blad voor de relaties van mitros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad voor de relaties van mitros"

Transcriptie

1 blad voor de relaties van mitros juli 2011 jaargang 13 nummer 2 interview monumenten van onschatbare waarde voor historische binnensteden de kunst van het wonen ilias boudellah achtergrond vermogen Mitros op papier sterk gegroeid artikel voor de sloop

2 inhoud In deze Mitros Forum interview 2 monumenten van onschatbare waarde voor historische binnensteden Stadsherstel Midden-Nederland (SHMN) heeft sinds 1 januari 2010 een kleine 300 monumenten van Mitros in beheer. Onderhoud, renovatie, restauratie en aankoop van monumenten vragen om specifieke expertise en vaardigheid, die SHMN kan bieden. 6 de kunst van het wonen: ilias boudellah Ilias Boudellah, geboren en getogen in Utrecht, is zanger en oprichter van de band Marock&Roll en vertelt vol energie over zijn bezigheden. 8 vermogen Mitros op papier sterk gegroeid Onlangs zijn de boekhoudregels veranderd. Mitros heeft die regels, als één van de eerste corporaties, al toegepast op de jaarrekening 2010 en het vastgoed opnieuw gewaardeerd. De woningen van Mitros blijken 1,7 miljard meer waard te zijn. Net als in voorgaande jaren gaat Mitros door met investeren in de woningportefeuille om het woongenot van huurders te vergroten. Mitros Forum is een blad voor de relaties van Mitros. Het bevat beleidsmatige, achtergrond- en opiniërende artikelen op het gebied van volkshuisvesting, aangevuld met een enkele lichtvoetiger rubriek. Het verschijnt drie keer per jaar en wordt gestuurd aan relaties en andere geïnteresseerden. Een abonnement is gratis. colofon redactie Yves Vermeulen (hoofdredacteur), saskia flesseman (bladmanager), Arian Boersma, Marianne Honkoop, Kim Roetert, Reinier Koops, Hans Worm fotografie Jasper Bel, Sebastiaan ter Burg, SHODY CAREMAN, Driejuni, Sjaak Ramakers ILLUSTRATIES Moshe Gilula, smaak ontwerpers vormgeving Koningsberger & Van Duijnhoven Grafisch Ontwerpers (Utrecht) productie Spijker Drukkerij (Buren) redactie adres Postbus 8217, 3503 RE Utrecht, Monumenten van onschatbare waarde voor historische binnensteden Stadsherstel Midden-Nederland (SHMN) heeft sinds 1 januari 2010 een kleine 300 monumenten van Mitros in beheer. Onderhoud, renovatie, restauratie en aankoop van monumenten vragen om specifieke expertise en vaardigheid, die SHMN kan bieden. Hoewel zijn financiële loopbaan anders doet vermoeden, is het Martin Boswinkel, sinds september 2010 directeur van Stadsherstel, vooral te doen om het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, zodat mensen ook in de toekomst kunnen blijven genieten van historische binnensteden. 2

3 niet te commercieel "Na jarenlang bij projectontwikkelaars, banken en beleggers te hebben gewerkt vond ik het tijd om het roer om te gooien. Van commercieel naar meer maatschappelijk. Zo belandde ik in de corporatiewereld, bij de Alliantie Amsterdam. Mijn werk daar lag dicht bij wat ik al gedaan had, namelijk het commerciële beheer van onroerend goed (kopen, verkopen en exploiteren van de vrijesector huurportefeuille en het bedrijfsmatig onroerend goed). Ongeveer 1,5 jaar na deze nieuwe afdeling te hebben opgezet, heb ik me in Amsterdam beziggehouden met de gebiedsontwikkeling van achterstandswijken. Het was even wennen, maar gelukkig bleek ik niet te commercieel voor de organisatie." M et mijn ervaring in de wereld van projectontwikkeling, beleggen en het financieren van vastgoed zou je denken dat mijn voornaamste doel is om zoveel mogelijk vastgoed te verzamelen en geld te verdienen. Maar als dat zo was, zou ik niet de juiste man op deze plek zijn. Stadsherstel Midden-Nederland streeft er juist naar het cultuurhistorisch erfgoed voor Amersfoort en Utrecht te behouden en de vitaliteit van de binnenstad te bewaken. Door gebiedsgericht te werken kunnen ook nieuwe impulsen worden gegeven aan buurten of straten. Dat is wat mij aansprak. Daarnaast heeft mijn interesse in geschiedenis en architectuur de belangstelling voor deze opgave aangewakkerd." hier komt alles samen "Natuurlijk moet je ook op die plek geld verdienen, maar de insteek is heel anders, meer maatschappelijk. Dat geld zet je bijvoorbeeld in voor de herontwikkeling van een wijk. Mijn financiële kennis en ervaring kwamen daarbij goed van pas. Op een gegeven moment heb ik eens, zonder te weten dat Fons de Backer, toen nog directeur van SHMN, weg zou gaan, te kennen gegeven dat ik wel bij SHMN zou willen werken. De Alliantie en Mitros hebben daar hun monumentenportefeuille ondergebracht. Toen ik amper twee jaar bij de Alliantie Eemvallei zat, werd ik gevraagd om Fons op te volgen. Dat was een fantastische kans. Hier komt alles voor mij samen. Mijn kerncompetenties - vastgoed beheren vanuit de financiële, beleggerskant en projectontwikkeling in combinatie met gebiedsontwikkeling." iets unieks of historisch "Monumenten zijn van onschatbare waarde voor een stad. Ze zorgen ervoor dat mensen graag in een stad wonen of verblijven. De aantrekkelijkheid van een stad wordt dan ook voor een groot deel bepaald door de monumenten. Maar wanneer is een gebouw een monument? Dat is lastig te definiëren. Deskundigen bepalen de cultuurhistorische waarde van het gebouw: heeft het pand iets unieks, een bijzonder detail, staat het op een bijzondere locatie of heeft er zich iets historisch afgespeeld? Het kan van alles zijn wat hierbij bepalend is." >> 3

4 >> culturele as "Mitros is één van de grootste monumentenbezitters in Nederland. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd. Een corporatie is er primair voor mensen met een kleine beurs en dat lijkt in tegenspraak met het wonen in een monument. Toch zijn monumenten niet altijd kapitale panden; de woningen die wij voor Mitros beheren, worden voornamelijk als sociale huurwoning verhuurd. Het zijn meestal kleine woningen. Dat brengt ons meteen bij een probleem. Want met die huurinkomsten kunnen wij ons niet bedruipen. Mogelijkheden tot restauratie en herontwikkeling zijn dan dus beperkt. We moeten het geld voor investeringen daarom ergens anders verdienen. Bijvoorbeeld galeries in opgeknapte monumenten in de Lange Nieuwstraat, die de culturele as van het museumkwartier van Utrecht moet worden. Dat levert een beetje geld op. Horeca in monumenten in de Voorstraat, met woningen erboven, levert meer op. Met deze opbrengsten kunnen we op andere plekken weer iets moois doen." vitaliteit van de buurt "Dat is nou precies het verschil met traditionele beleggers. Die kijken niet naar het sociale en maatschappelijke aspect, of naar de cultuurhistorische waarde, maar alleen naar de huurpenningen die binnenkomen. Stadsherstel kijkt naar het totale plaatje: een winkel, galerie of restaurant onder, woningen erboven, alles strak in de verf, zodat het geheel bijdraagt aan de sfeer en vitaliteit van de buurt. Op die manier willen wij de rotte plekken in de stad opknappen, trieste pandjes opkopen en er weer wat moois van maken zodat de hele buurt ervan opleeft. En wat mij betreft hoeven wij dat niet allemaal zelf te doen. Als particulieren een monument willen kopen en het zelf opknappen, prima. Zoals ik al zei, bezit is voor ons geen doel op zich." samenwerking "Maar het hebben van meerdere panden in één buurt geeft ons wel de mogelijkheid na te denken over de herontwikkeling van zo'n gebied. Bijvoorbeeld de Springweg. Misschien kunnen we daar iets voor ouderen betekenen. Samen met andere instellingen waarvan we diensten kunnen afnemen. Wij willen nadrukkelijk samenwerken met andere partijen zoals het Utrechts Monumentenfonds, Stadsherstel Utrecht en het K.F. Heinfonds." geen enorme huurverhoging "Dit alles heeft geen, zoals sommigen zullen vrezen, enorme huurverhogingen tot gevolg. Dat is ook niet mogelijk. Het gaat om veelal kleine woningen met maar weinig woningwaarderingspunten. Liberaliseren kan dus niet. Ook de huren van de vele onzelfstandige woningen kunnen we niet optrekken. Bijna alles blijft dus gewoon sociaal verhuurd." uitdaging "Onze grootste uitdagingen in Utrecht zijn het financieel rendabel maken van de woningportefeuille en het conserveren van het bezit voor de generaties na ons." < Mitros heeft ruim 300 gemeentelijke en ongeveer 250 rijksmonumenten in bezit. Van deze monumenten zijn er bijna 300 in beheer bij SHMN. Mitros is hoofdsponsor van de Utrechtse Open Monumentendag. 4

5 forum kort Mitros investeert in aanpak onrechtmatige bewoning Sinds 2010 is Mitros meer gaan investeren in de aanpak van onrechtmatige bewoning. En met succes. Onrechtmatige bewoning, het illegaal onderverhuren van een woning, wordt in steeds meer gevallen gesignaleerd en aangepakt. Dit succes is te danken aan het team van specialisten dat Mitros hiervoor heeft opgeleid en de projectmatige aanpak (controle per complex). Daarnaast speelt ook de samenwerking met de gemeente een belangrijke rol. Die levert ons de GBA-gegevens aan, die Mitros vervolgens vergelijkt met de eigen huuradministratie. Daarnaast voert de gemeente ook de controle uit op de juistheid van de gegevens van een huisvestingsvergunning. Op deze manier kan er snel en degelijk een dossieronderzoek worden gedaan. Aansluitend vindt er een huisbezoek plaats. Wordt er onrechtmatige bewoning geconstateerd, dan krijgt de huurder de mogelijkheid om de huur vrijwillig op te zeggen. Wil de huurder dit niet, dan onderneemt Mitros juridische stappen, want onrechtmatige bewoning wordt niet gelegaliseerd. Bij hele uitzonderlijke situaties kan Mitros wel de termijn waarop de (onder)huurder moet vertrekken met enkele maanden verlengen. De aanpak van onrechtmatige bewoning is van groot belang. De wachtlijst voor een woning is in Utrecht erg lang. Onrechtmatige bewoning zorgt ervoor dat mensen die recht hebben op een huurwoning nog langer moeten wachten. Daarnaast heeft onrechtmatige bewoning vaak een negatief effect op de buurt, doordat onderhuurders minder betrokken zijn bij de woonomgeving. De aanpak van onrechtmatige bewoning betekent voor Mitros ook dat woningen die bestemd zijn voor de verkoop ook daadwerkelijk verkocht kunnen worden. Vindt er onrechtmatige bewoning plaats in een woning die gesloopt gaat worden, dan worden er geen verhuiskosten vergoed. Deze huurders hebben ook geen recht op urgentie. Redenen genoeg voor Mitros om zich ook de komende tijd te blijven richten op de aanpak van onrechtmatige bewoning. < Gebiedspromotie nieuwe stijl Ineens staan ze er: van die grote billboards met blije schommelende kinderen in het groen. Of wijken krijgen ineens een nieuwe naam en bewoners krijgen een glossy wijkmagazine. Als dat gebeurt, dan is er gestart met gebiedspromotie. Activiteiten om een wijk, stad, gebied een beter imago te geven. In Utrecht zie je dat er steeds vaker voor een andere weg gekozen wordt, niet zelden op dringend verzoek van Mitros. In de Utrechtse wijk Zuilen is de afgelopen jaren veel gebeurd. Er zijn vele huizen gebouwd en opgeknapt, er is horeca, een theatercomplex, mooiere openbare ruimte. De wijk Zuilen van nu is de wijk van vijftien jaar geleden niet meer. Maar een imago is hardnekkig. Tijd om daar iets aan te doen. Maar niet met een duur bureau en niet vanuit professionals. Dit jaar gaan bewoners laten zien hoe hun wijk is. Geen droomverhalen. Ze gaan laten zien wat de wijk te bieden heeft en hoe het is om er te wonen. We gaan alleen helpen om hen het verhaal over hun wijk te laten vertellen. Bewoners zitten hierbij aan het stuur. Dit werd duidelijk toen er een logo gekozen moest worden voor de communicatie in en over de wijk. Drie bureaus maakten een logo en kozen het logo voor hun wijk. Een panel van bewoners heeft meegedacht over wat zij belangrijk vinden in de communicatie. Het komende jaar gaan we Zuilen zien en horen. Niet de communicatiebureaus, maar de bewoners. < 5

6 de kunst van het wonen Ilias Boudellah In deze rubriek laat steeds een andere kunstenaar met een van zijn kunstwerken zien wat wonen voor hem betekent. Schilders, tekenaars, beelhouwers, dichters, zangers, schrijvers en fotografen maken ons op deze wijze deelgenoot van de kunst van het wonen. Op 1 juni jl. vond in Overvecht het sloopevent Maria van Hongarijedreef plaats. Deze woningen van Mitros worden momenteel gesloopt om er een nieuw plan te realiseren. De muziek werd die avond verzorgd door de band Marock&Roll. Zanger en oprichter van de band is Ilias Boudellah (1986), geboren en getogen in Utrecht. muzikant Het interview vindt plaats in db s, een oefenstudiocomplex in Utrecht. Hij is erg enthousiast en vertelt vol energie over zijn bezigheden. Hij heeft de Nederlandse Popacademie gedaan. Deze mbo opleiding voor ondernemers in de popindustrie is opgericht in 2006 en gevestigd in db s. Marock&Roll is begin 2007 opgericht en heeft een vaste bezetting van 6 personen. Bij een live optreden wordt de groep eventueel uitgebreid met 4 strijkers, 3 backing vocals, een percussionist, een saxofonist, een zangeres en een gitarist. De eerste cd genaamd Take a look in my world is net af. Er hebben 17 mensen aan meegespeeld. ondernemer Naast muzikant is Boudellah ook (maatschappelijk) ondernemer. In 2007 is hij samen met een vriend een bedrijfje gestart: Dirty Diamond. Ze verzorgen onder andere workshops in jeugdgevangenissen en op scholen. Een voorbeeld hiervan is de Prinses Wilhelminaschool in Transwijk, een school voor geestelijk gehandicapten. Ze hebben hier percussie-, rap-, zang- en dansworkshops georganiseerd. Wat er nog in de planning ligt? Een documentaire maken! We willen op zoek naar straatmuzikanten in verschillende steden in Nederland. Met deze mensen willen we een band vormen om een album mee op te nemen. Zijn grote droom is ooit met een groot orkest en band op te treden in een theater als Carré. Eerstvolgende activiteit is echter een clip opnemen op het sloopterrein van de Maria van Hongarijedreef, de plek waar Boudellah zelf de afgelopen tijd gewoond heeft. < FOTO: JASPER BEL << ilias boudellah 6

7 7

8 achtergrond Vermogen Mitros op papier sterk gegroeid Onlangs zijn de boekhoudregels veranderd. Mitros heeft die regels, als één van de eerste corporaties, al toegepast op de jaarrekening 2010 en het vastgoed opnieuw gewaardeerd. De woningen van Mitros blijken 1,7 miljard meer waard te zijn. Net als in voorgaande jaren gaat Mitros door met investeren in de woningportefeuille om het woongenot van huurders te vergroten. 8

9 Mitros timmert stevig aan de weg. Als je om je heen kijkt in Utrecht en Nieuwegein, zie je dat er veel complexen met huurwoningen worden gerenoveerd. Als huizen zo verouderd zijn dat ze echt niet meer kunnen worden opgeknapt, gaat de schop in de grond voor nieuwbouw. Mitros neemt zijn taak als woningcorporatie uiterst serieus en investeert volop in de woningportefeuille. renoveren goedkoper dan slopen We werken er hard aan om al onze woningen aan te passen aan de eisen van de toekomst, zodat huurders lang en met plezier in hun huis kunnen wonen, zegt Rob Rötscheid. Hij is binnen de Raad van Bestuur van Mitros onder meer verantwoordelijk voor financiën. We hebben een voorkeur voor het renoveren van woningen. Renoveren is vaak goedkoper dan slopen en nieuw bouwen en bewoners hoeven niet altijd hun huis uit. Overigens hebben we ook nog een flinke nieuwbouw-ambitie. concurreren met commerciële bedrijven Voor alle plannen om bestaande woningen te verbeteren en om nieuwe huizen te bouwen is veel geld nodig. Als we de investeringen die we de komende tien jaar willen doen bij elkaar op tellen, komen we op een bedrag uit van maar liefst een miljard euro. Dat moet ergens vandaan komen, zegt Rötscheid. Zoveel geld heeft de woningcorporatie niet in kas. Om deze investeringen toch te kunnen doen moet Mitros geld lenen bij banken en andere financiers. Om al onze plannen te kunnen uitvoeren, moeten we ook de financiering regelen en aanpakken, vertelt Rötscheid. Vroeger stelde de overheid zich garant voor deze leningen, waardoor corporaties tegen gunstige voorwaarden konden lenen. Tegenwoordig is het door de regels van Brussel niet altijd mogelijk om voor al onze activiteiten een lening met gunstige voorwaarden te krijgen. Omdat er sprake is van een vrije Europese markt, moeten woningcorporaties concurreren met commerciële bedrijven in de vastgoedsector. Hulp van de overheid voor de financiering van sociale woningbouwprojecten is tot een minimum beperkt. boekhouding aanpassen We moeten dus steeds vaker de vrije markt op om geld te lenen, legt Rötscheid uit. Daarom willen we onze boekhouding aanpassen. In gesprekken met banken en andere financiers kregen we vaak te horen dat de boekhouding niet in lijn was met de rest van de vastgoedsector. Het kostte veel moeite om uit te leggen dat onze woningportefeuille eigenlijk meer waard was dan er in de boeken stond en dat het risico van banken om geld aan ons te lenen eigenlijk heel laag was. >> 9

10 >> veel verborgen waarde Begin 2011 zijn de regels aangepast en dat betekent dat Mitros nu op een andere manier mag gaan boekhouden. Vroeger moesten we ervan uitgaan dat een woning na vijftig jaar op was, zegt Rötscheid. Er stond in de boeken wat een huis had gekost. Ieder jaar schreven we op het huis af, totdat de waarde op nul stond. In de meeste gevallen is dit niet in lijn met de werkelijkheid. Als een huis goed wordt onderhouden, dan stijgt de waarde juist. Mitros had dus veel verborgen waarde, die niet uit de boekhouding naar voren kwam, omdat de woningen daarin voor een te laag bedrag stonden. Deze waarde wordt pas zichtbaar als een huurhuis vrij komt en op de vrije markt wordt verkocht. Om al deze verborgen waarde zichtbaar te maken, is Mitros per 2010 overgestapt op een nieuwe manier van boekhouden. De financiële afdeling heeft er zijn handen vol aan gehad. De afgelopen maanden hebben taxateurs een groot deel van de woningen van Mitros bekeken om opnieuw de waarde te bepalen. Met al deze gegevens zijn een nieuwe winst- en verliesrekening en een nieuwe balans opgesteld. niet handje contantje De verschillen met voorgaande jaren zijn erg groot. Zo blijkt de totale waarde van alle complexen van Mitros niet 931 miljoen te zijn, maar 2,66 miljard. Door de nieuwe manier van waardebepaling komt de verborgen waarde nu wel tot uitdrukking in de boeken. Dankzij de stelselwijziging groeit het eigen vermogen van Mitros in één klap van 192 miljoen in 2009 naar 1,996 miljard in Dit zijn enorme bedragen. Maar het is helaas niet zo dat Mitros al dit geld handje contantje binnen krijgt en direct kan investeren in verbetering van de woningen. De waardestijging vindt slechts op papier plaats. De winst komt er pas uit als Mitros zou besluiten om al zijn woningen te verkopen, maar dan zouden er geen huurwoningen meer over zijn. moeilijk te vergelijken De toename van de waarde van het vastgoed en van het eigen vermogen is dus vooral een boekhoudkundig verhaal. Toch hebben de grote veranderingen in de cijfertjes gevolgen in de dagelijkse praktijk. Banken hebben nu een beter zicht op de financiële kracht van Mitros. Financiers kunnen de financiële situatie van de corporatie beter vergelijken met anderen in de vastgoedsector. Door betere informatie kan de bank een scherper aanbod doen en kan Mitros tegen betere voorwaarden en een lager tarief geld lenen. Door de herwaardering zijn de cijfers over 2010 moeilijk te vergelijken met de jaren ervoor en ook met de komende jaren. Een jaar geleden meldde Mitros nog een verlies van 92,9 miljoen. Dat was een gevolg van grote onderhoudsinspanningen die direct ten goede komen aan het woongenot van de huurders. Volgens de oude boekhoudregels zijn dit geen rendabele investeringen, die daarom in één keer moesten worden afgeboekt. Dit was echter geen feitelijk verlies. Mitros beschouwt het juist als een goed teken dat zij zoveel heeft geïnvesteerd. flink bezig Het verlies in 2009, noch het verlies van 77 miljoen in 2010 betekenen dat het slechte jaren zijn geweest voor Mitros. Integendeel, het waren goede jaren. Mitros heeft net als in voorgaande jaren in het afgelopen seizoen veel geïnvesteerd in het onderhoud van de huurwoningen. Het ging in 2010 om een bedrag van 49,3 miljoen die is uitgegeven om het woongenot van huurders te vergroten. Voor projecten die de leefbaarheid in buurten verbeteren, is vorig jaar bijna 6 miljoen uitgetrokken. Rob Rötscheid is optimistisch over alle plannen. We moeten nog heel wat dingen in gang zetten om al onze woningen geschikt te maken voor de toekomst. Mitros is flink bezig. < 10

11 Voor de sloop De kogel is door de kerk: er wordt gesloopt. Maar voordat daadwerkelijk de sloopkogel zwaait, moet er veel gebeuren. Zelfs wanneer alle bewoners een nieuw thuis hebben gevonden, brengt de tijd tot de echte sloopwerkzaamheden vele nieuwe uitdagingen. Hoe blijft een wijk tot aan de sloop zo lang mogelijk bewoond en leefbaar. tijdelijke verhuur Als alle oorspronkelijke bewoners hun huis hebben verlaten, duurt het vaak nog een half jaar voordat de sloop echt start. Daarom worden de woningen eerst tijdelijk aan studenten verhuurd. Als de termijn om ze aan studenten te verhuren te kort wordt, neemt anti-kraak de tijdelijke verhuur over. Daarna worden woningen dichtgeplankt met stalen platen. Ook worden woningen zoveel mogelijk onklaar gemaakt, zodat ze hun aantrekkingskracht verliezen voor vandalen, inbrekers, krakers of mensen die hier toch willen slapen. inbraakpreventie Maar ook als de woningen tijdelijk bewoond zijn, moeten er veel maatregelen genomen worden. Wijkagent: Studenten hebben vaak aantrekkelijke apparatuur in huis als laptops en I-pads. Daarnaast sluiten ze deuren vaak niet goed af. Combineer dit met minder sociale controle: een paradijs voor inbrekers. Extra politiecontrole wordt op sommige bouwplaatsen aangevuld met door corporaties betaalde beveiliging en cameratoezicht. Ook voor dieven van koperen leidingen, installaties en bouwmateriaal blijken hekken rond het bouwterrein onvoldoende barrière. spelende kinderen Deze bouwhekken vormen ook een uitdaging voor de kinderen in de wijk. Maar wat een ideaal speelterrein lijkt, is in feite levensgevaarlijk. Mitros en het welzijnswerk proberen ouders goed te doordringen van het feit dat ze hun kinderen van de bouwplaatsen af moeten houden. FOTO: SHODY CAREMAN Activiteiten met scholen in de omgeving lijken een optie. Daarnaast zoeken Mitros, gemeente en welzijnswerk in de buurt naar een nieuwe plek voor jongeren, want ook een jongerenhuiskamer, hangplek en voetbalkooi verdwijnen als de bouwhekken eromheen gaan. Vandalisme en verkeer Vuilcontainers die worden neergezet als service voor verhuizende bewoners, vliegen in brand, vernielingen aan woningen en hekwerk komen voor. En grof vuil komt vaak op straat terecht. Extra inspanningen om dit soort dingen op te lossen, zijn broodnodig. Wanneer er sloop- of bouwwerkzaamheden zijn, dan is het nodig om naar het bouwverkeer te kijken. Maar ook daarvoor is de verkeerssituatie al een punt van aandacht. Vele huishoudens verhuizen gelijktijdig met auto s, busjes, aanhangers en verhuiswagens. Gefaseerd verhuizen komt naar voren als oplossing in dit project. Van wijkagent tot studentenhuisvester, van anti-kraak tot wijkwelzijnswerk, van gemeente tot aannemer. In de relatief korte periode tussen de laatste oorspronkelijke bewoner die verhuist en de eerste slag van de sloopkogel, moeten vele partijen aan de slag. < 11

12 Wijkaanpak op de schop Met de Wijkaanpak 2.0 gaat Mitros de volgende fase van de wijkaanpak in. Een aanpak niet alleen voor aandachts- of krachtwijken, maar voor alle wijken. Gedifferentieerd naar type wijk en problematiek en met focus op inzet van middelen. herijking Mitros investeerde de afgelopen jaren samen met anderen fors in de stedelijke wijken van Utrecht en Nieuwegein. Voor een aantal specifieke Utrechtse wijken is er zelfs, geëntameerd door de Rijksoverheid, de Krachtwijken-aanpak ontwikkeld: een breed spectrum van sociale, economische en fysieke projecten. Na vier jaar is het tijd voor een herijking. Er zijn succesvolle initiatieven die behouden moeten worden, maar tevens projecten die minder aansloegen. Ook blijven sommige problemen hardnekkig voortbestaan. En de economische crisis zorgt ervoor dat er beduidend minder middelen voorhanden komen. Corporaties hebben last van de crisis op de woningmarkt en forse lastenverzwaringen die de Rijksoverheid heeft gepland en gemeenten ontvangen minder geld. focus en vasthouden Dat vraagt om focussen én vasthouden. Mitros is sterk verbonden met de sociale opgave in de stadswijken van Utrecht en Nieuwegein, ook al zijn de steden verschillend. In beide steden woont zo n 20% van de mensen bij Mitros en zijn de vraagstukken op het gebied van de sociale opgave en leefbaarheid groot. Mitros moet nu helder maken welke zaken tot haar domein horen en welke tot het domein van anderen. De maatschappelijke visitatie van Mitros uit 2010 en de stakeholders maken duidelijk dat Mitros oog moet hebben voor wederkerigheid (niet alles voor bewoners willen regelen, maar iets terug vragen), vastgoedgerichtheid (koppeling van sociale aan fysieke projecten) en proportionaliteit (inzet relateren aan positie in de wijk). inzet Mitros onderscheidt drie typen wijken: prachtwijken (weinig problemen, ontwikkeling op eigen kracht), overgangswijken (ontwikkelen zich tot óf prachtwijk óf aandachtswijk) en aandachtswijk (zwakke sociaaleconomische positie, matige woningen en woonomgeving). Het type wijk gerelateerd aan een dominante of niet-dominante aanwezigheid in die wijken, bepaalt de inzet. Variërend van actief, regisserend en faciliterend tot volgend, verkennend en bescheiden. De inzet richt zich dan op de pijlers: schoon, heel en veilig, sociaal beheer en in contact zijn met bewoners, ontwikkeling en ontmoeting faciliteren en lokale verankering (=samen inzet plegen). Zo ontstaat voor elke wijk en elke problematiek een maatwerkpakket. < Op 6 juni is tijdens het Mitros Podium Wijkaanpak 2.0 hierover gedebatteerd; er is een gelijknamig Mitros Cahier verschenen dat downloadbaar is via of verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie. 12

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Congres 2013 Nieuw elan

Congres 2013 Nieuw elan Congres 2013 Nieuw elan Workshop Creëren van financiële betrokkenheid bij transformaties Eric Thelen, Ron Karssing Remco Jutstra Gemeente Amsterdam 14 november 2013 Creëren van financiële betrokkenheid

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen.

De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen. De vragenlijst correspondeert met de Toets corporaties 2003 zoals die in Access is opgenomen. 1 Nevenactiviteiten...2 1.1 Nevenactiviteit Verkoop en Beheer...2 Verkoop van woningen van derden...2 Bedrijfsverkoop...2

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Eindhoven, 12-12-2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven. T.a.v. wethouder De Heer Y.

Eindhoven, 12-12-2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven. T.a.v. wethouder De Heer Y. Eindhoven, 12-12-2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven T.a.v. wethouder De Heer Y. Torunoglu De gemeenteraad van Eindhoven Al jaren lang laat de Stichting Trudo

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

De straatondernemers. visie & business plan krimp 26 oktober 2011

De straatondernemers. visie & business plan krimp 26 oktober 2011 De straatondernemers visie & business plan krimp 26 oktober 2011 Desiree Markiet (Rochdale Projectontwikkeling) Marc Koehler (Marc Koehler Architects) Armand Paardekoper- Overman (OIII architecten) Xander

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Intentieverklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena Schilderen met Vincent REINAERDE

eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena Schilderen met Vincent REINAERDE eenvoudig eenvoudig en duidelijk Thema samenwerken Patricia knipt Stiena REINAERDE Schilderen met Vincent inhoud voorjaar 2014 3 Een sterk stel Yvonne (rechts) met Nancy Het buurtteam in Leidsche Rijn

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN Centrum helpt scholen en kinderopvang Nieuw kennis voor bouwen 20 podium maart 2012 om huisvestingszaken goed af te wikkelen centrum en renoveren Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen school besturen

Nadere informatie

The gradual makeover SOCIALE MISSIE. Constructie CONTOUR najaar 2007 31

The gradual makeover SOCIALE MISSIE. Constructie CONTOUR najaar 2007 31 The gradual makeover Voormalig minister Dekker van VROM spoorde woningbouwverenigingen in Den Haag aan om de gaten in de stad op te vullen. In de Boekhorststraat heeft Staedion hier haar eigen visie op

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep

Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep Start Corporaties: voor huurders met een laag inkomen. Verbeterambities en vraag naar 700+:

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING 1. Waarom is er geen Koopinstrument voor alle woningen die te koop staan? De koopregeling is een proef. Deze proef geldt voor huizen van eigenaarbewoners en biedt

Nadere informatie

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl De financiële legpuzzel bij herbestemmen Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl Inhoud Het probleem: leegstand in cijfers Herbestemmen Keuzes huidige eigenaar Keuzes initiatiefnemer Keuzes gemeente

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening 2 brede scholen te Appingedam, 2 oktober 2014

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening 2 brede scholen te Appingedam, 2 oktober 2014 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening 2 brede scholen te Appingedam, 2 oktober 2014 Beste dames en heren, Als Commissaris van de Koning open ik wel vaker een gebouw. Maar vandaag

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

woon beleving Woonbeleving Prettig wonen voor iedereen

woon beleving Woonbeleving Prettig wonen voor iedereen woon beleving Woonbeleving Prettig wonen voor iedereen www.mitros.nl Vitaliteit Controle Harmonie Bescherming Woonbeleving Geen enkel mens is hetzelfde. De één wil graag regelmatig een bakkie doen, terwijl

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Als eigenaar van een woning in een gebouw met meerdere eigenaren wilt u niks liever dan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Ervaringen met TMS. van Mozaïek Wonen. Ortec Finance Case Study

Ervaringen met TMS. van Mozaïek Wonen. Ortec Finance Case Study Ervaringen met TMS van Mozaïek Wonen Andre Mimpen: De grootste toegevoegde waarde tot op heden is meer inzicht. In waarde, in rendement en in informatie. Mozaïek Wonen is een middelgrote woningstichting

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E Cahier 21 01 2001 Mitros is een toonaangevende en ambitiuze woningcorporatie. Met ruim 33.000 woningen, garages en berijfspanden is zij

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur aan jongeren

Tijdelijke verhuur aan jongeren Ik voel me hier erg thuis. Tijdelijke verhuur aan jongeren Dudok Wonen verhuurt leegstaande woningen in de Bloemenbuurt tijdelijk aan jongeren. Dit is belangrijk voor de goede sfeer in de buurt en het

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Van boomgaard tot droomhuis. Binnenkijken

Van boomgaard tot droomhuis. Binnenkijken Binnenkijken Van boomgaard tot droomhuis Ruim een jaar woont Kristel van Leeuwen nu met haar gezin in hun nieuwe huis. Een bekende plek voor hen, want ze hebben eerst zes jaar in de aangrenzende boerderij

Nadere informatie

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Woningmarkt na de crisis Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Waar staan we met Nederland na de crisis? Nederlandse economie is er heel voorzichtig weer bovenop aan

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie