De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert"

Transcriptie

1 De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert

2 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten

3 Thema 1 : De facturering

4 B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling Voltooiing dienst betalin g Wanneer is de dienst voltooid?

5 Wanneer is er opeisbaarheid? De factuur is vanaf 1/1/2013 geen subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid meer (door de wet van 17 december 2012 werden de regels met betrekking tot het IjdsIp van de opeisbaarheid van de btw gewijzigd). VoorschoLen? => Uitnodiging tot betaling gevolgd door een regelmaige factuur => boeking financiële verrichingen Overgangsregeling in 2013 (keuze tussen oude of nieuwe stelsel) (Beslissing ET van 19 december 2012) Verlenging voor 2014 (Vr. nr. 535 Marghem 25 juli 2013, Vr. en Antw., Kamer, , nr. 130, blz )

6 DefiniCeve regeling? DefiniIeve regeling vanaf 2015 (Vr. nr Wouters 24 april 2013, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en BegroIng, Com 728, 23) De voorschobactuur (pro forma) geldt als regelmaige factuur (geen tweede document uit te reiken) indien de voorschobactuur melding maakt van het vermoedelijke IjdsIp van de opeisbaarheid van de btw zijnde het toekomsige belastbare feit (bv. datum van de levering of dienst) of de vervaldag voor de betaling (vgl. met arikel 5, 5 KB nr. 1).

7 vervolg Het IjdsIp van de opeisbaarheid van de btw blijf ongewijzigd : het IjdsIp van de effecieve betaling of het effecieve belastbare feit. Het is op dat IjdsIp dat de btw (pas) moet worden betaald aan de Staat (opname in de periodieke btw- aangife over de betreffende periode). De leverancier of dienstverrichter zou er echter vrijwillig voor kunnen kiezen om de btw reeds af te dragen op het moment van de uitreiking van de voorschobactuur. Dit neemt niet weg dat de medecontractant de btw op de voorschobactuur pas in afrek zal kunnen brengen als hij deze heef betaald of wanneer het belastbare feit zich heef voorgedaan en hij in het bezit is van een conforme factuur (cf. arikel 2, 1 en arikel 3, 1 KB nr. 3).

8 Thema 2 : de wagens

9 Nieuwe ahrekregels voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Art. 45, 1quinquies W.BTW in combinaie met art. 45, 2 W.BTW => correcie via herzieningen Art. 45, 1 W.BTW in combinaie met art. 45, 2 W.BTW => correcie via art. 19, 1 W.BTW Neutraliteitsbeginsel?

10 RegelmaCge factuur - ahrek verzamelfactuur bij tankbeurten auto verkregen en gefactureerd op naam van de echtgenoot (btw- handleiding, nr. 363) arrest Pannon (HvJ, 15 juli 2010, C- 368/09)

11 Verkoop van een wagen uit de vennootschap? Was arikel 45, 2 W.BTW van toepassing? => btw over de helf van de maatstaf van heffing Is IjdsIp aankoop wagen van belang? Aankoop bij een pariculier, aankoop onder de margeregeling?

12 Bewijs beroepsgebruik wagens Methode 1 : de rilenadministraie Methode 2 : de semi forfaitaire formule => herziening => woon- werkverkeer (kan nul zijn) => verblijfplaats mag (indien anders dan officiële woonplaats) => 40 dagen regel geldt niet inzake btw Methode 3 : het forfait van 35 % => geen bewijs (wel op alle wagens) => 1 auto kan (toepassing vanaf 1/1/2012) => geen herziening, wel 4 jaar toepassen

13 Nuance 3 methodes zijn toelaatbaar indien de wagens daadwerkelijk gebruikt worden voor de economische aciviteit Wat bij niet of onbeduidend beroepsmaig gebruik? => Afrek in overleg Bv. een bedrijfswagen wordt bijna uitsluitend gebruikt voor woon- werk verkeer Bv. de wagen van zelfstandigen in bijberoep

14 Autokosten van een zelfstandige in bijberoep 50 %- afrekbeperking toepassen op het % bekomen volgens de verhouding tussen zijn btw- omzet en zijn totale inkomen op jaarbasis (Antwerpen, 4 september 2007) HvJ, 6 september 2012, Portugal Telecom : werkelijk gebruik

15 Bewijs beroepsgebruik lichte vracht Forfait van 85 % (overwegend beroepsmaig gebruik, zo niet 35 %) => 4 jaar toepassen Eventueel methode 1 (rilenadministraie)

16 Welke lichte vrachten? (art. 4 WIGB) Laadruimte afgesloten van de passagiersruimte Lengte van de laadruimte minstens 50 % van de wielbasis (afstand tussen de twee assen) (voor bestelwagens) Pick- up enkele cabine Pick- up dubbele cabine Bestelwagen enkele cabine Bestelwagen dubbele cabine

17 Forfait van 75 % (voor andere roerende goederen) Gemengd gebruik laptop, pc, smartphone, printer, en de gebruikskosten (herstelling, gesprekken, internet, ) 75 % afrekbaar (alle roerende goederen, andere dan vervoermiddelen) Forfait dus geen bewijs? (indien overwegend beroepsmaig, bewijs?) Meer dan 75 % => bewijzen minstens 50 % beroepsmaig Vb. gebruik tablet 40 % beroepsmaig => 40 % afrekbaar

18 Thema 3 : Horeca

19 Visie Hof van JusIIe Het Europees Hof van JusIIe heef zich vorige maand in vier gelijklopende zaken (Manfred Bog (C- 497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG (C- 499/09), Lothar Lohmeyer (C- 501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C- 502/09)) opnieuw over dit onderscheid uitgesproken en besloot dat de handeling kan worden gekwalificeerd als een levering van goederen wanneer: (a) het dominante element van de handeling een levering van goederen betref; (b) omdat de aciviteit bestaat uit de verkoop van snacks bedoeld voor onmiddellijke consumpie; (c) en de bereiding van de warme snack beperkt is tot enkele standaard stappen (standaardbereiding kenmerkend voor de snack in kwesie)

20 Personeelsfeesten Personeelsfeest is een collecief sociaal voordeel Iedereen uitgenodigd? En de partners, kinderen en andere niet personeelsleden? => kost van onthaal Spijzen en dranken? (Met het personeel op restaurant?) => levering van goederen of dienst? GraIs uitdelen van soep, koffie, fruit,

21 Kost van onthaal versus reclamekost? Aard en doel van de kost? Visie Hof van CassaIe (doel van de kost) => CassaIe, 8 april 2005, 11 maart 2011 Visie AdministraIe (aard van de kost) CassaIe 15 juni 2012 : de kost moet er op gericht zijn de omzet te doen sijgen

22 Business seats en loges? De btw is afrekbaar op het gebruik van business seats of loges voor zover er publiciteit aan verbonden is voor de onderneming (Besl. ET van 7 en 10 juli 1989) De btw op de maalijden die erbij horen is niet afrekbaar!

23 Thema 4 : Advocaten en btw Aandachtspunten

24 B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling Voltooiing dienst betalin g Wanneer is de dienst voltooid?

25 B2C - incassostelsel opeisbaarheid opeisbaarheid betaling Voltooiing dienst betalin g Advies verleend Echtscheiding uitgesproken Enz.

26 Historische afrek Bv. kopieermachine aangekocht in 2010 => 1/5 van de btw Bv. gebouw gekocht of gebouwd in 2010 => 11/15 van de btw Een pallet papier voor 75 % ongebruikt op 31/12/2013?

27 Advocaten en de historische btw Noodzaak van een btw- eenheid?

28 Voorbeeld : Intra- groep verhuur onroerend goed Aannemer VOORHEEN BTW mbt kosten voor het gebouw : geen ROA NP of patrim. Venn. 0% ROA Historische btw? Vrijgestelde onroerende verhuur Advocatenvennootschap Belastbare leveringen van goederen 100% ROA

29 Voorbeeld : Intra- groep verhuur onroerend goed Aannemer Btw-eenheid BTW mbt kosten voor het gebouw Venn. 1 immo Btw-eenheid Venn. 2 werkmaatschappij 100% ROA Belastbare leveringen van goederen

30 Dank u voor uw aandacht Vragen?

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014

'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 10 september 2014 'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1397, p. 9, BIBLO Begin volgend jaar veranderen

Nadere informatie