Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst aan, die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen: -de afdeling Regie en Realisatie van de gemeente Meppel Artikel 2 lid 2 Het college wijst naast de inzameldienst de volgende inzamelaars aan: a. Als inzamelaar worden aangewezen Sympany voor de inzameling van textiel als het gaat om incidentele inzameling in een beperkt deel van de gemeente; b. Als inzamelaar worden aangewezen Sympany voor de inzameling van textiel door middel van bovengrondse en ondergrondse containers; a.als inzamelaar worden aangewezen Sympany met een individuele aanwijzing voor de inzameling van textiel in de gehele gemeente of in een aanzienlijk deel van de gemeente; Artikel 4, lid 2 Het college bepaalt ten aanzien van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen dat de inzameling geschiedt met de volgende inzamelmiddelen dan wel -voorzieningen: van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt of ten behoeve van wie op een inzamelvoorziening is aangewezen, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden. Als er sprake is van één of meerdere ondergrondse verzamelcontainer(s) dient gebruik te worden gemaakt van een milieupas. Inwoners van de gemeente Meppel die beslist geen minicontainer kunnen plaatsen moeten hun huisvuil aanbieden in de daarvoor bestemde gele huisvuilzakken die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij de gemeentewerf in Meppel. Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) GFT-afval van huishoudens, ten behoeve waarvan aan de gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden. Bewoners van de binnenstad en hoogbouw bieden hun GFT-afval aan via ondergrondse of bovengrondse wijkverzamelcontainers of de daarvoor bestemde gele huisvuilzakken. Het is verboden zich op andere wijze van klein chemisch afval te ontdoen dan: a. door dit achter te laten bij of over te dragen aan die detailhandelaren die daartoe over speciale bewaarmiddelen beschikken. b. door dit aan te bieden aan het personeel van de chemokar of te brengen naar het afvalbrengstation van de ROVA. Elektrisc he en elektronische apparatuur Elektrische en elektronische apparatuur kan worden ingeleverd bij de detailhandel waar nieuwe elektrische en elektronische apparatuur is te verkrijgen (Producentenverantwoordelijkheid). Elektrische en elektronische apparatuur kan eveneens worden aangeboden bij een kringloopwinkel in Meppel of het afvalbrengstation van de ROVA. Glas Verpakkingsglas dient gedeponeerd te worden in glascontainers. Vlakglas Vlakglas kan worden gebracht naar het afvalbrengstation van de ROVA. Papier kan worden aan geboden aan de inzamelaar of kan gebracht worden naar het afvalbrengstation van de ROVA. van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden. van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen een verzamelcontainer is verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden. Textiel 1

2 Textiel kan in de daarvoor bestemde ondergrondse en bovengrondse containers, zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit bij artikel 2 lid 2, gedeponeerd worden. Textiel mag ook afgegeven worden bij een kringloopwinkel of kan gebracht worden naar het afvalbrengstation van de ROVA. kan tegen betaling bij het afvalbrengstation van de ROVA worden aangeboden. kan tegen betaling door de inzamelaar worden opgehaald. kan tegen betaling bij het afvalbrengstation van de ROVA worden aangeboden. kan tegen betaling door de inzamelaar worden opgehaald. Asbest(houdend) afval Asbest kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA, mits verpakt in het daarvoor bestemde verpakkingsmateriaal dat verkrijgbaar is bij de ROVA en tot maximaal 35 m2. Metaal Metaal kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Landbouwplastic Landbouwplastic kan tegen betaling worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Puin en bouw- en sloopafval Puin en bouw- en sloopafval kunnen tegen betaling bij het afvalbrengstation van de ROVA worden aangeboden. Banden Banden kunnen tegen betaling aangeboden worden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Kunststof (verpakkingsafval afkomstig van huishoudens) Kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden Drankenkartons Drankenkartons afkomstig van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden. Blik Blik afkomstig van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden Artikel 5 lid 10 Het college bepaalt dat de inzameling van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij de percelen plaatsvindt met de volgende frequentie: wordt op afroep bij percelen ingezameld. van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, wordt een maal per vier weken nabij elk perceel ingezameld. Kunststof,(verpakkingsafval afkomstig van huishoudens), drankenkartons en blik Kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens, drankenkartons en blik ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, wordt een maal per vier weken nabij elk perceel ingezameld. Artikel 9 lid 2 Het college bepaalt dat de volgende afvalsoorten aangeboden worden aan de volgende personen of instanties: wordt aangeboden aan de inzameldienst. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) GFT-afval wordt aangeboden aan de inzameldienst. wordt aangeboden aan: a. detailhandelaren die voor dit doel over speciale bewaarmiddelen beschikken. b. de inzameldienst. c. het afvalbrengstation van de ROVA. Elektrische en elektronische apparatuur Elektrische en elektronische apparatuur kunnen bij de aanschaf van een nieuw apparaat ingeleverd worden bij de winkelier (producentverantwoordelijkheid). Elektrische en elektronische apparatuur kunnen worden aangeboden bij de inzamelaar, een kringloopwinkel en het afvalbrengstation van de ROVA. Vlakglas Vlakglas kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. 2

3 wordt aangeboden aan de inzameldienst. Textiel Textiel mag via de bovengrondse en ondergrondse verzamellocaties nabij winkelcentra, voor de inzameling van textiel worden aangeboden. Textiel kan eveneens worden aangeboden bij een kringloopwinkel of het afvalbrengstation van de ROVA. wordt aangeboden aan de inzameldienst of het afvalbrengstation van de ROVA., niet zijnde bouwafval, wordt aangeboden aan de inzameldienst of het afvalbrengstation van de ROVA. Asbest(houdend) afval Asbest wordt aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Landbouwplastic Landbouwplastic kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Puin en bouw- en sloopafval Puin en bouw- en sloopafval kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Banden Banden kunnen worden aangeboden bij het afvalbrengstation van de ROVA. Kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens Kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens wordt aangeboden aan de inzameldienst. Drankenkartons Drankenkartons afkomstig van huishoudens wordt aangeboden aan de inzameldienst. Blik Blik afkomstig van huishoudens wordt aangeboden aan de inzameldienst. Artikel 10 lid 3 Het college stelt de volgende regels vast over plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling aangeboden moeten worden: Containers en gele zakken moeten op de centrale aanbiedplaatsen neergezet worden, veelal herkenbaar aan een grijze stoeptegel met daarop een container. Indien geen centrale aanbiedplaats aanwezig is, dient de container of gele zak aan de rijbaan te worden aangeboden. Afhankelijk van de rijrichting van het inzamelvoertuig dient de container of gele zak aan de even- of oneven huisnummerzijde van de rijbaan te worden aangeboden. - Naast de containers of gele zakken mag geen afval aangeboden worden. - Het is verboden de volgende voorwerpen in containers of vuilniszakken te deponeren: brandende of gloeiende voorwerpen, vloeibare stoffen, agressieve, giftige of explosieve stoffen, dode dieren, beenderen of slachtafval en voorwerpen die schadelijk zijn voor het inzamelvoertuig en/of de beladers. Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) Containers moeten op de centrale aanbiedplaatsen neergezet worden, veelal herkenbaar aan een grijze stoeptegel met daarop een container. Indien geen centrale aanbiedplaats aanwezig is, dient de container aan de rijbaan te worden aangeboden. Afhankelijk van de rijrichting van het inzamelvoertuig dient de container of gele zak aan de even- of oneven huisnummerzijde van de rijbaan te worden aangeboden. - Naast de containers mag geen afval aangeboden worden. - Het is verboden de volgende voorwerpen in containers te deponeren: brandende of gloeiende voorwerpen, vloeibare stoffen, agressieve, giftige of explosieve stoffen, dode dieren, beenderen 3

4 of slachtafval en voorwerpen die schadelijk zijn voor het inzamelvoertuig en/of de beladers en restafval. moet persoonlijk aangeboden worden bij het personeel van de chemokar. Inwoners van de gemeente maken voor het laten ophalen van klein chemisch afval een afspraak met de inzameldienst. moet indien mogelijk aangeboden worden in de originele verpakking. Wanneer uit de verpakking niet duidelijk blijkt wat de inhoud is, dient de inhoud op de verpakking vermeld te worden. Containers moeten op de centrale aanbiedplaatsen neergezet worden, veelal herkenbaar aan een grijze stoeptegel met daarop een container. Indien geen centrale aanbiedplaats aanwezig is, dient de container aan de rijbaan te worden aangeboden. Afhankelijk van de rijrichting van het inzamelvoertuig dient de container aan de even- of oneven huisnummerzijde van de rijbaan te worden aangeboden. - Naast de containers mag geen afval aangeboden worden. - Het is verboden andere zaken in containers te deponeren dan oud papier en karton. - mogen niet in plastic zakken worden aangeboden. Kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik Containers moeten op de centrale aanbiedplaatsen neergezet worden, veelal herkenbaar aan een grijze stoeptegel met daarop een container. Indien geen centrale aanbiedplaats aanwezig Is, dient de container aan de rijbaan te worden aangeboden. Afhankelijk van de rijrichting van het Inzamelvoertuig dient de container aan de even- of oneven huisnummerzijde van de rijbaan te worden aangeboden. - Naast de containers mag geen afval aangeboden worden. - Het is verboden andere zaken in containers te deponeren dan kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en/of blik Artikel 10 lid 4 Het college bepaalt ten aanzien van het maximale gewicht per inzamelmiddel en het maximum aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden, het volgende: De container voor restafval mag maximaal 80 kilo wegen. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) De container voor GFT-afval mag maximaal 80 kilo wegen. Oud papier en karton De container voor oud papier en karton mag maximaal 80 kilo wegen. Kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik afkomstig van huishoudens De container voor kunststofverpakkingsafval, drankenkartons en blik mag maximaal 30 kg wegen. Artikel 10 lid 5 Het college stelt vast dat inzamelmiddelen onder de volgende voorwaarden verstrekt worden: - Containers (incl. chips) worden in bruikleen verstrekt. - Containers horen bij de woning. - Bij verhuizing dienen containers leeg en schoon achtergelaten te worden. - Het huisnummer mag op een inzamelmiddel aangegeven worden. - Beschadiging of verdwijning van inzamelmiddelen is voor rekening van de gebruiker ervan, tenzij de gebruiker kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied. 4

5 - Milieupassen voor verzamelcontainers horen bij de woning en dienen bij verhuizing achtergelaten te worden of ingeleverd te worden bij de gemeente (stadhuis). - Verlies van een milieupas dient onmiddellijk gemeld te worden bij de inzameldienst. Tegen betaling wordt een nieuwe pas verstrekt. - Gele vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de gemeentewerf in Meppel. - Per aansluiting worden maximaal 210 gele vuilniszakken per jaar verstrekt. - Plastic zakken voor de inzameling van kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens uit hoogbouwzijn verkrijgbaar bij de inzameldienst, op het stadhuis of de werkboerderij. Tevens kunnen de plastic zakken telefonisch via , via of via worden aangevraagd. Artikel 11 lid 3 Het college bepaalt dat aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden, de volgende regels worden verbonden: Verzamelcontainers voor restafval - moet in de verzamelcontainers gedeponeerd worden. - Het is niet toegestaan afval naast de verzamelcontainers te deponeren. Verzamelcontainers voor GFT-afval - GFT-afval moet in de verzamelcontainers gedeponeerd worden. - Het is niet toegestaan afval naast de verzamelcontainers te deponeren. Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in wijkverzamelcontainers - Het is niet toegestaan tussen en uur afval in ondergrondse of bovengrondse wijkverzamelcontainers te deponeren. In geval van overlast kan/kunnen de ondergrondse of bovengrondse container(s) tussen en uur worden afgesloten; - De huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden in plasticzakken van maximaal 60 liter; - Het is niet toegestaan om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden in dozen (om verklemming te voorkomen); - In geval van storing kan de storingsdienst gebeld worden. Het nummer staat vermeld op elke container. Artikel 12 lid 2 Het college stelt de volgende regels vast voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau: Inzameling van glas via glascontainers - Glas mag niet naast een glascontainer gedeponeerd worden. - Blank en gekleurd glas dient gescheiden te worden. - Doppen van plastic, metaal, kurk, e.d. dienen verwijderd te worden. - Glas dient zo schoon mogelijk in een glascontainer gedeponeerd te worden. - Tussen uur en uur is het niet toegestaan glas in verzamelcontainers te deponeren. Inzameling van textiel/schoeisel via textielcontainers Textiel en schoeisel mogen niet naast een textielcontainer gedeponeerd worden. Inzameling van papier/karton via papiercontainers Papier/karton mag niet naast een papiercontainer gedeponeerd worden. Artikel 13 lid 2 Het college stelt de volgende regels vast voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het afvalbrengstation van de ROVA: Elektrische en elektronische apparatuur Vlakglas Textiel Asbest(houdend) afval Afvalbrengstation ROVA - -Tot maximaal 35 m2 -Volledig en luchtdicht verpakken in folie (0,2 mm) -Asbest bevattend op verpakking vermelden 5

6 Metaal Landbouwplastic Puin en bouw- en sloopafval Banden -Scherpe punten extra beschermen -Folie is gratis beschikbaar bij het afvalbrengstation van de ROVA. -Aanbieder moet asbest zelf in container leggen. -Verpakken op terrein is niet toegestaan Voor de hoogte van de tarieven voor het aanbieden van vermelde afvalstoffen wordt verwezen naar de poorttarieven van de ROVA. Artikel 14 lid 1 Het college stelt vast dat de volgende categorieën afvalstoffen zonder inzamelmiddel aangeboden dienen te worden: - Elektrische en elektronische apparatuur - - Artikel 14 lid 2 Het college stelt vast dat het aanbieden van afvalstoffen zonder inzamelmiddel op de volgende wijze dient te geschieden: Elektrische en elektronische apparatuur - Elektrische en elektronische apparaten worden door de inzameldienst na telefonische afspraak aan huis opgehaald. - Apparaten volledig inleveren. - Apparaten zo schoon mogelijk inleveren. Voor het laten ophalen van grof tuinafval door de inzameldienst gelden de volgende regels: - wordt uitsluitend na telefonische afspraak opgehaald. - dient samengebonden te worden tot handzame bossen. - Het afval dient aan de openbare weg aangeboden te worden en moet bereikbaar zijn voor een vrachtauto met kraan, niet in de buurt van verkeersobstakels en bomen. - De aanbieder is verantwoordelijk voor het afval tot het door de inzameldienst is weggehaald. Voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval aan de inzameldienst gelden de volgende regels: - wordt uitsluitend na telefonische afspraak opgehaald. - Het afval dient aan de openbare weg aangeboden te worden en moet bereikbaar zijn voor een vrachtauto met kraan, niet in de buurt van verkeersobstakels en bomen. - De aanbieder is verantwoordelijk voor het afval tot het door de inzameldienst is weggehaald. Voor het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation van de ROVA geldt in het algemeen dat afval overzichtelijk en zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd dient te worden. Artikel 15 lid 1 Het college stelt de volgende dagen en tijden vast waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden: - Voor de dagen waarop minicontainers restafval ter lediging aangeboden kunnen worden, wordt verwezen naar het inzamelschema, zoals opgenomen in de Afvalkalender, en op de gemeentelijke website. - Op de inzameldag zoals aangegeven op de Afvalkalender, dient de container vóór uur op Groente-, Fruit- en Tuinafval - Voor de dagen waarop minicontainers GFT-afval ter lediging aangeboden kunnen worden, wordt verwezen naar het inzamelschema, zoals opgenomen in de Afvalkalender, en op de gemeentelijke website. 6

7 - Op de inzameldag zoals aangegeven op de Afvalkalender, dient de container vóór uur op - wordt op afspraak aan huis ingezameld. - mag uitsluitend op de afgesproken dag ter inzameling aan de openbare weg gezet worden. - wordt op afspraak aan huis ingezameld. - mag uitsluitend op de afgesproken dag ter inzameling aan de openbare weg gezet worden. Oud papier en karton - Voor de dagen waarop minicontainers oud papier en karton ter lediging aangeboden kunnen worden, wordt verwezen naar het inzamelschema, zoals opgenomen in de Afvalkalender, en op de gemeentelijke website. - Op de inzameldag zoals aangegeven op de Afvalkalender, dient de container vóór uur op - Voor de dagen waarop oud papier en karton anders dan door middel van minicontainers wordt ingezameld, wordt verwezen naar het inzamelschema, zoals opgenomen in de Afvalkalender, en op de gemeentelijke website. Glas Tussen uur en uur is het niet toegestaan glas in daarvoor bestemde containers te deponeren. Kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik - Voor de dagen waarop minicontainers kunststofverpakkingsafval, drankenkartons en blik ter lediging aangeboden kunnen worden, wordt verwezen naar het inzamelschema, zoals opgenomen in de Afvalkalender, en op de gemeentelijke website. - Op de inzameldag zoals aangegeven op de Afvalkalender, dient de container vóór uur op Artikel 17 Het college wijst de volgende categorieën bedrijfsafvalstoffen aan die door de inzameldienst worden ingezameld: Bedrijfsafvalstoffen: Afval afkomstig van bedrijven niet zijnde gevaarlijke afstoffen, chemische afvalstoffen, asbest, bouw- en sloopafval, puin, kadavers en slachtafval. Artikel 18 lid 3 Het college bepaalt dat aan de wijze waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden, de volgende regels worden verbonden: Verzamelcontainers voor bedrijfsafvalstoffen Het is niet toegestaan bedrijfsafvalstoffen naast of op de verzamelcontainers te deponeren. Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in ondergrondse containers - Het is niet toegestaan tussen en uur afval in ondergrondse containers te deponeren. In geval van overlast kan/kunnen de ondergrondse container(s) tussen en uur worden afgesloten; - De bedrijfsafvalstoffen moeten worden aangeboden in plasticzakken van maximaal 60 liter; - Het is niet toegestaan om bedrijfsafvalstoffen aan te bieden in dozen (om verklemming te voorkomen); - In geval van storing kan de storingsdienst gebeld worden. Het nummer staat vermeld op elke container. Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015, de secretaris, de burgemeester, 7

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck Cranendonck Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Cranendonck Cranendonck Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck, overwegende dat in het belang van een doelmatige

Nadere informatie

uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente marum

uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente marum Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente ; overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 140441 12 oktober 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017.

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; gelet op het daaromtrent bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gemeente

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 31785 28 februari 2017 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Burgemeester en wethouders van Aalten; overwegende, dat in

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Het college van B&W van de gemeente Menameradiel, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lochem. Nr. 50344 28 april 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2016 van de gemeente Lochem Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

b esluiten vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit afvalstoffen 2013 :

b esluiten vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit afvalstoffen 2013 : CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR299638_1 7 juni 2016 Uitvoeringsbesluit afvalstoffen 2013 UITVOERINGSBESLUIT afvalstoffen 2013 OV/818012 behorend bij de Afvalstoffenverordening 2009 van de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp CVDR Officiële uitgave van Pijnacker-Nootdorp. Nr. CVDR164611_1 15 november 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Roermond 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND,

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Roermond 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND, Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Roermond 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

ontwerp Nadere regels afvalstoffen september 2015

ontwerp Nadere regels afvalstoffen september 2015 ontwerp Nadere regels afvalstoffen 2016 28 september 2015 Het college van Breda; gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Breda 2016; gezien het verslag van de inspraakprocedure; overwegende

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Loppersum; UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014.

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Loppersum; UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014. Het college van de gemeente Loppersum; overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 27821. Nadere regels afvalstoffen Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 27821. Nadere regels afvalstoffen Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 27821 9 maart 2016 Nadere regels afvalstoffen Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 1 maart 2016 de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening Breda 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 19445 18 februari 2016 Afvalstoffenverordening Breda 2016 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017

Afvalstoffenverordening 2017 Afvalstoffenverordening 2017 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (afvalstoffen);

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Afvalstoffenverordening Vianen 2005 1/18

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Afvalstoffenverordening Vianen 2005 1/18 UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN AFVALSTOFFENVERORDENING VIANEN 2005 Vastgesteld op d.d. 10 januari 2006, nr. 59 door het college van burgemeester en wethouders van Vianen Uitvoeringsvoorschriften behorende bij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012

AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012 AFVALSTOFFENVERORDENING DANTUMADIEL 2012 De raad van de gemeente Dantumadiel; gelezen het voorstel van het college van 4 december 2012; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Assen 2010

Afvalstoffenverordening Assen 2010 pagina 1 van 8 2692016 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Assen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Afvalstoffenverordening Assen 2010 Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Heerenveen

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Heerenveen CVDR Officiële uitgave van Heerenveen. Nr. CVDR307524_1 25 oktober 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Heerenveen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 Het college

Nadere informatie

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd.

wet: Wet milieubeheer; van 1 maart 1993 (Staatsblad 1993, 59) en sedertdien gewijzigd. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 33019 13 juni 2014 Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, Gezien het voorstel van het college van 26 juni 2013;

Nadere informatie

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005. gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005:

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005. gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005: Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HOOGEVEEN, gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005: B E S L U

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 GEMEENTE GORINCHEM

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 GEMEENTE GORINCHEM UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014 GEMEENTE GORINCHEM Het college van Gorinchem, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2017 Tarieventabel Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 1. De belasting wordt per perceel berekend naar een

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005.

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Gemeenteblad 2005 Afvalstoffen Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Dit gemeenteblad ligt op werkdagen van

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd.

Voorstel De Afvalstoffenverordening 2012 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de geldende verordening. Een concept besluit is bijgevoegd. Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/18 Datum : 14 februari 2012 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 VAN DE GEMEENTE WIERDEN (aangepaste versie, januari 2012)

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 VAN DE GEMEENTE WIERDEN (aangepaste versie, januari 2012) UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 VAN DE GEMEENTE WIERDEN Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars Artikel 3. Afzonderlijke

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2017

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2017 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2017 Auteur Avri Versie 1 Datum December 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017 Het dagelijks bestuur van Avri besluit, overwegende dat

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 Vastgesteld bij besluit van 17 november 2009, kenmerk int

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 Vastgesteld bij besluit van 17 november 2009, kenmerk int Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 Vastgesteld bij besluit van 17 november 2009, kenmerk int365-1.777.311. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel

Nadere informatie

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN CVDR Officiële uitgave van Rijnwaarden. Nr. CVDR52208_1 8 maart 2016 Afvalstoffenverordening De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer besluit vast

Nadere informatie

definitief Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 Gemeente Stichtse Vecht Team Ruimtelijke Ontwikkeling 3 dec 2012

definitief Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 Gemeente Stichtse Vecht Team Ruimtelijke Ontwikkeling 3 dec 2012 definitief Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 Gemeente Stichtse Vecht Team Ruimtelijke Ontwikkeling 3 dec 2012 opgesteld door beoordeeld door B. Karnebeek L. Ganzevoort INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015

Ontwerp Afvalstoffenverordening september 2015 De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [ ]; gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer; gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging

Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 99774 31 december 2015 Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010, inclusief Tweede Wijziging Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015 BIJLAGE 6 REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, TWEEDE LID, SUB q, VAN HET UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE ROERMOND inzake HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK TE ROERMOND

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel De raad van de gemeente Beesel; Gelezen het voorstel van het college van 20 december 2010, inzake de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2011 van

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE WAALWIJK 2015

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE WAALWIJK 2015 ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE WAALWIJK 2015 Het college van Waalwijk; gelet op het daaromtrent bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gemeente Waalwijk 2015, verder te noemen

Nadere informatie

St. Annaparochie, 26 november No

St. Annaparochie, 26 november No St. Annaparochie, 26 november 2009. No. 091100 De raad van de gemeente het Bildt; overwegende dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; dat de afstemming

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

1 e concept. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Stichtse Vecht. Team Ruimtelijke Ontwikkeling 25 juni 2015

1 e concept. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Stichtse Vecht. Team Ruimtelijke Ontwikkeling 25 juni 2015 1 e concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Stichtse Vecht Team Ruimtelijke Ontwikkeling 25 juni 2015 opgesteld door beoordeeld door B. Karnebeek L. Ganzevoort INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004

Afvalstoffenverordening Gemeente Drimmelen 2004 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Beslistermijn 2 Artikel 3 Indiening aanvraag 2 Artikel 4 Voorschriften en beperkingen 2 Artikel 5 Persoonlijk karakter

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Afvalstoffenverordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING BREDA 2009

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING BREDA 2009 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2009 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING BREDA 2009 officiële titel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Breda 2009 citeertitel Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 182769 22 december 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 Het college van Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011

*ZD8B66F6A78* Raadsbesluit Zaaknummer : De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 *ZD8B66F6A78* Raadsbesluit 2011-69 Zaaknummer : 11-9499 - 254 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 16 augustus 2011 Overwegende, de wetwijzigingen door de invoering van

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 126014 28 december 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2016

Afvalstoffenverordening 2016 Afvalstoffenverordening 2016 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave *15-0175913* 15-0175913 afvalstoffenverordening Waalwijk 2016 1 D15-0166261 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 2. Inzameling

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2017;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Purmerend Nr. 52573 31 maart 2017 Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2017 Burgemeester en wethouders van Purmerend, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelet op artikel 8, tweede lid, artikel 9, tweede lid, artikel 10, zevende

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening Millingen aan de Rijn

Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening Millingen aan de Rijn Uitvoeringsbesluit 2015 Afvalstoffenverordening Millingen aan de Rijn Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015, vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 11 december 2014, nr. Algemeen De bedragen

Nadere informatie

Besluit van burgemeester en wethouders

Besluit van burgemeester en wethouders Besluit van burgemeester en wethouders div-nummer Onderwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011 Burgemeester en Wethouders van Gouda Gelezen het advies d.d. ; Gelet op overwegende dat

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijvingen Begripsomschrijvingen (huidige APV) Artikel 4:6 a (voorheen artikel 4.2.1 APV Schiedam 2010) In deze paragraaf wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Bergen 2011

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Bergen 2011 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING BERGEN 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 Maastricht

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 Maastricht Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 Maastricht Het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal.

Besluit vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal. COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Loon op Zand 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand,

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Loon op Zand 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Loon op Zand. Nr. 62753 13 juli 2015 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..)

AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..) AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE DALFSEN 2009 (versie geldig vanaf..) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Verordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; B E S L U I T : AFVALSTOFFENVERORDENING 2008 VAN DE GEMEENTE MENTERWOLDE. No.: 10a/7. De raad van de gemeente Menterwolde; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; B E S L U I T : vast te

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Menaldumadeel; Overwegende, - dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; - dat de afstemming tussen de huidige afdeling afvalstoffen

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 327, 24 november 2016 Nr. 91c DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland;

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; Regionale afvalstoffenverordening 2010 Milieudienst Kop van Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; gezien de regionale afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR319362_1 20 oktober 2016 Afvalstoffenverordening 2014 verordening Afvalstoffenverordening Heerlen 2014 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Afvalstoffenverordening 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waalwijk. Nr. 125589 22 december 2015 Afvalstoffenverordening 2016 Gemeente Waalwijk Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Raadsbesluit nr.14 Betreft: Afvalstoffenverordening 2014 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college 3 december 2013.. gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet Milieubeheer

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING. Gemeente Oirschot

AFVALSTOFFENVERORDENING. Gemeente Oirschot AFVALSTOFFENVERORDENING Gemeente Oirschot Vastgesteld door de raad van de gemeente Oirschot op 22 februari 2005 Inwerkingtreding op 20 april 2005 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, b e s l u i t :

De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, b e s l u i t : De Raad van de gemeente Stein, Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 27 oktober 2015, gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Duiven. Nr. 126701 15 september 2016 Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016 Zaaknummer: 15DV02544

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergambacht. Nr. 34430 20 juni 2014 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 Het college van Bergambacht, overwegende dat het in het belang van een doelmatige

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017 CVDR Officiële uitgave van Goirle. Nr. CVDR601604_1 22 februari 2017 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit 2017 Afvalstoffenverordening Berg en Dal.

Uitvoeringsbesluit 2017 Afvalstoffenverordening Berg en Dal. Uitvoeringsbesluit 2017 Afvalstoffenverordening Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Berg en Dal Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit 2017

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL AFVALSTOFFENVERORDENING 2013 VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL De raad van de gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van het college van 11 december 2013; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en Wet

Nadere informatie

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 De afvalstoffenverordening heeft betrekking op welke regels er gelden voor het aanbieden en verwijderen van afval en het achterlaten van straatafval. Deze verordening is gebaseerd

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ede 2017

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 125234 19 juli 2017 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelezen het

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Lansingerland 2007;

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Lansingerland 2007; Gemeente Lansingerland B&W voorstellen d.d. 01/01/2007 n REI ^ ta «ffbsrf & &* H & $*/& 1 S Uit oenngsbeslyiten Afvalstoffenverordening L H S8 tnilll IBRHIIIII 11111IWI ram HUI MM BW0700029 Burgemeester

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING Het college van Reimerswaal, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Gemeente Woensdrecht 2013 Inhoudsopgave

Afvalstoffenverordening Gemeente Woensdrecht 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemene toelichting...2 Overwegingen...2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen...2 Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen...3 Artikel 2.1.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014 (Volledige redactie na wijziging van 8 april 2014)

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014 (Volledige redactie na wijziging van 8 april 2014) Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2014 (Volledige redactie na wijziging van 8 april 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; Artikel 1

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; Artikel 1 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; gelet op artikel 10.23, eerste lid van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 t)7?3 Gewijzigde datum raad DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015 Gelet op artikel ; 229,

Nadere informatie