Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013"

Transcriptie

1 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 20 september 2013, advocaat mr. V.P. Melens te Amsterdam, tegen SNOBBER B.V., gevestigd te Amstelveen, gedaagde, advocaat mr. S. Houben-van Geldorp te Haarlem. Partijen zullen hierna Netmerk en Snobber worden genoemd. 1. De procedure Ter terechtzitting van 1 oktober 2013 heeft Netmerk gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Snobber heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig: aan de zijde van Netmerk: [persoonsnaam 1] (directeur/ mede-aandeelhouder) en zijn broer [persoonsnaam 2] (directeur/ mede-aandeelhouder) met mr. Melens; aan de zijde van Snobber: [persoonsnaam 3]. met mr. Houben-van Geldorp. 2. De feiten 2.1. Op 22 februari 2013 is Netmerk opgericht door de besloten vennootschappen Fossick B.V. en Psychoville B.V. (hierna Psychoville). Bestuurder en aandeelhouder van Psychoville is [persoonsnaam 1]. Netmerk staat vanaf voornoemde datum ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Volgens haar statutaire doelomschrijving houdt Netmerk zich bezig met online marketing activiteiten en de exploitatie van een marketingbureau. De feitelijke activiteiten van Netmerk bestaan uit het bevorderen van de verkoop van producten en diensten van klanten door ervoor te zorgen dat de juiste boodschap wordt overgedragen aan de juiste mensen via de juiste media en methoden. Netmerk richt zich daarbij voornamelijk (maar niet uitsluitend) op het midden- en kleinbedrijf. Netmerk maakt gebruik van de domeinnaam die zij op 11 december 2012 heeft geregistreerd Snobber is een participatiemaatschappij van (de vennootschappen van) [persoonsnaam 3] en [persoonsnaam 4]. Zij voert sinds 2007 onder deze handelsnaam haar onderneming. Snobber stelt zich ten doel om- kort gezegd-goede ideeën te ontwikkelen en in goede ideeën te investeren Tot augustus 2012 was Psychoville bestuurder van Search Kings B.V. (hierna Search Kings), een onderneming die zich toelegt op online marketing en zoekmachine optimalisatie. Psychoville had 10% van de aandelen in Search Kings. De overige aandelen in Search Kings werden (onder meer) gehouden door Snobber Op 1 augustus 2012 heeft Psychoville haar managementovereenkomst met Search Kings opgezegd en heeft [persoonsnaam 1] ontslag genomen als statutair bestuurder. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop en overdracht van het aandelenbelang van Psychoville in Search Kings. 1

2 2.5. Op 7 juli 2013 heeft Snobber de domeinnaam geregistreerd. Aanvankelijk werd de bezoeker van deze domeinnaam doorgelinkt naar de website van Search Kings (www.searchkings.nl) Bij brief van 1 augustus 2013, die tevens per is verzonden, heeft de advocaat van Netmerk Search Kings meegedeeld dat zij door de in 2.5 beschreven handelwijze inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam Netmerk van Snobber en onrechtmatig heeft gehandeld. De advocaat heeft Search Kings gesommeerd het gebruik van te staken en de domeinnaam aan Netmerk over te dragen Op 1 augustus 2013 te uur heeft Snobber het woordmerk Netmerk.nl gedeponeerd bij het Benelux merkenregister onder klasse-aanduiding nummer 38: Telecommunicatie en nummer 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks-en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software In een van 5 augustus 2013 van Search Kings aan de advocaat van Netmerk staat, kennelijk in reactie op de onder 2.6 aangehaalde brief, voor zover van belang het volgende: (...) De aanleiding van uw brief ontgaat mij en mijn inziens richt u uw communicatie aan de verkeerde. (...) 2.9. Na 5 augustus 2013 is de link van naar verdwenen In augustus 2013 is de website online gezet. Thans staat op de website voor zover van belang het volgende: NETMERK.NL EEN NIEUW PROJECT VAN SNOBBER BV (... ) Over Netmerk.nl Een eerste kennismaking met het nieuwe project van Snobber BV. Welkom op de projectpagina van Netmerk.nl. Een nieuw project van Snobber BV. In 2014 zal het Netmerk project operationeel zijn. Tot die tijd kunt u op deze pagina de ontwikkelingen volgen van het Netmerk-concept Het project is ontstaan om de Nederlandse consument en het bedrijfsleven een overzicht te bieden van merken in Nederland en hoe correct of incorrect deze merken zijn. Snobber is van mening dat er op dit moment geen goed overzicht is van de correctheid van merken. (... ) Hoe beoordelen we merken De beoordeling van merken wordt gedaan middels een uniek scoremodel gebaseerd op 200 onderdelen. De onderdelen zijn gegroepeerd in 8 kerngroepen. Ieder onderdeel krijgt een weging in het scoremodel toegekend. Bijvoorbeeld: Wat een aandeelhouder vindt van het bedrijf/merk kent een lagere weging dan wat stakehouders vinden. De 8 kerngroepen kort uitgelegd. I. Merkhouder Wie is de merkhouder, wat is er bekend over het verleden van de merkhouder. Is het een bedrijf of een particulier? 2. Shareholders Wie zijn de aandeelhouders van het merk en hoe scoren zij ten opzichte van de Netmerk.nl score? Wat zijn de activiteiten van de aandeelhouders? 3. Stakeholders Wat zeggen de stakeholders over het merk? Wat is het sentiment van het merk online en offline? Hoe wordt het merk beoordeeld in testen? 4. Merkleiding Wie heeft de leiding van het merk in handen? Wat is er over de leiding bekend en hoe zij zakelijk opereren? 5. Merkzichtbaarheid Waar komen we het merk tegen en welke associaties roept dat op? 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Is het merk actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en waar blijkt dit uit? 7. Merkcommunicatie 2

3 Wat communiceert het merk en klopt deze communicatie wel? 8. Merkhistorie Hoe is het merk begonnen en waar stond het voor. Waar staat het merk vandaag voor? Wanneer is het beschikbaar Vanaf medio 2014 is het voor iedereen mogelijk merken te toetsen. Op het moment zijn we in de afrondende fase van het scoremodel. Suggesties en toevoeging voor toetsing zijn welkom tot en met 30 september Mail ons uw suggesties.(... ) Bij brief van 20 augustus 2013 heeft de advocaat van Netmerk Snobber opgeroepen om het gebruik van de handelsnaam te staken In een bericht van 22 augustus 2013 van [persoonsnaam 3] van Snobber aan de advocaat van Netmerk staat voor zover van belang het volgende: (... ) De bij Snobber BV in ontwikkeling zijnde dienst Netmerk richt zich op het bieden van een overzicht van merken in Nederland en hoe correct of incorrect deze merken zijn. Aan de hand van een uniek scoremodel wordt een waardering aan een merk toegekend. Dit scoremodel is gebaseerd op 200 onderdelen. De onderdelen zijn gegroepeerd rondom 8 kerngroepen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht wat het merk communiceert en of deze communicatie wel klopt. Wat zeggen de stakeholders over het merk? Wat is het sentiment van het merk online en offline? Hoe wordt het merk beoordeeld in testen? Voorts wordt de domeinnaam netmerk.nl door Snobber BV niet gebruikt als handelsnaam. Gelet op het voorgaande is van een inbreuk op de handelsnaam van uw cliënte dan ook geen sprake. Evenmin is de registratie en het gebruik van de domeinnaam netmerk.nl en de aanduiding van de in ontwikkeling zijnde dienst Netmerk anderszins onrechtmatig jegens uw cliënte. De door Snobber BV in ontwikkeling zijnde dienst lijkt immers in geen opzicht op de dienstverlening van uw cliënte en kan bij het publiek dan ook geen verwarring veroorzaken.(... ) Op een uitdraai van de website staat voor zover van belang het volgende: (... )Non profit projects under development: Netmerk.nl A new independent Brand index based on a unique score model. Netmerk.nl uncovers the real brands. Good or Bad, Netmerk.nl will provide the independent overview. (... ) 3. Het geschil 3.1. Netmerk vordert- samengevat- Snobber op straffe van een dwangsom te veroordelen: I het gebruik van de handelsnaam Netmerk of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden; II het gebruik van de domeinnaam te staken en gestaakt te houden; III de domeinnaam aan Netmerk ter overname aan te bieden tegen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke vergoeding, een en ander onder toepassing van artikel 3:300 van het Burgerlijk Wetboek (BW); Netmerk vordert tot slot Snobber te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ten bedrage van 6.110,71, te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten Netmerk stelt hiertoe het volgende. Snobber handelt in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Netmerk is sinds februari 2013 actief op het gebied online marketing onder de handelsnaam Netmerk. Zij gebruikt de domeinnaam Medio augustus 2013 heeft Netmerk geconstateerd dat Snobber inbreuk maakt op haar handelsnaam. Snobber heeft immers de domeinnaam geregistreerd. Netmerk kon tot haar spijt deze domeinnaam voorafgaand aan haar oprichting niet registreren omdat deze niet beschikbaar was vanwege registratie door een (onbekende) derde. Op de website worden diensten onder de naam Netmerk aangekondigd. Snobber verricht bedrijfsactiviteiten die (gedeeltelijk) overeenstemmen met en/of verwant zijn aan de bedrijfsactiviteiten van Netmerk onder een naam die gelijk is aan de handelsnaam van Netmerk. Thans is nog niet geheel duidelijk welke diensten precies op de website 3

4 worden aangeboden. Vaststaat wel dat Netmerk door Snobber als handelsnaam wordt gebruikt. Snobber en Netmerk zijn beide gevestigd te Amsterdam en hun bedrijfsactiviteiten strekken zich uit over heel Nederland. Het gevaar voor verwarring bij het publiek is derhalve aanwezig. Dit wordt vergroot doordat beide ondernemingen gemakkelijk via google te vinden zijn. Ook het gebruik van de domeinnaam is in strijd met het oudere handelsnaamrecht van Netmerk. Snobber handelt daarnaast onrechtmatig door het betreffende domein eerst door te linken naar een website van een aan haar gelieerde concurrent van Netmerk, de domeinnaam te registreren en vervolgens via deze website concurrerende activiteiten te ontplooien. Partijen zijn gewezen zakenpartners die hun samenwerking in Search Kings als gevolg van een geschil hebben beëindigd. Het uiteengaan van partijen heeft geresulteerd in het nodige juridisch getouwtrek. Het heeft er daardoor alle schijn van dat Snobber heeft gehandeld als hiervoor omschreven om Netmerk dwars te zitten Snobber voert verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Netmerk stelt zich op het standpunt dat Snobber met het gebruik van de handelsnaam Netmerk (al dan niet met de toevoeging.nl) voor haar onderneming inbreuk heeft gemaakt op de oudere handelsnaamrechten van Netmerk Voorwaarde voor het aannemen van een handelsnaaminbreuk is allereerst dat het gebruik van de betreffende naam of domeinnaam door Snobber kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of Snobber, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder de naam Netwerk of op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk (al dan niet met de toevoeging. nl) op een commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer en dat er sprake is van handelsnaamgebruik als bedoeld in de Handelsnaamwet. Zoals Snobber heeft aangevoerd, kan er vooralsnog vanuit worden gegaan dat zij de term Netmerk(.nl) slechts gebruikt ter aanduiding van een door haar nog verder te ontwikkelen project, dat eerst in 2014 operationeel zal zijn. Aannemelijk is dat zij de domeinnaam heeft geregistreerd om haar project Netmerk(.nl) een onafhankelijk platform te geven. Uit hetgeen op de website is vermeld, weergegeven bij de feiten onder 2.10, blijkt dat Snobber een project genaamd Netmerk is gestart, dat beoogt een onafhankelijke index voor bedrijven aan te bieden waaruit kan worden afgeleid hoe correct of incorrect bepaalde merken zijn. Het project is volgens de website in ontwikkeling en bevindt zich thans in de testfase. De lancering van het project is volgens de website gepland medio Op grond van de inhoud van de website en hetgeen Snobber ter toelichting daarop heeft aangevoerd kan vooralsnog niet worden aangenomen dat Snobber een winstoogmerk heeft met dit project en dat er door haar commerciële diensten worden geleverd. Het enkele feit dat Snobber met het aanbieden van een index de interesse wil opwekken van bedrijven en haar kennis op dat terrein wil tonen is in dit verband onvoldoende. Overigens is gebleken dat het project nog in ontwikkeling is en dat de raadpleegfunctie nog niet actief is, zodat ook om die reden niet van bedrijfsmatig gebruik kan worden gesproken. Vooralsnog kan ook worden aangenomen dat het relevante publiek, gezien de inhoud van de website van Snobber, de aanduiding zal begrijpen als het internetadres van een website, en niet als de aanduiding van een gelijknamige onderneming. Op de website wordt alleen een project met betrekking tot een te raadplegen index aangekondigd en worden niet direct waren of diensten aangeboden Reeds omdat niet aannemelijk is geworden dat Snobber onder de naam Netmerk(.nl) en de domeinnaam op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer, kan van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Netmerk geen sprake zijn. 4

5 4.4. Netmerk stelt zich vervolgens op het standpunt dat Snobber onrechtmatig heeft gehandeld door op haar website bezoekers door te laten linken naar de website Hiermee wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze domeinnamen betrekking hebben op activiteiten van Netmerk, aldus Netmerk Voorop staat dat het doorlinken naar de website al geruime tijd is gestaakt en het doorlinken reeds daarom thans niet meer als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Volgens Snobber heeft zij de website om praktische redenen voor korte tijd op de website van Search Kings gestald en had zij nooit de bedoeling om het project Netwerk door Search Kings te laten ontwikkelen. Dit project past ook niet in de activiteiten van Search Kings, aldus Snobber. Gelet op deze door Snobber gegeven toelichting wordt ook niet aannemelijk geacht dat Snobber kwalijke bijbedoelingen heeft gehad met het (gedurende korte tijd) doorlinken van naar de website van Search Kings Evenmin is aannemelijk geworden dat Snobber te kwader trouw de domeinnaam heeft laten registreren. Snobber heeft aangevoerd dat zij een domeinnaam wilde die zou aansluiten op haar project en dat zij dacht dat hieraan zou worden voldaan als de term goedmerk of netmerk in de domeinnaam kon worden opgenomen. Hierover werd al geruime tijd binnen haar onderneming gebrainstormd. De domeinnaam goedmerk.nl was al vergeven, maar netmerk.nl bleek te zijn vrijgekomen. Met het feit dat in februari 2013 Netmerk was opgericht was zij totdat zij in augustus 2013 door de advocaat van Netmerk werd benaderd niet bekend, aldus Snobber. De voorzieningenrechter volgt het standpunt van Snobber dat met toepassing van het principe first filed, first served Snobber de domeinnaam rechtmatig heeft verkregen. Hetgeen Snobber hierover heeft aangevoerd, komt niet onaannemelijk voor. Snobber was na het vrijkomen van deze domeinnaam de eerste die de domeinnaam heeft geclaimd. Niet is gebleken dat Snobber, terwijl zij wist dat Netmerk interesse had voor de domeinnaam de domeinnaam heeft bemachtigd om Netmerk dwars te zitten. Er zijn geen aanwijzingen dat Snobber toentertijd op de hoogte was van de wens van Netmerk om deze domeinnaam te verkrijgen en Snobber had een eigen belang bij het verkrijgen van deze domeinnaam omdat deze goed aansluit bij haar project Netmerk heeft nog gesteld dat Snobber alles doet om haar tegen te werken en dat Snobber helemaal niet van plan was om een project op te zetten over nette merken. Dit volgt volgens Snobber ook uit de omstandigheid dat Snobber het woordmerk netmerk.nl op 1 augustus 2013 om uur heeft geregistreerd, ongeveer een uur nadat Snobber de onder 2.6 vermelde sommatiebrief had ontvangen. Dit wijst er volgens Netmerk op dat het enige doel van Snobber is om Netmerk dwars te zitten. Dat het project van Snobber niet serieus is en achteraf is bedacht, is vooralsnog niet aannemelijk. De website van Snobber oogt serieus en op de zitting heeft N de indruk gewekt wel degelijk met het project bezig te zijn. Snobber heeft overigens betwist dat er een verband bestaat tussen de onder 2.6 vermelde sommatiebrief en de registratie van het woordmerk netmerk.nl. N heeft ter zitting verklaard dat hij de sommatiebrief pas na het tijdstip van registratie heeft ontvangen. Wat daarvan ook zij, aannemelijk is dat, zoals Snobber heeft betoogd, de registratie van het woordmerk in ieder geval al eerder in gang was gezet dan op het moment dat Snobber kennis heeft genomen van de sommatiebrief. Hieruit kan dan ook niet worden afgeleid dat Snobber het woordmerk heeft geregistreerd om Netmerk dwars te zitten Netmerk heeft tot slot nog aangevoerd dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk(nl) bewust verwarring heeft gecreëerd om potentiële klanten van Netmerk weg te lokken. Daarvan is vooralsnog onvoldoende gebleken. Netmerk houdt zich niet bezig met het beoordelen van merken op de wijze zoals Snobber dat voornemens is om te gaan doen. Uit de inhoud van haar website en uit haar statutaire doelomschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Netmerk zich richt op online marketing, waarbij het gaat om het aanbieden van commerciële diensten. Bij Snobber omvat het project Netmerk het aanbieden van een index zonder winstoogmerk. Het gaat derhalve niet om concurrerende producten zodat verwarringsgevaar vooralsnog niet aanwezig lijkt te zijn. Van onrechtmatig 5

6 handelen door het gebruik van de term Netmerk(nl) voor haar project lijkt dan ook vooralsnog geen sprake te zijn Netmerk zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Snobber heeft veroordeling van Netmerk gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van afgerond 4.416,22 (50% van 8.832,45). Het gaat hier om de kosten die samenhangen met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden toegewezen voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Nu een tarief van 6.000,00 geldt voor een eenvoudig kort geding komt dit bedrag niet onredelijk voor. Voor de vordering gegrond op onrechtmatige daad vordert Snobber een bedrag gelijk aan het normale liquidatietarief van 816,00. Dit bedrag zal ook worden toegewezen. In totaal gaat het dan om een bedrag van 5.232,22. De vordering zal dan ook tot voornoemd bedrag worden toegewezen Netmerk zal inclusief de andere kosten aan de zijde van Snobber in totaal in de navolgende proceskosten worden veroordeeld. -griffierecht 589,00 -salaris advocaat 5.232,22 Totaal 5.821,22 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen, 5.2. veroordeelt Netmerk in de proceskosten, aan de zijde van Snobber tot op heden begroot op 5.821,22, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 oktober Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 6