Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad"

Transcriptie

1 VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate & Finance, Real Estate, Labour & Pension en Commercial, Insurance & Litigation auteurs bevinden van belangrijke publicaties. Veel kantoorgenoten hebben in 2003 pen vervuld en lezingen gegeven voor cliënten, studenten, vakgenoten en onze eigen secties. Dit overzicht is voor geïnteresseerden binnen en buiten kantoor een wegwijzer naar de - in de openbaarheid gebrachte - deskundigheid binnen op allerlei rechtsgebieden. Publicaties verschenen in 2004 staan vermeld onder de biografieën van kantoorgenoten op onze website: Binnen is in 2004 de marktregulering een belangrijk aandachtsgebied. In het najaar zullen daarover publicaties verschijnen en lezingen worden gehouden. Het jaaroverzicht 2004 zal het resultaat van die inspanningen vermelden. Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad overzicht publicaties 1

2 2 overzicht publicaties

3 OVERZICHT PUBLICATIES DOCENTSCHAPPEN EN LEZINGEN 2003 overzicht publicaties 3

4 4 overzicht publicaties

5 A R. ANDRIESSEN Algemene Expeditievoorwaarden; bevoegdheid in vrijwaring; forumkeuze Juridisch up to Date , p met M.E. Koppenol-Laforce A.L. ASSCHER Postacademische Leergang Arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam juni 2003 Arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam S.M. AUWERDA Huurprijzenwet woonruimte in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p overzicht publicaties 5

6 B K. BAETSEN Productaansprakelijkheid en recall (deel 1) De Beursbengel , p met W.J. Hengeveld Productaansprakelijkheid en recall (deel 2) De Beursbengel , p met W.J. Hengeveld C. BANZ Share Purchase Agreement Masterclass Transacties april 2003 Juridische aspecten van verschillende contractvormen voor hotelexploitatie lezing in het kader van de Deloitte Real Estate Hotel Conferentie: partnering, creating a profitable investment climate Deloitte Financial Assistance in het kader van kantoorcursus Timbook 2 december 2003 A. BARKEY WOLF Private financiering van infrastructurele projecten: een praktijkvoorbeeld! lezing in het kader van studieweekend juristen vastgoed: Actuele juridische ontwikkelingen toegespitst op infrastructuur M. BIJKERK Personenvennootschappen in het kader van kantoorcursus april overzicht publicaties

7 B Share Purchase Agreement in het kader van studiedag april 2003 De onderneming in zwaar weer: vennootschapsrechtelijke aspecten cliëntenseminar juni 2003 Vereniging en Stichting in het kader van kantoorcursus Timbook 2 oktober 2003 Kapitaalbescherming na oprichting Grotius Academie 2x per jaar Fusie en splitsing in het kader van het PAO Universiteit Nijmegen 2x per jaar P.H. BLOK Het beginsel van in: Privacy concerns: het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns Den Haag: Elsevier Juridisch 2003, p en p De inflatie van privacy en veiligheid Bestuurskundige Berichten , p. 18 ELSA/DiCiT Magazine , p. 13 overzicht publicaties 7

8 B Preventief fouilleren en de ontwijkingsmanoeuvre van de wetgever AAe 2003, p Als het CBP uw privacy schendt... De bevoegdheid tot binnentreden na Colas Est (EHRM 16 april 2002) P&I , p Is er privé-leven na de dood? NJB , p De EU kan haar privacyregels niet opleggen aan de VS Het Financieele Dagblad, 1 december 2003 E.S. DE BOCK Ontslag van een zieke bestuurder van een vennootschap in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p Concurrentiebeding Post Academische Leergang Amsterdam januari 2003 Overgang van Ondernemingen maart 2003 Ontwikkelingen ontslagrecht PAO- Vrije Universiteit Amsterdam mei overzicht publicaties

9 B Praktijkontwikkeling lezing in het kader van seminar juni 2003 Arbeidsovereenkomsten in de Media lezing in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 Arbeidsprocesrecht (opzegging) Arbeidsprocesrecht (ontbinding) PAO- Vrije Universiteit Amsterdam september 2003 Bepaalde tijd PAO- Vrije Universiteit Amsterdam september 2003 Arbeidsrecht (strategie) PAO- Vrije Universiteit Amsterdam oktober 2003 Concurrentiebeding Bedingen in de arbeidsovereenkomst Post Academische Leergang Amsterdam oktober 2003 overzicht publicaties 9

10 B Ontwikkelingen ontslagrecht PAO- Vrije Universiteit Amsterdam Arbeidsprocesrecht: positie statutair bestuurder PAO- Katholieke Universiteit Nijmegen Arbeidsrecht verdiept Katholieke Universiteit Nijmegen Actualiteiten ontslagrecht PAO- Rijksuniversiteit Leiden december 2003 Positie statutair bestuurder Kluwer Opleidingen december 2003 E.T. DE BOER Beëindiging van de huurovereenkomst Financiële gevolgen huurbeëindiging in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p met N. Eeken T. BOESMAN Dawn raids in de praktijk lezing in het kader van seminar juni overzicht publicaties

11 B C. BORBA LEFÈVRE Doorwerking van de nieuwe richtlijnen voor elektronische communicatienetwerken en -diensten in het Nederlandse Telecommunicatierecht Mediaforum /8, p H.J.G. BRAAKHUIS Indeplaatsstelling in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p met Th.S.M. Fraai M.P. VAN BROECKHUIJSEN Fusie en overname in: Arbeidsrecht voor niet-juristen (syllabus) Rijswijk: Rendement Opleidingen/Belastingacademie 2003 De werknemer en zijn privacy lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht J.G. BRUINSMA Opzegverbod tijdens ziekte en de doorbreking van dit verbod in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p overzicht publicaties 11

12 C W.M. CARLÉE Reïntegratie en passende arbeid in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p R.R. CRINCE LE ROY Afwenteling planschade ongeldig: spoedreparatie vereist Staatscourant , p. 6 met J.F. de Groot en J. Hoekstra Grondbeleid Geoplan februari overzicht publicaties

13 D A.M.H. DELLAERT Huidige regelgeving omtrent invallen van de NMa en Commissie lezing in het kader van het seminar: Dawn Raids in de praktijk januari 2003 met F.M. Versteeg M.N. DIJKMAN Onderhands aanbesteden alleen bij uitzondering Cobouw, 4 juni 2003 met J.M. Hebly J.F.A. DOELEMAN Broadcasting, Borders and the Internet lezing in het kader van het seminar New ideas on the line: Broad implications from Telecom Law in Tech s post-bubble world TechLawGroup Inc. april 2003 met W. Baars overzicht publicaties 13

14 E N. EEKEN Huurprijswijziging middenstandsbedrijfsruimte Beëindiging van de huurovereenkomst* Financiële gevolgen huurbeëindiging* in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p *met E.T. de Boer Branchebeschermingsovereenkomsten, bestemmingsclausules en de Mededingingswet WR , p Beëindiging van huurovereenkomsten door de verhuurder NTBR , p met M.T.H. de Gaay Fortman Nieuw Huurrecht in het kader van de kantoorcursus januari overzicht publicaties

15 F H.J. FABER Kapitaalsbelasting en dividendbelasting in het kader van kantoorcursus Timbook 2 juni 2003 F.B. FALKENA Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering IV in: Modellen voor de Rechtspraktijk deel 4 (losbl.) Deventer: Kluwer Beslag- en executierecht inleider studiedag Kluwer Opleidingen juni 2003 Procederen in civiel appèl Kluwer Opleidingen oktober 2003 Hoger Beroep Amsterdam Nyenrode Law School Rechtsmiddelen Kluwer Opleidingen december 2003 Beslag- en executierecht Kluwer Opleidingen december 2003 overzicht publicaties 15

16 F TH.S.M. FRAAI Indeplaatsstelling in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p met H.J.G. Braakhuis J.C.A.T. FRIMA Openbaar bod Koopovereenkomst pen in het kader van kantoorcursus Timbook 2 mei en Due Diligence en garanties bij overnames in het kader van kantoorcursus juli overzicht publicaties

17 G M.T.H. DE GAAY FORTMAN Beëindiging van huurovereenkomsten door de verhuurder NTBR , p met N. Eeken Pas de code-tabaksblat ook toe op de collectieve sector Het Financieele Dagblad, 4 december 2003 met K.D. Meersma De vormen van subsidies lezing in het kader van congres Euroforum mei 2003 S.W. GEELKERKEN De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p met A.R.C. van Ramshorst-Cnossen Nawerking CAO-bepalingen bij overgang van onderneming Juridisch up to Date , p K. GILHUIS Artikel 14D BMW en artikel 91 jo 92 Gemeenschapsmerkverordening vormen geen beletsel voor.nl-domeinnaamarbitrage [reactie op het artikel van mr. A. Tsoutsanis, BIE 2003, blz. 3/10] BIE /8, p met H.W. Wefers Bettink Noot bij Voorzieningenrechter te Arnhem 3 december 2002 (Balkenende/Stichting Liever) JAVI , p Noot bij Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2003 (Staat/De Kreek) JAVI , p overzicht publicaties 17

18 G Noot bij Gerechtshof te Leeuwarden 23 juli 2003 (Gratiz.nl/gratis.nl) JAVI , p Onrechtmatige Publicaties Portretrecht lezingen in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 H. DE GRAAF De zieke werknemer en het genieten van vakantie in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p Ontslag, kantonrechtersformule en werkloosheidswet lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht J.F. DE GROOT Afwenteling planschade ongeldig: spoedreparatie vereist Staatscourant , p. 6 met R.R. Crince le Roy en J. Hoekstra Ontwikkelingen in het gemeentelijk voorkeursrecht Advocatenblad , p Annotatie HR 20 september 2002, nr BR , p Annotatie HR 22 november 2002, nr BR , p overzicht publicaties

19 G Annotatie HR 1 februari 2002, nr BR , p Annotatie Rb. Rotterdam 30 september 2003, nr. BC02/2768-FRC JOR , p Grondbeleid in het kader van Publiekrechtelijk Bouwrecht Instituut voor Bouwrecht/VBR-A oktober 2003 Infrastructuur en Onteigening lezing in het kader van Vastgoedweekend Planschade en Nadeelcompensatie lezing in het kader van de Vermande Studiedagen Vermande overzicht publicaties 19

20 H W. HAFKAMP- Ziekte, zwangerschap & WAO VAN DER ZWAARD in: Arbeidsrecht voor niet-juristen (losbl.) Rijswijk: Belastingacademie 2003 Verdiepingscursus Arbeidsprocesrecht Vrije Universiteit Amsterdam december 2003 C.J. HAGEN Ontslag van een zieke werknemer: kennelijk onredelijk? De zieke werknemer en ontbinding ex artikel 7:685 BW in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p en p Recente rechtspraak lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht A. HARMSE WTE, Wtb, Wtk, Wmz in het kader van kantoorcursus Timbook 2 januari 2003 Financiering van de vennootschap lezing seminar K.F.E. DEN HARTOG Discriminatie en verboden onderscheid lezing in het kader van het cliëntenseminar: Actualiteiten in het arbeidsrecht 20 overzicht publicaties

21 H R.F. HAVENGA New Ruling Policy in the Netherlands Antilles International Tax Review - Intertax Volume 31, no 2, February 2003, p J.M. HEBLY Mag het ietsje meer zijn? Meerwerk na de bouwenquête in: Aangenomen werk, Liber amicorum Prof. mr. M.A. van Wijngaarden Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 2003, p Nieuwe zakelijkheid in het aanbestedingsrecht in: Naar nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen in de Bouw, Preadviezen VBR Deventer: Kluwer 2003, p Bouwstoffen; voorschriften en voorwaarden Oplevering in: Bouwrecht van A tot Z (deel VI en XI) Eindhoven: Euroforum 2003 deel VI met B.R. van Veen deel XI met B.A.J. Claes-Gehlen Overheidsopdrachten in de nutssector Aandachtspunten voor de aanbestedende overheid in: Overheidsaanbestedingen (deel VII en IX) Eindhoven: Euroforum 2003 deel VII met J.E. Palm Concessie en aanbesteding in gemeentelijk perspectief De Gemeentestem , p Splitsing niet bedoeld om richtlijn te omzeilen Cobouw, 8 januari 2003 Eerst voornemen kenbaar maken dan gunnen Cobouw, 5 februari 2003 overzicht publicaties 21

22 H Grenzen aan onvoorspelbaarheid aanbestedingen Cobouw, 25 april 2003 met M. Straatman Rechtsbescherming en vervaltermijnen Aanbestedingskrant, 30 mei 2003 Onderhands aanbesteden alleen bij uitzondering Cobouw, 4 juni 2003 met M.N. Dijkman Wie, wanneer, wat en waartoe Cobouw, 25 juni 2003 met H.C. Lejeune Het begrip aanbestedende dienst Aanbestedingskrant, 27 juni 2003 Ruime interpretatie procesbelang Aanbestedingskrant, 8 augustus 2003 met G.P. van Duijvenvoorde Milieu en aanbesteding Aanbestedingskrant, 5 september 2003 met M.J. Schaepman-de Bruijne Europese aandacht voor elektronisch aanbesteden Cobouw, 10 september 2003 met G.P. van Duijvenvoorde Inschrijvers mogen rekenen op een gelijke behandeling Cobouw, 8 oktober 2003 met J.E. Palm 22 overzicht publicaties

23 H Procedures EC leiden mogelijk tot een aardverschuiving in aanbestedingsrecht Cobouw, 5 met M. Straatman Selectie van private partijen in het kader van de PAO: Samenwerking (PPS): Gebiedsontwikkeling Erasmus Universiteit Aanneming van werk in het kader van de PAO: Het nieuwe koop- en aannemingsrecht Universiteit Leiden december 2003 Bouwovereenkomsten in het kader van de specialisatie-opleiding: Onroerend Goed Grotius Academie december 2003 Aspecten van Europese aanbesteding lezing in het kader van de praktijkdag: De praktijk van het maken van Samenwerkingsovereenkomsten Kluwer mei en Reputatie en relatieonderhoud door publiceren lezing in het kader van het seminar: Praktijkontwikkeling juni 2003 overzicht publicaties 23

24 H Nieuwe regeling van aanneming van werk lezing in het kader van het seminar: Nieuw koop- en aannemingsrecht Euroforum oktober 2003 Garanties in de bouwpraktijk lezing in het kader van het Jonge Balie Congres 2003 Jonge Balie Subsurface construction and use in residential areas, Dutch legal aspects lezing in het kader van 1st International Conference on Sustainable Development & Management of the Subsurface Delft Cluster W.J. HENGEVELD Productaansprakelijkheid en recall (deel 1) De Beursbengel , p met K. Baetsen Productaansprakelijkheid en recall (deel 2) De Beursbengel , p met K. Baetsen Noot bij: Rb. Zwolle 2 oktober 2002, rolnr /HA ZA TVP , p met H. Geurst J. HETTEMA Noot bij: Tetra/Sidel NTER , p Noot bij: Schneider/Legrand NTER /8, p overzicht publicaties

25 H Golf Restrictions are Permissible Self-Regulation, Says Authority On-Line Legal Newsletter 27 februari 2003 Premier League TV Broadcasting Rights Considered On-Line Legal Newsletter 27 februari 2003 Cartel Prohibition Exemption Repealed On-Line Legal Newsletter 6 maart 2003 Juridische implicaties elektronische verificaties lezing in het kader van het seminar: Dawn Raids in de praktijk januari 2003 Vertrouwelijkheid van stukken en de legal privilege lezing in het kader van het seminar Dawn Raids in de praktijk juni 2003 Masterclass Transacties lezing voor sectie Corporate & Finance oktober 2003 J. HOEKSTRA Afwenteling planschade ongeldig: spoedreparatie vereist Staatscourant , p. 6 met J.F. de Groot en R.R. Crince le Roy overzicht publicaties 25

26 H Verhaal van kosten, verbonden aan de realisering van voorzieningen van openbaar nut Tijdschrift voor Omgevingsrecht februari 2003, p Wetgever, weet wat u doet! Het vervallen van de zelfstandige projectvrijstelling ex art. 19 (lid 1) WRO als voorgesteld in het wetsvoorstel voor een nieuwe Wro en de (mogelijke) gevolgen van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb voor de zelfstandige projectvrijstelling Bouwrecht , p Het maken van een goed bestemmingsplan lezing Elsevier Congressen maart 2003 Planuitvoering en planschade; wie zal dat betalen? Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen JOJ mei 2003 Publiekrechtelijk Bouwrecht IBR/VBR-A najaar 2003 De zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO op gemeentelijk niveau lezing in het kader van de Inhouse-cursus Bouwfonds Hoevelaken oktober overzicht publicaties

27 H De zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO op gemeentelijk niveau lezing in het kader van de Inhouse-cursus Wind Groep Drachten Nieuw Grondbeleid Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening Kluwer Opleidingen december 2003 Actualiteiten bestemmingsplan Kluwer Opleidingen december 2003 J.W. HOEKZEMA De plaats van de omkeringsregel in het bewijsrecht NTBR , p J.H.N.M. VAN DER HORST Shaky future for Dutch supermarket chain The European Lawyer, May 2003, p. 10 Praktijkontwikkeling lezing in het kader van seminar juni 2003 Due Diligence en Garanties bij overnames in het kader van de kantoorcursus juli 2003 overzicht publicaties 27

28 H M.A. HUISMAN Controle van zieke werknemers in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p P.L.M. HUSTINX Ondernemingen in woelig water lezing seminar januari 2003 Share Purchase Agreement Masterclass Transacties oktober overzicht publicaties

29 K J.G.C. KAMPHUISEN De polis en andere papieren AV&S , p De tussenpersoon in de maatschappij AV&S , p Actualiteiten Verzekeringsrecht in het kader van kantoorcursus februari 2003 G. KLEYKAMP-VAN DER BEN WID/MOT in het kader van kantoorcursus juni en A. KNIGGE Noot bij: HR 15 november 2002 JBPR , p Noot bij: Hof s-hertogenbosch 12 september 2002 JBPR , p Noot bij: HR 14 februari 2003 JBPR , p Noot bij: HR 17 januari 2003, RvdW 2003, 18 en NJ 2003, 113 m. nt. PV Betekening van de verzet-, appèl- of cassatiedagvaarding bij een buitenlandse verweerder, 1 april 2003! Juridisch up to Date , p met M.E. Koppenol-Laforce Civil Procedure Litigation and Arbitration Amsterdam Nyenrode Law School overzicht publicaties 29

30 K D. KNOTTENBELT Chemical Week s Transportation, Distribution & Security Conference Chemical Week Associates Rotterdam september 2003 Het contracteren in de maritieme sector Dynamar B.V. oktober 2003 S.G. KOEKKOEK Paradox Due Diligence Onderzoeksplicht Letters of intent Afgebroken onderhandelingen pen in het kader van kantoorcursus Timbook 2 januari, oktober en december 2003 D. VAN DER KOLK Het (Nieuwe) Auteursrecht Nieuwe Media lezing in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 Slaafse nabootsing in het kader van kantoorcursus april overzicht publicaties

31 K D.J. VAN DER KOLK Dossier jurisprudentie algemeen Beursbengel , p Beursbengel , p Beursbengel , p Beursbengel , p Beursbengel , p Relativiteit en causaliteit update materiaal opleiding Aansprakelijkheidsrecht NIBE/SVV januari 2003 Recente ontwikkelingen jurisprudentie Motorrijtuigen/Letsel in het kader van opleiding verzekeraars NIBE/SVV mei 2003 M.E. KOPPENOL-LAFORCE The Dutch report on the Implementation of the EC Choice of Law Rules for Insurance in: The Implementation Provisions of the E.C. Choice of Law Rules for Insurance Contracts - A Commentary Den Haag: Kluwer Law International 2003, p Noot bij: HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563 m. nt. PV (Spray/Telenor) Het incasso kort geding: artikelen 21 en 24 EVEX-verdrag /EEX-verdrag/Verordening Juridisch up to Date , p met O.G.B. Postma Vestigingsvrijheid van vennootschappen binnen de EU; houdbaarheid van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen Juridisch up to Date , p overzicht publicaties 31

32 K Noot bij: HR 17 januari 2003, RvdW 2003, 18 en NJ 2003, 113 m. nt. PV Betekening van de verzet-, appèl- of cassatiedagvaarding bij een buitenlandse verweerder, 1 april 2003! Juridisch up to Date , p met A. Knigge (EVO) Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst Overeenkomst, contractsoverneming Juridisch up to Date , p met J.W.A. Biemans Noot bij: HvJ EG 14 november 2002, C-271/00 en 15 mei 2003, C-266/01 Artikel 1 EEX, toepassingsgebied sociale zekerheid (Baten) en borgtocht voor een douaneschuld (PFA) Juridisch up to Date /14, p Vrijheid van vestiging voor alle Europese vennootschappen Juridisch up to Date , p Algemene Expeditievoorwaarden; bevoegdheid in vrijwaring; forumkeuze Juridisch up to Date , p met R. Andriessen Europese Insolventieverordening Faillissement, insolventie, relatieve competentie, toepasselijk recht, retentierecht Juridisch up to Date , p Kroniek Internationaal privaatrecht , deel I (algemeen en procesrecht) NTBR , p met X.A. Kramer 32 overzicht publicaties

33 K Kroniek Internationaal privaatrecht , deel II (vermogensrecht) NTBR , p met X.A. Kramer Internationaal Privaatrecht Erasmus Plus februari 2003 Juridische aspecten van gascontracten voor leidinggevenden in de gassector Gastec april 2003 Internationaal Huwelijksvermogensrecht in het kader van de Specialisatie Opleiding Familierecht CPO Nijmegen april 2003 en Overeenkomsten en onrechtmatige daad: bevoegdheid en toepasselijk recht in het kader van kantoorcursus mei 2003 Burgerlijk Procesrecht: Internationale rechtsmacht in Rechtsvordering in het kader van de Vermande Praktijkdag Vermande mei 2003 overzicht publicaties 33

34 K Internationale bevoegdheid Amsterdam Nyenrode Law School J.H.W. KOSTER Vertrouwelijkheid persoonlijke beleidsopvattingen Juridisch up to Date , p Grenzen aan de bevoegdheden NMa Juridisch up to date , p. 6-9 Geen ambtshalve verplichting voorbereidingsbesluit te vragen Juridisch up to date , p Strenge eisen bestuurlijke boete Juridisch up to Date , p Europese terrorismebestrijding; voorlopige voorziening Juridisch up to Date , p Bestuurlijke boete: Functionele daders en onbehoorlijk sanctiebeleid Juridisch up to Date , p Publiek-private samenwerking bij scholenbouw Juridisch up to Date , p Is puin een afvalstof Milieumagazine Nieuwe wetgeving voor chemische stoffen op komst Milieumagazine Vergunning gaat voor zorgplicht Milieumagazine overzicht publicaties

35 K Actualiteiten in het Bouwrecht Erasmus Universiteit Rotterdam september 2003 Dutch contracts working abroad lezing in het kader van het seminar EPC-contracten, Masons en Thelen Reid & Priest W.J.H. KOSTER School of universiteit als PPS? Nieuwe ontwikkelingen inzake PPS, onderwijs en aanbesteding BOSS Magazine februari 2003 met H.C. Lejeune Toepassing van Vinex-modellen bij binnenstedelijke herontwikkeling? BOSS Magazine februari 2003 met M. Straatman A.C.M. KUYPERS Noot bij: Arrondissementsrechtbank Roermond 21 maart 2002, nr /HA ZA 01-4 PJ maart 2003, p met C.P.R.M. Dekker Noot bij: HR 28 februari 2003, (na conclusie A-G Van Kalmthout): Berekening premiereserve houdt stand ondanks strijd met Convenant NTFR 2003/209, p. 9 Noot bij: Hof Arnhem 1 november 2002, 00/01713, MK III: Verplaatsing zetel pensioen-bv naar België reden voor belasten pensioen NTFR 2003/476, p. 9 overzicht publicaties 35

36 K Indexering in: Serie Pensioenactualiteiten Amsterdam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Pensioenrecht 2003 Actualiteiten Pensioenrecht lezing Vrije Universiteit Amsterdam maart en april 2003 De Nieuwe Pensioenwet in het kader van studiedag Vereniging voor Pensioenrecht september overzicht publicaties

37 L H. LEBBING Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p met H.D. van Maanen Verzwijging artikel 251K lezing SwissRe R.S. LE POOLE Gebruik van Bronnen lezing in het kader van de studiedag Juridische Issues in de Media Euroforum i.s.m. juni 2003 Praktijkontwikkeling lezing in het kader van seminar juni 2003 Nationaal Reclame Congres lezing Kluwer Opleidingen december 2003 J.B. LONDONCK SLUIJK Vrijwaringsbepalingen in het kader van kantoorcursus Timbook 2 december 2003 overzicht publicaties 37

38 M H.D. VAN MAANEN Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer in: Arbeidsongeschiktheid: Rechten en plichten van werkgevers en werknemers, 2003, p met H. Lebbing K.D. MEERSMA Pas de code-tabaksblat ook toe op de collectieve sector Het Financieele Dagblad, 4 december 2003 met M.T.H. de Gaay Fortman Bestuurlijke Handhaving Kluwer Opleidingen mei en E.T. MEIJER Mismanagement en bestuurdersaansprakelijkheid lezing tijdens het congres Dag van de CFO, het jaarcongres Financieel Management juni 2003 Alex van Groningen Corporate & Finance Trainingen met R.J. Schimmelpenninck J. MEYST-MICHELS Personenschade Grotius Academie januari 2003 Medische Aansprakelijkheid Vermande april overzicht publicaties

39 M Medische Aansprakelijkheid VSO- Katholieke Universiteit Nijmegen september 2003 Letselschade advocaten Grotius Academie september 2003 Verdiepingscursus Gezondheidsrecht Vermande oktober 2003 Letselschade advocaten Katholieke Universiteit Nijmegen oktober 2003 Gezondheidsrecht Vermande december 2003 S.G. MIEDEMA Renovatie in: Het nieuwe huurrecht: met praktische tips en aanbevelingen Deventer: Kluwer 2003, p M.W. MINNAARD Onderscheid naar leeftijd in: Verboden onderscheid in pensioenregelingen Amersfoort: Sdu 2003 overzicht publicaties 39

40 O G. OOSTERHUIS Flawed Reform of the Competition Rules for the European Motor Vehicle Distribution Sector European Competition Law Review volume 24: issue 6, 2003, p met I. Buelens, L. De Muyter, J. Sepulchre, D. Van Bunnen Dutch Competition Authorithy claims power to take forensic images International Law Office Newsletter on Competition, July 2003 H.V. OPPELAAR Aandeelhouders moeten bestuur benoemen Het Financieele Dagblad, 22 augustus 2003 VVD presenteert moedig amendement Het Financieele Dagblad, 5 september 2003 A.T. OTTOW Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie. De bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt in: Toezicht op markten: preadviezen uitgebracht voor de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 16 mei 2003 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, p met B.M.J. van der Meulen Toezicht in: E-communicatie. Visie op een nieuw kader of vissen achter het net? Den Haag: Elsevier 2003, p Effective Access and Procedure in Telecommunications Disputes in Europe Londen: British Institute of International and Comparative Law, met diverse auteurs 40 overzicht publicaties

41 O Dispute resolution under the new European framework paper for the Round Table Expert Group on Telecommunications Law on The new European regulatory framework for electronic communications infrastructure and associated services IViR / ITeR december 2003 Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt IvIR, Universiteit van Amsterdam, december 2003 met diverse auteurs Review van het toezicht Computerrecht , p Domper op feestvreugde Mediaforum , p. 1 Noot bij: Rb. Rotterdam 29 november 2002, Mobiele aanbieders vs. OPTA Mediaforum , p Noot bij: Rb. Rotterdam 31 januari 2003, KPN Telecom vs OPTA en Energis Mediaforum , p Noot bij: Rb. Rotterdam 25 april 2003, O2 vs OPTA Mediaforum , p Telecommunicatierecht en mededinging in het kader van het keuzevak: Telecommunicatierecht Insitituut voor Informatierecht februari 2003 overzicht publicaties 41

42 O Bijzondere toezichthouders en gereguleerde markten in het kader van de cursus: Nationaal en Europees Mededingingsrecht Grotius Academie maart 2003 Telecommunicatierecht en mededinging in het kader van de PAO Telecommunicatierecht Universiteit van Amsterdam april 2003 Dispute resolution in The Netherlands lezing in het kader van de workshop: Dispute Settlement in the telecommunications sector: Reforming National Legal Systems British Institute of International and Comparative Law oktober 2003 Jurisprudentieonderzoek OPTA: de lessen uit het verleden lezing FIST Dispute resolution under the new European Framework lezing in het kader van de: Round table Expert Group on Telecommunications Law IViR / ITeR december 2003 W.B.J. VAN OVERBEEK Volkswagen ontsnapt de dans Automotive Business Magazine 2003 Leren van Opel Automotive Business Magazine 2003 De nieuwe autodistributieverordening: evolutie of revolutie? NDA Dealercongres maart overzicht publicaties

43 O De Automotive BER: Wie kruipt achter het stuur in het kader van het: Automotive Cardano Management Congres januari 2003 Consumentenbescherming RAI Vereniging februari 2003 overzicht publicaties 43

44 P J.E. PALM Overheidsopdrachten in de nutssector in: Overheidsaanbestedingen (deel VII) Eindhoven: Euroforum 2003 met J.M. Hebly Inschrijvers mogen rekenen op een gelijke behandeling Cobouw, 8 oktober 2003 met J.M. Hebly A.P. PLOEGER Modellen octrooirecht in: Modellen voor de Rechtspraktijk (losbl.) Deventer: Kluwer Chapter for the Netherlands in: Protection and exploitation of intellectual property in the EU World Trade Executive 2003 Eén recht, één averecht column introductie Kunststof en Rubber , p. 16 Eén recht, één averecht octrooirecht Kunststof en Rubber , p.12 Kleur doet leven Kunstsof en Rubber , p. 10 Ladbrokes; court confirms cross-border on-line Gambling prohibition World ebusiness Law Report 2003 Kansspelen in Nederland / Game of Chance in the Netherlands najaar overzicht publicaties

45 P Cross-border online gambling prohibited in the Netherlands; the ladbrokes case Coinswell Magazine Content and relevance of industrial applicability and/ or utility as requirements for patentability Q180 AIPPI mede-auteur in werkgroep VIE Module Strategisch Portfolio Management BioPartner Masterclass Biobusiness juli 2003 IE verdiept in het kader van VSO-cursus Katholieke Universiteit Nijmegen O.G.B. POSTMA Noot bij: HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563 m. nt. PV (Spray/Telenor) Het incasso kort geding: artikelen 21 en 24 EVEX-verdrag/ EEX-verdrag/Verordening Juridisch up to Date , p met M.E. Koppenel-Laforce N.A.J. PURCELL Kleurmerken: ja, maar... IER , p overzicht publicaties 45

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke Frank en Vrij Frank en Vrij Thunnissen-bundel onder redactie van mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke ISBN 978-90-78066-26-2 NUR 820 Omslagontwerp en binnenwerk: Rob Kluitenberg 2009, Stichting Instituut

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder CURRICULUM VITAE van Frank Mulder Praktijkgebied Bestuursrecht Overheid Vastgoed Brancheteam Brancheteam Overheid In 1987 ben ik als advocaat begonnen in Haarlem, waar ik mij heb gespecialiseerd in het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV 2013 PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV Reinoud van Servellen +31 613 966 281 rvanservellen@harveyreynalds.com Pagina 2 WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? Harvey Reynalds

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen.

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. Academy TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. TK Academy is een officieel erkend opleidingsinstituut door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt N ILG Congresbundel 2 0 1 0 O.O. Cherednychenko C.E.C. Jansen A.R. Neerhof F.M.J. Verstijlen (red.) Boom

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Hij is (vooral) werkzaam voor overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties.

Hij is (vooral) werkzaam voor overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Joost Hoekstra (1979) is gespecialiseerd in grondverwerving (onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten), projectontwikkeling, omgevingsrecht (waaronder de Grondexploitatiewet) en bodemverontreiniging.

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Rechtsbescherming bij aanbesteding

Rechtsbescherming bij aanbesteding ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK WEBINAR ACTUALITEITEN Rechtsbescherming bij aanbesteding Waardenburg, 10 september 2015 Prof. Mr Jan M. Hebly RECHTSBESCHERMING BIJ AANBESTEDING o Breed onderwerp o Van

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

Enkele plaatsen voor getalenteerde juristen!

Enkele plaatsen voor getalenteerde juristen! Company Profile Vacature: Advocaat-stagiaire(s) Enkele plaatsen voor getalenteerde juristen! Opdrachtgever: Simmons & Simmons Weena 666 Rotterdam www.simmons-simmons.com Contactpersonen: Simmons & Simmons

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

DE KREDIETCRISIS. onder redactie van

DE KREDIETCRISIS. onder redactie van DE KREDIETCRISIS onder redactie van Prof. mr. N.E.D. Faber Prof. mr. drs. CM. Grundmann-van de Krol Prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem Mr. N.S.G.J. Vermunt Serie Onderneming en Recht deel 54

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Programma van de leergang 2013-2014

Programma van de leergang 2013-2014 Programma van de leergang 2013-2014 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 DAG 1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW) mr.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder Praktijkgebied Bestuursrecht Onteigening Nadeelcompensatie & Planschade Gedoogplichten Vastgoed Brancheteam Brancheteam Overheid CURRICULUM VITAE van Frank Mulder In 1987 ben ik als advocaat begonnen in

Nadere informatie

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B. Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland. Advisering en contractuele begeleiding van een franchiseorganisatie

opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland. Advisering en contractuele begeleiding van een franchiseorganisatie & BRANCHETEAM RETAIL Het brancheteam Retail bestaat uit verschillende juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retail. Onze specialisten kennen de spelers

Nadere informatie

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Toezicht en aansprakelijkheid

Toezicht en aansprakelijkheid Toezicht en aansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden PROF. MR. I. GIESEN Hoogleraar

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Mr. E.M.J (Ellen) Hardy Master Open Dag 18 maart 2017 Wie is wie? Waarom specialisatie SBR? Waarom in Maastricht? Onderwijs Het

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

NEW SERIES FIRST LADIES THE CASE V&D

NEW SERIES FIRST LADIES THE CASE V&D MR. MAARTJE BRIEDE MR. MARLIES VAN SCHOONHOVEN MR. JODIT DE BRUIN MR. CATHELIJN DERKS NEW SERIES FIRST LADIES THE CASE V&D MAGNA CHARTA MAGAZINE FEBRUARI 2015 F I R S T L A D I E S A R B E I D S R E C

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Hieronder zijn de verschillende accentprogramma s opgenomen. Hierin is aangegeven welke vakken studenten die voor september 2015 met de

Nadere informatie

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Jurisprudentie Arbeidsrecht Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Onderwerpen - Introductie - Jurisprudentie WWZ - Overige relevante jurisprudentie Jurisprudentie WWZ -

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

& BRANCHETEAM RETAIL

& BRANCHETEAM RETAIL & BRANCHETEAM RETAIL Het brancheteam Retail bestaat uit verschillende juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retail. Onze specialisten kennen de spelers

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT

SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT WWW.AVDR.NL SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT Euro 1.000,-- D'Aubigny stayed neutral at the beginning of the troubles of King John's reign, only joining the rebels after the early success in taking London in

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari INHOUDSOPGAVE Voorwoord Ten geleide Lijst van afkortingen V VII XV I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari 1. De overheid en de markt vanuit Europees perspectief 3 2. De overheid en de markt vanuit nationaal

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie