Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2]."

Transcriptie

1 Educatiepartner gedaagden DomJur Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: / KG ZA 10-5 Datum: Vonnis in kort geding van 11 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDUCATIEPARTNER DOETINCHEM B.V., gevestigd te Doetinchem, eiseres, advocaat mr. H.M. Korthuis te Doetinchem, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde1], gevestigd te [vest./woonplaats], gedaagde, 2. [gedaagde2], wonende te [vest./woonplaats], gedaagde, advocaat mr. H.V.D. Kuiper te Nijmegen. Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2]. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding met producties - de producties van [gedaagden] - de mondelinge behandeling - de pleitnota van ED, tevens houdende vermeerdering en vermindering van eis - de pleitnota van [gedaagden] Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. ED houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder meer bezig met de ontwikkeling van opleidingsprogramma s en cursusmaterialen en de exploitatie van een opleidingscentrum. Zij exploiteert onder de handelsnaam [handelsnaam] een onderneming die diverse opleidingen aanbiedt op het gebied van design en styling. De homepage van de website site].nl vermeldt in dit verband onder meer het volgende, zo blijkt uit een in het geding gebrachte uitdraai daarvan: De opleiding Binnenhuisarchitectuur, opleiding Interieurstyling, opleiding Projectarchitectuur, opleiding Interieurdesigner en opleiding Lifestyle adviseur zijn geclusterd in de [naam] en worden uitgevoerd door DOC Stap. Tevens worden hierin workshops verzorgd. Dit doen wij op onze vaste leslocaties in Doetinchem, Enschede, Amsterdam, Rotterdam, Drachten, Breda en Utrecht ED voert sinds 22 oktober 2008 de hiervoor genoemde handelsnaam [handelsnaam]. Zij is voorts sinds 22 oktober 2008 rechthebbende op de reeds genoemde domeinnaam site].nl [gedaagde1] houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met het uitoefenen van een opleidingsinstituut voor beroepsgerichte

2 opleidingen. Blijkens een door ED in het geding gebrachte uitdraai van de website van [gedaagde1], site].nl, biedt zij onder de noemer studiegids 1, Creatieve opleidingen en cursussen onder meer de volgende opleidingen aan: Beroepsopleiding Interieurdesigner/binnenhuisarchitectuur, Vakopleiding Binnenhuisarchitectuur, Vakopleiding Interieurstyling, Vakopleiding Projectarchitectuur en Beroepsopleiding Verkoopstylist(e) / Lifestyle-adviseur. [gedaagde2] is directeur van [gedaagde1] Op 17 november 2009 heeft ED geconstateerd dat [gedaagde1] gebruik maakt van de domeinnamen site].eu en site].com. Deze domeinnamen zijn doorgelinkt naar de domeinnaam site].nl. Eerstgenoemde domeinnaam is op 14 januari 2009 geregistreerd op naam van [gedaagde1], de tweede domeinnaam op 14 januari 2009 op naam van [gedaagde2] ED heeft [gedaagde1] bij brief van 17 november 2009 gesommeerd de links van de hiervoor genoemde domeinnamen naar site].nl per direct te verwijderen en de domeinnamen over te dragen aan ED Op 19 november 2009 heeft [gedaagde2] namens [gedaagde1] een wijzigingsformulier Ondernemings- en vestigingsgegevens ingediend bij de Kamer van Koophandel, welke op 23 november 2009 door de Kamer van Koophandel is ontvangen en ingeschreven. Ingevolge dit formulier heeft [gedaagde1] de volgende handelsnamen toegevoegd aan haar statutaire naam: [naam site], [naam site] nederland, [naam site] nederland en [naam site].nl Naast de onder 2.4 genoemde domeinnamen zijn de volgende domeinnamen geregistreerd: - site].nl op 18 februari 2009 op naam van [gedaagde1], - site].eu op 19 februari 2009 op naam van [gedaagde1], - site].com op 19 februari 2009 op naam van [gedaagde2], - site]nederland.nl op 19 november 2009 op naam van [gedaagde1], - site]nederland.eu op 19 november 2009 op naam [gedaagde2], - site]nederland.com op 4 januari 2010 op naam [gedaagde2], - site]nederland.nl op 19 november 2009 op naam [gedaagde2], - site]nederland.eu op 19 november 2009 op naam [gedaagde2], - site]nederland.com op 4 januari 2010 op naam [gedaagde2] Bij brief van 11 december 2009 heeft ED [gedaagden] via haar advocaat gesommeerd de vier aanvullende handelsnamen voor 16 december 2009 te schrappen uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft ED [gedaagden] verzocht alle domeinen waarin [naam site] of soortgelijke handelsnamen voorkomen aan ED over te dragen ED heeft ten slotte op 22 december 2009 [gedaagde1] nogmaals aangeschreven en geëist dat - kort gezegd - iedere link naar de website site].nl vanaf de hiervoor genoemde domeinnamen wordt verwijderd en dat eventuele nieuwe of bestaande websites of andere reclame-uitingen die verwijzen naar de handelsnaam [handelsnaam] worden gestaakt of verwijderd In de periode van 8 januari 2010 tot en met 14 januari 2010 heeft [gedaagde2] namens [gedaagde1] een drietal wijzigingsformulieren Ondernemings- en vestigingsgegevens ingediend bij de Kamer van Koophandel. Ingevolge deze formulieren heeft [gedaagde1] de volgende handelsnamen toegevoegd aan haar statutaire naam: nederlandse [naam site], nederlandse [naam site], interieur en stylingacademie, interieur en stylingacademy, [naam site] [naam site], [naam site] [naam site], [naam site] [naam site], [naam site] [naam site], interieur en stylingacademie nederland, interieur en stylingacademy nederland, nederlandse interieur en stylingacademie en nederlandse interieur en stylingacademy ED heeft stukken in het geding gebracht, waaruit blijkt dat [gedaagden] in de periode van 4 januari 2010 tot en met 15 januari 2010 nog een 26-tal.nl-domeinnamen, een 25-tal.com-domeinnamen en een 28-tal.eu-domeinnamen heeft geregistreerd, waarvan de woorden interieur academie, of een verbuiging daarvan, deel uitmaken.

3 3. Het geschil 3.1. ED vordert na vermeerdering en vermindering van eis en telkens op straffe van een dwangsom dat: A. [gedaagden] wordt verboden om nadat twee dagen na betekening van dit vonnis zijn verstreken het onderdeel Interieuracademie, althans soortgelijke aanduidingen, waaronder maar niet beperkt tot de handelsnamen genummerd 1 tot en met 17 als genoemd in bijlage 4 van de pleitnota als handelsnaam te voeren, B. [gedaagde1] wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de Kamer van Koophandel te verzoeken om de inschrijving van de handelsnamen als vermeld in bijlage 4 van de pleitnota onder 1 tot en met 17 door te halen, onder verzending van bewijsstukken van dat verzoek op de dag dat het verzoek aan de Kamer van Koophandel wordt verricht, C. [gedaagden] wordt verboden om binnen één dag na betekening van dit vonnis domeinnamen te registreren in welke vorm dan ook, waarin het element [naam site], [naam site], interacademie, interieur academie of interieur academy of soortgelijke elementen voorkomen, D. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen één dag na betekening van dit vonnis de link tussen site].nl en - [naam site].nl, - [naam site]nederland.nl, - [naam site]nederland.eu, - [naam site]nederland.nl, - site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van bijlage 1 van de pleitnota, 1 tot en met 25 van bijlage 2 van de pleitnota en 1 tot en met 28 van bijlage 3 van de pleitnota te verbreken en verbroken te houden, E. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen één dag na betekening van dit vonnis te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met het internetadres: - site].nl, - site]nederland.nl, - [naam site]nederland.eu, - site]nederland.nl, - site]nederland.com, alsmede van de internetadressen als genoemd in 1 tot en met 26 van bijlage 1 van de pleitnota, 1 tot en met 25 van bijlage 2 van de pleitnota en 1 tot en met 28 van bijlage 3 van de pleitnota of soortgelijke internetadressen wordt gereroute naar de website van ED met het internetadres site].nl, F. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam: - [naam site].nl, - site]mv.eu,

4 - site]nederland.nl, - site]nederland.eu, - http.//www. [naam site]nederland.nl, - site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van bijlage 1 van de pleitnota, 1 tot en met 25 van bijlage 2 van de pleitnota, alsmede 1 tot en met 28 van bijlage 3 van de pleitnota te staken en gestaakt te houden, G. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen site].nl, site]nederland.nl en site]nederland.nl aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2] wordt bevolen alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van deze te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten, H. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen 1 tot en met 26 als genoemd in bijlage 1 van de pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, bijvoorbeeld door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten, I. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen site].nl, site]nederland.nl en site]nederland.nl aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te maken kosten, J. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinen 1 tot en met 25 als genoemd in bijlage 2 van de pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te maken kosten, K. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen site].eu, site].eu, [naam site]nederland.eu en site]nederland.eu aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover

5 noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagden] van [gedaagde2], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken kosten, L. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis, de domeinnamen 1 tot en met 28 als genoemd in bijlage 3 van de pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken kosten, M. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt verboden om nadat twee dagen na betekening van dit vonnis zijn verstreken het onderdeel Interieuracademie, althans soortgelijke aanduidingen, waaronder maar niet beperkt tot de handelsnamen genummerd 1 tot en met 17 als genoemd in bijlage 4 van de pleitnota, als metatag en/of adword te gebruiken en te linken naar hoofddomeinen, Voorts vordert ED dat: N. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt bepaald op zes maanden, voor zover het betreft de vorderingen van ED jegens [gedaagde1], gebaseerd op de Handelsnaamwet (Hnw), althans ten aanzien van alle vorderingen jegens [gedaagden], O. [gedaagde1] en [gedaagde2] hoofdelijk worden veroordeeld in de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand ingevolge artikel 1019h Rv, te weten 6.615,79 exclusief btw ED legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. [gedaagden] maakt door het gebruik van de hiervoor genoemde handelsnamen en domeinnamen inbreuk op de oudere handelsnaam van ED ([handelsnaam]) en de domeinnaam site].nl. Zij wijken namelijk niet of slechts in ondergeschikte mate af van de handelsnaam van ED. Verder drijft zowel ED als [gedaagden] een opleidingsinstituut waarbinnen onder de naam [naam site] creatieve opleidingen worden aangeboden en gedoceerd, zodat de aard van de ondernemingen gelijksoortig of overlappend is. Bovendien zijn de hoofdvestigingen op korte afstand van elkaar in de provincie Gelderland gevestigd en geven beide partijen cursussen door het hele land. Ten slotte zijn beide ondernemingen voor zowel docenten als klanten bereikbaar via internet. Zij richten zich dus op hetzelfde publiek. Als gevolg van een en ander is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. [gedaagden] handelt dan ook in strijd met artikel 5 Hnw. Daarnaast handelt [gedaagden] onrechtmatig jegens ED. Door zich onder de handelsnaam van ED te positioneren op internet sticht men verwarring en kunnen servers op internet die op zoek zijn naar een opleiding die door ED wordt gegeven uiteindelijk terechtkomen bij [gedaagden]. Laatstgenoemde trekt volgens ED dan ook profijt uit de wervende kracht die uitgaat van de handelsnaam [handelsnaam] en de wijze waarop deze naam in de markt is gezet. [gedaagde2] handelt bovendien onrechtmatig door inbreukmakende domeinnamen aan te houden en door te linken naar site].nl [gedaagden] voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde handelsnaaminbreuk van [gedaagden] een voortdurend karakter heeft. [gedaagden] heeft het spoedeisend belang ook niet betwist Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd

6 werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is Voornoemd artikel biedt de houder van een handelsnaam derhalve alleen bescherming tegen een (verwarringwekkende) handelsnaam van een derde. Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende aannemelijk geworden dat [gedaagden] een of meer namen zoals genoemd in 2.6 en 2.10 naar het publiek toe gebruikt als aanduiding van haar onderneming. ED heeft in dit verband slechts een uitdraai van de website van [gedaagden] in het geding gebracht. Daaruit blijkt echter op geen enkele wijze dat [gedaagden] een andere handelsnaam voert dan [gedaagden]. Het feit dat [gedaagden] verschillenden handelsnamen heeft ingeschreven in het handelsregister is in dit verband niet van doorslaggevend belang. Voor de grote hoeveelheid domeinnamen die [gedaagden] heeft geregistreerd (zie 2.4, 2.7 en 2.11) geldt hetzelfde. Vooralsnog is niet gebleken dat [gedaagden] onder die namen deelneemt aan het handelsverkeer. De gewraakte domeinnamen worden door [gedaagden] slechts gebruikt - zo staat tussen partijen vast - voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website, site].nl. Zij corresponderen niet met een eigen website en hebben als zodanig dan ook geen bedrijfsmatig karakter. Het kennelijke oogmerk van [gedaagden] bij het doorlinken is om via de geregistreerde domeinnamen zogenaamde traffic te generen naar haar eigen website site].nl. Dit doorlinken is voorshands evenwel onvoldoende om gebruik als handelsnaam aan te nemen. Dit betekent dan ook dat de vorderingen van ED niet op grond van het handelsnaamrecht kunnen worden toegewezen ED heeft ook gesteld dat de handelwijze van [gedaagden] onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Uitgangspunt bij beantwoording van de vraag of dit het geval is, is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter echter voorshands van oordeel dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst (het aanbieden van cursussen en opleidingen). De geregistreerde domeinnamen van [gedaagden] en de domeinnaam/handelsnaam van ED, respectievelijk site].nl en [handelsnaam] wijken namelijk in (zeer) geringe mate van elkaar af. In alle domeinnamen van [gedaagden] komen de woorden interieur en academie voor. Dat [gedaagden] in een aantal gevallen academy in plaats van academie gebruikt, is niet relevant, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen beide woorden. Slechts de laatste letter van het woord academy wijkt af van de laatste twee letters van het woord academie. Ook de door [gedaagden] gebruikte - louter beschrijvende - toevoegingen Nederland en/of styling maken de overeenstemmende totaalindruk niet anders, omdat het bestanddeel [naam site] het meest in het oog springende bestanddeel is. De verwarring bestaat hierin dat iemand die geïnteresseerd is in een opleiding van ED op het gebied van design en styling via een van de domeinnamen van [gedaagden] kan belanden op de website van [gedaagden]. Deze verwarring is nodeloos omdat [gedaagden] geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit, zoals hiervoor reeds is overwogen, enkel met het doel om traffic te generen naar haar eigen website site].nl. Bovendien is er geen noodzaak voor [gedaagden] om het bestanddeel [naam site] in haar domeinnamen op te nemen, nu niet is gebleken dat [gedaagden] op geen enkele andere wijze de door haar georganiseerde cursussen/opleidingen onder de aandacht van het publiek kan brengen. ED heeft onweersproken gesteld dat zij alleen over het jaar 2009 minimaal ,00 aan omzet heeft gegenereerd met cursussen van Interieuracademie. Vooralsnog kan dan ook worden aangenomen dat [gedaagden] met het op de geschetste wijze binnenhalen van geïnteresseerden op onrechtmatige wijze profiteert van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van ED. De voorzieningenrechter wijst er ten slotte nog op dat [gedaagden] verreweg de meeste domeinnamen heeft geregistreerd nádat zij door ED was gesommeerd om alle domeinnamen waarin [naam site] of soortgelijke handelsnamen

7 voorkomen aan ED over te dragen en iedere link naar de website site].nl vanaf de verschillende domeinnamen te verwijderen Het gevorderde onder 3.1 sub A ziet - kort gezegd - op een verbod om het onderdeel Interieuracademie als handelsnaam te voeren. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is onvoldoende aannemelijk geworden dat [gedaagden] naar buiten toe een andere handelsnaam gebruikt dan [gedaagden]. Dat dit in de (nabije) toekomst anders zal zijn, is niet aannemelijk geworden. Het enkel ingeschreven houden van verschillende namen als handelsnaam in het handelsregister is daarvoor onvoldoende. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Het gevorderde onder 3.1 sub B zal wel worden toegewezen. Voorshands geoordeeld bestaat er voor [gedaagden] geen enkele noodzaak om de bewuste handelsnamen ingeschreven te houden in het handelsregister, nu zij slechts onder de handelsnaam [gedaagden] deelneemt aan het handelsverkeer. Bovendien gebruikt zij deze handelsnamen op onrechtmatige wijze in haar domeinnamen. De overige vorderingen zien op het onrechtmatig gebruik van de verschillende domeinnamen en kunnen derhalve worden toegewezen, op de wijze zoals hierna is aangegeven. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om ten aanzien van de toe te wijzen vorderingen één gelijkluidende dwangsom op te leggen, welke zal worden gematigd en gemaximeerd, een en ander zoals hierna is aangegeven Voor het bepalen van een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bestaat geen aanleiding, omdat de vorderingen van ED niet op grond van de Handelsnaamwet worden toegewezen [gedaagde1] en [gedaagde2] zullen hoofdelijk als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat de vorderingen van ED worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW is er geen aanleiding de daadwerkelijk gemaakte kosten in de zin van artikel 1019h Rv toe te wijzen. De kosten worden toegewezen overeenkomstig het gebruikelijke liquidatietarief. De kosten aan de zijde van ED worden derhalve begroot op: - dagvaarding 73,89 - vast recht 316,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal 1.205,89 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis de Kamer van Koophandel te verzoeken de inschrijving van de handelsnamen, als vermeld in de aan dit vonnis gehechte bijlage 4 bij pleitnota onder 1 tot en met 17, door te halen, onder verzending van bewijsstukken van dat verzoek op de dag dat het verzoek aan de Kamer van Koophandel wordt verricht, 5.2. verbiedt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis domeinnamen te registreren in welke vorm dan ook, waarin het element [naam site], [naam site], interacademie, interieur academie of interieur academy of soortgelijke elementen voorkomen, 5.3. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis de link tussen site].nl en - [naam site].nl, - [naam site]nederland.nl, - [naam site]nederland.eu,

8 - [naam site]nederland.nl, - site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 1 bij pleitnota, 1 tot en met 25 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 2 bij pleitnota en 1 tot en met 28 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 3 bij pleitnota, te verbreken en verbroken te houden, 5.4. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met het internetadres: - site].nl, - site]nederland.nl, - [naam site]nederland.eu, - site]nederland.nl, - site]nederland.com, alsmede van de internetadressen als genoemd in 1 tot en met 26 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 1 bij pleitnota, 1 tot en met 25 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 2 bij pleitnota en 1 tot en met 28 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 3 bij pleitnota of soortgelijke internetadressen wordt gereroute naar de website van ED met het internetadres site].nl, totdat uitvoering is gegeven aan het in 5.6 tot en met 5.11 bepaalde, 5.5. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam: - [naam site].nl, - site]nederland.nl, - site]nederland.eu, - http.//www. [naam site]nederland. nl, - site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 1 bij pleitnota, 1 tot en met 25 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 2 bij pleitnota, alsmede 1 tot en met 28 van de aan dit vonnis gehechte bijlage 3 bij pleitnota te staken en gestaakt te houden, totdat uitvoering is gegeven aan het in 5.6 tot en met 5.11 bepaalde, 5.6. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen site].nl, site]- nederland.nl en site]nederland.nl aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van deze te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten, 5.7. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen 1 tot en met 26 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte bijlage 1 bij pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor

9 registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, bijvoorbeeld door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten, 5.8. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen site].com, site]- nederland.com en site]nederland.com aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te maken kosten, 5.9. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinen 1 tot en met 25 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte bijlage 2 bij pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te maken kosten, beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen site].eu, site].eu, site]nederland.eu en site]nederland.eu aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken kosten, beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen 1 tot en met 28 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte bijlage 3 bij pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken kosten, verbiedt [gedaagden] om nadat vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis zijn verstreken het onderdeel Interieuracademie, althans soortgelijke aanduidingen, waaronder maar niet beperkt tot de handelsnamen genummerd 1 tot en met 17 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte bijlage 4 bij pleitnota, als metatag en/of adword te gebruiken en te linken naar hoofddomeinen, bepaalt dat [gedaagden] voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met een of meer bepalingen onder 5.1 tot en met 5.12, aan ED een dwangsom verbeurt van 1.000,00, tot een maximum van ,00,

10 5.14. veroordeelt [gedaagde1] en [gedaagde2] hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de ander daardoor zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van ED tot op heden begroot op 1.205,89, verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, weigert het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 11 februari Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit. Switch automatisering - Switchit DomJur 2010-579 Rechtbank Arnhem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182 Datum: 12-04-2010 Vonnis in kort geding van 12 april 2010 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016 Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur 2016-1198 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/607461 / KG ZA 16-515 Datum: 8 juni 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder firma

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5981

ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 ECLI:NL:RBAMS:2017:5981 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer C/13/631538 / KG ZA 17-737 FB/MV Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen.

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen. Darkraver DomJur 2007-315 Rechtbank Groningen Zaaknummer / rolnummer: 93170 / KG ZA 07-109 Datum 20 april 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden.

Partijen zullen hierna Prevent Brandbeveiliging en Fire Prevent genoemd worden. Prevent Brandbeveiliging Fire Prevent DomJur 2011-780 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 218500 / KG ZA 11-366 Datum: 29 september 2011 Vonnis in kort geding van 29 september 2011 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 348952 / KG ZA 09-1325 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJK INSTITUUT

Nadere informatie

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed.

Zij gebruikt of gebruikte dit logo ook zonder de toevoeging van de letters ed. Energie Consuling Nederland Kobespa Service DomJur 2010-606 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 200972 / KG ZA 10-347 Datum:06-07-2010 Vonnis in kort geding van 6 juli 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Test & Drive c.s. en anderzijds [gedaagde] genoemd worden. Test & Drive V.O.F. Autorijschool [persoonsnaam] DomJur 2013-950 Rechtbank Noord-Holland Zaak-/rolnummer: C/15/200174 / KG ZA 13-48 Datum: 12 maart 2013 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma TEST

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V.

Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. Fact Financial Services B.V. Fact Accountants & Adviseurs B.V. DomJur 2014-1030 Rechtbank Amsterdam Zaak-/Rolnummer: C/13/555112 / KG ZA 13-1469 CB/MV Datum: 21 januari 2014 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141

Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141 Zonwering-Lochem [Persoonsnaam] Zonwering DomJur 2015-1141 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/284384 / KG ZA 15-262 Datum: 13 juli 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 Pres. Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 361/2001 AD Datum: 08-11-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden. Hunink en Holtrigter - Holtrigter DomJur 2007-310 Rechtbank Zutphen, voorzieningenrechter Rolnummer: 83657 / KG ZA 07-35 Datum 2 maart 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.2. [eiseres] heeft haar onderneming op 14 mei 2001 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder de naam City Spa.

2.2. [eiseres] heeft haar onderneming op 14 mei 2001 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder de naam City Spa. City Spa City Spa Amsterdam DomJur 2011-631 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 469384 / KG ZA 10-1669 WT/JS Datum: 12-10-2010 Vonnis in kort geding van 12 oktober 2010 in de zaak van [eiseres], handelend

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van:

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: Fietsdienst Komeet Fietskoerier DomJur 2004-211 Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november 2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de stichting Stichting

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

[eiser], wonende te [woonplaats], eiser, procureur mr. A. Volkerink-de Boer, advocaat mr. B.V. Metsemakers-de Jong te Utrecht,

[eiser], wonende te [woonplaats], eiser, procureur mr. A. Volkerink-de Boer, advocaat mr. B.V. Metsemakers-de Jong te Utrecht, Fietsen.123 Fietsen123 DomJur 2004-205 Rechtbank Zwolle-Lelystad, voorzieningenrechter Rolnummer: 98787 / KG ZA 04-293 Datum: 28 juli 2004 Vonnis in de zaak, aanhangig tussen: [eiser], wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Gelredome - Servicetarget DomJur

Gelredome - Servicetarget DomJur Gelredome - Servicetarget DomJur 2008-439 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 173831 / KG ZA 08-509 Datum uitspraak: 26 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

BIQ BIC Architecten DomJur Rechtbank Maastricht Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 24 november 2011

BIQ BIC Architecten DomJur Rechtbank Maastricht Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 24 november 2011 BIQ BIC Architecten DomJur 2011-796 Rechtbank Maastricht Zaak-/rolnummer: 165622 / KG ZA 11-456 Datum: 24 november 2011 Vonnis in kort geding van 24 november 2011 in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091

BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 BKR BKR Bedrijven DomJur 2014-1091 Rechtbank Noord Holland Zaak-/rolnummer: C/15/214088 / KG ZA 14-242 Datum: 15 juli 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATE,

Nadere informatie

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon.

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon. Koophuis Visiemakelaars DomJur 2006-281 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 101619 / KG ZA 04-442 Datum: 8 november 2004 Uitspraak in de zaak, aanhangig tussen: en de besloten vennootschap KOOPHUIS

Nadere informatie

Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V.

Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V. Projectfabriek.com de Projectenfabriek B.V. DomJur 2010-552 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 410962 / KG ZA 08-2021 WT/RV Datum: 11-12-2008 Vonnis in kort geding van 11 december 2008 in de zaak van

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur.

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Medi Lease Econocom DomJur 2007-321 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 227122 / KG ZA 07-209 Datum 13 april 2007 Uitspraak in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort. Chip4power DomJur 2011-783 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172 Datum: 1 juni 2011 Vonnis in kort geding van 1 juni 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden. Spakenburg Paling Jaak c.s. DomJur 2010-543 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Naamnummers B.V. c.s. en Media Marketing International c.s. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Naamnummers B.V. c.s. en Media Marketing International c.s. genoemd worden. Naamnummers - MMI DomJur 2008-357 Rechtbank Zutphen Zaak- / rolnummer: 86292 / KG ZA 07-151 Datum: 3 juli 2007 Vonnis in kort geding van in de zaak van tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7729

ECLI:NL:RBGEL:2015:7729 ECLI:NL:RBGEL:2015:7729 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-11-2015 Datum publicatie 11-12-2015 Zaaknummer 291902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: Staal Bank- Rijnja DomJur 2004-189 Rechtbank Rotterdam 26 april 2001 Rolnr. 155081 / KG ZA 01-492 Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: de naamloze vennootschap Staal Bank N.V., gevestigd

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/478569 / KG ZA 14-1460 Vonnis in kort geding van in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012

Bambini Aquaris DomJur 2012-903. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Bambini Aquaris DomJur 2012-903 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 519891 / KG ZA 12-863 MW/TF Datum: 4 oktober 2012 Vonnis In kort geding van 4 oktober 2012 in de zaak van de besloten vennootschap met

Nadere informatie

de stichting Stichting het Juridisch Loket, gevestigd te Utrecht, eiseres, procureur mr. P.H.Ch.M. van Swaaij, advocaat mr. G.S.P.

de stichting Stichting het Juridisch Loket, gevestigd te Utrecht, eiseres, procureur mr. P.H.Ch.M. van Swaaij, advocaat mr. G.S.P. Juridisch Loket - Paralegal DomJur 2008-352 Rechtbank Rotterdam Zaaknummer / rolnummer: : 293729 /KG ZA 07-944 Datum: 29 november 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de stichting Stichting

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden genoemd "eiseres" respectievelijk "gedaagde".

Partijen zullen verder worden genoemd eiseres respectievelijk gedaagde. VPW Courant International B.V. DomJur 2012-875 Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 138034/KG ZA 12-192 Datum: 26 juli 2012 Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding in de zaak van:

Nadere informatie

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347 Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap naar Duits recht ASV STÜBBE

Nadere informatie

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam.

X h.o.d.n. CLUBSOUND, wonende te 's-gravenzande, gedaagde, advocaat: mw. mr. C.E. van Lare te Rotterdam. Bax Beheer - Clubsound DomJur 2009-426 Rechtbank s-gravenhage Zaak- / rolnummer: 330663 / KG ZA 09-200 Datum: 9 april 2009 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder firma BAX BEHEER

Nadere informatie

LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082

LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082 LMR Advocaten - LR Advocaten DomJur 2014-1082 Rechtbank Oost-Brabant ECLI:NL:RBOBR:2014:5553 Zaak-/rolnummer: 2743182/251 Datum: 14 maart 2014 in de zaak van: de maatschap L[persoonsnaam] M[persoonsnaam]

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-06-2001 Datum publicatie 28-08-2001 Zaaknummer 107/2001 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Theagenda.nl NL Unlimited DomJur

Theagenda.nl NL Unlimited DomJur Theagenda.nl NL Unlimited DomJur 2010-514 Rechtbank Amsterdam, sector civiel voorzieningenrechter Zaak-/rolnummer: 443015 / KG ZA 09-2465 Pee/CN Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8847

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8847 ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8847 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 13-02-2007 Datum publicatie 19-02-2007 Zaaknummer 83242 - KG ZA 07-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dikkerboom Betonboringen - Interboor DomJur 2010-668. Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 120810/KG ZA 00-957/WV Datum: 16 november 2000

Dikkerboom Betonboringen - Interboor DomJur 2010-668. Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 120810/KG ZA 00-957/WV Datum: 16 november 2000 Dikkerboom Betonboringen - Interboor DomJur 2010-668 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 120810/KG ZA 00-957/WV Datum: 16 november 2000 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT VONNIS van de president van de

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Forum en Lorest en B&V (ofwel tezamen: Lorest c.s.) genoemd worden.

Partijen zullen hierna Forum en Lorest en B&V (ofwel tezamen: Lorest c.s.) genoemd worden. Forum Hypotheken & Beleggingen - Lorest DomJur 2007-344 Rechtbank s-hertogenbosch Zaaknummer / rolnummer: 162745 / KG ZA 07-516 Datum 17 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 14 03 2016 Datum publicatie 16 03 2016 Rechtbank Midden Nederland Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 03-06-2014 Zaaknummer C/13/563405 / KG ZA 14-489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie