KWALITEITSVERSLAG SPSAO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO"

Transcriptie

1 KWALITEITSVERSLAG SPSAO 1. WERKGEBIED RC De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het verrichten van activiteiten in het kader van de Prenatale Screening. Het AMC is als derdelijns zorgverlener betrokken bij de prenatale diagnostiek. Een aantal ziekenhuizen in de regio zijn zogenaamde satellietziekenhuizen, namelijk Almere Flevoziekenhuis, OLVG Amsterdam, Tergooi Blaricum, Den Helder Geminiziekenhuis en Zaandam Zaans Medisch Centrum. 1

2 2. ORGANISATIE Bestuur Het bestuur van de SPSAO bestaat uit zes leden, die allen een professionele binding hebben met de prenatale screening. Zo hebben zowel gynaecologen, verloskundigen, echoscopisten als laboratoriumdeskundigen zitting in het bestuur. Daarenboven zijn er drie vervangende leden, die desgewenst altijd de bestuursvergaderingen mogen bijwonen. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 was als volgt: Tabel 1: Samenstelling Bestuur Naam Prof. Dr. J.A.M. van der Post Drs. M. van Alphen Mw. dr. P. Robles de Medina Prof. dr. A. Sturk Mw. D. Ridder-Mol Mw. M.S.A. de Hoog-Glaudemans Mw. Dr. B. Braams -Lisman Mw. D.M.I.M. Lesscher Mw. M. Th. W. Vlegels Vertegenwoordiger* Afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie, AMC Gynaecoloog, Flevoziekenhuis Arts-echoscopist AMC Hoofd LAKC, AMC Verloskundig-echoscopist, Verloskundig Centrum Hilversum Echoscopist Gynaecoloog, Waterlandziekenhuis, vervangend lid Verloskundige, VC Oost Echopunt Amsterdam, vervangend lid Echoscopist, Rodekruis Ziekenhuis Beverwijk en Echocentrum MaMa Velserbroek, vervangend lid * persoon vertegenwoordigt ondergenoemde beroepsgroep, organisatie, etc. in het bestuur/begeleidingcie etc. Tabel 2: Medewerkers Bureau Naam Functie Fte Mw. dr. E. Pajkrt Directeur 0,2 Mw. dr. P. Robles de Medina Screeningscoördinator 0,4 Mw. A.N. Hartman Regiobeheerder, Bureaumanager 0,78 Mw. K. van de Kamp Datamanager 0,6 Mw. M.T. Willekens Hands-on trainer echoscopie 0,22 Mw. L. van Leijden Kwaliteit 0,11 Mw. dr. R.J.M. Snijders Beleidsmedewerker (extern) freelance Naast bovengenoemde activiteiten hebben de leden van de SPSAO zitting in diverse landelijke commissies: - lid van Platform Downsyndroom screenings laboratoria; - lid van landelijk Platform van de 8 regionale centra voor prenatale screening; - lid van het Centraal Orgaan CVB-RIVM; - lid van werkgroep ORP (Peridos/RIVM); - lid van werkgroep Kwaliteit; - lid van werkgroep Onderzoek. De heer Sturk vertegenwoordigt het Platform Downsyndroom screenings laboratoria. Mevrouw Pajkrt vertegenwoordigt het Platform, het Centraal Orgaan CVB-RIVM, de werkgroep Kwaliteit en Onderzoek. Mevrouw Hartman vertegenwoordigt het Platform en het Overleg Regiobeheerders Peridos (ORP). Mevrouw van de Kamp vertegenwoordigt de werkgroep Informatiemanagement. 2

3 3. CONTRACTEN In 2013 is er een verloskundig centrum met een counselingscontract bij een ander Regionaal Centrum naar SPSAO overgestapt, waarbij er een contract voor het verrichten van NT en SEO is afgesloten. Bij één centrum is het SEO contract gestopt in Tabel 3: Aantal contracten met organisaties en zorgverleners Type contract Aantal organisaties* Aantal zorgverleners Counseling SEO NT * Voor gecontracteerde organisaties zie bijlage 1 Gecontracteerd screeninglaboratorium: Laboratorium Algemene Klinische Chemie (LAKC) van het AMC in Amsterdam 4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ OPLEIDING VAN CONTRACTANTEN Tabel 4: Opleiden/faciliteren van opleiding Naam scholing Doelgroep Toelichting Themabijeenkomst ventriculomegalie en anencefalie Contractanten Regiobijeenkomst WFE symposium Contractanten Landelijke bijeenkomst Hartpracticum Echoscopisten 4 maal, videoverslag op de Bijscholing Counseling NIPT Hands-on training Alle betrokkenen bij prenatale screening Echoscopisten en gynaecologen, verbonden aan de SPSAO website Regiobijeenkomst Tabel 5: Controle van deskundigheidsbevorderende activiteiten door contractanten Type contractant Echoscopisten NT echoscopisten Wanneer gewenst een zorgverlener zich aanmelden voor een hands-on training Wijze van controle Toelichting deskundigheidbevordering Gevolgde na- en bij scholing Minimaal 8 punten per jaar echoscopie/ben accreditatie FMF verricht kwaliteitscontroles op Jaarlijks vindt een controle en de nekplooimetingen audit per centrum en per echoscopist plaats Overige manieren van deskundigheidsbevordering Nieuwsbrieven: 3 Website: Regionale bijeenkomsten: 3 3

4 5. IMPLEMENTATIE LANDELIJKE KWALITEITSEISEN EN AFSPRAKEN Toelichting: Jaarlijks in Platform RC in overleg met CvB afspreken over welke kwaliteitseisen en afspraken het gaat. Tabel 6: Voortgang implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken gemaakt in Centraal Orgaan Kwaliteitseis - Wijze van implementatie wijziging Afspraak in Centraal Orgaan - vergaderdatum Wijze van implementatie 6. KWALITEITSAUDITS In 2013 heeft er 1 intercollegiale visitatie plaatsgevonden in het UMC St. Radboud. De echocentra verbonden aan SPSAO zullen in 2014 worden gevisiteerd. A. echocentra Organisatie audits Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit twee personen, de regiobeheerder en de screeningscoördinator/ echodeskundige. Bij één visitatie was een externe medisch technicus betrokken ter beoordeling van de gebruikte echoapparatuur. Het team voldoet aan landelijke afspraak: 2 à 3 personen, waarvan tenminste 1 deskundig ten aanzien van maken van echo s. Werkwijze audit In 2008 is gestart met de visitaties. De SPSAO verrichtte regelmatig visitaties om te beoordelen of voldaan werd aan de algemene landelijke kwaliteitseisen gesteld door het RIVM met betrekking tot opleiding van de echoscopisten, contract en overeenkomst, aantallen verrichtingen, bij- en nascholing, protocol echoscopisch onderzoek 1 e en 2 e trimester screening, kwaliteitsborging en gegevensvastlegging. Het auditteam bestond uit twee personen, de regiobeheerder en de screeningscoördinator/ echodeskundige. Bij één visitatie was een externe medisch technicus betrokken ter beoordeling van de gebruikte echoapparatuur. De afvaardiging vanuit het echocentrum bestond steeds uit één persoon vanuit de organisatie van het echocentrum, tenminste één SEO-echoscopist en tenminste één NTechoscopist. Het visitatieformulier bestaat uit Deel A en Deel B. Deel A van het visitatieformulier werd enkele weken voorafgaande aan de visitatie en op basis van gegevens uit Peridos en de FMF database door de SPSAO ingevuld. Ontbrekende gegevens werden daarna door de contactpersoon van het centrum aangevuld en uiterlijk een week voor de visitatie teruggestuurd naar de SPSAO. Onderdelen van deel B werden tijdens de visitatie worden besproken en ingevuld. Tijdens de visitatie werden tevens per echoscopist van drie willekeurig gekozen ID nummers de beelden opgevraagd worden van HC, AC, Femur, TCD en wervelkolom (het zogenaamde SEO-minilogboek). Voor het opstellen van het visitatierapport worden de landelijke richtlijnen voor de kwaliteitsaudit als uitgangspunt genomen. Het verslag van de visitatie wordt gevormd door: Het visitatieformulier deel A en deel B, aangevuld met een evaluatie van het visitatiegesprek, inclusief verbeterpunten, adviezen en eventueel zwaarwegende adviezen. 4

5 De kwaliteitsaudit bij de echocentra voldoet aan landelijk format. Tabel 7: Kwaliteitsaudits echocentra huidige ronde Plaats organisatie Naam organisatie Datum visitatie Datum afronding audit Nijmegen UMC St. Radboud Resultaten audits Tabel 8: Verbeterpunten bij de kwaliteitsaudits van de echocentra Type verbeterpunt Aantal centra met dit verbeterpunt Karakteristieken echocentrum Kwaliteit echoscopisch onderzoek Ketenzorg Werkwijze Gegevens Overig Toelichting Aantal (en %) echocentra zonder verbeterpunten: Gemiddeld aantal verbeterpunten per echocentrum: Consequenties ten aanzien van contracten: geen/beschrijf B. counseling De toetsing op het gebied van counseling is voornamelijk gebaseerd op de kwantitatieve controle van door de counseling contractanten geregistreerde gegevens in Peridos. C. screeningslaboratorium aantal analyses door screeningslaboratorium: analyse door referentielab: nvt 5

6 7. UITVOERING PRENATALE SCREENING IN DE REGIO Tabel 9: Aangeleverde gegevens in Peridos in 2013 Type Praktijken die gegevens aanleverden Toelichting contract in Periodos Aantal % Counseling SEO NT centrum leverde nog niet aan, in 2013 begonnen met uitvoeren NT. Binnenkort eerste aanlevering. Tabel 10: Aantal verrichtingen in jaar 2013 en 2012 Verrichting* Counseling over combinatietest Counseling over SEO Gecounselde zwangeren Combinatietest SEO** * aantal counselingen is geteld per zwangere; aantal combinatietesten en SEO s is geteld per foetus ** betreft primaire SEO Tabel 11: Kenmerken deelnemers aan combinatietest Kenmerken deelnemers n % n % Leeftijd zwangere < 36 jaar , jaar , Wijze van kansberekening FMF/Astraia (echocentrum) , LC Elipse (screeningslab) , Tabel 12: Combinatietest: uitkomsten in 2013 en 2012 Uitkomsten screening (per foetus) Aantal % Aantal % Verhoogde kans T , ,8 Verhoogde kans T , ,6 Verhoogde kans T ,2 96 1,4 Totaal verhoogde kans trisomie 475 6, ,3 Tabel 13: Combinatietest: vervolgtraject en resultaat bij verhoogde kans/ vermoeden aandoening in 2013 Uitkomsten screening (per foetus) Vervolgonderzoek in PND- (satelliet)centrum Vermoeden bevestigd Aantal % van aantal met deze uitkomt Aantal % van vervolgonderzoek in PND- (satelliet)centrum Verhoogde kans T ,0 26 [43]* 13,6 [23] Verhoogde kans T ,3 5 [34] 7,9 [54] Verhoogde kans T ,9 7 [32] 8,6 [40] Totaal verhoogde kans ,9 38 [43] 19,1 [22] trisomie Invasieve diagnostiek [alle chromosoomafwijkingen] 6

7 Figuur 2: Mediane NT (mm) naar CRL (mm) bij eenlingen Figuur 3: Mediane MoM NT bij eenlingen naar aantal NT-metingen per echoscopist 7

8 Tabel 14: SEO: uitkomsten in 2013 en 2012 Uitkomsten screening (per foetus) Aantal % Aantal % Vermoeden NBD 10 0,07 8 0, , ,2 Vermoeden overige aandoening Tabel 15: SEO: vervolgtraject en resultaat bij verhoogde kans/ vermoeden aandoening in 2013 Uitkomsten screening Vervolgonderzoek in PND- Vermoeden bevestigd (per foetus) (satelliet)centrum Aantal % van aantal met deze uitkomt Aantal % van vervolgonderzoek in PND- (satelliet)centrum Vermoeden NBD Vermoeden overige aandoening Tabel 16: Zwangerschapsduur bij (primaire) SEO Zwangerschapduur bij SEO (weken + dagen) n % n % 18+0 t/m , , t/m , , t/m , , t/m , , en later 201 1, ,4 Tabel 17: Aantal verrichtingen per uitvoerder gerelateerd aan de kwaliteitseis over minimum aantal verrichtingen per jaar Type zorgverlener Aantal (%) zorgverleners Toelichting Kwaliteiteis t.a.v. aantal verrichtingen per jaar dat voldoet aan deze kwaliteitseis Counselor 47 Kwaliteitseis: 50 counselingsgesprekken SEO-echoscopist Kwaliteitseis: ervaren 150; starter 250 NT-echoscopist 73 3 hebben niet het hele jaar gewerkt. Aantal GUO over 2013 zijn meegerekend. 59* Kwaliteitseis: ervaren 100; starter 150 * Dit percentage is inclusief PND-artsen die niet aan de eis van 100 per jaar voldoen. Het lage percentage is een aandachtspunt waar de komende jaren actie op wordt ondernomen. 8

9 Bijlage 1. Samenwerkingsovereenkomsten Nr. Zorginstelling C* N* S* 1 Alkmaar Partners in Verloskunde x x x 2 Almere Flevoziekenhuis x x x 3 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Buiten x 4 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Castrovalva/ Parkwijk x 5 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Perspectief/Boog x 6 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Stad/Haven x 7 Almere Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap x 8 Almere Verloskundigenpraktijk Het Geboorte-atelier x 9 Amsterdam AMC x x x 10 Amsterdam Boven IJ Ziekenhuis x x x 11 Amsterdam DC Prenataal x x 12 Amsterdam Geboortecentrum Geel x 13 Amsterdam Geboortecentrum Rood x 14 Amsterdam Liva Verloskundig Centrum x 15 Amsterdam OLVG x x x 16 Amsterdam VC Oost Echopunt x x 17 Amsterdam Verloskundig centrum NOVA locatie IJburg x 18 Amsterdam Verloskundig centrum NOVA locatie van Swinden x 19 Amsterdam Verloskundigenpraktijk A'dam Oost x 20 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Astrid Limburg x 21 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer x 22 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bilderdijk x 23 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Nicolaas Witsenkade x 24 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden x 25 Amsterdam Verloskundigen aan 't IJ x 26 Amsterdam Verloskundigen Vida x x x 27 Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Ruyschstraat x 28 Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Terra x 29 Assendelft Verloskundigen 1666 x 30 Assendelft Verloskundigen 2022 x 31 Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis x x x 32 Beverwijk Verloskundige Praktijk x 33 Blaricum Tergooiziekenhuizen (samen met nr 43) x x x 34 Castricum Verloskundigenpraktijk x 35 Den Helder Gemini Ziekenhuis x x x 36 Geboortehuis verloskundigenpraktijk Bussum-Naarden x 37 Heemskerk Stichting BUCH/Echocentrum Midden Kennemerland x x 38 Heemskerk Verloskundige Praktijk x 39 Heiloo Verloskundige Praktijk Haesackerlaan x 40 Hilversum Materna Verloskundigenpraktijk x 41 Hilversum Tergooiziekenhuizen (samen met nr 34) x x x 42 Hilversum Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh x 43 Hilversum Verloskundigenpraktijk Aanvang x 44 Hilversum Verloskundig Centrum t Gooi x x 9

10 45 Huizen Verloskundige Praktijk Govers x 46 Huizen Vroedvrouwenpraktijk Zuiderzee x 47 Kortenhoef Verloskunde Wijdemeren-Vreeland x 48 Kortenhoef Verloskundige Praktijk x 49 Krommenie Praktijk Poppie x 50 Landsmeer-Oostzaan-Amsterdam Verloskundige Praktijk x 51 Mijdrecht Verloskundige Maatschap De Ronde Venen x 52 Naarden Bussum Verloskundige Praktijk Goed bevallen x 53 Purmerend Echocentrum x x 54 Purmerend Verloskundig Centrum Waterland (samen met 58) x 55 Purmerend Verloskundigenpraktijk x 56 Purmerend Waterland Ziekenhuis (samen met 56) x x x 57 Schagen Screeningscentrum Noord-Holland Noord x x x 58 Uitgeest-Akersloot Verloskundige Praktijk x 59 Velserbroek Echocentrum MaMa x x x 60 Velserbroek Verloskundigenpraktijk x 61 Volendam Verloskundigen Waterland Oost x 62 WAZ Echopraktijk Waterland Amsterdam Zaanstreek x x 63 Weesp Verloskundige Praktijk x 64 Wormer-Wormerveer Verloskundige Praktijk x 65 Zaandam Geboortecentrum Zaandam Zuid x 66 Zaandam Proline Echografie Praktijk x 67 Zaandam Verloskundigenpraktijk Lavita x 68 Zaandam Zaans Medisch Centrum x x x 69 Zaandijk Verloskundigenpraktijk José en Hugo Heilema x *C=counseling, N=NT, S=SEO 10

Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.

Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam Inhoud 1. Werkgebied RC... 3 2. Organisatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2014

Kwaliteitsverslag 2014 Kwaliteitsverslag 2014 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam INHOUD Inhoud... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de. jaarrekening 2010

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de. jaarrekening 2010 en Omstreken gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2010 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Algemeen 2 JAARBERICHT Jaarrekening Balans per 31 december 2010 11 Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening A'dam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam INHOUD Inhoud... 2 Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2009 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1

J AARVERSLAG 2009 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1 J AARVERSLAG 2009 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1 I NHOUD Bestuursverslag 2009 3 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2011 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1

J AARVERSLAG 2011 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1 J AARVERSLAG 2011 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1 I NHOUD Bestuursverslag 2011 3 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2016

KWALITEITSVERSLAG 2016 KWALITEITSVERSLAG 2016 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015 SPN regionale bijeenkomst 12 november 2015 Programma Opening - Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur Prenatale screening: landelijke en regionale ontwikkelingen Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Kwaliteitsjaarverslag 2013. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Kwaliteitsjaarverslag 2013 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Kwaliteitsjaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Kwaliteitsjaarverslag 2014 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax:

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Jaarverslag 2010 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax: 020-4442954

Nadere informatie

Programma Regiobijeenkomst

Programma Regiobijeenkomst Programma Regiobijeenkomst 18:30 Welkom 18:35 Kwaliteit van de CT, monitoring vanuit het RIVM Erik Bom, RIVM 19:05 Landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening Marian Bakker 19:35 Eerste

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA 1. Algemene richtlijnen en voorwaarden die moeten vervuld zijn om een query te kunnen maken in Astraia. Voor het registreren

Nadere informatie

Deel A (in te vullen door contractant)

Deel A (in te vullen door contractant) Afdeling Obstetrie Kamer H4-205, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Tel. 020 5662357 E-mail: spsao@amc.uva.nl Ingeschreven K.V.K. 34289424 Deel A (in te vullen door contractant) Karakteristieken van het echocentrum

Nadere informatie

Regionaal Centrum voor Prenatale Screening VU medisch centrum KWALITEITSJAARVERSLAG De Boelelaan HV Amsterdam Tel:

Regionaal Centrum voor Prenatale Screening VU medisch centrum KWALITEITSJAARVERSLAG De Boelelaan HV Amsterdam Tel: Regionaal Centrum voor Prenatale Screening VU medisch centrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Tel: 020-2223237 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 WERKGEBIED...

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 REGIONAAL CENTRUM PRENATALE SCREENING ZUIDOOST NEDERLAND

KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 REGIONAAL CENTRUM PRENATALE SCREENING ZUIDOOST NEDERLAND KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 REGIONAAL CENTRUM PRENATALE SCREENING ZUIDOOST NEDERLAND 1 1. WERKGEBIED RC Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) beschikt over een Klinisch Genetisch Centrum

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Visitatie Echocentrum Naam: AGB: Adres: Datum visitatie: Aanvang: Visitatie door: Contactpersoon centrum: Rechtsgeldig vertegenwoordiger: 1. Overeenkomsten

Nadere informatie

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio SPN-MONITOR 2015 Prenatale screening in de regio INHOUDSOPGAVE Over deze terugrapportage... 3 De prenatale screening in de SPN-regio... 4 Hoe verliep de gegevensaanlevering over 2015 aan Peridos?... 4

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012 INHOUD 1. WERKGEBIED... 5 2. ORGANISATIE... 7 Samenstelling Bestuur...

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND 1 KWALITEITSVERSLAG REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND 1. WERKGEBIED REGIONAAL CENTRUM Vanaf 1 januari 2007 is aan de acht UMC s in Nederland

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18 Regiobijeenkomst Trisomie 13/18 Programma 14.00-14.20u Achtergrond / biochemie / testeigenschappen Mw. Drs. M. Engels, screeningscoördinator VUmc 14.20 14.50u Echoscopische bevindingen in eerste / tweede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juli 2011

NIEUWSBRIEF. Juli 2011 NIEUWSBRIEF Juli 2011 Inhoud: Landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Onderwijsspreekuur voor Echoscopisten en Gynaecologen Regiobijeenkomst Cursus counselen Toepassing van correctiefactoren voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 (kwaliteitsverslag) Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht

Jaarverslag 2013 (kwaliteitsverslag) Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht Jaarverslag 2013 (kwaliteitsverslag) Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht Inhoudsopgave 1. Werkgebied 3 2. Organisatie 4 3. Contracten 9 4. Deskundigheidsbevordering / opleiding van contractanten

Nadere informatie

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans NIPT Regiobijeenkomst 27 februari Audrey Coumans NIPT in de media Gynaecologen woedend over verbod AMERIKA BELGIE DUITSLAND Inleiding Waarom duurt het hier altijd zo lang? Prenatale screening is bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2014

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2014 Stichting Prenatale screening regio Nijmegen Kwaliteitsverslag 2014 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2014 INHOUD 1. WERKGEBIED... 5 2. ORGANISATIE... 7 Organen, functie van

Nadere informatie

Nascholing Counseling NIPT. Prof. Dr. Eva Pajkrt

Nascholing Counseling NIPT. Prof. Dr. Eva Pajkrt Nascholing Counseling NIPT Prof. Dr. Eva Pajkrt Programma Wat Wie 1. Inleiding Prof. Dr. E. Pajkrt 2. TRIDENT-1 + TRIDENT-2 Dr. L. Henneman 3. Down-, edwards- en patausyndroom Dr. M. de Boer 4. Praktische

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2011 INHOUD 1. WERKGEBIED RC... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. CONTRACTEN... 7 4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ OPLEIDING VAN CONTRACTANTEN... 9 5.

Nadere informatie

Counselen over Prenatale Screening

Counselen over Prenatale Screening Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig zorgverleners Woensdag 12 april 2017 Locatie: AMC, Costerzaal Cursus Counselen over Prenatale Screening Pagina 1 Inleiding Cursus Counselen over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland

JAARVERSLAG 2013. Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland JAARVERSLAG 2013 Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland 30 september 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Ontwikkelingen... 4 2.2 Werkgebied... 6 2.3 Doelstellingen... 7 2.4

Nadere informatie

PrenataleScreening in Nederland. TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies. Marian Bakker SPSNN

PrenataleScreening in Nederland. TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies. Marian Bakker SPSNN PrenataleScreening in Nederland TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies Marian Bakker SPSNN Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2011

Kwaliteitsverslag 2011 Kwaliteitsverslag 2011 Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid-Holland RCNZH KWALITEITSVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Werkgebied RC 3 Samenstelling en rol van het Regionaal

Nadere informatie

Regionaal centrum Prenatale screefling. Maastricht UMC+ 1 % MaastrkhtUniversitY. a4azjj. Jaarverslag 2011

Regionaal centrum Prenatale screefling. Maastricht UMC+ 1 % MaastrkhtUniversitY. a4azjj. Jaarverslag 2011 Regionaal centrum Prenatale screefling Maastricht UMC+ - a4azjj 1 % MaastrkhtUniversitY Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 3. Activiteiten regionaal

Nadere informatie

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker Organisatie en uptakevan de prenatale screening naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen Marian Bakker Organisatie van de prenatale screening Ingevoerd in 2007 Niet gericht op preventie of behandeling,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT)

Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT) Centraal Orgaan Prenatale Screening Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT) Vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening op 21 juni 2012, aangevuld met de kwalitatieve beeldbeoordeling

Nadere informatie

Counselen over Prenatale Screening

Counselen over Prenatale Screening Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig zorgverleners 29 september 2017 Locatie: AMC, Vrijzaal Cursus Counselen over Prenatale Screening Pagina 1 Inleiding Cursus Counselen over Prenatale

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo 12-12-2016 607 Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland Jaarverslag 2013 Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland 1 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Samenvatting pag. 3 2. Organisatie pag. 4 Samenstelling Bureau pag. 4 Samenstelling Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Prenatale Screening. Regionaal Centrum Prenatale Screening azm. Belang leeftijd donor bij eiceldonatie en betrouwbaarheid screening

Nieuwsbrief. Prenatale Screening. Regionaal Centrum Prenatale Screening azm. Belang leeftijd donor bij eiceldonatie en betrouwbaarheid screening Regionaal Centrum Prenatale Screening azm Nieuwsbrief Augustus 2012 Volume 2, issue 3 Prenatale Screening Dit is de nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening azm voor de regio Zuid-Oost

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2012 Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland

Kwaliteitsverslag 2012 Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland Kwaliteitsverslag 2012 Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland 1 van 28 Inhoudsopgave 1. Werkgebied Regionaal Centrum 3 2. Organisatie 4 Leden platformcommissie Medewerkers Regionaal Centrum 3. Contracten

Nadere informatie

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3 Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3 Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale coördinatiecentrum

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G

H A N D L E I D I N G Postbus 206 1000 AE Amsterdam T 020 34 45 377 F 020 34 45 370 info@1stelijnamsterdam.nl www.1stelijnamsterdam.nl Plantage Middenlaan 14 H A N D L E I D I N G REGISTRATIE WEIGERINGEN 1ste Lijn Amsterdam,

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 REGIO NIJMEGEN. SPN SPN kwaliteitsjaarverslag definitief 1

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 REGIO NIJMEGEN. SPN SPN kwaliteitsjaarverslag definitief 1 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 SPN 16.182 SPN kwaliteitsjaarverslag 2015 - definitief 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 WERKGEBIED... 5 OVER DIT

Nadere informatie

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Kansbepalingstest Screening op Down-syndroom AD 9-14 weken Geen risico s Downsyndroom Trisomie 21 Vernoemd naar dr. John Langdon

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20SEP, 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland Jaarverslag 2012 Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland 1 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Inleiding pag. 3 2. Organisatie pag. 4 3. Activiteiten RC MUMC+ pag. 5 Contracten en praktijken

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland

Jaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland Jaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland 1 1. Werkgebied SPSNN De werkzaamheden van de Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland (SPSNN) bestaan uit het monitoren en

Nadere informatie

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten 07 Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten dr. ir. A.M. Stolwijk directeur Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) dr. A.N.J.A. de Groot gynaecoloog n.p.,

Nadere informatie

13-02- 2014. Stadion Galgenwaard Utrecht. i.solleveld@scem.nl. Daarna 219,00 27-05- 2014. Boerhaave nascholing. 285.00 pp. a.e.h.zitter@lumc.

13-02- 2014. Stadion Galgenwaard Utrecht. i.solleveld@scem.nl. Daarna 219,00 27-05- 2014. Boerhaave nascholing. 285.00 pp. a.e.h.zitter@lumc. 2014 2014 2014 A 1401 Symposium 13-02- 2014 5 punten Ik zie iets bij uw kindje Stadion Galgenwaard Utrecht SCEM i.solleveld@scem.nl 189.00 tot 3 weken van te voren Daarna 219,00 A 1402 Foetale echocardiografie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - MODELPROTOCOL richtlijnen Nekplooimeting (nuchal translucency, NT-meting) Naar dit modelprotocol wordt verwezen in NVOG-kwaliteitsnorm 6, Prenatale screening op foetale afwijkingen. nr. 4 1 ACHTERGROND

Nadere informatie

December 2009 JAARVERSLAG 2008

December 2009 JAARVERSLAG 2008 December 2009 JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Organisatie Stichting 6 3. Activiteiten Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland 2008 8 3.1 Coördinatie op de uitvoering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland

JAARVERSLAG Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland JAARVERSLAG 2014 Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland 30 september 2015 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Ontwikkelingen... 4 2.2 Werkgebied... 7 2.3 Doelstellingen... 8 2.4 Samenstelling

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling P a r t ij e n, Het Regionaal Centrum prenatale screening VU medisch centrum, WBO vergunninghouder in het kader van landelijke

Nadere informatie

Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig hulpverleners. Vrijdag 12 februari 2016 Costerzaal AMC

Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig hulpverleners. Vrijdag 12 februari 2016 Costerzaal AMC Counselen over Prenatale Screening Cursus voor verloskundig hulpverleners Vrijdag 12 februari 2016 Costerzaal AMC Inleiding Cursus Counselen over Prenatale Screening Prenatale screening valt per 1 januari

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? [NAAM SPREKER] Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - KWALITEITSNORM richtlijnen Prenatale screening op foetale afwijkingen 1 INLEIDING Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw en haar partner te informeren over de kans op een aangeboren

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland

Jaarverslag Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland Jaarverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Werkgebied SPSNN 2 2. Organisatie 2 2.1 Samenstelling Bestuur 3 2.2 Samenstelling Raad van Advies 3 2.3

Nadere informatie

Contractanten dag 15 april 2011. Trisomie 18/13

Contractanten dag 15 april 2011. Trisomie 18/13 Stichting Prenatale Screening A dam e.o. Contractanten dag 15 april 2011 Trisomie 18/13 Eva Pajkrt Agenda Uitbreiding landelijke screening m.b.t trisomie 13 en 18 Opladen van gegevens uit Peridos Screening

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Nadat de zwangere voor de eerste controle bij de verwijzer is geweest waar zij uitleg heeft gekregen over de procedure rondom de 1 e trimester

Nadere informatie

Informa(e NT en SEO toetsing Mieke Kraan van der Est Kwaliteitsadviseur SPSZN

Informa(e NT en SEO toetsing Mieke Kraan van der Est Kwaliteitsadviseur SPSZN Informa(e NT en SEO toetsing Mieke Kraan van der Est Kwaliteitsadviseur SPSZN 13 maart 2013 1 Het toetsen van de NT- me(ng en het SEO. - de protocollen - de procedure NT - voorbeelden kwantitatieve NT

Nadere informatie

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0 STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0 Datum Goedkeuring 07-03-2012 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Voorwaarden en uitvoering Naar dit modelprotocol

Nadere informatie

Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2014

Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Eerstelijns Echoscopisch Centrum Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Visie van In Zwang Echoscopie Inleiding Beschrijving van In Zwang Echoscopie Verloskundige praktijken Gynaecologen Bestuur

Nadere informatie

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaarrapportage van de eerste trimester combinatietest voor Downsyndroom van het Regionaal Centrum prenatale screening Noordelijk Zuid Holland/LUMC (RCNZH). 2012 J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen Infectieziektenonderzoek,

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? Dr. Janneke Gitsels Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek. Femke Atsma Birgit Jansen Lise Verhoef

Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek. Femke Atsma Birgit Jansen Lise Verhoef Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek Femke Atsma Birgit Jansen Lise Verhoef 17 maart 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality of Healthcare Instituut

Nadere informatie

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2013

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2013 Stichting Prenatale screening regio Nijmegen Kwaliteitsverslag 2013 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2013 INHOUD 1. WERKGEBIED... 5 2. ORGANISATIE... 7 Samenstelling Bestuur...

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze combinatietest

Nieuwe werkwijze combinatietest Nieuwe werkwijze combinatietest Laboratorium: Van aanvraag tot aan NT meting Anneke Muller Kobold Clinical Chemist Endocrinology, Laboratory of Bindinganalysis UMCG Echocentrum: Van NT meting tot aan gecombineerde

Nadere informatie

ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK

ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK Beste zwangere, gefeliciteerd met je zwangerschap! Echopraktijk

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 REGIO NIJMEGEN

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 REGIO NIJMEGEN STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 SPN 17-145 Kwaliteitsjaarverslag 2016 vastgesteld door SPN-bestuur op 18-5-2017 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Uitgangspunt De verloskundige licht voor, biedt echo s naar eigen goeddunken aan aan de klant (praktijkvisie), verwijst en krijgt terugkoppeling

Nadere informatie

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording NVOG 1. Inleiding Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw

Nadere informatie

INLEIDING Welkom bij de digitale vragenlijst Verloskundige zorg 2017 van Menzis! Meerdere zorgaanbieders in uw organisatie

INLEIDING Welkom bij de digitale vragenlijst Verloskundige zorg 2017 van Menzis! Meerdere zorgaanbieders in uw organisatie INLEIDING Welkom bij de digitale vragenlijst Verloskundige zorg 2017 van Menzis! We vragen u deze vragenlijst Verloskunde 2017 in te vullen. Beantwoord alle vragen in de tabbladen die op uw praktijk of

Nadere informatie

Echocentrum Slingeland

Echocentrum Slingeland Gynaecologie / Verloskunde Echocentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U kunt bij het Echocentrum van het Slingeland Ziekenhuis terecht voor diverse echo's tijdens uw zwangerschap.

Nadere informatie

Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2013

Eerstelijns Echoscopisch Centrum. Kwaliteitsjaarverslag 2013 Eerstelijns Echoscopisch Centrum Kwaliteitsjaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord Visie van In Zwang Echoscopie Inleiding Beschrijving van In Zwang Echoscopie Verloskundige praktijken Gynaecologen Bestuur

Nadere informatie

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Ilse Feenstra Klinisch geneticus Wat verandert er in de counseling voor de screening op trisomie? Wat & wanneer? Vanaf 1 april 2014: - Alle

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014

Jaarverslag 2013   Amstelveen November 2014 Jaarverslag 2013 Amstelveen November 2014 Voorwoord Voor u ligt het zevende jaarverslag van SAM&, Screeningscentrum Amstelland Meerlanden. Met gepaste trots presenteert het centrum wederom de cijfers van

Nadere informatie

NEKPLOOIMETING (NT) Versie 2.0

NEKPLOOIMETING (NT) Versie 2.0 NEKPLOOIMETING (NT) Versie 2.0 Datum Goedkeuring 07-03-2012 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Nekplooimeting (Nuchal Translucency, NT-meting) Betreft ongewijzigde

Nadere informatie

Digitale labworkflow. Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening. Datum:

Digitale labworkflow. Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening. Datum: Digitale labworkflow Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening Plaats: Utrecht Datum: 21-02-2017 Auteur: AMC Klinisch chemisch lab azm Klinisch chemisch lab RIVM-IDS Star-MDC

Nadere informatie

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc TRIDENT studie Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc Historie April 2011 oprichting NIPT consortium Nederland TRIDENT studie: implementatie van lab tot uitslag ESPRIT studie: ethisch, economisch, maatschappelijk

Nadere informatie

FOETALE ECHOSCOPIE. Versie 2.0

FOETALE ECHOSCOPIE. Versie 2.0 FOETALE ECHOSCOPIE Versie 2.0 Datum Goedkeuring 13-11-2009 Methodiek Evidence based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Begripsbepaling Met echoscopisch onderzoek wordt in deze kwaliteitsnorm

Nadere informatie

Screening van pasgeborenen

Screening van pasgeborenen Screening van pasgeborenen Algemeen en prenataal Arjan Lock, arts M&G 6 november 2014 Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Heemskerk November 2015. Jaarverslag 2014

Heemskerk November 2015. Jaarverslag 2014 Heemskerk November 2015 Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van Echocentrum Midden-Kennemerland (EMK). Met gepaste trots presenteert het centrum de cijfers van weer een dynamisch jaar

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2010 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2010 INHOUD 1. WERKGEBIED RC... 2 2. ORGANISATIE... 3 3. CONTRACTEN...

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening Informeren over NIPT Inhoudsopgave blz. 1 De kernboodschap: wat vertel je over de NIPT? 3 2 Achtergrondinformatie NIPT 3 2.1 De belangrijkste feiten

Nadere informatie

Werkafspraken. Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum. inzake. labworkflow combinatietest

Werkafspraken. Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum. inzake. labworkflow combinatietest Werkafspraken Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum inzake labworkflow combinatietest Definitieve versie 01-10-2017 Erkend uitvoerend

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

10 jaar screening Wat ging vooraf? Wat is bereikt Waar naar toe? Dr.Ph.Stoutenbeek SPSRU 30 maart 2016

10 jaar screening Wat ging vooraf? Wat is bereikt Waar naar toe? Dr.Ph.Stoutenbeek SPSRU 30 maart 2016 10 jaar screening Wat ging vooraf? Wat is bereikt Waar naar toe? Dr.Ph.Stoutenbeek SPSRU 30 maart 2016 Het kan verkeren Echo-screening, een kostbare manier van kuilen verplaatsen? Argumenten tegen screening

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Datering van de zwangerschap

Datering van de zwangerschap Datering van de zwangerschap Dr. P.G. Robles de Medina Arts-echoscopist Prenatale Diagnostiek AMC & Screenings-coordinator SPSAO Regiobijeenkomst 22 september 2011 Betrouwbare zwangerschapsdatering: Reductie

Nadere informatie

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Combinatietest: interpretatie kansuitslagen Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Uitslag Onderwerpen Combinatietest Test karakteristieken Achtergrond kansberekening Beleid bij onverwachte bevindingen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van prenatale

Nadere informatie