Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren"

Transcriptie

1 Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie Dit is het werkbek vr de training studiekeuze. Hierin besteden we aandacht aan verschillende nderwerpen. We beginnen met een nderzek naar je persnlijke eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden. Aan bd kmen interesses en tekmstverwachtingen ten aanzien van studie en werk. Het is de bedeling dat je na deze dag beter in staat bent zelfstandig een studiekeuze te maken. Organisatie De training wrdt verzrgd dr het Centrum vr Studie en Lpbaan van de Vrije Universiteit Amsterdam. Inhudspgave Opdracht 1: Persnskenmerken... 6 Opdracht 2: Kwaliteiten... 8 Opdracht 3: Berepen Opdracht 4: Werkwaarden 11 Opdracht 5: Welke studierichting past bij mij. 13 Opdracht 6: Verschillen tussen HBO en WO.. 15 Opdracht 7: Andere criteria bij studiekeuze.. 17 Opdracht 8: Mijn studies. 18 Opdracht 9: He nu verder/actielijstje. 19 Opdracht 10: Samenvatting 21 Opdracht 11: Presentatie van de resultaten 22 Bijlage: Alle pleidingen in het Hger Onderwijs. 23

2 Opdracht 1: Persnskenmerken (wie ben je?) Kruis in nderstaand lijstje de persnskenmerken aan die heel sterk p ju van tepassing zijn. Vul bij de drie belangrijkste kenmerken in waaruit blijkt dat jij die persnskenmerken hebt. Ik ben.. Analytisch Assertief Behulpzaam Bescheiden Besluitvaardig Betrkken Betruwbaar Cllegiaal Cmmercieel Cmmunicatief Cncreet Creatief Detaillistisch Direct Delgericht Drtastend Efficiënt Enthusiast Evenwichtig Fantasierijk Flexibel Geduldig Idealistisch Impulsief Initiatiefrijk Inventief Kalm Kritisch Leergierig Leidinggevend Lgisch Lyaal Medelevend Nauwkeurig Onafhankelijk Ondernemend Optimistisch Perfectinistisch Pragmatisch Praktisch Prestatiegericht Realistisch Resultaatgericht Sensitief Sciaal vaardig Stressbestendig Systematisch Vasthudend Zelfstandig Zelfverzekerd Tp 3 persnskenmerken: Kenmerk 1 Dat blijkt uit: Kenmerk 2 Dat blijkt uit: Kenmerk 3 Dat blijkt uit:

3 Opdracht 1b: Persnskenmerken (wie ben je?) Laat deze lijst (thuis) dr iemand invullen die ju ged kent en het ged met je vr heeft, bv één van je uders f een vriend f vriendin. Vergelijk de antwrden en bespreek het na met de persn die het vr je heeft ingevuld. Kruis in nderstaand lijstje een aantal persnskenmerken aan die heel sterk p. van tepassing zijn. Vul k in waaruit blijkt dat zij / hij die persnskenmerken bezit. Analytisch Assertief Behulpzaam Bescheiden Besluitvaardig Betrkken Betruwbaar Cllegiaal Cmmercieel Cmmunicatief Cncreet Creatief Detaillistisch Direct Delgericht Drtastend Efficiënt Enthusiast Evenwichtig Fantasierijk Flexibel Geduldig Idealistisch Impulsief Initiatiefrijk Inventief Kalm Kritisch Leergierig Leidinggevend Lgisch Lyaal Medelevend Nauwkeurig Onafhankelijk Ondernemend Optimistisch Perfectinistisch Pragmatisch Praktisch Prestatiegericht Realistisch Resultaatgericht Sensitief Sciaal vaardig Stressbestendig Systematisch Vasthudend Zelfstandig Zelfverzekerd Tp 3 persnskenmerken: Kenmerk 1 Dat blijkt uit: Kenmerk 2 Dat blijkt uit: Kenmerk 3 Dat blijkt uit:

4 Opdracht 2: Kwaliteiten (wat kun je?) Analyseren Anderen iets leren Begeleiden f cachen Berdelen Berekeningen maken Experimenteren Gesprekken veren Imprviseren Infrmatie verwerken Observeren Ondernemen Onderzeken Ontwerpen f vrmgeven Ordenen Plannen f rganiseren Prblemen plssen Raad geven f adviseren Schrijven f met taal bezig zijn Verzrgen Visie ntwikkelen Tp 3 kwaliteiten Kwaliteit 1 Dat blijkt uit: Kwaliteit 2 Dat blijkt uit: Kwaliteit 3 Dat blijkt uit:

5 Opdracht 2b: Kwaliteiten (wat kun je?) Laat k deze lijst (thuis) dr iemand invullen die ju ged kent en het ged met je vr heeft, dat kan een uder zijn f een vriend f vriendin. Vergelijk de antwrden en bespreek het na met de persn die het vr je heeft ingevuld. Analyseren Anderen iets leren Begeleiden f cachen Berdelen Berekeningen maken Experimenteren Gesprekken veren Imprviseren Infrmatie verwerken Observeren Ondernemen Onderzeken Ontwerpen f vrmgeven Ordenen Plannen f rganiseren Prblemen plssen Raad geven f adviseren Schrijven f met taal bezig zijn Verzrgen Visie ntwikkelen Tp 3 kwaliteiten Kwaliteit 1 Dat blijkt uit: Kwaliteit 2 Dat blijkt uit: Kwaliteit 3 Dat blijkt uit:

6 Opdracht 3: Berepen Schrijf tien berepen p die je spannend lijken f waar je wel eens aan denkt m later zelf te gaan den (in willekeurige vlgrde) Tp 5 berepen Bijbehrende waarden (uit je tp 10)

7 Opdracht 4: Werkwaarden Bij berepen hren werkwaarden. Kies uit nderstaande lijst vijf werkwaarden die vr ju heel belangrijk zijn en die je graag in je tekmstige baan wilt zien. Autnmie Ik hud van alleen werken en wil activiteiten en prjecten die ik de zelfstandig uit veren en mijn eigen tijd kunnen indelen. Beslissingen nemen Ik mijn werk wil ik betrkken zijn bij het nemen van beslissingen ver acties, plannen, beleid, strategie enz. Carrière Ik wil in mijn werk de mgelijkheid m carrière te maken. Cmpetitie Ik wil werk hebben waarin ik met anderen kan cncurreren. Cntacten met mensen Ik wil in mijn werk bevredigend cntact met mensen hebben. Creativiteit Ik wil in mijn werk de mgelijkheid hebben m te experimenteren en te innveren, zals bezig zijn met nieuwe ideeën en cncepten en met het bedenken en uitwerken van nieuwe dingen zals methdes, werkvrmen enz. die ng niet eerder dr anderen zijn bedacht. Deskundigheid In mijn werk wil ik een expert zijn, bekwaam en effectief en me verder kunnen ntwikkelen. Erkenning Ik wil werk den dat anderen belangrijk vinden en erkenning krijgen vr de kwaliteit van wat ik de. Familie Ik wil naast mijn werktijd geneg tijd ver hebben vr mijn gezin. Leiderschap Ik streef naar een psitie waarin ik de mgelijkheid heb m leiding te geven aan de activiteiten van andere mensen. Onderling plezier Ik hud van cntacten met mensen in mijn werk waarbij veel ruimte is vr humr, vrlijkheid en speelsheid. Precisie Ik wil werk den waarvr grte nauwkeurigheid, veel aandacht en zrg vr details ndig zijn en waarbij het van cruciaal belang is m geen futen te maken. Rust in werk Ik hud ervan m rustig en ntspannen te kunnen werken. Ik wil me niet gek laten maken dr een hectische werkmgeving f een grte werkdruk. Samenwerken met anderen Ik werk graag samen met mensen, het liefst in teamverband. Status

8 Ik wil graag dr mijn vrienden, dr familie en dr mijn sciale mgeving wrden gerespecteerd m mijn psitie. Uitdaging Ik wil werk hebben met ingewikkelde prblemen en cmplexe situaties, die het uiterste van me vergen. Verandering en afwisseling Ik hud van afwisseling in mijn werk en ik vind het plezierig als de taken en verantwrdelijkheden die ik heb regelmatig veranderen van inhud en vrm. Verantwrdelijkheid Ik wil direct verantwrdelijk zijn vr mijn werk f vr werk dat dr anderen gedaan wrdt. Verbnden velen Ik wil me betrkken velen bij de rganisatie f de grep waarvan ik deel uitmaak en dr anderen en dr buitenstaanders graag als zdanig wrden herkend. Werk van betekenis Ik wil met mijn werk en activiteiten bijdragen aan idealen die vr mij belangrijk zijn en werk den waar de maatschappij duidelijk prfijt van heeft Werken nder druk Ik kan ged werken nder tijdsdruk, in situaties waarin geen futen gemaakt mgen wrden en gedurende langere perides waarin grte cncentratie is vereist. Zekerheid Ik werk graag in situaties en nder werkmstandigheden die evenwichtig zijn, redelijk vrspelbaar zijn en die waarschijnlijk vr langere tijd niet zullen veranderen. Ik heb enige zekerheid ndig in mijn inkmen en mijn werk. Zelfntpliing Ik wil in mijn werk persnlijk greien. Zrgvuldigheid Ik streef naar werkresultaten en besluiten waarbij zveel mgelijk aspecten en uitkmsten van tevren zrgvuldig in verweging genmen zijn. Werkwaarden tp 10

9 Opdracht 5: Welke studierichting past bij mij? Welke vakken vind je interessant /leuk p schl? Waar ben je graag mee bezig in je vrije tijd / buiten schl?... Welke studierichting(en)/pleiding(en) wil je verder nderzeken? Studierichting(en) 1. Aarde en milieu Bijpassende pleiding(en) 2. Ecnmie en bedrijf 3. Exact en infrmatica 4.Gedrag en Maatschappij

10 Studierichting(en) 5. Gezndheid Bijpassende pleiding(en) 6. Interdisciplinair 7. Kunst en cultuur 8. Onderwijs en pveding 9. Taal en cmmunicatie 10. Techniek 11. Cmbinatie van en Opdracht 5b Bekijk bijlage 1. Zek in de dr ju gekzen studierichtingen en lees alle WO en HBOpleidingen dr. Streep de pleidingen die je niet aanspreken weg. Nteer (een selectie van) wat je verhudt in de tabel hierbven.

11 Opdracht 6: Verschillen tussen HBO en WO Lees de tekst hiernder met de verschillen tussen HBO en WO. Schrijf p waar je vrkeur naar uit gaat en vral waarm. Praktisch theretisch Het nderwijs p hgeschlen is meer praktisch dan p universiteiten, die meer theretisch zijn. Als je het drdenken en drgrnden van mdellen en therieën leuk vindt, pas je wat dit punt betreft beter p een universiteit. Wil je weten f het werkt, he het werkt en he het ng beter zu kunnen werken, dan ben je waarschijnlijk meer praktisch ingesteld en vel je je beter thuis p een hgeschl. Cncreet abstract De nderwerpen in de leerstf van het HBO zijn cncreter dan p een universiteit, waar abstracte therieën aan de rde kmen. Het hger berepsnderwijs leidt p tt een specifiek berep. In het wetenschappelijk nderwijs leer je veel ver een bepaald vakgebied, maar ligt de nadruk p het analytisch en kritisch leren kijken naar de manieren waarp je dat vakgebied kunt benaderen. Je leert mndeling en schriftelijk een vertuigend betg p te stellen en daaruit cnclusies te trekken. Een academicus kan hierdr in veel verschillende functies tt zijn recht kmen; in persneelsadvertenties wrdt dan k vaak een academisch denkniveau gevraagd in plaats van specifieke kennis. Tepassen vernieuwen Hgeschlen richten zich vral p het tepassen van bestaande methden en technieken. Bij het tepassen wrdt bekeken he zaken verbeterd kunnen wrden. Op deze manier kun je een bijdrage leveren aan het verbeteren van het ntwerp van een mdel, een therie f een prces. In feite is het een cmbinatie van tepassen en vernieuwend ntwerpen. Opleidingen aan een universiteit huden zich bezig met het gebied van ntwerpen en nderzeken. Het gaat er meer m nieuwe ideeën (kennis), nieuwe prcessen f nieuwe prducten te bedenken en die uit te testen, bij te stellen en te ntwikkelen p een praktisch en uitverbaar ntwerp. Ok het tepassen van therieën en mdellen gebeurt p universiteiten, dan buw je vrt p wat er al is. Realiseren nderzeken Heb je meer interesse in het efficiënt realiseren van een ntwerp, een prduct f een prductieprces en minder belangstelling vr de grnden waarp deze tt stand zijn gekmen, dan pas je p dit punt beter bij een hbpleiding. Een hbpleiding is meer gericht p realiseren. Een pleiding p de universiteit leidt in principe p tt nderzeker en hudt zich meer bezig met vernieuwing p basis van nderzek. In de praktijk gaat een grt aantal studenten de berepspraktijk in, waarin ze hun analytische vaardigheden gebruiken. Onderwijsgericht nderzeksgericht Een hgeschl is een nderwijsinstelling: de nderwijstaak is het belangrijkste. Daarnaast is er veel aandacht vr advieswerk vr bedrijven en instellingen. De universiteit heeft naast haar nderwijstaak een nderzekstaak. Deze taken zijn vr de universiteit even belangrijk. Kppeling van nderwijs en nderzek in het nderwijs aan de uderejaars studenten is typerend vr het universitaire karakter van het nderwijs. Nieuwe kennis is cllegestf en het prces van wetenschappelijk nderzek kmt vanzelfsprekend aan de rde, mdat de dcenten vaak zelf een nderzekstaak hebben.

12 Meer begeleiding minder begeleiding De cntacten met studenten zijn p hgeschlen vaak intensiever en er is wat meer begeleiding p weg naar het zelfstandig kunnen werken. Vaak vindt het nderwijs p hgeschlen in kleine prjectgrepen plaats. Universiteiten hebben naast kleinschalige werkclleges en prjecten k hrclleges vr een grte grep studenten. In het wetenschappelijk nderwijs wrdt een grter berep p je zelfdiscipline gedaan dan in het hb. Je heft niet bij alle clleges verplicht aanwezig te zijn; als je denkt dat je z nu en dan een cllege kunt missen, is het aan ju m dit risic te nemen. Realiseer je wel dat je, als je clleges verslaat, altijd een studieachterstand plpt. Deze zelfstandigheid in je studie betekent truwens k dat je veel vrijheid krijgt m zelf keuzes te maken in je studieprgramma. Relatief laag nderwijstemp relatief hg nderwijstemp Op universiteiten wrdt van je verwacht dat je nderwerpen snel in je kunt pnemen en dat je de stf vlt begrijpt. Het temp waarmee de universiteit het nderwijs aanbiedt, ligt hger dan bij hgeschlen. Daar wrdt langer bij een nderwerp stilgestaan. Mijn vrkeur gaat uit naar (HBO/WO) mdat

13 Opdracht 7: Andere criteria bij studiekeuze Andere criteria die een belangrijke rl kunnen spelen bij het maken van een keuze zijn: Het nderwerp van de studie is interessant De studie leidt p tt een cncreet berep De studie vraagt dat ik nauwkeurig kan werken De studierichting heeft gunstige berepsperspectieven De studie leidt p tt nderzeker De studie is breed geriënteerd is zdat ik later ng alle kanten p kan Met de studie kan ik later veel geld verdienen Tijdens mijn studie hud ik vldende tijd ver vr andere dingen De studie is vr het grtste deel Nederlandstalig De studie is heel internatinaal gericht Tijdens de studie met ik veel samenwerken De studie is gericht p maatschappelijke relevantie De studie prikkelt mijn creativiteit De studie biedt veel structuur en begeleiding De studie is heel praktijkgericht In de studie kan ik mijn wiskundige kennis ged inzetten Het temp van de leerstf ligt hg De sfeer van de pleiding spreekt me aan De lcatie speelt een grte rl Met de studie verwerf ik later veel aanzien en status De cmbinatie van therie en praktijk spreekt me aan De studie leidt p tt een specialisme Ik wrd pgeleid vr een berep waarin ik veel cntact heb met andere mensen Tijdens de studie met ik veel analyseren en therieën bestuderen Criteria tp

14 Opdracht 8: Mijn studies Studies waar ik uit wil kiezen f me verder in wil verdiepen zijn: Studiekeuze 1 =..... Spreekt me aan mdat. Welke van mijn belangrijkste criteria passen hierbij?. Studiekeuze 2 =..... Spreekt me aan mdat. Welke van mijn belangrijkste criteria passen hierbij?. Studiekeuze 3 =..... Spreekt me aan mdat. Welke van mijn belangrijkste criteria passen hierbij?.

15 Opdracht 9: He nu verder? Wat kun je de kmende tijd ng meer ndernemen? Gedetailleerde infrmatie verzamelen ver pleidingen die je interesse hebben (f pleidingen die leuk klinken maar waarvan je niet precies weet wat ze inhuden). Dat de je bv p de websites van universiteiten en hgeschlen, p f p Bezek pen dagen. Pref de sfeer, praat met studenten, stel vragen ver de dingen die vr ju belangrijk zijn. Onmisbaar! Om het meeste uit een pen dag te halen raden we je aan m vraf een vragenlijst te maken, bv p basis van de pdrachten die je in deze training hebt gemaakt. Op die manier vrkm je dat je alleen maar algemene verhalen van de vrlichters hrt. Een studiekeuzetest maken via internet. Niet alle testen zijn even ged, maar met Icares hebben we gede ervaringen: Als je naar een universiteit gaat: bekijk de studiegids! Elke pleiding heeft er één en meestal is ie digitaal beschikbaar. In een studiegids kun je nakijken welke vakken je krijgt, f dat hrclleges zijn f werkgrepen, f je een pdracht met maken f een tentamen. Z krijg je vraf al een gedetailleerd beeld van je studie. Een dagje meelpen bij een pleiding. Veel universiteiten bieden deze service aan vr 5 en 6 vw ers. Tijdens een Meelpdag ervaar je he het is m een bepaalde pleiding te den. Een student neemt je mee naar hr en/f werkclleges, je krijgt een rndleiding dr het gebuw en je kunt een bezekje brengen aan een studentenvereniging. Bvendien is er ruimschts gelegenheid m je vragen te stellen aan de studenten die de pleiding den. Heb je specifieke vragen, dan kun je altijd een studieadviseur f vrlichter bellen. Die zijn er vr m juw vragen te beantwrden. Ze zijn verbnden aan een specifieke faculteit, wat betekent dat ze heel veel weten ver één f enkele pleidingen. Ze kunnen meestal niks vertellen ver pleidingen van andere faculteiten, dus als je infrmatie wilt hebben ver uiteenlpende pleidingen dan zul je verschillende studieadviseurs f vrlichters meten bellen. De gegevens vind je bij de pleidingsinfrmatie p de website. Als je een specifiek berep vr gen hebt: vraag eens rnd f je familie f vrienden iemand kent die een dergelijke functie heeft. Daar zu je dan eens mee kunnen gaan praten. Vragen die je kunt stellen zijn: wat det u de hele dag, wat met je ged kunnen m uw berep uit te efenen, wat vr pleiding heeft u gedaan.

16 Actielijstje Actie 1 1: Welke actie ga je ndernemen? Frmuleer je actie z cncreet mgelijk. 2: Wat heb je hiervr ndig? Welke infrmatie ntbreekt ng? 3: Wanneer ga je deze actie ndernemen? Actie 2 1: Welke actie ga je ndernemen? Frmuleer je actie z cncreet mgelijk. 2: Wat heb je hiervr ndig? Welke infrmatie ntbreekt ng? 3: Wanneer ga je deze actie ndernemen? Actie 3 1: Welke actie ga je ndernemen? Frmuleer je actie z cncreet mgelijk. 2: Wat heb je hiervr ndig? Welke infrmatie ntbreekt ng? 3: Wanneer ga je deze actie ndernemen?

17 Opdracht 10: Samenvatting Mijn persnskenmerken Mijn kwaliteiten Berepen waar mijn belangstelling naar uit gaat Werkwaarden die ik terug wil vinden in mijn werk Studies waar mijn belangstelling naar uit gaat Criteria die belangrijk zijn bij mijn studiekeuze

18 Opdracht 11: Presentatie van de resultaten Alle resultaten van de pdrachten staan p een flap. Presenteer deze p eigen wijze aan de grep. Denk hierbij aan de vlgende punten: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Berepen die mij aanspreken zijn: Werkwaarden die ik belangrijk vind zijn: Studierichtingen die me aanspreken zijn: Ik ga me in de vlgende richtingen verdiepen: Acties die ik de kmende tijd ga ndernemen zijn: Wat ik heb geleerd van deze dag is: Ik geef mezelf een (cijfer tussen 510 kiezen) vr mijn inzet van deze dag

19 Bijlage 1: Alle studies in het hger nderwijs Aarde en milieu Ecnmie en bedrijf Exact en infrmatica Gedrag en maatschappij Gezndheid Interdisciplinair Kunst en cultuur Onderwijs en pveding Recht en bestuur Taal en cmmunicatie Techniek Aarde en Milieu WO Aarde en Ecnmie, WO Aardwetenschappen, WO Bilgie, WO Bdem, Water, Atmsfeer, WO Bs en Natuurbeheer, WO Internatinaal Land en Waterbeheer, WO Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, WO Milieukunde, WO Milieumaatschappijwetenschappen, WO Milieunatuurwetenschappen, WO Planlgie, WO Plantenwetenschappen, WO Psychbilgie, WO Sciale Gegrafie, WO Sciale Gegrafie en Planlgie, WO Technische Aardwetenschappen, WO Technische Planlgie HBO Aquatische Ectechnlgie, HBO Bedrijfskunde en Agribusiness, HBO Bilgie en Medisch Labratriumnderzek, HBO Bs en Natuurbeheer, HBO Dier en Veehuderij, HBO Diermanagement, HBO Educatie en Kennismanagement Grene Sectr, HBO Fd and Business, HBO Fd Design and Innvatin, HBO Gedesie, HBO Kust en Zee Management, HBO Land en Watermanagement, HBO Milieukunde, HBO Plattelandsvernieuwing, HBO Ruimtelijke Ordening en Planlgie, HBO Tegepaste Bilgie, HBO Trpische Landbuw, HBO Tuin en Landschapsinrichting, HBO Tuinbuw en Akkerbuw, HBO Vedingsmiddelentechnlgie, HBO Watermanagement Ecnmie en Bedrijf WO Accuntancy, WO Accuntancy en Cntrlling, WO Actuariële Wetenschappen, WO Bedrijfs en Cnsumentenwetenschappen, WO Bedrijfsecnmie, WO Bedrijfskunde, WO Ecnmetrie en Operatinele Research, WO Ecnmie, WO Ecnmie en Bedrijfsecnmie, WO Ecnmie en Bedrijfskunde, WO Ecnmie en Beleid, WO Fiscale Ecnmie, WO Internatinal Business, WO Internatinal Business Administratin, WO Technische Bedrijfskunde HBO Accuntancy, HBO Advanced Business Creatin, HBO Bank en Verzekeringen, HBO Bedrijfsecnmie, HBO Bedrijfskunde, HBO Bedrijfskundig Management, HBO

20 Bedrijfsmanagement MKB, HBO Belastingadviseur, HBO Buwtechnische Bedrijfskunde, HBO Business Administratin, HBO Business Administratin in Htel Management, HBO Business Management, HBO Cmmercieel Ingenieur, HBO Cmmercieel Management, HBO Cmmerciële Ecnmie, HBO Facility Management, HBO Financial Services Management, HBO Financieel Ecnmisch Management, HBO Fiscale Ecnmie, HBO Functiegerichte Bachelr in Terisme en Recreatie, HBO Hger Htelmanagement, HBO Hger Htelnderwijs, HBO Hger Teristisch en Recreatief Onderwijs, HBO Hger Teristisch Management, HBO Hgere Managementpleiding vr de Mbiliteitsbranche, HBO Htel en Eventmanagement, HBO Htelmanagement, HBO Human Technlgy, HBO Internatinaal Management, HBO Internatinaal Teristisch Management, HBO Internatinal Business Administratin, HBO Internatinal Business and Management Studies, HBO Internatinale Bedrijfskunde, HBO Management, HBO Management Payrll Services, HBO Marketing, HBO Mdemanagement, HBO Office Management, HBO Ondernemerschap, HBO Oriëntaalse Talen en Cmmunicatie, HBO Pensienen en Verzekeringen, HBO Security Management, HBO Small Business and Retail Management, HBO Small Business en Retail Management, HBO SPD Bedrijfsadministratie, HBO Technische Bedrijfskunde, HBO Technische Cmmerciële Cnfectiekunde, HBO Technische Cmmerciële Textielkunde, HBO Teristisch Management, HBO Trade Management gericht p Azië, HBO Vitaliteitsmanagement & Terisme, HBO Vrijetijdsmanagement, HBO Windesheim Hnurs Cllege Exact en Infrmatica WO Bedrijfsinfrmatietechnlgie, WO Bedrijfswiskunde en Infrmatica, WO Ecnmie en Infrmatica, WO Infrmatica, WO Infrmatie, Multimedia en Management, WO Infrmatiekunde, WO Kennistechnlgie, WO Kunstmatige Intelligentie, WO Medische Infrmatiekunde, WO Mlecular Science and Technlgy, WO Natuur en Sterrenkunde, WO Natuurkunde, WO Natuurwetenschap en Innvatiemanagement, WO Natuurwetenschappen, WO Scheikunde, WO Scheikundige Technlgie, WO Sterrenkunde, WO Technische Bestuurskunde, WO Technische Infrmatica, WO Technische Innvatiewetenschappen, WO Technische Natuurkunde, WO Technische Wiskunde, WO Technlgie Management, WO Wiskunde HBO Applied Science, HBO Bedrijfskundige Infrmatica, HBO Bedrijfskundige Infrmatica, HBO Biinfrmatica, HBO Bitechnlgie, HBO Chemie, HBO Chemische Technlgie, HBO Frensisch Onderzek, HBO Infrmatica, HBO Infrmatica (Sftware Engineering), HBO Infrmatie en Cmmunicatie Technlgie, HBO ITService Management, HBO Netwerk Infrastructuur Design, HBO System Engineer, HBO Technische Infrmatica, HBO Technische Infrmatica, HBO Technische Natuurkunde

21 Gedrag en Maatschappij WO Algemene Sciale Wetenschappen, WO Culturele Antrplgie en Ontwikkelingsscilgie, WO Internatinale Ontwikkelingsstudies, WO Persneelwetenschappen, WO Psychlgie, WO Scilgie, WO Vrijetijdwetenschappen HBO Creatieve Therapie, HBO Culturele en Maatschappelijke Vrming, HBO Gdsdienstpastraal Werk, HBO Imam/Islamitisch Geestelijk Werker, HBO Kunstzinnige Therapie, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, HBO Muziektherapie, HBO Organisatiepsychlgie, HBO Peple and Business Management, HBO Persneel en Arbeid, HBO Persneelsmanagement, HBO Psychlgie, HBO Psychsynthese, HBO Sciaal Pedaggische Hulpverlening, HBO SciaalJuridische Dienstverlening, HBO Scial Wrk, HBO SZ Prfessinal, HBO Tegepaste Gerntlgie, HBO Tegepaste Psychlgie, HBO Tegepaste Psychlgie Gezndheid WO Bewegingswetenschappen, WO BiFarmaceutische Wetenschappen, WO Bimedische Wetenschappen, WO Diergeneeskunde, WO Dierwetenschappen, WO Eurpean Public Health, WO Farmaceutische Wetenschappen, WO Farmacie, WO Geneeskunde, WO Gezndheid en Leven, WO Gezndheid en Maatschappij, WO Gezndheidswetenschappen, WO Klinische Technlgie, WO Medische Natuurwetenschappen, WO Tandheelkunde, WO Veding en Gezndheid HBO Bewegingstechnlgie, HBO Bimetrie, HBO Cmplementary Alternative Medicine, HBO Farmaceutisch Cnsulent, HBO Farmakunde, HBO Gezndheidszrg Technlgie, HBO Hartfunctielabrant, HBO Hartfunctielabrant, HBO Huidtherapie, HBO Labrant Klinische Neurfysilgie, HBO Labrant Klinische Neurfysilgie, HBO Lngfunctieanalist, HBO Lngfunctieanalist, HBO Management in de Zrg, HBO Medisch Beeldvrmende en Raditherapeutische Technieken, HBO Mndzrgkunde, HBO Oefentherapie Cesar, HBO Opleiding Pdtherapie, HBO Opleiding tt Fysitherapeut, HBO Opleiding tt Oefentherapeut Mensendieck, HBO Opleiding tt Verpleegkundige, HBO Opleiding vr Ergtherapie, HBO Opleiding vr Lgpedie, HBO Optmetrie, HBO Orthpedische Technlgie, HBO Orthptie, HBO Psychmtrische Therapie en Bewegingsaggie, HBO Verlskunde, HBO Veding en Diëtetiek Interdisciplinair WO Betagamma, WO Liberal Arts and Sciences

22 Kunst en Cultuur WO Algemene Cultuurwetenschappen, WO Archelgie, WO Archelgie en Prehistrie, WO Cultuurwetenschappen, WO Geschiedenis, WO Gdgeleerdheid, WO Gdsdienstwetenschap, WO Humanistiek, WO Industrieel Ontwerpen, WO Islamitische Thelgie, WO Kunsten, Cultuur en Media, WO Kunstgeschiedenis, WO Media en Cultuur, WO Muziekwetenschap, WO Oudheidkunde, WO Religie en Levensbeschuwing, WO Religie in Samenleving en Cultuur, WO Religiestudies, WO Theater, Film en Televisiewetenschap, WO Theaterwetenschap, WO Thelgie, WO Thelgie Klassiek, WO Thelgie Plus, WO Wereldgdsdiensten, WO Wijsbegeerte, WO Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied HBO Archelgisch Onderzeksassistent, HBO Autnme Beeldende Kunst, HBO Circus and Perfrmance Art, HBO Circus Arts, HBO Cultureel Erfged, HBO Dans, HBO Dcent Beeldende Kunst en Vrmgeving, HBO Dcent Dans, HBO Dcent Drama, HBO Dcent Muziek, HBO Film en Televisie, HBO Game Architecture and Design, HBO Kunst en Ecnmie, HBO Kunst en Techniek, HBO Lerarenpleiding 2e graad beeldende vrming, HBO Lifestyle Adviseur, Interir Design and Styling, HBO Muziek, HBO Theater, HBO Vrmgeving Onderwijs en Opveding WO Onderwijskunde, WO Pedaggische Wetenschappen HBO Bedrijfswiskunde, HBO Dcent Infrmatie en Cmmunicatie Technlgie, HBO Lerarenpleiding 1e graad Lichamelijke Oefening, HBO Lerarenpleiding 2e graad Aardrijkskunde, HBO Lerarenpleiding 2e graad Algemene Ecnmie, HBO Lerarenpleiding 2e graad Bedrijfsecnmie, HBO Lerarenpleiding 2e graad Bilgie, HBO Lerarenpleiding 2e graad Buwkunde I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Buwtechniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Cnsumptieve Techniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Duits, HBO Lerarenpleiding 2e graad Ecnmie, HBO Lerarenpleiding 2e graad Elektrtechniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Engels, HBO Lerarenpleiding 2e graad Frans, HBO Lerarenpleiding 2e graad Fries, HBO Lerarenpleiding 2e graad Geschiedenis, HBO Lerarenpleiding 2e graad Gezndheidszrg en Welzijn, HBO Lerarenpleiding 2e graad Gdsdienst, HBO Lerarenpleiding 2e graad Grafische Techniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Installatietechniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Islamgdsdienst, HBO Lerarenpleiding 2e graad Maatschappijleer, HBO Lerarenpleiding 2e graad Mechanische Techniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Mens en Maatschappij, HBO Lerarenpleiding 2e graad Mtrvertuigentechniek I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Natuurkunde, HBO Lerarenpleiding 2e graad Nederlands, HBO Lerarenpleiding 2e graad Nederlands, HBO Lerarenpleiding 2e graad Omgangskunde, HBO Lerarenpleiding 2e graad Pedaggiek, HBO Lerarenpleiding 2e graad Scheikunde, HBO Lerarenpleiding 2e

23 graad Spaans, HBO Lerarenpleiding 2e graad Techniek, HBO Lerarenpleiding 2e graad Verzrging/Gezndheidskunde, HBO Lerarenpleiding 2e graad Verzrging/Huishudkunde, HBO Lerarenpleiding 2e graad Werktuigbuwkunde I en II, HBO Lerarenpleiding 2e graad Wiskunde, HBO Lerarenpleiding Basisnderwijs, HBO Opleidingskunde, HBO Pedaggiek, HBO Pedaggisch Management Kinderpvang, HBO Sprt en Bewegen, HBO Sprt en Bewegingseducatie, HBO Sprt, Gezndheid en Management, HBO Sprt, Management en Ondernemen, HBO Tweedegraads lerarenpleiding Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tlkenpleiding Recht en Bestuur WO Bestuurs en Organisatiewetenschap, WO Bestuurskunde, WO Criminlgie, WO Eurpean Law Schl, WO Fiscaal Recht, WO Internatinaal en Eurpees Recht, WO Internatinale Betrekkingen en Internatinale Organisatie, WO Ntarieel Recht, WO Organisatiewetenschappen, WO Pliticlgie, WO Recht en Bestuur, WO Recht en ICT, WO Recht en Management, WO Rechtsgeleerdheid HBO Bestuurskunde/Overheidsmanagement, HBO Buwmanagement en Vastged, HBO Rechten, HBO Rechten, HBO Hgere Juridische Opleiding, HBO Integrale Veiligheid, HBO Integrale Veiligheidskunde, HBO Management Ecnmie en Recht, Onrerend Ged en Makelaardij, HBO Marine pleiding, HBO Militaire Academie, HBO Opleiding vr Management, Ecnmie en Recht, HBO Plicing, HBO Rechten, HBO Rechten, HBO SciaalJuridische Dienstverlening, HBO Vastged en Makelaardij Taal en Cmmunicatie WO American Studies, WO Arabische Taal en Cultuur, WO Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen, WO Cmmunicatie en Infrmatiewetenschappen, WO Cmmunicatiewetenschap, WO Culturele Infrmatiewetenschap, WO Duitse Taal en Cultuur, WO Egyptische Taal en Cultuur, WO Engelse Taal en Cultuur, WO Eurpese Studies, WO Finegrische Talen en Culturen, WO Franse Taal en Cultuur, WO Friese Taal en Cultuur, WO Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, WO Hebreeuwse en Jdse Studies, WO Hebreeuwse Taal en Cultuur, WO Internatinal Bachelr's Prgramme in Cmmunicatin and Media, WO Islam en Arabisch, WO Italiaanse Taal en Cultuur, WO Keltische Talen en Cultuur, WO Latijnse Taal en Cultuur, WO Literatuurwetenschap, WO MiddenOstenstudies, WO Nederlandkunde/Dutch Studies, WO Nederlandse Taal en Cultuur, WO Nieuwgriekse Taal en Cultuur, WO Prtugese Taal en Cultuur, WO Remeense Taal en Cultuur, WO Rmaanse Talen en Culturen, WO Ruslandkunde, WO Scandinavische Talen en Culturen, WO Slavische Talen en Culturen, WO Spaanse Taal en Cultuur, WO Taal en Cultuurstudies, WO Taalwetenschap, WO Talen en Culturen van Afrika, WO Talen en Culturen van China, WO Talen en Culturen van het Midden

24 Osten, WO Talen en Culturen van India en Tibet, WO Talen en Culturen van Indnesie, WO Talen en Culturen van Japan, WO Talen en Culturen van Krea, WO Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans, WO Talen en Culturen van Mesptamië en Anatlië, WO Tegepaste Cmmunicatiewetenschap, WO Vergelijkende IndEurpese Taalwetenschap HBO Cmmercieel/Cmmunicatiemanagement, HBO Cmmunicatie, HBO Cmmunicatiesystemen, HBO Cmmunicatin and Multimedia Design, HBO Eurpean Studies, HBO Grafimediatechnlgie, HBO Infrmatiedienstverlening en management, HBO Infrmatin Management, HBO Infrmatin Security Management, HBO Internatinal Business and Languages, HBO Jurnalistiek, HBO Management Dcumentaire Infrmatievrziening (HMDI), HBO Marketing Cmmunicatie, HBO Media en Entertainment Management, HBO Media, Infrmatie en Cmmunicatie, HBO Opleiding TlkVertaler, HBO Vertaalacademie, HBO Vertaler Engels, HBO Vertaler Frans, HBO Vertaler Spaans Techniek WO Advanced Technlgy, WO Agrtechnlgie, WO Biexact, WO Bimedische Technlgie, WO Bitechnlgie, WO Buwkunde, WO Civiele Techniek, WO Elektrtechniek, WO Levensmiddelentechnlgie, WO Life Science and Technlgy, WO Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek, WO Maritieme Techniek, WO Mleculaire Levenswetenschappen, WO Telematica, WO Werktuigbuwkunde HBO Advanced Sensr Applicatins, HBO AOT Techniek, HBO Autmtive, HBO Auttechniek, HBO Aviatin, HBO Buwkunde, HBO Buwkunde, HBO Built Envirnment, HBO Business Engineering, HBO Civiele Techniek, HBO Climate & Envirnment, HBO Elektrnica, HBO Elektrtechniek, HBO Embedded Systems Engineering, HBO Engineering, Design and Innvatin, HBO Industrieel Prdukt Ontwerpen, HBO Industriële Autmatisering, HBO Lgistiek en Ecnmie, HBO Lgistiek en Ecnmie, HBO Lgistiek en Technische Ververskunde, HBO Luchtvaarttechnlgie, HBO Maritiem Officier, HBO Ocean Technlgy, HBO Scheepsbuwkunde, HBO Stedenbuwkundig Ontwerpen, HBO Verkeerskunde, HBO Werktuigbuwkunde Brn: