JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 Juni 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

2 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding R.A. Dingjan Signelements Zorggroep Regio Oosterhout e.o. B.V. De Waard BC Oosterhout T: E: KvK:

3 Jaarverslag 2014 INHOUD Voorwoord 5 1. Organisatie Zorggroep Zorroo Missie en kernwaarden 7 Kernwaarden 7 Patiëntgericht 7 Open en innovatief 7 Laagdrempelige zorg 8 Zorggebied Bestuurlijke inrichting en organisatie 8 Bestuur 8 Directie en bedrijfsvoering 9 Organisatieontwikkeling 9 In 2014 behaalde doelstellingen 10 Financiën 10 Openstaande doelstellingen van Doelstellingen voor Kwaliteitsbeleid en organisatie 11 Coördinatoren 11 Kwaliteitscommissie en klankbordgroep 11 Benchmarking 12 Huisarts als spil Samenwerking eerste en tweede lijn 13 Organisatie 13 Verwijs- en terugverwijscriteria 13 Basaal Assessment 13 Apothekers Communicatie en informatie 15 Uitwisselen van informatie 15 3

4 1.6 Patiëntenparticipatie 15 Informatie en voorlichting van patiënten 15 Zelfzorg en e-health 16 Doelstelling Keten Informatie Systeem & Huisartsen Informatie Systeem 18 Klachtenprocedure Samenwerking in de regio 19 Samenwerking patiëntenorganisaties 19 Samenwerking met gemeenten 19 Overige doelstellingen voor 2015 betreffen 20 Samenwerking laboratoria Privacybeleid 20 Anonieme gegevens Zorgprogramma s Inleiding 21 Leefstijlcoaching 22 Samen in Beweging 22 Doelstellingen voor alle zorgprogramma s in Zorgprogramma Diabetes 23 Belangrijkste doelstellingen zorgprogramma Diabetes in Resultaten van de prestatie-indicatoren Diabetes Mellitus type 2 23 Doelstellingen zorgprogramma Diabetes in Zorgprogramma COPD 25 Belangrijkste doelstellingen zorgprogramma COPD in Resultaten van prestatie-indicatoren COPD 25 Doelstellingen zorgprogramma COPD in Zorgprogramma CVRM 26 Belangrijkste doelstellingen zorgprogramma CVRM in Resultaten prestatie-indicatoren CVRM 27 Doelstellingen zorgprogramma CVRM in Zorgprogramma s Depressie en Basis GGZ 27 Pilot Basis GGZ 27 Resultaten Pilot Basis GGZ in Doelstelling Pilot Basis GGZ in Pilot DBC Depressie 28 Resultaten Pilot DBC Depressie in Doelstellingen zorgprogramma s Depressie en Basis GGZ in Zorgprogramma Stoppen-met-Roken 29 Doelstellingen zorgprogramma SMR in Doelstellingen zorgprogramma SMR in Deskundigheidsbevordering Scholing 30 Evaluatie Zorroo in cijfers Patiënten in aantallen per DBC 31 Zorgverleners in aantallen 31 Medewerkers van Zorroo 31 4

5 Jaarverslag 2014 VOORWOORD Met trots presenteren wij u ons jaarverslag Het was een jaar waarin wij als Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken verder werkten aan de realisatie van onze ambitie duurzaam bij te dragen aan de gezondheid in de regio stond in het teken van verdere professionalisering van de organisatie en de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe innovatieve en kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorgproducten. Het is een succesvol jaar geweest. De doelstellingen zijn vrijwel allemaal bereikt gehaald en op sommige onderwerpen is zelfs meer succes behaald dan aanvankelijk verwacht. Financieel gezien is er sprake van een gezonde organisatie. Het komende jaar blijven we investeren in de ontwikkeling van innovatieve zorgproducten. Met ondersteuning van het adviesbureau van de accountant hebben we de administratieve processen in de organisatie grondig doorgelicht. Zorroo heeft op basis van zijn missie en visie een strategisch meerjarenplan uitgewerkt en een kwaliteitsbeleid voor de interne en uitvoerende organisatie ontwikkeld. In deze strategie hebben we duidelijke doelstellingen opgenomen die tot kwaliteitsverbetering zullen leiden. Aan de hand van sturing- en spiegelinformatie kunnen we de zorgresultaten scherper monitoren dan voorheen. In 2014 is het besluit genomen om in Oosterhout een eerstelijns zorg centrum te ontwikkelen. Vanuit deze locatie zal de eerstelijnszorg in de gehele regio worden ondersteund. Ron Dingjan Voorzitter bestuur Zorroo. 5

6 Zorroo ziet zijn patiënten als een belangrijke bron van informatie als het gaat om beoordeling van de kwaliteit van onze zorg. Vanaf 2014 worden patiëntervaringen structureel gemeten. De resultaten van dit onderzoek laten een hoge stabiele score van de ervaren zorgkwaliteit zien. Daarnaast bieden alle praktijken patiënten een persoonlijk zorgportaal. We zijn dit jaar gestart met het zorgprogramma Basis Geestelijke Gezondheidszorg. In de loop van het jaar hebben we kunnen zien dat de geleverde zorg van hoge kwaliteit is en dat het doel - substitutie van zorg naar de eerste lijn - gehaald zal worden. Zorroo is als organisatie eindverantwoordelijk voor de zorgprogramma s. We kunnen alleen resultaten boeken wanneer bij uitvoerende professionals een groot commitment bestaat. In de loop der jaren zijn de deelnemende beroepsgroepen uitgebreid van aanvankelijk huisartsenpraktijken, laboratoria en apotheekorganisaties naar fysiotherapeuten, diëtisten, podotherapeuten, psychologen, psychiaters, GGZ-verpleegkundigen en pedicures. Op afroep is ondersteuning van een groot aantal specialisten beschikbaar. In 2015 blijven we ons sterk maken voor de levering van zorg van hoge kwaliteit en op het gebied van ontwikkeling van innovatieve zorgproducten en continuering van de substitutie van zorg. We zijn bezig met de ontwikkeling van de ketenzorgprogramma s Astma en ouderenzorg. Hiermee gaan we in 2015 van start. Als laatste wil ik de inzet, professionaliteit en het enthousiasme van medewerkers van de zorggroep noemen. Zonder de inzet van deze medewerkers had Zorroo niet op het huidige kwaliteitsniveau gestaan. Oosterhout, juni 2015 R.A. Dingjan, Voorzitter van het Bestuur 6

7 Jaarverslag ORGANISATIE ZORGGROEP ZORROO 1.1 Missie en kernwaarden Zorroo is ambitieus en kwaliteitsbewust en blijft zich sterk maken om effectieve en efficiënte zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en voor de langere termijn te waarborgen. De zorggroep richt zich op versterking van de samenwerkingsafspraken in de regio West-Brabant Oost en biedt andere regio s ondersteuning en support. Op basis van kernwaarden hebben wij een kwaliteitsbeleid ontwikkeld om aan de doelstellingen van onze eigen organisatie te kunnen voldoen. De missie en visie van Zorroo hebben we vastgelegd in een strategisch meerjarenbeleidsplan. Kernwaarden Patiëntgericht, open en innovatief, efficiënte, snelle en laagdrempelige zorg op maat. Dat zijn de kernwaarden waar wij voor staan, waar wij naar handelen en waarmee wij ons willen profileren. Patiëntgericht De patiënt staat centraal en de ervaring van de patiënt telt mee. Terugkoppeling van patiëntervaringen vormt een belangrijke stimulans om de zorginhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van de organisatie op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Open en innovatief Zorroo is de professionele zorggroep van huisartsen uit de regio Oosterhout en omstreken. De organisatie voert op open en innovatieve wijze de regie in de eerste lijn en ontwikkelt, bouwt en verbetert laagdrempelige zorg in samenwerking met andere zorgverleners. 7

8 Laagdrempelige zorg De manier waarop wij als zorggroep werken, biedt elke patiënt efficiënte, snelle en laagdrempelige zorg op maat. Zorroo ondersteunt de praktijkvoering en beheert en faciliteert de secundaire processen zodat de huisarts zich volledig op de patiënt kan richten. De huisarts is klantgericht, bereikbaar en werkt volgens de laatste richtlijnen. E-health neemt hierbij een belangrijke plaats in. Zorroo en de huisarts bieden in samenwerking met andere zorgverleners en zorgverzekeraars maatschappelijk verantwoorde producten en diensten tegen een betaalbare prijs en van goede kwaliteit. Dit maakt dat de huisarts en Zorroo zijn toegerust op de toekomstige extra zorgbehoefte. 1.2 Bestuurlijke inrichting en organisatie Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg B.V. en is een zorggroep van en voor 68 huisartsen, verdeeld over 35 praktijken. De huisartsen zijn certificaathouders en eigenaar van Zorroo. De huisartsen zijn verdeeld over vijf gemeentes en zeven huisartsengroepen (hagro s). Bestuur De huisartsen laten zich in de zorggroep vertegenwoordigen door het bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf huisartsen die de hagro s vertegenwoordigen. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de directie in de B.V. Het bestuur bestaat uit: De heer drs. R.A. Dingjan, voorzitter/huisarts De heer drs. A.A.M. van Ardenne, huisarts De heer drs. B. van Bavel, huisarts Mevrouw drs. M.G.J. Bremer, huisarts Mevrouw drs. M.E. Mulders-Verwey, huisarts Zorggebied Het zorggebied van Zorroo omvat ongeveer inwoners uit Den Hout, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, s Gravenmoer, Terheijden, Sprang Capelle en Wagenberg. Patiëntgericht, open & innovatief, laagdrempelige zorg. 8

9 Jaarverslag 2014 In 2014 hebben vijf huisartsen uit Sprang Capelle zich bij Zorroo aangesloten. Zij maken gebruik van de diensten van Zorroo en zijn geen certificaathouder. Het bestuur heeft in 2014 de voorbereiding voor oprichting van een toezichthoudend orgaan afgerond. Dit toezichthoudend orgaan wordt in 2015 geïnstalleerd. Hiermee voldoet Zorroo aan de zorgbrede Governancecode De interne bedrijfs voering richt zich op efficiëntie en kwaliteit van de zorg en streeft naar efficiënt ingerichte ketenzorgpaden. In 2014 is de organisatie uitgebreid met een coördinator Basis GGZ, een financieel administratief medewerker, een projectmedewerker ICT, een kaderhuisarts DM en een kaderhuisarts COPD. Zorroo heeft zich de afgelopen twee jaar geconcentreerd op het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie. Dit hebben wij gerealiseerd door wijziging, herschikking en clustering van taken en standaardisatie van werkprocessen. Een betere kostenbeheersing is het gevolg. Daarnaast richten we ons op verbeteringen in de kwaliteit van de ondersteuning. Dit doen we onder meer door ontwikkeling en stimu- Directie en bedrijfsvoering De dagelijkse leiding over de Zorggroep Zorroo wordt uitgevoerd door de algemeen directeur. De directeur wordt ondersteund door een kwaliteitscommissie, kaderhuisartsen, een manager bedrijfsvoering en kwaliteit, een zorgmanager GGZ, vijf coördinatoren voor de zorgprogramma s DM, CVRM, COPD en Basis GGZ en een bedrijfsbureau dat uit vier medewerkers bestaat. Organogram Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg B.V. Certificaathouders Kwaliteitscommissie Bestuur Directie Toezichthoudend orgaan Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling is een voortdurend proces. Jaarlijks worden in dit proces vorderingen gemaakt. In 2014 hebben wij het kwaliteitsmanagementsysteem nader vormgegeven en uitgewerkt. Eind 2014 hebben de directie en het bestuur het kwaliteitsbeleid, de werking van het kwaliteitszorgsysteem en de beleidsuitkomsten beoordeeld en goedgekeurd. Kaderhuisartsen zorgprogramma s Zorgprogramma s Financiën/Communicatie/ P&O / ICT Beheer Productontwikkeling Het toezichthoudend orgaan wordt in 2015 geïnstalleerd. 9

10 Uitvoering Patiënttevredenheidsonderzoek, gewaardeerd met gemiddeld cijfer 8.5 Verbetering van de zorgresultaten DM, COPD en CVRM Integrale organisatie van de Basis GGZ Opzetten van polikliniek Stoppen-met-Roken in het Amphia Ziekenhuis voor alle patiënten in de regio Best practice Beweegproject ZonMW Best practice in doelmatig voorschrijven van medicatie Financiën In 2014 was een stijging te zien van het aantal ketenzorgpartners als gevolg van de uitbreiding van het aantal zorgprogramma s en de aansluiting van de huisartsen uit Sprang Capelle. Hierdoor zijn de werkzaamheden toegenomen en is een verdubbelering van de medewerkers. Wij trachten blijvend een aansluiting te vinden op de ontwikkelingen van het zorglandschap. Deze zijn het gevolg van een toename van het aantal chronische aandoeningen, uitbreiding van de zorgprogramma s en de ontwikkelingen op ICT-gebied. Ook bij een diversificatie van het takenpakket, moeten onze medewerkers breed inzetbaar blijven. Dit vraagt een veelomvattende kijk op de ontwikkeling van medewerkers onder andere door scholing en training. In 2014 behaalde doelstellingen De onderstaande doelstellingen zijn in 2014 doelstellingen behaald: Aanstelling van kaderhuisartsen DM en COPD Aansluiting van 35 praktijken en 7000 patiënten op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net ling van het aantal facturen ontstaan. De gedeeltelijke implementatie van de AO/IB en de toename van facturen is binnen de formatie 2014 uitgevoerd. In 2015 willen we afwijzingen en terugvorderingen verder terugdringen door nauwgezette controle, meer effectiviteit, automatisering en een administratie beheerprotocol. Openstaande doelstellingen van 2014 De volgende doelstellingen staan aan het eind van 2014 nog open: Upgrade van het besloten deel van de website mijn.zorroo.nl Implementatie van DBC Astma Doelstellingen voor 2015 Afronding en vastlegging van de procedure voor de administratieve organisatie en de interne controle, beheersing en naleving hiervan Terugdringing van het aantal overuren met behoud van flexibiliteit Uitbouwen van de rol van de kaderhuisarts Aanstellen van een Raad van Toezicht Voortdurende aandacht voor verbetering binnen de kaders van het Kwaliteit Management Systeem Implementatie websites voor huisartsen via mijnhuisartspraktijk.net 10

11 Jaarverslag Kwaliteitsbeleid en organisatie Zorroo heeft zijn missie en visie vastgelegd in een strategisch meerjarenbeleidsplan en heeft een kwaliteitsbeleid ontwikkeld om aan de doelstellingen van de eigen organisatie te kunnen voldoen. Het kwaliteitskader dient ter ondersteuning van de aangesloten huisartsen, ketenpartners en de mede werkers van Zorroo. Het kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en is ingebed in de beleids- en budgetcyclus. Vanaf eind 2014 wordt uitvoering gegeven aan dit kwaliteitsbeleid. Zorroo heeft een kwaliteitsnormering opgesteld die op de praktijken wordt toegepast. In 2014 hebben we de normering op de proces- en uitkomstindicatoren aangescherpt en in 2015 zullen we deze verder toespitsen en aanscherpen. Er vindt aantoonbare registratie en afhandeling van klachten via Veilig Incidenten Melden (VIM) plaats. Daarnaast moeten alle praktijken metingen op het gebied van patiënttevredenheid verrichten. In 2015 zullen we de PDCA-cyclus 1 aantoonbaar op de bedrijfsprocessen toepassen. Coördinatoren Binnen Zorroo werken verschillende coördinatoren. De coördinatoren zijn verpleegkundigen, gespecialiseerd in chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD, CVRM en Basis GGZ. De coördinatoren ondersteunen samen met de kaderhuisartsen de praktijken in de uitvoering van de zorgprogramma s. Ze beschikken over actuele kennis en ervaring op hun deelgebied, zijn geregistreerd in het bij de beroepsgroep behorende kwaliteitsregister en voldoen aan periodieke registratie. De coördinatoren vormen zowel vakinhoudelijk als organisatorisch een aanspreekpunt voor de huisartspraktijken wat betreft de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen en inzake advisering op het gebied van verbetertrajecten in de praktijkorganisatie. De coördinatoren geven de huisartsen op basis van managementinformatie drie maal per jaar feedback op de verleende zorg. De coördinatoren zijn gecertificeerd om praktijken te accrediteren voor kwaliteitsinstrumenten. Ook scholing en patiënten-educatie vallen onder hun verantwoordelijkheid. Per praktijk is een verantwoordelijke coördinator aangesteld. Deze heeft alle aandachtsgebieden binnen de praktijken aantoonbaar in beeld. Lopende zaken, te behalen doelstellingen, klachten en verbeterpunten worden besproken. Indien nodig zet de coördinator samen met de praktijk verbetertrajecten uit. Kwaliteitscommissie en klankbordgroep Voor de somatische zorgprogramma s is een kwaliteitscommissie ingesteld. Deze bestaat uit vijf huisartsen en fungeert in samenwerking met een kaderhuisarts. De commissie richt zich op nieuwe ontwikkelingen en op de kwaliteit en borging van de zorg die door huisartsen en praktijkondersteuners geleverd wordt. De commissie stelt tevens interne richtlijnen en protocollen op. Een klankbordgroep, bestaande uit vijf praktijkondersteuners, geeft periodiek terugkoppeling op het gevoerde beleid. Indien nodig worden bij nieuwe ontwikkelingen en beleid ervaringsdeskundigen vanuit de praktijk geconsulteerd. In 2014 is een kwaliteitscommissie gevormd voor de Pilot Basis GGZ. Deze bestaat uit twee huisartsen, twee psychologen, twee praktijkondersteuners GGZ, een psychiater, een GGZ-coördinator en de manager GGZ. Een bij Zorroo aangesloten huisarts wordt opgeleid tot kaderhuisarts GGZ. Deze start in die hoedanig- 1 PDCA-cyclus: Plan Do Check Act - basismodel voor continu verbeteren. 11

12 advies of deskundigheidsbevordering via scholing. Binnen het programma van de Basis GGZ vertaalt de ondersteuning zich in de organisatie van multidisciplinair overleg. heid in september en maakt deel uit van de kwaliteitscommissie. Vanwege de uitbreiding en ontwikkeling van de diverse zorgprogramma s en de nieuwe rol van de kaderhuisartsen, zullen we in 2015 de opzet van de kwaliteitscommissie anders inrichten en gaan werken via een nieuw Kwaliteit Management Systeem (KMS). Benchmarking Alle huisartspraktijken nemen structureel deel aan interne benchmarking 2. Drie keer per jaar bespreken we vanuit Zorroo de resultaten van dit onderzoek met de huisartsen en de praktijkondersteuners. Hierbij komen onder meer patiëntenregistratie bij DM2, COPD, CVRM en de Basis GGZ aan bod. De prestaties van de praktijk worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van alle deelnemende praktijken. Vervolgens worden volgens protocol verbeterpunten en werkafspraken genoteerd in een doelstellingoverzicht. In een volgend overleg vindt evaluatie van deze punten en afspraken plaats. Minder goed presterende praktijken krijgen extra ondersteuning van coördinatoren in de vorm van het bijwonen van spreekuren, het bespreken van casuïstiek, Wanneer praktijken onder de norm presteren, heeft de kwaliteitscommissie een controlerende en sturende rol. Er is een sanctiebeleid vastgesteld. Eenmaal per jaar vindt een gesprek plaats tussen de praktijken en de directie waarin onderwerpen als resultaten, ontwikkelingen en kwaliteit van zorg besproken worden. Huisarts als spil Op grond van de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de aanvullende standaarden per Diagnose Behandel Combinatie (DBC), hebben wij met de huisartsen contractueel vastgelegd op welke wijze de zorg geleverd moet worden. De huisartsen fungeren als de spil in het leveren van patiëntenzorg. Zoals hierboven genoemd, bezoeken de coördinatoren van zorgprogramma s de huisartspraktijken om kwaliteit van de zorg te bespreken met de huisarts en de praktijkondersteuner. 2 Benchmarking: systematisch onderzoek naar prestaties en onderliggende processen en methoden van een of meer leidende referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met deze best practice, met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren. 12

13 Jaarverslag Samenwerking eerste en tweede lijn Organisatie We hebben de structurele samenwerking met de regionale huisartspraktijken en regionale eerste- en tweedelijnsorganisaties vormgegeven. De samenwerking richt zich op borging van het proces en betreft organisatorische en zorginhoudelijke zaken zoals verwijs- en terugverwijscriteria met de specialisten in de tweede lijn. Zorroo pleegt structureel overleg met ketenpartners uit de eerste lijn waar onder diëtisten, pedicuren, podotherapeuten, (klinisch) psychologen, apotheken, diagnostische centra en in de tweede lijn met de specialisten van het Amphia Ziekenhuis. In de toekomst wordt rekening gehouden met toetreding van ziekenhuizen in de aangrenzende regio s. Met de specialisten uit aan ons gebied grenzende ziekenhuizen, zullen wij afzonderlijk afspraken maken. Verwijs- en terugverwijscriteria De bestaande samenwerkingsafspraken met de tweede lijn hebben we geïntensiveerd en uitgebreid. Het resultaat is een voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met oogartsen, longartsen en internisten van het Amphia Ziekenhuis. De samenwerkingsafspraken over de verwijs- en terugverwijscriteria en over consultatie van de specialisten zijn vastgelegd, geëvalueerd en bijgesteld. Waar mogelijk worden verwijs- en terugverwijscriteria in samenwerking met andere zorggroepen vastgelegd. De huisarts kan door middel van een digitaal consultformulier de specialist om advies vragen. In 2015 worden de bestaande samenwerkingsafspraken geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. We willen verdiepingsslag maken op kwaliteit, de bestaande regionale transmurale afspraken (RTA) evalueren en de nog ontbrekende RTA opstellen. Basaal Assessment Op het moment dat een cliënt verwezen wordt naar het Amphia Ziekenhuis met de vraagstelling Astma/ COPD, wordt de patiënt opgeroepen voor een basaal assessment. Zorroo heeft samen met de afdeling Longgeneeskunde een compleet herontwerp gemaakt van de poliklinische zorg voor de Astma en COPD-cliënt. Uitgangspunt bij dit herontwerp zijn de zorgstandaarden Astma en COPD en de specifieke rol van het ziekenhuis in de Astma en COPD-keten. Cliënten met milde en matige ziektelast blijven zoveel als mogelijk onder behandeling in de eerste lijn met de huisarts als coördinator van deze zorg. Cliënten met een ernstige ziektelast worden behandeld door de longarts. Het basaal assessment 1,5-lijns zorg richt zich volledig op het COPD-dossier voor alle nieuw gediagnosticeerde COPD-patiënten en op patiënten waarvan de diagnose niet duidelijk is of de behandeling moeilijk blijft. Het inzetten van basaal assessment moet leiden tot een heldere diagnose en een vervolgbeleid om de tekortkomingen in de huidige analyse beperken. Er wordt gestreefd naar: Een betere afstemming tussen zorgverleners over de te leveren zorg, vastgelegd in het Individueel Zorgplan Een completer dossier en een betere inzage in de gezondheidstoestand van de patiënt zorgt ervoor dat er een betere keuze gemaakt wordt voor waar de patiënt het beste onder behandeling kan zijn: in de eerste lijn, in de tweede lijn of in beide als gedeelde zorg (shared care) Een verbreding en intensivering van de samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner, longarts, longverpleegkundigen en patiënt Optimalisatie van medicatie en verbetering van de therapietrouw van de patiënt Terugdringing van het aantal exacerbaties bij patiënten die moeilijk instelbaar zijn 13

14 Met de start via het basaal assessment krijgen huisarts en patiënt zelf een compleet beeld van de (ervaren) gezondheidstoestand van de patiënt. Dit maakt effectieve aansluiting op de zorgvraag mogelijk. Apothekers In 2014 lag de focus - in het kader van kosten beperking - sterk op generieke en therapeutische substitutie van geneesmiddelen. De organisatie Verbonden in Zorg, bestaande uit een groot aantal stakeholders in de regio West-Brabant waaronder Zorroo, is vanuit de visie van regiobekostiging gestart met een eerste project. Dit project betrof doelmatig voorschrijven en had als doel generieke en therapeutische substitutie. Substitutie levert besparingen op die op basis van een shared savingsprincipe verdeeld zouden moeten worden over de direct betrokkenen, dat wil zeggen de huisarts, de apotheker en de zorgverzekeraar. Figuur 1 Verschillen in doelmatigheid tussen de zorggroepen - therapeutische substitutie Bron: VGZ Substitutie gemeten als aantal verstrekkingen doelmatig afgeleverd gedeeld door totaal aantal verstrekkingen afgeleverd in de apotheek voor de lijst Focusmedicijnen met betrekking tot doelmatigheid. Na beoordeling van het projectplan, het shared savings-model en de uitgangspunten hebben het bestuur en de directie besloten verdere deelname aan dit project van Verbonden in Zorg niet voort te zetten. De belangrijkste reden hiervoor is dat Zorroo reeds als best practice is aangemerkt. Vorenstaande wil niet zeggen dat de samenwerking met de apothekers volledig stil is komen te liggen. Zorroo heeft samen met de apothekers in de regio een plan van aanpak opgesteld om het geheel van medisch noodzakelijk voorgeschreven medicatie nader te bekijken. In 2015 gaan wij onderzoeken of we door het extraheren van gegevens, aanvullende zaken kunnen verbeteren of kosteneffectief kunnen maken. De grafieken hiernaast geven generieke substitutie en therapeutische substitutie weer. Figuur 2 Generieke substitutie focusmiddelen: grote verschillen tussen zorggroepen. Doel > 95 %. Bron: VGZ Substitutie gemeten als aantal verstrekkingen generiek afgeleverd gedeeld door totaal aantal verstrekkingen afgeleverd in de apotheek voor de lijst Focusmedicijnen (excl. middelen met betrekking tot doelmatigheid) 14

15 Jaarverslag Communicatie en informatie Uitwisselen van informatie Binnen Zorroo geldt een actief beleid om de ver binding met alle betrokkenen binnen de huisartsenpraktijken zo optimaal mogelijk te houden. Wederzijdse uitwisseling van informatie over kwaliteit van zorg, verbetertrajecten en nieuwe ontwikkelingen staat hierbij centraal. De communicatie met de achterban vindt plaats via certificaathoudersvergaderingen, praktijkbezoeken door coördinatoren, scholingsavonden, een jaarlijks symposium, de jaarbespreking van de benchmarkgegevens en speerpunten door de directie met de praktijk en via website, nieuwsbrieven en mailings. De toegankelijkheid voor de benodigde informatie en protocollen ten behoeve van de uitvoering van de zorgprogramma s moet voor de gebruikers vereenvoudigd worden. Kwaliteitsverbetering en efficiëntie vormen hierbij het uitgangspunt. Sinds 2014 vindt een structurele meting van de patiënttevredenheid plaats. De huisarts kan de resultaten van de eigen praktijk online inzien. Deze uitkomsten bieden input voor verbetering van de praktijkorganisatie (zie voor toelichting en resultaten figuur 5) In het afgelopen jaar is het tempo van veranderingen in de zorg en organisatie toegenomen. In 2015 gaan we zoeken naar meerdere manieren om de uitwisseling van informatie per doelgroep beter te stroomlijnen. Tot onze doelstellingen voor 2015 wat betreft informatie behoren de invoering van een nieuw managementinformatiesysteem ten behoeve van spiegelinformatie en de implementatie van een bibliotheek met informatie over protocollen. 1.6 Patiëntenparticipatie Informatie en voorlichting van patiënten De patiënt kan op diverse manieren informatie over de ketenzorgprogramma s en Zorroo vergaren. Huisarts en praktijkondersteuner informeren de patiënt actief tijdens de spreekuren. Via informatiefolders, beeldscherminformatie in de praktijken en websites heeft de patiënt toegang tot meer informatie. De folders van elk zorgprogramma zijn ook via de website beschikbaar. Voor elk zorgprogramma hebben wij een zorgplanboekje ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit boekje, ook wel Individueel Zorg Plan (IZP) genoemd, biedt de patiënt de mogelijkheid om persoonlijke gegevens over controles, doelstellingen, medicijngebruik en bezoek aan de specialist te noteren. Hierdoor krijgt de patiënt zelf de regie in handen en weet hij of zij wie er waarom bij de behandeling betrokken is. Het is van belang dat de patiënt op de hoogte is van de wijze waarop hij of zij de eigen gezondheid kan bevorderen. De website van Zorroo is begin 2014 vernieuwd. Het totaal aantal bezoekers lag in 2014 op een totaal van

16 In 2015 wil Zorroo website-informatie in de praktijken centraal faciliteren. We willen hierbij alle praktijkwebsites volgens een vaste content opbouwen en het patiëntenportaal MijnGezondheid.net via deze sites beschikbaar maken. De patiënt heeft zo snel toegang tot het patiëntenportaal en kan eenvoudig afspraken maken zonder dat het nodig is om een inlogcode (DigiD) te hanteren. Zelfzorg en e-health Het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen genomen om voor chronische patiënten een digitaal Individueel Zorgplan op te zetten. Naast het voeren van onderhandelingen met een leverancier van een dergelijk systeem, hebben we gekeken naar een manier om dit met de patiënten te delen. In 2014 hebben we binnen een beperkt aantal praktijken de digitale zelfmanagementtool MijnCOPDcoach ingezet. Aan de implementatie van deze tool is een onderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Jan van Esinstituut. Het doel van het onderzoek is aantonen dat het inzetten van zelfmanagement zoals MijnCOPDcoach, kan leiden tot beter inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. Door vroegtijdige terugkoppeling van onder meer bevindingen, metingen kan eerder worden ingegrepen, opdat de situatie niet verergert. Dit voor- aantal aantal afspraken afspraken en en contacten contacten aantal aantal patiënten patiënten Patiëntenportaal MijnGezondheid.net - gebruik van het portaal Patiëntenportaal MijnGezondheid.net - gebruik van het portaal actieve patiënten e-afspraken per jaar medicatiebestellingen per actieve maandpatiënten e-afspraken per jaar medicatiebestellingen per jaar per maand per jaar Figuur 3 Het aantal patiënten dat deelneemt aan het patiëntenportaal (Bron: MijnGezondheid.net) Patiëntenportaal MijnGezonheid.net - aantal patienten in het portaal Patiëntenportaal MijnGezonheid.net - aantal patienten in het portaal patieënten met een actie MGn contract patieënten met een actie MGn contract Figuur 4 Het aantal patiënten dat actief deelneemt aan het patiëntenportaal (Bron: MijnGezondheid.net) ' ' e-consults per jaar e-consults per jaar

17 Jaarverslag 2014 Figuur 5 Resultaten van patiënttevredenheidsmeting over alle deelnemende huisartsen binnen Zorroo komt wellicht een ziekenhuisopname. In 2015 krijgen alle COPDpatiënten de mogelijkheid om MijnCOPDcoach te gebruiken. Zorroo heeft in 2014 de implementatie van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net in de regio afgerond. MijnGezondheid.net is een generiek patiëntenplatform. Via dit portaal kunnen patiënten digitaal afspraken maken, laboratoriumuitslagen inzien, herhalingsrecepten aanvragen, een e-consult aanvragen en het eigen dossier inzien. Tevens bestaat de mogelijkheid om chronische aandoeningen via zelfmanagement te ondersteunen. Doelstelling 2015 In 2015 willen we het digitaal Individueel Zorgplan via het portaal e-vita aan MijnGezondheid.net koppelen. De praktijkondersteuners zullen samen met elke patiënt een IZP aanmaken. Naast het bieden van inzicht in laboratoriumwaarden en eigen metingen, worden ook de doelen en acties vastgelegd. Zo krijgt de patiënt een deel van de regie in handen en heeft meer zicht op de eigen gezondheidssituatie. Met deze wijzigingen hopen we dat de praktijkondersteuner meer de rol kan gaan invullen van begeleider of coach bij zelfhulp. We willen via MijnGezondheid.net de patiënt gebruik laten maken van zelfmanagementtools zoals MijnCOPDcoach. Daarnaast willen we uitwisseling van zelfmetingen door de patiënt met de huisarts bevorderen. Om een goed en representatief beeld te krijgen van de ervaringen van de patiënt en hiervan te kunnen leren, zijn we in 2014 gestart met de Huisarts Prestatie Monitor (HPM). Dit is een digitale methode om onderzoek te doen naar patiënttevredenheid. Naast deze HPM worden vragenlijsten verstuurd over de specifieke zorgprogramma s DM2 en COPD. Door een koppeling met het Huisarts Informatie Systeem 17

18 (HIS) worden de vragenlijsten (CQI s) volledig automatisch naar patiënten verstuurd zodat deze door de huisarts en de patiënt eenvoudig te gebruiken zijn. De resultaten van deze onderzoeken helpen de huisartsen om de dienstverlening binnen de praktijken te verbeteren. Keten Informatie Systeem & Huisartsen Informatie Systeem In 2014 heeft Zorroo zich samen met andere zorggroepen georiënteerd op een specifiek Keten Informatie Systeem (KIS). In de keuze voor het soort systeem zijn de visie en het ICT-beleid van Zorroo doorslaggevend geweest. In 2015 wordt het nieuwe KIS over alle huisartspraktijken uitgerold. Onze planning is om in 2016 de ketenpartners aan te sluiten. In 2015 vindt de start van een project plaats waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om de gegevensuitwisseling met ziekenhuizen via het Huisartsen Informatie systeem (HIS) te laten verlopen. Wij voeren dit project samen uit met de Huisartsenkring West-Brabant, het Amphia Ziekenhuis en het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (het REN). Klachtenprocedure Om tegemoet te komen aan cliënten met een klacht en onvrede zo mogelijk op te lossen, gebruikt Zorroo een verplichte klachtenprocedure. Wij streven ernaar om een klacht op te lossen bij de bron. De procedure staat op website van Zorroo gepubliceerd. Verschillende informatiefolders voor patiënten verwijzen naar deze regeling. Tevens hebben wij een calamiteitenregeling vastgesteld en naar huisartsen en ketenpartners gecommuniceerd. In 2014 zijn in totaal veertien klachten gemeld. Alle klachten zijn naar tevredenheid van de melder opgelost. Het klachtenoverzicht hebben wij in een separate rapportage uitgewerkt. Op niveau van de ketenzorgprogramma s beschikt Zorroo over een klachtenregeling. Daarnaast houden wij ons aan de regeling Veilig Incidenten Melden (VIM). VIM bestaat uit een meldsysteem en een procedure om deze meldingen te analyseren en oorzaken weg te nemen. Uit de jaargesprekken blijkt dat het overgrote deel van de praktijken aantoonbaar de VIM-regeling hanteert. In 2015 vormt deze regeling een speerpunt voor de praktijken. De individuele zorgverleners zijn aangesloten bij klachtenregelingen voor hun eigen beroepsgroep. 18

19 Jaarverslag Samenwerking in de regio Samenwerking patiëntenorganisaties Zorroo werkt samen met patiëntenorganisaties uit de regio. Met de regionale afdeling van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) zoekt Zorroo naar mogelijkheden om diabetespatiënten regelmatig te informeren. Met de leden van de DVN vindt structureel overleg plaats. Het hoofddoel betreft het opzetten van een patiëntenplatform en bijeenkomsten. Voor diabetespatiënten type 2 (DM2) worden in 2015 interactieve bijeenkomsten gehouden waarin de patiënt bewust wordt gemaakt van zijn of haar eigen invloed op de ziekte. In 2015 plannen wij in samenwerking met de DVN meerdere bijeenkomsten met het thema Diabetes zelfzorg. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de onderwerpen zelfzorg, medicatie, therapietrouw en bloeddruk aan bod komen. Bij COPD is de samenwerking vormgegeven in het Longpunt. Dit bestaat uit maandelijkse bijeen komsten in de regio, waar verschillende zorgverleners voorlichting geven. Zorroo, thuiszorgorganisatie Thebe en het Longfonds hebben in onderlinge samenwerking COPD-bijeenkomsten gehouden. Deze zijn goed bezocht. Zorroo werkt samen met vrijwilligers die worden ingezet als gastvrouwen op het Longpunt. Samenwerking met gemeenten De gemeenten zijn actief in het realiseren van de transitie van de AWBZ, de jeugdzorg en de invoering van de participatiewet. Zij zijn een belangrijke speler in de zorg met de daarbij behorende verantwoording en financiering. Om tot afspraken te komen, tussen de zorgverleners en de huisarts in het bijzonder, vervult Zorroo een faciliterende rol. We zijn intensief met gemeenten in gesprek en er worden afspraken gemaakt over het project Integrale preventie voor mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop, GGZ jeugdzorg, de voortgang van het project Samen in Beweging en het Stoppen-met-Roken-programma van Zorroo voor de minima. Het project Integrale preventie voor mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop wordt gedragen door vijf partijen. Dit zijn de gemeente Oosterhout, de gemeente Dongen, de GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en Zorroo. Het doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de burger met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop. In 2014 is het plan van aanpak afgerond en in 2015 zal het plan worden uitgevoerd. De twee gemeenten hebben zich reeds aan het plan verbonden. 19

20 Overige doelstellingen voor 2015 betreffen Het opstellen van een DBC Ouderenzorg in samenwerking met de gemeenten Het afsluiten van het Plan van Aanpak voor meerjarenafspraken met de gemeenten Binnen de Basis GGZ is in oktober 2013 een deel van de jeugdzorg gecontracteerd. Als gevolg daarvan nemen ook jeugdartsen van GGD deel aan het multidisciplinair overleg binnen de huisartsenpraktijk. In 2014 zijn de gemeenten druk bezig geweest met de transitie van Jeugdzorg, waaronder ook GGZ-zorg. Sinds begin 2015 is de GGZ-zorg voor jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Om te zorgen dat Zorroo de GGZ-zorg voor de jeugd kan blijven aanbieden, heeft Zorroo meegedaan aan de aanbesteding in Midden-Brabant en in West-Brabant Oost. De gemeenten Tilburg en Breda waren per gebied leidend. Uiteindelijk mag Zorroo alleen als contractant optreden voor de gemeente Breda. We hebben ons in 2014 ingezet om sociale wijkteams van de diverse gemeentes aan te laten sluiten op het multidisciplinair overleg binnen de Basis GGZ. Dit creëert een directe verbinding tussen welzijn en gezondheidzorg. De gemeente Oosterhout is op dit moment het verst gevorderd wat betreft deze aansluiting. In 2014 is de samenwerking met de gemeente Oosterhout gestart om burgers (minima) in Oosterhout de mogelijkheid te geven om het Stoppen-met- Rokenprogramma te volgen. Dit project zetten we in 2015 voort. Zorroo werkt intensief samen met de organisatie Oosterhout in Beweging (OiB). Dit heeft geresulteerd in het beweegproject Samen in Beweging, gesubsidieerd door ZonMW. ZonMW is een landelijke organisatie die onder meer preventieve interventies subsidieert die de gezondheid verbeteren. Het project Samen in Beweging hebben we in 2014 afgerond. ZonMW heeft dit beweegproject van Zorrooen OiB als best practice benoemd. In 2015 zullen we dit programma samen met OiB voortzetten. Samenwerking laboratoria Zorroo neemt in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis en de Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL) deel aan een ontwikkeltraject om een generiek oproepsysteem voor laboratoria te realiseren. Het doel van dit traject is het verhogen van efficiëntie bij het organiseren van het oproepen van de patiënt en de directe koppeling met het ordersysteem van het lab. Dit ontwikkeltraject is in 2014 niet van de grond gekomen en wordt in 2015 opnieuw op de agenda gezet. 1.8 Privacybeleid Anonieme gegevens Binnen de systemen van Zorroo zijn de gegevens op patiëntniveau niet toegankelijk. We hebben binnen het kwaliteitsbeleid vastgesteld dat patiëntgebonden proces- en uitkomstgegevens voor de interne kwaliteitsverbetering in overleg met de kwaliteitscommissie geanonimiseerd gebruikt worden. De coordinatoren van Zorroo zijn allen BIG-geregistreerd en geschoold in het omgaan met privacygevoelige informatie. 20

Jaarverslag 2013. Mei 2014

Jaarverslag 2013. Mei 2014 Jaarverslag 2013 Mei 2014 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 1. Organisatie Zorggroep Zorroo... 4 Inleiding... 4 1.1 Missie en visie... 4 1.2 Bestuurlijke inrichting en organisatie... 4 2. Behaalde doelstellingen

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Zelfzorg en ehealth. Zelfzorg in de huisartspraktijk. Voorwoord

Zelfzorg en ehealth. Zelfzorg in de huisartspraktijk. Voorwoord Voorwoord Zorroo kijkt terug op een roerig 2015 waarin niet alleen diverse projecten gerealiseerd zijn, maar ook nieuwe zijn gestart. Zorroo heeft een Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) naast het terrein van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Deelnemende Partijen De RTA wordt gedragen door: 1. Zorggroepen regio Utrecht die de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

PoZoB Jaarverslag 2015

PoZoB Jaarverslag 2015 PoZoB Jaarverslag 2015 1 Voorwoord 2015 is een jaar geweest waarin de druk op de organisatie PoZoB van twee kanten toenam. Aan de ene kant was daar de vraag van de zorgverzekeraar naar meer zakelijkheid

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Master class Financial Management in de zorg Nyenrode Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Daan Kerklaan

Master class Financial Management in de zorg Nyenrode Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Daan Kerklaan Master class Financial Management in de zorg Nyenrode Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Daan Kerklaan 18 maart 2015 Bespreekpunten Introduc1e Oprich1ng en ontwikkeling Wat maakt de regio Zorroo uniek

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Een praktijkvoorbeeld

Een praktijkvoorbeeld Een praktijkvoorbeeld Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken 68 40 DBC 2 Zorgprogramma s Diabetes mellitus type II - 6.500 patiënten (95% in 1 e lijn) - 1.000 leefstijl - 5.000 orale medicatie - 500

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A.

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A. Jaarverslag 2015 Coöperatie Epe-Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren van de zorg 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Samenwerken voor betere zorg

Samenwerken voor betere zorg JAARVERSLAG 2014 Samenwerken voor betere zorg Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg is voor altijd een belangrijk speerpunt geweest. Niet alleen door continu de zorgresultaten van de verschillende

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Van ketenzorg naar regioproject. Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Van ketenzorg naar regioproject. Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Van ketenzorg naar regioproject Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Deze presentatie Ontstaan zorggroepen De zorggroep als organisatie Het werken met DBC s Zorgvernieuwingsprojecten Het regio-experiment

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 GO COPD B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Organisatie...2 Financiën...3 Contracten en ketenpartners...4 Dataset...4 Terugkomdag en nascholingen...5 Kwaliteitsbeleid...5 Klachtenregeling...6

Nadere informatie

DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP

DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP JAARBERICHT 2016 De huisarts vindt de tweede lijn op het juiste moment Allart Nugteren, voorzitter bestuur Pascal Versteegh, directeur De groeiende en complexer wordende

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Preventie is hot Nota s van VWS, CVZ, KNMG, LHV/NHG Patienten vragen er om. Vele initiatieven uit alle hoeken.

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie

Klachtenprocedure. Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie Klachtenprocedure Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie KlachtenregelingZorroo Versie02/vervangtklachtenregelingdecember2013/MV September2013/TA Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting Zorgstandaard astma

Samenvatting Zorgstandaard astma Samenvatting Zorgstandaard astma Hierbij een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen namens de COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam. Wij hebben voor u geprobeerd de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos de schipper van VWS wil: Méér substitutie van zorg van 2 e naar 1 e lijn Geen vast patiëntenbestand

Nadere informatie

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding... 2 Organisatie... 2 Financiën... 3 Contracten en ketenpartners... 4 Dataset... 4 Terugkomdag en nascholingen... 5 Kwaliteitsbeleid... 5

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteit 2015

Jaarverslag Kwaliteit 2015 Jaarverslag Kwaliteit 2015 Datum: 22 juni 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2. Missie en visie... 3 3. Activiteiten in 2015... 4 3.1 Ontwikkeling en start nieuw zorgprogramma CVRM...

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Kaderartsen en praktijkbezoekers hebben alle vragen, wensen en opmerkingen tijdens de praktijkbezoeken gebundeld tot een geheel. Individuele

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie