AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica"

Transcriptie

1 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Versie 3.0 maart 2014

2 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica COLOFON Deze afvalstoffenregeling is opgesteld door de Arbo- en Milieudienst in samenwerking met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Bezoekadres: Arbo- en Milieudienst Routenummer 980 Erasmuslaan HD Nijmegen Postadres: Postbus HB Nijmegen Telefoon: Fax: Uitgifte datum: maart 2014 De meest recente versie van deze afvalstoffenregeling kunt u vinden op: Radboud Duurzaam: onderdeel bedrijfsvoering -> afval Deze afvalstoffenregeling is vastgesteld door: Dr.A. Geurtsen RC, directeur bedrijfsvoering Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Afvalstoffenregeling FNWI maart 2014 documentnummer INL.1

3 VOORWOORD Hierbij bieden wij u de afvalstoffenregeling 2014 aan. In deze regeling wordt aangegeven op welke wijze de diverse afvalstoffen die binnen de faculteit N.W.I. vrijkomen, moeten worden ingezameld en afgevoerd. Op een juiste wijze inzamelen, afvoeren en verwerken van onze afvalstoffen draagt bij aan duurzame Universiteit. Het inzamelen en afvoeren van afval op een milieuverantwoorde wijze is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de faculteit en alle medewerkers. Met deze afvalstoffenregeling hopen we te bereiken: o Het voor iedere medewerker duidelijk wordt hoe de diverse afvalstoffen moeten worden ingezameld en afgevoerd; o Door een steeds verbeterende afvalscheiding de mogelijkheden voor hergebruik en recycling toe zullen nemen; o Door een steeds verbeterende afvalscheiding de kosten voor de afvoer beheersbaar zullen blijven. o Goede afvalscheiding bijdraagt aan een verdere verduurzaming van onze Universiteit Daarnaast voldoet de faculteit met deze afvalstoffenregeling aan haar wettelijke verplichtingen. Deze afvalstoffenregeling 2014 is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen FNWI en de Arbo- en Milieudienst. Desondanks kan het zo zijn dat u bepaalde (incidentele) afvalstoffen niet terug kunt vinden of dat u niet zeker weet waar een afvalstof thuis hoort. In dat geval kunt u contact opnemen met: Logistiek Centrum tel. (36)52156 Per mail: Arbo-en milieudienst Per mail: Jos Henderik Per mail: tel.(30)92067 Met vriendelijke groet, afdeling Interne-en Huisvestingszaken Faculteit N.W.I. Afvalstoffenregeling FNWI maart 2014 documentnummer INL.1

4 INHOUD INL.3 INL.4 INL.5 B.1-B.10 RGA 01 - RGA 04 RGA RGA 7.2 Bijlagen BL.1 BL.2 BL.3 BL. 5 BL. 6 Inleiding Zoeken in deze afvalstoffenregeling Overzicht afvalstromen Bedrijfsafvalstoffen Regeling gevaarlijk afval Radboud Universiteit Nijmegen Indeling afvalstromen Paklijsten laboratoriumchemicaliën Gevaarlijke combinaties van stoffen Stoffenlijst Overzicht GHS symbolen P- en H- zinnen documentnummer INL.2 maart 2014

5 INLEIDING De grote diversiteit aan onderwijs en onderzoek binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft tot gevolg dat er veel verschillende afvalstoffen vrijkomen. Vanuit de duurzaamheidsvisie van de Universiteit, het gecertificeerde milieuzorgsysteem en het beheersbaar houden van de kosten worden deze afvalstoffen zo goed mogelijk gescheiden. Deze afvalstoffenregeling dient daarbij als leidraad. Bedrijfsafval en gevaarlijk afval In onze milieuvergunning is het hebben van een afvalstoffenregeling als voorschrift opgenomen. Deze afvalstoffenregeling ondersteunt medewerkers bij het indelen van de twee grootste afvalstromen op onze campus, het bedrijfsafval en het gevaarlijk afval. Onder bedrijfsafvalstoffen vallen afvalstoffen die vergelijkbaar zijn met afvalstoffen die in huishoudelijke situaties vrijkomen. Voorbeelden zijn papier- en glasafval, grof vuil, oude koelkasten (witgoed,) plastic, oude elektronica (bruingoed). Gevaarlijk afval, voorheen chemisch afval, komt vooral vrij binnen de laboratoria. Bijvoorbeeld restant chemicaliën of afval afkomstig uit practica of onderzoek. Naast bovengenoemde afvalstromen komt binnen de faculteit nog radioactief afval en afval van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) vrij. Gezien de aparte wetgeving die hiervoor bestaat is radioactief afval en GGO afval niet in deze afvalstoffenregeling opgenomen. Hiervoor bestaat het Handboek Stralingshygiëne en het Handboek GGO Vermindering van afval Het afvalbeleid, zowel landelijk als van de universiteit, is gericht op het voorkomen van het ontstaan van afval: preventie. Wanneer er toch afval ontstaat moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden. Een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te gebruiken of te recyclen zijn. Is hergebruik of recycling ook niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval verbrand of gestort. Een van de manieren om te voorkomen dat afval ontstaat is de kringloopwinkel op onze campus. Hier kunt u overtollig herbruikbaar materiaal aanbieden, maar natuurlijk ook herbruikbaar meubilair aanschaffen. Kostenbeheersing Naast een optimale verwerking houdt een goede afvalscheiding ook de kosten beheersbaar. Het afvoeren van papier via het restafval is bijvoorbeeld vele malen duurder dan gescheiden afvoer. Wanneer chemisch verontreinigd glasafval bij het gewone glasafval wordt aangetroffen, wordt de hele partij tegen hoge kosten als gevaarlijk afval afgevoerd. Verbetermogelijkheden? Wanneer u mogelijkheden ziet om de gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren of het ontstaan van afval te voorkomen, neemt u dan contact op met het Logistiek Centrum, tel , of de Arbo- en Milieudienst, tel Zij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van de gescheiden inzameling, de afvoer coördineren en beoordelen of de verbetermogelijkheden ook op andere plaatsen binnen de faculteit toepasbaar zijn. Transport Voor de daadwerkelijke afvoer van de afvalstoffen kunt u een beroep doen op het Logistiek Centrum of de corvee-medewerkers. De telefoonnummers vindt u op de afvalstofbladen. Afvalstoffenregeling op Deze afvalstoffenregeling wordt periodiek bijgewerkt. De meest recente versie kunt u vinden op ; of Ten opzichte van de vorige uitgave zijn een aantal afvalstoffen niet meer opgenomen in deze afvalstoffenregeling. Dit wordt veroorzaakt doordat deze afvalstoffen niet meer of heel documentnummer INL.3 maart 2014

6 beperkt werden aangeboden. Indien u een afvalstof heeft die niet in deze regeling is opgenomen dan kunt u via een van de contactadressen advies krijgen hoe u deze afvalstof kunt aanbieden. Bij de indeling van de gevaarlijke stoffen is de GHS (Global Harmonised System) indeling gevolgd. Deze vervangt de vervallen Wet Milieugevaarlijke stoffen (WMS) Ongevallen: Bij het werken met gevaarlijke (afval-)stoffen bestaat er altijd de kans dat er iets mis gaat. In geval van nood, bel het alarmnummer 5 maal 5. Zorg te allen tijde bij een ongeval voor uw eigen en andermans veiligheid. documentnummer INL.3 maart 2014

7 Zoeken in deze afvalstoffenregeling: Wanneer u niet weet op welke manier u een bepaalde afvalstroom moet inzamelen, kunt u dit in deze afvalstoffenregeling op een aantal manieren vinden: 1. U gaat naar het Overzicht afvalstromen, INL.5, en van hieruit naar de afvalstroom waar u informatie over wilt. 2. U gaat naar de Stoffenlijst in Bijlage I. Bij alle stoffen in deze lijst is vermeld onder welke afvalstroom deze valt en wordt het documentnummer vermeld. 3. U twijfelt in welke afvalstroom u uw afval moet indelen. In dat geval neemt u contact op met het Logistiek Centrum (tel ) of met de Arbo- en Milieudienst (tel ). 4. Uw afval is niet in deze regeling opgenomen. Het betreft dan een incidentele afvalstroom of een afvalstroom die nog niet eerder binnen de faculteit is vrijgekomen. Neem voor het inzamelen en afvoeren contact op met het Logistiek Centrum (tel ) of met de Arboen Milieudienst (tel ). In overleg wordt bekeken hoe uw afval moet worden afgevoerd. Eventueel wordt uw afvalstroom in een volgende versie van de afvalstoffenregeling opgenomen. De meest recente versie van deze afvalstoffenregeling vindt u altijd op: ; of documentnummer INL.4 maart 2014

8 Overzicht afvalstromen Bedrijfsafval Restafval... B.1 Papier/karton... B.2 Vertrouwelijk papier... B.3 Glas... B.4 Elektronica afval (bruingoed)... B.5 Koel- en vriesapparatuur (witgoed)... B.6 Printercartridges... B.7 Pallets... B.8 Oud metaal... B.9 Grof vuil... B.10 Kunststof afval... B.11 Vertrouwelijke data... B.12 Gevaarlijk afval Anorganische zuren... RGA 1.1 Fixeer... RGA 1.2 Anorganische logen... RGA 2.1 Ontwikkelaar... RGA 2.2 Oplosmiddelen halogeenarm... RGA 3.1 Afgewerkte olie... RGA 3.2 Met olie en vetten verontreinigde materialen... RGA 3.4 Oplosmiddelen halogeenrijk... RGA 4.1 Ethidiumbromide gels, concentratie >0,1%... RGA 4.2 Ethidiumbromide in oplossingen, concentratie > 0,1%... RGA 4.3 Loodaccu's... RGA 5.1 Batterijen... RGA 5.3 Kwikhoudende voorwerpen... RGA 5.6 Kwik metallisch... RGA 5.7 Klein gevaarlijk afval (KCA)... RGA 5.8 Spuitbussen... RGA 5.9 Laboratoriumchemicaliën... RGA 5.10 Giftige vloeistoffen... RGA 5.11 Giftige vaste stoffen... RGA 5.12 Luchtfilters... RGA 6.1 Divers, overleg met AMD... RGA 7.1 Waterige oplossingen uit laboratoria... RGA 7.2 documentnummer INL.5 maart 2014

9 BEDRIJFSAFVAL documentnummer B.1 maart 2014

10 B.1 RESTAFVAL Al het afval dat niet tot één van de andere bedrijfsafvalstromen behoord is restafval. Wat mag wel * fruitafval en etensresten * aardewerk * gloeilampen * balpennen en viltstiften * cassettebanden en videobanden * tonerpoeder * gebruikte papieren servetjes * melk- en drankpakken * waterafstotend en vetvrij papier * dragerpapier van etiketten * lijm/correctievloeistof Wat mag zeker niet papier /karton B.2 glas B.4 elektronica afval B.5 printercartridges B.7 grof vuil B.10 kunststof afval B.11 batterijen RGA 5.3 klein gevaarlijk (kantoor)afval RGA 5.8 Inzameling en afvoer Verwerking * restafval deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken * afvalbakken worden geleegd door de corvee-groep restafval wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie met terugwinning van energie Belangrijke Logistiek Centrum telefoonnummers Corvee-groep Arbo- en Milieudienst documentnummer B.1 maart 2014

11 B.2 PAPIER/KARTON Papier en karton moet gescheiden worden ingezameld. Wat mag wel * kopieerpapier en briefpapier * boeken * tijdschriften en kranten * enveloppen en vensterenveloppen * faxpapier karton * lege dozen * kartonnen verpakkingsmateriaal aanmelden bij de corvee-groep * grote hoeveelheden boeken * archieven die geen vertrouwelijke informatie bevatten Wat mag zeker niet restafval B.1 * gebruikte papieren servetjes * melk- en drankpakken * waterafstotend en vetvrij papier * dragerpapier van etiketten vertrouwelijk papier B.3 * dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie Inzameling en afvoer Inzamelmiddelen Verwerking * papier op de werkplek verzamelen in de speciale papierdoos of een gewone doos * papierdoos zelf leegmaken in de container met blauwe deksel * andere lege dozen platmaken * locaties papiercontainers: - Huygensgebouw, containerruimtes, naast de goederenliften * eens per week worden volle containers door de corvee-groep afgevoerd. papierinzameldoos opvragen bij de corvee-groep ingezameld papier en karton wordt gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.2 maart 2014

12 B.3 VERTROUWELIJK PAPIER Hieronder valt papier dat vertrouwelijke informatie bevat en daarom niet in de blauwe papiercontainer kan worden verzameld. Wat mag wel * dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie Wat mag zeker niet restafval B.1 * gebruikte papieren servetjes * melk- en drankpakken * waterafstotend en vetvrij papier * dragerpapier van etiketten papier B.2 * kopieer-,fax- of briefpapier zonder vertrouwelijke informatie * boeken * tijdschriften en kranten * enveloppen en venster enveloppen * karton * dozen * kartonnen verpakkingsmateriaal Inzameling en afvoer Inzamelmiddelen Verwerking * voor de afvoer van vertrouwelijk papier kunt u bellen met de corvee-groep * de corvee-groep zorgt voor het inzamelmiddel en verzorgt de afvoer vanaf uw afdeling Afgesloten kunststof container aanvragen bij het Logistiek Centrum na versnippering wordt het vertrouwelijk papier gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.3 maart 2014

13 B.4 GLAS Glasverwerkingsbedrijven stellen strikte voorwaarden aan de aanlevering van het glasafval, onder andere om de veiligheid voor hun werknemers te garanderen. Wat mag wel * huishoudglas * conservenglas * frisdrankenflessen * drinkglazen laboratoriumglaswerk * gespoelde chemicaliënflessen * gespoelde reageerbuizen, pipetten e.d. voorwaarden * huishoudglas moet lekleeg zijn * laboratoriumglaswerk naspoelen * etiket verwijderen of gevaarsymbolen en opschriften onleesbaar maken * doppen en deksels verwijderen * wit en bont glas worden niet van elkaar gescheiden Wat mag zeker niet restafval B.1 * aardewerk en keramiek * gloeilampen * spiegels, vlak glas * samengesteld glas met hout, kunststof of metaal * hittebestendig glas grof vuil B.10 * draadglas * vlakglas (ruiten etc.) chemisch verontreinigd glasafval RGA 7.1 Inzameling en afvoer * glas deponeren in de gele glascontainers * de corvee-groep maakt de containers leeg * locaties glascontainers: - Huygensgebouw, containerruimte: op elke verdieping naast de goederenlift Verwerking het ingezamelde glas wordt verwerkt tot nieuw glas Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.4 maart 2014

14 B.5 ELEKTRONICA AFVAL (BRUINGOED) Onder elektronica afval worden afgedankte apparaten verstaan met elektronische onderdelen. Wat mag wel * computers, beeldschermen, toetsenborden * printers * radio s en televisies, audioapparatuur * mobiele telefoons Wat mag zeker niet oud metaal of grof vuil B.9 of B.10 * ontmantelde apparatuur * witgoed Inzameling en afvoer Verwerking * overtollige apparatuur wordt op afroep opgehaald door de corvee-groep * plaats overtollige apparatuur niet op de gang of in de kelder! * Indien oude apparatuur nog bruikbaar is kan deze ook aangeboden worden aan de campus kringloopwinkel oude elektronica wordt ontmanteld waarna bruikbare onderdelen worden hergebruikt of gerecycled Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Kringloopwinkel Arbo- en Milieudienst documentnummer B.5 maart 2014

15 B.6 KOEL- EN VRIESAPPARATUUR (WITGOED) Onder witgoed wordt alle overtollige koel- en vriesapparatuur verstaan. Wat mag wel * defecte of verouderde koelapparatuur * defecte of verouderde vriesapparatuur voorwaarden * apparatuur niet demonteren, doorzagen of lekprikken; dit voorkomt lekkage van koelmiddel Inzameling en afvoer Verwerking * overtollig koel- en vriesapparatuur wordt op afroep opgehaald door de corvee-groep * plaats overtollige apparatuur niet op de gang of in de kelder! * oude koelapparatuur wordt ontdaan van CFK-houdende materialen, zoals koelvloeistoffen en isolatiemateriaal * overige materialen worden hergebruikt of gerecycled Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.6 maart 2014

16 B.7 PRINTERCARTRIDGES Onder printercartridges worden alle cartridges van inktjet-, deskjet- en laserprinters verstaan. Wat mag wel * cartridges van printers Wat mag zeker niet klein gevaarlijk (kantoor)afval RGA 5.8 * vloeibare toner Inzameling en afvoer Verwerking * de oude cartridge moet worden ingeleverd in de containerruimte bij de goederen liften. * verzamel cartridge in goed gesloten (leveranciers)verpakking * De corvee-groep verzorgt de afvoer naar de leverancier * cartridges worden geschikt gemaakt voor hergebruik * overige materialen worden hergebruikt of gerecycled Belangrijke Logistiek Centrum telefoonnummers Corvee-groep Arbo- en Milieudienst documentnummer B.7 maart 2014

17 B.8 PALLETS Pallets worden gescheiden ingezameld, zodat ze daarna kunnen worden hergebruikt. Wat mag wel * pallets Wat mag zeker niet grof vuil B.10 * kapotte pallets Inzameling en afvoer Verwerking * pallets worden op afroep opgehaald door corvee-groep * plaats de pallets niet op de gang of in de kelder! pallets worden hergebruikt Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.8 maart 2014

18 B.9 OUD METAAL Oud metaal is goed te gebruiken als grondstof voor nieuwe metalen. Wat mag wel oud metaal * restant metaal * niet-verontreinigde metalen emballage Wat mag zeker niet elektronica afval B.5 * computers, beeldschermen, toetsenborden * printers * radio s en televisies, audioapparatuur * mobiele telefoons koel- en vriesapparatuur B.6 * defecte of verouderde koelapparatuur * defecte of verouderde vriesapparatuur grof vuil B.10 * ontmantelde apparatuur Inzameling en afvoer Verwerking * Corvee-groep haalt oud metaal op afroep op * plaats oud metaal niet op de gang of in de kelder! oude metalen worden gebruikt als grondstof voor nieuw metaal Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.9 maart 2014

19 B.10 GROF VUIL Grof vuil is al het restafval dat qua omvang, gewicht of specifieke kenmerken niet via de afvalbak kan worden afgevoerd. Wat mag wel * draadglas * meubilair * spiegels, samengesteld glas met hout, kunststof of metaal * kapotte pallets * vlakglas (ruiten etc.) * ontmantelde apparatuur Wat mag zeker niet restafval B.1 * klein of samendrukbaar afval papier/karton B.2 * boeken * dozen * kartonnen verpakkingsmateriaal elektronica afval B.5 * computers, beeldschermen, toetsenborden * printers * radio s en televisies, audioapparatuur koel- en vriesapparatuur B.6 * defecte of verouderde koelapparatuur * defecte of verouderde vriesapparatuur pallets B.8 oud metaal B.9 * restant metaal * niet-verontreinigde metalen emballage Kunststof afval: * kunststof verpakkingsmateriaal Inzameling en afvoer Verwerking * De corvee-groep haalt grof vuil op afroep op * plaats grof vuil niet op de gang of in de kelder! afhankelijk van de samenstelling wordt grof vuil gebruikt als grondstof voor nieuw materiaal, verbrand of gestort Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.10 maart 2014

20 B.11 KUNSTSTOF AFVAL Kunststof afval zijn alle soorten kunststof/plastics die bij werkzaamheden vrijkomen Wat mag wel * alle soorten schone en droge kunststof * lege kunststof verpakkingen van dranken of levensmiddelen * verpakkingsmaterialen van kunststof * lege potjes, tubes etc. Inzameling folies: Verpakkingsfolies worden ingezameld bij Logistiek centrum Wat mag zeker niet restafval B.1 * piepschuim of andere geschuimde kunststoffen * kunststof die deels bestaat uit ander materiaal. Bijv aluminium * verpakkingen die nog restanten bevatten * materiaal dat in contact is geweest met chemicaliën of biologische agentia Inzameling en afvoer * in de containerruimte bij de goederen liften staan de oranje kunststof inzamelcontainers Deze containers worden omgewisseld door de corvee-groep Verwerking ingezameld kunststof wordt gescheiden op soort en geschikt gemaakt voor recycling en gebruikt als grondstof voor nieuw materiaal Belangrijke Corvee-groep Telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.11 maart 2014

21 B.12 VERTROUWELIJKE DATA Vertrouwelijke data omvat alle media met privacygevoelige informatie, uitgezonderd papier. Wat mag wel * CD-roms, diskettes, DVD s * harde schijven, USB-sticks * videobanden * andere data tapes Wat mag zeker niet Vertrouwelijk papier B.3 Inzameling en afvoer * Binnen het logistiek centrum is een afgesloten container aanwezig. Hier kan vertrouwelijke data gebracht worden. Afvoer in overleg met corvee is ook mogelijk. Verwerking Vertrouwelijke data wordt gecontroleerd vernietigd. Recyclebaar materiaal wordt daarna teruggewonnen. Belangrijke Corvee-groep telefoonnummers Arbo- en Milieudienst documentnummer B.12 maart 2014

22 CONCEPT 0.1 REGELING REGELING GEVAARLIJK GEVAARLIJK AFVAL AFVAL RADBOUD UMC St UNIVERSITEIT RADBOUD NIJMEGEN Inleiding De Regeling Gevaarlijk Afval (RGA) geeft een beschrijving op welke wijze gevaarlijke afvalstoffen die binnen de campus vrijkomen, moeten worden ingezameld en afgevoerd. Opbouw De Regeling Gevaarlijk Afval is als volgt opgebouwd: Algemeen Specifieke aanlevereisen gevaarlijk afval Indeling afvalstromen gevaarlijk afval, inclusief beschrijving van de afvalstromen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5 paklijsten laboratorium chemicaliën overzicht gevaarlijke combinaties stoffenlijst GHS symbolen P- en H- zinnen documentnummer RGA 01 maart 2014

23 0.2 REGELING GEVAARLIJK AFVAL - ALGEMEEN Algemeen 1.1. Op grond van de Wet Milieubeheer (Wm) is voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit de Regeling Gevaarlijk Afval (RGA) opgesteld De EURAL (Europese afvalstoffenlijst) bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is of niet. Voor informatie over de Eural en of uw afvalstof gevaarlijk afval is kunt u contact opnemen met de Arbo- en Milieudienst tel De afdeling is zelf verantwoordelijk voor het goed scheiden en aanbieden van het afval Het gevaarlijk afval wordt voor transport aangemeld bij het Logistiek Centrum tel of via mail: 1.5. Het Logistiek Centrum is verantwoordelijk voor het transport van de afvalstoffen en de contracten met de afvalinzamelaars Bij opslag van gevaarlijke stoffen dient u rekening te houden met: - de aanwezigheid van lekbakken; - scheiding van gevaarlijke stoffen, oftewel het compartimenteren van gevaarlijke (afval-)stoffen, zodat er geen gevaarlijke reacties kunnen ontstaan; - brandveilige opslag; - een toegestane maximale hoeveelheid van 25 kg buiten de veilige opslagplaats; - de emballage dient bij ingebruikname voorzien te zijn van etiketten met de juiste gevaarsymbolen. ( zie bijbehorend afvalblad) De opslag van gevaarlijke stoffen staat beschreven in de richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). Dit is een richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Voor informatie over deze regelingen kunt u contact opnemen met de Arbo- en Milieudienst. Om zelf een eerste beoordeling uit te voeren is een PGS 15 checklist beschikbaar Het afvoeren van afval afkomstig van werkzaamheden met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO s) staat beschreven in Handboek GGO RU / Radboud UMC 1.8. Radioactief afval dient afgevoerd te worden volgens de regels beschreven in het Handboek Stralingshygiëne, raadpleeg uw afdelingsdeskundige of neem contact op met de Arbo- en Milieudienst. documentnummer RGA 0.2 maart 2014

24 0.3 SPECIFIEKE AANLEVEREISEN GEVAARLIJK AFVAL Gevaarlijk afval verzamelen, verpakken en aanleveren volgens de onderstaande regels: 2.0 De gevaarlijke afvalstoffen onderverdelen in de juiste afvalstromen. Bij het aanleveren van de afvalstromen dienen de afvalstromen te voldoen aan de aanlevereisen. Indeling afvalstromen: overzicht indeling afvalstromen gevaarlijk afval, inclusief aanlevereisen Bijlage 2: overzicht gevaarlijke combinaties 2.1 Vloeibaar gevaarlijk afval verpakken in goed gesloten en UN-gekeurde 5 liter jerrycans, voorzien van etiketten (zie artikel 2.4). Jerrycans voor maximaal 90% vullen. Jerrycans zijn verkrijgbaar met behulp van Tracelab Artikelnummer jerrycan 5 liter: SD Het vast gevaarlijk afval verpakken in goed gesloten en UN-gekeurde dekselvaten (niet ouder dan 5 jaar) met schroefdeksel, 55 liter of 35 liter, voorzien van etiketten (zie artikel 2.4). Dekselvaten zijn verkrijgbaar met behulp van Tracelab. Artikelnummer dekselvat 55 liter: SD Afvoer gebruikte naalden in naaldcontainer via tracelab Artikelnummer naaldencontainer, inhoud 4 liter: De laboratorium chemicaliën, alle overtollige vloeibare- en vaste chemicaliën die nog verpakt zijn in een deugdelijke gesloten verpakking < 2,5 kg, dienen onderverdeeld te worden in vier klassen. De klassen worden genoemd op het afvalstroomblad laboratorium chemicaliën in bijlage 1. De laboratorium chemicaliën zijn voorzien van een paklijst per klasse (A tot en met D). De laboratorium chemicaliën dienen verpakt te worden in verpakkingsmiddelen als hierboven aangegeven. In geval van grote hoeveelheden: overleg met Logistiek Centrum (tel.: of 5216) of Arbo- en Milieudienst (tel.:19645). Bijlage 1: paklijsten laboratorium chemicaliën 2.5 Alle verpakkingen dienen voorzien te zijn van een ingevuld etiket voor de betreffende afvalstroom èn de eventueel bijbehorende ADR etiketten ( wiebertjes, omvang minimaal 10 x 10 cm), zoals weergegeven bij de afvalstroom. Op het etiket staan de volgende gegevens: - categorie - afvalstroom - UN-nummer (indien van toepassing) - ADR-klasse - symbolen GHS (Global Harmonised System)/ ADR - afdeling - datum - contactpersoon 2.6 In geval van morsen eerst absorberen met Vermiculite, artikelnummer Daarna kunt u Tracelab (registratiesysteem gevaarlijk stoffen) raadplegen. Voor verdere opruiming kunt u contact opnemen met het Logistiek Centrum, tel , of met de Arbo- en Milieudienst, tel documentnummer RGA 0.3 maart 2014

25 2.7 Indien het gevaarlijk afval niet voldoet aan de gestelde regels van de Regeling Gevaarlijk Afval, wordt het afval door de medewerkers van het Logistiek Centrum geweigerd. 2.8 Indien niet duidelijk is in welke afvalstroom of klasse het gevaarlijk afval moet worden ingedeeld, raadpleeg dan het Logistiek Centrum (tel ) of de Arbo- en Milieudienst (tel ). 2.9 Enkele belangrijke telefoonnummers: Logistiek Centrum, FNWI tel.: Arbo- en Milieudienst, milieukundige tel.: documentnummer RGA 0.3 maart 2014

26 0.4 INDELING AFVALSTROMEN Nr Afvalstroom Artikelnummer Etiket ADR etiket (tracelab) Categorie I: zure en neutrale anorganische afvalstoffen in oplossing 1.1. Anorganische zuren ADR Fixeer Categorie II: alkalische anorganische afvalstoffen in oplossing 2.1. Anorganische logen ADR Ontwikkelaar Categorie III: halogeenarme organische afvalstoffen 3.1. Oplosmiddelen halogeenarm ADR Afgewerkte olie Met olie / vetten verontreinigde materialen Categorie IV: halogeenrijke organische afvalstoffen 4.1. Oplosmiddelen halogeenrijk ADR Ethidiumbromide gels, concentratie > 0,1 % Ethidiumbromide in oplossingen, concentratie > 0,1 % Categorie V: afvalstoffen met zware metalen en bijzondere afvalstoffen 5.1. Loodaccu's ADR Batterijen Kwikhoudende voorwerpen ADR Kwik metallisch ADR Klein gevaarlijk afval (KCA) Spuitbussen LQ UN Laboratorium chemicaliën algemeen Categorie A ADR 8 Categorie B ADR 8 Categorie C ADR ADR 3 Categorie D ADR 8+ ADR Giftige vloeistoffen Op aanvraag + ADR Giftige vaste stoffen ADR 6.1 documentnummer RGA 0.4 maart 2014

27 Nr Afvalstroom Artikelnummer etiket (tracelab) Etiket ADR Categorie VI: afvalstoffen met buitengewone risico's 6.1. Luchtfilters Overige afvalstoffen 7.1. Divers. Overleg met de AMD In overleg 7.2. Waterige oplossingen uit laboratoria documentnummer RGA 0.4 maart 2014

28 GEVAARLIJK AFVAL documentnummer RGA 1.0 maart 2014

29 1.1. ANORGANISCHE ZUREN Categorie I Hieronder vallen verschillende (verdunde) anorganische zuren waarvan de ph lager is dan 5. Voorwaarden watergehalte > 85% jerrycan voorzien van volledig ingevuld etiket 1.1. anorganische zuren jerrycan voorzien van etiket ADR 8 Géén organische zuren toevoegen let op gevaarlijke combinaties! (bijlage 2) Wat mag wel Wat mag zeker niet diverse (verdunde) anorganische zuren, zoals: * salpeterzuur * zwavelzuur (indien > 20 liter, overleg met Logistiek Centrum tel: 53325) * zoutzuur * alkalische vloeistoffen * complexvormers * giftige stoffen * cyaniden * ontledingsgevoelige stoffen * oxiderende stoffen * organische zuren neem contact op met AMD * vaste stoffen zoals tissues, pipetten, objectglazen Inzamelmiddelen * jerrycan 5 liter, UN-gekeurd artikelnr SD0503 * etiket 1.1. anorganische zuren artikelnr * etiket ADR 8 wordt standaard geleverd bij etiket 1.1. anorganische zuren Afvoer op afroep door medewerkers Logistiek Centrum, tel Verwerking anorganische zuren worden verwerkt in een ONO-installatie (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren) Anorganische zuren: ADR-klasse 8,II UN-nummer 3264 Etiket ADR 8 documentnummer RGA 1.1 maart 2014

30 1.2. FIXEER Categorie I Hieronder valt fixeer afkomstig van fotografische processen. Voorwaarden: jerrycan voorzien van volledig ingevuld etiket 1.2. fixeer Wat mag wel * fixeer, zwart / wit * kleur / bleekfixeer Wat mag zeker niet * andere stoffen dan fixeer Inzamelmiddelen * jerrycan 5 liter, UN-gekeurd artikelnr SD0503 * etiket 1.2. fixeer artikelnr Afvoer op afroep door medewerkers Logistiek Centrum, tel Verwerking fixeer wordt verwerkt in een ONO-installatie (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren). Het zilver wordt teruggewonnen. Het restproduct wordt verbrand. Fixeer: ADR-klasse UN-nummer Etiket ADR vrij n.v.t. n.v.t. documentnummer RGA 1.2 maart 2014

31 2.1. ANORGANISCHE LOGEN Categorie II Hieronder vallen verschillende (verdunde) anorganische logen waarvan de ph hoger is dan 7, eventueel (zware) metaalhoudend. Voorwaarden: watergehalte > 85% jerrycan voorzien van volledig ingevuld etiket 2.1. anorganische logen jerrycan voorzien van etiket ADR 8 let op gevaarlijk combinaties (bijlage 2) Wat mag wel diverse (verdunde) anorganische logen, zoals: * calciumhydroxide * kaliumhydroxide * natriumhydroxide Wat mag zeker niet * cyanides * complexvormers * giftige stoffen * natriumhypochloriet * overige organische stoffen * ontledingsgevoelige stoffen * oxiderende stoffen * vaste stoffen, zoals tissues, pippetten, objectglazen * zure vloeistoffen * ammonia apart aanleveren met etiket 2.1. anorganische logen Inzamelmiddelen * jerrycan, 5 liter, UN-gekeurd artikelnr SD0503 * etiket 2.1. anorganische logen artikelnr * etiket ADR 8 wordt standaard geleverd bij etiket 2.1.anorganische logen Afvoer op afroep door medewerkers Logistiek Centrum, tel Verwerking anorganische logen worden verwerkt in een ONO-installatie (Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren) Anorganische logen: ADR-klasse 8, III UN nummer 1719 Etiket ADR 8 documentnummer RGA 2.1 maart 2014

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW)

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente Arbo & Milieu TNW Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) 1 Inhoud 1. Waarom Arbo & Milieu?... 5 2. Toegang tot de gebouwen

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Aanwijzing alleenrecht aan AEB in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college besluit een overeenkomst met Afval Energie

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Milieu en milieuzorg Milieu en vervuilende stoffen Het milieu staat de laatste jaren veel in de belangstelling. Maar wat is het milieu eigenlijk? Milieu is een

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

Afvalstromen. Restafval. Groente-, fruit- en tuinafval

Afvalstromen. Restafval. Groente-, fruit- en tuinafval Afvalstromen Groente-, fruit- en tuinafval Takken In het voorjaar en najaar rijden speciale wagens om takken op te halen. De regels zijn: Takken met touw bundelen (niet met ijzerdraad of plastic). De bundel

Nadere informatie

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor.

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor. CE Oplossingen voor milieu, milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft Delft 180 2611 HH HH Delft tel: tel: 0152 2 150 150 fax: fax: 0152 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: website:

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Handleiding. Camping 2011 t/m 2012

Handleiding. Camping 2011 t/m 2012 Handleiding Camping 2011 t/m 2012 Voorwoord: De Green Key, hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, is in toenemende mate een symbool waaraan kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

REGELS VOOR AANBIEDEN

REGELS VOOR AANBIEDEN REGELS VOOR AANBIEDEN Om de afvalinzameling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u onderstaande regels voor het aanbieden van de containers goed opvolgt. Containers die niet goed aangeboden zijn,

Nadere informatie