Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad"

Transcriptie

1 VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate & Finance, Real Estate, Labour & Pension en Commercial, Insurance & Litigation auteurs bevinden van belangrijke publicaties. Veel kantoorgenoten hebben in 2003 pen vervuld en lezingen gegeven voor cliënten, studenten, vakgenoten en onze eigen secties. Dit overzicht is voor geïnteresseerden binnen en buiten kantoor een wegwijzer naar de - in de openbaarheid gebrachte - deskundigheid binnen op allerlei rechtsgebieden. Publicaties verschenen in 2004 staan vermeld onder de biografieën van kantoorgenoten op onze website: Binnen is in 2004 de marktregulering een belangrijk aandachtsgebied. In het najaar zullen daarover publicaties verschijnen en lezingen worden gehouden. Het jaaroverzicht 2004 zal het resultaat van die inspanningen vermelden. Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad overzicht publicaties 1

2 2 overzicht publicaties

3 OVERZICHT PUBLICATIES DOCENTSCHAPPEN EN LEZINGEN 2003 overzicht publicaties 3

4 4 overzicht publicaties

5 A R. ANDRIESSEN Algemene Expeditievoorwaarden; bevoegdheid in vrijwaring; forumkeuze Juridisch up to Date , p met M.E. Koppenol-Laforce A.L. ASSCHER Postacademische Leergang Arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam juni 2003 Arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam S.M. AUWERDA Huurprijzenwet woonruimte in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p overzicht publicaties 5

6 B K. BAETSEN Productaansprakelijkheid en recall (deel 1) De Beursbengel , p met W.J. Hengeveld Productaansprakelijkheid en recall (deel 2) De Beursbengel , p met W.J. Hengeveld C. BANZ Share Purchase Agreement Masterclass Transacties april 2003 Juridische aspecten van verschillende contractvormen voor hotelexploitatie lezing in het kader van de Deloitte Real Estate Hotel Conferentie: partnering, creating a profitable investment climate Deloitte Financial Assistance in het kader van kantoorcursus Timbook 2 december 2003 A. BARKEY WOLF Private financiering van infrastructurele projecten: een praktijkvoorbeeld! lezing in het kader van studieweekend juristen vastgoed: Actuele juridische ontwikkelingen toegespitst op infrastructuur M. BIJKERK Personenvennootschappen in het kader van kantoorcursus april overzicht publicaties

7 B Share Purchase Agreement in het kader van studiedag april 2003 De onderneming in zwaar weer: vennootschapsrechtelijke aspecten cliëntenseminar juni 2003 Vereniging en Stichting in het kader van kantoorcursus Timbook 2 oktober 2003 Kapitaalbescherming na oprichting Grotius Academie 2x per jaar Fusie en splitsing in het kader van het PAO Universiteit Nijmegen 2x per jaar P.H. BLOK Het beginsel van in: Privacy concerns: het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns Den Haag: Elsevier Juridisch 2003, p en p De inflatie van privacy en veiligheid Bestuurskundige Berichten , p. 18 ELSA/DiCiT Magazine , p. 13 overzicht publicaties 7

8 B Preventief fouilleren en de ontwijkingsmanoeuvre van de wetgever AAe 2003, p Als het CBP uw privacy schendt... De bevoegdheid tot binnentreden na Colas Est (EHRM 16 april 2002) P&I , p Is er privé-leven na de dood? NJB , p De EU kan haar privacyregels niet opleggen aan de VS Het Financieele Dagblad, 1 december 2003 E.S. DE BOCK Ontslag van een zieke bestuurder van een vennootschap in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p Concurrentiebeding Post Academische Leergang Amsterdam januari 2003 Overgang van Ondernemingen maart 2003 Ontwikkelingen ontslagrecht PAO- Vrije Universiteit Amsterdam mei overzicht publicaties

9 B Praktijkontwikkeling lezing in het kader van seminar juni 2003 Arbeidsovereenkomsten in de Media lezing in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 Arbeidsprocesrecht (opzegging) Arbeidsprocesrecht (ontbinding) PAO- Vrije Universiteit Amsterdam september 2003 Bepaalde tijd PAO- Vrije Universiteit Amsterdam september 2003 Arbeidsrecht (strategie) PAO- Vrije Universiteit Amsterdam oktober 2003 Concurrentiebeding Bedingen in de arbeidsovereenkomst Post Academische Leergang Amsterdam oktober 2003 overzicht publicaties 9

10 B Ontwikkelingen ontslagrecht PAO- Vrije Universiteit Amsterdam Arbeidsprocesrecht: positie statutair bestuurder PAO- Katholieke Universiteit Nijmegen Arbeidsrecht verdiept Katholieke Universiteit Nijmegen Actualiteiten ontslagrecht PAO- Rijksuniversiteit Leiden december 2003 Positie statutair bestuurder Kluwer Opleidingen december 2003 E.T. DE BOER Beëindiging van de huurovereenkomst Financiële gevolgen huurbeëindiging in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p met N. Eeken T. BOESMAN Dawn raids in de praktijk lezing in het kader van seminar juni overzicht publicaties

11 B C. BORBA LEFÈVRE Doorwerking van de nieuwe richtlijnen voor elektronische communicatienetwerken en -diensten in het Nederlandse Telecommunicatierecht Mediaforum /8, p H.J.G. BRAAKHUIS Indeplaatsstelling in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p met Th.S.M. Fraai M.P. VAN BROECKHUIJSEN Fusie en overname in: Arbeidsrecht voor niet-juristen (syllabus) Rijswijk: Rendement Opleidingen/Belastingacademie 2003 De werknemer en zijn privacy lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht J.G. BRUINSMA Opzegverbod tijdens ziekte en de doorbreking van dit verbod in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p overzicht publicaties 11

12 C W.M. CARLÉE Reïntegratie en passende arbeid in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p R.R. CRINCE LE ROY Afwenteling planschade ongeldig: spoedreparatie vereist Staatscourant , p. 6 met J.F. de Groot en J. Hoekstra Grondbeleid Geoplan februari overzicht publicaties

13 D A.M.H. DELLAERT Huidige regelgeving omtrent invallen van de NMa en Commissie lezing in het kader van het seminar: Dawn Raids in de praktijk januari 2003 met F.M. Versteeg M.N. DIJKMAN Onderhands aanbesteden alleen bij uitzondering Cobouw, 4 juni 2003 met J.M. Hebly J.F.A. DOELEMAN Broadcasting, Borders and the Internet lezing in het kader van het seminar New ideas on the line: Broad implications from Telecom Law in Tech s post-bubble world TechLawGroup Inc. april 2003 met W. Baars overzicht publicaties 13

14 E N. EEKEN Huurprijswijziging middenstandsbedrijfsruimte Beëindiging van de huurovereenkomst* Financiële gevolgen huurbeëindiging* in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p *met E.T. de Boer Branchebeschermingsovereenkomsten, bestemmingsclausules en de Mededingingswet WR , p Beëindiging van huurovereenkomsten door de verhuurder NTBR , p met M.T.H. de Gaay Fortman Nieuw Huurrecht in het kader van de kantoorcursus januari overzicht publicaties

15 F H.J. FABER Kapitaalsbelasting en dividendbelasting in het kader van kantoorcursus Timbook 2 juni 2003 F.B. FALKENA Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering IV in: Modellen voor de Rechtspraktijk deel 4 (losbl.) Deventer: Kluwer Beslag- en executierecht inleider studiedag Kluwer Opleidingen juni 2003 Procederen in civiel appèl Kluwer Opleidingen oktober 2003 Hoger Beroep Amsterdam Nyenrode Law School Rechtsmiddelen Kluwer Opleidingen december 2003 Beslag- en executierecht Kluwer Opleidingen december 2003 overzicht publicaties 15

16 F TH.S.M. FRAAI Indeplaatsstelling in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p met H.J.G. Braakhuis J.C.A.T. FRIMA Openbaar bod Koopovereenkomst pen in het kader van kantoorcursus Timbook 2 mei en Due Diligence en garanties bij overnames in het kader van kantoorcursus juli overzicht publicaties

17 G M.T.H. DE GAAY FORTMAN Beëindiging van huurovereenkomsten door de verhuurder NTBR , p met N. Eeken Pas de code-tabaksblat ook toe op de collectieve sector Het Financieele Dagblad, 4 december 2003 met K.D. Meersma De vormen van subsidies lezing in het kader van congres Euroforum mei 2003 S.W. GEELKERKEN De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p met A.R.C. van Ramshorst-Cnossen Nawerking CAO-bepalingen bij overgang van onderneming Juridisch up to Date , p K. GILHUIS Artikel 14D BMW en artikel 91 jo 92 Gemeenschapsmerkverordening vormen geen beletsel voor.nl-domeinnaamarbitrage [reactie op het artikel van mr. A. Tsoutsanis, BIE 2003, blz. 3/10] BIE /8, p met H.W. Wefers Bettink Noot bij Voorzieningenrechter te Arnhem 3 december 2002 (Balkenende/Stichting Liever) JAVI , p Noot bij Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2003 (Staat/De Kreek) JAVI , p overzicht publicaties 17

18 G Noot bij Gerechtshof te Leeuwarden 23 juli 2003 (Gratiz.nl/gratis.nl) JAVI , p Onrechtmatige Publicaties Portretrecht lezingen in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 H. DE GRAAF De zieke werknemer en het genieten van vakantie in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p Ontslag, kantonrechtersformule en werkloosheidswet lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht J.F. DE GROOT Afwenteling planschade ongeldig: spoedreparatie vereist Staatscourant , p. 6 met R.R. Crince le Roy en J. Hoekstra Ontwikkelingen in het gemeentelijk voorkeursrecht Advocatenblad , p Annotatie HR 20 september 2002, nr BR , p Annotatie HR 22 november 2002, nr BR , p overzicht publicaties

19 G Annotatie HR 1 februari 2002, nr BR , p Annotatie Rb. Rotterdam 30 september 2003, nr. BC02/2768-FRC JOR , p Grondbeleid in het kader van Publiekrechtelijk Bouwrecht Instituut voor Bouwrecht/VBR-A oktober 2003 Infrastructuur en Onteigening lezing in het kader van Vastgoedweekend Planschade en Nadeelcompensatie lezing in het kader van de Vermande Studiedagen Vermande overzicht publicaties 19

20 H W. HAFKAMP- Ziekte, zwangerschap & WAO VAN DER ZWAARD in: Arbeidsrecht voor niet-juristen (losbl.) Rijswijk: Belastingacademie 2003 Verdiepingscursus Arbeidsprocesrecht Vrije Universiteit Amsterdam december 2003 C.J. HAGEN Ontslag van een zieke werknemer: kennelijk onredelijk? De zieke werknemer en ontbinding ex artikel 7:685 BW in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p en p Recente rechtspraak lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht A. HARMSE WTE, Wtb, Wtk, Wmz in het kader van kantoorcursus Timbook 2 januari 2003 Financiering van de vennootschap lezing seminar K.F.E. DEN HARTOG Discriminatie en verboden onderscheid lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht 20 overzicht publicaties

21 H R.F. HAVENGA New Ruling Policy in the Netherlands Antilles International Tax Review - Intertax Volume 31, no 2, February 2003, p J.M. HEBLY Mag het ietsje meer zijn? Meerwerk na de bouwenquête in: Aangenomen werk, Liber amicorum Prof. mr. M.A. van Wijngaarden Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2003, p Nieuwe zakelijkheid in het aanbestedingsrecht in: Naar nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen in de Bouw, Preadviezen VBR Deventer: Kluwer 2003, p Bouwstoffen; voorschriften en voorwaarden Oplevering in: Bouwrecht van A tot Z (deel VI en XI) Eindhoven: Euroforum 2003 deel VI met B.R. van Veen deel XI met B.A.J. Claes-Gehlen Overheidsopdrachten in de nutssector Aandachtspunten voor de aanbestedende overheid in: Overheidsaanbestedingen (deel VII en IX) Eindhoven: Euroforum 2003 deel VII met J.E. Palm Concessie en aanbesteding in gemeentelijk perspectief De Gemeentestem , p Splitsing niet bedoeld om richtlijn te omzeilen Cobouw, 8 januari 2003 Eerst voornemen kenbaar maken dan gunnen Cobouw, 5 februari 2003 overzicht publicaties 21

22 H Grenzen aan onvoorspelbaarheid aanbestedingen Cobouw, 25 april 2003 met M. Straatman Rechtsbescherming en vervaltermijnen Aanbestedingskrant, 30 mei 2003 Onderhands aanbesteden alleen bij uitzondering Cobouw, 4 juni 2003 met M.N. Dijkman Wie, wanneer, wat en waartoe Cobouw, 25 juni 2003 met H.C. Lejeune Het begrip aanbestedende dienst Aanbestedingskrant, 27 juni 2003 Ruime interpretatie procesbelang Aanbestedingskrant, 8 augustus 2003 met G.P. van Duijvenvoorde Milieu en aanbesteding Aanbestedingskrant, 5 september 2003 met M.J. Schaepman-de Bruijne Europese aandacht voor elektronisch aanbesteden Cobouw, 10 september 2003 met G.P. van Duijvenvoorde Inschrijvers mogen rekenen op een gelijke behandeling Cobouw, 8 oktober 2003 met J.E. Palm 22 overzicht publicaties

23 H Procedures EC leiden mogelijk tot een aardverschuiving in aanbestedingsrecht Cobouw, 5 met M. Straatman Selectie van private partijen in het kader van de PAO: Samenwerking (PPS): Gebiedsontwikkeling Erasmus Universiteit Aanneming van werk in het kader van de PAO: Het nieuwe koop- en aannemingsrecht Universiteit Leiden december 2003 Bouwovereenkomsten in het kader van de specialisatie-opleiding: Onroerend Goed Grotius Academie december 2003 Aspecten van Europese aanbesteding lezing in het kader van de praktijkdag: De praktijk van het maken van Samenwerkingsovereenkomsten Kluwer mei en Reputatie en relatieonderhoud door publiceren lezing in het kader van het seminar: Praktijkontwikkeling juni 2003 overzicht publicaties 23

24 H Nieuwe regeling van aanneming van werk lezing in het kader van het seminar: Nieuw koop- en aannemingsrecht Euroforum oktober 2003 Garanties in de bouwpraktijk lezing in het kader van het Jonge Balie Congres 2003 Jonge Balie Subsurface construction and use in residential areas, Dutch legal aspects lezing in het kader van 1st International Conference on Sustainable Development & Management of the Subsurface Delft Cluster W.J. HENGEVELD Productaansprakelijkheid en recall (deel 1) De Beursbengel , p met K. Baetsen Productaansprakelijkheid en recall (deel 2) De Beursbengel , p met K. Baetsen Noot bij: Rb. Zwolle 2 oktober 2002, rolnr /HA ZA TVP , p met H. Geurst J. HETTEMA Noot bij: Tetra/Sidel NTER , p Noot bij: Schneider/Legrand NTER /8, p overzicht publicaties

25 H Golf Restrictions are Permissible Self-Regulation, Says Authority On-Line Legal Newsletter 27 februari 2003 Premier League TV Broadcasting Rights Considered On-Line Legal Newsletter 27 februari 2003 Cartel Prohibition Exemption Repealed On-Line Legal Newsletter 6 maart 2003 Juridische implicaties elektronische verificaties lezing in het kader van het seminar: Dawn Raids in de praktijk januari 2003 Vertrouwelijkheid van stukken en de legal privilege lezing in het kader van het seminar Dawn Raids in de praktijk juni 2003 Masterclass Transacties lezing voor sectie Corporate & Finance oktober 2003 J. HOEKSTRA Afwenteling planschade ongeldig: spoedreparatie vereist Staatscourant , p. 6 met J.F. de Groot en R.R. Crince le Roy overzicht publicaties 25

26 H Verhaal van kosten, verbonden aan de realisering van voorzieningen van openbaar nut Tijdschrift voor Omgevingsrecht februari 2003, p Wetgever, weet wat u doet! Het vervallen van de zelfstandige projectvrijstelling ex art. 19 (lid 1) WRO als voorgesteld in het wetsvoorstel voor een nieuwe Wro en de (mogelijke) gevolgen van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb voor de zelfstandige projectvrijstelling Bouwrecht , p Het maken van een goed bestemmingsplan lezing Elsevier Congressen maart 2003 Planuitvoering en planschade; wie zal dat betalen? Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen JOJ mei 2003 Publiekrechtelijk Bouwrecht IBR/VBR-A najaar 2003 De zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO op gemeentelijk niveau lezing in het kader van de Inhouse-cursus Bouwfonds Hoevelaken oktober overzicht publicaties

27 H De zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO op gemeentelijk niveau lezing in het kader van de Inhouse-cursus Wind Groep Drachten Nieuw Grondbeleid Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening Kluwer Opleidingen december 2003 Actualiteiten bestemmingsplan Kluwer Opleidingen december 2003 J.W. HOEKZEMA De plaats van de omkeringsregel in het bewijsrecht NTBR , p J.H.N.M. VAN DER HORST Shaky future for Dutch supermarket chain The European Lawyer, May 2003, p. 10 Praktijkontwikkeling lezing in het kader van seminar juni 2003 Due Diligence en Garanties bij overnames in het kader van de kantoorcursus juli 2003 overzicht publicaties 27

28 H M.A. HUISMAN Controle van zieke werknemers in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p P.L.M. HUSTINX Ondernemingen in woelig water lezing seminar januari 2003 Share Purchase Agreement Masterclass Transacties oktober overzicht publicaties

29 K J.G.C. KAMPHUISEN De polis en andere papieren AV&S , p De tussenpersoon in de maatschappij AV&S , p Actualiteiten Verzekeringsrecht in het kader van kantoorcursus februari 2003 G. KLEYKAMP-VAN DER BEN WID/MOT in het kader van kantoorcursus juni en A. KNIGGE Noot bij: HR 15 november 2002 JBPR , p Noot bij: Hof s-hertogenbosch 12 september 2002 JBPR , p Noot bij: HR 14 februari 2003 JBPR , p Noot bij: HR 17 januari 2003, RvdW 2003, 18 en NJ 2003, 113 m. nt. PV Betekening van de verzet-, appèl- of cassatiedagvaarding bij een buitenlandse verweerder, 1 april 2003! Juridisch up to Date , p met M.E. Koppenol-Laforce Civil Procedure Litigation and Arbitration Amsterdam Nyenrode Law School overzicht publicaties 29

30 K D. KNOTTENBELT Chemical Week s Transportation, Distribution & Security Conference Chemical Week Associates Rotterdam september 2003 Het contracteren in de maritieme sector Dynamar B.V. oktober 2003 S.G. KOEKKOEK Paradox Due Diligence Onderzoeksplicht Letters of intent Afgebroken onderhandelingen pen in het kader van kantoorcursus Timbook 2 januari, oktober en december 2003 D. VAN DER KOLK Het (Nieuwe) Auteursrecht Nieuwe Media lezing in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 Slaafse nabootsing in het kader van kantoorcursus april overzicht publicaties

31 K D.J. VAN DER KOLK Dossier jurisprudentie algemeen Beursbengel , p Beursbengel , p Beursbengel , p Beursbengel , p Beursbengel , p Relativiteit en causaliteit update materiaal opleiding Aansprakelijkheidsrecht NIBE/SVV januari 2003 Recente ontwikkelingen jurisprudentie Motorrijtuigen/Letsel in het kader van opleiding verzekeraars NIBE/SVV mei 2003 M.E. KOPPENOL-LAFORCE The Dutch report on the Implementation of the EC Choice of Law Rules for Insurance in: The Implementation Provisions of the E.C. Choice of Law Rules for Insurance Contracts - A Commentary Den Haag: Kluwer Law International 2003, p Noot bij: HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563 m. nt. PV (Spray/Telenor) Het incasso kort geding: artikelen 21 en 24 EVEX-verdrag /EEX-verdrag/Verordening Juridisch up to Date , p met O.G.B. Postma Vestigingsvrijheid van vennootschappen binnen de EU; houdbaarheid van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen Juridisch up to Date , p overzicht publicaties 31

32 K Noot bij: HR 17 januari 2003, RvdW 2003, 18 en NJ 2003, 113 m. nt. PV Betekening van de verzet-, appèl- of cassatiedagvaarding bij een buitenlandse verweerder, 1 april 2003! Juridisch up to Date , p met A. Knigge (EVO) Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst Overeenkomst, contractsoverneming Juridisch up to Date , p met J.W.A. Biemans Noot bij: HvJ EG 14 november 2002, C-271/00 en 15 mei 2003, C-266/01 Artikel 1 EEX, toepassingsgebied sociale zekerheid (Baten) en borgtocht voor een douaneschuld (PFA) Juridisch up to Date /14, p Vrijheid van vestiging voor alle Europese vennootschappen Juridisch up to Date , p Algemene Expeditievoorwaarden; bevoegdheid in vrijwaring; forumkeuze Juridisch up to Date , p met R. Andriessen Europese Insolventieverordening Faillissement, insolventie, relatieve competentie, toepasselijk recht, retentierecht Juridisch up to Date , p Kroniek Internationaal privaatrecht , deel I (algemeen en procesrecht) NTBR , p met X.A. Kramer 32 overzicht publicaties

33 K Kroniek Internationaal privaatrecht , deel II (vermogensrecht) NTBR , p met X.A. Kramer Internationaal Privaatrecht Erasmus Plus februari 2003 Juridische aspecten van gascontracten voor leidinggevenden in de gassector Gastec april 2003 Internationaal Huwelijksvermogensrecht in het kader van de Specialisatie Opleiding Familierecht CPO Nijmegen april 2003 en Overeenkomsten en onrechtmatige daad: bevoegdheid en toepasselijk recht in het kader van kantoorcursus mei 2003 Burgerlijk Procesrecht: Internationale rechtsmacht in Rechtsvordering in het kader van de Vermande Praktijkdag Vermande mei 2003 overzicht publicaties 33

34 K Internationale bevoegdheid Amsterdam Nyenrode Law School J.H.W. KOSTER Vertrouwelijkheid persoonlijke beleidsopvattingen Juridisch up to Date , p Grenzen aan de bevoegdheden NMa Juridisch up to date , p. 6-9 Geen ambtshalve verplichting voorbereidingsbesluit te vragen Juridisch up to date , p Strenge eisen bestuurlijke boete Juridisch up to Date , p Europese terrorismebestrijding; voorlopige voorziening Juridisch up to Date , p Bestuurlijke boete: Functionele daders en onbehoorlijk sanctiebeleid Juridisch up to Date , p Publiek-private samenwerking bij scholenbouw Juridisch up to Date , p Is puin een afvalstof Milieumagazine Nieuwe wetgeving voor chemische stoffen op komst Milieumagazine Vergunning gaat voor zorgplicht Milieumagazine overzicht publicaties

35 K Actualiteiten in het Bouwrecht Erasmus Universiteit Rotterdam september 2003 Dutch contracts working abroad lezing in het kader van het seminar EPC-contracten, Masons en Thelen Reid & Priest W.J.H. KOSTER School of universiteit als PPS? Nieuwe ontwikkelingen inzake PPS, onderwijs en aanbesteding BOSS Magazine februari 2003 met H.C. Lejeune Toepassing van Vinex-modellen bij binnenstedelijke herontwikkeling? BOSS Magazine februari 2003 met M. Straatman A.C.M. KUYPERS Noot bij: Arrondissementsrechtbank Roermond 21 maart 2002, nr /HA ZA 01-4 PJ maart 2003, p met C.P.R.M. Dekker Noot bij: HR 28 februari 2003, (na conclusie A-G Van Kalmthout): Berekening premiereserve houdt stand ondanks strijd met Convenant NTFR 2003/209, p. 9 Noot bij: Hof Arnhem 1 november 2002, 00/01713, MK III: Verplaatsing zetel pensioen-bv naar België reden voor belasten pensioen NTFR 2003/476, p. 9 overzicht publicaties 35

36 K Indexering in: Serie Pensioenactualiteiten Amsterdam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Pensioenrecht 2003 Actualiteiten Pensioenrecht lezing Vrije Universiteit Amsterdam maart en april 2003 De Nieuwe Pensioenwet in het kader van studiedag Vereniging voor Pensioenrecht september overzicht publicaties

37 L H. LEBBING Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p met H.D. van Maanen Verzwijging artikel 251K lezing SwissRe R.S. LE POOLE Gebruik van Bronnen lezing in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 Praktijkontwikkeling lezing in het kader van seminar juni 2003 Nationaal Reclame Congres lezing Kluwer Opleidingen december 2003 J.B. LONDONCK SLUIJK Vrijwaringsbepalingen in het kader van kantoorcursus Timbook 2 december 2003 overzicht publicaties 37

38 M H.D. VAN MAANEN Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p met H. Lebbing K.D. MEERSMA Pas de code-tabaksblat ook toe op de collectieve sector Het Financieele Dagblad, 4 december 2003 met M.T.H. de Gaay Fortman Bestuurlijke Handhaving Kluwer Opleidingen mei en E.T. MEIJER Mismanagement en bestuurdersaansprakelijkheid lezing tijdens het congres Dag van de CFO, het jaarcongres Financieel Management juni 2003 Alex van Groningen Corporate & Finance Trainingen met R.J. Schimmelpenninck J. MEYST-MICHELS Personenschade Grotius Academie januari 2003 Medische Aansprakelijkheid Vermande april overzicht publicaties

39 M Medische Aansprakelijkheid VSO- Katholieke Universiteit Nijmegen september 2003 Letselschade advocaten Grotius Academie september 2003 Verdiepingscursus Gezondheidsrecht Vermande oktober 2003 Letselschade advocaten Katholieke Universiteit Nijmegen oktober 2003 Gezondheidsrecht Vermande december 2003 S.G. MIEDEMA Renovatie in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p M.W. MINNAARD Onderscheid naar leeftijd in: Verboden onderscheid in pensioenregelingen Amersfoort: Sdu 2003 overzicht publicaties 39

40 O G. OOSTERHUIS Flawed Reform of the Competition Rules for the European Motor Vehicle Distribution Sector European Competition Law Review volume 24: issue 6, 2003, p met I. Buelens, L. De Muyter, J. Sepulchre, D. Van Bunnen Dutch Competition Authorithy claims power to take forensic images International Law Office Newsletter on Competition, July 2003 H.V. OPPELAAR Aandeelhouders moeten bestuur benoemen Het Financieele Dagblad, 22 augustus 2003 VVD presenteert moedig amendement Het Financieele Dagblad, 5 september 2003 A.T. OTTOW Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt in: Toezicht op markten: preadviezen uitgebracht voor de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 16 mei 2003 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, p met B.M.J. van der Meulen Toezicht in: E-communicatie. Visie op een nieuw kader of vissen achter het net? Den Haag: Elsevier 2003, p Effective Access and Procedure in Telecommunications Disputes in Europe Londen: British Institute of International and Comparative Law, met diverse auteurs 40 overzicht publicaties

41 O Dispute resolution under the new European framework paper for the Round Table Expert Group on Telecommunications Law on The new European regulatory framework for electronic communications infrastructure and associated services IViR / ITeR december 2003 Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt IvIR, Universiteit van Amsterdam, december 2003 met diverse auteurs Review van het toezicht Computerrecht , p Domper op feestvreugde Mediaforum , p. 1 Noot bij: Rb. Rotterdam 29 november 2002, Mobiele aanbieders vs. OPTA Mediaforum , p Noot bij: Rb. Rotterdam 31 januari 2003, KPN Telecom vs OPTA en Energis Mediaforum , p Noot bij: Rb. Rotterdam 25 april 2003, O2 vs OPTA Mediaforum , p Telecommunicatierecht en mededinging in het kader van het keuzevak: Telecommunicatierecht Insitituut voor Informatierecht februari 2003 overzicht publicaties 41

42 O Bijzondere toezichthouders en gereguleerde markten in het kader van de cursus: Nationaal en Europees Mededingingsrecht Grotius Academie maart 2003 Telecommunicatierecht en mededinging in het kader van de PAO Telecommunicatierecht Universiteit van Amsterdam april 2003 Dispute resolution in The Netherlands lezing in het kader van de workshop: Dispute Settlement in the telecommunications sector: Reforming National Legal Systems British Institute of International and Comparative Law oktober 2003 Jurisprudentieonderzoek OPTA: de lessen uit het verleden lezing FIST Dispute resolution under the new European Framework lezing in het kader van de: Round table Expert Group on Telecommunications Law IViR / ITeR december 2003 W.B.J. VAN OVERBEEK Volkswagen ontsnapt de dans Automotive Business Magazine 2003 Leren van Opel Automotive Business Magazine 2003 De nieuwe autodistributieverordening: evolutie of revolutie? NDA Dealercongres maart overzicht publicaties

43 O De Automotive BER: Wie kruipt achter het stuur in het kader van het: Automotive Cardano Management Congres januari 2003 Consumentenbescherming RAI Vereniging februari 2003 overzicht publicaties 43

44 P J.E. PALM Overheidsopdrachten in de nutssector in: Overheidsaanbestedingen (deel VII) Eindhoven: Euroforum 2003 met J.M. Hebly Inschrijvers mogen rekenen op een gelijke behandeling Cobouw, 8 oktober 2003 met J.M. Hebly A.P. PLOEGER Modellen octrooirecht in: Modellen voor de Rechtspraktijk (losbl.) Deventer: Kluwer Chapter for the Netherlands in: Protection and exploitation of intellectual property in the EU World Trade Executive 2003 Eén recht, één averecht column introductie Kunststof en Rubber , p. 16 Eén recht, één averecht octrooirecht Kunststof en Rubber , p.12 Kleur doet leven Kunstsof en Rubber , p. 10 Ladbrokes; court confirms cross-border on-line Gambling prohibition World ebusiness Law Report 2003 Kansspelen in Nederland / Game of Chance in the Netherlands najaar overzicht publicaties

45 P Cross-border online gambling prohibited in the Netherlands; the ladbrokes case Coinswell Magazine Content and relevance of industrial applicability and/ or utility as requirements for patentability Q180 AIPPI mede-auteur in werkgroep VIE Module Strategisch Portfolio Management BioPartner Masterclass Biobusiness juli 2003 IE verdiept in het kader van VSO-cursus Katholieke Universiteit Nijmegen O.G.B. POSTMA Noot bij: HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563 m. nt. PV (Spray/Telenor) Het incasso kort geding: artikelen 21 en 24 EVEX-verdrag/ EEX-verdrag/Verordening Juridisch up to Date , p met M.E. Koppenel-Laforce N.A.J. PURCELL Kleurmerken: ja, maar... IER , p overzicht publicaties 45