ICT SPIRIT. het model voor 100% resultaat 19,95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSULTANCY @ ICT SPIRIT. het model voor 100% resultaat 19,95"

Transcriptie

1 ICT SPIRIT het model voor 100% resultaat 19,95

2

3 ICT SPIRIT het model voor 100% resultaat Tweede druk Auteur ing. Jan Swaters, CISA ICT Spirit I

4 UITGEVER ICT Spirit BV Tolstraat DC HAAKSBERGEN Copyright 2012 ICT Spirit BV Alle rechten zijn voorbehouden aan ICT Spirit BV. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT Spirit BV. Gedrukt en ingebonden in Nederland. Distributie via ICT Spirit BV 2e druk, 2012 ISBN: Dit boek is gemaakt door medewerkers van ICT Spirit BV. De auteur bedankt eenieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek, in het bijzonder Tom Altena, Erwin Leurink, Erik Smid, Eric Ruumpol, Robert-Jan van der Weide, Peter van Uden, Marc de Vries en Ferry Karpati voor hun reviews en zinvolle bijdragen. Auteur: Jan Swaters Eindredactie: Peter van Uden Opmaak: ICT Spirit BV Disclaimer De naam ICT Spirit BV en het ICT Spirit logo zijn eigendom van ICT Spirit BV. Andere in dit boek voorkomende namen en logo s zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd en eigendom van hun respectievelijke organisaties. Alle in dit boek opgenomen voorbeelden, namen en producten zijn fictief en enige gelijkenis met de werkelijkheid berust louter op toeval. ICT Spirit BV heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij de vervaardiging, de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data in dit boek. Ondanks alle zorg zijn onvolkomenheden of onjuistheden niet altijd te vermijden. ICT Spirit BV en de aan haar gelieerde ondernemingen en met haar samenwerkende ondernemingen zijn derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe noch indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door gebruik van de informatie in dit boek. Haaksbergen, januari 2012 II ICT Spirit

5 ICT Spirit III

6 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Het ICT Spirit model 7 Hoofdstuk 2 Stap 1: Het 9 vlakken model en de IST en SOLL 13 Hoofdstuk 3 Het verloop van het onderzoek 23 Stap 2: de huidige situatie (IST) 23 Stap 3: de gewenste situatie (SOLL) 27 Stap 4: knelpuntenanalyse 32 Stap 5: speerpuntenanalyse 35 Stap 6: projecten formuleren 37 Stap 7: projecten kwalificeren 40 Stap 8: programmamanagement 43 Hoofdstuk 4 Rapportage voor aanvang van het onderzoek 47 Rapportage tijdens het onderzoek 47 Rapportage van het onderzoek (opleverdocument) 48 Hoofdstuk 5 Benut de gemeenschappelijke deler 51 Bijlage 1 ICT Spirit is een wederkerend proces 54 Over de auteur 65 Over ICT Spirit 66 ICT Spirit

7

8 Inleiding Dit boek beschrijft een model om een bestaande ICT Infrastructuur om te vormen naar een nieuwe gewenste situatie die, voor zover de beschikbare technologie en middelen het toelaten, maximaal aansluit op de doelstellingen van de organisatie. Uiteraard bepalen de beschikbare financiële en andere middelen uiteindelijk of alle uitkomsten van het onderzoek binnen een vooraf bepaalde periode uitvoerbaar zijn. Het beschreven model is met name toepasbaar binnen het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Daarbij is belangrijk dat de klantvraag helder benoemd wordt. Alle feedback wordt, indien van toepassing, gebruikt om het ICT Spirit model verder te verfijnen. De verbeteringen zult u terugvinden in toekomstige uitgaven. Als gevolg van feedback is in deze tweede druk in het eerste hoofdstuk meer aandacht gegeven aan de vraag en het aanbod in combinatie met het 9 vlakken model. Binnen ICT Spirit gebruiken we het beschreven model om met een groep ICT specialisten, generalisten en consultants op een eenduidige manier de beste oplossing voor de klant te vinden. Een ICT Specialist heeft één oplossing voor één probleem. Een ICT Generalist kent veel verschillende oplossingen voor één probleem. Een ICT Consultant onderzoekt het probleem en verzamelt, interpreteert en rapporteert welke oplossingen het probleem tot welk niveau oplost. De klant maakt de uiteindelijke keuze. Samen vormen zij een sterk team! 4 ICT Spirit

9 Hoofdstuk 1

10

11 HOOFDSTUK 1 Het ICT Spirit model Het ICT Spirit model is voor de overzichtelijkheid in een grafische weergave opgenomen in figuur 1. Het model is een leidraad om in acht stappen te komen tot kwalitatief goede eindresultaten die organisaties daadwerkelijk vooruit helpen. In dit hoofdstuk en de daarop volgende hoofdstukken beschrijven wij het model. De basis vormt het 9 vlakken model van professor Rik Maes (zie hoofdstuk 2, stap 1). Vanuit dit model is de IST en SOLL situatie te bepalen. Het uitgangspunt is om niet direct een oplossing te zoeken voor de eerste vraag van de organisatie. Het is beter de vraag achter de vraag te achterhalen. In veel gevallen schuilt namelijk achter de primaire vraag een dieper liggend probleem binnen de organisatie. Een gestelde vraag vanuit de directie of het management is vaak het resultaat van meerdere knelpunten die men ervaart. Een goede consultant scheidt de vraag van de oplossing. Hij of zij zoomt in op de gestelde vraag. Is die wel de juiste? Worden alle knelpunten wel benoemd? De oplossing is in dit stadium niet belangrijk. De organisatie (i.e. klant) kent immers niet alle beschikbare technologieën. Een andere of nieuwe technologie lost wellicht niet alle bestaande knelpunten op, maar kan misschien wel toekomstige knelpunten voorkomen. Om daar een antwoord op te geven is het belangrijk om te weten waar de organisatie vandaan komt, waar zij nu staat en waar zij naar toe gaat. Nader onderzoek is gewenst en vaak zelfs nodig. Het ICT Spirit model, beschreven in de navolgende hoofdstukken, is een leidraad om dit onderzoek gestructureerd te laten verlopen. Het is een stuk gereedschap om van de specialist en generalist een consultant te maken. ICT Spirit 7

12 1 Business domein Informatie en communicatie Technologie domein domein Uitvoeren Inrichten Strategisch Iteratief proces VRAAG VRAAG AANBOD AANBOD IST (analyse) 2 GAP ANALYSE KNELPUNTEN SPEERPUNTEN 3 SOLL K1 = Knelpunt 1 S1 = Lost knelpunten.. op (interviews) Kx = Knelpunt x Sx = Lost knelpunten.. op ICT Spirit

13 PLAN 9 ACT DO CHECK Kwalificeren Programma management hoog PROJECTEN P1 = Pakt speerpunten.. aan Px = Pakt speerpunten.. aan kosten van het project Projecten in dit kwadrant uitvoeren als er tijd en budget voor is Projecten in dit kwadrant uitvoeren als er tijd voor is Projecten in dit kwadrant uitvoeren als er budget voor is Projecten in dit kwadrant direct uitvoeren laag belang voor de organisatie hoog projecten P1 tijd P2 P figuur 1 ICT Spirit 9

14

15 Hoofdstuk 2

16

17 HOOFDSTUK 2 Stap 1: het 9 vlakken model en de IST en SOLL Dit hoofdstuk beschrijft de eerste stap in het ICT Spiritmodel. Deze stap is volledig gebaseerd op het 9 vlakken model 1, ontwikkeld door Prof. Dr. Ir. Rik Maes. Leer de brug te slaan tussen de vraag van de business en de dienstverlening vanuit ICT en maak op een treffende manier duidelijk wat exact nodig is. Het 9 vlakken model (figuur 2) is ontwikkeld om de afhankelijkheid van de organisatie en de ICT inzichtelijk te maken. Het model gaat uit van de vraag- en aanbodkant. De aanbodkant is dat wat op dit moment al wordt geleverd of beschikbaar is en nog niet wordt gebruikt. Dit noemen we verder in dit boek de IST 2. Dit inventariseert u op basis van uitvoerbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid. De vraagkant is de situatie waar de business naar toe wil binnen een vooraf gedefinieerde periode. Dit noemen we verder in dit boek de SOLL 3. Dit inventariseert u door de ambities van de directie of het management te onderzoeken. Uiteraard in relatie tot het onderzoeksgebied en/of het onderwerp. Deze ambities vertaalt u naar een toekomstige situatie (SOLL) en daaruit volgen een aantal mogelijke wegen (scenario s). Tijdens het vervolgonderzoek in de volgende hoofdstukken werken we de scenario s verder uit in een projectenplan om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. In dit hoofdstuk zetten we de IST en SOLL situatie af tegen het 9 vlakken model. Het model gaat uit van het business domein, het informatie en communicatie domein en het technologie domein. Deze domeinen brengen we in beeld op de niveaus strategie, inrichting en uitvoering. 1 9 vlakken model, (http://www.rikmaes.nl) 2 De huidige situatie 3 De gewenste situatie ICT Spirit 13

18 Business domein Informatie en communicatie domein Technologie domein Uitvoeren Inrichten Strategisch figuur 2 Het onderzoek op strategisch niveau bekijkt in de IST situatie of er op de drie domeinen beleid is geformuleerd. Uit vervolg onderzoek moet blijken of dit beschreven is en of de domeinen in lijn zijn met elkaar. In de SOLL onderzoekt u wat het gewenste beleid is voor de drie domeinen en beschrijft dit. Op inrichtingsniveau onderzoekt u in de IST situatie hoe de drie domeinen zijn ingericht en of dit correct is beschreven. In de SOLL onderzoekt en beschrijft u hoe de inrichting zou moeten zijn in de gewenste situatie. Op uitvoeringsniveau in de IST situatie onderzoekt u of iedereen opereert zoals beschreven op inrichtingsniveau. In de SOLL onderzoekt en beschrijft u hoe in de gewenste situatie geopereerd dient te worden. Het onderzoek verloopt zoals hierna beschreven. Het business domein heeft een behoefte aan informatie en stelt die vraag 14 ICT Spirit

19 aan het informatie- en communicatie domein (figuur 3). Dit dient u op alle niveaus te onderzoeken. Het is ook belangrijk te weten wanneer de behoefte ingevuld dient te worden. Dus binnen een paar maanden of bijvoorbeeld binnen X 4 jaar. Business domein Informatie en communicatie domein Technologie domein Uitvoeren Inrichten Strategisch VRAAG figuur 3 Om aan het verzoek tegemoet te komen (de wens te realiseren) heeft het informatie- en communicatie domein een vraag aan het technologie domein (figuur 4). Ook dit dient u op alle niveaus te onderzoeken. 4 Meestal binnen 1 tot 3 jaar met een maximum van 5 jaar ICT Spirit 15

20 Een business vraag op strategisch niveau werkt door op hetzelfde domein op alle andere niveaus (inrichten en uitvoeren), maar werkt ook door op alle overige domeinen (informatie- en communicatie domein en het technologie domein). Op het informatie- en communicatie domein en het technologie domein werkt dit uiteraard ook weer door op alle niveaus (inrichten en uitvoeren). Eén simpele vraag vanuit de business kan zo leiden tot zeer complexe wijzigingen binnen een organisatie of afdeling. Business domein Informatie en communicatie domein Technologie domein Uitvoeren Inrichten Strategisch VRAAG VRAAG figuur 4 16 ICT Spirit

21 Aan de andere kant (van het model), heeft het technologie domein veel te bieden aan het informatie- en communicatie domein (figuur 5). Business domein Informatie en communicatie domein Technologie domein Uitvoeren Inrichten Strategisch VRAAG VRAAG AANBOD figuur 5 Soms is er zelfs meer aanbod dan daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit terwijl de business wel de behoefte heeft. Dit wordt vaak niet ingevuld, omdat de domeinen van elkaar niet weten wat de vraag en het aanbod zijn. Het is daarom belangrijk om onbenutte voorzieningen in beeld te brengen. ICT Spirit 17

22 Op haar beurt heeft het informatie- en communicatie domein veel te bieden aan het business domein (figuur 6). Business domein Informatie en communicatie domein Technologie domein Uitvoeren Inrichten Strategisch VRAAG VRAAG AANBOD AANBOD figuur 6 Ook hier is het belangrijk om in beeld te brengen wat daadwerkelijk wordt gebruikt en wat onbenut blijft. 18 ICT Spirit

23 Wanneer de vraag van de organisatie in beeld is (dit is de SOLL of gewenste situatie), dan kunt u vervolgens onderzoeken of het aanbod (dit is de IST of huidige situatie) aansluit. De SOLL is dus de vraag van de business en daarmee de richting die de organisatie op wil. De IST is vooral het aanbod aan technologische middelen of de potentie aan technologische middelen als deze nog niet volledig zijn ingezet. Zie figuur 7. Business domein Informatie en communicatie domein Technologie domein Uitvoeren Inrichten Strategisch VRAAG VRAAG AANBOD AANBOD IST (analyse) GAP ANALYSE KNELPUNTEN SOLL (interviews) K1 = Knelpunt 1 Kx = Knelpunt x figuur 7 ICT Spirit 19

24 Voor het uit te voeren onderzoek is het belangrijk om te weten hoe de organisatie op het gebied van organisatiemanagement in elkaar steekt. Het 9 vlakken model is daarbij een erg handig hulpmiddel. Aan de hand van dit model brengt u de keten, de organisatie, de afdelingen, de mensen, de processen, de systemen en de ICT infrastructuur in beeld. Daarbij komen de afhankelijkheden tussen deze disciplines uiteraard aan bod. Tevens kunt u in dit model laten zien hoe de situatie nu is ingekleurd en hoe dit in de gewenste situatie moet worden. Uiteindelijk is het hogere doel om de daadwerkelijke vraag van de business boven water te krijgen. Alleen zo kan ICT inspelen op zowel actuele als toekomstige en immer veranderende behoeften van de organisatie. 20 ICT Spirit

25 Hoofdstuk 3

26

27 HOOFDSTUK 3 Het verloop van het onderzoek In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de IST en de SOLL kunnen worden onderzocht. De IST en de SOLL zet u vervolgens tegen elkaar af en de GAP 5 die hieruit voortkomt vormt feitelijk de verzameling aan knelpunten. Deze knelpunten bespreekt u met de opdrachtgever en u formuleert de speerpunten 6. Voor de speerpunten worden scenario s bedacht die de bijbehorende knelpunten oplossen. Technisch haalbare scenario s worden kandidaat projecten en deze worden in de vervolgstap beoordeeld op financiële haalbaarheid. Als een kandidaat project een go krijgt, dan wordt het project aan het projectportfolio toegevoegd en valt vervolgens binnen het projectmanagement. Hierin worden onder andere de doelstellingen, voortgang, financiën, kwaliteit en de documentatie bewaakt. Stap 2: de huidige situatie (IST) Bij het vaststellen van de huidige situatie is het belangrijk zorgvuldig te werken. De IST situatie dient als vergelijkingsmateriaal voor de toekomstige en daarmee gewenste situatie. Het veelal ontbreken van vergelijkingsmateriaal bemoeilijkt het onderzoek. Stap 2 is het vastleggen van de huidige situatie. Hoe ziet die huidige situatie eruit? Dat is de IST-situatie. De IST is relatief eenvoudig te bepalen door te inventariseren hoe de huidige situatie eruit ziet. Deze stap staat weergegeven in figuur 8. Het bepalen van de IST noemen we ook wel de nulmeting (0-meting). Zaken die tijdens de inventarisatie aan de orde moeten komen: 5 Verschil tussen de IST en de SOLL 6 Focus, hoofdpunten, onderdeel van beleid waar extra aandacht voor is ICT Spirit 23

28 1. Hoe ziet de organisatie eruit? (organogram). Wat doet de business? (bedrijfsmodel, bedrijfsproces) 2. Wat zijn de budgetten en de kostenstructuren? 3. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de organisatie? Daarvoor gebruikt u het best een SWOT 7 -analyse? En wat gaat goed en wat kan beter? 4. Wat was de missie, visie en strategie van de organisatie op het moment dat de huidige situatie werd ontwikkeld? 5. Welke apparatuur en programmatuur zijn in gebruik binnen de organisatie? Hoe oud zijn deze en wat zijn de huidige ervaringen? 6. Welke besturingssystemen, beheerapplicaties en gebruikersapplicaties zijn aanwezig en in gebruik? Wat zijn de versienummers? Welke programma s zijn inmiddels overbodig? 7. Hoe ziet de omgeving van de ICT infrastructuur eruit? (serverruimte(n), (nood)voeding, koeling, brand- en waterdetectie, brand- en waterpreventie, toegangsbeveiliging en algehele kwetsbaarheid van de ICT infrastructuur omgeving) 8. Welke functionaliteit is in gebruik en wat denkt u in huis en in gebruik te hebben? 9. Welke licenties voor programmatuur zijn aanwezig? Welke contractvormen? 10. Welke risico s ziet u als onderzoeker en welke risico s onderkent de eigenlijke vraagsteller? 11. Zijn er onderhoudscontracten aanwezig en zo ja, wat zijn daarvan de kenmerken? 12. Welke maatregelen zijn getroffen om beschikbaarheid van de ICT services te garanderen? (back-up, replicatie, uitwijklocatie, uitwijkscenario, et cetera) 13. Zijn een calamiteitenplan en een continuïteitsplan aanwezig en wat staat daarin beschreven? 14. Welke eisen zijn geformuleerd met betrekking tot de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie? 15. Is een ICT beleidsplan aanwezig en wat staat daarin beschreven? 7 SWOT strengths, weaknesses, opportunities, threats. Meer info: 24 ICT Spirit

29 16. Is een ICT strategie aanwezig en hoe luidt die? 17. Is er al nagedacht over de ICT architectuur en zo ja, hoe ziet die eruit? 18. Wat is de samenstelling van de ICT afdeling? Wat is de hiërarchie? Wie neemt beslissingen over inrichting, wijzigingen en nieuwe aanschaf? 19. Is een helpdesksysteem aanwezig en zijn rapportages beschikbaar? 20. Hoe verlopen de processen op de ICT afdeling, zijn deze helder en zijn verantwoordelijkheden vastgelegd? 21. Welke overlegstructuur is aanwezig? Is bepaald hoe de besprekingen worden vastgelegd? Bovenstaande opsomming is niet limitatief en niet in volgorde van belangrijkheid. ICT Spirit 25

30 IST (analyse) GAP ANALYSE KNELPUNTEN SOLL (interviews) K1 = Knelpunt 1 Kx = Knelpunt x figuur 8 Als organisaties langer bestaan zijn veel zaken in de loop der jaren goed gegaan. Er zijn ook veel zaken verbeterd. Maar in het verleden zijn ook zaken geleerd. Het is goed om de leermomenten mee te nemen naar toekomstige trajecten. Let daarbij op dat het verleden niet de toekomst wordt, vooral als deze niet positief was. 26 ICT Spirit

31 Stap 3: de gewenste situatie (SOLL) Wis voor aanvang van deze stap alles wat u weet over de huidige situatie uit uw geheugen en houd alle opties open. Denk Outside the Box. Om de SOLL of gewenste situatie (figuur 9) in beeld te brengen is het belangrijk om de organisatiedoelstellingen te weten. Waar gaan we met zijn allen naartoe? Wat is de stip aan de horizon? IST (analyse) GAP ANALYSE KNELPUNTEN SOLL (interviews) K1 = Knelpunt 1 Kx = Knelpunt x figuur 9 Het is dus niet belangrijk of de organisatie zelf weet hoe de nieuwe situatie eruit ziet of moet zien. Meestal is de organisatie zelfs niet op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen. Daartegenover staat dat de organisatie wel weet welke doelen zij wil bereiken. Vraag dus vooral naar deze doelen. ICT Spirit 27

32 De gewenste situatie op zichzelf kunnen we beschouwen als een wederkerend proces. De analyse naar de gewenste situatie dient u als onderzoeker bij voorkeur jaarlijks te herhalen. Bijbehorend dienen de plannen jaarlijks bijgesteld te worden. Gebruik daarbij de rapportages uit het voorgaande jaar als een nulmeting voor het nieuwe jaar. Om een beeld te krijgen hoe u naar de doelen van de organisatie kunt kijken kunt u figuur 10 8 aan de vraagsteller of organisatie voorleggen. Het brainstormen over alle facetten in dit figuur levert bruikbare resultaten op. figuur 10 8 ICT-Strategie en -beleid, Scenario s en instrumenten Rob Poels, Philip van Klaveren, Ten Hagen & Stam, Den Haag 2003, blz ICT Spirit

33 Laat tijdens deze sessie de fantasie de vrije loop. Niet haalbare ideaalbeelden of toekomstdromen mag iedereen uitspreken. Wellicht is er een basis om hier naartoe te werken of kan dit in de toekomstige sessie(s) als input dienen. Soms haalt de technologie de tijd in en is een ideaal- of droombeeld wel haalbaar. Leg uzelf als onderzoeker of consultant in deze fase geen beperkingen op. Tijdens het formuleren van de projecten (stap 5) kan wellicht de beschikbare technologie een beperking zijn, maar dat is in deze fase dus nog niet belangrijk. Bij het kwalificeren van de projecten kunnen de beschikbare financiële middelen beperkingen opleggen. Loop in deze fase niet vooruit op deze mogelijke beperkingen. Denken in beperkingen maakt het Outside the Box-denken namelijk onmogelijk. Zaken die tijdens de inventarisatie zeker aan de orde moeten komen: 1. Missie, visie en strategie van de business bepalen in hoeverre de ICT de business moet en kan ondersteunen; 2. Welke (innovatieve) ICT middelen zijn in de huidige situatie beschikbaar om de missie, visie en strategie te ondersteunen? Is het mogelijk dat ICT en/of informatievoorziening de business naar een hoger niveau kan brengen? 3. Zijn gebruikers innovatief en willen zij nieuwe technieken of systemen adopteren? Of zijn de gebruikers behouden? 4. Welke wensen hebben de gebruikers? 5. Welke wensen heeft het management? 6. Welke wensen hebben de klanten 9 van de organisatie? 7. Zijn er eisen van hogerhand? (wet- en regelgeving, moedermaatschappij) 8. Welke eisen stelt de organisatie aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie? 9. Is er een budget om de nieuwe SOLL te creëren? 9 Bij non-profit organisaties zijn dit veelal de cliënten ICT Spirit 29

34 Bij alle zaken rondom de gewenste situatie speelt de cultuur van de organisatie een belangrijke rol. Mens, cultuur en techniek staan in nauwe relatie tot elkaar. Precies voor dat snijvlak heeft Microsoft een handig stuk gereedschap in de vorm van een enquête ontwikkeld. Aan deze enquête kunnen tot 10 gebruikers kosteloos deelnemen (peil januari 2012). De uitkomsten kunt u meenemen in het uiteindelijke advies. Om de enquête uit te voeren gaat u naar: en volgt de beschreven procedure. Is de doelgroep voor het onderzoek groter dan 10 personen, dan is een Factor4Index partner nodig om dit voor de organisatie uit te voeren. Veel randvoorwaarden kunnen van toepassing zijn op de gewenste situatie. Een ervaren consultant of onderzoeker zal veel randvoorwaarden meenemen in zijn of haar onderzoek. Voor zowel een ervaren als onervaren consultant geldt echter: onderzoek alle randvoorwaarden, categoriseer deze en neem deze mee in het onderzoek. De randvoorwaarden zullen door de jaren heen wijzigen en wellicht uitbreiden. Dit is een wederkerig proces. Naarmate het onderzoek vaker herhaald wordt en de consultant meer inzicht krijgt in de organisatie, zal het eindresultaat beter worden (figuur 11). 30 ICT Spirit

35 GAP ANALYSE KNELPUNTEN Business missie Gewenste resultaten SOLL (interviews) K1 = Knelpunt 1 Kx = Knelpunt x Business Visie Medewerkers en competenties? Business Strategie Gewenste effecten Wet- en regelgeving Omgevingsvariabelen Beleidsuitgangspunten Budget ICT visie ICT strategie? figuur 11 Het is aan te raden om de uitkomsten van de inventarisatie van de SOLL situatie in een normenkader vast te leggen met daarbij zoveel mogelijk meetbare waarden. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld een maximaal geoorloofd dataverlies van X uur of het moeten voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. ICT Spirit 31

36 Stap 4: knelpuntenanalyse Een knelpunt werkt in veel gevallen als een trechter. De doorstroming van een (bedrijfs)proces kan licht, soms zelfs behoorlijk, vertragen door de aanwezigheid van één of meerdere knelpunten. Knelpunten ontstaan vaak op momenten van drukte of schaarste en hebben veelal te maken met de deelgebieden structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Voorbeeld: De strategie is groei. In de gewenste situatie is de strategie SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd: een autonome groei van 100% binnen drie jaar. Dit heeft consequenties voor de structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Er is onderzoek verricht naar de gewenste situatie. Uit onderzoek blijkt dat een extra productiemachine noodzakelijk is. Eveneens moet het productiepersoneel voor de productiemachines verdubbelen en er moet een extra verkoper komen. Deze verkoper zal uitsluitend in het buitenland gaan werken. Het is noodzakelijk dat de verkoper vanuit zijn thuislocatie gebruik kan maken van de bedrijfsapplicaties. Tevens zal de verkoper op iedere locatie moeten beschikken over de digitale agenda en . Omdat het bedrijfskritische informatie betreft moet het beschikbaar en veilig zijn. De verkoper dient thuis net zo stabiel, veilig en snel te kunnen werken als op kantoor. Om in deze casus de knelpunten op het ICT vlak te ontdekken stel je de volgende vraag: Is het mogelijk dat medewerkers op elk gewenst moment vanuit huis en met hulp van mobiele apparatuur op een veilige en acceptabele manier gebruik kunnen maken van de bedrijfsapplicaties, agenda en ? Nu de vraag bekend is kan bekeken worden of de huidige situatie voldoet aan de vraagstelling. 32 ICT Spirit

37 Analyseert men de resultaten uit de voorgaande paragrafen dan is het realistisch, en te verwachten, dat er een verschil is tussen de huidige en de gewenste situatie (figuur 12). Aan de eisen uit het normenkader kan met de huidige situatie niet worden voldaan. IST (analyse) GAP ANALYSE KNELPUNTEN SPEERPUNTEN PROJECTEN SOLL K1 = Knelpunt 1 S1 = Lost knelpunten.. op P1 = Pakt speerpunten.. aan (interviews) Kx = Knelpunt x Sx = Lost knelpunten.. op Px = Pakt speerpunten.. aan figuur 12 Het is op zich geen doel om verschillen te ontdekken. Zijn er verschillen aanwezig, dan is dit de GAP 10 tussen de IST en de SOLL situatie. Een analyse op dit verschil noemen we de GAP-analyse of knelpuntenanalyse. Wees objectief en maak een tabel waarin u de knelpunten nummert en het probleem beschrijft (voorbeeld: tabel 1). 10 GAP = gat, verschil (Engels) ICT Spirit 33

38 Nr. Knelpunt Beschrijving knelpunt 1 Internet toegang 2 3 Niet alle medewerkers hebben toegang tot het internet en daarmee geen toegang tot het online boekhoudprogramma. Beschrijving urgentie Toegang tot de Saas 11 applicatie dient zo snel als mogelijk gerealiseerd te worden, zodat de overgang naar de SaaS applicatie mogelijk wordt en alle medewerkers, waar dan ook ter wereld, toegang hebben tot de benodigde informatie en functionaliteit binnen deze applicatie. tabel 1 11 SaaS = Software as a Service, vanuit de cloud beschikbaar en in een internet browser weergegeven softwareprogramma 34 ICT Spirit

39 Stap 5: speerpunten bepalen PUNTEN SPEERPUNTEN PROJECT Knelpunt 1 S1 = Lost knelpunten.. op P1 = Pakt speerpunt Knelpunt x Sx = Lost knelpunten.. op Px = Pakt speerpunt figuur 13 Meerdere knelpunten kunnen leiden tot één speerpunt (figuur 13). Een voorbeeld: Knelpunt 1: om beschikbaarheid van informatie en services te kunnen garanderen is een uitwijksituatie noodzakelijk; Knelpunt 3: de huidige ICT infrastructuur is afgeschreven; Knelpunt 25: de serverruimte voldoet niet aan de huidige behoefte op het gebied van stroomvoorziening en koeling; Knelpunt 30: alle applicaties moeten naar de laatste versie gebracht worden; Knelpunt 44: de beschikbaarheid van de ICT services op de hoofdlocatie dient 99,99% te zijn; Knelpunt 45: dataverlies moet tot een absoluut minimum beperkt worden. Speerpunt 1: Virtualisatie van de huidige ICT infrastructuur gespiegeld in twee datacenters met onderlinge realtime datareplicatie en back-up. ICT Spirit 35

40 Voor de overzichtelijkheid maakt u van de speerpunten in een tabel een handig overzicht. Zie tabel 2: Nr. Speerpunt Omschrijving Betreft knelpunt 1 Virtualisatie van de huidige ICT infrastructuur, gespiegeld in twee datacenters met onderlinge real time datareplicatie en back-up. 2 3 K1, K3, K25, K30, K44, K45 tabel 2 36 ICT Spirit

41 Stap 6: projecten formuleren Groepeer de speerpunten die samenhang met elkaar hebben en voeg deze samen in één project. Zie figuur 14. SPEERPUNTEN S1 = Lost knelpunten.. op PROJECTEN P1 = Pakt speerpunt.. aan hoog kosten van het project Projecten in dit kwadrant uitvoeren als er tijd en budget voor is Projecten in dit kwadrant uitvoeren als er tijd voor is Sx = Lost knelpunten.. op Px = Pakt speerpunt.. aan laag belang voor de organisatie figuur 14 ICT Spirit 37

42 In deze fase kijkt u met hulp van experts (specialisten en generalisten) hoe het project invulling krijgt. Alle mogelijke technologieën komen aan bod en u maakt een inschatting van de benodigde middelen (kennis, budget, uren, machines, et cetera). Eveneens bepaalt u de doorlooptijden per project. Wanneer het project volledig is ingevuld, is bekend welke middelen (producten en mensen) nodig zijn, hoe de planning eruit ziet, wat de risico s zijn en wat het totale project kost. Om antwoord op alle vragen te krijgen is het opstellen van een business case 12 per project gewenst. In deze business case zijn een aantal onderdelen opgenomen, zoals de voordelen van het project, risicomanagement, waarde van de informatie (information economics 13 ), ROI / TVT / NCW / TCO 14 en benchmarking (figuur 15, beslismodel). 12 Business case (http://nl.wikipedia.org/wiki/business_case) 13 Information economics (http://www.oosterhaven.nl/info_econ.htm) 14 ROI = Return on Investment, wat levert de investering uiteindelijk op (http://nl.wikipedia.org/wiki/return_on_investment) TVT = TerugVerdienTijd de tijd die verloopt tussen het moment van investeren en het moment waarop de door deze investering veroorzaakte positieve kasstromen gelijk zijn aan de investering NCW = Netto Contante Waarde (http://nl.wikipedia.org/wiki/contante_waarde) TCO = Total Cost of Ownership (http://www.12manage.com/methods_tco_nl.htm) Bron: Kosten, baten en risico s van ICT-investeringen, auteurs: Merijn van der Zalm en Peter Noordam, ISBN: ICT Spirit

43 Concurrentievoordeel / Belang voor de business Laag Hoog Waarde van de informatie ROI, TVT, NCW Voordelen case Risico- Management Case TCO, Benchmarking Laag Hoog Noodzaak figuur 15 In deze fase is het aan te raden om gebruik te maken van een projectmethode zoals PRINCE2 15. Een dergelijke methode helpt om een project op een gestructureerde wijze aan te pakken en aandacht te schenken aan alle relevante aspecten binnen het project. Om tot een realistisch beeld te komen is het verstandig om voor alle projecten niet langer vooruit te kijken dan met de huidige technologie redelijkerwijs binnen drie jaar haalbaar is. 15 PRINCE2 (http://www.prince2.com) ICT Spirit 39

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken Vragen Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken 2 Visiedocument Medisch Specialist 2025 Colofon Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Het sector initiatief welke moet leiden tot CO2 reductie door met een CO2 bril naar software ontwikkeling te kijken

Het sector initiatief welke moet leiden tot CO2 reductie door met een CO2 bril naar software ontwikkeling te kijken Dit document beschrijft Het sector initiatief welke moet leiden tot CO2 reductie door met een CO2 bril naar software ontwikkeling te kijken Auteur: Kees Jonker Speer IT B.V. 26 augustus 2016 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Het verkenningsrapport beoordeelt de haalbaarheid van het project en geeft aan wat de slaagkans is. De indeling van het verkenningsrapport is: 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Formulier Business Case Innovatief idee

Formulier Business Case Innovatief idee Formulier Business Case Innovatief idee Let op: een onvolledig ingevulde Business Case wordt niet in behandeling genomen. De toelichting op de business case geeft een beeld van hetgeen er minimaal in de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

Administratie Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller!

Administratie Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller! Administratie Leuker kunnen we het niet maken, wel sneller! EEN ONDERZOEK NAAR ADMINISTRATIESYSTEMEN VOOR ALTERNATIEVE GENEZERS Administratie is een bijkomend nadeel bij elke zorgpraktijk. Veel praktijken

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

RiskTransparant, deel 6. Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen.

RiskTransparant, deel 6. Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen. RiskTransparant, deel 6 Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen. In deze zesde serie uit een reeks van zeven, delen wij graag onze kennis met

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

opleidingen abonnement

opleidingen abonnement 1 opleidingen abonnement Over educentre Hoog leerrendement Wij zijn een team van gepassioneerde docenten en e-learning specialisten. Onder de naam Educentre stellen wij mensen in staat zichzelf te ontwikkelen.

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

VO2020- scan. Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities. Versie 1.0, april 2015

VO2020- scan. Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities. Versie 1.0, april 2015 VO2020- scan Handleiding bestuursrapportage met bestuursambities Versie 1.0, april 201 Copyright 201 Stichting Schoolinfo Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie