Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Eerstelijns Echoscopisch Centrum Kwaliteitsjaarverslag 2013

2

3 Inhoud Voorwoord Visie van In Zwang Echoscopie Inleiding Beschrijving van In Zwang Echoscopie Verloskundige praktijken Gynaecologen Bestuur In Zwang Organisatie van het echocentrum De onderzoeken Het gevoerde kwaliteitsbeleid De cijfers

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van In Zwang Echografie. In Zwang is het samenwerkingsverband van de verloskundigen (Kring verloskundigen Gouda e.o) en de gynaecologen (Groene Hart Ziekenhuis) in de regio Zuid Holland Midden. Het jaar 2013 is voor In Zwang echografi e een jaar geweest van refl ectie. We hebben onze dienstverlening onder de loep genomen en een aantal verbeteringen doorgevoerd. In 2013 zijn alle folders ge-update en in een nieuw jasje gestoken. Ook hebben we een verwijsbrief ontwikkeld en verspreid onder al onze verwijzers, dit om ervoor te zorgen dat de echoscopist bij het maken van een echo beschikt over de juiste informatie. Om de tevredenheid van onze klanten te onderzoeken zijn we in 2013 een patiënt- tevredenheidsonderzoek gestart in samenwerking met de afdeling kwaliteit van het Groene Hartziekenhuis. Al onze cliënten kregen de vraag om een digitale vragenlijst in te vullen. In 2014 zullen we de uitslagen gaan verwerken. Om tegemoet te komen aan de wens van de echoscopisten en te voldoen aan het advies van de BEN hebben we per besloten om de tijd per SEO te verlengen van 30 naar 40 minuten. We menen hiermee de kwaliteit van de SEO nog beter te kunnen waarborgen. Ook dit jaar hebben de echoscopisten van In Zwang kans gezien om meerdere stagiaires van verschillende echo- opleidingen met enthousiasme te begeleiden. In 2013 zien we dat het aantal gemaakte echo s ten opzichte van voorgaande jaren vrijwel gelijk blijft. Wat opvalt is dat er een afname is van het aantal termijn echo s en een duidelijke toename van de specifi eke diagnose echo. De afname van het aantal termijnecho s kunnen we verklaren door het feit dat steeds meer eerstelijns verloskundigen zelf hun termijnecho s maken, dit zal een tendens zijn die zich door blijft zetten verwachten we. In 2013 is er hard gewerkt door de medewerkers van In Zwang. Door hun gezamenlijke inzet en betrokkenheid zijn we er in geslaagd de kwaliteit van onze zorgverlening hoog te houden. Onze speciale dank gaat uit naar Joke van der Heide en Sandra de Jong voor het opstellen van dit jaarverslag. Namens het bestuur van In Zwang, Gideanne Bröcheler Coördinator In Zwang 4

5 Visie van In Zwang Echografie De doelstelling van In Zwang Echografie is om alle zwangere vrouwen in de regio Zuid-Holland Midden, kwalitatief hoogwaardige prenatale screening aan te bieden na adequate counseling, conform de landelijke eisen, zoals opgesteld door het RIVM. 5

6 Inleiding In mei 2001 en april 2004 verschenen rapporten van de Gezondheidsraad over de prenatale screening op Downsyndroom, Neurale Buis Defecten (NBD) en routine echoscopie. Naar aanleiding van deze rapporten kwam de gezondheidsraad tot een advies dat de vereiste hoge kwaliteit slechts mogelijk is binnen één organisatiestructuur met centrale coördinatie. In 2006 werd het ontwikkelen van deze centrale coördinatie neergelegd bij het RIVM. Deze heeft een coördinatiecommissie in het leven geroepen die de kwaliteitseisen heeft vastgesteld. Dit houdt in dat de 8 regionale centra in Nederland kwaliteitscontroles uitvoeren op de, in hun regio werkzame echocentra. Naar aanleiding van de kwaliteitseisen voor 2013 is dit jaarverslag opgesteld. We beschrijven de opzet van het echoscopisch centrum In Zwang en het gevoerde kwaliteitsbeleid. Hiervoor zijn cijfers natuurlijk onontbeerlijk. Wij presenteren in dit jaarverslag de complete gegevens van

7 Beschrijving van In Zwang Echografie Het centrum voor prenatale screening In Zwang Echografie is onderdeel van In Zwang. In Zwang is het samenwerkingsverband van verloskundigen uit de Kring Verloskundigen Gouda e.o. en de gynaecologen van het Groene Hart Ziekenhuis in de regio Zuid- Holland Midden. De verloskundigen Boskoop Verloskundige: G.Vlot-Hoogendoorn Gouda Verloskundigenpraktijk Gouda Verloskundigen: Antje: C. van de Coevering-de Graaff E. Witzier-van Welie R. Vink-van der Broek M. van Harten-Bont Caatje: M. Aantjes-Spruytenburg M. Koetsier S. Verweij-Vos Neeltje: A. Rietveld-Verboom J.Hanse R. Herts Lekkerkerk/Bergambacht/Ammerstol: Bevalt Beter Verloskundigen: Marjolein van Kasteel Daniëlle van Klaren Reeuwijk/Oudewater Verloskundigen: J. Hoenderdos I.Mensch-van Wankum Schoonhoven/Haastrecht/Polsbroek/Lopik/ Cabauw/Oudewater Verloskundigen: W. Timmermans-Brouwer A. Lambers N. Hagen-Dekker A. Bening-Visserman Waddinxveen/Moerkapelle/Zevenhuizen Verloskundigen: N. Bakker A. Baertsch L. Boshuizen-Ammerlaan M. Droogendijk-Grootendorst M. van der Schans De gynaecologen van het Groene Hart Ziekenhuis E. Hallensleben J.C.M. van Huisseling C.A.M. Janssen M. Lagro C.A. van Meir R.G.W. Nijman I. van der Wijk-Nedelcu H. Houtsmuller, verloskundige 2e lijn I. Nagelkerke, verloskundige 2e lijn S. van Gemert, verloskundige 2e lijn Het bestuur van In Zwang bestaat uit: Eric Hallensleben, voorzitter en gynaecoloog Elizabeth Witzier, eerstelijns verloskundige Anne Bartsch, eerstelijns verloskundige Claudia van Meir, gynaecoloog Nel Hagen, eerstelijns verloskundige Heleen Houtsmuller, tweedelijns verloskundige In 2006 is In Zwang Echografi e opgezet in samenwerking met Groene Hart Extra Zorg BV. Groene Hart Extra Zorg BV is een gezondheidsonderneming die gelieerd is aan het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda. Het betreft een tijdelijke samenwerking. De opzet van In Zwang is om het prenataal screenings centrum uiteindelijk geheel in eigen beheer te exploiteren. 7

8 organisatie van het echocentrum Het team van In Zwang echografie Het team van In Zwang Echografi e bestaat uit vier vaste echoscopisten en 1 vaste assistente. De assistente is Joke van der Heide. De echoscopistes zijn: Sandra de Jong, echoscopiste Corine Passchier, echoscopiste Paula Hartog, echoscopiste Els Sevat, verloskundig echoscopiste, uit dienst per Sieta Houwer, verloskundig echoscopiste in dienst per Annemieke van Rooden echoscopiste, uit dienst per Mariette Schutte, verloskundig echoscopiste, invalster per In Zwang echoscopie is geopend: Maandag t/m donderdag 8.30 uur tot uur Zaterdag 1 x per 14 dagen 8.30 uur tot uur 1x per 14 dagen avond spreekuur op verschillende dagen. In Zwang echografi e bevindt zich in de Goudse Praktijkschool, Elizabeth Wolffstraat 1, 2806 PJ Gouda. In Zwang echografi e heeft 2 echokamers volledig tot haar beschikking. Bij In Zwang wordt gewerkt met echoapparatuur van Aloka (Aloka Alpha 10 en Aloka Alpha 7). Deze apparatuur biedt de mogelijkheid om gedurende het onderzoek opnames vast te leggen op DVD. 8

9 De onderzoeken In 2013 zijn door In Zwang Echografie de volgende onderzoeken aangeboden. Combinatietest De cliënten worden door de verloskundige in de 1e lijn of in het Groene Hart Ziekenhuis door dhr. R. Nijman, gynaecoloog, Dhr. E. Hallensleben, gynaecoloog en mevr. H.Houtsmuller, verloskundige 2e lijn, gecounseld. Ter ondersteuning van de counseling wordt de folder prenatale screening, de combinatietest, meegegeven. Deze folder is naar landelijk concept geschreven met kleine toevoegingen van de regels zoals wij die regionaal hanteren. Indien de combinatietest gewenst is krijgen de cliënten een verwijzing voor de combinatietest en een priksetje mee om bloed af te laten nemen. Het bloed wordt afgenomen in het laboratorium, of priklocatie van het Groene Hart Ziekenhuis.Het bloed wordt naar het RIVM gestuurd. Deze doet de bepaling voor PAPP-A en B hcg en geeft de uitslagen via door aan In Zwang Echografi e. De cliënten maken een afspraak bij In Zwang Echografi e,indien mogelijk minstens 1 week na bloedafname. De NT meting vindt plaats tussen 11+6 wk en 13+6 wkn zwangerschap. Er wordt een afspraak van 30 min. gepland. De echoscopiste meet de NT en voert deze uitslag samen met de bloeduitslag in, in het computerprogramma van de FMF. De uitslag van de kansberekening wordt direct aan de cliënten medegedeeld. Indien er een verhoogde kans op trisomie 21 wordt gevonden, wordt er direct contact opgenomen met verwijzend counselor. SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) De cliënten worden door de verloskundige, gynaecoloog of assistent gecounseld. Ter ondersteuning van deze counseling is de folder : Prenatale screening, de 20 weken echo, uitgegeven. Ook deze is naar landelijk concept geschreven met kleine toevoegingen van de regels zoals wij die regionaal hanteren. Indien de SEO gewenst is, krijgen de cliënten een verwijzing mee en kunnen ze een afspraak maken bij In Zwang Echografi e. De SEO wordt uitgevoerd tussen de 18 en 22 weken zwangerschap volgens de geldende richtlijnen. Voor de SEO wordt een afspraak van 40 minuten gepland. Indien er afwijkingen worden gevonden wordt er door de echoscopiste een verwijzing naar een 2e of 3e lijns centrum (afhankelijk van de afwijking) geregeld. Vanzelfsprekend wordt er ook direct contact opgenomen met verwijzend counselor. Termijnbepaling Het is wenselijk bij iedere zwangerschap de a terme datum vast te stellen middels een termijnecho. Deze echo wordt bij voorkeur verricht tussen de 8 en 12 weken zwangerschap. De cliënt wordt hiervoor doorverwezen naar In Zwang Echografi e door de verloskundige, huisarts of behandelend gynaecoloog. In alle praktijken is de folder van de termijnecho beschikbaar voor de cliënt. Bij afwijkende bevindingen zal de echoscopiste direct contact opnemen met de verwijzer. Diagnose echo Dit betreft de echo s bloedverlies, liggingsbepaling, placentalokalisatie, en groei. 9

10 Het gevoerde kwaliteitsbeleid Zoals al eerder genoemd heeft het RIVM in 2006 de taak gekregen van het Ministerie van WVS om de kwaliteitsbewaking voor prenatale screening te coördineren. Er werden kwaliteitseisen geformuleerd en er is een platform ontwikkeld van 8 Regionale Centra die verantwoordelijk zijn voor de regionale coördinatie en kwaliteitsborging. In Zwang Echografie valt onder het Regionale Centrum voor prenatale screening Noordelijk Zuid-Holland LUMC te Leiden. Het RIVM heeft landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor: Counseling Alle verloskundige praktijken hebben een contract met het Regionale Centrum voor prenatale screening Noordelijk Zuid-Holland LUMC te leiden. Echoscopie In Zwang Echografi e heeft gecertifi ceerde echoscopisten in dienst. Sandra de Jong, echoscopiste Registratienummer FMF :41786 Geaccrediteerd voor nekplooimeting (FMF) en SEO (FMF) AGB code Corine Passchier, echoscopiste Registratienummer FMF: Geaccrediteerd voor nekplooimeting (FMF) en SEO (FMF) AGB code Paula Hartog, echoscopiste Registratienummer FMF: Geaccrediteerd voor nekplooimeting (FMF) en SEO (FMF) AGBcode Sieta Houwer, verloskundig echoscopiste KNOV regnr.: E0523, FMF: Inschrijving in deelregisters Termijn,SEO (FMF) en nekplooimeting (FMF) AGB code Els Sevat,verloskundig echoscopiste KNOV regnr :E2720 Inschrijving in deelregisters termijn/seo E64874 AGB code Annemieke van Rooden, echoscopiste Registratienummer FMF: Geaccrediteerd voor nekplooimeting (FMF) en SEO (FMF) AGB code Mariette Schutte, verloskundig echoscopiste KNOV regnr: Inschrijving in deelregisters Termijn /SEO AGB code De echoscopisten hebben in 2013 de volgende nascholingen gedaan: Sandra de Jong Foetale hartafwijkingen (SEO) hands-on training P. Stewart Symposium Cardiac Anomalies BEN Corine Passchier Foetale hartafwijkingen (SEO) hands-on training P. Stewart Wetenschappelijk deel vd 25 ste Algemene Ledenvergadering BEN Regiobijeenkomst Prenatale Screening RCNZH LUMC 2,5 uur Symposium Cardiac Anomalies BEN Regiobijeenkomst Prenatale Screening RCZNH LUMC 2,5 uur Sieta Houwer VUmc, de foetale thorax Foetale hartafwijkingen (SEO) hands-on training P. Stewart Regiobijeenkomst Prenatale screening RCNZH LUMC, 2,5 uur Symposium Cardiac Anomalies BEN Regiobijeenkomst Prenatale Screening RCNZH LUMC 2,5 uur Paula Hartog Foetale hartafwijkingen (SEO) hands-on training P. Stewart BEN symposium Regiobijeenkomst Prenatale Screening RCZNH LUMC 10

11 Laboratorium Het RIVM verzorgt de bloedbepalingen. Deze doet de bepaling voor PAPP-A en B hcg en geeft de uitslagen via de door aan In Zwang Echografie. Kansschattingssoftware Bij In Zwang Echografie gebruiken we de kansberekeningsoftware van de FMF. Deze software wordt elke 12 maanden ge-update. Bepalingsmethode De echoscopiste voert in het kansberekenings programma de volgende zaken in: De betreffende informatie van de zwangere De uitslag van de NT meting + CRL De bloeduitslag zoals die aangeleverd wordt door het RIVM De kansberekening die daar uit volgt wordt direct 2x uitgedraaid: 1 x voor het archief t.b.v. het kwaliteitsjaarverslag 1 x voor de cliënt Uitslag De uitslag van de combinatietest wordt na afloop van het onderzoek aan de zwangere medegedeeld. Indien er een verhoogde kans op trisomie 21 wordt gevonden, wordt er direct contact opgenomen met verwijzend counselor. Wanneer er afwijkingen worden gevonden bij de SEO wordt er door de echoscopiste een verwijzing naar een 3e lijns centrum geregeld. Vanzelfsprekend wordt er ook direct contact opgenomen met verwijzend counselor. Soms is een vervolgecho in de 2e lijn nodig. Dit advies wordt gemeld op het formulier dat de zwangere mee krijgt en afgeeft aan haar verwijzer. Werkomgeving In Zwang Echografie is gesitueerd in de Goudse Praktijkschool, Elizabeth Wolffstraat 1, 2806 PJ Gouda. In Zwang heeft 2 echokamers volledig tot haar beschikking. De kamers zijn vriendelijk ingericht om een eerstelijns setting te creëren. Bij In Zwang wordt gewerkt met echoapparatuur van Aloka (Aloka Alpha 10 en Aloka Alpha 7). Deze apparatuur biedt de mogelijkheid om gedurende het onderzoek opnames vast te leggen op DVD. Opleidingseisen counselor Alle 1 e lijns verloskundigen hebben op locatie de cursus gevolgd. Dhr. Remco Nijman, dhr. Eric Hallensleben en mevr. Heleen Houtsmuller hebben een cursus gevolgd, die verzorgd is door het regionale centrum LUMC. Opleidingseisen echoscopie Sandra de Jong is gespecialiseerd verpleegkundige obstetrie/gynaecologie en intern opgeleid tot echoscopiste. Zij is gecertificeerd voor NT en SEO via de FMF. Corine Passchier is radiodiagnostich laborant en is gecertificeerd voor NT en SEO via de FMF. Tevens geschoold voor obstetrie/gynaecologie via de Hoge School te Haarlem. Sieta Houwer is verloskundig echoscopiste, geschoold voor 1 e lijns echo s en heeft in juni 2009 de opleiding afgerond voor NT en SEO via de Hoge School te Haarlem. Paula Hartog is echoscopiste, zij is gecertificeerd voor NT en SEO via de FMF. 11

12 De cijfers van In Zwang Echografie Aantal onderzoeken bij In Zwang Echografie Onderzoek Aantal Herhaal No Show Combinatietest 388 SEO Termijnecho 364 Diagnose echo 319 Aantal onderzoeken per echoscopiste Echoscopiste Combinatietest SEO Termijn Diagnose echo Sandra Corine Sieta Paula Annemieke Els Mariette Combinatietest Combinatietest < 36 jaar Combinatietest > 36 jaar Verhoogd risico waarvan 6 <36 Verhoogd risico tris waarvan 4 <36 Verhoogd risico tris 21 en 18 en 13 3 waarvan 2 < 36 Uitkomsten Leeftijd moeder Uitslag Vervolgonderzoek Uitslag vervolgonderzoek Uitkomst post partum 36 Tris 21 1:108 Geen vervolgonderzoek SEO gb Gezonde dochter 43 Tris 21 1:89 Amnioncentese gb Gezonde zoon 36 Tris 21 1:79 gb Gezond kind 41 Tris 21 1:177 Geen vervolgonderzoek SEO gb Gezonde zoon 32 Tris 21 1:164, Tris 18 1:162 Vlokkentest gb Gezonde zoon 38 Tris 21 1:161 gb Gezonde zoon 39 Tris 21 1:27 NIPT gb Gezonde dochter 30 Tris 21 1:90 Vlokkentest Niet afwijkend Partus 33+6wkn Congenitale afwijkingen 31 Tris 21 1:18,tris 18 1:4,tris 13 1:5 LUMC Bij echo hartaktie negatief Miskraam 30 Tris 21 1:45 Vlokkentest gb Gezonde zoon 33 Tris 21 1:27 Vlokkentest gb Gezonde zoon 12

13 37 Tris 21 1:101 Geen vervolgonderzoek SEO gb Gezonde zoon 37 Tris 21 1: 178 Geen vervolgonderzoek SEO gb Gezond kind 40 Tris 21 1:130 Vlokkentest gb Gezonde zoon 42 Tris 21 1:4,tris 18 1:10,tris 13 1:11 Vlokkentest Tris 21 Zwangerschap afgebroken 36 Tris 21 :170 Geen vervolgonderzoek SEO gb Gezonde dochter 37 Tris 21 1:2 Opvragen vlk Schoonhoven 26 Geen berekening ivm structurele afwijking anencephaal Zwangerschap afgebroken 40 Tris 21:1 :43 Amnioncentese Gb Gezonde zoon Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) Totaal aantal SEO s Verwezen naar 2 e lijn Verwezen naar 3 e lijn SEO verwijzing naar 2e lijn Aantal verwijzingen Indicatie Uitkomst 11 Placenta laag 5 x sectio 8 Pyelectasie gb, 4 x verwijzing LUMC SEO verwijzing naar 3e lijn Afwijking Vervolgonderzoek Uitkomst vervolgonderzoek SUA Bevestigd,retour verwijzer Vocht achter cerebellum Geen afwijkingen,retour verwijzer SUA Bevestigd, retour verwijzer SUA Bevestigd,retour verwijzer Ernstige hydrops bij 1 foetus Bevestigd, ivm verslechterde maternale conditie,selectieve foeticide Sectio bij 29+4 Cyste navelstreng Bevestigd,PP cyste 4x 5 cm, placenta naar PA SUA Bevestigd, tevens bekkennier links Twijfel hartje GB,retour verwijzer Echodense structuur thorax Sequestratie vd long,verdere zwangerschapscontroles in LUMC SUA Bevestigd retour verwijzer Twijfel hart Geen afwijkingen Unilaterale bekkennier Bevestigd tevens beeld van placenta insufficientie,verdere controles 2 e lijn Standafwijking voetjes Klompvoetjes bdz FL < P3 Bevestigd, gezond kind geboren > vervolg op pagina 14 13

14 De cijfers van In Zwang Echografie vervolg SEO verwijzing naar 3e lijn Pyelectasie Bevestigd,bij 35 wkn ernstige hydronefrose,waarvoor pp LUMC Microcephalie + klompvoetjes Bevestigd, sacraal neuraalbuis defect,zwangerschap afgebroken Dwangstand voetjes Klompvoetjes bdz Biometrie klein Geen afwijkingen, groei symetrisch klein FL <P3 Geen afwijkingen SUA+milde ventriculomegalie Bevestigd, echoscopisch vervolg in LUMC,uitkomst onbekend Diverse afwijkingen +amnioncentese Mozaiek tris 12 variabel beeld.partus LUMC dochter met congenitale afwijkingen Echodense darmen biometrie afwijkend +amnioncentese Afwijking bevestigd, amnioncentese gb,echobeeld later in zwangerschap genormaliseerd SUA Bevestigd,retour verwijzer Li arm afwijkend Bevestigd,mist handje Vermoeden hartafwijking in WKZ Geen bijzonderheden Verhoogd BMI Geen bijzonderheden gevonden In hals echodense structuur Solide cysteuze afwijking in hals, bij vervolg toename,zwangerschap afgebroken SUA Bevestigd retour verwijzer Verdenking ASD Geen afwijkingen Diverse afwijkingen Tris 18,zwangerschap afgebroken Uitstroom li kamer lijkt smal Geen afwijkingen Verdenking klompvoetje + hart niet te beoordelen Tris 21, zoon 2900 gr Mogelijk IUGR Bevestigd,controles LUMC bij 28 wkn sectio,baby overleden VSD +amniocentese Bevestigd,amniocentese afwijkend,31+6 pp,duplicaat chromosoom 18 Vermoeden afwijking niertje Hoefi jzernier. Slechte beeldvorming Geen afwijkingen Femur <P3 Bevestigd,vervolg 2 e lijn,sectio 34 wkn 1700 gr SUA Bevestigd,retour verwijzer HC >P95 wijd ogend CSP Bevestigd,overname LUMC uitkomst onbekend >BMI Matig te beoordelen,geen bijzonderheden DBP en HC <P3 Biometrie krap,verder geen bijzonderheden >BMI Geen bijzonderheden Verdenking afw. Laterale ventrikel, echodense darmpakket +amniocentese.ventriculo megalie, Multiple softmarkers Amniocentese normaal,vervolg LUMC,uitkomst onbekend Amniotic sheet Bevestigd,retour verwijzer SUA Bevestigd, retour verwijzer Klompvoetjes bdz geweigerd DBP en HC <P3 Bevestigd +unilaterale nieragenesie Twijfel hartje Geen afwijkingen,retour verwijzer 14

15 Twijfel hartje Geen bijzonderheden, retour verwijzer Afwijking galblaas/vu PRUV,anatomische variatie.,retour verwijzer Afwijkende biometrie Geen bijzonderheden CCAM CCam rechts bevestigd unilaterale borderline ventriculomegalie Bevestigd,vervolgd in LUMC, gezond kind SUA Bevestigd, retour verwijzer Vermoeden hartafwijking Geen afwijkingen Klompvoetje re Klompvoet li unilaterale borderline ventriculomegalie Bevestigd,vervolgd in LUMC, gezond kind SUA Bevestigd, retour verwijzer SUA Bevestigd, retour verwijzer SUA SUA bev.,iuvd bij 23wkn Krappe biometrie PP geen bijzonderheden kind 3360 gr. BMI>35 Geen afwijkingen, retour verwijzer Aantal verwijzingen per echoscopiste: Annemieke van Rooden: 6 Paula Hartog 12 Sandra de Jong 12 Corine Passchier 7 Sieta Houwer 22 Els Sevat 2 Mariette Schutte 1 Gemiste afwijkingen: Er zijn geen gemiste afwijkingen gemeld. 15

16 Dit jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van In Zwang Elizabeth Wolffstraat PJ Gouda

Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2014

Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Eerstelijns Echoscopisch Centrum Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Visie van In Zwang Echoscopie Inleiding Beschrijving van In Zwang Echoscopie Verloskundige praktijken Gynaecologen Bestuur

Nadere informatie

Programma Regiobijeenkomst

Programma Regiobijeenkomst Programma Regiobijeenkomst 18:30 Welkom 18:35 Kwaliteit van de CT, monitoring vanuit het RIVM Erik Bom, RIVM 19:05 Landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening Marian Bakker 19:35 Eerste

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Nadat de zwangere voor de eerste controle bij de verwijzer is geweest waar zij uitleg heeft gekregen over de procedure rondom de 1 e trimester

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Visitatie Echocentrum Naam: AGB: Adres: Datum visitatie: Aanvang: Visitatie door: Contactpersoon centrum: Rechtsgeldig vertegenwoordiger: 1. Overeenkomsten

Nadere informatie

Deel A (in te vullen door contractant)

Deel A (in te vullen door contractant) Afdeling Obstetrie Kamer H4-205, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Tel. 020 5662357 E-mail: spsao@amc.uva.nl Ingeschreven K.V.K. 34289424 Deel A (in te vullen door contractant) Karakteristieken van het echocentrum

Nadere informatie

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking Vivian Schimmer Introductie Vivian Schimmer Werkzaam bij Aleida, praktijk voor verloskunde en echoscopie te Schiedam Werkzaam als verloskundige sinds 2001

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Uitgangspunt De verloskundige licht voor, biedt echo s naar eigen goeddunken aan aan de klant (praktijkvisie), verwijst en krijgt terugkoppeling

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest Maatschap Gynaecologie Nekplooimeting en serumtest Datum en tijd U wordt (dag) (datum) om uur verwacht. Plaats Op de dag van de afspraak meldt u zich op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Volgt u

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap Tijdens je zwangerschap kunnen we met een echo het kindje in je buik bekijken. Een echoscopie is een beeldvormende techniek

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo 12-12-2016 607 Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van

Nadere informatie

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015 SPN regionale bijeenkomst 12 november 2015 Programma Opening - Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur Prenatale screening: landelijke en regionale ontwikkelingen Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Albert Schweitzer ziekenhuis polikliniek Gynaecologie april 2012 Pavo 0530 Inleiding Iedere ouder wenst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 en 2013

Jaarverslag 2012 en 2013 Jaarverslag 2012 en 2013 INLEIDING... 3 ORGANISATIE... 4 STUURGROEP... 4 STBN... 4 MEDEWERKERS... 5 REGIONAAL CENTRUM... 5 VERWIJZERS... 6 LOCATIE EN INRICHTING... 7 LOCATIE... 7 OPENINGSTIJDEN EN AFSPRAKEN

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening Informeren over NIPT Inhoudsopgave blz. 1 De kernboodschap: wat vertel je over de NIPT? 3 2 Achtergrondinformatie NIPT 3 2.1 De belangrijkste feiten

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014

Jaarverslag 2013   Amstelveen November 2014 Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014 Voorwoord Voor u ligt het zevende jaarverslag van SAM&, Screeningscentrum Amstelland Meerlanden. Met gepaste trots presenteert het centrum wederom de cijfers van

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

Heemskerk November 2014. Jaarverslag 2013

Heemskerk November 2014. Jaarverslag 2013 Heemskerk November 2014 Jaarverslag 2013 Voorwoord Voor u ligt het vierde jaarverslag van Echocentrum Midden-Kennemerland (EMK). Met gepaste trots presenteert het centrum de cijfers van weer een dynamisch

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18 Regiobijeenkomst Trisomie 13/18 Programma 14.00-14.20u Achtergrond / biochemie / testeigenschappen Mw. Drs. M. Engels, screeningscoördinator VUmc 14.20 14.50u Echoscopische bevindingen in eerste / tweede

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Screeningscentrum Amstelland & Meerlanden SAM& Laan van de Helende Meesters 8 1186 AM Amstelveen

Jaarverslag 2014. Screeningscentrum Amstelland & Meerlanden SAM& Laan van de Helende Meesters 8 1186 AM Amstelveen Jaarverslag Screeningscentrum Amstelland & Meerlanden SAM& Laan van de Helende Meesters 8 1186 AM Amstelveen Voorwoord Voor u ligt het achtste jaarverslag van SAM&, Screeningscentrum Amstelland Meerlanden.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - KWALITEITSNORM richtlijnen Prenatale screening op foetale afwijkingen 1 INLEIDING Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw en haar partner te informeren over de kans op een aangeboren

Nadere informatie

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Kansbepalingstest Screening op Down-syndroom AD 9-14 weken Geen risico s Downsyndroom Trisomie 21 Vernoemd naar dr. John Langdon

Nadere informatie

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom...

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom... Contents Onderzoek naar de gezondheid van je kindje.... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest... 2 Down-, edwards-, patausyndroom... 2 Uitslag... 2... 3 Betrouwbaarheid... 3... 3

Nadere informatie

Cijfers NIPT. Sensitiviteit: Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking?

Cijfers NIPT. Sensitiviteit: Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking? Cijfers NIPT Cijfers NIPT Sensitiviteit: Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking? De NIPT ontdekt ongeveer: 96 van de 100 (96%) foetussen met downsyndroom 87 van de 100 (87%) foetussen met edwardssyndroom

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans NIPT Regiobijeenkomst 27 februari Audrey Coumans NIPT in de media Gynaecologen woedend over verbod AMERIKA BELGIE DUITSLAND Inleiding Waarom duurt het hier altijd zo lang? Prenatale screening is bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening

Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Programma: 1. Inleiding (10 minuten): recente ontwikkelingen rond NIPT, aandacht in de pers, belangstelling van publiek, toelichting

Nadere informatie

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaarrapportage van de eerste trimester combinatietest voor Downsyndroom van het Regionaal Centrum prenatale screening Noordelijk Zuid Holland/LUMC (RCNZH). 2012 J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen Infectieziektenonderzoek,

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Jaarverslag 2010 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax: 020-4442954

Nadere informatie

Echo s in de verloskunde. November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek

Echo s in de verloskunde. November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek + Echo s in de verloskunde November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek + Echo s 6 tot 14 weken Vitaliteits echo Termijn echo Datering o.b.v. 1e dag L.M. is onjuist Tussen 8+4 en 12+6

Nadere informatie

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0 STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0 Datum Goedkeuring 07-03-2012 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Voorwaarden en uitvoering Naar dit modelprotocol

Nadere informatie

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale Inleiding De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom ('mongooltje')

Nadere informatie

NIPT. Nicole Corsten en Katelijne Bouman klinisch genetici UMCG, Isala en MCL. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. Nicole Corsten en Katelijne Bouman klinisch genetici UMCG, Isala en MCL. Nascholing Counseling NIPT NIPT Nicole Corsten en Katelijne Bouman klinisch genetici UMCG, Isala en MCL Nascholing Counseling NIPT Disclosure belangen sprekers Disclosure: geen belangenverstrengeling Inhoud Wat, hoe en wanneer?

Nadere informatie

NIPT Regionale bijeenkomst AMC

NIPT Regionale bijeenkomst AMC NIPT Regionale bijeenkomst AMC 28 maart 2014 Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Marion van Hoorn perinatoloog & Lidewij Henneman senior onderzoeker Disclosure belangen

Nadere informatie

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Ilse Feenstra Klinisch geneticus Wat verandert er in de counseling voor de screening op trisomie? Wat & wanneer? Vanaf 1 april 2014: - Alle

Nadere informatie

Heemskerk November 2015. Jaarverslag 2014

Heemskerk November 2015. Jaarverslag 2014 Heemskerk November 2015 Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van Echocentrum Midden-Kennemerland (EMK). Met gepaste trots presenteert het centrum de cijfers van weer een dynamisch jaar

Nadere informatie

Echocentrum Slingeland

Echocentrum Slingeland Gynaecologie / Verloskunde Echocentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U kunt bij het Echocentrum van het Slingeland Ziekenhuis terecht voor diverse echo's tijdens uw zwangerschap.

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Inleiding Iedere ouder wenst een gezond kind. Helaas worden soms

Nadere informatie

ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK

ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK Beste zwangere, gefeliciteerd met je zwangerschap! Echopraktijk

Nadere informatie

NIPT en de. TRIDENT studie. Overzicht. 24 maart 2014. -Prenatale screening (algemeen) -NIPT. 1. NIPT: korte inleiding 3/26/2014

NIPT en de. TRIDENT studie. Overzicht. 24 maart 2014. -Prenatale screening (algemeen) -NIPT. 1. NIPT: korte inleiding 3/26/2014 NIPT en de TRIDENT studie 24 maart 2014 Irene van Langen Klinisch geneticus UMCG Mede-onderzoeker TRIDENT Studie Overzicht -Prenatale screening (algemeen) -NIPT 1. NIPT: korte inleiding 2. NIPT in Nederland

Nadere informatie

Partner van. coöperatie van verloskundigen in Leiden en omgeving Brochure VC De Poort.indd 1

Partner van. coöperatie van verloskundigen in Leiden en omgeving Brochure VC De Poort.indd 1 Partner van coöperatie van verloskundigen in Leiden en omgeving 96401001 Brochure VC De Poort.indd 1 09/06/16 14:42 VERLOSKUNDIG CENTRUM DE POORT B.V. Het Verloskundig Centrum De Poort B.V. is het centrum

Nadere informatie

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio SPN-MONITOR 2015 Prenatale screening in de regio INHOUDSOPGAVE Over deze terugrapportage... 3 De prenatale screening in de SPN-regio... 4 Hoe verliep de gegevensaanlevering over 2015 aan Peridos?... 4

Nadere informatie

Inhoud. Combinatietest Structureel echoscopisch onderzoek Geavanceerd ultrageluid onderzoek NIPT Invasieve diagnostiek Vruchtwaterpunctie Vlokkentest

Inhoud. Combinatietest Structureel echoscopisch onderzoek Geavanceerd ultrageluid onderzoek NIPT Invasieve diagnostiek Vruchtwaterpunctie Vlokkentest Inhoud Combinatietest Structureel echoscopisch onderzoek Geavanceerd ultrageluid onderzoek NIPT Invasieve diagnostiek Vruchtwaterpunctie Vlokkentest Prenatale screening Doel: Aanstaande ouders die dat

Nadere informatie

NIPT. Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU

NIPT. Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU NIPT Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker Organisatie en uptakevan de prenatale screening naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen Marian Bakker Organisatie van de prenatale screening Ingevoerd in 2007 Niet gericht op preventie of behandeling,

Nadere informatie

13-02- 2014. Stadion Galgenwaard Utrecht. i.solleveld@scem.nl. Daarna 219,00 27-05- 2014. Boerhaave nascholing. 285.00 pp. a.e.h.zitter@lumc.

13-02- 2014. Stadion Galgenwaard Utrecht. i.solleveld@scem.nl. Daarna 219,00 27-05- 2014. Boerhaave nascholing. 285.00 pp. a.e.h.zitter@lumc. 2014 2014 2014 A 1401 Symposium 13-02- 2014 5 punten Ik zie iets bij uw kindje Stadion Galgenwaard Utrecht SCEM i.solleveld@scem.nl 189.00 tot 3 weken van te voren Daarna 219,00 A 1402 Foetale echocardiografie

Nadere informatie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Nekplooimeting gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Deze folder geeft informatie over de echoscopische

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

NIPT. Dr. Diane Van Opstal, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica, Erasmus MC. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. Dr. Diane Van Opstal, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica, Erasmus MC. Nascholing Counseling NIPT NIPT Dr. Diane Van Opstal, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica, Erasmus MC Nascholing Counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA 1. Algemene richtlijnen en voorwaarden die moeten vervuld zijn om een query te kunnen maken in Astraia. Voor het registreren

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO

KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO 1. WERKGEBIED RC De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het

Nadere informatie

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording NVOG 1. Inleiding Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw

Nadere informatie

Aangeboren hartafwijkingen, een prenatale diagnose. Lieke Rozendaal Kindercardioloog LUMC 20-01-2015

Aangeboren hartafwijkingen, een prenatale diagnose. Lieke Rozendaal Kindercardioloog LUMC 20-01-2015 Aangeboren hartafwijkingen, een prenatale diagnose Lieke Rozendaal Kindercardioloog LUMC 20-01-2015 20 januari 2015 Aangeboren hartafwijkingen (AHA) Zeldzaam: 6-8 op 1000 pasgeborenen Complexe hartafwijkingen:

Nadere informatie

Screening van pasgeborenen

Screening van pasgeborenen Screening van pasgeborenen Algemeen en prenataal Arjan Lock, arts M&G 6 november 2014 Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

NVOG Modelprotocol. Datering van de zwangerschap

NVOG Modelprotocol. Datering van de zwangerschap NVOG Modelprotocol Datering van de zwangerschap Voorlichting regiobijeenkomsten Larisa van Leijden, arts-echoscopist/-onderzoeker Eva Pajkrt, gynaecoloog AMC Inhoud Toelichting protocol - doel & belang

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Tabel 1: Kans op het krijgen van een kind met het syndroom van Down uitgezet tegen de leeftijd.

Tabel 1: Kans op het krijgen van een kind met het syndroom van Down uitgezet tegen de leeftijd. De Nekplooimeting Inleiding Elke zwangere hoopt op een gezonde baby. Helaas worden er soms kinderen geboren met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap. Met behulp van een echo-onderzoek (de

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT voor zwangeren met verhoogd risico op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-1 studie)

Nadere informatie

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave Voorwoord Aangeboren afwijkingen waarop getest wordt Wat is het Down syndroom? De combinatietest (NT-meting en eerste trimester serumtest)

Nadere informatie

VEZ. Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar. Jaarverslag 2012/2013

VEZ. Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar. Jaarverslag 2012/2013 VEZ Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar Jaarverslag 2012/2013 J. Snelder Ingeschreven in het echoregister van de KNOV (E7777) en lid van de BEN (lidnr. : E1057312) BIG registratie:89032060603 AGB

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Prenatale diagnostiek Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde Inleiding In deze folder leest u meer over de 20-weken echo. De informatie is bedoeld voor

Nadere informatie

Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie

Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Inleiding Bij de voorlichting aan het begin van de zwangerschap, dient de zwangere vrouw die informatie

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2011

Kwaliteitsverslag 2011 Kwaliteitsverslag 2011 Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid-Holland RCNZH KWALITEITSVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Werkgebied RC 3 Samenstelling en rol van het Regionaal

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Verloskunde alle aandacht Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is echoscopie 2 Hoe maakt men een echo 2 Wanneer maakt men een inwendige of uitwendige echo 3 Hoe vaak wordt een

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken

Nadere informatie

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Combinatietest Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor: 96 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Nadere informatie

Prenatale screening. Gynaecologie en verloskunde

Prenatale screening. Gynaecologie en verloskunde Prenatale screening Gynaecologie en verloskunde Wat is prenatale screening? De meeste kinderen worden gezond geboren. Een klein percentage (3 4 %) heeft echter bij de geboorte een aangeboren aandoening.

Nadere informatie

NIPT. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. Nascholing Counseling NIPT NIPT Dr. Kornelia Neveling Wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Genetica, Radboudumc Dr. Dominique Smeets Laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc Voorzitter bestuur SPN Nascholing Counseling

Nadere informatie

VEZ. Jaarverslag 2010

VEZ. Jaarverslag 2010 VEZ Jaarverslag 2010 J.Snelder Ingeschreven in het echoregister van de KNOV (E7777) en lid van de BEN (lidnr: E1057312) BIG registratie:89032060603 AGB code VEZ: 08051182 AGB code J. Snelder: 08000629

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken

Nadere informatie

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 1.1

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 1.1 STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 1.1 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Consensus based Discipline Multidisciplinair Verantwoording NVOG 1 Eisen te stellen aan de echoscopist Naar dit

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? Dr. Janneke Gitsels Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

FOETALE ECHOSCOPIE. Versie 2.0

FOETALE ECHOSCOPIE. Versie 2.0 FOETALE ECHOSCOPIE Versie 2.0 Datum Goedkeuring 13-11-2009 Methodiek Evidence based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Begripsbepaling Met echoscopisch onderzoek wordt in deze kwaliteitsnorm

Nadere informatie

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Combinatietest: interpretatie kansuitslagen Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Uitslag Onderwerpen Combinatietest Test karakteristieken Achtergrond kansberekening Beleid bij onverwachte bevindingen

Nadere informatie

Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie

Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Prenatale screening Downsyndroom en SEO Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Inleiding Bij de voorlichting aan het begin van de zwangerschap,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - MODELPROTOCOL richtlijnen Nekplooimeting (nuchal translucency, NT-meting) Naar dit modelprotocol wordt verwezen in NVOG-kwaliteitsnorm 6, Prenatale screening op foetale afwijkingen. nr. 4 1 ACHTERGROND

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? [NAAM SPREKER] Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Omschrijving s Volledige verloskundige zorg achterstandswijken Verzekerden achterstandswijken 1001 1011 1.310,75 1.612,23 Deelprestaties verloskundige zorg

Nadere informatie

NIPT. K. Huijsdens Labspecialist klinische genetica, AMC. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. K. Huijsdens Labspecialist klinische genetica, AMC. Nascholing Counseling NIPT NIPT K. Huijsdens Labspecialist klinische genetica, AMC Nascholing Counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Haarlem Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken aangeboden: een termijnecho

Nadere informatie

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc TRIDENT studie Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc Historie April 2011 oprichting NIPT consortium Nederland TRIDENT studie: implementatie van lab tot uitslag ESPRIT studie: ethisch, economisch, maatschappelijk

Nadere informatie

Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek

Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek GYNAECOLOGIE Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek U bent zwanger en heeft voor begeleiding gedurende deze zwangerschapsperiode voor het Laurentius ziekenhuis

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen. Algemene informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen. Algemene informatie Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Algemene informatie Inhoud Wat leest u in deze brochure? Onderzoek naar Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Onderzoek naar Downsyndroom

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap IN DEZE FOLDER KOMT AAN BOD: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Gespreksleidraad NIPT voor counselors. Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom Maart 2017

Gespreksleidraad NIPT voor counselors. Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom Maart 2017 Gespreksleidraad NIPT voor counselors Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom Maart 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Kernboodschap 4 3 Verdiepende informatie NIPT 5 3.1 Wetenschappelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naardownsyndroomen lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek naar Downsyndroom 2.2 Onderzoek

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

PrenataleScreening in Nederland. TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies. Marian Bakker SPSNN

PrenataleScreening in Nederland. TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies. Marian Bakker SPSNN PrenataleScreening in Nederland TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies Marian Bakker SPSNN Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of

Nadere informatie

Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek Studiehandleiding Accreditatie wordt verleend door KNOV en NVOG

Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek Studiehandleiding Accreditatie wordt verleend door KNOV en NVOG Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek Studiehandleiding Accreditatie wordt verleend door KNOV en NVOG Divisie Vrouw & Baby, Afdeling Echografie Verloskunde, UMC Utrecht, SEO cursus Tot stand gekomen

Nadere informatie

Echopraktijk en geboortenetwerk. Vragen? Bel of mail! Meer weten. Ik zie ik zie

Echopraktijk en geboortenetwerk. Vragen? Bel of mail! Meer weten. Ik zie ik zie Echopraktijk en geboortenetwerk Vragen? Bel of mail! Piepklein Echopraktijk is onderdeel van Piepklein Geboortenetwerk, een groeiend netwerk van professionals die vanuit hun eigen vakgebied verschillende

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20SEP, 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Nevenbevindingen NIPT In gesprek met de zwangere

Nevenbevindingen NIPT In gesprek met de zwangere Nevenbevindingen NIPT In gesprek met de zwangere Anneke Vulto-van Silfhout Klinisch geneticus i.o. Regionale bijeenkomst Stichting Prenatale screening regio Nijmegen 27 november 2017 Overzicht TRIDENT-2

Nadere informatie

VEZ Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar

VEZ Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar VEZ Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar Jaarverslag 2011 J.Snelder Ingeschreven in het echoregister van de KNOV (E7777) en lid van de BEN (lidnr: E1057312) BIG registratie:89032060603 AGB code

Nadere informatie