DIT bij SOLK: de eerste resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT bij SOLK: de eerste resultaten"

Transcriptie

1 DIT: een innovatief behandelmodel voor SOLK DIT bij SOLK: de eerste resultaten Micha Selders, psycholoog Wilbert van Rooij, psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Centrum voor Psychosomatiek Werkgroep DIT Nederland NOLK-dag Nijmegen, 24 april 2014

2 DIT: een innovatief behandelmodel voor SOLK DIT bij SOLK: theoretische basis Wilbert van Rooij, psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Centrum voor Psychosomatiek Werkgroep DIT Nederland NOLK-dag Nijmegen, 24 april 2014

3 Wat is DIT? DIT staat voor Dynamic Interpersonal Therapy, ofwel Dynamische Interpersoonlijke Therapie Oorspronkelijk ontwikkeld als een individuele, kortdurende psychodynamische psychotherapie voor de behandeling van depressieve (en angst) stoornissen Semi-gestructureerd, 16 sessies

4 Waar komt DIT vandaan? DIT is in 2008 ontwikkeld in het Anna Freud Centre in Londen door Alexandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target

5 DIT bij depressie DIT is theoretisch gebaseerd op: Hechtingstheorie Mentalisatie bevorderende therapie (MBT) Objectrelatietheorie Interpersoonlijke psychoanalyse (Harry Stack Sullivan)

6 DIT bij SOLK? DIT is een goed behandelmodel voor de basale intrapsychische en interpersoonlijke problemen bij SOLK, die een predisponerende en onderhoudende rol spelen bij de klachten (Delfstra & Van Rooij, 2010; Luyten, Van Houdenhove, Lemma, Target, Fonagy, 2012) Vermogen om stress te reguleren bij SOLK wordt erdoor verbeterd Bevordert mentaliseren (van embodiment naar betekenisgeven): mentaliseren is vaak probleem bij SOLK Biedt ruimte om hechtingsproblemen te bewerken Intrapsychische en interpersoonlijke problemen, die een belangrijke rol spelen bij SOLK-patiënten, kunnen doorgewerkt worden

7 DIT-MUSS DIT adaptatie voor ernstige SOLK in TweeSteden ziekenhuis ( DIT-MUSS ): Delfstra & Van Rooij, 2010 Individuele psychotherapie -> groepspsychotherapie in samenhangend multidisciplinair deeltijdprogramma Kortdurend karakter DIT gehandhaafd: 2 maal 12 weken deeltijd, 2 dagen per week; eenmaal per week groepspsychotherapie, dus totale dosis van 24 sessies psychodynamische groepspsychotherapie Overige therapievormen: fysiotherapie, creatief beeldende therapie, PMT, sociotherapie (o.a. gevolgenmodel), systeemtherapie, psychiatrische consultatie Half-open groepen met elke 12 weken 4 nieuwe patiënten (groepscultuur, steun voor junioren en senioren )

8 DIT-MUSS: sessie 1 De groepsvariant van DIT omvat 3 fasen, evenals het individuele orgineel: beginfase, middenfase en eindfase 1. Beginfase (sessie 1 t/m 5): Eerste sessie: toelichting behandelmodel, waarom psychotherapie bij SOLK (aanhakend bij intake/reattributie): Problemen om gevoelens te identificeren en te benoemen Invloed van vroege stresservaringen op het stressregulatiesysteem Gevolgen van SOLK zijn beïnvloedbaar zonder dat de oorzaak bekend is ( gevolgenmodel ) Rouwen om verlies van gezondheid, de lichamelijke beperkingen, vermindering van sociaal-maatschappelijke mogelijkheden, etc. Verder engageren patiënten in het biopsychosociale model dat we in het deeltijdprogramma hanteren

9 DIT-MUSS: sessie 2-5 Formuleren van behandelfocus (IPAF) = Interpersoonlijke Affectieve Focus Interpersoonlijke narratieven genereren Relaties in het hier-en-nu, met vroegere verzorgers, de (interpersoonlijke) omstandigheden op het moment dat de SOLK ontstonden Centraal en zich herhalend zelf-ander thema wordt duidelijk In elke sessie wordt 1 IPAF (van een junior groepslid) gemaakt, zodat bij psychotherapie-sessie 5 elk groepslid een behandelfocus heeft IPAFs zorgen voor focus en cohesie in de groep (zelfonthulling, herkenning bij andere groepsgenoten) IPAFs opgeschreven en opgehangen op zichtbare plaats in de psychotherapieruimte (NB. ze gaan ook mee naar andere therapieën, zelfs fysiotherapie!)

10 Voorbeeld IPAF: IPAF Zelf Ander Affect Manifest Ik kijk de kat uit de boom, ik houd daarmee afstand De ander mag mij niet Bang Bedroefd Ik pas me aan, zeg laat maar De ander vindt mij niet interessant Boos Latent Ik toon mijn verdriet, laat zien dat ik niet alles aankan De ander erkent mij zoals ik ben en troost mij Bang Opgelucht Ik kom voor mijzelf op, laat me horen Ik mag er zijn!!! Blij

11 Behandeldoelen in DIT-MUSS: Algemene behandeldoelen in DIT-MUSS volgen uit IPAF: Het manifeste deel van de IPAF verminderen Het latente deel versterken Behandeldoelen op basis van de IPAF in het voorbeeld: 1 Ik laat me horen, toon wie ik ben 2 Ik vraag om hulp en verdraag hoe de ander dat doet en is

12 DIT-MUSS: sessie Middenfase (sessie 6 t/m 20): Doelstelling is de IPAF door te werken Patiënten worden aangemoedigd om actief te zijn, alles in therapie in te brengen wat belangrijk voor hen kan zijn op dat moment (m.n. interpersoonlijke kwesties) Therapeut is actief en heeft als belangrijkste taak de groep gefocust op de IPAF te houden

13 DIT-MUSS: sessie Eindfase (sessie 21 t/m 24): Kwesties rondom het einde van de therapie staan centraal, de gevoelens en fantasieën die patiënten hebben met betrekking tot het einde van de therapie en afscheid nemen

14 DIT: een innovatief behandelmodel voor SOLK DIT bij SOLK: de eerste onderzoeksresultaten Micha Selders, psycholoog Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Centrum voor Psychosomatiek Werkgroep DIT Nederland NOLK-dag Nijmegen, 24 april 2014

15 Onderzoeksopzet pilot studie Is DIT-MUSS een effectieve interventie in het verminderen van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten vergeleken met een CGTinterventie? Pilot studie heeft kenmerken van equivalentieonderzoek 1)SOLK na DIT-MUSS interventie vergeleken met CGT interventie 2)Kwaliteit van leven na DIT-MUSS interventie vergeleken met CGT interventie 3)Symptomen angst en depressie na DIT-MUSS interventie vergeleken met CGT interventie

16 Methode Quasi-experimenteel design Deelnemers Procedure Totaal CGT DIT-MUSS Geslacht Man Vrouw Leeftijd Gemiddelde (SD) 40.2(10.58) 36.07(10.70) 41.92(9.54)

17 Resultaten SOLK variabelen SOLK: tiredness (CIS) / somatization (SCL-90) / pain (EQ-5D)

18 Resultaten Kwaliteit van leven Kwaliteit van leven: Quality of Life (EQ VAS)/ Psychoneurotisicm (SCL-90)

19 Resultaten Angst en depressie Symptomen angst en depressie: Anxiety / Depression (SCL-90)

20 Conclusies SOLK variabelen De mate van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten is na de interventie afgenomen ten opzichte van de pre-test scores. Er werd geen verschil in effectiviteit gevonden tussen de CGTen DIT-MUSS-interventies in het verminderen van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten Vermoeidheid Somatisatie Pijn

21 Conclusies Kwaliteit van leven Kwaliteit van leven is na de interventie verhoogd ten opzichte van de pre-test scores. Er wordt geen verschil in effectiviteit gevonden tussen de CGT- en DIT-MUSS-interventies in het verbeteren van de kwaliteit van leven Kwaliteit van Leven Psychoneuroticisme

22 Conclusies Angst en depressie De mate van angst en depressie zijn na de interventie afgenomen ten opzichte van de pre-test scores. Er wordt geen verschil in effectiviteit gevonden tussen de CGT- en DIT-MUSS-interventies in het verminderen van de symptomen angst en depressie Angst Depressie

23 Conclusies Variables Time t0-t2 (F) Time x Condition (F) anxiety 5.28*.06 depression 4.90*.01 tiredness 16.07*** 1.72 somatization 22.48***.24 pain 15.04***.00 QoL 13.01***.45 psychoneurotisicm 6.45*.34

24 Conclusies Opvallend DIT-MUSS was in deze pilot studie alleen effectief in de eerste 10 weken van de interventie en had geen significant effect op de uitkomstmaten in de tweede 10 weken van behandeling CGT was alleen effectief in de tweede 10 weken van de interventie en had geen significant effect in de eerste 10 weken van behandeling Verklaring?

25 Eindconclusies 1. Op basis van deze pilot studie kunnen we concluderen dat de pre en posttest resultaten van de DIT-MUSS interventie over 20 weken te vergelijken waren met de resultaten van de CGT interventie 2. Op grond hiervan kan gesteld worden dat er aanwijzingen zijn voor equivalentie tussen CGT- en DIT-MUSS interventie bij de behandeling van SOLK

26 DIT: een innovatief behandelmodel voor SOLK DIT bij SOLK: levensvatbaar? Wilbert van Rooij, psychiater Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Centrum voor Psychosomatiek Werkgroep DIT Nederland NOLK-dag Nijmegen, 24 april 2014

27 DIT-MUSS: wat we nu weten 1. DIT-MUSS behandeling lijkt belangrijke voordelen te hebben bij ernstige SOLK-patiënten (m.n. door de MBT-component in het DIT-model) 2. DIT-MUSS behandeling kan ook ingezet worden bij SOLKpatiënten bij wie de standaard CGT interventies niet goed aansluiten en lijkt op korte termijn minimaal even effectief 3. De behandeling wordt over het algemeen goed geaccepteerd door patiënten 4. Intake bij SOLK is te beschouwen als start van de behandeling, waarbij zorgvuldige reattributie en een psychotherapeutische attitude bij intaker van belang zijn

28 DIT-MUSS: hoe verder? 1. Verdere (multicenter) studies naar DIT-MUSS behandeling interventie zullen de veronderstelde voordelen verder moeten onderbouwen (vergoeding door zorgverzekeraars) 2. Trainen van behandelteams in het DIT-MUSS model op meerdere plaatsen in Nederland is in gang 3. Variatie in de ingezette therapievormen naast DITgroepspsychotherapie om werkzame elementen in DIT-MUSS model te verhelderen (wat is bijv. de rol van fysiotherapie?) 4. Kan de effectiviteit verhoogd worden met groeps pretherapie aansluitend aan intake, om reattributie verder te onderbouwen en behandelfocus (IPAF) te bepalen?

29 DIT: een innovatief behandelmodel voor SOLK NOLK-dag Nijmegen, 24 april 2014

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering?

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Cora Bartelink Februari 2013 Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken voor hun problemen of hun ongezonde

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling? Karen van Rooijen Tijne Berg Cora Bartelink Juni 2013 i www.nji.nl Bij het voorkómen van kindermishandeling kan voorlichting aan kinderen een positief effect

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Voluit leven na kanker

Voluit leven na kanker Een kwalitatief onderzoek naar de waardering van een zelfhulpboek gebaseerd op ACT en mindfulness H.J. Annemiek de Wit s0215899 Begeleiding door Dr. Martine M. Veehof Dr. C.H.C. Stans Drossaert Universiteit

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling De quickscan Eigen regie bij dementie op de dagbehandeling bestaat uit twee quickscans. Eén voor mantelzorgers en één voor medewerkers op de dagbehandeling.

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie