METHODEVERANTWOORDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODEVERANTWOORDING"

Transcriptie

1 Module I - Informatica Onderwerpen: Verschil gegevens/informatie Belang van informatie Bedrijfsprocessen Informatieverzorging en informatievoorziening Informatiesystemen Informatiebehoefte Eisen aan informatie en informatiesystemen Privacy Computercriminaliteit Sociale veiligheid Gezondheid Werkgelegenheid Subdomeinen: A1, A2, A3, A4, C5 Aanwijzingen Kernprogramma 8 slu 1 verslag, onderzoek, discussie 7 slu 2 interview, presentatie 2 Verdiepingsprogramma (onder voorbehoud) Ergonomie: De gevolgen van automatisering: 1

2 Module 2 - Hardware Onderwerpen: Computergeneraties Soorten computersrandapparatuur In- en uitvoerapparatuur Etern geheugen Computerarchitectuur Gegevensrepresentatie Het inwendige van de pc Intern geheugen Gegevensverwerking Uitbreidingskaarten Subdomeinen: A1, A2, A3, A4, B1, B2 Aanwijzingen Kernprogramma 8 slu 14 slu verslag, onderzoek, analyse, presentatie 7 slu 2 analyse, presentatie 3 2

3 Verdiepingsprogramma (onder voorbehoud) Computerarchitectuur: BIOS: Historisch overzicht van bussen: Geheugenmodules: Logische schakelingen: Talstelsels: USB: 3

4 Module 3 - Software Onderwerpen: Softwarecategorieën Applicatiesoftware Licenties SaaS GebruikersinterfaceVirtual reality Bitmaps en vectoren Bestandscompressie Besturingssystemen Databasemanagementsystemen Systeemondersteuningsprogramma's Systeemontwikkelingsprogramma's Subdomeinen: A1, A2, A3, B1, C2, C3, C7, C8 Aanwijzingen Kernprogramma 6 slu 1 onderzoek, verslag, presentatie, installatie 2 analyse, advies uitbrengen 4 slu 21 slu Verdiepingsprogramma (onder voorbehoud) Compressietechnieken: DBMS: 4

5 Module 4 - Programmeren Onderwerpen: Categorieën programmeertalen Objectoriëntatie Veelgebruikte programmeertalen Client-sided en server-sided programmeertalen voor het web Algoritme PSD's Imperatief programmeren Werken met een programmeertaal naar keuze Vijf programmeermodules zijn afzonderlijk verkrijgbaar: BlueJ (4) Delphi (4) Dreamweaver (4) Java (4) Ontwikkelen van ios en Android apps (30 6) PHP5 en MySQL (30 6) Visual Basic.NET (30 6) Subdomeinen: A1, A2, A3, A4, B3, C8 Software: Voor het tekenen van PSD's biedt Struktograaf handige voorzieningen. Kijk voor meer informatie en een demoversie op: Aanwijzingen Kernprogramma Keuzemodule: 8 slu 4 of meer Keuzemodule: verslag, onderzoek, schema tekenen 6 slu 1 4 of meer 5

6 Keuzemodule: onderzoek, presentatie, programmeren 1 4 of meer Verdiepingsprogramma (onder voorbehoud) HTML: XML: XHTML: Usability: Etra keuzemodule: Etra programmeeropdracht: 3 4 of meer 4 6

7 Module 5 - Datacommunicatie en netwerken Onderwerpen: Datacommunicatie Computernetwerken Internet, intranet en etranet Videoconferencing, e-learning, telewerken Mobiele communicatie Satellietplaatsbepalingssystemen RFID Elektronisch betalen en e-commerce Netwerktopologieën Netwerkbeveiliging Netwerkbekabeling Draadloze netwerken Netwerkapparatuur Protocollen Referentiemodellen Schakeltechnieken Subdomeinen: A1, A2, A3, B1, C1, C8 Software: Voor het verkrijgen van inzicht in en het oefenen met het opzetten van computernetwerken biedt het simulatieprogramma Filius mogelijkheden. De software is kosteloos te downloaden van Aanwijzingen Kernprogramma 1 18 slu verslag, onderzoek, online-discussie, interview 9 slu 2 analyse, onderzoek, verslag, netwerk realiseren 8 slu 7

8 2 Verdiepingsprogramma (onder voorbehoud) Adressering: Draadloze netwerken: SSL: Cryptografie: (On)betrouwbare protocollen: 4 slu 8

9 Module 6 - Projectmanagement Onderwerpen: Projectmanagement Kenmerken en onderdelen van een project Fasen bij een project Organisaties Organigram Organisatievormen Projectorganisatie Communicatie bij projecten Systeemontwikkeling Informatieplan Systeemontwikkeltraject Systeembeheer Prince2 Subdomeinen: A1, A2, A3, A4, B4, C4, C5, C9, D Aanwijzingen: Kernprogramma 11 slu 2 plannen, schema's maken, verslag 1 25 plannen, presentatie 11 slu 30 Verdiepingsprogramma De kennismaatschappij: 4 slu 9

10 Module 7 - Schematechnieken en databases Onderwerpen: Informatiestromen en bedrijfsprocessen Modellen Modelleertalen Data Flow Diagram (DFD) Contetdiagram Unified Modelling Language (UML) Entity Relationship Diagram (ERD) Ontwerpproblemen van een database Relationele database Relationeel model Structured Query Language (SQL) Subdomeinen: A1, A2, A3, A4, C5, C6, C7 Software: BizAgi Business Process Management Software Deze tool brengt bedrijfsprocessen in kaart. JUDE Met JUDE kun je UML-diagrammen maken. DBDesigner Met deze tool ontwikkel je databases. De opvolger van DBDesigner is MySQL Workbench. CASE Studio Met CASE Studio kun je databases ontwikkelen. StruktoGraaf StruktoGraaf gebruik je voor het maken van PSD s die kunnen worden omgezet in programmacode. MO Database Administrator Een eenvoudige maar complete tool voor het schrijven, bewerken, opslaan, beheren en uitvoeren van SQL-query s. De tool is gericht op leerlingen en is te downloaden vanuit de online omgeving van de module. Aanwijzingen Hoofdstuk 1 kan worden gezien als een uitgebreide inleiding op deze module. De overige hoofdstukken, 2 t/m 5, kunnen heel goed afzonderlijk worden behandeld. Het overzicht met studielasturen is hieronder daarom ook per hoofdstuk gegeven. Hoofdstuk 1 - Schematische weergave informatiestromen en bedrijfsprocessen 1 slu 10

11 1 slu analyse, schematiseren, ontwerp 1 slu analyse, schematiseren, ontwerp 1 slu Hoofdstuk 2 - DFD 4 slu 9 slu 1 slu analyse, schematiseren, ontwerp 1 analyse, schematiseren, ontwerp 1 Hoofdstuk 3 - UML 1 slu analyse, schematiseren, ontwerp 11

12 analyse, schematiseren, ontwerp Hoofdstuk 4 - ERD 1 slu analyse, schematiseren, ontwerp, databasebouw 1 analyse, schematiseren, ontwerp, databasebouw 4 slu 7 slu Hoofdstuk 5 - SQL 7 slu 4 slu analyse, schematiseren, ontwerp, databasebouw 1 12

13 analyse, schematiseren, ontwerp, databasebouw 1 Verdiepingsprogramma Access: SQL-DDL: FCO-IM: Normaliseren:

14 Bijlage: overzicht van subdomeinen en eindtermen per module Overzicht per module Subdomein Module I Module II Module III Module IV Module V Module VI Module VII A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D Overzicht domeinen en subdomeinen Domein Omschrijving Subdomein Omschrijving Eindterm A Informatica in perspectief A1 Wetenschap en technologie 1 A2 Maatschappij 2 A3 Studie- en beroepsomgeving 3 A4 Individu 4 B Basisbegrippen en vaardigheden B1 Gegevensrepresentatie in een computer 5 B2 Hardware 6 B3 Software 7 B4 Organisaties 8 C Systemen en hun structurering C1 Communicatie en netwerken 9 C2 Besturingssystemen 10 C3 Systemen in de praktijk 11 C4 Informatiesysteemontwikkeling 12 C5 Informatiestromen 13 C6 Informatieanalyse 14 C7 Relationele databases 15 C8 Mens-machine interactie 16 C9 Systeemontwikkeltraject 17 D Toepassingen in samenhang D Toepassingen in samenhang 18 14

15 Overzicht eindtermen Domein A: Informatica in perspectief Subdomein A1: Wetenschap en technologie 1. De kandidaat kan de geschiedenis van informatica en ICT, de huidige toepassingen ervan en de perspectieven van de jongste ontwikkelingen beschrijven. Subdomein A2: Maatschappij 2. De kandidaat kan beschrijven wat de rol is van informatica en ICT bij maatschappelijke ontwikkelingen zowel in het verleden als nu. Subdomein A3: Studie en beroepsomgeving 3. De kandidaat kan vakspecifieke functies en taken beschrijven waarin informatici en ICT-ers werkzaam zijn en de rol van informatica / ICT bij vervolgopleidingen en beroepen in het algemeen. Hij kan inschatten in hoeverre de eigen capaciteiten en interesses hiermee overeenkomen. Subdomein A4: Individu 4. De kandidaat beheerst de vakspecifieke werkwijzen van informatici en ICT-ers, met name het werken in projectverband. Hij kan beschrijven welke ethische normen en waarden bij gebruik van informatica / ICT een rol spelen. Domein B: Basisbegrippen en vaardigheden Subdomein B1: Gegevensrepresentatie in een computer 5. De kandidaat kan gangbare digitale coderingen van gegevens beschrijven en toepassen. Subdomein B2: Hardware 6. De kandidaat kan de functies van een computer benoemen, aangeven welke hardware en bijbehorende gangbare randapparatuur deze functies uitvoeren en de wisselwerking tussen deze functies beschrijven. Subdomein B3: Software 7. De kandidaat beheerst eenvoudige datatypen, programmastructuren en programmeertechnieken. Subdomein B4: Organisaties 8. De kandidaat kent globaal de organisatiestructuren van bedrijven. Hij kent de kenmerken van een projectorganisatie en kan aangegeven waarom bij grote wijzigingen van het informatiesysteem in een bedrijf vaak voor een projectorganisatie wordt gekozen. Domein C: Systemen en hun structurering Subdomein C1: Communicatie en netwerken 9. De kandidaat kan de topologische structuur en de communicatielagen van een netwerk benoemen en de bijbehorende kenmerken beschrijven. Ook kan hij een eenvoudig communicatieprotocol beschrijven en de elementen ervan onderscheiden. Tevens heeft hij zicht op aspecten van internetbeveiliging. Subdomein C2: Besturingssystemen 10. De kandidaat kan van gangbare besturingssystemen de basisfuncties beschrijven met betrekking tot het beheer van de processortijd, het werkgeheugen, de dataopslagmedia, de randapparatuur en de toegangsrechten. Subdomein C3: Systemen in de praktijk 11. De kandidaat kan de kenmerken van en verschillen tussen real-time systeem, kennissysteem, simulatiesysteem en embedded systeem benoemen. Subdomein C4: Informatiesysteemontwikkeling 12. De kandidaat kan globaal de fasering van een systeemontwikkeltraject beschrijven met de te verrichten activiteiten en de producten. Subdomein C5: Informatiestromen 15

16 13. De kandidaat kan informatiestromen beschrijven in een kleine organisatie. Subdomein C6: Informatieanalyse 14. De kandidaat kan informatie en informatiebehoeftes analyseren en het bijbehorende informatiemodel bouwen / aanpassen. Subdomein C7: Relationele databases 15. De kandidaat kan de elementen van een relationeel schema benoemen en de betekenis van de elementen beschrijven, en een informatiebehoefte omzetten in een opdracht in een vraagtaal voor een relationele database. Hij kan de kenmerken en aspecten van databasemanagementsystemen beschrijven en voor specifieke systemen benoemen en gebruiken (alleen vwo). Subdomein C8: Interactie mens-machine 16. De kandidaat kan mens-machine interactie bij informatiesystemen herkennen, de kenmerken ervan benoemen en keuzecriteria in het ontwerp van gebruikersdialogen benoemen en hanteren. Subdomein C9: Systeemontwikkeltraject 17. De kandidaat kan van een eenvoudig systeemontwikkeltraject de voortgang beoordelen, een prototype testen, controleren of het eindproduct aan de specificaties van de opdrachtgever voldoet en beoordelen of het systeem aan de eisen en wensen voldoet vanuit het perspectief van de gebruiker. Domein D: Toepassingen in samenhang 18. De kandidaat kan de methoden en technieken van projectmanagement en de projectmatige aspecten van systeemontwikkeling beschrijven. 16

Fundament Informatica

Fundament Informatica Fundament Informatica Deel 1 ICT voor de tweede fase Module 1 tot en met 4 VOORWOORD Deze uitgave is het eerste deel van de methode, bestemd voor het keuzevak informatica in de tweede fase van havo en

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica.. Vak: Informatica.. Laag: vwo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 1. Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

Het vak informatica op de NSG

Het vak informatica op de NSG Het vak informatica op de NSG Algemeen Volgens Wikipedia (online encyclopedie) wordt informatica omschreven als de wetenschap die zich bezighoudt met de beheersing van complexiteit, o.a. op het vlak van

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

Woordenlijst 4GL Aanpasbaarheid Analytische database Analytische modellering Aanraakscherm Aanwijsapparatuur Applet Applicatiearchitectuur

Woordenlijst 4GL Aanpasbaarheid Analytische database Analytische modellering Aanraakscherm Aanwijsapparatuur Applet Applicatiearchitectuur Woordenlijst 4GL Afkorting van Fourth Generation Language. Zie Vierde-generatietaal. Aanpasbaarheid Het vermogen van hardware of software om zich aan te passen aan de capaciteitseisen van uiteenlopende

Nadere informatie

Servicedocument. Basisexamen Informatiesystemen

Servicedocument. Basisexamen Informatiesystemen Servicedocument Basisexamen Informatiesystemen Versie 2-0 Datum: april 2015 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Positie van het vak informatica in havo/vwo

Positie van het vak informatica in havo/vwo Tijdschrift voor Didactiek der bèta-wetenschappen 26 (2009) nr. 1 & 2 Positie van het vak informatica in havo/vwo Bert Zwaneveld Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Nederland Jacob Perrenet Eindhoven

Nadere informatie

EEN OVERZICHTSRAAMWERK VOOR BEHEERMETHODEN

EEN OVERZICHTSRAAMWERK VOOR BEHEERMETHODEN EEN OVERZICHTSRAAMWERK VOOR BEHEERMETHODEN - beheermethoden gerangschikt - Mieke de Haas Verslag afstudeerproject ter voltooiing van Management, informatie en technologie (MIT) Datum 25 april 2003 Versie

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie.

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Digitale enquête De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Naam: Lars Groot Studentnummer: 1555467 Cursus: Afstuderen Cursuscode: TEET-VABACHEX Versie: Concept Begeleider: Michiel Rovers Datum:

Nadere informatie

Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose

Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose Informatica Bruto startsalaris: 2.758 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 96% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden over aansluiting Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

Master Software Engineering

Master Software Engineering Scriptie Master Software Engineering Datatransformaties door middel van Model Driven Architecture. Student: Opleiding: Docent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Bart Vreeken Master Software Engineering Universiteit

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie