Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan om aan alle btw vormverplichtingen te voldoen. 1. De gebruikelijke vermeldingen zoals : datum factuur ; naam en adres van administratieve of maatschappelijke zetel ; een volgnummer ; per tarief de maatstaf van heffing ; totaalbedrag van de verschuldigde btw ; geldig btw nummer van u en uw klant ; het totale bedrag ; het woord factuur enz 2. Gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten. 3. De datum waarop de levering werd verricht of de dienst werd uitgevoerd. Er dienen dus twee data vermeld te worden : datum van levering of dienst EN factuurdatum. Indien doorlopende diensten over een langere periode dan één jaar loopt moet een stuk worden uitgereikt uiterlijk de 15 de dag na het verstreken kalenderjaar. 4. In geval van facturatie met medecontractant, vermelding : btw verlegd. De vroegere verplichte vermelding Medecontractant KB1 artikel 20 vervalt. 5. In geval van facturatie van intracommunautaire verrichting, vermelding : btw verlegd. De vroegere verplichte vermelding vrijstelling artikel 39 bis vervalt. Voor reisbureaus, kunst-& antiquiteiten & verzamelingen kennen wij een bijna gelijkaardige vermelding. Doch hiervoor dienen betrokkenen zich naar ons kantoor te wenden voor de juiste nomenclatuur. Ook garagisten en autohandelaars worden gekenmerkt door specifieke verplichte vermeldingen. 6. Tijdstip van betaling indien de betaling voorafgaat aan de uitgevoerde levering of dienst. 7. Creditnota (= verbeterd stuk) moet specifiek en ondubbelzinnig verwijzen naar de oorspronkelijk factuur met reden van verbetering. 8. De verkoop op proef of van zending op zicht of consignatie kent een specifieke toepassing. Indien u zich in één van deze gevallen bevindt, dient u zich te informeren bij ons kantoor. Alle bepalingen staan opgesomd in het KB1 artikel 05 btw wetgeving. Hiernavolgende enkele niet limitatieve bepalingen die u informatief worden medegedeeld. 1. De factuur moet steeds consulteerbaar zijn en blijven (vooral van belang ivm elektronische factuur) en de aftrekbaarheid van de btw is niet langer afhankelijk van de originele factuur. Mail (PDF) of fax of op gelijkaardige wijze is ook OK. De veiligheid bij bewaring is hier uiteraard belangrijk en bedraagt 7 jaar na het jaar van verwerking. Vb Courante verrichtingen (kosten) van 2013 moeten bewaard blijven tot Voor investeringen loopt de termijn maar af na 7 jaar volgend op het jaar van uiterlijke herziening van de btw (5 of 15 jaar); Hiervoor verwijzen naar onze site onder de rubriek mediacenter verlening fiscale aanslag-controletermijnen. 2. Verwijzing naar eventueel voorgaande voorschot- of pro forma facturen of betaaldatum. 3. De bestelbonnen en leveringsbonnen dienen bijgehouden te worden in zoverre deze tot uw bedrijfscultuur behoren. Er moet een betrouwbaar controlespoor zijn tussen de facturen en de goederenlevering/ diensten om de echtheid er van aan te tonen. Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 1

2 4. Uw factuur moet opgemaakt worden uiterlijk de 15 e van de maand volgend op het beëindigen van de dienst of de levering van de goederen of de ontvangst van de betaling er van, al dan niet een gedeeltelijke betaling. 5. Tankbeurten per autoplaat en per tankbeurt op de factuur of op bijlage vermelden. Het uitreiken van een vereenvoudigde factuur : 1. Indien het bedrag niet hoger is dan 100 euro, exclusief btw. 2. Enkel voor deze beroepscategorieën die voorheen ook vereenvoudigde facturen mochten uitschrijven. 3. De vermeldingen zijn gelijkaardig als deze die op een gewone factuur moeten staan. Voor bedrijven die meerdere bedrijfszetels (filialen) hebben worden gekenmerkt door specifieke verplichtingen. Alle informatie kan u op ons kantoor bekomen of op onze website vinden. Inzake tijdstip van facturatie en opeisbaarheid van btw, kunt u zich in volgende situaties bevinden: 1. De levering of dienst is nog niet gebeurd en de klant heeft nog niets betaald. - U kan een uitnodiging tot betaling overmaken aan uw klant. - U kan een pro forma factuur opmaken en ter betaling aanbieden aan uw klant. Het bedrag op de uitnodiging of pro forma factuur is exclusief btw. Er mag GEEN melding gemaakt worden van het btw bedrag of btw tarief of van btw inclusief. Enkel één globaal bedrag. Indien de leverancier toch melding maakt van de btw op de factuur moet deze dan ook in de volgende btw aangifte opgenomen worden enkel door het feit van de vermelding van de BTW op de factuur. De klant zal echter het betaalde bedrag nog niet in zijn btw aangifte kunnen opnemen. Er moet duidelijk vermeld worden : voorschotfactuur zonder geleverde diensten. In de hiernavolgende voorbeelden gaan we er van uit dat de voorschotfacturen handelen over kostenfacturen die gebruikelijk in rooster 82 opgenomen worden. Voor grondstoffen of handelsgoederen wordt dit uiteraard rooster 81 en investeringen via rooster De levering of dienst is nog niet gebeurd en de klant heeft wel reeds betaald. U dient een factuur op te maken voor het ontvangen bedrag dat voldoet aan alle vormverplichtingen die de btw wetgeving voorschrijft uiterlijk de 15 van de maand volgend op de datum van ontvangst van de betaling. De aangerekende btw dient opgenomen te worden in uw eerstkomende btw aangifte na datum van ontvangst van de betaling. De klant kan vervolgens zijn betaalde btw recupereren in zijn eerstvolgende btw aangifte. Op de voorschotfactuur moet vermeld worden : voorschotfactuur zonder geleverde diensten + vermelding van tijdstip van betaling. 3. Gedeeltelijke levering van goederen of gedeeltelijk uitgevoerde diensten met/zonder betaling. In dit geval zou het praktisch zijn om 2 afzonderlijke facturen op te maken. Enerzijds deze die uitgevoerd werden en deze die als een echte voorschotfactuur dienstig doet. Indien de prijs of een deel van de prijs ervan wordt ontvangen dient een factuur opgemaakt te worden tot uiterlijk de 15 de van de maand volgend op het ontvangen tijdstip. Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 2

3 Cijfervoorbeeld 1: U maakt een voorschotfactuur op (pro forma) zonder geleverde diensten of u maakt een uitnodiging tot betaling over aan uw klant op De klant betaalt uw voorschotfactuur op Deze factuur wordt opgenomen in uw btw aangifte van de maand 03/2013 of voor de kwartaalaangever in kwartaal 01/2013 omwille dat de klant betaald heeft in de maand 03/2013. U kan uw verkoopfactuur opmaken tot uiterlijk voor minimum het ontvangen bedrag en niet meer opnemen in uw btw aangifte over de maand april maar verplicht op te nemen in uw btw aangifte over de maand maart of kwartaal 01. De klant betaalt uw voorschotfactuur op Deze factuur wordt opgenomen in uw btw aangifte van de maand 04/2013 of voor de kwartaalaangever in kwartaal 02/2013 voor minimum het ontvangen bedrag. U moet een verkoopfactuur opmaken tot uiterlijk voor minimum het ontvangen bedrag en niet meer opnemen in uw btw aangifte over de maand mei. Merk op : vandaar de verplichting door de btw administratie opgelegd om de leveringsdatum of uitvoeringsdata te vermelden op uw facturen teneinde het tijdstip van verschuldigd baarheid van uw btw te kunnen bepalen. Cijfervoorbeeld 2 : U maakt een voorschotfactuur op voor % btw = op De betaling gebeurt op Verstrekker van de factuur : moet zijn factuur in zijn btw aangifte opnemen in periode 03/2013 of kwartaal 01/2013 (omdat hij de BTW op de factuur vermeldt) : Ontvanger van de factuur : kan zijn betaalde btw (en factuur) niet in mindering brengen van zijn btw aangifte over de maand 03/2013 of kwartaal 01/2013 gezien de betaling pas gebeurd is in de maand april. De recuperatie dient te gebeuren in de maand 04/2013 of kwartaal 02/2013. Cijfervoorbeeld 3 : U maakt een voorschotfactuur op voor of uitnodiging tot betaling ad op De betaling gebeurt op U wil opmerken dat er geen sprake is van een afzonderlijk bedrag en btw maar enkel één bedrag wordt vermeld. Verstrekker van de factuur : moet zijn factuur in zijn btw aangifte opnemen in periode 04/2013 of kwartaal 02/2013 : De factuur moet opgemaakt worden tot uiterlijk , zijnde één maand na de maand van ontvangst van de vooruitbetaling. Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 3

4 Ontvanger van de factuur : kan zijn betaalde btw en factuur niet in mindering brengen van zijn btw aangifte over de maand 03/2013 of kwartaal 01/2013 gezien de betaling maar gebeurd is in de maand april. De recuperatie dient te gebeuren in de maand 04/2013 of kwartaal 02/2013. Hoe behandelt u uw betaald voorschot in uw btw aangifte indien u pas uw voorschotfactuur (één bedrag) of uitnodiging tot betaling per ontvangt waarvan u de betaling per hebt uitgevoerd? Verstrekker van de factuur : moet zijn factuur in zijn btw aangifte opnemen in periode 04/2013 of kwartaal 02/2013 : Ontvanger van de factuur. De recuperatie kan gebeuren in de maand 04/2013 of kwartaal 02/2013. Hoe behandelt u uw ontvangen voorschot in uw btw aangifte indien u pas uw voorschotfactuur (één bedrag) of uitnodiging tot betaling per ontvangt waarvan u de betaling per werd uitgevoerd door uw klant? ( is een wettelijke feestdag en wordt op een andere bank overgeschreven dan deze van u). Verstrekker van de factuur : moet zijn factuur in zijn btw aangifte opnemen in periode 05/2013 of kwartaal 02/2013 : De verstrekker van de factuur moet zijn factuur opmaken tot uiterlijk Ontvanger van de factuur : kan zijn betaalde btw en factuur niet in mindering brengen van zijn btw aangifte over de maand 04/2013 of kwartaal 02/2013 gezien de betaling evenwel gebeurd is in de maand april maar de betaling pas ontvangen heeft per mei. De recuperatie dient te gebeuren in de maand 05/2013 of kwartaal 02/2013. De betaling van een pro forma factuur of uitnodiging tot betaling, zonder geleverde diensten maar met betaling van op Verstrekker van de factuur : moet zijn factuur in zijn btw aangifte opnemen in periode 03/2013 of kwartaal 01/2013. Hij moet zijn factuur opmaken tot uiterlijk Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 4

5 Ontvanger van de factuur : kan zijn betaalde btw (en factuur) niet in mindering brengen van zijn btw aangifte over de maand 03/2013 of kwartaal 01/2013 gezien de betaling pas gebeurd is in de maand april. De recuperatie dient te gebeuren in de maand 04/2013 of kwartaal 02/2013. Cijfervoorbeeld 4 : Een levering van handelsgoederen op ad % btw. Op wordt een voorschotfactuur gemaakt ad % nav het afsluiten van de overeenkomst. Het voorschot wordt betaald op Het saldo, zijnde % btw wordt op betaald. Verstrekker van de factuur : moet zijn factuur in zijn btw aangifte opnemen in periode 01/2013 of kwartaal 01/2013. De verstrekker dient een factuur uit te reiken tot uiterlijk voor het voorschot en uiterlijk voor het saldo. Verwerking in analogie van de oude regeling : Voorschotfactuur : Rooster 03 = /2013 of kwartaal 01/2013 Rooster 54 = 63 01/2013 of kwartaal 01/2013 Saldofactuur : Rooster 03 = /2013 of kwartaal 01/2013 Rooster 54 = /2013 of kwartaal 01/2013 Reden : het belastbaar feit doet zich voort op , zijnde datum levering. Ontvanger van de factuur : kan zijn betaalde btw en factuur in mindering brengen van zijn btw aangifte over de maand 02/2013 of kwartaal 01/2013 inzake de ontvangen voorschotfactuur. Voorschotfactuur: Rooster 81 : 300 Rooster 59 : 63 Saldofactuur : Rooster 81 = 700 in 03/2013 of kwartaal 01/2013 Rooster 59 = 147 in 03/2013 of kwartaal 01/2013 Cijfervoorbeeld 5 : Een levering van een goed op ad % btw. Op wordt een pro forma factuur of een verzoekschrift tot betaling opgemaakt ad 363 nav het afsluiten van de overeenkomst. De klant betaalt op het voorschot van 363. Uiterlijk moet de leverancier een echte (voorschot)factuur opmaken ad 300+ btw. Het saldo, zijnde % btw wordt betaald op De leverancier dient een (saldo) factuur uit te reiken tot uiterlijk Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 5

6 Verwerking in analogie van de nieuwe regeling : Aangifte februari : rooster 03 = 300 rooster 54 = 63 Aangifte maart : rooster 03 = 700 rooster 54 = 147 Ontvanger van de factuur : kan zijn betaalde btw (en factuur) niet in mindering brengen van zijn btw aangifte over de maand 03/2013 of kwartaal 01/2013. De recuperatie dient te gebeuren in de maand 02/2013 of kwartaal 01/2013 inzake het betaalde voorschot en in de maand 03/2013 of kwartaal 01/2013 voor het saldo. Rooster 81 = 300 in 02/2013 of kwartaal 01/2013 (voorschot) Rooster 59 = 63 in 02/2013 of kwartaal 01/2013 (voorschot) Rooster 81 = 700 in 03/2013 of kwartaal 01/2013 (saldo) Rooster 59 = 147 in 03/2013 of kwartaal 01/2013 (saldo) Stel : een aannemer herstelt het dak van een atelier voor op Op (datum van overeenkomst) wordt een voorschotfactuur opgemaakt met toepassing van (oude KB1 artikel 20) nu btw verlegd dat betaald wordt op De aannemer reikt zijn saldofactuur uit ad op De aannemer moet zijn factuur opmaken uiterlijk voor het voorschotfactuur en uiterlijk voor de saldofactuur. Verstrekker van de factuur : Aangifte maart : rooster 45 = Aangifte april : rooster 45 = Ontvanger van de factuur : Aangifte maart : rooster 82 = rooster 87 = rooster 56 = 420 rooster 59 = 420 Aangifte april : rooster 82 = rooster 87 = rooster 56 = 630 rooster 59 = 630 Cijfervoorbeeld 6 : Een pro forma factuur of uitnodiging tot betaling wordt opgemaakt op voor % btw voor deels geleverde goederen of deels gepresteerde diensten. (60% is uitgevoerd tot einde maart en de rest wordt uitgevoerd in de maand mei) De totale betaling gebeurd op Omwille van de uitnodiging met btw wordt deze transactie opgenomen in de btw aangifte van maart 2013 ad in rooster 03 en 210 in rooster 54. De firma moet een verkoopfactuur opmaken tot uiterlijk gezien de betaling is gebeurd in de maand april. Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 6

7 Wanneer MOET men factureren? Uiterlijk de 15 dag na het beëindigen van de dienst of de levering van de goederen. * Enkel de levering gebeurt op De factuur moet opgemaakt worden uiterlijk op * Enkel de betaling is gebeurd op De factuur moet opgemaakt worden uiterlijk op * De levering is gebeurd op maar de betaling is reeds gebeurd op De factuur moet opgemaakt worden tot uiterlijk De levering is gebeurd op maar de betaling gebeurt pas op De factuur moet opgemaakt worden tot uiterlijk In principe kan een aannemer een volledige ruwbouw oprichten en pas na de laatste baksteen zijn factuur opmaken. Indien hij tussentijds facturen opmaakt op basis van de vorderingen van de bouwwerken moet hij evenwel een gedetailleerde omschrijving toevoegen welke werken er effectief gefactureerd geworden zijn. Hij moet evenwel altijd een factuur opmaken uiterlijk de 15 de januari van ieder jaar indien de werkzaamheden het nieuwe kalenderjaar overschrijden. Wanneer is de btw verschuldigd? Bij het beëindigen van de dienst of de levering van de goederen. In afwijking van het tijdstip van betaling kan de opname in uw btw aangifte vroeger gebeuren dan het tijdstip van facturatie. Voorbeeld : U levert goederen of beëindigt een dienstverlening op De factuur wordt opgemaakt per u moet de aangerekende btw in uw btw aangifte over de maand maart opnemen in rooster 54 en voor de kwartaalaangevers in kwartaal 01 een dit ondanks de factuur slechts opgemaakt is geworden per Reden : het tijdstip van beëindiging primeert op het tijdstip van facturatie. Elektronische facturatie : Er is geen toelating noch vergunning nodig vanwege de btw administratie om facturen op een andere wijze dan fysische facturen op te maken en te verzenden. Met andere woorden de elektronische factuur wordt volledig gelijk behandeld als een papieren factuur. De medecontractant moet zich VOORAF akkoord verklaren met uw werkwijze van elektronische facturatie. De factuur moet voldoen aan de vereisten opgelegd door de lidstaat waar de levering of dienst voor btw doeleinden geacht wordt plaats te vinden. De factuur mag in gelijk welke elektronische vorm worden uitgereikt of ontvangen en bewaard. In PDF, word, excel, XML, fax, enz Alle data moet bewaard blijven tot 7 jaar na het jaar van uitgifte. Voorbeeld : VF op moet bewaard blijven tot en met Een elektronische factuur is pas geldig indien de factuur wordt uitgereikt EN ontvangen. Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 7

8 De levering is gebeurd of de dienst is uitgevoerd : Dit is de meest voorkomende situatie en kent op enkele details na geen wijzigingen. U levert goederen of verricht diensten en de klant betaalt na ontvangst van de goederen of de beëindiging van de diensten. U moet de factuur opmaken rekening houdende met de hier boven vermelde opmerkingen. Voorbeeld : Levering van goederen op in Frankrijk. Merk op : Telkenmale vooraf controleren of het buitenlands btw nummer correct is en de uitprint in uw dossier opslaan! Verkopen van uw personenwagen? De btw wordt gerekend op het beroepsmatig gebruik van uw auto. Voorbeeld : Uw auto kent een btw beperking van 50%. Dit betekent dat u 21% moet rekenen op 50% van de verkoopprijs onder vermelding van : bijzondere maatstaf, toepassing beslissing ET van Voor de praktische uitwerking verwijzen wij naar onze website- mediacenter onder de loupe verkopen personenwagen met beperkte aftrekbaarheid Algemeen : a/ Wil er op toezien dat u voor u zelf streng bent in de toepassing van de vormverplichtingen maar ook van de facturen die u van uw leveranciers ontvangt. Het aanvaarden van een onregelmatige factuur levert u ook een boete op! b/ De btw is opeisbaar geworden bij de beëindiging van de prestaties of levering en dient in deze strikte betekenis te worden toegepast. Stel dat de levering van een goed gebeurde op en uw factuur is opgemaakt op is de verschuldigde btw op te nemen in uw btw aangifte van maart of in het eerste kwartaal voor een kwartaalaangever. Het niet verwerken kan aanleiding vormen tot boeten en intresten. Inzake de boeten verwijzen wij naar onze website mediacenter onder de loupe Monsterboete Voor alle bijkomende vragen kan u uiteraard bij ons kantoor terecht. Wij streven er naar zo correct mogelijk alle informatie weer te geven maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledige of onjuiste informatie omwille van permanente wetswijzigingen. Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 8

9 Via deze weg informeren wij u over onze vernieuwde website en uitbreiding van uw mailbox. Neem gerust eens een kijkje op Zoals u weet kan u via onze website uw persoonlijk dossier 24/24 gratis consulteren. Dit doe je via de klantenlogin op onze website. Nieuw in 2012 = scanning met bewaring en ter beschikking stelling van alle klantenfacturen (zowel AF als VF) evenals de rechtstreekse online ter beschikkingstelling van alle mail en faxverkeer met ons kantoor. Dit gebeurt op basis van uw dossier nummer. Om deze reden vragen wij u beleefd om de mededeling in alle mails te beginnen met dos00. Op deze manier wordt uw mail rechtstreeks in uw dossier geactiveerd en gratis beschikbaar gesteld voor online consultatie. Doe navraag op ons kantoor mocht u uw dossiernummer niet kennen. Nieuw in 2013 = vanaf heden kan u al uw documenten via dit platform ook uploaden. Deze upload houdt geen beperking in van welke documenten en de hoeveelheid er van die u in uw eigen dossier wenst onder te brengen. De activering gebeurt individueel en op nadrukkelijke vraag van de klant. Dit wil zeggen dat u niet langer uw documenten aan ons moet overmaken voor scanning en opslag (zoals in 2012) maar u zelf op eigen tempo alle nuttige documenten in uw eigen dossier kan uploaden. Voordeel : Geen risico op verlies van documenten Geen tijdverlies inzake opzoeken van uw documenten Geen verplaatsingen meer van uw documenten Al uw documenten worden gratis bijgehouden en ter beschikking gesteld. Procedure bij elke correspondentie met ons kantoor : Wil ALTIJD uw mailmededeling in het onderwerp beginnen met dos00 aub. Indien u vragen hebt omtrent uw mailbox of het uploaden of als u nog geen login hebt neem dan gerust contact op met ons kantoor en vraag naar Ymke Algoedt of stuur een mail naar : Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd Pagina 9

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.129.460 d.d. 01.07. Artikel 39bis van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen.

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. HANDLEIDING Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. Inkoopfacturen Wat is een inkoopfactuur? Een inkoopfactuur is een document dat een betalingsverplichting van jouw onderneming aan een leverancier

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1.

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1. 2. De verkoopcyclus Een periodieke afstemming van de saldi op de btw-rekeningen, met de gegevens van de btw-aangifte (opgemaakt op basis van de dagboeken), is aangewezen (zie p. 131: btw-overboeking).

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Afschaffing BTW kwartaalvoorschotten

Afschaffing BTW kwartaalvoorschotten Subscribe Share Past Issues Tra English العربية Afrikaans беларуская мов български català 中文 ( 简体 ) N i e u w s b r i e f 2 0 1 7 / 1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: Afschaffing

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: in principe moest de ouderdomsvoorwaarden van 10 jaar (ipv 5 jaar), om het btw-tarief van 6% op renovatiewerken

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent,

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: de ouderdomsvoorwaarden om het verlaagd btw-tarief voor de renovatiewerken aan woningen toe te passen

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan.

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan. 36. FACTUUR EN CREDITNOTA 36.1. De factuur De factuur is een document waarop wordt uitgerekend hoeveel er voor de geleverde goederen moet betaald worden. Ze wordt opgesteld door de verkoper en is bestemd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Nieuwe spelregels inzake opeisbaarheid van BTW vanaf 1 januari 2016

Nieuwe spelregels inzake opeisbaarheid van BTW vanaf 1 januari 2016 Newsflash Nieuwe spelregels inzake opeisbaarheid van BTW vanaf 1 januari 2016 Sinds 1 januari 2016 zijn er nieuwe regels in werking getreden inzake de opeisbaarheid van de BTW. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

Procedure maandelijkse BTWteruggave

Procedure maandelijkse BTWteruggave Procedure maandelijkse BTWteruggave uitgebreid!!! De crisis heeft ook zijn goede kanten. Er werd door de ministerraad een besluit genomen om de BTWteruggaveprocedure te versoepelen en sneller te laten

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw 2 Accountancy-Fiscaliteit Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw CAMPUS Geel Jochen Vervoort Vincent Keustermans Jeroen Julien Jasper De Kinderen Toon Van Herck Tom Verherstraeten Melanie Janssens Laura

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie