Bezoek en imago Noord-Holland Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoek en imago Noord-Holland Noord"

Transcriptie

1 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Uitkomsten onderzoek onder bezoekers van de regio Leisure Board Noord-Holland Noord December 2013

2 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. nr.: Rapportnummer Datum December 2013 Opdrachtgever Leisure Board NHN gefinancierd door Kamer van Koophandel Noordwest Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Auteurs Jaap Bouwmeester Frank ten Doeschot Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding Achtergrond en doelstelling Uitvoering van het onderzoek 1 2. Enkele cijfers over het bezoek aan de regio Toeristische vakanties Recreatief bezoek 5 3. Bezoekmotieven en activiteiten Bezoekmotieven recreatieve bezoekers Redenen voor niet-bezoek Activiteiten van recreatieve bezoekers Bezochte gebieden, bezienswaardigheden en attracties Meerdaags verblijf Informatie over de regio Imago en waardering Associaties Aantrekkelijkheid van de regio Waardering toeristische voorzieningen Verbetersuggesties 21

4 Hoofdstuk 1 Inleiding

5 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Inleiding 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling De vrijetijds- of leisure industrie wordt beschouwd als een van de kansrijke clusters voor de economie van Noord-Holland Noord. Om die reden zet het bedrijfsleven in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zich in voor het stimuleren en versterken van de sector. De activiteiten zijn sinds eind 2012 gebundeld in het Leisure Board Noord-Holland Noord. Vanuit het Leisure Board worden verdere initiatieven ondernomen en gecoördineerd. Een van de speerpunten van het Leisure Board is het verzamelen en beschikbaar stellen van voor de sector relevante informatie. Hiertoe is een kenniscentrum opgezet waarin de statistische gegevens zijn te raadplegen. Verder laat het Leisure Board specifieke onderzoeken uitvoeren naar relevante ontwikkeling bij ondernemers en (potentiële) bezoekers van de regio. In 2013 is hiertoe een ondernemerspanel opgezet bestaande uit 75 bedrijven in de toeristischrecreatieve sector in noordelijk Noord-Holland. Dit panel voorziet Leisure Board en daarmee de gehele sector van informatie over de ontwikkeling van bezoekersaantallen, omzet, investering en innovaties in de sector. De uitkomsten van de eerste peiling van het panel zijn terug te vinden in het rapport Uitkomsten 1e peiling. Ondernemerspanel Noord-Holland Noord (I&O Research, oktober 2013). In het onderzoeksrapport dat voor u ligt, staat niet de sector maar de bezoeker centraal. Het gaat in op de bekendheid en beeldvorming over de regio Noord-Holland Noord als toeristisch-recreatief gebied. Het rapport bevat de uitkomst van een peiling onder een landelijk panel. De uitkomsten zijn te gebruiken als input voor een marketingstrategie van de regio. 1.2 Uitvoering van het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online enquête onder leden van het I&O panel aangevuld met leden van Panelclix. Op deze manier zijn zowel bezoekers als niet-bezoekers van Noord- Holland Noord benaderd voor deelname aan de enquête. In totaal hebben mensen de online vragenlijst ingevuld. Deze respondenten zijn in te delen in de volgende groepen: Recreatieve bezoekers. Personen die (recent) om recreatieve redenen in Noord-Holland Noord zijn geweest. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld een (korte) vakantie, een dagje of weekend uit of een bezoek aan een attractie of evenement. In totaal zijn ruim recreatieve bezoekers geënquêteerd. Deze zijn nog weer onder te verdelen in dagbezoekers en verblijfsbezoekers. Passanten en overige niet-recreatieve bezoekers. Dit zijn personen die de regio bezochten, bijvoorbeeld in verband met opleiding, werk of voor bezoek aan familie/kennissen of als passant op doorreis naar een andere bestemming. Deze groep bestaat uit 263 respondenten. Niet-bezoekers. Dit zijn personen die nog nooit in Noord-Holland Noord zijn geweest. De groep bestond uit 184 respondenten. In alle genoemde groepen zijn verschillende leeftijdsgroepen en herkomstgebieden (Noord, Zuid, Oost en Midden Nederland) vertegenwoordigd. De recreatieve bezoekers zijn bevraagd op hun ervaringen en waardering voor het bezoek. De andere twee groepen hebben vragen beantwoord over het imago van Noord-Holland Noord en de redenen waarom ze (nog) nooit een recreatief bezoek hebben gebracht aan de regio. 1

6 Hoofdstuk 2 Enkele cijfers over het bezoek aan de regio

7 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Enkele cijfers over het bezoek aan de regio 2. Enkele cijfers over het bezoek aan de regio Voordat we in de volgende paragrafen op de ervaringen en beeldvorming van bezoekers en nietbezoekers ingaan presenteren we in dit hoofdstuk enkele kerncijfers over het recreatieve bezoek aan de regio. Hierbij richten we ons op toeristische vakanties (verblijf in de regio met ten minste één overnachting) en recreatieve bezoeken zonder overnachting. De gegevens zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CBS, informatie vanuit het Leisure Board Kenniscentrum en uitkomsten van de eerste peiling van het Leisurepanel dat I&O Research in opdracht van Leisure Board heeft opgezet. 2.1 Toeristische vakanties Het aantal toeristische vakanties 1 in de regio is niet eenduidig uit de statistieken af te leiden. Dat komt doordat het CBS op het niveau van de regio uitsluitend de binnenlandse vakanties bijhoudt. Niettemin kan op basis van het combineren van een aantal bronnen wel een schatting van het totale aantal vakanties, inclusief buitenlandse gasten worden gemaakt. Binnenlandse vakanties Het aantal toeristische vakanties die Nederlanders in Noord-Holland Noord doorbrengen, wordt door het CBS geschat op bijna 600 duizend in Hierin zijn de meerdaagse bezoeken door buitenlanders nog niet meegeteld. De kustregio s ontvangen aanmerkelijk meer binnenlandse vakantiegangers dan de regio s aan het IJsselmeer. Texel is in dit overzicht niet meegenomen. Ter vergelijking: het eiland ontving in 2012 in totaal toeristische vakanties. Tabel 2.1 Aantal binnenlandse vakanties in Noord-Holland Noord (excl. Texel), 2012 Kop van Noord- West Noord- Holland Friesland Kennemerland Waterland totaal toeristische vakanties vakanties op vaste standplaats totaal binnenlandse vakanties Bron: CBS (2013) ContinuVakantieOnderzoek Buitenlandse gasten Het aantal vakanties vanuit het buitenland is voor de regio Noord-Holland niet uit bestaande statistieken af te lezen. Wel zijn er cijfers over buitenlandse verblijfsrecreanten op provinciaal niveau. De hotels, pensions en andere logiesadressen in de provincie Noord-Holland ontvingen in vergelijking met andere provincies relatief veel buitenlandse gasten. In 2012 waren er dit 6,4 miljoen tegenover 3,4 miljoen binnenlandse overnachtingen. Ongeveer tweederde van de verblijfsgasten komt dus uit het buitenland. Grote publiekstrekkers zijn de Noordzeebadplaatsen en Amsterdam. Ook Zeeland en Zuid- Holland trekken met de Noordzeebadplaatsen en de steden Rotterdam en Den Haag relatief veel buitenlandse bezoekers. 1 Toeristisch wil zeggen: exclusief meerdaagse verblijven op vaste standplaatsen. 3

8 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Enkele cijfers over het bezoek aan de regio Figuur 2.1 Aandeel buitenlandse gasten in logiesaccommodaties per provincie, 2012 Totaal aantal toeristische vakanties Het hierboven vermelde provinciale percentage buitenlandse bezoekers is niet van toepassing voor het noordelijk deel van de provincie. Toch blijkt uit een peiling onder logiesverstrekkers, dat het percentage buitenlandse gasten met 38% ook in Noord-Holland Noord relatief hoog is. Figuur 2.2 Verhouding binnenlandse en buitenlandse gasten in Noord-Holland Noord in 2012 Spijs- en drankverstrekkers (13) Logiesverstrekkers (26) Aanbieder activiteiten en voorzieningen (36) 15% 41% 47% 47% 29% 26% 24% 35% 16% 10% Bron: I&O Research (2013) Peiling Leisurepanel Noord-Holland Noord. 7% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Noord-Holland overig Nederland buitenland - binnen Europa buitenland - buiten Europa Op basis van bovenstaande cijfers zou het totale aantal toeristische vakanties in de regio uitkomen op circa 1 miljoen in

9 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Enkele cijfers over het bezoek aan de regio 2.2 Recreatief bezoek Naast verblijfsrecreanten komen er ook bezoekers naar de regio zonder dat ze blijven overnachten. Hierbij gaat het om uiteenlopende activiteiten variërend van bezoeken van attracties en evenementen tot sporten, recreëren en winkelen. In 2011 is Noord-Holland Noord 24,5 miljoen keer bezocht voor vrijetijdsbezoek door niet-regiobewoners. Dit aantal betreft uitsluitend binnenlandse bezoekers. IJmond en in mindere mate de Kop en Alkmaar en omgeving en trekken de meeste bezoekers. Wanneer we het aantal bezoeken relateren aan het aantal inwoners, is te zien dat de kustregio s er uitspringen. De regio Noord-Holland Noord als totaal ontvangt in vergelijking met de rest van Nederland veel recreatieve dagbezoekers, naar rato van de bevolking. Tabel 2.2 Recreatieve activiteiten in Noord-Holland Noord door niet-regiobewoners, naar deelregio, 2011 Kop van Noord-Holland West-Friesland Alkmaar en omgeving Zaanstreek IJmond Noord-Holland Noord Bron: CBS (2012) ContinuVrijeTijdsOnderzoek De binnenlandse bezoekers komen vooral uit het zuidelijk deel van de provincie en dan met name uit de regio Amsterdam(34% van het totaal) en de agglomeratie Haarlem (11%). Daarnaast komen er veel bezoekers uit de twee andere Randstadprovincies Zuid-Holland en Utrecht. 2 Inclusief Texel 5

10 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Enkele cijfers over het bezoek aan de regio Figuur 2.3 Herkomst recreatieve bezoekers in Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid Utrecht Zuid-Holland Zeeland, Brabant, Limburg Groningen, Friesland, Drenthe Flevoland, Overijssel, Gelderland Bron: CBS (2012) ContinuVrijeTijdsOnderzoek Daarnaast zijn er zijn natuurlijk ook buitenlandse gasten die een eendaags bezoek brengen aan de regio. Uit de peiling onder leden van het Leisurepanel Noord-Holland Noord blijkt dat een kwart van de bezoekers van attracties het buitenland (zie figuur 2.2). Voor een deel overlap deze groep echter met degenen die in de regio een vakantie doorbrengen. 6

11 Hoofdstuk 3 Bezoekmotieven en activiteiten 7

12 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten 3. Bezoekmotieven en activiteiten 3.1 Bezoekmotieven recreatieve bezoekers Aan toeristische en recreatieve bezoekers van Noord-Holland Noord die in de afgelopen twee jaar in de regio zijn geweest, is gevraagd om welke reden dat was. Het grootste deel komt voor een dagje uit bijvoorbeeld voor een bezoek aan een attractie, evenement of stad. Verder zijn recreatief winkelen en een weekendje weg veel genoemde bezoekmotieven. Vakanties en weekenden uit, zijn voor minder mensen de aanleiding om naar de regio te komen. Bezoekers vanuit Noord- en Zuid-Nederland komen, in vergelijking met bezoekers uit West- en Oost- Nederland, vaker naar Noord-Holland Noord voor een dagtrip of weekendje weg en overwegen dat, in geval van Noord-Nederland, ook vaker. Bezoekers uit Zuid-Nederland komen relatief weinig voor een korte of langere vakantie naar de regio, hoewel een deel van hen dat wel overweegt. Bezoekers uit Noord- en Oost-Nederland komen bovengemiddeld vaak voor een korte of langere vakantie. Jongere bezoekers tot 30 jaar komen wat vaker voor winkelen en bezoekers van 55 jaar en ouder wat vaker voor een korte vakantie. Figuur 3.1 Redenen voor recreatief of toeristisch bezoek in de afgelopen twee jaar (n=961) een dagje uit / bezoek attractie, evenement, voorstelling, stad 74% 8% 19% dagje winkelen, inkopen doen 44% 12% 44% weekendje / enkele dagen weg 33% 26% 41% een korte vakantie (< 1 week) 15% 25% 61% een langere vakantie (> 1 week) 5% 14% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja nee, maar wel overwogen nee, ook niet overwogen 8

13 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten 3.2 Redenen voor niet-bezoek Aan de panelleden die nog nooit een recreatief bezoek aan Noord-Holland Noord hebben gebracht, is gevraagd naar de achterliggende reden (figuur 3.2). Veruit de belangrijkste reden voor het niet brengen van recreatief bezoek is onbekendheid met het aanbod en de mogelijkheden van de regio, op afstand gevolgd door de afstand naar Noord-Holland Noord. In Zuid-Nederland speelt de afstand een grotere rol bij niet-bezoek. Verder valt op dat voor jongeren tot 30 jaar afstand en het ontbreken van aansluiting bij de interesses de belangrijkste redenen zijn, in de middenleeftijdsgroep van jaar is onbekendheid voor meer dan de helft van de groep de belangrijkste reden voor niet bezoek en bij ouderen spelen andere redenen ook een rol, waaronder praktische beperkingen als gevolg van een handicap. Figuur 3.2 Belangrijkste reden voor niet brengen van recreatief bezoek aan Noord-Holland Noord (n=184) 17% 7% 21% de afstand naar Noord- Holland Noord is te groot ik ben onbekend met het aanbod en de mogelijkheden de mogelijkheden sluiten niet aan bij mijn interesse 15% 40% in andere gebieden zijn even goede of betere mogelijkheden anders 3.3 Activiteiten van recreatieve bezoekers Aan de bezoekers die in de afgelopen twee jaar een recreatief bezoek (zowel eendaags als meerdaags) aan Noord-Holland Noord hebben gebracht, is gevraagd wat zij tijdens dat bezoek hebben gedaan of bezocht. Meest genoemd worden het bezoeken van steden al dan niet gecombineerd met winkelen/shoppen. Daarna komen diverse vormen van openlucht recreatie zoals strandbezoek, recreëren in de vrije natuur, op het water of fietsen en wandelen. Het bezoek aan culturele voorstellingen en evenementen en het bezoek aan attractieparken zijn veel minder genoemde activiteiten waarvoor men naar de regio komt. 9

14 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten Hierbij is er een verschil in leeftijdscategorie. Jongeren komen in sterkere mate voor culturele activiteiten en winkelen/shoppen naar Noord-Holland Noord. Senioren (55-plus) komen vooral om te wandelen en fietsen. Bezoekers uit Noord- en Oost-Nederland komen relatief vaak voor strandbezoek en bezoekers uit Zuid-Nederland voor stedenbezoek. Figuur 3.3 Uitgevoerde recreatieve en culturele activiteiten door bezoekers van de afgelopen 2 jaar (n=886) bezoeken van steden 75% 11% 14% winkelen/shoppen 54% 12% 34% strandbezoek 48% 16% 35% recreatief wandelen 43% 14% 43% bezoek aan musea 38% 21% 41% recreëren in de vrije natuur 37% 19% 44% recreatief fietsen 27% 20% 53% recreëren op het water 19% 19% 62% bezoek aan sportwedstrijden/ evenementen 18% 8% 74% bezoek aan concerten/ muziekevenementen 17% 15% 68% bezoek aan culturele voorstellingen/ evenementen 14% 16% 70% bezoek aan attractieparken 10% 15% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja nee, maar wel overwogen nee, ook nooit overwogen 3.4 Bezochte gebieden, bezienswaardigheden en attracties Aan de bezoekers die in de afgelopen twee jaar een recreatief bezoek brachten aan Noord-Holland Noord is gevraagd welke specifieke attracties, gebieden of locaties ze bezocht hebben. Deze vraag is gesteld aan zowel dagrecreanten als aan bezoekers die voor een meerdaags verblijf (met overnachting) in de regio waren. 10

15 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten Het blijkt overduidelijk dat het strand de attractie is voor dagrecreanten. Daarnaast kwam men voor de steden in de regio. Specifieke attracties zoals het Zuiderzeemuseum of de Zaanse schans worden in veel mindere mate genoemd. Opvallend is dat deze attracties veel meer genoemd worden door verblijf bezoekers. Kennelijk is attractiebezoek meer een onderdeel van een (korte) vakantie of een weekend uit, dan de bestemming van een dagtrip. Wat verder opvalt is dat de bezoekers ook plaatsen noemen die niet tot de regio behoren. Met name tijdens een meerdaags verblijf kan het kloppen dat men vanuit noordelijk Noord-Holland bijvoorbeeld Amsterdam heeft bezocht. Het kan echter ook duiden op een verkeerd beeld van de begrenzing van de regio. Figuur 3.4 Welke recreatiegebieden, attracties, evenementen of bezienswaardigheden in Noord-Holland Noord heeft u bezocht? (dagrecreanten) Figuur 3.5 Welke recreatiegebieden, attracties, evenementen of bezienswaardigheden in Noord-Holland Noord heeft u bezocht? (verblijfsrecreanten) 11

16 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten 3.5 Meerdaags verblijf De geënquêteerde panelleden die meerdere dagen in de regio verblijven, overnachtten gemiddeld vier keer. De meeste bezoeken zijn echter korter: tweederde van de verblijfsrecreanten zijn één tot drie nachten in de regio. De populairste bestemmingen vinden we in de kuststrook met name Bergen, Egmond, Schoorl, Den Helder en Callantsoog, maar ook Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen worden regelmatig bezocht voor een meerdaags verblijf. Bezoekers noemen ook plaatsen (o.a. Haarlem en Zandvoort) die niet tot de regio behoren. Deze panelleden hebben dus een onjuiste perceptie van de afbakening van de regio Noord-Holland Noord. Figuur 3.6 Plaatsen waar meerdaagse bezoekers hebben overnacht Bijna de helft van de verblijfsrecreanten overnachtte in een hotel. Een derde verbleef in een bungalowpark of op een camping. Eén op de acht had de overnachting op een andere manier georganiseerd, bijvoorbeeld bij vrienden/familie, in een eigen vakantiehuisje of op een camperplaats. Figuur 3.7 Type accommodatie verblijfsrecreanten (n=395; meerdere antwoorden mogelijk) in een hotel in een bungalow op een camping in pension/b&b op een boot groepsaccommodatie in een appartement op een cruiseschip anders, namelijk 4% 4% 2% 2% 0% 12% 15% 18% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 12

17 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten De meeste verblijfrecreanten komen in gezinsverband met partner en eventuele kinderen. Circa een kwart komt met vrienden en bekenden. Slechts een beperkt deel komt met school, bedrijf of club. Dagrecreanten komen wat vaker alleen of in verband van school/bedrijf/club. Figuur 3.8 Samenstelling reisgezelschap (n=395) dagrecreanten 8% 5% 21% 38% 25% 4% overnachters 3% 2% 21% 47% 25% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% alleen met partner en kinderen vrienden, bekenden alleen met kinderen met partner school, bedrijf, club 3.6 Informatie over de regio De meeste recreatieve bezoekers gaan in eerste instantie zelf zoeken naar attracties en bezienswaardigheden via een zoekmachine op internet of hebben met familie/vrienden gesproken. Ook social media en andere websites worden door de nodige bezoekers genoemd. Vindbaarheid op het internet en ambassadeurs voor de regio zijn dus erg belangrijk. Met name voor bezoekers die meerdere dagen verblijven fungeert de VVV als informatiebron. Deze groep maakt logischerwijs ook gebruik van informatie die wordt verstrekt aan de receptie van het hotel of bungalowpark waar ze verblijven. Verder noemen zij onder andere boekingsites zoals weekendjeweg.nl, vakantieveiling.nl, hotelbon.nl, booking.com, landal.nl. 13

18 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoekmotieven en activiteiten Figuur 3.9 Geraadpleegde informatiebronnen over attracties en bezienswaardigheden in Noord-Holland Noord door bezoekers van de afgelopen twee jaren (n=886; meerdere antwoorden mogelijk) via een zoekmachine via familie/vrienden 30% 25% 32% 37% via de VVV via de receptie van mijn verblijfsaccommodatie via de krant via andere websites, namelijk 1% 2% 10% 10% 8% 7% 16% 15% via social media (facebook, twitter etc.) via reclameborden (abri s) via de Uitwaaier anders weet niet 5% 0% 4% 0% 1% 5% 2% 2% 9% 10% ik heb me niet geïnformeerd 20% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% dagrecreanten overnachters 14

19 Hoofdstuk 4 Imago en waardering

20 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Imago en waardering 4. Imago en waardering 4.1 Associaties Aan alle respondenten- dus zowel bezoekers als niet-bezoekers- is de vraag gesteld wat het eerste is waaraan zij denken bij de regio Noord-Holland Noord. De antwoorden zijn weergegeven in onderstaande wordcloud. Figuur 4.1 Het eerste waar men aan denkt bij de regio Noord-Holland Noord Strand, zee en duinen springen er in eerste instantie het meeste uit. Maar ook worden de grootste plaatsen in de regio genoemd. Veel respondenten associëren de regio ook met Amsterdam. Dit kan betekenen dat men denkt dat Amsterdam er ook toe behoort of men ziet het gebied bijvoorbeeld als het achterland van de hoofdstad. 4.2 Aantrekkelijkheid van de regio Aan bezoekers en niet-bezoekers is de vraag gesteld hoe aantrekkelijk zij Noord-Holland Noord vinden in vergelijking met andere regio s. Ongeveer één op de tien panelleden vindt de regio aantrekkelijker dan andere regio s en bijna een kwart vindt Noord-Holland Noord juist minder aantrekkelijk (figuur 4.2). De balans is daarmee per saldo dus negatief. De inwoners van Noord-Nederland vormen hierop een uitzondering. Voor hen is Noord-Holland Noord wel een bovengemiddeld aantrekkelijke regio. Ook bezoekers zijn relatief positief in vergelijking met niet-bezoekers. Als men om toeristische of recreatieve redenen al eens in Noord-Holland Noord is geweest, oordeelt men dus positiever. 16

21 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Imago en waardering Figuur 4.2 Aantrekkelijkheid Noord-Holland Noord in vergelijking met andere regio s (n=1.652) Totaal 11% 52% 23% 15% Noord: Friesland, Groningen, Drenthe 18% 55% 14% 14% Oost: Flevoland, Gelderland, Overijssel 14% 51% 17% 18% West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 10% 48% 30% 11% Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 7% 58% 18% 17% % 69% 14% 9% % 47% 28% 14% % 55% 17% 17% Toerist / Recreant 14% 59% 19% 8% Passant 4% 32% 37% 27% Overige bezoekers 2% 41% 33% 24% Niet-bezoekers 1% 28% 31% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% boven gemiddeld: Noord-Holland Noord is voor mij aantrekkelijker dan veel andere regio s in het land gemiddeld: Noord-Holland Noord is voor mij niet aantrekkelijker of minder aantrekkelijk dan andere regio s beneden gemiddeld: Noord-Holland Noord is voor mij minder aantrekkelijk dan veel andere regio s in het land geen mening Alle respondenten kregen een aantal stellingen voorgelegd over het beeld van Noord-Holland Noord als toeristische regio. Noord-Holland Noord wordt beschouwd als een interessante bestemming voor een dagtrip of korte meerdaagse trip en wat minder voor een langere vakantie. Dit is herkenbaar uit de bezoekerskenmerken die we in hoofdstuk 2 hebben gerapporteerd. 17

22 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Imago en waardering Figuur 4.3 Stellingen over Noord-Holland Noord als toeristische regio (n=1.652, % (zeer) eens) Ik beschouw Noord-Holland Noord als een interessante bestemming voor een dagje uit 73% Ik beschouw Noord-Holland Noord als een interessante bestemming voor een korte vakantie (week of korter) Ik hoor, lees of zie weinig over toerisme in Noord-Holland Noord Ik heb me tot op heden weinig verdiept in de toeristische mogelijkhedenom te kunnen kiezen voor deze regio 57% 61% 61% Noord-Holland Noord onderscheidt zich duidelijk van andere regio s Ik beschouw Noord-Holland Noord als een interessante bestemming voor een langere vakantie (langer dan een week) 28% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aan alle bezoekers en niet-bezoekers is de vraag gesteld of men van plan is om de regio in de komende 2 jaar te bezoeken. Hierop antwoord bijna een kwart ronduit positief en ruim een derde overweegt het serieus (figuur 4.4). Slechts voor een zeer kleine groep van 2 procent is het geen optie. Vooral bezoekers van de afgelopen 2 jaar zijn erg genegen om weer terug te komen naar Noord-Holland Noord. Van de andere groepen zijn de meeste bezoekers te verwachten onder passanten en bezoekers om andere redenen. Onder niet-bezoekers is het aandeel dat plannen heeft om een bezoek te brengen aan Noord-Holland Noord het kleinst. Bekend maakt dus bemind! Naar leeftijd bezien tonen jongeren de meeste belangstelling en vanuit de landsdelen is het beeld hetzelfde als het bezoek in de afgelopen jaren. Met name vanuit Noord- en Oost-Nederland, wat minder uit West-Nederland en het minst uit Zuid-Nederland. 18

23 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Imago en waardering Figuur 4.4 Bent u van plan om Noord-Holland Noord in de komende twee jaar te gaan bezoeken? (n=1.652) 22% 23% ja, zeker 2% ja, waarschijnlijk wel nee, waarschijnlijk niet 20% 34% nee, zeker niet weet ik nog niet Bezoek aan andere regio s Amsterdam en omstreken is veruit de meest bezochte regio door de deelnemers aan deze peiling. Veelal voor een dagtrip en in sommige gevallen voor een weekend/korte vakantie. Het is met name populair bij jongeren tot 30 jaar, maar is ook in de andere leeftijdsgroepen de best bezochte regio. De meer landelijke regio s zoals Veluwe, Zuid-Limburg, Drenthe en de Waddeneilanden zijn het meest in trek voor meerdaagse trips. In het bezoek van regio s speelt afstand een belangrijke rol. In vrijwel elke regio is het aandeel bezoekers in het eigen landsdeel het hoogste, vaak gevolgd door het meest nabij gelegen landsdeel. Een uitzondering is de Veluwe dat relatief meer bezoekers vanuit West dan vanuit Oost trekt. 19

24 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Imago en waardering Figuur 4.5 Bezochte andere toeristische regio s in de afgelopen twee jaar (n=1.652) Amsterdam en omstreken 62% 7% 31% Veluwe 29% 17% 4% 49% Zuid-Holland - Kuststreek 38% 8% 2% 52% Zuid-Limburg 21% 19% 5% 56% Noord-Brabant 28% 12% 3% 56% Drenthe 18% 16% 6% 60% Zeeland 20% 13% 5% 62% Zuid-Holland - Groene Hart 32% 4% 63% Waddeneilanden 9% 16% 4% 72% Friesland (exclusief de Waddeneilanden) 16% 10% 2% 72% Achterhoek 15% 9% 2% 73% Twente 14% 9% 2% 74% andere regio, namelijk 8% 5% 3% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dagje uit langere vakantie (> 1 week) weekend/korte vakantie (< 1 week) niet bezocht 4.3 Waardering toeristische voorzieningen Aan alle bezoekers van de regio (zowel toeristen/recreanten als overige bezoekers) is de vraag voorgelegd om Noord-Holland Noord te beoordelen op een aantal toeristische en recreatieve voorzieningen. Horeca en stedelijke bezienswaardigheden worden het best gewaardeerd. De regio krijgt de laagste gemiddelde rapportcijfers voor moderne architectuur en slecht weer voorzieningen. Met name van oudere bezoekers. Jongere bezoekers beoordelen de aspecten die te maken hebben met natuur/platteland wat minder, maar hebben dit ook minder vaak als doel van het bezoek (zie hoofdstuk 2). 20

25 Bezoek en imago Noord-Holland Noord Imago en waardering Bezoekers die voor toeristische of recreatieve redenen naar Noord-Holland Noord zijn gekomen geven veel hogere rapportcijfers dan bezoekers die om andere reden in de regio zijn geweest, gemiddeld 0,7 punt hoger. Zij hebben al eens gekozen voor Noord-Holland Noord als bestemming voor een dagtrip of meerdaags verblijf en kunnen zich er (daardoor) een betere voorstelling van maken. Gemiddeld genomen over alle voorzieningen geven bezoekers uit West-Nederland wat lagere beoordelingen en uit Oost-Nederland hogere. Noord- en Zuid- bevinden zich rond het gemiddelde. Figuur 4.6 Waardering aspecten Noord-Holland Noord als toeristische regio horeca-aanbod stedelijke bezienswaardigheden historisch erfgoed aanbod fietsroutes winkelaanbod gezelligheid steden musea-aanbod aanbod wandelroutes natuur en landschap aanbod verblijfaccommodaties plattelandsbezienswaardigheden evenementen culturele festivals moderne architectuur aanbod bij 'slecht weer voorzieningen 6,6 6,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 4.4 Verbetersuggesties Tenslotte is gevraagd naar wat er in Noord-Holland Noord moet veranderen of verbeteren om het gebied aantrekkelijker te maken als toeristische bestemming. Hierbij worden tal van zaken genoemd waarbij het vergroten van de bekendheid van verblijfs- en recreatiemogelijkheden het meest voorkomen. 21

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Uitkomsten 1 e peiling Leisure Board Ondernemerspanel. Leisure Board Noord-Holland Noord Oktober 2013

Uitkomsten 1 e peiling Leisure Board Ondernemerspanel. Leisure Board Noord-Holland Noord Oktober 2013 Uitkomsten 1 e peiling Leisure Board Ondernemerspanel Leisure Board Noord-Holland Noord Oktober 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2005 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service Management van de Christelijke

Nadere informatie

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009)

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) In deze bijlage treft u de resultaten aan van het klantonderzoek dat RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden in juni 2009 heeft uitgevoerd

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Research Department NBTC Juli, 2011 Dit hoofdstuk gaat in

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners

Nadere informatie

Imago-onderzoek Limburg 2010

Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Limburg: Gezellig en sjoen Definitief Samenwerkende VVV's Limburg Mevrouw Meryam Aerts-van Selst p/a Kleine Staat 1 6211 ED MAASTRICHT Grontmij

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Rapportage in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 november 2013 Projectnummer 13.092

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Nieuw onderzoek naar inkomend toerisme door NBTC Door: Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek Het inkomend toerisme levert de Nederlandse economie

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Vakanties van ers in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2015 van NBTC-NIPO Research.

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2011

Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

'Begraven in Haarlem?

'Begraven in Haarlem? Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote Ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem? 1 De gemeente Haarlem

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

HET IMAGO VAN GRONINGEN

HET IMAGO VAN GRONINGEN HET IMAGO VAN GRONINGEN Resultaten marktonderzoek Opdrachtgever: Provincie Groningen Drs. A.J. Westerink Afdeling Economische Zaken Postbus 855 9700 AW Groningen Opdrachtnemer: VANDERTUUK BV marktonderzoek

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Consumentenonderzoek

Regiomonitor Overijssel. Consumentenonderzoek Regiomonitor Consumentenonderzoek Colofon Dit is een uitgave van KennispuntOost. Auteurs: drs. S.J.H. Zegers en ir. P.A.J. Bergmans, Grontmij Nederland B.V. 2013 KennispuntOost Overname van gegevens uit

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008 Augustus 2009 ugu Feitenblad 2009/1b Toeristisch bezoek aan in 2008 Sinds vijf jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor Stad Groningen 2007 Concept Marketing Groningen Hans Poll Gemeente Groningen Jet Radema Grontmij Nederland bv Drachten, april 2008 Verantwoording Titel : Toeristisch-recreatieve

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Peiling stadspas. Hoe denken inwoners over de stadspas?

Peiling stadspas. Hoe denken inwoners over de stadspas? Peiling stadspas Hoe denken inwoners over de stadspas? Peiling stadspas Hoe denken inwoners over de stadspas? Datum: februari 2015 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Arcen, 9 juni 2016 België, land van. Maar ook van. België, land van. Maar ook van. En van groooote sportlui!!! Algemene info België Belgische

Nadere informatie