In zijn Poetica stelde Aristoteles

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In zijn Poetica stelde Aristoteles"

Transcriptie

1 BeursBlad.com Waardevolle beurstips voor beleggers - maart nummer 5 - jaargang 1 - EDITORIAAL SFXE: haalt Sillerman het concern van de beurs? Een Griekse tragedie In zijn Poetica stelde Aristoteles het als volgt; het onderwerp van de tragedie is altijd de lijdende mens. Aan de oorsprong van dit lijden ligt de hybris of de overmoed. In de tragedie wordt deze genadeloos afgestraft door de goden. De tragedie heeft als doel om angst en medelijden op te wekken bij het publiek, tot een louterend effect, de catharsis, wordt bereikt. Dat de Griekse schuldencrisis in feite een tragedie is, is misschien niet meteen duidelijk. Toch zijn de gelijkenissen frappant. In 2002 voerde Griekenland, samen met 11 andere Eurolanden, de euro in. De Griekse regering heeft de staatsschuld naar eigen zeggen onder controle en de economie groeit. De invoering van de eenheidsmunt is een groot succes... Wanneer vijf jaar later, in de naweeën van de Amerikaanse kredietcrisis, blijkt dat de Griekse staatsschuld vele malen groter was dan gedacht en dat de Griekse regering jarenlang met de statistieken knoeide (hybris), eindigt het sprookje abrubt. De Griekse staatsschuld bedraagt plots meer dan 400 miljard euro (175% van het bnp) en het begrotingsdeficiet loopt op tot een slordige 12,7%. Vier keer meer dan wat geaccepteerd wordt binnen de eurozone. Op de reguliere kapitaalmarkten kan Griekenland niet langer terecht. De belangrijkste kredietbeoordelaars geven, als gevolg van de onthullingen, de Griekse staatsschuld een zogenaamde junk rating mee: rommel. Op kortlopend papier betaalt de Griekse overheid snel meer dan 10 procent. Onhoudbaar op lange termijn omdat de rentelasten vele malen groter zijn dan de economische groei. In de lente van 2010 springt het IMF samen met de Europese Commissie en de ECB (samen de trojka; in de tragedie vergelijkbaar met de goden) een eerste keer te hulp met een bailout-programma van ettelijke miljarden euro. De voorwaarden van de bailout zijn echter streng. Griekenland moet zijn overheidsapparaat grondig Vorige maand deed Sillerman onverwacht een bod op SFXE. Wij kijken na wat dit betekent voor onze portefeuille... TRENDS & VALUE: de portefeuille van Sven Vande Broek MTLS: beleggen in 3D, hype of sustainable business? In 2014 ging het Leuvense Materialise naar de beurs. De vraag blijft echter of beleggen in 3D-technologie een hype is of niet. Wij kijken het na.

2 saneren, het belastingsstelsel hervormen en hard optreden tegen corruptie. Dit is ook broodnodig. Transparancy International, een non-profitorganisatie die corruptie wereldwijd opvolgt, plaatst Griekenland steevast in haar lijstje van probleemlanden. Belastingsontduiking is in Griekenland de regel en niet de uitzondering. Ook het omkopen van overheidspersoneel - en in het bijzonder belastingscontroleurs - blijkt in Griekenland de normaalste zaak van de wereld te zijn. In het Griekse parlement begint tegelijkertijd een stoelendans. De saneringen zijn niet populair bij de bevolking en ministers volgen elkaar in sneltempo op. Sinds 25 januari zit Alexis Tsipras als eerste minister in het zadel. Tsipras partij (Syrzia) won de meest recente verkiezingen met een radicaal links programma. Tsipras beloofde een aantal eerder doorgevoerde besparingsmaatregelen terug te zullen draaien en harder te zullen onderhandelen met de trojka. De realiteit is echter dat er weinig onderhandelingsmarge bestaat. Griekenland hangt aan het infuus en kan nergens anders terecht (catharsis). Een grexit is ook geen optie. Ook Tsipras beseft dat Griekenland beter af is binnen de Eurozone dan erbuiten, al zal hij dat nooit openlijk toegeven. De vraag is wanneer de internationale financiële markten door deze tragiekomedie heenkijken. De situatie verbetert, maar is het echt nodig om steeds het einde van Europa aan te kondigen wanneer Tsipras en zijn ploeg zich laten opmerken met de zoveelste populistische uitspraak? INHOUD Editoriaal 1 T&V: openstaande orders 9 ERA: mooie vooruitzichten 3 T&V: uitgevoerde orders 10 SFXE: Sillerman, meester-strateeg 6 5 psychologische valkuilen 10 WLC: Yes we can! 7 MTLS: beleggen in 3D-software 12 T&V: bespreking februari 8 Putoptie: First Solar 15 T&V: posities in portefeuille 9 Auteurs 16 COLOFON BEURSBLAD.COM geeft een onafhankelijke, maandelijkse nieuwsbrief uit over beleggen in aandelen en opties op de beurs. Beursblad.com 2015, alle rechten voorbehouden. De informatie in deze nieuwsbrief is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Beursblad. com kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies n. a.v. de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Lettertype: News Plantin - gelicentieerd door LinoType GmbH. Fotografie: Klovovi - Flickr, Disqus.bbc - Flickr, IAEA imagebank - Flickr, Creative Tools - Flickr Fotolia, Sven Vande Broek, Michael Van de Velde. Grafieken: Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc., gebruikt met toestemming. Layout: Michael Van de Velde Eindredactie & v.u. : Sven Vande Broek Boomsesteenweg Wilrijk Online: Beursblad.com

3 UPDATE ELCORA RESOURCES TSX-V: ERA MOOIE VOORUITZICHTEN AAN DE HORIZON recente koers C$0,09 sector mijnbouw marktkapitalisatie C$4,04M boekwaarde 0,16 advies kopen horizon 3-5 jaar koersdoel C$0,80 risico bovengemiddeld Over een goede maand kennen we de uitslagen van het onlangs aangekondigde testwerk. Dat kan mooi nieuws opleveren, want Elcora bereidt op dit moment vier productsamples voor waarmee het potentiële klanten wil benaderen. Grafiet is, in tegenstelling tot bv. koper, een grondstof die klantspecifieke vereisten heeft. Het komt er met andere woorden op aan om al voor de productiestart met potentiële afnemers te spreken over de gewenste eigenschappen en toepassingsgebieden van het product. Elcora wil zich tot het hoger prijssegment in de markt richten en daarvoor zijn nabewerkingen aan het grafieterts noodzakelijk. In economische termen heet dat dan verticale integratie. De vier geplande productsamples (basisgrafiet, nucleair grafiet, batterijgrafiet en grafeen) zullen richtinggevend worden voor het uiteindelijke productgamma dat Elcora in de toekomst wil gaan aanbieden. Dat gamma zou best wel eens lucratief kunnen worden. concurrentieel kostenvoordeel. Het maakt dat deze eerste zuiveringsstap goedkoop en eenvoudig kan worden uitgevoerd. De basisgrafiettest zal bepalend zijn voor het productieproces van de (in aanbouw zijnde) grafietverwerkingsfabriek. Vanaf de zomer van 2015 kan in deze modulaire fabriek tot ton grafiet per jaar gezuiverd worden. Nucleaire grafiettest Met de eerste samples van het basisgrafiet kan in een volgende testfase, het laatste procentje aan onzuiverheden chemisch verwijderd worden. Een tweede reeks tests moet achterhalen of de bekomen zuiverheid vervolgens voldoende hoog is voor nucleaire toepassingen. Buiten de zeer hoge vereiste zuiverheid (> 99,97%) is ook het boorgehalte cruciaal (maximum 5 deeltjes boor per miljoen). Synthetisch nucleair grafiet wordt vandaag verhandeld aan prijzen tussen de $ en $ per ton. Basisgrafiettest De eerste stap in het testproces is het afleveren van basisgrafiet met een zuiverheid van 99%. Geen al te grote uitdaging als je weet dat Elcora s ontmijnde grafieterts al een initiële zuiverheid heeft van om en bij 90%. Dat is op zich al vrij uniek en zorgt voor een Batterijgrafiettest De derde productsample zou tot batterijgrafiet moeten leiden. De nabewerking van het basisgrafiet bestaat uit het afronden van de grafietdeeltjes. Hierdoor gaat een deel van het materiaal verloren. 3

4 De industriële toepassingen van grafeen zijn eindeloos. Om betere elektrochemische eigenschappen te verkrijgen, kunnen die deeltjes ook nog met een lithiumverbinding (LTO) gecoat worden, al is het onduidelijk of Elcora dit ook van plan is. Na eerder contact met het management geloven we dat het produceren van natuurlijk batterijgrafiet een haalbaar plan is. Dat geloof werd onlangs nog versterkt doordat het Australische MRL Corporation, een concurrent met gelijkaardig Sri Lankaans erts, hetzelfde kon aantonen in labotesten. Elcora s plan is met andere woorden realistisch. De productie van batterijgrafiet op commerciële schaal zou hierdoor mogelijk worden en dat vormt de hoofdmoot van onze beleggingsthesis. Battery grade graphite haalt prijzen tussen de $6.000 en $ per ton. In ons waarderingsmodel gingen we echter uit van een conservatieve prijs van $4.000 (C$5.000) om ons koersdoel op middellange termijn (2019) te bepalen. Ook namen we in het model een verliesfactor van 35% mee om het grafiet na te bewerken tot een afgeronde vorm. Grafeentest Een laatste productsample zou een grafeenvariant kunnen opleveren. Hierbij is het van belang dat bij de eerste zuiveringsstap van 90% naar 99%, de kristalstructuur van het grafiet niet beschadigd wordt. Adergrafiet uit Sri Lanka heeft van al het natuurlijk grafiet de beste kristallijne structuur. Elcora heeft grootse plannen rond grafeen en ambieert om de huidige productiekost van grafeen drastisch te verlagen. Dat zou industriële toepassingen economisch haalbaar kunnen maken. Deze plannen vormden de aanleiding voor het bedijf om een naamswijziging van Elcora Resources 4 naar Graphene Corporation door te voeren. Het speculatieve en bijgevolg ook erg onzekere karakter van deze plannen, maakt echter dat we het grafeenpotentieel niet meenemen in de becijfering van ons koersdoel. Conclusie We zijn heel benieuwd naar de resultaten die de vier samples (basisgrafiet, nucleair grafiet, batterijgrafiet en grafeen) gaan opleveren. Voor het nucleaire grafiet vermoeden we dat het chemisch proces initieel nog niet toereikend genoeg zal zijn, om de vereiste zuiverheid van 99,97% te behalen. Roosteren van het grafiet is daarvoor een aannemelijker procédé, maar heeft t.o.v. het chemisch proces dan ook wel weer een veel duurder kostenplaatje. Misschien kan het bedrijf wel verrassen met de uitkomst van de test, maar we gaan er alvast niet van uit. Voor de sample van het batterijgrafiet (> 99,5%) hebben we een bijzondere belangstelling. We gaan uit van een positief scenario wat inhoudt dat Elcora in de toekomst offtake agreements kan gaan onderhandelen. Eén of meerdere overeenkomsten met afnemers zou het bedrijfsrisico van Elcora flink kunnen verlagen. Het kan dit klein bedrijf de kans geven om een relatief belangrijke grafietproducent te worden op middellange termijn. Het is daarbij aanneembaar dat Elcora dan tal van concurrenten in snelheid zal kunnen nemen. Verschillende concurrenten boeken op dit moment successen met hun samples, maar kunnen nog niet meteen op economische schaal gaan produceren. Elcora kan dat relatief snel wel. Daarbij is ook de locatie van de grafietmijn interessant voor export naar Aziatische landen, want ook voor India en China is grafiet een strategisch belangrijke grondstof.

5 Grafiet wordt gebruikt om de kernsplijting te controleren. Controlestaven uit grafiet. Waarderingsmodel Elcora heeft een belang van 40% in het Sri Lankaans grafietproject. In ons model negeren we de participaties van 20% en 30% die Elcora bovenop het 40%-belang heeft bedongen (in ruil voor de uitbating van de mijn en het verwerken van het grafiet). We vermoeden dat Elcora tegen het jaareinde alvast enkele kleine proefbatches van het basisgrafiet zal verkopen om al wat omzet te draaien. Een mogelijke verkoopprijs situeert zich daarbij ergens tussen de $1.500 en $3.000 per ton en zou ongeveer C$ aan omzet kunnen opleveren. In het waarderingsmodel negeren we het potentieel van nucleair grafiet en grafeen omdat we er nog maar weinig zicht op hebben. We gaan enkel uit van een productiegroeiscenario rond het batterijgrafiet omdat dit het meest realistische scenario lijkt op korte termijn. Voor 2016 schatten we daarbij initieel de basisgrafietproductie in op net geen ton. Het zal m.a.w. nog tot 2017 duren vooraleer de verwerkingsfabriek (van ton/jaar) op volle capaciteit zal kunnen draaien (enkel gebruik makend van de eigen productie). In afwachting hiervan kan Elcora grafieterts van naburige mijnen tegen een vergoeding verwerken. Echter dit scenario nemen we niet op in het model. Om in 2017 tot een productietempo van ton per jaar te komen, begroten we een kapitaalsuitgave (capex) van C$2 miljoen, een bedrag dat we in ons model op 5 jaar afschrijven. Hierna voorzien we op dezelfde wijze C$5 miljoen aan bijkomende capex om in 2019 een productietempo van ton per jaar te behalen. In het licht van de historische productietempo s van deze grafietmijn (die nu onder Canadese normen en met moderne technologie zal worden uitgebaat) is dat opnieuw conservatief. De mijn draaide in de jaren 70 tot ton grafieterts per jaar. Verder gaan we uit van een conservatieve verkoopprijs van $4.000/ ton (C$5.000) voor het batterijgrafiet. Additioneel nemen we nog een jaarlijkse aandelendilutie van 3% op in het model. Na belastingen van 28%, een royalty van 5% en $10 per ton grafiet aan exporttaks, bekomen we een geschatte vrije kasstroom van 9 cent per aandeel in Tegen een jaarlijkse discount van 12% op dit toekomstig cijfer en een waarderingsfactor van 15, bekomen we ons huidig koersdoel van C$0,80/ aandeel. Het aandeel Elcora is volgens ons dan ook sterk ondergewaardeerd. Advies Beursblad.com maakt van de koersval en de onbekendheid van het achterliggend businessmodel, gebruik om zijn positie in het bedrijf te verhogen. We kopen aandelen bij aan een maximumkoers van C$0,11. Als dit order uitgevoerd is, plaatsen we alvast een opportune verkooplimiet voor aandelen aan een limietkoers van C$0,20. Zo bouwen we bij een eventuele sterke opvering automatisch het gewicht van de positie wat af. Het is vooral het potentieel rond het batterijgrafiet dat ons in deze belegging aanspreekt. Zoals eerder in Beursblad geschreven, zien we het grafeenverhaal als een mogelijke kers op de taart. Diezelfde mening zijn we toegedaan over nucleair grafiet. Tot slot willen we nog eens benadrukken dat Elcora een klein, onbewezen bedrijf is dat een hoog risicoprofiel met zich meedraagt. 5 SVDB

6 UPDATE SFX ENTERTAINMENT NASDAQ: SFXE recente koers sector marktkapitalisatie boekwaarde advies horizon koersdoel risico 6 $4,72 entertainment $472,48M $3,02 houden 1 jaar $11 marktrisico SILLERMAN, MEESTER-STRATEEG Vorige week raakte bekend dat Sillerman SFX Entertainment van de beurs wil halen. Sillerman biedt $4,75 per aandeel voor de 60% van de float die hij nog niet bezit. Met het bod plaatst Sillerman een hard floor onder de koersprijs. Omdat we het aandeel onder deze floor aankochten, realiseren we sowieso winst. We beslissen echter om het aandeel niet meteen te verkopen omdat de kans reëel is dat we de komende maanden nog een extra centje aan het aandeel verdienen. Twee scenario s kunnen zich daarbij ontplooien. Het shortsqueeze-scenario Het is duidelijk dat een aantal shorters verrast werden door het bod van Sillerman. Wie onder het bod shortte, kijkt uit op verlies en is genoodzaakt om zijn positie te vereffenen. Na de bekendmaking van het bod, verdrievoudigde het tradingvolume en steeg de koers snel naar $4,75 (een stijging van bijna 30%). De opwaartse trend zette zich nog niet verder door. Nochans blijft de zogenaamde shortintrest aanzienlijk. Beleggers die het aandeel shortten tussen de introductieprijs en Sillermans bod, proberen hun exit trade nu vooral goed te timen. Vermoedelijk wachten ze tot het stof gaat liggen (en het tradingvolume daalt) om de geshortte aandelen terug te kopen aan de laagst mogelijke prijs (in de buurt van Sillermans bod). Wie nu naar de exit holt, verliest meer geld dan nodig. Veel hangt echter af van wat er de komende dagen en weken gebeurt en hoe er gereageerd zal worden op de cijfers van het vierde kwartaal. Indien deze cijfers positief zijn, wordt het aandeel per definitie omhooggetilt en is een shortsqueeze-scenario opnieuw mogelijk. Het Let s go shopping!-scenario Het is niet omdat Sillerman $4,75 per aandeel biedt, dat dit bod ook aanvaard wordt. De Amerikaanse wetgeving is erg duidelijk op dit vlak. De raad van bestuur is verplicht om bij een bod de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Concreet betekent dit dat de raad van bestuur in de komende maanden de boer op moet met SFX Entertainment. Het is meer dan mogelijk dat er een private equity firm gevonden wordt die meer biedt dan Sillerman. Een aantal analisten en beleggingsfondsen die SFXE in portefeuille hebben, beweren dat een premie van 50% tot 100% ten opzichtte van Sillermans bod mogelijk is. Conclusie Voorlopig behouden we onze positie en wachten we geduldig op meer nieuws. Dankzij de floor van $4,75 hoeven we ons weinig zorgen te maken. MVDV

7 UPDATE WESTERN LITHIUM TSX: WLC YES WE CAN! recente koers $0,670 sector energie marktkapitalisatie $79,94M boekwaarde $0,3 advies opbouwen horizon 1 jaar koersdoel C$1,5 risico bovengemiddeld Op 24 februari maakte Western Lithium bijzonder goed nieuws bekend. Western Lithium slaagde erin om in hun pilootfabriek (in het Duitse Fernley) een kleine proefbatch zuiver lithiumcarbonaat (99,98%) te produceren. Het bijzondere aan dit bericht is dat ze hiermee effectief bewijzen dat productie van lithiumcarbonaat uit hectorietklei mogelijk is en dat is een unicum. Dit feit is nu een belangrijk argument geworden om potentiële investeerders ervan te overtuigen om een veel grotere verwerkingsfabriek te bouwen. Verschillende potentiële partners tonen interesse in het lithiumproject en volgen de voortgang van het project rustig mee op. Nu Western Lithium in staat is om lithiumcarbonaat te produceren, is de volgende stap om wat grotere testbatches te produceren en deze als sample aan te bieden aan potentiële klanten. We achten de kans groot dat na het aanbieden van samples één of meerdere offtake agreements zullen volgen. De geschiktheid van hun lithiumcarbonaat voor toepassing in lithium-ionbatterijen werd immers al in 2012 aangetoond maakt zich verder op voor heel wat meer positief bedrijfsnieuws. Zo onderzoekt Western Lithium hoe lithiumcarbonaat kan worden omgezet naar lithiumhydroxide (LiOH). Momenteel wordt hoofdzakelijk lithiumcarbonaat gebruikt in herlaadbare batterijen, maar verwacht wordt dat het iets duurdere LiOH op termijn meer aan belang zal winnen. Voor ons en vele andere beleggers was het goede nieuws uit Fernley eigenlijk geen verrassing. We keken al even uit naar een update van de productieproef in Duitsland. Het goede nieuws maakt het aandeel ook wat minder risicovol. Vreemd genoeg reageerde de markt de voorbije maanden vooral op de dalende olieprijs en viel het aandeel terug naar 50 cent. Opnieuw een koopkans, schreven we in het januarinummer van Beursblad. Intussen is de koers weer mooi opgeveerd. Advies In 2015 is het uitkijken naar een definitieve haalbaarheidsstudie, mogelijke offtake agreements en eventueel zelfs al één of meerdere partnerships. Heel binnenkort zal het bedrijf ook de allereerste omzet kunnen bekendmaken dankzij de verkoop van Hectatone aan de oliesector. We behouden dan ook het aandeel en kijken met vertrouwen uit naar de toekomst. Beleggers die nog willen instappen kunnen dat overwegen bij tussentijdse dipjes. Het bedrijf beleeft mooie tijden! 7 SVDB

8 Sven Vande Broek TRENDS & VALUE Bespreking februari 8 Western Lithium behaalde opnieuw een mooie mijlpaal door aan te tonen dat lithiumcarbonaat uit hectorietklei kan worden geproduceerd. Een unicum dat de markt dan ook enthousiast beloonde met een koersstijging van enkele tientallen procenten. Pulse Seismic hebben we vorige maand gevoelig afgebouwd omwille van de impact van de sterkgedaalde olieprijs. Het aandeel blijft wel goedkoop vanuit een perspectief op wat langere termijn. SFX Entertainment verraste ons met een heel fascinerend maneuver. De immer hippe CEO stelde onverwachts een bod voor van $4,75 op alle nog beschikbare aandelen. Voor deze wending had Beursblad al een koersdoel van $11. We vinden zijn bod dan ook ruim te laag. Het is niet ondenkbaar dat short covering of een hoger tegenbod het aandeel de komende weken of maanden nog wat hoger stuurt. Ook als het bod uiteindelijk niet zou doorgaan, dan kunnen positieve ontwikkelingen in de bedrijfsresultaten het aandeel meer in de buurt van ons koersdoel brengen. We zijn in een luxepositie beland en behouden zonder meer het aandeel. Elcora Resources kondigde enkele eerste stappen aan die moeten bijdragen aan het in kaart brengen van de potentiële reserves van de grafietmijn. Op termijn kunnen reserveschattingen meer credibiliteit geven aan het project bij beleggers. Ook wordt middels een ventilatiestudie onderzocht hoe men de dieper gelegen grafietaders veilig kan ontginnen. De oude grafietmijn bevat aders die tot enkele honderden meters diep kunnen lopen, maar in het verleden werd door het ontbreken van ventilatie nooit zo diep ontgind. Op een haar na hebben we de aankooplimiet van de calloptie op Cameco gemist en de optie ging even 60% hoger. We wachten een kleine terugval in het aandeel af en verhogen daarom onze aankooplimiet naar $2,40. Het behalen van de aankooplimiet op de putoptie op de S&P 500 was dan weer geen enkel probleem en we kochten uiteindelijk aan $4. Ironisch genoeg (t.o.v. de call op Cameco) zakte deze optie 46% in waarde nadat de S&P 500 een erg sterke maand kon optekenen. De putoptie kochten we enkel om wat markrisico af te dekken en is voor ons een (beperkte) verzekering tegen algemeen beursonheil. We kopen 2 opties bij aan maximum $2,5.

9 Posities in portefeuille rating koersdoel grafiek aantal slot prestatie gewicht Kivalliq (TSX-V: KIV) SFX Entertainment (NASDAQ: SFXE) Western Lithium (TSX: WLC) Pulse Seismic (TSX: PSD) Elcora Resources (TSX-V: ERA) SPDR P160 JAN 2016 Tri-Tech Holding (OTC: TRITF) 2B C$0, C$0,145-23% 16% 3A C$ $4,76 21% 15% 2B C$1, C$0,69 33% 14% 3A C$4,5 629 C$3,08-6% 1B C$0, C$0,105-37% 8% 2C $2,67-46% 1% 2C $0,39-70% 1% rendement sinds 01/01/2015 0,60% cash % rendement sinds 15/11/ ,76% totaal % samengesteld rendement 16,14% Uitgevoerde orders rating koersdoel grafiek type aantal limiet totaal Pulse Seismic (TSX: PSD) SPDR P160 JAN A C$4,5 Verkoop C$3, C - - Aankoop 2 $4 571 Openstaande orders rating koersdoel grafiek type aantal limiet totaal CCJ C17 JAN 2017 FSLR P50 JAN 2017 SPDR P160 JAN C $6 - Aankoop 5 $2, C $12 - Aankoop 1 $7, C - - Aankoop 2 $2,5 450 Elcora Res. (TSX-V: ERA) 1B C$0,80 Aankoop C$0, Rating: 1 kopen, 2 opbouwen, 3 houden, 4 afbouwen, 5 verkopen Risico: A marktrisico, B bovengemiddeld, C hoog 9

10 5 psychologische valkuilen voor elke belegger #1 Zelfoverschatting (self-serving bias) Elke belegger slaat de bal wel eens mis. De vraag is echter hoe je met je fouten omgaat. Om het ego te beschermen, schrijven een heleboel beleggers hun verliezen toe aan externe oncontroleerbare factoren. Het aandeel daalde omdat de centrale bank de rente verlaagde en dat zag echt niemand aankomen. Aan de andere kant worden positieve evoluties vaak toegeschreven aan het eigen superieure inzicht. Op die manier leer je echter weinig bij. Wie blind is voor zijn eigen tekortkomingen en ze afwimpelt op externe factoren zal dezelfde fouten blijven herhalen. Ook bij Beursblad maken we fouten. Een tijd terug belegden we in een Chinese holding en dat liep grondig mis. Het aandeel Tri-tech werd van de beurs gehaald na een bizarre samenloop van omstandigheden en werd onverhandelbaar. In het overzicht van de portefeuille komen we hier ook voor uit. Op die manier herinneren we onszelf eraan dat Chinese holdings bijzonder risicovolle investeringen zijn en dat je je er lelijk aan kan verbranden. #2 Afkeer van verlies (loss aversion) Om evolutionaire redenen hecht het menselijke brein meer belang aan het beperken van verliezen dan aan het maximaliseren van winsten. Veel beleggers beperken om die reden het risico wanneer de portefeuille het goed doet en zoeken meer risico op wanneer de portefeuille het slecht doet. In feite moet je net het omgekeerde doen. Wanneer de portefeuille goed presteert, is het niet onzinnig om de risicoblootstelling te verhogen. Stel jezelf immers de volgende vraag: Hoeveel wedstrijden zal een F1- piloot winnen wanneer hij steeds de remmen toeknijpt wanneer hij de leiding heeft?. 10

11 #3 Kuddegedrag (herd behavior) Het is niet omdat De Witte van Sichem in de beek springt, dat wij dat ook moeten doen. Toch blijken beleggers erg veel aandacht te geven aan wat andere beleggers doen. Een aandeel kopen dat door de markt massaal geshort wordt, is voor vele beleggers een echte uitdaging. Toch kan een contrarian approach zijn vruchten afwerpen. Dat hebben we al meerdere malen bewezen met Beursblad. Het belangrijkste hierbij is om steeds naar de zogenaamde fundamentals te kijken. Dit zijn de onderliggende cijfers of feiten die de aan- of verkoop van een bepaald aandeel onderbouwen. #4 Verankeringseffect (anchoring) Beleggers beoordelen aandelen doorgaans ten aanzien van een referentiekoers. Of het nu de aankoopprijs betreft, de gemiddelde koers over een periode van een aantal weken of de koers waarop het aandeel werd aanbevolen, doet er niet toe. Het is een getal dat zich in je hoofd nestelt en op basis hiervan beoordeel je of het aandeel duur of goedkoop is. Het ligt voor de hand dat dit verankeringseffect voor de nodige problemen kan zorgen. De factoren die de koers beïnvloeden kunnen immers veranderen. Wie vasthoudt aan verkeerde referentiepunten zal op die manier steeds bedrogen uitkomen. Bij Beursblad proberen we dit op te vangen door regelmatig onze beleggingshypothese te controleren. In onze updates passen we het koersdoel (dat vaak als referentiepunt fungeert) aan indien dat nodig blijkt. #5 De paradox van keuzes (The paradox of choice) In het gelijknamige boek toont de Amerikaanse psycholoog Barry Schwartz aan dat te veel keuze verlammend kan werken. Dit inzicht kan ook geëxtrapoleerd worden op de psychologie van de belegger. Meer dan aandelen noteren bijvoorbeeld op de NASDAQ en veel beleggers weten niet in welk aandeel ze moeten beleggen. Bij gevolg worden ofwel te veel aandelen opgenomen in de portefeuille of wordt al het geld in één positie geïnvesteerd. Geen van beide scenario s is wenselijk. Uit ervaring weten we dat een tiental posities gemakkelijk opgevolgd kunnen worden en dat je met deze tien posities het portefeuillerisico redelijk kan spreiden. 11

12 ANALYSE recente koers sector marktkapitalisatie boekwaarde advies horizon risico MATERIALISE NASDAQ: MTLS 12 $7,68 software $373,78M $2,03 wachten 6-9 maanden hoog BELEGGEN IN 3D-SOFTWARE Toen het Leuvense Materialise in 2013 naar de Amerikaanse NASDAQ trok om vers kapitaal op te halen, werd daar verdacht weinig aandacht aan gegeven in de Vlaamse pers. Ten onrechte, Materialise is een innovatief bedrijf, actief in de boeiende en groeiende 3D-printingindustrie (additive manufacturing). Hier mogen we als Vlamingen en Belgen best wel trots op zijn. Materialise ontstond in 1990 als een spin-off aan de KU Leuven. Het bedrijf wordt sinds jaar en dag geleid door Wilfried Vancraen die met een duidelijke visie, gestaag aan het succes van Materialise bouwt. Vandaag stelt het bedrijf wereldwijd bijna 1000 fte s tewerk, een aantal dat blijft groeien. Innovatief businessmodel Het is met zijn innovatief businessmodel dat Materialise zich differentieert van de andere spelers in de 3D-printingindustrie. In feite is Materialise een softwarebedrijf. Over de jaren heen vergaarde Materialise echter ook een pak knowhow op het vlak van engineering en het 3D-printingproces. Rond deze drie kerncompetenties bouwde Materialise drie divisies uit: software, medical en industrial production. De eerste divisie is de softwaredivisie. Materialise biedt onder meer een software-interface aan die toelaat om verschillende 3D-printers, al dan niet van verschillende fabrikanten, centraal aan te sturen. Op die manier kunnen productiebedrijven hun workflow centraal beheren. Materialise ontwikkelt daarnaast ook oplossingen om bestaande 3D-ontwerpbestanden te herstellen en te optimaliseren vooraleer ze geprint worden. Het management geeft aan dat de gebruikersbasis of installed userbase, uit meer dan licenties bestaat. Onder hen een aantal grote namen zoals Airbus, Ford Motor Company en Boeing. Het aantal verkochte licenties steeg ook spectaculair sinds de beursgang. Vorig jaar kon de softwaredivisie een groei van ongeveer 17% voorleggen al was dit wel ten koste van de EBITDA -marge: deze daalde in 2014 van 39,1% naar 34,2%. Toch blijft de marge erg gezond, zeker als je weet dat de gemiddelde marge in de

13 software-industrie tussen de 17% en 20% ligt. De softwaredivisie is goed voor ongeveer een vijfde van de omzet. De tweede divisie focust op medische toepassingen rond 3D-printingtechnologie. Ook hier staat software centraal. Materialise biedt een softwarepakket aan dat gebruikt kan worden om operaties voor te bereiden of simulaties met implantaten te maken in een 3D-omgeving. De installed userbase bedraagt ongeveer een tal licenties. Het gaat vooral om ziekenhuizen en universiteiten. Naast de software biedt Materialise echter ook zogenaamde klinische diensten aan. 3D-scans worden op vraag geanalyseerd en er worden op maat protheses, implantaten en operatiehulpmiddelen aangeboden. Deze bijkomende diensten wegen uiteraard op de marges. De productie van protheses, implantaten en operatiehulpmiddelen is een arbeidsintensief proces en blijft duur omwille van materiaalkosten. Voor de hele medische divisie ligt de marge onder de 10% (een daling van 7% ten opzichte van vorig, een gevolg van oplopende R&D-kosten). De divisie in zijn geheel is echter wel goed voor 40% van de omzet. De laatste afdeling is de divisie industrial production. Net als de medische, is deze divisie goed voor 40% van de omzet. De focus ligt hier vooral op het printen van 3D-modellen voor industriële toepassingen. Deze afdeling kan vergeleken worden met de kopieerwinkel om de hoek. In totaal heeft Materialise een honderdtal 3D-printers in gebruik. Sommige modellen zijn gebaseerd op eigen interne ontwikkelingen en werden gepatenteerd. Het is echter belangrijk om weten dat Materialise geen 3D-printers fabriceert. Er wordt enkel in opdracht geprint. Binnen deze divisie incuberen ook twee startups: RapidFit+ en i.materialise. RapidFit+ maakt gebruik van 3D-printtechnologie om op maat gemaakte klemtafels (fixtures) aan te bieden aan industriële klanten. Met i.materialise boort het bedrijf de consumentenmarkt aan. Wie thuis een 3D-ontwerpbestand tekent, kan die opladen en door hen laten afdrukken. De marges in industrial production liggen aan de lage kant, zeker wanneer RapidFit+ en i.materialise hierin meegeteld worden. De derde en laatste afdeling van Materialise klokt af op een EBITDA-marge van 9,2%. Hype of sustainable business? De laatste jaren daalde de prijs van 3D-printing aanzienlijk. Een heleboel start-ups brachten printers op de markt voor een franctie van wat ze tien jaar geleden kostten. Begin vorig jaar leek het even of 3D-printing ook zou doorbreken als een nieuwe en baanbrekende consumententechnologie. De aandelen van bedrijven zoals 3D Systems (NYSE: DDD), Stratasys (NASDAQ: SSYS), ExOne (NASDAQ: XONE), allen actief als producenten van 3D-printers, werden naar recordhoogtes getild.

14 Wie in de zomer van 2012 instapte in het 3D-verhaal kon een jaar later een winst van meer dan 80% opstrijken. Halfweg 2013 zakte de markt echter in elkaar. De consumententoepassing waar verschillende investeerders op gehoopt hadden, bleek een illusie te zijn. Zowel ExOne en Stratasys misten hun winstprojecties en de respectievelijke koersen kregen rake klappen. Even leek de IPO van Materialise hierdoor in het gedrang te komen. Wanneer het beursklimaat afkoelt, wordt een IPO vaak uitgesteld. Materialise besloot om zijn laatste kwartaalcijfers af te wachten en toen die meevielen, trok het bedrijf alsnog naar de beurs. De IPO was een gemengd succes. Alle aandelen werden welliswaar geplaatst, maar dat gebeurde aan de onderkant van de prijsvork. In totaal werd iets minder dan $100 miljoen opgehaald aan $12 per aandeel. Na de introductie steeg Materialise kort naar $14,48 per aandeel. Meteen ook de hoogste prijs waaraan het aandeel tot hiertoe heeft genoteerd. Nadien verloor Materialise bijna de helft van zijn beurswaarde. Op zich kunnen daar geen echte verklaringen voor gevonden worden, behalve dan dat de hele industrie in een negatieve spiraal gevangen zit. Stratasys verloor 30% van zijn beurswaarde toen het begin februari een winstwaarschuwing de wereld instuurde. ExOne miste eind december, voor de zoveelste keer, de winstprognoses en noteert aan een historisch dieptepunt. Ook 3D systems zit gevangen in een neerwaartse spiraal. De winstprojecties die begin dit jaar vrijgegeven werden, bleken echter beter te zijn dan verwacht en hierdoor werd het ergste vermeden. De vraag blijft dus of de 3D-industrie meer is dan een hype. De huidige koersen doen msschien vermoeden van niet, maar de realiteit is iets complexer. Zo plant HP (NYSE: HP) een mogelijke toetreding 14 in de 3D-industrie voor. Stephen Nigro (senior vice president for inkjet and graphics solutions) liet in een recent interview met Forbes verstaan dat HP de markt zal verrassen: [Our] scientists took a close look at other 3D printing methods, but ultimately decided they could get the best results by extending their own home-grown approach. The result, are 3D print heads that can operate 10,000 nozzles at once, while tracking designs to a five-micron precision. With that many nozzles in action simultaneously HP s printers will be able to crank out objects 10 times faster than any machine that s on the market today. Indien HP er in slaagt om deze beloftevolle nieuwe technologie succesvol te commercialiseren, is het niet uitgesloten dat ze meteen het marktleiderschap naar zich zal toetrekken en andere producenten van 3D-printers uit de markt duwt. Een dergelijk scenario is in feite goed nieuws voor bedrijven zoals Materialise, want ook de nieuwe printers van HP zullen moeten aangestuurd worden... Conclusie Vandaag beleggen in 3D-aandelen doe je wellicht beter niet. Zelfs Materialise dat strikt genomen niet concurreert met bedrijven zoals Stratasys, ExOne is een erg dubbelzinnig aandeel. Alhoewel het bedrijf blijft groeien dankzij de diversificatie in drie divisies, zit het tegelijkertijd gevangen in de negatieve spiraal die de hele industrie plaagt. Combineer dit met een duidelijk wisselkoersrisico (MTLS noteert op de NASDAQ maar verkoopt in euros) en het ligt voor de hand dat de langetermijnbelegger het aandeel voorlopig beter links laat liggen. Mogelijks biedt zich binnen een paar kwartalen een interessante instapkans aan, maar vandaag is dit niet het geval. Aan de andere kant vermoeden we wel dat de swingtrader een aardig centje kan verdienen door het aandeel voor de earnings call van 3 april aan te kopen. Dit met de bedoeling om snel weer te verkopen. MVDV

15 ANALYSE PUTOPTIE OP FIRST SOLAR Zonne-energie vinden we een heel interessant thema bij Beursblad. Steeds beter kan zonne-energie de concurrentie aangaan met conventionele energiebronnen en dat vinden we een goede zaak. Op lange termijn zullen de zonnewinners de klassieke energiesectoren het vuur steeds feller aan de schenen leggen en voor disruptie zorgen. Maar het succes van zonneenergie is niet enkel toe te schrijven aan innovatie en disruptie. Voor een belangrijk stuk is het dit succes ook te danken aan allerlei subsidies... Net zoals tot voor kort in België het geval was, wordt in de Verenigde Staten een aardig stukje geïnvesteerd in zonne-energie. De Amerikaanse overheid steunt indirect de zonne-energiesector door zowel aan particulieren als bedrijven een zogenaamde Solar Investment Tax Credit (ITC) toe te kennen. Net zoals in België, zal ook in de Verenigde Staten deze subsidie flink worden teruggeschroefd. En wat doet een Amerikaan dan? Precies hetzelfde als wat vele Belgen deden: snel nog wat zonnepanelen bestellen! Goed nieuws, die extra vraag en zowel makers als installateurs van zonnepanelen gaat het voor de wind. Maar het vervolg laat zich ook raden: als de knip in de subsidies een feit wordt, heeft de sector plots een pak minder werk voor de boeg. Dat is in een notedop onze thesis voor First Solar. Op dit moment subsidieert de Amerikaanse overheid zonne-energieprojecten door de toekenning van een ITC. Deze belastingsaftrek bedraagt 30% en dit zowel voor bedrijven als particulieren. Vanaf 2017 zal de belastingsaftrek voor bedrijven echter terugvallen van 30% naar 10%. Voor particulieren verdwijnt de aftrek zelfs volledig. Nu ligt 2017 nog wel even in de toekomst en heeft de sector nog wel de tijd om zich aan dit veranderend gegeven aan te passen. Maar de tijd is First Solar toch niet al te gunstig gezind. De Amerikaanse maker van zonnepanelen sloot in 2011 en 2012 enkele grote contracten af en kon dat toen nog doen aan erg interessante voorwaarden. Zo mocht First Solar het Topaz- en het Desert Sunlightproject bouwen, elk goed voor 550 MW capaciteit. Beide projecten werden recent opgeleverd, wat financieel betekent dat de bijdrage aan de resultaten van deze projecten op hun einde lopen. Vandaag kan men niet langer contracten winnen aan de prachtige voorwaarden van 2011 en Conclusie Een stijging van het aandeel van 50%, het opleveren van 2 van hun grootste projecten, een leeg orderboekje na 2016 en wellicht (veel) minder animo op de markt door het terugschroeven van het ITC. Dat zijn allen elementen die maken dat we een eerste, beperkte aankoop van een putoptie wel zien zitten. We leggen een aankooporder in om, bij een iets verdere stijging van het aandeel, 1 putoptie te kopen. De putoptie die wij kiezen, heeft een uitoefenprijs van $50 en expireert op 20 januari We kopen aan een limietkoers van $7,5. SVDB 15

16 BeursBlad.com Waardevolle beurstips voor beleggers S ven Vande Broek is een 37-jarige informaticus uit Antwerpen. Als consultant deed hij heel wat financiële en technische kennis op met binnen- en buitenlandse projecten voor start-ups, banken, vermogensbeheerders, farmabedrijven en technologiegiganten. Hij schreef aandelenanalyses en achtergrondartikels voor enkele financiële adviesbrieven en werkte als analist op de derivatenafdeling van een investeringsbank. In 1999 schreef hij in zijn eerste beurscolumn dat beleggers in Lernout & Hauspie bedrogen gingen uitkomen. Bankaandelen vermijdt hij al sinds 2006, vlak voordat de bankencrisis uitbrak. De gemiddelde fondsenbelegger draagt tijdens zijn carrière 57% van zijn vermogen af aan de beleggingsindustrie. De industrie houdt hen mét plezier een sterke illusie voor. De actieve belegger, die probeert de markt te timen of de volgende beurswinnaars te selecteren, is nog slechter af. Zelfbeleggers die zich laten adviseren, doen het dan weer goed op lange termijn. Met Beursblad.com wil Sven Vande Broek zijn 20-jarige passie voor de financiële markten vertalen naar concrete, winstgevende beurstips voor particuliere beleggers. Sinds de start van dit project in 2012, verkocht hij 13 winstgevende posities op een rij. Michael Van de Velde (29 jaar) studeerde Filosofie en Toegepaste Economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens zijn studentenjaren publiceerde hij in zowel De Moeial, Blauwzuur (LVSV) als diverse andere universitaire publicaties. Begin 2014 emigreerde Michael naar Ierland waar hij vandaag aan de slag is als account executive voor het beursgenoteerde LinkedIn. Met Beursblad.com wil Michael zijn interesse en passie in het beurswezen delen met een breder publiek. Vanuit Dublin heeft Michael een bijzondere en soms gepriviligeerde invalshoek op nieuwe ontwikkelingen in het technologielandschap. De analyses en tips van Michael beperken zich echter niet tot groeiaandelen in de technologiesector. De onderliggende gehanteerde beleggingsfilosofie isimmers steeds deze van de value investor. Michael volgt in deze optiek Graham, Buffett en Icahn.

- j a n u a r i 2 0 1 5 - n u m m e r 3 - j a a r g a n g 1 -

- j a n u a r i 2 0 1 5 - n u m m e r 3 - j a a r g a n g 1 - - j a n u a r i 2 0 1 5 - n u m m e r 3 - j a a r g a n g 1 - EDITO LAYN: mooie winst gerealiseerd dankzij de shortsellers Russische roulette V lak voor Kerst was de situatie even kritiek. De wisselkoers

Nadere informatie

Vorig weekend verzamelden

Vorig weekend verzamelden BeursBlad.com Waardevolle beurstips voor beleggers - BeursBlad Value - april 2015 - nummer 7 - jaargang 1 - EDITORIAAL Achtergrond: waarom beleggingsblaadjes vaak niet werken Buffett aan het woord Vorig

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER OVER DE SECRETARIS OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER OVER DE SECRETARIS OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU? 03 REDACTIONEEL Inhoud 04 VAN DE VOORZITTER 06 06 AGENDA 07 08 OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER 21 10 OVER DE SECRETARIS 11 13 OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU? 25 21 BITCOIN, GEEN GELD

Nadere informatie

Morningstar Aandelengids

Morningstar Aandelengids Morningstar Aandelengids Dag van de Tips VFB - Metropolis Antwerpen 2 oktober 2010 1-Wk 1-Mo 3-Mo YTD 1-Yr 3-Yr 5-Yr 10-Yr Sin. Purch Total Return % 0.91 6.67 12.91 1.59 12.05 Personal Return % US Market

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

op zoek naar de ideale cocktail

op zoek naar de ideale cocktail Magazine voor beleggers juli 2014 veb.net 8,50 07 In deze Effect: Stand van zaken VEB-acties op zoek naar de ideale cocktail 150 mixfondsen beoordeeld Nouriel Roubini Een ontmoeting met (de voormalige)

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets april 2012 Jacht op rendement Strategieën om tot 6% te komen Bekijk eerst of je plan reëel is Jean-Paul van Oudheusden (RBS) over het nieuwe beleggingstijdperk Pagina

Nadere informatie

Creëer financiële vrijheid met opties!

Creëer financiële vrijheid met opties! Dit e-werkboek wordt je gratis aangeboden door US Option Trader. Met behulp van dit werkboek vol opdrachten maak je een vliegende start richten jouw financiële doelen. Inleiding Succes en dus financieel

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 20concrete en hoe De Belegger u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT U WILT

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK E MAIL december 2014 111214WBSB3 info@beterinbeleggen.nl. BETREFT PAGINA TELEFOON Uw boek over Warren Buffett 1 van 1 053 574 4690

DATUM ONS KENMERK E MAIL december 2014 111214WBSB3 info@beterinbeleggen.nl. BETREFT PAGINA TELEFOON Uw boek over Warren Buffett 1 van 1 053 574 4690 Lijsterbesstraat 32 7581 XS Losser www.beterinbeleggen.nl IBAN NL54 RABO 0134288017 BTW NL8181.02.950.B01 KvK 08160752 RETOURADRES: LIJSTERBESSTRAAT 32, 7581 XS LOSSER DATUM ONS KENMERK E MAIL december

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

My big fat Greek divorce

My big fat Greek divorce AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2015 My big fat Greek divorce 1 INHOUD My big fat Greek divorce 1 LS Value Equity Global Fund 3 Het Chinese groeiverhaal een

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

De paradoxen van succesvol beleggen. Amerika staat er belabberd voor.. MAGAZINE. Technische analyses

De paradoxen van succesvol beleggen. Amerika staat er belabberd voor.. MAGAZINE. Technische analyses HET EINDE VAN DE AMERIKAANSE SUPERMACHT? Amerika staat er belabberd voor.. Technische analyses WORDT EEN BETERE BELEGGER De paradoxen van succesvol beleggen Verder in deze uitgave: GannTrader Index Trading

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?!

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! D/2012/45/489 - ISBN 978 94 014 0568 3 NUR 793 Vormgeving cover & binnenwerk: Peer De Maeyer Jürgen Vandenbroucke & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012.

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie