Handleiding E# Sourcecode Generator. Development System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding E# Sourcecode Generator. Development System"

Transcriptie

1 Handleiding E# Sourcecode Generator Development System Elenco B.V. Versie Datum: 14 december 2006

2 1 INLEIDING HET E# CONCEPT AUTOMATISCHE AANPASSINGEN EN FUNCTIES GEBRUIK VAN DE GENERATOR INSTALLATIE TOEPASSINGSOMGEVING CODE GENERATIE OVERIGE FUNCTIES VAN DE CODEGENERATOR Bijwerken taaltabel Translator DBUpdate Importeren vanuit Excel OPTIONS TABBLAD DE SQL-BUILDER DE RULES EDITOR COLUMNS EDITOR SYSTEEM OPZET ALGEMEEN HOOFDSCHERM APPLICATIEPANEEL PRESENTATIE IN HET DETAILPANEEL E# CODE GENERATIE GENERATOR COMMANDO'S ALGEMEEN E#DESTFOLDER E#MENUITEM E#MODULE E#BACKOFFICE E#DATABASE E#CASCADE E#MULTIGRID E#GRIDSELECT E#BIZOBJECT E#BIZSUBJECT E#BIZEND E#USERSELECT E#EXCLUDE E#EXCLUDEGRID E#READONLY E#HIDDEN E#FILTER E#SETOUTPUT E#COMMAND E#EXECUTE E#CASCADE E#NOSELECTION E#BALANCEDOBJECT... 33

3 5 STANDAARD COMPONENTEN INLOGSCHERM HET DASHBOARD GEBRUIKERS ONDERHOUD TAALMODULE GENERATOR INSTELLINGEN BEREKENINGEN GEGEVENS VALIDATIE TABEL ONDERHOUD MUTATIE LOGGING INTEGRATIE MET OFFICE WORD KOPPELING INLEZEN BOOKMARKS TEKSBLOKKEN EXCEL KOPPELING Export Dataset naar Excel XML EXPORT KOPPELING MET OUTLOOK Standaard Safe Mail met Redemption Plug-in PROCES MANAGEMENT INLEIDING HANDMATIG MANAGEN VAN HET PROCES STATE TRANSITION ENGINE STE STATUS STE PROCESS MANAGEMENT STE OBJECTEN UITVOERING VAN STATE TRANSITION ACTIE MANAGER ACTIE MANAGER OBJECTEN TIME MANAGER TIME MANAGEMENT OBJECTEN LIJST VAN GERESERVEERDE NAMEN... 58

4 1 Inleiding 1.1 Het E# Concept De E# Sourcecode Generator is bedoeld als gereedschap bij de ontwikkeling van zakelijke toepassingsprogrammatuur. Het genereert de broncode voor standaardschermen welke eenvoudig naar wens kan worden toegesneden middels instellingen voor de generator, zoals welke velden wel of juist niet getoond worden, volgorde van velden op het invoerscherm, etc. Omdat de broncode beschikbaar komt van de ontwikkelaar is het bovendien eenvoudig om maatwerkaanpassingen te maken. E# kan worden gecombineerd met iedere module welke in Visual Studio ontwikkeld is, op een zelfde manier als de Visual Studio talen in samenwerking gebruikt kunnen worden. Zoals de naam al zegt, het programma stelt Broncode samen voor een uiteindelijke applicatie. Deze gegenereerde broncode wordt toegevoegd aan een basis framework welke uit de volgende onderdelen bestaat: In- en uitloggen van gebruikers; Onderhoud van gebruikers, hierbij wordt gebruik gemaakt van een tabel tblpeople welke een aantal velden vereist; Gebruikers Autorisatie op moduleniveau; Onderhoud van de gebruikers interfacetaal; Een State Transition Engine voor proces management; Een Time Manager voor proces management; Een Action Manager voor gebruikers ondersteuning in de procesafhandeling; Validerings-routines voor diverse type velden zoals, numerieke-, datum- en valutavelden; Ieder veld kan worden ingesteld of het verplicht of optioneel ingevoerd moet worden; Afhandeling van een menuboom; Interfacing met de database; Eenvoudige berekeningen; Interfacing met specifiek ontwikkelde routines welke eenvoudig aan schermen kunnen worden gekoppeld. De E# Sourcode Generator (verder kortweg Generator) genereert broncode voor de volgende scenario's: Het werken met een Business Object, bijvoorbeeld Klanten, Medewerkers, Producten, enz. Het werken met Business Objecten en daaraan gerelateerd Subjecten, bijvoorbeeld Klantorders, Productsamenstellingen, etc.; Berekeningen binnen een object, al dan niet gekoppeld met waarden uit gerelateerde tabellen. Business rules voor velden tussen gekoppelde objecten. Bijvoorbeeld is het mogelijk om de som van een veldwaarde van de subject regels in een veld van een object op te slaan. Business rules om een veld uit een object te correleren met het resultaat van een veld van de gerelateerde subjecten. Bijvoorbeeld een factuurbedrag moet gelijk zijn aan de som van de bedragen van alle factuurregels. De broncode wordt gegenereerd aan de hand van een script waarin de schermlayout, filtering, plaats in de menuboom, extra database velden, etc. kunnen worden ingesteld.

5 De broncode wordt uiteindelijk binnen een Visual Studio ontwikkelomgeving ingelezen en van daar uit in de uiteindelijke toepassing gecompileerd. Door deze tussenstap is het mogelijk om de gegenereerde code als startpunt te nemen voor verdere ontwikkeling van zeer specifieke eisen of te gebruiken zoals deze door de Generator is aangemaakt. Het voordeel van het laatste is uiteraard dat ontwikkelingen in de Generator eenvoudig aan de gebruiker kunnen worden aangeboden. Deze Generator stelt klanten van Elenco in staat om in zeer korte tijd een startpunt voor een nieuwe toepassing te verkrijgen waarbij het uitgangspunt de primaire bedrijfsprocessen is. Het systeem wordt opgezet met vier programma omgevingen; de FrontOffice, de BackOffice, de WebServices en de Server. De huidige status van de Generator maakt integraal een Front- en BackOffice omgeving aan waarbij het onderscheid alleen door gebruikers autorisatie gemaakt kan worden. LET OP: de veldnamen in de tabellen zijn Case Sensitive. Het niet conformeren aan hoofd - en kleine letters kan tot interpretatiefouten leiden. In een aantal situaties wordt dit door het systeem ondervangen, in een aantal gevallen is dit niet mogelijk, het wordt aanbevolen om uit te gaan van Case Sensitive invoer. 1.2 Automatische aanpassingen en functies Er zijn een aantal onderdelen waarvoor in het systeem automatisch functionaliteit aanmaakt. Toevoegen van records in een combobox. Indien een veld verwijst naar een andere tabel (object), wordt hier voor een combobox aangemaakt in het detail paneel. Indien voor dit veld de instelling E#NoSelection wordt gebruikt wordt er geen combobox maar een invoerveld aangemaakt. Het verschil tussen tussen de twee is dat de combobox volledig geladen wordt bij het openen van het scherm en bij E#NoSelection alleen het betreffende record geladen wordt op het moment dat een waarde is ingevoerd. Indien de gewenste waarde nog niet bestaat, kan men deze direct invoeren vanuit het scherm waar men werkt. Indien dit niet gewenst is kan men deze optie uitschakelen met E#NoEdit (of in de specificatie van het betreffende veld). De verdeling van het presentatie paneel en het detail paneel wordt automatisch aangepast aan het regels dat men in ieder onderdeel presenteert. De verdeling tussen de grids in het presentatiepaneel verloopt automatisch afhankelijk van het aantal records in ieder Grid. De kolombreedte van het Grid krijgt een standaard waarde welke afhankelijk is van het type veld en de maximale grootte van het veld. De minimale grootte is standaard ingesteld op 4%, de maximale grootte is ingesteld op 75% van de paneelbreedte. De paneelbreedte is mede afhankelijk van de schermresolutie. De mogelijkheid voor AutoLogging. Men kan iedere gewenste tabel instellen op Autolog. Er wordt dan een tabel aangemaakt welke een copie is van de layout van de hoofdtabel, aangevuld met registratievelden, waarin iedere toevoeging of wijziging in de hoofdtabel wordt vastgelegd.

6 1.3 Gebruik van de Generator De gebuikers-interface van de Generator is verdeeld over een aantal Tabbladen. Het Tabblad Generator bevat alle functies welke noodzakelijk zijn voor het aanmaken van de bronbestanden. Select Server is een selector waarmee de SQLserver machine kan worden geselecteerd welke als target systeem moet worden gebruikt voor de uitvoering van de generatie opdrachten. Initieel wordt de SQL database server gebruikt welke in de.ini file van de staat (dit bestand wordt door de applicatie gebruikt voor het verbinden met de server en de database en bevindt zich in de /bin folder van de applicatie). Met deze selector kan men desgewenst een andere target machine uit het netwerk kiezen. Als men een machine kiest, laat een tweede selector alle beschikbare applicatie databases zien. Dit hoeven niet perse databases te zijn welke conformeren aan deze generator. Na het selecteren van een server worden in het uitvoerscherm de beschikbare databases getoond. De systeem databases worden niet in dit overzicht getoond en kunnen ook niet worden geselecteerd. Commando Start Compiler Language Exec DB Update Translator Omschrijving Deze opdracht genereert van alle.src bestanden, welke in de hoofd directory van het project aanwezig zijn, de broncode en plaats de.vb bestanden in de aangegeven subfolders. Scant alle.vb bestanden in de hoofd directory en alle subdirectories op taallabels en werkt de database van taallabels bij. Werkt de database referentie bestanden bij. Genereert de broncode voor de vertaalmodule en de menumodule.

7 Compile Files Load Excel to DB STE Report Install Application Done Geeft een fileselector waarmee een of meerdere.src bestanden kunnen worden geselecteerd en waarvoor e broncode wordt gegenereert. Geeft een fileselector waarmee een Excel bestand naar een database tabel kan worden geïmporteerd. De default tabelnaam is de naam van de Excelfile. STE is een hulpfunctie waarmee de een overzicht wordt gegevens van de State Transition en de Time Manager opdrachten in het systeem. Deze overzichten worden tevens in een textbestand opgeslagen. Dit is een ardevol hulpmiddel in het tunen van de State Transition Engine en de Time Manager. Is de installatie procedure van een nieuwe applicatie omgeving. indien de database reeds bestaat, wordt deze bijgewerkt om met de generator samen te kunnen werken. Het programma verlaten.

8 1.4 Installatie toepassingsomgeving Nadat "Install Application" geactiveerd is, wordt de op dat moment geselecteerde Server en Database getoond. Deze namen kan men veranderen, bij de uitvoering van de installatie wordt de Server geselecteerd welke in "Server Name" staat en de database welke in "Name of Database" staat. Met "Start Installation" wordt de uitvoering van de installatie procedure begonnen. Hier wordt nog om een bevestiging gevraagd. Hierna worden de database aangemaakt en de minimaal benodigde tabellen. Verder worden een Systeem Administrator aangemaakt en de landentabel wordt geladen vanuit een Excelsheet NTT.xls.

9 1.5 Code generatie Het is mogelijk om voor een of meerdere bestanden de code te genereren. Met de keuze "Compile Files" wordt een file selector geboden waarbij men een of meerdere source bestanden kan kiezen. Zoals in bovenstaand voorbeeld kan worden gezien, worden als eerste stap in de code generatie de wijzigingen in de database aangebracht. De wijzigingen worden direct doorgevoerd in de database, dit kan de toevoeging van velden zijn of een type omzetting van velden voor zover SQLserver dit toestaat. 1.6 Overige functies van de Codegenerator Bijwerken taaltabel Met de opdracht "Language" wordt de taaltabel bijgewerkt. Alle modules worden gescanned op de taalsleutelwoorden (deze beginnen met lang...) en werkt de taaltabel bij. Ook de menustructuur wordt onderzocht en in de taaltabel bijgewerkt. Hierdoor is het mogelijk om alle sleutelwoorden en teksten door de gebruikersorganisatie te laten aanpassen Translator Met het commando "Translator" wordt de broncode gegenereerd voor applicatie taalmodule (JITTranslator.vb) en de menumodule (MenuControl.vb).

10 1.6.3 DBUpdate Exec DBUpdate actualiseert en schoont de diverse systeemtabellen op Importeren vanuit Excel Load Excel to DB is een commando waarmee tabbellen vanuit een ExcelSheet kunnen worden geïmporteerd. Mocht de betreffende tabel niet bestaan, dan wordt deze aangemaakt met alle standaard velden en uitgebreid met de velden welke in de Excelsheet staan. Voor het geval dat een Excel bestand uit meerdere bladen bestaat, wordt om de naam van de te importeren tabel gevraagd. Indien de naam van het werkblad niet de tabelnaam is, kan men een alternatieve naam ingeven. De velden welke nog niet in de database voorkomen worden als tekstvelden geïmporteerd, het wordt derhalve aanbevolen om eerst de applicatie te genereren en daarbij de database velden te definiëren. 1.7 Options Tabblad In het options tabblad kunnen diverse instellingen worden opgegeven voor de applicatie.

11 1.8 De SQL-Builder De SQL builder is een hulpmiddel voor het testen van eigen SQL statements welke in de applicatie kunnen worden gebruikt. Men kan een zelf gebouwde selectie string testen en de selectie string laten maken zoals het systeem deze voor een tabel genereert bij het aanmaken van de broncode. De eigen filterstring wordt tijdens het bouwen verwerkt in de SQL Result string en met testen krijgt men het resultaat te zien. Men kan uitsluitend SELECT statements testen uit overwegingen van data-integriteit en beveiliging. Als optie kan men aangeven of de Select string op basis van de Front-Office of Back-Office instellingen moet worden aangemaakt.

12 1.9 De Rules Editor De generator is in staat om relaties tussen veldwaarden aan te maken. Om dit te vereenvoudigen is een Rules Editor toegevoegd aan de Sourcode Generator welke de rules strings kan bouwen. Er kan voor ieder veld uit het systeem maar één regel worden ingevoerd, hiermee wordt de consistentie van de gegevens gewaarborgd. Er zijn verschillende operaties mogelijk en combinaties van gegevens uit verschillende velden. Met de knop "Test" kan het resultaat van de operatie worden getest, hiervoor wordt de SQL builder gebruikt waarbij het systeem de resulterende string in het "Owner SQL String" veld plakt, overschakelt

13 naar de SQL builder tab en wordt de knop "Test" van de SQL-builder geactiveerd. Er kan bij d Business Rule worden aangegeven of het een z.g. Balanced Field dient te zijn. Voor de details over het functioneren van deze Balanced Objects zie paragraaf 4.24 E#BalancedObject.

14 1.10 Columns Editor De Columns Editor kan worden gebruikt voor het instellen van generator parameters voor ieder veld van de applicatie database. De details voor deze functie kunt u vinden in hoofdstuk 5.5 Generator Instellingen.

15 2 Systeem Opzet 2.1 Algemeen De opzet van het systeem is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Vooralsnog wordt er naar gestreefd om een menubalk te vermijden. 2.2 Hoofdscherm Het scherm in ingedeeld in een Menupaneel en een Applicatiepaneel. Op het Menupaneel wordt de menuboom getoond en de datum en het logo van het bedrijf. Enter Title Here File Child Welcome screen to the application with introduction and help

16 2.3 Applicatiepaneel Het bovendeel van het Applicatie paneel is ingedeeld in een Selector gedeelte en verder een Gridpaneel voor het overzichtsgedeelte, een detail paneel voor de invoer en detail overzicht van het record en een knoppenbalk. Het selector gedeelte wordt alleen gebruikt indien er gebruik van wordt gemaakt, anders wordt de ruimte verdeeld over het Grid paneel en het Edit paneel. In geval er gekozen is voor GridEdit voor het object, dan komt het Invoerpaneel te vervallen en wordt de ruimte volledig gebruikt voor het grid. Ook de knoppen voor het toevoegen van nieuwe regels komen te vervallen. De knoppen balk wordt gebruikt voor de interactie op het getoonde scherm of het doorschakelen naar een volgend element (BizSubject). De ontwikkelaar is vrij om verschillende schermstructuren door elkaar te gebruiken, ieder object is in die zin een zelfstandig geheel. Zo kan men voor hetzelfde business object ook verschillende schermen aanmaken, bijvoorbeeld voor verschillende gebruikersgroepen of op verschillende momenten in het bedrijfsproces. Belangrijk is nog te vermelden dat de verhouding tussen Grid Paneel en het Detail Paneel dynamisch wordt bepaald aan de hand van het aantal regels in ieder paneel. Het systeem zal proberen zoveel mogelijk alle regels op het Detail Paneel te tonen tenzij er veel regels in het Grid paneel getoond moeten worden. Indien gekozen wordt voor de uitvoering met formulieren, dan wordt de indeling van het applicatie paneel gebruik voor de indeling van de formulieren. De ruimte van het Applicatiepaneel in het hoofdvenster is de ruimte waar de formulieren worden getoond. Voor

17 iedere afzonderlijke gebruiker wordt de positioneren en grootte van de formulieren opgeslagen en gebruikt voor het weergeven van deze formulieren.

18 Een voorbeeld van de layout met gebruikmaking van formulieren. Het juiste formulier kan worden geselecteerd door op het zichtbare deel van het formulier te klikken of door dit formulier in het menu te kiezen. In bovenstaand voorbeeld zijn meerdere formulieren te zien en het Informatie dashboard voor de gebruiker. 2.4 Presentatie in het detailpaneel Het detail paneel wordt automatisch opgemaakt aan de hand van de gegevens typen welke voor de database velden zijn opgegeven. Zo worden datatypen onderkend als: Alfanumeriek; Decimaal; Datum; Valuta; Boolean. De grootte van alfanumerieke velden wordt bepaald aan de hand van de opgegeven veldlengte en kunnen 1, 2 of 3 kolommen breed zijn. Eveneens worden voor ieder alfanumeriek veld de invoer beperkt tot de maximale veldlengte. Zijn de velden nog groter, dan wordt automatisch naar een RichTexbox overgeschakeld. Voor het gebruikers gemak worden grote velden ondersteund met een edit formulier.

19 Een voorbeeld van een detail panel met kleine en middelgrote velden. Een voorbeeld van een edit panel met onder meer een groot invoer veld. Indien het grote invoerveld geselecteerd wordt, wordt er een invoerpaneel getoond. De lettergrootte is hier wat groter gekozen waardoor het gebruikers comfort verder toeneemt.

20 3 E# Code Generatie De Generator kent de volgende primaire commando's: E#DestFolder : De bestemming folder waarin de broncode wordt opgeslagen E#MenuItem : De code voor het menuitem waarin het in de boomstructuur wordt gehangen E#Module : De modulenaam waarmee het in de applicatie bekend wordt E#Database : Voor het aanmaken van tabellen en velden in de database E#MultiGrid : Hiermee wordt aangegeven dat er de grids uit het scherm gelijktijdig worden getoond. E#BIZOBJECT : Het Primaire business object voor de module E#BIZSUBJECT : De business Subject welke aan het Object is gerelateerd. E#BackOffice : Wordt de Module als FrontOffice (standaard) of als BackOffice module gebruikt. Dit heeft onder meer te maken met de presentatie van de database velden. E#BizEnd : Eind instructie voor een hoofdprocedure. Wordt standaard gegenereerd door de volgende procedure en is alleen nodig indien er subprocedures worden toegevoegd. E#USERSELECT : Standaard pre-selectie op de gebruiker welke is aangelogd E#Command : Voor het toevoegen van een extra commandoknop op procedure niveau E#Execute : Voor het uitvoeren van de commando's behorende bij Commando knoppen. Wordt automatisch gegenereerd bij een commando knop. E#SetOutPut : Voor het instellen van een standaard initiële waarde van een veld. E#Exclude : Hiermee kunnen velden worden gespecificeerd welke in de betreffende module niet moeten worden gebruikt (het functioneren is vergelijkbaar met de Frontend Back-Office instelling van de database velden, echter uitsluitend voor het betreffende Business object of subject). E#ExcludeGrid: Hiermee kan men velden van de objecten specificeren welke niet op het Grid worden getoond (vergelijkbaar met de Front Office en Back office Grid selectie van de kolommen, echter uitsluitend voor het betreffende Bisiness object of subject). E#Hidden: Indien een veld wel gebruikt wordt, maar men wil niet dat het op het detail paneel zichtbaar is, kan men deze met E#Hidden verbergen. Het veld wordt niet getoond en neemt ook geen ruimte van het detail paneel in beslag, de code voor het gebruik van het veld wordt echter wel gegenereerd zodat het bijvoorbeeld in berekeningen kan worden gebruikt. De velden kunnen met het E#Hidden commando ook gekoppeld worden aan de conditie van een ander veld waarmee zij alleen zichtbaar zijn indien het conditieveld is aan of uitgevinkt. E#Command : Voor het opnemen van commando knop met de mogelijkheid om hieraan een procedure te koppelen. E#Cascade voor het koppelen van onderlinge tabellen. E#NoSelection : Voor een gekoppelde tabel wordt geen Combobox getoond maar een invoerveld. De indirecte velden (de velden welke bij de gekoppelde tabel horen) worden verder wel bijgewerkt als met een Combo selectie box. E#ReadOnly : Om velden uit de tabel op het detail paneel zichtbaar te maken terwijl deze hier niet zijn te wijzigen. E#GridSelect : Een functie om een alternatieve SQL selectie string te specificeren in plaats van de string welke door het systeem wordt gegenereerd. De string moet een geldige SQL instructie zijn.

21 De meeste commando's kennen variabelen of subcommando's Een voorbeeld van een script: E#DestFolder FrontOffice E#MenuItem E#Module SalesOrderMaint E#Database tblcompany, IsDeb as bit E#Database SalesOrder, tblcompanyid as int, OrderStatus as int E#Database SalesOrderLine, tblcompanyid as int, SalesOrderId as int, Quantity as real, UnitPrice as money, LinePrice as money E#EXCLUDE tblcompany, Embassy, Jan, Piet, Klaas '/ Onzinvelden E#EXCLUDE SalesOrder, tblcompanyid E#SETOUTPUT SalesOrder, Orderstatus, 1 '/Orderstatus is nieuw E#BIZOBJECT SalesOrderPanel, tblcompany E#NOEDIT E#Filter ISDeb=1 E#BIZSUBJECT SalesOrder, SalesOrderLine E#FILTER OrderStatus <= 3 E#BIZSUBJECT SalesOrderLine Aan de hand van het script worden tevens de database en het menu aangepast. Het bovenstaande script resulteert in een module met de volgende drie schermen

22 Het selectiescherm voor het selecteren van de klant. De regel uit het script waarmee dit scherm wordt aangemaakt ziet er als volgt uit: E#BIZOBJECT SalesOrderPanel, tblcompany E#NOEDIT E#Filter ISDeb=1 De naam van het scherm heet SalesOrderPanel en is gekoppeld aan de database tabel tblcompany. Het is bedoeld als selectiescherm, dit kunnen we instellen met het subcommando E#NoEdit, er wordt dan geen onderhoudsscherm maar een selectie scherm aangemaakt. Naast het selector veld worden het nummer ende naam van het geselecteerde object getoond. Met het filter E#Filter ISDeb=1 is in dit voorbeeld ingesteld dat alleen debiteuren getoond worden uit de lijst van bedrijven. Dit filter kan iedere selectie zijn welke een valide Boolean oplevert. Het scherm op Order niveau Het overzicht met orders waarbij nieuwe orders kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd en waar naar orderregels kan worden doorgeschakeld. De instructie ziet er als volgt uit: E#BIZSUBJECT SalesOrder, SalesOrderLine E#FILTER OrderStatus <= 3 De koppeling met de database is de SalesOrder tabel. Er wordt aangegeven dat er nog een dochter object is dat gebruikt gaat worden. Er is een filter ingesteld op OrderStatus <= 3. Ook hier geldt dat ieder filter aangemaakt kan worden dat een valide SQL boolean waarde oplevert. Doordat er een dochter object SalesOrderline is aangegeven wordt een knop gegenereerd om vanuit een geselecteerde opdracht naar de orderregels te gaan.

23 Het scherm op orderregel niveau De script regel is E#BIZSUBJECT SalesOrderLine Dit voorbeeld heeft een beperkt aantal velden, later zal een voorbeeld getoond worden waarbij dit verder is uitgewerkt. De kleurstelling zijn compiler instellingen welke eenvoudig (en in een later stadium interactief) kunnen worden aangepast. Deze subject regels kunnen verder worden gecascadeerd, het aantal schakels is in beginsel niet beperkt. Men kan er ook voor kiezen om alle grids te tonen, dit is overzichtelijker indien er niet meer dan twee of drie grids gebruikt worden. Het scherm kan er dan als volgt uit zien. In dit voorbeeld zijn zowel de orders als de corresponderende orderregels zichtbaar. De velden op het detailpaneel zijn deze van de geselecteerde regel uit een van de grids. Het enige wat men hoeft te doen om dit scenario te selecteren is het commando E#MULTIGRID toe te voegen in het script.

24 4 Generator Commando's 4.1 Algemeen De Generator commando's worden als upper case uitgevoerd en worden door het systeem herkend door het E# voorvoegsel. Het maakt niet uit of ze in het script met hoofdletters of kleine letters worden geschreven. Het is verder van belang om de volgende grondbeginselen in acht te nemen. Het systeem gaat er vanuit dat de primaire sleutel de Tabelnaam is met de extensie ID. Bijvoorbeeld de primaire sleutel van een tabel genaamd Klanten is KlantenID. Als velden in de database mag men veldnamen alleen op ID of id laten eindigen als dit bedoeld is om hiermee de betreffende tabel te koppelen. Er zijn een aantal velden welke door het systeem worden toegevoegd om de eigen administratie uit te kunnen voeren. Deze veldnamen mogen niet op applicatie niveau worden gebruikt. Bovendien zal het systeem het gebruik van deze veldnamen filteren, het zal derhalve niet tot technische fouten leiden. Dit zijn twee groepen: o Voor het verwijderen van records. Records worden operationeel alleen gemarkeerd voor verwijdering, daadwerkelijke verwijdering gebeurd vanuit een tabel onderhoudsfunctie. De velden zijn IsDeleted, DeletedBy en DateDeleted. o Voor de State Transition Engine, het mechanisme om het proces te sturen en voor het aanmaken van acties, worden de volgende velden gebruikt SysEventStatus, SysEventExe en SysEventSet. 4.2 E#DestFolder Deze instructie zorgt er voor dat de gegenereerde broncode in de folder wordt geplaatst waar wij hem gebruiken willen. Het formaat is: E#DestFolder FolderName Voorbeeld: E#DestFolder FrontOffice 4.3 E#MenuItem Deze instructie zorgt er voor dat het betreffende scherm in de door ons gewenste locatie van het menu komt. Het formaat is: E#MenuItem MenuItme [, OudeMenuItem] Voorbeeld: E#MenuItem E#Module Dit is de naam waarmee de gegenereerde module in het systeem bekend is De module naam moet uniek zijn binnen het systeem. Het formaat is: E#Module ModuleName Voorbeeld: E#Module SalesOrderMaint

25 4.5 E#BackOffice Hiermee wordt ingesteld of de module een FrontOffice of een Backoffice module is, default is een Frontoffice module. Momenteel is dit alleen voor de verwerking van de instellingen voor de gebruikte velden. Later zal deze ook gebruikt worden om de code in het FrontOffice of in het BackOffice pakket te installeren. BackOfiice kent geen opties. 4.6 E#Database Met dit commando kunnen tabellen en velden in de database worden toegevoegd of gewijzigd. Het is een krachtig hulpmiddel waarmee direct bij de module ervoor gezorgd kan worden dat alle benodigde velden ook daadwerkelijk in de databasebeschikbaar zijn. Hiermee dient men zorgvuldig om te gaan daar het ook verregaande effecten kan hebben op het functioneren van het systeem, met name het feit dat velden ook gewijzigd kunnen worden. Het formaat van E#DataBase is: E#DataBase TableName[, FieldName [as type]] [, FieldName [as type]]... Voorbeeld: E#Database SalesOrderLine, tblcompanyid as int, SalesOrderId as int, Quantity as real, UnitPrice as money, LinePrice as money In een script kunnen meerdere E#Database commando's voorkomen 4.7 E#Cascade Met dit commando is het mogelijk om een selectietabel te koppelen met het resultaat van een andere selectietabel Het formaat van E#Cascade is: E#Cascade Brontabel, AfhankelijkeTabel, [Sleutelveld] Een voorbeeld is: E#Cascade appltables applcolumns TableName In dit geval zal in een detailpaneel, waar de beide velden zijn opgenomen, in de combobox van applcolumns alleen de selectie te zien zijn welke bij de geselecteerde ApplTables horen. De verwijzing vindt plaats op index niveau, tenzij de optionele veldnaam gegeven is. In dat geval wordt de filterstring Sleutelveld = 'Brontabel.Name' (bijvoorbeeld TableName = 'appltables.name'. 4.8 E#MultiGrid De resultaat tabellen van de business subjecten worden in het Gridpaneel getoond. De grootte van de afzonderlijke grids wordt dynamisch geschaald afhankelijk van het aantal regels in ieder grid. MultiGrid kent geen opties. 4.9 E#GridSelect Hiermee kan een eigen database selectie worden meegegeven als alternatief voor de door het systeem gecreëerde SQL commando. Werkt alleen op de selectie van het hoofdgrid.

26 Het formaat van E# GRIDSELECT is: E# GRIDSELECT SQL string Een voorbeeld is: E#GRIDSELECT SELECT * FROM SalesOrder INNER JOIN SalesOrderLine ON SalesOrderLine.SalesOrderID = SalesOrder.SalesOrderID WHERE SalesOrderID = " & Val(SISalesOrderID.Text) & " Standaard wordt een LEFT JOIN aangemaakt zodat alle records uit het BIZOBJECT geselecteerd worden. In dit voorbeeld dient er een E#SELECTOR SalesOrderID bij het BIZOBJECT gedefinieerd te zijn E#BizObject Het hoofdobject van deze module. Kent de volgende instellingen: Standaard, een grid met de resultaten van gevraagde tabel. Hierbij worden ook de waarden getoond van de direct gekoppelde tabellen. De invoer van nieuwe records gebeurt op een invoerpaneel. De selectie in het Grid is te overschrijven met het commando E#GRIDSELECT waardoor men iedere valide SQL Select string kan gebruiken. De intentie hierbij is om de gegenereerde string als uitgangspunt te nemen en deze naar behoefte aan te scherpen of uit te breiden en in het bron document terug te zetten waardoor deze in de compilatie meegenomen wordt. E#NoEedit, hiermee wordt alleen een selector aangeboden waarmee uit hoofdtabel kan worden geselecteerd. E#Selector, Hiermee kunnen velden uit het object worden benoemd waarop de presentatie gefilterd wordt. Alleen de records welke aan de zoeksleutel voldoen worden in het grid getoond. Een voorbeeld van een scherm met, in dit geval 3 zoeksleutels waarop gezocht kan worden.

27 E#Filter, een extra filter instelling op de hoofdtabel waarmee de selectie kan worden gestroomlijnd. Deze dient een valide SQL-Boolean op te leveren. Een eventuele filterstring dient als laatste statement in het Bizobject commando te staan. E#ReadOnly Op gebruikers niveau kan men de autorisatie van gebruikers regelen om objecten toe te voegen of te wijzigen. Indien men een object uitsluitend als ReadOnly object wil presenteren, bijvoorbeeld om het als een grid selector te gebruiken in een multigrid scherm, kan men de status van het object op ReadOnly zetten. De code voor de knoppen voor uitvoering van de diverse commando's worden niet aangemaakt evenals het detail paneel. E#Verify is een optioneel veld waarvan de waarde wordt gecontroleerd of het begin van de string overeenkomt met de ingevoerde waarde. Men krijgt de keuze op het opslaan van het record af te breken. Deze mogelijkheid zal met name gebruikt worden in combinatie met de presentatie van gefilterde4 gegevens waardoor men niet altijd direct in staat is om het bestaan van een record te controleren. E#Unique is een optioneel veld. Indien de waarde van het ingevoerde veld gelijk is aan deze van een bestaand record, kan het record niet opgeslagen worden. E#GridEdit, Deze levert een scherm variant op weermee in het getoonde Grid kan worden gewerkt in plaats van op het invoerpaneel. Een voorbeeld van een Gridedit scherm. Formaat: E#BizObject FormulierNaam, TableName [E#NoEdit] of [E#GridEdit] [E#ReadOnly] [E#Filter SQLBoolean] [E#Selector VeldA, VeldB,...] [E#Verify VeldX] [E#Unique VeldY] Voorbeeld: E#BIZOBJECT SalesOrderPanel, tblcompany E#NOEDIT E#Filter ISDeb=1

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6 Handleiding voor de account manager Datum: 19-03-2017 Aan: Van: Intersteel gebruikersgroep Koen Molenaar Onderwerp: Smartoffice.nu (BAPPS) Versie 2017.02 Inhoudsopgave FAQ 2 Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CEN Editor

Gebruikershandleiding CEN Editor Gebruikershandleiding CEN Editor Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie Datum Toelichting

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

M16842 Kan geen beveiligingsrollen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker

M16842 Kan geen beveiligingsrollen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker Meldingnr Omschrijving M16632 Rechter muisknop menu geeft plakken en knippen niet meer aan bij velden met spellingscontrole M16842 Kan geen beveiligingsrollen

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Samenvoeging document syntax

Samenvoeging document syntax Samenvoeging document syntax Kleos beschikt over een interne model- en tekstblokbewerker om de aanmaak en de bewerking van modellen en tekstblokken mogelijk te maken. U kunt hiervoor echter ook een externe

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie