Foundations of Marketing, David Jobber and John Fahy, 3rd edition, McGraw-Hill Higher Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foundations of Marketing, David Jobber and John Fahy, 3rd edition, McGraw-Hill Higher Education"

Transcriptie

1 Foundations of Marketing, David Jobber and John Fahy, 3rd edition, McGraw-Hill Higher Education Samenvatting hoofdstuk 1 Marketing concept: the achievement of corporate goals through meeting and exceeding customer needs better than the competition. The company activities should be focused on customer satisfaction, because this would help achieving their goals. Niet alle bedrijven hebben een marketing orientatie, sommigen gaan gewoon voor product orientatie. Creating and delivering customer value: custumer value = perceived benefits perceived sacrifice. De benefits zijn de waarden die ze met het kopen van het product krijgen, en de sacrifices zijn de dingen die ze ervoor moeten opofferen: geld, tijd, energie etc. Ook is onzekerheid een sacrifice: daarom bij McDonalds altijd dezelfde uitstraling en hetzelfde menu. Om goed te kunnen concurreren is het vaak niet genoeg om aan de verwachtingen te voldoen, maar moet je net iets meer kunnen geven. Must bes are expected, and thus taken for granted. Als dit ontbreekt geeft dit annoyance, maar het behalen van dit brengt dissatisfaction alleen tot een neutraal level. More is better can take satisfaction past neutral and into the positive satisfaction range. Delighters are the unexpected characteristics that surprise the customer. Afwezigheid zorgt niet voor ontevredenheid, maar aanwezigheid deligths klanten. Het problem is dat na een tijdje delighters ook als normal gezien worden, en dit de must bes worden. Marketing mix: product, price, promotion and place. Price is het enige wat het bedrijf krijgt van de klant, de andere 3 aspecten kosten geld. Effective marketing mix: creates a competitive advantage matches corporate resources matches customer needs well blended. Een onefficient maar effectief bedrijf survives. Value based marketing: het marketing concept waar de doelen maximaliseren van shareholder value is.

2 Samenvatting hoofdstuk 2 Macro omgeving: Economic forces o Heeft invloed op het succes van bedrijven Economic growth and unemployment: lage ecomische groei, zorgt voor werkelozen en dan geven mensen minder uit. interest and exchange rates taxation and inflation: direct taxes: op inkomen etc. Als dit minder is hebben mensen meer geld om uit te geven. Indirect taxes: op goederen etc. heeft invloed op het importeren ook. Social forces Veranderingen in demographic profile (forces): 60+ worden er meer (zij geven veel geld uit). Verandering in het huishouden (mensen blijven langer single), globalization (migraties etc). Cultural differencies between and inbetween nations Corporate social responsibility and marketing ethics: ethiek. Social marketing concept is een label gebruikt om te laten zien dat de activiteiten niet alleen denken aan de needs of customers, maar ook aan de gehele society. (Fairtrade foundations etc). cause related marketing: commerciele activiteit waar een bedrijf en een charitie samen werken. The consumer movement: staan ervoor om consumenten rechten te behouden: consumentenbond. Bedrijven zouden deze movement niet moeten zien als bedreiging, maar als een kans om producten te maken die aanslaan. Political and legal forces Europian Union Pro-competitive legislation: dingen tegengaan zoals monopolies bijv. Gelijk actie (minder formeel) Customer legislation: dingen tegen gaan door klanten te beschermen. Codes of practice: self-regulatie. Zelf codes opstellen voor wat kan en niet kan. Physical forces o Environmental issues. Marketers moeten zich bewust zijn van de kansen en bedreigingen die voortkomen uit de environmentalists beschermingen. Climate change Pollution Conservation of scarce resources Recyclable and non-wasteful packaging Use of environmentally friendly ingredients animal testing of new products Technological forces Micro omgeving: Customers, Distributors, Suppliers, Competitors. Envrionmental scanning: scannen van mogelijke relevante environmental forces, want om alles te scannen is onmogelijk. Het geeft de nodige informatie om een fit te vinden tussen omgevingstrategie-organisatie. Reageren op veranderingen in de omgeving na het scannen: - Ignorance

3 - Delay - Retrenchment: deals with efficiency problems but not with effectiveness issues. - Gradual strategic repositioning: planned, gradual and continuous adaptiotion to changing - Radical strategic repositioning: als het bedrijf in een crisis verkeerd.

4 Samenvatting hoofdstuk 3 Who, How, What, Where and When do customers buy? Who buys? Initiatior: degene die een aankoop overweegt Influencer: beinvloed de outcome Decider: de persoon met de power of financien om de uiteindelijke keuze te maken welk product Buyer: degene die het koopt User: de gebruiker In een organisatie zijn er meerdere personen die met een aankoop te maken hebben: DecisionMakingUnit of Buying centre. Dit hoeft geen vaste groep te zijn, maar kan veranderen naarmate het beslissings proces doorgelopen wordt. How they buy Need recongnition/problem awareness: Niet overgaan tot informatie search als: - het verschil tussen desired and present situation te klein is. als er wel een groot verschil is, maar de belangrijkheid van het probleem is te klein. Information search: opbouwen van een awareness set: the array of brands that may provide a solution to the problem. Extern/Intern (eigen memory) zoeken. Evaluation of alternatives and the purchase: de awareness set wordt gefilterd tot een evoked set: de producten of services die de buyer serieus overweegt. Niet iedere aankopen heeft evenveel overweging nodig kleine goedkope aankopen worden gemakkelijk gemaakt. Grote, risicovolle aankopen duren langer. Involvment hoog: - Self Image Percieved risk Social factors Hedonistic influences (the amount of pleasure you can get out of it). Als involvement hoog is, moeten marketers veel informative verschaffen. Post-purchase evaluation of the decision: cognitive dissonance: niet weten of je wel het geode koopt: door onzekerheid (er zijn zoveel producten), bij hoge involvment, moeilijke beslissing, verschillende alternatieven hebben verschillende voordelen. Het plaatsen van reviews van andere klanten helpt. What are the choice criteria? Technisch reliablitiy, durability, performance, style/looks, comfort, delivery, convenience, taste. Economisch price, value for money, running costs, residual value, life cycle costs. Sociaal status, social belonging, convention, fashion. Persoonlijk self image, risk reduction, morals, emotions. Invloeden op consumer behaviour The buying situation (kleine invloed in verhouding) Extended problem solving: high involvement beslissingen, veel info nodig, waar je het koopt is ook belangrijk. Limited problem solving: hij heeft enige ervaring met het product in question en informatie search is mainly internal through memory. Advertenties zijn er om informatie te verschaffen en om brand switch te voorkomen (warranties) Habitual problem solving: repeat buys met minimale search for alternatives. Advertenties zijn er om de brand name te laten onthouden. Personal influences (grote invloed in verhouding) Information processing: wat marketing voor invloed heeft op de beslissing. Perception en Learning. Marketing moet ervoor zorgen dat het een clear en favoriete plaats krijgt bij klant. o Perception: by which we select, organize and interpret. Selective attention: je hebt alleen aandacht voor iets dat je aanspreekt, in jou straatje past. Selective distortion: vervalsen van informatie naar eigen mening, values, dus verkeerd opvatten.

5 Information framing: hoe je iets opvat: Je wilt geen vlees eten als je zegt dat er 40% vet in zit, maar wel als je zegt dat er voor 60% iets goeds in zit. Selective retention: alleen een bepaald aantal berichten kun je onthouden, meestal degene die overeenkomen met jou beliefs and attitudes. o Learning: resultaat van information processing. Conditioning en cognitive learning. Classical conditioning: een relatie maken tussen een stimulus en een response to cause the learning. Operant conditioning: free samples geven, want reinformcement results from rewards. Rewards zorgt voor gebruik, zorgt voor het leuk vinden, zorgt voor extra aankopen. Congnitive learning: leren zonder gebruik te maken (conditioning). Rote learning: het zien van de highlights laat het je onthouden voor wanneer het nodig is, flu attacks. Vicarious learning: leren van anderen, promise of reward motivates. Kijken naar hoe anderen eruit zien. Reasoning: high involvment situaties. Motivation: physiek, safety, belongingness and love, esteem and status, self-actualization. o Beliefs and attitudes o Personality (brand personality, luchtje bijv.) o Lifestyle (verschillende levensvormen kunnen onderverdeeld worden in groepen) o Life cycle (jonge koppels zonder kinderen hebben bijv. andere uitgaven als met kids) Social influens (grote invloed in verhouding) Cultuur Social class Reference groups (wat vinden anderen van wat jij kopen?, mensen willen erbij horen, herd mentality) Invloeden op organisatie buying behaviour The buy class (grote invloed in verhouding) New task senior management involved en het duurt langer Straight rebuy alleen de purchaser officer neemt weinig tijd in beslag Modified rebuy engineers, production managers, geen senior management. Overwegen wat beter is. Als een bedrijf een new task purchase gaat maken, heeft de verkoper sales personnel nodig om ze de informatie te geven die ze verwachten. The product type (grote invloed in verhouding) MRO componenten materials plant and equipment Hoe verder in dit schema, hoe meer hogere mensen eraan te pas komen, en meer tijd het in beslag neemt. The importance of purchase Wanneer het veel geld kost, het veel kost als er de verkeerde beslissing genomen wordt, wanneer de uitkomst onzeker is. Als dit zo is dan zijn er veel mensen van verschillende afdelingen en levels bij betrokken. Vertical electronic marketplaces: online procurement sites that are dedicated to sourcing supplies for producers in one particular industry. Horizontal electronic marketplaces: online procurement sites that cross several industries and are typically used to source low-cost supplies such as MRO items. Reverse marketing: the process whereby the buyer attempts to persuade (overhalen) the supplier to provide exactly what the organization wants.

6 Samenvatting hoofdstuk 4 Ad hoc research: focus op een specifiek marketing problem, collecting data at one point in time from one sample of respondents: attitude surveys, product tests, advertising development studies etc. - Custom designed studies: tailor made, expensive. - Omnibus surveys: voor meerdere intervieuws etc, minder kosten. Continiuous research: intervieuwen van dezelfde mensen keer op keer: consumer panels (dezelfde mensen volgen wat ze aankopen voor huishouden bijv), retail audits (wat er gekocht wordt in dezelfde winkels in bepaalde tijd), televeision viewership panels (wat voor kijkcijfers zenders hebben) Marketing databases. CustomerRelationshipManagement. Databases houden bijv voor iedere afdeling verschillende data bij, die niet gekoppeld wordt. In CRM systemen wordt data aan elkaar gelinkt. Dus ieder staff member heeft dezelfde informatie over een klant. Marketing research kan zelf gedaan worden, uitgevoerd worden door een agency, of zelf bedacht worden en dan het field work uit laten voeren door anderen. Stages in the marketing research process: Initial contact met internal staff of external agency. Research brief brief van client waarin staat wat hij wil, wat hij wil bereiken etc. Research proposol wat de agency belooft te doen en wat het kost. Hiertussen vindt exploratory research plaats, misschien ook tussen client-briefing meeting, om ervoor te zorgen dat de researcher weet wat voor mensen hij straks moet intervieuwen en in wat voor markt. Secondary research, qualititavie research, observation. Main data collection stage who and how many people to research (samling process) How to intervieuw them (survey method) What questions to ask (questionnaire design) Sampling process: define population search for sampling frame - specify sampling method (random kiezen van mensen of anders), determine sample size select the sample. Questionnaire design: planning stage (defenitie van problem, exploratory research, informatie die nodig is, defenitie populatie, target groups, survey method). Desing stage: type vragen, hoe ziet de constructie van het survey instrument eruit? Layout etc. Pilot stage: pilot testing, redesign. final questionnaire. Data analysis and interpretation. Report writing and presentation. Marketing information systems: bevat internal ad hoc data (de interne ad hoc data, niet die van een marketing probleem), internal continuous data (intern, niet die van marketing probleem), environmental scanning, marketing research.

7 Samenvatting hoofdstuk 5 Market segmentation Behavioural. Benefits sought, purchase behaviour (brand loyal? Innovators?), usage, perceptions and beliefs. Pshycographic. Lifestyle, personality. Profile. Demographic, socioeconomic, geographic. (social class, age, geography, of combinatie van geografisch en demografisch = geodemographics). Segmenting organizational markets Organizational size Industry Geographic location Choice criteria (bijv voor de 1 kosten, voor de ander flexibiliteit, of levertijd etc.) Purchase organization (wie koopt er? Gedecentraliseerd of gecentraliseerd? Gecentraliseerd betekend dat meer specialisten kopen, die er meer verstand van hebben.) Om na te gaan of je de markt goed gesegmenteerd hebt, kun je deze dingen nagaan: Effective (homogene needs binnen een segment, en echt anders dan die in een ander segment) Measurable (moet mogelijk zijn om ze te indentificeren) Accessible (het moet mogelijk zijn om effectieve marketing programma s te formuleren voor deze segmenten) Actionable (de organisatie moet over de resources beschikken) Profitable (segmenten moeten groot genoeg zijn om voordelen te behalen) Target marketing: het kiezen van segmenten waarop je je gaat richten. Evalueren van segmenten en beslissen welke to serve aan de hand van de boven genoemde criteria. Undifferentiated marketing: marketing mix whole market (doordat ze niet goed kunnen onderverdelen, door lack aan informatie) Differentiated marketing: marketing mix 1 segment 1. Mix 2 segment 2 etc. Customized marketing: marketing mix 1 klant 1. Mix 2 klant 2 etc (mass customization) Focused marketing: marketing mix 2 segment 2. Alleen op deze klanten richten, terwijl er nog wel meer zijn. Maar door te weinig resources bijvoorbeeld is alleen dit mogelijk. Positioning: design van bedrijf aanbod zodat het een goede positie in de klants gedachten krijgt. Een goede positioning strategie ontwikkelen. Vervolgens een goed positioning statement bedenken: clarity, consistency, credibility (geloofwaardigheid), competitiveness. Perceptual map om te bepalen wat de positie van een merk in de markt is. Repositioning: changing target market, changing differential advantage or both. product same different same image repositioning product repositioning Target market different intangible repositioning tangible repositioning

8 samenvatting hoofdstuk 6 Core product (een auto) Actual product (+ styling, quality, packaging, features) Augmented product (+ brand values, installation, guarantees, delivery, additional services) Benefits of brands: company value, consumer preference and loyalty, barrier to competition, high profits, base for brand extensions. Naming brands: (Family brand name, individual brand name, omdat het dan niet schaad als er een andere product line komt met een slecht resultaat). Hoe een brand in de markt staat bepalen aan de hand van deze criteria, dit vormt ook een basis voor een nieuwe brand positioning strategie: - Brand domain - Brand values (core value en characteristics) - Brand reflection (hoe hij in relatie staat met self-identity, wat de klant dan vindt van zichzelf) - Brand personlality (bijv met celebrities) - Brand assets (what makes it distinctive from other competing brands (symbols, images) - Brand heritage (achtergrond van het merk) Brand equity: tangible value zoals de hoge goodwill van de naam, hogere sales/profits. Hierdoor kunnen brand namen goed gebruikt worden bij uitbreidingen, omdat ze al bekend zijn etc. Brand extension: bestaande brand naam gebruiken in dezelfde markt (bijv. anadin ultra, extra etc) Brand stretching: bestaande brand naam wordt gebruikt in on-gerelateerde markten. Pan-european (succesvol merk in heel Europa) and global branding (succesvol merk in de wereld) Nationale verschillen maken het wel moeilijk, want verschillende landen hebben verschillende interesses, dus voor nationaal moet een merk vaak toch zijn product iets veranderen. Co-branding: twee merken worden gecombineerd. Product-based-co-branding: meerdere brands van verschillende bedrijven vormen een nieuw product waarin beide namen te zien zijn. o o Parallel co-branding: verschillende onafhankelijke merken samen iets vormen Ingredient co-branding: een supplier kiest er express voor om zijn brand als een ingredient van een ander product te plaatsen (U2 op Ipod, of IntelInside) Communiations-based-co-branding: meerdere brands van verschillende bedrijven linken voor joint-communicaties. Het ene bedrijf raad het andere bijv aan. Of McDonalds heeft Disney televisie. Managing brand and product portfolios Portfolio planning: process of managing groups of brands and product lines. New product development Product replacements - 45% Additions to existing lines (uitbreidingen) 25% New product lines 20% New to the world products 10% Idea generation screening concept testing (view of customer enters) business analysis (estimates of sales etc)

9 product development market testing (simulated market test: een opzet waarin mensen gevraagd worden om aankopen te doen (hier kunnen fouten/problemen ontdekt worden in bijv verpakking etc., test marketing: het product wordt gelanceerd in bepaalde geografische gebieden) commercialization (diffusion of innovation process = innovators, early adapters, early majority, laggards, dus de soort mensen die zullen kopen, en wanneer) NEW PRODUCTS.

10 Samenvatting hoofdstuk 7 Service marketing management Intangibility, inseperability, variability, perishability (geen voorraad). Services marketing mix: uitbreiding van de 4P s. PEOPLE, PHYSICAL EVIDENCE, PROCESS. Word-to-mouth is belangrijke promotie voor services. Hiervoor zijn tactieken bedacht zoals het belonen van meenemen nieuwe klanten, spullen die doorgegeven kunnen worden etc. Physical evidence is de inrichting van bijv het hotel, of de wachtkamer, etc. Process: bijv een differential advantage door wachtrijen kleiner te hebben of door het leuk te maken. Quality is een hoog doel bij services. Misconceptions barrier is het verschil in wat managers denken dat klanten willen, en wat ze werkelijk willen. Als dit dus niet overeenkomt, krijgen klanten niet de verwachte service (lack of marketing research). Inadequate resource barrier: de resources zijn er niet. Inadequate delivery barrier: er wordt gefaalt doordat het personeel niet goed weet of getraind is wat hij aan de klant moet geven. exaggerated promises barrier: de klant verwacht meer door beloftes die niet nagekomen worden. Customer relationships Bonding: level 1: door discounts of punten sparingen etc. Level 2: prijsaspecten + sociale aspecten. Level 3: social, financieel + structureel.

11 Samenvatting hoofdstuk 8 Cost based pricing: Full cost pricing: de laagste prijs bepalen die de kosten kan dekken. Marginal cost pricing: lager dan de laagste prijs die de kosten dekken gaan zitten, om in bijv tijden waar hotel kamers onderbezet zijn, toch iets van geld terug te zien. Competitor orientated pricing: Volgen van competitors. Going-rate price. (iedereen ontvangt dezelfde prijs, want het zijn standard producten, coffey beans) Of door te laten bieden. Deze vorm van prijs bepaling is gemakkelijk (behalve bij het bieden), en transparant. Het is niet goed voor bedrijven die er slechter voor staan als de competitie. Market led pricing: Hoe meer value voor een klant, hoe hoger de prijs. Trade off, experimentation, EVC analysis. Key factors influencing price-setting decisions: positioning strategie (choice of target marketing en differential advantage). New product launch strategie (prijs moet in lijn staan met de promotie). Skimming hoge prijs, penetration lage prijs. Product line strategie (waar prijs van het nieuwe product in de bestaande product lijn past) Competitive marketing strategie (build objective: lagere prijs dan competitie, hold objective: hold sales/market share, gelijke prijs als competitie, harvest objective: verhogen van profit margins als sales/market share al minder wordt, premium prices., reposition objective: repositionering van een product.) Channel mangement strategie (tussenliggende distributeurs vragen ook om een margin, als dan de prijs te hoog wordt, heeft het geen zin om het product te lanceren.) International marketing strategie (price escalation (bijv. Import kosten) Omstandigheden die ervoor zorgen dat de prijs moet veranderen: waarde hoger/lager dan prijs. Verhoogde kosten, harvest objective etc. Tactieken: price jump/fall, price unbundelling (hogere prijs vragen voor losse onderdelen) etc. Estimating competitor reaction: strategic objectives, self-interest, competitive situation, past experience.

12 Samenvatting hoofdstuk 9 Mass communications techniques (gericht op de gehele markt) - Advertising - Sales promotion - Publicity - Sponsorship - Direct marketing - Internet marketing - Personal selling Integrated marketing communications: tools die ervoor zorgen dat de website er bijv het zelfde uit ziet als de advertentie. Adverteren via de media. Media class decision: size of advertising budget. Media vehicle decision: keuze van een particular newspaper, magazine, television spot, poster etc. Testing the sales promotion door middel van: - Group dicussions (testing ideas on groups of potential targets) - Hall tests (bringing a sample of customers to a room where alternative promotions are tested - Experimentation (In 2 winkels wordt de promotie getest) Public relations: groei van het gebruik van PR wordt veroorzaakt doordat marketers de kracht en macht van deze PR begrijpen, adverteren duurder wordt en PR goedkoper is dus, en omdat ze de rol van PR steeds beter begrijpen. Sponsership - Publiciteit krijgen door event sponsorship. - Entertainment kansen creeeren. - Fostering favourable brand and company assosications. - Improving community relations. - Creating promotional opportunities. Nieuwe ontwikkelingen in sponsorship: ambush marketing: het sponseren door zichzelf te associeren door een event, zonder fee te betalen aan de event eigenaar. Er kan nu ook alleen een deel gesponsord worden van een event (bijv de uitzending van World Cup op TV). Exhibitions (tentoonstellingen) Product placement (in films bijv (nadeel is als het een slechte film is, wordt het ook aan het product gelinkt))

13 Samenvatting hoofdstuk 10 Direct communications techniques Database marketing: een database die je de info geeft voor direct mail, telemarketing (telefoonnummers), distributor management systems, loyalty marketing (voorkeurbehandeling klanten opsporen, target marketing). Direct marketing: contacten van klanten zonder intermediar. Direct mail Telemarketing Direct respone advertising (bijv teleshop) Catalogue marketing Electronic media Inserts Door-to-door leafleting direct marketing groeit steeds meer, omdat de markten steeds groter worden, en klanten customized spullen vragen. Ook maken databases het mogelijk om hieraan te voldoen. Verder omdat personell selling steeds duurder wordt, en bedrijven hier niet altijd geld voor hebben, en de technieken groeien steeds meer (geodemographic data voor target marketing). Managing a direct marketing campain is nodig omdat het moet passen met de andere communicaties, moet passen binnen het bedrijf, iedereen het moet snappen etc etc. - Marketing strategy identify and understand target audiance (hier erg gericht) campaign objectives media decisions en creative decisions execute and evaluate campaign. Mobile marketing (smsjes sturen, bijv aanbieding bij de mac als je erlangs heen rijdt) E-commerce = a wide range of technologies used to facilitate business interactions e-marketing = is breder dan internet marketing, want het bevat ook marketing met mobile etc. B2B: covisint.com B2C: Itunes, Google, Amazon C2B: mogelijke klanten kunnen bieden voor producten C2C: Ebay Voordelen van het internet: lage kosten en prijzen, verbeterde service kwaliteit (snel leveren is een goede services, en dit wordt mogelijk gemaakt doordat tussenpersonen ontbreken), greater product varieteit (mogelijk omdat er geen limiet is aan ruimte, dus alle producten zijn er altijd, omdat ze in de groothandel kunnen blijven tot verkoop), product customization. Buzz marketing: doorgeven van informatie door verbal or electronic means in an informeel person to person manner. Personal selling: heeft meer doelen dan alleen sales verhogen, zoals klanten database bijhouden, prospecting = zoeken voor en bellen naar potentiele klanten, met klachten omgaan etc. moet met goede kwaliteit gebeuren. De juiste salesforce moet gekozen/getraind worden. Key accountmanagement: senior salespeople die de loyaalste klanten (zijn er wel minder, maar de grootste) te woord moeten staan. Zo krijgen zij een relatie met deze klanten en dit draagt bij aan de verkopen. Het verloop van een personal selling praatje:

14 - Preperation - Opening - Need and problem identification (alleen dan koopt hij wat) - Presentation and demonstration (gericht op customer benifit, en niet op product features) - Dealing with objections - Closing the sale - The follow-up (repeat business betekend dat daar de minste kosten in gaan zitten, ze hoeven niet geregistreerd te worden etc, dus je wilt dus het liefste klanten die weer terug komen. Daarom is het belangrijk om na de verkoop niet gelijk door te gaan naar de andere klant, maar om hem eerst goed te helpen, misschien installeren als dit nodig is etc.)

15 Samenvatting hoofdstuk 11 Types distributie kanalen Consumer channels o Producer tot consumer o Producer to retailer to consumer (kledingwinkels) o Producer to wholesaler to retailer to consumer (voor kleine retailers die niet zo n grote voorraad zelf kan houden. Nadeel als een groot bedrijf dit wel kan, en dus de margain voor de wholesaler uit de prijs kan halen) o Producer to agent to wholesaler to retailer to consumer (als bedrijven zelf geen sales afdeling hebben maar dit toekennen aan een agency) Business to business channels o Producer to industrial customer (grote orders maken het economisch mogelijk) o Producer to agent to business consumer (geen eigen salesforce) o Producer to distributor to business customer (voor frequente kleine inkopen) o Producer to agent to distributor ro business customer Service channels o Service provider to consumer or business customer o Service proveder to agent to consumer or business customer Channel strategy and management: Selecteren van meest effectieve distributie kanaal (dat past bij het soort product, bijv premium moet niet in teveel winkels te vinden zijn) o Market factors (buyer behaviour, geografische concentratie etc.) o Producer factors

16 Samenvatting hoofdstuk 12 Market planning: process by which businesses analyse the environment and their capabilities, decide upon courses of marketing action and implement those decisions. Where are we now? How did we get there? Where are we heading? Where would we like to be? How do we get there? Are we on course? Business mission defineren. Marketing audit Where are we now? How did we get there? Where are we heading? Externe analyse (porters five forces model) Interne analyse SWOT analyse Marketing objectives: strategic thrust: welke producten verkopen in welke markten? strategic objectives: wat voor objective past bij producten in verschillende fasen? o Build, hold, harvest, divest. Core strategy: hoe behaal je de objectives? Target markets (op wie ga je je richten?) Competitor targets (met wie ga je direct concurreren? ) Competitive advantage (wat is je voordeel?) Competitive strategies Bronnen van competitive advantage: om een strategie hiernaast benoemd te creëren, moet je weten over wat voor resources je beschikt. Superior skills: als je personeel hierover beschikt (betere klantenrelaties bijv) geeft je voordeel. Superior resources. Value chain: geeft de skills en resources een plaats in de chain. Primairy activities/support activities hebben te maken met meerdere dingen dan alleen het primaire doel. Marketing mix decisions (product, place, price, promotion beslissingen) Organization and implementation Control (werkt het goed? Anders weer terug naar het begin misschien) Marketing metrics: bepalen of marketing goed werkt. Vroeger werd dit bepaald door het aantal sales bijv. Nu is er veel aandacht om dit anders te gaan bepalen, omdat bij verminderde sales, het vaak niet goed is om marketing te verminderen, dan worden nog minder sales behaald zoiezo. Door marketing anders te kunnen meten wordt misschien de resultaten van marketing wel duidelijk.

17 Problems in making planning work Politiek: als politiek in bedrijf veel zeggenschap heeft, dan worden resources misschien verkeerd ingezet en dus niet aan marketing planning. Opportunity cost: managers zeggen soms dat het teveel geld en tijd kost. Reward systems: worden vaak gelinkt aan korte termijn resultaten. Marketing planning gaat over de lange termijn. Information: als dit onbeschikbaar is, dan is het onmogelijk om een marketing audit uit te voeren bijv Cultuur

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Effectieve sales promotie. Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5

Effectieve sales promotie. Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5 Effectieve sales promotie Hoorcollege marketing communication blok 4 week 5 Leerdoelen Aan het eind van dit college en leeswerk uit het boek moet je: In staat zijn sales promotie te definieren Op de hoogte

Nadere informatie

Data fusion & Geo-psychographical database

Data fusion & Geo-psychographical database Data fusion & Geo-psychographical database Pascal van Hattum University Utrecht Differentiated marketing Target customers as individually as possible Sell the same product or service, but change the marketing

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Opstellen van een Marketing Plan

Opstellen van een Marketing Plan Opstellen van een Overzicht VUBstartersseminarie 2005 Het Referentielijst Prof. dr. Steve Muylle Definitie filosofieën is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution

Nadere informatie

Pet insurance: Open business model generation in services

Pet insurance: Open business model generation in services Pet insurance: Open business model generation in services Wim Vanhaverbeke Hasselt University ESADE Business School Vlerick Leuven Gent management School Fortis venturingcase: icarepet Insurance Fortis

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Goof Pruijsen Goof Pruijsen studeerde Experimentele Fysica aan de Universiteit Utrecht. Hij deed ervaring in R&D als contract

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Business Intelligence Strategie @ Unilever

Business Intelligence Strategie @ Unilever Business Intelligence Strategie @ Unilever Ronald Stoppelenburg, Director IT Architecture, Unilever & Maurice Meijers, Associate, Tensor CIO Day Noordwijkerhout, 25 November 2008 Agenda Unilever Strategische

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

The influence of Management Style on Networked Innovation in Consultancy & Engineering Firms

The influence of Management Style on Networked Innovation in Consultancy & Engineering Firms The influence of Management Style on Networked Innovation in Consultancy & Engineering Firms Master thesis Arjen van Bruchem Inhoud Wat verstaan we onder innovatie? Waarom dit onderzoek? Aanpak van het

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh. Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011

Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh. Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011 Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011 0 Achtergrond Max Foundation Opgericht in 2004 door Steven en Joke le Poole (ouders Max) Doel: verminderen

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

B².DNA Strategische GedragsVerbetering

B².DNA Strategische GedragsVerbetering Strategisch Accountmanagement: vanuit Strategie naar Resultaat! Doelstellingen Ontwikkelen van je kennis en inzicht Met visie, planmatig en cyclisch werken Effectief gesprekken kunnen voeren Toepassen

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Sales consultants met commitment voor uw resultaat Positioning statement in één zin Ons engagement Initiëren van WAARDEcreërende en VERKOOPgerelateerde acties

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

The Logistic Chameleon

The Logistic Chameleon The Logistic Chameleon Leadership in Logistic & Supply Chain context dr. Roland Slegers-Leijsten EMIM 12th November 2015 Voettekst van presentatie INTRODUCTION ROLAND SLEGERS LEIJSTEN ü INTERIM LOGISTIC

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE?

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? Marketing, Big Data en privacyregels Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA - 14 november 2013 - Big data & marketing (Energieverbruik, KNMI data en bouwjaar

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Retail analytics. Business Intelligence Cloud Services

Retail analytics. Business Intelligence Cloud Services Retail analytics Business Intelligence Cloud Services Retail Analytics De juiste informatie op het juiste tijdstip Insights Krijg antwoorden! Tegenwoordig worden Retail organisaties geconfronteerd met

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

KOOPGEDRAG VERKLAARD?

KOOPGEDRAG VERKLAARD? KOOPGEDRAG VERKLAARD? Inzicht in het aankoopproces van auto s door de moderne consument 4 december 2012 1 Theo Hendriksen Senior Research Consultant GfK Panel Services Benelux Middellaan 25 5102 PB Dongen

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen.

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen. Groningen Research Institute of Purchasing Lecture 3: E-Contacts Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI-Chair Purchasing RUG Groningen, RuG Goal Potential EP New roles, opportunities & threats E-Contacts Electronic

Nadere informatie

Haal er uit, wat er in zit!

Haal er uit, wat er in zit! De Resource Based View als basis voor Optimalisatie van de IT Waardeketen Haal er uit, wat er in zit! Apeldoorn, 21 Januari 2008 Ralph Hofman Partner BlinkLane Consulting 2 Agenda Introductie BlinkLane

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011

Marketing automatisering en supply chain management. Nieuwegein 20 oktober 2011 Marketing automatisering en supply chain management Nieuwegein 20 oktober 2011 Agenda Inleiding marketing automatisering en supply chain management (Albert Noppen, Media Alliantie) Aprimo, integrated marketing

Nadere informatie

ORGANISEREN VOOR KLANTGERICHTHEID ZIJN NEDERLANDSE DIENSTVERLENERS KLAAR OM BELOFTES AAN KLANTEN CONSEQUENT WAAR TE MAKEN? Richard Cramer Björn

ORGANISEREN VOOR KLANTGERICHTHEID ZIJN NEDERLANDSE DIENSTVERLENERS KLAAR OM BELOFTES AAN KLANTEN CONSEQUENT WAAR TE MAKEN? Richard Cramer Björn ORGANISEREN VOOR KLANTGERICHTHEID ZIJN NEDERLANDSE DIENSTVERLENERS KLAAR OM BELOFTES AAN KLANTEN CONSEQUENT WAAR TE MAKEN? Richard Cramer Björn Bierhaalder Deva Rangarajan INHOUD 1. Achtergrond van het

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Kloteklanten! - Hoe ga je om met de macht van de hedendaagse klant? Egbert Jan van Bel 16 feb 16

Kloteklanten! - Hoe ga je om met de macht van de hedendaagse klant? Egbert Jan van Bel 16 feb 16 Kloteklanten! - Hoe ga je om met de macht van de hedendaagse klant? Egbert Jan van Bel 16 feb 16 WAAR WAS T OOK AL WEER OM TE DOEN? EGBERT JAN VAN BEL @EJVANBEL Tevreden klant Rendabele klant HET ONDERZOEK

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

11 oktober Maurice Jansen

11 oktober Maurice Jansen 11 oktober 2016 Maurice Jansen Zeevisvaart Scheepvaart Luchtvaart dienstverlening Warehousing Waterbouw Havenlogistiek Rail Wegtransport Haven operaties Binnenvaart Proces industrie Ik hoor en ik vergeet

Nadere informatie

The power of brands. John Terra

The power of brands. John Terra The power of brands John Terra Q&A Research & Consultancy John Terra Research Director Retail jterra@qanda.nl johnterra Ebeltoft Group and its member companies work extensively with retailers and brands

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie