Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie"

Transcriptie

1 Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

2 Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent, Lummen, Vilvoorde en Kortrijk Verbanck, Plas & Partners 1 Programma Verwelkoming Opleidingsmogelijkheden FVB Nieuwe Facturatieregels door Mieke De Meue BTW aftrek van bedrijfswagens en andere goederen door Jean-Pierre Waeytens 2 1

3 Nieuwe facturatieregels Mieke De Meue Bouwunie, 14, 20, 26 maart en 9 april 2013 Verbanck, Plas & Partners 3 Overzicht Opeisbaarheid van BTW Quid voorschotfacturen en tussentijdse facturen? Nieuwe factuurvermeldingen Elektronische facturatie Termijn van uitreiking van de factuur Soms geen factuur, maar intern stuk Verbanck, Plas & Partners 4 2

4 Opeisbaarheid van BTW Wat is belastbaar feit? Het feit waardoor de wettelijke voorwaarden worden vervuld die vereist zijn voor het opeisbaar worden van de belasting Wat is de opeisbaarheid van de BTW? Het recht dat de Schatkist heeft om krachtens de wet de belasting vanaf een bepaald tijdstip te vorderen van de persoon die de belasting moet voldoen, ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld. Verbanck, Plas & Partners 5 Opeisbaarheid van BTW Tijdstip opeisbaarheid BTW : Vóór 1 januari 2013 ( oud systeem ) : Principe : moment levering/voltooiing dienst Uitzonderingen : Ontvangen voorschot Uitreiken factuur Vanaf 1 januari 2013 ( nieuw systeem ) : Principe : verrichting levering/dienst Uitzondering : Ontvangen voorschot Verbanck, Plas & Partners 6 3

5 Opeisbaarheid van BTW P.M. : IC-levering : Principe : verrichting levering Uitzonderingen : Factuur na levering 15 e dag van de maand volgend op die waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, indien geen factuur werd uitgereikt voor die datum Verbanck, Plas & Partners 7 Opeisbaarheid van BTW Toegepast op bouwactiviteit : BTW opeisbaar bij voltooiing dienst tenzij de prijs of een deel ervan wordt ontvangen vóór dat tijdstip Verbanck, Plas & Partners 8 4

6 Opeisbaarheid van BTW Tijdstip opeisbaarheid BTW : Bijzondere bepaling : BTW verschuldigd door eenieder die BTW op een factuur vermeldt Geen algemene regel, maatregel in strijd tegen fraude Verbanck, Plas & Partners 9 Opeisbaarheid van BTW Voorbeeld 1 : Een aannemer stuurt op 15/03/2013 een offerte naar een klant (particulier) voor de plaatsing van deuren Kostprijs : 6.000,00 (excl. BTW) te betalen voorschot bij aanvaarding van de offerte : 30% Op 30/03/2013 betaalt de klant het voorschot van 30% (d.i., 1.800,00 + BTW) Uitvoering werken : 20/04/2013 Verbanck, Plas & Partners 10 5

7 Opeisbaarheid van BTW Oplossing : Offerte (15/03/2013) : geen oorzaak van opeisbaarheid Betaling (30/03/2013) : oorzaak van opeisbaarheid BTW BTW voldoen in BTW aangifte 03/2013 of Q1/2013 Factuur : uiterlijk 15/04/2013 Uitvoering werken (20/04/2013) : oorzaak van opeisbaarheid BTW BTW over saldo voldoen in BTW-aangifte 04/2013 of Q2/2013 Factuur : uiterlijk 15/05/2013 Verbanck, Plas & Partners 11 Opeisbaarheid van BTW Voorbeeld 2 : Een IT-specialist stuurt op 15/03/2013 een offerte naar een aannemer voor de levering van nieuwe PC s Kostprijs : 3.000,00 (excl. BTW) te betalen voorschot bij aanvaarding van de offerte : 30% Op 30/03/2013 betaalt de aannemer het voorschot van 30% (d.i. 900,00 + BTW) Levering van de PC s : 20/04/2013 Verbanck, Plas & Partners 12 6

8 Opeisbaarheid van BTW Oplossing : Offerte (15/03/2013) : geen oorzaak van opeisbaarheid Betaling (30/03/2013) : oorzaak van opeisbaarheid Recht op aftrek kan slechts worden uitgeoefend mits in bezit van BTW-conforme factuur Levering van de PC s (20/04/2013) : oorzaak van opeisbaarheid Recht op aftrek kan slechts worden uitgeoefend mits bezit van BTWconforme factuur Verbanck, Plas & Partners 13 Quid voorschotfacturen? Beslissing nr. ET van 19 december 2012 : Vier categorieën van handelingen : B2B-handelingen Handelingen met verlegging van heffing Intracommunautaire handelingen B2C-handelingen Verbanck, Plas & Partners 14 7

9 Quid voorschotfacturen? Overgangsmaatregel - B2B handelingen : (niet : intra-communautaire handelingen en handelingen met verlegging van heffing) Toepassing oud systeem : Voorschot factuur : BTW vermelden - niet vermelden datum opeisbaarheid BTW Leverancier/dienstverrichter : BTW voldoen o.b.v. voorschotfactuur (betaling/btwaangifte) Afnemer : BTW aftrekken o.b.v. voorschotfactuur Toepassing nieuw systeem : Uitnodiging tot betaling : BTW-tarief, BTW, reden waarom geen BTW wordt aangerekend niet vermelden Factuur uiterlijk 15 e maand volgend op betaling voorschot/voltooiing dienst of levering Leverancier/dienstverrichter : BTW voldoen o.b.v. betaling voorschot/voltooiing dienst of levering Afnemer : BTW slechts aftrekken na ontvangst definitieve factuur Verbanck, Plas & Partners 15 Quid voorschotfacturen? BTW Oud systeem Document Geen BTW Nieuw systeem Verbanck, Plas & Partners 16 8

10 Quid voorschotfacturen? Overgangsmaatregel verlegging van heffing : (bijv. toepassing art. 20 KB nr. 1 - niet : intra-communautaire handelingen) Toepassing oud systeem : Voorschot factuur : BTW vermelden geen verwijzing naar datum belastbaar feit vereist Afnemer : BTW voldoen én aftrekken o.b.v. voorschotfactuur Toepassing nieuw systeem : Beslissing : voorschotfactuur quid uitnodiging tot betaling? Afnemer : BTW slechts voldoen én aftrekken op ogenblik betaling/voltooiing dienst of levering Geen BTW conforme factuur noodzakelijk - wachtdocument Verbanck, Plas & Partners 17 Quid tussentijdse facturen? Belastbaar feit : Leveringen/diensten met opeenvolgende afrekeningen of betalingen : Geacht te zijn verricht bij verstrijken van periode waarop de afrekening of betaling betrekking heeft Intracommunautaire leveringen : einde iedere kalendermaand Intracommunautaire diensten : einde kalenderjaar Verbanck, Plas & Partners 18 9

11 Quid tussentijdse facturen? Voorbeeld : Aannemer factureert a rato de voortschrijding van de werken Prestaties voor periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/03/2013 facturatie 10/04/2013 ; Prestaties voor periode van 01/04/2013 t.e.m. 01/07/2013 facturatie 10/07/2013 ; Beëindiging werken op 05/07/2013 facturatie 10/08/2013 Klant betaalt steeds 20 dagen na ontvangst factuur Verbanck, Plas & Partners 19 Quid tussentijdse facturen? Oplossing : BTW opeisbaar bij verstrijken periode waarop de afrekening betrekking heeft Prestaties voor periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/03/2013 facturatie 10/04/2013 ; Opname BTW-aangifte 03/2013 Q1/2013 Prestaties voor periode van 01/04/2013 t.e.m. 01/07/2013 facturatie 10/07/2013 ; Opname BTW-aangifte 07/2013 Q3/2013 Beëindiging werken op 05/07/2013 facturatie 10/08/2013 Opname BTW-aangifte 07/2013 Q3/2013 Verbanck, Plas & Partners 20 10

12 Elektronische facturatie Factuur? elk document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten Elektronische factuur? een factuur die in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen Verbanck, Plas & Partners 21 Elektronische facturatie Volledige gelijkschakeling elektronische factuur met papieren factuur Ongeacht welke vorm Akkoord klant vereist (zowel impliciet als expliciet) Bewaring kan zowel elektronisch als op papier, zowel binnen als buiten België Waarborgen van : Authenticiteit van de herkomst (waarborgen identiteit van de uitreiker factuur) Integriteit van de inhoud (inhoudelijke wijzigingen niet mogelijk) Verbanck, Plas & Partners 22 Leesbaarheid (leesbaar voor mensen) 11

13 Elektronische facturatie Hoe waarborgen? Vrij (EDI, elektronische handtekening enz.) Bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor aantoont tussen de factuur en een levering/dienstverrichting Vergelijking van bewijsstukken (bijv. bestelbon, vervoersdocumenten, leveringsdocument, betalingsbewijs enz.) Verband aantonen tussen de handeling en de facturering factuur stemt overeen met een werkelijke handeling Verbanck, Plas & Partners 23 Nieuwe factuurvermeldingen Welke lidstaat (LS) bepaalt factureringsregels? (uitreiking, inhoud, vereenvoudiging) Algemene regel : regels van LS waar de dienst/levering plaatsvindt Uitzonderingen : 1. Dienstverrichter/leverancier is niet gevestigd in LS van plaats van de dienst/levering én de afnemer is gehouden tot voldoening van de BTW 2. Dienst/levering wordt geacht niet in EU te zijn verricht Regels LS vestiging leverancier/dienstverrichter Verbanck, Plas & Partners 24 12

14 Nieuwe factuurvermeldingen Voorbeeld : Aannemer doet beroep op Poolse onderaannemer voor grondwerken in België Oplossing : Werk in onroerende staat gelokaliseerd in België Verlegging van heffing (art. 51, 2, 5 W.BTW) Poolse onderaannemer : kan factuur opstellen volgens Poolse regelgeving Verbanck, Plas & Partners 25 Nieuwe factuurvermeldingen Algemeen : art. 5 KB nr. 1 Belangrijkste wijzigingen : Twee data : 1. factuurdatum 2. datum voltooiing dienst/levering of betaling Verlegging van heffing : BTW verlegd (autoliquidation/reverse charge) Vrijstellingen : verwijzing artikel richtlijn OF verwijzing nationaal artikel OF enige andere vermelding die aantoont dat de handeling is vrijgesteld van BTW Verbanck, Plas & Partners 26 13

15 Nieuwe factuurvermeldingen Voorbeeld : Aannemer factureert werken in onroerende staat aan BTWbelastingplichtige Datum beëindiging werken : 15/03/2013 Datum factuur : 10/04/2013 Oplossing : Beide data vermelden op factuur BTW verlegd Verbanck, Plas & Partners 27 Termijn uitreiking facturen Vroeger : Uiterlijk de 5 e werkdag van de maand na die waarin de belasting opeisbaar werd Vanaf 1 januari 2013 : Uiterlijk de 15 e dag van de maand na die waarin de belasting opeisbaar werd Verbanck, Plas & Partners 28 14

16 Soms geen factuur, maar intern stuk Geen factuur o.a. : Handelingen vrijgesteld art. 44 W.BTW Handelingen voor particulieren, behalve : Verkopen op afstand IC-levering van nieuw vervoermiddel Uitzonderingen opgenomen in art. 1 KB nr. 1 O.a. levering van gebouw (en ev. bijhorend terrein) of zakelijke rechten erop, indien niet vrijgesteld door art. 44 W.BTW O.a. werken in onroerende staat O.a. levering van goederen en diensten bestemd voor de oprichting van een nieuw gebouw Verbanck, Plas & Partners 29 Soms geen factuur, maar intern stuk Bijzonder stuk : Overbrengingen (transfertdocument) Gelijkgestelde goederenleveringen en gelijkgestelde diensten Interne handelingen BTW-eenheid Verkopen op proef Zendingen op zicht of in consignatie Wachtdocument indien factuur niet tijdig is uitgereikt en de afnemer schuldenaar is van de BTW Aankopen voor BTW-activiteit bij personen niet gehouden tot facturering Overdracht algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling Verbanck, Plas & Partners 30 15

17 Verbanck, Plas & Partners Kortrijksesteenweg Gent tel. 09/ fax 09/ Verbanck, Plas & Partners 31 Nieuwe regels btw-aftrek bedrijfsvoertuigen Maart 2013 Jean-Pierre Waeytens 16

18 Programma Btw-aftrek bedrijfsvoertuigen Btw-aftrek andere roerende goederen Belangrijk uitgangspunt Circulaire geldig vanaf 1/01/2013 Mag ook voor 2012 gebruikt worden Voor bedrijfsmiddelen die zowel bedrijfsmatig als privématig gebruikt worden Principe: Raming beroepsgebruik jaar X, in aangifte 20 april X+1 herziening van de aftrek (tgv het werkelijk gebruik) 17

19 BTw-aftrek Bedrijfsvoertuigen Algemeen Aftrekbeperking bedrijfswagens Welke zijn bedoeld (tot 3,5 ton, ) 50% Uitzondering: fiscale lichte vracht (zie verder) Let op: aftrekbeperking steeds rekening houden met beroepsgebruik Voor alle voertuigen! Dus geen btw-aftrek voor privaat gebruik => Let op privé = 2 In 2011: kijken naar werkelijk gebruik, maar tolerantie tot eind 2012 niet werkbaar 18

20 Lichte vracht en V.A.A. Fiscale lichte vracht (4 soorten): Eerste soort maximaal kg (MTM) 1 afgesloten cabine maximaal 2zitplaatsen passagiers + 1 zitplaats bestuurder open laadbak Tweede soort maximaal kg (MTM) dubbele cabine maximaal 6 zitplaatsen passagiers + 1 zitplaats bestuurder open laadbak 37 Lichte vracht en V.A.A. Fiscale lichte vracht (4 soorten) Derde soort maximaal kg (MTM) 1 volume voor zowel laadruimte als passagiersruimte maximaal 2 zitplaatsen passagiers + 1 zitplaats bestuurder verplicht scheidingswand achter de zitplaatsen laadruimte is minstens 50 % van lengte wielbasis (gemeten op 20 cm boven de vloer) laadruimte is voorzien van horizontale laadvloer over de hele oppervlakte laadvloer moet vast of duurzaam bevestigd zijn en deel uitmaken van het koetswerk in laadruimte geen verankeringsplaatsen voor bijkomende zitbanken, zetels of veiligheidsgordels 38 19

21 Lichte vracht en V.A.A. Fiscale lichte vracht (4 soorten) Vierde soort maximaal kg (MTM) 1 volume voor zowel laadruimte als passagiersruimte maximaal 6 zitplaatsen passagiers + 1 zitplaats bestuurder verplicht scheidingswand achter de zitplaatsen laadruimte is minstens 50 % van lengte wielbasis (gemeten op 20 cm boven de vloer) laadruimte is voorzien van horizontale laadvloer over de hele oppervlakte laadvloer moet vast of duurzaam bevestigd zijn en deel uitmaken van het koetswerk in laadruimte geen verankeringsplaatsen voor bijkomende zitbanken, zetels of veiligheidsgordels 39 Administratieve regels In geval van gratis terbeschikkingstelling aan werknemer, bestuurder of zaakvoerder Principe bij nieuw voertuig: Raming van kilometers herziening jaar erop (aangifte 20/04) Drie mogelijke werkwijzen Werkelijk gebruik Forfaitaire bepaling van beroepsgebruik Forfaitair aftrekpercentage Let op:deze 3 methodes ook gerbuikenom beroepsgebruik van lichte vrachten aan te tonen => onduidelijkheid of er al dan niet link is met terbeschikkingstelling 20

22 Methode 1: Werkelijk beroepsgebruik Per voertuig gedetailleerde administratie Manueel (rittenbladen) of elektronisch (track & trace) Beroepsgebruik noteren Datum rit Beginadres Eindadres Afgelegde km sper rit Totaal afgelegde km s per dag Totaal afgelegde km s per jaar Beroepsgebruik in jaar X = raming aftrekpercentage jaar X+1 (max. 50%, uitzondering fiscale lichte vracht) Methode 2: forfaitair beroepsgebruik Formule %. 100 % 100% % A% = percentage private km s B% = percentage beroepsmatige km s WW = afstand woon-werkverkeer TA = totale afgelegde kilometers per kalenderjaar 200 = forfaitair vastgelegd aantal arbeidsdagen per kalenderjaar (niet aanpasbaar!). Enkel pro rata als voertuig niet volledig jaar ter beschikking = forfaitair vastgelegd aantal andere private km s(andere dan woon-werkverkeer, niet aanpasbaar!). Enkel pro rata als (zie vorige) Beroepsgebruik in jaar X = raming aftrekpercentage jaar X+1 (max. 50%, uitzondering fiscale lichte vracht) 21

23 Methode 3: forfaitaire btw-aftrek 1 aftrekpercentage voor alle voertuigen: 35% Voorwaarden: Minimum 4 bedoelde voertuigen (incl. lichte vracht en/of fiscale lichte vracht) Van toepassing op alle voertuigen (ook fiscale lichte vrachten) Bij gebruik methode 3: min. 3 jaar aanhouden! Gebruik verschillende methodes Methode 1 en 2 Jaarlijks vrije keuze methode per voertuig Per voertuig slechts 1 methode per jaar Verschillende methodes voor verschillende voertuigen Globaal gemiddelde van methode 1 en 2 Per voertuig beroepsgebruik bepalen via methode 1 of 2 Aftrekpercentage vaststellen (max. 50%) Rekenkundig gemiddelde maken (afronden naar hogere eenheid) Dit gemiddelde op alle voertuigen zelfde soort toepassen (lichte vracht, personenwagens, fiscale lichte vracht, ) Jaarlijks nieuw gemiddelde maken Methode 3 Alle voertuigen, geen combinaties toegelaten 22

24 Terbeschikkingstelling voertuig tegen betaling In geval van nietgratis terbeschikkingstelling aan werknemer, bestuurder of zaakvoerder Gelijkstelling met verhuur Forfaitaire formule om normale waarde te bepalen waarover btw moet gerekend worden Het gaat wel degelijk over de vergoeding die de genieter betaalt voor het voertuig Voertuig is eigendom werkgever/onderneming: 50% % 5 Terbeschikkingstelling voertuig tegen betaling Forfaitaire formule om normale waarde te bepalen waarover btw moet gerekend worden Voertuig wordt gehuurd door werkgever/onderneming: 50% % Factuur is niet noodzakelijk Als toch factuur Met btw en maatstaf van heffing 23

25 BTw-aftrek roerende GSM, laptop, tablet Algemeen Btw-aftrek kan volledig bij volledig beroepsgebruik Algemeen principe Werkelijk gebruik aantonen Hoe?????????????????? 24

26 Administratieve tolerantie Regels bij gratis terbeschikkingstelling roerende goederen aan personeel, bestuurder of zaakvoerder Niet opportuun/administratief niet mogelijk werkelijk gebruik aan te tonen Uniek percentage 75% btw-aftrek wordt aanvaard Van toepassing op alle roerende toestellen (zo niet: werkelijk gebruik aantonen!!!) Let op Voor onroerende goederen: enkel werkelijk gebruik geen forfait Terbeschikkingstelling goed tegen betaling In geval van nietgratis terbeschikkingstelling aan werknemer, bestuurder of zaakvoerder Gelijkstelling met verhuur Forfaitaire formule om normale waarde te bepalen waarover btw moet gerekend worden Het gaat wel degelijk over de vergoeding die de genieter betaalt voor het goed Goed is eigendom werkgever/onderneming: 100% % 5 25

27 Terbeschikkingstelling goed tegen betaling Forfaitaire formule om normale waarde te bepalen waarover btw moet gerekend worden Goed wordt gehuurd door werkgever/onderneming: 100% % Factuur is niet noodzakelijk Als toch factuur Met btw en maatstaf van heffing Contact Voor meer informatie kan u als lid van Bouwuniesteeds terecht via 02/ of 26

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1 Home > FISCALITEIT > BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires > Circulaire AFZ nr. 02/2013 dd. 23/01/2013 (AFZ/2011-0272) BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

WINGS BEHEERSOFTWARE. flexibel, efficiënt en accuraat.

WINGS BEHEERSOFTWARE. flexibel, efficiënt en accuraat. WINGS BEHEERSOFTWARE flexibel, efficiënt en accuraat. e-volutieklantendagen 2013 WINGS BOEKHOUDING Oplossingen voor de BTW/fiscale aftrekbaarheid Bedrijfswagens Andere roerende goederen: (gsm s, smartphones,

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer; Circulaire AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272) dd. 23.01.2013 De verplichte vermeldingen van de factuur. Samenvatting Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden Factuurdatum: de

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten Thema 1 : De facturering B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5 Inhoudstafel 1. Wanneer moet u als aannemer factureren?............................ 1 1.1. Verplichting tot facturatie............................................. 1 1.2. Uiterste factuurdatum...............................................

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel Actua btw de btw Etugest & Partners 1 maart 2012 Jurgen Opreel Aftrek Artikel 45, 1quinquies Wbtw Beslissing nr. E.T. 119.650, 20/10/2011 Aftrek beperken ten belope van beroepsgebruik voor: Gemengd gebruikt

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 123 www.moorestephens.be Onderwerp De BTW-aftrek op personenwagens: hoe moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? Datum 17 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: de ouderdomsvoorwaarden om het verlaagd btw-tarief voor de renovatiewerken aan woningen toe te passen

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Toelichting Factureringsregels voor btw

Toelichting Factureringsregels voor btw Toelichting Factureringsregels voor btw (Richtlijn 2010/45/EU van de Raad) Waarom een toelichting? Een toelichting is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de wetgeving die door de EU is aangenomen.

Nadere informatie

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Update btw BIBF 26 februari 2011 Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Inhoud Verkopen van onroerende goederen Gemengd bedrijfsgebruik: voortaan onmiddellijke aftrekbeperking en geen btw meer op VAA? Vervoer,

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: in principe moest de ouderdomsvoorwaarden van 10 jaar (ipv 5 jaar), om het btw-tarief van 6% op renovatiewerken

Nadere informatie