I.10 Indeling van het luchtruim :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I.10 Indeling van het luchtruim :"

Transcriptie

1 I.10 Indeling van het luchtruim : Het luchtruim boven België en Luxemburg, dit binnen de landsgrenzen en een stuk boven de Noordzee, van op de grond tot onbeperkte hoogte noemen we : FIR of flight Information Region (Vluchtinlichtingen gebied) : Deze FIR wordt verticaal onderverdeeld in 2 gebieden nl de FIR van grond tot FL195 en de UIR (Upper Information Region), deze begint op FL195 en heeft geen bovengrens. Voor ons zal uiteraard enkel de FIR van belang zijn en de info binnen deze zone zal worden verzekerd door Brussels Info of ATCC Semmerzake. Binnen deze FIR bestaan er in België 2 soorten van luchtruimen namelijk - Gecontroleerde gebieden zoals CTR s, TMA s, CTA s, LCTA s en Airways - Ongecontroleerde gebieden FL195 Airway CTA Air Way 4500ft GND ATZ TMA CTR CTR LCTA Gecontroleerde gebieden : Airways : of luchtwegen zijn algemene verkeersleidingsgebieden die de vorm hebben van een corridor. Hierin evolueren hoofdzakelijk commerciële vliegtuigen. (tot FL195 klasse B) CTA en LCTA: Control Areas en Lower Control Areas zijn gecontroleerde gebieden die zich van op een bepaalde hoogte boven de grond uitstrekken tot aan hun boven grens. Ze vormen meestal de verbinding tussen de airways en de TMA s zodat een vliegtuig dat een airway verlaat niet in ongecontroleerd gebied zou terechtkomen TMA : Terminal Area, is een gecontroleerd gebied dat zich uitstrekt van op een bepaalde hoogte boven de grond tot aan zijn bovengrens. Deze gebieden gaan het aanvliegend en vertrekkend verkeer van een luchthaven controleren. (klasse B) CTR : Control zone, ze vormen de plaatselijke verkeersleiding rond en op een gecontroleerd vliegveld en hebben steeds als ondergrens de grond en een welbepaalde bovengrens. (klasse C) ATZ : Aerodrome traffic Zone, is een stukje niet gecontroleerd gebied in een CTR, zoals Grimbergen die binnen de CTR van Brussel ligt. (klasse G) In België is boven de 4500ft alles gecontroleerd, dus in ons geval gaan we nooit boven de 4500ft mogen vliegen daar ultralichte motorluchtvaartuigen niet in gecontroleerd gebied mogen vliegen. 1

2 I.11 De ICAO classificatie van het luchtruim : Ten einde een uniforme indeling van het luchtruim te verzekeren werden er 7 verschillende klassen van luchtruim gedefinieerd waarbij elke klasse aanduidt welke diensten er verstrekt worden en welke de voorschriften en beperkingen zijn. Klasse Soort luchtruim Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Klasse E Klasse F Klasse G Verkeersleidingsgebied Adviesgebied Ongecontroleerd luchtruim Er bestaan slechts 6 van deze klassen in België, nl A B C D E en G, klasse F bestaat in België niet. De verschillende klassen werden ook ietwat aangepast aan de Belgische normen en houden voor VFR vluchten volgende reglementeringen in: Daar VFR vluchten in luchtruim klasse A verboden zijn bespreken wij deze klasse niet Klasse B Verzekerde scheiding Dienstverlening Snelheidsbeperking Radioverbinding ATC Clearance Transponder Alle vliegtuigen worden gescheiden ATC Geen Tweezijdig radiocontact Vereist Vereist Klasse C Verzekerde scheiding Dienstverlening Snelheidsbeperking Radioverbinding ATC Clearance Transponder VFR vluchten van IFR vluchten. VFR vluchten onderling worden niet van elkaar gescheiden ATC voor de scheiding van IFR van VFR vluchten. VFR vluchten worden onderling niet gescheiden. Men krijgt wel Traffic Information om aanvaringen te voorkomen of Traffic Advoidance Advice op aanvraag. 250 knopen IAS Tweezijdig radiocontact Vereist Niet vereist (wel in militair gecontroleerd gebied) 2

3 Klasse D Verzekerde scheiding Dienstverlening Snelheidsbeperking Radioverbinding ATC Clearance Transponder Er is geen verzekerde scheiding voor VFR VFR vluchten worden onderling niet gescheiden. Men krijgt wel Traffic Information om aanvaringen te voorkomen of Traffic Advoidance Advice op aanvraag. 250 knopen IAS Tweezijdig radiocontact Vereist Niet vereist Klasse E Verzekerde scheiding Dienstverlening Snelheidsbeperking Radioverbinding ATC Clearance Transponder Er is geen verzekerde scheiding voor VFR. VFR vluchten worden onderling niet gescheiden. Men krijgt wel Traffic Information (indien mogelijk) om aanvaringen te voorkomen. 250 knopen IAS Niet vereist Niet vereist Niet vereist Klasse G Verzekerde scheiding Dienstverlening Snelheidsbeperking Radioverbinding ATC Clearance Transponder Er is geen verzekerde scheiding. Traffic Information 250 knopen IAS Niet vereist Niet vereist Niet vereist Een klasse G luchtruim is een niet gecontroleerd luchtruim! Indien 2, boven elkaar liggende, luchtruimen een verschillende klasse hebben dan geldt OP het scheidingsvlak de voorschriften van met minst restrictieve luchtruim. Klasse B is minder restrictief dan A, C minder dan B, enz. 3

4 Plaatselijke verkeersleiding : I.12 luchtverkeersdiensten : De plaatselijke verkeersleiding wordt verzekerd door de aerodrome control tower of verkeerstoren. Deze regelt al het verkeer op de grond, in het circuit en het plaatselijke VFR verkeer (verkeer in de CTR). De verkeersleiding gebeurt hier op zicht. En de roepnaam is TOWER. Indien de drukte op het vliegveld dit vereist kan deze worden opgesplitst in TOWER en GROUND. De GROUND zal dan al het verkeer op het bewegingsterrein voor zijn rekening nemen. Naderingsverkeersleiding : De naderingsverkeersleiding of APPROACH zal het naderend en vertrekkend, met uitzondering van het lokaal verkeer, verkeer regelen. (verkeer in de TMA). Op kleine vliegvelden is er meestal geen approach omdat deze velden geen TMA hebben. De verkeersleiding zal hier gebeuren door het toepassen van de separation procedures of scheidingsprocedures (1000ft voor de verticale scheiding). De verkeersleiders hebben hier geen visueel contact met de toestellen en moeten beroep doen op de positiemelding van de piloot of op radars. Op drukke velden kan de approach gesplitst worden in een ARRIVAL, DEPARTURE en FINAL om de veiligheid te kunnen verzekeren. Algemene verkeersleiding : De algemene verkeersleiding gebeurd door een verkeersleidingscentrum of Area Control Centre (ACC). Het ACC gaat alle toestellen controleren die zich buiten de CTR s en TMA s bevinden met uitzondering van de toestellen in luchtruim G. Het ACC gaat hier dus meerdere sectoren gaan controleren en zal dus verschillende radio frequenties gaan gebruiken. Alle sectoren hebben echter dezelfde roepnaam : BRUSSELS CONTROL. Het vluchtinlichtingen centrum : Het vluchtinlichtingen centrum zal zich enkel bezig houden met niet gecontroleerd luchtruim. Het vluchtinlichtingen centrum of FIC (Flight Information Centre) bevindt zich in het verkeersleiding centrum Canac te Brussel. Het opereert op de frequentie Mhz en heeft als roepnaam BRUSSELS INFORMATION. Deze dienst verstrekt enkel informatie in verband met regionale luchtdruk, weerberichten, luchtruimbeperkingen, operationele status van vliegvelden,.indien de verkeersleider op de hoogte is van andere vluchten kan deze ook die informatie doorgeven. We moeten er wel rekening mee houden dat dit enkel informatie is en afhangt van de nauwkeurigheid van de melding van de piloten. We zijn dus niet verplicht het FIC op te roepen maar het kan ons wel helpen een beter beeld te krijgen van het verkeer in ongecontroleerde gebieden. (Wel steeds uitkijken naar andere toestellen omdat niet iedereen zijn positie meldt aan het FIC!!!). 4

5 I.13 Gereglementeerde gebieden : Een verboden gebied : is een luchtruim van bepaalde afmetingen waarin vluchten van luchtvaartuigen verboden zijn. Deze gebieden worden aangeduid door de afkorting EB-P gevolgd door een nummer. (P=Prohibited) De P-gebieden worden op de kaart voorgesteld door rode arcering op het volledig gebied EB-P3 Een gebied met beperkingen : is een luchtruim van welbepaalde afmetingen waarbinnen de vluchten van luchtvaartuigen onderworpen zijn aan bepaalde welomschreven voorwaarden. Deze gebieden worden aangeduid door de afkorting EB-R gevolgd door een nummer. (R=Restricted) De R-gebieden worden op de kaart voorgesteld door gekruiste rode arcering op de grenzen van het gebied. EB-R23 Een gevaarlijk gebied : is een luchtruim van bepaalde afmetingen waarin zich activiteiten voordoen die gevaarlijk zijn voor de luchtvaart. Deze gebieden worden aangeduid door de afkorting EB-D gevolgd door een nummer. (D=Danger) De D-gebieden worden op de kaart voorgesteld door een enkelvoudige rode arcering op de grenzen van het gebied. EB-D AGL GND Inlichtingen betreffende het al dan niet actief zijn en het doorvliegen van de P-, R- en D-gebieden zijn terug te vinden in de AIP sectie ENR en in de NOTAM s. Alle ultralichte motorvliegtuigen zijn verboden in deze gebieden!! 5

6 I.14 VMC minima in niet gecontroleerd luchtruim : VFR vluchten in niet gecontroleerd luchtruim zijn gebonden aan volgende vmc-minima : Boven 3.000Ft AMSL of 1.000Ft AGL (wat het hoogst is) : Zicht : 5 Km Afstand van de wolken : 1.500m horizontaal 1.000ft verticaal Op of onder 3.000ft AMSL of 1.000ft AGL (wat het hoogst is) : Zicht : 5 Km (kan in België toegestaan worden tot een minimum van 3 Km) Buiten de wolken en met zicht op de grond of water I.15 Het Semi-Circulair stelsel : In G gebied mogen we op of onder 3.000ft AGL onze hoogte vrij kiezen eenmaal boven de 3.000ft AGL tot en met 4.500ft AMSL zijn we gebonden aan het semi-circulair stelsel. Wat zijn dan de hoogtes die we mogen vliegen boven de 3.000ft AGL : VFR altitudes eindigen steeds op 500ft en zijn even (vb 2.500ft 4.500ft) of oneven (vb 1.500ft 3.500ft) naargelang onze magnetische koers. TUSSEN 000 en 179 (magnetische koers) -> ONEVEN VFR-ALTITUDE. TUSSEN 180 en 359 (magnetische koers) -> EVEN VFR-ALTITUDE. NOORD WEST 4.500ft 3.500ft OOST ZUID In ons geval (daar wij niet boven de 4.500ft mogen vliegen) zijn er slechts 2 VFR altitudes namelijk 3.500ft en 4.500ft. WE ONTHOUDEN : OOST=ONEVEN WEST=EVEN. 6

7 QNH QFE Standard of 1013,2 hpa. : Hoogtemeter instellingen : Verder in de cursus gaan we zien dat onze hoogtemeter in feite niet veel meer is dan een barometer. Wanneer nu de luchtdruk verandert dan zal ook onze hoogtemeter een andere hoogte aangeven niettegenstaande we niet van plaats veranderd zijn. Vb : We zetten s avonds onze Coyote in de hangar. Onze hoogtemeter duidt 15ft aan (de hoogte van EBFN), de luchtdruk is 1010 hpa. De volgende morgen gaan we vliegen en merken dat de hoogtemeter op 165ft staat, we vragen de luchtdruk op en krijgen een waarde van 1005 hpa. De druk is gedaald en de hoogteaanduiding op onze hoogtemeter zal dus gestegen zijn. Om dit probleem op te lossen kunnen we de luchtdruk instellen op onze hoogtemeter en zo de fout in hoogteaanduiding verbeteren. Er zijn verschillende manieren om een hoogtemeter in te stellen nl.: De QFE instelling : QFE = De atmosferische druk op de topografische hoogte van het vliegveld. Een hoogtemeter ingesteld op de QFE van een vliegveld zal een HEIGHT boven dat vliegveld aanduiden. (HEIGHT = de verticale afstand tussen een niveau, een punt of een voorwerp en een welbepaald referentieniveau). Een hoogtemeter ingesteld op QFE zal m.a.w. het volgende aanduiden : - In de lucht : de hoogte boven het referentievlak. - Op de grond : nul voet. De QNH Instelling : QNH = QFE herleid tot het gemiddelde zeeniveau. Een hoogtemeter ingesteld op QNH zal een ALTIDUDE aanduiden. (ALTIDUDE wordt gedefinieerd als de verticale afstand tussen een niveau, een punt of een voorwerp en het gemiddelde zeeniveau). Een hoogtemeter ingesteld op QNH zal m.a.w. het volgende aanduiden : - In de lucht : de altitude boven het vliegveld. - Op de grond : de elevatie of topografische hoogte van het vliegveld. Lokale QNH is de luchtdruk op één bepaalde plaats. Regionale QNH is de LAAGSTE van de QNH waarden van de volgende 14 stations : Burger stations : Brussel Nationaal Militaire Stations : Beauvechain Oostende Florennes Luxemburg Koksijde Charleroi Chièvres Antwerpen Kleine Brogel Saint Hubert Sint Truiden Spa Burger & militaire : Liège - Bierset De Standaard instelling of 1013,2 hpa : De hoogtemeter wordt ingesteld op de drukwaarde op gemiddeld zeeniveau in de Internationale Standaard Atmosfeer = 1013,2 hpa. Een hoogtemeter ingesteld op de standaard instelling van 1013,2 hpa zal ons een hoogte aanduiden boven dit drukvlak. Deze hoogte noemen we de drukhoogte of Pressure Altitude. Deze hoogte wordt uitgedrukt in FLIGHT LEVEL. 7

8 Onze hoogtemeterinstelling is beperkt tussen 950 hpa en 1050 hpa. Wat als de atmosferische druk buiten deze limieten valt? (Dit kan voorkomen op zeer hoog gelegen vliegvelden). Noch de QFE noch de QNH kan hier worden ingesteld. We gaan in dit geval onze hoogtemeter instellen op standaard druk of 1013,2 hpa en we gaan van de verkeerstoren een QNE krijgen. QNE is de waarde in voet die onze hoogtemeter zal aanduiden eens we op het vliegveld geland zijn. Dus QNE is geen drukwaarde maar een hoogte in voet. Hoogtemeter instellingen zij gebonden aan reglementen en de instelling hangt af van de gekozen vlieghoogte : 1. Op of onder 3.000ft AGL : Hoogtemeter instelling is VRIJ, ook de keuze van de vlieghoogte is vrij. Men kan de hoogtemeter instellen op QNH, QFE, regionale QNH of 1013,2 HPa Echter aangeraden is, voor terrein en hindernisklaring, rekening te houden met de lokale of regionale QNH van de te overvliegen gebieden. Militairen vliegen in G gebied steeds IFR dus semi-circulair en op regionale QNH. 8

9 2. Boven 3.000ft AGL en tot met 4500ft AMSL : Hoogtemeter op regionale QNH instellen ( Kan worden opgevraagd bij eender welke verkeersleidingsdienst) Vlieghoogtes moeten gekozen worden volgens het semi circulair stelsel Onder invloed van het reliëf kan het luchtruim tussen 3.000ft AGL en 4.500ft AMSL erg klein worden of zelfs onbestaand zijn. Vb : een piloot vliegt op 4.500ft AMSL boven een reeks heuvels die op 2.300ft boven de zeespiegel liggen. Zijn hoogte boven de grond of AGL is dus 2.200ft AGL en hij mag dus zijn hoogtemeterinstelling vrij kiezen. 4500ft AMSL is voor België de overgangshoogte of Transition Altitude. Alle vluchten boven de 4500ft AMSL moeten gebeuren met een hoogtemeterinstelling op standaard of 1013,2 hpa. Boven de transition altitude is alles gecontroleerd!!! 9

10 Minimum vlieghoogte voor VFR : Steden en bebouwde kommen : 1000ft 300m 600m 600m 1000ft 300m Tenzij wanneer het nodig is om op te stijgen of te landen (of behoudens toestemming van het Bestuur der Luchtvaart) is het verboden met een luchtvaartuig boven : - steden of bebouwde kommen van gemeenten - industriële complexen, de LNG terminal in Zeebrugge en nucleaire centrales - mensenverzamelingen in open lucht te vliegen op een hoogte die niet toelaat, ingeval van nood, een landing te maken zonder daarbij onnodig personen of zaken op de grond of op het wateroppervlak in gevaar te brengen Voornoemde hoogte zal voor VFR vluchten niet lager zijn dan 300m of 1000ft boven de hoogste hindernis binnen een straal van 600m rond het vliegtuig. Andere plaatsen (van toepassing op ULM) : Op andere plaatsen mag men niet lager vliegen dan 150m of 500ft boven de grond of het water en op niet minder dan 150m van elke vaste of verplaatsbare kunstmatige hindernis. 150m 500ft 150m 150m 150m 500ft 10

11 Voorrangsregels tussen vliegtuigen : I.5 Voorkomen van aanvaringen : Recht tegen elkaar invliegende toestellen wijken beiden uit naar RECHTS. Men mag nooit kruisen door erboven te stijgen of eronder te duiken! Een inhalend toestel moet uitwijken door zijn koers naar RECHTS te verleggen. Het inhalend toestel heeft een grotere snelheid en bevindt zich in een sector van 140 van het staartbaken van het voorvliegend toestel. Wanneer toestellen op dezelfde hoogte kruisende koersen vliegen moet het toestel die het andere van rechts ziet komen voorrang geven door op een veilige manier links of rechts uit te wijken. 11

12 Voorrangsregels tussen toestellen van verschillende aard : Een vliegtuig of ULM wijkt uit voor een sleepvliegtuig, luchtschip, zweefvliegtuig en ballon Een slepend toestel wijkt uit voor een luchtschip, zweefvliegtuig en ballon een luchtschip wijkt uit voor een zweefvliegtuig en ballons Een zweefvliegtuig wijkt uit voor een luchtballon 12

13 I.6 Het seinveld : Het seinveld bestaat uit een oppervlakte op het vliegveld waarop men verschillende signalen plaatst. Het bevindt zich dikwijls vlakbij het met de letter C aangeduide vliegveldkantoor. Het geeft de piloten verscheidene nuttige inlichtingen i.v.m. landingsrichting, aard van het circuit, activiteiten op het vliegveld,.en bepaalt de gedragslijn waaraan de piloot moet voldoen bij het naderen, landen of opstijgen. Diverse signalen kunnen zich ook buiten het seinveld bevinden! Terrein gesloten. Verboden te landen of op te stijgen. Wordt aangeduid door een rood vierkant met 2 gele diagonalen. Plaats : Seinveld. Slechte toestand van het bewegingterrein of om enige andere reden, bijzondere voorzorgen in acht nemen tijdens de nadering. Wordt aangeduid door een rood vierkant met 1 gele diagonaal. Plaats : Seinveld. Richting van landen en opstijgen. De beweging moet gebeuren in de richting Van de dwarsbalk, evenwijdig aan het lange been. Wordt aangeduid door een oranje of witte T. Plaats : Seinveld. Er wordt meer dan 1 richting gebruikt voor het opstijgen en landen. Wordt aangeduid door een oranje of witte schijf boven een T. Plaats : Seinveld. Duidt de richting aan van het te vliegen circuit. Wordt aangeduid door een oranje of witte pijl. Plaats : Seinveld. Er zijn zweefactiviteiten aan de gang. Wordt aangeduid met een wit dubbel kruis. Plaats : Seinveld of bewegingsterrein. Duidt aan waar de sleepkabel of gesleepte panelen worden afgeworpen. Wordt aangeduid met een geel dubbel kruis. Plaats : Bewegingsterrein. Onbruikbare gedeelten van het terrein. Wordt aangeduid door witte of gele kruisen. Plaats : Bewegingsterrein. Het identificatiemerk van de runway. Het is een getal van 2 cijfers en dient een geheel getal te zijn dat het dichts bij het tiende van de magnetische richting van de as van de runway ligt. (vb 253 = 25) Plaats : Aan de drempel van de runway. 13

14 Men mag enkel landen en opstijgen op de landingsbaan (runway) en enkel bewegen op de rijbanen (taxiways). Wordt aangeduid door een witte halter. Plaats : Seinveld. Men mag enkel landen en opstijgen op de landingsbanen (runways) maar zonder beperking voor de andere bewegingen. Wordt aangeduid met een witte halter met zwarte banen. Plaats : Seinveld. Het bureel van de havenmeester. Wordt aangeduid met een zwarte C in een geel vierkant. Plaats : Op het gebouw waar het bureel van de havenmeester zich bevindt. Men moet, voor elke vlucht, informeren naar de richting van opstijgen. Wordt aangeduid door een zwarte bol aan een mast. Plaats : Bewegingsterrein of bij het seinveld. Zweefactiviteiten aan de gang. Wordt aangeduid door 2 zwarte bollen aan een mast (of een dubbel wit kruis) Plaats : Bewegingsterrein of bij het seinveld. Er zijn paradrop activiteiten aan de gang op het luchtvaartterrein. Wordt aangeduid met een sein in de vorm van en valscherm. Plaats : Seinveld. 29 Geeft aan de luchtvaartuigen op de grond de richting aan waarin moet worden opgestegen. Wordt aangeduid met zwarte cijfers in een geel vierkant Plaats : Verticaal op of nabij de verkeerstoren. I.7 Signalisatie : Om informatie door te geven aan vliegtuigen die geen radio aan boord hebben wordt er gebruik gemaakt van vuurpijlen of signalisatielampen. - Vuurpijlen : Vuurpijlen die afgevuurd worden en rode + groene sterren afgeven betekenen dat men zich in een verboden, gevaarlijk of gereglementeerd gebied bevindt. Men zal zich zo vlug mogelijk uit deze zone verwijderen. Deze vuurpijlen worden om de 10 seconden, zowel overdag als s nachts afgevuurd. Een rode vuurpijl betekent landt voorlopig niet, niettegenstaande eerdere aanwijzingen. Een groene vuurpijl betekent dat men mag landen. 14

15 - Seinen met de Aldislamp : de volgende seinen worden gegeven met een Aldislamp (Dit is een lamp met een smalle gerichte lichtbundel). Deze seinen kunnen ook met behulp van vuurpijlen worden gegeven : Tot een luchtvaartuig In de lucht Tot een luchtvaartuig op de grond Ononderbroken groen Landen toegestaan Opstijgen toegestaan Ononderbroken rood Wijk uit voor andere Stop Luchtvaartuigen en blijf Cirkelen Groene schitterlichten Keer terug om te landen Taxiën toegestaan Dit is GEEN toestemming Tot landen!!! Rode schitterlichten Luchtvaartterrein onveilig, Maak het in gebruik zijnde Landt niet! landingsgedeelte vrij. Witte schitterlichten Begeef u na het landen naar keer terug naar het beginpunt De parking. Dit is geen toe- op het luchtvaartterrein. Stemming tot landen!!! De gezagvoerder van een luchtvaartuig die een van vorige seinen waarneemt moet er onmiddellijk gevolg aan geven!!! - Seinen bij onderschepping : Volg mij : Op en neer bewegen van de vleugels in een positie vóór het onderschepte luchtvaartuig en na antwoord een langzame bocht op dezelfde hoogte naar de opgelegde koers. Antwoord : Op en neer bewegen van de vleugels en volgen. U kunt doorgaan : een plotse bocht van 90 of meer al klimmend. Antwoord : op en neer bewegen met de vleugels 15

16 Land op dit vliegveld : Cirkelen boven het vliegveld met neergelaten landingsgestel. Overvlucht van de landingsbaan in de gewenste richting. Antwoord : Landen. Het door u aangewezen vliegveld is ongeschikt : Intrekken van het landingsgestel tijdens het vliegen over de landingsbaan op een hoogte groter dan 1000ft (300m) doch lager dan 2000ft (600m) boven het luchtvaartterreinniveau en doorgaan met cirkelen boven het terrein. Antwoord : indien het gewenst is dat het onderschepte luchtvaartuig het onderscheppende toestel naar een ander luchtvaartterrein volgt trekt het laatstgenoemde zijn landingsgestel in en geeft de seinen volg mij zoals hierboven beschreven. In nood : Golvende vlucht. Antwoord : schommelen met de vleugels. - Seinen voor het verkeer op de grond : Hier parkeren Kom naar mij toe Naar links draaien Naar rechts draaien Stop Vertraag 16

17 Blokken wegnemen Blokken plaatsen Parkeren klaar Motor afzetten Start motor Ga verder Plaats van de seingever of Marshaller. 17

18 I.8 Het circuit : Bij de terugkeer van vluchten buiten het circuit of van navigatievluchten wordt het landingscircuit van het vliegveld van bestemming vervoegd op volgende wijze : volgens de bijzondere voorschriften die voor het gebruik van dit veld gelden. Indien er geen bijzondere voorschriften bestaan worden de volgende algemene regels toegepast : Voorafgaandelijk het veld overvliegen op 500ft BOVEN de circuithoogte om de aanwijzingen op het seinveld te bekijken. Het circuit vervoegen langs het begin van de downwind leg op de juiste circuithoogte. Vandaar het standaardcircuit voortzetten. Bestanddelen van het circuit : RH CROSSWIND CROSSWIND RH DOWNWIND UPWIND FINAL RH BASE DOWNWIND BASE Het veld steeds overvliegen op circuithoogte + 500ft RH = Righthand (dient steeds te worden vermeld bij het vliegen van een rechts circuit) Onderdelen van een circuit : -Upwind = het stuk van het circuit dat in de as van de runway ligt met de runway achter ons.. - Crosswind = het stuk van het circuit dat loodrecht op de runway as ligt met de runway achter ons. - Downwind = het stuk van het circuit dat evenwijdig met de runway ligt, we hebben hier wind achter. -Extended Downwind : We draaien niet meteen in Base maar blijven doorvliegen in de downwind richting. Kan voorkomen wanneer één of meerdere toestellen kort voor ons in base en/of final zijn. Voor de veiligheid gaan we onze downwind leg verlengen. - Base = het stuk van het circuit dat loodrecht op de runway as ligt met de runway voor ons. - Final = het stuk van het circuit dat in de as van de runway ligt met de runway voor ons. - Long Final : Na een extended downwind en base komen we in long final. - Short Final : We zijn zodanig dicht bij de runway dat het niet meer veilig is niet te landen. - Een straight in approach op een ongecontroleerd veld is enkel toegelaten in geval van nood!!!! We gaan steeds het circuit vliegen op een zodanige afstand van de runway dat in geval van motorpech we ons toestel nog veilig kunnen landen op de runway. 18

LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART

LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART Elk land heeft zijn eigen luchtruimindeling. Voor de voor het betreffende land geldende regels raadplege men de ICAO kaart van het betreffende land. Daar er zeer veel overeenkomst

Nadere informatie

Beknopte gids van het Belgisch luchtruim, 2002

Beknopte gids van het Belgisch luchtruim, 2002 Beknopte gids van het Belgisch luchtruim, 2002 Deze gids is geen officieel document en heeft geenszins de bedoeling een volledig overzicht te geven van het Belgische luchtruim. Hij onderscheidt enkel gecontroleerd

Nadere informatie

Egbert s samenvatting Voorschriften en reglementen

Egbert s samenvatting Voorschriften en reglementen Egbert s samenvatting Voorschriften en reglementen In 2014 heeft Egbert Braaksma een samenvatting gemaakt van de belangrijkste stof voor het examenonderdeel Voorschriften en reglementen. Deze samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. Inleiding... 7

Inhoudsopgave... 2. Inleiding... 7 GEVORDERD VFR radiocommunicatie Go ahead versie 2012-04-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 7 1 Doel van deze bundel... 7 2 Begincompetenties... 7 3 Eindcompetenties... 7 4 Evaluatie... 7

Nadere informatie

het Nederlandse luchtruim indeling regels en voorschriften

het Nederlandse luchtruim indeling regels en voorschriften het Nederlandse luchtruim indeling regels en voorschriften De informatie in dit document is bedoeld voor piloten die het schermvliegen beoefenen. Voor piloten van andere luchtvaartuigen zijn in een veel

Nadere informatie

Air Traffic Control. Voorwoord :

Air Traffic Control. Voorwoord : Air Traffic Control Voorwoord : Air Traffic Control of kort ATC is in de wereld van de luchtvaart niet meer weg te denken, ook wanneer wij samen in netwerk vliegen is ATC belangrijk en ik zou nog meer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 82 6 mei 2009 Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum 24 april 2009 Nr. VENW/IVW-2009/6004

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 7

Inhoudsopgave Inleiding... 7 BASISS VFR radiocommunicatie Go ahead versie 2012-04-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 7 1 Doel van deze bundel... 7 2 Begincompetenties... 7 3 Eindcompetenties... 7 4 Evaluatie... 7 5 Onderwijswerkvormen...

Nadere informatie

Diest Aero Club. Cursus zweefvliegvergunning, REGLEMENTEN

Diest Aero Club. Cursus zweefvliegvergunning, REGLEMENTEN Diest Aero Club Cursus zweefvliegvergunning, REGLEMENTEN 30 januari 2002 Reglementen 30-01-2002. Inhoud. Inleiding Organisatie van het zweefvliegen. - Internationaal - Nationaal De zweefvliegvergunning.

Nadere informatie

Om VFR te mogen vliegen in ongecontroleerd luchtruim, dus ook om te mogen zweefvliegen, moet aan de volgende zichtvoorwaarden zijn voldaan:

Om VFR te mogen vliegen in ongecontroleerd luchtruim, dus ook om te mogen zweefvliegen, moet aan de volgende zichtvoorwaarden zijn voldaan: VFR GIDS 2016 Deze gids is geen officieel document en heeft geenszins de bedoeling een volledig overzicht te geven van het Belgische luchtruim. Hij onderscheidt enkel gecontroleerd en ongecontroleerd luchtruim,

Nadere informatie

RT BIJ VFR (aangepast voor DFN-vliegers)

RT BIJ VFR (aangepast voor DFN-vliegers) RT BIJ VFR (aangepast voor DFN-vliegers) Dit is met de beste intenties geschreven en sluit redelijk goed aan bij de werkelijkheid, maar het is uitsluitend bedoeld om het plezier van het virtuele vliegen

Nadere informatie

Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren

Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren Zoals bekend ligt Terlet binnen de CTR van Deelen en ook gedeeltelijk binnen de ATZ. Tijdens het doordeweekse vliegbedrijf is Deelen regelmatig actief met oefeningen

Nadere informatie

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem Inhoud 1 Bewijzen van Bevoegdheid en Ratings... 7 1.1 Brevetten... 7 1.2 Ratings en Endorsements... 10 1.3 Vliegerlogboek... 13 1.4 Medische verklaring... 14 2 Luchtvaartuigen... 16 2.1 Definitie... 16

Nadere informatie

Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten.

Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten. Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten. Als voorbereiding voor het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan is het verstandig om het document Airport Information (

Nadere informatie

Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht)

Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht) Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht) Beste deelnemer Leuk dat u meevliegt! De Dutch Air Rally bestaat uit 4 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Vaklanding Lees deze inleiding goed

Nadere informatie

Deel 3 uit de Voorschriften (Versie februari 2015.)

Deel 3 uit de Voorschriften (Versie februari 2015.) Deel 3 uit de Voorschriften (Versie februari 2015.) Aangepast voor CIV t.b.v. reductie stof. Bevat (oefen/ examenvragen ) NB: Het Voorschriften examen wordt per 2015 in MC afgenomen. NB: -Achter iedere

Nadere informatie

VLUCHTVOORBEREIDING EN UITVOERING VAN EEN OVERLANDVLUCHT NAAR DUITSLAND

VLUCHTVOORBEREIDING EN UITVOERING VAN EEN OVERLANDVLUCHT NAAR DUITSLAND VLUCHTVOORBEREIDING EN UITVOERING VAN EEN OVERLANDVLUCHT NAAR DUITSLAND Presentatie voor de opfriscursussen voor RFI(A)-TMG s Voorjaar 2005 Opgesteld door Ruud Diepeveen (EACzc) et al. HET 10 STAPPEN-PLAN

Nadere informatie

Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht)

Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht) Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht) Beste deelnemer Leuk dat u meevliegt! De Dutch Open Air Rally bestaat uit 4 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Vaklanding Lees deze inleiding

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 18 oktober 2012;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 18 oktober 2012; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden ten behoeve van oefening Base Ex (week 48) DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 18 oktober

Nadere informatie

Werkwijze DutchMil en Amsterdam Radar

Werkwijze DutchMil en Amsterdam Radar Procedures voor EHAA_CTR en DutchMil controllers als beiden online zijn Dit document bevat de te volgen procedures welke van kracht zijn als DutchMil (EHMC_P_CTR, 128.350) online is naast EHAA_CTR. Uitgangspunten

Nadere informatie

TEXEL AIRPORT: SPECIALE NADERINGS- EN VERTREKPROCEDURES OP SAT, SUN EN HOL / CIRCUITHOOGTE NAAR 1000 FT OP WERKDAGEN

TEXEL AIRPORT: SPECIALE NADERINGS- EN VERTREKPROCEDURES OP SAT, SUN EN HOL / CIRCUITHOOGTE NAAR 1000 FT OP WERKDAGEN ~~~eaip-amdt~~~ VFG Supplement - 01/08 Bladzijde 1 ontact Post: Luchtverkeersleiding ederland Aeronautical Information Service Postbus 75200 1117 ZT Schiphol Tel: 020 406 3521 Fax: 020 406 3532 AFS: EHAAYOYX

Nadere informatie

Sleepactiviteiten op EHST dienen minimaal 5 werkdagen - van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden.

Sleepactiviteiten op EHST dienen minimaal 5 werkdagen - van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden. EHST protocol slepen van zeilvliegtuigen I. Start van zeilvliegactiviteiten Aanmelding Sleepactiviteiten op EHST dienen minimaal 5 werkdagen - van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden. Lesactiviteiten

Nadere informatie

Gemaakt door Nico van Dam, t.b.v. www.dutchfs.com/ 04 december 2006.

Gemaakt door Nico van Dam, t.b.v. www.dutchfs.com/ 04 december 2006. Gemaakt door Nico van Dam, t.b.v. www.dutchfs.com/ 04 december 2006. inleiding flight simulator: Starten met Cessna alles uit zetten voor de cold & dark cockpit Vliegtuig kiezen = Lockheed L-049A Constellation

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement;

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement; Datum Nummer HDJZ/LUV HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels voor vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen)

Nadere informatie

Sundowners Airport information

Sundowners Airport information Sundowners Airport information Van alle burgervliegvelden zijn uitgebreide gegevens beschikbaar in de vorm van kaartjes, schema s, voorschriften en zo meer. Deze info wordt vrijwel in alle landen samengebracht

Nadere informatie

Voorschriften. Zweefvliegen

Voorschriften. Zweefvliegen Wettelijke Voorschriften voor het Zweefvliegen DEEL III OEFENVRAGEN VOOR HET EXAMEN VOORSCHRIFTEN Tekst: Jan de Jong (GiLC) Oefenvragen en incidentele adviezen: Jan de Hulster (ACvZ) Originele vormgeving:

Nadere informatie

NVAV Buitenlandvlucht. Marville (Montmedy-Marville)

NVAV Buitenlandvlucht. Marville (Montmedy-Marville) NVAV Buitenlandvlucht Marville (Montmedy-Marville) Briefing items Overzicht van de route Regelgeving Duitsland, België en Frankrijk Weer en notams Indienen vliegplan Radio procedures Plannen route Procedures

Nadere informatie

Kennisforum VLIEGPLAN (FLIGHTPLAN) (deel 2/3)

Kennisforum VLIEGPLAN (FLIGHTPLAN) (deel 2/3) Kennisforum VLIEGPLAN (FLIGHTPLAN) (deel 2/3) In de vorige vliegkennis- en veiligheidsbrief heb ik uw aandacht gevraagd voor nut en noodzaak van het indienen van een vliegplan. In grote lijnen heb ik verteld

Nadere informatie

VOORKOM LUCHTRUIMSCHENDINGEN

VOORKOM LUCHTRUIMSCHENDINGEN VOORKOM LUCHTRUIMSCHENDINGEN Airspace Infringements Leaflet - editie 1, voorjaar 2016 Wat is een luchtruimschending? Luchtruimschendingen (airspace infringements) zijn voorvallen waarbij een vliegtuig

Nadere informatie

N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer

N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer MIDDENMEER/MIDDENMEER 24-JUNI 2015 1 PLAATSAMCODE EN AM LUCHTVAARTTERREIN N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer 2 GEOGRAFISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS LUCHTVAARTTERREIN 1 ARP-coördinaten en ligging op AD 52

Nadere informatie

De 6 primaire VFR instrumenten op het panel (The Basic 6) Jan Dekker

De 6 primaire VFR instrumenten op het panel (The Basic 6) Jan Dekker De 6 primaire VFR instrumenten op het panel (The Basic 6) Jan Dekker 05-2014 Ondanks dat vliegen volgens Visual Flight Rules (VFR) vooral op zicht gaat, zijn de instrumenten erg belangrijk. Bij VFR vliegen

Nadere informatie

Dutch Open Air Rally 2015 (ochtendvlucht)

Dutch Open Air Rally 2015 (ochtendvlucht) Dutch Open Air Rally 2015 (ochtendvlucht) Beste Vliegvrienden, Hierbij treft u aanvullende gegevens en een opdrachtformulier aan betreffende de Dutch Open Air Rally 2015 waaronder de opdracht voor de ochtendvlucht

Nadere informatie

TRAININGFLIGHT > RT-gebruik bij VFR vliegen

TRAININGFLIGHT > RT-gebruik bij VFR vliegen TRAININGFLIGHT > RT-gebruik bij VFR vliegen Inleiding Hoewel DFN laagdrempelig is en blijft, is het is wel zo leuk om zoveel mogelijk te vliegen zoals dat in real life gaat. De echte regels zijn echter

Nadere informatie

Sleepactiviteiten op EHST dienen van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden.

Sleepactiviteiten op EHST dienen van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden. EHST protocol slepen van zeilvliegtuigen I. Start van zeilvliegactiviteiten Aanmelding Sleepactiviteiten op EHST dienen van tevoren officieel (zie NOTAM) gemeld te worden. NOTAM Er moet een NOTAM worden

Nadere informatie

RPAS en Vliegvelden. Workshop 1 - Space53 November 2017

RPAS en Vliegvelden. Workshop 1 - Space53 November 2017 RPAS en Vliegvelden Workshop 1 - Space53 November 2017 Operationeel advies gebaseerd op kennis Pragmatische toepassing van kennis Training voor overheid en bedrijfsleven 22/11/2017 2 Achtergrond regelgeving

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen.

CIRCULAIRE. Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten voldoen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/GDF-02 Datum : 07/83 Uitgave : 4 Betreft : Technische voorwaarden waaraan de burgerlijke helihavens moeten

Nadere informatie

Mocht U nog omissies /onduidelijkheden aan treffen dan verneemt de CIV dat graag.

Mocht U nog omissies /onduidelijkheden aan treffen dan verneemt de CIV dat graag. 23 juli 2011: Aanwijzing van reductie van de examenstof voor het vak Voorschriften, versie december 2010, in 2011. (Voor de GPL stof en de VO stof) EN Vernieuwd deel 3 met oefen/examenvragen Voorschriften

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2008031. Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2008031. Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur ALGEMENE GEGEVENS Nummer voorval: 2008031 Classificatie: Ongeval Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur Plaats voorval: Rotterdam Airport (EHRD) Registratie luchtvaartuig: PH-KIS Type luchtvaartuig:

Nadere informatie

1 of 9 13-03-2004 21:21

1 of 9 13-03-2004 21:21 1 of 9 13-03-2004 21:21 Hello Beginnende Piloot Hierbij een stukje uitleg waarom je "niet goed voor de baan uitkomt" Allereerst begin het maken van een vlucht bij een goede voorbereiding! 1. Vluchtvoorbereiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39789 28 juli 2016 Vergunning luchtvaartvertoning Ballonfiësta Barneveld, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum:

Nadere informatie

VLIEGVELD MOORSELE (EBMO)

VLIEGVELD MOORSELE (EBMO) GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VLIEGVELD MOORSELE (EBMO) VALID FROM 02 APR 17 1 1. Algemene beschrijving Ligging Het vliegveld MOORSELE - ICAO code EBMO - is gesitueerd in de regio KORTRIJK- ROESELARE, 4 Km NOORDWEST

Nadere informatie

Zweefvliegen in de omgeving van De Kooy CTR

Zweefvliegen in de omgeving van De Kooy CTR Zweefvliegen in de omgeving van De Kooy CT Informatie over procedures en routes welke worden gebruikt bij de afhandeling van het luchtverkeer (militair, burger en offshore) van het vliegveld De Kooy. ierbij

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen ten behoeve van de oefening FWIT 2017 DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6 Reglementen pagina 2 / 47

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6 Reglementen pagina 2 / 47 Inhoudsopgave 6. Reglementen... 4 6.0 Inleiding... 4 6.1 Boeken en kaarten... 5 6.1.1 Luchtwetgeving... 5 6.1.2 AIP... 7 6.1.2.1 raadpleegbaar op elk vliegveld (papier / elektronisch)... 7 6.1.2.2 inhoud

Nadere informatie

Luchthavenreglement Vliegveld Blokzijl, 28 september t/m 1 oktober 2017

Luchthavenreglement Vliegveld Blokzijl, 28 september t/m 1 oktober 2017 Luchthavenreglement Vliegveld Blokzijl, 28 september t/m 1 oktober 2017 1. Plaatsnaamcode en naam luchtvaartterrein a. NVT Luchtvaartterrein ElseFly Blokzijl 2017 2. Geografische en administratieve gegevens

Nadere informatie

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Wet luchtvaart en artikel 1a, derde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Wet luchtvaart en artikel 1a, derde lid, van het Luchtverkeersreglement; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 22 april 2013, nr., houdende tijdelijke sluiting van een deel van het luchtruim boven Amsterdam (Regeling sluiting luchtruim Amsterdam

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Lees deze inleiding goed door voordat je begint met de vluchtvoorbereiding!

Lees deze inleiding goed door voordat je begint met de vluchtvoorbereiding! Beste deelnemer, Leuk dat je meevliegt! De Zilveren Vleugel bestaat dit jaar uit 5 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Fotografeer opdracht Vaklanding Lees deze inleiding goed

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 juli 2005 Rapportnummer: 2005/214

Rapport. Datum: 25 juli 2005 Rapportnummer: 2005/214 Rapport Datum: 25 juli 2005 Rapportnummer: 2005/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Assen hem als verdachte heeft aangemerkt in verband met een incident tussen drie luchtvaartuigen

Nadere informatie

Airport Operations Projectgroep 2A1A Donderdag 17 juni 2010

Airport Operations Projectgroep 2A1A Donderdag 17 juni 2010 Airport Operations Projectgroep 2A1A Donderdag 17 juni 2010 Inleiding Rotterdam the Hague Airport nationale betekenis Dreigt te overschrijden: - Geluidslimieten - Maximum aantal vliegbewegingen Baancapaciteit

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat Inspectie Verkeer en Waterstaat PPL voorbeeldexamen Meteorologie 1 Waarvan zijn zichtbare weersverschijnselen in de troposfeer voornamelijk het gevolg? A) Van subsidentie. B) Van luchtvervuiling. C) Van

Nadere informatie

Defensief circuitvliegen

Defensief circuitvliegen Defensief circuitvliegen Inleiding In een eerder gepubliceerd artikel is ingegaan op de procedures rond het circuitvliegen (zie http://www.aviationlegislation.info/pub_wet/circuitvliegen.pdf). Dit artikel

Nadere informatie

Richtingen, coördinaten en oriënteren

Richtingen, coördinaten en oriënteren 1 Richtingen, coördinaten en oriënteren Amundsenvendel Ermelo 2001 H USKY PUBLICATIES E r m e l o Pagina 2 Pagina 11 Inhoudsopgave Richtingen 3 De kaart schaal 4 Plaatsbepaling op de kaart het coördinatensysteem

Nadere informatie

VFR vliegen is heel simpel! Of toch eigenlijk niet?

VFR vliegen is heel simpel! Of toch eigenlijk niet? VFR vliegen is heel simpel! Of toch eigenlijk niet? Wat houdt het VFR vliegen o.a. in? Vliegen op zicht Huisje boompje beestje en (water)wegen Zelf rekening houden met het andere vliegverkeer Welke weersomstandigheden

Nadere informatie

Besluit van 18 december 1992, houdende regelen ter bevordering van de veiligheid en de regelmaat van het luchtverkeer

Besluit van 18 december 1992, houdende regelen ter bevordering van de veiligheid en de regelmaat van het luchtverkeer Staatsblad 18-12-1992, 697. Besluit van 18 december 1992, houdende regelen ter bevordering van de veiligheid en de regelmaat van het luchtverkeer (Luchtverkeersreglement [Versie geldig vanaf: 11-02-2000])

Nadere informatie

Examen Beperkt stuurbrevet

Examen Beperkt stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 Maart 2011. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10 vragen) geeft u

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat Inspectie Verkeer en Waterstaat Theorie examen JAR-FCL PPL voorbeeldexamen Flight Performance and Planning(A) 1 Bepaal de density altitude voor de volgende condities: Airport elevation Runway temperature

Nadere informatie

Bevoegdheidverklaring Radiotelefonie

Bevoegdheidverklaring Radiotelefonie Bevoegdheidverklaring Radiotelefonie Inhoud: 1. Algemeen 2. Kennis 2.1. Kenniseisen en bedrevenheidseisen 3.1 Bedrevenheid 3.2 Bedrevenheid - VFR 3.3 Bedrevenheid - IFR 4 Bijlagen : Syllabus VFR IFR 1.

Nadere informatie

Welk soort altitude bedoel je?

Welk soort altitude bedoel je? Het begrip `Altitude` in de luchtvaart DFN-dag 6 mei 2012 Wim Jongejan, PH-WJJ Welk soort altitude bedoel je? Altitude(hoogte) is een relatief begrip Indicated altitude Absolute altitude True altitude

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

Bib-strip : hoe speel je piloot?

Bib-strip : hoe speel je piloot? Bib-strip : hoe speel je piloot? LANDER Surf naar : www.spelletjesoverzicht.nl/lander Wacht tot het spel is ingeladen. Is de knop PLAY GAME rood gekleurd?klik erop om het spel te starten 1 Klaar om piloot

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Inhoudstafel P. 2 Inleiding. Luchtruim Hoogtemeterinstelling Schets luchtruim Taal 12 Annexen Soorten berichten 15 ICAO alfabet

Inhoudstafel P. 2 Inleiding. Luchtruim Hoogtemeterinstelling Schets luchtruim Taal 12 Annexen Soorten berichten 15 ICAO alfabet Inhoudstafel P. 2 Inleiding. 3 Luchtruim 5 Hoogtemeterinstelling Schets luchtruim 8 Taal 12 Annexen Soorten berichten 15 ICAO alfabet 16 Cijfers en getallen 18 Positiebepaling + schets 20 Fraseologie 21

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Nummer -2013/18312 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Luchtvaart Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Wijziging Regeling luchtverkeersdienstverlening en Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

Wijziging Regeling luchtverkeersdienstverlening en Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening VW, DEF Wijziging Regeling luchtverkeersdienstverlening en Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening Regeling van de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Defensie, houdende

Nadere informatie

Hand- out Boeing 737 vliegen. hand- out- PU.01

Hand- out Boeing 737 vliegen. hand- out- PU.01 Hand- out Boeing 737 vliegen. Pitch- Up Arendweg 37- B Lelystad Airport 085-210 60 66 pitch- up.nl 1 Deze hand- out is samengesteld door Simcenter Lelystad, Pitch- Up en wordt toegepast bij het uitvoeren

Nadere informatie

Vliegoefeningen Ikarus C-42

Vliegoefeningen Ikarus C-42 LDS Aviation Vliegoefeningen Ikarus C-42 Vliegoefeningen per vluchtfase uitgelegd ter voorbereiding op de vlieglessen J. Linders/ LDS Aviation 1 7 2012 Horizontale vlucht: Neus in geschatte stand horizontale

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

Reglement vliegveld Blokzijl 2016 van 29 sept 2 okt 2016

Reglement vliegveld Blokzijl 2016 van 29 sept 2 okt 2016 Reglement vliegveld Blokzijl 2016 van 29 sept 2 okt 2016 1. Plaatsnaamcode en naam luchtvaartterrein NVT Luchtvaartterrein ElseFly Blokzijl 2016 2. Geografische en administratieve gegevens luchtvaartterrein

Nadere informatie

Regeling grondtekens en markeringen VW

Regeling grondtekens en markeringen VW Regeling grondtekens en markeringen VW 13 februari 1998/DGRLD/JBZ/L 98.210127 Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 123, tweede lid, 124,

Nadere informatie

Een vluchtje met een ILS Landing.

Een vluchtje met een ILS Landing. Een vluchtje met een ILS Landing. In de kleuren van 1972, net als het gebouw op de achtergrond, staat hij op ons te wachten, de PH-BUC. We gaan hem even gebruiken voor een klein vluchtje naar Heathrow,

Nadere informatie

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst.

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Pre-flight information bulletin Period 17 October 2015 to 18 October 2015 Type of traffic : IFR/VFR Bulletin contents : General purposes (National distribution) Aerodromes

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35589 27 juni 2017 Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van de tijdelijke

Nadere informatie

V Voorlopige uitgave

V Voorlopige uitgave V0.9 01-01-2009 Voorlopige uitgave Vanwege nog enkele openstaande vraagstukken is dit een voorlopige versie van de reglementen. Ingediende records zullen op deze voorlopige reglementen worden beoordeeld,

Nadere informatie

PBC IS REACHING ONE THOUSAND FEET PBC, ROGER, TWO PERSONS ON BOARD

PBC IS REACHING ONE THOUSAND FEET PBC, ROGER, TWO PERSONS ON BOARD 18. Readback Belangrijke verkeersleidingsberichten of gedeeltes daarvan moeten worden teruggelezen en worden afgesloten met de roepnaam van het vliegtuig. Dit geldt voor ATC klaringen, maar ook voor de

Nadere informatie

VEILIGHEIDS REGLEMENT

VEILIGHEIDS REGLEMENT versie 8 VEILIGHEIDS REGLEMENT Algemeen: Modelvliegers vallen onder het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport en de Regeling Modelvliegen van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2007015. Datum, tijd 1 voorval: 5 maart 2007, 10.27 uur

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2007015. Datum, tijd 1 voorval: 5 maart 2007, 10.27 uur ALGEMENE GEGEVENS Nummer voorval: 2007015 Classificatie: Ernstig incident Datum, tijd 1 voorval: 5 maart 2007, 10.27 uur Plaats voorval: Amsterdam Schiphol Airport Registratie luchtvaartuig: G-EZIP Type

Nadere informatie

Statistieken 2010: heropleving van het verkeer in zicht

Statistieken 2010: heropleving van het verkeer in zicht 1 februari 2011 Statistieken : heropleving van het verkeer in zicht Belgocontrol, het autonoom over heidsbedrijf dat instaat v oor de veiligheid v an het luchtverkeer in het Belgisch burgerlijk luchtruim

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

NL-SOD. Lifeliner Procedures. NL-SOC Fabian de Jong NL-SOAC Alex Pietersma

NL-SOD. Lifeliner Procedures. NL-SOC Fabian de Jong NL-SOAC Alex Pietersma NL-SOD Lifeliner Procedures IntroductiE De laatste tijd zijn er veel vragen naar de procedures van de Lifeliners, daarom hebben wij als SO departement besloten om dit eens goed op papier te zetten voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 654 Besluit van 29 november 2006, houdende wijziging van het Luchtverkeersreglement in verband met diverse technische aanpassingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst.

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Pre-flight information bulletin Period 31 October 2015 to 01 November 2015 Type of traffic : IFR/VFR Bulletin contents : General purposes (National distribution) Aerodromes

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN MET BETREKKING TOT HET MARKEREN EN VERLICHTEN VAN GESLOTEN (RIJ)BANEN

INFORMATIEBULLETIN MET BETREKKING TOT HET MARKEREN EN VERLICHTEN VAN GESLOTEN (RIJ)BANEN INFORMATIEBULLETIN MET BETREKKING TOT HET MARKEREN EN VERLICHTEN VAN GESLOTEN (RIJ)BANEN 5 februari 2011 Uitgiftenummer 1.0 INTRODUCTIE Banen en rijbanen op luchthavens kunnen om verschillende redenen

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Hand- out Boeing 737. hand- out- PU.01

Hand- out Boeing 737. hand- out- PU.01 Hand- out Boeing 737 Pitch- Up Arendweg 37- B Lelystad Airport hand- out- PU.01 085-210 60 66 leervandeluchtvaart.nl 1 Deze hand- out is samengesteld door Simcenter Lelystad, Pitch- Up en wordt toegepast

Nadere informatie

De weer gegevens haal je uit de ATIS van de controller. Mocht die niet aanwezig zijn dan staat de METAR ook in FSInn onder het Weather Menu.

De weer gegevens haal je uit de ATIS van de controller. Mocht die niet aanwezig zijn dan staat de METAR ook in FSInn onder het Weather Menu. Voorbeeldvlucht IFR vlucht (Eelde Amsterdam) Omschrijving: In dit document laat Alex Meijer zien hoe een vlucht wordt gemaakt van Eelde naar Schiphol. Alex is werkzaam als verkeersvlieger en een goede

Nadere informatie

Analyse vluchten over Ede Bennekom periode t/m

Analyse vluchten over Ede Bennekom periode t/m Analyse vluchten over Ede Bennekom periode 1-1-2012 t/m 30-9-2017 Uitgangspunten analyse Gebied met straal van 4km over bebouwde kom Ede en Bennekom. Vluchten boven gebied en afgehandeld door LVNL, tussen

Nadere informatie

Categories of ILS Approaches.

Categories of ILS Approaches. Landing met ILS De eindnadering (Final Approach): Een Instrument Approach Procedure is het soort navigatie dat de piloot in staat stelt om een nauwkeurig vastgelegde route naar de landingsbaan te volgen,

Nadere informatie

RT BIJ IFR (aangepast voor DFN-vliegers)

RT BIJ IFR (aangepast voor DFN-vliegers) RT BIJ IFR (aangepast voor DFN-vliegers) Dit is met de beste intenties geschreven en sluit redelijk goed aan bij de werkelijkheid, maar het is uitsluitend bedoeld om het plezier van het virtuele vliegen

Nadere informatie

4. Vliegen boven Amsterdam

4. Vliegen boven Amsterdam 121 4. Vliegen boven Amsterdam U bent met de Cessna Skyhawk opgestegen vanaf het vliegveld Lelystad (EHLE) en vliegt op dit moment op een hoogte van 1500 voet in zuidwestelijke richting. Het weer is goed

Nadere informatie

JAARCHECK REGELING VLIEGCLUB HAAMSTEDE

JAARCHECK REGELING VLIEGCLUB HAAMSTEDE JAARCHECK REGELING VLIEGCLUB HAAMSTEDE INLEIDING: MOTIVATIE INVOERING JAARCHECK REGELING Een goede vliegstandaard legt de basis voor een veilig en verantwoord vliegbedrijf en is daarom in ons aller belang.

Nadere informatie

AÉRODROME. St.FLORENTIN- CHEU LFGP

AÉRODROME. St.FLORENTIN- CHEU LFGP Veldreglement GAE AÉRODROME St.FLORENTIN- CHEU LFGP Auteurs: Ton Veenboer/GAE Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding Vliegveldroute s Luchtruim en circuits 1.0 Inleiding Wettelijk gezien

Nadere informatie

Vliegplannen. De eisen die er aan gesteld zijn, zijn niet altijd even helder voor iedereen.

Vliegplannen. De eisen die er aan gesteld zijn, zijn niet altijd even helder voor iedereen. Vliegplannen Inleiding Vliegplannen zijn een kennisgeving van de gezagvoerder of de maatschappij aan organisaties die luchtverkeersleiding geven zodat deze organisaties weten wat de intenties zijn voor

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 14 december 2012;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 14 december 2012; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden ten behoeve van niveau 4-oefening week 5, tevens vrijstelling minimum vlieghoogte DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van het Defensie

Nadere informatie

IVAO-NL Training: Holdings

IVAO-NL Training: Holdings IVAO-NL Training: Holdings Introductie Iedereen die wel eens naar een druk evenement is gevlogen of een SPP op CP examen heeft gevlogen, heeft te maken gekregen met holdings. Echter blijkt dit vaak een

Nadere informatie

Night VFR. Nachtzicht

Night VFR. Nachtzicht Technische Informatie Nacht Zicht Zicht Tips Verlichting Illusies/ desoriëntatie Weer Minima Weer Tips Benodigde Brandstof Certificering regels voor nachtvluchten Recente ervaring eisen Night bijzondere

Nadere informatie

Traffic andcollisionavoidance

Traffic andcollisionavoidance Traffic andcollisionavoidance voor de grote en kleine luchtvaart DFN-dag 25 mei 2013 TCAS = Traffic Alert andcollisionavoidance system Implementatie van een ACAS Een AirborneCollisionAvoidanceSystemof

Nadere informatie