Regionale Factsheets watersportsector. December 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Factsheets watersportsector. December 2011"

Transcriptie

1 Regionale Factsheets watersportsector December 2011

2 Regio s Gooi- en vechtstreek Amstelland-Meerlanden Amsterdam Haarlem Waterland Zaanstreek IJmond West-Friesland Alkmaar e.o. Kop van Noord-Holland Noordzeekustgebied Waddenzeegebied IJsselmeergebied

3 Gooi- en Vechtstreek Regioprofiel De regio Gooi- en Vechtstreek is een waterrijke regio. Dit vertaalt zich in het relatief hoge aantal waterrecreatieactiviteiten in enkele sectoren ten opzichte van de overige regio s in de provincie: > 20 procent van de sloepvaaractiviteiten > 15 procent van de roeiactiviteiten > 20 procent van de jachthavens (68) met bijna ligplaatsen 6 10 procent van de surf- en hengelsportactiviteiten procent van de kanoactiviteiten 0 5 procent van de zwem-, waterski-, duiksport en fluisterbootactiviteiten Aandeel roeiactiviteiten Aandeel sloepvaartactiviteiten Verdeling ligplaatsen Jachthavens naar regio In de regio bestaat een lichte concentratie aan surfspots. Surfen, kitesurfen en andere durfsporten groeien in populariteit onder individuele watersporters. Het zijn sporten die passen binnen een jong en duurzaam imago. De regio speelt hierop in en heeft plannen voor zonering om durfsporten langs de Markermeer-IJmeerkust beter de faciliteren. Het sloepvaren is een groeimarkt onder jonggepensioneerden, een groep die in de komende decennia in deze regio met 50 procent zal groeien. Met name de verhuurmarkt voor sloepen biedt de komende jaren kansen, omdat mensen graag flexibel willen recreëren, zonder aan te hoge lasten vast te zitten. In het uitbouwen van mogelijkheden voor durfsportactiviteiten ligt een kans om jongeren naar de regio te trekken.

4 Amstel-Meerlanden Regioprofiel De regio Amstel-Meerlanden beschikt over veel water en waterwegen geschikt voor (kleine) recreatievaart. De jachtbouw is goed vertegenwoordigd in de regio ten opzichte van andere regio s in de provincie, verder heeft de regio een breed watersport profiel: 15 procent van de jachthavens (48) met ligplaatsen procent van de surfsport-, duiksport- en sloepvaaractiviteiten 6 10 procent van de hengelsport- en kanoactiviteiten < 5 procent van de zwem-, roei-, waterski- en fluisterboot activiteiten De regio kent geen sterke oververtegenwoordiging van een watersportsector, maar biedt wel veel mogelijkheden voor waterrecreatie door een netwerk aan kleine vaarwegen. De ligging van de regio is kansrijk als uitloopgebied van Amsterdam. Daarnaast kent de regio een grote woningbouwopgave die, over de crisis heen kijkend, een grote vraag naar recreatiemogelijkheden met zich meebrengt. Naast het aantal ouderen neemt ook het aantal jongeren in deze regio naar verwachting toe. Kansen liggen er op het gebied van durfsporten die met name de jeugd aanspreken. De regio kan met haar profiel goed als proeftuin fungeren voor nieuwe concepten van traditionele watersporten als roeien en kanoën.

5 Amsterdam Amsterdam is het meest stedelijke gebied in de provincie Noord- Holland. De haven zorg voor een strek profiel op het gebied van zeecruises ten opzichte van overige regio s in de provincie Noord-Holland: 90 procent van de zeecruiseactiviteiten, passagiers in jachthavens (20 procent) met ligplaatsen > 15 procent van de surfsport-, roei-, sloepvaar- en fluisterbootactiviteiten 6 10 procent van de zwem-, waterski- en hengelsportactiviteiten procent van de kanoactiviteiten > 20 procent van de duiksportactiviteiten Aandeel sloepvaaractiviteiten Aandeel duiksportactiviteiten : De zeecruise-markt is een groeimarkt met een relatief grote verdiencapaciteit. Steeds grotere schepen met meer capaciteit zijn de trend binnen deze markt. Ook de riviercruisemarkt groeit. Belangrijkste knelpunt voor beide typen cruises is de capaciteit aan aanlegplekken. Amsterdam moet voldoende bereikbaar blijven voor cruiseschepen om de mogelijke groei van deze sector ook daadwerkelijk in Amsterdam te kunnen faciliteren. Een ander knelpunt in Amsterdam is het tekort aan zwemwater-locaties. Terwijl in deze regio het aantal jongeren tot 20 jaar in de periode tot 2040 toeneemt en een voldoende aanbod aan laagdrempelige waterrecreatiemogelijkheden belangrijk is om beweging en gezondheid te stimuleren. Aandeel surfsportactiviteiten Aandeel roeiactiviteiten

6 Haarlem Regioprofiel De regio Haarlem betreft een kustregio, met naast het historische centrum van Haarlem de drukbezochte badplaatsen Zandvoort en Bloemendaal. Het kusttoerisme en de daarmee verwante watersportactiviteiten kennen hierdoor een hoge concentratie in de regio Haarlem ten opzichte van andere regio s in de provincie Noord-Holland: 43 procent van de strandrecreanten > 20 procent van de waterski- en zwemactiviteiten 15 jachthavens (15 procent) met ligplaatsen procent van de surfsportactiviteiten 6 10 procent van de roei- en sloepvaaractiviteiten 0 5 procent van de hengelsport-, duiksport-, fluisterboot- en kanoactiviteiten Aandeel waterskiactiviteiten Aandeel zwemactiviteiten De regio Haarlem heeft een belangrijke functie als kustrecreatiegebied voor de inwoners van de Amsterdamse regio. Het kusttoerisme krijgt steeds meer een jaarrond karakter, doordat strandtenten vaker jaarrond open zijn en het strand vaker dient als omgeving voor bedrijfsuitjes en evenementen. Aandachtspunt voor de regio is het zoneren van durfsporten. Steeds meer gemeenten gaan actief zoneren om knelpunten tussen strandrecreanten en watersporters op te lossen.

7 Waterland Waterland heeft een bescheiden watersport- en waterrecreatieprofiel waarbij de ligging aan het IJsselmeer voor een lichte concentratie aan surfspots zorgt ten opzichte van de andere regio s in de provincie Noord-Holland: 22 jachthavens (7 procent) met ligplaatsen procent van de fluisterbootactiviteiten < 10 procent van de duiksportactiviteiten 6 10 procent van de kano-, sloepvaar-, surf- en hengelsportactiviteiten 0 5 procent van de zwem-, waterski-, roei- activiteiten In de regio vinden relatief veel fluisterbootactiviteiten plaats. Fluisteren kan bij uitstek goed met elektrische boten. Deze manier van varen trekt ook in het buitenland toeristen aan, mede vanwege het duurzame karakter. In combinatie met het historische karakter van de regio (Volendam, Edam, Marken, etc.) past het profiel goed bij de wensen van de kritische consument die unieke belevenissen vraagt. Riviercruisevaart is er kansrijk vanwege de ligging aan het IJsselmeer en karaktervolle kernen in de regio. Een knelpunt is echter de capaciteit van de huidige aanlegvoorzieningen voor riviercruiseschepen.

8 Zaanstreek Regioprofiel De Zaanstreek heeft naast Amsterdam en West-Friesland veel riviercruisevaartactiviteiten; een belangrijke groeimarkt binnen de watersport en waterrecreatie. De Zaanstreek kent een bescheiden jachtbouwcluster. De Zaanstreek leent zich goed voor de kleine recreatievaart ten opzichte van andere regio s in de provincie: 25 jachthavens (8 procent) met ligplaatsen procent van de kanoactiviteiten 6 10 procent van de roei- en sloepvaaractiviteiten 0-5 procent van de surfsport-, zwem-, waterski-, hengel- en duiksporten fluisterbootactiviteiten De Zaanstreek heeft veel kleine vaarwegen. De waarde van water in het stedelijk milieu wordt steeds meer erkent, ook in de regio Zaanstreek waar in Zaandam het water wordt teruggebracht in de gedempte gracht. De regio Zaanstreek heeft veel mogelijkheden om de regio als waterrijke (woon) omgeving nabij Amsterdam te profileren. De Zaanstreek kan haar mogelijkheden voor de kleine recreatievaart versterken. De sloepvaart is een groeimarkt die al goed vertegenwoordigd is in de regio. Het historische karakter van de Zaanstreek past goed binnen de groeiende vraag naar authenticiteit en unieke belevenissen.

9 IJmond Naast Amsterdam is de IJmond de enige regio waar zeecruiseactiviteiten plaatsvinden. De regio heeft vanwege het brede strand goede omstandigheden voor durfsporten als kitesurfen. Op andere watersportsectoren heeft de regio geen onderscheidend profiel ten opzichte van de provincie Noord-Holland: 10 procent van de zeecruiseactiviteiten 12 procent van de strandrecreanten 6 jachthavens (2 procent) met ligplaatsen procent van de duiksportactiviteiten 6 10 procent van de surfsport-, zwem- en waterskiactiviteiten < 5 procent van de hengelsport-, roei-, sloepvaar-, fluisterboot- en kanoactiviteiten De zeecruisevaart is een groeimarkt. Met het realiseren van de tweede aanlegkade in de IJmond is er voorlopig voldoende capaciteit om de groei op te vangen. Belangrijk is dat de IJmond aansluiting blijft houden bij internationale zeecruiseroutes vanuit het noorden en zuiden van Europa. Vanwege het brede strand is de regio aantrekkelijk voor durfsporten. Om durfsporten en strandrecreanten beiden te kunnen faciliteren wordt er langs het strand gezoneerd. Strandrecreatie vindt in toenemen mate jaarrond plaats. Dit biedt kansen voor de regio om strandrecreatie en het water- en strandsportimago verder uit te bouwen.

10 West-Friesland West-Friesland is een zeer waterrijke regio, met veel kleine vaarwateren die geschikt zijn voor de kleine recreatievaart ten opzichte van andere regio s in de provincie: 20 jachthavens (6 procent) met ligplaatsen > 20 procent van de fluisterbootactiviteiten procent hengelsport > 15 procent kanoactiviteiten procent surf- en duiksport- en roeiactiviteiten 6 10 procent zwem-, waterski- en sloepvaaractiviteiten Aandeel fluisterbootactiviteiten Aandeel kanoactiviteiten West-Friesland heeft een uitgebreid netwerk aan kleine vaarwegen, een historisch karakter (Enkhuizen, Hoorn, etc.) en veel ruimte en rust. Dit profiel sluit aan bij de vraag van een groeiende groep recreanten die recreatiemogelijkheden zoeken waarbij ze zowel op het water als aan de kant verschillende activiteiten kunnen ondernemen. Elektrisch varen op fluisterboten trekt internationaal belangstelling, vanwege het duurzame karakter en de groeiende groep toeristen die duurzaam willen recreëren.

11 Alkmaar e.o. In de regio Alkmaar e.o. worden veel watersport- en waterrecreatieactiviteiten ondernomen van wisselende aard. Het fluisterbootvaren kent wel een bovengemiddeld aantal activiteiten in de regio Alkmaar en de regio West-Friesland ten opzichte van andere regio s in de provincie Noord- Holland: 13 procent van de strandrecreanten 17 jachthavens (5 procent) met ligplaatsen > 20 procent van de fluisterbootactiviteiten procent van de zwem-, waterski-, hengelsport-, duiksport-, kano-, roei- en sloepvaaractiviteiten 6 10 procent van de surfsportactiviteiten Aandeel fluisterbootactiviteiten In de regio wordt op jaarbasis een bovengemiddeld aantal fluisterboot activiteiten ondernomen. Fluistervaren biedt kansen voor elektrisch varen. Een vorm van waterrecreatie die ook in het buitenland veel gepromoot wordt en vanwege het duurzame karakter toerisme aantrekt. Om elektrisch fluistervaren goed te faciliteren moeten er voldoende oplaadpunten zijn. Hier ligt nog een aandachtspunt voor zowel de regio Alkmaar als West-Friesland. Alkmaar is goed ontsloten via het water. Vanwege haar historische binnenstad is Alkmaar een goede bestemming voor riviercruises. Voldoende aanlegfaciliteiten zijn een belangrijke voorwaarde om een groei in riviercruises te faciliteren.

12 Kop van Noord-Holland De kop van Noord-Holland wordt aan drie kanten omsloten door water, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Mede hierdoor heeft de provincie een relatief hoog aandeel in verschillende watersporten ten opzichte van andere regio s in de provincie: 36 procent van de strandrecreanten 29 jachthavens (9 procent) met ligplaatsen > 20 procent van de hengelsportactiviteiten procent van de zwem-, waterski-, activiteiten procent van de surfsport-, duiksport-, 6 10 procent van de kano-, roei-, en sloepvaaractiviteiten < 5 procent van de fluisterbootactiviteiten De regio biedt veelzijdige watersport en recreatiemogelijkheden. De wateren die de regio omsluiten en de trend naar steeds grotere zeewaardige jachten is kansrijk voor de regio, omdat het profiel van de regio aansluit bij de vraag naar gemakkelijk toegankelijke en afwisselende vaarroutes. De regio is een belangrijke regio voor de strandrecreatie in de provincie Noord-Holland met een aandeel van 36 procent van de strandrecreanten. Jaarrond paviljoens en langere sportseizoenen door het zachter worden van de lente zijn dominerende trends binnen dit kader. Aandeel hengelsportactiviteiten

13 Noordzeekustgebied De Noordzeekust in de provincie Noord-Holland is een belangrijke economische pijler zoals blijkt uit de volgende cijfers: Bestedingen aan de kust bedragen jaarlijks 1,1 miljard euro De bestedingen creëren banen In totaal staan er 123 strandpaviljoens aan de Noord-Hollandse Noordzeekust (2011), hadden in miljoen dagtochten de Noordzeekust in Noord-Holland als bestemming en telde de provincie het afgelopen jaar 12.5 miljoen strandrecreanten. Kustrecreatie en watersporten langs de kust zijn onderhevig aan een aantal trends. Een groeiend aantal strandpaviljoens blijft jaarrond open, er worden steeds meer evenementen op het strand georganiseerd en ook bedrijven kiezen voor hun bedrijfsuitjes vaker een locatie langs het strand. Deze trends vertalen zich ook in een verbreding van het dienstenaanbod van strandpaviljoens die bijvoorbeeld wellness arrangementen bieden of vergader- of sportfaciliteiten. Strandrecreanten komen daardoor niet meer voornamelijk overdag, maar afhankelijk van de reden van het strandbezoek vaker achter op de middag of s avonds. Steeds meer gemeenten bekijken ook de mogelijkheden voor effectief zoneren. In de kustregio groeit het aantal individuele beoefenaars van durfsporten. Zoneren moet ervoor zorgen dat watersporters en strandrecreanten elkaar niet belemmeren.

14 Waddenzeegebied Het regioprofiel van de Waddenzee is zeer sterk en uniek binnen de provincie Noord- Holland. De Waddenzee is een natuurgebied waar recreanten voornamelijk heen gaan om te genieten van de rust en de natuur. Het Waddengebied kenmerkt zich daardoor voornamelijk als watergebied voor kleinere boten. De Waddenzee is grotendeels Natura2000 gebied, waardoor er beperkt recreatievaart mogelijk is. Het gebied leent zich hierdoor niet voor watersporten als waterskiën en kitesurfen. De Waddenzee is een aantrekkelijk gebied voor natuurliefhebbers en in het bijzonder vogelliefhebbers. Vanwege het beschermde karakter van grote delen van de Waddenzee zijn enkele vaargebieden beperkt en met aangepaste schepen toegankelijk. Het Waddengebied is hierdoor kansrijk te positioneren als unieke locatie met een sterk profiel als rustige natuurbestemming. Voor het behouden van de Waddenzee als waterrecreatielocatie is het behouden van het rustige natuurkarakter de belangrijkste voorwaarde.

15 IJsselmeergebied Het IJsselmeergebied kenmerkt zich door karakteristieke historische kernen met een waterrijk achterland waar voornamelijk veel recreatiemogelijkheden zijn voor de kleine recreatievaart. In de regio worden relatief veel roei-, kano- en fluisterbootactiviteiten ondernomen alsmede activiteiten binnen de motorcharter- en pleziervaart. De regio is zeer geschikt om verschillende belevenissen in elkaars nabijheid aan te bieden. De rust van de natuur en recreatiemogelijkheden in het achterland, de reuring van kleine stedelijke centra. Dit sluit aan op de trend waarbij recreanten en toeristen unieke, wisselende ervaringen willen en op de trend waarbij jachten en andere schepen in toenemende mate als verblijfslocatie worden gebruikt om vanuit daar uitstapjes in de regio te maken. Het IJsselmeergebied krijgt in toenemende mate concurrentie van de Noordzee als vaarwater, omdat steeds meer jachten zeewaardig worden. Een sterke positionering van het unieke karakter van het IJsselmeer en de veelzijdigheid van het gebied neemt hierdoor in belang toe.

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op

Nadere informatie

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart

HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart HISWA Ledenbijeenkomst Groene Hart 25 juni 2013 Programma Actueel in het Groene Hart Conjunctuur en toekomst E-commerce Rondleiding Kempers Watersport Kwaliteit van het routenetwerk in het Groene hart

Nadere informatie

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013

Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland. 12 november 2013 Kansen BRTN-route Kop van Noord-Holland 12 november 2013 1 Programma 15:35 P.B. Zwaan - Aanleiding van de bijeenkomst 15:45 G.J. Nijpels - Toelichting passantenplaatsen Opmeer 15:55 R. Steensma - Waterrecreatie

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007

Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007 Ontwikkeling watersport provincie Noord-Holland 2000/2002-2007 40000 35000 30000 Aantal ligplaatsen 25000 20000 15000 10000 5000 0 1960 1970 1980 1990 Jaar 2000 Lelystad, maart 2008-1 - Voorwoord Sinds

Nadere informatie

Hét watersport onderzoek

Hét watersport onderzoek Hét watersport onderzoek De Nederlandse watersporter in beeld Onderzoek onder beoefenaars van verschillende vormen van watersport in Nederland Rapportage NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT -

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - Ruimte voor recreatie op het strand Onderzoek naar een recreatiebasiskustlijn - BIJLAGENRAPPORT - OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Provincie Fryslân Provincie Noord-Holland Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

economie Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015

economie Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015 economie Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015 watersp Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013-2015 Provincie Noord-Holland 2 NHOUD 5 1 Achtergrond 5 1.1 Inleiding 6 1.2

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer. concept september 2009

Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer. concept september 2009 Kansrijke locaties voor jachthavens aan het IJ & IJmeer concept september 2009 Colofon Productie Dienst Ruimtelijke Ordening Informatie T 020 552 7970 M.vanBaaren@dro.amsterdam.nl Beeldmateriaal Dienst

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

MEMO. Willem Opmeer Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Waterland

MEMO. Willem Opmeer Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Waterland MEMO Willem Opmeer Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Waterland Van Alex Rohof doorkiesnummer 023-5202853 Betreft Startnotitie Sloepennetwerk SRA c.q. Laag Holland Datum 23 december 2011 Hierbij zend

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'WATERTOERISME'

ACTIEPLAN 'WATERTOERISME' ACTIEPLAN 'WATERTOERISME' Purmerend, augustus 2010 (versie 2.0) INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk/ Paragraaf Titel Pagina 1. Inleiding 3 1.1: Aanleiding 3 1.2: Missie en doelstelling 3 1.3: Opbouw van het actieplan

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Boothuizen. Jachthaven De Knar. De Bakens. Noordereiland. Zuidereiland. Watersport boulevard. Dolfinarium. Kop Stadswerven.

Boothuizen. Jachthaven De Knar. De Bakens. Noordereiland. Zuidereiland. Watersport boulevard. Dolfinarium. Kop Stadswerven. BOOTHUIZEN Wolderwijd Veluwemeer Jachthaven De Knar N302 De Bakens Noordereiland Boothuizen Zuidereiland Watersport boulevard Dolfinarium Waterstadpark Lelyhaven Kop Stadswerven Dolfinariumeiland Stadshaven

Nadere informatie

Economisch belang haven en vaarroute Opmeer. Lokaal en regionaal economisch perspectief

Economisch belang haven en vaarroute Opmeer. Lokaal en regionaal economisch perspectief Economisch belang haven en vaarroute Opmeer Lokaal en regionaal economisch perspectief Lelystad, 27 maart 2013 Watermanagement Zelf was ik al enthousiast over het aanleggen van een haventje, of aanlegsteiger

Nadere informatie

Bezoek en imago Noord-Holland Noord

Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoek en imago Noord-Holland Noord Uitkomsten onderzoek onder bezoekers van de regio Leisure Board Noord-Holland Noord December 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam Anne Marie Dees Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd

Nadere informatie

Onderzoek watersport Amsterdam

Onderzoek watersport Amsterdam Onderzoek watersport Amsterdam Oktober 2006-1 - Voorwoord Bij dit onderzoek naar de watersport(mogelijkheden) van de stad Amsterdam zijn velen betrokken geweest. Dank zijn wij verschuldigd aan de zes jachthavens

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen

Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen Het Verhaal van Meerstad. Ambities en ontwikkelingen december 2011 Inleiding Voor u ligt de ontwikkelstrategie van Meerstad. Met deze strategie geeft Meerstad antwoord op de vraag hoe zij de komende jaren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Met de wind om de oren. special. Alle snelvaart-, jet- en waterskizones. Jachthavens in zicht! Ontdek ze op onze overzichtskaart

Met de wind om de oren. special. Alle snelvaart-, jet- en waterskizones. Jachthavens in zicht! Ontdek ze op onze overzichtskaart www.waterrecreatie.be Jachthavens in zicht! Ontdek ze op onze overzichtskaart Herbronnen op het water 4 prachtige toervaartlussen Prettig peddelen De allermooiste kajak en kanotochten Vaarkaarten special

Nadere informatie

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied [1]

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied [1] 80 Ontsluiting en bereikbaarheid Het IJsselmeer wordt door zes provincies en de Afsluitdijk omsloten. Met de komst van deze lange dijk is de provincie Friesland veel beter bereikbaar geworden. Zo is Friesland

Nadere informatie

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Samenvatting van de reacties op de zes stellingen op facebook Stelling 1: De havens van Hoorn zijn nu al zo aantrekkelijk, dat we daar niet veel tijd en geld

Nadere informatie

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Plan 2011-2013

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Plan 2011-2013 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Plan 2011-2013 Samenvatting 21 juni 2011 Versie 0.64 Inhoudsopgave 1. Het belang van waterrecreatie 3 2. De Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 7 3. Plan 2011 2013 13 1

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche met kavelmogelijkheden tussen de 2.000 en 27.000

Nadere informatie

Langstraat 13 a. 3256 AL Achthuizen TE KOOP 389.000 K.K.

Langstraat 13 a. 3256 AL Achthuizen TE KOOP 389.000 K.K. Langstraat 13 a 3256 AL Achthuizen TE KOOP 389.000 K.K. Langstraat 13 a 3256 AL Achthuizen Inleiding Zeer mooi aan rustige straat en de polders gelegen GROOT LANDHUIS met veel luxe en ruimte en vrije en

Nadere informatie

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland

Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Na het BEGE-weekend door Noord-Holland Jan Veuger - Navigo Als je na afloop van het BEGE-weekend Noord-Holland vanaf het water verder wilt verkennen, zijn hier een paar suggesties. Als je vanaf Amsterdam,

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Surfrider Foundation Holland Tweede Helmersstraat 87-3 1054 CE Amsterdam

Surfrider Foundation Holland Tweede Helmersstraat 87-3 1054 CE Amsterdam Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Directie Beleid- Sector Water T.a.v. de heer J.H. Eikelenboom, Zwakke Schakels, zaaknummer 162293/162301 Postbus 3007 2001 DA Haarlem inspraakzwakkeschakels@noord-holland.nl

Nadere informatie

Programma items 2015. Welkom aan boord!

Programma items 2015. Welkom aan boord! Programma items 2015 Welkom aan boord! Welkom aan boord Vanaf zaterdag 17 januari 2015 is het weer tijd voor VaarTV, 13 weken lang elke zaterdag om 17.00 bij RTL4. Het breed toegankelijk programma over

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

Bijlage. vaarbewegingen Waterfront-Zuid

Bijlage. vaarbewegingen Waterfront-Zuid Bijlage 10 Notitie vaarbewegingen Waterfront-Zuid GEMEENTE HARDERWIJK WATERRECREATIE ADVIES Waterrecreatie Advies B.V. Het Ravelijn 1 Po.tbu.123, 8200 AC Letystad Tel. 0320 21 8847, fax 0320 2813 08 Rek.

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

PARK INFORMATIE WINKELSIGHT

PARK INFORMATIE WINKELSIGHT PARK INFORMATIE WINKELSIGHT uw exclusieve bouwer voor duurzame recreatiechalets Het park Winkelsight, een mooiere plek valt nauwelijks te wensen Recreëren midden in de natuur, kijkend naar de skyline van

Nadere informatie

Concept. Strandbeleid Schagen 2015

Concept. Strandbeleid Schagen 2015 Concept. Strandbeleid Schagen 2015 Pagina 1 1. Inleiding. Er is behoefte aan nieuw strandbeleid. Het toerisme wordt steeds meer een economische factor van betekenis voor de gemeente Schagen en het strand

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Diverse belangenorganisaties waaronder HISWA Vereniging en een aantal watersportondernemers waren op 18

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARCHIEVEN RECREATIE EN TOERISME Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009

Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009 Deelrapportages provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel Lelystad, december 2009 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied Deelrapportage

Nadere informatie

Seizoen 2015. Welkom aan boord!

Seizoen 2015. Welkom aan boord! Seizoen 2015 Welkom aan boord! Welkom aan boord Vanaf januari 2015 is het weer tijd voor VaarTV, 13 weken lang elke zondag om 17.00 bij RTL4. Het breed toegankelijk programma over watersport. We maken

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

Watersportvisie Grevelingen eindconcept, 1 juli 2010 Watersportvisie Grevelingen, eindconcept, 1 juli 2010

Watersportvisie Grevelingen eindconcept, 1 juli 2010 Watersportvisie Grevelingen, eindconcept, 1 juli 2010 Eindconcept eindconcept In opdracht van Natuur en Recreatieschap de Grevelingen Projectbureau Vrolijks, Breda 1 juli 2010 www.vrolijks.nl Watersportvisie Grevelingen eindconcept, 1 juli 2010 Watersportvisie

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche met

Nadere informatie

Ontwikkeling watersport provincie Zuid-Holland 2002-2008

Ontwikkeling watersport provincie Zuid-Holland 2002-2008 Ontwikkeling watersport provincie Zuid-Holland 2002-2008 30000 25000 20000 Aantal ligplaatsen 15000 10000 5000 0 1960 1970 1980 1990 Jaar 2000 Lelystad, april 2009-1 - Voorwoord Dit rapport geeft inzicht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Kuiperspad 8 Uitgeest. www.q-vastgoed.nl. WOONOPPERVLAKTE: 237 m². PERCEELOPPERVLAKTE: ca. 700 m². INHOUD VAN DE WONING: 692 m³

INFORMATIEBROCHURE. Kuiperspad 8 Uitgeest. www.q-vastgoed.nl. WOONOPPERVLAKTE: 237 m². PERCEELOPPERVLAKTE: ca. 700 m². INHOUD VAN DE WONING: 692 m³ Kuiperspad 8 Uitgeest WOONOPPERVLAKTE: 237 m² PERCEELOPPERVLAKTE: ca. 700 m² INHOUD VAN DE WONING: 692 m³ VRIJSTAANDE WONING AAN HET WATER INFORMATIEBROCHURE www.q-vastgoed.nl Kuiperspad 8 Uitgeest Soort

Nadere informatie

WELKOM. Verhuur Pleziervaartuigen Regio Midden & Zuid

WELKOM. Verhuur Pleziervaartuigen Regio Midden & Zuid WELKOM Verhuur Pleziervaartuigen Regio Midden & Zuid 28 februari 2013 Programma 09:45 uur Ontvangst 10:00 uur Welkom & actualiteiten Geert Dijks HISWA Vereniging 10:15 uur Zoekmachine optimalisatie Fokke

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht Intergouvernementeel / VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur en expatorganisaties Ambassades en consulaten Den Haag: Internationale stad van vrede en recht De gemeente Den Haag is internationale stad

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Het hele jaar surfen! Kust Surfvereniging Noordwijk

Het hele jaar surfen! Kust Surfvereniging Noordwijk Het hele jaar surfen! Kust Surfvereniging Noordwijk House of Champions! Kevin Langeree, World champ PKRA Jalou Langeree, 1st PKRA Australia, 1st at the Dutch championships Ruben Lenten, most daring and

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen.

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. WELLNESS HARBOUR T LEUKEN VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. Wellness harbour t Leuken Jachthaven t Leuken is een naam die al tientallen jaren een begrip is in de watersport. Gastvrijheid

Nadere informatie

Wat was het bestuurlijke nieuws in februari 2014?

Wat was het bestuurlijke nieuws in februari 2014? Wat was het bestuurlijke nieuws in februari 2014? De Regiegroep Recreatie en Natuur De Regiegroep Recreatie en Natuur (RRN) is ook in februari volop in de lobbystand om te zorgen dat zowel voor de waterrecreatie-sector

Nadere informatie

Ruimte voor recreatie op het strand

Ruimte voor recreatie op het strand Ruimte voor recreatie op het strand Onderzoek naar een recreatiebasiskustlijn OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Provincie Fryslân Provincie Noord-Holland Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme vast te stellen als volgt:

besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme vast te stellen als volgt: Uitvoeringsregeling van 23 oktober 2007, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van economie, recreatie en toerisme (Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie,

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee

Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee 878 watersporters aan het woord februari 2003-1 - Voorwoord Bij dit onderzoek naar het vaargedrag zijn velen betrokken geweest. Dank zijn wij verschuldigd

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Voorstel maaibeheer Hoornse Hop

Voorstel maaibeheer Hoornse Hop Voorstel maaibeheer Hoornse Hop Aan: Tolhuusberaad, 12 februari 2015 Via: ambtelijke werkgroep maaibeheer, 22 januari 2015 Van: Anja Ooms, provincie Noord-Holland Inleiding De waterkwaliteit van het Markermeer

Nadere informatie

Toerkalender 2015 Datum: Naam: Amsterdam Light Festival Organisatie: Lengte: Informatie/Aanmelding: Bijzonderheden: Datum:

Toerkalender 2015 Datum: Naam: Amsterdam Light Festival Organisatie: Lengte: Informatie/Aanmelding: Bijzonderheden: Datum: Toerkalender 2015 Datum: 18 januari 2015 Naam: Amsterdam Light Festival Organisatie: KV Zeeburg, Amsterdam Lengte: 13 km Informatie/Aanmelding: tochten@kvzeeburg.nl Bijzonderheden: Varen langs 40 lichtkunstwerken

Nadere informatie

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004-2008 2009 1 JAARGANG 1 Inhoudsopgave Inleiding............................................................1 Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta.............................3

Nadere informatie

REGIONIEUWSBRIEF WADDEN

REGIONIEUWSBRIEF WADDEN REGIONIEUWSBRIEF WADDEN Actieplan Vaarrecreatie Het Actieplan 2014-2018 begint vorm te krijgen. Vanuit het Convenant Vaarrecreatie 2007 2012 zijn vier onderdelen overgenomen om mee verder te gaan. Erecode

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015

Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015 Actualisatie gegevens recreatievaart Bypass Kampen 2010-2015 -1- Lelystad, maart 2015 Opdrachtgever: Opgesteld door: Ministerie I&M Contactpersoon: Mevrouw P. van Schooten Bataviahaven 1, 8242 PR Lelystad

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Regiotafel Toerisme 27 maart 2013 09.00-12.00 uur Locatie: Raadhuis, Kleine dam 1, De Rijp Dit unieke raadhuis stamt uit het jaar 1613 en is

Regiotafel Toerisme 27 maart 2013 09.00-12.00 uur Locatie: Raadhuis, Kleine dam 1, De Rijp Dit unieke raadhuis stamt uit het jaar 1613 en is Regiotafel Toerisme 27 maart 2013 09.00-12.00 uur Locatie: Raadhuis, Kleine dam 1, De Rijp Dit unieke raadhuis stamt uit het jaar 1613 en is ontworpen door een onbekende architect. Het wereldberoemde raadhuis

Nadere informatie

Plan van aanpak Kansenkaart Watertoerisme

Plan van aanpak Kansenkaart Watertoerisme Plan van aanpak Kansenkaart Watertoerisme Inhoudsopgave 1. Aanleiding pagina 1 2. Samenvatting brainstormsessie Ondernemers en pagina 2 belangengroeperingen 19 september 2012 3. Wat staat komende jaren

Nadere informatie

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 12 oktober 1993. 1.IPO-adviescommissie Ruimte en Groen 14 oktober 1993

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 12 oktober 1993. 1.IPO-adviescommissie Ruimte en Groen 14 oktober 1993 14 oktober 1993 Nr. 93-001653 Overzicht GS-besluiten Vergaderdatum Commissies Sociale Zekerheidsgeschillen/Overige Geschillen Verschenen persbericht Verschenen nota's Tentoonstellingen Inspraak/bezwarenprocedures

Nadere informatie

2. Doel en wettelijke grondslag. 22 september 2015 Corr.nr. 2015-40.701, ECP Nummer 60/2015 Zaaknr. 581438

2. Doel en wettelijke grondslag. 22 september 2015 Corr.nr. 2015-40.701, ECP Nummer 60/2015 Zaaknr. 581438 22 september 2015 Corr.nr. 2015-40.701, ECP Nummer 60/2015 Zaaknr. 581438 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het principebesluit van Gedeputeerde Staten om vanuit

Nadere informatie

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Stichting Kennis- en Innovatiecentrum colofon Stichting Recreatie, april 2008 Auteurs: Bart van der Aa, Stijn Boode, Erik Tuunter en Wieger de Vries (ADWOO)

Nadere informatie

Marktleider in de regio

Marktleider in de regio Effectief online Gemiddeld aantal bezoeken per maand in miljoenen van de drie grootste regionale websites in het verzorgingsgebied van HDC Media.. Marktleider in de regio Regionale dag- en nieuwsbladen

Nadere informatie

Westrand fase 2a Wervershoof. 6 Twee-onder-één-kapwoningen

Westrand fase 2a Wervershoof. 6 Twee-onder-één-kapwoningen Westrand fase 2a Wervershoof 6 Twee-onder-één-kapwoningen Stijlvolle woningen aan het water in Wervershoof Welkom in Wervershoof Tussen de historische havenstadjes Medemblik en Enkhuizen ligt het vriendelijke

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Groene vingers. Kindvriendelijk. Nabij uitvalswegen Amsterdam. Naar eigen smaak aan te passen. Na bij het Spaarne

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Groene vingers. Kindvriendelijk. Nabij uitvalswegen Amsterdam. Naar eigen smaak aan te passen. Na bij het Spaarne Huizen van Hoekstra & van Eck Dillestraat 29, 2034 MN Haarlem Kindvriendelijk Naar eigen smaak aan te passen Nabij uitvalswegen Amsterdam Groene vingers Na bij het Spaarne H26 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Quiz: vraag 1. In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? => 17 miljoen overnachtingen A. 1996 B. 2003 C. 2010.

Quiz: vraag 1. In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? => 17 miljoen overnachtingen A. 1996 B. 2003 C. 2010. Welkom! #dekamer Quiz Quiz: vraag 1 In welk jaar kwamen de meeste toeristen naar Zeeland? A. 1996 B. 2003 C. 2010 => 17 miljoen overnachtingen Bron: CVO Quiz: vraag 2 Hoeveel vrijetijdsactiviteiten ondernemen

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Amendementen PS Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Nr. Naam amendement Afdeling Regio DEELSESSIE 1 6 Ondersteuning Kredietunies H'meer Amstel- en Meerlanden 7 Streekproducten

Nadere informatie

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN

architecten ETCETERA VISIE SCHEVENINGEN HAVEN VISIE SCHEVENINGEN HAVEN BINT architecten is gevestigd aan de Dr.Lelykade te Scheveningen. Planvorming voor Scheveningen haven gaat dus over ons toekomstig uitzicht waar we straks dagelijks mee te maken

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013 Frits Oevering Prangende vragen? Krimp in Woerden? Vergrijzing en krimp Verhuispatroon Krimp in Woerden? Disclaimers diverse databronnen (ABF, CBS,

Nadere informatie

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Op de omslag van de ANWB Waterkampioen van oktober prijkt deze foto. Wie niet

Nadere informatie