kleur je wereld! totaalconcept wereldoriëntatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kleur je wereld! totaalconcept wereldoriëntatie"

Transcriptie

1 kleur je wereld! totaalconcept wereldoriëntatie

2

3 1 MAXIMALE FLEXIBILITEIT 2 THEMATISCH -> SYSTEMATISCH 3 DOELENTRANSPARANTIE 4 OUTPUTGERICHTE EVALUATIE 5 HEDENDAAGS ICT-AANBOD VERKEERSOPVOEDING MUZISCHE VORMING 3

4 bio mund histo mund geo mund techno mund socio mund LAAG 1 Systematisch Focusthema s LAAG 2 Facultatief Mini-thema s LAAG 3 Facultatief Schakelactiviteiten

5 LAAG 1 thematisch -> Systematisch Kernaanbod: MOET-doelen Geïntegreerde aanpak van de vakoverschrijdende eindtermen Opbouw: 1e graad 10 thema s Thema 10: gespreid over het jaar, met focus op de veranderingen in het weer, de levende natuur, de seizoenen, de feesten 2e en 3e graad 9 focusthema s: thema s met focus op doelen van een WO-domein + samenhang met andere domeinen. 5

6 Voorbeeldles MUNDO 6e leerjaar paars = domein tijd hoofddoelen blauw = domein ruimte groen = domein natuur subdoelen oranje = domein techniek roze = domein samenleving 6

7 Voorbeeldles MUNDO 6e leerjaar 7

8 handig ordeningskader: Logo s als kapstokken om de wereld te verkennen, te ordenen en te begrijpen taalondersteuning via (beeld)woordenboekje = differentiërend hulpmiddel voor taalarme en taalzwakke kinderen eeldwoordenboek focusthema 1 BeeLdwoordenBoek focusthema 1 3e leerjaar 3e leerjaar Les 2 Bronnenboek ur: de vertegenwoordiger van een land in een vreemd land nt: een van de woonplaatsen in een groter gebouw n plaats waar wordt gewerkt om dingen te maken te verkopen or: wat men van je weet naar: nieuwsgierig zijn naar, iets willen weten mer waarin gewerkt aan een bureau wanneer je zelf weet wat je gaat doen en muzikaal optreden ver je fier bent bij: ervoor zorgen dat je graag gezien bent houden van, graag doen, plezier hebben in en luide, hartelijke lach ouden: zeggen wat er gebeurt slim ek: waar je het liefst verblijft een tijdje ergens verblijven, bv. in een hotel t iemand over iets denkt en persoon die het land helpt besturen, iedere inister heeft een eigen taak in een regering een land an de gemeente, de provincie, het land is of komt : wat je moet doen om iets netjes en mooi te houden hebber: de grote baas van het leger plaats waar de koning verblijft en waar hij mensen angt wie zijn mening geeft over iets n: iemand naar zijn mening of hulp vragen anneer je mensen ontvangt met een drankje en n hapje een draai om de oren geven: iemand slaan met de hand de eik: een boomsoort, draagt eikels in de hoek staan: een straf die men vroeger vaak gaf op school of thuis een homp: een stuk de klomp: een werkschoen gemaakt van hout verveeld: niet aandachtig, met weinig interesse de voorbijganger: wie voorbij loopt zin hebben in: iets graag willen doen 6 3 timing Per thema: WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 Laag 1 Laag 1 Laag 1 OF Laag 2 OF Laag 3 Actua OF Dossier.Mundo OF eigen activiteiten OF inpassen schoolomgevingsfactoren OF 8

9 aandacht voor leren leren -> 1e leerjaar > via (oranje) = wist ik al (groen) = wist ik nu -> 2e + 3e leerjaar > via (oranje) = ik weet (groen) = ik begrijp 9

10 -> vanaf het 4e leerjaar > via studiewijzer + studievaardigheden (markeren, schematiseren, synthetiseren) 5e leerjaar focusthema 2 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en in mijn land Studiewijzer 16 Lees, markeer en kruis aan. 1 Ik ken enkele verschillen tussen een luchtfoto en een kaart. Tip: Bekijk het schema op pagina 17 in het bronnenboek en zorg dat je weet wat in welke kolom hoort. 2 Ik ken de windroos met de hoofd- en tussenwindrichtingen. Tip: Teken de windroos en vul de windrichtingen aan. 3 Ik weet wat ik kan zien op een staatkundige kaart, een natuurkundige kaart en een themakaart. Tip: Zoek kaarten van elke soort in de atlas en bekijk wat erop staat. 4 Ik ken de provincies van ons land, hun silhouet en hun provincieplaats. Tip: Leer de tien provincies en provinciehoofdplaatsen uit het hoofd. Gebruik een goede kaart (bronnenboek pagina 20) en bekijk de vorm van de provincie. 5 Ik ken en begrijp de namen - Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap; - van de drie landstalen. OK Dit ken ik. Dit begrijp ik. Tip: Herneem pagina 20 in het bronnenboek. Zorg dat je de namen kunt opzeggen, begrijpt en kunt plaatsen op een kaartje. 6 Ik ken onze buurlanden en hun hoofdplaatsen en kan ze oriënteren ten opzichte van ons land. Tip: Leer de vijf buurlanden en hun hoofdplaatsen uit het hoofd. Bekijk hun oriëntering op het kaartje op pagina 21 in het bronnenboek of in de atlas. 7 Ik kan in mijn atlas iets opzoeken met behulp van de inhoudsopgave en het register. Tip: Laat iemand namen van plaatsen, landen, bergen, rivieren geven en zoek ze op in de atlas. Noteer de kaart (soort) en roostercellen. 8 Ik weet dat een legende de tekens op een kaart verduidelijkt en kan die gebruiken. Tip: Bekijk de legende van enkele kaarten in de atlas en zorg dat je weet hoe een legende werkt. 9 Ik kan de afstand tussen twee punten op een kaart berekenen aan de hand van de lijn- en breukschaal. Tip: Kies een kaart in de atlas. Kies twee plaatsen in de atlas. Meet de afstand op de kaart en bereken de afstand in werkelijkheid. Laat het controleren. 10 Ik kan me oriënteren met behulp van een kompas. Tip: Oefen met je kompas. Leg het neer op verschillende plaatsen en teken de windroos uit. Wat ik moet kennen, moet ik eerst begrijpen en dan enkele keren opzeggen, opschrijven, tekenen tot ik het uit het hoofd ken. Dat wil zeggen: ik kan het opschrijven of zeggen zonder hulp. Dat is zo voor 1 tot en met 6. Wat ik moet kunnen, moet ik vooral begrijpen. Dat wil zeggen: stel dat juf of meester iets vraagt dat daarop lijkt, dan kan ik dat oplossen. Dat is zo voor 7 tot en met 10. Ik noteer wat ik nog niet begrijp en vraag het straks in de klas. Herdruk /770 ISBN K.B. D/2010/0147/204 - Bestelnummer NUR 193 Verantwoordelijke uitgever die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge - H.R. Brugge Copyright die Keure, Brugge Werkkatern2_GeoMundo5.indd 16 28/05/14 09:10

11 evalueren in laag 1 - klassikaal overlopen leerstof tijdens herhalingsles - studeren a.d.h.v. de studiewijzer - leerlingen kunnen zich thuis voorbereiden op de toets via: - gesloten- en openboektoetsen bij laag 1 -> Toetsen zijn gelinkt aan de studiewijzer van het werkkatern -> Geslotenboektoets: evalueren van kennis -> Openboektoets: evalueren van vaardigheden - peilen naar inzicht - gebruik van bronnenmateriaal 11

12 ict-aanbod binnen mundo Mundo leerlingensite: ICt-vaardigheden via instructiefilmpjes: Weblog / powerpointpresentatie maken / werken met google earth / oefentoetsen schakel tussen studiewijzer in werkkatern en evaluatie van de focusthema s in de klas. actua-band dagelijkse, korte actuaberichtjes - wekelijkse actuaquiz. webquests online-les in een vast format om een leerinhoud zelfstandig te verwerken. 12

13 leraarskamer Bij aankoop van een die Keure-methode -> gratis toegang tot de digitale leraarskamer: leraarskamer.diekeure.be overzicht van de geactiveerde methodes. TOETSEN in word-formaat - pdf van je handleiding - oplossingen werkkaternen - powerpoints 13

14 gratis extra dossiers bij speciale gebeurtenissen. Eenvoudig te gebruiken doelenvolgsysteem ter ondersteuning. 14

15 kweetet.be 15

16 materiaal set van 10 werkkaternen (1e graad) set van 9 werkkaternen (2e+3e graad) bronnenboek (2e+3e graad) handleiding documap met woordkaarten en illlustratiemateriaal boek-e (digitale versie van de methode) facultatief: atlas Mijn en jouw wereld in kaart website + leraarskamer.diekeure.be tijdsbanden en eeuwbanden 3e leerjaar - Eeuwband (25x250 cm) 4e leerjaar - Eeuwenband (25x250 cm) 5e leerjaar - VVKBaO - Tijdsband (30x300 cm) 6e leerjaar - VVKBaO - Tijdsband (30x300 cm) 5e/6e leerjaar - OVSG/GO - Tijdsband (30x300 cm) 16

17 jaarplannen 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 LAAG 2 Een kopieermap per leerjaar (vanaf de 2e graad) met minithema s die aansluiten bij de focusthema s (Laag 1) van Mundo. projectmatige, leerlinggestuurde aanpak mag doelen uit de verschillende WO-domeinen aandacht voor zelfstandig werken in groep, in duo s of individueel start vanuit een probleemstelling eindigt met een oplossing, presentatie of werkstuk Surf naar mundo.diekeure.be voor overzicht minithema s voorbeeldthema s bestelgegevens 23

24 LAAG 3 Per leerjaar zijn er 6 pakketten beschikbaar, die lesactiviteiten aanbieden bij een specifieke educatie. creëert een gevoel van verbondenheid en een houding van openheid en respect in onze kleurrijke samenleving de lessen zijn opgebouwd aan de hand van authentiek beeldmateriaal van leerlingen uit het Zuiden leerlingenactiviteit en -ervaringen, sociale vaardigheden en muzische activiteiten staan centraal ontwikkeld door Studio Globo speelt in op de nieuwsgierigheid naar de wereld die van nature in elk kind aanwezig is de lessen zijn opgebouwd rond één centrale themavraag of een centraal onderwerp uit de leefwereld van de leerlingen iedere les is ondersteund door een tastbaar product (filowijzer, doordenkdoos, portfolio) om de leerlingen op weg te helpen extra achtergrond over filosoferen als kader voor de leerkracht het leerplan vraagt aandacht voor het begrijpen, ontdekken, duiden naast het hanteren van techniek kernwoorden in de aanpak: leuk, ontdekken, experimenteren, creatief centrale kernvraag in technomundolessen is vaak Hoe werkt het? of Waarom werkt het niet? 24

25 Surf naar mundo.diekeure.be voor overzicht activiteiten voorbeelden bestelgegevens ontwikkelen van sociale vaardigheden in spelcontext de spelregels zijn uitgeschreven op maat van de leerlingen: zij kunnen in groepjes zelfstandig aan het werk hoogbegaafde kinderen hebben een grote leerhonger; bovendien zijn ze en denken ze anders niet-alledaagse thema s; gericht op individueel werk diverse werkvormen: opzoeken, verwoorden eigen mening, maken van presentatie/werkstuk complexiteit van de taken leert: een inspanning te leveren, fouten maken mag, doet beroep op doorzettingsvermogen en plan-matig werken en bevordert de creativiteit wereldoriëntatie is geen alleenstaand vak de integratie van wiskunde- en taalopdrachten in een wero-thema werkt motiverend bewust beperkte contractjes met een afzonderlijk werkblad voor wiskunde en taal en een correctiesleutel voor zelfcontrole 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 VIA.MUNDO is het mundogedeelte over verkeersopvoeding dat ook los van mundo te verkrijgen is. STRUCTUUR Elke stap is opgebouwd volgens een vaste structuur: 1. Opsomming van de doelen in de handleiding (met concordantie eindtermen en diverse leerplannen) 2. wat denk jij - rubriek: peilen naar achtergrondkennis en/of ervaring van de leerlingen 3. Debat of groepswerk 4. Doen Leerlingen passen afspraken uit het debat toe of observeren bij anderen in concrete verkeerspraktijk. 5. Speeltuin Korte spelopdracht LEERMIDDELEN 1 werkboek 1 handleiding 1 set posters 1 boek-e 30

31 31

32 32

33 33

34 Aan de slag! 2 Elke activiteit start met een scherm waarop alles staat wat je nodig hebt. Online aanbod Muzemundo kun je je voorstellen als een digitale kast boordevol lesideeën voor het eerste tot en met het zesde leerjaar. De activiteiten vind je online op de afgeschermde site de leraarskamer. Om Muzemundo te gebruiken heb je een log-in* nodig, een internetverbinding en een beamer of een digitaal bord. *Gebruik je al een methode van Die Keure? Dan heb je al een log-in voor de leraarskamer. Heb je nog geen methode uit ons fonds, dan ontvang je automatisch een log-in na bestelling van Muzemundo 1 Open Muzemundo in de leraarskamer en kies een activiteit uit het aanbod. 34

35 3 VOORBEREIDING Post-it met de bestanden waarmee je je les voorbereidt. Lesfiche Doelenlijst, concordantie, materialen, lesbeschrijving vb. gedicht, werkblaadje, afbeelding 4 Bijlagen Leerplandoelenvolger TIJDENS DE LES Alle bestanden die je nodig hebt tijdens de les. Het icoontje geeft aan om welk soort bestand het gaat. Video Audio Document Foto Internetlink 5 EVALUATIE Je hebt vier tools voor evaluatie: zelf opgenomen bestanden van de lessen en producten bewaren antwoordstrookjes voor zelfevaluatie observatielijsten deel je resultaten met collega s op de Muzemundo-Facebookpagina 35

36 Contacteer je educatief adviseur! Antwerpen ( , ) Oost-Vlaanderen ( ) Steve Bogaert, GSM , E Limburg ( ) Antwerpen ( , ) Nathalie Van Uytven, GSM , E West-Vlaanderen ( ) Oost-Vlaanderen ( , ) Tony Lecoutre, GSM , E Vlaams-Brabant Brussel ( , ) Marnik Stalmans, GSM , E mol en beer Het gat in de haag Iene Miene Mutte Jezus leeft Jezus leeft Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge T F E -

Werkkatern 6 Welkom in onze provincie

Werkkatern 6 Welkom in onze provincie 1 Les 1 en 2 Mijn provincie 1 Mijn provincie op kaart Voer eerst volgende opdrachten uit op de kaart van je provincie - Kleur de gemeente waarin je school staat rood - Kleur je provinciehoofdstad geel,

Nadere informatie

focusthema 2 1 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en mijn land

focusthema 2 1 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en mijn land 5e leerjaar 1 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en mijn land Les 1 De atlas verkennen Naam: Klas: 1 Van foto naar kaart Opdracht 1 Bekijk de figuren 1 tot 5 op pagina 16 van het handboek. Vul aan met

Nadere informatie

focusthema 2 1 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en mijn land

focusthema 2 1 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en mijn land 5e leerjaar 1 Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en mijn land Les 1 De atlas verkennen Naam: Klas: 1 Van foto naar kaart Opdracht 1 Bekijk de figuren 1 tot 5 op pagina 16 van het handboek. Vul aan met

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: Klantnummer: Handtekening: Vraag een kennismakingspakket ter inzage

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax:   Klantnummer: Handtekening: Vraag een kennismakingspakket ter inzage School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Vraag een kennismakingspakket ter inzage Van elk leerjaar kun je vrijblijvend een kennismakingspakket ter inzage aanvragen.

Nadere informatie

Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en in mijn land. Mijn atlas: een boek vol kaarten!

Werkkatern 2 Wegwijs in mijn atlas en in mijn land. Mijn atlas: een boek vol kaarten! 1 Les 1 Mijn atlas: een boek vol kaarten! Naam: Klas: 1 Van foto naar kaart Opdracht 1 Bekijk de figuren 1 tot 5 op pagina 16 van het bronnenboek. Vul aan met het juiste nummer. 2 Figuur is het meest geschikt

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening:

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Verrekijker Spelling Verrekijker Spelling maakt deel uit van de nieuwe taalmethode Verrekijker Taal. Verrekijker Spelling

Nadere informatie

2014 bestellijst MUNDO

2014 bestellijst MUNDO Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 E educatieve.uitgaven@diekeure.be www.diekeure.be MUNDO School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening:

Nadere informatie

Taalmethode PRESENTATIEBUNDEL

Taalmethode PRESENTATIEBUNDEL educatieve uitgaven Taalmethode PRESENTATIEBUNDEL Visie Uitgangspunt van Verrekijker: TEKST wordt centraal geplaatst. Een tekst is of wordt geschreven met een bepaald doel = TEKSTSOORT en heeft steeds

Nadere informatie

2015 bestellijst KOMPAS

2015 bestellijst KOMPAS Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 E besteldienst@diekeure.be www.diekeure.be MAAKT JE WEGWIJS IN WISKUNDE KOMPAS School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer:

Nadere informatie

2015 bestellijst KATAPULT

2015 bestellijst KATAPULT Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 E besteldienst@diekeure.be www.diekeure.be KATAPULT School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Van

Nadere informatie

VERSIE LERAARSKAMER. focusthema 2

VERSIE LERAARSKAMER. focusthema 2 1 Les 1, 2 en 3 De plattegrond van onze gemeente Naam: Klas: 1 Teken op de plattegrond een windroos in dezelfde richting als op de klassikale plattegrond. 2 Luister aandachtig naar je meester of je juf.

Nadere informatie

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters 1. Mindmap ICT-leerlijn - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters - Volglijst per kleuter: 10 moetjes voor de 5-jarige kleuters - Andere mogelijkheid: observatielijst

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: Klantnummer: Handtekening:

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax:   Klantnummer: Handtekening: School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Meer weten over onze uitgaven? Contacteer jouw educatief adviseur voor - een voorstelling van een methode bij jou op school

Nadere informatie

Online puzzels als middel tot ontwikkelen en leren

Online puzzels als middel tot ontwikkelen en leren Online puzzels als middel tot ontwikkelen en leren http://www.jigsawplanet.com Lucien Hermans november 2015 Online puzzelen Het 'online puzzelen' heeft weinig gemeen met een echte puzzeldoos, die je op

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: Klantnummer: Handtekening:

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax:   Klantnummer: Handtekening: Onderwijs doet ertoe School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Meer weten over onze uitgaven? Contacteer jouw educatief adviseur voor - een voorstelling van een

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: Klantnummer: Handtekening:

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax:   Klantnummer: Handtekening: Onderwijs doet ertoe School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Kompas wordt Komp@s In september is de vernieuwde Komp@s voor het 1e t.e.m. het 6e leerjaar beschikbaar.

Nadere informatie

bestellijst KAMELEON Vraag een kennismakingspakket ter inzage

bestellijst KAMELEON Vraag een kennismakingspakket ter inzage Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 E besteldienst@diekeure.be www.diekeure.be KAMELEON School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Vraag

Nadere informatie

2014 bestellijst KOMPAS

2014 bestellijst KOMPAS Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge T 050 47 12 88 F 050 47 12 87 E educatieve.uitgaven@diekeure.be www.diekeure.be MAAKT JE WEGWIJS IN WISKUNDE KOMPAS School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail:

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: Klantnummer: Handtekening:

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax:   Klantnummer: Handtekening: School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Van elk leerjaar kunt u vrijblijvend een kennismakingspakket ter inzage aanvragen. Het pakket moet na 3 maanden volledig

Nadere informatie

Bio voor jou 4. Uw kijk op biologie

Bio voor jou 4. Uw kijk op biologie Uw kijk op biologie Eindelijk een methode met uw kijk op biologie! Een nieuw leerplan in 2012, vertaald in een nieuw concept Een vernieuwde kijk op biologie Opstart 4 e jaar Analyse van het leerplan Bepalen

Nadere informatie

Werken aan meer kwaliteit in onderwijs

Werken aan meer kwaliteit in onderwijs Werken aan meer kwaliteit in onderwijs Donderdag 20 maart 2014 Vlaams Parlement Commissie Onderwijs Peter Van Hove 1. Onze school - Basisschool Atheneum Denderleeuw (GO!-onderwijs) - Hoofdschool en wijkschool

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld Natuur en Techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld Natuur en Techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Blink Wereld Natuur en Techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen

Nadere informatie

Bestellijst. Vraag een kennismakingspakket ter inzage. West-Vlaanderen ( ) Oost-Vlaanderen ( , )

Bestellijst. Vraag een kennismakingspakket ter inzage. West-Vlaanderen ( ) Oost-Vlaanderen ( , ) Onderwijs doet ertoe 6 KomP@S 5 4 1 3 2 School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Vraag een kennismakingspakket ter inzage Het pakket mag na 3 maanden volledig

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld aardrijkskunde. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld aardrijkskunde. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: Klantnummer: Handtekening:

School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax:   Klantnummer: Handtekening: School / Onderwijsinstelling: Adres: Tel.: Fax: E-mail: Klantnummer: Handtekening: Kompas wordt Komp@s In september is de vernieuwde Komp@s voor het 1e, 2e en 3e leerjaar beschikbaar. Meer weten over onze

Nadere informatie

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com WAT OMVAT BIO NATURALIS 3 VOOR DE LEERLING? Leerwerkboek: Laboboek: Een algemene inhoudstafel en methodewijzer Onderzoeksvragen die elk nieuw onderwerp inluiden Actieve leermethode: gevarieerde werkvormen,

Nadere informatie

KANT EN KLAAR PLUS. Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen

KANT EN KLAAR PLUS. Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen KANT EN KLAAR PLUS Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen Handleiding voorwoord Voor u ligt een unieke uitgave in Vlaanderen! Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek ijvert al een tiental

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Schuilt er een onderzoeker in jou?

Schuilt er een onderzoeker in jou? Schuilt er een onderzoeker in jou? Bijlage: Lesdoelen en leerplandoelen INHOUD 1 Eerste kennismaking met Inagro en zijn activiteiten... 3 1.1 Lesdoelen... 3 1.2 Leerplandoelen... 3 1.2.1 Leerplan wereldoriëntatie

Nadere informatie

Wiskunde. Lesmateriaal optimaal benutten

Wiskunde. Lesmateriaal optimaal benutten Wiskunde Lesmateriaal optimaal benutten Heel wat materiaal ter beschikking leerplan leerwerkschrift handboek/werkschrift bordboek ICT oefeningenbank aanvullend oefeningenmateriaal/ taken en toetsen handleiding

Nadere informatie

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets Walter Dons Pedagogisch adviseur inhoud De OVSG-toets -Wat? Waarom? Hoe? -Voor wie? -Evolutie in onze toets Parallellen met de peilingstoetsen OVSG-toets

Nadere informatie

Thema 4: Mijn sport is top!

Thema 4: Mijn sport is top! Thema 4: Mijn sport is top! 3 Onze wereld is een wereld van verschil. Geen twee mensen zijn gelijk. Samenleven in diversiteit is de uitdagende maar verrijkende opdracht. Zo groeit, voorbij de kleuren,

Nadere informatie

Methodewijzer. Surf naar. www.plantyn.com

Methodewijzer. Surf naar. www.plantyn.com Wilt u meer informatie over Ars Legendi of een presentatie in uw school? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger. Johan Jonckers Telefoon: 0476 76 19 40 johan.jonckers@plantyn.com Dirk Van Den Berghen

Nadere informatie

Over taaie taboes en lastige liefdes

Over taaie taboes en lastige liefdes Seksuele diversiteit graad 3 Lesvoorbereiding Over taaie taboes en lastige liefdes Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print het artikel Huwelijken

Nadere informatie

Storia, Storia GO! en Storia Live. Geschiedenis alle graden

Storia, Storia GO! en Storia Live. Geschiedenis alle graden Storia, Storia GO! en Storia Live Geschiedenis alle graden 1. Aanbod 1 e graad A-stroom 2 e graad ASO + TSO 3 e graad ASO + TSO Extra (digitaal) materiaal voor elk leerjaar: Voor de leerlingen: via licentiecode

Nadere informatie

GEBRUIK VAN WERKBLADEN

GEBRUIK VAN WERKBLADEN Gebruik van werkbladen Begeleiding aardrijkskunde GEBRUIK VAN WERKBLADEN Begeleiding aardrijkskunde 1 Vaststellingen Het gebruik van werkbladen in lessen aardrijkskunde situeert zich vooral in de eerste

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Alles over. Speurtocht. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Speurtocht. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Speurtocht Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Grenzeloos. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grenzeloos. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten Les 2... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

Je wereld kleurt taal

Je wereld kleurt taal 3.4 Je wereld kleurt taal Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied 3.4 Taal & Cultuur 8 12 j. Groepswerk 50 Computers Nederlands Wereldoriëntatie ICT Leren leren Sociale vaardigheden Niet

Nadere informatie

THEMA 9: MIJN OMA EN OPA WONEN IN BRAZILIË. webversie

THEMA 9: MIJN OMA EN OPA WONEN IN BRAZILIË. webversie THEMA 9: MIJN OMA EN OPA WONEN IN BRAZILIË 2 Onze wereld is een wereld van verschil. Geen twee mensen zijn gelijk. Samenleven in diversiteit is de uitdagende maar verrijkende opdracht. Zo groeit, voorbij

Nadere informatie

Ontdek de nieuwe editie van Atrium

Ontdek de nieuwe editie van Atrium NIEUW ATRIUM ATRIUM LEESBOEK LATIJN VOOR HET TWEEDE JAAR TAALBOEK ATRIUM LATIJN VOOR HET TWEEDE JAAR WOORDENLIJST LATIJN VOOR HET TWEEDE JAAR Ontdek de nieuwe editie van Atrium Plantyn LATIJN VOOR HET

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

België en de provincies ontdekken in groepjes

België en de provincies ontdekken in groepjes België en de provincies ontdekken in groepjes TIP Schrijf alle namen van provincies en hoofdplaatsen netjes én correct! 1 Werken met de grote magnetische blinde kaart grote magnetische kaart van België,

Nadere informatie

HET ONLINE OEFENPLATFORM VOOR HET LAGER ONDERWIJS HANDLEIDING VOOR ADMINISTRATORS

HET ONLINE OEFENPLATFORM VOOR HET LAGER ONDERWIJS HANDLEIDING VOOR ADMINISTRATORS HET ONLINE OEFENPLATFORM VOOR HET LAGER ONDERWIJS HANDLEIDING VOOR ADMINISTRATORS INHOUD 1 STARTEN...3 Wat is Kweetet? Wat is de Oefeningengenerator? Waar vind ik het administrator-scherm? Hoe maak ik

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

SPELFICHE: WAT WORD IK?

SPELFICHE: WAT WORD IK? SPELFICHE: WAT WORD IK? Per 2 OF per 4 Wat moet ik doen? 1 Je probeert te achterhalen wat de ander later wil worden. 2 Je kijkt welke talenten horen bij de job dat je zelf hebt gekozen. 3 Je bespreekt

Nadere informatie

Evalueren van attitudes, vaardigheden en kennis in Veilig de wereld rond

Evalueren van attitudes, vaardigheden en kennis in Veilig de wereld rond van attitudes, vaardigheden en kennis in eilig de van een groeiproces van wereldoriëntatie is meer dan alleen maar het toetsen van kennis. Behalve kennis zijn ook vaardigheden en attitudes heel belangrijk,

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Aanbod PAV. 2 reeksen: Boemerang en Trotter

Aanbod PAV. 2 reeksen: Boemerang en Trotter Trotter 2.0 Aanbod PAV 2 reeksen: Boemerang en Trotter Boemerang - aanbod Tweede graad: leerjaar 3: 6 titels leerjaar 4: 6 titels Engels in PAV: Boomerang level 1 (leerjaar 3) level 2 (leerjaar 4) Boemerang

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren.

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. Onderwerp De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. ICT 1 Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand?

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand? Vraag Afspraken maken Beter samen leven in de klas en in de school. Samen leven en samen leren kan niet zonder de nodige afspraken en regels. Ook hier zijn er tal van mogelijkheden om leerlingen inspraak

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Huidige toestand : Hoever sta ik met de eindtermen? doelmatige manier.

Huidige toestand : Hoever sta ik met de eindtermen? doelmatige manier. ICT-project Sint-Laurens Zelzate-West a b c d e f g Huidige toestand : Hoever sta ik met de eindtermen? naam: LA Linda De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken

Nadere informatie

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde! Ines Vandoorne (Beeldopvoeding) - Bernadette De Geest (Muzikale Opvoeding) Kathleen Pisman (Dramatisch Spel - Bewegingsexpressie) - Liliane Steppe (Muzisch taalgebruik) Muzo - Workshops voor scholengemeenschappen

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 3 ... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 3 ... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 3... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

Wiskunde op maat van elke leerling

Wiskunde op maat van elke leerling 1 Wiskunde op maat van elke leerling Het beste van papier en digitaal gecombineerd Het wiskunde-fonds van Uitgeverij De Boeck is in volle ontwikkeling. Met Kruispunt brengen we een vernieuwende methode

Nadere informatie

Projectintroductie e. Projectintroductie les 1

Projectintroductie e. Projectintroductie les 1 Projectintroductie les 1 Projectintroductie e Doel: De leerlingen ontdekken wat zij al weten over de Schelde. Ook ontdekken ze dat er soms andere belangen liggen vanuit deze thema s Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE. Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad

1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE. Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad 1 TECHNOLOGISCHE OPVOEDING LEERKRACHTENFICHE Hoofdthema: elektriciteit / energie Onderwerp : Eenvoudige stroomkring maken Doelgroep: 2 e graad Timing: 1 á 2 lestijden De les in het kort: De leerlingen

Nadere informatie

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Online leefwereld De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Evelyn Verburgh Mediacoach Studiemiddag Facta Betere studieresultaten in havo 4 31 maart 2016 Aantrekkingskracht Ertoe doen Contacten

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek

HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek 1. Syllabus www.digitips.be www.ictheek.be http://nieuws.ictheek.be http://ictkleuter.yurls.net p. 2 ICT Ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool?

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO techniek maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector Chemie, kunststoffen

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Leren (kan je ) leren!

Leren (kan je ) leren! Leren (kan je ) leren! Leertips op maat van de middenschool Beste leerlingen en ouders, Het begrip leren leren klinkt jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren. We hopen dat er in de basisschool al

Nadere informatie

Goed begin is het halve werk: de opbouw

Goed begin is het halve werk: de opbouw Docentenhandleiding 1 Goed begin is het halve werk: de opbouw Opbouw van je presentatie Opbouwende kritiek geven en ontvangen 1 Lees de titels van alle hoofdstukken even door. Wat kun je al goed? De opbouw

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

CONTRACTWERK ROND LEERINHOUDEN (HOOFDSTUK 4)

CONTRACTWERK ROND LEERINHOUDEN (HOOFDSTUK 4) CONTRACTWERK ROND LEERINHOUDEN (HOOFDSTUK 4) Dit is het contractwerk van (naam invullen) Te bereiken doelen : De studenten (kunnen) : 1. leerinhouden als middel en als doel onderscheiden. 2. het onderscheid

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Les 4 De opdracht...

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Les 4 De opdracht... Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Les 4 De opdracht... Les 4 De opdracht... Drents Museum Groep 3 Duur: naar eigen inzicht (evt. te verdelen over meerdere lessen) Lesvoorbereiding

Nadere informatie

Alles over. Grenzeloos. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grenzeloos. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. Leerlingen maken een account, krijgen een rondleiding door Scratch en verkennen het programma.

Onderwerp. VVKBaO. Leerlingen maken een account, krijgen een rondleiding door Scratch en verkennen het programma. Onderwerp Leerlingen maken een account, krijgen een rondleiding door Scratch en verkennen het programma. WO 2.13 een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; ICT 1 Hebben een positieve

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

De spreekbeurt. In welke groepen wordt een spreekbeurt gehouden? De spreekbeurt wordt gehouden in de groepen 5 t/m 8.

De spreekbeurt. In welke groepen wordt een spreekbeurt gehouden? De spreekbeurt wordt gehouden in de groepen 5 t/m 8. De spreekbeurt mei 2011. Wat is een spreekbeurt? Onder een spreekbeurt verstaan we een vertelbeurt voor de klas. De leerling leert in het openbaar voor een groep te durven spreken over een bepaald onderwerp.

Nadere informatie

Online een fotocollage maken

Online een fotocollage maken Online een fotocollage maken Informatie De kinderen maken een fotocollage over een (eigen) onderwerp. Foto s zoeken de kinderen via Google of hun eigen Social Media account, zoals Facebook en Instagram.

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP NaamIngrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Je eigen nieuwjaarsbrief

Je eigen nieuwjaarsbrief Je eigen nieuwjaarsbrief Doelgroep Eerste, tweede, derde graad Aard van de activiteit De leerlingen schrijven zelf een nieuwjaarsbrief voor hun ouders. Vooraf Verzamel allerhande nieuwjaarsbrieven: tekstjes

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p.

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p. INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING p. 2 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3 a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3 b. IK BEN KVLV-LID p. 5 c. IK BEN GEEN LID p. 6 d. BEN JE ERKEND KVLV-VORMINGSWERKER?

Nadere informatie

Suggestie De opdracht van het werkblad Plaatsen langs de Schelde kan ook als huiswerk opgegeven worden of in zelfstandig werktijd gemaakt worden.

Suggestie De opdracht van het werkblad Plaatsen langs de Schelde kan ook als huiswerk opgegeven worden of in zelfstandig werktijd gemaakt worden. Projectintroductie Les 1 Doel: De leerlingen ontdekken wat zij al weten over de Schelde. Ook ontdekken ze dat er soms andere belangen liggen vanuit deze thema s. Lesduur: 50 minuten Vak(ken): aardrijkskunde

Nadere informatie

Werken met S@S Leerkracht

Werken met S@S Leerkracht Werken met S@S Leerkracht S@S is een systeem om op een makkelijke manier, zonder technische kennis op onze website te kunnen schrijven. Het is even makkelijk als het intikken van een tekst in Word of WordPerfect.

Nadere informatie

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de ramadan voelen

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Waar gaat dit over? Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Hier leer je hoe je een eigen webpagina kunt maken op de site van de school. Op deze webpagina kun je vertellen wie

Nadere informatie

LEERJAAR 3 WERELDORIËNTATIE

LEERJAAR 3 WERELDORIËNTATIE VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 WERELDORIËNTATIE P. 02-03 Thema 1 KLEUR SCHATTENEILAND De leerlingen ontwerpen een plattegrond van een eiland en maken daarbij een legende. P. 04-05 Thema 1 KLEUR

Nadere informatie