Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g"

Transcriptie

1 u i t v a a r t v e r z r g i n g Wilsbeschikking

2 Omdat elk leven een waardig afscheid verdient Burgemeester verweijlaan XG GELDERMALSEN Tel

3 u i t v a a r t v e r z r g i n g INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Wilsbeschikking Persnlijke gegevens pag. 4 Gegevens uders pag. 4 Wilsbeschikking besprken met pag. 4 De keuze Begraven, cremeren f lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap pag. 5 Testament pag. 5 De begrafenis Begraafplaats pag. 6 Srt graf pag. 6 Grafmnument Srt mnument pag. 7 Vrmgeving pag. 7 Materiaalkeuze pag. 7 De crematie Crematrium pag. 8 Asbestemming pag. 8 Ter beschikking stellen aan De medische wetenschap pag. 9 De uitvaart Opbaren pag. 10 Cndleance pag. 10 Lcatie uitvaartdienst pag. 11 Srt dienst pag. 11 Vrganger uitvaartdienst pag. 12 Muziek tijdens uitvaartdienst pag. 12 Dragers pag. 13 Verver pag. 13 Dalen van de kist pag. 14 Samenkmst pag. 15 Uitvaartkist pag. 16 Blemen pag. 17 Ruwbrief pag. 17 Advertentie pag. 18 Uitvaartverzekering pag. 19 Uitvaartverzrging Uitvaartverzrger pag. 20 Overige ntities pag. 20 Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 2

4 u i t v a a r t v e r z r g i n g Inleiding Op de hierna vlgende pagina s kunt u zelf aangeven wat uw persnlijke vrkeuren en wensen zijn met betrekking tt uw eigen uitvaart. U kunt precies aangeven he en wat uw ideeën zijn, maar u heeft natuurlijk k de vrijheid m niets in te vullen f m alleen aan te geven wat u absluut niet zu willen. Met al deze keuzes kunnen uw nabestaanden de uitvaart, vereenkmstig uw wensen, verzrgen. Het is niet eenvudig m dit bekje in te vullen, het kan cnfrnterend zijn en dilemma s prepen. Maar uiteindelijk kan het k rustgevend zijn als alles tch is ingevuld en dat u niet bij mnde, maar wel p papier kenbaar heeft kunnen maken he u uw uitvaart graag zu willen. U kunt deze wilsbeschikking in uw eentje invullen, f in samenspraak met iemand die u vertruwd is: uw partner, zn f dchter, vriend, vriendin f misschien wel een uitvaartverzrger. Deze wilsbeschikking is géén testament. Het geeft uw wensen aan, maar is niet bindend zals een testament. Mchten er nderwerpen zijn waar u meer infrmatie ver wilt, dan kunt u altijd vrijblijvend cntact pnemen met ns f met een andere uitvaartverzrger. Zdra u deze wilsbeschikking heeft ingevuld, is het verstandig dit kenbaar te maken f het in ieder geval z p te bergen dat het vr de nabestaanden gemakkelijk te vinden is. Bewaar het bijvrbeeld bij de familiepapieren f bij de verzekeringsplissen. De nabestaanden zullen daar vaak het eerst gaan zeken. Wij wensen u veel sterkte en kracht te tijdens het invullen van uw wilsbeschikking. Lingewaard Uitvaartverzrging Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 3

5 u i t v a a r t v e r z r g i n g Persnlijke gegevens Achternaam Vrna(a)m(en) Gebrtedatum Gebrteplaats Adres Pstcde / Plaats Telefnnummer Burgerlijke staat met / van : ngehuwd / samenwnend gehuwd / weduwe / weduwnaar / gescheiden Eerder gehuwd met Gelfsvertuiging Gegevens uders: Achternaam vader Vrna(a)m(en) Achternaam meder Vrna(a)m(en) Ik heb deze wilsbeschikking besprken met: Naam Adres Pstcde / Plaats Telefnnummer Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 4

6 u i t v a a r t v e r z r g i n g Begraven f cremeren De eerste en misschien wel de belangrijkste vraag is f u kiest vr een begrafenis f crematie. Daarnaast bestaat er k ng de mgelijkheid uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. De keuze die u maakt kan bijvrbeeld vrtkmen uit uw gelfsvertuiging. Of misschien is het de plaats waar uw wieg stnd die uw keuze bepaalt. Ok speelt de financiële situatie tegenwrdig een belangrijke rl aangezien gemeentes tegenwrdig behrlijk frse bedragen vr het begraven rekenen. Deze bedragen verschillen per gemeente, het varieert tussen de 1250,- en 4.500,- (vr alléén het graf/grafrechten!). Sms willen mensen de nabestaanden niet belasten met de nasleep van grafnderhud, f verwachten ze niet dat er iemand bij het graf kmt kijken. Anderen willen juist zrgen dat nabestaanden tch ng een plaats hebben waar ze naar te kunnen gaan. Hiernder kunt u aangeven vr welke keuze u kiest. * Ik wil wel / niet wrden begraven. (Vr de uitwerking van de begrafenis, zie pagina 6-7) * Ik wil wel / niet wrden gecremeerd. (Vr de uitwerking van de crematie, zie pagina 8) * Ik stel wel / niet mijn lichaam ter beschikking aan de medische wetenschap. (Vr de uitwerking van de ter beschikking stelling, zie pagina 9) Misschien heeft u al een testament laten maken. Vr de nabestaanden wrdt het eenvudiger gemaakt als u dit kenbaar maakt. Ik heb wel / niet een testament. Dit is beschreven bij ntaris: Naam Adres Pstcde / Plaats Telefnnummer Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 5

7 u i t v a a r t v e r z r g i n g De Begrafenis Begraafplaats Mijn vrkeur gaat uit naar de vlgende begraafplaats: Naam begraafplaats Plaats Srt graf Hier kunt u uw keuze aangeven met betrekking tt het graf. Ik wil: wrden bijgezet in het familiegraf c.q. grafkelder p hierbven genemde begraafplaats. Het grafnummer (indien bekend) is: wrden begraven in een (eigen) grafkelder. Dit is een graf waarin een grafkelder wrdt geplaatst en het graf gehuurd wrdt vr minimaal 20 jaar. Na aflp van de termijn is de huur telkens met 10 jaar te verlengen. Het graf kmt p naam van een nabestaande, k wel rechthebbende genemd. Die persn bepaalt wat er verder met het graf gebeurt. wrden begraven in een eigen graf. Dit is een graf dat wrdt gehuurd vr minimaal 20 jaar. Na aflp van de termijn is de huur telkens met 10 jaar te verlengen. Het graf kmt p naam van een nabestaande, k wel rechthebbende genemd. Die persn bepaalt wat er verder met het graf gebeurt. Bij begraven is dit de meest vrkmende ptie. wrden begraven in een een natuurgraf. In een aantal plaatsen in Nederland zijn speciaal hiervr ingerichte begraafplaatsen. Hier kunnen graven vr nbepaalde tijd wrden uitgegeven. De graven liggen tussen de bmen. Het plaatsen van een grafmnument is hier echter niet tegestaan. Een zwerfkei is hier de enige mgelijkheid, de natuur bepaalt verder de aanblik. Het graf kmt k hier p naam van een nabestaande, k wel rechthebbende genemd. Die persn bepaalt wie er verder in het graf begraven mgen wrden. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 6

8 u i t v a a r t v e r z r g i n g Grafmnument De keuze en vrmgeving van een grafmnument is in principe vrij. Wel zijn er regels pgesteld dr de eigenaren van begraafplaatsen. Bijvrbeeld dat een mnument niet grter mag zijn dan bepaalde afmetingen. Dit geldt tevens vr beplanting. De materiaalkeuze is vrij. Tegenwrdig kmen k huten f glazen elementen in grafmnumenten vr. Mijn vrkeur gaat uit naar een graf: waarp het rsprnkelijke grafmnument wrdt teruggeplaatst. waarp een grafmnument wrdt geplaatst waardr het vlledige graf wrdt bedekt. waarp een grafmnument wrdt geplaatst met ruimte vr beplanting. met alleen beplanting. waarp geen enkele bedekking wrdt aangebracht. waarp mijn nabestaanden de bedekking bepalen. Vr de vrmgeving van een (eventueel) mnument gaat mijn vrkeur uit naar: een liggende steen. alleen een staande steen. een liggende én staande steen een staande steen: kruis / rnd / met glf bvenlangs geen vrkeur, mijn nabestaanden mgen dit bepalen. anders, namelijk: Materiaalkeuze: bestaand grafmnument gebruiken hut marmer graniet glas keuze nabestaanden anders, namelijk: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 7

9 u i t v a a r t v e r z r g i n g De crematie Crematrium Na de crematie wrdt de as bewaard in een asbus, met daarp enkele persnlijke gegevens van de verledene. De asbus wrdt in de algemene nis van het crematrium geplaatst. Deze speciale asbewaarkamer is niet vr publiek tegankelijk. De Nederlandse wet schrijft vr dat de as vr een peride van minimaal één maand in de algemene nis met wrden bewaard. Daarna kunnen de nabestaanden de as een definitieve, persnlijke bestemming geven. Mijn vrkeur vr de crematie gaat uit naar: Naam crematrium Plaats De eis die de crematria hebben gesteld uit milieu- en veiligheidsgpunt is dat er in het lichaam geen pacemaker f defibrillatr aanwezig mag zijn. Die zal dus vr de crematie verwijderd meten wrden. In mijn lichaam bevindt zich: wel / geen pacemaker en wel / geen defibrillatr. Asbestemming Hiernder kunt u uw keuze aangeven met betrekking tt de asbestemming. Ik zu graag willen dat mijn as: wrdt verstrid p het terrein van het crematrium wrdt verstrid ver zee wrdt geplaatst in een urnenmuur / clumbarium / urnentuin wrdt bijgezet in een bestaand graf / urnenmuur p begraafplaats: Naam begraafplaats:. Plaats Nummer graf/nis :. :. wrdt meegenmen dr mijn nabestaanden, m bijvrbeeld in huis f in de tuin een plekje met de urn te creëren. wrdt verwerkt in een sierraad / herinneringsvrwerp vr mijn nabestaanden. anders namelijk :. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 8

10 u i t v a a r t v e r z r g i n g Ter beschikking aan de medische wetenschap Iedere meerderjarige kan besluiten m zijn f haar lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap. Hiervr wrdt een fficiële vereenkmst pgesteld met één van de Universitaire Medische Centra in Nederland. Zdra iemand verlijdt kunnen de nabestaanden f de uitvaartverzrger cntact pnemen met het academische ziekenhuis waarmee de vereenkmst is afgeslten. Als het lichaam geaccepteerd is, wrdt het lichaam binnen 24 uur na verlijden naar het desbetreffende ziekenhuis vergebracht. Het ziekenhuis verzrgt later de uitvaart. Dit is bijna altijd een crematie znder nabestaanden. Dit gebeurt sms enkele jaren na het verlijden. De ksten van de crematie en het verbrengen, naar en van het ziekenhuis, zijn vr het ziekenhuis. Dr deze situatie is er dus geen uitvaart verzrgt dr de familie mgelijk! Het kan echter wel wenselijk zijn m bijvrbeeld een cndleance en/f herdenkingsdienst te huden, ruwbrieven te versturen f een verlijdensadvertentie in een krant te plaatsen. Hiervan zijn de ksten vr de nabestaanden. Het kan echter in een enkele situatie k z zijn dat een lichaam niet wrdt geaccepteerd. Dit kan bijvrbeeld mdat een verlijden in het buitenland plaatsvnd, er sprake is van een besmettelijke ziekte f mdat er geen plaats is. In z n geval betekent dit dat er tch een vlledige uitvaart met plaatsvinden en het ziekenhuis daar buiten staat. De gegevens van het ziekenhuis met wie ik de vereenkmst heb afgeslten zijn (zie vereenkmst): Naam ziekenhuis Plaats Telefnnummer Als mijn lichaam geaccepteerd wrdt, dan wil ik graag verder ng verzrgd hebben wat ik, vanaf pagina 10 heb aangegeven. Mchten ze mijn lichaam niet accepteren, dan wil ik wrden: Begraven (zie pagina 6-7) / gecremeerd (zie pagina 8). Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 9

11 u i t v a a r t v e r z r g i n g De Uitvaart Opbaren Dr verschillende rzaken werd het pbaren na de Tweede Wereldrlg veelal verplaatst van thuis naar een ruwcentrum. Vanaf de jaren negentig wrdt er weer steeds meer thuis pgebaard. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de ruimte thuis f angst m bepaalde beelden te huden. Thuis kan als persnlijker en rustiger ervaren wrden. U kunt hiernder uw vrkeur aangeven. Ik wil graag: thuis pgebaard wrden p bed / in de kist pgebaard wrden in een ruwcentrum Naam ruwcentrum :. Plaats :. pgebaard te wrden alleen vr mijn familie. De kist is dan tijdens de cndleance en / f uitvaart geslten. dat de kist direct wrdt geslten, k vr mijn familie... Cndleance Er kan behefte bestaan bij famlie, vrienden, kennissen en andere relaties m hun medeleven persnlijk te betuigen en eventueel afscheid te nemen. Dat is heel persnlijk. Mijn vrkeur gaat uit naar: cndleren aan huis cndleren in een ruwcentrum Naam ruwcentrum :. Plaats :. alleen schriftelijk cndleren geen cndleance Tijdens een cndleance wrdt m een bepaalde sfeer te creëren sms (achtergrnd)muziek gedraaid. Achtergrndmuziek is wel / niet gewenst. Z ja, dan heeft de vlgende muziek mijn vrkeur: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 10

12 u i t v a a r t v e r z r g i n g Lcatie uitvaartdienst De lcatie waar de dienst wrdt gehuden kunt u zelf bepalen. Dit kan nder andere in een ruwcentrum, kerk f crematrium. Misschien hangt dit vr u af f de uitvaart in beslten kring plaatsvindt f dat in principe iedereen is uitgendigd. Hier vlgen een aantal mgelijkheden, waarbij u uw vrkeur kunt aangeven ver de plaats waar de dienst mag plaatsvinden. Mijn keuze tt betrekking van de plaats van de dienst is: ik wil geen dienst ik wil graag een dienst huden in: Naam lcatie Plaats :. :. ik wil graag een dienst in beslten kring huden in: Naam lcatie Plaats :. :. Srt dienst De benaming van de dienst vr de begrafenis f crematie kan verschillen. Dit hangt meestal af van de situatie en invulling. Is er een geestelijke vrganger bij dan wrdt er vaak ver ruwdienst gesprken, is de dienst in de kerk dan is het de dienst van Wrd en Gebed f Eucharistieviering. Heeft iemand een hge leeftijd mgen bereiken dan kmt sms dankdienst vr. Na een ziekbed kan bijvrbeeld afscheidsdienst, herdenkingsdienst f samenkmst wrden gebruikt. De mschrijving van de dienst mag zijn: ruwdienst herdenkingsdienst samenkmst dankdienst dienst van Wrd en Gebed eucharistieviering afscheidsdienst plechtigheid anders namelijk :.. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 11

13 u i t v a a r t v e r z r g i n g Vrganger uitvaartdienst De vrganger van de dienst mag zijn: (plaatselijke) predikant / past()r pastraal medewerk(st)er uitvaartverzrg(st)er alleen familie naar keuze van de nabestaanden anders namelijk :.. Muziek tijdens uitvaartdienst Tijdens de dienst wil ik graag wel / geen muziek. Z ja, dan graag: eigen CD rgelspel kr samenzang live artiest Naam :.. De vlgende muziek mag zeker gespeeld / gezngen wrden: 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 12

14 u i t v a a r t v e r z r g i n g Dragers Op bepaalde mmenten kan het zijn dat de kist gedragen met wrden: vanuit huis, ruwcentrum f kerk, p een begraafplaats f in een crematrium. Dit kan dr dragers via de uitvaartverzrging gebeuren, maar als ze het aankunnen k dr familie, vrienden f cllega s. Een cmbinatie is natuurlijk k mgelijk. Als de kist wrdt gedragen, dan wil ik graag dat dit gedaan wrdt dr: mijn eigen gezin mijn familieleden mijn beste vrienden / buren / cllega s dragers via de uitvaartverzrging nabestaanden mgen dit zelf beslissen anders namelijk :.. Verver Als de (afscheids)dienst niet p de begraafplaats f in het crematrium wrdt gehuden, zal er verver ndig zijn. Hiervr bestaan verschillende mgelijkheden. Als de kist p de dag van de uitvaart ververd wrdt, dan wil ik graag: de ruwaut van de uitvaartverzrging een kets met paarden anders namelijk :.. Ok vr de nabestaanden kan gezrgd wrden vr verver. Het geeft vr hen vaak een rustig(er) gevel wanneer ze niet zelf heven te rijden. Ik zu graag willen dat er wel / geen vlgaut s vr de nabestaanden meerijden. Z ja, vr de vlgende mensen: 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6).. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 13

15 u i t v a a r t v e r z r g i n g Dalen van de kist Op de begraafplaats kunt u kiezen m de kist wel f niet te laten dalen. Bij het crematrium is die mgelijk er niet altijd (afhankelijk van het crematrium). Bij het graf f in de aula (indien mgelijk) mag de kist: dalen dalen tt maaiveld (kist daalt hierbij een klein gedeelte) niet dalen Op de begraafplaats bestaat de mgelijkheid m het graf gren te maken zdat men niet z in een diep gat kijkt (er wrden dan dennentakken ver het graf gelegd, waar de kist drheen daalt). In het crematrium kunnen de nabestaanden eventueel mee naar de crematieruimte. Ok kunnen de aanwezigen natuurlijk in beide gevallen bijvrbeeld ieder één blem p de kist leggen. Het vlgende zu ik graag willen: het graf gren maken (indien mgelijk) iedere aanwezige één blem p de kist te laten leggen nabestaanden mee laten gaan naar de crematieruimte anders namelijk :.. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 14

16 u i t v a a r t v e r z r g i n g Samenkmst Na aflp van vrgaande plechtigheden is er meestal een samenzijn f samenkmst. Dit kan in het ruwcentrum zijn waar de dienst is gehuden f in de kffiekamer van het crematrium, maar k andere gelegenheden zijn mgelijk. Mijn persnlijke vrkeur gaat uit naar: geen samenkmst een ruwcentrum een verenigingsgebuw een restaurant Naam lkatie Plaats :.. :.. De samenkmst kan p verschillende manieren wrden ingevuld. U kunt uw vrkeur(en) aangeven: kffie, thee frisdrank alchlische dranken (dit mag niet veral) cake kekje brdjes met beleg luxe brdjes met beleg saucijzenbrdjes wel / geen (achtergrnd)muziek anders namelijk :.. Tijdens de uitvaartdienst f samenkmst wrdt sms gelegenheid gegeven vr tespraken. Men kan bijvrbeeld vr de dienst vragen f er gelegenheid is m iets te zeggen, k de uitvaartverzrger kan dit natuurlijk vragen. De tespraak kan bijvrbeeld een levensverhaal bevatten, maar het kan k een gedicht, verhaal f belevenis zijn. Tespraken (f gedichten/verhalen etc.) wil ik wel / niet. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 15

17 u i t v a a r t v e r z r g i n g Uitvaartkist Wat meestal als een meilijke en cnfrnterende vraag wrdt geveld, is de keuze van de kist. Het maakt de dd z werkelijk, z hard. Helaas krijgen we er wel mee te maken. Vr crematies wrden qua materiaalkeuze vaak eenvudige kisten gebruikt. Vr begraven wat duurzamere. Dit is echter zeer persnlijk. Hiernder vlgt een beschrijving van de verschillende srten kisten. Niet alle mgelijkheden zijn aan te geven, u kunt hiervr altijd infrmeren bij de uitvaartverzrger. Spaanplaat met fineerlaag. Dit is de meest gebruikte en eenvudigste kist. De fineerlaag kan van verschillende hutsrten zijn, zals eiken f kersen. Ok beslag en deksel kunnen variëren. Het beslag kan van hut, metaal f tuw zijn. De deksel kan vlak, enkel verhgd f dubbel verhgd zijn. Massief hut. Dit zijn duurzame kisten die gemiddeld twee keer z duur zijn als de spaanplaat kisten. De gebruikte hutsrten zijn eiken, vuren, mahnie en kersen. Ok beslag en deksel kunnen weer variëren. Het beslag kan van hut, metaal f tuw zijn. De deksel kan vlak, enkel verhgd f dubbel verhgd zijn. Luxe kisten. Dit zijn massieve kisten die zijn pgebuwd uit panelen, verzwaarde heksteunen, luxe bekleding, krndeksels, vaak lange grepen en extra grte plinten nderlangs. De gebruikte hutsrten zijn eiken, vuren, mahnie en kersen. Geen kist, maar een pbaarplank Bekleding en kleur De kist kan van binnen p een aantal wijzen bekleed wrden. Mijn keuze vr de bekleding aan de binnenkant is: Satijn Ongebleekt katen De kleurkeuze van de kist: Originele kleur van de kist behuden In de kleur Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 16

18 u i t v a a r t v e r z r g i n g Blemen Blemen kunnen een grte uitlaatklep zijn vr mensen en een middel m te trsten en hun medeleven kenbaar te maken. Met betrekking tt de blemen wil ik: geen blemen geen blemen, maar een gift aan :.. alleen blemen van mijn naaste familie dat iedereen vrij is van zijn f haar keuze anders namelijk :.. Mijn favriete blemen zijn Mijn favriete blemkleur is : : Ruwbrief Om alle berichtgevingen rnd de verledene en de uitvaart bekent te maken wrdt er meestal een ruwbrief verznden. De ruwbrief kan veel ver u zeggen. Het is een persnlijke berichtgeving. De keuzes hierin wrden steeds breder. Mijn keuze is: gehamerd papier met zwart/grijze rand udhllands papier kaart met afbeelding van : kaart met ft van : geen kaart nabestaanden mgen zelf keuze maken anders namelijk :.. Tevens beschikt de uitvaartverzrger vaak ver een vrbeeldenmap met daarin ng diverse vrbeelden van ruwbrieven. Wanneer u zelf ver een afbeelding f ft beschikt kan dit natuurlijk altijd gerealiseerd wrden. Overleg hierver met de uitvaartverzrger f met een drukkerij. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 17

19 u i t v a a r t v e r z r g i n g Ruwadvertentie Naast de ruwkaart bestaat er de mgelijkheid vr een ruwadvertentie in de krant. Dit kan een plaatselijke krant zijn, maar k een reginale krant f landelijk dagblad. Ik wil: geen advertentie naast de kaart k een advertentie alleen een advertentie advertentie na aflp van de uitvaart dat de nabestaanden hierver zelf mgen beslissen Als een advertentie gewenst is, dan mag die geplaatst wrden in: 1).. 2).. 3).. Tekst Een tekst p de kaart is iets heel persnlijks. Misschien is er een zin f gedicht wat u erg aanspreekt. Hiernder kunt u zelf iets aangeven. De vlgende tekst graag p de ruwbrief plaatsen: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 18

20 u i t v a a r t v e r z r g i n g Op de ruwbrief kunt u, naast de berichtgevingen, bepaalde wensen f gedachten aangeven. Op de kaart kan bijvrbeeld vermeld wrden: geen blemen geen bezek aan huis geen tespraken kmst graag in dnkere/lichte bekleding hield van blemen nze dank gaat uit naar in plaats van blemen liever een gift aan anders namelijk :.. Het kan ged zijn m een adressenlijst bij deze wilsbeschikking te vegen met daarp iedereen die uitgendigd wilt hebben. U kunt hierbij bijvrbeeld nderscheid maken tussen gendigden vr de cndleance en gendigden vr de ruwdienst. Uitvaartverzekering Mcht u een uitvaartverzekering hebben dan geldt altijd dat u vrij bent in de keuze van een uitvaartverzrger. Wel is het verstandig m uw eventuele verzekeraar van uw keuze p de hgte te brengen. Kijk hiervr ged uw verzekeringsplissen dr en veg ze bij deze wilsbeschikking. Bij twijfel is het k altijd mgelijk advies te vragen aan uw uitvaartverzrger. De vlgende verzekeringsplissen zijn bijgeslten: Naam verzekering Plisnummer Verzekerd bedrag Naam verzekering Plisnummer Verzekerd bedrag Naam verzekering Plisnummer Verzekerd bedrag Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 19

21 u i t v a a r t v e r z r g i n g Uitvaartverzrger Als het zver is, dan zu ik graag willen dat mijn uitvaart verzrgd wrdt dr: Overige ntities Hiernder kunt u alles vermelden wat u ng niet kenbaar heeft kunnen maken in deze wilsbeschikking. Afscheidswrden die u als dankwrd, f iets anders, wilt meegeven. Wat er eventueel met uw huisdieren f huisraad met gebeuren. Of misschien dat u zich als dnr beschikbaar stelt. Dnrcdicil aanwezig Z ja, bewaarplaats : wel / niet :.. Hpelijk heeft u het gevel dat u welverwgen uw keuzes heeft kunnen maken en dat het een innerlijke rust geeft. Overige nderwerpen: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 20

22 u i t v a a r t v e r z r g i n g Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 21

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van. Wilsbeschikking

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van. Wilsbeschikking Belangrijke gegevens vr mijn nabestaanden Uitvaartwensen van Wilsbeschikking Wensen van nu, vr later. Vr de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat, zij de uitvaart hebben kunnen

Nadere informatie

vrijblijvend contact opnemen met ons of met een andere uitvaartverzorger.

vrijblijvend contact opnemen met ons of met een andere uitvaartverzorger. Inleiding Op de hierna vlgende pagina s kunt u zelf aangeven wat uw persnlijke vrkeuren en wensen zijn met betrekking tt uw eigen uitvaart. U kunt precies aangeven he en wat uw ideeën zijn, maar u heeft

Nadere informatie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN:

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN: HE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN VERLIJDEN: NAAM PSTCDE/WNPLAATS TELEFN GEBRTEDATUM PARTNER VAN NAAM HUISARTS TELEFN DNRCDICIL: HEB IK INGEVULD EN VERSTUURD BEZIT IK NIET IK HEB EUTHANASIEVERKLARING PGESTELD

Nadere informatie

Wensen Formulier. Crematie. U aangeboden door A.G. Reebergen

Wensen Formulier. Crematie. U aangeboden door A.G. Reebergen Wensen Frmulier Crematie U aangebden dr A.G. Reebergen Laatste wens gegevens Met dit frmulier kunt u, uw wensen, vastleggen vr de wijze waarp u wilt dat uw crematie plechtigheid verlpt en wie de uitvaart

Nadere informatie

Pagina 1 van 12 Paraaf

Pagina 1 van 12 Paraaf Inleiding U wilt alles ged geregeld hebben dus waarm niet uw eigen afscheid. Of u nu ng jng en geznd bent f al wat uder, het is in ieder geval ged m uw eigen ideeën rnd uw uitvaart een keer helder p papier

Nadere informatie

Begrafenis. Wensen Formulier. Aangeboden door. A.G. Reebergen. [Geef inhoud voor de zijbalk op. Een zijbalk is. een zelfstandige aanvulling op het

Begrafenis. Wensen Formulier. Aangeboden door. A.G. Reebergen. [Geef inhoud voor de zijbalk op. Een zijbalk is. een zelfstandige aanvulling op het Wensen Frmulier Begrafenis [Geef inhud vr de zijbalk p. Een zijbalk is een zelfstandige aanvulling p het Aangebden dr A.G. Reebergen hfddcument. Vaak is de zijbalk links f rechts, f bvenaan f nderaan p

Nadere informatie

Wensen bij overlijden en uitvaart

Wensen bij overlijden en uitvaart Wensen bij verlijden en uitvaart Vr u ligt het persnlijk wensenbekje van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Kllumerzwaag, Veenklster en Zwagerbsch. Nabestaanden weten sms niet wat de wensen van de verledenen

Nadere informatie

030-6661790 (dag en nacht)

030-6661790 (dag en nacht) UITVAARTCODICIL Veldzigt 53 3454 PW De Meern Centraal telefnnummer: 030-6661790 (dag en nacht) Wij adviseren u graag. De verzrging van een begrafenis f crematie Het afsluiten van een begrafenis f crematie

Nadere informatie

Veldzigt 53 3454 PW De Meern. Centraal telefoonnummer: 030-6661790. (dag en nacht) Wij adviseren u graag.

Veldzigt 53 3454 PW De Meern. Centraal telefoonnummer: 030-6661790. (dag en nacht) Wij adviseren u graag. UITVAARTCODICIL Veldzigt 53 3454 PW De Meern Centraal telefnnummer: 030-6661790 (dag en nacht) Wij adviseren u graag. De verzrging van een begrafenis f crematie Het afsluiten van een begrafenis f crematie

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Registratieformulier

Registratieformulier De Executeur Registratiefrmulier Dit frmulier valt nder de werkingssfeer van het privacyreglement van De Executeur. De Executeur Vleutenstraat 22 2546 EJ Den Haag Tel.nr Fax Website E-mail Facebk : : :

Nadere informatie

Ultima Memoria. Geachte heer/mevrouw,

Ultima Memoria. Geachte heer/mevrouw, Ultima Memria Geachte heer/mevruw, Tegenwrdig kmt het steeds vaker vr dat men een uitvaart en/f de wensen ten beheve van een uitvaart vraf geregeld wil hebben. Dit kan m allerlei persnlijke redenen zijn.

Nadere informatie

Zo wil ik mijn uitvaart

Zo wil ik mijn uitvaart Zo wil ik mijn uitvaart Uitvaartverzorging H. Jobse 0118-462205 Voorwoord : Een laatste wilsbeschikking is een codicil met betrekking tot uw wensen en voorkeuren. Het is een codicil en geen testament.

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Naam: Volledige voornamen: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Naam vader: Naam moeder: Gehuwd / Gehuwd

Nadere informatie

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart Wilsverklaring met betrekking tt mijn uitvaart Dcument gemaakt dr de NFBBB* en te dwnladen p de website www.funebra.be *Natinale Federatie van Berepsverenigingen & Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen

Nadere informatie

Wensenformulier. Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Senz Uitvaartbegeleiding.

Wensenformulier. Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Senz Uitvaartbegeleiding. Wensenfrmulier Dit wensenfrmulier wrdt u aangebden dr Senz Uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een berep den m vrijblijvend en kstels dit wensenfrmulier met u te bespreken. Neem hiervr telefnisch

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Antoine Uitvaartzorg

Antoine Uitvaartzorg Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Antoine Uitvaartzorg Betrokken bij uw uitvaart Uitvaart wensenformulier Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking Dag nacht bereikbaar 038-33 33 323 Dagenen nacht bereikbaar Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl Wilsbeschikking Wilsbeschikking blad 1/8 Naam Adres _ Postcode / woonplaats

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart.

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart. Wilsbeschikking Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam _ Adres _ Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament opgemaakt: nee ja bij notaris Ik

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN Wilsbeschikking Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZRG IN GEDE HANDEN Mijn laatste wensen. In deze wilsbeschikking kunt u uw laatste wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.

Nadere informatie

Laatste wensenboekje. Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder.

Laatste wensenboekje. Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder. Laatste wensenboekje Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder. Het laatste wensenboekje Weinig is zeker in het leven. Hoewel we er liever niet al te vaak aan denken,

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Mijn uitvaartplanner

Mijn uitvaartplanner Mijn uitvaartplanner (krte checklist ver waar aan gedacht met wrden bij het plannen van een uitvaart) Naam Datum Smeets Uitvaartverzrging Sprlaan 29 6301 GB Valkenburg a/d Geul Tel: 043-6090160 inf@smeetsuitvaartverzrging.nl

Nadere informatie

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil Robert Saalmink Uitvaartverzorging Uitvaartcodicil 2 Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Bianca Klein Woolthuis Uitvaartbegeleiding Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken, kunt u geheel vrijblijvend een afspraak

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Geachte mevrouw/mijnheer,

Mijn uitvaartwensen. Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn uitvaartwensen Geachte mevrouw/mijnheer, Voor u ligt het document Wilsbeschikking. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier, wanneer u daar aan toe bent, uw persoonlijke uitvaartwensen vast

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Laatste wilsbeschikking

Laatste wilsbeschikking Laatste wilsbeschikking Geachte heer, mevrouw, In deze laatste wilsbeschikking is er de mogelijkheid de wensen met betrekking tot uw uitvaart kenbaar te maken. Dit kunt u doen door de vragenlijst zelf

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

WENSEN VOOR MIJN UITVAART

WENSEN VOOR MIJN UITVAART WENSEN VOOR MIJN UITVAART Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen Stichting Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk Gooweg 37 2201 AX Noordwijk 071 3646006 www.barbaranoordwijk.nl Wilsbeschikking.

Nadere informatie

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden Uitvaartwensen van Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat, zij de uitvaart hebben kunnen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts.

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Zij geven u de zekerheid dat uw uitvaart wordt verzorgd op

Nadere informatie

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden.

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartzorg de Vlieger Wilgenstraat 12 4307 DA Oosterland T. 0111 402000 F. 0111 401552 E. info@uitvaartdevlieger.nl W. www.uitvaartdevlieger.nl Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Geachte

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert 0495-543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl Patersveld 19, 6001 SN Weert Fax. 0495-546184 info@uitvaart-vangansewinkel.nl Persoonlijke gegevens Achternaam

Nadere informatie

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN WENSEN Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje. Dit boekje kan uw nabestaanden

Nadere informatie

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9 Inhoud Persoonlijke gegevens 2 Direct te informeren personen 5 Algemene wensen betreffende het afscheid 6 Specifieke wensen begrafenis 9 Specifieke wensen crematie 10 Overige benodigde gegevens 11 Namen

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie De betrkkenheid van uders bij de vrbereiding p de eerste cmmunie 1. De betrkkenheid van uders Paus Franciscus benadrukt dat wij als Kerk de taak hebben m naar buiten te gaan en het evangelie te verkndigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Wilsbeschikking. 2. Gesprek met begrafenisverzorger en kennisgeving van overlijden. 3. Algemene zaken

Inhoudsopgave: 1. Wilsbeschikking. 2. Gesprek met begrafenisverzorger en kennisgeving van overlijden. 3. Algemene zaken Wilsbeschikking Inhoudsopgave: 1. Wilsbeschikking 2. Gesprek met begrafenisverzorger en kennisgeving van overlijden 3. Algemene zaken 4. Overige persoonlijke gegevens 5. Wensen betreffende de begrafenis

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Wensen voor de Uitvaart

Wensen voor de Uitvaart Wensen voor de Uitvaart naar mijn hart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door de heer/mevrouw Naam:......................................................................................................

Nadere informatie

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil sinds 1815 Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING Uitvaartcodicil SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS ONDERGETEKENDE: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Postcode/woonplaats Geboortedatum Partner van Naam huisarts BIJ OVERLIJDEN

Nadere informatie

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Wilsbeschikking www.miesschoneveld.nl WENSEN VOOR MIJN UITVAART "HET LEVEN IS LOUTER GELUID, TUSSEN TWEE ONDOORGRONDELIJKE STILTES" Wensen voor mijn uitvaart. Over mijn

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Registratieformulier. Handtekening

Registratieformulier. Handtekening Registratieformulier Familienaam Voornamen Straat en huis nr. Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum en plaats Echtgenoot/wed./partner Contactpersoon familie Telefoonnr. contactpersoon Plaats

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn begrafenis

Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn begrafenis Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn begrafenis Naam: Voornamen: 0 Mijn personalia: Naam Voornamen BS-nummer Adres : Postcode en plaats : Naam vader Naam moeder Te:.. Gehuwd op : Te:.. Naam echtgenoot

Nadere informatie

Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg AN Bleiswijk Tel: Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg AN Bleiswijk Tel: Wilsbeschikking Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg 17 2665AN Bleiswijk Tel: 010 522 27 90 Wilsbeschikking Wanneer de tijd voor u even stilstaat, nemen wij voor u alle tijd Bewaar dit document bij uw andere papieren

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Met dit formulier legt u eenvoudig uw uitvaartwensen vast. Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, maar ook als het om de uitvoer van

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Valance Vos Vos Uitvaart

Valance Vos Vos Uitvaart Wensen Boekje Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven. Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de

Nadere informatie

De Groot Uitvaart Havenstraat 23-25 1271 AB Huizen Telefoon 035-5254363

De Groot Uitvaart Havenstraat 23-25 1271 AB Huizen Telefoon 035-5254363 Geachte heer/mevrouw, Door middel van het invullen van de vragenlijst, maakt u uw (laatste) wensen kenbaar. In deze vragenlijst is getracht een overzicht te geven van zaken waar u rondom een uitvaart aan

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart Wensen ten aanzien van mijn uitvaart uw laatste wens met zorg geregeld Geachte heer/mevrouw, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Wilsbeschikking van. Dhr/Mevr

Wilsbeschikking van. Dhr/Mevr Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Advies nabestaanden : 1 Neem na het overlijden eerst contact op met de huisarts. 2 Neem contact op met de uitvaart onderneming naar keuze. 3 Uitvaartonderneming meld het overlijden

Nadere informatie

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam:

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam: Wensenboekje voor mijn uitvaart Naam: Het is niet verplicht alles in te vullen. U helpt uw nabestaanden echter door zoveel mogelijk vast te leggen. Naam!_ Voornamen_ Adres! _ Postcode_ Woonplaats_ Geboortedatum!

Nadere informatie

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding Naam: Voornamen: Geboortedatum: Onderscheidingen: Adres: Postcode: Levensovertuiging: Telefoon: Erik de Jong Uitvaartverzorging & Wilsbeschikking, draaiboek van de uitvaart man/vrouw Geboorteplaats: ja

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt.

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Wij adviseren u dit boekje met potlood in te vullen, zodat

Nadere informatie

Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn crematie

Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn crematie Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn crematie Naam: Voornamen: 0 Mijn personalia: Naam Voornamen BS-nummer Adres : Postcode en plaats : Naam vader Naam moeder Te:.. Gehuwd op : Te:.. Naam echtgenoot

Nadere informatie

MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING. Wilsbeschikking

MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING. Wilsbeschikking MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING Wilsbeschikking Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met de meest voorkomende vragen over de uitvoering van uw eigen uitvaart. U kunt hiermee op ieder moment wanneer u dat wilt, uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Wensen voor de Uitvaart

Wensen voor de Uitvaart Wensen voor de Uitvaart naar mijn hart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Het wensenformulier kunt u invullen en bewaren. Heeft u liever dat wij uw wensen voor u bewaren? Dan kunt u het ingevulde

Nadere informatie

Dag en nacht bereikbaar 072 512 26 14 Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen

Dag en nacht bereikbaar 072 512 26 14 Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen Laatste Wensenboekje Dag en nacht bereikbaar Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen Omdat ieder mens verschillend is... Voor u ligt het persoonlijke wensenboekje van Uitvaartverzorging Pieter

Nadere informatie

Persoonlijke laatste wensen

Persoonlijke laatste wensen Onder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Laatste wensenboekje van

Laatste wensenboekje van Laatste wensenboekje van... Hagepreekland 20 3994 TX Houten 06-256 621 92 info@anneuitvaartverzorging.nl www.anneuitvaartverzorging.nl Laatste Wensenboekje Ieder mens is uniek, ieder afscheid dus ook...

Nadere informatie

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Mijn Uitvaartwensen pagina 2 van 10. Persoonlijke wensen U staat er niet iedere dag bij stil, maar u heeft vast wel eens nagedacht over hoe uw eigen uitvaart eruit zou moeten komen te zien. Het bespreken

Nadere informatie

UITVAARTWENSEN. Uitvaartzorg in heel Noord-Holland

UITVAARTWENSEN. Uitvaartzorg in heel Noord-Holland UITVAARTWENSEN Uitvaartzorg in heel Noord-Holland Geslacht Man Vrouw Naam... Voornamen...... Geboortedatum... Geboorteplaats... Straat en huisnummer... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer.../06 -...

Nadere informatie

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit: Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN:

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit:   Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN: Uitvaartwensen Dit document kan een leidraad zijn om het gesprek over de invulling en zorg rondom uw uitvaart afscheid vorm te geven. Zodat uw afscheid aansluit op uw wensen. Gegevens: Naam: Voornamen:

Nadere informatie