kleur je wereld! totaalconcept wereldoriëntatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kleur je wereld! totaalconcept wereldoriëntatie"

Transcriptie

1 kleur je wereld! totaalconcept wereldoriëntatie

2

3 1 MAXIMALE FLEXIBILITEIT 2 THEMATISCH -> SYSTEMATISCH 3 DOELENTRANSPARANTIE 4 OUTPUTGERICHTE EVALUATIE 5 HEDENDAAGS ICT-AANBOD VERKEERSOPVOEDING MUZISCHE VORMING 3

4 bio mund histo mund geo mund techno mund socio mund LAAG 1 Systematisch Focusthema s LAAG 2 Facultatief Mini-thema s LAAG 3 Facultatief Schakelactiviteiten

5 LAAG 1 thematisch -> Systematisch Kernaanbod: MOET-doelen Geïntegreerde aanpak van de vakoverschrijdende eindtermen Opbouw: 1e graad 10 thema s Thema 10: gespreid over het jaar, met focus op de veranderingen in het weer, de levende natuur, de seizoenen, de feesten 2e en 3e graad 9 focusthema s: thema s met focus op doelen van een WO-domein + samenhang met andere domeinen. 5

6 Voorbeeldles MUNDO 6e leerjaar paars = domein tijd hoofddoelen blauw = domein ruimte groen = domein natuur subdoelen oranje = domein techniek roze = domein samenleving 6

7 Voorbeeldles MUNDO 6e leerjaar 7

8 handig ordeningskader: Logo s als kapstokken om de wereld te verkennen, te ordenen en te begrijpen taalondersteuning via (beeld)woordenboekje = differentiërend hulpmiddel voor taalarme en taalzwakke kinderen eeldwoordenboek focusthema 1 BeeLdwoordenBoek focusthema 1 3e leerjaar 3e leerjaar Les 2 Bronnenboek ur: de vertegenwoordiger van een land in een vreemd land nt: een van de woonplaatsen in een groter gebouw n plaats waar wordt gewerkt om dingen te maken te verkopen or: wat men van je weet naar: nieuwsgierig zijn naar, iets willen weten mer waarin gewerkt aan een bureau wanneer je zelf weet wat je gaat doen en muzikaal optreden ver je fier bent bij: ervoor zorgen dat je graag gezien bent houden van, graag doen, plezier hebben in en luide, hartelijke lach ouden: zeggen wat er gebeurt slim ek: waar je het liefst verblijft een tijdje ergens verblijven, bv. in een hotel t iemand over iets denkt en persoon die het land helpt besturen, iedere inister heeft een eigen taak in een regering een land an de gemeente, de provincie, het land is of komt : wat je moet doen om iets netjes en mooi te houden hebber: de grote baas van het leger plaats waar de koning verblijft en waar hij mensen angt wie zijn mening geeft over iets n: iemand naar zijn mening of hulp vragen anneer je mensen ontvangt met een drankje en n hapje een draai om de oren geven: iemand slaan met de hand de eik: een boomsoort, draagt eikels in de hoek staan: een straf die men vroeger vaak gaf op school of thuis een homp: een stuk de klomp: een werkschoen gemaakt van hout verveeld: niet aandachtig, met weinig interesse de voorbijganger: wie voorbij loopt zin hebben in: iets graag willen doen 6 3 timing Per thema: WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 Laag 1 Laag 1 Laag 1 OF Laag 2 OF Laag 3 Actua OF Dossier.Mundo OF eigen activiteiten OF inpassen schoolomgevingsfactoren OF 8

9 aandacht voor leren leren -> 1e leerjaar > via (oranje) = wist ik al (groen) = wist ik nu -> 2e + 3e leerjaar > via (oranje) = ik weet (groen) = ik begrijp 9

10 -> vanaf het 4e leerjaar > via studiewijzer + studievaardigheden (markeren, schematiseren, synthetiseren) 5e leerjaar focusthema 2 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en in mijn land Studiewijzer 16 Lees, markeer en kruis aan. 1 Ik ken enkele verschillen tussen een luchtfoto en een kaart. Tip: Bekijk het schema op pagina 17 in het bronnenboek en zorg dat je weet wat in welke kolom hoort. 2 Ik ken de windroos met de hoofd- en tussenwindrichtingen. Tip: Teken de windroos en vul de windrichtingen aan. 3 Ik weet wat ik kan zien op een staatkundige kaart, een natuurkundige kaart en een themakaart. Tip: Zoek kaarten van elke soort in de atlas en bekijk wat erop staat. 4 Ik ken de provincies van ons land, hun silhouet en hun provincieplaats. Tip: Leer de tien provincies en provinciehoofdplaatsen uit het hoofd. Gebruik een goede kaart (bronnenboek pagina 20) en bekijk de vorm van de provincie. 5 Ik ken en begrijp de namen - Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap; - van de drie landstalen. OK Dit ken ik. Dit begrijp ik. Tip: Herneem pagina 20 in het bronnenboek. Zorg dat je de namen kunt opzeggen, begrijpt en kunt plaatsen op een kaartje. 6 Ik ken onze buurlanden en hun hoofdplaatsen en kan ze oriënteren ten opzichte van ons land. Tip: Leer de vijf buurlanden en hun hoofdplaatsen uit het hoofd. Bekijk hun oriëntering op het kaartje op pagina 21 in het bronnenboek of in de atlas. 7 Ik kan in mijn atlas iets opzoeken met behulp van de inhoudsopgave en het register. Tip: Laat iemand namen van plaatsen, landen, bergen, rivieren geven en zoek ze op in de atlas. Noteer de kaart (soort) en roostercellen. 8 Ik weet dat een legende de tekens op een kaart verduidelijkt en kan die gebruiken. Tip: Bekijk de legende van enkele kaarten in de atlas en zorg dat je weet hoe een legende werkt. 9 Ik kan de afstand tussen twee punten op een kaart berekenen aan de hand van de lijn- en breukschaal. Tip: Kies een kaart in de atlas. Kies twee plaatsen in de atlas. Meet de afstand op de kaart en bereken de afstand in werkelijkheid. Laat het controleren. 10 Ik kan me oriënteren met behulp van een kompas. Tip: Oefen met je kompas. Leg het neer op verschillende plaatsen en teken de windroos uit. Wat ik moet kennen, moet ik eerst begrijpen en dan enkele keren opzeggen, opschrijven, tekenen tot ik het uit het hoofd ken. Dat wil zeggen: ik kan het opschrijven of zeggen zonder hulp. Dat is zo voor 1 tot en met 6. Wat ik moet kunnen, moet ik vooral begrijpen. Dat wil zeggen: stel dat juf of meester iets vraagt dat daarop lijkt, dan kan ik dat oplossen. Dat is zo voor 7 tot en met 10. Ik noteer wat ik nog niet begrijp en vraag het straks in de klas. Herdruk /770 ISBN K.B. D/2010/0147/204 - Bestelnummer NUR 193 Verantwoordelijke uitgever die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge - H.R. Brugge Copyright die Keure, Brugge Werkkatern2_GeoMundo5.indd 16 28/05/14 09:10

11 evalueren in laag 1 - klassikaal overlopen leerstof tijdens herhalingsles - studeren a.d.h.v. de studiewijzer - leerlingen kunnen zich thuis voorbereiden op de toets via: - gesloten- en openboektoetsen bij laag 1 -> Toetsen zijn gelinkt aan de studiewijzer van het werkkatern -> Geslotenboektoets: evalueren van kennis -> Openboektoets: evalueren van vaardigheden - peilen naar inzicht - gebruik van bronnenmateriaal 11

12 ict-aanbod binnen mundo Mundo leerlingensite: ICt-vaardigheden via instructiefilmpjes: Weblog / powerpointpresentatie maken / werken met google earth / oefentoetsen schakel tussen studiewijzer in werkkatern en evaluatie van de focusthema s in de klas. actua-band dagelijkse, korte actuaberichtjes - wekelijkse actuaquiz. webquests online-les in een vast format om een leerinhoud zelfstandig te verwerken. 12

13 leraarskamer Bij aankoop van een die Keure-methode -> gratis toegang tot de digitale leraarskamer: leraarskamer.diekeure.be overzicht van de geactiveerde methodes. TOETSEN in word-formaat - pdf van je handleiding - oplossingen werkkaternen - powerpoints 13

14 gratis extra dossiers bij speciale gebeurtenissen. Eenvoudig te gebruiken doelenvolgsysteem ter ondersteuning. 14

15 kweetet.be 15

16 materiaal set van 10 werkkaternen (1e graad) set van 9 werkkaternen (2e+3e graad) bronnenboek (2e+3e graad) handleiding documap met woordkaarten en illlustratiemateriaal boek-e (digitale versie van de methode) facultatief: atlas Mijn en jouw wereld in kaart website + leraarskamer.diekeure.be tijdsbanden en eeuwbanden 3e leerjaar - Eeuwband (25x250 cm) 4e leerjaar - Eeuwenband (25x250 cm) 5e leerjaar - VVKBaO - Tijdsband (30x300 cm) 6e leerjaar - VVKBaO - Tijdsband (30x300 cm) 5e/6e leerjaar - OVSG/GO - Tijdsband (30x300 cm) 16

17 jaarplannen 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 LAAG 2 Een kopieermap per leerjaar (vanaf de 2e graad) met minithema s die aansluiten bij de focusthema s (Laag 1) van Mundo. projectmatige, leerlinggestuurde aanpak mag doelen uit de verschillende WO-domeinen aandacht voor zelfstandig werken in groep, in duo s of individueel start vanuit een probleemstelling eindigt met een oplossing, presentatie of werkstuk Surf naar mundo.diekeure.be voor overzicht minithema s voorbeeldthema s bestelgegevens 23

24 LAAG 3 Per leerjaar zijn er 6 pakketten beschikbaar, die lesactiviteiten aanbieden bij een specifieke educatie. creëert een gevoel van verbondenheid en een houding van openheid en respect in onze kleurrijke samenleving de lessen zijn opgebouwd aan de hand van authentiek beeldmateriaal van leerlingen uit het Zuiden leerlingenactiviteit en -ervaringen, sociale vaardigheden en muzische activiteiten staan centraal ontwikkeld door Studio Globo speelt in op de nieuwsgierigheid naar de wereld die van nature in elk kind aanwezig is de lessen zijn opgebouwd rond één centrale themavraag of een centraal onderwerp uit de leefwereld van de leerlingen iedere les is ondersteund door een tastbaar product (filowijzer, doordenkdoos, portfolio) om de leerlingen op weg te helpen extra achtergrond over filosoferen als kader voor de leerkracht het leerplan vraagt aandacht voor het begrijpen, ontdekken, duiden naast het hanteren van techniek kernwoorden in de aanpak: leuk, ontdekken, experimenteren, creatief centrale kernvraag in technomundolessen is vaak Hoe werkt het? of Waarom werkt het niet? 24

25 Surf naar mundo.diekeure.be voor overzicht activiteiten voorbeelden bestelgegevens ontwikkelen van sociale vaardigheden in spelcontext de spelregels zijn uitgeschreven op maat van de leerlingen: zij kunnen in groepjes zelfstandig aan het werk hoogbegaafde kinderen hebben een grote leerhonger; bovendien zijn ze en denken ze anders niet-alledaagse thema s; gericht op individueel werk diverse werkvormen: opzoeken, verwoorden eigen mening, maken van presentatie/werkstuk complexiteit van de taken leert: een inspanning te leveren, fouten maken mag, doet beroep op doorzettingsvermogen en plan-matig werken en bevordert de creativiteit wereldoriëntatie is geen alleenstaand vak de integratie van wiskunde- en taalopdrachten in een wero-thema werkt motiverend bewust beperkte contractjes met een afzonderlijk werkblad voor wiskunde en taal en een correctiesleutel voor zelfcontrole 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 VIA.MUNDO is het mundogedeelte over verkeersopvoeding dat ook los van mundo te verkrijgen is. STRUCTUUR Elke stap is opgebouwd volgens een vaste structuur: 1. Opsomming van de doelen in de handleiding (met concordantie eindtermen en diverse leerplannen) 2. wat denk jij - rubriek: peilen naar achtergrondkennis en/of ervaring van de leerlingen 3. Debat of groepswerk 4. Doen Leerlingen passen afspraken uit het debat toe of observeren bij anderen in concrete verkeerspraktijk. 5. Speeltuin Korte spelopdracht LEERMIDDELEN 1 werkboek 1 handleiding 1 set posters 1 boek-e 30

31 31

32 32

33 33

34 Aan de slag! 2 Elke activiteit start met een scherm waarop alles staat wat je nodig hebt. Online aanbod Muzemundo kun je je voorstellen als een digitale kast boordevol lesideeën voor het eerste tot en met het zesde leerjaar. De activiteiten vind je online op de afgeschermde site de leraarskamer. Om Muzemundo te gebruiken heb je een log-in* nodig, een internetverbinding en een beamer of een digitaal bord. *Gebruik je al een methode van Die Keure? Dan heb je al een log-in voor de leraarskamer. Heb je nog geen methode uit ons fonds, dan ontvang je automatisch een log-in na bestelling van Muzemundo 1 Open Muzemundo in de leraarskamer en kies een activiteit uit het aanbod. 34

35 3 VOORBEREIDING Post-it met de bestanden waarmee je je les voorbereidt. Lesfiche Doelenlijst, concordantie, materialen, lesbeschrijving vb. gedicht, werkblaadje, afbeelding 4 Bijlagen Leerplandoelenvolger TIJDENS DE LES Alle bestanden die je nodig hebt tijdens de les. Het icoontje geeft aan om welk soort bestand het gaat. Video Audio Document Foto Internetlink 5 EVALUATIE Je hebt vier tools voor evaluatie: zelf opgenomen bestanden van de lessen en producten bewaren antwoordstrookjes voor zelfevaluatie observatielijsten deel je resultaten met collega s op de Muzemundo-Facebookpagina 35

36 Contacteer je educatief adviseur! Antwerpen ( , ) Oost-Vlaanderen ( ) Steve Bogaert, GSM , E Limburg ( ) Antwerpen ( , ) Nathalie Van Uytven, GSM , E West-Vlaanderen ( ) Oost-Vlaanderen ( , ) Tony Lecoutre, GSM , E Vlaams-Brabant Brussel ( , ) Marnik Stalmans, GSM , E mol en beer Het gat in de haag Iene Miene Mutte Jezus leeft Jezus leeft Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge T F E -

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Leidraad bij. Beste leerkracht,

Leidraad bij. Beste leerkracht, Leidraad bij Zie zo Taal en Zie zo Spelling Beste leerkracht, Je hebt besloten om met Zie zo Taal en/of Zie zo Spelling aan de slag te gaan! Om ervoor te zorgen dat de werkwijze en de materialen snel duidelijk

Nadere informatie

Pakket 1: Veilig surfen

Pakket 1: Veilig surfen Pakket 1: Veilig surfen Inhoud 1 PAKKET 1: VEILIG SURFEN 1.1 Eindtermen 2 1.2 Lesdoelen 3 1.3 Vereiste voorkennis 4 1.4 Interessante links met achtergrondinformatie 5 1.5 Tip voor de leerkracht 6 1.6 Inleiding

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Leren studeren met pl zier

Leren studeren met pl zier Leren studeren met pl zier De handleiding Tom Cox I. Achtergrond bij het boek Waarom dit boek? Ik ga er vanuit dat er op onze Vlaamse schoolbanken heel wat jongeren zitten die het fijn vinden om naar school

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

graad GO! leerjaar 3 en leerjaar 4 de klok voor WISo wijsen wiskunde onderwijs reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

graad GO! leerjaar 3 en leerjaar 4 de klok voor WISo wijsen wiskunde onderwijs reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs graad 2 de klok voor GO! leerjaar 3 en leerjaar 4 wijsen wiskunde onderwijs reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs h a n d l e i d i n g WISo Voorafgaande toelichting bij de klok voor GO!,

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers

Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers Verbeteren vanuit de praktijk. Workshophandleiding voor trainers Workshop voor bureaucratie bestrijden in passend onderwijs Deel 2: verbeteren vanuit de leefwereld handleiding voor trainers Deelnemers

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Integratieniveau 2 Zelfstandig oefenen zelfstandig leren. Gedeeld door ICT-co s, verzameld door

Integratieniveau 2 Zelfstandig oefenen zelfstandig leren. Gedeeld door ICT-co s, verzameld door Integratieniveau 2 Zelfstandig oefenen zelfstandig leren Gedeeld door ICT-co s, verzameld door Beste ICT-coördinator, Deze praktijkbundel is het resultaat van de uitwisseling van sterke A4-tjes op de netwerkbijeenkomsten

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Alles-in-1 Dé methode voor samenhangend onderwijs

Alles-in-1 Dé methode voor samenhangend onderwijs Alles-in-1 Dé methode voor samenhangend onderwijs infor matiebrochure Betekenisvol onderwijs: dat boeit! De kracht van Alles-in-1 Alles-in-1 is dé methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de

Nadere informatie

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar

Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Methodiekenbundel bij de JONGERENGIDS voor tieners van 12 tot 15 jaar Een uitgave van: De Ambrassade vzw, Leopoldstraat 25 1000 Brussel

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie