Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g"

Transcriptie

1 u i t v a a r t v e r z r g i n g Wilsbeschikking

2 Omdat elk leven een waardig afscheid verdient Burgemeester verweijlaan XG GELDERMALSEN Tel

3 u i t v a a r t v e r z r g i n g INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 Wilsbeschikking Persnlijke gegevens pag. 4 Gegevens uders pag. 4 Wilsbeschikking besprken met pag. 4 De keuze Begraven, cremeren f lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap pag. 5 Testament pag. 5 De begrafenis Begraafplaats pag. 6 Srt graf pag. 6 Grafmnument Srt mnument pag. 7 Vrmgeving pag. 7 Materiaalkeuze pag. 7 De crematie Crematrium pag. 8 Asbestemming pag. 8 Ter beschikking stellen aan De medische wetenschap pag. 9 De uitvaart Opbaren pag. 10 Cndleance pag. 10 Lcatie uitvaartdienst pag. 11 Srt dienst pag. 11 Vrganger uitvaartdienst pag. 12 Muziek tijdens uitvaartdienst pag. 12 Dragers pag. 13 Verver pag. 13 Dalen van de kist pag. 14 Samenkmst pag. 15 Uitvaartkist pag. 16 Blemen pag. 17 Ruwbrief pag. 17 Advertentie pag. 18 Uitvaartverzekering pag. 19 Uitvaartverzrging Uitvaartverzrger pag. 20 Overige ntities pag. 20 Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 2

4 u i t v a a r t v e r z r g i n g Inleiding Op de hierna vlgende pagina s kunt u zelf aangeven wat uw persnlijke vrkeuren en wensen zijn met betrekking tt uw eigen uitvaart. U kunt precies aangeven he en wat uw ideeën zijn, maar u heeft natuurlijk k de vrijheid m niets in te vullen f m alleen aan te geven wat u absluut niet zu willen. Met al deze keuzes kunnen uw nabestaanden de uitvaart, vereenkmstig uw wensen, verzrgen. Het is niet eenvudig m dit bekje in te vullen, het kan cnfrnterend zijn en dilemma s prepen. Maar uiteindelijk kan het k rustgevend zijn als alles tch is ingevuld en dat u niet bij mnde, maar wel p papier kenbaar heeft kunnen maken he u uw uitvaart graag zu willen. U kunt deze wilsbeschikking in uw eentje invullen, f in samenspraak met iemand die u vertruwd is: uw partner, zn f dchter, vriend, vriendin f misschien wel een uitvaartverzrger. Deze wilsbeschikking is géén testament. Het geeft uw wensen aan, maar is niet bindend zals een testament. Mchten er nderwerpen zijn waar u meer infrmatie ver wilt, dan kunt u altijd vrijblijvend cntact pnemen met ns f met een andere uitvaartverzrger. Zdra u deze wilsbeschikking heeft ingevuld, is het verstandig dit kenbaar te maken f het in ieder geval z p te bergen dat het vr de nabestaanden gemakkelijk te vinden is. Bewaar het bijvrbeeld bij de familiepapieren f bij de verzekeringsplissen. De nabestaanden zullen daar vaak het eerst gaan zeken. Wij wensen u veel sterkte en kracht te tijdens het invullen van uw wilsbeschikking. Lingewaard Uitvaartverzrging Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 3

5 u i t v a a r t v e r z r g i n g Persnlijke gegevens Achternaam Vrna(a)m(en) Gebrtedatum Gebrteplaats Adres Pstcde / Plaats Telefnnummer Burgerlijke staat met / van : ngehuwd / samenwnend gehuwd / weduwe / weduwnaar / gescheiden Eerder gehuwd met Gelfsvertuiging Gegevens uders: Achternaam vader Vrna(a)m(en) Achternaam meder Vrna(a)m(en) Ik heb deze wilsbeschikking besprken met: Naam Adres Pstcde / Plaats Telefnnummer Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 4

6 u i t v a a r t v e r z r g i n g Begraven f cremeren De eerste en misschien wel de belangrijkste vraag is f u kiest vr een begrafenis f crematie. Daarnaast bestaat er k ng de mgelijkheid uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. De keuze die u maakt kan bijvrbeeld vrtkmen uit uw gelfsvertuiging. Of misschien is het de plaats waar uw wieg stnd die uw keuze bepaalt. Ok speelt de financiële situatie tegenwrdig een belangrijke rl aangezien gemeentes tegenwrdig behrlijk frse bedragen vr het begraven rekenen. Deze bedragen verschillen per gemeente, het varieert tussen de 1250,- en 4.500,- (vr alléén het graf/grafrechten!). Sms willen mensen de nabestaanden niet belasten met de nasleep van grafnderhud, f verwachten ze niet dat er iemand bij het graf kmt kijken. Anderen willen juist zrgen dat nabestaanden tch ng een plaats hebben waar ze naar te kunnen gaan. Hiernder kunt u aangeven vr welke keuze u kiest. * Ik wil wel / niet wrden begraven. (Vr de uitwerking van de begrafenis, zie pagina 6-7) * Ik wil wel / niet wrden gecremeerd. (Vr de uitwerking van de crematie, zie pagina 8) * Ik stel wel / niet mijn lichaam ter beschikking aan de medische wetenschap. (Vr de uitwerking van de ter beschikking stelling, zie pagina 9) Misschien heeft u al een testament laten maken. Vr de nabestaanden wrdt het eenvudiger gemaakt als u dit kenbaar maakt. Ik heb wel / niet een testament. Dit is beschreven bij ntaris: Naam Adres Pstcde / Plaats Telefnnummer Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 5

7 u i t v a a r t v e r z r g i n g De Begrafenis Begraafplaats Mijn vrkeur gaat uit naar de vlgende begraafplaats: Naam begraafplaats Plaats Srt graf Hier kunt u uw keuze aangeven met betrekking tt het graf. Ik wil: wrden bijgezet in het familiegraf c.q. grafkelder p hierbven genemde begraafplaats. Het grafnummer (indien bekend) is: wrden begraven in een (eigen) grafkelder. Dit is een graf waarin een grafkelder wrdt geplaatst en het graf gehuurd wrdt vr minimaal 20 jaar. Na aflp van de termijn is de huur telkens met 10 jaar te verlengen. Het graf kmt p naam van een nabestaande, k wel rechthebbende genemd. Die persn bepaalt wat er verder met het graf gebeurt. wrden begraven in een eigen graf. Dit is een graf dat wrdt gehuurd vr minimaal 20 jaar. Na aflp van de termijn is de huur telkens met 10 jaar te verlengen. Het graf kmt p naam van een nabestaande, k wel rechthebbende genemd. Die persn bepaalt wat er verder met het graf gebeurt. Bij begraven is dit de meest vrkmende ptie. wrden begraven in een een natuurgraf. In een aantal plaatsen in Nederland zijn speciaal hiervr ingerichte begraafplaatsen. Hier kunnen graven vr nbepaalde tijd wrden uitgegeven. De graven liggen tussen de bmen. Het plaatsen van een grafmnument is hier echter niet tegestaan. Een zwerfkei is hier de enige mgelijkheid, de natuur bepaalt verder de aanblik. Het graf kmt k hier p naam van een nabestaande, k wel rechthebbende genemd. Die persn bepaalt wie er verder in het graf begraven mgen wrden. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 6

8 u i t v a a r t v e r z r g i n g Grafmnument De keuze en vrmgeving van een grafmnument is in principe vrij. Wel zijn er regels pgesteld dr de eigenaren van begraafplaatsen. Bijvrbeeld dat een mnument niet grter mag zijn dan bepaalde afmetingen. Dit geldt tevens vr beplanting. De materiaalkeuze is vrij. Tegenwrdig kmen k huten f glazen elementen in grafmnumenten vr. Mijn vrkeur gaat uit naar een graf: waarp het rsprnkelijke grafmnument wrdt teruggeplaatst. waarp een grafmnument wrdt geplaatst waardr het vlledige graf wrdt bedekt. waarp een grafmnument wrdt geplaatst met ruimte vr beplanting. met alleen beplanting. waarp geen enkele bedekking wrdt aangebracht. waarp mijn nabestaanden de bedekking bepalen. Vr de vrmgeving van een (eventueel) mnument gaat mijn vrkeur uit naar: een liggende steen. alleen een staande steen. een liggende én staande steen een staande steen: kruis / rnd / met glf bvenlangs geen vrkeur, mijn nabestaanden mgen dit bepalen. anders, namelijk: Materiaalkeuze: bestaand grafmnument gebruiken hut marmer graniet glas keuze nabestaanden anders, namelijk: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 7

9 u i t v a a r t v e r z r g i n g De crematie Crematrium Na de crematie wrdt de as bewaard in een asbus, met daarp enkele persnlijke gegevens van de verledene. De asbus wrdt in de algemene nis van het crematrium geplaatst. Deze speciale asbewaarkamer is niet vr publiek tegankelijk. De Nederlandse wet schrijft vr dat de as vr een peride van minimaal één maand in de algemene nis met wrden bewaard. Daarna kunnen de nabestaanden de as een definitieve, persnlijke bestemming geven. Mijn vrkeur vr de crematie gaat uit naar: Naam crematrium Plaats De eis die de crematria hebben gesteld uit milieu- en veiligheidsgpunt is dat er in het lichaam geen pacemaker f defibrillatr aanwezig mag zijn. Die zal dus vr de crematie verwijderd meten wrden. In mijn lichaam bevindt zich: wel / geen pacemaker en wel / geen defibrillatr. Asbestemming Hiernder kunt u uw keuze aangeven met betrekking tt de asbestemming. Ik zu graag willen dat mijn as: wrdt verstrid p het terrein van het crematrium wrdt verstrid ver zee wrdt geplaatst in een urnenmuur / clumbarium / urnentuin wrdt bijgezet in een bestaand graf / urnenmuur p begraafplaats: Naam begraafplaats:. Plaats Nummer graf/nis :. :. wrdt meegenmen dr mijn nabestaanden, m bijvrbeeld in huis f in de tuin een plekje met de urn te creëren. wrdt verwerkt in een sierraad / herinneringsvrwerp vr mijn nabestaanden. anders namelijk :. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 8

10 u i t v a a r t v e r z r g i n g Ter beschikking aan de medische wetenschap Iedere meerderjarige kan besluiten m zijn f haar lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap. Hiervr wrdt een fficiële vereenkmst pgesteld met één van de Universitaire Medische Centra in Nederland. Zdra iemand verlijdt kunnen de nabestaanden f de uitvaartverzrger cntact pnemen met het academische ziekenhuis waarmee de vereenkmst is afgeslten. Als het lichaam geaccepteerd is, wrdt het lichaam binnen 24 uur na verlijden naar het desbetreffende ziekenhuis vergebracht. Het ziekenhuis verzrgt later de uitvaart. Dit is bijna altijd een crematie znder nabestaanden. Dit gebeurt sms enkele jaren na het verlijden. De ksten van de crematie en het verbrengen, naar en van het ziekenhuis, zijn vr het ziekenhuis. Dr deze situatie is er dus geen uitvaart verzrgt dr de familie mgelijk! Het kan echter wel wenselijk zijn m bijvrbeeld een cndleance en/f herdenkingsdienst te huden, ruwbrieven te versturen f een verlijdensadvertentie in een krant te plaatsen. Hiervan zijn de ksten vr de nabestaanden. Het kan echter in een enkele situatie k z zijn dat een lichaam niet wrdt geaccepteerd. Dit kan bijvrbeeld mdat een verlijden in het buitenland plaatsvnd, er sprake is van een besmettelijke ziekte f mdat er geen plaats is. In z n geval betekent dit dat er tch een vlledige uitvaart met plaatsvinden en het ziekenhuis daar buiten staat. De gegevens van het ziekenhuis met wie ik de vereenkmst heb afgeslten zijn (zie vereenkmst): Naam ziekenhuis Plaats Telefnnummer Als mijn lichaam geaccepteerd wrdt, dan wil ik graag verder ng verzrgd hebben wat ik, vanaf pagina 10 heb aangegeven. Mchten ze mijn lichaam niet accepteren, dan wil ik wrden: Begraven (zie pagina 6-7) / gecremeerd (zie pagina 8). Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 9

11 u i t v a a r t v e r z r g i n g De Uitvaart Opbaren Dr verschillende rzaken werd het pbaren na de Tweede Wereldrlg veelal verplaatst van thuis naar een ruwcentrum. Vanaf de jaren negentig wrdt er weer steeds meer thuis pgebaard. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de ruimte thuis f angst m bepaalde beelden te huden. Thuis kan als persnlijker en rustiger ervaren wrden. U kunt hiernder uw vrkeur aangeven. Ik wil graag: thuis pgebaard wrden p bed / in de kist pgebaard wrden in een ruwcentrum Naam ruwcentrum :. Plaats :. pgebaard te wrden alleen vr mijn familie. De kist is dan tijdens de cndleance en / f uitvaart geslten. dat de kist direct wrdt geslten, k vr mijn familie... Cndleance Er kan behefte bestaan bij famlie, vrienden, kennissen en andere relaties m hun medeleven persnlijk te betuigen en eventueel afscheid te nemen. Dat is heel persnlijk. Mijn vrkeur gaat uit naar: cndleren aan huis cndleren in een ruwcentrum Naam ruwcentrum :. Plaats :. alleen schriftelijk cndleren geen cndleance Tijdens een cndleance wrdt m een bepaalde sfeer te creëren sms (achtergrnd)muziek gedraaid. Achtergrndmuziek is wel / niet gewenst. Z ja, dan heeft de vlgende muziek mijn vrkeur: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 10

12 u i t v a a r t v e r z r g i n g Lcatie uitvaartdienst De lcatie waar de dienst wrdt gehuden kunt u zelf bepalen. Dit kan nder andere in een ruwcentrum, kerk f crematrium. Misschien hangt dit vr u af f de uitvaart in beslten kring plaatsvindt f dat in principe iedereen is uitgendigd. Hier vlgen een aantal mgelijkheden, waarbij u uw vrkeur kunt aangeven ver de plaats waar de dienst mag plaatsvinden. Mijn keuze tt betrekking van de plaats van de dienst is: ik wil geen dienst ik wil graag een dienst huden in: Naam lcatie Plaats :. :. ik wil graag een dienst in beslten kring huden in: Naam lcatie Plaats :. :. Srt dienst De benaming van de dienst vr de begrafenis f crematie kan verschillen. Dit hangt meestal af van de situatie en invulling. Is er een geestelijke vrganger bij dan wrdt er vaak ver ruwdienst gesprken, is de dienst in de kerk dan is het de dienst van Wrd en Gebed f Eucharistieviering. Heeft iemand een hge leeftijd mgen bereiken dan kmt sms dankdienst vr. Na een ziekbed kan bijvrbeeld afscheidsdienst, herdenkingsdienst f samenkmst wrden gebruikt. De mschrijving van de dienst mag zijn: ruwdienst herdenkingsdienst samenkmst dankdienst dienst van Wrd en Gebed eucharistieviering afscheidsdienst plechtigheid anders namelijk :.. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 11

13 u i t v a a r t v e r z r g i n g Vrganger uitvaartdienst De vrganger van de dienst mag zijn: (plaatselijke) predikant / past()r pastraal medewerk(st)er uitvaartverzrg(st)er alleen familie naar keuze van de nabestaanden anders namelijk :.. Muziek tijdens uitvaartdienst Tijdens de dienst wil ik graag wel / geen muziek. Z ja, dan graag: eigen CD rgelspel kr samenzang live artiest Naam :.. De vlgende muziek mag zeker gespeeld / gezngen wrden: 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 12

14 u i t v a a r t v e r z r g i n g Dragers Op bepaalde mmenten kan het zijn dat de kist gedragen met wrden: vanuit huis, ruwcentrum f kerk, p een begraafplaats f in een crematrium. Dit kan dr dragers via de uitvaartverzrging gebeuren, maar als ze het aankunnen k dr familie, vrienden f cllega s. Een cmbinatie is natuurlijk k mgelijk. Als de kist wrdt gedragen, dan wil ik graag dat dit gedaan wrdt dr: mijn eigen gezin mijn familieleden mijn beste vrienden / buren / cllega s dragers via de uitvaartverzrging nabestaanden mgen dit zelf beslissen anders namelijk :.. Verver Als de (afscheids)dienst niet p de begraafplaats f in het crematrium wrdt gehuden, zal er verver ndig zijn. Hiervr bestaan verschillende mgelijkheden. Als de kist p de dag van de uitvaart ververd wrdt, dan wil ik graag: de ruwaut van de uitvaartverzrging een kets met paarden anders namelijk :.. Ok vr de nabestaanden kan gezrgd wrden vr verver. Het geeft vr hen vaak een rustig(er) gevel wanneer ze niet zelf heven te rijden. Ik zu graag willen dat er wel / geen vlgaut s vr de nabestaanden meerijden. Z ja, vr de vlgende mensen: 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6).. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 13

15 u i t v a a r t v e r z r g i n g Dalen van de kist Op de begraafplaats kunt u kiezen m de kist wel f niet te laten dalen. Bij het crematrium is die mgelijk er niet altijd (afhankelijk van het crematrium). Bij het graf f in de aula (indien mgelijk) mag de kist: dalen dalen tt maaiveld (kist daalt hierbij een klein gedeelte) niet dalen Op de begraafplaats bestaat de mgelijkheid m het graf gren te maken zdat men niet z in een diep gat kijkt (er wrden dan dennentakken ver het graf gelegd, waar de kist drheen daalt). In het crematrium kunnen de nabestaanden eventueel mee naar de crematieruimte. Ok kunnen de aanwezigen natuurlijk in beide gevallen bijvrbeeld ieder één blem p de kist leggen. Het vlgende zu ik graag willen: het graf gren maken (indien mgelijk) iedere aanwezige één blem p de kist te laten leggen nabestaanden mee laten gaan naar de crematieruimte anders namelijk :.. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 14

16 u i t v a a r t v e r z r g i n g Samenkmst Na aflp van vrgaande plechtigheden is er meestal een samenzijn f samenkmst. Dit kan in het ruwcentrum zijn waar de dienst is gehuden f in de kffiekamer van het crematrium, maar k andere gelegenheden zijn mgelijk. Mijn persnlijke vrkeur gaat uit naar: geen samenkmst een ruwcentrum een verenigingsgebuw een restaurant Naam lkatie Plaats :.. :.. De samenkmst kan p verschillende manieren wrden ingevuld. U kunt uw vrkeur(en) aangeven: kffie, thee frisdrank alchlische dranken (dit mag niet veral) cake kekje brdjes met beleg luxe brdjes met beleg saucijzenbrdjes wel / geen (achtergrnd)muziek anders namelijk :.. Tijdens de uitvaartdienst f samenkmst wrdt sms gelegenheid gegeven vr tespraken. Men kan bijvrbeeld vr de dienst vragen f er gelegenheid is m iets te zeggen, k de uitvaartverzrger kan dit natuurlijk vragen. De tespraak kan bijvrbeeld een levensverhaal bevatten, maar het kan k een gedicht, verhaal f belevenis zijn. Tespraken (f gedichten/verhalen etc.) wil ik wel / niet. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 15

17 u i t v a a r t v e r z r g i n g Uitvaartkist Wat meestal als een meilijke en cnfrnterende vraag wrdt geveld, is de keuze van de kist. Het maakt de dd z werkelijk, z hard. Helaas krijgen we er wel mee te maken. Vr crematies wrden qua materiaalkeuze vaak eenvudige kisten gebruikt. Vr begraven wat duurzamere. Dit is echter zeer persnlijk. Hiernder vlgt een beschrijving van de verschillende srten kisten. Niet alle mgelijkheden zijn aan te geven, u kunt hiervr altijd infrmeren bij de uitvaartverzrger. Spaanplaat met fineerlaag. Dit is de meest gebruikte en eenvudigste kist. De fineerlaag kan van verschillende hutsrten zijn, zals eiken f kersen. Ok beslag en deksel kunnen variëren. Het beslag kan van hut, metaal f tuw zijn. De deksel kan vlak, enkel verhgd f dubbel verhgd zijn. Massief hut. Dit zijn duurzame kisten die gemiddeld twee keer z duur zijn als de spaanplaat kisten. De gebruikte hutsrten zijn eiken, vuren, mahnie en kersen. Ok beslag en deksel kunnen weer variëren. Het beslag kan van hut, metaal f tuw zijn. De deksel kan vlak, enkel verhgd f dubbel verhgd zijn. Luxe kisten. Dit zijn massieve kisten die zijn pgebuwd uit panelen, verzwaarde heksteunen, luxe bekleding, krndeksels, vaak lange grepen en extra grte plinten nderlangs. De gebruikte hutsrten zijn eiken, vuren, mahnie en kersen. Geen kist, maar een pbaarplank Bekleding en kleur De kist kan van binnen p een aantal wijzen bekleed wrden. Mijn keuze vr de bekleding aan de binnenkant is: Satijn Ongebleekt katen De kleurkeuze van de kist: Originele kleur van de kist behuden In de kleur Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 16

18 u i t v a a r t v e r z r g i n g Blemen Blemen kunnen een grte uitlaatklep zijn vr mensen en een middel m te trsten en hun medeleven kenbaar te maken. Met betrekking tt de blemen wil ik: geen blemen geen blemen, maar een gift aan :.. alleen blemen van mijn naaste familie dat iedereen vrij is van zijn f haar keuze anders namelijk :.. Mijn favriete blemen zijn Mijn favriete blemkleur is : : Ruwbrief Om alle berichtgevingen rnd de verledene en de uitvaart bekent te maken wrdt er meestal een ruwbrief verznden. De ruwbrief kan veel ver u zeggen. Het is een persnlijke berichtgeving. De keuzes hierin wrden steeds breder. Mijn keuze is: gehamerd papier met zwart/grijze rand udhllands papier kaart met afbeelding van : kaart met ft van : geen kaart nabestaanden mgen zelf keuze maken anders namelijk :.. Tevens beschikt de uitvaartverzrger vaak ver een vrbeeldenmap met daarin ng diverse vrbeelden van ruwbrieven. Wanneer u zelf ver een afbeelding f ft beschikt kan dit natuurlijk altijd gerealiseerd wrden. Overleg hierver met de uitvaartverzrger f met een drukkerij. Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 17

19 u i t v a a r t v e r z r g i n g Ruwadvertentie Naast de ruwkaart bestaat er de mgelijkheid vr een ruwadvertentie in de krant. Dit kan een plaatselijke krant zijn, maar k een reginale krant f landelijk dagblad. Ik wil: geen advertentie naast de kaart k een advertentie alleen een advertentie advertentie na aflp van de uitvaart dat de nabestaanden hierver zelf mgen beslissen Als een advertentie gewenst is, dan mag die geplaatst wrden in: 1).. 2).. 3).. Tekst Een tekst p de kaart is iets heel persnlijks. Misschien is er een zin f gedicht wat u erg aanspreekt. Hiernder kunt u zelf iets aangeven. De vlgende tekst graag p de ruwbrief plaatsen: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 18

20 u i t v a a r t v e r z r g i n g Op de ruwbrief kunt u, naast de berichtgevingen, bepaalde wensen f gedachten aangeven. Op de kaart kan bijvrbeeld vermeld wrden: geen blemen geen bezek aan huis geen tespraken kmst graag in dnkere/lichte bekleding hield van blemen nze dank gaat uit naar in plaats van blemen liever een gift aan anders namelijk :.. Het kan ged zijn m een adressenlijst bij deze wilsbeschikking te vegen met daarp iedereen die uitgendigd wilt hebben. U kunt hierbij bijvrbeeld nderscheid maken tussen gendigden vr de cndleance en gendigden vr de ruwdienst. Uitvaartverzekering Mcht u een uitvaartverzekering hebben dan geldt altijd dat u vrij bent in de keuze van een uitvaartverzrger. Wel is het verstandig m uw eventuele verzekeraar van uw keuze p de hgte te brengen. Kijk hiervr ged uw verzekeringsplissen dr en veg ze bij deze wilsbeschikking. Bij twijfel is het k altijd mgelijk advies te vragen aan uw uitvaartverzrger. De vlgende verzekeringsplissen zijn bijgeslten: Naam verzekering Plisnummer Verzekerd bedrag Naam verzekering Plisnummer Verzekerd bedrag Naam verzekering Plisnummer Verzekerd bedrag Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 19

21 u i t v a a r t v e r z r g i n g Uitvaartverzrger Als het zver is, dan zu ik graag willen dat mijn uitvaart verzrgd wrdt dr: Overige ntities Hiernder kunt u alles vermelden wat u ng niet kenbaar heeft kunnen maken in deze wilsbeschikking. Afscheidswrden die u als dankwrd, f iets anders, wilt meegeven. Wat er eventueel met uw huisdieren f huisraad met gebeuren. Of misschien dat u zich als dnr beschikbaar stelt. Dnrcdicil aanwezig Z ja, bewaarplaats : wel / niet :.. Hpelijk heeft u het gevel dat u welverwgen uw keuzes heeft kunnen maken en dat het een innerlijke rust geeft. Overige nderwerpen: Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 20

22 u i t v a a r t v e r z r g i n g Omdat elk leven een waardig afscheid verdient 21

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

How To: Auto invoeren vanuit Nederland (Buitenland)

How To: Auto invoeren vanuit Nederland (Buitenland) 1. Inleiding Pag. 2 2. Del Pag. 2 3. Therie Pag. 3 4. Praktijk Pag. 4 4.1. Aut kpen Pag. 4 4.2. Ververen naar België Pag. 6 4.3. De inver in België Pag. 7 4.3.1. Duane Pag. 7 4.3.2. Hmlgatie Pag. 8 4.3.3.

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie