Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid"

Transcriptie

1 Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent bewijskracht van uw boekhouding Facturatie bij openbare werken Problematiek van bedrijfswagens, gsm, laptop 2 Nieuwe regels opeisbaarheid Begrip opeisbaarheid De B.T.W. wordt geacht verschuldigd te zijn van zodra zij eisbaar wordt, d.w.z. van zodra de schatkist de B.T.W. van de belastingplichtige kan vorderen De bepaling van het ogenblik waarop de B.T.W. verschuldigd wordt is van belang voor: facturatietermijnen het ontstaan van het recht op aftrek de bepaling van het tijdstip van voldoening de bepaling van het toepasselijke BTW-tarief de bepaling van het aangiftetijdvlak 3 Soort presentatie dd.mm.yyyy 1

2 Soort presentatie dd.mm.yyyy 2 Nieuwe regels opeisbaarheid Tijdstip opeisbaarheid Principe: Goed geleverd Dienst verricht Uitzonderingen: Subsidiaire opeisbaarheid: Ontvangen betaling/voorschot Uitreiken van een factuur Afgeschaft Opeenvolgende afrekeningen: Verstrijken periode afrekening 4 Nieuwe regels opeisbaarheid Tijdstip opeisbaarheid btw Gevolg voor recht op aftrek Geldige factuur op zich niet langer voldoende Bewijs leveren van: Betaling Voltooiing levering/dienst Overgangsregeling tot 31 december 2013 voor voorschotfacturen (E.T dd. 19/12/2012) 5 Vermeldingen Vroeger: verplichte verwijzing naar nationale of europese wettelijke bepaling: Medecontractant artikel 20, KB 1 Medecontractant artikel 51, 2, 5 Nu: "Btw verlegd" - "Autoliquidation" Datum waarop belastbaar feit voor levering van goederen of de dienstverrichting heeft plaats gevonden of de datum van ontvangst van betaling indien die verschilt van de uitreikingsdatum factuur 6

3 Soort presentatie dd.mm.yyyy 3 Uitreikingstermijn factuur Vroeger: Factuur op te maken uiterlijk 5 de werkdag van maand volgend op maand waarin btw opeisbaar werd Nu: Factuur op te maken uiterlijk 15 de dag van maand volgend op maand waarin btw opeisbaar werd 7 B2B (geen IC of verlegging) Toepassing oude regels: leverancier kan de btw te vroeg voldoen op basis van voorschotfactuur: btw afzonderlijk vermelden datum verschuldigdheid btw niet vermelden Leverancier: onmiddellijk spontane betaling Belastingplichtige klant: btw onmiddellijk aftrekbaar OF 8 B2B (geen IC of verlegging) Toepassing nieuwe regels inzake opeisbaarheid: Leverancier: dient btw nog niet te voldoen indien: Ander document dan een factuur + geen btw/btwtarief vermelden De factuur volgt uiterlijk op de 15 de van maand na opeisbaarheid btw Belastingplichtige klant: recht op aftrek pas na opeisbaar worden bij leverancier + bezit factuur 9

4 Soort presentatie dd.mm.yyyy 4 Handelingen met verlegging Toepassing oude regels: belastingplichtige klant: voldoet de btw te vroeg in de periodieke aangifte na ontvangst voorschotfactuur onmiddellijk recht op aftrek Nieuwe: belastingplichtige klant: voldoening btw in de periodieke aangifte waarin de btw opeisbaar wordt (betaling of belastbaar feit) pas daarna recht op aftrek opmaak van wachtdocument als factuur nog niet ontvangen werd 10 Werken voor particulieren Factuur In principe geen verplichting tot uitreiken factuur Factuur altijd verplicht voor werken in onroerende staat Opeisbaarheid Btw in principe opeisbaar naarmate incassering zelfs indien vrijwillige facturatie Overgangsregeling bij verplichte facturatie: belastingplichtige mag btw vrijwillig te vroeg te voldoen: bij uitreiking factuur wanneer het belastbaar feit zich voordoet 11 Toepassing Opeisbaarheid - Goederen Bestelling van materialen op 1/2/2013 voor bedrag van Voorschot van 10% moet betaald worden binnen de 8 dagen na bestelling Betalingsuitnodiging vertrekt op 1/2/2013 voor 3.025, op document geen btw noch tarief vermelden Betaling wordt ontvangen per 10/2/2013 Verkoopfactuur voor ontvangen betaling op te maken uiterlijk 15/3/2013 voor bedrag btw met vermelding naast factuurdatum, datum betaling 10/2/2013 Materialen worden geleverd op 15/3/2013 Verkoopfactuur op te maken uiterlijk 15/4/2013 voor saldo btw 12

5 Toepassing Opeisbaarheid - Wet Breyne 5% voorschot bij ondertekening contract op 1/2/2013 Betalingsuitnodiging vertrekt op 1/2/2013 voor , op document geen btw noch tarief vermelden Betaling wordt ontvangen per 1/3/2013 Verkoopfactuur voor ontvangen betaling op te maken uiterlijk 15/4/2013 voor bedrag btw met vermelding naast factuurdatum, datum betaling 1/3/2013 Opeenvolgende schijven: Verkoopfactuur per schijf: bedrag + btw 13 Toepassing Opeisbaarheid - Renovatiewerk Opmaak offerte voor vervanging raam op 15/2/2013 voor excl. btw 50% te voldoen bij aanvaarding offerte Uitvoering werk gepland in april 2013 Klant betaalt voorschot van 50% op 26/2/2013 Uitvoering werk op 20/4/2013 Overhandiging attest 6% op 20/5/ Toepassing Opeisbaarheid - Renovatiewerk Btw op voorschot opeisbaar 26/2/2013 Klant betaalt 500 : btw uit 500 halen ( btw) Klant betaalt 530 : btw Factuur opmaken uiterlijk op 15/3/2013 Opname in btw-aangifte m.b.t. februari 2013 Btw op resterend bedrag opeisbaar wanneer werk verricht is op 20/4/2013 Factuur uitreiken uiterlijk op 15 mei attest nog niet ontvangen (!) Opname in btw-aangifte m.b.t. april Soort presentatie dd.mm.yyyy 5

6 Soort presentatie dd.mm.yyyy 6 Toepassing - Verlegging Vervanging ramen bij btw-plichtige Opmaak uitnodiging betaling voorschot op 15 augustus 2013 van Betaling voorschot van op 23 augustus Uitvoering werken op 20 september Betaling eindafrekening van op 20 oktober Toepassing - Verlegging Vraag tot voorschot op 15 augustus: geen opeisbaarheid Betaling op 23 augustus: Btw opeisbaar en aftrekbaar bij klant (420 ) Aangifte m.b.t. augustus Indien factuur niet ontvangen zelf een stuk opmaken of ontvangen stuk aanvullen Uitvoering werken op 20 september: Btw opeisbaar en aftrekbaar bij klant (1.050 aangifte m.b.t. september) Indien factuur niet ontvangen zelf een stuk opmaken of ontvangen stuk aanvullen 17 Toepassing Opeisbaarheid - Aftrek Boekhouder factureert voorschot op laatste dag van elk kwartaal voor boekhouding 2013 Klant betaalt steeds binnen de 20 dagen Afrekening op 31/1/2014 Facturering van voorschotten einde kwartaal: geen opeisbaarheid Betaling van voorschotten volgende maand: opeisbaarheid Bijv: Factuur van 31/3/2013 wordt betaald op 15/4/2013 Boekhouder doorstorting btw: opname in btw-aangifte m.b.t. april Aftrek btw bij klant: niet in aangifte m.b.t. maart maar in aangifte m.b.t. april Betaling saldo in 2014 Boekhouding m.b.t. 2013: einde op 31/12/2013: factuur op 15/1/2014 loopt door in 2014 (?) 18

7 Toepassing Opeisbaarheid - Aftrek Boekhouder factureert steeds op laatste dag van elk kwartaal geleverde prestaties van 2013 Klant betaalt steeds binnen de 20 dagen Facturering van doorlopende dienst Bijv. Afrekening voor 1 ste kwartaal op 31/3/2013 Btw opeisbaar bij verstrijken 1 ste kwartaal Factuur opmaken uiterlijk op 15/4/2013 Boekhouder btw doorstorten: aangifte m.b.t. maart Klant btw aftrek: aangifte m.b.t. maart 19 Elektronische facturatie Verdere versoepeling: volledige gelijkschakeling papieren en elektronische factuur Vroeger: geen definitie "elektronische" factuur Nu: Factuur: elk document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten Elektronische factuur: een factuur die de in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen 20 Elektronische facturatie In om het even welke elektronische vorm: Die worden uitgereikt (verzonden en ontvangen) in een elektronische vorm Een met bijlage (gestructureerde berichten in XML, FINVOICE, PDF, Word of ander formaat Een niet op papier ontvangen maar onmiddellijk op scherm Het downloaden via een website Ongeacht gebruikte werkwijze: USB-sleutel, streepjescode, elektronische chip Niet: factuur opmaken in Word, afdrukken en per post verzenden 21 Soort presentatie dd.mm.yyyy 7

8 Soort presentatie dd.mm.yyyy 8 Elektronische facturatie Specifiek karakter van de elektronische factuur: Akkoord van klant om factuur elektronisch te ontvangen is nog steeds vereist: uitdrukkelijk stilzwijgend Waarborgen van authenticiteit herkomst, integriteit, inhoud en leesbaarheid zowel voor klant als voor leverancier 22 Elektronische facturatie Authenticiteit van de herkomst: Leverancier: aantonen dat hij aan oorsprong van factuur ligt Klant: aantonen dat leverancier aan oorsprong van factuur ligt, dat de transactie werkelijk verricht werd Integriteit van de inhoud Voor klant en leverancier Waarborg dat inhoud van de factuur ongewijzigd blijft Leesbaarheid Leesbaarheid voor iedereen Op papier of op scherm tot het einde van de bewaartermijn 23 Elektronische facturatie Plaats van bewaring: vrij te kiezen voorwaarde: "op ieder verzoek en zonder onnodig uitstel" ter beschikking kunnen stellen papieren bewaring: Belgisch grondgebied Termijn: 7 jaar vanaf 1 januari volgend op jaar van uitreiking 24

9 Soort presentatie dd.mm.yyyy 9 Elektronische bewaring Wijze van bewaring Papieren facturen kunnen worden bewaard op papier of elektronisch (scanning) E-facturen kunnen ofwel elektronisch ofwel op papier bewaard worden Bewaring moet authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud waarborgen 25 Elektronische bewaring E-facturen kunnen ook buiten België worden bewaard op voorwaarde dat "online" toegang mogelijk is in België Niet langer voorwaarde van server in België Recht van fiscus om facturen en kopieën van facturen in te zien te downloaden te gebruiken in een leesbare en verstane vorm voor te leggen verzoeken om kopieën te maken informaticabewerkingen verrichten om juiste btw-behandeling na te gaan 26 Bewijskracht - Bedrijfsproces Intern bedrijfsproces en interne controle: diensten (bvb: aannemingen): Bestelbon Offerte en orderbevestiging Werkstaten - werfverslagen Invoice proposals Factuur Betaling Advies (mondeling of geschreven) Andere: 27

10 Soort presentatie dd.mm.yyyy 10 Bewijskracht - Bedrijfsproces Belang van het bedrijfsproces (ongeacht facturatiewijze): Verplichtingen inzake btw: facturatie- en bewaringsplicht Aftrek van btw: volledigheid van bedrijfsproces (en niet louter de factuur) Teruggaaf van btw: idem Analyse van de belastbare handelingen Bewijs vrijstellingen Vernieuwde controles door de Administratie: Bedrijfsproces: alle stukken moeten kunnen voorgelegd worden Datamining: gegevensvergelijking 28 Facturatie bij overheidsopdrachten Sinds 2004 Btw is opeisbaar (verschuldigd) op het tijdstip van de voltooiing van het werk. Dit is op het tijdstip van de voorlopige oplevering Dit ongeacht het ogenblik dat overheid PV voor aanvaarding van de werken opstelt en overmaakt 29 Facturatie bij overheidsopdrachten Gevolg Factuur opgemaakt voorafgaand aan voorlopige oplevering = voorschotfactuur => vanaf 1/1/2013 betalingsuitnodiging. Pas bij ontvangst van betaling wordt een verkoopfactuur opgemaakt voor ontvangen bedrag met vermelding van datum van ontvangst van de betaling Factuur opgemaakt n.a.v. voorlopige oplevering is factuur voor saldo (ongeacht ingehouden borg bedrag) + datum van voorlopige oplevering dient vermeld 30

11 Soort presentatie dd.mm.yyyy 11 Facturatie bij overheidsopdrachten Sinds 1 juli 2012: overheid is opdrachtgever en het betreft werk in onroerende staat verricht op Belgisch grondgebied Overheid beschikt niet over een BE btw-nummer => facturatie met Belgische btw Overheid beschikt over een BE btw-nummer Vraag: dient overheid maand- of kwartaalaangiften in? o Indien JA: facturatie met medecontractant o Indien NEEN: facturatie met Belgische btw 31 Aftrek btw op bedrijfsmiddelen Bedrijfswagens Gsm Laptop Gebruik van werfmaterialen Woning 32 Oude regeling bedrijfswagens Beperking van btw-aftrek tot 50% voor alle autokosten (personenwagens): Aankoop Leasing Herstelling & onderhoud Brandstof Parking Heffing van btw (bij de werkgever) op VAA voor inkomstenbelastingen: Bedrag VAA - (VAA: 1,0855) = te betalen btw Indien werknemersbijdrage: Bijdrage - (bijdrage: 1,21) = te betalen btw Indien bijdrage < VAA: btw-heffing op deel volgens methode VAA 33

12 Soort presentatie dd.mm.yyyy 12 Wijzigingen Wijziging btw-wetboek op 1 januari 2011 Artikel 45 1quinquies: ten aanzien van bedrijfsmiddelen die behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige en die zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor zijn privédoeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel worden gebruikt, mag de belastingplichtige de belasting slechts tot beloop van het gebruik voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen. 34 Wijzigingen Beslissing van 20 oktober 2011 (ET ): Administratief standpunt omtrent beperking aftrek gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Focus op bedrijfswagens Beslissing 23 december 2011 (ET /2): niettoepassing voor 2011, tenzij optie Beslissing van 11 december 2012 (ET /3): Praktische methodes gekoppeld aan principes van de beslissing 20 oktober 2011 Inwerkingtreding op 1 januari 2013, tenzij door optie reeds eerdere toepassing 35 Basisprincipes Geen aftrek van btw in verhouding tot het "werkelijke" privégebruik 3 methodes tot vaststelling van verhouding privé vs. bedrijfsmatig gebruik: Kilometeradministratie voor professioneel gebruik Forfaitaire berekeningswijze van het privégebruik Forfaitaire beperking van de aftrek tot 35% Btw-heffing op privégebruik volledig via beperking van de btw-aftrek op de autokosten 36

13 Soort presentatie dd.mm.yyyy 13 Basisprincipes Geen btw-heffing meer op het voordeel van alle aard Maximum btw-aftrek op autokosten = 50% Geen onderscheid in aanpak wagens in eigendom vs. gehuurde wagens Bij verkoop slechts btw op 50% van verkoopprijs 37 Basisprincipes Verschillende behandeling van gratis gebruik vs. werknemersbijdrage Gratis gebruik: enkel beperkingvan de btw-aftrek bij de werkgever volgens één van de drie methodes geen btw in voordeel Werknemersbijdrage: Btw-aftrekbeperking van 50% bij de werkgever Btw-heffing (bij de werkgever) op de bijdrage betaald door de werknemer Minimum-maatstaf van heffing => doel: zelfde niveau van btw-kost als gratis gebruik Hoogte werknemersbijdrage maakt verschil 38 Geen bijdrage Methode 1: kilometeradministratie voor professioneel verkeer Vennootschap houdt register van dagelijkse ritten van de werknemers datum van de rit, begin- en eindadres, afgelegde kilometers per rit en totaal afgelegde kilometers per dag Register per bedrijfswagen Registratie kilometerstand bij begin en einde van kalenderjaar Aftrek toegestaan voor professioneel verkeer met maximum van 50% Principe: % aftrek voor kosten van elke bedrijfswagen afzonderlijk Toelating om gemiddeld % toe te passen voor alle autokosten som van percentages van alle wagens delen door aantal wagens 39

14 Soort presentatie dd.mm.yyyy 14 Geen bijdrage Methode 2: forfaitaire berekening van privégebruik Berekening van privégebruik per wagen Forfaitaire formule van privégebruik: (200 dagen x woon/werk afstand x 2) km Totale jaarlijkse km Toelating om gemiddeld % toe te passen voor alle autokosten som van percentages van alle wagens delen door aantal wagens Aanpassing op einde van het jaar aan reële percentage: Voertuig in de loop van het kalenderjaar in gebruik (pro rata temporis) Wijziging afstand woon-werkverkeer (pro rata temporis) 40 Geen bijdrage Methode 3: forfaitaire aftrekbeperking Professioneel gebruik wordt geacht = 35% Enkel mogelijk voor alle bedrijfswagens van de vennootschap (gehuurd en gekocht) Minimumduur van 4 jaar (uiterlijk tot en met 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin methode voor het eerst werd toegepast) Enkel voor vennootschappen met minimum 4 bedrijfswagens 41 Praktische richtlijnen Niet alle combinaties zijn mogelijk Methode 1 en 2 kunnen worden gecombineerd Methode 3 is exclusief en voor 4 jaar minimum Lichte vrachtwagens staan buiten het systeem - geen invloed op methode Jaarlijkse herziening bij methode 1 en 2 Herziening in aangifte april Speciale regels voor wagens aangekocht door belastingplichtige (geen lease) vóór 1 januari 2013: Aftrek van lopende kosten beperkt volgens één van de 3 methodes Btw op aankoopprijs (aftrek genoten à 50%) gedurende 5 jaar te herzien (50% min aftrekpercentage o.b.v. nieuwe methode) vanaf

15 Geen bijdrage - Voorbeeld Cijfervoorbeeld 3 methoden Totale btw-kost wagen: Totaal aantal km per jaar: km Beroepsverplaatsingen bepaald via rittenadministratie: km Woon-werkafstand enkel: 30 km Methode 1: / km = 40% beroep Btw-kost: Methode 2: (200 dagen x 30 x 2) km = 24% beroep Btw-kost: Methode 3: x 35% = 35% beroep Btw-kost: Met bijdrage Btw op autokosten in hoofde van werkgever: beperkte aftrek 50% 21% btw verschuldigd op de werknemersbijdrage Nieuw: berekening van minimumbijdrage ("normale waarde"): Jaarlijkse autokosten x (50% - werkelijk beroepsgebruik %) = minimumwaarde Werkelijk beroepsgebruik = te berekenen volgens de 3 methodes Indien methode 3: minimumwaarde = 15% van de jaarlijkse autokosten Minimumwaarde x 21% = minimum-btw Beslissing verplicht expliciet tot berekening minimumwaarde per wagen 44 Met bijdrage - Voorbeeld Jaarlijkse kost wagen: Btw-kost wagen: VAA per jaar: Woon-werkafstand enkel: 30 km Totaal aantal km per jaar: km Privé aantal kms per jaar incl. woon-werk: Bijdrage voor VAA 45 Soort presentatie dd.mm.yyyy 15

16 Soort presentatie dd.mm.yyyy 16 Met bijdrage - Voorbeeld Bijdrage = VAA: % aftrek van de btw op de autokosten 21% btw op de werknemersbijdrage Geen btw-heffing op het VAA voor zover de bijdrage >= VAA Totale btw 50% aftrek - beperking Btw op bijdrage Btw op VAA Vroeger Nu (*) btw op werknemersbijdrage: / 1,21 x 21% = 434 (**) minimumwaarde: x (50% - 35%) = x 21% = Met bijdrage - Voorbeeld Bijdrage < VAA: % aftrek van de btw op de autokosten 21% btw op de werknemersbijdrage Geen btw-heffing op het VAA voor zover de bijdrage >= VAA Totale btw 50% aftrek - beperking Btw op bijdrage Btw op VAA Btwkost/jaar Btwkost/jaar Vroeger (**) Nu (***) (*) btw op werknemersbijdrage: 500 / 1,21 x 21% = 87 (**) VAA zoals in PB op basis 7.500km: (2.500 / 1,0855) = 197 verminderd met btw op bijdrage (87) = 110 (***) minimumwaarde: x (50% - 35%) = x 21% = = (Lichte) vrachtwagens Btw-wetgeving maakt onderscheid: Lichte vrachtwagens met 50% maximum-aftrek (bijv. monovolume) Lichte vrachtwagens met 100% aftrek maar beperkt tot beroepsgebruik (bijv. type pick-up met enkele cabine) Vrachtwagens ( kg), minibussen (9+), speciale voertuigen met 100% aftrek maar beperkt tot beroepsgebruik 48

17 (Lichte) vrachtwagens Lichte vrachtwagens met 50% aftrek: Indien geen privé-gebruik => 50% btw-aftrek Toepassing van de 3 methodes Lichte vrachtwagens met 100% aftrek: Indien geen privégebruik => 100% btw-aftrek Toepassing van de 3 methodes Andere voertuigen met 100% aftrek: Indien geen privégebruik => 100% btw-aftrek Toepassing van de 3 methodes uitgesloten Beroepsmatig gebruik vastgesteld op basis van de feitelijke omstandigheden (vb. aard van het vervoermiddel dat gebruik voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit uitsluit, enz.) 49 Vergelijking aangifte vroeger en nu Vroeger Boeking van onkosten en aankopen: 50% beperking VAA: 1x/jaar berekening van de verschuldigde btw => vak 61 Bijdrage: maandelijkse factuur aan personeel en afdracht btw op omzet Geen onderscheid lease/aankoop 50 Vergelijking aangifte vroeger en nu Nu Gratis gebruik Boeking van onkosten en aankopen: ofwel 35% beperking, ofwel voorlopig % aftrek (wagen vs. vloot) Aanpassing van % in methode 1 of 2 via herziening 20 april Y+1 Indien aangekochte wagen: jaarlijkse herziening gedurende 5 jaar van btw op 1/5 de van de aankoopprijs indien % varieert van jaar tot jaar Bijdrage Boeking van onkosten en aankopen: 50% beperking Maandelijkse factuur aan personeel en afdracht btw op omzet Minimumwaarde berekening vóór 20 april Y+1 en eventuele rechtzetting indien bijdrage < minimumwaarde 51 Soort presentatie dd.mm.yyyy 17

18 Gsm, smartphone, laptop Bij privégebruik alleen aftrek btw van professioneel gebruik Keuze: werkelijk beroepsgebruik forfaitaire aftrek 75% 52 Contactgegevens: Marleen Porré Confederatie Bouw Lombardstraat Brussel Tel: 02/ Soort presentatie dd.mm.yyyy 18

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent,

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

WINGS BEHEERSOFTWARE. flexibel, efficiënt en accuraat.

WINGS BEHEERSOFTWARE. flexibel, efficiënt en accuraat. WINGS BEHEERSOFTWARE flexibel, efficiënt en accuraat. e-volutieklantendagen 2013 WINGS BOEKHOUDING Oplossingen voor de BTW/fiscale aftrekbaarheid Bedrijfswagens Andere roerende goederen: (gsm s, smartphones,

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten Thema 1 : De facturering B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 123 www.moorestephens.be Onderwerp De BTW-aftrek op personenwagens: hoe moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? Datum 17 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel Actua btw de btw Etugest & Partners 1 maart 2012 Jurgen Opreel Aftrek Artikel 45, 1quinquies Wbtw Beslissing nr. E.T. 119.650, 20/10/2011 Aftrek beperken ten belope van beroepsgebruik voor: Gemengd gebruikt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie