Recht Op. Jaargang 10 nummer 1 oktober Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recht Op. Jaargang 10 nummer 1 oktober 1999. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Recht Op Jaargang 10 nummer 1 oktober 1999 Inhoudsopgave Van de Redactie... 2 Van de Voorzitter... 2 Uit het nieuws... 3 It's good to be a woman... 4 De Reddingsboei... 6 Competentieperikelen... 8

2 Van de Redactie door Jan Weda t Is weer voorbij, die mooie zomer Een geweldige zomer was het, ook voor de thuisblijvers. Qua weer in ieder geval. Aan het begin van het nieuwe studiejaar (de meesten onder ons zullen alweer volop bezig zijn met een nieuwe module) is het weer even wennen om gedisciplineerd aan de studie te gaan. Met die lange nazomer meende ik mezelf wel een bonusvakantiegevoel te kunnen veroorloven. Er leek zowat geen einde aan te komen, maar Het is inmiddels alweer oktober. Het bestuur is met frisse moed aan de slag gegaan om voor u een aantal activiteiten te organiseren. Al over enkele weken zal traditiegetrouw een bezoek worden afgelegd aan de Tweede Kamer. Heeft u zich al opgegeven? Bekijk anders gauw het Tweede Kamerprogramma op pagina 11. Wij hopen en rekenen op uw belangstelling. Zoals in de juli-uitgave van RechtOp al was aangekondigd, neemt Maria Kochx afscheid als bestuurslid van RER. Daarmee beëindigt zij tevens haar functie als penningmeester. Wij bedanken Maria voor haar financiële beheer en alles wat daarbij komt kijken. Cor Scholten heeft inmiddels de taken van Maria overgenomen. Reacties Ik heb niet de illusie gehad dat mijn box en deurmat zouden worden overladen met brieven naar aanleiding van mijn oproep in het juli-nummer. Wat ik echter ook niet verwachtte, was het uitblijven van reacties. Toch een beetje gedesillusioneerd, dus. Hoe dan ook, uw bijdrage aan de vereniging in de vorm van artikelen, commentaar, tips et cetera blijft natuurlijk welkom. Het bestuur wenst u een succesvol nieuw studiejaar toe! Van de Voorzitter door Dick Caffa Drie s van Recht Op redacteur Jan Weda waren nodig om mij aan het schrijven te krijgen, maar nu is het zo ver. Even kijken wat ik uit de pen kan krijgen. Hoewel de pen tegenwoordig niet meer het meest gebruikte gereedschap is. De pc is toch maar een handige uitvinding, hoewel het soms ook een boel ergernis op kan leveren: je wordt er soms gestoord van, als een programma op de pc weer eens kuren vertoont. Maar ja... Dat zijn alvast weer een paar regels tekst.

3 Nu even over de politiek, een onderwerp waar je soms geen touw aan vast kan knopen. In mijn werk heb ik veel te maken met politieke besluitvorming. Daarbij vraag ik mij soms af wat bij de politieke dieren belangrijker is: het pluche of de zaak waar het om gaat. Neem nu de zogenoemde Leemhuis affaire, die zich zoals u wel weet afspeelt in de provincie Zuid-Holland. De provincie gaat bankiertje spelen en bankieren met "heel veel" publiek geld, waarbij grote risico s werden en worden genomen. In de media is gemeld dat de provincie laconiek heeft aangegeven dat het geleden verlies op een rekening ter grote van circa 47 miljoen wordt afgeboekt van de algemene reserve. Alsof dat geen publiek geld is. Uiteindelijk is de Commissaris van de koningin in Zuid Holland verantwoordelijk voor deze gang van zaken en zij blijft vooralsnog op haar post. Het zou voor de burger begrijpelijker zijn en een logische zaak als zij haar verantwoordelijkheid zou nemen en opkrast. Maar het pluche plakt terwijl zij van een partij is die volksvertegen-woordiging tracht uit te stralen. Al met al dom zaken doen met ons geld en een domme houding van de bestuurders. Hierover zullen wij op 26 oktober zeker vragen stellen aan de politieke vertegenwoordigers in Den Haag. U gaat toch zeker ook mee? Geef uw mening door aan de politieke vertegenwoordigers in Den Haag; tot 26 oktober. Uit het nieuws door Jan Weda De witte illegalen krijgen een verblijfsvergunning indien zij niet na 1992 zijn uitgezet. Dat is de nieuwe regel van staatssecretaris Cohen. Hiermee is het vereiste van een minimaal aantal gewerkte dagen in de afgelopen zoveel jaar komen te vervallen. Mij is ter ore gekomen dat de selectiecriteria in de toekomst zullen worden uitgebreid met: neuslengte, duimzuigcapaciteit en creatief probleemoplossend denkvermogen. Negentig skeelers die op 19 september massaal omkieperden in de IJ-tunnel willen de door hen geleden schade verhalen op de organisatie van de Dam tot Dam-loop. Naast de nodige botbreuken en kneuzingen liep een aantal van de deelnemers psychische problemen op als gevolg van de schrik. Hoe het parcours er volgend jaar gaat uitzien is nog niet zeker. De organisatie is van mening dat er na het schrappen van de springschans, de waterbak en de klimwand al bitter weinig te lachen overblijft. Criminelen en ex-criminelen zijn twee keer zo vaak betrokken bij een verkeersongeval als mensen zonder strafblad. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum criminaliteit en rechtshandhaving (NSCR) van de Universiteit van Leiden. Dat komt doordat criminelen gewend zijn risico s te nemen. Als reactie op deze uitkomst hebben de aanbieders van autoverzekeringen de

4 Universiteit opdracht gegeven onderzoek te doen naar het rijgedrag van beursspeculanten, bergbeklimmers en ambtenaren van de provincie Zuid-Holland. Een opvoedcursus voor ouders van ontspoorde jongeren. Dat is de verplichting die premier Kok en minister van justitie Korthals in sommige gevallen voorstaan. "Meneer De Wit, vóór u kijken. Mevrouw Zwaan, kauwgom in de prullenbak en meneer Mol, blijf van uw buurvrouw af. Zucht " It's good to be a woman Onderscheid op grond van geslacht bij het vaststellen van de no-claimkorting door Abraham Inleiding Na jarenlang treinen en bussen te hebben getrotseerd, stellen wij vast dat een eigen automobiel ons reisgenot zou kunnen optimaliseren. Wij hebben het wel een beetje gehad. Wachten op een trein die maar niet komen wil, staan in een smerige bus omdat de schooljeugd de bekauwgomde zetels bezet, kilometers lopen van haltes naar de uiteindelijke plaats van bestemming Nee, een beter milieu begint bij de buurman: wij willen onze eigen auto! Wij oriënteren ons op het occasionaanbod bij verscheidene (erkende) dealers. De vele casus en uitspraken van de HR omtrent katten in de zak en verborgen gebreken indachtig, besluiten wij tot de aankoop van een veilige VW Golf van nog geen tien jaar oud. De Autopas garandeert de juiste kilometerstand en Bovag biedt ons een acceptabele garantietermijn. Alles in orde. De verzekeraar Zo n auto moet verzekerd worden. Op aanraden van een kennis bel ik met tussenpersoon T. "Goede morgen, u spreekt met Tussenpersoon, met wie heb ik het genoegen?" "Goedemorgen Tussenpersoon, u heeft het genoegen met Abraham." "Mijnheer Abraham, waarmee kan ik u een dienst bewijzen?" "Wel, Tussenpersoon, ik zou graag een verzekering kopen voor onze auto." "Dat kan, meneer. Mag ik u enkele vragen stellen? Op wiens naam moet de verzekering worden afgesloten?" Wel, Sara zou er het meest in gaan rijden; zij moet er immers mee naar haar werk: iedere dag 40 kilometer heen en 40 kilometer terug. "Op naam van Sara." "Aha. En die Sara van u, is dat een vrouwspersoon?" "Als ik me niet vergis is zij volledig vrouw." "En wat doet uw Sara? Qua werk bijvoorbeeld?" "Mijnheer Tussenpersoon, wat toont u een interesse! Mijn Sara zit in het

5 onderwijsgebeuren. Niet geheel tot haar genoegen, maar toch " "Nogmaals aha. U treft het! Een vrouw én ambtenaar. Het geluk lacht u toe, want verzekeringsmaatschappij Z rekent voor deze twee toevalligheden een aardige startno-claim!" "Pardon?" "Zonder pardon, meneer. Ambtenaren maken minder brokken dan de werkende bevolking. En vrouwen, meneer, vrouwen veroorzaken minder ongevallen dan mannen. Dus u kunt wel nagaan hoe gretig verzekeringsmaatschappijen zijn indien vrouwelijke ambtenaren een autoverzekering willen afsluiten!" De zaken zijn al gauw voor elkaar. Mooie auto, goedkoop verzekerd. En toch zit mij iets dwars. Het voortrekken van ambtenaren zal mij een worst wezen. Nee, mij interesseert vooral het gemaakte onderscheid tussen man en vrouw bij het bepalen van een no-claimkorting. Mag dat zomaar? De commissie gelijke behandeling De Commissie Gelijke Behandeling is mij bijzonder behulpzaam. Een jurist legt mij via de telefoon uit dat het gemaakte onderscheid misschien geoorloofd is omdat er wellicht statistieken voorhanden zijn waaruit blijkt dat vrouwen (en ambtenaren) nu eenmaal minder brokken maken. "Raadpleeg onze website, daar zijn allerlei oordelen van de Commissie terug te vinden," tipt de jurist. Bij het raadplegen van de website (www.cgb.nl) van de Commissie Gelijke Behandeling (hierna: de commissie) kunnen we alle uitspraken van de commissie bekijken. Als je zoekt op onderwerp, blijkt al gauw dat geslachtsdiscriminatie een veel besproken onderwerp is. Het combineren van enkele trefwoorden levert aardige uitspraken op, maar geslachtsdiscriminatie op grond van het geven van een hogere no-claimkorting lijkt nog niet onder de aandacht van de commissie gebracht. Wel is de volgende uitspraak interessant: Oordeel 98-75: Bij het bepalen van de hoogte van de pensioenpremie wordt rekening gehouden met sterftekansen en de verwachte levensduur van mannen en vrouwen. Als gevolg hiervan betalen mannen een hoger premiebedrag dan vrouwen. Op grond van artikel 12c van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGBMV) acht de wetgever dit onderscheid gerechtvaardigd. Dit artikel spreekt en passant over rechtvaardiging van het buiten beschouwing laten van bepaalde artikelen in verband met voor mannen en vrouwen verschillende actuariële berekeningselementen. Dat klinkt duur, maar het komt er op neer dat we mogen concluderen dat in het geval van het berekenen van pensioenen (daar gaat dit artikel over) onderscheid kan en mag worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. Deze berekeningen zijn naar ik vermoed gebaseerd op de genoemde statistieken. (Om hier zeker van te zijn zal echter de wetsgeschiedenis geraadpleegd moeten worden.) Na het lezen van dit (en andere artikelen) ben ik echter nog niet overtuigd van een gerechtvaardigde analogie naar onze casus. Ik ben mij er van bewust dat bij het berekenen van een no-claimkorting kan worden gewezen op de brokkenstatistieken, maar is de beschikbaarheid van statistieken die uitwijzen dat vrouwen minder ongelukken veroorzaken dan mannen voldoende voor het terzijde schuiven van het

6 discriminatieverbod van artikel 7 lid 1 sub a van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)? Vrouwen goedkoper In 1997 sprak de commissie zijn oordeel uit over onderscheid op grond van geslacht door een horeca-onderneming. Er werd middels een advertentie een danstfeest aangeboden, waarbij mannen een hogere toegangsprijs dienden te betalen dan vrouwen. De commissie overwoog dat de horeca-onderneming in de fout ging door bij het aanbieden van goederen en diensten direct onderscheid te maken naar geslacht. Dit onderscheid werd vervolgens ook gemaakt bij het sluiten van overeenkomsten bij de toelating tot de dansavonden (oordeel 96-04). In dit oordeel werd verwezen naar artikel 7 lid 1 sub a van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)! Dit artikel zegt: "Onderscheid is verboden bij het aanbieden van goederen of diensten en bij het sluiten ( ) van overeenkomsten ter zake ( ), indien dit geschiedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf". En nu? Als ik mij niet vergis, mag een verzekeraar worden gezien als een bedrijf dat diensten aanbiedt en overeenkomsten sluit! De vraag blijft echter: mag de verzekeraar dan op grond van statistieken en naar analogie van artikel 12c WGBMV onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het vaststellen van de hoogte van de no-claimkorting? Ik kom er niet uit. Misschien kunt u, lezer, mij verder helpen? De behulpzame jurist van de Commissie gelijke behandeling wees mij er overigens op dat de bespreking en eventuele behandeling van dit onderwerp misschien zou leiden tot voor niemand wenselijke gevolgen. Gelijke behandeling bij het vaststellen van de korting zal ongetwijfeld geen financiële voordelen opleveren, noch voor hem, noch voor haar. En dat mijn partner een aardige korting geniet, vind ik natuurlijk prima. Maar toch De Reddingsboei door Wim Offermans Voordat een verstandig zeiler het ruime sop kiest voor een lange reis bereidt hij zich daar geestelijk en lichamelijk goed op voor. Hij zorgt voor een perfecte fysieke conditie in combinatie met een gezond psychologisch evenwicht. Wat zijn schip betreft laat hij niets aan het toeval over. Voor de periodes dat het voor de wind gaat heeft hij grote bolle zeilen bij zich, mocht het fors tegenzitten, dan doet hij een beroep op de smalle strakke exemplaren. Hij zorgt voor bijgewerkte zeekaarten en stroomatlassen. Het kompas is recent gecontroleerd en in geval van nood is er een reserve. Radiopeiler, sextant, logaritmetafels en stopwatch zijn gebruiksgereed voor het geval de moderne elektronica het laat afweten, wat niet zelden gebeurt temidden van al dat zoute water. Een opvallend attribuut op elk schip is de reddingsboei. Prominent aanwezig op elk achterschip in een opvallende gele of oranje kleur. Dit is het uiterste reddingsmiddel bij calamiteiten, zoals een "man overboord" situatie. Als

7 iedereen zich aan de regels houdt kan zoiets zich niet voordoen, maar toch, het gebeurt regelmatig en daarom is zo n reddingsboei een geruststellend kleinood. Echter, wanneer je zo n boei pas voor het eerst in je handen pakt in een echte noodsituatie, dan is hij waarschijnlijk van geen enkele waarde. Je moet er mee oefenen in rustig water en op rustige momenten. Dit moet regelmatig gebeuren samen met de andere bemanningsleden. Dan krijgt zo n redddingsboei betekenis als reddingsmiddel en is hij niet slechts een kleurrijke versiering op een achterschip, waar verder niemand wat aan heeft. Voordat een verstandige student aan een universitaire studie begint bij de Open Universiteit bereidt hij zich daar geestelijk en lichamelijk goed op voor. Een goede lichamelijke conditie en een geestelijk evenwicht zijn essentieel. Hij laat niets aan het toeval over en zorgt voor een werkplan. Dat plan voorziet in ruime studeermogelijkheden in tijden dat het voor de wind gaat en mocht het tegenzitten dan wordt voorzien in een strak levenspatroon waarin toch nog voortgang wordt geboekt. Cursussen worden zorgvuldig geselecteerd en in de juiste volgorde op tijd besteld. Hij zorgt voor een rustige studeerkamer met daarin alle essentiële hulpmiddelen. Een royaal bureau met een degelijke stoel, goede verlichting, woordenboeken en een pc met internetverbinding voor het noodzakelijke contact met de buitenwereld. Elke student weet echter dat ondanks een optimale voorbereiding er veel fout kan gaan. Dat geldt zeker voor OU ploeteraars. Vooral na de eesrte gezamenlijke cursussen wordt het een eenzaam avontuur en dat is waarschijnlijk de oorzaak dat velen zich opgeven voor een studentenvereniging. Daar kun je terugvallen op lotgenoten, eens praten over je problemen en in geval van nood gezamenlijk aktie ondernemen tegen de bureaucratie en andere hebbelijkheden die zo typerend zijn voor een OU in constante verandering. Vooral een OU die wordt "afgerekend" (wat een afschuwelijk modern begrip!) op het aantal geslaagde studenten belooft bepaald niet studentvriendelijk te worden voor de doelgroep van de OU: tweedekansers en ouderen die IN HUN EIGEN TEMPO een wetenschappelijke opleiding willen volgen. Maar, net als bij de reddingsboei heeft het geen zin om je alleen op te geven, er vervolgens niets mee te doen en pas als de nood aan de man is je op die vereniging te beroepen. Nee, er zal vóór die tijd al "geoefend" moeten zijn. Je zult lotgenoten moeten leren kennen in rustige omstandigheden en problemen aankaarten voordat ze acuut worden. Ook de vereniging zal zich op die "opvangfunctie" moeten bezinnen. Het lijkt me daarom verstandig om regelmatig kleine evenementen te organiseren in het studiecentrum, zoals bijvoorbeeld een lezing over een juridisch relevant onderwerp. Dat hebben we in het verleden natuurlijk vaker gedaan, ik zou er voor willen pleiten die lezing niet als hoofdzaak te beschouwen, maar er een uur sociaal samenzijn aan vast te koppelen. Dán worden er onderling contacten gelegd, leren we elkaar en elkaars problemen beter kennen en kan de vereniging van nut zijn, kan ze haar taak als reddingsboei voor het individu waarmaken. Naast die vele sociale uurtjes moet de vereniging natuurtlijk ook doorgaan met het organiseren van grote evenementen zoals excursies naar een parlement of rechtbank of het organiseren van een pleitwedstrijd. Deze programmapunten zouden slechts een of tweemaal per jaar, als het kan in samenwerking met andere verenigingen, aan bot moeten komen. Voor de onderlinge saamhorigheid en voor de reddingsboeifunctie lijken mij die regelmatige kleine bijeenkomsten essentieel voor zowel de vereniging als de leden.

8 Competentieperikelen door Richard Volkers Over het algemeen werken de rechterlijke colleges waar wij mee te maken krijgen hun zaken vrij snel af. Dat wil zeggen, als een zaak eenmaal op een zitting is behandeld, dan volgt de uitspraak ook bijna altijd binnen de aangekondigde termijn van zes weken na die zitting. Dat het soms wel twee jaar kan duren voordat een zaak op een zitting komt, moeten we dan maar voor lief nemen. Uit dat laatste kan natuurlijk wel afgeleid worden dat de werkdruk ook - of juist - bij administratief rechterlijke colleges hoog is. Als de uitspraak niet binnen de aangekondigde termijn van zes weken na een zitting wordt gedaan, is er meestal iets bijzonders aan de hand. Een van onze juristen overkwam dit recent in een zaak die bepleit moest worden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (verder te noemen: het College). Na de zitting duurde het bijna vier maanden voordat er uitspraak werd gedaan. Dit is uitzonderlijk. Hieruit konden wij opmaken dat de zaak voor het College toch ook wel lastig was. Deze zaak en uitspraak liepen overigens parallel aan een andere zaak waar ook de competentie een probleem vormde. De uitspraak is vergelijkbaar, maar deze liet bijna één jaar op zich wachten. Ik zal in dit stuk proberen de uitspraak zo helder mogelijk uiteen te zetten. Gezien de vrij complexe materie ontkom ik er waarschijnlijk niet aan artikelen in zijn geheel aan te halen. Wat was het geval? Eén van de door ons uitgevoerde subsidieregelingen betrof een subsidie die aan een zogenaamde "collectiviteit" wordt verstrekt. In de subsidieregeling is bepaald dat dit een in Nederland gevestigde stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn, die tot doel heeft onderzoek te verrichten of uit te laten voeren. De collectiviteit kan op grond van de regeling subsidie krijgen, maar dit bedrag is nooit meer dan het bedrag dat door ondernemers (die ook belang bij dergelijk onderzoek kunnen hebben) wordt bijgedragen. Stichting A die dus 10 ondernemers bereid heeft gevonden elk fl ,00 in een onderzoek te stoppen dat zij uit laat voeren, kan dus maximaal fl ,00 subsidie voor dat onderzoek krijgen. Hierdoor kunnen de deelnemende ondernemers gestimuleerd worden meer te investeren of een deel van hun bijdrage te compenseren. In dit geval werd een deel van de subsidie uiteindelijk niet uitgekeerd, omdat niet voldaan was aan een aantal (voor dit betoog niet van belang zijnde) voorwaarden. Nadat, zonder succes, een bezwaarprocedure was doorlopen, stelde de betreffende Stichting beroep in bij het College. Naar dit College hadden wij de betreffende Stichting ook verwezen in onze beslissing op het bezwaarschrift. Reden hiervoor is dat bij de meeste regelingen van het Ministerie van Economische Zaken de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ (of een van haar voorgangers) van toepassing is. In die Kaderwet wordt het algemene kader van subsidieregelingen aangegeven. In die wet is het College als bevoegde rechter aangewezen. Wij dachten dus juist gehandeld te hebben.

9 Bij de behandeling ter zitting bij het College bleek echter het tegendeel. Tijdens deze zitting werd onze jurist het vuur na aan de schenen gelegd door de rechters; zij wilden toch eigenlijk graag weten waarom zij bevoegd waren over de aan hen voorgelegde zaak te oordelen. Zij vonden zichzelf namelijk niet bevoegd. Bestudering van de Kaderwet leerde dat deze van toepassing is in geval sprake is van "verstrekking van financiële middelen aan ondernemers" (artikel 2), en artikel 9 bepaalt: "tegen een beschikking genomen op grond van deze wet en tegen een beslissing van onze Minister, anders dan op grond van deze wet, inzake de verstrekking van financiële middelen aan ondernemers kan een belanghebbende beroep instellen bij het College". In de toelichting was nog opgenomen dat de Kaderwet een verruiming beoogde van de competentie van het College. Probleem dat bij de zitting aan de orde kwam was dus dat het College zich feitelijk niet bevoegd achtte. Immers, de Stichting die subsidie had gevraagd en in beroep kwam, was geen ondernemer in de zin van de Kaderwet; ergo: het College is niet competent te oordelen over een dergelijk geschil. Normaal zou dit geen probleem hoeven zijn. Verwijzing naar een andere bevoegde rechter ligt dan voor de hand. Die weg was echter door het alternatieve orgaan al afgesloten. Het alternatieve bevoegde college zou de Arrondissementsrechtbank in de plaats van vestiging van de Stichting zijn, met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een zaak die daar in hoger beroep aanhangig was geweest, had de Afdeling bestuursrechtspraak zich echter (onder verwijzing naar dezelfde Kaderwet) niet bevoegd geacht. Die mogelijkheid kon het College dus niet gebruiken. Een oordeel dat het College zich niet bevoegd achtte kennis te nemen van het bij haar aangebrachte geschil, zou vergaande consequenties hebben. Dit zou betekenen dat de betreffende Stichting geen enkele rechter het besluit van de Minister ter toetsing voor kon leggen. Het kostte het College uiteindelijk bijna vier maanden (en in de vergelijkbare zaak ongeveer een jaar) om tot een oplossing te komen. In de uitspraak die volgde achtte zij zich wel bevoegd een oordeel over het geschil te geven. Het College overwoog allereerst dat de Kaderwet een verruiming van de competentie van het College beoogde en ook betrekking moest hebben op beschikkingen die financiële middelen aan ondernemers inhielden. Twee vragen moesten beantwoord worden. Primair of sprake is van steunverlening in de zin van de Kaderwet en secundair of sprake is van een ondernemer. Allereerst stelde het College vast dat de Stichting geen ondernemer was in de zin van de Kaderwet. Vervolgens stelde zij te moeten onderzoeken of onder de verruiming van de competentie in beginsel vormen van middellijke steunverlening aan ondernemers via een collectiviteit van ondernemers valt. Het College vond dat hieraan voldaan was. Zij overwoog: "Blijkens de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van de Kaderwet is met de term verstrekking van financiële middelen gekozen voor een ruime formulering waarbij het er onder meer niet toe doet op welke wijze de financiële middelen aan ondernemers ter beschikking worden gesteld." Het College was dus van mening dat

10 dergelijke middellijke steunverlening als subsidie in de zin van de Kaderwet was aan te merken. Vervolgens kwam zij toe een de tweede vraag, namelijk of sprake is van middellijke steunverlening aan ondernemers. Ook hieraan werd naar de mening van het College voldaan. Zij overwoog hiertoe dat via de collectiviteit de steunverlening ten goede komt aan ondernemers. Om deze reden was voldaan aan de in de Kaderwet gestelde eisen. Daardoor kon zij zich bevoegd achten. Met deze uitspraak zag het College toch mogelijkheden inhoudelijk een oordeel over het geschil te geven. De interpretatie was een beetje gekunsteld. Waar de Kaderwet spreekt over "verstrekking van financiële middelen aan ondernemers", maakte het College hier "middellijke steunverlening aan ondernemers" van, met een verwijzing naar de toelichting op de Kaderwet. Zij ging er hierbij vanuit dat de Stichting die de subsidie aanvraagt en ontvangt, deze doorberekent aan de ondernemers die bijdragen in het onderzoek, of de onderzoekskosten verlaagt door de subsidie voor het onderzoek aan te wenden. Of dit laatste feitelijk gedaan werd, onderzocht zij niet. Op zich vonden wij dit een mooie oplossing om problemen voor de betreffende aanvrager te voorkomen. Een oordeel dat het College onbevoegd zou zijn, zou hen voor grotere problemen stellen. Dat gold eigenlijk ook voor ons, want wij hadden een foutieve beroepsmogelijkheid in de beslissing op het bezwaarschrift opgenomen. Vervolgens ging het College over tot inhoudelijke behandeling van de zaak. Deze eindigde voor de Stichting met een ongegrond verklaring van haar beroep. Na bijna drie jaar werd de Stichting in het ongelijk gesteld.

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Gent (GL) over bijzondere bijstand aan gedetineerden. (Ingezonden 26 maart 2003).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Gent (GL) over bijzondere bijstand aan gedetineerden. (Ingezonden 26 maart 2003). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/204 en 204.1

Zaaknummer : 2014/204 en 204.1 Zaaknummer : 2014/204 en 204.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 28 december 2014 Partijen : Appellant en Radboud Universiteit Nijmegen Trefwoorden : Aanmaning ter voldoening Betalingsverplichting

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten Geachte heer ( ), Bij brief van 16 mei 2013 heeft u bij ons een klacht voorgelegd van mevrouw ( ) over de Dienst Terugkeer en Vertrek (de DT&V). Op 2 juli 2015 heb ik u laten weten dat wij een onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2016:450. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/893

ECLI:NL:CBB:2016:450. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/893 ECLI:NL:CBB:2016:450 Instantie Datum uitspraak 29-12-2016 Datum publicatie 24-01-2017 Zaaknummer 15/893 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam Medische en EHBO Stam Akker 50 7671 NH Vriezenveen Huishoudelijk reglement Medische en EHBO Stam In afkortingen en spraakgebruik: MES E-mail info@mes.scouting.nl Internet http://mes.scouting.nl Doel en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie ϕ1 Ministerie van Justitie Aan de Koningin Onderdeel sector straf- en sanctierecht Contactpersoon Mr. L.P. Mol Lous Registratienummer 5501938/07/6 Datum 10 september 2007 Onderwerp Nader rapport inzake

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 6 december 2010 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.H. Hondius en mr. P.A. Offers) Samenvatting Op 2 juli 2007 zijn twee autoverzekeringen

Nadere informatie

In deze Mastertraining gaan we dieper in op de opgeslagen doelgroep.

In deze Mastertraining gaan we dieper in op de opgeslagen doelgroep. Hi ondernemer, Welkom bij je eenmalige Mastertraining! In deze mail laten wij jou weten wat de laatste ontwikkelingen zijn in Facebookland. Elke maandag versturen wij een Masterplan mail naar onze zilver

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten Sanctiebeschikking Kenmerk: 16203/2009005645 Betreft: - prijsstelling van het boek Je moet schieten, anders kun je niet scoren - het verstrekken van Gemakcardpunten bij verkoop boeken. Sanctiebeschikking

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Do s and Don ts of Bilingual Education

Do s and Don ts of Bilingual Education Do s and Don ts of Bilingual Education Een korte handleiding Tweetalig Onderwijs voor Leerlingen Leraren Ouders Het tweetalig HAVO op Philips van Horne en tweetalig VWO op Het College komt mede tot stand

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

2016D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

2016D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg 2016D42120 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 215 Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Datum 22 juni 2017 Betreft Verzoek om een reactie op de uitspraak van het CBb over de positieflijst

Datum 22 juni 2017 Betreft Verzoek om een reactie op de uitspraak van het CBb over de positieflijst > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 16/27939 NL16.3618 Bestuursrecht

Nadere informatie

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art.

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art. Zaaknummer: 1997/209 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Nijenhof Datum uitspraak: 14 januari 1998 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Trefwoorden: Vertrouwensbeginsel, terugwerkende

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.3542 (103.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken?

Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken? Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken? K. Engel, LLM, BA ACIS Symposium 20 maart 2015 Inleiding (1/2) Inleiding verzwijging. Oud recht:

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:73 Instantie Datum uitspraak 04-01-2017 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1380 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk 2014Z01109 Betreft Vragen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011 Rapportnummer: 2011/346 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen volhardt

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zijn adresgegevens aan zijn ex-echtgenote heeft verstrekt. Beoordeling Bevindingen Verzoeker verliet

Nadere informatie

Klacht. p class="c2">rapport. Rapport over een klacht over gemeente Oldambt. Datum: 17 november Dossiernummer: 2011/342

Klacht. p class=c2>rapport. Rapport over een klacht over gemeente Oldambt. Datum: 17 november Dossiernummer: 2011/342 Rapport 2 p class="c2">rapport Rapport over een klacht over gemeente Oldambt. Datum: 17 november 2011 Dossiernummer: 2011/342 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Oldambt een trapleuning als

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: ? Raad vanstate 201111356/1/V4. Datum uitspraak: 19 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag An de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) op geen enkele wijze heeft gereageerd op zijn herhaalde schriftelijke verzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Ministerie van Defensie uit Den Haag. Datum: 20 november Rapportnummer: 2011/341

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Ministerie van Defensie uit Den Haag. Datum: 20 november Rapportnummer: 2011/341 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Ministerie van Defensie uit Den Haag. Datum: 20 november 2011 Rapportnummer: 2011/341 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: Het Ministerie van Defensie zijn

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

DWARSLIGGERS. Mr. J.C. Herweijer, advocaat

DWARSLIGGERS. Mr. J.C. Herweijer, advocaat Dwarsliggers DWARSLIGGERS Mr. J.C. Herweijer, advocaat Uitgave: Watersportverbond Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein Tel. 030-751 37 00 Email: info@watersportverbond.nl Februari 2003 Aangepast November

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 16 december 2009, 09/1990 (hierna: aangevallen uitspraak),

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 16 december 2009, 09/1990 (hierna: aangevallen uitspraak), LJN: BP5058, Centrale Raad van Beroep, 10/596 ZVW Datum uitspraak: 09-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie