Handleiding E# Sourcecode Generator. Development System

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding E# Sourcecode Generator. Development System"

Transcriptie

1 Handleiding E# Sourcecode Generator Development System Elenco B.V. Versie Datum: 14 december 2006

2 1 INLEIDING HET E# CONCEPT AUTOMATISCHE AANPASSINGEN EN FUNCTIES GEBRUIK VAN DE GENERATOR INSTALLATIE TOEPASSINGSOMGEVING CODE GENERATIE OVERIGE FUNCTIES VAN DE CODEGENERATOR Bijwerken taaltabel Translator DBUpdate Importeren vanuit Excel OPTIONS TABBLAD DE SQL-BUILDER DE RULES EDITOR COLUMNS EDITOR SYSTEEM OPZET ALGEMEEN HOOFDSCHERM APPLICATIEPANEEL PRESENTATIE IN HET DETAILPANEEL E# CODE GENERATIE GENERATOR COMMANDO'S ALGEMEEN E#DESTFOLDER E#MENUITEM E#MODULE E#BACKOFFICE E#DATABASE E#CASCADE E#MULTIGRID E#GRIDSELECT E#BIZOBJECT E#BIZSUBJECT E#BIZEND E#USERSELECT E#EXCLUDE E#EXCLUDEGRID E#READONLY E#HIDDEN E#FILTER E#SETOUTPUT E#COMMAND E#EXECUTE E#CASCADE E#NOSELECTION E#BALANCEDOBJECT... 33

3 5 STANDAARD COMPONENTEN INLOGSCHERM HET DASHBOARD GEBRUIKERS ONDERHOUD TAALMODULE GENERATOR INSTELLINGEN BEREKENINGEN GEGEVENS VALIDATIE TABEL ONDERHOUD MUTATIE LOGGING INTEGRATIE MET OFFICE WORD KOPPELING INLEZEN BOOKMARKS TEKSBLOKKEN EXCEL KOPPELING Export Dataset naar Excel XML EXPORT KOPPELING MET OUTLOOK Standaard Safe Mail met Redemption Plug-in PROCES MANAGEMENT INLEIDING HANDMATIG MANAGEN VAN HET PROCES STATE TRANSITION ENGINE STE STATUS STE PROCESS MANAGEMENT STE OBJECTEN UITVOERING VAN STATE TRANSITION ACTIE MANAGER ACTIE MANAGER OBJECTEN TIME MANAGER TIME MANAGEMENT OBJECTEN LIJST VAN GERESERVEERDE NAMEN... 58

4 1 Inleiding 1.1 Het E# Concept De E# Sourcecode Generator is bedoeld als gereedschap bij de ontwikkeling van zakelijke toepassingsprogrammatuur. Het genereert de broncode voor standaardschermen welke eenvoudig naar wens kan worden toegesneden middels instellingen voor de generator, zoals welke velden wel of juist niet getoond worden, volgorde van velden op het invoerscherm, etc. Omdat de broncode beschikbaar komt van de ontwikkelaar is het bovendien eenvoudig om maatwerkaanpassingen te maken. E# kan worden gecombineerd met iedere module welke in Visual Studio ontwikkeld is, op een zelfde manier als de Visual Studio talen in samenwerking gebruikt kunnen worden. Zoals de naam al zegt, het programma stelt Broncode samen voor een uiteindelijke applicatie. Deze gegenereerde broncode wordt toegevoegd aan een basis framework welke uit de volgende onderdelen bestaat: In- en uitloggen van gebruikers; Onderhoud van gebruikers, hierbij wordt gebruik gemaakt van een tabel tblpeople welke een aantal velden vereist; Gebruikers Autorisatie op moduleniveau; Onderhoud van de gebruikers interfacetaal; Een State Transition Engine voor proces management; Een Time Manager voor proces management; Een Action Manager voor gebruikers ondersteuning in de procesafhandeling; Validerings-routines voor diverse type velden zoals, numerieke-, datum- en valutavelden; Ieder veld kan worden ingesteld of het verplicht of optioneel ingevoerd moet worden; Afhandeling van een menuboom; Interfacing met de database; Eenvoudige berekeningen; Interfacing met specifiek ontwikkelde routines welke eenvoudig aan schermen kunnen worden gekoppeld. De E# Sourcode Generator (verder kortweg Generator) genereert broncode voor de volgende scenario's: Het werken met een Business Object, bijvoorbeeld Klanten, Medewerkers, Producten, enz. Het werken met Business Objecten en daaraan gerelateerd Subjecten, bijvoorbeeld Klantorders, Productsamenstellingen, etc.; Berekeningen binnen een object, al dan niet gekoppeld met waarden uit gerelateerde tabellen. Business rules voor velden tussen gekoppelde objecten. Bijvoorbeeld is het mogelijk om de som van een veldwaarde van de subject regels in een veld van een object op te slaan. Business rules om een veld uit een object te correleren met het resultaat van een veld van de gerelateerde subjecten. Bijvoorbeeld een factuurbedrag moet gelijk zijn aan de som van de bedragen van alle factuurregels. De broncode wordt gegenereerd aan de hand van een script waarin de schermlayout, filtering, plaats in de menuboom, extra database velden, etc. kunnen worden ingesteld.

5 De broncode wordt uiteindelijk binnen een Visual Studio ontwikkelomgeving ingelezen en van daar uit in de uiteindelijke toepassing gecompileerd. Door deze tussenstap is het mogelijk om de gegenereerde code als startpunt te nemen voor verdere ontwikkeling van zeer specifieke eisen of te gebruiken zoals deze door de Generator is aangemaakt. Het voordeel van het laatste is uiteraard dat ontwikkelingen in de Generator eenvoudig aan de gebruiker kunnen worden aangeboden. Deze Generator stelt klanten van Elenco in staat om in zeer korte tijd een startpunt voor een nieuwe toepassing te verkrijgen waarbij het uitgangspunt de primaire bedrijfsprocessen is. Het systeem wordt opgezet met vier programma omgevingen; de FrontOffice, de BackOffice, de WebServices en de Server. De huidige status van de Generator maakt integraal een Front- en BackOffice omgeving aan waarbij het onderscheid alleen door gebruikers autorisatie gemaakt kan worden. LET OP: de veldnamen in de tabellen zijn Case Sensitive. Het niet conformeren aan hoofd - en kleine letters kan tot interpretatiefouten leiden. In een aantal situaties wordt dit door het systeem ondervangen, in een aantal gevallen is dit niet mogelijk, het wordt aanbevolen om uit te gaan van Case Sensitive invoer. 1.2 Automatische aanpassingen en functies Er zijn een aantal onderdelen waarvoor in het systeem automatisch functionaliteit aanmaakt. Toevoegen van records in een combobox. Indien een veld verwijst naar een andere tabel (object), wordt hier voor een combobox aangemaakt in het detail paneel. Indien voor dit veld de instelling E#NoSelection wordt gebruikt wordt er geen combobox maar een invoerveld aangemaakt. Het verschil tussen tussen de twee is dat de combobox volledig geladen wordt bij het openen van het scherm en bij E#NoSelection alleen het betreffende record geladen wordt op het moment dat een waarde is ingevoerd. Indien de gewenste waarde nog niet bestaat, kan men deze direct invoeren vanuit het scherm waar men werkt. Indien dit niet gewenst is kan men deze optie uitschakelen met E#NoEdit (of in de specificatie van het betreffende veld). De verdeling van het presentatie paneel en het detail paneel wordt automatisch aangepast aan het regels dat men in ieder onderdeel presenteert. De verdeling tussen de grids in het presentatiepaneel verloopt automatisch afhankelijk van het aantal records in ieder Grid. De kolombreedte van het Grid krijgt een standaard waarde welke afhankelijk is van het type veld en de maximale grootte van het veld. De minimale grootte is standaard ingesteld op 4%, de maximale grootte is ingesteld op 75% van de paneelbreedte. De paneelbreedte is mede afhankelijk van de schermresolutie. De mogelijkheid voor AutoLogging. Men kan iedere gewenste tabel instellen op Autolog. Er wordt dan een tabel aangemaakt welke een copie is van de layout van de hoofdtabel, aangevuld met registratievelden, waarin iedere toevoeging of wijziging in de hoofdtabel wordt vastgelegd.

6 1.3 Gebruik van de Generator De gebuikers-interface van de Generator is verdeeld over een aantal Tabbladen. Het Tabblad Generator bevat alle functies welke noodzakelijk zijn voor het aanmaken van de bronbestanden. Select Server is een selector waarmee de SQLserver machine kan worden geselecteerd welke als target systeem moet worden gebruikt voor de uitvoering van de generatie opdrachten. Initieel wordt de SQL database server gebruikt welke in de.ini file van de staat (dit bestand wordt door de applicatie gebruikt voor het verbinden met de server en de database en bevindt zich in de /bin folder van de applicatie). Met deze selector kan men desgewenst een andere target machine uit het netwerk kiezen. Als men een machine kiest, laat een tweede selector alle beschikbare applicatie databases zien. Dit hoeven niet perse databases te zijn welke conformeren aan deze generator. Na het selecteren van een server worden in het uitvoerscherm de beschikbare databases getoond. De systeem databases worden niet in dit overzicht getoond en kunnen ook niet worden geselecteerd. Commando Start Compiler Language Exec DB Update Translator Omschrijving Deze opdracht genereert van alle.src bestanden, welke in de hoofd directory van het project aanwezig zijn, de broncode en plaats de.vb bestanden in de aangegeven subfolders. Scant alle.vb bestanden in de hoofd directory en alle subdirectories op taallabels en werkt de database van taallabels bij. Werkt de database referentie bestanden bij. Genereert de broncode voor de vertaalmodule en de menumodule.

7 Compile Files Load Excel to DB STE Report Install Application Done Geeft een fileselector waarmee een of meerdere.src bestanden kunnen worden geselecteerd en waarvoor e broncode wordt gegenereert. Geeft een fileselector waarmee een Excel bestand naar een database tabel kan worden geïmporteerd. De default tabelnaam is de naam van de Excelfile. STE is een hulpfunctie waarmee de een overzicht wordt gegevens van de State Transition en de Time Manager opdrachten in het systeem. Deze overzichten worden tevens in een textbestand opgeslagen. Dit is een ardevol hulpmiddel in het tunen van de State Transition Engine en de Time Manager. Is de installatie procedure van een nieuwe applicatie omgeving. indien de database reeds bestaat, wordt deze bijgewerkt om met de generator samen te kunnen werken. Het programma verlaten.

8 1.4 Installatie toepassingsomgeving Nadat "Install Application" geactiveerd is, wordt de op dat moment geselecteerde Server en Database getoond. Deze namen kan men veranderen, bij de uitvoering van de installatie wordt de Server geselecteerd welke in "Server Name" staat en de database welke in "Name of Database" staat. Met "Start Installation" wordt de uitvoering van de installatie procedure begonnen. Hier wordt nog om een bevestiging gevraagd. Hierna worden de database aangemaakt en de minimaal benodigde tabellen. Verder worden een Systeem Administrator aangemaakt en de landentabel wordt geladen vanuit een Excelsheet NTT.xls.

9 1.5 Code generatie Het is mogelijk om voor een of meerdere bestanden de code te genereren. Met de keuze "Compile Files" wordt een file selector geboden waarbij men een of meerdere source bestanden kan kiezen. Zoals in bovenstaand voorbeeld kan worden gezien, worden als eerste stap in de code generatie de wijzigingen in de database aangebracht. De wijzigingen worden direct doorgevoerd in de database, dit kan de toevoeging van velden zijn of een type omzetting van velden voor zover SQLserver dit toestaat. 1.6 Overige functies van de Codegenerator Bijwerken taaltabel Met de opdracht "Language" wordt de taaltabel bijgewerkt. Alle modules worden gescanned op de taalsleutelwoorden (deze beginnen met lang...) en werkt de taaltabel bij. Ook de menustructuur wordt onderzocht en in de taaltabel bijgewerkt. Hierdoor is het mogelijk om alle sleutelwoorden en teksten door de gebruikersorganisatie te laten aanpassen Translator Met het commando "Translator" wordt de broncode gegenereerd voor applicatie taalmodule (JITTranslator.vb) en de menumodule (MenuControl.vb).

10 1.6.3 DBUpdate Exec DBUpdate actualiseert en schoont de diverse systeemtabellen op Importeren vanuit Excel Load Excel to DB is een commando waarmee tabbellen vanuit een ExcelSheet kunnen worden geïmporteerd. Mocht de betreffende tabel niet bestaan, dan wordt deze aangemaakt met alle standaard velden en uitgebreid met de velden welke in de Excelsheet staan. Voor het geval dat een Excel bestand uit meerdere bladen bestaat, wordt om de naam van de te importeren tabel gevraagd. Indien de naam van het werkblad niet de tabelnaam is, kan men een alternatieve naam ingeven. De velden welke nog niet in de database voorkomen worden als tekstvelden geïmporteerd, het wordt derhalve aanbevolen om eerst de applicatie te genereren en daarbij de database velden te definiëren. 1.7 Options Tabblad In het options tabblad kunnen diverse instellingen worden opgegeven voor de applicatie.

11 1.8 De SQL-Builder De SQL builder is een hulpmiddel voor het testen van eigen SQL statements welke in de applicatie kunnen worden gebruikt. Men kan een zelf gebouwde selectie string testen en de selectie string laten maken zoals het systeem deze voor een tabel genereert bij het aanmaken van de broncode. De eigen filterstring wordt tijdens het bouwen verwerkt in de SQL Result string en met testen krijgt men het resultaat te zien. Men kan uitsluitend SELECT statements testen uit overwegingen van data-integriteit en beveiliging. Als optie kan men aangeven of de Select string op basis van de Front-Office of Back-Office instellingen moet worden aangemaakt.

12 1.9 De Rules Editor De generator is in staat om relaties tussen veldwaarden aan te maken. Om dit te vereenvoudigen is een Rules Editor toegevoegd aan de Sourcode Generator welke de rules strings kan bouwen. Er kan voor ieder veld uit het systeem maar één regel worden ingevoerd, hiermee wordt de consistentie van de gegevens gewaarborgd. Er zijn verschillende operaties mogelijk en combinaties van gegevens uit verschillende velden. Met de knop "Test" kan het resultaat van de operatie worden getest, hiervoor wordt de SQL builder gebruikt waarbij het systeem de resulterende string in het "Owner SQL String" veld plakt, overschakelt

13 naar de SQL builder tab en wordt de knop "Test" van de SQL-builder geactiveerd. Er kan bij d Business Rule worden aangegeven of het een z.g. Balanced Field dient te zijn. Voor de details over het functioneren van deze Balanced Objects zie paragraaf 4.24 E#BalancedObject.

14 1.10 Columns Editor De Columns Editor kan worden gebruikt voor het instellen van generator parameters voor ieder veld van de applicatie database. De details voor deze functie kunt u vinden in hoofdstuk 5.5 Generator Instellingen.

15 2 Systeem Opzet 2.1 Algemeen De opzet van het systeem is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Vooralsnog wordt er naar gestreefd om een menubalk te vermijden. 2.2 Hoofdscherm Het scherm in ingedeeld in een Menupaneel en een Applicatiepaneel. Op het Menupaneel wordt de menuboom getoond en de datum en het logo van het bedrijf. Enter Title Here File Child Welcome screen to the application with introduction and help

16 2.3 Applicatiepaneel Het bovendeel van het Applicatie paneel is ingedeeld in een Selector gedeelte en verder een Gridpaneel voor het overzichtsgedeelte, een detail paneel voor de invoer en detail overzicht van het record en een knoppenbalk. Het selector gedeelte wordt alleen gebruikt indien er gebruik van wordt gemaakt, anders wordt de ruimte verdeeld over het Grid paneel en het Edit paneel. In geval er gekozen is voor GridEdit voor het object, dan komt het Invoerpaneel te vervallen en wordt de ruimte volledig gebruikt voor het grid. Ook de knoppen voor het toevoegen van nieuwe regels komen te vervallen. De knoppen balk wordt gebruikt voor de interactie op het getoonde scherm of het doorschakelen naar een volgend element (BizSubject). De ontwikkelaar is vrij om verschillende schermstructuren door elkaar te gebruiken, ieder object is in die zin een zelfstandig geheel. Zo kan men voor hetzelfde business object ook verschillende schermen aanmaken, bijvoorbeeld voor verschillende gebruikersgroepen of op verschillende momenten in het bedrijfsproces. Belangrijk is nog te vermelden dat de verhouding tussen Grid Paneel en het Detail Paneel dynamisch wordt bepaald aan de hand van het aantal regels in ieder paneel. Het systeem zal proberen zoveel mogelijk alle regels op het Detail Paneel te tonen tenzij er veel regels in het Grid paneel getoond moeten worden. Indien gekozen wordt voor de uitvoering met formulieren, dan wordt de indeling van het applicatie paneel gebruik voor de indeling van de formulieren. De ruimte van het Applicatiepaneel in het hoofdvenster is de ruimte waar de formulieren worden getoond. Voor

17 iedere afzonderlijke gebruiker wordt de positioneren en grootte van de formulieren opgeslagen en gebruikt voor het weergeven van deze formulieren.

18 Een voorbeeld van de layout met gebruikmaking van formulieren. Het juiste formulier kan worden geselecteerd door op het zichtbare deel van het formulier te klikken of door dit formulier in het menu te kiezen. In bovenstaand voorbeeld zijn meerdere formulieren te zien en het Informatie dashboard voor de gebruiker. 2.4 Presentatie in het detailpaneel Het detail paneel wordt automatisch opgemaakt aan de hand van de gegevens typen welke voor de database velden zijn opgegeven. Zo worden datatypen onderkend als: Alfanumeriek; Decimaal; Datum; Valuta; Boolean. De grootte van alfanumerieke velden wordt bepaald aan de hand van de opgegeven veldlengte en kunnen 1, 2 of 3 kolommen breed zijn. Eveneens worden voor ieder alfanumeriek veld de invoer beperkt tot de maximale veldlengte. Zijn de velden nog groter, dan wordt automatisch naar een RichTexbox overgeschakeld. Voor het gebruikers gemak worden grote velden ondersteund met een edit formulier.

19 Een voorbeeld van een detail panel met kleine en middelgrote velden. Een voorbeeld van een edit panel met onder meer een groot invoer veld. Indien het grote invoerveld geselecteerd wordt, wordt er een invoerpaneel getoond. De lettergrootte is hier wat groter gekozen waardoor het gebruikers comfort verder toeneemt.

20 3 E# Code Generatie De Generator kent de volgende primaire commando's: E#DestFolder : De bestemming folder waarin de broncode wordt opgeslagen E#MenuItem : De code voor het menuitem waarin het in de boomstructuur wordt gehangen E#Module : De modulenaam waarmee het in de applicatie bekend wordt E#Database : Voor het aanmaken van tabellen en velden in de database E#MultiGrid : Hiermee wordt aangegeven dat er de grids uit het scherm gelijktijdig worden getoond. E#BIZOBJECT : Het Primaire business object voor de module E#BIZSUBJECT : De business Subject welke aan het Object is gerelateerd. E#BackOffice : Wordt de Module als FrontOffice (standaard) of als BackOffice module gebruikt. Dit heeft onder meer te maken met de presentatie van de database velden. E#BizEnd : Eind instructie voor een hoofdprocedure. Wordt standaard gegenereerd door de volgende procedure en is alleen nodig indien er subprocedures worden toegevoegd. E#USERSELECT : Standaard pre-selectie op de gebruiker welke is aangelogd E#Command : Voor het toevoegen van een extra commandoknop op procedure niveau E#Execute : Voor het uitvoeren van de commando's behorende bij Commando knoppen. Wordt automatisch gegenereerd bij een commando knop. E#SetOutPut : Voor het instellen van een standaard initiële waarde van een veld. E#Exclude : Hiermee kunnen velden worden gespecificeerd welke in de betreffende module niet moeten worden gebruikt (het functioneren is vergelijkbaar met de Frontend Back-Office instelling van de database velden, echter uitsluitend voor het betreffende Business object of subject). E#ExcludeGrid: Hiermee kan men velden van de objecten specificeren welke niet op het Grid worden getoond (vergelijkbaar met de Front Office en Back office Grid selectie van de kolommen, echter uitsluitend voor het betreffende Bisiness object of subject). E#Hidden: Indien een veld wel gebruikt wordt, maar men wil niet dat het op het detail paneel zichtbaar is, kan men deze met E#Hidden verbergen. Het veld wordt niet getoond en neemt ook geen ruimte van het detail paneel in beslag, de code voor het gebruik van het veld wordt echter wel gegenereerd zodat het bijvoorbeeld in berekeningen kan worden gebruikt. De velden kunnen met het E#Hidden commando ook gekoppeld worden aan de conditie van een ander veld waarmee zij alleen zichtbaar zijn indien het conditieveld is aan of uitgevinkt. E#Command : Voor het opnemen van commando knop met de mogelijkheid om hieraan een procedure te koppelen. E#Cascade voor het koppelen van onderlinge tabellen. E#NoSelection : Voor een gekoppelde tabel wordt geen Combobox getoond maar een invoerveld. De indirecte velden (de velden welke bij de gekoppelde tabel horen) worden verder wel bijgewerkt als met een Combo selectie box. E#ReadOnly : Om velden uit de tabel op het detail paneel zichtbaar te maken terwijl deze hier niet zijn te wijzigen. E#GridSelect : Een functie om een alternatieve SQL selectie string te specificeren in plaats van de string welke door het systeem wordt gegenereerd. De string moet een geldige SQL instructie zijn.

21 De meeste commando's kennen variabelen of subcommando's Een voorbeeld van een script: E#DestFolder FrontOffice E#MenuItem E#Module SalesOrderMaint E#Database tblcompany, IsDeb as bit E#Database SalesOrder, tblcompanyid as int, OrderStatus as int E#Database SalesOrderLine, tblcompanyid as int, SalesOrderId as int, Quantity as real, UnitPrice as money, LinePrice as money E#EXCLUDE tblcompany, Embassy, Jan, Piet, Klaas '/ Onzinvelden E#EXCLUDE SalesOrder, tblcompanyid E#SETOUTPUT SalesOrder, Orderstatus, 1 '/Orderstatus is nieuw E#BIZOBJECT SalesOrderPanel, tblcompany E#NOEDIT E#Filter ISDeb=1 E#BIZSUBJECT SalesOrder, SalesOrderLine E#FILTER OrderStatus <= 3 E#BIZSUBJECT SalesOrderLine Aan de hand van het script worden tevens de database en het menu aangepast. Het bovenstaande script resulteert in een module met de volgende drie schermen

22 Het selectiescherm voor het selecteren van de klant. De regel uit het script waarmee dit scherm wordt aangemaakt ziet er als volgt uit: E#BIZOBJECT SalesOrderPanel, tblcompany E#NOEDIT E#Filter ISDeb=1 De naam van het scherm heet SalesOrderPanel en is gekoppeld aan de database tabel tblcompany. Het is bedoeld als selectiescherm, dit kunnen we instellen met het subcommando E#NoEdit, er wordt dan geen onderhoudsscherm maar een selectie scherm aangemaakt. Naast het selector veld worden het nummer ende naam van het geselecteerde object getoond. Met het filter E#Filter ISDeb=1 is in dit voorbeeld ingesteld dat alleen debiteuren getoond worden uit de lijst van bedrijven. Dit filter kan iedere selectie zijn welke een valide Boolean oplevert. Het scherm op Order niveau Het overzicht met orders waarbij nieuwe orders kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd en waar naar orderregels kan worden doorgeschakeld. De instructie ziet er als volgt uit: E#BIZSUBJECT SalesOrder, SalesOrderLine E#FILTER OrderStatus <= 3 De koppeling met de database is de SalesOrder tabel. Er wordt aangegeven dat er nog een dochter object is dat gebruikt gaat worden. Er is een filter ingesteld op OrderStatus <= 3. Ook hier geldt dat ieder filter aangemaakt kan worden dat een valide SQL boolean waarde oplevert. Doordat er een dochter object SalesOrderline is aangegeven wordt een knop gegenereerd om vanuit een geselecteerde opdracht naar de orderregels te gaan.

23 Het scherm op orderregel niveau De script regel is E#BIZSUBJECT SalesOrderLine Dit voorbeeld heeft een beperkt aantal velden, later zal een voorbeeld getoond worden waarbij dit verder is uitgewerkt. De kleurstelling zijn compiler instellingen welke eenvoudig (en in een later stadium interactief) kunnen worden aangepast. Deze subject regels kunnen verder worden gecascadeerd, het aantal schakels is in beginsel niet beperkt. Men kan er ook voor kiezen om alle grids te tonen, dit is overzichtelijker indien er niet meer dan twee of drie grids gebruikt worden. Het scherm kan er dan als volgt uit zien. In dit voorbeeld zijn zowel de orders als de corresponderende orderregels zichtbaar. De velden op het detailpaneel zijn deze van de geselecteerde regel uit een van de grids. Het enige wat men hoeft te doen om dit scenario te selecteren is het commando E#MULTIGRID toe te voegen in het script.

24 4 Generator Commando's 4.1 Algemeen De Generator commando's worden als upper case uitgevoerd en worden door het systeem herkend door het E# voorvoegsel. Het maakt niet uit of ze in het script met hoofdletters of kleine letters worden geschreven. Het is verder van belang om de volgende grondbeginselen in acht te nemen. Het systeem gaat er vanuit dat de primaire sleutel de Tabelnaam is met de extensie ID. Bijvoorbeeld de primaire sleutel van een tabel genaamd Klanten is KlantenID. Als velden in de database mag men veldnamen alleen op ID of id laten eindigen als dit bedoeld is om hiermee de betreffende tabel te koppelen. Er zijn een aantal velden welke door het systeem worden toegevoegd om de eigen administratie uit te kunnen voeren. Deze veldnamen mogen niet op applicatie niveau worden gebruikt. Bovendien zal het systeem het gebruik van deze veldnamen filteren, het zal derhalve niet tot technische fouten leiden. Dit zijn twee groepen: o Voor het verwijderen van records. Records worden operationeel alleen gemarkeerd voor verwijdering, daadwerkelijke verwijdering gebeurd vanuit een tabel onderhoudsfunctie. De velden zijn IsDeleted, DeletedBy en DateDeleted. o Voor de State Transition Engine, het mechanisme om het proces te sturen en voor het aanmaken van acties, worden de volgende velden gebruikt SysEventStatus, SysEventExe en SysEventSet. 4.2 E#DestFolder Deze instructie zorgt er voor dat de gegenereerde broncode in de folder wordt geplaatst waar wij hem gebruiken willen. Het formaat is: E#DestFolder FolderName Voorbeeld: E#DestFolder FrontOffice 4.3 E#MenuItem Deze instructie zorgt er voor dat het betreffende scherm in de door ons gewenste locatie van het menu komt. Het formaat is: E#MenuItem MenuItme [, OudeMenuItem] Voorbeeld: E#MenuItem E#Module Dit is de naam waarmee de gegenereerde module in het systeem bekend is De module naam moet uniek zijn binnen het systeem. Het formaat is: E#Module ModuleName Voorbeeld: E#Module SalesOrderMaint

25 4.5 E#BackOffice Hiermee wordt ingesteld of de module een FrontOffice of een Backoffice module is, default is een Frontoffice module. Momenteel is dit alleen voor de verwerking van de instellingen voor de gebruikte velden. Later zal deze ook gebruikt worden om de code in het FrontOffice of in het BackOffice pakket te installeren. BackOfiice kent geen opties. 4.6 E#Database Met dit commando kunnen tabellen en velden in de database worden toegevoegd of gewijzigd. Het is een krachtig hulpmiddel waarmee direct bij de module ervoor gezorgd kan worden dat alle benodigde velden ook daadwerkelijk in de databasebeschikbaar zijn. Hiermee dient men zorgvuldig om te gaan daar het ook verregaande effecten kan hebben op het functioneren van het systeem, met name het feit dat velden ook gewijzigd kunnen worden. Het formaat van E#DataBase is: E#DataBase TableName[, FieldName [as type]] [, FieldName [as type]]... Voorbeeld: E#Database SalesOrderLine, tblcompanyid as int, SalesOrderId as int, Quantity as real, UnitPrice as money, LinePrice as money In een script kunnen meerdere E#Database commando's voorkomen 4.7 E#Cascade Met dit commando is het mogelijk om een selectietabel te koppelen met het resultaat van een andere selectietabel Het formaat van E#Cascade is: E#Cascade Brontabel, AfhankelijkeTabel, [Sleutelveld] Een voorbeeld is: E#Cascade appltables applcolumns TableName In dit geval zal in een detailpaneel, waar de beide velden zijn opgenomen, in de combobox van applcolumns alleen de selectie te zien zijn welke bij de geselecteerde ApplTables horen. De verwijzing vindt plaats op index niveau, tenzij de optionele veldnaam gegeven is. In dat geval wordt de filterstring Sleutelveld = 'Brontabel.Name' (bijvoorbeeld TableName = 'appltables.name'. 4.8 E#MultiGrid De resultaat tabellen van de business subjecten worden in het Gridpaneel getoond. De grootte van de afzonderlijke grids wordt dynamisch geschaald afhankelijk van het aantal regels in ieder grid. MultiGrid kent geen opties. 4.9 E#GridSelect Hiermee kan een eigen database selectie worden meegegeven als alternatief voor de door het systeem gecreëerde SQL commando. Werkt alleen op de selectie van het hoofdgrid.

26 Het formaat van E# GRIDSELECT is: E# GRIDSELECT SQL string Een voorbeeld is: E#GRIDSELECT SELECT * FROM SalesOrder INNER JOIN SalesOrderLine ON SalesOrderLine.SalesOrderID = SalesOrder.SalesOrderID WHERE SalesOrderID = " & Val(SISalesOrderID.Text) & " Standaard wordt een LEFT JOIN aangemaakt zodat alle records uit het BIZOBJECT geselecteerd worden. In dit voorbeeld dient er een E#SELECTOR SalesOrderID bij het BIZOBJECT gedefinieerd te zijn E#BizObject Het hoofdobject van deze module. Kent de volgende instellingen: Standaard, een grid met de resultaten van gevraagde tabel. Hierbij worden ook de waarden getoond van de direct gekoppelde tabellen. De invoer van nieuwe records gebeurt op een invoerpaneel. De selectie in het Grid is te overschrijven met het commando E#GRIDSELECT waardoor men iedere valide SQL Select string kan gebruiken. De intentie hierbij is om de gegenereerde string als uitgangspunt te nemen en deze naar behoefte aan te scherpen of uit te breiden en in het bron document terug te zetten waardoor deze in de compilatie meegenomen wordt. E#NoEedit, hiermee wordt alleen een selector aangeboden waarmee uit hoofdtabel kan worden geselecteerd. E#Selector, Hiermee kunnen velden uit het object worden benoemd waarop de presentatie gefilterd wordt. Alleen de records welke aan de zoeksleutel voldoen worden in het grid getoond. Een voorbeeld van een scherm met, in dit geval 3 zoeksleutels waarop gezocht kan worden.

27 E#Filter, een extra filter instelling op de hoofdtabel waarmee de selectie kan worden gestroomlijnd. Deze dient een valide SQL-Boolean op te leveren. Een eventuele filterstring dient als laatste statement in het Bizobject commando te staan. E#ReadOnly Op gebruikers niveau kan men de autorisatie van gebruikers regelen om objecten toe te voegen of te wijzigen. Indien men een object uitsluitend als ReadOnly object wil presenteren, bijvoorbeeld om het als een grid selector te gebruiken in een multigrid scherm, kan men de status van het object op ReadOnly zetten. De code voor de knoppen voor uitvoering van de diverse commando's worden niet aangemaakt evenals het detail paneel. E#Verify is een optioneel veld waarvan de waarde wordt gecontroleerd of het begin van de string overeenkomt met de ingevoerde waarde. Men krijgt de keuze op het opslaan van het record af te breken. Deze mogelijkheid zal met name gebruikt worden in combinatie met de presentatie van gefilterde4 gegevens waardoor men niet altijd direct in staat is om het bestaan van een record te controleren. E#Unique is een optioneel veld. Indien de waarde van het ingevoerde veld gelijk is aan deze van een bestaand record, kan het record niet opgeslagen worden. E#GridEdit, Deze levert een scherm variant op weermee in het getoonde Grid kan worden gewerkt in plaats van op het invoerpaneel. Een voorbeeld van een Gridedit scherm. Formaat: E#BizObject FormulierNaam, TableName [E#NoEdit] of [E#GridEdit] [E#ReadOnly] [E#Filter SQLBoolean] [E#Selector VeldA, VeldB,...] [E#Verify VeldX] [E#Unique VeldY] Voorbeeld: E#BIZOBJECT SalesOrderPanel, tblcompany E#NOEDIT E#Filter ISDeb=1

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008)

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) zijn er vragen? lees deze handleiding bezoek www.dolfijn.biz mail naar dolfijn@dolfijn.biz

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie