JUNO INVESTMENT PARTNERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNO INVESTMENT PARTNERS"

Transcriptie

1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009

2 Pagina 2

3 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3

4 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch Adviseur Juno Investment Partners vof Laan van Hoogwolde 2 NL-2243 CA Wassenaar tel: +31 (0) fax: +31 (0) Stichting Bewaarder Juno p/a Claude Debussylaan 24 NL-1082 MD Amsterdam ANT Trust & Corporate Services NV Claude Debussylaan 24 NL-1082 MD Amsterdam State Street Bank & Trust Company Adam Smith Building Thomas R. Malthusstraat 1-3 NL-1066 JR Amsterdam State Street Bank & Trust Company Adam Smith Building Thomas R. Malthusstraat 1-3 NL-1066 JR Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 NL-1083 HP Amsterdam Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne 38 NL-1141 RL, Monnickendam Pagina 4

5 ONTWIKKELING VAN HET JUNO SELECTION FUND Het Juno Selection Fund is gestart op 11 januari 2008 met een intrinsieke waarde per participatie van 100. Het fonds eindigde 2009 met een waarde per participatie van 114,16 een stijging van +70,0% voor het jaar, en +14,2% sinds fondsbegin. Het beheerde vermogen nam van 3 miljoen toe tot ruim 8 miljoen. De Nederlandse AEX index steeg in 2009 met +36%, de HSBC Smaller Europe Index (index van 1350 Europese kleinere en middelgrote bedrijven) met +55%. Het Juno Selection Fund kon weer een duidelijk betere prestatie neerzetten dan deze indices. De HSBC Smaller Europe Index werd voor het tweede jaar op rij met 15 procentpunten verslagen. 1 Rendement 2009: Beheerd Vermogen: +70% Bijna 3x hoger Morningstar: Beste fonds 09 in haar categorie Outperformance: AEX +64% HSBC +41% Outperformance: sinds fondsbegin op 11 januari 2008 Pagina 5

6 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 6

7 ONTWIKKELING VAN DEELNEMINGEN IN HET JUNO SELECTION FUND Per einde 2009 bestond de portefeuille van het fonds uit negen deelnemingen. Twee deelnemingen werden vervangen door nieuwe posities. De onderliggende winsten van de ondernemingen in de portefeuille stegen gedurende 2009 met 13%, wat hoger was dan onze initiële verwachting van 10%. Juno investeert in toonbaar betere bedrijven dan het gemiddelde van de markt: De winstgroei op lange termijn is hoger dan die van de Europese aandelenmarkt 2. Iedere 1 geïnvesteerd kapitaal, genereert jaarlijks 25 cent aan contanten: vijf keer meer dan het marktgemiddelde. Voor 2010 is onze huidige verwachting dat winsten van de deelnemingen in het fonds gezamenlijk weer groeien, met tenminste 15%. De prijs voor die kwaliteit, zekerheid en groei is nog steeds relatief laag. 2 Bron: DJ Stoxx Small 200 en studies NYU Stern (Value line, Bloomberg & Capital IQ) Pagina 7

8 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 8

9 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens... 3 Ontwikkeling van het Juno Selection Fund... 5 Inhoudsopgave... 9 Commentaar van de Beheerder Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de Jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Pagina 9

10 <deze pagina is opzettelijk leeg gelaten> Pagina 10

11 COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER PROFIEL JUNO SELECTION FUND Juno Investment Partners ( Juno ) investeert voornamelijk in aandelen van kleine-, en middelgrote Europese ondernemingen, met als doelstelling om bedrijven te selecteren, die jaar op jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen (blijven) behalen. Aangezien beurskoersen op termijn de onderliggende waardecreatie volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het rendement op onze investeringen. Het managementteam van Juno heeft al vele jaren ervaring met Europese beursgenoteerde bedrijven, zowel als analist en als investeerder. Zij stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door hen zelf geïdentificeerd, bezocht en geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog voorspelbaar karakter hebben. Daarbij bestaat een duidelijke voorkeur voor bedrijven die leider zijn in hun marktsegment, met goed verdedigbare marktposities. Bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van economische cycli en bedrijven met grote kapitaalbehoeften worden bij voorkeur gemeden. Kleinere beursgenoteerde bedrijven worden veelal niet of nauwelijks door banken en vermogensbeheerders geanalyseerd, hetgeen uitgesproken kansen biedt voor geduldige investeerders die hun eigen research doen en op een bewezen en consistent toegepaste wijze investeren. Het Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met bovenstaande consistent toegepaste investeringsstijl werden voor onze klanten in het verleden superieure investeringsresultaten behaald. ALGEMENE MARKTOMSTANDIGHEDEN In het vorige jaarverslag, dat begin 2009 verscheen, wezen wij erop dat de combinatie van zeer lage rente standen en de anticipatie op betere tijden, een buitengewoon grote positieve correctie zou kunnen veroorzaken. Precies zo geschiedde. De aandelenbeurzen konden met 40-50% herstellen. Dit vond plaats in een wereld waar er toch nog veel negatief nieuws naar buiten kwam over de economie en enkele bedrijfstakken in het bijzonder. Door velen werd deze rally echter een junk-rally genoemd, omdat met name de bedrijven van mindere allure stevige koerssprongen maakten. Vooral financiële waarden, in 2008 zo hard afgestraft, konden weer wat terrein terugwinnen. Maar ook staalbedrijven en uitzendbureaus zagen hun beurskoersen verbeteren. Dat juist deze cyclische ondernemingen in 2009 al op een beter toekomst mochten vooruitlopen is, historisch gezien, niet ongewoon. Tenminste, niet als een recessie door een snel herstel wordt gevolgd. De hamvraag is uiteraard of het herstel even snel zal komen als in het verleden, even snel als de stijging van hun koersen impliceren. Wij denken van niet. Pagina 11

12 Wij hebben namelijk twijfels bij de snelheid van het economische herstel. Niet alleen zijn vele bedrijven door schade en schande veel wijzer geworden. Hierdoor zijn uitgavenpatronen blijvend veranderd, versoberd. Daarnaast hebben hele industrietakken een rigoureuze herijking ondergaan en werd chronische overcapaciteit zichtbaar (auto-industrie). Bovendien is duidelijk dat enkele sectoren in 2009 nog konden teren op hun pijplijn van onderhanden werk en eerder afgesloten contracten. Echter, nu gebouwen door bouwbedrijven worden opgeleverd en reserves van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen opraken, is het onoverkomelijk dat we daar het effect in 2010 van gaan zien. Grotere werkloosheid en grotere faillissementen zullen het gevolg zijn. Ten slotte is er ook nog de centrale overheid. Diezelfde overheid die een essentiële rol speelde bij het op de been houden van het geteisterde financiële systeem. Miljarden werden de economie ingepompt in de vorm van staatssteun, stimuleringsplannen en het opkopen van leningen. Vergeet ook vooral de extreem lage rentetarieven niet, waardoor we goedkoop konden (blijven) lenen. Nu de storm voorbij is getrokken, blijven de zwaar gehavende overheidsbudgetten over en die moeten hersteld worden. Dit kan alleen door lastenverzwaring en reducties in overheidsbudgetten. Daarnaast zal de Europese Centrale Bank alles op alles zetten om te voorkomen dat het aantrekken van de economie gepaard gaat met stijgende inflatie. De eerste tekenen hiervan deden zich recentelijk namelijk al voor in het VK met inflatiecijfers van bijna 3%. Het enige instrument dat de centrale banken hebben ter bestrijding van die inflatie is hogere rente. Er is geen ontkomen aan, die rente zal dus omhoog moeten. De slotconclusie is dan ook, dat voor 2010 wij verwachten dat de inflatie terugkeert, ook al is dit vooralsnog op bescheiden schaal. De rente zal gaan oplopen en daarmee de groei in de economie fors afremmen. Geen vuurwerk of snelle rebound na de problemen van 2008 en 2009 dus: eerder halve kracht vooruit. TERUGBLIK OVER 2009 VOOR HET JUNO SELECTION FUND Het tweede boekjaar van het Juno Selection Fund werd afgesloten met een toename in de intrinsieke waarde van 70,0% (waarde per 31 december 2009: 114,16). We kijken daarmee op een uitzonderlijk goed jaar terug. Met een performance van +70%, kon het fonds niet alleen concurrenten flink achter zich laten, maar kon voor het tweede opeenvolgende jaar de indices met een ruime marge verslaan. Ook onafhankelijke fondsvergelijker Morningstar, die 134 fondsen vergeleek in de categorie Aandelen, Mid-Cap Europa, kwam tot die conclusie: het Juno Selection Fund was het best presterende fonds over Zowel in 2008 als in 2009 liepen we 15 procentpunten vóór op de HSBC Smaller Europe Index (incl. UK, in Euro). Ten opzichte van de AEX 3 index bedroeg de voorsprong in 2008 en 2009 respectievelijk 16 en 34 procentpunten. 3 De AEX index is een index waarbij de dividenden buiten beschouwing worden gelaten. Het rendement is in feite dus iets hoger indien de dividenden zouden worden meeberekend. Pagina 12

13 De grafiek hieronder in figuur 1, geeft de waardeontwikkeling van het fonds weer, in vergelijking tot zowel de HSBC Smaller Europe Index en de Nederlandse beursgraadmeter, de AEX index. Ofschoon het Juno Selection Fund, door de hoge concentratie in slechts een klein aantal Europese small-, en midcap bedrijven, niet erg goed vergelijkbaar is met deze indices, geeft de vergelijking een beeld van de ontwikkeling van het fonds en de aandelenmarkten. FIGUUR 1: VERGELIJKING JUNO SELECTION FUND MET INDICES SINDS FONDSBEGIN (11/01/2008) Bedroeg de genormaliseerde onderliggende winstgroei van onze deelnemingen in 2008 nog 22%, in het economisch zware 2009 kon een winstgroei van 13% worden bereikt 4. Dat is een prestatie van formaat, al helemaal gezien de verliezen en terugval in winsten die we bij andere bedrijven in de aandelenmarkt konden vaststellen. De totale winstgroei van de ondernemingen in de Juno portefeuille sinds fondsbegin (een periode van twee jaar) bedroeg 37%, en komt daarmee iets boven ons jaarlijkse doel van rond de 15%. Gelukkig zagen we, in tegenstelling tot 2008, de aanhoudende winstgroei van onze deelnemingen dit jaar wél terug in de stijgende beurskoersen. De combinatie van onderliggende winstgroei en een verbetering van de koers- winstverhouding in 2009, resulteerde in een koersrendement, over twee jaren gemeten, van iets meer dan 14%, na alle kosten. Aangezien de onderliggende winsten over die periode met 37% opliepen, zijn we nog niet terug op de waarderingsniveaus die begin 2008 golden. 4 Gewogen groeipercentage op basis van de wegingen van de 9 aandelen posities in de portefeuille per 31/12/2009 en op basis van momenteel beschikbare gerealiseerde winsten over 2009 Pagina 13

14 JUNO S PORTEFEUILLE GEDURENDE 2009 De portefeuille van het Juno Selection Fund eindigde het jaar met in totaal negen aandelen posities. De weging van de individuele posities was echter niet constant gedurende het gehele jaar: perioden van relatieve grote sterkte of zwakte in beurskoersen, werden gebruikt om de posities af te bouwen, respectievelijk te versterken. Onderstaande tabel geeft de weging van de posities binnen de portefeuille per 31/12/2009 weer. Voor de grootste vijf posities volgt hieronder een nadere toelichting over de gang van zaken in 2009 en een korte vooruitblik. Onderneming Land Weging Bijou Brigitte Duitsland 18% MEDA Zweden 14% TGS-Nopec Noorwegen 14% SimCorp Denemarken 13% Aryzta Zwitserland 12% CTS-Eventim Duitsland 8% CeWe Color Duitsland 8% Healthcare Locums V.K. 8% Fugro Nederland 4% FIGUUR 2: PORTEFEUILLE JUNO SELECTION FUND PER 31/12/2009 Bijou Brigitte zag conform onze verwachting een licht dalende omzet in winkels die al meer dan één jaar open waren. Tegen het einde van het jaar verbeterde deze situatie zich echter aanzienlijk. Er werden bovendien 50 winkels geheel naar het allernieuwste concept gerenoveerd en ook nog eens 40 nieuwe winkels geopend. Voor het gehele jaar kon een omzetgroei van 3,7% worden opgetekend. Omdat in een groot aantal winkels de omzet licht terugliep, is het waarschijnlijk dat de marges voor de groep niet verder konden toenemen 5. Ook zette het bedrijf een groot deel van haar ruime cash-positie in, om aandelen in te kopen en een dividend van 6,50 per aandeel uit te betalen. Gecombineerd met lagere interest tarieven, nam hierdoor de financiële bate af. Echter, omdat er minder aandelen uitstaan na het inkoopprogramma, kan naar waarschijnlijkheid de winst per aandeel wel licht stijgen over Het businessmodel van Bijou heeft deze uiterst zware jaren voor de detailhandel geweldig doorstaan. Haar concurrenten ging het minder goed af. Hierdoor verwachten we dat in 2010 Bijou het aantal winkelopeningen zal accelereren om gebruik te maken van locaties die door concurrenten moeten worden opgegeven. Ook zullen er meer van haar winkels worden gerenoveerd dan in Het jaar 2010 kan in onze ogen weer een jaar worden waarin onze deelneming winstgevende groei toont. De nieuwe regio s waar winkels nu worden geopend lijken bovendien veelbelovend. 5 Omzet cijfers zijn al bekend, maar resultaten worden pas in de 2 e helft van maart 2010 gepubliceerd Pagina 14

15 In 2009 zag MEDA, de Zweedse specialty pharma onderneming, haar omzet stijgen naar 13,1 Miljard SEK (ca. 1,3 Mrd Euro) en haar winst naar waarschijnlijkheid 6 verbeteren met 40%. Deze verbetering kwam voornamelijk tot stand door efficiëntie verbeteringen bij bedrijven die zij in 2008 heeft overgenomen. Haar aanzienlijke cash flow gebruikte het bedrijf om de schuldpositie af te bouwen. Inmiddels heeft het bedrijf een dergelijk hoge solvabiliteit voor een farmaceutisch bedrijf, dat in 2010 weer aan (kleinere) overnames wordt gedacht. Voor MEDA staat 2010 in het teken van de introductie van nieuwe medicijnen die Meda in samenwerking met haar partners zal lanceren. Meda is een pure verkoop-gedreven organisatie. Zij heeft het verkoopnetwerk en kleinere biotechnologie bedrijven willen hier graag gebruik van maken. Het voordeel voor Meda is dat ze hierdoor niet het risico en de hoge kosten van productontwikkeling draagt. De volgende belangrijke introducties worden aankomend jaar verwacht: lancering Onsolis in Europa, introductie Axorid in Europa en Azië en de goedkeuring van Retigabine in de VS rond september. Door deze introducties en nieuwe samenwerkingsverbanden verwachten we dat de omzet van Meda het aankomend jaar zal toenemen met 5% en de onderliggende winst naar verwachting met 12 tot 15%. Olie is voorlopig niet weg te denken uit onze wereld. Jammer genoeg zijn reserves die op eenvoudig te ontginnen plekken liggen al uitgeput. Daarom moet op steeds diepere dieptes en op ruwer terrein gezocht worden. Dat is zeer kostbaar. TGS-Nopec is het Noorse bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het verzamelen en interpreteren van seismische gegevens. Met de studies van TGS als achtergrond, bepalen honderden oliemaatschappijen dagelijks of ze wel of niet op een bepaalde plek een proefboring gaan doen. Ook zijn hun studies van essentieel belang om te beslissen of oliemaatschappijen licenties willen kopen, bijvoorbeeld in de Golf van Mexico of voor de kust van Groenland. Bestaand seismisch onderzoek werd verder uitgebreid (met name op het gebied van dure 3D- Wide Azimut technologieën) of re-processed. De kostprijs van vele studies viel veel lager uit. Seismische capaciteit was immers goedkoop in te kopen in 2009, waarvan TGS flink profiteert. Na een zwak 2008 (-53%), kon de koers van TGS in 2009 weer helemaal terugkomen en was het één van onze beste stockpicks met een verdrievoudiging van de koers in Noorse kronen. Voor 2010 staat ons voor TGS waarschijnlijk een meer normaal koersverloop te wachten. De olieprijs is intussen terug boven de $70. Op die prijs zijn veel oliemaatschappijen bereid om hun exploratie activiteiten te intensiveren. Enkele nieuwe gebieden zijn recentelijk in trek, zoals de westkust van Afrika en opkomende nieuwe licentie rondes in Groenland en voor de kust van Noorwegen. TGS heeft een grote hoeveelheid uitgebreide studies voor die gebieden klaar liggen. We verwachten dan ook een goed 2010 voor deze Noorse dienstverlener. 6 Voor MEDA waren de cijfers over 2009 ten tijden van het samenstellen van dit jaarverslag nog niet officieel bekend gemaakt. Pagina 15

16 SimCorp s hoogwaardige software systeem, Dimension, voor pensioenfondsen, verzekeraars en grotere vermogensbeheerders, zag haar omzet het afgelopen jaar naar verwachting 7 met bijna 5% toenemen bij een gelijkblijvend winstniveau. De onderneming voldeed daarmee niet helemaal aan onze verwachtingen. Van klanten begrepen wij dat Dimension van onschatbare waarde was tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis, hierdoor krijgt het risicobeheer in de financiële wereld eindelijk de aandacht die zij verdiend. Het in kaart brengen van deze risico s is een punt waarin SimCorp uitblinkt. Dat dit nog niet uitmondde in een sterkere omzetgroei heeft te maken met onzekerheid in de financiële wereld over haar eigen toekomst. Het gevolg is dat verkooptrajecten langer duren, maar er is zeker geen sprake van afstel. De aankomende jaren zijn er nog veel afnemers van SimCorp die hun software moeten uitbreiden dan wel vernieuwen. Ook verwachten we dat SimCorp haar marktaandeel in deze groeiende markt weet uit te breiden. Het afgelopen jaar heeft SimCorp een paar gerenommeerde klanten gewonnen in landen waar zij de aankomende jaren sterk wil gaan groeien. Zo werd in april een groot contract met Edmond de Rothschild in Parijs aangekondigd en tevens wist SimCorp één van de grotere spelers in de VS, Wells Fargo, aan zich te binden. Uit gesprekken met de industrie begrijpen wij dat de naamsbekendheid van SimCorp in de US het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid is. Voor 2010 verwachten we dat de omzet van SimCorp met ongeveer 10% zal toenemen met een sterkere onderliggende winstgroei. De winstgroei is hoger, omdat SimCorp de laatste jaren heeft overgeïnvesteerd in haar organisatie waardoor kosten nu minder snel hoeven toe te nemen. Aryzta is het resultaat van een samenvoeging van het Zwitserse Hiestand en het Ierse IAWS. Middels de merknamen en dochterondernemingen Coup de Pates, Delice/Cuisine de France, Otis Spunkmeyer en LaBrea Bakeries, is de onderneming internationaal actief op het gebied van afbakbrood en afbakkoekjes. Met grote marktposities in enkele landen, weet het bedrijf met een omzet van meer dan 3 Mrd. Euro, jaarlijks een aanzienlijke vrije kasstroom te genereren. Deze wordt vervolgens ingezet om door acquisities haar positie in bepaalde landen te verstevigen en nieuwe regio s te initiëren. Hierdoor kan de organische groei van circa 4-5%, met 5-10% per jaar worden versneld. Een onderliggende winstgroei van 12-15% is daardoor in onze ogen alleszins haalbaar. Dit neemt niet weg dat afnemend restaurantbezoek en het kopen van goedkopere producten door consumenten in 2009, wel een impact hadden op de cijfers van Aryzta. Hoewel hun activiteiten in de VS nog wel groeiden, stond de voedingsdivisie in Europa licht onder druk. Door goed op de kosten te blijven letten, synergievoordelen uit de fusie en als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe fabriek in Ierland (Grangecastle), kon de marge toch weer toenemen. Voor 2010 denken we dat Aryzta nog wel wat effecten van de zwakke economie gaat voelen. Vooral hun activiteiten in het VK en Ierland zullen hiervan nog last hebben. De uitgesproken interne focus op (vrije) kasstromen binnen het concern, wierpen echter al hun vruchten af. Het 7 De definitieve jaarcijfers voor SimCorp waren op het moment van schrijven nog niet bekend. Pagina 16

17 rendement op geïnvesteerd kapitaal kon in 2009 nog verder stijgen en ook voor 2010 verwachten we weer een verbetering. De koers bleef in 2009 achter bij de markt, met een stijging van slechts 13%. In 2010 zijn nieuwe acquisities te verwachten, en, in de loop van het jaar, een verbetering van de groei in de divisie food in Europa. Verkopen: Gedurende het jaar verkochten we twee posities. Het Franse Vet Affaires werd in zijn geheel verkocht gedurende Dit bedrijf is een hard-discounter op het gebied van textiel en kleding en is alleen actief in Frankrijk. Het heeft de afgelopen jaren getracht groei en marges te herstellen, nadat de onderneming in 2005 in de problemen was gekomen. De groei van de jaren daarvoor was slecht geleid en de organisatie had logistieke uitdagingen. Na een bestuurswisseling leek de onderneming weer op weg om zich duidelijk te positioneren. De balans was prima in orde, de groei en de marges nog niet. De recessie zou een dergelijke discounter-detaillist in de kaart moeten spelen. Echter, in 2009 werden slechte resultaten geboekt. Wel werd een super-dividend uitgekeerd en een klein aandelen inkoopprogramma uitgevoerd. Omdat het herstel veel te lang op zich laat wachten en de groei ondanks de voor Vet gunstige marktomstandigheden, achterblijft, hebben wij onze stukken verkocht. Het Zweedse ORC Software bracht ons in 2009 een mooi koersrendement. We brengen u in herinnering dat het bedrijf software verkoopt, op basis van jaarcontracten, aan derivatenhandelaren die op basis van algoritmes willen handelen. Deze computer gestuurde handel neemt een steeds grotere vlucht. Ook profiteert ORC van de wens van beurshandelaren en brokers om toegang te hebben tot meerdere beurzen waarop aandelen van één onderneming gelijktijdig worden verhandeld. In oktober gaf het management aan dat ze verwachtte dat het aantal opzeggingen van klanten in het 4 e kwartaal tijdelijk zou kunnen toenemen. Omdat de koers van ORC na de 3 e kwartaal cijfers (die beter waren dan de marktverwachting) in korte tijd erg hard opliep, vonden wij de risico s erg toegenomen. Daarom besloten wij in deze wat meer onzekere periode vanaf de zijlijn toe te kijken en verkochten onze positie. We wachten op een geschikt moment om eventueel weer aandeelhouder van dit mooie bedrijf te kunnen worden. BIJEENKOMSTEN MET DE RAAD VAN ADVIES IN 2009 De Raad van Advies is eenmaal met de Beheerder samengekomen. Daarbij is het investeringsbeleid in detail doorgenomen. Ook werden de algemene marktontwikkelingen besproken en marketing initiatieven om het aantal participanten uit te bereiden opgelijnd. Naast deze bijeenkomst, heeft de beheerder verschillende malen telefonisch contact gehad met de leden van de Raad van Advies, waarbij voornamelijk over voorgenomen aan-, en verkoopbeslissingen en over publicaties aan de participanten is gesproken. Het advies van de Raad is daarbij van groot belang geweest en heeft wezenlijk bijgedragen aan de besluitvorming. Pagina 17

18 VOORUITBLIK 2010 Gedurende het vierde kwartaal zagen we een sterke toename in de instroom van nieuw geld in het Juno Selection Fund. Niet alleen de goede historische performance droeg daartoe bij, maar zeker ook de lage rendementen op spaartegoeden en obligaties. Ook in 2010 zien we deze factor opnieuw als toonaangevend. Hoe en wanneer overheden en centrale banken de geldkranen voorzichtig dichtdraaien, zonder het fragiele herstel een nekslag te geven, is dé problematiek van Het kan haast niet anders dat de inflatie zijn rentree maakt. Naast de hoge schuldpositie van overheden, is dit een tweede reden waarom de geldstroom wel moet worden ingedamd. De angst voor stijgende rente zal een al te groot enthousiasme op de beurzen in toom houden dit jaar. In 2009 stond vooral het sterke koersherstel van cyclische bedrijven centraal. Het merendeel gaat niet kopje-onder, heeft de kosten drastisch gereduceerd en kan weer wat gaan groeien. Bij velen vinden wij de beurskoers te ver op de feiten vooruit lopen. Volgens de DJ Stoxx Small 200 index, wordt in Europa nu 15 keer de verwachte winst van 2010 en 14 keer de cashflow betaald. Ter vergelijking: Juno s portefeuille van negen Europese kleine en middelgrote bedrijven noteert tegen een gewogen koers- winstverhouding van 11 en een kasstroom multiple van slechts 7. De logica ontgaat ons waarom onze ondernemingen, met goede groeivooruitzichten, sterke (vrije) kasstromen, hoge en stijgende rendementen en gedreven en ervaren management, goedkoper moeten zijn dan het gemiddelde Europese bedrijf. We blijven daarom optimistisch over onze selectie van bijzondere bedrijven. We zullen onze uiterste best doen om voor het derde jaar op rij, de indices te verslaan en vooral om een mooi absoluut resultaat voor u te realiseren. Wassenaar, 1 april 2010 De Beheerder van het Juno Selection Fund Pagina 18

19 Jaarrekening Juno Selection Fund 2009 Pagina 19

20 TABEL 1: BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Balans per 31 december 2009 Bedragen in euro's Toelichting Beleggingen 4, Vorderingen 6 Belasting vorderingen Nog te ontvangen bedragen Overige activa Oprichtingskosten Liquide middelen Totaal activa Kortlopende schulden Effectentransacties Overlopende passiva Activa - kortlopende schulden Eigen vermogen 9 Geplaatst kapitaal Wettelijke reserve Algemene reserve Onverdeeld resultaat Netto vermogenswaarde per participatie 114,16 67,16 Pagina 20

21 TABEL 2: WINST- EN VERLIESREKENING Winst- en verliesrekening Bedragen in Euro's Toelichting * Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Interest Waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Valutaresultaat Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Kosten van beheer beleggingen Overige kosten Som der bedrijfslasten Resultaat * vanaf 11 januari 2008 Pagina 21

22 TABEL 3: KASSTROOMOVERZICHT Kasstroomoverzicht Bedragen in Euro's Toelichting * Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Opbrengsten uit beleggingen Kosten Direct Beleggingsresultaat Aankopen Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Geactiveerde oprichtingskosten Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste participaties Ingekochte participaties Kasstroom uit financieringsactiviteiten Valutaresultaten Mutatie liquide middelen Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december * vanaf 11 januari 2008 Pagina 22

23 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 1. ALGEMEEN Het Juno Selection Fund (hierna ook het Fonds ) is een semi-open-end Fonds voor gemene rekening. Een dergelijk Fonds is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Bewaarder en elk der Participanten, waarbij door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden worden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. De doelstelling van het Juno Selection Fund ( het Fonds ) is het behalen van kapitaalgroei door het deelnemen in voornamelijk Europese ondernemingen, die naar de mening van de Beheerder ondergewaardeerd zijn. De Beheerder van het Fonds behoeft niet te beschikken over een vergunning, zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De vrijstelling volgens het artikel 2:74 van de wet, zoals beschreven in artikel 4.1.a van de vrijstellingsregeling Wft, is van toepassing. De Beheerder en het Fonds staan derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en zijn vrijgesteld van de toepasselijkheid van Deel 3 (Prudentieel toezicht) en Deel 4 (Gedragstoezicht) van de Wft. Het Fonds is fiscaal transparant voor de Nederlandse vennootschapsbelasting, als gevolg waarvan het Fonds niet onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. De jaarrekening is opgesteld conform in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar. Deze jaarrekening is het tweede financiële verslag van het Juno Selection Fund en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december De jaarrekening luidt in euro s. 2. WAARDERINGSGRONDSLAGEN De financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, tenzij anders vermeld. Voor genoteerde aandelen wordt de reële waarde bepaald op basis van de ultimo boekjaar geldende beurskoersen. Afwijkingen van de beurskoers zijn, indien van toepassing, toegelicht. De aankoopkosten van de beleggingen zijn opgenomen in de kostprijs en zijn derhalve meegeactiveerd. Deze kosten worden als gevolg van de waardering tegen reële waarde verwerkt in de koersresultaten. Eventuele verkoopkosten worden in mindering gebracht op de opbrengsten en komen eveneens tot uitdrukking in de koersresultaten. De vorderingen en de kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waardeveranderingen van de beleggingen (gerealiseerd en niet-gerealiseerd) worden in de winsten verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen uitsluitend het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen de aan- en de verkoopprijs omvatten. Pagina 23

24 Het resultaat is bepaald door de opbrengsten uit beleggingen, gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en overige bedrijfsopbrengsten te verminderen met de daarop betrekking hebbende kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Dividenden worden verantwoord op het tijdstip dat de koers van het betreffende fonds ex-dividend gaat, onder aftrek van eventuele niet terugvorderbare bronbelasting. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 3. RISICO S Ten aanzien van een belegging in het Fonds zijn de voornaamste risico s de volgende: Risico s van algemeen economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico s van algemeen economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds worden beïnvloed door (geo-)politieke ontwikkelingen. Koersrisico Aan het beleggen in het Fonds zijn financiële risico s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. Concentratierisico Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in een beperkt aantal ondernemingen kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer spreiding plaats zou vinden. Door de strategie van het Fonds kan het rendement significant afwijken van de bekende aandelenindices. Hefboomeffect Het Fonds kan in beperkte mate beleggen met geleend geld ( leverage ). Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen ontstaan. Daarnaast ontstaan er rentelasten. Overigens beperkt het totale risico van de Participant zich tot zijn inleg. Derivaten Het Fonds kan gebruik maken van beursgenoteerde derivaten, ter bescherming van ingenomen posities en verhoging van het rendement. Deze producten kunnen een hoge volatiliteit hebben, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de fondswaarde. Pagina 24

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Verslag over het derde kwartaal 2009

Verslag over het derde kwartaal 2009 Verslag over het derde kwartaal 2009 Verslag over het derde kwartaal 2009 Rendement Juno Selection Fund Het derde kwartaal, dat eindigde op 30 september 2009, hebben we afgesloten met een koers van 113,09

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Verslag over het tweede kwartaal en halfjaar rapport 2009

Verslag over het tweede kwartaal en halfjaar rapport 2009 Verslag over het tweede kwartaal en halfjaar rapport 2009 Verslag over het tweede kwartaal en halfjaar rapport 2009 Rendement Juno Selection Fund Het tweede kwartaal van het Juno Selection Fund, dat eindigde

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2011 Jaarverslag Juno Selection Fund 2011 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch Adviseur Juno

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie