ZIEKENHUIS 3.0 De nieuwe manier van communiceren en verbinden met de zorgconsument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIEKENHUIS 3.0 De nieuwe manier van communiceren en verbinden met de zorgconsument"

Transcriptie

1 ZIEKENHUIS 3.0 De nieuwe manier van communiceren en verbinden met de zorgconsument

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag03 2. De 6 fasen van de klantreis zorgconsument pag06 3. De 5 grote uitdagingen van ziekenhuizen pag10 4. Wat is er nodig voor ziekenhuis 3.0? pag13 5. Wat zijn de voordelen van de nieuwe aanpak? pag16 6. Wat kan MarketingMonday betekenen voor ziekenhuizen? pag18 pag02

3 1 Inleiding Zorg bestaat uit vele facetten. Communicatie is een van die facetten. Het bepaalt de mate van vertrouwen, comfort en gemak in een situatie waarin mensen onzeker zijn over hun gezondheid. Goede communicatie kan het verschil betekenen tussen onzekerheid of vertrouwen. Tussen een verkeerde behandeling of een accurate diagnose. Tussen de keuze voor het ene ziekenhuis of het andere. Vanuit menselijk, professioneel en commercieel oogpunt is een nieuwe manier van communiceren een noodzaak: een manier die bij deze tijd en mens 3.0 (de zorgconsument van het ziekenhuis) past. Zorg verbeteren door communicatie We kunnen de zorg in Nederland verbeteren door op een andere manier met mensen te communiceren. Aanleidingen hiervoor zijn: De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe communicatietechnologieën en mobiele apparatuur gaan razensnel. Deze ontwikkeling is een feit. Ziekenhuizen hebben de uitdaging nieuwe communicatietrends in hun eigen voordeel en die van hun zorgconsumenten toe te passen. Mens 3.0 is actief op internet en social media en gebruikt deze middelen om zich te informeren, bij te dragen en ervaringen te delen met anderen. Hij is mondig, goed geïnformeerd en vormt een mening op basis van gevonden informatie en ervaringen van anderen. Mens 3.0 heeft keuzevrijheid. In niet-spoedgevallen kiest hij naar welk ziekenhuis hij wil gaan. Hij wil de beste zorg en zoekt naar het ziekenhuis met de beste reputatie en met de beste artsen. Hij zoekt naar het ziekenhuis dat het meeste vertrouwen wekt voor de oplossing van zijn zorgvraag. Mens 3.0 is ook gewoon mens. Hij kan tijdens zijn bezoek details missen of vergeten te delen in een gesprek met zijn arts. Online communicatie versterkt in combinatie met real time contact de relatie en binding tussen arts en patiënt. Mens 3.0 is zorgconsument geworden. Vastleggen van uitgewisselde informatie geeft de arts inzicht en de patiënt kennis. Het versterkt de relatie en binding tussen arts en patiënt. Deze relatie zorgt voor loyaliteit van de zorgconsument. pag03

4 Mens 3.0 is zorgconsument Laatstgenoemd punt is een belangrijk punt. De mens 3.0 is niet meer slechts patiënt, hij is zorgconsument geworden, sinds op 1 januari 2006 de vrije marktbewerking werd ingevoerd. 88% van de zorgconsumenten geeft aan dat ze zelf willen kunnen kiezen voor een zorgverlener voor alle planbare zorg (zoals knie- of herniaoperatie), chronische zorg en gewenste zorg (zoals sterilisatie of ooglaseren). De huisarts blijft wel door 60% van de zorgconsumenten als een belangrijke adviseur gezien. Een argument om als specialist en/of ziekenhuis met deze professional een goede band op te bouwen. 33% van de zorgconsumenten kiest helemaal zelf. De zorgconsument wil keuzevrijheid. Hij kiest zelf zijn ziekenhuis bij niet-spoedeisende zorg. Voorstel ziekenhuis 3.0 De veranderende omgeving vraagt van de ziekenhuizen een andere instelling. Het vraagt om een nieuwe manier van communiceren om zich te onderscheiden van concurrerende zorgverleners. Dit voorstel richt zich niet op de inhoudelijke zorgtaken van het ziekenhuis. De manier waarop een ziekenhuis mens 3.0 verbindt, informeert en activeert levert een bijdrage op. Ziekenhuis 3.0 is een mensmerk dat niet alleen fysiek, maar ook op afstand een relatie onderhoudt met haar zorgconsumenten. Hiervoor wordt onderzocht welke mediavormen het beste passen. Gedrukte folders zijn niet meer per se de oplossing. De rol van gedrukte folders moet kritisch worden bekeken: waar deze nog wel of niet ingezet moeten worden is afhankelijk van doelgroep en functie. Feit is dat 95% van de Nederlanders actief is op internet, 70% actief is op social media, 60% beschikt over een smartphone en 34% met op tablet op de bank zit. Een online communicatiestrategie mag dus niet ontbreken voor ziekenhuis 3.0. pag04

5 Speelveld en focus Het speelveld van ziekenhuis 3.0 is breed met diverse stakeholders. Voorop staat de zorgconsument. Daarnaast variëren de spelers van ziekenhuisdirectie tot personeel, van huisarts tot specialist, van patiëntenverenigingen tot zorgverzekeraars en van toeleveranciers medische apparatuur tot instituten voor medisch onderzoek. Wetgeving, privacyregels en heersende ziekenhuiscultuur zijn belangrijke elementen die invloed uitoefenen op ziekenhuis 3.0. Het is belangrijk te weten welke gevoeligheden spelen en hierop te anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan discussies rondom het Elektronisch Patiënten Dossier. Denk bij het opstellen van de communicatiestrategie ook aan factoren zoals demografische opbouw doelgroep en geografische ligging (regionaal versus nationaal bereik). In dit voorstel igt de focus op de verbinding tussen de zorgconsument en ziekenhuis 3.0. Artsen en verplegend personeel worden door het gebruik van nieuwe media zichtbaar en onderhouden op basis van content, discussies en bijdragen van patiënten, contact met deze patiënten. Wij willen u graag voorstellen aan ziekenhuis 3.0. pag05

6 Nieuwe inrichting organisatie Contentmarketing is niet meer weg te denken als ontwikkeling binnen marketing en communicatie. De huidige manier van communiceren en interacteren door bedrijven, instellingen en overheden toont echter dat nog niet iedereen zijn organisatie hierop heeft ingericht. Om contentmarketing te bestendigen binnen een organisatie dienen rollen en/of functies te veranderen. Marketingorganisaties zullen in de toekomst leunen op drie belangrijke nieuwe rollen/functies: - contentmanager; - communitymanager; - campagnemanager. De 6 fasen van de klantreis zorgconsument Ik hoop met deze whitepaper een handleiding en inspiratiebron te bieden voor iedereen die zich op strategisch niveau met marketing en communicatie bezighoudt. Een ziekenhuisbezoek of ziekenhuisopname heeft impact. Al maanden van Daarnaast spreek ik de hoop uit dat de inhoud helpt om bedrijven en organisaties te veranderen en gereed te maken voor de Future of Advertising. Ik ben tevoren speelt een opname een belangrijke rol in het hoofd van de zorgconsument. Gezondheid is van groot belang voor mensen. Ook een ziekenhuisbezoek heeft impact: er is onzekerheid over de ernst of oplosbaarheid van een er namelijk van overtuigd dat de toekomst gaat over relevantie, verbindingen en interactie. Een juiste contentmarketingstrategie speelt hierin een hoofdrol. aandoening. Het totale proces waarbinnen een relatie wordt opgebouwd en onderhouden noemen we een customer journey of gewoon in het Nederlands: Veel kennis en inspiratie toegewenst, de klantreis. Ook ziekenhuizen kennen een dergelijke klantreis van de zorgconsument: Richard van Hooijdonk CEO MarketingMonday De zes fasen van de klantreis van de zorgconsument Overwegingsen keuzefase informatiefase Préfase opname of bezoek Opnameof bezoekfase Herstelfase Vitaliteitsfase Ter inspiratie wordt hieronder een denkbeeldige reis geschetst. Op basis van onder andere onderzoek, workshops en/of interviews met personeel en klantpanels worden doelgroepinzichten verzameld. Op basis daarvan kan een goede mediamiddelenmix worden gekozen. pag06

7 1. Overwegings- en keuzefase Tijdens de overwegings- en keuzefase is er nog geen sprake van een concrete afspraak of opname. Zorgconsumenten inventariseren, onderzoeken en informeren zich over het aanbod aan zorgverleners, afhankelijk van hun zorgwens, noodzaak en spoed. Ze worden vaak doorgestuurd door de huisarts, maar vinden keuzevrijheid en voorinformatie belangrijk. In deze fase is de website en relevante, interactieve informatie van groot belang. 2. Informatiefase De zorgconsument wil kennismaken met zijn arts via een weblog en korte video s. Hij wil reviews lezen en zijn keuze (of die van zijn huisarts) bevestigd zien. Omdat hij zichzelf wil informeren, wil hij vragen kunnen stellen en ervaringen van anderen lezen. Dit kan bijvoorbeeld via een (maatwerk)forum, waarop onderwerpen gecategoriseerd en vindbaar zijn. Op Facebook leert hij meer over de sfeer in het ziekenhuis en leest hij opmerkingen en verhalen van andere ziekenhuisbezoekers. De beschikbare informatie kan de zorgconsument eenvoudig delen met familie en vrienden. Een persoonlijke ziekenhuis-app kan alvast worden gedownload. Let op: de keuze voor een platform is onder meer afhankelijk van: Gewenste functionaliteit. De zwaarte en/of privacygevoeligheid van de informatie die je wilt plaatsen of delen. Gewenste, c.q. verplichte beveiligingsgraad. Voorbeeld van een communityforum: De Kindertelefoon heeft Forum.Kindertelefoon.nl geïntegreerd in haar site vanaf 2011, om enerzijds meer kinderen te bereiken en te helpen en anderszijds call reductie op minder ernstige problemen te realiseren. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar helpen elkaar op dit forum. In het eerste kwartaal ging het websitebezoek 20% omhoog en steeg de verblijfsduur. Er zijn tot op heden 7176 gebruikers actief (geweest) en reacties geplaatst (maart 2013). Er zijn meer dan 2000 topics geplaatst. Oplossingen voor eigen communityplatformen worden bijvoorbeeld aangeboden door Lithium.com en InSided.com. pag07

8 3. Préfase Door middel van korte videoseries wordt de ingreep uitgelegd en kunnen vragen worden gesteld. Vragen en antwoorden zijn openbaar. Artsen en assistenten zijn digitaal aanwezig. Via SMS en ontvangt de zorgconsument de laatste adviezen en aanwijzingen van zijn arts. De app wordt zijn persoonlijke gids, die hem op het juiste moment de juiste informatie toestuurt. 4. Opname- of bezoekfase Tijdens zijn opname in het ziekenhuis, wil onze zorgconsument lotgenoten leren kennen. Via de app meldt hij zich aan en legt hij contact met anderen die dat ook wensen. De app voorziet hem van dagelijkse tips van zijn arts en geeft toegang tot zijn dossier. Familie en vrienden kunnen eenvoudig op de hoogte worden gehouden. Ook kunnen alarm- en serviceknoppen worden geïntegreerd. In deze fase is er via de WiFi-faciliteit van het ziekenhuis toegang tot een interne patiëntengroep op Facebook en wordt alle relevante informatie over het ziekenhuis dagelijks op een rij gezet en kunnen vragen gesteld worden. De zorgconsument wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis digitaal ontzorgd. Praktisch kan de app bijvoorbeeld voorzien in reminders voor afspraken, keuzes voor het avondmenu en routes naar betrokken afdelingen. In de app kan de zorgconsument ook een dagboek bijhouden en delen met zijn arts, zodat hij bij een volgend bezoek geen details kan vergeten te vertellen. Details die kunnen bijdragen aan een betere diagnose, advies of herstel. pag08

9 5. Herstelfase Na het verblijf in het ziekenhuis ontvangt hij meerdere keren per week tips via servicegerichte nieuwsbrieven (opt-in) die naar onderdelen van de website van het ziekenhuis verwijzen. Via bijvoorbeeld een forum of Facebookgroep kan contact worden onderhouden met lotgenoten of voormalige zorgconsumenten die een belangrijke rol kunnen spelen bij de informatievoorziening en het beantwoorden van vragen. Ook vragen we in deze fase om reviews en beoordelingen van het ziekenhuis, arts en behandeling. We activeren de zorgconsument om deze beoordeling te delen met zijn eigen netwerk. Op Facebook delen zorgconsumenten hun ervaringen via de module Aanbevelingen voor Cleveland Clinic 6. Vitaliteitsfase Na het herstel verliezen we de voormalig zorgconsument niet uit het oog. We inspireren over relevante onderwerpen, geven tips en adviezen over gezondheid en proberen een gidsrol te vervullen in zijn leven. Het doel van deze fase is om bij een volgende behoefte voorkeur te realiseren voor het ziekenhuis. Ook kunnen zorgconsumenten anderen die ze (online) naar hun oordeel vragen positief beïnvloeden. Ziekenhuizen moeten inhoud geven aan zorgconsumentenbinding. Omzet uit bestaande zorgconsumenten is waardevol en nuttig vanuit financieel perspectief. In de vitaliteitsfase kunnen lifestyle-tips worden geadviseerd en gedeeld, zoals trainingsprogramma s of low fat recepten, afhankelijk van de medische geschiedenis. Adviezen kunnen vanuit ziekenhuisspecialisten komen, maar tips voor relevante recepten, boeken, video s voor oefeningen, tv-programma s, et cetera kunnen ook door lotgenoten worden gedeeld. pag09

10 3 De 5 grote uitdagingen van ziekenhuizen Om zorgconsumenten naar zich toe te trekken, te verbinden en te behouden staan ziekenhuizen in hun communicatiestrategie voor 5 grote uitdagingen: 1. Het ziekenhuis herkenbaar en zichtbaar als mensmerk Wat is de aanleiding voor de keuze voor een specifiek ziekenhuis? Welke duidelijk herkenbare kernwaarden en kernbeloften levert het ziekenhuis? Hoe geven we visueel inhoud aan begrippen als persoonlijk, dichtbij, verbindend en zorgzaam. Het mensmerk is niet alleen interessant voor de zorgconsument, maar juist ook voor toeleveranciers als huisartsen en andere specialisten. Ook vanuit HRM-perspectief is een zichtbaar ziekenhuismerk interessant. Medisch medewerkers werken liever bij een mensmerk dan bij een gemiddeld ziekenhuis. Storytelling: Brandwondencentrum Beverwijk toont haar menselijke gezicht door haar röntgenapparatuur een tweede ronde te geven in een Bengaals ziekenhuis pag10

11 2. Het ziekenhuis als informatiebron en adviseur De wereld van het ziekenhuis is interessant en relevant voor hen die zorg nodig hebben of iemand kennen die zorg nodig heeft. Ziekenhuizen kunnen via online en mobiele media potentiële zorgconsumenten informeren en adviseren door middel van interactieve content als animaties, video s en gezondheidsgames. Goede online informatie is: Deelbaar. Zorgt voor hoge zoekresultaten in Google. Groter bereik door middel van social media. Op Uitdokteren.com kunnen kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot 12 jaar kennismaken met het ziekenhuis via het uitvoeren van opdrachtjes in een interactief animatiespel. Zo wordt een ziekenhuisopname minder spannend. 3. Het ziekenhuis dat zorgconsumenten kan aantrekken en binden Het ziekenhuis 3.0 wil een relatie leggen met haar zorgconsumenten op basis van relevante content en online media. Via de juiste kanalen moet de juiste informatie bij de juiste persoon terecht komen. 4. Het ziekenhuis dat kan activeren Zorgconsumenten moeten hun ervaringen delen, vragen beantwoorden en reviews en beoordelingen achterlaten. Vanuit co-creatie perspectief kunnen zorgconsumenten veel vertellen over wensen ten aanzien van verzorging, locatie en voorziening. Ziekenhuizen die zorgconsumenten betrekken, worden gezien als persoonlijk en de informatie is vaak van onschatbare waarde. Op social media zoals Twitter, kun je interessante partijen, opinieleiders, concurrenten volgen en luisteren naar wat erover je ziekenhuis gezegd wordt. Via speciale luistertools, zoals Hootsuite of Coosto, kun je meerdere platformen tegelijkertijd volgen pag11

12 Achmea zag al eerder de waarde van consumenteninput. Ze nam een aandeel in Independer.nl om toegang te krijgen tot de objectieve beoordelingen van zorgconsumenten. Het doel daarvan was meer inzicht krijgen in verzekeringswensen. De verzekeraar benadrukte bij de overname van aandelen dat aan de objectiviteit van de site niet getwijfeld hoeft te worden. Voor een ziekenhuis kan het interessant zijn om recensies te krijgen op dergelijke vergelijkingsfora omdat mensen hier via zoekmachines toch terecht komen. 5. Het ziekenhuis dat converteert Ook ziekenhuizen hebben voortdurend nieuwe omzet nodig. Bestaande zorgconsumenten en huisartsen vormen hierbij een belangrijk doelgroep. We verliezen ze niet uit het oog. Door hen blijvend te inspireren met kennis, tips en adviezen realiseren we thought leadership. Het ziekenhuis wordt gezien als autoriteit. Autoriteit is een goed uitgangspunt voor herhaalbezoek, nieuwe verwijzingen of sterke onderhandelingspositie bij verzekeraars. Een plek veroveren in het hart van de zorgconsument begint met (online) luisteren. Luister naar wat er over het ziekenhuis, de branche of specialismen gezegd wordt en interacteer indien nodig. Bedenk hoeveel je ervan kunt leren. Nogmaals: klantverhalen, klachten, positieve reviews et cetera kunnen je inzichten geven in ziektebeelden, hoe je je dienstverlening kunt verbeteren of wat je sterke punten zijn. Meekakitty is Tessa Violet (1990). Ze is een Amerikaanse vlogger (videoblogger), actrice en voormalig model. Ze is een voorbeeld hoe patiënten bereid zijn persoonlijke informatie te delen om lotgenoten te helpen. Voor specialisten is het leerzaam om dergelijke informatie tot zich te nemen om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de belevingswereld van een patiënt en de symptonen en gevoelens die een ziekte met zich meebrengt. Bekijk de video via: pag12

13 4 Wat is er nodig voor ziekenhuis 3.0? Om ziekenhuis 3.0 tot stand te brengen, is een aantal zaken nodig: 1. Doelen Het is belangrijk om duidelijke doelstellingen te formuleren ten aanzien van omzet, product- en doelgroepen, (nieuwe) media en organisatie. Concrete doelstellingen leveren een concrete strategie op, waarmee resultaten kunnen worden bereikt. 2. Doelgroepen We kunnen niet alles zijn voor iedereen. Dus stemmen we onze strategie af op de specifieke behoeften van doelgroepen. Binnen een ziekenhuis onderscheiden we verschillende doelgroepen. In ziekenhuis 3.0 ligt de focus allereerst op de zorgconsument (de patiënt), de voormalige zorgconsument, de huisarts, verwijzende specialisten en de zorgverzekeraars. Ook het personeel van het ziekenhuis behoort tot een belangrijke doelgroep. Iedere doelgroep krijgt zijn eigen behandeling. 3. Positionering en branding Ziekenhuis 3.0 is een mensmerk. Het is laagdrempelig, herkenbaar, onderscheidend. Het is vooral dichtbij, persoonlijk, zorgzaam en staat naast je. Het is van groot belang om deze kernwaarden visueel te vertalen naar (interactieve) communicatie. Het ziekenhuis moet de zorgconsument de kernwaarden laten voelen. Het spreekt voor zich dat de kernwaarden op de ziekenhuisvloer moeten worden waargemaakt. Boston Children s Hospital deelt op Facebook dat haar medewerkers zich op een sportieve manier voor het goede doel inzetten. Dit bericht verspreidt zich via het Facebooknetwerk na een like en heeft een positieve invloed op de branding van het ziekenhuis. pag13

14 4. Contentplan Een ziekenhuis maakt geen reclame, maar deelt haar kennis om haar thought leadership te onderstrepen. Daarnaast vertelt het ziekenhuis verhalen: over haar geschiedenis, over de activiteiten van haar personeel en dagelijkse gebeurtenissen. Ze vraagt haar zorgconsumenten en andere betrokkenen om hun persoonlijke verhaal te delen. Door dergelijke storytelling kan het ziekenhuis haar menselijke gezicht tonen en emotionele lading geven aan het ziekenhuis. Naast vertrouwen in de kennis van een specialist en/of ziekenhuis is tenslotte emotie en persoonlijke aandacht belangrijk voor een zorgconsument. Een zorgconsument wil zich geen nummer voelen. Een arts van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vertelt het verhaal over zijn verblijf in een Afghaans ziekenhuis. Door bijdragen van eigen medewerkers krijgt het ziekenhuis letterlijk een menselijk gezicht. Ook wordt de kennis die de medewerkers bezitten duidelijk, zonder dat het ziekenhuis dit zelf roept. Door het delen van kennis wordt het ziekenhuis gezien als autoriteit. Het delen van kennis over de behandeling en werkwijze door middel van interactieve media levert grote kansen op. Het vervult een behoefte aan de zorgconsumentenkant, maar het zorgt tevens voor een hoge ranking op zoekmachines. Kennis in de vorm van nieuwsbrieven, video s, E-books, weblogs en games worden hoog gewaardeerd en daardoor beter geconsumeerd. Content en goed communitymanagement is het hart van de nieuwe communicatiestrategie. Content alleen maar los laten op de de zorgconsument is niet genoeg. Communitymanagement is nodig om goede content te ontwikkelen, in samenwerking met de ontvanger, die op de juiste tijd wordt gepubliceerd middels een contentkalender. Je laat content in de verschillende mediakanalen op elkaar aansluiten en monitort het effect van de content. 5. Nieuwe media Om aan te sluiten bij de behoefte van zorgconsument 3.0, is het van belang om de media in te zetten die hij veelvuldig gebruikt. Betaalde en offline media gaan sterk in effectiviteit achteruit. Eigen media zoals de website, e-nieuwsbrieven, social media (zoals Facebook, Twitter, YouTube en weblogs) en mobiele applicaties worden door 95% van de Nederlanders gebruikt. Ons advies is om te kiezen voor een online first -aanpak. Investeringen in online media bieden steeds vaker een beter resultaat dan investeringen in oude offline media. Talrijke onderzoeken tonen dit aan. Online media is echter nooit een doel. De doelgroep en hun (verwachte) gebruik van online media staat altijd centraal. pag14

15 6. Faciliteren Deze stap vindt plaats in samenhang met de volgende stap. Om de nieuwe aanpak te realiseren zijn nieuwe technieken en tooling nodig. Denk daarbij aan communityplatformen met interne en externe conversatiemogelijkheden, luisteren monitoringtools, marketing systemen, websites en mobiele applicaties en zorgconsumentkennis systemen. Systemen zijn tegenwoordig relatief eenvoudig te implementeren, omdat ze via cloud-toepassingen beschikbaar zijn. De investeringskosten zijn goed inzichtelijk te maken en in de hand te houden in verhouding tot de opbrengsten. 7. Organiseren De nieuwe aanpak kent nieuwe rollen, functies en processen. De content-, community- en campagnemanager zijn belangrijke schakels in de uitvoering van de nieuwe aanpak. Omdat we intensiever gaan communiceren hebben we een andere werkwijze nodig. Dus zijn nieuwe workflows en processen noodzakelijk. Een belangrijke uitdaging is het verkrijgen van draagvlak voor de nieuwe aanpak en het realiseren van eigenaarschap bij belangrijke stakeholders binnen de organisatie. Boston Children s Hospital laat medewerkers hun passie voor hun werk delen met potentiële sollicitanten, via videofilmpjes. pag15

16 4 Wat zijn de voordelen van de nieuwe aanpak? Ziekenhuis 3.0 bereikt met een nieuwe online communicatiestrategie een paar belangrijke doelen en voordelen. 1. Laagdrempeligheid Zorgconsumenten ervaren mensmerken als laagdrempelig en persoonlijk. Nieuwe media maken organisaties transparanter en interactiever. 2. Hoog serviceniveau De nieuwe manier van communiceren levert zorgconsumenten veel kennis, informatie en mogelijkheden om online te interacteren. Dit zorgt voor een loyalere zorgconsument, die waarde toekent aan service. 3. Kennis zorgt voor vertrouwen Het verbinden en delen van kennis zorgt voor vertrouwen en thought leadership bij verschillende doelgroepen (artsen, zorgconsumenten, zorgverzekeraars). Vertrouwen is de basis voor consumptie. 4. Communicatie is helemaal van deze tijd Ziekenhuis 3.0 wordt gezien als modern en eigentijds. Dit is goed voor het merk. Ook de effectiviteit van de communicatie verbetert. Het is maar de vraag of we met de oude media onze doelgroep nog echt bereiken, terwijl we met nieuwe media onze doelgroep echt kunnen beraken. 5. Zorgconsument draagt bij en vertelt door Zorgconsument 3.0 is gewend om zijn mening te geven. Hij deelt, levert commentaar, reviews en beoordelingen. Hij is de ambassadeur van het ziekenhuis en denkt ook mee met nieuwe ontwikkelingen als het ziekenhuis hem daarom vraagt. Als we kijken naar de beïnvloeding van mensen, dan zien we in de praktijk dat je meer aanneemt van een goede vriend, dan van de goede verhalen die je hoort van het ziekenhuis zelf. Ziekenhuis 3.0 stimuleert tevreden zorgconsumenten hun verhaal door te vertellen. pag16

17 6. Content zorgt voor goede zoekresultaten op Google Online content wordt door Google opgenomen in de zoekresultaten. De zoekende consument komt sneller terecht op de belangrijke (interactieve) pagina s van het ziekenhuis. 7. Technologie ondersteunt nieuwe communicatiestrategie De nieuwe aanpak is relatief gemakkelijk te ondersteunen met technologie. Dit maakt het delen, reageren en monitoren van kennis, zorgverhalen en activiteiten binnen communities gemakkelijker. Nieuwe rollen en functies moeten wel duidelijk belegd worden. Ook staf en verplegend personeel dienen geïnformeerd en geënthousiasmeerd te worden voor de nieuwe aanpak zodat ze hun nieuwe rol met plezier oppakken. Iedereen in het ziekenhuis is het visitekaartje van het ziekenhuis. Aan de rand van het ziekenhuisbed, bij de receptie, in de operatiekamer, maar ook online. 8. Aanpak is deelbaar met meerdere ziekenhuizen Meerdere ziekenhuizen kunnen gebruikmaken van dezelfde aanpak. Ontwikkelde content, technieken, processen en dienstverlening kunnen worden gedeeld. Een samenwerking tussen ziekenhuizen op basis van dezelfde specialismen, aanvullende specialismen en/of dezelfde regio kunnen voordelen bieden. Taken en dus de (tijds)investering kunnen samen gedragen worden. Met name op het gebied van contentproductie kan veel gezamenlijk worden gedaan. pag17

18 4 Wat kan MarketingMonday betekenen voor uw ziekenhuis? Ziekenhuis 3.0 wil zich onderscheiden van andere zorgverleners en wil duidelijk laten zien waarom een zorgconsument voor haar moet kiezen. Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van nieuwe processen en werkwijzen op het gebied van communicatie zijn: Draagvlak bij het management en personeel. Beschikbaarheid van juiste kennis en faciliteiten. De dienstverlening moet de belofte waarmaken. Vaak is een cultuurverandering nodig op het gebied van service, klantvriendelijkheid en transparantie in interne en externe communicatie. Van strategie & implementatieplan naar executie & activatie MarketingMonday informeert, inspireert en ondersteunt het creëren van draagvlak door inspiratieprogramma s, workshops en strategieprogramma s die zorgen voor de realisatie van ziekenhuis 3.0. In samenwerking met ziekenhuis 3.0-stakeholders worden de huidige situatie en behoeften in kaart gebracht. We leveren inspirerende strategen en medewerkers die, samen met de ziekenhuismedewerkers, de nieuwe aanpak in korte tijd kunnen ontwikkelen, implementeren en activeren. We organiseren en voeden samenwerkingen tussen ziekenhuizen. In onze aanpak combineren we strategieontwikkeling met kennisdeling. Hierdoor kan de nieuwe werkwijze geborgd worden binnen de eigen ziekenhuisorganisatie, nadat MarketingMonday zich terugtrekt. We zijn trots om te vermelden dat onze workshops en masterclasses ook worden afgenomen door NIMA, SRM en Nyenrode Universiteit. pag18

19 Richard van Hooijdonk (1968) is CEO van MarketingMonday. Hij is veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op (inter)nationale congressen. Richard heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een van de belangrijkste consultants op het gebied van nieuwe marketing en social media. MarketingMonday MarketingMonday De Cuserstraat CN Amsterdam T M facebook.com/marketingmonday twitter.com/marketingmonday nl.linkedin.com/in/vanhooijdonk Colofon Tekst: Richard van Hooijdonk Eindredactie: Geralda Wickel Vormgeving: Bob Booms Whitepaper - Ziekenhuis 3.0 Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van MarketingMonday is het niet toegestaan dit document of enig onderdeel ervan voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als je onderdelen uit dit document wilt gebruiken in (online) publicaties, dan is dat toegestaan onder bronvermelding van MarketingMonday en een verwijzing naar onze website: marketingmonday.nl Richard van Hooijdonk 2013 pag18

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING

17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING 17 November 2015 DE NIEUWE REIS VAN DE VERENIGING DE REIS VAN DE KLANT! CONCURRENTIE KOMT VAN ALLE KANTEN Door vercommercialisering van de markt en de enorme groei van het internet is er een nieuwe realiteit

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen Met Travel Builders naar een betere klantreis Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Travel Builders neemt reisorganisaties mee op reis. Naast de prachtige reizen die u als reisorganisatie

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET

BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Hoe videoclips bijdragen aan: BRANDING KLANTLOYALITEIT MERKBELEVING NAAMSBEKENDHEID SALES & OMZET Watch things happen or make things happen? Online Marketing In 2009 leerde het bedrijfsleven dat Social

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Contentmarketing @ Deli XL

Contentmarketing @ Deli XL Anouk Beeren, manager e commerce & merchandising Contentmarketing @ Deli XL Page 1 Page 2 Anouk Beeren Anouk Beeren Manager e-commerce & merchandising @AnoukOnline Page 3 Onderwerpen Achtergrond van de

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

De persoonlijke benadering van Miss Etam. Klantcase

De persoonlijke benadering van Miss Etam. Klantcase De persoonlijke benadering van Miss Etam Klantcase KLANTCASE De persoonlijke benadering van Miss Etam 'Mooi jezelf zijn' is het motto van Miss Etam en dat straalt de modeketen ook uit op de social media

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal EVEN VOORSTELLEN E: suzanne.jansen@iprospect.com PROGRAMMA» Waarom online video?» Waarom YouTube?» Waarom video search optimalisatie?» Hoe

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS REGELHULP CONTENT ACTIVATIE Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS De rol van marketing communicatie is veranderd van het genereren van bewustzijn om waarde te c r e e r e n tot het creeren

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

CREATIEF MERKDESIGNDOCUMENT VAN MOOF

CREATIEF MERKDESIGNDOCUMENT VAN MOOF CREATIEF MERKDESIGNDOCUMENT VAN MOOF Student: Bart Soeters Student#: 2033839 Docent: Monique Burggraaf School: Avans Hogeschool Opleiding: Advanced Business Creation Plaats: s-hertogenbosch INLEIDING In

Nadere informatie

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door:

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door: Checklist voor de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S Aangeboden door: Kernvragen voor de ontwikkeling van uw buyer persona s! Het ontwikkelen van een buyer persona is een belangrijk onderdeel voor een

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Een online jaarverslag maken

Een online jaarverslag maken Een online jaarverslag maken Index Voordelen van een online jaarverslag 3 Voordelen 3 Online jaarverslag in 4 eenvoudige stappen 4 Creëer draagvlak binnen je organisatie 4 Doelen en strategie vertalen

Nadere informatie

1 2 3 Wellicht bent u de term Inbound Marketing al een paar keer tegengekomen. Dat kan kloppen, want er is steeds meer aandacht voor deze nieuwe vorm van marketing! Inbound Marketing werkt op een hele

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Candidate Experience, Employee Engagement en Ambassadeurschap. Werken bij ALbertHeijn.nl, van postcode match, naar candidate experience

Candidate Experience, Employee Engagement en Ambassadeurschap. Werken bij ALbertHeijn.nl, van postcode match, naar candidate experience Candidate Experience, Employee Engagement en Ambassadeurschap Werken bij ALbertHeijn.nl, van postcode match, naar candidate experience Vandaag Introductie Voorstellen Een bijbaan bij Albert Heijn Onze

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet,

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet, DIGITALE KRAS & WIN COUPONS Of je het leuk vindt of niet, de meeste consumenten hebben tegenwoordig een smartphone bij en zijn altijd online. Ze willen op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt,

Nadere informatie

voor UZ Leuven-medewerkers

voor UZ Leuven-medewerkers Richtlijnen social media voor UZ Leuven-medewerkers Social media maken meer en meer deel uit van onze leefwereld. Denk maar aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Ook UZ Leuven wil deze boot niet missen

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

PERSMAP. Zoeken, aanbevelen en delen DOKTERS ZIEKENHUIZEN WISDOC - PERSMAP 1

PERSMAP. Zoeken, aanbevelen en delen DOKTERS ZIEKENHUIZEN WISDOC - PERSMAP 1 PERSMAP Zoeken, aanbevelen en delen... 437.084 DOKTERS 1.822 ZIEKENHUIZEN WISDOC - PERSMAP 1 WIE ZIJN WIJ?...2 CEO AAN HET WOORD...2 HOE ZIET WISDOC ER UIT...3 MOBIELE APP...5 WISDOC IN DE PERS...6 CONTACT...7

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL

18-3-2014. Welkom! #NTSOCIAL Welkom! #NTSOCIAL 1 http://www.youtube.com/watch?v=zcq1lwljkls 2 SOCIAL MEDIA Status en Aanpak 19 maart 2014 Zelfstandig online marketing adviseur Publicaties Online marketing expert in een week Social

Nadere informatie