Kokosolie, heilzame werking en veelzijdige toepassingen. Door: Ir. L. Henseler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kokosolie, heilzame werking en veelzijdige toepassingen. Door: Ir. L. Henseler"

Transcriptie

1 Kokosolie, heilzame werking en veelzijdige toepassingen Door: Ir. L. Henseler Kokosolie werd vroeger veel gebruikt en toegepast in de voedingsindustrie vanwege zijn gunstige eigenschappen: het is lang houdbaar, het wordt ook bij hogere bewaartemperaturen niet snel ranzig en het heeft een hoog smeltpunt (ongeveer Celsius). Daar kwam een einde aan toen kokosolie ten onrechte een slechte reputatie kreeg vanwege het grote aandeel verzadigde vetten. Verzadigd vet is slecht, zo luidt de heersende opvatting. Slechte reputatie Dat kokosolie een slechte reputatie kreeg, kwam voor een deal door onderzoek waaruit bleek dat verzadigde vetten een hoog cholesterolgehalte en hart- en vaatziekten veroorzaken. Het ging hier echter vooral om dierlijke vetten, zoals in vlees, eieren, boter en dergelijke. De plantaardige olie-industrie die na de Tweede Wereldoorlog in de V.S. in opkomst was en van plantaardige oliën zoals soja, zonnebloem- en canolaolie geharde vetten maakte voor verwerking als margarine en in veel producten, zoals brood en crackers, maakte hier handig gebruik van. Er werd een campagne gelanceerd waarin het gebruik van tropische oliën zoals kokos- en palmolie werd afgeraden. Het zou de aderen verstoppen met verzadigd vet. Het was beter om onverzadigde oliën, zoals zonnebloemolie, te gebruiken. Zo wapende de olie-industrie zich tegen de concurrentie van de goedkope oliën die werden ingevoerd uit landen als de Filippijnen, Maleisië en Indonesië. De tropische olie-industrie uit deze landen had niet genoeg geld om tegen deze groots opgezette campagne in te gaan. De publieke opinie over tropische olie was gevormd [ref. I]. Mensen op tropische eilanden 1 / 12

2 Uit onderzoek blijkt echter dat mensen op tropische eilanden als de Filippijnen, Sri Lanka en de Polynesische eilanden minder lijden aan moderne welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Ook hebben zij minder darmklachten. Kokosolie en palmolie vormen een belangrijk deel van hun dieet [ref. 2] Nu wordt duidelijk dat het niet de verzadigde vetten zijn die hart- en vaatziekten veroorzaken, maar de zogenaamde transvetten. Transvetten worden gevormd wanneer onstabiele oliën, die voornamelijk uit meervoudig onverzadigde vetzuren bestaan, worden gehard ofwel gehydrogeneerd. Dit proces maakt de olie hard en stabiel, zodat ze gebruikt kan worden als margarine of als plantaardig vet in brood en koekjes. Hierbij wordt de natuurlijke cis-vorm van de vetzuren veranderd in de onnatuurlijke trans-vorm. Deze trans-vorm blijkt de boosdoener te zijn bij hart- en vaatziekten [ref. 3, 4] Indeling van vetzuren Er zijn twee manieren om vetzuren, waar alle oliën en vetten uit bestaan, in te delen. De eerste is de hierboven gebruikte mate van verzadiging: verzadigde vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetzuren en meervoudig onverzadigde vetzuren. Alle drie deze vetzuren zijn noodzakelijk voor het lichaam. De meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV's) zijn essentieel (in het Engels EFA's, Essential Fatty Acids); ze moeten dus via de voeding worden verkregen. MOV's komen vooral voor in vette vis, visolie, lijnzaadolie en walnoten. Ze zijn erg instabiel en moeten daarom altijd samen met vitamine E worden genuttigd om het lichaam tegen schadelijke oxidatie te beschermen. Het is belangrijk om deze oliën onverhit te gebruiken. De enkelvoudig onverzadigde vetzuren zijn stabieler dan de MOV's en kunnen wel worden verhit, maar liefst op lage temperaturen (stoven). Deze vetzuren komen voornamelijk voor in olijfolie, pinda's en de meeste noten en zaden. Verzadigde vetzuren zijn het meest stabiel en zijn geschikt om te verhitten op hogere temperaturen (bakken, frituren). Zij komen voor in dierlijke vetten, zoals melk, roomboter, kaas, eieren en vlees, en in kokos- en palm(pit)olie. 2 / 12

3 De tweede manier waarop vetzuren worden ingedeeld is de lengte van de koolstofketen in het vetzuur. Er bestaan kortketenige vetzuren, middellangketenige vetzuren en langketenige vetzuren. Kortketenige vetzuren bevatten 2-4 koolstofatomen en komen voor in boter en melk. Vetzuren met middellange ketens bevatten 6-12 koolstofatomen en ko men ook voor in boter en melk, maar vooral in kokos- en palm(pit)olie. Langketenige vet zuren hebben meer dan 12 koolstofatomen en komen het meeste voor, onder andere in vis en andere dierlijke vetten en in allerlei noten en zaden. Ongeveer % van alle vetten die we consumeren, bestaan uit lang ketenige vetzuren. Kokosolie is bijzonder omdat het in tegen stelling tot de meeste vetten vooral vetzuren met middellange ketens bevat. Het zijn voor al deze middellange vetzuren waaraan kokosolie haar heilzame werking en vele toe passingen dankt. Voordelen van MCT's Het unieke van de middellange vetzuren, die in de voeding in het algemeen voorkomen als onderdeel van Medium Chain Triglyceri des (MCT's), is dat ze gemakkelijk zijn te ver werken door het lichaam. Het zijn zeer klei ne molecules die makkelijk door de darm worden opgenomen. Ze leveren snel energie en worden in mindere mate gebruikt voor vetopslag. Bovendien hoeven MCT's niet door de lever te worden verwerkt en hebben ze geen gal nodig om geëmulgeerd te worden. MCT's zijn daarom een ideale energiebron voor mensen met spijsverteringsproblemen en mensen met leverproblemen. Ook verzwakte en ernstig zieke mensen hebben bast bij de MCT's uit kokosolie. Zij hebben al hun kracht en energie nodig om een levensbedreigende situatie te boven te komen en MCT's zijn een snelle energiebron. MCT's worden veel verwerkt in de sondevoe ding die in ziekenhuizen wordt gebruikt voor de bijvoeding van ernstig zieke en ondervoe de pati6nten en voor patiënten met ernstige brandwonden. Bijna al deze MCT's worden geleverd door kokosolie. Je zou dus kunnen zeggen dat kokosolie levensreddende eigen schappen heeft [ref. 5, 6] Zuigelingen Ook zuigelingen profiteren van deze makke lijke energiebron, omdat MCT's van nature in 3 / 12

4 moedermelk voorkomen, maar ook aan instantvoeding voor baby's worden toege voegd. MCT's zijn minder belastend voor hun nog niet volledig ontwikkelde organen, zo als lever en pancreas. Vooral voor zuigelingen met een laag ge boortegewicht zijn MCT's van belang. Uit een onderzoek bleek dat biggetjes sneller groei en op een dieet dat MCT's (kokosolie) bevat dan op een dieet dat langketenige vetzuren (sofa- en maïsolie) bevat. De biggetjes die ko kosolie kregen, hadden een grotere over levingskans (68%) dan de biggetjes die de plantaardige olie kregen (32%). Dit gold vooral voor biggetjes die geboren werden met ondergewicht [ref. 7]. Ook menselijke baby's met een laag ge boortegewicht groeien sneller indien er ko kosolie in hun voeding wordt verwerkt dan bij gebruik van andere plantaardige olie. Ze komen sneller op gewicht en dit gewicht be staat vooral uit fysieke groei en niet zozeer uit opgeslagen vet [ref. 8]. Ook blijken baby's die kokosolie krijgen hun voedingsstoffen, zoals vetoplosbare vitamines, mineralen en eiwitten, beter op te nemen [ref. 9, 10]. Moedermelk Behalve de snelle energie die door de MCT's wordt geleverd hebben de vetzuren in moe dermelk nog meer voor zuigelingen bescher mende eigenschappen. Moedermelk bevat 45-50% verzadigd vet, 35% enkelvoudig onverzadigd vet en 15-20% meervoudig onverzadigd vet (omega-3 en -6). De verzadigde vetten in moedermelk be staan onder andere uit laurinezuur, caprine zuur en caprylzuur. Caprylzuur en laurine zuur beschermen zuigelingen tegen bacteriën, virussen, schimmels, protozoa en gisten. Normaal bestaat 18% van moedermelk uit laurine- en caprinevetzuren. Dit is ook afhan kelijk van de inname van laurine- en capryl zuur (vetzuren die beide in kokosolie aanwezig zijn) door de moeder. Voor moeders tijdens de zwangerschap en lactatieperiode is het dus erg nuttig om kokosolie en kokos producten te gebruiken [ref. 11]. Laurinezuur en caprylzuur 4 / 12

5 Ook volwassenen worden door laurinezuur en caprylzuur in kokosolie beschermd tegen bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en andere ziekteverwekkers. De MCT's in kokos olie zijn in staat om virussen en bacteriën met een beschermende vetlaag zoals het Epstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer), Heli cobacter pylori (maagzweren), Chlamydia pneumoniae (griep) en het Herpes simplex virus (koortslip) te ontmantelen en te ver nietigen. Ook zijn de vetzuren in kokosolie werk zaam tegen seksueel overdraagbare ziekten, meningitis, hepatitis C, mazelen, het chro nisch vermoeidheidssyndroom en de ziekte van Lyme (tekenbeten). Laurinezuur en ca prylzuur verhogen de weerstand tegen de bacteriën die in het spel zijn bij ontstekin gen van de longen, de keel en de oren, bij tandbederf en bij voedselvergiftiging. Ook wormen, luizen en parasieten worden ge dood. Laurinezuur beschermt de lever en gaat ontstekingen tegen. Caprylzuur heeft een sterke schimmeldodende werking en is voor al bekend als anti-candidamiddel. Caprylzuur is in tegenstelling tot andere schimmeldoden de middelen, die voornamelijk in de darm werken, in staat om ook de candida die in het bloed circuleert te doden. Verder is het ook werkzaam tegen voetschimmel, ring worm, spruw en andere schimmelinfecties [ref.12, 13, 14] Darmziekten Het voordeel van de MCT's voor het lichaam is, zoals eerder gezegd, het feit dat ze uit kleine molecules bestaan, waardoor het li chaam minder energie nodig heeft om deze vetten op te nemen in de darm en er ook minder enzymen nodig zijn om de vetten te splitsen. Daarom hebben mensen met darm ziekten, zoals cystische fibrose en de ziekte van Crohn, baat bij het gebruik van kokos olie [ref. 15]. Ook is kokosolie nuttig bij mensen met een spastische darm, colitis ulcerosa, gas tritis, diverticulose, chronische darmontste king, constipatie en glutenallergie. Bij het gebruik van kokosolie worden voe dingsstoffen, zoals vetoplosbare vitamines, calcium en magnesium, beter opgenomen. Kokosolie helpt zo bij het sterk houden van botten en tanden. Ook eiwitten worden beter opgenomen. Zelfs bij mensen bij wie een deel van de dunne darm is verwijderd kun nen de MCT's uit kokosolie ervoor zorgen dat er meer voedingsstoffen worden opgenomen [ref. 16]. 5 / 12

6 Gewichtsverlies Voor mensen die gewicht willen verliezen is het voordeel van kokosolie boven andere vetten niet alleen dat kokosolie minder calorieën bevat dan andere vetten, maar vooral dat het eerder door het lichaam wordt gebruikt voor de productie van energie dan voor de opslag van vet [ref. 17,18]. Bovendien verhogen de MCT's in kokosolie de schildklierwerking en kunnen zo het metabolisme met 12% doen stijgen [ref. 19, 20]. In 1940 probeerden boeren in de V.S. hun vee vet te mesten met goedkope kokosolie. Maar tot hun verbazing werden de dieren juist slanker, actief en hongerig. Men begon een schildklierverlagend medicijn te gebrui ken zodat de dieren met minder voedsel toch dikker werden, totdat bleek dat dit kanker verwekkend was en ook de mensen die het vlees aten een verlaagde schildklierwerking kregen. Toen kwam men erachter dat het zelfde schildklierverlagende effect kon wor den bereikt door de dieren eenvoudig soja en maïs te voeren in plaats van kokosolie. Sporters en atleten maken tegenwoordig gebruik van het feit dat kokosolie de ener gieproductie en de verbranding verhoogt, om zo hun prestaties te verbeteren. Onder zoek wijst uit dat kokosolie inderdaad het uithoudingsvermogen gunstig beïnvloedt. In een onderzoek waarin het uithoudings vermogen van muizen werd getest kreeg de ene groep muizen een dieet met MCT's en de andere groep een dieet zonder MCT's. Om de dag moesten de muizen in een bad water met constants stroming zwemmen. Er werd gekeken naar de tijd dat de muizen bleven zwemmen tot aan uitputting. In het begin was er weinig verschil tussen de twee groepen, maar al gauw hielden de muizen die MCT's kregen het langer vol dan de an dere muizen. Naarmate de testperiode van zes weken vorderde, werd het verschil tussen beide groepen steeds groter [ref 21]. Een ander voordeel voor sporters is dat de MCT's geen carnitine nodig hebben om te worden verbrand, zodat er meer carnitine overblijft voor de energievoorziening van de spieren. Dit leidt tot een grotere spierop bouw. Bovendien zorgen de MCT's voor een extra energiebron wanneer het bloedgluco se na een uur of twee is opgebruikt. MCT's leveren dan een snelle energiebron, zodat het lichaam niet hoeft over te schakelen op de inefficiënte verbranding van lichaamsvet of de afbraak van spierweefsel. Diabetici 6 / 12

7 De MCT's in kokosolie zorgen voor een be tere insulinewerking bij diabetici doordat ze de goede werking van de celmembranen be vorderen. Meervoudig onver zadigde vetten, zoals in zonnebloemolie, voor al als ze verhit en dus geoxideerd zijn, en geharde plantaardige olie (transvetten) zijn de grootste boosdoeners bij diabetici. Als deze geoxideerde vetten deel gaan uitmaken van de celmembranen, dan gaan de celmembra nen achteruit. Het 'slot' op de cellen dat glu cose in de cel moet laten werkt als het ware niet meer goed. Insuline kan de deur niet openen, waardoor de glucose in het bloed blijft circuleren. Bruce Fife stelt in zijn boek 'The Coconut Oil Miracle' [ref. 22] "If you are diabetic or bor derline diabetic, consumption of most fats should be avoided. Coconut oil, on the other hand, is different. Because it helps stabilize blood glucose levels and aids in shedding excess body weight, it is probably the only oil a diabetic should eat."... "There is one fat that diabetics can eat without fear. That fat is coconut oil. Not only does it not contri bute to diabetes, but it helps regulate blood sugar, thus lessening the effects of the dis ease. The Nauru people consumed large a mounts of coconut oil for generations with out ever encountering diabetes, but when they abandoned it for other foods and oils the results were disastrous" (p.149). Een ander voordeel van kokosolie voor diabetici is dat het minder enzymen van de pancreas nodig heeft voor de vertering. De pancreas wordt daardoor tijdens de maaltijd, wanneer de insulineproductie op z'n hoogst is, minder belast en kan efficiënter werken. Verder draagt het gebruik van kokosolie bij aan een stabielere bloedsuikerspiegel, waar door hypoglykemie en hongeraanvallen verminderen. Ook vermindert het de hoge bloed druk en zorgt het voor minder eiwitten in de urine van diabetici. Verzadigde vetten versus transvetten Het voordeel van kokosolie is dat het wel 2 jaar op kamertemperatuur bewaard kan wor den zonder dat het ranzig wordt. Ook in het lichaam blijft kokosolie stabiel. Alhoewel verzadigde vetten stabieler zijn dan onverzadigde vetten en minder snel oxi deren en ranzig worden, zijn beide soorten vet nodig in het lichaam. Slecht zijn vooral de transvetten. 7 / 12

8 Veel mensen associëren verzadigde vetten met de cholesterolrijke aanslag in de bloed vaten. En zo wordt ook kokosolie gezien: als het witte, harde vet dat bloedvaten verstopt. Kokosolie smelt echter bij ongeveer 24 C, dus is in het lichaam vloeibaar en niet hard. De aanslag in de bloedvaten komt van de geoxi deerde onverzadigde vetten en transvetten. Zoals er een vettige, plakkerige aanslag ont staat op een fles zonnebloemolie die een paar keer is geopend en waar een beetje mee is geknoeid, zo vormt deze plakkerige aanslag zich ook op de bloedvaten. Ook stress draagt bij aan deze aanslag, doordat adrenaline opgeslagen vet losmaakt dat vervolgens in het bloed gaat circuleren en zo bijdraagt aan de aanslag op de bloedvat wanden [ref. 23]. Cholesterol De kokosetende bevolking op tropische ei landen heeft over het algemeen een lager cholesterol dan de bevolking van de westerse landen. Onderzoek suggereert dat indien kokosolie regelmatig wordt toegevoegd aan het dieet, het cholesterolniveau zich norma liseert [ref. 24, 25]. Dit komt omdat kokosolie de schildklierwerking verhoogt. In de aanwe zigheid van voldoende schildklierhormonen wordt cholesterol omgezet in de anti-aging hormonen pregnenolon, progesteron en DHEA. Progesteron en zijn voorloper, preg nenolon, hebben een veelzijdige bescher mende werking tegen oxidanten, tegen con vulsies en spasmen, tegen bloedplaatjesver kleving, tegen kanker en tegen gifstoffen. Tevens bevorderen ze het geheugen, de con centratie en de beschermende laag rond de zenuwen. DHEA staat bekend als hormoon dat de veroudering vertraagt. In 1981 vonden Prior et al dat een dieet rijk aan kokosolie geen negatieve gezondheids effecten had. Wanneer mensen van tropische eilanden echter verhuisden naar Nieuw-Zee land en hun dagelijkse kokosolie-inname ver minderden, bleek dat hun totale cholesterol en vooral hun LDL-cholesterol (het zogenaam de slechte cholesterol) was verhoogd [ref. 2]. Bescherming celmembranen en huid Kokosolie heeft een beschermende werking op de celmembranen. Hoe meer onverzadig de en dus aan oxidatie onderhevige vetzuren zich in de celmembranen bevinden, des te meer de cellen onderhevig zijn aan vrije radicalen en oxidatie. De regelmatige con sumptie van kokosolie vervangt onverzadig de en onstabiele vetzuren voor een deel door de stabielere verzadigde vetten. Zo beschermt kokosolie de huid van binnenuit. 8 / 12

9 Ook wanneer kokosolie op de huid wordt aangebracht heeft het een beschermende werking, onder andere tegen uitdroging en bij zonnebaden. Zoals eerder gezegd bestaan MCT's uit kleine moleculen die niet alleen makkelijk door de darm, maar ook makkelijk door de huid worden opgenomen. Vandaar dat kokosolie als het wordt aange bracht op de huid snel wordt opgenomen en geen vettige laag achterlaat. Kokosolie is licht zuurvormend, wat goed is voor de ph balans van de huid. Het laurine- en capryl zuur in kokosolie hebben een anti microbiële en schimmeldodende werking op de huid. Kokosolie kan worden gebruikt als handcrème, tegen kloven aan handen en voeten en ook als lippenbalsem. De ontstekingsrem mende werking van kokosolie kan heilzaam werken bij psoriasis en eczeem. Haar, tandpasta, deodorant Door zijn kleine moleculen kan kokosolie ook makkelijker in de haarschacht doordringen dan andere oliën [ref. 26]. Het haar krijgt een na tuurlijke glans en ook de vacht van bijvoor beeld paarden gaat meer glanzen door kokos olie. Aangezien kokosolie een schimmel- en parasietdodende werking heeft, kan het ook goed werken bij haarroos en luizen. Kokosolie kan tandcariës voorkomen tot wel 80% en kan daarom als tandpasta worden gebruikt, bijvoorbeeld met een beetje zeezout of een druppeltje essentiële olie. Omdat kokosolie bacteriën doodt, werkt het ook goed als deodorant. Kokosolie in de keuken Kokosolie is de meest stabiele olie van alle plantaardige oliën en daarom zeer geschikt om mee te bakken, braden, wokken en fri turen. Kokosolie bevat 92% verzadigd vet en slechts 2% meervoudig onverzadigde vetzu ren. Daardoor is het veel minder onderhevig aan oxidatie dan bijvoorbeeld olijfolie. 9 / 12

10 Kokosolie kan op hoge temperaturen wor den verhit en zelfs meerdere keren zonder dat er transvetzuren worden gevormd. Kokosolie en roomboter zijn eigenlijk de enige vetten die geschikt zijn om in te bakken en te braden, en in mindere mate olijf olie die vooral geschikt is om in te stoven (op lage temperatuur bakken). Kokosolie kan ook onverhit worden ge bruikt, bijvoorbeeld op brood of crackers in plaats van boter. Het kan in brood- en gebak recepten in plaats van andere vetten worden gebruikt, of als basis voor Indiase curry's, sa ladedressings en mayonaise. Ook kan het aan warme of koude dranken worden toe gevoegd, zoals aan warme (chocolade)melk of smoothies. Soorten kokosolie, ongeraffineerd en koudgeperst Gewone kokosolie wordt gemaakt door ko kosnootpulp onder zeer hoge temperatuur te drogen. Daaruit wordt met behulp van oplosmiddelen kokosolie geëxtraheerd, die vervolgens wordt gebleekt, ontgeurd en ge raffineerd. Daarbij gaan vitamine E, Iecithine, polyfenolen, carotenoïden en mineralen verloren. Deze olie heeft een smeltpunt tus sen de C en is vast bij kamertempera tuur. Ongeraffineerde en koudgeperste kokos olie, zogenaamde extra vierge kokosolie, wordt gemaakt door kokospulp te laten fer menteren of mechanisch te persen en heeft een smeltpunt tussen de C. In deze ko kosolie zijn alle voor de gezondheid waarde volle stollen behouden gebleven, en deze olie is dus te prefereren boven de geraffi neerde en ontgeurde vorm. Referenties - 1. Beatrice Trum Hunter: 'How a PR Campaign Led to Unhealthy Diets I Consumers' Research 86(8), 2003 (www.coconutresearchcenter.org) Prior IA et al: 'Cholesterol, coconuts, and diet on Polynesian atolls: a natural expe riment. the Pukapuka and Tokelau Island studies'; American Journal of Clinical Nutri tion 34: , / 12

11 - 3. Enig, Dr. Mary and Fallon, Sally: 'Eat fat lose fat', p Malhotra S: 'Epidemiology of ischoernk heart disease in India with special referen ce to causation'; British Heart Journal 29: , Ball MJ: 'Porenteral nutrition in the critically ill: use of medium-chain triglyceride emulsion'; Intensive Care Med. 19(2):89, Jiang ZM et al: A comparison oftnedium-chain and long-chain triglycerides in sur gi(alpatients', Ann. Surg. 217(2):175, Azain MJ: 'Efteas of adding medium-chain triglycerides to sow diets during late ges tation and early lactation on litter performance ; J. Anim. Sci. 71(11):3011, Vaidya UV et al: 'Vegetable oil fortified feeds in the nutrition of vety low birth-weight babies' Indian Pediatr. 29(12):1519, Tantibhedhyangkul P and Hashim SA: 'Medium-chain triglyceride feeding in premature infants. effects on calcium and magnesium absorption' Pediatrics 61(4): Nelson SE et al: 'Palm olefin in infant formula. absorption offal and minerals by normal infants'; American Journal of Clinical Nutrition 64: , Francois CA et al: Acute effects of dietary fatty acids on the fatty acids of human milk'; American Journal of Clinical Nutrition 67: , Bergsson, Gudmundur et al: In vitro inactivation of chlamydia trachomatis by fatty acids and monoglycerides'; Antimicrobial Agents and Chemotherapy (9): , Bergsson G: 'In vitro killing of candida albirans by fatty acids and monoglycerides, Antimicrobial Agents and Chemotherapy 45(11): , Petschow BIN et al: 'Susceptibility of H. pylori to bacterial properties of medium-chain monoglycerides and free fatty acids; Antimicrobial Agents and Chemothe rapy 40(2): ,19% Gorard DA: 'Enteral nutrition in Crohn's disease: Attin the formuld; European Jour nal Gastroenterol. Hepatology 15(4): , Jeppesen, Mortensen: The influence of a preserved colon on the absorption ofmct in patients with small bowel resection'; Gut 43(4): , Kiyasu GY et al: 'The portal transport of absorbed fatty acids, Journal of Biolo gical Chemistry 199: , Geliebter A: 'Overfeeding with a diet containing medium chain triglyceride im pedes accumulation of body fat', Clinical Research 28:595, Hill, Peelers, Sharp, Kaler, Abumrad, Greene: 7hermogenesis in humans during overfeeding with met'; Metabolism 38(7): , Seaton T, Weller S, Warenko M: Thermic effects of MU and La in man; Metabo lism 36: , Fushiki T and Matsumoto K: 'Swimming endurance capacity of mice is increased by chronic consumption of medium-chain triglycerides' Journal of Nutrition 125: 531, Fife, Bruce ND: 'The Coconut Oil Miracle (Previously published as The Healing Mira cle of Coconut Oil)'; Avery, Felton CV, Crook D, Davies MJ, Oliver MF: 'Dietarypolyunsaturated fatty acids and composition ofhuman aortic plaques; Lancet 344(8931): %,29 okt Blackburn GL et al: A reevaluation of coconut oil's effect on serum cholesterol by chronic consumption of medium-chain triglycerides'; Journal of Nutrition 125:531, Ahrens EH Jr et al: 'The influence ofdietary fats on serum Apid levels in man; Lan cet 11 / 12

12 1: , Rele, Mohile: 'Effect of mineral oil, sunfiowerod and coconutoil on prevention of hair-damage' Journal Cosmetology Science 542(2): , Overige literatuur - Calbom, Cherie and John: 'rhe Coconut Diet. The Secret Ingredient 7hat Helps You Lose Weight While You Eat Your Favorite Foods', Warner Books, Enig Ph. D., Mary G: 'Know Your Fats: me Complete Primer for Understanding the Nutri tion of Fats, Oils and Cholesterol', Bethesda Press, Enig, Mary and Fallon, Sally: 'Eat Fat, Lose Fat: The Healthy Alternative to Trans Fats, Plume, Enig, Mary: 'Health and nutritional benefits from Coconut Oil: an important function al food for the 21stcentury, Presented at the AVOC Laurie Oils symposium, Ho Chi Min city, Vietnam, 25 April Erasmus, Udo: 'Fats Mot Heal, Fats That Kill: The Complete Guide to Fats, Oils, Cho lesterol and Human Health' Alive books, Fife, Bruce ND: 'Coconut Oil and Medium-Chain Triglycerides' (www.coconutresearch center.org). - Fallon, Sally: 'Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politically Correct Nutrition and the DietDictocrats, NewTrends Publishing, Holzapfel, Cynthia and Laura: 'Coconut Oil forheofth and Beauty'; Healthy Living Publi cations, Maes, Bart: 'Waorom kokos- & rodepalmolie, Tai-Pan NV. - Thampan PK:Faas and Fallacies About Coconut Oil', Asian and Pacific Coconut Com munity, Wolfe, David: 'Eating for Beauty, Nature's First Law, Tijdschrift voor orthomoleculaire geneeskunde - 23e jaargang nr.2 april 2008 blz / 12

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl Inhoudsopgave. Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 1.1 Wanneer is er sprake van overgewicht?... 3 1.2 Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

koolhydraat monosachariden disachariden oligosachariden polysachariden suiker Monosachariden Glucose Glucose Galactose CH OH Galactose HOCH Fructose

koolhydraat monosachariden disachariden oligosachariden polysachariden suiker Monosachariden Glucose Glucose Galactose CH OH Galactose HOCH Fructose Een koolhydraat of sacharide is een chemische verbinding van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen. In het woord koolhydraat herken je de term koolstof en hydros, het griekse woord voor water. De term

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting

Nadere informatie

MELK NIET ZO BEST VOOR ELK

MELK NIET ZO BEST VOOR ELK MELK NIET ZO BEST VOOR ELK Er werd en wordt nog steeds veel reclame gemaakt voor het drinken van melk met slogans als: Melk is goed voor elk, Driekwart kan de man, Melk de witte motor en Melk moet. Ook

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

De functie van spijsoliën en vetten. De voedingswaarde van spijsoliën en vetten

De functie van spijsoliën en vetten. De voedingswaarde van spijsoliën en vetten De functie van spijsoliën en vetten Je kunt oliën en vetten verwerken in bepaalde gerechten of gebruiken om in te frituren, te bakken of te braden. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gebruiksmogelijkheden.

Nadere informatie

Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker

Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker Inleiding Borstkanker is een vreselijke ziekte, die je hele leven totaal overhoop haalt. Van de ene

Nadere informatie

coverfoto: Banana Moon V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17-8710 Wielsbeke

coverfoto: Banana Moon V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17-8710 Wielsbeke coverfoto: Banana Moon V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17-8710 Wielsbeke Infoblad over Gezond Leven - 1ste jaargang - nummer 4 - september 2004 Afgiftekantoor: 8500 Kortrijk 1-2 P408659 Verschijnt

Nadere informatie

AMAN PRANA. Je levenskracht op een serene wijze ondersteunen en versterken, zonder lichaam en geest geweld aan te doen, zacht en zonder excessen

AMAN PRANA. Je levenskracht op een serene wijze ondersteunen en versterken, zonder lichaam en geest geweld aan te doen, zacht en zonder excessen Voeding als medicijn Je levenskracht op een serene wijze ondersteunen en versterken, zonder lichaam en geest geweld aan te doen, zacht en zonder excessen AMAN PRANA SERENE LEVENSKRACHT 1 5/2014 2013-2014

Nadere informatie

BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN

BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN BEWUST ETEN KIEZEN, KOPEN EN KLAARMAKEN Loes Neven, Erika Vanhauwaert, Krista Morren Acco Leuven / Den Haag Auteurs: Loes Neven, Erika Vanhauwaert, Krista Morren

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie

Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie Bijnieruitputting: de luidruchtige, stille epidemie Alles is hormonaal. Je gezondheid maar ook je stemmingen en je complete persoonlijkheid worden bepaald door hormonen, de biochemische boodschappers van

Nadere informatie

ETEN VOOR TWEE JE BENT WAT JE MOEDER HEEFT GEGETEN EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK 69

ETEN VOOR TWEE JE BENT WAT JE MOEDER HEEFT GEGETEN EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK 69 6 ETEN VOOR TWEE Eten voor twee wil niet zeggen dat je twee keer zoveel moet eten. Wel dat je al voor een zwangerschap rekening houdt met het kind-inde-maak. Extra foliumzuur vermindert de kans op een

Nadere informatie

Candida albicans: nieuwe inzichten DR. Erik Klaarwater

Candida albicans: nieuwe inzichten DR. Erik Klaarwater Candida albicans: nieuwe inzichten DR. Erik Klaarwater Inleiding Reeds vele jaren staat Candida albicans in de belangstelling van de natuurgeneeskunde. Lange tijd is het Candida-syndroom een omstreden

Nadere informatie

Meer dan lekker. Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen

Meer dan lekker. Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen Meer dan lekker Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen COLOFON Auteurs: dr. Henk van den Berg ir. Corné van Dooren dr. Stephan Peters ir. Wieke van der Vossen-Wijmenga dr. ir. Andrea

Nadere informatie

Kokosnoot Geneest. Bruce Fife,ND. Ontdek de genezende kracht van kokosnoot

Kokosnoot Geneest. Bruce Fife,ND. Ontdek de genezende kracht van kokosnoot Kokosnoot Geneest Ontdek de genezende kracht van kokosnoot Preventie en behandeling van algemeen voorkomende gezondheidsproblemen met kokosnoot Bruce Fife,ND Voorwoord van Conrado S. Dayrit, MD II III

Nadere informatie

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner

Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner Wetenschappelijke toelichting bij de Nubel Voedingsplanner bij de vijfde uitgave van de Belgische voedingsmiddelentabel Informatie over: gezonde voeding, meet - en analysemethodes, maten en gewichten,

Nadere informatie

Gezonde Lifestyle Voedingsspecial

Gezonde Lifestyle Voedingsspecial Gezonde Lifestyle Voedingsspecial Versie 2.0 Alle informatie in dit ebook heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om diagnoses te stellen of welk gezondheidsprobleem dan

Nadere informatie

ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS!

ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS! ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS! DOCUMENT MET INFORMATIE TER BEVORDERING VAN EEN PRETTIGERE SAMENLEVING KORTE SAMENVATTING Dit document laat heel duidelijk zien dat onze maatschappij voor een

Nadere informatie

VITALE VOEDING. Betteke Visserman. Betteke Visserman

VITALE VOEDING. Betteke Visserman. Betteke Visserman 2 VITALE VOEDING Betteke Visserman Betteke Visserman Dit copyright geeft u het recht te kopiëren. U mag dus teksten overnemen, met het verzoek om de bron (www.vitalevoedingsvisie.nl) te vermelden. Disclaimer

Nadere informatie

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies 2 Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies April 2012 Een standpuntbepaling

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

WERKBOEK GEZONDE LEEFSTIJL. 12 stappenplan voeding & bewegen

WERKBOEK GEZONDE LEEFSTIJL. 12 stappenplan voeding & bewegen WERKBOEK GEZONDE LEEFSTIJL 12 stappenplan voeding & bewegen Géke van der Burgh Henri Cooiman Voorwoord Welkom, wat leuk dat je de moeite neemt om dit ebook te lezen over het ontwikkelen van een gezonde

Nadere informatie

Eet vet word slank. Eet vet word slank. Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten. Barry Groves

Eet vet word slank. Eet vet word slank. Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten. Barry Groves Eet vet word slank Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten Barry Groves II III Eet vet word slank Bescherm jezelf tegen kwalen en ziekten door de goede vetten te eten Originele

Nadere informatie

EVENWICHT WATER BEHOEFTE ELEMENT LICHAAM MILIEU UNIEK LEVEN ESSENTIEEL ZIJN ORGANISME ONMISBAAR BRON FUNCTIE VOEDING HANDBOEK VOOR DE LEERKRACHT

EVENWICHT WATER BEHOEFTE ELEMENT LICHAAM MILIEU UNIEK LEVEN ESSENTIEEL ZIJN ORGANISME ONMISBAAR BRON FUNCTIE VOEDING HANDBOEK VOOR DE LEERKRACHT WATER LICHAAM MILIEU UNIEK ESSENTIEEL ZIJN ELEMENT LEVEN ORGANISME BRON FUNCTIE EVENWICHT ONMISBAAR VOEDING BEHOEFTE HANDBOEK VOOR DE LEERKRACHT DEEL VOOR DE LEERKRACHT 01 Water, een essentieel onderdeel

Nadere informatie

SLIM in 12 weken. Een duurzaam betere lifestyle voor iedereen. door. Dr. Leonard Hofstra

SLIM in 12 weken. Een duurzaam betere lifestyle voor iedereen. door. Dr. Leonard Hofstra SLIM in 12 weken Een duurzaam betere lifestyle voor iedereen door Dr. Leonard Hofstra The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world s problems.

Nadere informatie

Lekker en gezond eten met diabetes

Lekker en gezond eten met diabetes Lekker en gezond eten met diabetes Dit een uitgave van het Diabetes Fonds. Met medewerking van het Voedingscentrum en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het Diabetes Fonds werkt aan oplossingen voor diabetes.

Nadere informatie