Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 1 (2004) Web self-service. Kris Bloemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 1 (2004) Web self-service. Kris Bloemen kris_bloemen@yahoo.com"

Transcriptie

1 Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 1 (2004) Web self-service Kris Bloemen Abstract In een klassiek call center wordt een klant geholpen door een call center agent. Web self-service stelt de klant echter in staat om zelf zijn vragen te beantwoorden door hem via het web toegang te bieden tot de knowledge base en de operationele systemen van het bedrijf. Goede web self-services leiden tot lagere kosten, betere dienstverlening die 24x7 beschikbaar is en hogere klanttevredenheid. Web selfservice wordt gesitueerd binnen de evolutie van een call center naar een multichannel contact center. In dit artikel 1 worden zowel functionele als economische aspecten van web self-service behandeld. 1 Dit artikel is geschreven op basis van de eindverhandeling van de auteur: Web self-service, Faculteit ETEW, 2004 (Promotor: Prof. Dr. J. Vandenbulcke).

2 Inhoudstafel Abstract...1 Inleiding...2 Inhoudstafel Definitie en afbakening van web self-service Multichannel contact center Functionaliteiten van web self-service Knowledge base Service requests Koppelingen met back office systemen Kanalen voor web self-service Customer Portal Virtual Agent Administratie van web self-service Administratie van de knowledge base en service request afhandeling Analyse Economische evaluatie van web self-service Exploitatiemogelijkheden Voordelen van web self-service Nadelen van web self-service Return on investment (ROI) Web self-service vanuit een strategisch perspectief Marktoverzicht Huidige marktsituatie Overzicht e-service suite vendors Overzicht web self-service vendors...25 Algemeen Besluit...27 Referenties

3 Inleiding Omdat web self-service een vrij recent fenomeen is, is er betrekkelijk weinig wetenschappelijk materiaal beschikbaar. Dit artikel is vooral gebaseerd op informatie van software vendors, rapporten van commerciële consulting bedrijven zoals Gartner, informatie uit de praktijk en enkele wetenschappelijke en technische werken, bijvoorbeeld de tutorial voor IBM Websphere Studio over web self-service ( Patterns: Connecting self-service applications to the enterprise van IBM Redbooks). Veel informatie werd vergaard door een denkbeeldig contact center te bouwen met de demo-versie van RightNow Service. Om de praktijk te betrekken bij de eindverhandeling, werden cases gemaakt over web self-service bij Belgacom (knowledge base en e-billing) en Packard Bell Nederland (knowledge base). Voor de cases wordt verwezen naar de eindverhandeling. 1 Definitie en afbakening van web self-service De term web self-service is niet eenduidig bepaald. Web self-service wordt immers vaak gebruikt en soms misbruikt als verkoopsargument. Vendors bedoelen niet steeds hetzelfde wanneer ze het over web self-service hebben. Om verwarring te vermijden zullen we in dit artikel web self-service definiëren en afbakenen. Web self-service is een toepassing voor dienst na verkoop die klanten en werknemers toelaat toegang tot informatie te krijgen en routinetaken uit te voeren via een webbrowser, zonder interactie met een customer service representative. Het eigenlijke verkopen over het web wordt niet als web self-service beschouwd. We onderscheiden web self-services naargelang hun doelgroep. Meestal vormen de klanten van een onderneming de doelgroep. Web self-services kunnen zich echter ook richten op de werknemers van de onderneming. Employee web selfservice is besproken in mijn thesis maar wordt in dit artikel niet behandeld. Indien de term web self-service wordt gebruikt, wordt web self-service voor klanten bedoeld De term web self-service zou verwarring kunnen scheppen! Hij doet immers denken aan web services. De twee termen geven echter iets totaal verschillends aan. De implementatie van web self-service kan mogelijk met web services gebeuren maar andere technieken zijn evengoed mogelijk. 3

4 2 Multichannel contact center De toepassingen van web self-service bevinden zich in de helpdesk omgeving. De klassieke helpdesk omgeving is een call center waar een call center agent zich persoonlijk bezighoudt met een service request van een klant en waar de telefoon het enige communicatiekanaal is. Call centers evolueren echter steeds meer naar contact centers. Contact centers handelen niet alleen vragen en klachten van klanten af maar contacteren ook pro-actief huidige en potentiële klanten.. Bovendien beperken contact centers zich niet tot het kanaal telefoon, zoals een call center. Moderne contact centers bieden een waaier aan kanalen waarmee de klant hen kan bereiken: telefoon, customer portal, en web chat. Communicatie van het bedrijf naar de klant verloopt meer en meer via computer ( , customer portal) en zelfs via GSM (WAP, SMS). We evolueren met andere woorden naar multichannel contact centers. Web self-service kan dus maar zinvol besproken worden wanneer we het kunnen kaderen binnen de evolutie van een call center naar een contact center. Web selfservice wordt door vendors meestal verkocht als onderdeel van een e-service suite. Een e-service suite is een geïntegreerde software oplossing voor het opzetten van een contact center dat service biedt aan klanten via meerdere kanalen. Het huidige en voorspeld toekomstig gebruik van de verschillende soorten service is vastgelegd in Tabel I (egain, 2002). Gartner voorspelde in 2002 dat 15% tot 40% van de service contacten met klanten via het web zou verlopen (Gartner, 2002). Deze gegevens contrasteren wel met de prognose van Esteban Kolsky (nota bene ook van Gartner), die beweert dat tegen 2005 zeker nog 65% van de service requests via de telefoon zullen verlopen (Kimberly Caisse, 2002). Tabel I: Verdeling van de service requests over kanalen Telefoon 85% 35% 8% 20% Web self-service 2% 30% Chat 1% 10% Andere 4% 5% 4

5 3 Functionaliteiten van web self-service In dit hoofdstuk worden de functionaliteiten van web self-services beschreven. We focussen op de client zijde van web self-service. De administrator zijde wordt belicht in hoofdstuk Knowledge base Web self-service laat klanten toe om informatie uit de knowledge base op te halen. Dergelijke knowledge bases zijn wel sterk verschillend van een knowledge base in een expert system, waarbij regels en inferentiemechanismen strikt gescheiden zijn (Jan Vanthienen). In de context van web self-service kan de knowledge base bestaan uit een verzameling FAQ s, documenten of scenario s voor case-based reasoning. Om zich een echte knowledge base te mogen noemen, moet een knowledge base ook voorzien in mechanismen om verbanden tussen deze FAQ s en documenten te ontdekken (Doug Warner, 2000). Deze mechanismen verschillen echter van vendor tot vendor. We zullen ze in dit artikel dan ook niet diepgaand bespreken. In mijn thesis zijn wel enkele mechanismen die door RightNow Technologies gebruikt worden diepgaand besproken. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van automatische ranking van FAQ s, mierenkolonie-algoritmen om click streams te analyseren, indexering van trefwoorden in documenten, technieken om documenten te clusteren enzovoorts. De knowledge base kan manueel opgebouwd worden. Dit is een proces waarbij experten antwoorden opstellen voor de vragen die door klanten het vaakst gesteld worden. Deze vragen kunnen bekomen worden door call center agents te interviewen. De manuele opbouw van een knowledge base is zeer arbeidsintensief. Bovendien komt het vaak voor dat de knowledge base niet geactualiseerd wordt waardoor zijn bruikbaarheid daalt. Het voordeel van deze methode is de hoge kwaliteit van de knowledge base. De knowledge base kan echter ook opgesteld worden door een groot aantal documenten te verzamelen. De klant kan dan met zoekopdrachten zijn vragen oplossen. Deze methode is minder arbeidsintensief, sneller en schaalbaarder. Het gebruiksgemak voor de klanten laat echter vaak de wensen over. De knowledge base kan op een aantal manieren aangeboden worden aan de klanten. Web self-service kan bestaan uit lijsten met FAQ s gesorteerd op populariteit, eventueel per thema. Voor elke FAQ kunnen verwante FAQ s aangegeven worden. De meest voorkomende manier om een knowledge base aan te bieden is via zoekopdrachten met trefwoorden. E-service suites voorzien in een out-of-the-box zoekmachine. Gebruikers proberen een query met keywords gemiddeld slechts één of twee keer (Donna Fluss, 2002). Indien ze geen afdoend antwoord vinden, grijpen ze naar de telefoon of haken ontgoocheld af. Volgende 5

6 problemen kwamen naar voren bij gebruikers die onteveden waren met keyword search: te veel resultaten (54%), moeilijke keuze van de keywords (46%) en verkeerde antwoorden (46%) (Jupiter Consulting, 2002). Daarom is er binnen de web self-service wereld momenteel zeer veel interesse voor zoekopdrachten in natuurlijke taal omdat die de meeste van bovenstaande problemen zouden oplossen. In de praktijk lijkt het echter niet eenvoudig om query s in natuurlijke taal correct te interpreteren en is de klanttevredenheid erdoor niet significant gestegen. De knowledge base kan ook via browsing doorheen clusters van documenten of FAQ s gebeuren. Bij case-based reasoning kan de klant aan zelf-diagnose doen (bijvoorbeeld: het opsporen van het probleem met zijn koffieapparaat). De klant wordt telkens een vraag gesteld over bepaalde symptoom (bijvoorbeeld: het water loopt niet door) totdat het case-based reasoning algoritme bepaald heeft welke case het meest lijkt op de symptomen die de klant heeft ingegeven. De klant wordt dan de remedie van de meest relevante case meegedeeld (bijvoorbeeld: ontkalk het toestel). De presentatie en het redeneermechanisme van dergelijk proces moet het bedrijf zelf niet ontwikkelen maar is automatisch ondersteund door een e-service suite. 3.2 Service requests Een service request is een vraag die een klant ingeeft via het customer portal. Het beheer van service requests is de tweede functionaliteit van web self-service. Service requests worden afgehandeld door een customer service representative (CSR). Men kan zich afvragen wat het self-service aspect aan een service request dan wel is? De CSR lost immers de vraag op. Toch zijn er ook self-service aspecten die we niet terugvinden in bijvoorbeeld een telefoongesprek. Zo kan de gebruiker zonder hulp van de CSR de status van zijn service request nagaan. Hij kan ook zelf een open service request aanpassen of terugtrekken. De gebruiker bepaalt zelf tot welke categorie zijn request hoort, zodat de routing naar een geschikte CSR automatisch kan verlopen. Verder kan de klant ook andere metainformatie omtrent zijn service request ingeven (bijvoorbeeld zijn taal of klantenprofiel). Bij het sluiten van een service request kan de klant gevraagd worden of het antwoord bevredigend en tijdig was. Op basis van deze feedback kunnen automatisch rapporten omtrent de klantentevredenheid gegenereerd worden. De klant kan ook de volledige historiek van zijn service requests zien zonder tussenkomst van de CSR. 3.3 Koppelingen met back office systemen Koppelingen met back office systemen vormen de derde functionaliteit van web self-service. De meeste toegevoegde waarde van web self-service komt van 6

7 koppelingen met back office systemen. Tegelijkertijd vormt de implementatie van deze functionaliteit ook de grootste uitdaging. Back office systemen zijn namelijk een heel heterogene verzameling van systemen. Een out of the box integratie met zulke systemen bestaat meestal niet. Denken we bijvoorbeeld maar aan legacy applicaties op mainframes. We zullen hier echter niet ingaan op hoe de integratie technisch verloopt maar wel het belang van enkele belangrijke toepassingen schetsen Consulteren van facturen Helpdesks worden vaak geconfronteerd met vragen over facturen. Voor een communicatiebedrijf geldt dat ongeveer 50 percent van de vragen op het call center betrekking heeft op de factuur (Siebel). Gebruikers hebben vragen over wat de elementen van de factuur precies betekenen, zijn hun laatste factuur vergeten of weten niet meer hoeveel ze nog moeten betalen,... De helpdesk agent moet in een klassieke helpdesk-omgeving deze informatie opvragen via back office systemen. Deze taak is eigenlijk vrij eenvoudig en betreft enkel consultaties. Daardoor kan deze taak afgehandeld worden met web self-service. Het aantal facturen dat door consumenten in de U.S. online zal bekeken worden, wordt geschat te stijgen van 643 miljoen in 2001 tot 3,5 miljard in Dat zou betekenen dat bijna een derde van alle facturen voor consumenten online zou bekeken worden (emarketer, 2002). Een dergelijke web self-service moet de gebruiker dus toelaten om een overzicht van zijn facturen te krijgen. Bovendien moet de gebruiker gestructureerd kunnen zoeken naar facturen op datum en bedrag. Het is ook wenselijk dat bijkomende uitleg over de factuur verschaft wordt en dat FAQ s in verband met de factuur worden opgesteld. In België heeft bijvoorbeeld Belgacom een dergelijke toepassing (genaamd Bill Viewer) gecreëerd. Een dergelijke web self-service brengt pas goed op wanneer het bedrijf de papieren factuur niet meer hoeft te sturen naar de klant. Zoniet veroorzaakt de web self-service voornamelijk kosten. Zijn enige troef is dan het verhogen van de dienstverlening voor klanten. Wanneer men echter de papieren factuur niet meer stuurt, moet men er zeker van zijn dat de gebruiker zijn facturen altijd online consulteert. Hij zou dan per verwittigd moeten worden wanneer hij een factuur te betalen heeft. In de mail kan men dan een directe link naar de customer portal opnemen. Er stellen zich (in België in ieder geval) echter problemen met de rechtsgeldigheid van een online factuur Consulteren van orderstatus Call centers worden vaak geconfronteerd met vragen over orders: 7

8 Wat is de orderstatus? Productie, assemblage, verpakking, onderweg? Haalt mijn order de vervaldatum? Op welk uur zal mijn order geleverd worden? Eigenschappen van het order indien de klant dit niet meer kan terugvinden Indien men de informatie uit het back office systeem voor order management via een webbrowser zou kunnen aanbieden aan de klant, zouden de call center agent het grootste deel van deze vragen niet meer moeten afhandelen. Dit zou de kosten voor order management aanzienlijk kunnen verlagen. Jupiter Research heeft vastgesteld dat 58% van de klanten via één of ander kanaal nagaan wanneer hun order zal geleverd worden. Dit geeft aan dat er een groot potentieel is voor het aanbieden van online order informatie (Richard Feinberg & Rajesh Kadam, 2002). Uit een studie bij meer dan duizend producenten, distributeuren, groothandelaren en detailhandelaren in de V.S. werd de populariteit van online order management voor klanten gemeten (zie Tabel II). Hieruit blijkt dat 69% van deze bedrijven e- commerce initiatieven genomen heeft waarbij klanten online kunnen bestellen. Het valt wel op dat het aantal bedrijven dat toelaat om bestellingen online aan te passen een pak lager ligt. Hetzelfde geldt voor het automatisch melden van de status van een bestelling. E-commerce toepassingen voorzien met andere woorden niet altijd in bijhorende web self-service. De drie factoren uit Tabel II bleken op statistisch significante wijze positief gecorreleerd met zowel opbrengst per werknemer, bruto-marge van de bestelde producten, return on assets als return on investment. Dit rechtvaardigt de investering in online order management (Anitesh Barua en andere, 2000). Tabel II: Populariteit van online order management Gemiddelde percentage bedrijven die akkoord gingen (gaande van licht akkoord tot sterk akkoord) Kunnen klanten online bestellen? 69 Kunnen klanten online bestellingen 45 aanpassen? Wordt klanten automatisch de status van 42 hun bestelling gemeld? Enkele vendors beloven out-of-the-box integratie met hun order systemen zoals Oracle 2, SAP 3 en PeopleSoft 4. Het portal voor order management is al

9 voorgefabriceerd, er dient enkel geconfigureerd te worden wat het bestaande ordersysteem is. Het customer portal kan ook gebruikt worden om klanten informatie te geven over de lopende garanties voor producten die ze aangekocht hebben. Er wordt ook aangegeven hoe lang de garantie nog loopt. Return Materials Autorization (RMA) is bijvoorbeeld standaard ondersteund in het customer portal van Siebel Tracking en tracing van pakketjes Het online consulteren van de status van een pakket verstuurd met een pakjesdienst is een toepassing van web self-service die succesvol is gebleken. Pakjesdiensten als DHL en Federal Express konden hun klanttevredenheid meetbaar verhogen met deze web self-service. Aan de hand van een pakketcode kan de klant zijn pakketje tracken: Waar is het pakketje laatst gepasseerd? Waar bevindt het zich nu waarschijnlijk? Zal het pakje op tijd afgeleverd kunnen worden? Wanneer werd het pakketje ter bestemming afgeleverd? Om een dergelijke web self-service te kunnen aanbieden moet de volledige supply chain, vanaf het oppikken van het pakketje tot en met het afleveren, geautomatiseerd zijn. Een volledige beschrijving van de supply chain voor een pakketdienst valt echter buiten het opzet van dit artikel. Meerdere kanalen kunnen gebruikt worden voor tracking en tracing. Deze lijst van kanalen is gebaseerd op de website van DHL esolutions. Call center: Dit is het meest klassieke kanaal van een pakjesdienst. Voor de pakjesdienst is dit echter een service met een zeer hoge kost. Customer Portal: Het meest ingeburgerd is de customer portal site van de pakjesdienst. De gebruiker kan daar de status van zijn pakketjes nagaan aan de hand van het pakketnummer. Via het portal kan de klant ook prijstarieven raadplegen, het oppikken van een pakketje plannen, de knowledge base ondervragen,... Applicatie: Professionele gebruikers verkiezen vaak de snellere en rijkere user interface van een applicatie. Er bestaan ook varianten zoals een toolbar die aan Internet Explorer of Netscape Navigator kan worden toegevoegd. 4 Order Capture Self-service, Siebel eservice,

10 De klant kan bepalen dat hij een krijgt toegestuurd wanneer het pakketje geleverd is en eventueel bij andere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld aankomst in het land van bestemming. SMS: Dit is een kanaal dat opgang maakt. De klant kan ervoor kiezen dat hij een SMS ontvangt wanneer het pakketje geleverd is en eventueel bij andere gebeurtenissen. WAP: Sommige functionaliteiten van de customer portal worden ook aangeboden via WAP (Wireless Application Protocol). Zo kan de klant van overal de status van zijn pakket opvolgen aan de hand van het pakketnummer. 4 Kanalen voor web self-service 4.1 Customer Portal Een customer portal is een uniek en gepersonaliseerd toegangspunt waar de klant kan in contact kan treden met de onderneming (Tom Abshire, 2001). Het verschil met een klassieke webpagina is dat de klant enkel toegang heeft tot informatie waarvoor hij geautoriseerd is. Het is technisch mogelijk om één customer portal te ontwikkelen dat zowel toegankelijk is via de webbrowser op een computer, op een GSM als op een PDA. E-service suites leveren meestal een out-of-the-box oplossing voor een customer portal. Figuur 1 geeft het customer portal van Siebel eservice. De portal site biedt een reeks templates aan voor standaard functionaliteiten zoals registreren en aanmelden van gebruikers, beheer van service requests, presenteren van facturen, zoekmogelijkheden enzovoorts. Het voordeel van dergelijke templates is dat een bedrijf niet zelf de webpagina s moet ontwerpen voor hun portal, wat behoorlijk wat tijd en werk kan besparen. Sommige portal sites kunnen echter ook door de gebruiker zelf gepersonaliseerd worden. Zo kunnen gebruikers aangeven van welke producten ze speciale acties (bijvoorbeeld korting) wensen te ontvangen, ze kunnen zich inschrijven op bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld nieuwste generatie walkman) of ze kunnen de lay-out van de portal site naar eigen smaak aanpassen. 10

11 Figuur 1: Template voor customer portal van Siebel eservice 4.2 Virtual Agent Een tweede kanaal voor web self-service is de virtual agent. In het bedrijfsleven is dit kanaal wel veel minder courant dan een customer portal. In de praktijk wordt het enkel aangeboden via een computer, hoewel het theoretisch denkbaar is om het via GSM of PDA aan te bieden. Bepaalde klanten zijn niet zo vertrouwd met de klassieke portal omgeving of verkiezen een meer persoonlijke omgang met het bedrijf 6 7. Virtual agents geven de klant de indruk dat hij met een echte agent aan het chatten is. Hij kan in natuurlijke taal communiceren met de virtual agent. Virtual agents zijn in staat om natuurlijke taal met een zekere waarschijnlijkheid te interpreteren en de voorgeprogrammeerde antwoorden via de chatbox aan de klant aan te geven. Ze zijn beperkt tot query s op de knowledge base. Virtual agents lenen zich goed voor case-based reasoning. Sommige blijkbaar visionaire vendors zien in de toekomst overschrijvingen gebeuren via virtual agents, maar dat gebeurt nu zeker nog niet in de praktijk. De vraag stelt ook of ze ooit nauwkeurig genoeg natuurlijke taal zullen kunnen interpreteren en of de gebruikers er genoeg vertrouwen in zullen hebben dat ze virtual agents gebruiken voor bijvoorbeeld overschrijvingen. In de praktijk worden virtual agents argwanend bekeken en hun commercieel succes is dan ook beperkt. 6 egain Assistant, 7 Intelligent Online Expert, 11

12 Een vendor die zijn virtual agent nogal sterk promoot is egain. De egain Assistant verschijnt in de browser op de rechterkant of de bovenkant van de webpagina. De webpagina blijft dus zichtbaar voor de klant. Een voorbeeld van een gesprek met een virtual agent wordt gegeven in volgende figuren (Figuur 2) (Figuur 3). Figuur 2: Virtual agent stelt zich voor Figuur 3: Virtual agent geeft antwoord Virtual agents zijn een vorm van web self-service omdat er geen agent nodig is voor elke chatsessie. De virtual agent is standaard uitgerust om natuurlijke taal (voor meerdere talen) te begrijpen. Toch zal hij ook manueel aangepast moeten worden om bepaalde vaktermen te verstaan. Uiteraard moeten de mogelijke vragen en bijhorende antwoorden manueel ingegeven worden. Indien een klant een vraag stelt die de virtual agent niet herkent is er een vloeiende escalatie mogelijk naar assisted service, namelijk wanneer een echte agent de rol van de virtual agent overneemt in het gesprek met de klant (Figuur 4). Figuur 4: Vloeiende escalatie bij virtual agents Virtual agents kunnen ook gecombineerd worden met cobrowsing. De virtual agent stuurt de klant dan naar de pagina die betrekking heeft op zijn vraag. Virtual agents zouden zelfs een volledige rondleiding op de site kunnen geven, waarbij de voornaamste webpagina s besproken en getoond worden, en waarbij de klant eventueel vragen kan stellen aan de virtual agent. Een voorbeeld is gegeven in Figuur 5. 12

13 Figuur 5: Rondleiding door een virtual agent 5 Administratie van web self-service We zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot de administratie van de knowledge base, het gebruik van de knowledge base voor het beantwoorden van service requests en de analyse van geleverde dienstverlening. 5.1 Administratie van de knowledge base Een knowledge base waarover klanten tevreden zijn vergt geregeld en systematisch onderhoud. Contact center software moet dus voorzien in middelen om de inhoud op een gecontroleerde manier aan te kunnen passen. De volgende beschrijvingen zijn sterk schatplichtig aan RightNow Service. We zullen deze illustreren voor FAQ s maar ze kunnen net zo goed toegepast worden op documenten. Frequently asked questions hebben een status: Private: De FAQ is enkel voor CSR s zichtbaar, klanten kunnen hem niet zien. Proposed: De FAQ werd voorgesteld om gepubliceerd te worden, maar moet nog goedgekeurd worden door een persoon die daartoe gemachtigd is. Public: De FAQ is zowel voor CSR s als voor klanten zichtbaar. Review: De FAQ werd in review geplaatst omdat de inhoud niet voldoet of niet up-to-date is. Reviews van FAQ s kunnen op voorhand gepland worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een jaarlijkse controle op correctheid ondergaan. FAQ s kunnen een bepaald access level krijgen. FAQ s met een private status kunnen enkel gezien worden door klanten met een access level van minstens hetzelfde niveau. Een FAQ kan ook meerdere antwoorden hebben met een verschillend access level. Klanten met een hoger access level krijgen dan naargelang hun access level antwoorden met meer vertrouwelijke en/of gedetailleerde informatie te zien, bijvoorbeeld omdat ze door het bedrijf sterker vertrouwd worden. 13

14 Om het antwoord visueel aantrekkelijk en duidelijk te maken kan een antwoord geformatteerd worden in HTML. Via een image tag kunnen ook afbeeldingen ingevoegd worden. Er bestaan ook web-based WYSIWYG (What you see is what you get)-editors waarbij geen kennis van HTML meer vereist is, zoals weergegeven in Figuur 6. Verder bestaat de mogelijkheid om een attachment aan een antwoord toe te voegen. De auteur van elke FAQ wordt vermeld alsook de datum van laatste wijziging. Men kan de taal aangeven waarin de FAQ is opgesteld en trefwoorden expliciet toewijzen aan een FAQ. Men kan aangeven om de FAQ in de ranking van FAQ s al dan niet op te waarderen of het zelfs permanent aan de top van de ranking te plaatsen. FAQ s kunnen ook automatisch geclusterd worden. Men kan op voorhand plannen wanneer de clustering moet gebeuren. Eventueel kan men de clusters achteraf benoemen. Figuur 6 illustreert hoe een FAQ beheerd wordt in een e-service suite als RightNow Service. Figuur 6: Beheer van een FAQ in RightNow Service 5.2 en service request afhandeling De productiviteit van de CSR kan verhoogd worden indien de contact center software voorziet in automatische suggestie van antwoorden. RightNow biedt dergelijke functionaliteit aan onder de naam SmartAssistant TM. De CSR kan de relevantie van de suggesties dan beoordelen en eventueel één van de antwoorden simpelweg invoegen. CSR s kunnen standaard teksten invoegen die vooraf zijn opgesteld door de administrator of iemand anders met autorisatie op dat vlak. Voorbeelden van standaard tekst zijn de missie van het bedrijf, de klant bedanken of excuseren voor een ongemak. Dit bespaart de CSR een hoop typwerk. Hierdoor 14

15 kan de CSR veel sneller s en service requests beantwoorden. Figuur 7 toont hoe een CSR met behulp van Suggested Answers een service request vlot kan afhandelen. $i_checking_account verwijst naar een variabele die de interestvoet op een zichtrekening weergeeft. De CSR kiest voor Append Text zodat het gesuggereerde antwoord direct in het antwoord op het incident ingevoegd wordt. Figuur 7: Afhandelen van een service request bij RightNow Service 5.3 Analyse Call centers kennen typisch een zeer sterke prestatiecontrole van de call center agents. Deze sterke supervisie zal doorgezet worden in een contact center. Een geautomatiseerde multichannel contact center omgeving laat toe om in real time en zonder manuele tussenkomst analyses te genereren over de geleverde service over alle kanalen heen. Hieronder volgen enkele maatstaven over de geleverde service. Deze lijst is zeker niet exhaustief en focust op de meest interessante maatstaven. Information Gap Deze maatstaf geeft aan over welke producten en subproducten er relatief veel service requests zijn tegenover het aantal beschikbare FAQ s over die producten. Hij geeft dus aan voor welke producten bijkomende FAQ s nodig zijn. Self-service index = aantal contacten waarbij self-service de oplossing bood / aantal contacten = 1 aantal service requests / aantal contacten = 1 escalatiegraad 15

16 Een onderzoek van Doculabs in opdracht van RightNow bestudeerde de self-service index voor meerdere sectoren. De gemiddelde self-service index bedroeg 86,9 % en varieerde van 70,02% tot 97,85% afhankelijk van de sector (James Watson, Gail Donnelly & Joshua Shehab, 2001). De waarde van de self-service index hangt in grote mate af van hoe hij gemeten wordt. Men moet met andere woorden oppassen voor misleidende cijfers van vendors. De volgende maatstaf geeft een objectiever beeld van het succes van web self-service. Call avoidance rate Deze geeft de relatieve daling van het aantal oproepen voor het call center na het invoeren van web self-service. In de praktijk bereikt men een gemiddelde call avoidance rate van 15% tot 35%, afhankelijk van de sector (Tim Tobin, 2002). Belgacom behaalde een call avoidance rate van zo n 26,8% (Bob Thompson, 2003). First call resolution rate = aantal service requests dat bij het eerste contact met een CSR opgelost werd / aantal service requests Het is belangrijk te weten hoeveel van de service requests direct konden opgelost worden. Dit bepaalt immers in belangrijke mate hoe de klant de service verlening ervaart. Een belangrijke factor voor een goede first call resolution rate is een goede ontsluiting van een up-to-date knowledge base aan alle CSR s en toegang tot de back office systemen voor elke CSR. ServiceWare beweert een stijging van 20% tot 100% van first call resolution rate te halen na invoering van web self-service 8. Prestaties van de CSR s Contact centers laten een analyse toe van de prestaties van agenten. De bovengenoemde maatstaven kunnen per agent geanalyseerd worden. De contact center manager kan een drill-down doen tot op het niveau van het individuele incident. Hij kan ook een slicing uitvoeren, waarbij hij de prestaties van de CSR per periode, per product of per klant kan analyseren. Men moet wel oppassen om geen appels met peren te vergelijken. Ervaren agenten moeten uiteraard minder informatie opzoeken dan beginners. Er bestaat ook een mogelijkheid om gecustomiseerde analyses te bouwen. De administrator kan grafisch een query opstellen waarbij hij de velden van de tabel aanduidt waarin hij geïnteresseerd is. Hij kan ook grafisch een query over meerdere tabellen creëren door een inner of outer join. Hij dient daarvoor de vreemde sleutel van de eerste tabel te selecteren en de primaire sleutel van de tweede tabel. Het is mogelijk een dergelijk verband te selecteren over meer dan twee tabellen. De waarden van velden kunnen geaggregeerd worden via formules: gemiddelde, aantal, minimum, maximum, som en standaarddeviatie. Er zijn ook mathematische en logische formules mogelijk. De gegevens kunnen gegroepeerd 8 ServiceWare,

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties Masterthesis Master Thesis Informatica Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeerder: Mustafa Şen Studentnummer: 0138347 Afstudeernummer:

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS STAGEVERSLAG MASTER BUSINESS ANALYTICS Auteur Lidewij Kooiman Begeleiders ir. Raoul Wilmans (MeasureWorks) dr. Sandjai Bhulai (VU) dr. Eduard Belitser

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

Google AdWords & online adverteren. Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken. Alex van Ginneken

Google AdWords & online adverteren. Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken. Alex van Ginneken Google AdWords & online adverteren Slim en betaalbaar uw doelgroep bereiken Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie