2007 Daemen Advocaten VRAGENFORMULIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2007 Daemen Advocaten VRAGENFORMULIER"

Transcriptie

1 2007 Daemen Advocaten VRAGENFORMULIER Invulinstructie: Het vragenformulier is gemaakt voor gebruik in het tekstverwerkingsprogramma Word (vanaf versie 2000) Bij voorkeur vult U het formulier in met behulp van dit programma en stuurt het bestand per aan met een begeleidend bericht onder vermelding van Uw beider achternaam bij het onderwerp van het bericht Als U geen gebruik wilt of kunt maken van invulling van het formulier per computer en/of is het mogelijk een uitgeprint exemplaar te verkrijgen dat U met de pen (s.v.p alleen blokletters gebruiken) of typemachine invult Bij het invullen van het formulier met de pen omcirkelt U bij een keuzevraag het juiste antwoord (Ja/Nee, Man/Vrouw) Bij invulling in Word kunt U in de antwoordtabellen de cursor plaatsen in het antwoordvak en de gevraagde gegevens typen of bij een keuzevraag het niet gewenste antwoord verwijderen Mocht U een ander tekstverwerkingsprogramma gebruiken dan Word 2000 en niet zelf in staat zijn het formulier te converteren naar het door U gebruikte programma dan verzoeken wij U even per of telefonisch ( ) contact met ons op te nemen over de mogelijkheden. Als U het ingevulde formulier aan ons opstuurt in een ander formaat dan Word 2000 dient U dit duidelijk aan te geven Tot slot: als U vragen heeft over het invullen van het vragenformulier of over de wijze van aanlevering van het ingevulde formulier, aarzelt U dan niet om contact met ons op te nemen, liefst per Daemen Advocaten Kloosterstraat CL Brunssum Telefoon Fax

2 1. PERSOONSGEGEVENS: Man: achternaam geboortedatum en plaats adres volgens gemeentelijke basisadministratie postcode en plaats land nationaliteit BSN-nummer gewoon telefoonnummer mobiel telefoonnummer mailadres Vrouw: achternaam geboortedatum en plaats adres volgens gemeentelijke basisadministratie postcode en plaats land nationaliteit BSN-nummer gewoon telefoonnummer mobiel telefoonnummer mailadres 2. HUWELIJK: plaats datum 3. HUWELIJKSE VOORWAARDEN: gemeenschap van goederen huwelijkse voorwaarden naam en plaats notaris huw. voorwaarden datum akte huw. voorwaarden

3 4. MINDERJARIGE KINDEREN: Eerste kind: achternaam kind geslacht (M/V) geboorteplaats geboortedatum hoofdverblijf na echtscheiding / Beiden Tweede kind: achternaam kind geslacht (M/V) geboorteplaats geboortedatum hoofdverblijf na echtscheiding / Beiden Derde kind: achternaam kind geslacht (M/V) geboorteplaats geboortedatum hoofdverblijf na echtscheiding / Beiden Vierde kind: achternaam kind geslacht (M/V) geboorteplaats geboortedatum hoofdverblijf na echtscheiding / Beiden

4 Omgangsregeling: in onderling overleg zo nee, hoe vaak (bijv. 1x per week of 2 weken) zonodig tijden vermelden bij wie 5. AUTO S/MOTOREN: Auto 1: merk, type en bouwjaar waarde kenteken wie krijgt toebedeeld? Auto 2: merk, type en bouwjaar waarde kenteken wie krijgt toebedeeld? Motor: merk, type en bouwjaar waarde kenteken wie krijgt toebedeeld? 6. ECHTELIJKE WONING: Eigendom: adres postcode en plaats kadastrale sectie en nummer onderhandse vrije verkoopwaarde hoofdsom hypotheek naam hypotheekbank maandelijks hypotheekrentebedrag spaar/leven/beleggingspolis gekoppeld aan hypotheek

5 naam verzekeringsmaatschappij meest recente afkoopwaarde wordt woning verkocht aan derden neemt een van beiden woning over wie neemt woning over meest recente WOZ-waarde keuze notaris gezamenlijk verblijf tot verkoop of overname wie draagt lasten tot verkoop/overname Huur: adres postcode en plaats huurtoeslag hoogte huurtoeslag wie zet huur voort wordt gezamenlijk gebruik voortgezet? zo ja voor hoelang? wie betaalt de kosten van de echtelijke woning tot overname huur? / Beiden 7. SCHULDEN: naam schuldeiser schuld 1 huidige nog te betalen hoofdsom maandelijkse aflossingsverplichting wie krijgt deze schuld toebedeeld? / Beiden naam schuldeiser schuld 2 huidige nog te betalen hoofdsom maandelijkse aflossingsverplichting wie krijgt deze schuld toebedeeld? / Beiden naam schuldeiser schuld 3 huidige nog te betalen hoofdsom maandelijkse aflossingsverplichting wie krijgt deze schuld toebedeeld? / Beiden

6 8. BELASTINGAANGIFTE: jaar laatste aangifte aanslag aanwezig betaald op deze aanslag teruggekregen op deze aanslag recht op voorlopige teruggave huidig jaar Zo ja, hoeveel 9. VERZEKERING: Soort verzekering Polisnummer Maatschappij Toebedeeld aan Opstal Inboedel W.A. Particulieren Autoverz. kenteken: Autoverz. kenteken: Motor Bromfiets Fiets Caravan Rechtsbijstand Gezinsongevallen Ziektekosten man Ziektekosten vrouw Arbeidsongeschiktheid man Arbeidsongeschiktheid vrouw WAO-hiaat man WAO-hiaat vrouw Levensverzekering 1 Levensverzekering 2 Levensverzekering 3 Risicoverzekering 1 Risicoverzekering 2 Begrafenisverzekering man Begrafenisverzekering vrouw Begrafenisfonds

7 10. BANKREKENING: Naam bank Nummer Tenaamstelling Saldo heden Toebedeeld aan 11. SPAARVOORZIENINGEN KINDEREN: maak in het hiernavolgende een overzicht van alle spaarrekeningen of gewone bankrekeningen van de kinderen Naam bank Nummer Tenaamstelling Saldo heden 12. ERFENISSEN: leven de ouders van de vrouw nog ev. datum overlijden vader vrouw ev. datum overlijden moeder vrouw leven de ouders van de man nog ev. datum overlijden vader man ev. datum overlijden moeder man zijn er opengevallen maar nog niet ontvangen erfenissen

8 13. PENSIOEN: De man: maak hieronder een overzicht van uw arbeidsverleden tijdens het huwelijk, dus vanaf datum wettelijk huwelijk tot heden Naam werkgever Periode gewerkt Pensioenfonds De vrouw: maak hieronder een overzicht van uw arbeidsverleden tijdens het huwelijk, dus vanaf datum wettelijk huwelijk tot heden Naam werkgever Periode gewerkt Pensioenfonds 14. ZIEKTEKOSTEN: De man: naam zorgverzekeraar premie inclusief aanvulling p.m. Hoeveel zorgtoeslag? De vrouw: naam zorgverzekeraar premie inclusief aanvulling p.m. Hoeveel zorgtoeslag?

9 15. REISKOSTEN WOON/WERKVERKEER: De man: afstand woon/werkverkeer enkel aantal werkdagen per week gemiddeld hoogte reiskostenvergoeding werkgever p.m. De vrouw: afstand woon/werkverkeer enkel aantal werkdagen per week gemiddeld hoogte reiskostenvergoeding werkgever p.m. 16. BIJZONDERE KOSTEN PER MAAND: kosten kinderopvang bijzondere kosten m.b.t. werk studiekosten andere bijzondere kosten (bedrag en soort) andere bijzondere kosten (bedrag en soort) andere bijzondere kosten (bedrag en soort) andere bijzondere kosten (bedrag en soort) 17. INKOMEN De man: Inkomen uit arbeid Inkomen uit uitkering Zo ja, welke uitkering Vast inkomen per maand 13 e maand/bonus/eindejaarsuitkering Auto van de zaak Vast nettoloon/-uitkering per maand Gemiddeld brutoinkomen p.m. excl. vak.toeslag Neveninkomsten Zo ja, waaruit Inkomsten uit onderneming

10 De vrouw: Inkomen uit arbeid Inkomen uit uitkering Zo ja, welke uitkering Vast inkomen per maand 13 e maand/bonus/eindejaarsuitkering Auto van de zaak Vast nettoloon/-uitkering per maand Gemiddeld brutoinkomen p.m. excl. vak.toeslag Neveninkomsten Zo ja, waaruit Inkomsten uit onderneming 18. Wilt U hier aangeven of U bijzondere wensen hebt ten aanzien van: Partneralimentatie Gezag kinderen Verblijfplaats kinderen Kinderalimentatie Toebedeling roerende zaken Toebedeling auto( s) Toebedeling echtelijke woning Toebedeling schulden Toebedeling belastingen Verdeling verzekeringen Verdeling bankrekeningen Verdeling pensioenrechten Overige 19. OPMERKINGEN U dient samen met het ingevulde vragenformulier de navolgende bescheiden op kantoor te bezorgen: Ingeval van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding: - kopie paspoort beide echtelieden - uittreksel huwelijkenregister (gemeente waar u getrouwd bent) - uittreksel geboorteregister van ieder van uw minderjarige kinderen (verkrijgbaar in de gemeente waar het kind geboren is)

11 NB De uittreksels moeten in origineel op het kantoor bezorgd worden en mogen niet langer dan drie maanden voor de indiening van het verzoek bij de Rechtbank door de gemeente afgegeven zijn! - een kopie van de eventuele akte huwelijkse voorwaarden - van u beiden de loon- of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden - een lijst van verdeling van de roerende zaken en de auto s, motoren, caravan (Er kan volstaan worden met het opmaken van een lijst van aan één van beiden toe te bedelen roerende zaken onder de vermelding in het convenant dat wat daar niet op staat aan de ander wordt toebedeeld) - de meest recente specificatie van de huurlasten van de echtelijke woning - de meest recente opgave van de hoofdsom van de hypotheek of hypotheken - de meest recente opgave van de waarde van de aan de hypotheek gekoppelde spaar-, leven-, of beleggingspolis - de meest recente aanslag voor de onroerende zaakbelasting van uw woning - de meest recente overzichten van al uw schulden (ook debetstanden bij bankrekeningen of afbetalingsregelingen bij postorderbedrijven) - een kopie van de laatste belastingaanslag welke een of beiden hebben ontvangen - een kopie van het bericht van de belastingdienst dat u reeds maandelijks een teruggave ontvangt - overzichten van eventuele aandelen, opties, certificaten of andere vermogensbestanddelen die nog niet eerder zijn gevraagd

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats

Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer : Geboortedatum Geboorteplaats INTAKEFORMULIER 1. Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens volgens GBA Naam : man vrouw Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Geboorteplaats BSN Burgerlijke staat Alleenstaand Alleenstaande

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Naam Aanvrager:. Procedure aanvraag schuldhulp, budgetbeheer of bewindvoering U meldt zich aan of u

Nadere informatie