Regionale Factsheets watersportsector. December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Factsheets watersportsector. December 2011"

Transcriptie

1 Regionale Factsheets watersportsector December 2011

2 Regio s Gooi- en vechtstreek Amstelland-Meerlanden Amsterdam Haarlem Waterland Zaanstreek IJmond West-Friesland Alkmaar e.o. Kop van Noord-Holland Noordzeekustgebied Waddenzeegebied IJsselmeergebied

3 Gooi- en Vechtstreek Regioprofiel De regio Gooi- en Vechtstreek is een waterrijke regio. Dit vertaalt zich in het relatief hoge aantal waterrecreatieactiviteiten in enkele sectoren ten opzichte van de overige regio s in de provincie: > 20 procent van de sloepvaaractiviteiten > 15 procent van de roeiactiviteiten > 20 procent van de jachthavens (68) met bijna ligplaatsen 6 10 procent van de surf- en hengelsportactiviteiten procent van de kanoactiviteiten 0 5 procent van de zwem-, waterski-, duiksport en fluisterbootactiviteiten Aandeel roeiactiviteiten Aandeel sloepvaartactiviteiten Verdeling ligplaatsen Jachthavens naar regio In de regio bestaat een lichte concentratie aan surfspots. Surfen, kitesurfen en andere durfsporten groeien in populariteit onder individuele watersporters. Het zijn sporten die passen binnen een jong en duurzaam imago. De regio speelt hierop in en heeft plannen voor zonering om durfsporten langs de Markermeer-IJmeerkust beter de faciliteren. Het sloepvaren is een groeimarkt onder jonggepensioneerden, een groep die in de komende decennia in deze regio met 50 procent zal groeien. Met name de verhuurmarkt voor sloepen biedt de komende jaren kansen, omdat mensen graag flexibel willen recreëren, zonder aan te hoge lasten vast te zitten. In het uitbouwen van mogelijkheden voor durfsportactiviteiten ligt een kans om jongeren naar de regio te trekken.

4 Amstel-Meerlanden Regioprofiel De regio Amstel-Meerlanden beschikt over veel water en waterwegen geschikt voor (kleine) recreatievaart. De jachtbouw is goed vertegenwoordigd in de regio ten opzichte van andere regio s in de provincie, verder heeft de regio een breed watersport profiel: 15 procent van de jachthavens (48) met ligplaatsen procent van de surfsport-, duiksport- en sloepvaaractiviteiten 6 10 procent van de hengelsport- en kanoactiviteiten < 5 procent van de zwem-, roei-, waterski- en fluisterboot activiteiten De regio kent geen sterke oververtegenwoordiging van een watersportsector, maar biedt wel veel mogelijkheden voor waterrecreatie door een netwerk aan kleine vaarwegen. De ligging van de regio is kansrijk als uitloopgebied van Amsterdam. Daarnaast kent de regio een grote woningbouwopgave die, over de crisis heen kijkend, een grote vraag naar recreatiemogelijkheden met zich meebrengt. Naast het aantal ouderen neemt ook het aantal jongeren in deze regio naar verwachting toe. Kansen liggen er op het gebied van durfsporten die met name de jeugd aanspreken. De regio kan met haar profiel goed als proeftuin fungeren voor nieuwe concepten van traditionele watersporten als roeien en kanoën.

5 Amsterdam Amsterdam is het meest stedelijke gebied in de provincie Noord- Holland. De haven zorg voor een strek profiel op het gebied van zeecruises ten opzichte van overige regio s in de provincie Noord-Holland: 90 procent van de zeecruiseactiviteiten, passagiers in jachthavens (20 procent) met ligplaatsen > 15 procent van de surfsport-, roei-, sloepvaar- en fluisterbootactiviteiten 6 10 procent van de zwem-, waterski- en hengelsportactiviteiten procent van de kanoactiviteiten > 20 procent van de duiksportactiviteiten Aandeel sloepvaaractiviteiten Aandeel duiksportactiviteiten : De zeecruise-markt is een groeimarkt met een relatief grote verdiencapaciteit. Steeds grotere schepen met meer capaciteit zijn de trend binnen deze markt. Ook de riviercruisemarkt groeit. Belangrijkste knelpunt voor beide typen cruises is de capaciteit aan aanlegplekken. Amsterdam moet voldoende bereikbaar blijven voor cruiseschepen om de mogelijke groei van deze sector ook daadwerkelijk in Amsterdam te kunnen faciliteren. Een ander knelpunt in Amsterdam is het tekort aan zwemwater-locaties. Terwijl in deze regio het aantal jongeren tot 20 jaar in de periode tot 2040 toeneemt en een voldoende aanbod aan laagdrempelige waterrecreatiemogelijkheden belangrijk is om beweging en gezondheid te stimuleren. Aandeel surfsportactiviteiten Aandeel roeiactiviteiten

6 Haarlem Regioprofiel De regio Haarlem betreft een kustregio, met naast het historische centrum van Haarlem de drukbezochte badplaatsen Zandvoort en Bloemendaal. Het kusttoerisme en de daarmee verwante watersportactiviteiten kennen hierdoor een hoge concentratie in de regio Haarlem ten opzichte van andere regio s in de provincie Noord-Holland: 43 procent van de strandrecreanten > 20 procent van de waterski- en zwemactiviteiten 15 jachthavens (15 procent) met ligplaatsen procent van de surfsportactiviteiten 6 10 procent van de roei- en sloepvaaractiviteiten 0 5 procent van de hengelsport-, duiksport-, fluisterboot- en kanoactiviteiten Aandeel waterskiactiviteiten Aandeel zwemactiviteiten De regio Haarlem heeft een belangrijke functie als kustrecreatiegebied voor de inwoners van de Amsterdamse regio. Het kusttoerisme krijgt steeds meer een jaarrond karakter, doordat strandtenten vaker jaarrond open zijn en het strand vaker dient als omgeving voor bedrijfsuitjes en evenementen. Aandachtspunt voor de regio is het zoneren van durfsporten. Steeds meer gemeenten gaan actief zoneren om knelpunten tussen strandrecreanten en watersporters op te lossen.

7 Waterland Waterland heeft een bescheiden watersport- en waterrecreatieprofiel waarbij de ligging aan het IJsselmeer voor een lichte concentratie aan surfspots zorgt ten opzichte van de andere regio s in de provincie Noord-Holland: 22 jachthavens (7 procent) met ligplaatsen procent van de fluisterbootactiviteiten < 10 procent van de duiksportactiviteiten 6 10 procent van de kano-, sloepvaar-, surf- en hengelsportactiviteiten 0 5 procent van de zwem-, waterski-, roei- activiteiten In de regio vinden relatief veel fluisterbootactiviteiten plaats. Fluisteren kan bij uitstek goed met elektrische boten. Deze manier van varen trekt ook in het buitenland toeristen aan, mede vanwege het duurzame karakter. In combinatie met het historische karakter van de regio (Volendam, Edam, Marken, etc.) past het profiel goed bij de wensen van de kritische consument die unieke belevenissen vraagt. Riviercruisevaart is er kansrijk vanwege de ligging aan het IJsselmeer en karaktervolle kernen in de regio. Een knelpunt is echter de capaciteit van de huidige aanlegvoorzieningen voor riviercruiseschepen.

8 Zaanstreek Regioprofiel De Zaanstreek heeft naast Amsterdam en West-Friesland veel riviercruisevaartactiviteiten; een belangrijke groeimarkt binnen de watersport en waterrecreatie. De Zaanstreek kent een bescheiden jachtbouwcluster. De Zaanstreek leent zich goed voor de kleine recreatievaart ten opzichte van andere regio s in de provincie: 25 jachthavens (8 procent) met ligplaatsen procent van de kanoactiviteiten 6 10 procent van de roei- en sloepvaaractiviteiten 0-5 procent van de surfsport-, zwem-, waterski-, hengel- en duiksporten fluisterbootactiviteiten De Zaanstreek heeft veel kleine vaarwegen. De waarde van water in het stedelijk milieu wordt steeds meer erkent, ook in de regio Zaanstreek waar in Zaandam het water wordt teruggebracht in de gedempte gracht. De regio Zaanstreek heeft veel mogelijkheden om de regio als waterrijke (woon) omgeving nabij Amsterdam te profileren. De Zaanstreek kan haar mogelijkheden voor de kleine recreatievaart versterken. De sloepvaart is een groeimarkt die al goed vertegenwoordigd is in de regio. Het historische karakter van de Zaanstreek past goed binnen de groeiende vraag naar authenticiteit en unieke belevenissen.

9 IJmond Naast Amsterdam is de IJmond de enige regio waar zeecruiseactiviteiten plaatsvinden. De regio heeft vanwege het brede strand goede omstandigheden voor durfsporten als kitesurfen. Op andere watersportsectoren heeft de regio geen onderscheidend profiel ten opzichte van de provincie Noord-Holland: 10 procent van de zeecruiseactiviteiten 12 procent van de strandrecreanten 6 jachthavens (2 procent) met ligplaatsen procent van de duiksportactiviteiten 6 10 procent van de surfsport-, zwem- en waterskiactiviteiten < 5 procent van de hengelsport-, roei-, sloepvaar-, fluisterboot- en kanoactiviteiten De zeecruisevaart is een groeimarkt. Met het realiseren van de tweede aanlegkade in de IJmond is er voorlopig voldoende capaciteit om de groei op te vangen. Belangrijk is dat de IJmond aansluiting blijft houden bij internationale zeecruiseroutes vanuit het noorden en zuiden van Europa. Vanwege het brede strand is de regio aantrekkelijk voor durfsporten. Om durfsporten en strandrecreanten beiden te kunnen faciliteren wordt er langs het strand gezoneerd. Strandrecreatie vindt in toenemen mate jaarrond plaats. Dit biedt kansen voor de regio om strandrecreatie en het water- en strandsportimago verder uit te bouwen.

10 West-Friesland West-Friesland is een zeer waterrijke regio, met veel kleine vaarwateren die geschikt zijn voor de kleine recreatievaart ten opzichte van andere regio s in de provincie: 20 jachthavens (6 procent) met ligplaatsen > 20 procent van de fluisterbootactiviteiten procent hengelsport > 15 procent kanoactiviteiten procent surf- en duiksport- en roeiactiviteiten 6 10 procent zwem-, waterski- en sloepvaaractiviteiten Aandeel fluisterbootactiviteiten Aandeel kanoactiviteiten West-Friesland heeft een uitgebreid netwerk aan kleine vaarwegen, een historisch karakter (Enkhuizen, Hoorn, etc.) en veel ruimte en rust. Dit profiel sluit aan bij de vraag van een groeiende groep recreanten die recreatiemogelijkheden zoeken waarbij ze zowel op het water als aan de kant verschillende activiteiten kunnen ondernemen. Elektrisch varen op fluisterboten trekt internationaal belangstelling, vanwege het duurzame karakter en de groeiende groep toeristen die duurzaam willen recreëren.

11 Alkmaar e.o. In de regio Alkmaar e.o. worden veel watersport- en waterrecreatieactiviteiten ondernomen van wisselende aard. Het fluisterbootvaren kent wel een bovengemiddeld aantal activiteiten in de regio Alkmaar en de regio West-Friesland ten opzichte van andere regio s in de provincie Noord- Holland: 13 procent van de strandrecreanten 17 jachthavens (5 procent) met ligplaatsen > 20 procent van de fluisterbootactiviteiten procent van de zwem-, waterski-, hengelsport-, duiksport-, kano-, roei- en sloepvaaractiviteiten 6 10 procent van de surfsportactiviteiten Aandeel fluisterbootactiviteiten In de regio wordt op jaarbasis een bovengemiddeld aantal fluisterboot activiteiten ondernomen. Fluistervaren biedt kansen voor elektrisch varen. Een vorm van waterrecreatie die ook in het buitenland veel gepromoot wordt en vanwege het duurzame karakter toerisme aantrekt. Om elektrisch fluistervaren goed te faciliteren moeten er voldoende oplaadpunten zijn. Hier ligt nog een aandachtspunt voor zowel de regio Alkmaar als West-Friesland. Alkmaar is goed ontsloten via het water. Vanwege haar historische binnenstad is Alkmaar een goede bestemming voor riviercruises. Voldoende aanlegfaciliteiten zijn een belangrijke voorwaarde om een groei in riviercruises te faciliteren.

12 Kop van Noord-Holland De kop van Noord-Holland wordt aan drie kanten omsloten door water, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Mede hierdoor heeft de provincie een relatief hoog aandeel in verschillende watersporten ten opzichte van andere regio s in de provincie: 36 procent van de strandrecreanten 29 jachthavens (9 procent) met ligplaatsen > 20 procent van de hengelsportactiviteiten procent van de zwem-, waterski-, activiteiten procent van de surfsport-, duiksport-, 6 10 procent van de kano-, roei-, en sloepvaaractiviteiten < 5 procent van de fluisterbootactiviteiten De regio biedt veelzijdige watersport en recreatiemogelijkheden. De wateren die de regio omsluiten en de trend naar steeds grotere zeewaardige jachten is kansrijk voor de regio, omdat het profiel van de regio aansluit bij de vraag naar gemakkelijk toegankelijke en afwisselende vaarroutes. De regio is een belangrijke regio voor de strandrecreatie in de provincie Noord-Holland met een aandeel van 36 procent van de strandrecreanten. Jaarrond paviljoens en langere sportseizoenen door het zachter worden van de lente zijn dominerende trends binnen dit kader. Aandeel hengelsportactiviteiten

13 Noordzeekustgebied De Noordzeekust in de provincie Noord-Holland is een belangrijke economische pijler zoals blijkt uit de volgende cijfers: Bestedingen aan de kust bedragen jaarlijks 1,1 miljard euro De bestedingen creëren banen In totaal staan er 123 strandpaviljoens aan de Noord-Hollandse Noordzeekust (2011), hadden in miljoen dagtochten de Noordzeekust in Noord-Holland als bestemming en telde de provincie het afgelopen jaar 12.5 miljoen strandrecreanten. Kustrecreatie en watersporten langs de kust zijn onderhevig aan een aantal trends. Een groeiend aantal strandpaviljoens blijft jaarrond open, er worden steeds meer evenementen op het strand georganiseerd en ook bedrijven kiezen voor hun bedrijfsuitjes vaker een locatie langs het strand. Deze trends vertalen zich ook in een verbreding van het dienstenaanbod van strandpaviljoens die bijvoorbeeld wellness arrangementen bieden of vergader- of sportfaciliteiten. Strandrecreanten komen daardoor niet meer voornamelijk overdag, maar afhankelijk van de reden van het strandbezoek vaker achter op de middag of s avonds. Steeds meer gemeenten bekijken ook de mogelijkheden voor effectief zoneren. In de kustregio groeit het aantal individuele beoefenaars van durfsporten. Zoneren moet ervoor zorgen dat watersporters en strandrecreanten elkaar niet belemmeren.

14 Waddenzeegebied Het regioprofiel van de Waddenzee is zeer sterk en uniek binnen de provincie Noord- Holland. De Waddenzee is een natuurgebied waar recreanten voornamelijk heen gaan om te genieten van de rust en de natuur. Het Waddengebied kenmerkt zich daardoor voornamelijk als watergebied voor kleinere boten. De Waddenzee is grotendeels Natura2000 gebied, waardoor er beperkt recreatievaart mogelijk is. Het gebied leent zich hierdoor niet voor watersporten als waterskiën en kitesurfen. De Waddenzee is een aantrekkelijk gebied voor natuurliefhebbers en in het bijzonder vogelliefhebbers. Vanwege het beschermde karakter van grote delen van de Waddenzee zijn enkele vaargebieden beperkt en met aangepaste schepen toegankelijk. Het Waddengebied is hierdoor kansrijk te positioneren als unieke locatie met een sterk profiel als rustige natuurbestemming. Voor het behouden van de Waddenzee als waterrecreatielocatie is het behouden van het rustige natuurkarakter de belangrijkste voorwaarde.

15 IJsselmeergebied Het IJsselmeergebied kenmerkt zich door karakteristieke historische kernen met een waterrijk achterland waar voornamelijk veel recreatiemogelijkheden zijn voor de kleine recreatievaart. In de regio worden relatief veel roei-, kano- en fluisterbootactiviteiten ondernomen alsmede activiteiten binnen de motorcharter- en pleziervaart. De regio is zeer geschikt om verschillende belevenissen in elkaars nabijheid aan te bieden. De rust van de natuur en recreatiemogelijkheden in het achterland, de reuring van kleine stedelijke centra. Dit sluit aan op de trend waarbij recreanten en toeristen unieke, wisselende ervaringen willen en op de trend waarbij jachten en andere schepen in toenemende mate als verblijfslocatie worden gebruikt om vanuit daar uitstapjes in de regio te maken. Het IJsselmeergebied krijgt in toenemende mate concurrentie van de Noordzee als vaarwater, omdat steeds meer jachten zeewaardig worden. Een sterke positionering van het unieke karakter van het IJsselmeer en de veelzijdigheid van het gebied neemt hierdoor in belang toe.

Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016 EINDRAPPORT VERKENNINGEN

Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016 EINDRAPPORT VERKENNINGEN Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016 EINDRAPPORT VERKENNINGEN 3 Voorwoord NHOUD 4 Samenvatting 7 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Leeswijzer 9 2 Het programma waterrecreatie Noord-Holland 10

Nadere informatie

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart 25 juni 2013 Programma Actueel in het Groene Hart Conjunctuur en toekomst E-commerce Rondleiding Kempers Watersport Kwaliteit van het routenetwerk in het Groene hart

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013 Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland 12 november 2013 1 Programma 15:35 P.B. Zwaan - Aanleiding van de bijeenkomst 15:45 G.J. Nijpels - Toelichting passantenplaatsen Opmeer 15:55 R. Steensma - Waterrecreatie

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007

Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007 Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007 40000 35000 30000 Aantal ligplaatsen 25000 20000 15000 10000 5000 0 1960 1970 1980 1990 Jaar 2000 Lelystad, maart 2008-1 - Voorwoord Sinds

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Hét watersport onderzoek

Hét watersport onderzoek Hét watersport onderzoek De Nederlandse watersporter in beeld Onderzoek onder beoefenaars van verschillende vormen van watersport in Nederland Rapportage NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

Varen op zee is niet gevaarlijk, zolang je maar beseft dat het gevaarlijk is.

Varen op zee is niet gevaarlijk, zolang je maar beseft dat het gevaarlijk is. Varen op zee is niet gevaarlijk, zolang je maar beseft dat het gevaarlijk is. Regioteam Noordzee Isafety Fair 2017 1 april Programma Introductie regioteam leden Windparken en recreatievaart Natura 2000

Nadere informatie

Water, bron van recreatie. Visie op waterrecreatie in Noord-Holland Eindconcept VISIE

Water, bron van recreatie. Visie op waterrecreatie in Noord-Holland Eindconcept VISIE VISIE Water, bron van recreatie Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 Eindconcept 2 3 Voorwoord NHOUD 4 Samenvatting 9 1 Inleiding 11 2 Algemene opgave 12 2.1 Het toekomstperspectief 13 2.2 De

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT -

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - Ruimte voor recreatie op het strand Onderzoek naar een recreatiebasiskustlijn - BIJLAGENRAPPORT - OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Provincie Fryslân Provincie Noord-Holland Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsplan VWDTP

Beleidsplan VWDTP Beleidsplan VWDTP 2016-2025 februari 2016 Inleiding: In het licht van veranderende omstandigheden, zowel lokaal als regionaal, en als follow-up op het eindrapport van de Werkgroep Financiële Onderbouwing

Nadere informatie

WERKDOCUMENT ENKELE INRICHTINGSASPECTEN VOOR DE WATERSPORT IN HET MARKERWAARDGEBIED. door L. Tigelaar (november 1977) Abw nov.

WERKDOCUMENT ENKELE INRICHTINGSASPECTEN VOOR DE WATERSPORT IN HET MARKERWAARDGEBIED. door L. Tigelaar (november 1977) Abw nov. RWMJMJ - Ofll WERKDOCUMENT ENKELE INRICHTINGSASPECTEN VOOR DE WATERSPORT IN HET MARKERWAARDGEBIED door L. Tigelaar (november 1977) 1978-292 Abw nov. - - r 1 SDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS S M E D I

Nadere informatie

economie Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015

economie Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015 economie Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015 watersp Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015 Provincie Noord-Holland 2 NHOUD 5 1 Achtergrond 5 1.1 Inleiding 6 1.2

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren) RAAD SVOORST EL Raadsvoorstel nr Z-2016/023650 D-2016/137250 Portefeuillehouder J. Kluis Datum B&W-besluit 24 mei 2016 Voor de vergadering van raad d.d. 30 juni 2016 Afdeling Stedelijke ontwikkeling Behandelend

Nadere informatie

Confrontatieweek Samenvatting voorlopige resultaten werkspoor Ruimte & Economie

Confrontatieweek Samenvatting voorlopige resultaten werkspoor Ruimte & Economie Werkspoor 02-11-2015 Confrontatieweek Samenvatting voorlopige resultaten werkspoor Hans Vonk Bevindingen werkspoor A. Algemeen 1. Er is niet één corridor-regio, maar verschillende subregio s met een eigen

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Grevelingenmeer BW Herkingen TE KOOP K.K.

Grevelingenmeer BW Herkingen TE KOOP K.K. Grevelingenmeer 5 3249 BW Herkingen TE KOOP 137.500 K.K. Grevelingenmeer 5 3249 BW Herkingen Inleiding Aan de rand van rustig bungalowpark en direct aan de dijk van het Grevelingenmeer gelegen, GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer. concept september 2009

Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer. concept september 2009 Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer concept september 2009 Colofon Productie Dienst Ruimtelijke Ordening Informatie T 020 552 7970 M.vanBaaren@dro.amsterdam.nl Beeldmateriaal Dienst

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

FACILITEITEN. Voor uitleg over al onze plannen kunt u terecht in ons informatiecenter.

FACILITEITEN. Voor uitleg over al onze plannen kunt u terecht in ons informatiecenter. MARKERMEERZICHT V VOORWOORD Creëer uw eigen Marina Marken-gevoel op Marina Resort Poort van Amsterdam! Met kabbelend water van het Markermeer voor de deur, de jachthaven binnen uw zichtveld en vooral een

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

BEREIKCIJFERS REGIONALE DAGBLADEN

BEREIKCIJFERS REGIONALE DAGBLADEN CIJFERS NALE DAGBLADEN (MA-VRIJ) (ZA) 01P 01Q 02P 02Q 03P 04P 05P 05Q 06P 06Q 12P 13P K05 K32 K51 Helderse Courant Schager Courant Dagblad voor West-Friesland Enkhuizer Courant Alkmaarsche Courant Dagblad

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart. Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart

Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart. Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart Opbouw presentatie Waar staan we nu met het programma Waterrecreatie?

Nadere informatie

MEMO. Willem Opmeer Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Waterland

MEMO. Willem Opmeer Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Waterland MEMO Willem Opmeer Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Waterland Van Alex Rohof doorkiesnummer 023-5202853 Betreft Startnotitie Sloepennetwerk SRA c.q. Laag Holland Datum 23 december 2011 Hierbij zend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Havendijk LH Ooltgensplaat TE KOOP K.K.

Havendijk LH Ooltgensplaat TE KOOP K.K. Havendijk 12 50 3257 LH Ooltgensplaat TE KOOP 89.000 K.K. Havendijk 12 50 3257 LH Ooltgensplaat Inleiding Zeer mooi aan het eind van het park, rondom in het groen en met onbelemmerd uitzicht, gelegen,

Nadere informatie

Lijsterbesweg BL Middelharnis TE KOOP K.K.

Lijsterbesweg BL Middelharnis TE KOOP K.K. Lijsterbesweg 67 3241 BL Middelharnis TE KOOP 189.000 K.K. Lijsterbesweg 67 3241 BL Middelharnis Inleiding In rustige straat maar vlakbij winkels gelegen GROTE HOEKWONING MET GARAGE, eigen parkeerruimte

Nadere informatie

2015 Democratisch Zaanstad, gemeente Zaanstad

2015 Democratisch Zaanstad, gemeente Zaanstad 1 Paragraaf 1: Inleiding 1.1 Aanleiding Zaanstad wordt omringd door water. Niet alleen het water maar ook de water gerelateerde cultuurhistorie zoals het Zaanse Industrieel Erfgoed, De Zaanse Industriële

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Noord Spuidijk LB Dirksland TE KOOP K.K.

Noord Spuidijk LB Dirksland TE KOOP K.K. Noord Spuidijk 30 3247 LB Dirksland TE KOOP 84.000 K.K. Noord Spuidijk 30 3247 LB Dirksland Inleiding Aan rustige dijk aan de rand van het dorp gelegen TUSSENWONING met zonnige tuin op het zuiden. 2 Ligging

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Programma Vooroever Medemblik

Kaderstellende notitie Programma Vooroever Medemblik CONCEPT Kaderstellende notitie Programma Vooroever Medemblik Wognum, 19 december 2016 1 INHOUD 1. Inleiding en geschiedenis 2. Doelstellingen 3. Programma-afbakening 4. Beoogde resultaten 5. Betrokken

Nadere informatie

Langstraat AL Achthuizen TE KOOP K.K.

Langstraat AL Achthuizen TE KOOP K.K. Langstraat 15 3256 AL Achthuizen TE KOOP 129.000 K.K. Langstraat 15 3256 AL Achthuizen Inleiding Aan rustige dijk in klein dorpje gelegen HALFVRIJSTAANDE WONING met tuin en royale schuur en twee garages.

Nadere informatie

Zuiddijk 61 a LV Oude-Tonge TE KOOP K.K.

Zuiddijk 61 a LV Oude-Tonge TE KOOP K.K. Zuiddijk 61 a62 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 99.500 K.K. Zuiddijk 61 a62 3255 LV Oude-Tonge Inleiding VRIJSTAANDE RECREATIEWONING met grote, rondom de woning gelegen tuin met 2 eigen parkeerplaatsen, gelegen

Nadere informatie

Manifest De waarde van Gelders water Versie 1

Manifest De waarde van Gelders water Versie 1 Manifest De waarde van Gelders water Versie 1 Met medewerking van Saxion Hogeschool en Alterra/WUR Kansen verzilveren voor waterrecreatie, sport & gezondheid, economie en landschap &waterveiligheid in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Langstraat AL Achthuizen TE KOOP K.K.

Langstraat AL Achthuizen TE KOOP K.K. Langstraat 15 3256 AL Achthuizen TE KOOP 149.000 K.K. Langstraat 15 3256 AL Achthuizen Inleiding Aan rustige dijk in klein dorpje gelegen HALFVRIJSTAANDE WONING met tuin en royale schuur en twee garages.

Nadere informatie

Economisch belang haven en vaarroute Opmeer. Lokaal en regionaal economisch perspectief

Economisch belang haven en vaarroute Opmeer. Lokaal en regionaal economisch perspectief Economisch belang haven en vaarroute Opmeer Lokaal en regionaal economisch perspectief Lelystad, 27 maart 2013 Watermanagement Zelf was ik al enthousiast over het aanleggen van een haventje, of aanlegsteiger

Nadere informatie

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam Anne Marie Dees Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd

Nadere informatie

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017 januari Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in Themabericht RaboResearch Nederland economie.rabobank.com Rogier Aalders Senior onderzoeker -9 Samenvatting Amsterdam en Utrecht en hun omgeving hebben

Nadere informatie

Kluut TC Sommelsdijk TE KOOP K.K.

Kluut TC Sommelsdijk TE KOOP K.K. Kluut 4 3245 TC Sommelsdijk TE KOOP 179.000 K.K. Kluut 4 3245 TC Sommelsdijk Inleiding In geliefde woonomgeving gelegen, zeer goed onderhouden EENGEZINSWONING met berging en geheel vrije tuin. Het totale

Nadere informatie

Tel (023) Onderwerp. (Afschrift cat. 414, 419, 422) (Heden per verzonden aan lijst 001 en 013)

Tel (023) Onderwerp. (Afschrift cat. 414, 419, 422) (Heden per  verzonden aan lijst 001 en 013) PERSBERICHT Dreef 3, Haarlem Postbus 123 2000 MD Haarlem Datum 8 juni 2000 Bureau Communicatie Tel (023) 514 44 52 Onderwerp Speech Fax (023) 514 41 55 (Afschrift cat. 414, 419, 422) (Heden per email verzonden

Nadere informatie

Zuiddijk 61 A/65. 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K.

Zuiddijk 61 A/65. 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K. Zuiddijk 61 A/65 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K. Zuiddijk 61 A/65 3255 LV Oude-Tonge Inleiding Geheel in de bebossing verscholen, UITGEBOUWDE, VRIJSTAANDE RECREATIEBUNGALOW met centrale verwarming,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

TE KOOP K.K. Dominee C.W. van de Poelstraat AE Den Bommel

TE KOOP K.K. Dominee C.W. van de Poelstraat AE Den Bommel TE KOOP 112.500 K.K. Dominee C.W. van de Poelstraat 14 3258 AE Den Bommel Ds. C.W. van de Poelstraat 14 3258 AE Den Bommel Inleiding In het rustige plaatsje Den Bommel, vlak bij het Haringvliet gelegen

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Sint Joris Doelstraat BA Sommelsdijk TE KOOP K.K.

Sint Joris Doelstraat BA Sommelsdijk TE KOOP K.K. Sint Joris Doelstraat 20 3245 BA Sommelsdijk TE KOOP 139.500 K.K. Sint Joris Doelstraat 20 3245 BA Sommelsdijk Inleiding In het oude en nostalgische centrum van Sommelsdijk gelegen GERENOVEERDE VRIJSTAANDE

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

4. GROEN; NATUUR. LANDSCHAP EN RECREATIE

4. GROEN; NATUUR. LANDSCHAP EN RECREATIE 4. GROEN; NATUUR. LANDSCHAP EN RECREATIE AliïlXI MER Bouwlocalla Alm.r. Pootl Bi l»g.n dallnlllaf OOI d.d. 98 10-22 99 4.1. Ganzen en zwanen landbouwgebied Kenmerken: oppervlakte 1.816 ha slaapplaatsen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn. Toets Ladder voor duurzame verstedelijking

Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn. Toets Ladder voor duurzame verstedelijking Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn Toets Ladder voor duurzame verstedelijking Lelystad, oktober 2016 Voorwoord Rho adviseurs heeft aan Waterrecreatie Advies gevraagd om de plannen voor de realisatie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'WATERTOERISME'

ACTIEPLAN 'WATERTOERISME' ACTIEPLAN 'WATERTOERISME' Purmerend, augustus 2010 (versie 2.0) INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk/ Paragraaf Titel Pagina 1. Inleiding 3 1.1: Aanleiding 3 1.2: Missie en doelstelling 3 1.3: Opbouw van het actieplan

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Fabiusstraat AJ Melissant TE KOOP K.K.

Fabiusstraat AJ Melissant TE KOOP K.K. Fabiusstraat 6 3248 AJ Melissant TE KOOP 184.000 K.K. Fabiusstraat 6 3248 AJ Melissant Inleiding In rustige straat gelegen, goed onderhouden en UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met veel ruimte, diverse extra's

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Langeweg KD Ooltgensplaat TE KOOP K.K.

Langeweg KD Ooltgensplaat TE KOOP K.K. Langeweg 16 3257 KD Ooltgensplaat TE KOOP 349.000 K.K. Langeweg 16 3257 KD Ooltgensplaat Inleiding Op royale kavel van ruim 1200 m2 gelegen GROTE BUNGALOW met royale Living en 3 slaapkamers. Aangebouwde

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan GL Middelharnis TE KOOP K.K.

Juliana van Stolberglaan GL Middelharnis TE KOOP K.K. Juliana van Stolberglaan 8 3241 GL Middelharnis TE KOOP 189.000 K.K. Juliana van Stolberglaan 8 3241 GL Middelharnis Inleiding In rustige straat nabij het centrum en scholen gelegen RUIME UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden.

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden. Bereik/1.000) BASIS 40,00 Regionaal 30,00 Bovenregionaal 26,50 Totaal 22,50 CONTACTEN BEREIK/1.000) 01A Helders Weekblad 35.600 1.424,00 854,40 455,68 227,84 78,32 01B CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna

Nadere informatie

A. Wat is uw geslacht? 40,5% 1) Vrouw. 2) Man 59,5%

A. Wat is uw geslacht? 40,5% 1) Vrouw. 2) Man 59,5% A. Wat is uw geslacht? 1) Vrouw 40,5% 2) Man 59,5% B. Wat is uw leeftijd? 1) Jonger dan 45 jaar 22,2% 2) 45 Jaar of ouder 77,8% C. Wat is uw achtergrond? 1) Bestuurder overheid 10,5% 2) Medewerker overheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2017 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2015 Sterke stijging WW-uitkeringen Noord-Holland Noord Het aantal WW-uitkeringen lag in december hoger dan een eerder. Ook in voorgaande jaren nam

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Langeweg KB Middelharnis TE KOOP K.K.

Langeweg KB Middelharnis TE KOOP K.K. Langeweg 140 3241 KB Middelharnis TE KOOP 224.000 K.K. Langeweg 140 3241 KB Middelharnis Inleiding Aan de rand van Middelharnis gelegen, goed onderhouden GROTE EENGEZINSWONING met 6 kamers, uitgebouwd

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Onderzoek watersport Amsterdam

Onderzoek watersport Amsterdam Onderzoek watersport Amsterdam Oktober 2006-1 - Voorwoord Bij dit onderzoek naar de watersport(mogelijkheden) van de stad Amsterdam zijn velen betrokken geweest. Dank zijn wij verschuldigd aan de zes jachthavens

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, augustus 2015 Verdere daling WW na stijging in juli In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord- Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer - IJmeer

Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer - IJmeer Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer - IJmeer Lelystad, 4 december 2007-1 - Voorwoord Waterrecreatie Advies heeft ten behoeve van het Beheerplan IJsselmeergebied in opdracht van Oranjewoud

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

TE KOOP 239.000 K.K. Burgemeester Overdorpstraat 49. 3244 XB Nieuwe-Tonge

TE KOOP 239.000 K.K. Burgemeester Overdorpstraat 49. 3244 XB Nieuwe-Tonge TE KOOP 239.000 K.K. Burgemeester Overdorpstraat 49 3244 XB Nieuwe-Tonge Burgemeester 3244 XB Nieuwe-Tonge Inleiding In rustige straat gelegen, goed onderhouden VRIJSTAANDE WONING MET AANGEBOUWDE HOBBYSCHUUR

Nadere informatie

Boothuizen. Jachthaven De Knar. De Bakens. Noordereiland. Zuidereiland. Watersport boulevard. Dolfinarium. Kop Stadswerven.

Boothuizen. Jachthaven De Knar. De Bakens. Noordereiland. Zuidereiland. Watersport boulevard. Dolfinarium. Kop Stadswerven. BOOTHUIZEN Wolderwijd Veluwemeer Jachthaven De Knar N302 De Bakens Noordereiland Boothuizen Zuidereiland Watersport boulevard Dolfinarium Waterstadpark Lelyhaven Kop Stadswerven Dolfinariumeiland Stadshaven

Nadere informatie

Zeeland hotspot voor watersport

Zeeland hotspot voor watersport Zeeland hotspot voor watersport Ingezoomd op surfen en zeezeilen 1 2014 JAARGANG 5 Colofon Dit themarapport is een uitgave van Kenniscentrum Kusttoerisme. 2014, Kenniscentrum Kusttoerisme Bij het samenstellen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM De Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. Drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX S-GRAVENHAGE Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mwa.l.

Nadere informatie

Boomgaardpad KB Ooltgensplaat TE KOOP K.K.

Boomgaardpad KB Ooltgensplaat TE KOOP K.K. Boomgaardpad 2 3257 KB Ooltgensplaat TE KOOP 349.000 K.K. Boomgaardpad 2 3257 KB Ooltgensplaat Inleiding Op mooi aangelegede en ruime kavel gelegen SCHITTERENDE SEMI-BUNGALOW met ongekend veel ruimte en

Nadere informatie

Nieuweweg AS Stellendam TE KOOP K.K.

Nieuweweg AS Stellendam TE KOOP K.K. Nieuweweg 53 3251 AS Stellendam TE KOOP 315.000 K.K. Nieuweweg 53 3251 AS Stellendam Inleiding Zeer mooi en landelijk gelegen en in perfecte staat verkerende UITGEBOUWDE VRIJSTAANDE WONING met diepe tuin,

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen. Ontwikkelingen, trends en toekomst van de watersport

Trends en ontwikkelingen. Ontwikkelingen, trends en toekomst van de watersport Trends en ontwikkelingen Ontwikkelingen, trends en toekomst van de watersport Veel rapporten zijn te downloaden via www.waterrecreatieadvies.nl Ook het rapport over bestedingen in de watersport (passanten

Nadere informatie

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013 Frits Oevering Prangende vragen? Krimp in Woerden? Vergrijzing en krimp Verhuispatroon Krimp in Woerden? Disclaimers diverse databronnen (ABF, CBS,

Nadere informatie

Paulina van Weellaan AN Dirksland TE KOOP K.K.

Paulina van Weellaan AN Dirksland TE KOOP K.K. Paulina van Weellaan 14 3247 AN Dirksland TE KOOP 175.000 K.K. Paulina van Weellaan 14 3247 AN Dirksland Inleiding Goed onderhouden en sfeervolle TWEE ONDER EEN KAPWONING met karakter en diverse authentieke

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

te vol? Raken populaire

te vol? Raken populaire Onderzoek Raken populaire strandtenten te vol? Het aanbod van strandpaviljoens is tussen 2006 en 2010 gestegen met 6,3%. Deze groei vond voornamelijk plaats buiten de top 10 strandgemeenten. Dat blijkt

Nadere informatie