KLACHTEN INGEDIEND IN A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A"

Transcriptie

1

2

3 INLEIDING KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en C Indieningswijzen D Aantal klachten ingediend per provincie E Opsplitsing van de klachten per bedrijf Aantal klachten per bedrijf Aantal kwaadwillige oproepen per bedrijf Aantal klachten voor bemiddeling per bedrijf F Klachten met betrekking tot de Groep Belgacom.. 10 Aantal klachten Opsplitsing per bedrijf Aantal klachten voor bemiddeling Opsplitsing per bedrijf van de klachten. voor bemiddeling G Mobilofonie Aantal klachten Opsplitsing per operator Aantal klachten voor bemiddeling Opsplitsing per operator van de klachten voor bemiddeling H Categorieën van klachten voor bemiddeling INHOUD KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE 3 A De cijfers B Enkele voorbeelden KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER MOBIELE TELEFONIE 4 A De cijfers B Enkele voorbeelden KLACHTEN BEHANDELD IN 5 A Opsplitsing van de klachten per behandelingsprocedure B Klachten met betrekking tot kwaadwillige oproepen. 31 C Klachten voor bemiddeling Ontvankelijkheid Resultaten Positieve resultaten voor de klagers ENKELE AANBEVELINGEN 6 A Automatische verlenging van de overeenkomsten B Drastische indijking van klachten over GSM-oxidatie. 34 C Ongevraagde SMS-berichten D Aanrekening basisabonnement E Aanrekening van één Euro extra bij niet-domiciliëring ADSL. 38 F Beperking geldigheidsduur herlaadkaarten Base.. 40 G Verkoopstechnieken H Relatie operatoren / klanten / Ombudsdienst ADSL GEBRUIK EN FACTURATIE VAN DE 090x-NUMMERS TELENET: MOEILIJKE START IN VERSPREIDING VAN HET GEGEVENS VAN DE OMBUDSDIENST 11 A Nederlandstalige klachten B Franstalige en Duitstalige klachten BEHANDELINGSPROCEDURE VAN DE KLACHTEN MEDEWERKERS VAN DE OMBUDSDIENST IN

4 1 INLEIDING INLEIDING Jaarverslag 10 jaar Ombudsdienst voor Telecommunicatie Het jaarverslag van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie sluit tevens een activiteitsperiode van 10 jaar van onze Ombudsdienst af. In de voorbije tien jaar werd ons door telecomgebruikers maal gevraagd te helpen bij een klacht. Hiermee was de Ombudsdienst voor Telecommunicatie in België een van de meest actieve en bij het brede publiek gekende pioniers in het ombudsgebeuren. het onderwerp is. Ondanks het feit dat België internationaal een vooraanstaande plaats bekleedt op het vlak van de beschikbaarheid van breedbandverbindingen, blijft de onbeschikbaarheid voor vele geïnteresseerden een probleem. Dit probleem stelt zich des te scherper wanneer de verbinding voor de klager een professionele noodzaak is: een klachtenevolutie die we opmerken. In het jaarverslag 2001 riep de Ombudsdienst daarom Belgacom op, om in haar hoedanigheid van universele dienstverlener, werk te maken van de volledige beschikbaarheid van de dienst ADSL 4 In trachtten we telecomgebruikers met een beroepsklacht ook telefonisch persoonlijker en directer te helpen. Tegen de trend in van geautomatiseerde telefoonsystemen met keuzetoetsen, wachtlijnen en callcenters, waarmee klagers bij hun zoektocht naar een oplossing reeds te maken kregen, krijgt de klager, wanneer hij zich uiteindelijk tot de Ombudsdienst richt, onmiddellijk een medewerker aan de lijn. Deze directe toegang, zonder hindernissen, wordt op het einde van de rit zeer gewaardeerd. Opvolging klachten 2001 Alvorens de klachten van te bespreken, geven we graag een opvolging en stand van zaken m.b.t. twee belangrijke problematieken die in het jaarverslag 2001 aan bod kwamen namelijk ADSL en de automatische verlenging van Mobistar-contracten. Sinds 2000 ontvangt de Ombudsdienst zeer veel ADSL-klachten (1099 klachten) waarin hoofdzakelijk de onmogelijkheid een aansluiting te krijgen of minstens een commercieel aanbod uit te werken om de personen die momenteel niet over ADSL kunnen beschikken financieel niet te bestraffen. Tevens stipten we aan dat een aanpassing van de wettelijke bepalingen betreffende de universele dienstverlening (wet 21 maart 1991) een oplossing kan bieden. Het voorbije jaar maakte deze problematiek, op initiatief van de Ombudsdienst, het onderwerp uit van meerdere vergaderingen van het raadgevend comité voor telecommunicatie die uitmondden in een advies aan de Minister van Telecommunicatie. Hierbij dienden we echter tot onze verbazing vast te stellen dat tijdens deze sectorvergaderingen weinig actoren overtuigd waren van het belang breedband algemeen beschikbaar te maken. In een andere klachtencategorie van 2001, die ook een groot aantal telecomgebruikers aanbelangt, kon wel een verbetering bereikt worden: de klachten m.b.t. de ongewenste verlenging van hoofdzakelijk de Mobistar-abonnementen. Korte tijd na de voorstelling van ons jaarverslag 2001

5 wijzigde Mobistar zijn algemene abonnementsvoorwaarden voor de Mobistar-dienst. Een overeenkomst voor een bepaalde duur (12, 15, 24 of 36 maanden) wordt bij het beëindigen van deze termijn niet langer stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, maar wordt op dat ogenblik verlengd voor onbepaalde duur. Hierbij dient bij de opzegging van een overeenkomst voor een bepaalde duur nog een schadevergoeding betaald te worden die de helft van de nog te betalen abonnementsbijdragen en eventuele beltijd bedraagt, met een maximum van 150 euro per kaart, terwijl dit voorheen het volledige bedrag, vermeerderd met administratiekosten, bedroeg. Na de omzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur kan, mits een opzegtermijn van één maand, de overeenkomst op gelijk welk ogenblik beëindigd worden zonder kosten. De bespreking met voorbeelden en eventuele aanbevelingen van o.m. voormelde problematieken kunnen in het jaarverslag gevonden worden. Het jaarverslag is tevens integraal op onze website beschikbaar. Tenslotte houden wij eraan alle medewerkers van de Ombudsdienst, alsook onze partners bij de diverse operatoren van harte te bedanken. Zonder hun deskundigheid en hun betrokkenheid zou het onmogelijk zijn geweest de telecomgebruikers op dergelijke positieve wijze ter hulp te staan. Brussel, 17 juni INLEIDING Klachtenevolutie De Ombudsdienst merkt over gans het jaar een lichte stijging van het aantal klachten tegenover 2001 (8594 klachten). Deze stijging is onder meer het resultaat van de verdubbeling van het aantal klachten bij Telenet. Hoofdzakelijk door de combinatie van een prijsverhoging met de moeilijke start van een nieuw informaticasysteem ontstond er tijdens het eerste kwartaal een lawine aan klachten (341). Vanaf april normaliseerde deze situatie zich opnieuw voor wat betreft Telenet. Anderzijds stelde de Ombudsdienst een gevoelige stijging van het aantal geregistreerde klachten vanaf september vast. Deze had evenwel betrekking op alle operatoren. Jean-Marc Vekeman, Médiateur Luc Tuerlinckx, Ombudsman 5 Een andere problematiek die sterk bepalend was voor het jaar was deze van de zeer dure internetverbindingen via 090x-nummers. Soortgelijke problemen werden ook in de mobiele telefonie genoteerd onder de vorm van dure kansspelen en informatiediensten per SMS.

6 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 KLACHTEN INGEDIEND in A. Overzicht van de klachten (Tabel 1) 6 Deze tabel geeft een overzicht van de evolutie van het aantal klachten dat bij de Ombudsdienst sinds het begin van zijn activiteiten werd ingediend. Het aantal klachten, dat tussen 1993 en 1999 constant was toegenomen, daalde in de jaren 2000 en Deze tendens werd in echter omgekeerd, aangezien het aantal ontvangen klachten lichtjes is gestegen van in 2001 naar in. Deze ontwikkeling werd zowel aan Nederlandstalige kant (van naar 4.557) als aan Franstalige kant (van naar 4.037) vastgesteld.

7 B. Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en (Tabel 2) KLACHTEN INGEDIEND IN In ontving de Ombudsdienst elke maand gemiddeld 716 nieuwe klachten. Tussen de verschillende maanden kunnen min of meer aanzienlijke schommelingen worden vastgesteld. Zo werden er in de maand oktober 903 klachten bij ons ingediend, terwijl we er in de maand juni slechts 547 ontvingen. C. Indieningswijzen (Tabel 3) De meest gebruikte procedure om een klacht in te dienen blijft via de gewone post (brief en fax) of de aangetekende post. Toch dient te worden opgemerkt dat er een zeer sterke stijging is van het aantal klachten dat via wordt ingediend (van 17,03 % in 2001 naar 27,14 % in ). Verder loopt het aantal klachten dat naar aanleiding van een bezoek aan de lokalen van de Ombudsdienst wordt ingediend lichtjes terug. 7

8 D. Aantal klachten ingediend per provincie (Tabel 4) KLACHTEN INGEDIEND IN Er wordt slechts een geringe evolutie vastgesteld in het aantal klachten dat per provincie wordt ingediend. In de meeste provincies wordt een lichte stijging vastgesteld. Toch verminderde het aantal klachten dat werd ingediend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van naar 1.065), in Waals-Brabant (van 462 naar 421) en in Luxemburg (van 204 naar 189). E. Opsplitsing van de klachten per bedrijf Aantal klachten per bedrijf (Tabel 5) 8 Hoewel het aantal klachten met betrekking tot Belgacom zowel in absolute cijfers (4.902 tegenover 5.336) als procentueel (57,04 % tegenover 64,59 %) is gedaald ten opzichte van 2001, blijven deze klachten veruit in de meerderheid. De toename van het aantal ingediende klachten is beperkt voor Belgacom Mobile, aanzienlijk voor Mobistar en Base, en bijzonder uitgesproken voor Telenet (799 tegenover 344). Eveneens dient te worden opgemerkt dat er een vrij groot aantal klachten werd ingediend over Internetproviders: Skynet, Planet Internet, Wanadoo en Tiscali.

9 Aantal klachten in verband met kwaadwillige oproepen per bedrijf (Tabel 6) In het jaar werd er bij de Ombudsdienst een lichte toename genoteerd van het aantal klachten met betrekking tot de problematiek van kwaadwillige oproepen (2.176 klachten in tegenover in 2001). In dit verband is het belangrijk te benadrukken dat het aantal dossiers met betrekking tot Belgacom opnieuw is gedaald (885 tegenover 998) terwijl er een stijging werd vastgesteld van het aantal dossiers met betrekking tot klanten van Belgacom Mobile en Mobistar. Verder stellen we een beduidend verschil vast tussen de drie operatoren in de mobilofonie: dossiers voor Belgacom Mobile, 102 voor Mobistar en 34 voor Base. KLACHTEN INGEDIEND IN Aantal klachten voor bemiddeling per bedrijf (Tabel 7) 9 Als de dossiers in verband met kwaadwillige oproepen buiten beschouwing worden gelaten, verschilt de spreiding per bedrijf aanzienlijk. Dit blijkt uit tabel 5. Belgacom neemt dan nog altijd de eerste plaats in en vertegenwoordigt 62,59 % van alle ingediende klachten. Telenet komt op de tweede plaats met 707 ingediende klachten. Mobistar (611 klachten), Belgacom Mobile (303 klachten) en Netnet (170 klachten) vervolledigen de top-5.

10 F. Klachten met betrekking tot de Groep Belgacom Aantal klachten (Tabel 8) KLACHTEN INGEDIEND IN Het overwicht van het aantal klachten over Belgacom wordt bevestigd als we het geheel van de Groep bekijken (Belgacom, Belgacom Mobile en Skynet), die 73,62 % van het totale aantal ingediende klachten vertegenwoordigt. Het is echter wel belangrijk te benadrukken dat er een duidelijke daling werd vastgesteld ten opzichte van 2001, zowel in absolute cijfers (van naar dossiers) als procentueel (van 81,20 % naar 73,62 %). Opsplitsing per bedrijf (Tabel 9) 10 Het aantal klachten betreffende Belgacom daalt zowel in absolute cijfers (van naar dossiers) als procentueel, aangezien het nog slechts 77,48 % van het totale aantal klachten met betrekking tot de hele Groep uitmaakt. Ook het aantal klachten over Skynet is gedaald. Er wordt daarentegen een aanzienlijke toename vastgesteld van het aantal klachten met betrekking tot Belgacom Mobile. Wij wijzen er echter wel op dat deze evolutie grotendeels haar oorsprong vindt in de toename van het aantal klachten over kwaadwillige oproepen die door de klanten van deze operator werden ingediend.

11 Aantal klachten voor bemiddeling (Tabel 10) KLACHTEN INGEDIEND IN Als we de dossiers in verband met kwaadwillige oproepen buiten beschouwing laten, vertegenwoordigen de klachten over de Groep Belgacom nog slechts 68,60 % van het totaal aantal klachten voor bemiddeling dat in de loop van het jaar door de Ombudsdienst werd ontvangen. Opsplitsing per bedrijf van de klachten voor bemiddeling (Tabel 11) Als we de dossiers in verband met kwaadwillige oproepen buiten beschouwing laten, vertegenwoordigen de klachten met betrekking tot Belgacom hier 91,23 % van het totaal aantal klachten dat werd genoteerd voor de hele Groep. De klachten met betrekking tot Belgacom Mobile vertegenwoordigen dan echter nog slechts 6,88 % van het totaal aantal klachten voor de hele Groep. Deze situatie vloeit voort uit het feit dat van de dossiers betreffende Belgacom Mobile betrekking hadden op kwaadwillige oproepen waarvan klanten van dit bedrijf het slachtoffer waren. 11

12 G. Mobilofonie Aantal klachten (Tabel 12) KLACHTEN INGEDIEND IN De klachten met betrekking tot mobilofonie nemen toe, zowel in absolute cijfers (2.256 tegenover 1.893) als procentueel (26,25 % tegenover 22,91 %). De toename van het aantal dergelijke klachten is echter niet bijzonder uitgesproken als we dit vergelijken met de groei die deze sector in het afgelopen jaar opnieuw heeft gekend. Opsplitsing per operator (Tabel 13) 12 De toename van het aantal dossiers met betrekking tot mobilofonie wordt vastgesteld voor de drie operatoren Belgacom Mobile, Mobistar en Base die respectievelijk 59,40 %, 31,60 % en 8,95 % van het totaal aantal dossiers over mobilofonie vertegenwoordigen dat door de Ombudsdienst werd ontvangen. Op te merken valt dat de dossiers met betrekking tot de resellers bijna helemaal zijn verdwenen: er werd slechts één enkele klacht ingediend, namelijk over Debitel, waarvan de activiteiten door Mobistar werden overgenomen.

13 Aantal klachten voor bemiddeling (Tabel 14) KLACHTEN INGEDIEND IN Als we de dossiers in verband met kwaadwillige oproepen buiten beschouwing laten, vertegenwoordigen de klachten met betrekking tot mobilofonie nog slechts 16,87 % van het totaal aantal klachten voor bemiddeling dat in de loop van het jaar door de Ombudsdienst werd ontvangen. Opsplitsing per operator van de klachten voor bemiddeling (Tabel 15) Als we de dossiers in verband met kwaadwillige oproepen buiten beschouwing laten, vertegenwoordigen de klachten met betrekking tot Belgacom Mobile nog slechts 27,98 % van het totale aantal klachten met betrekking tot mobilofonie en zijn ze minder talrijk dan het aantal klachten dat werd ingediend door klanten van Mobistar (56,42 %). De klachten met betrekking tot Base vertegenwoordigen ongeveer 15% van het totaal. 13

14 H. Categorieën van klachten voor bemiddeling (Tabel 16) KLACHTEN INGEDIEND IN Net zoals we in de voorgaande jaren hebben benadrukt maken de klachten over facturatie ook nu weer de zeer grote meerderheid uit (34,93 %). Klachten betreffende de categorieën "aansluiting", "contractuele aangelegenheden", "defecten/ storingen" en "principiële aangelegenheden" vervolledigen de top-5. We benadrukken wel de zeer aanzienlijke toename van het aantal dossiers met betrekking tot principiële aangelegenheden, dat steeg van 136 in 2001 naar 433 in. 14

15 3 KLACHTEN VOOR BEMIDDELING over vaste telefonie A. De cijfers (Tabel 17) KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE De klachten over "facturatie" vormen veruit de grootste categorie (35,46 %). De andere meest voorkomende categorieën zijn dezelfde als die welke worden aangehaald in tabel 16 (in volgorde van belangrijkheid: aansluiting, defecten/storingen, principiële aangelegenheden en contractuele aangelegenheden). 15

16 KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE 16 B. Enkele voorbeelden Facturatie Mevrouw Q. vraagt aan de Ombudsdienst om bij Belgacom tussen te komen teneinde te verkrijgen dat ze haar twee onbetaalde facturen van 220 en 295 in drie maal zou mogen betalen. Belgacom heeft het door de klant voorgestelde afbetalingsplan aanvaard. Een eerste storting van 220 moet zoals voorzien tijdens de lopende maand worden uitgevoerd. Zoniet zal de opzeggingsprocedure worden gestart. De tweede factuur mag dan worden aangezuiverd door middel van twee maandelijkse afbetalingen. Ondanks een protest op een vorige factuur, waarvoor mevrouw H. inmiddels een creditnota en toezeggingen van Belgacom mocht ontvangen, blijft men haar de telefoonkosten voor haar vorig adres aanrekenen. Tevens wordt het huurgeld voor het toestel Maestro 350 verder aangerekend, terwijl dit reeds ingeleverd was in de Belgacomboetiek. Hiernaast werden op de foutieve factuur tevens administratiekosten voor herinnering en een schorsingsbericht aangerekend. Belgacom biedt haar verontschuldigingen aan en crediteert de kosten voor herinnering en het schorsingsbericht. Een bijkomende creditnota bevat de teveel betaalde abonnementsgelden voor het oude adres en de teveel betaalde huurgelden voor het Maestro-toestel. De klager zal in de toekomst enkel nog facturen ontvangen voor haar huidig telefoonnummer. Aansluiting Mevrouw M. heeft bij de klantendienst van Belgacom een aanvraag ingediend voor een nieuwe telefoonlijn. Ze had een handelszaak overgenomen en had dringend Bancontact en dus een aansluiting nodig. Aanvankelijk had Belgacom een afspraak gemaakt op 14/06, want het bedrijf had 5 dagen nodig om aan de vraag van mevrouw M. te kunnen beantwoorden. Ondanks het dringende karakter van de vraag belde de operator de klant op om de afspraak uit te stellen tot 25/06. Mevrouw M. is van mening dat ze door deze vertraging een zeer aanzienlijk financieel nadeel heeft geleden. Spijtig genoeg was een vroegere datum niet mogelijk, omdat dit niet paste in de planning van de technische dienst. In overeenstemming met de algemene voorwaarden heeft Belgacom mevrouw M. twee maanden gratis abonnementsgeld toegestaan. De heer H. wenst zijn Telenet-contract op te zeggen omdat de gemaakte afspraken niet werden nageleefd: de aansluiting werd vijftig dagen na de afgesproken datum nog niet gerealiseerd ondanks aandringen van klager, meerdere niet nagekomen installatieafspraken en de tussenkomst van een technicus ter plaatse. Telenet erkent de ondervonden problemen met het registreren en nakomen van de installatieafspraken. Dit was te wijten aan de implementatie van een nieuw informaticaprogramma. Telenet biedt hiervoor excuses aan en het contract wordt geannuleerd. Defecten/Storingen De telefoonlijn van dokter V. was gedurende drie dagen gestoord. Bij de klantendienst stelde men hem voor om de oproepen op zijn eigen kosten door te schakelen naar zijn GSM. De klant begrijpt niet waarom hij de meerkost voor de doorschakeling zou moeten betalen, aangezien hij niet verantwoordelijk is voor het defect van de telefoonlijn. De storing werd hersteld met één dag vertraging. In overeenstemming met haar algemene

17 voorwaarden heeft Belgacom dokter V. een schadevergoeding toegestaan. De kosten voor de doorschakeling naar de GSM werden geannuleerd. Na meerdere bezoeken van Belgacomtechnici blijft mevrouw B. problemen ondervinden met de kwaliteit van haar telefoonverbinding. Op bepaalde momenten is haar zaak niet bereikbaar of kunnen de klanten van haar taverne bij het gebruiken van haar betaaltelefoontoestel niet gehoord worden door de opgeroepene. De dag na het indienen van de ombudsklacht ging Belgacom opnieuw ter plaatse en werd de storing verholpen. Er werd tevens een creditnota opgemaakt ten bedrage van 4 maanden abonnementsgeld, als compensatie voor de ondervonden hinder, ook werden de wederindienststellingskosten gecrediteerd. Principiële aangelegenheden De omschrijvingen op de facturen van Belgacom stellen de heer S. niet in de mogelijkheid om de inhoud ervan te controleren. Er is wel een periode vermeld voor de oproepen, maar er worden geen details gegeven over de datum en het uur of over het nummer. Bijgevolg is het voor de klager onmogelijk om wat dan ook te verifiëren. Aangezien hij een winkel heeft opengehouden, weet de heer S. dat elke aankoop op het kasticket moet worden vermeld samen met het overeenkomstige bedrag. Waarom moet Belgacom zich niet naar deze verplichting voegen? De heer S. is van mening dat het onaanvaardbaar is dat iemand moet betalen om de details van de factuur te krijgen en te weten wat er precies wordt gefactureerd om zo het te betalen bedrag te kunnen controleren. Belgacom benadrukt dat het bedrijf zich voegt naar de Wet van 21/03/1991 die bepaalt welke inlichtingen op de facturen moeten worden vermeld en dat de aangeklaagde werkwijze zeker geen inbreuk betekent op de geldende economische reglementering. Het geven van details op facturen is een bijkomende dienst die aan de klant wordt geleverd. Het formaat van een gedetailleerde factuur houdt in dat de productie- en portkosten verschillen van die voor het drukken en versturen van gewone facturen. Mevrouw C. meldt vijf maanden vooraf aan Belgacom te zullen verhuizen naar een nieuw adres en vraagt haar bestaande nummer te kunnen behouden. Vier maanden na deze melding is er een promotie voor gratis installatie van een nieuwe lijn die ook op de geplande installatiedatum geldig is. Bij navraag van mevrouw C. blijkt echter dat de promotie niet kan gelden voor haar aanvraag daar deze te vroeg gebeurde. Belgacom verklaart dat promotie-acties tijdsgebonden zijn en dat de aanvraag van mevrouw C. buiten deze promotie valt. Toch werd door Belgacom de eerste aanvraag geannuleerd en een nieuwe aanvraag ingeleid, waardoor mevrouw C. alsnog van deze promotie kan genieten. Contractuele aangelegenheden De heer O. heeft een modem bij Belgacom in promotie gekocht en tegelijk gevraagd of hij niet verplicht was om bij Skynet een ADSLabonnement te nemen. Belgacom bevestigde dat hij de modem kon kopen en zijn Internetprovider vrij kon kiezen. Een week later kreeg de klant een brief waarin werd bevestigd dat de ADSL-lijn bij Skynet was geactiveerd. De heer O. had nooit welk document dan ook ondertekend bij Skynet. Skynet heeft zijn welgemeende excuses aangeboden aan de heer O. en het nodige gedaan om de overeenkomst en de onterecht gefactureerde ADSL-kosten te annuleren. KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE 17

18 KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE 18 De vroegere partner van mevrouw L. heeft zonder haar medeweten een jaar geleden een ADSL-lijn aangevraagd op haar adres. Mevrouw L. vraagt om de sedert de aansluiting door haar betaalde huurgelden terugbetaald te krijgen. Op dit ogenblik is ook de telefoonlijn van mevrouw afgesloten doordat ze haar laatste factuur, om voormelde reden, weigerde te betalen. Belgacom crediteert de huurgelden ADSL Go vanaf de datum van de opzegging door de klant. Verder wordt de klager gewezen op de algemene voorwaarden artikel 59, waarin vermeld wordt dat klachten binnen de drie maanden na de datum van de opmaak van de factuur door de klager dienen ingediend te worden. Uit commerciële overwegingen neemt Belgacom de wederindienststellingskosten ten laste. Onthaal Mevrouw H. nam omstreeks 17 uur contact met de dienst Inlichtingen van Belgacom om het telefoon- en het faxnummer van een Turks hotel te weten te komen. Nadat ze haar gegevens aan haar gesprekspartner had gegeven, beloofde die om de gevraagde inlichtingen aan mevrouw H. mee te delen. Aangezien ze omstreeks 19 uur nog steeds geen nieuws had gekregen, belde de klant de dienst Inlichtingen weer op en moesten daar de opzoekingen opnieuw worden gestart. 's Anderendaags had mevrouw H. nog altijd de gewenste inlichtingen niet gekregen. Belgacom biedt mevrouw H. haar excuses aan voor het aangehaalde incident en voor het duidelijke gebrek aan professionalisme. Het bedrijf had geen rechtstreekse toegang tot de gegevensbank van Turkije. De operatoren moeten contact nemen met de dienst Inlichtingen van het betrokken land om de gevraagde inlichtingen te krijgen. Als commercieel gebaar heeft Belgacom besloten om de tweede oproep naar de dienst Inlichtingen terug te betalen. Bij werken naast de woning van de heer M. werd de telefoonkabel beschadigd. Gedurende drie dagen probeerde de heer M. de storingsdienst te bereiken; hij kreeg steeds muziek en een stem die bedankt voor het wachten, te horen. Uiteindelijk ging hij naar Belgacom om zijn klacht daar kenbaar te maken waarop binnen het uur de verbinding hersteld werd. De klager protesteert tegen het gebeurde en vraagt in de toekomst een betere bereikbaarheid van de dienst storingen. Belgacom verontschuldigt zich en verklaart dat de storingendienst tijdens deze dagen overstelpt werd met oproepen ten gevolge van hevige onweders waardoor er wachttijden ontstonden. De storing van de heer M. werd gratis gelicht en er werd een creditnota geschonken ter waarde van een maand abonnementsgeld. Internet De heer W. diende een verzoek voor toegang tot het Internet in bij de diensten van Belgacom. Hij kreeg het nodige materiaal (filter + modem), maar slaagde er niet in om de modem te installeren, ondanks talrijke oproepen naar de helpdesk. De klant vraagt om, gezien de ondervonden ongemakken, een commercieel gebaar te stellen. Belgacom stelt vast dat de klant heeft geopteerd voor een installatie "do it yourself". Aangezien de USB-modem niet werkt wanneer de voeding ontoereikend is, moet een kaartmodem worden gebruikt. Uitzonderlijk heeft Belgacom, als commercieel gebaar, aanvaard om de modem om te ruilen. Het prijsverschil zal door het bedrijf worden betaald. Bovendien wordt ook een maand gratis abonnementsgeld toegestaan aan de heer W. De B.V.B.A. V. is niet te spreken over het verloop van de A.D.S.L. aansluiting die werd aangevraagd via Planet Internet. Na maanden blijkt dat het verkeerde pakket werd gekocht (voor analoge lijn)

19 en dit terwijl de klager had gemeld dat het om een ISDN-lijn ging. Hierdoor heeft hij tot op heden geen enkel gebruik van internet kunnen maken. Hij zegt zijn contract op en wenst dat alle facturen gecrediteerd worden. Met het oog op het behoud van de goede relaties en teneinde de zaak zo vlug mogelijk op te lossen, gaat Planet Internet akkoord met de annulatie van het bestaande ADSL abonnement. Tevens wordt voor de openstaande facturen een creditnota opgemaakt en wordt het ADSL-signaal van Planet Internet van de telefoonlijn verwijderd. Eindapparatuur De heer D. kreeg een brief van Belgacom waarin hem werd meegedeeld dat het tijd was om "zijn oud toestel tegen een digitaal toestel om te ruilen". In de teleboetiek van U. werd de klant afgescheept aangezien zijn Toccata-toestel geen huurtoestel was en hij het nieuwe Twist 307- toestel moest kopen. De heer D. is van mening dat "omruilen" wel degelijk betekent "afstaan mits een tegenprestatie". Belgacom heeft vastgesteld dat de heer D. de betreffende mailing niet had mogen krijgen, aangezien deze bestemd was voor bezitters van huurtoestellen. Verder ligt ook een vertaalfout in de reclame aan de oorzaak van het incident. Het werkwoord "vervangen" zou hier passender zijn geweest. Gezien de ongemakken heeft Belgacom besloten om het oude toestel, als commercieel gebaar, gratis te vervangen door een Twist 307. De heer N. is niet te spreken over de problemen die hij ondervindt met zijn centrale Forum I6 en zijn Maestro Smart draadloze telefoontoestel. De dienst 'weergave oproeper' kan niet geactiveerd worden. Evenmin kan naar het nummer 1919, voor identificatie van de laatste oproeper, een verbinding worden opgebouwd. Belgacom geeft eerst de klager technische richtlijnen om de moeilijkheden op te kunnen lossen. Wanneer de voorgestelde oplossing enkele problemen vertoont gaan technici van Belgacom en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie ter plaatse, waarbij een tijdelijke oplossing wordt aangeboden. Hierbij wordt tevens beslist bij de klager gratis een nieuwe centrale Forum I6 S te plaatsen. De heer N. is tevreden met de geboden oplossing. Diversen Op een handelsbeurs, waar hij exposant was, stelde de heer V. vast dat een concurrent, de heer L., op de reclame op zijn stand een telefoonnummer vermeldde samen met het adres van de heer V. Na inlichtingen te hebben ingewonnen op het nummer 1307, blijkt dat het telefoonnummer dat werd aangegeven op de reclame in de Gouden Gids opgenomen werd op naam van de heer L., maar gedomicilieerd op het adres van de heer V. Aangezien de heer L. illegale handelspraktijken uitoefent, wenst de klant in geen geval dat wie dan ook een verband zou kunnen leggen tussen hem en de heer L. Er werd klacht ingediend bij de politie. Promedia betreurt dat het adres van de heer V. in de telefoongidsen (Gouden Gids en lokale telefoongids) verkeerd werd opgenomen. Na verificatie blijkt dat de vermelding in kwestie voor het eerst werd opgenomen in de uitgave na een telefoongesprek in mei 2000 tussen een afgevaardigde van Promedia en de heer L. Sindsdien werd met betrekking tot deze vermelding geen enkele klacht ingediend. De vermelding op naam van de heer L. werd geschrapt en het adres van de heer V. zal niet meer met de heer L. in verband worden gebracht. Bovendien werd de annulering aan deze laatste ook schriftelijk bevestigd. KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE 19

20 KLACHTEN VOOR BEMIDDELING OVER VASTE TELEFONIE 20 Ziekenfonds V. vraagt de Ombudsdienst te bemiddelen inzake het overlevenspensioen van mevrouw D., weduwe van een vroegere Belgacom-medewerker. De klacht werd door de Ombudsdienst niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. De vraag behoort niet tot de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. De opdracht van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie bestaat erin om als neutrale organisatie te bemiddelen bij geschillen tussen telecombedrijven en hun klanten. Personeelsbeheer valt hier niet onder. Deze klacht werd voor verder gevolg doorverwezen naar Belgacom. Gebruiksopties telefoon De doorschakeling van oproepen die door de heer B. op zijn Maestro 2030-toestel werd ingegeven werkt niet correct. Diverse tests en proeven die werden uitgevoerd op zijn lijn en zijn telefoontoestel hebben geen enkel probleem aan het licht gebracht. Belgacom heeft de heer B., gezien de problemen die zijn opgetreden bij het gebruik van de doorschakelfunctie, voorgesteld om naar een teleboetiek te gaan en de Maestro 2030 te ruilen tegen een Maestro 2020, een toestel waarmee de oproepen zonder enig probleem kunnen worden doorgeschakeld. De heer V. werd via carrier preselect (CPS) aangesloten op het Mobistar-netwerk maar werd door Belgacom toch nog regelmatig gesprekskosten aangerekend. Mobistar verwijst naar Belgacom en omgekeerd. Naar aanleiding van deze problemen annuleerde klager zijn CPS door een document van Belgacom in te vullen. Toch ontvangt mijnheer V. twee maanden nadien nog een factuur van Mobistar waarop gesprekken aangerekend worden. Hierop antwoordt Mobistar dat de CPS nog actief is en dat er nooit een bericht van annulatie ontvangen werd. Tevens bevestigt Mobistar dat de factuur dient betaald te worden. Mobistar verduidelijkt dat de CPS geannuleerd werd 21 dagen na de aanvraag van de klager daartoe bij Belgacom. Mobistar licht de klager in dat de betwiste factuur correct is aangezien het bedrijf geen enkel gesprek op het vast toestel meer aanrekent sinds deze datum. Privéleven Sinds een heel aantal weken zijn er aanwijzingen waardoor mevrouw C. denkt dat haar telefoon wordt afgeluisterd. Ze vraagt zich ook af of er een onvoorwaardelijke doorschakeling op haar lijn is geïnstalleerd. De klantendienst heeft haar daaromtrent geen inlichtingen kunnen geven. Belgacom houdt eraan te benadrukken dat het afluisteren van een telefoon streng verboden is. Hoe dan ook, het testen van de lijn heeft gewezen op een klein defect bij het binnenbrengen van de lijn of bij de installatie binnenshuis. Het bedrijf heeft de klant verzocht om contact op te nemen met de dienst Storingen. Aangezien de comfortdiensten niet geactiveerd zijn op de lijn van mevrouw C., is een onvoorwaardelijke doorschakeling niet mogelijk. De heer N. opteert voor een anoniem "geheim" nummer na verscheidene onaangename oproepen. Hij stapt naar de Belgacom-boetiek om deze aanvraag te doen. Na twee weken komt de heer N. tot de vaststelling dat zijn nieuwe nummer niet geheim is maar o.m. op het internet kan opgevraagd worden en niet onderdrukt wordt wanneer hij een oproep doet maar, integendeel, zichtbaar is op het scherm van de opgeroepene. Belgacom licht toe dat het bedoelde nummer pas twee dagen na de klacht bij de Ombudsdienst als

INHOUD INLEIDING I...5 KLACHTEN INGEDIEND IN 2003 II A. Overzicht van de klachten 1993-2003...6

INHOUD INLEIDING I...5 KLACHTEN INGEDIEND IN 2003 II A. Overzicht van de klachten 1993-2003...6 INHOUD INLEIDING I...5 KLACHTEN INGEDIEND IN 2003 II A. Overzicht van de klachten 1993-2003...6 B. Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 2000 en 2003...7 C. Indieningswijzen...7 D. Aantal

Nadere informatie

O M B U D S D I E N S T V O O R T E L E C O M M U N I C A T I E J A A R V E R S L A G 2 0 0 5

O M B U D S D I E N S T V O O R T E L E C O M M U N I C A T I E J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 O M B U D S D I E N S T V O O R T E L E C O M M U N I C A T I E J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 Inhoudsopgave Inleiding................................. 5 1. Klachten ingediend in 2005 A. Overzicht van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding... 5 1. Klachten ingediend in 2004

INHOUDSOPGAVE. Inleiding... 5 1. Klachten ingediend in 2004 INHOUDSOPGAVE Inleiding................................ 5 1. Klachten ingediend in 2004 A. Overzicht van de klachten 1993-2004........... 6 B. Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 2000

Nadere informatie

A. Inleiding. A. Inleiding

A. Inleiding. A. Inleiding J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Inhoudstafel Inleiding 1. Klachten ingediend in 2008 A. Overzicht van de klachten 1993-2008 B. Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 2004 en 2008 C. Indieningswijzen

Nadere informatie

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw Administratieve kosten voor herinneringen Voor privé-klanten Voor professionele klanten Administratieve kosten voor aanvraag van de factuur Tussentijdse factuur 4,50 3,72 Volledige gedetailleerde factuur:

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g / 2009 /

J a a r v e r s l a g / 2009 / hfugjmrtc J a a r v e r s l a g / 2009 / r Telecommunicatie - Ombudsdienst voor Telecommunicatie - Ombudsdienst voor Telecommunicatie - st voor Telecommunicatie - Ombudsdienst voor Telecommunicatie - Ombudsdienst

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht die u hebt ingediend tegen Z en SIBELGA Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen Z en SIBELGA onderzocht.

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Carrefour (1 Mobile) Brussel, 29 maart 2006. 1. Wettelijk kader Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Ombudsdienst voor Telecommunicatie

Ombudsdienst voor Telecommunicatie Ombudsdienst voor Telecommunicatie Jaarverslag 2013 Ombudsdienst voor Telecommunicatie Jaarverslag 2013 Inhoud Inleiding.............................................................................................................6

Nadere informatie

... INHOUD. Inleiding 5

... INHOUD. Inleiding 5 ............ ... INHOUD Inleiding 5 1 Klachten ingedient in 2010 A Overzicht van de klachten 1993-2010 7 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten geregistreerd tussen 2006 en 2010 8 C Indieningswijzen

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 O m b u d s d i e n s t v o o r INHOUDSTAFEL INLEIDING........................... 5 1. KLACHTEN INGEDIEND IN 2007............. 7 A. Overzicht van de klachten 1993-2007.......................

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen

Tariefplan voor uw GSM: EPP Bank Delen Beste Bank Delen medewerker, Bank Delen heeft een overeenkomst afgesloten met Proximus waar u, als werknemer van Bank Delen, kan genieten van allerlei voordelen. Zo kunt u vanaf nu veel voordeliger mobiel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding gebruikershandleiding 1 Bedankt voor uw aankoop! INHOUD Deze praktische gids vertelt u alles over de wereld van PostMobile, de herlaadbare GSM-kaart van De Post. Een handige oplossing waarmee u zorgeloos

Nadere informatie

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen.

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat zij, hoewel daartoe na haar emigratie naar Spanje geen enkele aanleiding bestaat, nog regelmatig aangiftes en andere stukken van de Belastingdienst ontvangt.

Nadere informatie

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE De zeven servicegaranties van De Watergroep Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Garantie 1: DRINKWATER TE ALLEN TIJDE Wanneer de normale

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Gebruikersgids Telenet Telefonie

Gebruikersgids Telenet Telefonie Gebruikersgids Telenet Telefonie Belangrijke informatie over het gebruik van je telefoonaansluiting Bewaar deze brochure TELNDIV3T484_PIP_2013_Telefonie_8P_NL.indd 1 28/02/13 14:12 Bel naar hartenlust

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Contract Zakelijk Telefonie

Contract Zakelijk Telefonie Contract Zakelijk Telefonie Bedrijfsnaam... Kamer van Koophandel nummer... Leveringsadres... Postcode... Plaatsnaam... Telefoonnummer... Tekenbevoegde persoon... Functie... E-mailadres... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van UVIT Zorgverzekeraar te Arnhem. UVIT zorgverzekeraar is vanaf 1 januari 2012 verder gegaan onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Datum: 14 mei Rapportnummer: 2012/082

Rapport. Rapport over een klacht over Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Datum: 14 mei Rapportnummer: 2012/082 Rapport Rapport over een klacht over Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/082 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/238

Rapport. Datum: 11 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/238 Rapport Datum: 11 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/238 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen een rekening heeft gestuurd in verband met het niet verschijnen op een keuringsafspraak.

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Mobile Business 2.800

Mobile Business 2.800 Mobile Business 2.800 Abonnement 2,00 / nr / maand dankzij Mobistar aanbod Bisdom Gent Inbegrepen opties: te activeren naar eigen keuze * tweede oproep * professionele voice mail * fax mail ( op aanvraag)

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Employee Privilege Program: Mobile

Employee Privilege Program: Mobile Employee Privilege Program: Mobile SFID Naam van de onderneming Ondernemingsnummer (ID) 6054..... De persoonlijke gegevens van de werknemer - * Verplicht invullen door de werknemer! Naam * Voornaam *..

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

De ombudsdienst in cijfers

De ombudsdienst in cijfers De ombudsdienst in cijfers ombudsdienst voor de postsector losse bijlage jaarverslag 2012 1 Inhoud 1. Algemene cijfers en resultaten 3 2. De klachten per taal 3 3. De manier van indienen 4 4. De schriftelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 september 2006 Rapportnummer: 2006/314

Rapport. Datum: 14 september 2006 Rapportnummer: 2006/314 Rapport Datum: 14 september 2006 Rapportnummer: 2006/314 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid met haar gemaakte afspraken meermaals

Nadere informatie

Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom

Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom Minister voor Telecom Vincent Van Quickenborne heeft

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-162 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van consument is in

Nadere informatie

Procedure Mobiel Telefoonverkeer

Procedure Mobiel Telefoonverkeer BIJLAGE 1. Procedure Mobiel Telefoonverkeer Artikel 1 : introductie. Telefonische communicatie is niet meer uit onze wereld weg te denken. Jammer genoeg is dit niet kosteloos. De kosten dienen dus onder

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Achmea Zorgkantoor Zwolle: de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk heeft gespecificeerd; een acceptgiro voor de naheffing

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van.

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van. Rapport Naast excuus ook een passende compensatie Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van geleden schade Publicatiedatum: 20 november 2014 Rapportnummer: 2014 /168 20 14/16 8

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING II. GO / 2011 / 13 / / 24 november 2011

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING II. GO / 2011 / 13 / / 24 november 2011 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING II GO / 2011 / 13 / / 24 november 2011 Inzake :, wonende te, bijgestaan door, loco, advocaat te, Verzoekende partij Tegen :, te, die deel uitmaakt

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen.

Algemene voorwaarden voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen. voor de verhuur van enkelvoudige telefoontoestellen. Belgacom n.v. van publiek recht Koning Albert II-laan 27 B-1030 Brussel B.T.W. BE 0202.239.951 R.P.R. Brussel PCR 000-1710031-18 Versie 31 december

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie