INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES ontwikkeling koopwoningen. Stec Groep B.V. 26 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES ontwikkeling koopwoningen. Stec Groep B.V. 26 januari 2011"

Transcriptie

1 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES ontwikkeling koopwoningen Stec Groep B.V. 26 januari 2011

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING 1 2. HOE ACTIEF ZIJN WONINGCORPORATIES OP DE KOOPWONINGMARKT? 4 3. WAT VOOR KOOPWONINGEN BOUWEN WONINGCORPORATIES? 8 4. HOE SUCCESVOL IS DE ONTWIKKELING VAN KOOPWONINGEN DOOR CORPORATIES? OVERNAME KOOP- EN HUURWONINGEN VAN BOUWERS/ONTWIKKELAARS TOT SLOT 18 BIJLAGE: PROFIEL STEC GROEP

4 1. SAMENVATTING In dit hoofdstuk leest u een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de investeringsmonitor woningcorporaties. De monitor gaat dit jaar in op het investeren in koopwoningen en het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen door corporaties. De resultaten zijn gebaseerd op vraaggesprekken met 112 woningcorporaties, ruim een kwart van alle corporaties in Nederland. Corporaties zijn zeer actief op de nieuwbouw koopwoningmarkt Maar liefst driekwart van de woningcorporaties is nu actief op de nieuwbouw koopwoningmarkt en wil hiermee doorgaan. Als belangrijkste redenen geven ze aan dat ze meer variatie willen realiseren in eenzijdige wijken met merendeels huurwoningen, lagere inkomens een kans willen bieden om een woning te kopen en er geld mee willen verdienen. Een kwart van deze corporaties ontwikkelde in 2009 zelfs meer koop- dan huurwoningen. Eén op de vijf corporaties ontwikkelt bewust geen koopwoningen. Zij zien dit niet als hun taak en focussen hun inspanningen volledig op de huursector. Ook vinden veel van deze corporaties het investeren in koopwoningen te risicovol. De productie van koopwoningen door corporaties staat wel in 2010 onder druk (zie figuur 3). Vooral in het eerste kwartaal van 2010 zien we een terugval in vergelijking met De helft van de corporaties die actief zijn op de markt van koopwoningen verwacht de komende jaren meer koopwoningen te gaan ontwikkelen, de andere helft juist minder. De corporaties die het belangrijk vinden om geld te verdienen met koopwoningen zijn iets kritischer. 60% van hen verwacht minder koopwoningen te gaan opleveren in de komende vijf jaar. Corporaties bouwen opvallend veel koopwoningen boven De meeste corporaties bouwen woningen in de prijsklasse tussen en Maar ook in de hogere prijssegmenten zijn corporaties substantieel actief. Bijna de helft van de corporaties is actief in het segment tussen en en maar liefst 30% in het segment boven Ter Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 1

5 vergelijking: de gemiddelde prijs van koopwoningen (bestaand en nieuw) die in het derde kwartaal zijn verkocht bedraagt (bron: NVM). Maar een op de vijf corporaties bouwt koopwoningen tot Corporaties bouwen ongeveer evenveel grondgebonden koopwoningen als appartementen met lift en maar weinig koopappartementen zonder lift. Driekwart van de corporaties hanteert minimale oppervlakte-eisen. De meeste corporaties bouwen woningen groter dan 90 m². Tweederde van de woningcorporaties geeft korting aan de koper van een nieuwbouwwoning. Koopgarant komt het meeste voor (60%). Regelingen als Slimmer Kopen, Koop Goedkoop en de Startersrenteregeling zijn veel minder gebruikelijk. Een meerderheid verleent korting tussen 20% en 30% van de koopsom. Een korting hoger dan 30% komt zelden voor. Slecht financieel resultaat Bijna de helft van de corporaties die actief zijn op de koopwoningmarkt kampen met leegstand na oplevering. Circa 35% van de woningen gerealiseerd in de afgelopen twee jaar staat na oplevering leeg. Als grootste risico wordt dan ook het afzettempo genoemd. Instrumenten die corporaties inzetten om de afzet te verbeteren zijn vooral: extra marketinginspanningen, aanpassingen in de fasering en het inzetten van kortingsregelingen. Corporaties die vooral goedkope koopwoningen ontwikkelen, kampen minder met leegstand. Een meerderheid maakte de afgelopen jaren geen winst op de koopwoningen. 19% van de corporaties die koopwoningen ontwikkelt maakt zelfs verlies. Nog eens 37% van de corporaties speelt quitte. Als er winst wordt gemaakt, dan is die meestal bescheiden. Slechts 10% van de corporaties maakt gemiddeld meer dan winst op een koopwoning. De financiële resultaten zijn niet beter bij de corporaties die koopwoningen ontwikkelen om geld te verdienen. Meer dan 50% van deze corporaties maakt er geen winst mee. Slechts een kleine 15% boekt een resultaat boven per koopwoning. Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 2

6 Corporaties nemen graag woningen van bouwers en ontwikkelaars over Bijna de helft van de woningcorporaties heeft in 2009 woningen overgenomen van bouwers of ontwikkelaars. In 2010 liep dit percentage licht terug naar 43%. De bereidheid om woningen van bouwers en ontwikkelaars over te nemen is groot. Meer dan de helft van de corporaties die de afgelopen jaren woningen van bouwers en ontwikkelaars heeft overgenomen, verwacht in de toekomst meer over te gaan nemen dan in de afgelopen jaren. De meeste woningen worden vervolgens verhuurd tussen 548 en 648 per maand. Bijna de helft van de woningcorporaties hanteert een uitpondscenario voor de overgenomen woningen. Meestal wil men de woningen tien tot twintig jaar in portefeuille houden, maar 14% verkoopt de huurwoning direct na vertrek van de eerste huurder. Bij een investering in een huurwoning hanteert 41% van de corporaties een onrendabele top als belangrijkste criterium. Slechts een kwart van de corporaties die werkt met een onrendabele top hanteert een duidelijke grens. 25% werkt met rendementseisen. Bij het bepalen van de rendementseis spelen prijssegment, locatie, woningtype en risicoprofiel van het project de belangrijkste rol. 70% van de corporaties zegt daarnaast de toekomstige waardeontwikkeling mee te wegen in de investeringsbeslissing. Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 3

7 2. HOE ACTIEF ZIJN WONINGCORPORATIES OP DE KOOPWONINGMARKT? Maar liefst driekwart van de woningcorporaties is actief op de koopwoningmarkt Driekwart van de woningcorporaties ontwikkelt koopwoningen en wil hiermee doorgaan. Eén op de vijf corporaties ontwikkelt bewust geen koopwoningen (zie figuur 1). Corporaties zijn om meerdere redenen actief op de koopwoningmarkt. Corporaties willen meer variatie realiseren in eenzijdige wijken met merendeels huurwoningen, ze willen de lagere inkomens ook een kans bieden om een woning te kopen en ze willen er geld mee verdienen. De corporaties die geen koopwoningen ontwikkelen zien dit niet als hun taak en focussen hun inspanningen volledig op de huursector. Ook vinden veel van deze corporaties het ontwikkelen van koopwoningen te risicovol. Figuur 1: Ontwikkelt u koopwoningen en wilt u hiermee doorgaan? 19% 4% 1% 76% ja, en we willen hiermee doorgaan ja, maar we willen hiermee stoppen nee, en we willen er ook niet aan beginnen nee, maar we zijn wel geïnteresseerd Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 4

8 Een kwart van de corporaties actief op de koopwoningmarkt ontwikkelde in 2009 zelfs meer koop- dan huurwoningen (zie figuur 2). We vinden dit opvallend. De meeste corporaties kampen met een sterk verouderd woningbezit en kunnen kwalitatief goede nieuwbouwwoningen goed inzetten bij de verhuur. Verhuur in plaats van verkoop van nieuwbouw is zo gezien een stuk verstandiger. Corporaties met een omvang tussen vijf en tienduizend woningen zijn erg actief op de koopwoningmarkt in vergelijking tot kleinere en grotere corporaties. Figuur 2: Ontwikkelt u meer koop- dan huurwoningen? 25% 75% meer koop dan huur meer huur dan koop Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 5

9 Nieuwbouwproductie onder druk De productie van koopwoningen door corporaties staat wel in 2010 onder druk (zie figuur 3). Vooral in het eerste kwartaal van 2010 zien we een terugval in vergelijking met Figuur 3: Hoeveel huur- en hoeveel koopwoningen heeft u gemiddeld opgeleverd tot augustus 2010? huur koop Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 6

10 Corporaties zijn verdeeld over de toekomst De helft verwacht de komende jaren meer koopwoningen te gaan ontwikkelen, de andere helft juist minder (zie figuur 4). De corporaties die het belangrijk vinden om geld te verdienen met koopwoningen zijn iets kritischer; 60% van hen verwacht minder koopwoningen te gaan opleveren in de komende vijf jaar. We verwachten zelf dat de oplevering door woningcorporaties zal afnemen. Dit komt vooral door de beperkte financiële middelen maar ook doordat corporaties vaker gaan kiezen voor renovatieprojecten in plaats van nieuwbouw. Figuur 4: Verwacht u de komende vijf jaar meer koopwoningen te ontwikkelen dan de afgelopen jaren? 50% 50% meer koopwoningen minder koopwoningen Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 7

11 3. WAT VOOR KOOPWONINGEN BOUWEN WONINGCORPORATIES? Vooral in de prijsklasse tussen en De meeste corporaties bouwen woningen in de prijsklasse tussen en Maar ook in de hogere prijssegmenten zijn corporaties substantieel actief. Bijna de helft van de corporaties is actief in het segment tussen en en maar liefst 30% in het segment boven (zie figuur 5). Corporaties die meer variatie in wijken willen of die geld willen verdienen met koopwoningen zijn meer actief in de duurdere segmenten. Ter vergelijking: de gemiddelde prijs van koopwoningen (bestaand en nieuw) die in het derde kwartaal zijn verkocht bedraagt (bron: NVM). Een op de vijf corporaties bouwt koopwoningen tot Deze woningen zijn betaalbaar voor huishoudens met een bruto inkomen lager dan per jaar. Circa 40% van de huishoudens in Nederland hebben zo n inkomen. Figuur 5: Voor welke prijssegmenten ontwikkelt u koopwoningen? vanaf % corporaties actief in prijsklasse tot % 20% 40% 60% Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 8

12 Groter dan 90 m² Corporaties bouwen ongeveer evenveel grondgebonden koopwoningen als appartementen met lift. Er worden maar weinig koopappartementen zonder lift gerealiseerd. Driekwart van de corporaties hanteert minimale oppervlakte-eisen. Koopwoningen kleiner dan 70 m² bouwen corporaties slechts zelden. De meeste corporaties bouwen koopwoningen groter dan 90 m². We vinden dit slim. De afgelopen decennia zien we dat kopers steeds ruimere woningen zoeken. We verwachten dat deze trend, gekoppeld aan de welvaartsgroei, zich ook de komende decennia blijft doorzetten. Tweederde van de woningcorporaties geeft bij nieuwbouw korting aan de koper Kortingsregelingen zijn populair bij corporaties, ook bij nieuwbouwkoopwoningen (zie figuur 6). Koopgarant komt het meeste voor (60%). Regelingen als Slimmer Kopen, Koop Goedkoop en de Startersrenteregeling zijn veel minder gebruikelijk. Figuur 6: Verkoopt u nieuwbouwkoopwoningen met korting? 31% wel korting geen korting 69% Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 9

13 Een meerderheid verleent korting tussen de 20% en 30% van de koopsom. Een korting hoger dan 30% komt zelden voor (zie figuur 7). Woningcorporaties die vooral betaalbare koopwoningen willen realiseren, verlenen een relatief hoge korting ten opzichte van de andere corporaties. Figuur 7: Hoe groot is de korting? 2% 60% 38% < 20% 20 tot 30% 30 tot 40% Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 10

14 4. HOE SUCCESVOL IS DE ONTWIKKELING VAN KOOPWONINGEN DOOR CORPORATIES? 35% van de koopwoningen die de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd staat leeg Bijna de helft van de corporaties die actief is op de koopwoningmarkt kampt met leegstand na oplevering (zie figuur 8). Circa 35% van de woningen gerealiseerd in de afgelopen twee jaar staat na oplevering leeg (peildatum: september 2010). Als grootste risico bij de ontwikkeling van koopwoningen wordt dan ook het afzettempo genoemd. Instrumenten die corporaties inzetten om de afzet te verbeteren zijn vooral: extra marketinginspanningen, aanpassingen in de fasering en het inzetten van kortingsregelingen. Onze ervaring is dat corporaties maar weinig marktonderzoek doen naar de behoefte aan koopwoningen op locaties, naar de gewenste kwaliteit van de woningen en naar wat een realistisch afzettempo is. De ambitie om gevarieerde wijken te ontwikkelen en om geld te verdienen, geven vaak de doorslag om met een project te starten. Corporaties die vooral goedkope koopwoningen ontwikkelen, kampen minder met leegstand. Figuur 8: Kampt u met leegstand van opgeleverde koopwoningen in nieuwbouwprojecten? 44% 56% geen leegstand wel leegstand Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 11

15 Slecht financieel resultaat Een meerderheid van de corporaties maakte de afgelopen jaren geen winst op de koopwoningen, opmerkelijk omdat geld verdienen een belangrijk motief is van veel corporaties die actief zijn op de nieuwbouw koopwoningmarkt. 19% van de corporaties die koopwoningen ontwikkelt maakt zelfs verlies. Nog eens 37% van de corporaties speelt quitte. Als er winst wordt gemaakt, dan is die meestal bescheiden. Slechts 10% van de corporaties maakt gemiddeld meer dan winst op een koopwoning (zie figuur 9). Figuur 9: Hoeveel verdient u gemiddeld aan een koopwoning? 19% 37% 19% 15% 3% 7% < tot tot > niets, maar ook geen verlies verlies Het goedkope segment is het minst winstgevend. Het dure segment is overigens geen garantie op succes: ook in dit segment zijn corporaties actief die verlies maken op hun koopwoningen. De financiële resultaten zijn niet beter bij de corporaties die koopwoningen ontwikkelen om geld te verdienen. Meer dan 50% van deze corporaties maakt er geen winst mee. Circa 40% slaagt er wel in om minimaal winst te behalen op koopwoningen. Slechts een kleine 15% van de corporaties die graag willen verdienen aan koopwoningen boekt een resultaat boven per koopwoning. Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 12

16 5. OVERNAME KOOP- EN HUURWONINGEN VAN BOUWERS/ONTWIKKELAARS Bouwers en ontwikkelaars zijn een belangrijk acquisitiekanaal Bijna de helft van de woningcorporaties heeft in 2009 woningen overgenomen van bouwers of ontwikkelaars (zie figuur 10). In 2010 liep dit percentage licht terug naar 43%. In de huidige moeilijke marktomstandigheden willen bouwers en ontwikkelaars graag hun afzet garanderen om zo te kunnen starten met de bouw. Door een deel van de woningen aan corporaties te verkopen lukt ze dat. Ze accepteren dan wel een lagere prijs voor de woningen: een koopwoning levert bouwers en ontwikkelaars namelijk meer geld op dan een huurwoning. De bereidheid van corporaties om woningen van bouwers en ontwikkelaars over te nemen, is groot. Meer dan de helft van de corporaties die de afgelopen jaren woningen van bouwers en ontwikkelaars heeft overgenomen, verwacht in de toekomst meer woningen over te gaan nemen dan in de afgelopen paar jaar. Figuur 10: Heeft u in 2009 woningen van bouwers of ontwikkelaars overgenomen? 51% 49% ja nee Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 13

17 Het merendeel van de woningcorporaties verwacht andersom ook een toename van het aanbod van bouwers en ontwikkelaars om woningen van hen over te nemen (zie figuur 11). Figuur 11: Verwacht u dat het aanbod van bouwers en ontwikkelaars het komende jaar toeneemt? 17% 22% 61% toename verwacht afname verwacht gelijkblijvend aanbod verwacht De meeste woningen worden vervolgens door corporaties verhuurd tussen 548 en 648 per maand (zie figuur 12). De marktconforme huur van deze woningen ligt in praktijk hoger, de woningen zijn doorgaans geschikt voor de vrije sector boven 648 per maand. Wanneer corporaties er voor kiezen om de woning goedkoper te verhuren dan de daadwerkelijke waarde levert ze dat een flink verlies op. Figuur 12: In welk prijssegment verhuurt u deze woningen? 22% 22% t/m 548,18 548,19 t/m 647,53 56% vanaf 647,54 (vrije sector) Bijna de helft van de woningcorporaties hanteert een uitpondscenario voor de overgenomen woningen. Meestal wil men de woningen tien tot twintig jaar in portefeuille houden, maar 14% verkoopt de huurwoning Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 14

18 direct na vertrek van de eerste huurder (zie figuur 13). We vinden dit opvallend. Het woningbezit van corporaties is doorgaans sterk verouderd en door de uitpondstrategie van nieuwe woningen verliezen corporaties hun meest aantrekkelijke bezit. Corporaties vinden het andersom - vreemd genoeg - juist vaak lastig om afstand te doen van hun oudere en doorgaans minder aantrekkelijke woningen. Figuur 13: Strategie die woningcorporaties voor overgenomen woningen hanteren 19% gelijk aan andere huurwoningen exploiteren 35% direct uitponden na mutatie 33% 14% eerste tien tot twintig jaar verhuren en vervolgens uitponden niet bekend Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 15

19 Bij een investering in een huurwoning hanteert 41% van de corporaties een onrendabele top als belangrijkste criterium (zie figuur 14). Slechts een kwart van de corporaties die werkt met een onrendabele top hanteert een duidelijke grens. Corporaties vinden het erg lastig om een duidelijke norm te stellen bij investeringsbeslissingen. Beslissingen worden vaak ad hoc genomen en in discussies wordt per project bepaald wat de maximale onrendabele top is waar men genoegen mee neemt. 25% werkt met rendementseisen. Bij het bepalen van de rendementseis spelen prijssegment, locatie, woningtype en risicoprofiel van het project de belangrijkste rol. We verwachten dat in de toekomst meer corporaties gaan werken met rendementseisen. Figuur 14: Wat is het belangrijkste financiële criterium bij investeringen in huurwoningen? 25% 41% de onrendabele top strategie is belangrijker dan financien 20% 14% geen vaste criteria rendementseis 70% van de corporaties zegt daarnaast de toekomstige waardeontwikkeling mee te wegen in de investeringsbeslissing. We merken in praktijk dat veel corporaties hier nog weinig ervaring mee hebben. Voor het sturen op waardeontwikkeling is inzicht nodig naar welke soorten woningen op welke locaties de vraag sterk toeneemt ten opzichte van het aanbod. Ook moeten corporaties helder krijgen hoe hun huidige woningbezit eigenlijk presteert en in welke mate de onderhoudskosten van verschillende woningen oplopen ten opzichte van de huuropbrengsten. Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 16

20 Om de financiële slagkracht van corporaties op de lange termijn veilig te stellen, vinden we het verstandig dat corporaties een duidelijke visie ontwikkelen hoe ze kunnen profiteren van waardeontwikkeling in de markten waarin ze actief zijn of hoe ze waardeverliezen kunnen beperken. Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 17

21 6. TOT SLOT Aan de investeringsmonitor werkten 112 corporaties mee, ruim een kwart van alle corporaties. De verhouding tussen kleine, middelgrote en grote woningcorporaties die deelnamen is redelijk vergelijkbaar met de Nederlandse verdeling. Het belangrijkste verschil is de relatief lage respons van corporaties met minder dan woningen en de relatief hoge respons van corporaties met tot woningen (zie tabel 1). Tabel 1: Bezit woningcorporaties naar omvang Aantal huurwoningen Aantal corporaties Nederland Woningcorporaties in investeringsmonitor 2010 Aantal Percentage Aantal Percentage < % 65 58% tot % 33 29% tot % 7 6% > % 7 6% Totaal % % bron: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en Stec Groep Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 18

22 Bijlage: profiel Stec Groep Graag presenteren we ons bureau. De Stec Groep is een economisch advies- en onderzoeksbureau. We helpen onze opdrachtgevers om goede besluiten te nemen bij vragen waarbij de economische kant van vastgoed belangrijk is. Of het nu gaat om woningen, bedrijventerreinen, commercieel vastgoed of gebiedsontwikkeling. We doen marktonderzoek en we ondersteunen bij uw beleid, strategie en uitvoering. We werken voor regio s, gemeenten, woningcorporaties, provincies, ministeries, institutionele beleggers en projectontwikkelaars. De helft van onze opdrachten komt van de overheid, de andere helft van het bedrijfsleven. Deskundig, onafhankelijk, innovatief en oplossingsgericht; dat zijn onze uitgangspunten. Onze aanpak is objectief, we praten niemand naar de mond. Onze klanten vinden ons creatief en vernieuwend, zowel in inhoud als in aanpak; zo blijkt uit ons klanttevredenheidsonderzoek. Voor alles zijn we gericht op oplossingen voor de vragen die u heeft. We willen praktische resultaten boeken: u vooruit helpen. Onze klanten voeren 92% van onze adviezen uit. Met onze Stec Fabriek houden we regelmatig studiemiddagen, trainingen en andere bijeenkomsten om kennis en oplossingen met klanten en relaties uit te wisselen. Ook ontmoet u op die manier interessante mensen voor uw netwerk. U bent van harte welkom! Wij zijn gestart in Inmiddels hebben we 45 medewerkers, vooral geografen, planologen en vastgoeden planeconomen. Sinds 2007 zijn we gevestigd in Arnhem, in een mooi kantoorpand ontworpen door de architect Dudok, op loopafstand van het centraal station. Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 19

23 Klanten onder woningcorporaties In zes, zeven jaar tijd hebben we inmiddels bijna 100 corporaties als klant. Zowel kleine, middelgrote als grote en verspreid over heel Nederland. Een selectie: Beter Wonen Almelo, BrabantWonen, Clavis, De Alliantie, De Goede Woning Apeldoorn, De Sleutels, De Woonplaats, Eigen Haard, Elan Wonen, Haag Wonen, Habion, Hestia Groep, L'escaut, Portaal, Pre Wonen, Rentree, SCW Tiel, Sité, Staedion, Standvast, SWZ, Talis, TBV Wonen, Vestia, Vidomes, Vitalis, Vivare, Wherestad, Woonbedrijf ieder1, Woonplus Schiedam, Woonstede, Woonzorg Nederland, Ymere, Zayaz en Zes Kernen. Adviezen aan woningcorporaties Wij werken aan: acquisitiestrategie beoordeling planvoorraad doorlichten grondexploitaties huurbeleid maatschappelijk vastgoed markttoets nieuwbouw- en renovatieprojecten (middel)dure huur portefeuillestrategie strategie oude woonwijken strategisch voorraadbeleid verkoopbeleid wijkvisies woningmarktvisie zorgvastgoed Meer informatie? Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Bel gerust met Felix Sevenheck of Frans Wittenberg, allebei partner bij de Stec Groep. Het telefoonnummer is (026) Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen 20

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2010. Stec Groep B.V. 20 september 2011

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2010. Stec Groep B.V. 20 september 2011 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2010 Stec Groep B.V. 20 september 2011 INHOUD 1. CONCLUSIES 1 1.1 Scherpe daling investeringen in nieuwbouw koop 1 1.2 Gezocht: betaalbare woningen, maar wel nabij

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013 Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2013: VERHUURDERSHEFFING 1 3 Uitgaven verlagen 6 Inkomsten

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur

WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur WELKOM bij de training succes boeken met vrijesectorhuur Frans Wittenberg Arnhem, 27 maart 2013 even voorstellen economisch onderzoek- en adviesbureau markt en financiële kant van vastgoed wonen, commercieel

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep

Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep Start Corporaties: voor huurders met een laag inkomen. Verbeterambities en vraag naar 700+:

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

Totaal aantal STEP-aanvragen woningcorporaties van 1 juli juli 2015

Totaal aantal STEP-aanvragen woningcorporaties van 1 juli juli 2015 Dit is een overzicht van alle STEP-aanvragen ingediend door woningcorporaties via het e-loket (www.rvo.nl). RVO toetst de aanvragen na indiening op volledigheid en aan de regelingsvoorwaarden. Na deze

Nadere informatie

MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV

MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV MARKTCONFORM PROGRAMMA VOOR LAATSTE VLEKKEN IN SCHUYTGRAAF Stec Groep aan GEM Schuytgraaf CV Stec Groep B.V. Remco Lenssinck en Guido Scheerder 6 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad Registratienummer * Zaanstad \,^>S K^saff top van de Randstad Inhoud voorstel aan Raad Ons kenraerk: Z/2009/188468 Gevraagd besluit: 1. In te stemmen met het model van de afzetgarantieregeling voor bij

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Nota van B&W Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Het college van burgemeester en wethouders, Telefoon 3564 E-mail: c.krikke@haarlem.nl SO/Wonen Reg.nr.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties

Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties oplevert. Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld

De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2013 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Woningproductie zakt terug naar historisch dieptepunt van 35.000 woningen per jaar Woningnood keert terug, statistisch tekort loopt op van 2%

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt en nieuwe verhoudingen in het wonen

Trends op de woningmarkt en nieuwe verhoudingen in het wonen Trends op de woningmarkt en nieuwe verhoudingen in het wonen Peter Boelhouwer 03-11-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud In welke mate is de koopwoningmarkt hersteld? Prestatieafspraken

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

Notitie grondprijzen 2012

Notitie grondprijzen 2012 Notitie grondprijzen 2012 1 Samenvatting grondprijzen In onderstaande tabel zijn de prijzen voor het jaar 2012 samengevat. Ter vergelijking zijn de prijzen van 2011 opgenomen. De grondprijzen worden toegelicht

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen. Jaarbericht Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Verkoop sociale huurwoningen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2017 Deze tabellen en figuren horen bij het Jaarbericht

Nadere informatie

Monitor zorgvastgoedbeleggers 2014

Monitor zorgvastgoedbeleggers 2014 Monitor zorgvastgoedbeleggers 2014 Strategie, investeringen, plannen en praktijk Wie zijn de grote spelers? Waar zijn ze actief? Wat is de omvang en samenstelling van hun portefeuille? Wat is hun strategie?

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 19 maart 2013. Inleiding van vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 19 maart 2013. Inleiding van vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2013 Publicatiedatum 22 maart 2013 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.J.A. Visser van 17 oktober 2012 inzake het aantrekken van

Nadere informatie

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf VOGON Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf Samenwerking: het perspectief van de belegger Syntrus Achmea Vastgoed Ca. 14,0 miljard belegd vermogen; Ca. 1,0 miljard in het buitenland Ca. 4,0 miljard financiering

Nadere informatie

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle

1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle 1.D VERNIEUWING VAN DE STADSVERNIEUWING - na de Novelle Stadsvernieuwing Transvaal Dag van de Projectontwikkeling, 15 mei 2014 Vernieuwing van de stadsvernieuwing Willem Krzeszewski Staedion Transvaal

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam

Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam Gemeente Rotterdam Farida Aghris Congres Platform 31 25 maart 2015 Particuliere verhuur(-ders) in Rotterdam Particuliere verhuurders in Rotterdam Rotterdam in cijfers: algemeen en huursector Kansen in

Nadere informatie

Case Malburgen: Langs de Rijn (Arnhem)

Case Malburgen: Langs de Rijn (Arnhem) Case Malburgen: Langs de Rijn (Arnhem) De casus Malburgen beschrijft de aanpak van een (voormalige Vogelaar-)wijk met een fysiek en sociaaleconomisch programma. Het fysiek programma is gemengd (sociale

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie