Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP"

Transcriptie

1 Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro) biologisch afval en GFT. Voor bovenstaande categorieën zijn meerdere overeenkomsten afgesloten. De gemeente Leiden verzorgt de afvoer van: Bedrijfsafval Bouw en sloop afval GFT Grof vuil (afgedankte apparatuur e.d) De fa Kluivers verzorgt de afvoer van: Papier Karton Glas Het AEB (Afval energiebedrijf Amsterdam) verzorgt de afvoer van: Chemisch afval (Micro) Biologisch afval Specifiek ziekenhuisafval Voor alle categorieën zijn prijsafspraken gemaakt die gelden voor strikt de leden van de OV BSP. Indien u van de overeenkomsten gebruik wilt maken (of een onderdeel) kunt u rechtstreeks een afspraak maken met genoemde contactpersonen. Gemeente Leiden: Danny Hartenberg of Chris van Weeren: (071) Firma Kluivers: Raymond van Assendelft: (071) Afval Energie Bedrijf (AEB): Jeroen Polling : (020)

2 Afval Energie Bedrijf (AEB) Acceptatie- en Aanlevervoorwaarden Depot gevaarlijk afval Het inzamelen en transporteren van gevaarlijk c.q. chemisch afval is gebonden aan de Wet Milieubeheer (WM) en Vervoer van Gevaarlijk Stoffen over de Weg (VLG/ADR). Overtredingen hierop kunnen consequenties hebben voor zowel de ontdoener, transporteur en inzamelaar. Wij verzorgen zowel het transport als de inzameling en stellen om niet de verpakking beschikbaar. De verpakking wordt bij beschadiging of incorrecte behandeling in rekening gebracht. Het enige wat van de ontdoener wordt verlangd is dat het afval vanaf de dag van faxopdracht correct verpakt en transportgereed op pallets of in boxen klaar staat. Op de bijgeleverde productinformatiebladen en in het handboek depothouder, staan per categorie de juiste verpakkingen aangegeven. Tijdens het transport dient een begeleidingsdocument aanwezig te zijn. Hierop staat onder andere vermeld welke stoffen in welke hoeveelheden worden vervoerd. Dit document wordt gemaakt op basis van het faxmeldingsformulier. Het Depot gevaarlijk afval accepteert geen telefonisch doorgegeven opdrachten. Op het faxmeldingsformulier dienen de volgende gegevens duidelijk te worden vermeld: Bedrijfsgegevens In te zamelen afval Te leveren verpakking Bedrijf/instelling Contactpersoon Afhaaladres Postcode en plaats afhaaladres Telefoon- en faxnummer Factuuradres Postcode en plaats factuuradres Dga categorie Omschrijving Type verpakking Aantal verpakkingen per categorie en/of per type Type en aantal verpakkingen aangeven Daarnaast kunnen opmerkingen en wensen worden aangegeven. Niet volledig of onjuist ingevulde faxmeldingsformulieren leiden tot vertragingen en/of foutief opgestelde begeleidingsdocumenten. Indien het Depot gevaarlijk afval een niet correct ingevuld faxmeldingsformulier ontvangt wordt er telefonisch contact opgenomen voor de benodigde gegevens. Wanneer blijkt dat, op de dag van inzameling, het afval niet conform de aanlevervoorwaarden is verpakt of niet transportgereed staat, zal het afval niet worden meegenomen of na overleg worden omgepakt c.q. transportgereed gemaakt. De extra kosten worden dan in rekening gebracht. Voor een aantal categorieën te weten, homogene partijen metaalzouten, industriële zouten, straalgrit, PCB-houdende vloeistoffen of apparaten, niet standaard gevaarlijk afval en diversen/ diverse verpakkingen, is het verwerkingstarief sterk afhankelijk van de aard en samenstelling van het afval. Deze categorieën zijn dan ook alleen op aanvraag. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het Depot gevaarlijk afval ( ). Zij begeleiden de aanvraag en verzorgen de juiste aanlevervoorwaarden en inzameltarieven. Voor vragen over de diverse diensten van het Depot gevaarlijk afval en/of de aanlevervoorwaarden kan er contact worden opgenomen met: Op levering en dienstverlening van het Depot gevaarlijk afval zijn de algemene voorwaarden van de "NVRD Bedrijvengroep Gevaarlijke Afvalstoffen" van toepassing. Een exemplaar kan telefonisch bij ons worden aangevraagd. Gevaarlijk afval naar Afval Energie Bedrijf, een hele zorg minder!!

3 Tarievenlijst 2011 AEB: Inzameling en Verwerking Gevaarlijke Afvalstoffen Categorie Omschrijving Tarief ( /kg) 101 Anorganische zuren 0, Fixeer 0, Zure reinigingsmiddelen 0, Organische zuren 0, Anorganische zuren nitraathoudend 0, Waterstofperoxiden 0, Logen 0, Ontwikkelaar 0, Alkalische reinigingsmiddelen 0, Ammoniak 0, Cyanidehoudende logen 0, A* Oplosmiddel halogeenarm in GVP* 0, B** Oplosmiddel halogeenarm in KVP** 0, Plaatontwikkelaar 0, Afgewerkte olie 0, B Olie watermengsel, bilgewater 0, Lijmen/harsen/kitten 0, Organische peroxiden 0, Verfsludge 0, A Verfresten oplosmiddelhoudend 0, B Latexresten, verfresten op waterbasis 0, A Inktresten oplosmiddelhoudend 0, B Inktresten op waterbasis 0, Vetten 0, Teer, bitumen 0, Kantoor KGA 0, Oliehoudend garageafval 0, Oliefilters 0, Medicijnen & cosmetica 0, Filtermatten sterk vervuild 0, Halogeenarm organisch vast 0, B Gebruiksartikelen laboratoria 0, Verfpoeders e.a. organische poeders 0, Narcotica 0, Poetsdoeken vervuild met chemicaliën 0, Organische oliën en vetten 0, Actief kool 0, Filterkoek 0, Halogeenrijk vloeibaar 0, Halogeenrijk vast 0,94

4 Categorie Omschrijving Tarief ( /kg) 501 Batterijen (Stibat-regeling) 0, Batterijen (geen Stibat-regeling) op aanvraag 503 Lithium batterijen op aanvraag 504 Metaalzouten 1, Loodaccu's 0, Gasontladingslampen, spaarlampen 0, Ni/Cd accu's & batterijen 1, Kwik metallisch 0, Kwikhoudende voorwerpen 9, Amalgaam grof 0, Amalgaam sludge 0, Loodfilmpjes 0, Industriële zouten 0, Straalgrit 0, Spuitbussen (aerosolen) 1, Laboratoriumafval 0, GGO-afval 0, Spuiten/Naalden & Ziekenhuisafval 0, Asbesthoudende materialen 0, A Brandblussers (poeder/co2/schuim) 0, B Brandblussers (Halon) op aanvraag 608 LPG-tanks per stuk 39, Lecture bottles per stuk op aanvraag 609 Diverse drukhouders op aanvraag 701*** Overige afvalstoffen*** op aanvraag 702 Siliconen 0, Filtermatten licht vervuild 0, Filters (kaars, blok) 0, Lege verontreinigde emballage 0, Lege verontreinigde stalen vaten 0, Foto- en reprografisch afval 0, Textiel niet verontreinigd 0,49

5 Tarieven voor de aanschaf van Septoboxen en WIVA vaten. Omschrijving Tarief ( /stuk) 25 liter Septobox 4,45 50 liter Septobox 5,90 25 liter WIVA vat 4,50 50 liter WIVA vat 4,80 Voor de benodigde administratie en transport wordt per verstrekte opdracht 25,00 in rekening gebracht. Indien het gevaarlijk afval bij het Depot gevaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf wordt aangeleverd, worden er geen voorrijkosten in rekening gebracht. De openingstijden van het Depot gevaarlijk afval zijn van uur tot uur. Het op locatie inpakken en etiketteren van gevaarlijke afvalstoffen door een acceptant, kan worden uitgevoerd voor 70,00 per uur. Dit is inclusief voertuig en persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle tarieven gelden vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 en zijn exclusief BTW. Voor een aantal categorieën te weten, homogene partijen metaalzouten, industriële zouten, straalgrit, PCB-houdende vloeistoffen of apparaten, niet standaard gevaarlijk afval en/of diverse verpakkingen, is het verwerkingstarief sterk afhankelijk van de aard en samenstelling van het afval. Deze categorieën zijn dan ook alleen op aanvraag. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het Depot gevaarlijk afval ( ). Zij begeleiden de aanvraag en verzorgen de juiste aanlevervoorwaarden en inzameltarieven. Op levering en dienstverlening van het Afval Energie Bedrijf zijn de acceptatie- en aanlevervoorwaarden Depot gevaarlijk afval van toepassing. Deze kunnen telefonisch worden opgevraagd. Voor vragen over de tarieven en/of de diverse diensten van het Afval Energie Bedrijf kan er contact worden opgenomen met de afdeling Marketing & Sales ( ).

6 Meldingsformulier Gevaarlijk Afval Deze categorieën zijn dan ook alleen op aanvraag. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het Depot gevaarlijk afval ( ). Zij begeleiden de aanvraag en verzorgen de juiste aanlevervoorwaarden en inzameltarieven. Op levering en dienstverlening van het Afval Energie Bedrijf zijn de acceptatie- en aanlevervoorwaarden Depot gevaarlijk afval van toepassing. De aanmelding voor de afvoer van de gevaarlijke stoffen, en het bestellen van fusten en labels, dient uiterlijk 3 werkdagen voor de ophaaldag te worden aangegeven via het onderstaande faxmeldingsformulier. Telefonisch worden er geen verzoeken in behandeling genomen. Voor vragen over de tarieven en/of de diverse diensten van het Afval Energie Bedrijf kan er contact worden opgenomen met de afdeling Marketing & Sales ( ). Verzenden naar: Depot Gevaarlijk Afval Faxnummer: Datum melding: Opdrachtgever: Telefoonnummer: Bedrijf/instelling: Afhaaladres: Contactpersoon: Openingstijden: Factuuradres: Debiteurennummer: Faxnummer: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Postcode en plaats: Onderstaande afvalstoffen willen wij door het Afval Energie Bedrijf laten afvoeren: Afvalsoort Ophalen aantal Verpakking Leveren aantal 800 liter ASP container verfkrat 1000 liter IBC container 600 liter GGB 60 liter kantoorbox 90 liter laboratorium krat 200 liter staal vat (zonder deksel met kruis) 200 liter staal dekselvat 60 liter PE dekselvat 200 liter PE dekselvat 60 liter vloeistofvat 200 liter vloeistofvat verhuisdoos asbestzakken 4 liter Sharpsafe 7 liter Sharpsafe 25 liter Septobox 50 Liter Septobox 10 liter Jerrycan anders namelijk:

7 Indien u geen gebruik maakt van de standaard emballage van het Depot Gevaarlijk Afval, dient u duidelijk te vermelden wat de maximale inhoud is van elke verpakking en/of de door u gebruikte emballage is voorzien van een UN-keurmerk. Opmerkingen/wensen: Gevaarlijk afval naar Afval Energie Bedrijf, een hele zorg minder!!

8 Gemeente Leiden Tarievenlijst: Pers of afzetcontainer Tarief Transportkosten per lediging Bedrijfsafval 120,65 per 1000 kg 67,50 Groenafval 32,00 per 1000 kg 67,50 GFT afval 61,00 per 1000 kg 67,50 Grofvuil 114,00 per 1000 kg 67,50 Metaal Gratis Gratis Rolcontainers Tarief Bijzonderheden Rolcontainer 240 liter 7,00 Rolcontainers gratis in bruikleen Rolcontainer 1000 liter 18,70 Rolcontainers gratis in bruikleen Rolcontainer 1100 liter 20,40 Rolcontainers gratis in bruikleen Rolcontainer 1300 liter 23,95 Rolcontainers gratis in bruikleen Rolcontainer 1700 liter 31,55 Rolcontainers gratis in bruikleen rolcontainer 130 liter gft-afval 4,10 Rolcontainers gratis in bruikleen rolcontainer 240 liter gft-afval 5,85 Rolcontainers gratis in bruikleen

9 Kluivers Tarievenlijst: Containers voor papier en karton inclusief Tarieven huur containers Bijzonderheden vertrouwelijk papier Container 240 liter 0.45 per week Nvt Container 770 liter 1.00 per week Nvt Container 1000 Liter 1,25 per week Nvt Container 1700 liter 1,80 per week Nvt Voor de verwerking van karton worden kosten berekend van 10,00 per 1000 kg De verwerking van papier is kostenneutraal: 0,00 per 1000 kg Voor de verwerking van vertrouwelijk papier (archiefvernietiging) worden kosten berekend van 20,00 per 1000 kg Containers voor Glas Tarief huur Tarief voor afvoeren container Container 240 liter 0.45 per week 4,75 per lediging * Grotere containers op aanvraag. Meerdere 240 liter containers per locatie mogelijk. Bij geschillen en vragen en/of bemiddeling graag contact opnemen met: Pauline Hol Parkmanager Bio Science Park Telefoon: (06 24) Voor vragen en/of het maken van afspraken met de dienstverleners, zie voorblad. NB. De afspraken en facturatie dienen door de deelnemende bedrijven zelf verzorgd te worden!

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN

HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN HUUROPZEGGINGSFORMULIER BIJ OVERLIJDEN Met inachtneming van een huuropzeggingstermijn van minimaal 1 maand wil ik als gemachtigde de huurovereenkomst inzake de woning: (adres) te (plaats) op (datum laatste

Nadere informatie

Format Beheerplan. Schoon

Format Beheerplan. Schoon Format Beheerplan In een beheerplan wordt opgeschreven wat de gemeente levert op gebied van heel, schoon en juist gebruik. Ook kan opgeschreven worden waarover afspraken gemaakt kunnen worden tussen gemeente

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WERK AAN DE WINKEL Botshol 5 1391 HN ABCOUDE T 06 14760568 E-mail: nathalie@werkaandewinkel.info Website:www.werkaandewinkel.

ALGEMENE VOORWAARDEN WERK AAN DE WINKEL Botshol 5 1391 HN ABCOUDE T 06 14760568 E-mail: nathalie@werkaandewinkel.info Website:www.werkaandewinkel. ALGEMENE VOORWAARDEN WERK AAN DE WINKEL Botshol 5 1391 HN ABCOUDE T 06 14760568 E-mail: nathalie@werkaandewinkel.info Website:www.werkaandewinkel.info 2015 De dienstverlening van Werk aan de Winkel is

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 25, 26 en 27 november 2014 Samenwerkingsvoorstel Uw contactpersoon: Guusje Verhoeven Salesmanager onderwijs Tel: 040 2972729 Mob: 06 51618303 E mail: g.verhoeven@sbo.nl

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

REGELS VOOR AANBIEDEN

REGELS VOOR AANBIEDEN REGELS VOOR AANBIEDEN Om de afvalinzameling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u onderstaande regels voor het aanbieden van de containers goed opvolgt. Containers die niet goed aangeboden zijn,

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Kiwa NCP. Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen versie 2015 Handleiding Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het

Nadere informatie

Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT 073-656 66 90

Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT 073-656 66 90 Tarievenlijst Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT Telefoon: Fax: E- mail: KvK nummer: AFM nummer: Kifid nummer: 073-657 91

Nadere informatie

Handleiding. Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates. valk.com

Handleiding. Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates. valk.com Handleiding Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates Contactpersoon: Pascalle van der Vaart Van der Valk Internet E: info@internet.valk.com T: -31(0) 347325942 F: -31(0) 347325977 Postbus 103-4130

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

info Informatie voor passagiers met een mobiliteitsbeperking

info Informatie voor passagiers met een mobiliteitsbeperking info Informatie voor passagiers met een mobiliteitsbeperking Inleiding Algemeen Deze brochure is voor mensen met een mobiliteitsbeperking die willen reizen met transavia.com. De informatie in deze brochure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie