AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica"

Transcriptie

1 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Versie 3.0 maart 2014

2 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica COLOFON Deze afvalstoffenregeling is opgesteld door de Arbo- en Milieudienst in samenwerking met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Bezoekadres: Arbo- en Milieudienst Routenummer 980 Erasmuslaan HD Nijmegen Postadres: Postbus HB Nijmegen Telefoon: Fax: Uitgifte datum: maart 2014 De meest recente versie van deze afvalstoffenregeling kunt u vinden op: Radboud Duurzaam: onderdeel bedrijfsvoering -> afval Deze afvalstoffenregeling is vastgesteld door: Dr.A. Geurtsen RC, directeur bedrijfsvoering Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Afvalstoffenregeling FNWI maart 2014 documentnummer INL.1

3 VOORWOORD Hierbij bieden wij u de afvalstoffenregeling 2014 aan. In deze regeling wordt aangegeven op welke wijze de diverse afvalstoffen die binnen de faculteit N.W.I. vrijkomen, moeten worden ingezameld en afgevoerd. Op een juiste wijze inzamelen, afvoeren en verwerken van onze afvalstoffen draagt bij aan duurzame Universiteit. Het inzamelen en afvoeren van afval op een milieuverantwoorde wijze is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de faculteit en alle medewerkers. Met deze afvalstoffenregeling hopen we te bereiken: o Het voor iedere medewerker duidelijk wordt hoe de diverse afvalstoffen moeten worden ingezameld en afgevoerd; o Door een steeds verbeterende afvalscheiding de mogelijkheden voor hergebruik en recycling toe zullen nemen; o Door een steeds verbeterende afvalscheiding de kosten voor de afvoer beheersbaar zullen blijven. o Goede afvalscheiding bijdraagt aan een verdere verduurzaming van onze Universiteit Daarnaast voldoet de faculteit met deze afvalstoffenregeling aan haar wettelijke verplichtingen. Deze afvalstoffenregeling 2014 is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen FNWI en de Arbo- en Milieudienst. Desondanks kan het zo zijn dat u bepaalde (incidentele) afvalstoffen niet terug kunt vinden of dat u niet zeker weet waar een afvalstof thuis hoort. In dat geval kunt u contact opnemen met: Logistiek Centrum tel. (36)52156 Per mail: Arbo-en milieudienst Per mail: Jos Henderik Per mail: tel.(30)92067 Met vriendelijke groet, afdeling Interne-en Huisvestingszaken Faculteit N.W.I. Afvalstoffenregeling FNWI maart 2014 documentnummer INL.1

4 INHOUD INL.3 INL.4 INL.5 B.1-B.10 RGA 01 - RGA 04 RGA RGA 7.2 Bijlagen BL.1 BL.2 BL.3 BL. 5 BL. 6 Inleiding Zoeken in deze afvalstoffenregeling Overzicht afvalstromen Bedrijfsafvalstoffen Regeling gevaarlijk afval Radboud Universiteit Nijmegen Indeling afvalstromen Paklijsten laboratoriumchemicaliën Gevaarlijke combinaties van stoffen Stoffenlijst Overzicht GHS symbolen P- en H- zinnen documentnummer INL.2 maart 2014

5 INLEIDING De grote diversiteit aan onderwijs en onderzoek binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft tot gevolg dat er veel verschillende afvalstoffen vrijkomen. Vanuit de duurzaamheidsvisie van de Universiteit, het gecertificeerde milieuzorgsysteem en het beheersbaar houden van de kosten worden deze afvalstoffen zo goed mogelijk gescheiden. Deze afvalstoffenregeling dient daarbij als leidraad. Bedrijfsafval en gevaarlijk afval In onze milieuvergunning is het hebben van een afvalstoffenregeling als voorschrift opgenomen. Deze afvalstoffenregeling ondersteunt medewerkers bij het indelen van de twee grootste afvalstromen op onze campus, het bedrijfsafval en het gevaarlijk afval. Onder bedrijfsafvalstoffen vallen afvalstoffen die vergelijkbaar zijn met afvalstoffen die in huishoudelijke situaties vrijkomen. Voorbeelden zijn papier- en glasafval, grof vuil, oude koelkasten (witgoed,) plastic, oude elektronica (bruingoed). Gevaarlijk afval, voorheen chemisch afval, komt vooral vrij binnen de laboratoria. Bijvoorbeeld restant chemicaliën of afval afkomstig uit practica of onderzoek. Naast bovengenoemde afvalstromen komt binnen de faculteit nog radioactief afval en afval van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) vrij. Gezien de aparte wetgeving die hiervoor bestaat is radioactief afval en GGO afval niet in deze afvalstoffenregeling opgenomen. Hiervoor bestaat het Handboek Stralingshygiëne en het Handboek GGO Vermindering van afval Het afvalbeleid, zowel landelijk als van de universiteit, is gericht op het voorkomen van het ontstaan van afval: preventie. Wanneer er toch afval ontstaat moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden. Een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te gebruiken of te recyclen zijn. Is hergebruik of recycling ook niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval verbrand of gestort. Een van de manieren om te voorkomen dat afval ontstaat is de kringloopwinkel op onze campus. Hier kunt u overtollig herbruikbaar materiaal aanbieden, maar natuurlijk ook herbruikbaar meubilair aanschaffen. Kostenbeheersing Naast een optimale verwerking houdt een goede afvalscheiding ook de kosten beheersbaar. Het afvoeren van papier via het restafval is bijvoorbeeld vele malen duurder dan gescheiden afvoer. Wanneer chemisch verontreinigd glasafval bij het gewone glasafval wordt aangetroffen, wordt de hele partij tegen hoge kosten als gevaarlijk afval afgevoerd. Verbetermogelijkheden? Wanneer u mogelijkheden ziet om de gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren of het ontstaan van afval te voorkomen, neemt u dan contact op met het Logistiek Centrum, tel , of de Arbo- en Milieudienst, tel Zij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van de gescheiden inzameling, de afvoer coördineren en beoordelen of de verbetermogelijkheden ook op andere plaatsen binnen de faculteit toepasbaar zijn. Transport Voor de daadwerkelijke afvoer van de afvalstoffen kunt u een beroep doen op het Logistiek Centrum of de corvee-medewerkers. De telefoonnummers vindt u op de afvalstofbladen. Afvalstoffenregeling op Deze afvalstoffenregeling wordt periodiek bijgewerkt. De meest recente versie kunt u vinden op ; of Ten opzichte van de vorige uitgave zijn een aantal afvalstoffen niet meer opgenomen in deze afvalstoffenregeling. Dit wordt veroorzaakt doordat deze afvalstoffen niet meer of heel documentnummer INL.3 maart 2014

6 beperkt werden aangeboden. Indien u een afvalstof heeft die niet in deze regeling is opgenomen dan kunt u via een van de contactadressen advies krijgen hoe u deze afvalstof kunt aanbieden. Bij de indeling van de gevaarlijke stoffen is de GHS (Global Harmonised System) indeling gevolgd. Deze vervangt de vervallen Wet Milieugevaarlijke stoffen (WMS) Ongevallen: Bij het werken met gevaarlijke (afval-)stoffen bestaat er altijd de kans dat er iets mis gaat. In geval van nood, bel het alarmnummer 5 maal 5. Zorg te allen tijde bij een ongeval voor uw eigen en andermans veiligheid. documentnummer INL.3 maart 2014

7 Zoeken in deze afvalstoffenregeling: Wanneer u niet weet op welke manier u een bepaalde afvalstroom moet inzamelen, kunt u dit in deze afvalstoffenregeling op een aantal manieren vinden: 1. U gaat naar het Overzicht afvalstromen, INL.5, en van hieruit naar de afvalstroom waar u informatie over wilt. 2. U gaat naar de Stoffenlijst in Bijlage I. Bij alle stoffen in deze lijst is vermeld onder welke afvalstroom deze valt en wordt het documentnummer vermeld. 3. U twijfelt in welke afvalstroom u uw afval moet indelen. In dat geval neemt u contact op met het Logistiek Centrum (tel ) of met de Arbo- en Milieudienst (tel ). 4. Uw afval is niet in deze regeling opgenomen. Het betreft dan een incidentele afvalstroom of een afvalstroom die nog niet eerder binnen de faculteit is vrijgekomen. Neem voor het inzamelen en afvoeren contact op met het Logistiek Centrum (tel ) of met de Arboen Milieudienst (tel ). In overleg wordt bekeken hoe uw afval moet worden afgevoerd. Eventueel wordt uw afvalstroom in een volgende versie van de afvalstoffenregeling opgenomen. De meest recente versie van deze afvalstoffenregeling vindt u altijd op: ; of documentnummer INL.4 maart 2014

8 Overzicht afvalstromen Bedrijfsafval Restafval... B.1 Papier/karton... B.2 Vertrouwelijk papier... B.3 Glas... B.4 Elektronica afval (bruingoed)... B.5 Koel- en vriesapparatuur (witgoed)... B.6 Printercartridges... B.7 Pallets... B.8 Oud metaal... B.9 Grof vuil... B.10 Kunststof afval... B.11 Vertrouwelijke data... B.12 Gevaarlijk afval Anorganische zuren... RGA 1.1 Fixeer... RGA 1.2 Anorganische logen... RGA 2.1 Ontwikkelaar... RGA 2.2 Oplosmiddelen halogeenarm... RGA 3.1 Afgewerkte olie... RGA 3.2 Met olie en vetten verontreinigde materialen... RGA 3.4 Oplosmiddelen halogeenrijk... RGA 4.1 Ethidiumbromide gels, concentratie >0,1%... RGA 4.2 Ethidiumbromide in oplossingen, concentratie > 0,1%... RGA 4.3 Loodaccu's... RGA 5.1 Batterijen... RGA 5.3 Kwikhoudende voorwerpen... RGA 5.6 Kwik metallisch... RGA 5.7 Klein gevaarlijk afval (KCA)... RGA 5.8 Spuitbussen... RGA 5.9 Laboratoriumchemicaliën... RGA 5.10 Giftige vloeistoffen... RGA 5.11 Giftige vaste stoffen... RGA 5.12 Luchtfilters... RGA 6.1 Divers, overleg met AMD... RGA 7.1 Waterige oplossingen uit laboratoria... RGA 7.2 documentnummer INL.5 maart 2014

9 BEDRIJFSAFVAL documentnummer B.1 maart 2014

10 B.1 RESTAFVAL Al het afval dat niet tot één van de andere bedrijfsafvalstromen behoord is restafval. Wat mag wel * fruitafval en etensresten * aardewerk * gloeilampen * balpennen en viltstiften * cassettebanden en videobanden * tonerpoeder * gebruikte papieren servetjes * melk- en drankpakken * waterafstotend en vetvrij papier * dragerpapier van etiketten * lijm/correctievloeistof Wat mag zeker niet papier /karton B.2 glas B.4 elektronica afval B.5 printercartridges B.7 grof vuil B.10 kunststof afval B.11 batterijen RGA 5.3 klein gevaarlijk (kantoor)afval RGA 5.8 Inzameling en afvoer Verwerking * restafval deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken * afvalbakken worden geleegd door de corvee-groep restafval wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie met terugwinning van energie Belangrijke Logistiek Centrum telefoonnummers Corvee-groep Arbo- en Milieudienst documentnummer B.1 maart 2014

11 B.2 PAPIER/KARTON Papier en karton moet gescheiden worden ingezameld. Wat mag wel * kopieerpapier en briefpapier * boeken * tijdschriften en kranten * enveloppen en vensterenveloppen * faxpapier karton * lege dozen * kartonnen verpakkingsmateriaal aanmelden bij de corvee-groep * grote hoeveelheden boeken * archieven die geen vertrouwelijke informatie bevatten Wat mag zeker niet restafval B.1 * gebruikte papieren servetjes * melk- en drankpakken * waterafstotend en vetvrij papier * dragerpapier van etiketten vertrouwelijk papier B.3 * dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie Inzameling en afvoer Inzamelmiddelen Verwerking * papier op de werkplek verzamelen in de speciale papierdoos of een gewone doos * papierdoos zelf leegmaken in de container met blauwe deksel * andere lege dozen platmaken * locaties papiercontainers: - Huygensgebouw, containerruimtes, naast de goederenliften * eens per week worden volle containers door de corvee-groep afgevoerd. papierinzameldoos opvragen bij de corvee-groep ingezameld papier en karton wordt gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.2 maart 2014

12 B.3 VERTROUWELIJK PAPIER Hieronder valt papier dat vertrouwelijke informatie bevat en daarom niet in de blauwe papiercontainer kan worden verzameld. Wat mag wel * dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie Wat mag zeker niet restafval B.1 * gebruikte papieren servetjes * melk- en drankpakken * waterafstotend en vetvrij papier * dragerpapier van etiketten papier B.2 * kopieer-,fax- of briefpapier zonder vertrouwelijke informatie * boeken * tijdschriften en kranten * enveloppen en venster enveloppen * karton * dozen * kartonnen verpakkingsmateriaal Inzameling en afvoer Inzamelmiddelen Verwerking * voor de afvoer van vertrouwelijk papier kunt u bellen met de corvee-groep * de corvee-groep zorgt voor het inzamelmiddel en verzorgt de afvoer vanaf uw afdeling Afgesloten kunststof container aanvragen bij het Logistiek Centrum na versnippering wordt het vertrouwelijk papier gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.3 maart 2014

13 B.4 GLAS Glasverwerkingsbedrijven stellen strikte voorwaarden aan de aanlevering van het glasafval, onder andere om de veiligheid voor hun werknemers te garanderen. Wat mag wel * huishoudglas * conservenglas * frisdrankenflessen * drinkglazen laboratoriumglaswerk * gespoelde chemicaliënflessen * gespoelde reageerbuizen, pipetten e.d. voorwaarden * huishoudglas moet lekleeg zijn * laboratoriumglaswerk naspoelen * etiket verwijderen of gevaarsymbolen en opschriften onleesbaar maken * doppen en deksels verwijderen * wit en bont glas worden niet van elkaar gescheiden Wat mag zeker niet restafval B.1 * aardewerk en keramiek * gloeilampen * spiegels, vlak glas * samengesteld glas met hout, kunststof of metaal * hittebestendig glas grof vuil B.10 * draadglas * vlakglas (ruiten etc.) chemisch verontreinigd glasafval RGA 7.1 Inzameling en afvoer * glas deponeren in de gele glascontainers * de corvee-groep maakt de containers leeg * locaties glascontainers: - Huygensgebouw, containerruimte: op elke verdieping naast de goederenlift Verwerking het ingezamelde glas wordt verwerkt tot nieuw glas Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.4 maart 2014

14 B.5 ELEKTRONICA AFVAL (BRUINGOED) Onder elektronica afval worden afgedankte apparaten verstaan met elektronische onderdelen. Wat mag wel * computers, beeldschermen, toetsenborden * printers * radio s en televisies, audioapparatuur * mobiele telefoons Wat mag zeker niet oud metaal of grof vuil B.9 of B.10 * ontmantelde apparatuur * witgoed Inzameling en afvoer Verwerking * overtollige apparatuur wordt op afroep opgehaald door de corvee-groep * plaats overtollige apparatuur niet op de gang of in de kelder! * Indien oude apparatuur nog bruikbaar is kan deze ook aangeboden worden aan de campus kringloopwinkel oude elektronica wordt ontmanteld waarna bruikbare onderdelen worden hergebruikt of gerecycled Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Kringloopwinkel Arbo- en Milieudienst documentnummer B.5 maart 2014

15 B.6 KOEL- EN VRIESAPPARATUUR (WITGOED) Onder witgoed wordt alle overtollige koel- en vriesapparatuur verstaan. Wat mag wel * defecte of verouderde koelapparatuur * defecte of verouderde vriesapparatuur voorwaarden * apparatuur niet demonteren, doorzagen of lekprikken; dit voorkomt lekkage van koelmiddel Inzameling en afvoer Verwerking * overtollig koel- en vriesapparatuur wordt op afroep opgehaald door de corvee-groep * plaats overtollige apparatuur niet op de gang of in de kelder! * oude koelapparatuur wordt ontdaan van CFK-houdende materialen, zoals koelvloeistoffen en isolatiemateriaal * overige materialen worden hergebruikt of gerecycled Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.6 maart 2014

16 B.7 PRINTERCARTRIDGES Onder printercartridges worden alle cartridges van inktjet-, deskjet- en laserprinters verstaan. Wat mag wel * cartridges van printers Wat mag zeker niet klein gevaarlijk (kantoor)afval RGA 5.8 * vloeibare toner Inzameling en afvoer Verwerking * de oude cartridge moet worden ingeleverd in de containerruimte bij de goederen liften. * verzamel cartridge in goed gesloten (leveranciers)verpakking * De corvee-groep verzorgt de afvoer naar de leverancier * cartridges worden geschikt gemaakt voor hergebruik * overige materialen worden hergebruikt of gerecycled Belangrijke Logistiek Centrum telefoonnummers Corvee-groep Arbo- en Milieudienst documentnummer B.7 maart 2014

17 B.8 PALLETS Pallets worden gescheiden ingezameld, zodat ze daarna kunnen worden hergebruikt. Wat mag wel * pallets Wat mag zeker niet grof vuil B.10 * kapotte pallets Inzameling en afvoer Verwerking * pallets worden op afroep opgehaald door corvee-groep * plaats de pallets niet op de gang of in de kelder! pallets worden hergebruikt Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.8 maart 2014

18 B.9 OUD METAAL Oud metaal is goed te gebruiken als grondstof voor nieuwe metalen. Wat mag wel oud metaal * restant metaal * niet-verontreinigde metalen emballage Wat mag zeker niet elektronica afval B.5 * computers, beeldschermen, toetsenborden * printers * radio s en televisies, audioapparatuur * mobiele telefoons koel- en vriesapparatuur B.6 * defecte of verouderde koelapparatuur * defecte of verouderde vriesapparatuur grof vuil B.10 * ontmantelde apparatuur Inzameling en afvoer Verwerking * Corvee-groep haalt oud metaal op afroep op * plaats oud metaal niet op de gang of in de kelder! oude metalen worden gebruikt als grondstof voor nieuw metaal Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.9 maart 2014

19 B.10 GROF VUIL Grof vuil is al het restafval dat qua omvang, gewicht of specifieke kenmerken niet via de afvalbak kan worden afgevoerd. Wat mag wel * draadglas * meubilair * spiegels, samengesteld glas met hout, kunststof of metaal * kapotte pallets * vlakglas (ruiten etc.) * ontmantelde apparatuur Wat mag zeker niet restafval B.1 * klein of samendrukbaar afval papier/karton B.2 * boeken * dozen * kartonnen verpakkingsmateriaal elektronica afval B.5 * computers, beeldschermen, toetsenborden * printers * radio s en televisies, audioapparatuur koel- en vriesapparatuur B.6 * defecte of verouderde koelapparatuur * defecte of verouderde vriesapparatuur pallets B.8 oud metaal B.9 * restant metaal * niet-verontreinigde metalen emballage Kunststof afval: * kunststof verpakkingsmateriaal Inzameling en afvoer Verwerking * De corvee-groep haalt grof vuil op afroep op * plaats grof vuil niet op de gang of in de kelder! afhankelijk van de samenstelling wordt grof vuil gebruikt als grondstof voor nieuw materiaal, verbrand of gestort Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.10 maart 2014

20 B.11 KUNSTSTOF AFVAL Kunststof afval zijn alle soorten kunststof/plastics die bij werkzaamheden vrijkomen Wat mag wel * alle soorten schone en droge kunststof * lege kunststof verpakkingen van dranken of levensmiddelen * verpakkingsmaterialen van kunststof * lege potjes, tubes etc. Inzameling folies: Verpakkingsfolies worden ingezameld bij Logistiek centrum Wat mag zeker niet restafval B.1 * piepschuim of andere geschuimde kunststoffen * kunststof die deels bestaat uit ander materiaal. Bijv aluminium * verpakkingen die nog restanten bevatten * materiaal dat in contact is geweest met chemicaliën of biologische agentia Inzameling en afvoer * in de containerruimte bij de goederen liften staan de oranje kunststof inzamelcontainers Deze containers worden omgewisseld door de corvee-groep Verwerking ingezameld kunststof wordt gescheiden op soort en geschikt gemaakt voor recycling en gebruikt als grondstof voor nieuw materiaal Belangrijke Corvee-groep Telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.11 maart 2014

21 B.12 VERTROUWELIJKE DATA Vertrouwelijke data omvat alle media met privacygevoelige informatie, uitgezonderd papier. Wat mag wel * CD-roms, diskettes, DVD s * harde schijven, USB-sticks * videobanden * andere data tapes Wat mag zeker niet Vertrouwelijk papier B.3 Inzameling en afvoer * Binnen het logistiek centrum is een afgesloten container aanwezig. Hier kan vertrouwelijke data gebracht worden. Afvoer in overleg met corvee is ook mogelijk. Verwerking Vertrouwelijke data wordt gecontroleerd vernietigd. Recyclebaar materiaal wordt daarna teruggewonnen. Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.12 maart 2014

22 CONCEPT 0.1 REGELING REGELING GEVAARLIJK GEVAARLIJK AFVAL AFVAL RADBOUD UMC St UNIVERSITEIT RADBOUD NIJMEGEN Inleiding De Regeling Gevaarlijk Afval (RGA) geeft een beschrijving op welke wijze gevaarlijke afvalstoffen die binnen de campus vrijkomen, moeten worden ingezameld en afgevoerd. Opbouw De Regeling Gevaarlijk Afval is als volgt opgebouwd: Algemeen Specifieke aanlevereisen gevaarlijk afval Indeling afvalstromen gevaarlijk afval, inclusief beschrijving van de afvalstromen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5 paklijsten laboratorium chemicaliën overzicht gevaarlijke combinaties stoffenlijst GHS symbolen P- en H- zinnen documentnummer RGA 01 maart 2014

23 0.2 REGELING GEVAARLIJK AFVAL - ALGEMEEN Algemeen 1.1. Op grond van de Wet Milieubeheer (Wm) is voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit de Regeling Gevaarlijk Afval (RGA) opgesteld De EURAL (Europese afvalstoffenlijst) bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is of niet. Voor informatie over de Eural en of uw afvalstof gevaarlijk afval is kunt u contact opnemen met de Arbo- en Milieudienst tel De afdeling is zelf verantwoordelijk voor het goed scheiden en aanbieden van het afval Het gevaarlijk afval wordt voor transport aangemeld bij het Logistiek Centrum tel of via mail: 1.5. Het Logistiek Centrum is verantwoordelijk voor het transport van de afvalstoffen en de contracten met de afvalinzamelaars Bij opslag van gevaarlijke stoffen dient u rekening te houden met: - de aanwezigheid van lekbakken; - scheiding van gevaarlijke stoffen, oftewel het compartimenteren van gevaarlijke (afval-)stoffen, zodat er geen gevaarlijke reacties kunnen ontstaan; - brandveilige opslag; - een toegestane maximale hoeveelheid van 25 kg buiten de veilige opslagplaats; - de emballage dient bij ingebruikname voorzien te zijn van etiketten met de juiste gevaarsymbolen. ( zie bijbehorend afvalblad) De opslag van gevaarlijke stoffen staat beschreven in de richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). Dit is een richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Voor informatie over deze regelingen kunt u contact opnemen met de Arbo- en Milieudienst. Om zelf een eerste beoordeling uit te voeren is een PGS 15 checklist beschikbaar Het afvoeren van afval afkomstig van werkzaamheden met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO s) staat beschreven in Handboek GGO RU / Radboud UMC 1.8. Radioactief afval dient afgevoerd te worden volgens de regels beschreven in het Handboek Stralingshygiëne, raadpleeg uw afdelingsdeskundige of neem contact op met de Arbo- en Milieudienst. documentnummer RGA 0.2 maart 2014

24 0.3 SPECIFIEKE AANLEVEREISEN GEVAARLIJK AFVAL Gevaarlijk afval verzamelen, verpakken en aanleveren volgens de onderstaande regels: 2.0 De gevaarlijke afvalstoffen onderverdelen in de juiste afvalstromen. Bij het aanleveren van de afvalstromen dienen de afvalstromen te voldoen aan de aanlevereisen. Indeling afvalstromen: overzicht indeling afvalstromen gevaarlijk afval, inclusief aanlevereisen Bijlage 2: overzicht gevaarlijke combinaties 2.1 Vloeibaar gevaarlijk afval verpakken in goed gesloten en UN-gekeurde 5 liter jerrycans, voorzien van etiketten (zie artikel 2.4). Jerrycans voor maximaal 90% vullen. Jerrycans zijn verkrijgbaar met behulp van Tracelab Artikelnummer jerrycan 5 liter: SD Het vast gevaarlijk afval verpakken in goed gesloten en UN-gekeurde dekselvaten (niet ouder dan 5 jaar) met schroefdeksel, 55 liter of 35 liter, voorzien van etiketten (zie artikel 2.4). Dekselvaten zijn verkrijgbaar met behulp van Tracelab. Artikelnummer dekselvat 55 liter: SD Afvoer gebruikte naalden in naaldcontainer via tracelab Artikelnummer naaldencontainer, inhoud 4 liter: De laboratorium chemicaliën, alle overtollige vloeibare- en vaste chemicaliën die nog verpakt zijn in een deugdelijke gesloten verpakking < 2,5 kg, dienen onderverdeeld te worden in vier klassen. De klassen worden genoemd op het afvalstroomblad laboratorium chemicaliën in bijlage 1. De laboratorium chemicaliën zijn voorzien van een paklijst per klasse (A tot en met D). De laboratorium chemicaliën dienen verpakt te worden in verpakkingsmiddelen als hierboven aangegeven. In geval van grote hoeveelheden: overleg met Logistiek Centrum (tel.: of 5216) of Arbo- en Milieudienst (tel.:19645). Bijlage 1: paklijsten laboratorium chemicaliën 2.5 Alle verpakkingen dienen voorzien te zijn van een ingevuld etiket voor de betreffende afvalstroom èn de eventueel bijbehorende ADR etiketten ( wiebertjes, omvang minimaal 10 x 10 cm), zoals weergegeven bij de afvalstroom. Op het etiket staan de volgende gegevens: - categorie - afvalstroom - UN-nummer (indien van toepassing) - ADR-klasse - symbolen GHS (Global Harmonised System)/ ADR - afdeling - datum - contactpersoon 2.6 In geval van morsen eerst absorberen met Vermiculite, artikelnummer Daarna kunt u Tracelab (registratiesysteem gevaarlijk stoffen) raadplegen. Voor verdere opruiming kunt u contact opnemen met het Logistiek Centrum, tel , of met de Arbo- en Milieudienst, tel documentnummer RGA 0.3 maart 2014

25 2.7 Indien het gevaarlijk afval niet voldoet aan de gestelde regels van de Regeling Gevaarlijk Afval, wordt het afval door de medewerkers van het Logistiek Centrum geweigerd. 2.8 Indien niet duidelijk is in welke afvalstroom of klasse het gevaarlijk afval moet worden ingedeeld, raadpleeg dan het Logistiek Centrum (tel ) of de Arbo- en Milieudienst (tel ). 2.9 Enkele belangrijke telefoonnummers: Logistiek Centrum, FNWI tel.: Arbo- en Milieudienst, milieukundige tel.: documentnummer RGA 0.3 maart 2014

26 0.4 INDELING AFVALSTROMEN Nr Afvalstroom Artikelnummer Etiket ADR etiket (tracelab) Categorie I: zure en neutrale anorganische afvalstoffen in oplossing 1.1. Anorganische zuren ADR Fixeer Categorie II: alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing 2.1. Anorganische logen ADR Ontwikkelaar Categorie III: halogeenarme organische afvalstoffen 3.1. Oplosmiddelen halogeenarm ADR Afgewerkte olie Met olie / vetten verontreinigde materialen Categorie IV: halogeenrijke organische afvalstoffen 4.1. Oplosmiddelen halogeenrijk ADR Ethidiumbromide gels, concentratie > 0,1 % Ethidiumbromide in oplossingen, concentratie > 0,1 % Categorie V: afvalstoffen met zware metalen en bijzondere afvalstoffen 5.1. Loodaccu's ADR Batterijen Kwikhoudende voorwerpen ADR Kwik metallisch ADR Klein gevaarlijk afval (KCA) Spuitbussen LQ UN Laboratorium chemicaliën algemeen Categorie A ADR 8 Categorie B ADR 8 Categorie C ADR ADR 3 Categorie D ADR 8+ ADR Giftige vloeistoffen Op aanvraag + ADR Giftige vaste stoffen ADR 6.1 documentnummer RGA 0.4 maart 2014

27 Nr Afvalstroom Artikelnummer etiket (tracelab) Etiket ADR Categorie VI: afvalstoffen met buitengewone risico's 6.1. Luchtfilters Overige afvalstoffen 7.1. Divers. Overleg met de AMD In overleg 7.2. Waterige oplossingen uit laboratoria documentnummer RGA 0.4 maart 2014

28 GEVAARLIJK AFVAL documentnummer RGA 1.0 maart 2014

29 1.1. ANORGANISCHE ZUREN Categorie I Hieronder vallen verschillende (verdunde) anorganische zuren waarvan de ph lager is dan 5. Voorwaarden watergehalte > 85% jerrycan voorzien van volledig ingevuld etiket 1.1. anorganische zuren jerrycan voorzien van etiket ADR 8 Géén organische zuren toevoegen let op gevaarlijke combinaties! (bijlage 2) Wat mag wel Wat mag zeker niet diverse (verdunde) anorganische zuren, zoals: * salpeterzuur * zwavelzuur (indien > 20 liter, overleg met Logistiek Centrum tel: 53325) * zoutzuur * alkalische vloeistoffen * complexvormers * giftige stoffen * cyaniden * ontledingsgevoelige stoffen * oxiderende stoffen * organische zuren neem contact op met AMD * vaste stoffen zoals tissues, pipetten, objectglazen Inzamelmiddelen * jerrycan 5 liter, UN-gekeurd artikelnr SD0503 * etiket 1.1. anorganische zuren artikelnr * etiket ADR 8 wordt standaard geleverd bij etiket 1.1. anorganische zuren Afvoer op afroep door medewerkers Logistiek Centrum, tel Verwerking anorganische zuren worden verwerkt in een ONO-installatie (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren) Anorganische zuren: ADR-klasse 8,II UN-nummer 3264 Etiket ADR 8 documentnummer RGA 1.1 maart 2014

30 1.2. FIXEER Categorie I Hieronder valt fixeer afkomstig van fotografische processen. Voorwaarden: jerrycan voorzien van volledig ingevuld etiket 1.2. fixeer Wat mag wel * fixeer, zwart / wit * kleur / bleekfixeer Wat mag zeker niet * andere stoffen dan fixeer Inzamelmiddelen * jerrycan 5 liter, UN-gekeurd artikelnr SD0503 * etiket 1.2. fixeer artikelnr Afvoer op afroep door medewerkers Logistiek Centrum, tel Verwerking fixeer wordt verwerkt in een ONO-installatie (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren). Het zilver wordt teruggewonnen. Het restproduct wordt verbrand. Fixeer: ADR-klasse UN-nummer Etiket ADR vrij n.v.t. n.v.t. documentnummer RGA 1.2 maart 2014

31 2.1. ANORGANISCHE LOGEN Categorie II Hieronder vallen verschillende (verdunde) anorganische logen waarvan de ph hoger is dan 7, eventueel (zware) metaalhoudend. Voorwaarden: watergehalte > 85% jerrycan voorzien van volledig ingevuld etiket 2.1. anorganische logen jerrycan voorzien van etiket ADR 8 let op gevaarlijk combinaties (bijlage 2) Wat mag wel diverse (verdunde) anorganische logen, zoals: * calciumhydroxide * kaliumhydroxide * natriumhydroxide Wat mag zeker niet * cyanides * complexvormers * giftige stoffen * natriumhypochloriet * overige organische stoffen * ontledingsgevoelige stoffen * oxiderende stoffen * vaste stoffen, zoals tissues, pippetten, objectglazen * zure vloeistoffen * ammonia apart aanleveren met etiket 2.1. anorganische logen Inzamelmiddelen * jerrycan, 5 liter, UN-gekeurd artikelnr SD0503 * etiket 2.1. anorganische logen artikelnr * etiket ADR 8 wordt standaard geleverd bij etiket 2.1.anorganische logen Afvoer op afroep door medewerkers Logistiek Centrum, tel Verwerking anorganische logen worden verwerkt in een ONO-installatie (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren) Anorganische logen: ADR-klasse 8, III UN nummer 1719 Etiket ADR 8 documentnummer RGA 2.1 maart 2014

VOORWOORD. Afvalstoffenregeling Heyendael-Zuid documentnummer

VOORWOORD. Afvalstoffenregeling Heyendael-Zuid documentnummer VOORWOORD Dit is de afvalstoffenregeling ten behoeve van Heyendael-Zuid. In deze regeling wordt aangegeven op welke manier de diverse afvalstoffen die vrijkomen moeten worden ingezameld en afgevoerd. Afvalverwijdering

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst AFVALSTOFFENREGELING. Heyendaal Zuid

Arbo- en Milieudienst AFVALSTOFFENREGELING. Heyendaal Zuid Arbo- en Milieudienst AFVALSTOFFENREGELING Heyendaal Zuid AFVALSTOFFENREGELING Heyendaal Zuid COLOFON Deze afvalstoffenregeling is opgesteld door de Arbo- en Milieudienst in samenwerking met het Universitair

Nadere informatie

Documentatiesysteem Concern Dienst

Documentatiesysteem Concern Dienst In werking 01 Nov 2012 07:00:17 GMT blz.: 1 van 8 Documenttype Dit document is bestemd voor: Divisie directeur Manager Hoofd Alle medewerkers Anders: Divisies / Afdelingen: Sanquin locatie Amsterdam Plesmanlaan

Nadere informatie

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Dienst Algemene Zaken Afdeling AMVS Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven amso@tue.nl Auteur werkgroep Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Referentie AMVS 2012/xxxx Datum september

Nadere informatie

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Dienst Algemene Zaken Afdeling AMVS Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven amso@tue.nl Auteur werkgroep Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Referentie AMSO/1426396 Datum 5 september

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

Regeling. afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Universiteit Twente

Regeling. afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Universiteit Twente Regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente Kenmerk: 390.126/HR Augustus 2011 390.126/HR 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Regeling bedrijfsafval...5 2.1 Algemene regels...5 2.2

Nadere informatie

Prijstabel A.1 - Huur containers. Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers. Minimum Inhoud in liter (l)

Prijstabel A.1 - Huur containers. Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers. Minimum Inhoud in liter (l) Ref. Ares(2014)1201945-16/04/2014 Prijstabel A.1 - Huur containers Minimum Inhoud in liter (l) Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers Huur per stuk (all-in)

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch,

Nadere informatie

februari 2012 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66

februari 2012 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 HANDBOEK VOOR DE KGA-INZAMELAAR februari 2012 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 INHOUD 1. ALGEMENE GEGEVENS EIVLA organiseert periodieke

Nadere informatie

Bedrijventerrein management. POM West-Vlaanderen

Bedrijventerrein management. POM West-Vlaanderen Bedrijventerrein management HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen POM West-Vlaanderen Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 31 66 Fax: 050 71 94

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen 2015 POM West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 72 53 Fax: 050 71 94 06 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval

KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE De namen van diverse stafafdelingen zijn geactualiseerd; De namen van diverse wet en regelgeving zijn geactualiseerd;

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma. 150110* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld:

Uitvoeringsprogramma. 150110* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld: Module Hulpstof Eis 1 120 Vormvervaardiging &drukken: zeefdruk 120 ontvettingsmiddel voorkeur voor ontvettingsmiddel zonder organische oplosmiddelen Restanten gevaarlijk afval 060205* Overige basen Emballage

Nadere informatie

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001 Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Oud Papier en Karton: een waardevolle grondstof voor nieuw papier Niet hout, maar Oud Papier is in Nederland de belangrijkste grondstof

Nadere informatie

Afval doe je in de goede bak.

Afval doe je in de goede bak. Cliënt Roteb Omschrijving Flyer Afvalwijzer Ordernummer 155.00.015 Datum 12 september 2012 Afval doe je in de goede bak. Dat doe je goed! Afvalwijzer 2012/2013 Huishoudelijk restafval

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen

Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen Regeling afvalverwijdering Rijksuniversiteit Groningen september 2015 Kenmerk: BU15.00374 Sander Dijkstra, Dick Jager, Andrys Weitenberg Colofon Dit document

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

KAM-regel 007 - Bijlage 7 - Gevaarlijke combinaties van chemicalie n (niet limitatief)

KAM-regel 007 - Bijlage 7 - Gevaarlijke combinaties van chemicalie n (niet limitatief) KAM-regel 007 - Bijlage 7 - Gevaarlijke combinaties van chemicalie n (niet limitatief) De gevaarlijke combinaties van chemicaliën zijn onderverdeeld in: - Combinaties van chemicaliën die toxische reactieprodukten

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland Langer plezier van karton en papier www.prn.nl Langer plezier van karton en papier Kranten, tijdschriften, folders, boeken, kopieer- en printpapier en catalogi, we

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland PERSEN DROGEN GLADSTRIJKEN SNIJDEN BEDRUKKEN GEBRUIKEN KRANT KARTON RECLAME KRANT 1 6 5 2 VAN OUD NAAR NIEUW 3 4 PULP WEKEN ONTINKTEN

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Inzamelmiddelen Wecycle

Inzamelmiddelen Wecycle Inzamelmiddelen Wecycle maart 2015 KEI-box (Klein Elektrisch en ICT, box ) Kleine huishoudelijke apparaten & ICT Afmetingen: (lxbxh) 80x60x35cm Complete kleine elektrische en ICT-apparaten 5.6 kg. Max.

Nadere informatie

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL Ingang: juni 2003 revisiedatum: mei 2010 Looptijd: tot 2015 Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu 2010 Vastgesteld door het College van Bestuur 21

Nadere informatie

Team Milieu. Afval scheiden: dat doen we samen! Arbo & Milieu. Met het oog op een gezond milieu!

Team Milieu. Afval scheiden: dat doen we samen! Arbo & Milieu. Met het oog op een gezond milieu! Team Milieu Afval scheiden: dat doen we samen! Arbo & Milieu Met het oog op een gezond milieu! De basis van de werkzaamheden van de sector Arbo & Milieu van de directie Personeel van Erasmus MC is neergelegd

Nadere informatie

Workshop minder afval en meer circulaire economie

Workshop minder afval en meer circulaire economie Workshop minder afval en meer circulaire economie 27 oktober 2016 Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stefan Romijn 010 238 28 27 ONDERZOEK CO2 Stimular Websites DuurzaamMKB.nl DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl

Nadere informatie

AAN LEVERVOORWAARDEN GEDRAGSREGELS REGIONALE MILIEUSTRATEN ZEELAND

AAN LEVERVOORWAARDEN GEDRAGSREGELS REGIONALE MILIEUSTRATEN ZEELAND AAN LEVERVOORWAARDEN en GEDRAGSREGELS REGIONALE MILIEUSTRATEN ZEELAND 1 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij aanlevering van afvalstoffen op de regionale milieustraat zijn de aanlevervoorwaarden en gedragsregels

Nadere informatie

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil.

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil. Aarde Aarde mag niet worden ingeleverd op de Milieustraat. Dit moet worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingbedrijf. Let op: deze bedrijven vragen waarschijnlijk om een schoon grond verklaring.

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form van het ontvangende bedrijf of the receiving company Formulier S1 Bewijs van afgifte / Form S1 Proof of waste disposal. Bestemd voor het afgevende schip / For discharging vessel Het ingevulde formulier

Nadere informatie

V301000 HALOGEENARME OPLOSMIDDELEN/ ONT- VETTINGSMIDDELEN Euralcode Divers V301000 Dun vloeibare brandbare halogeenarme oplosmiddelen, zoals terpetine, white spirit, brandstof (benzine, diesel), thinner

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN (ook producten met gevaarlijke eigenschappen genoemd) zijn terug te vinden in alledaagse producten zoals schoonmaakmiddelen en verf. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet meer bij stilstaan dat

Nadere informatie

Campagneteksten glas en papier

Campagneteksten glas en papier Campagneteksten glas en papier Voor de glas-en-papier-campagne zijn twee uitgewerkte campagneteksten geschreven in de vorm van: DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GLAS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PAPIER Deze

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN AFVALVERWERKING 2015 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen Januari 2016 Versie 0.1 1 Inhoud Inleiding... 3 Afvalverwerkers en afvalstromen... 4 Verzamelen van gegevens... 5 Hoeveelheden afval

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2013 Vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Geheugensteun afval. Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN

Geheugensteun afval. Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN Geheugensteun afval Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN Afvalscheiden: wat, waar en waarom Overal komt afval vrij. In winkels, ziekenhuizen, op scholen en natuurlijk thuis. Dit afval is overal

Nadere informatie

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel fvalbrengstation Afvalbrengstation Als inwoner van Amstelveen kunt u bij het Afvalbrengstation terecht voor al uw huishoudelijk afval dat gescheiden aangeboden moet worden. A f va l s c h e i d i n g Echt

Nadere informatie

Stap 2: ICT en meubels (grote spullen)

Stap 2: ICT en meubels (grote spullen) Stappenplan zomer opruimactie TNW In 2016 verhuizen we naar de nieuwbouw op zuid. Een goed moment voor een frisse start. We vragen je daarom alvast te bedenken wat je wel en niet wilt meenemen naar je

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2012 Vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Bijlage I van contract V2. NL-Petten: Inzameling en afvoer van bedrijfs- en gevaarlijk afval inclusief verhuur van containers

Bijlage I van contract V2. NL-Petten: Inzameling en afvoer van bedrijfs- en gevaarlijk afval inclusief verhuur van containers Bijlage I van contract 112673- V2 NL-Petten: Inzameling en afvoer van bedrijfs- en gevaarlijk afval inclusief verhuur van containers - Technische specificaties (bestek) - 1. INLEIDING - OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015, vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 11 december 2014, nr. Algemeen De bedragen

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat Geluwe. Tel : Fax :

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat Geluwe. Tel : Fax : HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen Februari 2012 POM West-Vlaanderen Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 73 79 Fax: 050 71 94 06 Vanheede Environmental

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop

DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop DOE MEE! Afval scheiden. Dat scheelt een hoop Ook u kunt nog veel kilo s scheiden Veel Amsterdammers scheiden hun afval al. De een wat meer, de ander wat minder. Toch komt er nog steeds veel herbruikbaar

Nadere informatie

Graag zetten we nog even de voordelen van deze werkmethode op een rij :

Graag zetten we nog even de voordelen van deze werkmethode op een rij : Geachte collega, Ingevolge het verschijnen van het KB van 24/6/99 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10/09/1999) vervalt de verplichting om reagentia in voorraad te houden. Deze reagentia kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen.

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Verpakkingen: plastic, blik, sap- en Plastic Plastic tasjes, tassen en broodzakken Pasta- en rijstzakken

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen Etikettering

Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarlijke stoffen Etikettering Info nieuwe pictogrammen.doc. EtiketteringInfo 01/08/2012 Pagina 1 van 8 1. Algemene informatie Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste

Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste Monitoring 2013 Datum: 6-5-2014 Versie: Eindrapport Project nummer: CL1039 In opdracht van: Hendrik Bijker, Wecycle. Uitgevoerd door: Jorrit Leijting,

Nadere informatie

Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden

Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden datum: Pagina - 1 - Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden OLO formulier Aanvraaggegevens De reden voor het indienen van de aanvraag is dat voor het uitoefenen van de aangevraagde

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg Datum nota : 22.10.15 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Wethouder C. van de Ven Onderwerp Pilot spullenstroon

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN AFVALVERWERKING 2014 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen maart 2015 Versie 0.1 1 Inhoud 2 Inleiding De Hanzehogeschool beschikt over ca. twintig locaties, waarvan het merendeel is gevestigd

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil?

Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil? Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil? Grofvuil: Al het grof huishoudelijk afval dat niet in de ondergrondse afvalcontainer, mini/maxi container of vuilniszak past en geen schadelijke stoffen bevat.

Nadere informatie

Artikel Blauw geruite kiel 10 oktober Klein chemisch afval

Artikel Blauw geruite kiel 10 oktober Klein chemisch afval In huis-aan-huisblad de Faam verschijnt vanaf 5 juli 2017 wekelijks een artikel over afvalscheiding. U vindt dit op de gemeentelijke informatiepagina 'Blauw geruite kiel'. In de artikelen lichten we steeds

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Lever ze gescheiden in bij uw apotheek! DOE MEER MET AFVAL

Lever ze gescheiden in bij uw apotheek! DOE MEER MET AFVAL Medicijnen en injectienaalden Lever ze gescheiden in bij uw apotheek! DOE MEER MET AFVAL Deze campagne is een initiatief van alle Utrechtse gemeenten Jaarlijks wordt er in de provincie Utrecht ongeveer

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Van afval tot grondstof keer op keer opnieuw

Van afval tot grondstof keer op keer opnieuw Van afval tot grondstof keer op keer opnieuw Overzicht Definities: - glas - recycling Inzameling: - methoden - kwaliteit Het verwerkingsproces: - kleurenscheiding - breukgraad - KSP en Hittebestendig glas

Nadere informatie

Klasse 8: Bijtende stoffen

Klasse 8: Bijtende stoffen Klasse 8: Bijtende stoffen De bijtende stoffen (zuren en basen) kunnen afhankelijk van hun oorsprong (organisch of anorganisch) worden onderverdeeld in de volgende groepen: - anorganische zuren, zoals

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015 BIJLAGE 6 REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, TWEEDE LID, SUB q, VAN HET UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE ROERMOND inzake HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK TE ROERMOND

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

F.V. 5: Date : 01.05.08 Revision: 5 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11

F.V. 5: Date : 01.05.08 Revision: 5 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11 1. DOEL. Het geven van richtlijnen om de verzameling en de verwijdering van fabrieksafval/afvalwater afkomstig van gecontroleerde lozingen binnen de wettelijke

Nadere informatie

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Z o r g v o o r h et mili eu Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Restafvalrapportage Waardlanden 2014

Restafvalrapportage Waardlanden 2014 Restafvalrapportage Waardlanden Ingezamelde hoeveelheden, samenstelling van het restafval en beschikbare hoeveelheden grondstoffen 2 februari 2015 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE WAARDLANDEN... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie