Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten"

Transcriptie

1 Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

2

3 User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te doen, moet je geconnecteerd zijn met diegene voor wie het product of de dienst bedoeld is. Dit boekje zal dienen als een leidraad om een succesvol product of succesvolle dienst op de markt te brengen door rekening te houden met de noden van je eindgebruikers of eindklanten. We nemen je stap voor stap mee op sleeptouw en zullen je verschillende technieken en methodes aanreiken om op de juiste momenten de juiste informatie te verzamelen. Deze leidraad noemen we de user centered roadmap to the market De user-centered roadmap to the market is opgedeeld in 3 fasen: Fase 1: Fase 2: Fase 3: De voorbereiding. Leer je klant, zijn context en de markt waarop je wilt spelen grondig kennen. (Stap 1-5) Stem je product af op de mogelijkheden van je eindgebruikers en eindklant. Evalueer de gebruiksvriendelijkheid van je product of dienst en controleer of dit is aangepast op maat van de noden en wensen van de eindgebruiker. (Stap 6-8) Breng je product of dienst op de markt. Op basis van de inzichten die je hebt verworven in fase 1 en 2 optimaliseer je het verkoopsproces op maat van je eindklant. (Stap 9-10) * Doorheen deze gids wordt er gesproken over eindgebruikers en eindklanten. Deze eindgebruikers en eindklanten kunnen dezelfde persoon zijn, maar dit is niet altijd het geval. Het kan zijn dat een product of dienst door een derde wordt aangekocht, maar niet door hem of haar wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: Zo kan een zoon of dochter een product of dienst kopen voor zijn of haar ouder(s). Zij zijn dan de eindklant. Hun ouders blijven echter de eindgebruiker. Ook kan bijvoorbeeld een ziekenhuis de eindklant zijn voor de ondernemer terwijl de dokter de eindgebruiker is. 3

4 Het idee Omschrijf kort waaruit het idee is ontstaan. Ben je vertrokken vanuit business noden of vanuit de noden van je doelgroep? Of lagen beiden aan de basis van het idee? Omschrijf kort vanuit welke hoek je vertrokken bent. Indien je de noden van je doelgroep nog niet kent, zie p. 5 gebruikersnoden achterhalen. Maak een oplijsting van de verschillende noden waarop je het idee hebt gebaseerd. Business noden Doelgroep noden. De basis 4

5 TIP! Wat zijn gebruikersnoden? Wat zijn gebruikersnoden? Een gebruikersnood is het einddoel of uiteindelijke taak die personen trachten te bereiken of te vervullen door middel van je product of dienst. Gebruik een notitieboekje om systematisch aan te vullen met de inzichten die je verzamelt doorheen het ontdekkingsproces met je eindgebruikers. Check jouw veronderstellingen met de realiteit van de eindgebruiker: - Wat weet je van je eindgebruiker? - Hoe is zijn situatie? - Wat heeft hij écht nodig? - Wat zijn zijn prioriteiten? - Gebruikt hij soortgelijke producten of diensten? - Hoe informeert hij zich over dergelijke producten en diensten. Of wie informeert hem? - TIP! Hoe achterhaal je de Gebruikersnoden achterhalen gebruikersnoden? Indien deze noden niet geverifieerd zijn door de doelgroep, kan je op een snelle manier toch te weten komen of er een mogelijk draagvlak is voor je idee. Verzamel evidence: Check of er data bestaan over soortgelijke diensten of aanbiedingen lees blogs lezersbrieven - bevraag relaties Let wel op! Data vertellen wat mensen doen, niet waarom ze iets doen! Ontdek evidence: Observatie. Bezoek je doelgroep thuis of in de relevante omgeving. Praat met hen, laat hen tonen welke activiteiten verband houden met je product of dienst en observeer wat ze doen en niet doen. Vraag steeds waarom ze deze handelingen wel of niet doen. TIP! Creëer empathie voor je eindgebruiker! Creeër empathie voor je eindgebruiker. Dit doe je door in zijn schoenen te gaan staan. Begrijp zijn context en zijn beweegredenen. 5

6 Volgende stap Als je voldoende informatie hebt verzameld, kan je starten met het uittekenen van het profiel van je eindgebruiker. Dit is de persona. Persona Wat is een persona? De persona is de ambassadeur van je doelgroep(en). De persona vertegenwoordigt je doelgroep en heeft er de voornaamste kenmerken van. Via de persona, teken je uit wat deze typische eindgebruiker met je dienst of product wil doen. Eenmaal uitgetekend kan de persona gebruikt worden om het team inzichten te geven in wat het uiteindelijke doel is van diegene voor wie je iets nieuws creëert en aan welke voorwaarden het moet voldoen. De persona wordt gecreërd op basis van bestaande data die je hebt verzameld uit voorgaande observaties. Hoe maak je een persona? Een persona wordt omschreven in termen van onder andere demografie, behoeften, biografie, gedrag, taken en wensen, eigenschappen die gerelateerd zijn aan het gebruik, voorkeuren en soms zelfs foto s. Deze gegevens worden zo gekozen dat ze een realistische weerspiegeling vormen van de doelgroep. Personas bestaan niet echt maar worden wel als dusdanig omschreven. Een persona wordt gericht opgesteld voor 1 specifiek project. Gebruik onderstaande template als basis om je persona te maken. Indien nodig kan je meerdere persona s maken. (max. 3). Omschrijf kort het dagelijks leven van je persona Recente gebeurtenissen die van invloed zijn Wat zijn zijn noden? Wat zijn zijn wensen? 6 Naam Leeftijd Woonplaats Beroep Heeft je persona al ervaring met een soortgelijk product of dienst? Omschrijf kort Eigenschappen gerelateerd aan het gebruik van je product of dienst

7 Volgende stap Als je de voornaamste persona(s) hebt uitgetekend, breng je als volgende stap ook zijn relaties in kaart. Dit noemen we de stakeholdermapping. Wat is een stakeholdermapping? In een stakeholdermapping beschrijf je (of je laat je eindgebruikers het zelf beschrijven) het netwerk van je persona(s): hun primaire, secundaire en tertiaire relaties. Je brengt de persoonlijke relaties van je eindgebruiker in kaart die relevant zijn voor het project. Wie is er belangrijk in hun leven en waarom? Wat betekenen deze relaties in het leven van jouw eindgebruikers? Adviseren ze hen of doen zij de aankoop? Wat zijn hun bekommernissen? Inzichten verwerven in het netwerk van je doelpubliek is belangrijk om bij de lancering van je product of dienst de juiste elementen in je boodschap te verwerken. Na de stakeholdermapping maken we een onderscheid tussen de eindgebruiker (jouw persona) en de eindklant (de verantwoordelijke voor aankoop). Stakeholdermapping TIP! Hoe maak je een stakeholdermapping? Neem je persona(s) bij de hand. Start een korte brainstorm over het netwerk van de persona(s). Indien mogelijk is het aangeraden om deze oefening samen met je doelgroep te doen. Schrijf op aparte post-its de verschillende personen of doelgroepen die in het netwerk van je persona(s) zitten. Plaats vervolgens de verschillende personen of doelgroepen in lagen van betrokkenheid rondom de persona(s). De personen of doelgroepen die het meest betrokken zijn plaats je naast de persona(s) of in de eerste cirkel rondom hem, zo ga je verder tot je alle relaties hebt bepaald. Door deze lagen van betrokkenheid te bepalen, krijg je een goed overzicht van de invloed van de verschillende relaties t.o.v. de persona(s). Dit zal later helpen met het bepalen van de boodschap, distributie,... 7

8 Volgende stap Als je zoveel mogelijk evidence hebt verzameld, je persona(s) en hun omgeving in kaart hebt gebracht, heb je een stevige basis om de meerwaarde van je product of dienst voor de diverse doelgroepen te bepalen. Wat is de meerwaarde van het project? In deze fase zou je in staat moeten zijn om de meerwaarde van je product of dienst te bepalen voor je eindgebruiker. Maak een opsomming van de functionele behoeften van je eindgebruiker in relatie tot je product of dienst en eentje van zijn emotionele behoeften. Argumenteer hoe jij aan deze noden een oplossing biedt. Prioritiseer de behoeften, zowel functioneel als emotioneel. Maak een top 5 van wat echt belangrijk is voor je eindgebruiker. Deze meerwaardebepaling moet je voor elke persona apart maken. Het is mogelijk dat de verschillende persona(s) verschillende prioriteiten en behoeften hebben. Functionele behoeften Jouw oplossing Emotionele behoeften 8

9 Volgende stap Aan de slag! Op basis van de noden en wensen van je persona(s) kan je een prototype maken. Nu is het belangrijk dat je ook nagaat met echte eindgebruikers of je veronderstellingen kloppen. Maak prototypes en test! Performante, relevante diensten en producten op maat van je eindgebruikers ontwikkelen is een basisvoorwaarde om marktsucces te bekomen. Daarom moet je je eindgebruikers centraal zetten bij de ontwikkeling van je producten. Je producten uittesten samen met je eindgebruikers is bovendien inspirerend. Testen doe je zo snel mogelijk in je ontwikkelingsproces. Hoe vroeger je er aan begint, hoe sneller je fouten kan ontdekken. Dat bespaart je een pak tijd en geld aan ontwikkelingskosten. Met een prototype of model kan je van bij het begin bepaalde ideeën uittesten met eindgebruikers. Zo weet je meteen of je product of dienst de logica van je gebruikers volgt en of je product relevant is voor hen. Zowel fysieke producten, schermapplicaties als diensten kan je prototypen. Prototypes kan je gebruiken om ideeën te visualiseren, je kan snel van start gaan door een eenvoudig model met behulp van goedkope materialen, (papier, karton, klei, ) te maken. Prototypes zorgen ervoor dat het gemakkelijker wordt om over deze ideeën te communiceren. Een prototype kan zowel van het hele product of de hele dienst gemaakt worden, maar ook van aparte onderdelen zoals bijvoorbeeld specifieke schermen van een digitale applicatie. Prototypes laten je toe om snel beslissingen te nemen. TIP! Betrek steeds échte eindgebruikers! Betrek niet je familie of vrienden, noch je medewerkers. Hun oordeel is meestal goedbedoeld maar niet relevant. Schakel je eindgebruikers in vanaf het prille begin! Test vaak en leer van de fouten in je prototypes wanneer de investeringen nog beperkt zijn. TIP! Betrek eindgebruikers snel en veel! 9

10 Hoe betrek je gebruikers bij de ontwikkeling van je product of dienst? Prototypes kan je ofwel zelf maken, ofwel kan je ze samen met je eindgebruikers maken. Je kan ze tekenen op papier of uitwerken zodat je een eenvoudige simulatie van het systeem kan voorstellen. Vb. voor schermapplicaties, websites, mobiele applicaties. Je kan hen ook zelf de schetsen laten maken. Evalueer hun tekeningen samen met hen en vraag grondig waarom zij een bepaalde structuur of volgorde gebruiken. Deze feedback is van onschatbare waarde omdat ze je inzichten geeft over wat echt belangrijk is voor je eindgebruikers en waarom dat dit belangrijk is. Let op! Als je een prototype wilt testen, is het belangrijk om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Het mag er nog niet klaar uitzien (het is niet nodig om kleur, visualisaties,... toe te voegen!). Zo hebben eindgebruikers meer het gevoel hebben dat ze nog invloed kunnen en mogen uitoefenen op het eindresultaat. Indien je de eerste prototypes hebt gemaakt, maak dan een lijst van realistische taken en laat deze uitvoeren door je eindgebruikers. We raden aan te testen met minimum een 5-tal gevarieerde diverse gebruikers. Door eindgebruikers de taken te laten uitvoeren kan je analyseren of je prototype daadwerkelijk kan worden gebruikt om de taken uit te voeren die je voor ogen hebt en hoe vlot dit verloopt. Maak altijd een rapport van je observaties en gesprekken met je eindgebruikers. Maak aanbevelingen en feedback voor je ontwikkelingsteam. Ongeacht wat voor soort prototype je hebt gemaakt, gebruikers kunnen je altijd relevante feedback geven om de flow van het nieuwe ontwerp, de functionaliteiten, labelling,... te verbeteren. Indien nodig, verfijn het prototype met de opgedane ervaringen en herhaal het bovenstaande proces. Ook diensten kan je prototypen, en dit door middel van een rollenspel (zie p. 14). Er bestaat geen betere manier om een dienst ten volle te begrijpen dan hem te ondergaan. 10

11 Volgende stap Op basis van de inzichten die zijn verworven in fase 1 & 2 kan je de lancering van je product of dienst voorbereiden. De boodschap Door de verzamelde inzichten, je persona(s) en de stakeholdermapping weet je wie de key-personen zijn in het proces om je product of dienst aan de man te brengen. Vaak zijn verschillende personen belangrijk. De uiteindelijke gebruiker beslist soms niet alleen over de aankoop van het product of in andere gevallen betaalt iemand anders het product of de dienst. Eerder bij de meerwaardebepaling hebben we al antwoorden geformuleerd op zowel de functionele als de emotionele noden van de diverse key-persona(s). Deze kunnen we nu samen gieten in een aantrekkelijke en relevante boodschap. Houd steeds in je achterhoofd dat je eindklant en eindgebruiker niet altijd dezelfde persoon zullen zijn. De boodschap bepalen voor de promotie van je product/dienst Welke elementen zijn belangrijk voor jouw eindklant of eindgebruiker? - Hoe kan je hem het best overtuigen van je product of dienst? - Verwerk je de functionele aspecten of de invulling van de emotionele behoeften in jouw boodschap? - Welke taal moet je gebruiken om je eindklant aan te spreken? - Hoe moet je boodschap worden gepresenteerd? Visueel, tekstueel of een combinatie? - Wat moet je eindklant of eindgebruiker onthouden van je boodschap? -... Deze boodschap kan je gebruiken in zowel geschreven als digitale advertenties, brochures of op je website. 11

12 Wat is een A/B-test? TIP! Ben je niet zeker van je boodschap? A/B test! Een A/B test is een gemakkelijke test die gebruikt kan worden om snel te onderzoeken welke boodschap het best zijn doel bereikt of het meest efficiënt is. In dit geval willen we onderzoeken welke boodschap het meest aanspreekt en het best wordt begrepen door het doelpubliek. Om een A/B test op te zetten, heb je 2 groepen testpersonen nodig. Beide groepen krijgen een andere boodschap. Op basis van de onderzoeksresultaten kan er beslist worden welke boodschap het gewenste doel het best benadert. Deze test kan bijvoorbeeld via online-tools worden uitgestuurd naar een panel van testpersonen. Door een call-to-action (aankoop) knop te voorzien wordt er gemeten welke boodschap het meest efficiënt is. Het communicatiekanaal Enkel een goede boodschap is niet voldoende om je eindklant te bereiken. Ook de keuze via welk kanaal je je eindklant zal benaderen, heeft een invloed op de succesfactor van je product of dienst. Net zoals we op basis van de meerwaardeoefening de elementen van de (diverse) boodschap(pen) bepaald hebben, proberen we in deze verkenningsfase te achterhalen hoe en waar de eindklant zijn informatie haalt. Dit kan je doen door gebruik te maken van je persona(s) en aanvullende vragenlijsten. Waar gaat mijn eindklant op zoek naar relevante informatie? Co-kanalen kunnen zijn: website, folders, promotiemateriaal in de winkels, advertenties, Website Indien je besloten hebt om een website te maken, is het aan te raden om deze op te bouwen volgens de logica van je eindklant of eindgebruiker en niet volgens de manier waarop jij denkt vanuit je bedrijf of structuur. Het is belangrijk om samen met je eindklant af te toetsen of ze de juiste informatie kunnen vinden op de website, ze de informatie begrijpen en ook in staat zijn om de juiste stappen te ondernemen. Je website opbouwen volgens de logica van je eindklanten, kan door samen met hen een cardsort uit te voeren.

13 TIP! Hoe word je website het Doe een Cardsort beste opgebouwd? Cardsorting is een methode die wordt gebruikt om de opbouw van de informatie die wordt getoond op de website op een logische manier samen te zetten en te schikken. Om de cardsort voor te bereiden, moet je alle informatie heel kort en bondig op losse kaartjes schrijven. Leg deze in willekeurige volgorde op een grote tafel. Nodig eindklanten uit die de (verschillende) persona(s) representeren. In de cardsort sessie vraag je aan de eindklanten en eindgebruikers om de verschillende kaartjes te groeperen in verschillende categorieën. Vervolgens vraag je hen om de verschillende categorieën een label of naam te geven. Als resultaat van de cardsort krijg je een overzicht van de plaatsing van de informatie die je op de website wilt, volgens de logica van je eindklanten en eindgebruikers. Op deze manier zal hij achteraf eenvoudig de weg vinden op je website. Eens de website klaar is, moet deze opnieuw afgetoetst worden met verschillende eindklanten en eindgebruikers. Distributie en verkoop Je hebt reeds de persona(s), hun omgeving en de beste communicatiekanelen in kaart gebracht. Op basis hiervan heb je je boodschap kunnen formuleren en een drager (website, folder,...) aan de boodschap gegeven. Als volgende stap is het belangrijk om de verschillende verkoops- en distributiekanalen in kaart te brengen aan de hand van je persona(s) en hun netwerk. Houd rekening met de mogelijkheden van je eindklant en eindgebruiker. Waar komt mijn eindklant of eindgebruiker reeds? (Waar promoot ik mijn product nu? Waar bied ik het het best mijn product aan?) Gebruik je persona(s) en stakeholdermapping om te bepalen welke opties het meest relevant zijn voor je eindgebruiker of eindklant. Finale test voor de markt Voor je je product of dienst marktklaar wilt maken, is het belangrijk om het volledige proces dat je eindklant zal doorlopen in scène te zetten en uit te testen. Hiervoor kan je gebruik maken van de techniek rollenspel. 13

14 Moment van aankoop - welke service bied je aan? Eenmaal je het distributiekanaal hebt bepaald, is het belangrijk te weten welke service je wilt aanbieden aan je eindklant. Welke service wil ik aanbieden op het moment van aankoop? Doen wij de installatie, is er een uitleg van de verkoper nodig over het product? Is er een mogelijkheid tot het uittesten van het product?... Al deze opties kunnen een invloed hebben op het succes of falen van het product of dienst. Neem de tijd om de mogelijke services die je kan aanbieden, in kaart te brengen. Rollenspel TIP! Hoe test je het succes van je marktplan? Bij deze techniek wordt er sterk aangeraden dit samen met je eindklant uit te voeren. Indien je het zelf doet is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je je volledig inleeft in de rol van je eindklant en eindgebruiker. Zet het volledige proces van je product of dienst in scène. Laat je eindklant en / of eindgebruiker het proces doorlopen en observeer hoe alles verloopt. Op basis van reacties, moeilijkheden, oh s en ah s kan je achterhalen hoe alles verloopt. Laat hen steeds luidop denken en vertellen wat ze verwachten en willen doen. Deze observaties zullen je inzichten bezorgen over het volledige proces. Op basis hiervan kan je aanpassingen of verbeteringen doen aan je dienst. Na de aanpassingen kan je het volledige bovenstaande proces herhalen om zo na te gaan of je alles juist hebt geïnterpreteerd en de aanpassingen voldoende zijn om een goede service aan je eindklanten aan te kunnen bieden. Naar de markt! 14

15 Volgende stappen De voorbereidingen zijn getroffen. Je hebt reeds het product of de dienst, boodschap, prijs, promotie,... afgestemd op maat van je eindgebruiker en eindklant. Nu is het tijd om je product of dienst uit te testen op de markt. Eens een product op de markt is, loopt het werk niet af. In de volgende stappen zullen we je leiden doorheen het proces na de verkoop. Hoe kan je hier je eindklanten en / of eindgebruikers bij betrekken? En hoe kan je het proces optimaliseren op maat van hen? Customer Experience map Eens het product of de dienst op de markt TIP! Hoe test je het moment van aankoop? is gelanceerd kan je het moment van aankoop evalueren op basis van de ervaringen van je eindklanten. Deze kan je in kaart brengen door samen met hen een experience map op te stellen. De touchpoints van het moment van aankoop kan je daarop in kaart brengen. Vraag je eindklanten om hier een score op te geven en een indicatie aan te brengen van de ervaring (positief/negatief). Vervolgens kan je samen met hen werken aan de negatieve ervaringen indien deze zich zouden voordoen. Laat hen de ideale experience in kaart brengen. Vraag hen vervolgens deze ook na te spelen om na te gaan of de beleving hetzelfde is als hetgeen ze in gedachten hadden. Hoe gebruikt hij je product/dienst Hoe is de gebruiksvriendelijkheid van je product of de dienst? Voldoet het aan de verwachtingen van je eindgebruiker? Stemt de prijs-kwaliteit overeen? Na de aankoop van het product of de dienst is het belangrijk dat je steeds op de hoogte blijft van de ervaring van je eindgebruikers. Het zijn zij die jouw product zullen promoten bij anderen. Door in contact te blijven of in contact te treden met je eindgebruikers kan je hun ervaringen in kaart brengen en uitzoeken of er verbeteringen nodig zijn en waar deze nodig zijn. Probeer steeds het waarom te achterhalen. Gebruik 15

16 Het interview TIP! Hoe kan je de ervaringen achterhalen? We hebben reeds een basis idee van de ervaring van je eindklant tijdens het aankoopproces in kaart kunnen brengen met de customer experience map. Maar om de ervaring van het gebruik van je product te leren kennen is het belangrijk om te praten en in interactie te treden met je eindgebruikers. Een interview met je eindgebruikers kan je gebruiken om dieper en verder in te gaan op zijn ervaring, maar ook het gebruik van je product of dienst. Hoe bevalt het hen? Blijven ze het gebruiken? Hoe verloopt het gebruik? Ervaren ze moeilijkheden,... etc. Wat moet je weten om een goed interview uit te voeren? Bij voorkeur kan je best in de omgeving waar het product of de dienst wordt gebruikt, het interview uitvoeren. Zo krijgen eindgebruikers de kans om te tonen welke problemen ze tegenkomen en hoe ze het gebruiken. Let op dat je je eindgebruikers niet overweldigt met een heel team van mensen om het interview af te nemen. Bij voorkeur bestaat je team uit maximaal 3 personen. Geef elk teamlid een duidelijke rol: interviewer, notulist en eventueel fotograaf. Doe een grondige voorbereiding van de vragen die je wilt stellen. Bedenk op voorhand welke antwoorden je wilt te weten komen en pas hier je vragen op aan. Maak gebruik van open vragen. Je mag eindgebruikers niet beïnvloeden in hun antwoord door de vraagstelling. Zorg ervoor dat je notulist alles noteert wat de eindgebruikers vertellen, niet wat hij denkt dat ze vertellen. Het is belangrijk voor de verwerking achteraf dat je alles zo letterlijk mogelijk noteert. Achteraf kan je conclusies trekken en een analyse maken van het interview. Tot slot, luister niet enkel naar wat de eindgebruikers vertellen, maar let ook op hun lichaamstaal. Lichaamstaal kan vaak onderliggende informatie verraden die ze niet meteen vertellen of zich bewust van zijn. Het interview zal je inzichten geven in de gedachtengang en de eventuele noden en wensen van de eindgebruikers. Op basis van het interview kan je verbeteringen aanbrengen in het gebruiksproces. 16

17 Gebruik van jouw product/dienst? Blijven ze het product gebruiken? Zijn ze gemotiveerd om het product te blijven gebruiken? (Heeft dit het juiste eindresultaat?). Het is belangrijk om uit te zoeken hoe je eindgebruikers omgaan met je product of dienst. Hieruit kan je leren of er tijdens de productie/ in de boodschap/... aanpassingen moeten gedaan worden. Aan de hand van huisbezoeken, observaties binnen de context van je eindgebruiker s of feedback van personen die de context en het gebruik kennen, kan je achterhalen hoe je eindgebruikers met je product of dienst omgaan en of er verbeteringen aangebracht moeten worden. Aftersales Promotie van jouw product/dienst? Zijn er eindgebruikers die het product of de dienst promoten? Raden ze het aan bij anderen? Zo ja, schakel hen zeker in voor de promotie! Tip: Hoe laat je eindgebruikers jouw product promoten? Ambassadeurs! Eindgebruikers die jouw product of dienst promoten en aanraden aan anderen, kan je gebruiken als ambassadeurs van het product of de dienst. Ambassadeurs zijn geëngageerde gebruikers die je een speciale positie geeft binnen het verkoopsproces. Door hen het product te laten promoten of getuigenissen te laten afleggen, creëer je een geloofwaardig en goed product. Om deze ambassadeurs gemotiveerd te houden voor lange tijd kan je gebruik maken van beloningen. Zo kan je hen bijvoorbeeld gratis gebruik laten maken van het product of de dienst. 17

18 18

19 Deze user centered roadmap to the market werd mede mogelijk gemaakt door: Contactpunt Zorgeconomie design, with people 19

20

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

service design workshop

service design workshop Philippe Martens service design workshop ken ik mijn klanten en gebruikers écht? hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Hoe pas ik mijn processen en systemen aan om mijn uniek dienstenaanbod

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window AGENDA WAT IS SERVICE DESIGN? OVER DEZE TOOLKIT HOE KUN JE DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN? TOOLKIT

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012 Research for Design Hoe is het gegaan? interviewen Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC1 introductie - 29 08 2011 wat gaan we doen vandaag? wat gaan we doen vandaag?

Nadere informatie

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven)

Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Introductie tot Wereld van Nestor Lancering 4 oktober 2012, VVSG-ouderendag (Leuven) Inhoud > Introductie > Wat is Wereld van Nestor? > Hoe werd het ontwikkeld? > Hoe ziet het er uit? > Wanneer te gebruiken?

Nadere informatie

Dinsdag. Observingday

Dinsdag. Observingday Dinsdag Observingday Warm-Up Change your Kleding Freek Communicatie Management @ Hogeschool Utrecht Minor Co-Design Studio @ Hogeschool Utrecht Design Thinking @ HPI D-school Berlin Design Thinking My

Nadere informatie

STARTERSGIDS BUYER PERSONAS

STARTERSGIDS BUYER PERSONAS INBOUND MARKETING STARTERSGIDS BUYER PERSONAS DALLAS ANTWERP ? HOE ZIET EEN BUYER PERSONA ER UIT? INHOUD 1 Een korte introductie over buyer personas. 2 Hoe maak je een buyer persona? 3 Hoe ziet een buyer

Nadere informatie

kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking

kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking Eerst even terug naar gisteren... Mark Mieras over info, anticiperen, fouten maken, bijsturen, nieuwsgierig zijn Belangrijke inzichten?? Eerst even terug naar

Nadere informatie

Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops

Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014. Workshops Slimme subsidies studiedag 03 juni 2014 Workshops 1 Globaal opzet Gedurende 2 workshopsessies van telkens een uur maakten de deelnemers kennis met een aantal typische technieken binnen service design.

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

DE ENERGIEKOFFER EN ONDERZOEKSVRAGEN VERZINNEN

DE ENERGIEKOFFER EN ONDERZOEKSVRAGEN VERZINNEN ACTIEFICHE - SECUNDAIR DE ENERGIEKOFFER EN ONDERZOEKSVRAGEN VERZINNEN Soorten onderzoek: Bevestigend (vraag en methode door lkr, resultaat op voorhand gekend) Gestuurd (vraag en methode door lkr) Begeleid

Nadere informatie

de bezoekerscyclus als instrument om jouw werking te verbeteren

de bezoekerscyclus als instrument om jouw werking te verbeteren de bezoekerscyclus als instrument om jouw werking te verbeteren Museumnacht - Amsterdam Kwaliteit in gidsenwerking Toerisme Vlaanderen Bezoekerscyclus in werking de bezoekerscyclus customer journey een

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte Research for Design Observeren Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introductie It s easy to miss something you re not looking for.. Communication and Multimedia

Nadere informatie

BUYER PERSONA S. Ontdek wie jouw ideale klant is!

BUYER PERSONA S. Ontdek wie jouw ideale klant is! BUYER PERSONA S Ontdek wie jouw ideale klant is! WAT IS EEN BUYER PERSONA? Sluit je ogen en visualiseer je (potentiële) klant. Wat zie je? Grote kans dat er een typerende foto op je netvlies gebrand staat.

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt

Wat een mediakit is. Waarom je een mediakit nodig hebt. Hoe je een mediakit gebruikt. Hoe je een mediakit ontwerpt Wat een mediakit is Waarom je een mediakit nodig hebt Hoe je een mediakit gebruikt Hoe je een mediakit ontwerpt Een mediakit of een sprekerskit is een document dat een samenvatting is van jouw business.

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les:

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Werk graad 3 Lesvoorbereiding Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Zet het luisterverhaal klaar op het smartboard. Print de memory

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Meer volgers en likes op Instagram

Meer volgers en likes op Instagram Cre@ctiv Webdesign, digitale marketing & grafisch ontwerp Meer volgers en likes op Instagram Industrieweg 3 3001 Haasrode (Heverlee) +32 16 40 75 65 +32 472 33 64 98 info@creactivmarketing.com Inleiding

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING MEER LEADS DOOR BETERE LANDINGS PAGINA S ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING Inleiding Als moderne en eigentijdse ondernemer aarzel je niet om online middelen

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Mijn leerstijl. Met een leerstijlen-test kun je dat uitzoeken. Op het volgende blad staan 8 vragen. " Je wilt leren solderen. Wat doe je?

Mijn leerstijl. Met een leerstijlen-test kun je dat uitzoeken. Op het volgende blad staan 8 vragen.  Je wilt leren solderen. Wat doe je? Mijn leerstijl Hoe pak jij het liefst een probleem aan? Het is handig om dat van jezelf te weten. Het is ook handig om te weten hoe een ander het liefst een probleem oplost. Met een leerstijlen-test kun

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Bouw een waardevolle klantenervaring

Bouw een waardevolle klantenervaring Bouw een waardevolle klantenervaring Remco@flandersinshape.be 0498/91.94.97 1 Innovatie-inspanning laatste 10 jaar (bron: Doblin Group) hoge inspanning lage inspanning product performantie product systeem

Nadere informatie

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 BESCHRIJVING

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 BESCHRIJVING PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 Maarten Hoogendoorn mhn296 Eric Nieuwenhuijsen enn430 BESCHRIJVING Voor opdracht 2 willen wij een interactief videospel maken dat gebruik maakt van de data

Nadere informatie

Bijlage 4: Bruikbaarheids test

Bijlage 4: Bruikbaarheids test Bijlage 4: Bruikbaarheids test Naam Bruikbaarheids test Datum aangepast 08/01/2010 Omschrijving van de inhoud Soort document Opmerkingen In dit document wordt de bruikbaarheids besproken. Dit document

Nadere informatie

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over:

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over: Key learnings uit netwerk vermarkten Key learnings uit netwerk vermarkten Wat zijn uw assumpties over: De klant? Het kanaal? Waarom klanten bij ons kopen (of niet kopen)? Waarom we (al dan niet) beter

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost!

16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost! 16 supertips om jouw Facebook pagina te laten groeien met hulp van YourBoost! Het kost veel tijd en energie om een Facebook Pagina bij te houden. Alleen een pagina maken en er verder niets mee doen zal

Nadere informatie

1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE

1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE 1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE Het is een misvatting om te denken dat een webshop die ontwikkeld is als desktopsite, ook goed werkt voor mobiele gebruikers. Integendeel, je moet de website optimaliseren

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER Inleiding Kennis over het tot stand komen van gedrag Bewustwording van de invloed van ons eigen gedrag op onze omgeving? Ervaren wat JIJ kan doen om je eigen gedrag en dat van anderen te verbeteren Drijfveren

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum Gebruiksvriendelijkheid Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Webdesigner Piozum Onderwerpen

Nadere informatie

E-CURSUS 4: JOUW SUCCESSEN EN KERNVAARDIGHEDEN

E-CURSUS 4: JOUW SUCCESSEN EN KERNVAARDIGHEDEN E-CURSUS 4: JOUW SUCCESSEN EN KERNVAARDIGHEDEN Wellicht heb je al heel wat verschillende dingen in je leven gedaan en gerealiseerd. Om zaken tot een goed einde te kunnen brengen, heb je allerlei vaardigheden

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Inhoudstafel Luistermoment van A Place To Live

Inhoudstafel Luistermoment van A Place To Live Inhoudstafel Luistermoment van A Place To Live Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doel van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Voorbereiding... 2 Locatie:... 2 Materiaal...

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Introductie tot. Service Design

Introductie tot. Service Design Introductie tot Service Design Wat is Service Design/ Service Design staat voor het ontwikkelen of verbeteren van diensten. De methodiek berust op 5 belangrijke principes. Focus op de gebruiker Je weet

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER DEELNEMEN AAN EEN ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER U wordt binnenkort bij Quintessence verwacht voor een evaluatie volgens de assessment center methode. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch 3.3 Doelgroep Tijdens de workshop doelgroep baken je de groepen af waarvoor je wil werken. Dit kunnen primaire doelgroepen zijn: zij die rechtstreeks participeren in jouw werking, of secundaire doelgroepen

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

5 PIN IT.

5 PIN IT. 5 PIN IT 1. Hoe begin je met inzetten van Pinterest? Lukraak beginnen met pinnen kan natuurlijk. Dat is een begin. Maar als je effectief aan de slag wilt met Pinterest dan is dat niet de beste start vertelde

Nadere informatie

DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015

DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015 DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015 Extraversion wil het liefst leren door te praten en op te gaan in zijn omgeving wil het liefst de aandacht naar de buitenwereld laten vloeien, naar objectieve gebeurtenissen

Nadere informatie

Positief Huishouden met Kinderen

Positief Huishouden met Kinderen Positief Huishouden met Kinderen Deel 2: Communiceren met kinderen Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Dit is een werkboek dat hoort bij de videotraining Positief

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Heb je een vraag over de Mobiles for Good Challenge? Stuur dan een email naar: foundation.nl@vodafone.com

Heb je een vraag over de Mobiles for Good Challenge? Stuur dan een email naar: foundation.nl@vodafone.com Wat is de Vodafone Mobiles for Good Challenge? Dit programma richt zich op sociaal ondernemers, met een innovatief idee voor een product of dienst, die een bijdrage levert aan de maatschappij. Mobiele

Nadere informatie

De lamp. Copyright Vakcollege Groep B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden.

De lamp. Copyright Vakcollege Groep B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden. De lamp Copyright Vakcollege Groep B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden. De lamp Met lampen is het als met schoenen; ze zijn vanzelfsprekend en je ziet ze overal. Pas als de stroom een keer uitvalt, merk

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou?

Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou? Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou? INHOUD! Introductie! Begrijp je doelgroep! Onderscheiden ten opzichte van de concurrentie! Jouw verhaal INTRODUCTIE Storen of helpen? INTRODUCTIE

Nadere informatie

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 4 BESCHRIJVING

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 4 BESCHRIJVING PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 4 Maarten Hoogendoorn mhn296 Eric Nieuwenhuijsen enn430 BESCHRIJVING Voor opdracht 2 willen wij een interactief videospel maken dat gebruik maakt van de data

Nadere informatie

Succesvol websites bouwen vanuit een concept

Succesvol websites bouwen vanuit een concept Succesvol websites bouwen vanuit een concept Docent: Ruben Olislagers 1 Internetstrategie Begin met een gedegen plan 2 User Centered Design Ontwerpen vanuit de wensen en behoeften van de doelgroep Wie

Nadere informatie

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel + Waardenwiel Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: Overzicht maken van welke waarden (privé en werk) belangrijk (en aanwezig in de huidige situatie) zijn. - Doelgroep: Geschikt

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Presentatievaardigheden

Presentatievaardigheden Presentatievaardigheden 1 Voorstelling trainer Voorstelling deelnemers Doelstelling van de opleiding 2 Agenda 1. Introductie 2. Activerende didactische werkvormen 3. Opdracht: creativiteit in didactische

Nadere informatie

Is jouw eurocent al gevallen

Is jouw eurocent al gevallen Crisis graad 3 Is jouw eurocent al gevallen Lesvoorbereiding Projecteer de krantenkoppen of verzamel zelf krantenkoppen over de economische crisis. Knip het verhaal van de crisis in 6 stukken (1 deel voor

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand Web Usability Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Bezig met afstudeerproject over kenniselicitatie

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie