal aangeleverde records Aantal vertrokken records 502 7,18% Verhuisadres bekend (perfecte match op persoonsniveau) 70 13,94% Verhuisadres bekend (goede match op persoonsniveau) 62 12,35% Verhuisadres bekend (op gezinsniveau) ,71% Verhuisadres onbekend 0 0,00% Perfecte match op persoonsniveau of Mobiel telefoonnummer. Goede match op persoonsniveau Op Gezinsniveau = op Naam, Adres, Initialen en of op Geboortejaar, adres = op Naam, Adres, Initialen. = op Naam, Adres Telefoonnummer validatie Dit overzicht geeft aan hoeveel telefoonnummers overeenkomen met de REFERENTIEDATABASE. Er wordt gevalideerd op meerdere telefoonnummers per klant, vast en mobiel. Telefoonnummers (vast en mobiel) Aantal aangeleverde Telefoonnummers Telefoon op Naam (Vast) ,65% Telefoon op Adres (Vast) 50 0,75% Telefoon op Naam (Mobiel) ,14% Telefoon op Adres (Mobiel) 9 0,13% Totalen ,68% Op naam = Naam, Adres en Initialen Op Adres = Naam en Adres Pagina 4

5 Geboortedatum / jaar validatie Onderstaand word weergegeven of de geleverde geboortedatum / jaar gevalideerd kan worden t.o.v. de REFERENTIEDATABASE. Geboorte datum / jaar Aantal % Aantal aangeleverde records met een geboortedatum / jaar ,00% Geboortedatum / jaar gevalideerd ,79% Geboortedatum / jaar niet gevalideerd ,21% Dubbele klantgegevens Voorkom dubbele poststukken door uw klantdata te ontdubbelen op diverse niveaus. Onderstaand worden dubbele records weergegeven volgens drie criteria. Dubbel Aantal aangeleverde records ,00% Dubbel op persoonsniveau 237 3,21% Dubbel op gezinsniveau ,65% Dubbel op huishoudniveau 683 9,24% Persoonsniveau Gezinsniveau Huishoudniveau = Minimaal Op Naam, Adres, Initialen en op eventueel Geboortejaar, adres of Vast- of Mobiel telefoonnummer = Op Naam en Adres = Op Adres Pagina 5

6 Verrijken van uw klantgegevens Uniformeren van gegevens, namen verbeteren en een rijke verzameling aan actuele gegevens over Nederlandse huishoudens toevoegen aan uw klantenbestand? JILL biedt via haar gerenommeerde datapartners, hun opt-in verzamelde en gesegmenteerde data met de hoogste actualiteit aan. Met al deze marketing intelligence informatie kunt u uw klanten beter segmenteren en uw campagnes optimaal afstemmen. Een klein overzicht uit de beschikbare marketinginformatie: Telefoonnummers (vast en Mobiel) Geslacht Geboortejaar Socio-demografische kenmerken kredietinformatie Woninginformatie Basisgegevens ontbreken module Additionele marketing gegevens die toegevoegd kunnen worden via deze module met informatie over Telefoonnummer, Sexe en Geboortejaar. Deze worden tijdens iedere update van uw klantenbestand toegevoegd (indien deze beschikbaar zijn en de gegevens aan derden verstrekt mogen worden). Als additioneel abonnement af te nemen op de REFERENTIEDATABASE. Verrijken met Telefoonnummers (Vast en Mobiel) Aantal records zonder telefoonnummer 726 Aantal Telefoonnummers verrijkt ,73% Telefoon op Naam (Vast) ,83% Telefoon op Adres (Vast) 0 0,00% Telefoon op Naam (Mobiel) ,17% Telefoon op Adres (Mobiel) 0 0,00% Op Naam = Naam, Adres en Initialen Op Adres = Naam en Adres Pagina 6

7 Verrijken met Sexe Aantal aangeleverde records zonder sexe code Aantal 11 0,15% Man 1 9,09% Vrouw 0 0,00% Totalen 1 9,09% Verrijken met Geboortejaar Aantal records zonder geboortejaar 647 8,75% Geboortejaar verrijkt 26 4,02% Pagina 7

8 Verbeteren van Naamgegevens module Geen naam alleen verbeteren op basis van fuzzy logic, lexicons en namen referentietabellen, maar een naam van een klant verbeteren, in combinatie met het juiste adres. Dat is de namen verbeter oplossing van JILL s Datapartner en uniek in Nederland. Voorheen werd er op basis van aannames een uitspraak gedaan of een naam goed geschreven is. Er werd daarbij geen rekening gehouden met het adres waarop de klant woonachtig is. Zo bleef het nog altijd onzeker of het nu Janssen met 1 S moet zijn, of meerdere. JILL S datapartner kent iedere Nederlander en beheert samen met haar referentiedatabase meer dan unieke achternamen en bijna unieke voornamen. Dit in combinatie met een adres zorgt er voor dat je wél altijd de klant op zijn juiste naam aanspreekt. Onderstaand vindt u over een gedeelte van het door u aangeleverde databestand resultaten voor het verbeteren van achternamen in combinatie met het juiste adres. Verbeteren van Naamgegevens Aantal Namen ,07 % Naam is goed ,11 % Naam is bijna goed ,37 % Naam is onjuist 68 1,04 % Naam is niet goed 31 0,48 % Naam is slecht 0 0,00 % Naam is goed = 100% Naam is bijna goed = 85% - 99% Naam is onjuist = 75% - 84% Naam is niet goed = 65% - 74% Naam is slecht = overig Pagina 8

9 Overlijden Hoeveel klanten zijn overleden op het bij u bekende adres? Het referentiebestand registreerd altijd meer dan 90% van alle overleden Nederlanders binnen een week van overlijden en melden dit met overlijdensdatum. Dat is uniek in Nederland en voorkomt negatieve publiciteit over uw bedrijf. Overleden* Aantal aangeleverde records ,00% Overleden klanten 69 0,93% Data verrijkingsmodule Met de dataverrijkingsmodule krijgt u meer inzicht in wie u klanten zijn maar ook wat u doelgroep is of kan worden. Op huishoudniveau verrijkt u de klantendata zodat u specifieke groepen kunt benaderen of om meer inzicht te krijgen welke kenmerken uw klanten heeft. Verrijken met Socio-demografische kenmerken Aantal Aantal aangeleverde records met minimaal PC/HSNR Jonge digitalen 321 4,34% Stedelijke balanceerders 9 0,12% Samen starten 225 3,04% Goed Stadsleven 131 1,77% Modale Koopgezinnen 138 1,87% Kind en Carrière 176 2,38% Sociale huurders 382 5,17% Rijpe Middenklasse ,69% Vrijheid en ruimte ,42% Gouden Rand 354 4,79% Elitaire Topklasse 65 0,88% Landelijk Leven 630 8,52% Welverdiend Genieten ,31% Vergrijsde Eenvoud 474 6,41% Onbekend 0 0,00% Pagina 9

10 Kredietinformatie Door de kredietinformatie van Directpay krijgt u als klant van JILL de mogelijkheid om de marketingactiviteiten te optimaliseren, omdat u zich in eerste instantie kan richten op de klanten/prospects, waarvan het betaalgedrag positief wordt ingeschat. JILL s datapartner kan uw aangeleverde records verrijken met een creditscore waardoor u inzichtelijk krijgt hoe de kredietwaardigheid van uw klanten is. Verrijken met Krediet informatie Aantal Aantal aangeleverde records Creditscore ,59% Creditscore ,61% Creditscore ,64% Creditscore ,13% Creditscore ,03% Creditscore 0 = Bedrijf of onbekend Creditscore 1 = Slecht Creditscore 2 = Onvoldoende Creditscore 3 = Voldoende Creditscore 4 = Goed Heeft uw klant een koop- of huurwoning Verrijken met koop of huurwoning Aantal Aantal aangeleverde records Huurwoning ,56% Koopwoning ,73% Onbekend ,70% Pagina 10

11 Samenvatting van de Datascan voor klant Eyefactory 175 Vanuit de aangeleverde data komt duidelijk naar voren dat de klantgegevens zeer vervuild zijn. Zo vinden wij vanuit het REFERENTIEDATABASE zeer veel verhuizers en overleden klanten. Voor wat betreft het verrijken van de klantgegevens adviseren wij om gebruik te maken van de aanvullende modules gericht op het verrijken van deze gegevens met Telefoonnummers, Sexe code en Geboortejaar en daarnaast het Overlijdensregister in te gaan zetten voor wat betreft overleden klanten. Door het verrijken van haar klantgegevens met bovenstaande modules kan de klant haar data in de nabije toekomst veel beter inzetten en voorkomen dat de klantgegevens onjuist en of niet compleet zijn. Vanuit deze datascan blijkt dat er, bij een 1 malige verzending van een poststuk naar alle klanten, voor ruim 484,80 aan kosten zijn gemaakt terwijl het poststuk niet bij de klant zal aankomen. Bij meerdere verzendingen zullen de onnodige kosten alleen maar oplopen. Door deelname aan de REFERENTIEDATABASE zal opdrachtgever in de toekomst een beter klantenbestand gaan krijgen waardoor er minder tot geen onnodige kosten gemaakt zullen worden. Tevens zal hierdoor een betere service ontstaan naar haar klanten en zal er meer inzicht kunnen worden verkregen bij profilering of segmentatie op haar klantgegevens. Voor meer uitleg over deze datascan kan er contact worden opgenomen met: Pagina 11

Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Evolutie van data Data: use it!

Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Evolutie van data Data: use it! Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Datakwaliteit is bepalend voor het succes van de onderneming. Toch staat dit bij veel organisaties niet hoog op de agenda. Dat is jammer,

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Klanten zijn kostbaar

Klanten zijn kostbaar Productkaart Inleiding Wie zijn mijn klanten, waarom kopen ze bij mij, en hoe bereik ik ze? Dat zijn vragen die wij dagelijks beantwoorden. Bij Court1 houden we ons 24/7 bezig met database marketing. Met

Nadere informatie

Totaalconcept. op elkaar afgestemde softwaremodules en diensten die samen tot De nieuwe kijk op marketing & sales leiden.

Totaalconcept. op elkaar afgestemde softwaremodules en diensten die samen tot De nieuwe kijk op marketing & sales leiden. Totaalconcept CRM-software kunt u overal kopen. Net als adressen voor uw direct mailacties. En ook software voor e-mailmarketing is er in overvloed. Maar één leverancier, die alle benodigde producten en

Nadere informatie

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v.

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v. 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES Een pilotstudie naar de technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het anoniem koppelen van records

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Starten. e-mailmarketing. Een vliegende start voor praktische professionals. met

Starten. e-mailmarketing. Een vliegende start voor praktische professionals. met Starten met e-mailmarketing Een vliegende start voor praktische professionals In de 21e eeuw verandert de wereld voor de marketeer in een razend tempo. Met name op het gebied van internet is het uitermate

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing WinRIS E-marketing De moderne manier van marketing Inleiding E-mail is niet weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het is een veelzijdig communicatiemiddel en wordt steeds meer

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE In het najaar van 2013 schakelde CD&V van het vroegere ledenadministratieprogramma over naar een modern CRM-systeem (ledenbeheersysteem). Inclusief een afdelingsportaal waar

Nadere informatie