Samen houden we de garage veilig en schoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen houden we de garage veilig en schoon"

Transcriptie

1 Vereniging van Eigenaars 'PG complex VOC Cour' Handleiding gebruik Garage VOC COUR maart 2014 Belangrijke telefoonnummers/contactgegevens: Meldkamer garagebeheer of intercom Bank voor de Bouwnijverheid (Leonie van Ruiten) Buurtregisseur Politie (Petra Goldstein) / Bestuur VVE Garage VOC COUR Inhoud handleiding: 1. Toegang en druppels; aanvragen vervangende druppel 2. Brandveiligheid en brandmeldinstallatie 3. Gasdetectie en ventilatoren 4. Schoonmaken 5. Verkoopprocedure garageplaats/garagebox 6. Winters weer en gladheid 7. Fietsenstallingen 8. Gebruik elektra in de garage en boxen; aandrijving en beveiliging kanteldeur box 9. Plattegrond garage en toegang tot de torens 10. Overig De garage wordt gebruikt door alle bewoners van de VOC Cour. Voor het parkeren van hun auto of stallen van hun fiets. Met zoveel gebruikers is het belangrijk een aantal regels te stellen, deze zijn voorgeschreven door de splitsingsakten en aangevuld met een huishoudelijk reglement garage (zie bijlage). De garage is privé-eigendom van alle eigenaars. Met zijn allen zijn wij verantwoordelijk voor voor het schoon en veilig houden van de garage. Daar kunt u ook actief aan bijdragen. Gebruik de intercom met de meldkamer om situaties te melden die geen uitstel dulden: onveiligheid, diefstal, vernieling, ernstige vervuiling, niet-functionerend toegangssysteem, brand en rookontwikkeling. Intercom posten bevinden zich bij de ingang (aan de buitenzijde links) en bij de uitrit (aan de binnenzijde rechts) Melden via mail aan bij niet-spoedeisende zaken (bijvoorbeeld vervuiling, kapotte lampen etc). Actief optreden als eigenaar / gebruiker. Ziet u dat medegebruikers van de garage zich onbehoorlijk gedragen, dan spreekt u deze aan. Niets doen vermindert de netheid en de sociale veiligheid, ook de uwe. Meldt het voorval aan het bestuur via Camera toezicht is operationeel bij in- en uitgang van de garage, met inachtneming van de privacy regels worden de beelden indien noodzakelijk geraadpleegd. Samen houden we de garage veilig en schoon

2 1. Toegangssysteem (druppels); aanvragen vervangende druppel Elke eigenaar heeft per parkeerplek, berging of garagebox recht op één druppel. Bij de inrit links bevindt zich een scanner voor de druppel. Deze opent het hek als er ook een auto staat. Fietsen en brommers gebruiken de sleutel van hun appartementsgebouw/garage om binnen te komen. Het rechterhek gaat dan open. Let op: gebruik de toegang door de speedgates correct en verstandig. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel, schade aan uw vervoermiddel en overlast veroorzaken. Voor schade die door ondoordacht gebruik wordt veroorzaakt bent u aansprakelijk. Druppel kwijt? Indien een druppel is verloren, vermist of gestolen kan de eigenaar een vervangende druppel bestellen via een formulier op de website van de Bank voor de Bouwnijverheid. Een vervangende druppel kost 50. Zodra de formaliteiten zijn verwerkt, levert de huismeester u een nieuwe druppel. De gegevens van de oude druppel worden uit het systeem verwijderd. Indien u een oude druppel later toch terug vindt, kunt u deze inleveren bij de huismeester. De VvE betaalt voor een oude druppel 10,- terug aan de eigenaar. Huurders kunnen via hun verhuurder een vervangende druppel bestellen. Een actieve druppel kan ingeleverd worden bij de huismeester, hiervoor krijgt u 25 retour. 2. Brandveiligheid en brandmeldinstallatie De garage is voorzien van een brandmeldinstallatie, die is aangesloten op de meldkamer van de Brandweer. De brandmeldinstallatie bestaat uit een centrale unit en een groot aantal detectoren die verspreid in de hele garage zijn aangebracht, zowel in de algemene delen als in de particuliere boxen. Zodra een detector wordt geactiveerd door rook of hitte gaat een melding naar de brandweer, en naar de meldkamer van Parkeergebouwen. Meldingen worden door de brandweer volgens een vast protocol behandeld: als er niet binnen zeer korte tijd wordt gereageerd, rukt de brandweer uit. De brandmeldinstallatie is door de Brandweer beoordeeld, gecertificeerd en wordt jaarlijks gecontroleerd op juiste werking. Er is geen verbinding tussen de brandmeldinstallatie van de garage en de brandmelders in de privé appartementen in de gebouwen bovenop de garage. Brandmelders in de garageboxen De brandmelder in de garagebox geeft een lichtsignaal af. Het lichtsignaal dient van buiten door de garagedeur zichtbaar te zijn. Bij een brandmelding zal de brandweer zoeken naar een detector die oplicht. Wanneer die niet zichtbaar is van buitenaf, kan een veel grotere brand ontstaan, die veel meer schade zal brengen. Bouwkundige veranderingen moeten daarom voldoen aan de eisen. Zonodig wordt een nevenindicator geplaatst. door een gecertificeerde installateur. De kosten zijn voor de eigenaar van de box. Jaarlijks worden alle garageboxen gecontroleerd op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften. Handleiding Garage VOC COUR - januari 2014 Pagina 2

3 In de boxen mag volgens brandweervoorschrift alleen een normale hoeveelheid brandbare stoffen voor huishoudelijk gebruik worden opgeslagen. In de algemene ruimte en op parkeerplaatsen is opslag van brandbare stoffen verboden. 3. Gasdetectie en ventilatoren Er staan vier grote ventilatoren in de garage, onder Hollandia, Mauritius, Ulysses en Morgenster. Deze ventilatoren zorgen ervoor dat bij een brand de kwetsbare delen van de garage minder of niet worden beschadigd. De ventilatoren mogen niet worden afgedekt. De werking mag mag niet worden gehinderd door spullen of objecten in de buurt te plaatsen. Verder zijn in de garage op diverse plaatsen aan het plafond stuwventilatoren geplaatst. Deze zorgen voor aanvoer van verse lucht door de garage. De garage is voorzien van gasdetectoren op zo n veertig plaatsen. Het gasdetectiesysteem geeft bij een te hoge concentratie van gevaarlijke gassen een signaal af aan de stuwventilatoren. Deze zorgen dan voor een snelle aanvoer van verse lucht. Er gaat dan ook een signaleringssysteem werken. Indien de signaalborden van het gasdectectiesysteem actief zijn, moeten de waarschuwingen worden opgevolgd voor uw en andersmans veiligheid. Het kan immers ook brand zijn die u nog niet ziet! Het gasdetectie- en ventilatiesysteem is aangesloten op de brandmeldinstallatie. 5. Procedure verkoop/verhuur parkeerplaats/garagebox In de splitsingsakte staat een procedure voor verkoop van uw parkeerplaats of garagebox. In het kort: de parkeerplaats of garagebox dient eerst aangeboden te worden aan de eigenaren van de appartementen van de VOC Cour. Hiervoor dient u de verkoopgegevens van de aangeboden parkeerplaats of garagebox toe te sturen aan de contactpersoon van de Bank voor de Bouwnijverheid. Deze zorgt ervoor dat alle VOC torens de informatie kunnen verspreiden onder hun leden. Als u na 10 dagen geen reactie hebt gekregen, kunt u de parkeerplaats of garagebox extern aanbieden tegen dezelfde prijs. Als de prijs wijzigt, begint de procedure opnieuw. Deze zelfde systematiek geldt voor de verhuur van uw parkeerplaats of garagebox. 6. Schoonmaak Vier keer per jaar wordt de garage schoon gemaakt. Sterk vervuilde parkeerplaatsen dient u zelf schoon te maken of worden in opdracht van het bestuur met speciale middelen behandeld. De kosten daarvan worden doorbelast aan de betreffende eigenaar. De data van de schoonmaakacties worden bekend gemaakt op prikborden in de kelders van de torens. 7. Winters weer en gladheid De huismeester zorgt voor strooizout bij de inrit van de garage. Ook zet hij bezems en schuivers neer. Bij hevige sneeuwval moeten gebruikers er rekening mee houden dat de vloer na de inrit, ondanks de speciale anti-sliplaag, glad kan zijn; vooral fietsers moeten extra oppassen. Handleiding Garage VOC COUR - januari 2014 Pagina 3

4 Let op: wanneer de kans op ongelukken groot is, waarschuw dan de meldkamer van de parkeerbeheerder via de intercom bij inrit en uitrit. 8. Fietsenstallingen De fietsenstallingen staan ter beschikking van alle bewoners van VOC COUR. Er is speciaal ruimte voor scooters en bakfietsen onder Brederode en Bosschenhoven. Het is niet toegestaan uw fiets/scooter via de lift te vervoeren. 9. Gebruik elektra in de garage en boxen; aandrijving en beveiliging kanteldeur box De contactdozen langs het plafond van de garage zijn alleen bedoeld voor techniek en onderhoud van de garage. U kunt deze niet voor privé doeleinden gebruiken. Alle boxen zijn voorzien van een eigen elektrameter. Eens per jaar wordt het gebruik per box opgenomen. Bij een meer dan gemiddeld gebruik worden de meerkosten bij de eigenaar in rekening gebracht. Eigenaren hebben een handleidingen ontvangen voor de kanteldeur (merk Hormann) van de garagebox. Indien u bij storing hulp nodig heeft, kunt u zich wenden tot de firma Voskamp, contactpersoon Wim Cornelisse, Voor de kanteldeuren is een Anti-inbraakset voorhande, deze wordt aan de binnenzijde/aan de bovenkant van de deur aangebracht, hierdoor wordt de deur naast de twee sluitpunten aan de zijkanten ook aan de bovenzijde vastgezet. De set kost ongeveer 137 Euro, exclusief installatie. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Wim Cornelisse. 10. Verzekering De inboedel van de boxengarage is meestal onderdeel van de inboedelverzekering van uw appartement. Ga dit zo nodig na. Diefstal uit voertuigen, of van voertuigen zelf is niet door de garage verzekerd. 11. Plattegrond garage en toegang tot de woongebouwen In blauw zijn de entrees aangegeven, de in- en uitrit in groen. De toegang tot de torens kan in veel gevallen alleen met een sleutel van de eigen toren. Bij een brandmelding worden gesloten toegangsdeuren ontgrendeld en dienen als vluchtroute. Handleiding Garage VOC COUR - januari 2014 Pagina 4

5 (getoonde nummering heeft geen betekenis) Handleiding Garage VOC COUR - januari 2014 Pagina 5